SPECIAL DWDAY zondag 4 maart 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SPECIAL DWDAY zondag 4 maart 2012"

Transcriptie

1 SPECIAL DWDAY zondag 4 maart 2012 Na het succes van 20 februari 2011 organiseert Dutch Water Dreams in samenwerking met de Cruijff Foundation, weer een Special DWDay editie Op deze dag nodigen wij kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking uit om het Bodyboarden te ervaren. Bodyboarden is een leuke variant op het golfsurfen. Je probeert hier zo lang mogelijk te blijven liggen op je board. Er zijn voldoende ervaren instructeurs aanwezig. De achterzijde van de Flowrider is voorzien van zachte kussens en heeft een trampolineachtige ondergrond. Wanneer: Zondag 4 maart 2012 Waar: Dutch Water Dreams te Zoetermeer, Van der Hagenstraat 3, Zoetermeer Voor wie: Vanaf 6 jaar mag je meedoen. Je moet in het bezit zijn van zwemdiploma A (of vergelijkbaar) Programma (elk uur) uur Ontvangst met koffie, thee en limonade én welkomstwoord uur: Omkleden uur: Instructie en Bodyboarden uur: Omkleden uur Uitreiking foto en certificaat uur: Ontvangst met koffie, thee en limonade én welkomstwoord uur: Omkleden uur: Instructie en Bodyboarden uur: Omkleden uur Uitreiking foto en certificaat uur: Ontvangst met koffie, thee en limonade én welkomstwoord uur: Omkleden uur: Instructie en Bodyboarden uur: Omkleden uur Uitreiking foto en certificaat Overzicht van de dag - Na aankomst worden jullie ontvangen in de restaurantzaal. Daar staat een buffet klaar met koffie/thee/limonade en muffins voor jou en degene die met je mee is. - Voordat je gaat omkleden, krijg je een wetsuit uitgedeeld. Zwemkleding en een handdoek kan je zelf meenemen. Het wetsuit trek je aan over je zwemkleding. - In de kleedkamers kan je jezelf omkleden. De spullen kunnen opgeborgen worden in de kluisjes. - Je krijgt vooraf een uitgebreide uitleg van onze instructeurs, waarna je het Bodyboarden zelf gaat ervaren. - De groep zal uit maximaal 17 deelnemers per FlowRider bestaan. Per FlowRider zijn er 2 instructeurs aanwezig die de groep tijdens het Bodyboarden intensief zullen begeleiden. - Na de ultieme beleving op de FlowRider kan je als aandenken een certificaat en foto ophalen bij de servicedesk. Gedurende de dag wordt er gefilmd. Deze beelden worden gebruikt voor de narrowcasting van Dutch Water Dreams (DWD), website van de Cruijff Foundation, DWD en ons YouTube kanaal. Wanneer u op de uitnodiging ingaat, geeft u hiermee toestemming voor het gebruik van deze beelden.

2 Wat moet je meenemen? Je hebt je zwemkleding en een handdoek nodig. Je krijgt van ons een wetsuit dat je dan vervolgens over je zwemkleding heen aantrekt. Als je mee wilt doen, geef je dan op via het inschrijfformulier in de bijlage. Je kunt deze mailen naar Hier zit tevens de disclaimer bij die je ook dient op te sturen ter definitieve bevestiging. Laat je ouders of voogd het inschrijfformulier ondertekenen en of fax het voor 26 februari a.s. Je krijgt hierna van ons nog te horen voor welk uur Bodyboarden je bent ingedeeld. Wees er snel bij, want er zijn een beperkt aantal plaatsen. We hopen je op 4 maart a.s. te zien! Met sportieve groet, Petra Kluiters Dutch Water Dreams Van der Hagenstraat NT Zoetermeer T: F:

3 Inschrijfformulier Special DWDay 4 maart 2012 Naam organisatie (indien van toepassing) : Naam contactpersoon: Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer: adres: Deelnemers: Nr Naam Leeftijdscategorie * 1 A / B / C / D 2 A / B / C / D 3 A / B / C / D 4 A / B / C / D 5 A / B / C / D 6 A / B / C / D 7 A / B / C / D 8 A / B / C / D 9 A / B / C / D 10 A / B / C / D * Doorhalen wat niet van toepassing is Leeftijdscategorie: A = 6-12 jaar B = jaar C = jaar D = Ouder dan 25 jaar, leeftijd vermelden a.u.b. Mijn voorkeur gaat uit naar: uur Bodyboarden uur Bodyboarden uur Bodyboarden Deelnemers hebben een: 0 Verstandelijke beperking 0 Zintuiglijke beperking 0 Lichamelijke beperking 0 Psychische stoornis

4 Eventueel aanvullende informatie over deelnemers: Door ondertekening van dit inschrijfformulier bevestig je jouw deelname aan Special DWDay en verklaar je dat je tevens akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van DWD, zoals die staan afgedrukt op de volgende pagina. Datum: Naam en handtekening:

5 0 Wij nemen uw gegevens op in ons bestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw deelname aan onze activiteiten. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen van onszelf of voor onze partners en/of sponsors. Dit gebeurt echter alleen met uw toestemming. Door ondertekening gaat u er mee akkoord dat uw gegevens in ons bestand worden opgenomen. Indien u er bezwaar tegen heeft kunt u dat kenbaar maken door dit blok aan te vinken. U wordt dan niet opgenomen in ons bestand. Veiligheid binnen het Wildwatersportcomplex van DWD heeft bij DWD hoge prioriteit. Gebruik van de Wildwaterbaan en de FlowRiders is dan ook met instructies, veiligheidsprotocollen en -procedures omgeven. De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik van de Wildwaterbaan en de FlowRiders, en deelname aan trainingen en/of wedstrijden, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico s voor schade - letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen - inhoudt. De deelnemer neemt deze risico s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Het dragen en/of met zich dragen van voorwerpen (zoals bril, portemonnee, mobiele telefoon, e.d.) is voor eigen risico van de deelnemer. Ten behoeve van de veiligheid van de deelnemers heeft DWD regels en voorschriften opgesteld, waaronder de regels en voorschriften die zijn opgenomen in het Reglement Wildwaterbaan en het Reglement FlowRider. De deelnemer dient zich strikt aan die regels en voorschriften te houden. Veiligheidsinstructies en andere instructies van op het Wildwatersportcomplex aanwezige instructeurs en van andere medewerkers van DWD, dienen door de deelnemer strikt te worden opgevolgd. Op diverse plaatsen op het Wildwatersportcomplex van DWD, zoals bij de opstappunten van de Wildwaterbaan en de FlowRiders, hangen/staan borden en posters waarop de deelnemers worden gewezen op de geldende voorschriften voor het gebruik van de Wildwaterbaan en de FlowRiders. De deelnemer verklaart zich akkoord met de inhoud van de tekst op de betreffende borden en posters, en verklaart zich strikt aan de instructies op die borden en posters te houden. Indien een deelnemer niet eerder van de Wildwaterbaan en/of de FlowRiders gebruik heeft gemaakt, dient hij/zij dit bij de medewerkers van de Wildwaterbaan of de FlowRiders te melden, zodat hij/zij uitleg krijgt over het gebruik van de Wildwaterbaan en/of de FlowRiders. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en hij/zij oplet tijdens de uitleg, ook als de deelnemer vaker gebruik heeft gemaakt van een Wildwaterbaan of FlowRider. DWD staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart DWD daar dan ook voor. Voor het gebruik van de Wildwaterbaan en de FlowRiders gelden minimumleeftijden en zwemvaardigheidseisen, zoals geregeld in de Reglementen Wildwaterbaan en de FlowRiders, en zoals vermeld op de borden en posters van het Wildwatersportcomplex van DWD. De minimale leeftijd voor het gebruik van de Wildwaterbaan is 12 jaar, en vereist is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A én B (of vergelijkbaar). De minimale leeftijd voor het gebruik van de FlowRiders is 6 jaar, en vereist is dat de deelnemer in het bezit is van zwemdiploma A (of vergelijkbaar). Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan DWD de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. DWD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het is de deelnemer niet toegestaan van de Wildwaterbaan en/of de FlowRiders gebruik te maken indien de deelnemer zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, kortademig is, onder invloed van drugs en/of alcohol is, derhalve indien de lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van de deelnemer het veilig gebruik van de Wildwaterbaan en/of de FlowRiders redelijkerwijs niet toestaat.. DWD is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch van de Wildwaterbaan en/of de FlowRiders gebruik maakt. DWD aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten, onkundigheid, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan zelf meegebrachte materialen (boten, wetsuits, e.d.). Bij roekeloos gedrag op de Wildwaterbaan of de FlowRiders, waaronder roekeloos gedrag bij varen, bij botsen, bij afsnijden, tegen de baanafzetting opvaren, en bij het opzettelijk vernielingen aanbrengen e.d. kan de benadeelde partij dan wel DWD de deelnemer aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van DWD gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DWD. DWD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien DWD daartoe gehinderd wordt als gevolg van een situatie van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DWD geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DWD niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Met betrekking tot het gebruik van de Wildwaterbaan is van overmacht voorts onder meer sprake ingeval van slechte weersomstandigheden, zoals onweer of vorst.

Wat dien je zelf mee te nemen?: - Sportieve schoenen - In de winter handschoenen

Wat dien je zelf mee te nemen?: - Sportieve schoenen - In de winter handschoenen Wat is inbegrepen? Bij elke Rib vaart worden de volgende zaken geregeld: - RIB - Schipper - Beschermende kleding bestaande uit zeilpakken en in de winter Bivakmutsen - Reddingsvest Wat dien je zelf mee

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat

Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat Leveringsvoorwaarden Slimme Thermostaat Essent Retail Energie B.V. Postbus 1484 Postcode en Woonplaats: 5200 BM s Hertogenbosch KVK nummer: 17120065 BTWidentificatienummer: NL807370447B01 hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Studievoorwaarden IBTO

Algemene Studievoorwaarden IBTO Andere of afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend indien ze schriftelijk zijn overeengekomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

Nadere informatie

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl.

1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering plaatst voor de parkeerfaciliteit t.b.v. qubevalet.nl. Algemene Voorwaarden Voorwaarden Qubevalet.nl / totaal 6 pagina s. Artikel 1:- Begripsbepalingen 1.1. Qube Valet is onderdeel van I.B.R. Investment B.V. 1.2. Klant: degene die bij Qubevalet.nl een reservering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1. Opdrachtnemer: Dagopvang De Hondencrèche te Den Haag. 2. Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en). 3. Opdracht: Het opvangen van de hond(en) van de opdrachtgever

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland

Verkoopvoorwaarden Groupon Nederland Wij hebben onze internationale activiteiten op het gebied van website hosting, marketing en andere diensten voor verbeterde wereldwijde bedrijfsvoering ondergebracht bij één internationale onderneming,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Instituut STERK!

Algemene voorwaarden Instituut STERK! Algemene voorwaarden Instituut STERK! Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Instituut STERK! aangegane opdrachten, overeenkomsten,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss

Algemene Voorwaarden Huisdieren Oppas Service Oss te Oss Artikel 1 - Definities 1.1 Opdrachtnemer: Huisdieren Oppas Service Oss (H.O.S.S.), gevestigd te 5345 PH Oss (N.Br.). 1.2 Opdrachtgever: Persoon ( hondenbezitter en/of bezitter van andere huisdieren ) die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V.

Algemene Voorwaarden GRAFFITINETWERK B.V. Graffitinetwerk B.V. Postbus 15226, 1001 ME Amsterdam Postbus 10002, 3004 AA Rotterdam Postbus 12581, 1000 Brussel Telefoon +31 (0)88 4723348 Email info@graffitinetwerk.nl Website www.graffitinetwerk.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1

ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 ALGEMENE VOORWAARDEN WWW.BUSINESSWEBDESIGN.NL 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities... 3 Artikel 2. Toepasselijkheid... 3 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes... 3 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen...

Nadere informatie

ONLINY Algemene Voorwaarden

ONLINY Algemene Voorwaarden ONLINY Algemene Voorwaarden 1 Algemene voorwaarden Onliny 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna voorwaarden) wordt verstaan onder: a) Onliny: bedrijf, gevestigd aan de Marcantilaan 7,

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN

BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN BGN/ Beslim ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1, Definities In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: BeSlim, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. ALGEMENE VOORWAARDEN Shafts Design v.o.f. hierna te noemen: opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868

Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda. Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Algemene voorwaarden van: Bureau Bagage V.O.F. Marijke Meustraat 7 4818 LV Breda Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuidwest-Nederland: 85107868 Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.!

1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations.! 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations.! Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Lavada Creations. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Lavada Creations. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING VAN: WAAROM LEIDERSCHAP, Online leiderschapstrainingen gericht op persoonlijke groei en effectief leiderschap. Van der Dussenstraat 11A1, 3039 TA, te Rotterdam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN SIGMA SOLUTIONS Definities 1) Opdrachtgever; degene die aan Sigma Solutions opdracht geeft bepaalde werkzaamheden uit te voeren. 2) Sigma Solutions; de onderneming zoals deze is ingeschreven

Nadere informatie

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel

Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Actievoorwaarden Karvan Cévitam Testpanel Deze voorwaarden zijn van toepassing op de hieronder in artikel 3 omschreven Actie (hierna de Actievoorwaarden en de Actie) die wordt aangeboden door Karvan Cévitam,

Nadere informatie

Totalin Internet B.V. Algemene Voorwaarden

Totalin Internet B.V. Algemene Voorwaarden Totalin Internet B.V. Storkstraat 9 2722 NN Zoetermeer Totalin Internet B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

2913LP Nieuwerkerk a/d Ijssel NL 53 RABO 01770860 84

2913LP Nieuwerkerk a/d Ijssel NL 53 RABO 01770860 84 ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY, Inhoud 1. Algemeen 2. Disclaimer 3. Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten 4. Technische Voorwaarden 5. Privacyverklaring 6. Cookies 7. Forumvoorwaarden Algemeen

Nadere informatie

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Lees onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene voorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Panis Consultancy. Deze algemene voorwaarden bestaan uit 15 elkaar opvolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Statera Recruitment B.V. Artikel 1 Definities In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Burnoutherstel Outplacement Re-integratie Loopbaanbegeleiding Personal Coaching Familie-, Organisatie- en Loopbaanopstellingen Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM

ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM ALGEMENE VOORWAARDEN DE WEBSITE OOM Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van De Website Oom. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en De Website Oom. Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie