Specificatie kosten/financiële verantwoording fractiegelden 2014 betreffende Leefbaar 38

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specificatie kosten/financiële verantwoording fractiegelden 2014 betreffende Leefbaar 38"

Transcriptie

1 LEEFBAAR 3B Specificatie kosten/financiële verantwoording fractiegelden 2014 betreffende Leefbaar 38 Datum Bonnummer Bedrag mschrijving ,00 Secretariaat fractie - ondersteuning fractie 2e kwartaal ,00 Secretariaat fractie - ondersteuning fractie 3e kwartaal ,00 Secretariaat fractie - ondersteuning fractie 4e kwartaal Totaal uitgegeven 1.125,00 ntvangen fractiegelden 3.900, [; Terug te storten 2.775,00 Het overschot van 2.775,- is op 29 december 2014 overgemaakt aan de gemeente Lansingerland op rekeningnummer NL 94 BNGH De catering tijdens de fractievergaderingen is door de raadsleden, duoraadsleden en de wethouder zelf betaald en dus niet bekostigd vanuit het door de gemeente Lansingerland beschikbaar gestelde fractiebudget voor Leefbaar 3B.

2 I:! G..- N (") :: (") "<t L al I al Ṃ... U U.c I) I)..J ) ::l I)... ei) "... I).- U :I). Ū U.- LL I: I.{)- l!') l!') l!') II I'- I'- I'- I'- > "') "') "') I'-: œ Ë s N cv) I: II ci ci -1/1 I.{) I.{) E q eo o..- N "').E..:.. I: N N II N N :;::; I I I I I I G '<t '<t '<t '<t '<t '<t I) 1/1 2 N N N N N N II o::: -;:: -;:: c> c> f) f)...j -;:: 2 t:: t:: t::...j c> jjj o ë f) E...J N "') '<t E (9 ë I U U U c> '<t E N c> c> c> ) (9 :::: :::: :::: c> I t:: '<t U..- 3: e.ê N '<t - _g.j:: I I I Ü f) "') U U U - > g N os; --- :::. ) ).. o : o : o : â)..r::::: c> c> _g _g U o 1/1 t) U - -a :::: ü ü ü E u. u. I) I) I) l- I'- co co l N "') "') N I I I I I I N I'- N N I I I I I I E :::I '<t '<t '<t '<t '<t '<t G N N N N N N I.{) co N I (9 Z œ '<t œ...j Z E E :::: c> ë a. -;:: c> f)...j 2 E c> E e> > '<t..- Ṇ....o E o œ N a. o l!') I' I'- N > ọ J:: ü ê; â) I -.J:: -:::: c> : ::; f).o : f) :::: â).o.. ::::.J:: J ca c"').o.....j > :::: > c :::: "0.0 o Uit) -g.. "00) iii.gc> o m g>:.c 0- ü i> -g.o c>"o 0- t)g> 0_...J 2 o : ::; E g> o : c> 10"0 ü o.g

3 Details Hier kunt u de details van de door u gekozen af- en bijschrijving bekijken At en bij3chrjjving Bedrag (eu) Rekening Tegenrekening 1.050,00 Bij NL10 INGB Hr J P Blonk BERKEL EN RDENRYS Datum Mutatiesoort Naam lmschrijving Terug I verschrijving Naam:GEMEENTE LANSINGERLAND mscho.ílling:factdlm: 27-{)1-2014,Factnr:T mschr'Fracti egelden2014 Leefbaar 38, Kenmerk: IBAN:NL94BNGH <"2-0 l'-1-00 Z:

4 Details Hier kunt u de details van de door u gekozen af- en bijschrij'jing bekijken. Af..efi bijs chnjvfng Bedrag (eu) 2.850,00 Bij Rekening NL10 INGB Hr J PBlonk Tegenrekening Datum Mutatiesoort NaamImschrijving Terug I verschrijving Naam:GEMEENTELANSINGERLAND rrschrijving:factdtm: ,Factnr:T ,rrschr: Fracti egelden2014, KenrSrk: IBAN:NL94BNGH f0t)t trlj LvA- "lo ('-1 - I'L. f e e.:» - _,(_ /J a. L-( 20L'-t

5 ING Up-tads >t\t Hier kunt u de details van de door u gekozen af- en bijschrijving bekijken. Bedrag (eu) 75p.N ê01q.._is Berichten 7 Rekening Tegenrekening Datum Mutatiesoort Naam Imschrijving Terug I NL10 INGB Hr J P Blonk Internetbankieren Naam:Ton de Vries mschrijving:vergaeding voor and ersteuning fractie Leefbaar 3B i n functie fractiesecrelaris. 2e en 3e kwartaal IBAN:NL98RAB Maak uw wachtwoord sten Help ons fraude te voor! KoopjesmetuwRentepi Altes in Mijn ing /'-""erzichten reditcard Mijn gegevens en instellingen jing verzicht verzicht saldo Verzendlijst Mijn Berichten tnqeptande Geweigerde Afschriften opdrachten oocrachten en overzichten Af- en Bijschrijvingen downloaden Saldo bekijken verschrijven verschrijven buitenland Statusoverzicht buitenland FiNBX Incasso's Adresboek Adresboek buitenland Rood staan Extra Betaalrekening openen Betaalrekening voor uw kind Mijn IBAN en BI Betaalrekening opzeggen Pakket wijzigen Spaarsaldo bekijken Spaapdracht Automatisch Rentepunten Spaarrekening voor uw kind Spaarrekening openen Spaarrekening opzeggen Spaardoel verwijderen Aanmelden Spaarrente Wekker verzicht reditcardzaken regelen Naar Beleggíngsrekeningen Persoonlijke Adreswijziging gegevens Instellîngen wijzigen Mobiel Bankieren (activeren) Beleggingsrekening openen Mobiel nummer wijzigen Beleggingsrekening opzeggen Inlageodes wijzigen vereenkomst opties TAN- en PA-codes Uw rekening toevoegen Uw rekening verwijderen Beheer intrekken RekeninginstelHngen Uw Betaalpas instellen Pasgebruik buitenland ookie-instellingen Papieren afschriften Mijn ING opzeggen Kunnen wij u helpen? Lenen Verzekeren Vernieuwd in Mijn ING Vragen ontact over deze pagina Mijn Lening(en) Geld opnemen Extra aflossen fferte aanvragen Lening wijzigen Mijn hypotheekoverzicht EenINGhypotheekafsluiten Aflossen op uw ING hypotheek Mijn Verzekering(en) Verzekeringafsluiten Uw berichten vaker digitaal Daglimiet Mijn lng instellen ontactloos betalen Uw persoonlijke pasl1miet. Meever Seleggen Jongeren Personal Banking Private Banking Alqcrnerre inforrnatie op ING.nl Verzekeren Lenen Pensioenen Private Banking Personal Banking

6 ING _.._-_.-..- _-_---_._-_._-- Welkom meneer J.P. Blonk, uw vorige bezoek: om 14:33 uur. U " ','l Details Hier kunt u de details van de door u gekozen afen bijschrijving bekijken. Berichtet. 7 Voor u uítgelkht Bedrag (eu) Rekening Tegenrekening Datum 37q.N NL10 INGB B Hr J P Bjonk Mutatiesoort Naam f mschrijving Internetbankieren Naam.Ten de Vries mschrijving:fractiesecretariaat Leefbaar 36 4e kwartaal2014 IBAN:NL9BRAB Zo tikt u 'm aan Zelf een incasso Help ons fraude teruqbc te voert AHes in Mijn ING verzichten Mijn ING verzicht Saldo betaal- en spaarrekeningen /-" -zendlijst,.1 Berichten Inqeplande Geweigerde: Afschriften opdrachten opdrachten en overzichten downloaden Saldo bekijken verschrijven verschrijven buitenland Statusoverzicht buitenland FiNBX Incasso's Adresboek Adresboek buitenland Rood staan Extra Betaalrekening openen Betaalrekening voor uw kind Mijn IBAN en BI Betaalrekening opzeggen Pakket wijzigen Rekening op 1 naam zetten Spaarsaldo bekijken Af- en bijschrijvinqen Inleggen of opnemen Automatisch instellen Spaarrekening openen Spaarrekening voor uw kind Spaarrekening opzeggen Spaardoelen verwijderen bij rentewijzigingen Rentepuntenwinkel enoverzicht reditcard verzicht reditcardzaken regelen Mijn gegevens en instellìngen Naar Persoonlijke gegevens Beleggingsrekeningen Adreswijziging Instellingen wijzigen Betaalpas Beleggingsrekening openen Mobiel Bankieren (activeren) Beleggingsrekening opzeggen Mobielnummer wijzigen vereenkomst opties Inlogcodes wijzigen TAN en PA codes Uw rekening toevoegen Uw rekening verwijderen Beheer intrekken Rekeninginstellingen Pasgebruik buitenland ookie-instellingen Papieren afschriften Mijn ING opzeggen Kunnen wij u helpen? Vragen over deze pagina ontact Lenen Mijn Lening(en) Geld opnemen Extra aflossen fferte aanvragen Mijn hypotheekoverzicht Een ING hypotheek afsluiten Aftossen op uw ING hypotheek Verzekeren Mijn Verzekering(en) Verzekering afsluiten Vernìeuwd in Mijn ING Uw berichten vaker digitaal ontactloos betalen Uw persoonlijke paslimiet Lening wijzigen Meer over Jongeren Personal Banking Private Banking pjgernen4!informatie op jng.nf Verzekeren Lenen Pensioenen Private Banking Personal Banking, -e. --_ , '----

7 ING Details Hier kunt u de details van de door u gekozen af- en bijschrijving bekijken.,man IJîjsht"ilving Bedrag (eu) ,00Af Rekening Tegenrekening Datum NU INGB Hf J P Bonk Berichten V! u utgencnr nterecht een bedr. van uw rekening geïncasseerd? Boek het zelf terug MutatIesoort Naam' mschrijving Terug I Internetbankieren Naam:Gemeente Lansingerland mschrijving:afrekening fractieo ndersteuning 2014 betreffende Le efbaar 38 IBAN:NL94BNGH Zo werkt het Rijksmuseumdagen: win Ervaar ook het ultieme 91 Alles in Mijn ING verzichten ING verzicht _ Ido beta al- en spaarrekeningen Verzendlijst Mijn Berichten Ingeplande Geweigerde Afschriften opdrachten 'opdrachten en overzichten downloaden Saldo bekijken verschrijven Verschrijven buitenland Statusoverzicht buitenland FiNBX Incasso's Adresboek Adresboek buitenland Rood staan Extra Betaalrekening openen Betaalrekening voor uw kind Mijn IBAN en BI Betaalrekening opzeggen Pakket wijzigen Rekening op 1 naam zetten Spaarsaldo bekijken Af- en bij'schrijvingen Inleggen of opnemen Automatisch instellen Spaarrekening openen Spaarrekening voor uw kind Spaaractie Spaarrekening opzeggen Spaardoelen verwijderen bij rentewijzigingen Rentepuntenwinkel enoverzicht reditcard verzicht reditcardzaken regelen Mijn gegevens en instellingen Naar Beleggingsrekeningen Persoonlijke Adreswijziging gegevens Instellingen wijzigen Betaalpas Beleggingsrekening openen Mobiel Bankieren (activeren) Beleggingsrekening opzeggen Mobiel nummer wijzigen Vereenkomst opties ìnloçcodes wijzigen TAN- en PA-codes Uw rekening toevoegen Uw rekening verwijderen Beheer intrekken Rekeninginstellingen Pasgebruik buitenland ookie-instellinqen Papieren afschriften Mijn ING opzeggen Kunnen wij u helpen? Vragen over deze pagina ontact Lenen Mijn Lening(en) Geld opnemen Extra aflossen fferte aanvragen Mijn hypotheekoverzicht Een ING hypotheek afsluiten Aflossen op uw ING hypotheek Verzekeren Mijn Verzekerinqten) Verzekering afsluiten Vernieuwd in Mijn ING Uw berichten vaker digitaal ontactloos betalen Uw persoonlijke paslimiet Lening wijzigen Meever Jongeren Personal Banking Private Banking Algemeneinformatie op ING.nl Verzekeren Lenen Pensioenen. "_" _ ,. --o. Private Banking Personal Banking

8 Ton de Vries, Agaat SB Berkel en Rodenrijs Aan de fractie van Leefbaar 3B t.a.v. Jan Pieter-Blonk Betreft: Declaratie onkostenvergoeding 2014 fractiesecretariaat Leefbaar 3B Berkel en Rodenrijs, 20 oktober 2014 Beste Jan Pieter, Hierbij mijn deelaratie voor het voeren van het fractiesecretariaat van Leefbaar 3B en het maken van de verslagen van de fractievergaderingen. Wij hebben afgespken dat de vergoeding 375 per kwartaal bedraagt. Mijn werk als fractiesecretaris is gestart per 1 april Gaarne verzoek ik je de vergoeding van 750 voor het 2e en 3e kwartaal aan mij over te maken op rekeningnummer: NL98 RAB Graag verzoek ik je in december 2014 de vergoeding voor het 4e kwartaal ( 375) aan mij over te maken. Met vriendelijke get,

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start

Internetbankieren met Mijn ING. Zo gaat u eenvoudig van start Internetbankieren met Mijn ING Zo gaat u eenvoudig van start Mijn ING Met Mijn ING bankiert u waar en wanneer u wilt. U kunt op elk moment precies zien hoeveel geld er op uw rekening staat. Bovendien hoeft

Nadere informatie

Saldolijn. Zo werkt het

Saldolijn. Zo werkt het Saldolijn Zo werkt het Saldolijn Met de Saldolijn kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week bankieren. U kunt uw saldo checken, geld overmaken, sparen of geld opnemen van uw lening. Dit kan met uw vaste

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE

VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE VEELGESTELDE VRAGEN OVERSTAPSERVICE Voorwaarden gebruikmaking Overstapservice 1. Moet ik mijn oude rekening opheffen om gebruik te kunnen maken van de Overstapservice? Nee. Bij de Overstapservice gaat

Nadere informatie

FAQ versie 19-05-2011

FAQ versie 19-05-2011 Internetbankieren:... 3 Wanneer is het systeem beschikbaar?... 3 Wie kan er een rekening openen?... 3 Kunnen personen die van oorsprong niet Nederlands zijn een rekening openen?... 3 Kunnen Nederlanders

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent

Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren. Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Kostenoverzicht ING betaalproducten particulieren Omdat u wilt weten waar u aan toe bent Alle kosten op een rij Kiest u voor voordelig bankieren? Dan zit u goed bij de ING. Met dit kostenoverzicht weet

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten

VMA Verzekeringen HANDLEIDING. Handleiding voor gebruik van de site. Inhoud: > Afsluiten van een verzekering. > Wachtwoord vergeten Inhoud: Afsluiten van een verzekering Wachtwoord vergeten Wijzigen van verzekering(en) Wijzigen van (e-mail)adres/rekeningnummer Online schade melden Opzeggen lopende verzekering(en) bij andere verzekeraars

Nadere informatie

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO Bijzondere volmachten & Bankvolmachten 1 Inhoudsopgave Handleiding Volmachten 1. Inleiding in bijzondere volmachten (pag. 3 8) 1.1 Wat is een bijzondere volmacht regio s? (pag.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen

Algemene Handleiding & Handleiding Betalen Algemene Handleiding & Handleiding Betalen & HANDLEIDING BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING... 3 HANDLEIDING BETALEN...29 VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015 2 Algemene Handleiding VERSIE 3.1, 6 AUGUSTUS 2015

Nadere informatie

Stap voor stap bankieren. Samen sterker

Stap voor stap bankieren. Samen sterker Stap voor stap bankieren Samen sterker Belangrijke telefoonnummers Inhoudsopgave +31 (0)88 722 6767 Bent u uw bankpas kwijt en wilt u uw bankpas laten blokkeren? Interhelp (088) 722 6767 Vanuit het buitenland

Nadere informatie

Preferred Banking. arrangement. Voor Nederlandse (helikopter)piloten. Dutch Pilots

Preferred Banking. arrangement. Voor Nederlandse (helikopter)piloten. Dutch Pilots arrangement Dutch Pilots Preferred Banking Voor Nederlandse (helikopter)piloten ABN AMRO biedt u als Nederlandse (helikopter)piloot een aantrekkelijk pakket bankproducten aan. Dit arrangement biedt u een

Nadere informatie

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen

Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen Algemene Handleiding Zakelijk & Handleiding Zakelijk Betalen ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK & HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN Inhoud ALGEMENE HANDLEIDING ZAKELIJK... 3 HANDLEIDING ZAKELIJK BETALEN...24 VERSIE

Nadere informatie

Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl

Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl 1 Hoe werkt mijn digitale dossier Op deze pagina s van deze PDF vindt u de belangrijkste punten over het gebruik van Mijn Dossier op de website van Bikerpolis.nl Wanneer u een vraag heeft over een onderwerp

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN GKB

HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB 1 Aanmelden voor Mijn GKB 2 Inloggen in Mijn GKB 2.1 Wachtwoord vergeten? 2.2 Gebruikersnaam vergeten? 3 Wat is Mijn GKB? 3.1 Startpagina

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen

Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Overeenkomst en voorwaarden Zakelijk Sparen Inhoud JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 1 VOORWAARDEN SPAREN... 2 1. Wat hoort er bij je spaarrekening?... 2 2. Hoe werkt de spaarrekening?... 2 3. Je krijgt rente...

Nadere informatie

Beleggen Zelf. Zo werkt het

Beleggen Zelf. Zo werkt het Beleggen Zelf Zo werkt het Zelf Bij de ING gaat beleggen snel en makkelijk. Met Zelf bepaalt ú waarin u belegt. U kiest uw eigen koers. U kunt natuurlijk wel gebruikmaken van de visie en opinies van onze

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrenterekening

Reglement Allianz Lijfrenterekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrenterekening Versie 1.2 December 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrenterekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening verstandig omgaan met uw lening Uw lening in het kort Hoe houdt u controle over uw lening? Gebruikmaken van uw lening Opnemen, betalen, overboeken. Uw

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

Nieuwsmail September 2013

Nieuwsmail September 2013 Mobiel, ipad en schoollaptop verzekerd op de inboedelverzekering? Het komt steeds vaker voor: schade aan de mobiel, ipad of de schoollaptop. Maar is schade hieraan wel meeverzekerd op de inboedelverzekering?

Nadere informatie

Rabo StudentenPakket. 'Daarmee bankier ik goedkoop en gemakkelijk'

Rabo StudentenPakket. 'Daarmee bankier ik goedkoop en gemakkelijk' Studeer je, of ben je van plan dat te gaan doen, dan kun je met het Rabo StudentenPakket voordelig en gemakkelijk bankieren. Je moet wel je studiefinanciering op deze rekening storten 1, maar dan is zo'n

Nadere informatie

Eenvoudig BTW terug ontvangen

Eenvoudig BTW terug ontvangen metdezon Leven met de zon Eenvoudig BTW terug ontvangen MetDeZon BTW terug eenvoudig nog meer voordeel Volledige ontzorging Wij vragen de BTW voor u terug Wij verzorgen de administratie omtrent de zonnepanelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie