Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE"

Transcriptie

1 Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger DE Houten

2 Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p Doelstellingen en uitgangspunten p Projecten p Zelfstandige projecten Lessen p Theateruitje p Leerbedrijf p Schoolprojecten p Projecten die ondersteuning nodig hebben Wijkmusical p Cola Time + mentor momenten (+ Café de liefde ) p Peer trainers project p (Vr)eet project p Maatschappelijke jongeren voorstelling : Booze p Jongerenpanel p Afsluiting p Begrotingen p. 25 Wijkmusical Cola time + mentormomenten (Vr) Eet project Voorstelling Booze Jongerenpanel p. 25 p. 26 p. 28 p. 29 p. 30 2

3 Missie en visie SHINE Switch on life to the fullest De missie en visie gaan hand in hand met ons werk. Elke docent en stagiair moet deze kennen en uit zijn hoofd leren, zodat we vanuit dezelfde hoek jongeren benaderen en aan het werk gaan. SHINE helpt jongeren hun zelfvertrouwen op te bouwen, sterk te worden en te groeien naar hun volle potentie. Jongeren krijgen een goed zelfbeeld zodat ze leren houden van hun unieke persoonlijkheid. Dit doen we door met de jongeren te creëren, vanuit verschillende kunstdisciplines. Hierdoor leren zij een eigen mening te vormen, kritisch te zijn naar hun omgeving, te zien wat ze mooi vinden en wat hen raakt. Dit maakproces draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van zowel de jongere als de medewerker. Kernkwaliteiten dit is de kracht van SHINE Enthousiast SHINE is een organisatie die jongeren, organisaties en docenten enthousiasmeert om het onderste uit de kan te halen. SHINE creëert een aanstekelijke, positieve en energieke sfeer. Dit maakt dat mensen graag met SHINE samenwerken. Daadkrachtig SHINE heeft het lef om ideeën direct te vertalen in actie. SHINE is niet bang om te falen maar gaat moedig aan de slag. Hierdoor krijgt SHINE veel voor elkaar en slaagt de organisatie er vaak in om goede producten af te leveren. Artistiek SHINE gebruikt kunst als taal om jongeren te helpen zich te uiten. SHINE maakt sterke beelden en werkt met verschillende creatieve disciplines. Door te creëren spreekt de jongere zich uit over iets dat hem/haar raakt. SHINE heeft een sterke beeldtaal ontwikkeld in haar voorstellingen. Verbindend SHINE staat open voor mensen, ook in de samenwerking met andere partijen en organisaties. We geloven in een positieve houding: samen staan we sterk. We willen mensen verbinden waar deze verbinding tot een groter resultaat leidt. 3

4 Kernwaarden waar SHINE de focus op legt Contact SHINE wil de jongeren waarmee wordt gewerkt leren kennen. Hen echt zien, laten zien dat ze ertoe doen, los van wat ze wel of niet kunnen. Door het opgebouwde contact is er ruimte en veiligheid om te ontwikkelen, maar ook om hulp te vragen in nood. Het horen bij een groep en het onderlinge contact binnen de groep draagt bij aan het zelfvertrouwen van de jongere. Gedragscode: Iedereen hoort erbij, niemand wordt buitengesloten of gepest. Er is altijd tijd om met elkaar te praten over hoe het met je gaat. Beloon positief gedrag met een compliment. Wanneer je ziet dat iemand niet lekker in zijn vel zit, kijk dan wat je voor die persoon kunt betekenen. Samen SHINE werkt met groepen. Binnen deze groep leren de jongeren elkaar kennen. We stimuleren hen om als groep voor elkaar te zorgen en elkaar te helpen. Ook leren ze mensen kennen met andere achtergronden en op deze manier maken ze kennis met andere gedachtes en meningen. SHINE verbindt jongeren met elkaar zodat ze sterk staan als groep: ze staan er niet alleen voor. Eigenzinnig SHINE denkt buiten bestaande hokjes en kaders en vaart haar eigen koers. SHINE heeft een eigen kijk op de ontwikkelingen in de maatschappij en ontwikkelt een eigen visie. Een onderdeel van deze aanpak is transparantie. Als organisatie leven we naar de uitspraak what you see is what you get. Daarmee willen we de jongeren uitdagen om uniek en transparant te zijn. Gedragscode: Wees open en eerlijk, wees jezelf. Geef ruimte aan creativiteit en beperk deze niet. Er is ruimte om te experimenteren, je hoeft niet altijd normaal te zijn. Gedragscode: Openstaan voor andere gedachtes en meningen. Jongeren stimuleren om te investeren in het contact met elkaar. 4

5 Vertrouwen SHINE straalt vertrouwen uit naar de mensen en jongeren om hen heen. Vertrouwen is een werkwoord, een manier van kijken naar het leven. Door jongeren verantwoordelijkheden toe te vertrouwen groeien zij in hun talenten en vaardigheden. Succeservaringen vergroten het zelfvertrouwen. Daarnaast voelen jongeren door verantwoordelijkheid te dragen zich verbonden en medeverantwoordelijk voor SHINE. Jongeren moeten op de medewerkers van SHINE kunnen vertrouwen. Geheimen blijven geheim. Waar nood of angst is, is een helpende hand. Gedragscode: Benoem wat iemand goed kan en probeer deze vaardigheden en talenten in te zetten en te benutten. Daag jongeren uit door ze het vertrouwen te geven dat ze iets kunnen. Ga verantwoordelijk om met vertrouwelijke informatie. Positief SHINE staat positief in het leven en zet dit in als een kracht. Door het geven van complimenten en ons zo te richten op de positieve eigenschappen van de jongeren stimuleren wij de persoonlijke ontwikkeling. Deze benadering schept een veilige omgeving. In plaats van een focus op tekortkomingen of problemen van jongeren, richten we ons op hun mogelijkheden. Gedragscode: Complimenteren van iedere jongere die betrokken is in de les of het project waar de medewerker op dat moment aan verbonden is. Richten op mogelijkheden in plaats van tekortkomingen die jongeren en/of SHINE met zich mee brengen. 5

