Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE"

Transcriptie

1 Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger DE Houten

2 Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p Doelstellingen en uitgangspunten p Projecten p Zelfstandige projecten Lessen p Theateruitje p Leerbedrijf p Schoolprojecten p Projecten die ondersteuning nodig hebben Wijkmusical p Cola Time + mentor momenten (+ Café de liefde ) p Peer trainers project p (Vr)eet project p Maatschappelijke jongeren voorstelling : Booze p Jongerenpanel p Afsluiting p Begrotingen p. 25 Wijkmusical Cola time + mentormomenten (Vr) Eet project Voorstelling Booze Jongerenpanel p. 25 p. 26 p. 28 p. 29 p. 30 2

3 Missie en visie SHINE Switch on life to the fullest De missie en visie gaan hand in hand met ons werk. Elke docent en stagiair moet deze kennen en uit zijn hoofd leren, zodat we vanuit dezelfde hoek jongeren benaderen en aan het werk gaan. SHINE helpt jongeren hun zelfvertrouwen op te bouwen, sterk te worden en te groeien naar hun volle potentie. Jongeren krijgen een goed zelfbeeld zodat ze leren houden van hun unieke persoonlijkheid. Dit doen we door met de jongeren te creëren, vanuit verschillende kunstdisciplines. Hierdoor leren zij een eigen mening te vormen, kritisch te zijn naar hun omgeving, te zien wat ze mooi vinden en wat hen raakt. Dit maakproces draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van zowel de jongere als de medewerker. Kernkwaliteiten dit is de kracht van SHINE Enthousiast SHINE is een organisatie die jongeren, organisaties en docenten enthousiasmeert om het onderste uit de kan te halen. SHINE creëert een aanstekelijke, positieve en energieke sfeer. Dit maakt dat mensen graag met SHINE samenwerken. Daadkrachtig SHINE heeft het lef om ideeën direct te vertalen in actie. SHINE is niet bang om te falen maar gaat moedig aan de slag. Hierdoor krijgt SHINE veel voor elkaar en slaagt de organisatie er vaak in om goede producten af te leveren. Artistiek SHINE gebruikt kunst als taal om jongeren te helpen zich te uiten. SHINE maakt sterke beelden en werkt met verschillende creatieve disciplines. Door te creëren spreekt de jongere zich uit over iets dat hem/haar raakt. SHINE heeft een sterke beeldtaal ontwikkeld in haar voorstellingen. Verbindend SHINE staat open voor mensen, ook in de samenwerking met andere partijen en organisaties. We geloven in een positieve houding: samen staan we sterk. We willen mensen verbinden waar deze verbinding tot een groter resultaat leidt. 3

4 Kernwaarden waar SHINE de focus op legt Contact SHINE wil de jongeren waarmee wordt gewerkt leren kennen. Hen echt zien, laten zien dat ze ertoe doen, los van wat ze wel of niet kunnen. Door het opgebouwde contact is er ruimte en veiligheid om te ontwikkelen, maar ook om hulp te vragen in nood. Het horen bij een groep en het onderlinge contact binnen de groep draagt bij aan het zelfvertrouwen van de jongere. Gedragscode: Iedereen hoort erbij, niemand wordt buitengesloten of gepest. Er is altijd tijd om met elkaar te praten over hoe het met je gaat. Beloon positief gedrag met een compliment. Wanneer je ziet dat iemand niet lekker in zijn vel zit, kijk dan wat je voor die persoon kunt betekenen. Samen SHINE werkt met groepen. Binnen deze groep leren de jongeren elkaar kennen. We stimuleren hen om als groep voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Ook leren ze mensen kennen met andere achtergronden en op deze manier maken ze kennis met andere gedachtes en meningen. SHINE verbindt jongeren met elkaar zodat ze sterk staan als groep: ze staan er niet alleen voor. Eigenzinnig SHINE denkt buiten bestaande hokjes en kaders en vaart haar eigen koers. SHINE heeft een eigen kijk op de ontwikkelingen in de maatschappij en ontwikkelt een eigen visie. Een onderdeel van deze aanpak is transparantie. Als organisatie leven we naar de uitspraak what you see is what you get. Daarmee willen we de jongeren uitdagen om uniek en transparant te zijn. Gedragscode: Wees open en eerlijk, wees jezelf. Geef ruimte aan creativiteit en beperk deze niet. Er is ruimte om te experimenteren, je hoeft niet altijd normaal te zijn. Gedragscode: Openstaan voor andere gedachtes en meningen. Jongeren stimuleren om te investeren in het contact met elkaar. 4

5 Vertrouwen SHINE straalt vertrouwen uit naar de mensen en jongeren om hen heen. Vertrouwen is een werkwoord, een manier van kijken naar het leven. Door jongeren verantwoordelijkheden toe te vertrouwen groeien zij in hun talenten en vaardigheden. Succeservaringen vergroten het zelfvertrouwen. Daarnaast voelen jongeren door verantwoordelijkheid te dragen zich verbonden en medeverantwoordelijk voor SHINE. Jongeren moeten op de medewerkers van SHINE kunnen vertrouwen. Geheimen blijven geheim. Waar nood of angst is, is een helpende hand. Gedragscode: Benoem wat iemand goed kan en probeer deze vaardigheden en talenten in te zetten en te benutten. Daag jongeren uit door ze het vertrouwen te geven dat ze iets kunnen. Ga verantwoordelijk om met vertrouwelijke informatie. Positief SHINE staat positief in het leven en zet dit in als een kracht. Door het geven van complimenten en ons zo te richten op de positieve eigenschappen van de jongeren stimuleren wij de persoonlijke ontwikkeling. Deze benadering schept een veilige omgeving. In plaats van een focus op tekortkomingen of problemen van jongeren, richten we ons op hun mogelijkheden. Gedragscode: Complimenteren van iedere jongere die betrokken is in de les of het project waar de medewerker op dat moment aan verbonden is. Richten op mogelijkheden in plaats van tekortkomingen die jongeren en/of SHINE met zich mee brengen. 5

6 Jaarwerkplan Doelstellingen en uitgangspunten SHINE draagt door middel van haar activiteiten en projecten in 2015 bij aan de volgende beleidsdoelen van de gemeente Houten: Een bijdrage leveren aan een samenhangende sociale infrastructuur, en het bevorderen van sociale samenhang, die aansluit op de wensen en behoefte van de jeugd. Het jongerenpanel zal 2 maal per jaar de behoefte van de jeugd in kaart brengen en daar een vervolg aan geven door 5 projecten met het Jongerenpanel te organiseren. Daarnaast zullen wekelijks 15 jongeren aanwezig zijn bij Cola Time, waarbij het opbouwen van relaties en het maken van verbindingen centraal staat. De ontwikkelingskansen van jeugdigen bevorderen, gericht op volwaardige deelname aan de maatschappij. SHINE zal minimaal 4 peertrainers op leiden om ze te begeleiden naar het werkveld. Via de maatschappelijke stage maken 20 leerlingen kennis met SHINE en biedt SHINE de mogelijkheid verantwoordelijkheid te nemen voor en deel te nemen aan het organiseren van activiteiten omtrent Cola Time en het Jongerenpanel. Het bevorderen van maatschappelijke participatie,het realiseren van informele netwerken in buurten, en het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en bij elkaar. SHINE organiseert een wijkmusical in een wijk die door SHINE in samenspraak met de Gemeente en Viveste wordt uitgekozen. Aan dit project nemen minsten 15 deelnemers en 10 vrijwilligers gedurende 12 weken aan deel. Het bevorderen van een gezonde leefstijl. 10 jongeren nemen deel aan het (Vr)eetproject en leren een gezonde maaltijd te bereiden en worden bewust van hun eetgewoontes. Het bevorderen van deelname door jeugd aan sport. SHINE werft actief minstens 15 nieuwe leden om structureel deel te nemen aan de danslessen. Het bevorderen van het verslavingsbeleid (cultuurverandering ten opzicht van alcoholgebruik). Meer dan 80 jongeren zullen gedurende 2015 in gesprek gaan en deelnemen aan activiteiten over de gevolgen van alcohol. Meer dan 400 jongeren en volwassenen zullen de eindvoorstelling Booze over dit onderwerp bekijken. Het verbreden van het aanbod aan kunst en cultuur, gericht op levendigheid en ontmoeting. 80 jongeren nemen deel aan het ontwikkelen van liedjes, dansen en scènes de eindvoorstelling Booze. Daarnaast wil SHINE: Bijdragen aan de ontwikkeling van de Houtense jeugd tot zelfredzame participerende burgers, burgers die op eigen benen kunnen staan maar ook hun steentje bijdragen aan de Houtense samenleving. Een vindbare partner blijven binnen de bestaande hulpverlening na de transitie van Jeugdzorg naar de gemeente. 6

7 SHINE wil te midden van de transitie in de hulpverlening een waardevolle partner zijn in de gemeentelijke hulpverlening. SHINE heeft in eerste instantie een signalerende functie. SHINE wil graag aansluiten bij scholen en andere maatschappelijke instellingen/organisaties om een aanvulling te zijn op onderwijs en voorzieningen, en jongeren motiveren om deel te nemen aan de Houtense samenleving. SHINE wil jongeren nog meer het gevoel geven dat zij als volwaardige burgers worden gezien, en wil ze ook laten ervaren dat ze deze positie krijgen op het moment dat zij zelf energie en tijd steken in de gemeenschap. Talentontwikkeling blijft een vooraanstaand onderdeel van het werk van SHINE. Het is belangrijk om jongeren positief te benaderen en hun talent ten volle te benutten. Zowel binnen de muren van SHINE, alsmede zichtbaar voor heel Houten. De unieke talenten en subculturen van de jeugd geven kleur aan Houten. Wij dagen jongeren uit om zichtbaar te worden. SHINE heeft de laatste jaren een steeds grotere signalerende functie gekregen. Ook worden wij met steeds meer regelmaat benaderd door politie en andere welzijnsorganisaties om informatie in te winnen samen te werken met SHINE. Dit is ook de reden dat wij voor ons project Cola Time + mentormomenten veel meer uren hebben begroot dan afgelopen jaren. We merken dat dit deel van SHINE steeds meer aandacht vraagt en ook verdiend. Jongeren komen graag naar SHINE en vertellen makkelijk en veel. We zijn vaak als eerste op de hoogte van dat wat er speelt. We willen als SHINE ook graag zo gevonden worden, zowel door jongeren als door welzijnsorganisaties. Er komen veel jongeren bij SHINE die op een bepaalde manier in contact zijn of zijn geweest met de hulpverlening. SHINE wil zich benaderbaar en transparant opstellen en meewerken in de lijn die voor bepaalde jongeren is uitgezet. Vanwege de signalerende functie die SHINE heeft kunnen wij tijdig doorverwijzen zodat jongeren de juiste hulp kunnen krijgen. Daarnaast willen we als organisatie een veilige plek zijn waarbij jongeren gestimuleerd worden in hun mogelijkheden en potentie, en niet altijd gewezen worden op tekortkomingen. Dit is voor SHINE ook een mooie kans om een vertrouwensband met jongeren op te bouwen. We complimenteren ze met hun talenten en krijgen daardoor het vertrouwen om ze ook te mogen aanspreken op onwenselijk gedrag. SHINE wil graag een schakel zijn tussen de jongeren en de hulpverlening. Daarnaast probeert SHINE een gezonde mix te maken tussen verschillende soorten jongeren, zodat jongeren op sociaal gebied ook ontwikkelen en elkaar kunnen steunen en adviseren. 7

8 2. Projecten Hieronder een overzicht van de projecten die we in 2015 willen aanbieden. De Gemeente Houten kan hier een keuze in maken. Bijgevoegd zijn ook de begrotingen voor de verschillende projecten. Uiteraard blijft SHINE open staan voor overige projecten waar SHINE gedurende het jaar voor kan worden ingeschakeld. We dragen graag bij aan creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Theater Aan de Slinger, van Houten& co weten ons regelmatig te vinden. Op deze manier kan SHINE haar creatieve stem gebruiken om mensen bij elkaar te roepen en blijvend aan elkaar te verbinden. Door de bezuinigingen is SHINE genoodzaakt andere wegen te bewandelen als het gaat om het financieren van onze projecten. Zoals zichtbaar wordt in de begrotingen, hopen we ook dit jaar een deel van de financiering rond te kunnen krijgen met deelname van verschillende fondsen. Zelfstandige projecten: Lessen Theateruitje Leerbedrijf Schoolprojecten Projecten die ondersteuning vragen: Wijkmusical Cola Time + mentormomenten (+ Café de liefde ) Peer trainers project (Vr)Eet project Maatschappelijke jongeren voorstelling : Booze Jongerenpanel 2.1 Zelfstandige projecten Lessen De afgelopen jaren is het lesaanbod van SHINE uitgebreid. In 2015 zullen we deze lijn verder voortzetten. In 2015 zullen niet alleen de reguliere lessen gegeven worden, maar worden de lessen uitgebreid met lessen die gegeven zullen worden door onze peertrainers. Hierover is verderop in het Jaarwerkplan meer te lezen. Een aantal lessen zullen in 2015 gesplitst worden. Deels omdat we de groepen klein willen houden, om zo kwaliteit en veiligheid te blijven bieden aan de leerlingen, deels om de leerlingen de mogelijkheid te geven om te groeien in niveau. Het motiveert leerlingen wanneer ze weten dat er nog ruimte is voor groei. 8

9 Relatieopbouw, talentontwikkeling en persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel bij SHINE. (Durven) leren in creatieve vormen vraagt kwetsbaarheid, en deze kan alleen maar getoond worden in een veilige omgeving. In 2015 wordt in de lessen, naast het ontwikkelen van de persoonlijke talenten, met deze talenten toegewerkt naar een gezamenlijke multidisciplinaire voorstelling. In 2015 draagt de voorstelling de titel Booze en is gekoppeld aan het thema Alcohol. We willen als SHINE graag aansluiten bij het plan dat is uitgezet vanuit de gemeente voor de jongeren. De wijziging van de wet op alcohol vraagt om een culturele verandering, die zeker bij jongeren niet als vanzelf gaat. SHINE hoopt door op creatieve wijze met dit thema aan de slag te gaan, haar steentje bij te kunnen dragen. Hieronder een overzicht van de reguliere lessen in 2015: DAG TIJD LES LEEFTIJD/NIVEAU Maandag uur ZANG KIDS 8 t/m 11 Dinsdag uur MODERN 1 Beginners Dinsdag uur MODERN 2 Gevorderd Dinsdag uur ZANG 1 11 t/m 16 Dinsdag uur ZANG 2 16 t/m 21 Donderdag uur THEATER 1 11 t/m 15 Donderdag uur THEATER 2 15 t/m 21 Donderdag uur HIP HOP 1 11 t/m 14 Donderdag uur HIP HOP 2 14 t/m 17 Donderdag uur HIP HOP 3 17 t/m 21 Vrijdag uur SHOW OFF 16+ Vrijdag uur VSK Theateruitje Theater dient als uitstekend middel om met jongeren in gesprek te raken. Vanuit de beschouwende rol kan op een organische manier een persoonlijk gesprek ontstaan. Bovendien kunnen leerlingen van verschillende groepen en disciplines elkaar ontmoeten. Op deze manier versterken we de banden van de leerlingen onderling, en wordt er gebouwd aan constructieve relaties binnen SHINE. Theater maakt onderwerpen bespreekbaar die in het dagelijks leven lastig zijn te benoemen. We willen dan ook in 2015 weer op zoek naar een voorstelling die iets te weeg brengt bij de jongeren, en waar we na afloop met elkaar over door kunnen praten, zowel direct na de voorstelling op een later moment (bijv. Cola Time). 9

10 2.1.2 Leerbedrijf In 2015 zullen we bij SHINE ook weer diverse stageplekken beschikbaar stellen voor jongeren. Er is bij SHINE ruimte voor stageplekken van verschillende lengtes en niveaus. Zowel HBO als MBO studenten zijn welkom, alsmede leerlingen van middelbare scholen voor kortdurende maatschappelijke stages. SHINE vindt het belangrijk om de verschillende stages goed en intensief te begeleiden en tegelijkertijd de stagiaires de ruimte te geven om hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. SHINE werkt altijd nauw samen met de scholen waar de stagiaires lessen volgen, en proberen elke stagiair verantwoordelijkheden te geven die uitdagend en tegelijkertijd passend zijn. Op deze manier kan de stagiaire zijn stageperiode optimaal benutten Schoolprojecten: De schoolprojecten van SHINE worden zelfstandig uitgevoerd. Uiteraard is er wel tijd nodig om deze projecten te ontwikkelen. Bij schoolprojecten werken we op maat. Naar aanleiding van de behoefte van de school creëert SHINE een project waarbij het netwerk van SHINE wordt aangeboord om een zo passend mogelijk aanbod te doen. Uiteraard krijgen de kernwaarden van SHINE binnen deze projecten ook een plek. SHINE gebruikt verschillende disciplines om ook bij de verschillende interesses en talenten van de leerlingen aan te kunnen sluiten. Door middel van deze projecten kunnen we scholen ondersteunen bij het aanbod aan de leerlingen, en maken leerlingen kennis met SHINE, zodat zij ook na afloop van het schoolproject de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen in een van de disciplines. 10

11 2.2 Projecten die ondersteuning vragen Wijkvoorstelling Aanleiding: In de afgelopen jaren heeft SHINE met succes wijkmusicals opgevoerd met buurtbewoners uit Houten. Elk jaar wordt er een andere wijk gekozen. In 2015 gaan zullen we in overleg met de Gemeente Houten een wijk uitkiezen. Dit jaar zal SHINE samenwerken met Viveste. De voorbereidingen voor de wijkmusical zullen voor een gedeelte plaatsvinden in 2014, de daadwerkelijke uitvoering wordt gerealiseerd in Zeker in het kader van de transitie en de verbindingen die SHINE meer en meer wil gaan leggen met andere maatschappelijke organisaties, zien we uit naar een vruchtbare samenwerking. Het project is in eerste instantie gericht op het ontmoeten van elkaar en het genereren van blijvende contacten in de wijk. Hierbij is het belangrijk dat de diversiteit centraat staat. Iedereen, ongeacht leeftijd of afkomst is welkom. De wijkmusical is een verbindend project voor buurtbewoners, met een motiverende uitstraling naar de rest van Houten. De repetities duren 3 maanden, en zullen uitgezonderd van vakanties, wekelijks plaatsvinden. De avond wordt altijd begonnen met een maaltijd. De maaltijden worden elke week door een andere speler klaargemaakt. Het delen van een maaltijd verbindt en vergroot het samen gevoel. Bovendien nodigt hetgeen iemand heeft gekookt ook weer uit tot (persoonlijke) gesprekken. Vervolgens wordt er gerepeteerd. Dat wil zeggen, er worden allerlei opdrachten gegeven om informatie en bruikbaar materiaal te verzamelen. De spelers schrijven gezamenlijk het verhaal van de wijk. De artistieke leiding en afronding van het geheel ligt in handen van de medewerkers van SHINE. In 2015 willen we spelers uit andere jaren uitnodigen de nodige ondersteuning te bieden bij de repetities en uitvoeringen. We willen gebruik maken van hun ervaring om bewoners uit de wijk van 2015 te stimuleren om mee te doen. Bovendien willen we talenten van Houtenaren graag inzetten bij onze projecten, om zo nog meer te kunnen verbinden. Doel project: Het bevorderen van maatschappelijke participatie. Minstens 15 deelnemers en 10 vrijwilligers van verschillende leeftijden, achtergronden en nationaliteiten uit een geselecteerde wijk uit Houten eten en repeteren wekelijks gedurende 12 weken met elkaar. Op basis van persoonlijke verhalen en ervaringen van de wijk werken zij toe naar een voorstelling. Vanuit persoonlijke voorkeur en talent zullen bewoners een bijdrage leveren aan het einddoel (kostuum, catering, acteren, geluid, productie etc.) Het realiseren van informele netwerken in wijken en buurten. De voorstelling zal plaatsvinden in een voor de wijk bekende plek, en minstens 50 buurtbewoners zullen de voorstelling bezoeken. 11

12 Het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en bij elkaar. Na afloop van de voorstelling wordt er een borrel georganiseerd waarbij buurtbewoners met elkaar in gesprek raken en verbindingen kunnen leggen. Bewoners ontvangen na afloop van het project een enquete en antwoorden schriftelijk positief op de vragen: Heeft de wijkmusical meer verbinding gebracht in de wijk? Ervaart u nog steeds positieve effecten van de wijkmusical? Drie maatschappelijke organisaties zullen een actieve bijdrage leveren bij de uitvoering van dit project. Dit doet SHINE als volgt: Bewoners van verschillende leeftijden, achtergronden en nationaliteiten zullen onder begeleiding van professionals werken aan een multidisciplinaire voorstelling met zang, dans en toneel. Het wordt een project waarin mensen hun eigen verhaal vertellen en een project dat deze verschillende mensen verbindt. Ook buurtbewoners die niet op het podium willen staan kunnen deelnemen door bijvoorbeeld het verzorgen van eten, het maken van decor, kostuums, muziek etc. Stimuleren van ontmoetingen en duurzame contacten tussen bewoners, jong en oud, met verschillende achtergronden. Het streven is ook dat dit project op langere termijn impact heeft. Gedurende de looptijd zal de onderlinge sociale betrokkenheid vergroot worden, Persoonlijke talenten aanboren en ontwikkelen. Daarnaast zullen de zelfredzaamheid van de wijk en maatschappelijke betrokkenheid vergroot worden. Verschillende maatschappelijke organisaties zullen een rol spelen bij de uitvoering van dit project. Dit zal de samenwerking tussen deze verschillende partijen verstevigen. De spelers blijven bij zichzelf doordat ze een stuk over hun eigen leven spelen. Spelers werven actief bewoners uit de buurt om deel te nemen, of te komen kijken naar de wijkmusical, om zoveel mogelijk contactmomenten te creëren. Thema: Onze maatschappij wordt steeds individualistischer. Mensen kennen hun buren niet meer, terwijl de wijk waarin je woont en de mensen die zich daarin bevinden bepalend zijn voor de woonsfeer. Als je de mensen waarmee je in de buurt woont beter kent, zal dit automatisch effect hebben op de gevoelstemperatuur in de wijk. Het is de bedoeling de spreekwoordelijke thermostaat zo hoog mogelijk op temperatuur te krijgen. Het thema wordt tijdens de maaltijden en repetities duidelijk; wat speelt er in de wijk? Hoe is het om in deze wijk van Houten te wonen? Wat droom je voor de wijk? Wat zou je absoluut niet willen missen, en wat kun je missen als kiespijn? 12

13 Door middel van verhalen, ervaringen en interviews wordt uiteindelijk een overkoepelend thema gedestilleerd, die zal dienen als kapstok voor de voorstelling. Doelgroep: In overleg met de Gemeente Houten en Viveste zullen we een wijk in Houten uitkiezen waar de wijkcohesie verbeterd kan worden. Belangrijk is dat de deelnemers aan het project een goede afspiegeling vormen van de wijk waarin ze wonen. Dat betekend dat we streven naar een groep met voldoende variatie in leeftijd, man/vrouw, culturele achtergrond, arm/rijk etc. Aan dit project doen 10 tot 15 personen mee. Naast de uitvoerende groep is er een groep die achter de schermen aan het werk gaat, en meer productionele taken oppakt, weten; decor, kostuums, muziek etc. Belangrijk is dat op elk moment in het proces bewoners welkom zijn om deel te nemen aan het project. Sommige bewoners willen eerst de kat uit de boom kijken en voegen zich pas later bij het project. Locatie: De repetities zullen of plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van SHINE, of in het wijkgebouw van de buurt, indien mogelijk. Door het kiezen van een bekende locatie is de drempel om deel te nemen aan het project lager, aangezien de repetities plaatsvinden in een bekende omgeving. In deze ruimte zal alle benodigde ruimte en apparatuur aanwezig zijn om creatief aan de slag te gaan met theater, muziek en dans. De daadwerkelijke uitvoering van de voorstelling zal plaatsvinden in een ruimte die kenmerkend voor de buurt is. De organisatie van het project zal plaatsvinden op het SHINE kantoor, en zal deels gedragen worden door 1 of 2 stagiaires Cola Time + mentormomenten (+ Café de Liefde ) Aanleiding: SHINE ziet Cola Time als een zeer belangrijk ontmoetingsmoment met jongeren. Elke woensdag middag van uur kunnen jongeren binnenlopen. Jongeren kunnen hier hun verhaal kwijt, een spelletje spelen of deelnemen aan een activiteit. Ook als je niet deelneemt aan de lessen van SHINE ben je welkom op dit inloopuur. Vanuit een ontspannen sfeer bieden we jongeren de mogelijkheid om kwetsbaar te zijn. We gaan in eerste instantie de relatie aan met de jongeren tijdens dit inloopuur, om een vertrouwensband op te bouwen. Er is een activiteitenkalender waar de jongeren inspraak in hebben. Eens in de zoveel tijd wordt er rondgevraagd waar behoefte aan is, en waar mogelijk ingepast in het rooster. Zo geven we gehoor aan de behoeftes van de jongeren, en creëren we betrokkenheid. Bovendien kunnen de jongeren helpen met het uitvoeren en organiseren van de activiteiten waardoor ze leren verantwoordelijkheid te dragen. Vanuit dit inloopuur is er ook de mogelijkheid om een mentor te krijgen vanuit SHINE. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, maar kan ook structureel vorm krijgen door bijvoorbeeld 13

14 eens in de maand een afspraak te maken. Dit is geheel aan de jongere zelf. Waar nodig kan er in overleg met de jongere worden doorverwezen naar CJG (Centrum Jeugd en Gezin). De samenwerking met CJG wordt steeds hechter. 1x per maand komen er medewerkers van CJG langs om contact te leggen met de jongeren en van medewerkers van SHINE te horen of er nog zaken spelen waarbij hulp of advies gewenst is. In 2015 willen we deze banden nog meer verstevigen en de lijntjes nog korter maken. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de jongerenwerkers van Enter en SHINE, aangezien veel van de jongeren bij beide organisaties aanwezig zijn. Op deze manier kan SHINE binnen de transitie nog transparanter zijn. Daarnaast willen we jongeren stimuleren om zelf activiteiten te organiseren voor de inloopmomenten. Dit om de betrokkenheid te vergroten, en ook met de mogelijkheid door te kunnen stromen naar het Jongerenpanel. Deels worden de mentormomenten gevuld naar aanleiding van Cola Time. De andere weg waarlangs jongeren een mentor kunnen aanvragen is via de lessen die ze volgen bij SHINE. Enerzijds kan de jongere aangeven dat hij/zij behoefte heeft aan een mentor, anderzijds heeft de docent een signalerende functie betreft het welzijn van de jongeren. Mocht de docent iets opvallends merken, geeft hij dit door aan de medewerkers van SHINE, die vervolgens op subtiele wijze zullen polsen of er wellicht behoefte is aan een gesprek. Tijdens de inloopuren krijgt SHINE een helder beeld van wat er speelt binnen een groep of jongerencultuur. Hier kunnen we door middel van spellen, vragen of activiteiten op inspringen en over in gesprek raken. Doel: Wekelijks minstens 15 jongeren een plek geven waar ze op ongedwongen wijze hun verhaal kwijt kunnen Een plek waar jongeren hun ideeën kunnen ventileren en kunnen uitvoeren. Eens in de 3 maanden wordt er een activiteiten kalender opgemaakt waar jongeren activiteiten voor kunnen aandragen. Eens in de maand wordt een activiteit georganiseerd door 2 jongeren. Jongeren waar nodig doorverwijzen naar professionele instanties. Mederwerkers van CJG komen 1x per maand langs om vragen van jongeren te beantwoorden en ze te voorzien van advies. Jongeren begeleiden in de weg naar volwassen worden. 2 keer per jaar wordt Cafe de liefde georganiseerd, waarbij minimaal 20 jongeren aanwezig zijn om te praten en vragen te stellen over liefde, relaties en seks en bewust te worden van de keuzes die ze daarin maken. Signaleren wat er speelt in de jongerencultuur en hierop anticiperen. Samenwerking met CJG en andere maatschappelijke organisaties vergroten. Minstens 2 gezamenlijke activiteiten met van Houten en Co. 14

15 Café de liefde Café de liefde is een bijzonder terugkerend avondproject waarin we 2x per jaar met jongeren in gesprek gaan over liefde, relaties en seks. Middels een bordspel van de Rutger Stichting raken we spelenderwijs in gesprek met elkaar. Er zijn verschillende varianten voor jong en oud. Ook zijn de spellen voor jongens en meiden verschillend. Ouders weten vaak niet hoe ze over deze onderwerpen in gesprek kunnen raken en binnen het onderwijs blijkt de voorlichting vooral theoretisch te zijn. Het uitwisselen van ervaringen en gesprek hierover blijft vaak uit. SHINE wil graag een brug slaan tussen ouders, het onderwijs en de jongeren. Deze avonden worden begeleid door de medewerkers van SHINE, eventueel aangevuld door professionals die ervaring hebben met de doelgroep en het onderwerp. Pretty Woman Utrecht hulpverlening bij sexualiteit en relaties dien (Vr) Eet project Slechts weinigen sterven van de honger, maar honderdduizenden sterven van het eten. Benjamin Franklin SHINE wil graag bijdragen aan de bewustwording rondom eten. Ook wil SHINE graag het gesprek aan gaan over een gezonde levensstijl. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 15% procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Toch vinden veel jongeren zelf dat ze in goede gezondheid verkeren. Van de jongeren (0 tot 25 jaar) beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed. Jongeren die opgroeien in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de hoogste inkomensgroep. (Bron: degezondheid) De gevolgen van overgewicht zijn groot: Mensen met overgewicht en obesitas leven minder lang in goede gezondheid. Kinderen en jongeren met overgewicht vertonen een toename van de glucose- intolerantie en ontwikkelen in toenemende diabetes. Diabetes is op jonge leeftijd een ernstige ziekte. Er kunnen op relatief jonge leeftijd complicaties voorkomen. Bijvoorbeeld hart en vaatziekten en oog, nier en zenuwaandoeningen. Dik zijn kan leiden tot stigmatisering. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat werknemers met overgewicht minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Kinderen met overgewicht worden gemakkelijker gepest en hebben minder vriendjes dan kinderen zonder overgewicht. Ze kampen ook vaker met depressieve gevoelens. 15

16 Jonge kinderen wennen snel aan een ongezonde leefstijl. Ze zullen later niet makkelijk overstappen naar een gezondere manier van leven. Het (Vr)Eetproject heeft als doel om 4 avonden voor 10 jongeren te organiseren, waarbij we op een leuke, creatieve manier aan de slag gaan met gezond eten. Elke avond zal er een spreker of trainer aanwezig zijn die de jongeren iets zal leren over eten. Te denken aan een diëtiste, een ervaringsdeskundige etc. Daarna zullen we met elkaar koken en zal tijdens het koken door middel van een vragenspel het gesprek over eten worden gevoerd. Hierna zullen we onszelf voeden met de maaltijd en sluiten we de maaltijd en de avond af met iets leuks. Dit kan zijn een spelletje, een filmpje, een creatieve activiteit. Als het maar op een positieve manier met eten te maken heeft en gezellig en leuk is. Lachen is immers gezond. Elke deelnemer krijgt het recept mee naar huis. De leerlingen kunnen na dit project variëren op deze recepten en weten hoe ze een gezonde maaltijd kunnen klaarmaken. Omdat eetgewoontes vaak thuis aangeleerd worden, vindt SHINE het belangrijk om de ouders te betrekken bij dit project. Op de laatste kookavond worden ouders uitgenodigd om aan te schuiven. De leerlingen zullen hun zelfgekozen maaltijd serveren en zullen ook uitleg geven over wat ze hebben gekookt. Daarnaast vertellen de deelnemers wat ze tijdens het (Vr)Eetproject hebben geleerd en ontdekt. Tijdens de laatste avond is er een diëtiste aanwezig die vragen van deelnemers en hun ouders kan beantwoorden. Doel: Bevorderen van een gezonde leefstijl. 10 jongeren denken gedurende 4 avonden na over hun eigen eetgewoonte. Deelnemers leren hoe ze een gezonde maaltijd klaar kunnen maken. Aan het einde van het project weten 10 deelnemers hoe ze 4 gezonde maaltijden kunnen bereiden. Bewustwording: weet wat je (vr)eet. 4 specialisten op het gebied van voeding zullen met 10 jongeren in gesprek gaan en hen bewustmaken van de gevolgen van bepaalde voedingspatronen. Ouders betrekken bij het eetpatroon van hun kind. Op de laatste avond zullen ouders worden uitgedaagd om bij te dragen aan een gezond voedingspatroon van de 10 jongeren Maatschappelijke jongeren voorstelling: Booze Elk jaar maakt SHINE een multidisciplinaire eindvoorstelling waarbij jongeren hun talent kunnen laten zien. Gedurende het jaar wordt er in de lessen gewerkt aan dansen, liederen en scènes die uiteindelijk in de voorstelling getoond zullen worden. Ook deelnemers aan Cola Time of de MAS kunnen achter de schermen meewerken als vrijwilliger. Het thema van dit jaar gaat over alcohol. De Drank en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. 16

17 Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park. De gemeenten houden toezicht op de naleving van de Drank en Horecawet. Bij SHINE is de grootste groep leerlingen onder de 18. Een heel aantal jongeren van 16 is gewend te mogen drinken, en doen dit ook regelmatig. De wetswijziging betekent dus voor veel jongeren dat zij niet meer (in publieke ruimte) mogen drinken. Veel jongeren hebben het gevoel dat hen iets wordt afgenomen, terwijl ze nauwelijks op de hoogte zijn van de verstrekkende gevolgen van (overmatig) alcohol gebruik. De wetswijziging vraagt dus om een cultuurverschuiving ten opzicht van alcoholgebruik. In maart 2014 is er contact geweest met de gemeente Houten, die vanaf heden toezicht moet houden op de naleving van de wet. Omdat SHINE veel contact heeft met de desbetreffende doelgroep en graag wil inspelen op de vraag vanuit de gemeente om dit thema op te pakken, heeft SHINE besloten de maatschappelijke jongerenvoorstelling van 2014 te koppelen aan het thema Alcohol. De voorstelling zal de naam Booze krijgen, een benaming voor drank in de jongerencultuur. De feiten op een rijtje: Het gebruik van grote hoeveelheden alcohol (op jonge leeftijd) heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en voor het sociaal functioneren en het presteren op school. Onder invloed van alcohol vervagen grenzen, vermindert weerbaarheid en vinden vaker (gedwongen) onveilige sekscontacten plaats. Alcohol is extra schadelijk voor jongeren doordat zij nog volop in de groei zijn, waardoor de hersenen, maar ook andere organen, extra vatbaar zijn voor de schadelijke invloed van alcohol. Doelgroep: In Houten heeft bijna de helft van de basisschoolleerlingen al kennisgemaakt met alcohol. Dit percentage is hoger dan gemiddeld in de regio. Van de middelbare scholieren heeft 36% de afgelopen maand alcohol gedronken en 21% dronk in die periode vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid. 48% van de jongeren van jonger dan 16 jaar gaf aan zelf wel eens alcohol te kopen in een supermarkt, café of slijterij. Daarnaast zijn ouders ook een belangrijke doelgroep bij de aanpak van alcoholgebruik bij de jeugd. De meerderheid van de ouders in Houten keurt het alcoholgebruik van hun kind goed, zegt er niets van, of weet niet dat hun kind alcohol gebruikt. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ouders een belangrijke rol spelen bij het alcoholgebruik van jongeren. Doel: SHINE bereikt een aantal doelen met dit project: Meer dan 80 jongeren ontwikkelen hun talent op het gebied van zang, dans en theater en werken gezamenlijk toe naar een multidisciplinaire voorstelling. Meer dan 400 toeschouwers worden aan het denken gezet over hun persoonlijk gedrag m.b.t. alcohol. 17

18 Het bevorderen van het verslavingsbeleid (cultuurverandering ten opzichte van alcoholgebruik). Na afloop van de voorstelling is er een alcoholvrij feest waar meer dan 80 jongeren bij aanwezig zullen zijn. Dit wordt georganiseerd door het Jongerenpanel. Jongeren leren eigen keuzes te maken m.b.t. alcoholgebruik. We dagen 30 jongeren uit om op een feestje niet te drinken. Hun ervaringen worden gedeeld op een besloten Facebook pagina van deelnemers aan Booze. Ouders bewust maken van hun rol bij het alcoholgebruik van hun kind. Voor tijdens en na de voorstelling is er mogelijkheid voor alle ouders om vragen te stellen bij de popup alcohol poli in Theater Aan de Slinger. SHINE heeft bewust voor dit thema gekozen, omdat dit thema het gehele jaar centraal zal staan, en we op deze manier tijd hebben om onze doelen te behalen. Het project Booze bestaat uit twee delen, de voorbereidende fase en de voorstellingsfase. Aanpak: Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingsfase is de Makersdag. De Makersdag is in het leven geroepen om de betrokkenheid van de jongeren bij de eindvoorstelling gedurende het jaar te vergroten. Jongeren krijgen aan het begin van het jaar al de kans om hun ideeën en creatieve inbreng te geven voor de eindvoorstelling in juni. Zeker omdat de eindvoorstellingen bij SHINE altijd een maatschappelijk thema beslaan, is de Makersdag een goed startpunt om met de leerlingen in gesprek te gaan en er op een creatieve manier mee aan de slag te gaan. Op deze Makersdag zullen we samenwerken met de GGD, die op deze dag voorlichting zal komen geven over alcohol. SHINE wil graag aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Door jongeren zelf mee te laten denken en schrijven aan de voorstelling, wordt het echt een voorstelling voor en door jongeren. Ook zal het publiek zich beter kunnen identificeren met de acteurs, dansers, en zangers, daar hun eigen ervaringen en ideeën worden meegenomen in de voorstelling. Gedurende de dag vinden er workshops plaats waarin leerlingen door middel van creatieve opdrachten worden gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan met het thema. Er worden liedjes gemaakt, scènes geschreven en dansen bedacht. Aan het einde van de dag vind een korte presentatie plaats waarin alles wat er die dag gemaakt is aan elkaar getoond wordt. Zo kan elke jongere zijn eigen talent laten zien en dat van anderen bewonderen. 18

19 Daarnaast is de Makersdag een jaarlijks moment om alle leerlingen van SHINE met elkaar te verbinden. Gedurende het jaar volgen zij hun eigen lessen van hun eigen discipline. Tijdens de Makersdag kunnen de leerlingen elkaar ontmoeten en kennis maken met andere disciplines. Het is ook geschikt moment om eventuele geïnteresseerde potentiële SHINERS uit te nodigen. Zeker als jongeren nog niet weten welke discipline het best bij hun past, is deze dag een mooie gelegenheid om van alle disciplines te proeven en vervolgens een keus te kunnen maken. Jongeren ontmoeten andere jongeren die ze tijdens de reguliere lessen niet ontmoeten. Op deze manier wordt de band tussen alle leden van SHINE versterkt. Jongeren vanuit verschillende achtergronden, leeftijdscategorieën en perspectieven wisselen ervaring en kennis uit over de invloed van alcohol. Jongeren krijgen de kans om te experimenteren en zich creatief te uiten in een inspirerende omgeving Doel Makersdag: Betrokkenheid van jongeren vergroten bij het maken van de voorstelling. 30 jongeren zijn aanwezig bij de Makersdag en meeschrijven aan de voorstelling en reflecteren op hun alcohol gebruik en gebruiken dit om een voorstelling te schrijven. Betrokkenheid van jongeren bij het maatschappelijke thema vergroten. Gedurende de Makersdag zullen 30 jongeren door de GGD worden geïnformeerd over het onderwerp. Jongeren krijgen de kans om kennis te maken met disciplines die hen niet eigen is, en zodoende talenten te ontdekken. 30 jongeren volgen 3 workshops van verschillende disciplines.. Naast de Makersdag wil SHINE in de voorbereidende fase een aantal kleinere projecten vormgeven omtrent het thema, waaronder een alcohol vrij feest. Na de voorstelling willen in de Foyer van Theater Aan de Slinger hippe, alcoholvrije drankjes promoten. Op deze manier kunnen we een alternatief aanbieden voor alcohol. Ook willen we een pop up alcohol poli installeren in de foyer, waar ouders en jongeren terecht kunnen met hun vragen, of advies kunnen krijgen. Hiervoor zullen we ook weer samenwerken met CJG/GGD Jongerenpanel 19

20 Het jongerenpanel (opgericht op 21 september 2012) is een initiatief van leerlingen van Stichting SHINE die graag willen inspringen op dat wat jongeren in Houten willen. Dit, om te verkomen dat jongeren zich gaan vervelen en naar andere steden vertrekken om leuke activiteiten te kunnen doen. Het jongerenpanel bestaat in 2015 uit een kerngroep. Daarnaast zijn er flexibele aanstellingen bij het Jongerenpanel. Dat wil zeggen dat er voor verschillende activiteiten, tijdelijke panelleden kunnen worden aangenomen. Op deze manier kunnen meerdere jongeren hun expertise inbrengen, maar blijft de kerngroep onder begeleiding van SHINE verantwoordelijk voor het inplannen van de activiteiten. Het Jongerenpanel is op vrijwillige basis, en vraagt commitment en toewijding van de leden. De afgelopen jaren is gebleken dat structureel commitment voor veel jongeren een obstakel is om deel te nemen aan het Jongerenpanel. Vaak zijn jongeren wel gemotiveerd om zich tijdelijk in te zetten, zeker voor specifieke evenementen die hun interesse hebben. Door deze constructie wordt dit probleem opgelost. Eerder was het niet mogelijk om deel te nemen als organisatielid van het Jongerenpanel zonder volledig commitment. Door een grote groep flexibel inzetbare panelleden te creëren, is het mogelijk om meerdere activiteiten te organiseren. In de afgelopen jaren zijn er 3 activiteiten per jaar georganiseerd; zoals Go On The Streetz (GOTSZ), t Rond Hangen en de Afterparty van de eindvoorstelling. In 2015 is het Jongerenpanel voornemens om 5 activiteiten te organiseren gedurende het jaar. Zeker in samenwerking met de Coöperatie Houtense Helden kunnen er nog meer verbindingen worden gelegd. Door dat het Jongerenpanel dicht bij de belevingswereld staat van de jongeren, zullen zij een passender advies aan de gemeente Houten kunnen geven over wat Houtense jongeren willen Het Jongerenpanel wil Houtense jongeren het vertrouwen geven dat ze wel degelijk (positieve) invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Het Jongerenpanel wil ook graag contacten en verbindingen leggen tussen jong en oud. Er bestaan veel vooroordelen over beide groepen, terwijl er in werkelijkheid weinig contact is. Het Jongerenpanel wil zich hiervoor inzetten en zo de kloof minder groot maken en juist op zoek gaan naar overeenkomsten. Doel van het Jongerenpanel: Het jongerenpanel wil de stem van de Houtense jongeren worden, en daarbij in contact blijven met andere jongerenorganisaties in Houten. Het Jongerenpanel 20

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Graag tot ziens! Het Remind Team

Graag tot ziens! Het Remind Team In dit document kun je lezen wat Remind doet, waar Remind voor staat, wat er van je verwacht wordt als trainer, welke studenten bij Remind passen, en wat je aankomende vijf maanden kunt verwachten als

Nadere informatie

Behandeling van kinderen en jongeren met overgewicht

Behandeling van kinderen en jongeren met overgewicht Het Obesitas Centrum Behandeling van kinderen en jongeren met overgewicht Deze folder is bedoeld voor ouders van kinderen en jongeren met ernstig overgewicht, die hier samen onder professionele begeleiding

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat?

Spiegelgesprek Wie en wat? Hoe? Resultaat? Spiegelgesprek Wie en wat? Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR!

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! Shine Wij zijn SHINE, een centrum voor podiumkunsten. Graag willen wij u hierbij kennis laten

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen

Grize Lok. Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Het Goud van Oud zit in de aders van onze herinneringen Grize Lok een podium voor levenswijsheid levenservaring en levensverhalen voor ouderen in verzorgingstehuizen Wie vraagt aan ouderen wat zij kunnen?

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding Handboek Inhoudsopgave Inleiding... 1 Thema... 2 1. Aan de slag... 3 2. Waar beginnen?... 4 2.1 WANNEER?... 4 2.2 AANMELDEN ALS ORGANISATOR... 5 2.3 SAMENSTELLEN VAN EEN TEAM... 5 2.4 WAARVOOR MOETEN WE

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda.

Voorwoord. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015. 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda. JONG Nieuwsbrief Opvoedpraktijk Jong - November 2015 1. Voorwoord 2. Nieuwsberichten 3. Thema 4. Aan het Woord 5. Agenda Voorwoord Beste Lezers, We naderen al weer de laatste maand van het jaar, de maand

Nadere informatie

8 2 &9,97897 # " # $! # # #! $! # " "$

8 2 &9,97897 #  # $! # # #! $! #  $ 1 o o o o o o o o o o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 VAKANTIEBOS HET HELE JAAR DOOR! Jij hoeft je voortaan nooit te vervelen in de vakanties. Wij zorgen dat elke vakantie onvergetelijk wordt. Sport, spel, knutselen,

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Hier staan we voor! www. lentiz.nl/floracollege

Hier staan we voor! www. lentiz.nl/floracollege Dit is wie we zijn. Het Lentiz Floracollege wil werken aan een duidelijke uitstraling in onze regio., waarvan we de betekenis gezamenlijk hebben bepaald, helpen daarbij. Hier staan we voor! Met ondernemen,

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken

Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Mother and Father for the First time Greve, Denemarken Het programma Mother and Father for the First time wordt aangeboden in Greve, een gemeente in Denemarken van ongeveer 48.000 inwoners. Denemarken

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Wie we zijn en waar we vandaan komen

Wie we zijn en waar we vandaan komen Wie we zijn en waar we vandaan komen Het Utrechtse Catching Cultures Orchestra is in 2015 ontstaan uit een samenwerking tussen blazersensemble De Tegenwind en de Band Zonder Verblijfsvergunning geleid

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4)

Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Lisa: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Anne: Onderwijsassistent (MBO niveau 4) Ik kreeg vanaf de eerste dag een fijn gevoel bij deze school. Er hangt een gezellige sfeer. Je wordt goed opgevangen door de docenten. Als je ergens mee zit kan

Nadere informatie

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind De werelden

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan.

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens stichting Meridiaan. Algemene gegevens Stichting Meridiaan Meridiaan 40 3813 AW Amersfoort www.stichtingmeridiaan.nl RSIN 816179281 KvK Inschrijvingsnummer 32116451 Doel Het doel van Stichting Meridiaan kan samengevat worden

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer!

ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! ONDERNEMER VAN JE EIGEN TALENT...want jij kunt meer! Welkom Met ons onderwijs willen we voor elke VMBO leerling relevant zijn. Door ons onderwijs ontdekken leerlingen wat hen boeit, wat ze kunnen en waar

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving

de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving goede balans in theorie- en praktijklessen Op De Theaterhavo/vwo volg je het reguliere HAVO of VWO lesprogramma gecombineerd met 6

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Weerbaarheid Informatie voor ouders Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt met deskundig advies, tips en begeleiding. Een centraal punt voor al je vragen over opvoeden en opgroeien, dat is handig!

Nadere informatie

Doelstellingen. dans gemaakt.

Doelstellingen. dans gemaakt. Capoeira Kids Capoeira-Kids zorgt ervoor dat jongeren die in dezelfde buurt wonen, maar niet met elkaar naar school gaan, elkaar toch leren kennen. Jongeren werken intensief samen in een sportproject waarin

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

De blijft je hele leven een rol spelen

De blijft je hele leven een rol spelen Laat je zien. In de Theaterklas. Stilletjes zijn we er heel trots op: onze Theaterklas. Omdat we ernstig vermoeden dat geen enkele andere middelbare onderwijsinstelling op dit hoge niveau programma s aanbiedt

Nadere informatie

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond Jeugdtheaterschool 2016 / 2017 Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond 0492 47 52 55 info@annatheater.nl www.annatheater.nl Jeugdtheaterschool Annatheater Onze Jeugdtheaterschool is een plek waar kinderen

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning.

Aandacht, affectie, waardering, respect en ondersteuning. Het Pedagogisch Klimaat Schooljaar 2007 / 2008 Wat is een pedagogisch klimaat? Als we praten over een pedagogisch klimaat binnen Breedwijs Zuid Berghuizen gaat het over de sfeer die de partners willen

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Beleidsplan WADT

Beleidsplan WADT Beleidsplan WADT 2016 2017 Utrecht, 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Wat biedt WADT?... 3 Missie... 4 Doelstellingen... 4 Kernactiviteiten... 4 Projecten starten...

Nadere informatie

Werken als artiest drama

Werken als artiest drama 08763 Atirst Drama 29-10-2008 11:52 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als artiest drama Artiest Drama Wat laat je zien? Je hebt passie voor theater Je laat jezelf zien Je gaat ervoor en je zet door

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Gewoon opvoeden in Groningen

Gewoon opvoeden in Groningen Gewoon opvoeden in Groningen Voorbeeld : gewoon opvoeden, alledaags opvoeden, alledaagse opvoedvragen Wat is dit? Start: Eigen voorbeeld geven. Voor iedereen verschillend, afhankelijk van de situatie van

Nadere informatie

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING Als kinderen naar het voortgezet

Nadere informatie

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven DE BRUG NAAR DE TOEKOMST DE BRUG NAAR DE TOEKOMST Zelfbewust en sociaal bewust leren, werken en leven De basisschool is de brug naar de toekomst. Een

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

ontdek de kracht van het geven

ontdek de kracht van het geven ontdek de kracht van het geven Berghummerstraat 15 7591 GX Denekamp T 053 53 75 777 F 053-53 75 760 E gerardusmajella@zorggroepsintmaarten.nl ontdek de kracht van het geven 02 Welkom. Ontdek de kracht

Nadere informatie

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies

Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies Toepassen van Sociale Marketing op ontwikkeling van alcoholmatigingsinterventies A. van Leeuwenhoeklaan 9 3721 MA Bilthoven Postbus 1 3720 BA Bilthoven www.rivm.nl KvK Utrecht 30276683 T 030 274 91 11

Nadere informatie

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014

Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Stichting Kansvol Jaarverslag 2014 Inhoud 1. De organisatie p.2 Oprichting Stichting Kansvol Doelstellingen Werkwijze Opstartfase Onderweg naar 2015 2. Activiteiten p.3 Kunstproject met Toevlucht Activiteitenmiddag

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 Kids in Action Doelgroep jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 Kids in Action Doelgroep jarigen A) Kosten en uren Hieronder het overzicht van de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. Bij structureel ziet u hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Health game. The game of life Teamopdracht nummer

Health game. The game of life Teamopdracht nummer Health game The game of life Teamopdracht nummer 4 15-09-2012 Door: Daniëlle Visser (0808309) Timo van Vliet (0869635) Roberto Nelissen (0837383) Nina Haitsma (0870482) Inhoudsopgave 1. Concept... 1 2.

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

NLP training voor jongeren

NLP training voor jongeren Oosterzijweg 8 e- mail info@ntinlp.nl 1906 AX Limmen website www.ntinlp.nl tel 072 505 35 01 ING bank 65.11.79.939 fax 072 505 22 94 KvK Alkmaar 37065951 NLP training voor jongeren Al 10 jaar organiseert

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

Bij deze kunt u de informatiebrief wat tevens per mail is verzonden nog even nalezen. Deze brief staat ook gepubliceerd op de website.

Bij deze kunt u de informatiebrief wat tevens per mail is verzonden nog even nalezen. Deze brief staat ook gepubliceerd op de website. Bij deze kunt u de informatiebrief wat tevens per mail is verzonden nog even nalezen. Deze brief staat ook gepubliceerd op de website. Hallo!!! Ook dit jaar organiseren wij weer een dansvoorstelling, namelijk

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B

Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van B November 2011 1 Inhoudsopgave 1. Brede School Schimortera (=BredeSchool Schimortera) 2. Doelstelling BSS 3. Mensvisie BSS 4. Mensvisie BSS 5. Pedagogische visie van BSS 6. Pedagogische dialoog Continuüm

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... 2 Missie... 2 Visie... 2 Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... 3 Visie Woontrainingshuis Kortgerecht...

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009

Inspiratie door de brede school. Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Inspiratie door de brede school Pilot kunst en cultuur in de brede school van het voortgezet onderwijs 2006-2009 Deelnemende scholen: CSG Calvijn Maarten Luther OSG Nieuw Zuid: Putsebocht Nova College

Nadere informatie

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht.

Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations Grootouderbetrokkenheid Connecting Generations stimuleert de persoonlijke ontwikkeling van kinderen door de kracht van levenservaring en aandacht. Connecting Generations is een individueel

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Jongeren & hun levensstijl. Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank

Jongeren & hun levensstijl. Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank Jongeren & hun levensstijl Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank Conclusie Algemeen: Jongeren geven aan veel ongezond gedrag te vertonen. Met name roken

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Rembrandt College Veenendaal

Rembrandt College Veenendaal Rembrandt College Veenendaal Werving en selectie Teamleider Talen en Techniek 1 Inleiding Het Rembrandt College is met het vertrek van de Teamleider Talen en techniek op zoek naar een inspirerend leidinggevende

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster

Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster Pedagogisch werkplan BSO De Toermalijin het Rooster 1. De locatie BSO De Toermalijn het Rooster bevindt zich in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. De locatie heeft 2 basisgroepen waar kinderen in de leeftijd

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia

ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia ENQUETE POPCULTUUR IN NOORD-LIMBURG voor podia BELANGRIJK Gegeven antwoorden worden strikt vertrouwelijk en naamloos verwerkt. Deelname aan de enquête is anoniem. Wil je echter kenbaar maken waar je voor

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie