TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38"

Transcriptie

1 kan ik WAT KIEZEN?

2 Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege 9 GL TL Landbouw & Natuurlijke omgeving 10 KL BL VM2 Landbouw & Natuurlijke omgeving 11 Lentiz Geuzencollege 13 BL KL TL Marketing & Ondernemen 15 BL KL TL Zorg & Welzijn 16 TL+ Zorg & Welzijn 17 TL+ Sportmavo & Multimediamavo 18 ISP Lifestyle & Multimedia 19 BL KL TL Horeca & Commercie 20 BL KL GTL Tecniek meester/gezel 22 BL KL TL Sport & Welzijn 23 BL KL TL Beroep & Passie 24 Theoretisch Leerweg (mavo) 26 Lentiz LIFE College Lentiz Groen van Prinstererlyceum Lentiz Geuzencollege Lentiz Kastanjecollege Lentiz Dalton MAVO Lentiz Dalton MAVO 30 TL Theoretische Leerweg 31 Lentiz Kastanjecollege 33 TL Theoretische Leerweg 34 ISP Dienstverlening & Commercie 36 Lentiz LIFE College 37 BL KL Techniek Breed 38 BL KL Dienstverlening & Commercie 39 BL KL Zorg & Welzijn 40 BL KL Economie 41 ISP Multimedia & Digital Design 43 ISP Sport, Dienstverlening & Veiligheid 44 Lentiz Floracollege 45 BL Landbouw & Natuurlijke omgeving 46 Gebruikte afkortingen 47 2

3 3

4 Inleiding Aan het einde van de tweede klas moet elke leerling kiezen. Dan moet je wel zo ongeveer weten in welke richting je later verder wilt gaan. De volgende zes vragen helpen daarbij: 1. In welke leerweg ga ik examen doen (Theoretische Leerweg, Gemengde Leerweg, Kaderberoepsgerichte Leerweg of de Basisberoepsgerichte Leerweg)? 2. Binnen welke sector wil ik mijn diploma behalen (één van de vier vmbo-sectoren Techniek, Economie, Zorg & Welzijn of Landbouw & Natuurlijke omgeving)? 3. Is mijn beroepskeuze haalbaar voor mij? 4. Heb ik binnen het programma/de leerweg ondersteuning nodig (LWOO)? 5. In welke vakken moet ik examen doen (het vakkenpakket)? 6. Wat zijn de gevolgen voor mijn verdere studie? Leerweg TL GL KL BL BL+LWOO BL+LWT Sector Techniek Breed Economie (ISP Handel & Administratie) Economie (Administratie) Zorg & Welzijn (ISP Zorg & Welzijn) Zorg & Welzijn (Zorg & Welzijn) Landbouw & Natuurlijke omgeving = Deze leerweg wordt binnen de school verzorgd. 4

5 De scholen TL LIFE College Geuzencollege Groen van Prinstererlyceum Kastanjecollege Theoretische Leerweg Dutch Big Picture Dalton MAVO Maaslandcollege Floracollege GL Sector Economie Sector Techniek Sector Zorg & Welzijn Sector Landbouw & Natuurlijke omgeving LWOO BL KL Sector Economie Sector Techniek Breed Sector Zorg & Welzijn ISP Zorg & Welzijn - breed Sector Zorg & Welzijn Sport, Dienstverlening & Veiligheid Sector Landbouw & Natuurlijke omgeving TL+ ISP Sport & Welzijn Lifestyle & Multimedia Horeca & Commercie Sport, Dienstverlening & Veiligheid MultiMedia & Digital Design (2M2D) Dienstverlening & Commercie Dutch Big Picture/Beroep & Passie Techniek meester/gezel LWT Leerwerktrajecten AKA Arbeidsmarkt Kwalificerend Assistentopleiding 5

6 De cursusduur voor alle opleidingen is vier jaar. De eerste twee leerjaren vormen de zogenoemde onderbouw, die je nu bijna achter de rug hebt. De sectoren Alle sectoren: De Theoretische Leerweg Sector Economie De Gemengde Leerweg De Kaderberoepsgerichte Leerweg De Basisberoepsgerichte Leerweg De Gemengde Leerweg (GL) (ook wel TL-plus genoemd) is gelijk aan het programma van de Theoretische Leerweg. Bij deze leerweg wordt i.p.v een AVO-vak een vak gekozen dat bij een bepaalde sector hoort (Economie; Techniek; Zorg & Welzijn; Landbouw & Natuurlijke omgeving). Dat vak krijg je minimaal 4 uur per week in leerjaar drie en vier. De Kaderberoepsgerichte Leerweg (KL) en de Basisberoepsgerichte Leerweg (BL) zijn voornamelijk praktijkgericht. Om dat te kunnen bereiken wordt in het 3 e en 4 e leerjaar naast de praktijkuren (variërend van 12 tot 15 uur per week) veel aandacht geschonken aan het kennismaken met het bedrijfsleven en aan het lopen van een stage. Sector Techniek De Gemengde Leerweg De Kaderberoepsgerichte Leerweg De Basisberoepsgerichte Leerweg Sector Zorg & Welzijn De Gemengde Leerweg De Kaderberoepsgerichte Leerweg De Basisberoepsgerichte Leerweg Sector Landbouw & Natuurlijke omgeving De Gemengde Leerweg De Kaderberoepsgerichte Leerweg De Basisberoepsgerichte Leerweg De leerwegen De Theoretische Leerweg (TL) is algemeen vormend, theoretisch gericht. Er staan wel sectorgerichte vakken op het rooster, maar geen op het beroep gerichte vakken. Er wordt van je verwacht dat je, behalve op school, ook thuis studeert. Je moet het prettig vinden om een hoop theorie te leren. Alle programma s in de verschillende leerwegen zijn er op gericht dat de leerling met succes door kan stromen naar een vorm van Middelbaar Beroepsonderwijs. Het succes van die doorstroming wordt niet alleen bepaald door het eindexamenniveau, maar ook door het beheersen van bepaalde vaardigheden. Het eindexamen Het eindexamen kan met vijf verschillende programma s worden afgelegd. Het programma van de Theoretische Leerweg. Het programma van de Gemengde Leerweg. Het programma van de Kaderberoepsgerichte Leerweg. Het programma van de Basisberoepsgerichte Leerweg. Het programma van het Leerwerktraject. Er bestaat dus geen speciaal diploma van het LWOO. Alle LWOOleerlingen doen het examen van de Basisberoepsgerichte Leerweg. Afhankelijk van het niveau van de leerling kan hij/zij ook examen doen in een van de andere leerwegen. 6

7 Het VMBO met LWOO Binnen het vmbo kennen we een extra zorgmiddel voor leerlingen om het eindexamen toch te kunnen halen. Dit is het Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO). LWOO is een bepaalde aanpak binnen het vmbo. Deze zorgt er voor dat leerlingen, zoveel als mogelijk is, toch het einddiploma halen of anders garandeert deze een goede doorstroom naar het vervolgonderwijs. Het is voor onze LWOO leerlingen mogelijk om via het mbo/roe (BBLopleidingen op niveau 1 en 2) verder te gaan met de vakopleiding. De leerlingen binnen het vmbo met LWOO kunnen op onze school kiezen uit alle sectoren: Economie Techniek Zorg & Welzijn Landbouw & Natuurlijke omgeving Leerwerktrajecten zijn gericht op doorstroming naar niveau 2 van het mbo. Ze bieden de leerlingen een goede kans op een diploma, waarmee ze aansluitend naar een passende vervolgopleiding kunnen doorstromen. Leerwerktrajecten kunnen voorkómen dat de leerlingen voortijdig of ongediplomeerd de school verlaten. Voor een Leerwerktraject komen leerlingen in aanmerking, die leren door te doen, praktisch zijn ingesteld en in meerdere of mindere mate moeite hebben met schools leren. Zij zitten een gedeelte van de week op school en een deel buiten school, op hun leerwerkplek. Bij de selectie van deze leerlingen, die plaatsvindt in de eerste vijf maanden van leerjaar 3, spelen de docenten van de betreffende sector een grote rol. Leerlingen worden vooral geobserveerd en beoordeeld op kennis, houding, vaardigheden en motivatie. De uitleg over deze sectoren staat in de hoofdstukken waar deze afdelingen worden behandeld. Alle vakken (dus ook de praktijkvakken) worden geëxamineerd volgens het programma van de Basisberoepsgerichte Leerweg. De schooldecaan en de afdelingscoördinator zullen bij die belangrijke keuze advies geven. In het 4 e leerjaar oriënteren onze leerlingen zich op de mogelijkheden na onze school. Een belangrijk onderdeel van deze oriëntatie is het stage lopen in een bedrijf of bij een instelling. Deze stageperiode betekent voor een aantal leerlingen vaak al een opstapje naar werk. Na een uitgebreide selectie en een voorbereidingsperiode op school gaat de leerling in klas 3 twee dagen leren vanuit de praktijk. Er wordt een bedrijf of instelling gezocht, die aansluit bij de gekozen vakrichting op school. De leerling wordt begeleid door gediplomeerde leermeesters in het bedrijf. Vanuit de school zijn er speciale docenten, die het contact tussen de school en het bedrijfsleven regelen. Een leerling in een Leerwerktraject mag maximaal 40% van de schooltijd in leerjaar 3 en 4 stage lopen. Dat betekent dat de leerlingen in leerjaar 3 twee dagen stage lopen. In het vierde leerjaar gaat de leerling drie dagen werken in de praktijk en komt de overige twee dagen naar school. Het Leerwerktraject Binnen het vmbo, de Basisberoepsgerichte Leerweg, kent de school een aparte onderwijsvorm, het Leerwerktraject. Het is een traject dat maatwerk biedt aan vooral die leerlingen, die het schoolse leren helemaal niet ligt. Voor leerlingen die makkelijker leren vanuit de praktijk dan door middel van lessen en boeken. Voor deze groep is het Leerwerktraject in het leven geroepen. Aan het eind van deze opleiding in de praktijk en op school gaat de leerling op voor het diploma vmbo BL - Leerwerktraject. Hij/zij doet tenminste examen in het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak. Na het behalen van het diploma kan men gewoon instromen naar het mbo - niveau 2. Het ligt voor de hand dat deze leerlingen het liefst doorgaan via het werkend leren: de zogenaamde Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). 7

8 Mogelijkheden met het VMBO-diploma Het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs is geen eindonderwijs. Dat wil niet zeggen, dat het voor een leerling met dit diploma op zak onmogelijk is om te gaan werken als hij/zij dat graag wil. Echter de echte vakopleiding vindt plaats op het mbo/ roc. Het bedrijfsleven heeft een groot tekort aan goed geschoolde vakmensen op MIDDELBAAR niveau. Een tekort, dat de komende jaren alleen nog maar toe zal nemen. Vandaar dat we willen dat iedereen na het behalen van het diploma, verder leert, op één of andere wijze, via het Middelbare Beroepsonderwijs. Dat kan op 3 verschillende manieren: Doorleren De meeste leerlingen, die verder gaan leren, doen dat op het mbo/ roc of vakschool en kiezen dan voor de Beroepsopleidende Leerweg - de BOL. Deze opleidingen duren 2, 3 of 4 jaar en vormen een goede basis voor een evt. verdere studie. Werken en leren De combinatie van werken en leren is de tweede mogelijkheid. Deze heten de Beroepsbegeleidende opleiding - de zgn. BBL binnen het mbo/roc. Veel leerlingen kiezen hiervoor, omdat ze nog gedeeltelijk leerplichtig zijn, ze meer praktisch ingesteld zijn en omdat ze zich willen specialiseren in het door hun gekozen beroep. Per week gaan ze drie/vier dagen werken in een bedrijf en de overige dag(en) naar school. Werken Er is ook ieder jaar een kleine groep leerlingen die direct gaat werken. Misschien lukt dat wel, maar wij stimuleren het niet. De overheid blijft echter stimuleren dat elke leerling minimaal een middelbare beroepsopleiding op niveau 2 afrondt. In Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zijn alle middelbare beroepsopleidingen aanwezig op het gebied van handel, administratie, verkoop, de zorg- en dienstverlenende richtingen, de technische richtingen en het middelbaar agrarisch onderwijs. 8

9 Lentiz Maaslandcollege Op het Lentiz Maaslandcollege hebben leerlingen weinig ruzie. Dat is behoorlijk opmerkelijk, want het splinternieuwe schoolgebouw voor groen onderwijs huisvest maar liefst 1100 leerlingen tussen de 12 en 20 jaar oud op het vmbo en mbo. En dat loopt allemaal vredig door elkaar. Het geheim van de Lentiz-school in Maasland? Volgens directeur Adri Reijm heerst op zijn school een unieke sfeer. Wie hier uit het raam kijkt, wordt vanzelf rustig en gelukkig. Lentiz Maaslandcollege Commandeurskade 22 Postbus ZG Maasland Contactpersonen Dhr. P. Wubben Dhr. M. Nieuwenhuijs Mevr. M. Kuijvenhoven Teamleider vmbo Decaan vmbo Zorgcoördinator Telefoon (010)

10 GL TL Sector Landbouw & Natuurlijke omgeving Lentiz Maaslandcollege Ben jij een leerling die graag wil leren? Ben je goed in theorie, maar vind je praktisch werken ook leuk? Dan is de Gemengde Leerweg iets voor jou! Je krijgt de theorievakken op het niveau van de Theoretische Leerweg. Daarnaast doe je ook examen in het beroepsgerichte praktijkvak, namelijk landbouwbreed. De vakken In de derde klas volg je de vakken Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, biologie, economie, maatschappijleer, beeldende vorming, CKV, landbouwbreed, bewegingsonderwijs en het vak LOB-project/ sectorwerkstuk. Als extra theorievak kun je in klas 3 voor het vak natuur/scheikunde kiezen. In het vierde jaar doe je examen in Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, economie, landbouwbreed en nask als je dit extra theorievak hebt gekozen in de derde klas. Als extra theoretisch vak kun je Duits kiezen. Door het kiezen van een extra theorievak kun je een TL+-diploma behalen. TL+ betekent alle GL-vakken met daar bovenop een extra theorievak. In de derde klas ga je op uitwisseling naar het buitenland. Paardenhouderij. Als je een 7-jarig leertraject wilt doen, moet je wel extra lesuren volgen in biologie, dierverzorging en agrarische economie. Andere groene mbo-opleidingen, die bij Lentiz in Naaldwijk of Schiedam worden verzorgd, zijn voedingstechnologie, Living & Design & Bloem, Business & Management, Watermanagement en Horti Technics & Management. De beroepen Je kunt na een groen mbo niveau 4 denken aan dierenartsassistent, medewerker in een asiel, manege of dierenwinkel. Je kunt ook kiezen voor andere groene beroepen, zoals hovenier (tuinaanleg en tuinonderhoud), medewerker in een tuincentrum of op een loonbedrijf. Maar ook voedingstechnoloog, medewerker in een bloemenzaak, decorontwerper en bijvoorbeeld logistiek manager of watermanager bij een gemeente. Stage In het derde leerjaar loop je een week stage. Deze stage is oriënterend. Je maakt kennis met een bedrijf en de werkzaamheden daar. Dan kan je ervaren of zo n soort bedrijf echt iets is voor jou. In het vierde leerjaar loop je een dag per week stage. Meestal bij twee bedrijven. Het vervolgonderwijs Een diploma in de Gemengde Leerweg in de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving geeft toegang tot een mbo-opleiding van niveau 4 in alle sectoren. Ook kan je in sommige gevallen naar de havo. Omdat we onder één dak zitten met het Lentiz MBO Outdoor MBO Animal heb je de mogelijkheid om in totaal 7 jaar het vmbo en het mbo te doen. Dat geldt voor de opleiding Dierverzorging en 10

11 BL KL VM2 Sector Landbouw & Natuurlijke omgeving Lentiz Maaslandcollege Je houdt van dieren of planten. Je vindt het leuk om in een tuin te werken. Je bent creatief en houdt van kleuren. Of te experimenteren met eten. Je bent praktisch ingesteld en je bent een doener. Dan zijn onze opleidingen iets voor jou. De vakken in de KL In de derde klas volg je de vakken Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, agrarische economie, nask (natuurkunde en scheikunde), maatschappijleer, CKV, en bewegingsonderwijs. Ook krijg je de praktische beroepsgerichte vakken plantenteelt, groenvoorziening, dierverzorging, VAP (voedingstechnologie) en agrarische techniek (hout en metaal). In het vierde jaar doe je examen in Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en een van de twee praktische beroepsgerichte vakken. Ook kies je of nask of agrarische economie. Stage In het derde leerjaar loop je een week stage. Deze stage is oriënterend. Je maakt kennis met een bedrijf en de werkzaamheden daar. Zo kun je kijken of zo n soort bedrijf echt iets is voor jou. In het vierde leerjaar loop je een dag per week stage. De vakken in de BL De vakken in het derde jaar van de BL zijn dezelfde als in de KL: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie, agrarische economie, nask (natuurkunde en scheikunde), maatschappijleer, CKV, en bewegingsonderwijs. Ook krijg je de praktische beroepsgerichte vakken plantenteelt, groenvoorziening, dierverzorging, VAP (voedingstechnologie) en agrarische techniek (hout en metaal). De vakken in het vierde jaar van de BL zijn anders dan de KL. Je doet examen in: Nederlands, Engels, wiskunde, biologie en een van de twee praktische beroepsgerichte vakken. Je kunt alleen niet kiezen voor agrarische techniek. 11

12 Leerwerktraject Het Leerwerktraject is een speciale variant van de BL-opleiding. Je leert vooral in de praktijk. Je loopt in het derde leerjaar al één dag stage en in het vierde leerjaar drie dagen stage. Je doet examen in Nederlands (met veel computergebruik) en een beroepsgericht vak (dierverzorging of groenvoorziening). Daarnaast krijg je wiskunde, biologie, Engels, bewegingsonderwijs en maatschappijleer. In deze vakken kan je extra certificaten behalen. Met het Leerwerktraject kan je bij ons gemakkelijk een mbo niveau 2-diploma behalen omdat er goede samenwerking is tussen de leraren op het vmbo en op het mbo. Het vervolgonderwijs voor de KL Met een diploma in de Kaderberoepsgerichte Leerweg in de sector Landbouw & Natuurlijke kun je naar een mbo-opleiding van niveau 3 en in veel gevallen ook niveau 4 in alle sectoren. Je kunt een BOLof een BBL-opleiding volgen. Het vervolgonderwijs voor de BL en Leerwerktraject Met een diploma in de Basisberoepsgerichte Leerweg in de sector Landbouw & Natuurlijke omgeving kun je naar een mbo-opleiding van niveau 2 in alle sectoren, op BOL- of BBL-niveau. De beroepen voor de KL Je kunt na een groen mbo niveau 3 denken aan medewerker in een asiel, manege of dierenwinkel. Ook kun je gaan werken als hovenier (tuinaanleg en tuinonderhoud), medewerker in een tuincentrum of op een loonbedrijf. Maar ook als voedingstechnoloog, afdelingsmanager in een supermarkt of medewerker in een bloemenzaak. De beroepen voor de BL Je kunt na een groen mbo niveau 2 denken aan medewerker in een asiel, manege of dierenwinkel. Ook kun je gaan werken als hovenier (tuinaanleg en tuinonderhoud), medewerker in een tuincentrum, op een loonbedrijf of medewerker in de tuinbouw. Maar ook als voedingstechnoloog, afdelingsmanager in een supermarkt, verpakkingsoperator of medewerker in een bloemenzaak. 12

13 Lentiz Geuzencollege Het Lentiz Geuzencollege is als vmbo-school een perfecte afspiegeling van onze samenleving. Er zijn bloedfanatieke leerlingen, leerlingen die liever een leuke tijd hebben dan hard werken voor schoolprestaties en leerlingen die alle zeilen moeten bijzetten om de lessen te kunnen volgen. We hebben een onvoorwaardelijk geloof in de kansen van elke individuele leerling. Samen zorgen we ervoor dat iedereen hier naar zijn eigen mogelijkheden kan schitteren, zegt directeur Theo Werner. Lentiz Geuzencollege Lentiz Geuzencollege Lentiz Geuzencollege locatie Westwijk locatie Westwijk locatie Holy (bovenbouw) (onderbouw) (onderbouw) Geuzenplein 1 Arij Koplaan 3c W. de Zwijgerlaan AB Vlaardingen 3132 AA Vlaardingen 3136 AX Vlaardingen Telefoon (010) Telefoon (010) Telefoon (010)

14 Contactpersonen Locatie Westwijk (bovenbouw) Telefoon (010) Dhr. J. Alting Dhr. R. Gillemans Mevr. J. Ham Dhr. H. Mostert Mevr. A. Verkerk Dhr. J. van Mil Dhr. R. van der Klugt Teamleider Zorg & Welzijn/ISP Teamleider Economie/AKA/GL/TL Kernteamleider sector Zorg & Welzijn Decaan vmbo bovenbouw Kernteamleider sector Economie Kernteamleider GL/TL Kernteamleider ISP Locatie Westwijk (onderbouw) Telefoon (010) Dhr. P. Schlebaum Dhr. M. Telder Kernteamleider Decaan Locatie Westwijk (Specifieke Zorg) Telefoon (010) Dhr. T. Nuijten Teamleider Mevr. T. Dietz-Hardenbol Zorgcoördinator Locatie Holy Telefoon (010) Mevr. M. Booden Dhr. S. van Heiningen Mevr. W. Mostert-Fekkes Zorgcoördinator Coördinator vmbo Decaan 14

15 BL KL TL Marketing & Ondernemen Lentiz Geuzencollege Als je leren door doen leuk vindt, en niet opziet tegen een aardig pittige theorie, dan is de Kaderberoepsgerichte Leerweg van deze sector misschien iets voor jou. Heb je moeite met zoveel theorie? Dan past de Basisberoepsgerichte Leerweg misschien beter bij jou. De opleiding Marketing & Ondernemen kun je ook op mavo-niveau doen. Beroepsmogelijkheden Meisjes en jongens die doorgaan in deze sector, zoeken hun beroep in de richting van o.a.: zelfstandig ondernemer, verkoopmedewerker, administratief medewerker, boekhoudkundig medewerker, secretaresse, receptioniste, medewerker verzekeringen, toeristisch medewerker, filiaalhouder, enz. Je houdt ervan om netjes te werken, met allerlei soorten mensen en zelfstandig aan de slag te gaan. Je kunt je inleven in de gevoelens van een ander, hebt geduld en verantwoordelijkheidsgevoel en steekt van nature graag de handen uit de mouwen. Vakkenpakket Naast de verplichte vakken volg je ook de vakken die belangrijk zijn voor de sector Economie, maar vooral het beroepsgerichte programma Marketing & Ondernemen staat centraal. Beroepsgerichte programma Het programma Marketing & Ondernemen staat 12 uur per week op het lesrooster. Het is voornamelijk gevuld met allerlei praktijkopdrachten, waarbij weinig klassikale instructie wordt gegeven. Leerlingen werken in hun eigen temp zelfstandig met de aangeboden praktijkvoorbeelden. Daarnaast ga je één dagdeel per week stage lopen en later in het jaar zelfs twee weken achtereen. Het vervolgonderwijs Leerlingen die het programma binnen de Kader- of Basisberoepsgerichte Leerweg volgen, stromen door naar het mbo/roc. Daar kunnen leerlingen met een Kaderberoepsgerichte Leerweg meestal aansluiting vinden op een opleiding niveau 3 of 4. Leerlingen met een Basisberoepsgerichte Leerweg kunnen meestal aansluiting vinden op een opleiding niveau 2. Leerlingen die de TL+ of mavo doen stromen in het mbo in op niveau 4. 15

16 BL KL TL Zorg & Welzijn Lentiz Geuzencollege Als je leren door doen leuk vindt en moeite hebt met theorie, dan is de Basisberoepsgerichte Leerweg van de sector Zorg & Welzijn misschien iets voor jou. Vind je theorie geen probleem dan is de Kaderberoepsgerichte Leerweg misschien iets voor jou. Je vindt het leuk om met mensen om te gaan, hen te verzorgen en wat voor ze te betekenen. Je assisteert graag andere medewerkers en bent handig. Als je verder wilt leren om te werken in de verzorging, de uiterlijke verzorging, de verpleging, het assistentenwerk in de gezondheidszorg, de facilitaire dienstverlening, het sociaalpedagogisch werk, het sociaalcultureel werk, de maatschappelijke dienstverlening, de horeca of de sector sport en bewegen, dan denk je aan de sector Zorg & Welzijn. Op het Lentiz I Geuzencollege is er een uniek zorgplein gebouwd. De manier van lesgeven wordt hier totaal anders dan je nu gewend bent. In plaats van een docent voor de klas die je precies vertelt wat je moet doen ga je nu zelf aan de slag! Het zorgplein bestaat uit een aantal werkplekken, die zo zijn ingericht dat het bijvoorbeeld een ziekenkamer lijkt, een schoonheidssalon, een restaurant, een kinderdagverblijf, ICT en meer. In totaal richten wij 9 werkplekken in. Hier ga je aan de slag samen met 5 andere leerlingen aan de hand van werkkaarten, je theorieboek en je docent. Instroomeisen Als je voor deze afdeling in aanmerking wilt komen gelden er de volgende instroomeisen: Je bent op een correcte wijze bevorderd naar klas 3 BL, KL of TL. De resultaten en de inschatting van de docentenvergadering wijzen duidelijk op een haalbaarheid van dit BL-, KL-, of TL-programma. Je voelt je duidelijk positief aangetrokken tot de beroepsgroepen in de richting Zorg & Welzijn. Kortom: je houdt ervan met mensen te werken. Uit het houdingsrapport blijkt dat je over voldoende vaardigheden voor deze afdeling beschikt. Studiehouding en werkmentaliteit zijn ruim voldoende aanwezig. Beroepsgerichte vakken Je krijgt vakken die direct te maken hebben met je toekomstige beroep zoals wiskunde, biologie en aardrijkskunde. Twaalf uur per week ben je bezig met onderwerpen als zorg en hulpverlening, horeca, facilitaire dienstverlening, assisteren en verzorgen van zieken, sociaal-pedagogisch werk, receptiewerkzaamheden, persoonlijke verzorging, ICT, je beroepshouding, je sociale vaardigheden, het begeleiden van activiteiten en nog veel meer... Stage In het derde en vierde leerjaar loop je 2 weken stage, om te kijken hoe het er in de werkelijkheid aan toe gaat. Ook ga je diverse keren met je klas op excursie. Vervolgonderwijs Leerlingen van de Basisberoepsgerichte Leerweg worden voorbereid op het vak- en assistentniveau in het aansluitend middelbaar 16

17 beroepsonderwijs; niveau 2 binnen het mbo/roc. Leerlingen van de Kaderberoepsgerichte Leerweg worden voorbereid op de vak-, middenkader- en specialistenopleidingen, niveau 3 op het mbo. De GL-leerlingen stromen op het mbo in op niveau 4. Beroepsmogelijkheden Je moet denken aan beroepen in de verzorging als verplegende, verzorgende. Assistenten in de gezondheidszorg zoals apothekersassistent, doktersassistent, tandartsassistent. Het sociaal pedagogisch werk in de kinderopvang, de gehandicaptenzorg, het basisonderwijs. Het sociaalcultureel werk: werken in jongerencentra, Halt-projecten, wijkcentra/ buurthuizen. De horeca: gastheer/gastvrouw, kok, horeca-ondernemer. De uiterlijke verzorging: schoonheidsspecialisten, kapper, pedicure. Alle opleidingen bieden doorstroommogelijkheden naar een hoger niveau. TL+ Zorg & Welzijn Lentiz Geuzencollege Leerlingen die graag leren, maar ook graag praktisch willen werken, kunnen kiezen voor de TL+. Eigenlijk een combinatie van een opleiding van de Theoretische Leerweg aangevuld met een beroepsgericht vak. In de TL+ staat het beroepsvormende vak negen uur op het rooster. Dit zijn een aantal modules van het programma van de Kaderberoepsgerichte Leerweg. Al die modules moeten in een betrekkelijk korte tijd worden afgewerkt. Je moet dus snel de opdrachten kunnen doorzien, goed je werk kunnen plannen en over voldoende doorzettingsvermogen beschikken om al het werk goed en op tijd af te maken. Hierdoor is het beroepsgerichte programma van de Gemengde Leerweg goed vergelijkbaar met alle andere vakken op het hoogste niveau. Hier ligt meer de nadruk op de theoretische kant van het vak. Het vervolgonderwijs Na het behalen van het vmbo-diploma van de Gemengde Leerweg gaat iedereen natuurlijk doorstuderen. Dat kan op de havo. Daarbij geldt wel de verplichting om wiskunde in het pakket te hebben en een tweede moderne vreemde taal. Je kunt ook kiezen voor mboopleiding (de zgn. BOL-opleidingen) op niveau 4. Als je naar het mbo/roc gaat heb je met een GL-diploma een uitstekende startpositie. Dat komt vooral door de combinatie van een bredere theoretische ondergrond (op het hoogste niveau) met een flinke praktijkervaring in het intersectorale programma. Omdat leerlingen van de Gemengde Leerweg een breder pakket van algemeen vormende vakken hebben gekregen dan de leerlingen van de Basis- en de Kaderberoepsgerichte leerweg, kunnen zij gemakkelijk doorstromen naar alle richtingen binnen het mbo. Hun mogelijkheden zijn daardoor groter. Beroepsmogelijkheden Als je een indruk wilt hebben van wat je met je opleiding uiteindelijk kunt worden, dan kun je het beste kijken naar het lijstje beroepen dat hoort bij de Kaderberoepsgerichte Leerweg. Daar zit niet zo heel veel verschil in. Veel leerlingen met een GL/TL-vooropleiding kunnen deze beroepen echter vaak op een wat hoger niveau of met meer verantwoordelijk uitoefenen. 17

18 TL+ Sportmavo & Multimediamavo Lentiz Geuzencollege Nieuw op het Geuzencollege zijn de Sportmavo & Multimediamavo in de bovenbouw. De opzet van deze mavo is bijzonder in de regio want deze vorm van mavo-onderwijs komt verder nog niet voor. TL-leerlingen met bijzondere interesse in de richting van Sport of Multimedia kunnen een volwaardig mavo-diploma halen door het grootste deel van het lesprogramma bezig te zijn met datgene wat ze werkelijk boeit. Diploma Aan het eind van de opleiding behaal je een vmbo-diploma op TLniveau (mavo). Dit is een theoretische opleiding met een specifiek beroepsdeel; ook wel TL+ genoemd. Eventueel is het ook mogelijk dat je je diploma haalt op GL-niveau. Vakkenpakket Om ruimte te creëren in het rooster voor het beroepsgerichte deel zal er geen mogelijkheid zijn om zelf het vakkenpakket te kiezen. Bij zowel de Sport- als de Multimedia-mavo horen verplichte vakken. Bij de sportopleiding doe ook examen in het mavo-vak LO en bij de Kunst-profielklas is Audio/Visueel een examenvak. Ontwikkeling talenten Leerlingen van het Geuzencollege hebben in de onderbouw op donderdagmiddag door workshops naar keuze kennis gemaakt met kunst/cultuur en sport. Voor de enthousiaste leerlingen ontstaat er dus op deze manier een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw waar ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen. De sport-mavo in de bovenbouw biedt de volgende programma s: leiding geven en trainingen verzorgen, spel organisatie en begeleiding, sportworkshops bijwonen, presentaties geven, onderzoek doen, leren omgaan met verschillende doelgroepen enz. Bij Multimedia staat creativiteit centraal en ligt het accent op: ontwerpen, grafische technieken en computerprogramma s, fotografie, film en andere audiovisuele techniek, mode en textiel, enz. Vervolgonderwijs Na deze opleiding kun je naar de meeste mbo-opleidingen gaan. Je stroomt op het hoogste mbo-niveau in (niveau 4). Ook is het met het mavo-diploma mogelijk om door te gaan op de havo. Let wel op: veel havo s vragen een cijfergemiddelde van bijvoorbeeld een 7 of een 8 op je eindlijst. Enkele van de meer verwante mbo-opleidingen zijn: Sportmavo MBO Vrede & Vakmanschap MBO - Sociaal Pedagogisch Werk MBO- onderwijsassistent MBO detailhandel met branchedifferentiatie Sport MBO- Sport en Bewegen Multimediamavo MBO - Management Assistent Media& Design MBO- Podium en evenemententechniek Printmedia Podium- en evenemententechniek MBO Marketing & Communicatie MBO Living & Design Stages Het praktijk gedeelte in beide profielen is ook echt dóen en kan op heel veel interessante werkplekken uitgevoerd worden. Dit kan variëren van een sportschool tot een reclamebureau! Aanmelden Je wordt niet zomaar toegelaten tot deze opleiding. Een intake gesprek, een bespreking van je (s)portfolio, een fysieke test (sport) en een dagje meelopen bij de opleiding horen tot de selectiecriteria. Je zult moeten aantonen dat je gemotiveerd ben. 18

19 ISP Lifestyle & Multimedia Lentiz Geuzencollege Centraal in de opleiding Lifestyle & Multimedia staat de beroepssector in de beeldende vakken. Dit is een breed beroepsgebied. In een wereld die steeds sneller van beeld verandert is het logisch dat het onderwijs daar op inspeelt. Juist in de periode waarin de leerlingen bij ons op school zitten, is de invloed van beeld, muziek en omgangsvormen het grootst. In de opleiding Lifestyle & Multimedia leren wij de leerling inzicht te krijgen in de creatieve mogelijkheden van de maatschappij. Daarbij is zelfstandigheid en de ontwikkeling van de identiteit van de leerling belangrijk. Leerjaar 3 en 4 In het derde leerjaar (het eerste leerjaar L&M) geven we een zo breed mogelijk scala aan technieken en informatie. Wij vinden het belangrijk dat de algemene kennis van de leerling zo breed mogelijk is. Specialisatie is nog niet aan de orde. De leerling moet leren keuzes te maken en verantwoording te nemen binnen de werkvormen die wij aanbieden. In het vierde leerjaar gaan de leerlingen kiezen voor een specialisatie. Beeldende vakken en audiovisuele vormgeving Internet bepaalt het beeld van de wereld, daarom leer je computerprogramma s gebruiken uit de grafische wereld, waaronder filmen en monteren. Daarnaast speelt mediawijsheid een belangrijke rol in de opleiding. De GL/TL-leerlingen kunnen eindexamen doen in audiovisueel en textiel. Project De docent zal veel meer begeleider zijn. De nadruk komt voornamelijk te liggen op presentatie en samenwerking. Binnen de projecten zla in woord en beeld verantwoording afgelegd moeten worden ver de keuzes die gemaakt zijn. Stage Tijdens de opleiding loopt de leerling stage binnen een schoolproject. 19

20 BL KL TL Horeca & Commercie Lentiz Geuzencollege Voel je je thuis in de keuken en/of vind je het leuk om als gastheer/ gastvrouw op te treden? Hou je van aanpakken en heb je geen 9 tot 5 mentaliteit? Dan is de opleiding Horeca & Commercie een goede vervolgopleiding voor je. Bij Horeca & Commercie zijn onderdelen uit Economie (Handel/Commercie) samengevoegd met kennis uit Zorg & Welzijn (Horeca). Je kunt deze opleiding volgen op BL-, KL- of TL-niveau. De opleiding wordt zo praktisch mogelijk gehouden. Ervaring en praktijk, daar draait het om. Met regelmaat zul je praktisch aan de slag gaan. De armen uit de mouwen steken. Je zult ingezet worden in het restaurant op school, je gaat de catering verzorgen van opdrachtgevers buiten de school. Je zult gasten ontvangen voor allerlei gelegenheden die met school te maken hebben. Je wordt dus echt het visitekaartje van de school. Commercie Een eigen bedrijf beginnen of later iets in de verkoop gaan doen? Dat betekent dat je behoorlijk wat moet afweten van marketing (aan wie verkoop je wat en op welke manier is dat het beste?), boekhouden (het vastleggen van allerlei rekeningen, betalingen en ontvangsten) en bedrijfseconomie. Ook een stuk recht (het wetboek) komt in dit onderdeel van de opleiding aan de orde. Horeca Werken in de horeca is een verantwoordelijk beroep. Je zorgt voor het eten en drinken van gasten. Je werkt vaak wanneer andere mensen vrij hebben en iets leuks willen doen. Maar het is gezellig om in de horeca te werken: gasten zoeken ontspanning en plezier. Gasten in de horeca hebben heel duidelijk een eigen smaak. Voor jou is het belangrijk dat je oog hebt voor de klant en zijn/haar wensen. 20

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz VMBO Maasland

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal

Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Van 2 BB/KB naar 3 BB/KB Intersectoraal Op Echnaton volgen de leerlingen in leerjaar 3 en 4 een intersectoraal programma op BBL of KBL niveau. Door het volgen van een intersectoraal programma hoeft uw

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T. Schooljaar 2015- Mondial College. Locatie Meeuwse Acker

Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T. Schooljaar 2015- Mondial College. Locatie Meeuwse Acker Informatiebrochure Sectorkeuze 3 VMBO-T 2016 Schooljaar 2015- Mondial College Locatie Meeuwse Acker 1 I n l e i d i n g Op dit moment zit je in de derde klas van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10 minuten pauze Gastspreker van Lentiz MBO Maasland:

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Sector- en vakkenpakketkeuze KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Sector- en vakkenpakketkeuze Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theoretische leerweg = Dalton MAVO VMBO - ONDERBOUW Leerjaar

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2016-2017 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes 1 INHOUD Blz. 2 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Op onze school bieden we 3 leerroutes aan Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie Zorg en Welzijn Vakkenpakketten van

Nadere informatie

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting voor 3 en 4 mavo Decaan: I.C. de Vries Welkom Programma voor vanavond Keuzebegeleiding Vakkeuze Vervolgopleidingen Mogelijkheid tot vragen stellen Inschrijven voor intakegesprek met de

Nadere informatie

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes

INHOUD. Blz. 4 Wat wil je? Op onze school bieden we 3 leerroutes aan. Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie. Vakkenpakketten van de leerroutes 1 INHOUD Blz. 2 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 5 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 8 Blz. 9 Blz. 10 Op onze school bieden we 3 leerroutes aan Economie en Ondernemen Techniek en Innovatie Zorg en Welzijn Samengevat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 11 MAART Pakketkeuze 4TL Toelichting programma 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie Vakkenpakketkeuze Pauze 4. Mentoren in lokalen T3a Lub 014 T3b Jns 015 T3c Ber 013

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017

Leerwegplanner. Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Leerwegplanner Vakkenpakketkeuze/sectorkeuze voor 4 MAVO 2016-2017 Inleiding Kiezen in de derde klas. Vorig schooljaar heb je in de tweede klas de eerste keuze gemaakt in de richting van een sector. Doordat

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2017-2018 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2015-2016 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN

OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN Oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 3 TL OP WEG NAAR HET EINDEXAMEN VMBO 3 TL Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Welke keuzes moet ik als derdeklasser maken?... blz. 3 3. Wanneer ga ik over van klas

Nadere informatie

Thema-avond. 13 februari 2017

Thema-avond. 13 februari 2017 Thema-avond 13 februari 2017 Informatie over Pakketkeuze Schoolkeuze Beroepskeuze Eindexamen Theoretische/gemengde leerweg 6 of 7 vakken Verplicht: Nederlands + Engels 4/5 Keuze: Duits Tekenen Economie

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Twello. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Twello vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Doetinchem. Het Groene Lyceum. Vakman schaps route Doe mee in onze groene wereld Doetinchem vmbo groen Het Groene Lyceum Vakman schaps route 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Havo algemeen Havo

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo locatie Avignonlaan

Sectoren - bovenbouw vmbo locatie Avignonlaan Sectoren - bovenbouw vmbo 2013-2014 locatie Avignonlaan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is de enige school voor openbaar voortgezet onderwijs in

Nadere informatie

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo

VMBO-Select: een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo : een menu voor jezelf Vrije keuze in het vmbo In deze folder maakt u kennis met VMBO-Select, TalentStad-in-aanbouw, een nieuwe visie op het vmbo. TalentStad is een samenwerkingsverband van het Agnieten

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016 Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2015-2016 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015

Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015 Kiezen.. voor een sector en uitstroomprofiel voor de MAVO schooljaar 2014-2015 1 INHOUD Blz. 3 Inleiding Blz. 4 Wat wil je? Blz. 4 Blz. 6 Op onze school bieden we 3 sectoren aan Samengevat Blz. 7 Vakkenpakketten

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2016-2017 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Over. stappen. naarprisma

Over. stappen. naarprisma Over stappen naarprisma Welkom opprisma In een totaal nieuwe school met afwisselende, actuele leerstof die aansluit bij de interesses van de leerlingen. Wij dagen leerlingen uit om te laten zien wat ze

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij?

KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2. Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij? KEUZEBEGELEIDING LEERJAAR 2 Welke sector kies jij? En welke vakken horen daar eigenlijk bij? Hoe ziet het vmbo eruit? 4 leerwegen/niveaus: Basisgericht Kadergericht Gemengde leerweg Theortische leerweg

Nadere informatie

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit.

Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Welkom! Leerlingen bij ouders zitten. Mobiele telefoon a.u.b. uit. Mededelingen Overgangsrichtlijnen van klas 2 naar 3; Determinatie: keuze kader-, basis beroepsgerichte Leerweg; of gemengde Leerweg. Zorg

Nadere informatie

WELKOM OP DE VOORLICHTING SECTOR EN PAKKETKEUZE VAN 3GL EN 4TL/GL 22 APRIL 2013

WELKOM OP DE VOORLICHTING SECTOR EN PAKKETKEUZE VAN 3GL EN 4TL/GL 22 APRIL 2013 WELKOM OP DE VOORLICHTING SECTOR EN PAKKETKEUZE VAN 3GL EN 4TL/GL 22 APRIL 2013 Het programma : Welkom door teamleider bovenbouw GTL,dhr. Wouters. Uitleg sector- en pakketkeuze door de decaan,mevr. Frijns.

Nadere informatie

Informatiebrochure Profiel Sector. Leerjaar 3VMBO-TL

Informatiebrochure Profiel Sector. Leerjaar 3VMBO-TL Informatiebrochure Profiel Sector Leerjaar 3VMBO-TL 2017-2018 I n le idin g Op dit moment zit je in de derde klas van het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs VMBO theoretische leerweg (VMBO-TL).

Nadere informatie

Thema-avond. 09 februari 2015

Thema-avond. 09 februari 2015 Thema-avond 09 februari 2015 Informatie over Pakketkeuze Schoolkeuze Beroepskeuze Eindexamen Theoretische/gemengde leerweg 6 of 7 vakken Verplicht: Nederlands + Engels 4/5 Keuze: Duits/Frans 1) Tekenen

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Keuzeboekje. Klas 2 & klas 3

Keuzeboekje. Klas 2 & klas 3 Keuzeboekje Klas 2 & klas 3 Inhoudsopgave De Decaan 3 Hoe kan ik de keuze maken? 4 Keuzebegeleiding via Keuzeweb 6 Doorstroom MBO 7 Keuze klas 2 8 Keuze klas 2 Basis / Kader 9 Keuze klas 2 Gemengde leerweg

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

VOORLICHTING MAVO februari 2017

VOORLICHTING MAVO februari 2017 VOORLICHTING MAVO 3 16 februari 2017 17-2-2017 PROGRAMMA - Vakkenpakket maken - Mogelijkheden in de prielen - Vervolg keuzeproces,vervolgopleiding www.zsc.nl VAKKENPAKKETTEN 3 prielen Vakkenpakketten passen

Nadere informatie

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst!

mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! mavo en vmbo mavo en vmbo Samen werken aan jouw toekomst! Deze brochure gaat over de mavo en het vmbo op het Dollard College. Er wordt uitleg gegeven over de mavo en vmbo-opleidingen. Je kunt lezen welke

Nadere informatie

DROMEN BINNEN HANDBEREIK BEROEPSGERICHTE PROFIELEN

DROMEN BINNEN HANDBEREIK BEROEPSGERICHTE PROFIELEN DROMEN BINNEN HANDBEREIK BEROEPSGERICHTE PROFIELEN Beste leerling, Jij gaat je keuze maken voor de beroepsvoorbereidende opleiding die je in de 3e en 4e klas gaat doen. We noemen de verschillende beroepsvoorbereidende

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur.

Doe mee in onze. groene wereld. open dag. vmbo groen. Enschede. Vakman schaps route. vrijdag 26 januari uur uur. Doe mee in onze groene wereld Enschede vmbo groen Vakman schaps route open dag vrijdag 26 januari 2018 15.30 uur - 20.30 uur www.aoc-oost.nl 2informatie vmbo groen 2018-2019 AOC Oost is jouw wereld. Een

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren:

Op het Dr. Nassau College kun je in de kaderberoepsgerichte leerweg en in de basisberoepsgerichte leerweg onderwijs volgen in drie sectoren: Als je na de onderbouw -dat wil zeggen na de eerste en tweede klas -naar de derde klas van het VMBO gaat, moet je een aantal keuzes maken. Je moet kiezen welke leerweg je gaat doen en welke sector. Als

Nadere informatie

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere

stad college DAAR GA JE HET MAKEN! UNIEK IN ALMERE praktijkgericht vmbo Almere UNIEK IN ALMERE stad college DAAR GA JE HET MAKEN! Wil je echt een vak leren, dan zit je goed op het Stad College in Almere. Praktijkgericht onderwijs dat perfect aansluit op je latere beroep óf op het

Nadere informatie

Voorlichting sectorkeuze 3 VMBO-TL naar 4 VMBO-TL. sectorkeuze

Voorlichting sectorkeuze 3 VMBO-TL naar 4 VMBO-TL. sectorkeuze Voorlichting sectorkeuze 3 VMBO-TL naar 4 VMBO-TL 1 sectorkeuze Waar gaan de leerlingen naar toe? 10 %: Havo 88 % MBO 2 % Tijdelijk werk / geen opleiding 2 sectorkeuze M B O Verdeeld in modulen. Aantal

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013

Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013 Ouderavond MAVO 2+3 woensdag 13 februari 2013 19.00-19.40 uur: M2K: lokaal 0.53 M2L: lokaal 0.54 M2N: lokaal 0.55 Klas 3 in de aula 20.00-20.30 uur: Klas 2 in de aula M3K: lokaal 0.53 M3L: lokaal 0.54

Nadere informatie

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht:

zorg en welzijn Voorbeeld van een grote opdracht: zorg en welzijn vmbo sport & dienstverlening mogelijkheden binnen de sector zorg en welzijn is de leerroute sport & dienstverlening. In de directe omgeving is Kollum de enige vmbo- sportief en sociaal

Nadere informatie

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11

Het nieuwe vmbo. Talenten laten groeien. de Ambelt. Gentiaan College. Januari 2017 versie: 1.0. Pagina 1 van 11 Januari 2017 versie: 1.0 Gentiaan College Talenten laten groeien. de Ambelt Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Het nieuwe vmbo... 3 Profielen in het vmbo... 3 De avo-vakken... 3 Het beroepsgerichte profielvak...

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school!

Zuiderzee. College. Het Zuiderzee College: jouw school! Zuiderzee College Het Zuiderzee College: jouw school! Het Zuiderzee College heet je van harte welkom! Alle vakken op een rij: De AVO-vakken: bij ieder profiel krijg je de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer,

Nadere informatie

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018

VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 VMBO 2/MAVO 2 15 JANUARI 2018 19-1-2018 Keuze proces Wat gebeurt er in de 2 e klas? En verder? www.zsc.nl HOE ZIT HET VMBO IN ELKAAR? Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en

Nadere informatie

Kiezen voor een sector en uitstroomprofiel schooljaar 2014-2015

Kiezen voor een sector en uitstroomprofiel schooljaar 2014-2015 Kiezen voor een sector en uitstroomprofiel schooljaar 2014-2015 1 Blz. 3 Inleiding Blz. 4 1 de leerwegen Blz. 5 1.1 de leerwegen in klas 3 en 4 Blz. 5 1.2 een toelichting op de leerwegen Blz. 6 1.3 samengevat

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo algemeen Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog

Nadere informatie

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4-VMBO -> 4-HAVO 2015-2016 Bertrand Russell College havo en vwo Waarom doorstromen naar 4havo? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt goede resultaten, het ziet ernaar uit dat je zult gaan slagen.

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Leerwegen. Hub van Doornecollege basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg. Alfrinkcollege gemengde leerweg theoretische leerweg

Leerwegen. Hub van Doornecollege basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg. Alfrinkcollege gemengde leerweg theoretische leerweg Programma 19.00-19.30 inloop met koffie/thee Opening Willem Verachtert De decaan, Maria van Lieshout Dienstverlening en Producten/Techniekroute Eventuele vragen aan de mentor in een lokaal Planning 19

Nadere informatie

Sectoren vmbo. locatie Avignonlaan

Sectoren vmbo. locatie Avignonlaan Sectoren vmbo locatie Avignonlaan 12 13 Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is de enige school voor openbaar voortgezet onderwijs in Eindhoven. Het is

Nadere informatie

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen

_entreeopleiding egiocollegeopleidingen _entreeopleiding egiocollegeopleidingen Geen vmbo-diploma, toch naar het mbo? Entreeopleiding: een eenjarige mboopleiding op niveau 1 Jouw eerste stap op weg naar een startkwalificatie Er zijn vier richtingen:»

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 5-2-2016 Keuzevoorlichting MAVO 2 2 Quiz Nodig: de kaartjes

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017

Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Voorlichtingsavond Leerjaar 2 30 maart 2017 Het programma van vanavond: 19:00 uur: - Determinatie - Informatie bovenbouw - Doorstroom naar het MBO 19:30 uur: Start eerste voorlichtingsronde 20:15 uur:

Nadere informatie

Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari Klas 2 op de drempel naar klas 3

Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari Klas 2 op de drempel naar klas 3 Ouderavond MAVO 2 woensdag 13 februari 2013 Klas 2 op de drempel naar klas 3 Programma voor de pauze Onder leiding van de mentor ging u zelf aan de slag met de keuzes van uw kind Interesses (iets met )

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges

EEN WERELD SCHOOL. zorg en welzijn techniek business en office. Gemini Vakcolleges EEN WERELD SCHOOL zorg en welzijn techniek business en office Gemini Vakcolleges Welk vakcollege past bij jou? Het vakcollege, iets voor jou! Je hebt advies vmbo basis of kader Het vakcollege is voor leerlingen

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO

VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO VOORLICHTINGSAVOND 4 MAVO Programma Opening Voorlichting PTA en eindexamen Arbeid oriënterende stage Vervolgopleidingen na het behalen van het diploma Examenvakken Verplichte vakken 4 Keuzevakken Nederlands

Nadere informatie