6 Jaarwerkplan Doelstellingen en uitgangspunten SHINE draagt door middel van haar activiteiten en projecten in 2015 bij aan de volgende beleidsdoelen van de gemeente Houten: Een bijdrage leveren aan een samenhangende sociale infrastructuur, en het bevorderen van sociale samenhang, die aansluit op de wensen en behoefte van de jeugd. Het jongerenpanel zal 2 maal per jaar de behoefte van de jeugd in kaart brengen en daar een vervolg aan geven door 5 projecten met het Jongerenpanel te organiseren. Daarnaast zullen wekelijks 15 jongeren aanwezig zijn bij Cola Time, waarbij het opbouwen van relaties en het maken van verbindingen centraal staat. De ontwikkelingskansen van jeugdigen bevorderen, gericht op volwaardige deelname aan de maatschappij. SHINE zal minimaal 4 peertrainers op leiden om ze te begeleiden naar het werkveld. Via de maatschappelijke stage maken 20 leerlingen kennis met SHINE en biedt SHINE de mogelijkheid verantwoordelijkheid te nemen voor en deel te nemen aan het organiseren van activiteiten omtrent Cola Time en het Jongerenpanel. Het bevorderen van maatschappelijke participatie,het realiseren van informele netwerken in buurten, en het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en bij elkaar. SHINE organiseert een wijkmusical in een wijk die door SHINE in samenspraak met de Gemeente en Viveste wordt uitgekozen. Aan dit project nemen minsten 15 deelnemers en 10 vrijwilligers gedurende 12 weken aan deel. Het bevorderen van een gezonde leefstijl. 10 jongeren nemen deel aan het (Vr)eetproject en leren een gezonde maaltijd te bereiden en worden bewust van hun eetgewoontes. Het bevorderen van deelname door jeugd aan sport. SHINE werft actief minstens 15 nieuwe leden om structureel deel te nemen aan de danslessen. Het bevorderen van het verslavingsbeleid (cultuurverandering ten opzicht van alcoholgebruik). Meer dan 80 jongeren zullen gedurende 2015 in gesprek gaan en deelnemen aan activiteiten over de gevolgen van alcohol. Meer dan 400 jongeren en volwassenen zullen de eindvoorstelling Booze over dit onderwerp bekijken. Het verbreden van het aanbod aan kunst en cultuur, gericht op levendigheid en ontmoeting. 80 jongeren nemen deel aan het ontwikkelen van liedjes, dansen en scènes de eindvoorstelling Booze. Daarnaast wil SHINE: Bijdragen aan de ontwikkeling van de Houtense jeugd tot zelfredzame participerende burgers, burgers die op eigen benen kunnen staan maar ook hun steentje bijdragen aan de Houtense samenleving. Een vindbare partner blijven binnen de bestaande hulpverlening na de transitie van Jeugdzorg naar de gemeente. 6

7 SHINE wil te midden van de transitie in de hulpverlening een waardevolle partner zijn in de gemeentelijke hulpverlening. SHINE heeft in eerste instantie een signalerende functie. SHINE wil graag aansluiten bij scholen en andere maatschappelijke instellingen/organisaties om een aanvulling te zijn op onderwijs en voorzieningen, en jongeren motiveren om deel te nemen aan de Houtense samenleving. SHINE wil jongeren nog meer het gevoel geven dat zij als volwaardige burgers worden gezien, en wil ze ook laten ervaren dat ze deze positie krijgen op het moment dat zij zelf energie en tijd steken in de gemeenschap. Talentontwikkeling blijft een vooraanstaand onderdeel van het werk van SHINE. Het is belangrijk om jongeren positief te benaderen en hun talent ten volle te benutten. Zowel binnen de muren van SHINE, alsmede zichtbaar voor heel Houten. De unieke talenten en subculturen van de jeugd geven kleur aan Houten. Wij dagen jongeren uit om zichtbaar te worden. SHINE heeft de laatste jaren een steeds grotere signalerende functie gekregen. Ook worden wij met steeds meer regelmaat benaderd door politie en andere welzijnsorganisaties om informatie in te winnen samen te werken met SHINE. Dit is ook de reden dat wij voor ons project Cola Time + mentormomenten veel meer uren hebben begroot dan afgelopen jaren. We merken dat dit deel van SHINE steeds meer aandacht vraagt en ook verdiend. Jongeren komen graag naar SHINE en vertellen makkelijk en veel. We zijn vaak als eerste op de hoogte van dat wat er speelt. We willen als SHINE ook graag zo gevonden worden, zowel door jongeren als door welzijnsorganisaties. Er komen veel jongeren bij SHINE die op een bepaalde manier in contact zijn of zijn geweest met de hulpverlening. SHINE wil zich benaderbaar en transparant opstellen en meewerken in de lijn die voor bepaalde jongeren is uitgezet. Vanwege de signalerende functie die SHINE heeft kunnen wij tijdig doorverwijzen zodat jongeren de juiste hulp kunnen krijgen. Daarnaast willen we als organisatie een veilige plek zijn waarbij jongeren gestimuleerd worden in hun mogelijkheden en potentie, en niet altijd gewezen worden op tekortkomingen. Dit is voor SHINE ook een mooie kans om een vertrouwensband met jongeren op te bouwen. We complimenteren ze met hun talenten en krijgen daardoor het vertrouwen om ze ook te mogen aanspreken op onwenselijk gedrag. SHINE wil graag een schakel zijn tussen de jongeren en de hulpverlening. Daarnaast probeert SHINE een gezonde mix te maken tussen verschillende soorten jongeren, zodat jongeren op sociaal gebied ook ontwikkelen en elkaar kunnen steunen en adviseren. 7

8 2. Projecten Hieronder een overzicht van de projecten die we in 2015 willen aanbieden. De Gemeente Houten kan hier een keuze in maken. Bijgevoegd zijn ook de begrotingen voor de verschillende projecten. Uiteraard blijft SHINE open staan voor overige projecten waar SHINE gedurende het jaar voor kan worden ingeschakeld. We dragen graag bij aan creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Theater Aan de Slinger, van Houten& co weten ons regelmatig te vinden. Op deze manier kan SHINE haar creatieve stem gebruiken om mensen bij elkaar te roepen en blijvend aan elkaar te verbinden. Door de bezuinigingen is SHINE genoodzaakt andere wegen te bewandelen als het gaat om het financieren van onze projecten. Zoals zichtbaar wordt in de begrotingen, hopen we ook dit jaar een deel van de financiering rond te kunnen krijgen met deelname van verschillende fondsen. Zelfstandige projecten: Lessen Theateruitje Leerbedrijf Schoolprojecten Projecten die ondersteuning vragen: Wijkmusical Cola Time + mentormomenten (+ Café de liefde ) Peer trainers project (Vr)Eet project Maatschappelijke jongeren voorstelling : Booze Jongerenpanel 2.1 Zelfstandige projecten Lessen De afgelopen jaren is het lesaanbod van SHINE uitgebreid. In 2015 zullen we deze lijn verder voortzetten. In 2015 zullen niet alleen de reguliere lessen gegeven worden, maar worden de lessen uitgebreid met lessen die gegeven zullen worden door onze peertrainers. Hierover is verderop in het Jaarwerkplan meer te lezen. Een aantal lessen zullen in 2015 gesplitst worden. Deels omdat we de groepen klein willen houden, om zo kwaliteit en veiligheid te blijven bieden aan de leerlingen, deels om de leerlingen de mogelijkheid te geven om te groeien in niveau. Het motiveert leerlingen wanneer ze weten dat er nog ruimte is voor groei. 8

9 Relatieopbouw, talentontwikkeling en persoonlijke aandacht staat hoog in het vaandel bij SHINE. (Durven) leren in creatieve vormen vraagt kwetsbaarheid, en deze kan alleen maar getoond worden in een veilige omgeving. In 2015 wordt in de lessen, naast het ontwikkelen van de persoonlijke talenten, met deze talenten toegewerkt naar een gezamenlijke multidisciplinaire voorstelling. In 2015 draagt de voorstelling de titel Booze en is gekoppeld aan het thema Alcohol. We willen als SHINE graag aansluiten bij het plan dat is uitgezet vanuit de gemeente voor de jongeren. De wijziging van de wet op alcohol vraagt om een culturele verandering, die zeker bij jongeren niet als vanzelf gaat. SHINE hoopt door op creatieve wijze met dit thema aan de slag te gaan, haar steentje bij te kunnen dragen. Hieronder een overzicht van de reguliere lessen in 2015: DAG TIJD LES LEEFTIJD/NIVEAU Maandag uur ZANG KIDS 8 t/m 11 Dinsdag uur MODERN 1 Beginners Dinsdag uur MODERN 2 Gevorderd Dinsdag uur ZANG 1 11 t/m 16 Dinsdag uur ZANG 2 16 t/m 21 Donderdag uur THEATER 1 11 t/m 15 Donderdag uur THEATER 2 15 t/m 21 Donderdag uur HIP HOP 1 11 t/m 14 Donderdag uur HIP HOP 2 14 t/m 17 Donderdag uur HIP HOP 3 17 t/m 21 Vrijdag uur SHOW OFF 16+ Vrijdag uur VSK Theateruitje Theater dient als uitstekend middel om met jongeren in gesprek te raken. Vanuit de beschouwende rol kan op een organische manier een persoonlijk gesprek ontstaan. Bovendien kunnen leerlingen van verschillende groepen en disciplines elkaar ontmoeten. Op deze manier versterken we de banden van de leerlingen onderling, en wordt er gebouwd aan constructieve relaties binnen SHINE. Theater maakt onderwerpen bespreekbaar die in het dagelijks leven lastig zijn te benoemen. We willen dan ook in 2015 weer op zoek naar een voorstelling die iets te weeg brengt bij de jongeren, en waar we na afloop met elkaar over door kunnen praten, zowel direct na de voorstelling op een later moment (bijv. Cola Time). 9

10 2.1.2 Leerbedrijf In 2015 zullen we bij SHINE ook weer diverse stageplekken beschikbaar stellen voor jongeren. Er is bij SHINE ruimte voor stageplekken van verschillende lengtes en niveaus. Zowel HBO als MBO studenten zijn welkom, alsmede leerlingen van middelbare scholen voor kortdurende maatschappelijke stages. SHINE vindt het belangrijk om de verschillende stages goed en intensief te begeleiden en tegelijkertijd de stagiaires de ruimte te geven om hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken en verder te ontwikkelen. SHINE werkt altijd nauw samen met de scholen waar de stagiaires lessen volgen, en proberen elke stagiair verantwoordelijkheden te geven die uitdagend en tegelijkertijd passend zijn. Op deze manier kan de stagiaire zijn stageperiode optimaal benutten Schoolprojecten: De schoolprojecten van SHINE worden zelfstandig uitgevoerd. Uiteraard is er wel tijd nodig om deze projecten te ontwikkelen. Bij schoolprojecten werken we op maat. Naar aanleiding van de behoefte van de school creëert SHINE een project waarbij het netwerk van SHINE wordt aangeboord om een zo passend mogelijk aanbod te doen. Uiteraard krijgen de kernwaarden van SHINE binnen deze projecten ook een plek. SHINE gebruikt verschillende disciplines om ook bij de verschillende interesses en talenten van de leerlingen aan te kunnen sluiten. Door middel van deze projecten kunnen we scholen ondersteunen bij het aanbod aan de leerlingen, en maken leerlingen kennis met SHINE, zodat zij ook na afloop van het schoolproject de mogelijkheid hebben om zich verder te ontwikkelen in een van de disciplines. 10

11 2.2 Projecten die ondersteuning vragen Wijkvoorstelling Aanleiding: In de afgelopen jaren heeft SHINE met succes wijkmusicals opgevoerd met buurtbewoners uit Houten. Elk jaar wordt er een andere wijk gekozen. In 2015 gaan zullen we in overleg met de Gemeente Houten een wijk uitkiezen. Dit jaar zal SHINE samenwerken met Viveste. De voorbereidingen voor de wijkmusical zullen voor een gedeelte plaatsvinden in 2014, de daadwerkelijke uitvoering wordt gerealiseerd in Zeker in het kader van de transitie en de verbindingen die SHINE meer en meer wil gaan leggen met andere maatschappelijke organisaties, zien we uit naar een vruchtbare samenwerking. Het project is in eerste instantie gericht op het ontmoeten van elkaar en het genereren van blijvende contacten in de wijk. Hierbij is het belangrijk dat de diversiteit centraat staat. Iedereen, ongeacht leeftijd of afkomst is welkom. De wijkmusical is een verbindend project voor buurtbewoners, met een motiverende uitstraling naar de rest van Houten. De repetities duren 3 maanden, en zullen uitgezonderd van vakanties, wekelijks plaatsvinden. De avond wordt altijd begonnen met een maaltijd. De maaltijden worden elke week door een andere speler klaargemaakt. Het delen van een maaltijd verbindt en vergroot het samen gevoel. Bovendien nodigt hetgeen iemand heeft gekookt ook weer uit tot (persoonlijke) gesprekken. Vervolgens wordt er gerepeteerd. Dat wil zeggen, er worden allerlei opdrachten gegeven om informatie en bruikbaar materiaal te verzamelen. De spelers schrijven gezamenlijk het verhaal van de wijk. De artistieke leiding en afronding van het geheel ligt in handen van de medewerkers van SHINE. In 2015 willen we spelers uit andere jaren uitnodigen de nodige ondersteuning te bieden bij de repetities en uitvoeringen. We willen gebruik maken van hun ervaring om bewoners uit de wijk van 2015 te stimuleren om mee te doen. Bovendien willen we talenten van Houtenaren graag inzetten bij onze projecten, om zo nog meer te kunnen verbinden. Doel project: Het bevorderen van maatschappelijke participatie. Minstens 15 deelnemers en 10 vrijwilligers van verschillende leeftijden, achtergronden en nationaliteiten uit een geselecteerde wijk uit Houten eten en repeteren wekelijks gedurende 12 weken met elkaar. Op basis van persoonlijke verhalen en ervaringen van de wijk werken zij toe naar een voorstelling. Vanuit persoonlijke voorkeur en talent zullen bewoners een bijdrage leveren aan het einddoel (kostuum, catering, acteren, geluid, productie etc.) Het realiseren van informele netwerken in wijken en buurten. De voorstelling zal plaatsvinden in een voor de wijk bekende plek, en minstens 50 buurtbewoners zullen de voorstelling bezoeken. 11

12 Het bevorderen van betrokkenheid van burgers bij hun leefomgeving en bij elkaar. Na afloop van de voorstelling wordt er een borrel georganiseerd waarbij buurtbewoners met elkaar in gesprek raken en verbindingen kunnen leggen. Bewoners ontvangen na afloop van het project een enquete en antwoorden schriftelijk positief op de vragen: Heeft de wijkmusical meer verbinding gebracht in de wijk? Ervaart u nog steeds positieve effecten van de wijkmusical? Drie maatschappelijke organisaties zullen een actieve bijdrage leveren bij de uitvoering van dit project. Dit doet SHINE als volgt: Bewoners van verschillende leeftijden, achtergronden en nationaliteiten zullen onder begeleiding van professionals werken aan een multidisciplinaire voorstelling met zang, dans en toneel. Het wordt een project waarin mensen hun eigen verhaal vertellen en een project dat deze verschillende mensen verbindt. Ook buurtbewoners die niet op het podium willen staan kunnen deelnemen door bijvoorbeeld het verzorgen van eten, het maken van decor, kostuums, muziek etc. Stimuleren van ontmoetingen en duurzame contacten tussen bewoners, jong en oud, met verschillende achtergronden. Het streven is ook dat dit project op langere termijn impact heeft. Gedurende de looptijd zal de onderlinge sociale betrokkenheid vergroot worden, Persoonlijke talenten aanboren en ontwikkelen. Daarnaast zullen de zelfredzaamheid van de wijk en maatschappelijke betrokkenheid vergroot worden. Verschillende maatschappelijke organisaties zullen een rol spelen bij de uitvoering van dit project. Dit zal de samenwerking tussen deze verschillende partijen verstevigen. De spelers blijven bij zichzelf doordat ze een stuk over hun eigen leven spelen. Spelers werven actief bewoners uit de buurt om deel te nemen, of te komen kijken naar de wijkmusical, om zoveel mogelijk contactmomenten te creëren. Thema: Onze maatschappij wordt steeds individualistischer. Mensen kennen hun buren niet meer, terwijl de wijk waarin je woont en de mensen die zich daarin bevinden bepalend zijn voor de woonsfeer. Als je de mensen waarmee je in de buurt woont beter kent, zal dit automatisch effect hebben op de gevoelstemperatuur in de wijk. Het is de bedoeling de spreekwoordelijke thermostaat zo hoog mogelijk op temperatuur te krijgen. Het thema wordt tijdens de maaltijden en repetities duidelijk; wat speelt er in de wijk? Hoe is het om in deze wijk van Houten te wonen? Wat droom je voor de wijk? Wat zou je absoluut niet willen missen, en wat kun je missen als kiespijn? 12

13 Door middel van verhalen, ervaringen en interviews wordt uiteindelijk een overkoepelend thema gedestilleerd, die zal dienen als kapstok voor de voorstelling. Doelgroep: In overleg met de Gemeente Houten en Viveste zullen we een wijk in Houten uitkiezen waar de wijkcohesie verbeterd kan worden. Belangrijk is dat de deelnemers aan het project een goede afspiegeling vormen van de wijk waarin ze wonen. Dat betekend dat we streven naar een groep met voldoende variatie in leeftijd, man/vrouw, culturele achtergrond, arm/rijk etc. Aan dit project doen 10 tot 15 personen mee. Naast de uitvoerende groep is er een groep die achter de schermen aan het werk gaat, en meer productionele taken oppakt, weten; decor, kostuums, muziek etc. Belangrijk is dat op elk moment in het proces bewoners welkom zijn om deel te nemen aan het project. Sommige bewoners willen eerst de kat uit de boom kijken en voegen zich pas later bij het project. Locatie: De repetities zullen of plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van SHINE, of in het wijkgebouw van de buurt, indien mogelijk. Door het kiezen van een bekende locatie is de drempel om deel te nemen aan het project lager, aangezien de repetities plaatsvinden in een bekende omgeving. In deze ruimte zal alle benodigde ruimte en apparatuur aanwezig zijn om creatief aan de slag te gaan met theater, muziek en dans. De daadwerkelijke uitvoering van de voorstelling zal plaatsvinden in een ruimte die kenmerkend voor de buurt is. De organisatie van het project zal plaatsvinden op het SHINE kantoor, en zal deels gedragen worden door 1 of 2 stagiaires Cola Time + mentormomenten (+ Café de Liefde ) Aanleiding: SHINE ziet Cola Time als een zeer belangrijk ontmoetingsmoment met jongeren. Elke woensdag middag van uur kunnen jongeren binnenlopen. Jongeren kunnen hier hun verhaal kwijt, een spelletje spelen of deelnemen aan een activiteit. Ook als je niet deelneemt aan de lessen van SHINE ben je welkom op dit inloopuur. Vanuit een ontspannen sfeer bieden we jongeren de mogelijkheid om kwetsbaar te zijn. We gaan in eerste instantie de relatie aan met de jongeren tijdens dit inloopuur, om een vertrouwensband op te bouwen. Er is een activiteitenkalender waar de jongeren inspraak in hebben. Eens in de zoveel tijd wordt er rondgevraagd waar behoefte aan is, en waar mogelijk ingepast in het rooster. Zo geven we gehoor aan de behoeftes van de jongeren, en creëren we betrokkenheid. Bovendien kunnen de jongeren helpen met het uitvoeren en organiseren van de activiteiten waardoor ze leren verantwoordelijkheid te dragen. Vanuit dit inloopuur is er ook de mogelijkheid om een mentor te krijgen vanuit SHINE. Dit kan een eenmalig gesprek zijn, maar kan ook structureel vorm krijgen door bijvoorbeeld 13

14 eens in de maand een afspraak te maken. Dit is geheel aan de jongere zelf. Waar nodig kan er in overleg met de jongere worden doorverwezen naar CJG (Centrum Jeugd en Gezin). De samenwerking met CJG wordt steeds hechter. 1x per maand komen er medewerkers van CJG langs om contact te leggen met de jongeren en van medewerkers van SHINE te horen of er nog zaken spelen waarbij hulp of advies gewenst is. In 2015 willen we deze banden nog meer verstevigen en de lijntjes nog korter maken. Er zal regelmatig overleg plaatsvinden tussen de jongerenwerkers van Enter en SHINE, aangezien veel van de jongeren bij beide organisaties aanwezig zijn. Op deze manier kan SHINE binnen de transitie nog transparanter zijn. Daarnaast willen we jongeren stimuleren om zelf activiteiten te organiseren voor de inloopmomenten. Dit om de betrokkenheid te vergroten, en ook met de mogelijkheid door te kunnen stromen naar het Jongerenpanel. Deels worden de mentormomenten gevuld naar aanleiding van Cola Time. De andere weg waarlangs jongeren een mentor kunnen aanvragen is via de lessen die ze volgen bij SHINE. Enerzijds kan de jongere aangeven dat hij/zij behoefte heeft aan een mentor, anderzijds heeft de docent een signalerende functie betreft het welzijn van de jongeren. Mocht de docent iets opvallends merken, geeft hij dit door aan de medewerkers van SHINE, die vervolgens op subtiele wijze zullen polsen of er wellicht behoefte is aan een gesprek. Tijdens de inloopuren krijgt SHINE een helder beeld van wat er speelt binnen een groep of jongerencultuur. Hier kunnen we door middel van spellen, vragen of activiteiten op inspringen en over in gesprek raken. Doel: Wekelijks minstens 15 jongeren een plek geven waar ze op ongedwongen wijze hun verhaal kwijt kunnen Een plek waar jongeren hun ideeën kunnen ventileren en kunnen uitvoeren. Eens in de 3 maanden wordt er een activiteiten kalender opgemaakt waar jongeren activiteiten voor kunnen aandragen. Eens in de maand wordt een activiteit georganiseerd door 2 jongeren. Jongeren waar nodig doorverwijzen naar professionele instanties. Mederwerkers van CJG komen 1x per maand langs om vragen van jongeren te beantwoorden en ze te voorzien van advies. Jongeren begeleiden in de weg naar volwassen worden. 2 keer per jaar wordt Cafe de liefde georganiseerd, waarbij minimaal 20 jongeren aanwezig zijn om te praten en vragen te stellen over liefde, relaties en seks en bewust te worden van de keuzes die ze daarin maken. Signaleren wat er speelt in de jongerencultuur en hierop anticiperen. Samenwerking met CJG en andere maatschappelijke organisaties vergroten. Minstens 2 gezamenlijke activiteiten met van Houten en Co. 14

15 Café de liefde Café de liefde is een bijzonder terugkerend avondproject waarin we 2x per jaar met jongeren in gesprek gaan over liefde, relaties en seks. Middels een bordspel van de Rutger Stichting raken we spelenderwijs in gesprek met elkaar. Er zijn verschillende varianten voor jong en oud. Ook zijn de spellen voor jongens en meiden verschillend. Ouders weten vaak niet hoe ze over deze onderwerpen in gesprek kunnen raken en binnen het onderwijs blijkt de voorlichting vooral theoretisch te zijn. Het uitwisselen van ervaringen en gesprek hierover blijft vaak uit. SHINE wil graag een brug slaan tussen ouders, het onderwijs en de jongeren. Deze avonden worden begeleid door de medewerkers van SHINE, eventueel aangevuld door professionals die ervaring hebben met de doelgroep en het onderwerp. Pretty Woman Utrecht hulpverlening bij sexualiteit en relaties dien (Vr) Eet project Slechts weinigen sterven van de honger, maar honderdduizenden sterven van het eten. Benjamin Franklin SHINE wil graag bijdragen aan de bewustwording rondom eten. Ook wil SHINE graag het gesprek aan gaan over een gezonde levensstijl. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 15% procent van de jongeren (2 tot 25 jaar) kampt met overgewicht. Toch vinden veel jongeren zelf dat ze in goede gezondheid verkeren. Van de jongeren (0 tot 25 jaar) beoordeelt 93 procent hun gezondheid als goed of zeer goed. Jongeren die opgroeien in huishoudens met een lager inkomen hebben vaker overgewicht en gaan vaker naar de huisarts dan jongeren in de hoogste inkomensgroep. (Bron: degezondheid) De gevolgen van overgewicht zijn groot: Mensen met overgewicht en obesitas leven minder lang in goede gezondheid. Kinderen en jongeren met overgewicht vertonen een toename van de glucose- intolerantie en ontwikkelen in toenemende diabetes. Diabetes is op jonge leeftijd een ernstige ziekte. Er kunnen op relatief jonge leeftijd complicaties voorkomen. Bijvoorbeeld hart en vaatziekten en oog, nier en zenuwaandoeningen. Dik zijn kan leiden tot stigmatisering. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat werknemers met overgewicht minder kansen hebben op de arbeidsmarkt. Kinderen met overgewicht worden gemakkelijker gepest en hebben minder vriendjes dan kinderen zonder overgewicht. Ze kampen ook vaker met depressieve gevoelens. 15

16 Jonge kinderen wennen snel aan een ongezonde leefstijl. Ze zullen later niet makkelijk overstappen naar een gezondere manier van leven. Het (Vr)Eetproject heeft als doel om 4 avonden voor 10 jongeren te organiseren, waarbij we op een leuke, creatieve manier aan de slag gaan met gezond eten. Elke avond zal er een spreker of trainer aanwezig zijn die de jongeren iets zal leren over eten. Te denken aan een diëtiste, een ervaringsdeskundige etc. Daarna zullen we met elkaar koken en zal tijdens het koken door middel van een vragenspel het gesprek over eten worden gevoerd. Hierna zullen we onszelf voeden met de maaltijd en sluiten we de maaltijd en de avond af met iets leuks. Dit kan zijn een spelletje, een filmpje, een creatieve activiteit. Als het maar op een positieve manier met eten te maken heeft en gezellig en leuk is. Lachen is immers gezond. Elke deelnemer krijgt het recept mee naar huis. De leerlingen kunnen na dit project variëren op deze recepten en weten hoe ze een gezonde maaltijd kunnen klaarmaken. Omdat eetgewoontes vaak thuis aangeleerd worden, vindt SHINE het belangrijk om de ouders te betrekken bij dit project. Op de laatste kookavond worden ouders uitgenodigd om aan te schuiven. De leerlingen zullen hun zelfgekozen maaltijd serveren en zullen ook uitleg geven over wat ze hebben gekookt. Daarnaast vertellen de deelnemers wat ze tijdens het (Vr)Eetproject hebben geleerd en ontdekt. Tijdens de laatste avond is er een diëtiste aanwezig die vragen van deelnemers en hun ouders kan beantwoorden. Doel: Bevorderen van een gezonde leefstijl. 10 jongeren denken gedurende 4 avonden na over hun eigen eetgewoonte. Deelnemers leren hoe ze een gezonde maaltijd klaar kunnen maken. Aan het einde van het project weten 10 deelnemers hoe ze 4 gezonde maaltijden kunnen bereiden. Bewustwording: weet wat je (vr)eet. 4 specialisten op het gebied van voeding zullen met 10 jongeren in gesprek gaan en hen bewustmaken van de gevolgen van bepaalde voedingspatronen. Ouders betrekken bij het eetpatroon van hun kind. Op de laatste avond zullen ouders worden uitgedaagd om bij te dragen aan een gezond voedingspatroon van de 10 jongeren Maatschappelijke jongeren voorstelling: Booze Elk jaar maakt SHINE een multidisciplinaire eindvoorstelling waarbij jongeren hun talent kunnen laten zien. Gedurende het jaar wordt er in de lessen gewerkt aan dansen, liederen en scènes die uiteindelijk in de voorstelling getoond zullen worden. Ook deelnemers aan Cola Time of de MAS kunnen achter de schermen meewerken als vrijwilliger. Het thema van dit jaar gaat over alcohol. De Drank en Horecawet is op 1 januari 2014 gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen zijn: Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. 16

17 Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park. De gemeenten houden toezicht op de naleving van de Drank en Horecawet. Bij SHINE is de grootste groep leerlingen onder de 18. Een heel aantal jongeren van 16 is gewend te mogen drinken, en doen dit ook regelmatig. De wetswijziging betekent dus voor veel jongeren dat zij niet meer (in publieke ruimte) mogen drinken. Veel jongeren hebben het gevoel dat hen iets wordt afgenomen, terwijl ze nauwelijks op de hoogte zijn van de verstrekkende gevolgen van (overmatig) alcohol gebruik. De wetswijziging vraagt dus om een cultuurverschuiving ten opzicht van alcoholgebruik. In maart 2014 is er contact geweest met de gemeente Houten, die vanaf heden toezicht moet houden op de naleving van de wet. Omdat SHINE veel contact heeft met de desbetreffende doelgroep en graag wil inspelen op de vraag vanuit de gemeente om dit thema op te pakken, heeft SHINE besloten de maatschappelijke jongerenvoorstelling van 2014 te koppelen aan het thema Alcohol. De voorstelling zal de naam Booze krijgen, een benaming voor drank in de jongerencultuur. De feiten op een rijtje: Het gebruik van grote hoeveelheden alcohol (op jonge leeftijd) heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en voor het sociaal functioneren en het presteren op school. Onder invloed van alcohol vervagen grenzen, vermindert weerbaarheid en vinden vaker (gedwongen) onveilige sekscontacten plaats. Alcohol is extra schadelijk voor jongeren doordat zij nog volop in de groei zijn, waardoor de hersenen, maar ook andere organen, extra vatbaar zijn voor de schadelijke invloed van alcohol. Doelgroep: In Houten heeft bijna de helft van de basisschoolleerlingen al kennisgemaakt met alcohol. Dit percentage is hoger dan gemiddeld in de regio. Van de middelbare scholieren heeft 36% de afgelopen maand alcohol gedronken en 21% dronk in die periode vijf of meer glazen alcohol bij één gelegenheid. 48% van de jongeren van jonger dan 16 jaar gaf aan zelf wel eens alcohol te kopen in een supermarkt, café of slijterij. Daarnaast zijn ouders ook een belangrijke doelgroep bij de aanpak van alcoholgebruik bij de jeugd. De meerderheid van de ouders in Houten keurt het alcoholgebruik van hun kind goed, zegt er niets van, of weet niet dat hun kind alcohol gebruikt. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ouders een belangrijke rol spelen bij het alcoholgebruik van jongeren. Doel: SHINE bereikt een aantal doelen met dit project: Meer dan 80 jongeren ontwikkelen hun talent op het gebied van zang, dans en theater en werken gezamenlijk toe naar een multidisciplinaire voorstelling. Meer dan 400 toeschouwers worden aan het denken gezet over hun persoonlijk gedrag m.b.t. alcohol. 17

18 Het bevorderen van het verslavingsbeleid (cultuurverandering ten opzichte van alcoholgebruik). Na afloop van de voorstelling is er een alcoholvrij feest waar meer dan 80 jongeren bij aanwezig zullen zijn. Dit wordt georganiseerd door het Jongerenpanel. Jongeren leren eigen keuzes te maken m.b.t. alcoholgebruik. We dagen 30 jongeren uit om op een feestje niet te drinken. Hun ervaringen worden gedeeld op een besloten Facebook pagina van deelnemers aan Booze. Ouders bewust maken van hun rol bij het alcoholgebruik van hun kind. Voor tijdens en na de voorstelling is er mogelijkheid voor alle ouders om vragen te stellen bij de popup alcohol poli in Theater Aan de Slinger. SHINE heeft bewust voor dit thema gekozen, omdat dit thema het gehele jaar centraal zal staan, en we op deze manier tijd hebben om onze doelen te behalen. Het project Booze bestaat uit twee delen, de voorbereidende fase en de voorstellingsfase. Aanpak: Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingsfase is de Makersdag. De Makersdag is in het leven geroepen om de betrokkenheid van de jongeren bij de eindvoorstelling gedurende het jaar te vergroten. Jongeren krijgen aan het begin van het jaar al de kans om hun ideeën en creatieve inbreng te geven voor de eindvoorstelling in juni. Zeker omdat de eindvoorstellingen bij SHINE altijd een maatschappelijk thema beslaan, is de Makersdag een goed startpunt om met de leerlingen in gesprek te gaan en er op een creatieve manier mee aan de slag te gaan. Op deze Makersdag zullen we samenwerken met de GGD, die op deze dag voorlichting zal komen geven over alcohol. SHINE wil graag aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Door jongeren zelf mee te laten denken en schrijven aan de voorstelling, wordt het echt een voorstelling voor en door jongeren. Ook zal het publiek zich beter kunnen identificeren met de acteurs, dansers, en zangers, daar hun eigen ervaringen en ideeën worden meegenomen in de voorstelling. Gedurende de dag vinden er workshops plaats waarin leerlingen door middel van creatieve opdrachten worden gestimuleerd om creatief aan de slag te gaan met het thema. Er worden liedjes gemaakt, scènes geschreven en dansen bedacht. Aan het einde van de dag vind een korte presentatie plaats waarin alles wat er die dag gemaakt is aan elkaar getoond wordt. Zo kan elke jongere zijn eigen talent laten zien en dat van anderen bewonderen. 18

19 Daarnaast is de Makersdag een jaarlijks moment om alle leerlingen van SHINE met elkaar te verbinden. Gedurende het jaar volgen zij hun eigen lessen van hun eigen discipline. Tijdens de Makersdag kunnen de leerlingen elkaar ontmoeten en kennis maken met andere disciplines. Het is ook geschikt moment om eventuele geïnteresseerde potentiële SHINERS uit te nodigen. Zeker als jongeren nog niet weten welke discipline het best bij hun past, is deze dag een mooie gelegenheid om van alle disciplines te proeven en vervolgens een keus te kunnen maken. Jongeren ontmoeten andere jongeren die ze tijdens de reguliere lessen niet ontmoeten. Op deze manier wordt de band tussen alle leden van SHINE versterkt. Jongeren vanuit verschillende achtergronden, leeftijdscategorieën en perspectieven wisselen ervaring en kennis uit over de invloed van alcohol. Jongeren krijgen de kans om te experimenteren en zich creatief te uiten in een inspirerende omgeving Doel Makersdag: Betrokkenheid van jongeren vergroten bij het maken van de voorstelling. 30 jongeren zijn aanwezig bij de Makersdag en meeschrijven aan de voorstelling en reflecteren op hun alcohol gebruik en gebruiken dit om een voorstelling te schrijven. Betrokkenheid van jongeren bij het maatschappelijke thema vergroten. Gedurende de Makersdag zullen 30 jongeren door de GGD worden geïnformeerd over het onderwerp. Jongeren krijgen de kans om kennis te maken met disciplines die hen niet eigen is, en zodoende talenten te ontdekken. 30 jongeren volgen 3 workshops van verschillende disciplines.. Naast de Makersdag wil SHINE in de voorbereidende fase een aantal kleinere projecten vormgeven omtrent het thema, waaronder een alcohol vrij feest. Na de voorstelling willen in de Foyer van Theater Aan de Slinger hippe, alcoholvrije drankjes promoten. Op deze manier kunnen we een alternatief aanbieden voor alcohol. Ook willen we een pop up alcohol poli installeren in de foyer, waar ouders en jongeren terecht kunnen met hun vragen, of advies kunnen krijgen. Hiervoor zullen we ook weer samenwerken met CJG/GGD Jongerenpanel 19

20 Het jongerenpanel (opgericht op 21 september 2012) is een initiatief van leerlingen van Stichting SHINE die graag willen inspringen op dat wat jongeren in Houten willen. Dit, om te verkomen dat jongeren zich gaan vervelen en naar andere steden vertrekken om leuke activiteiten te kunnen doen. Het jongerenpanel bestaat in 2015 uit een kerngroep. Daarnaast zijn er flexibele aanstellingen bij het Jongerenpanel. Dat wil zeggen dat er voor verschillende activiteiten, tijdelijke panelleden kunnen worden aangenomen. Op deze manier kunnen meerdere jongeren hun expertise inbrengen, maar blijft de kerngroep onder begeleiding van SHINE verantwoordelijk voor het inplannen van de activiteiten. Het Jongerenpanel is op vrijwillige basis, en vraagt commitment en toewijding van de leden. De afgelopen jaren is gebleken dat structureel commitment voor veel jongeren een obstakel is om deel te nemen aan het Jongerenpanel. Vaak zijn jongeren wel gemotiveerd om zich tijdelijk in te zetten, zeker voor specifieke evenementen die hun interesse hebben. Door deze constructie wordt dit probleem opgelost. Eerder was het niet mogelijk om deel te nemen als organisatielid van het Jongerenpanel zonder volledig commitment. Door een grote groep flexibel inzetbare panelleden te creëren, is het mogelijk om meerdere activiteiten te organiseren. In de afgelopen jaren zijn er 3 activiteiten per jaar georganiseerd; zoals Go On The Streetz (GOTSZ), t Rond Hangen en de Afterparty van de eindvoorstelling. In 2015 is het Jongerenpanel voornemens om 5 activiteiten te organiseren gedurende het jaar. Zeker in samenwerking met de Coöperatie Houtense Helden kunnen er nog meer verbindingen worden gelegd. Door dat het Jongerenpanel dicht bij de belevingswereld staat van de jongeren, zullen zij een passender advies aan de gemeente Houten kunnen geven over wat Houtense jongeren willen Het Jongerenpanel wil Houtense jongeren het vertrouwen geven dat ze wel degelijk (positieve) invloed kunnen uitoefenen op hun omgeving. Het Jongerenpanel wil ook graag contacten en verbindingen leggen tussen jong en oud. Er bestaan veel vooroordelen over beide groepen, terwijl er in werkelijkheid weinig contact is. Het Jongerenpanel wil zich hiervoor inzetten en zo de kloof minder groot maken en juist op zoek gaan naar overeenkomsten. Doel van het Jongerenpanel: Het jongerenpanel wil de stem van de Houtense jongeren worden, en daarbij in contact blijven met andere jongerenorganisaties in Houten. Het Jongerenpanel 20

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Werkdocument voor het Jeugdcircus

Werkdocument voor het Jeugdcircus Werkdocument voor het Jeugdcircus Inhoudsopgave 8 9 H1-1 H1-1 H1-3 H1-3 H1-4 H1-4 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-6 H1-6 H1-7 H1-7 H1-8 H1-8 H1-8 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-9 H1-10 H1-10 H1-11 H1-12 H1-12 H1-12

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Met één hand kun je niet klappen!

Met één hand kun je niet klappen! Met één hand kun je niet klappen! Migrantenorganisaties en jeugdvoorzieningen werken samen aan toegankelijke hulp voor migrantengezinnen Hans Bellaart Abdullah Pehlivan Met één hand kun je niet klappen!

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten

Projectenboek sociale stijging. Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten Projectenboek sociale stijging Joost Groenendijk, Marieke de Groot & Martin van der Gugten De opdracht voor dit onderzoek is verstrekt door Platform Corpovenista en de SEV Platform Corpovenista is een

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Handleiding voor organisatoren

Handleiding voor organisatoren Handleiding voor organisatoren 2 handleiding KOM ERBIJ FESTIVALS De Kom erbij Festivals zijn een onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid 2014. Een week waarin we samen eenzaamheid aanpakken. Wij, dat is

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Lokaal investeren in langer gezond leven

Lokaal investeren in langer gezond leven Lokaal investeren in langer gezond leven Concrete bouwstenen voor gemeentelijk gezondheidsbeleid Een publicatie van Public Health Forum Jan Maarten Boot Henny van Lienden Datum?? November 2003 Lokaal

Nadere informatie