GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT"

Transcriptie

1 GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 27 MAART 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts, G. De Vroe Schepenen V. Peeters, P. Van Roy, J. Aerts, W. Merckx, E. Tytgat, S. Vranckx, E. Torbeyns, W. Van Roost, J. Vos, M. Fannes, E. Grauwels, R. Van Ingelgom, D.Adriansens, P. Woekier, M. Habils Raadsleden D.Coucke Gemeentesecretaris De gemeenteraadszitting wordt door de Voorzitter om 19u30 open verklaard. 1. MOTIE VOOR HET BEHOUD VAN HET NEDERLANDSTALIG KARAKTER VAN ONZE GEMEENTE EN VAN HALLE-VILVOORDE. Overeenkomstig artikel 82 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Kampenhout deelt de Voorzitter mee dat er een motie ter ondertekening voorligt. Deze motie is ingediend door het Vlaams Belang en handelt over het behoud van het Nederlandstalig karakter van onze gemeente en van Halle-Vilvoorde. Indienend raadslid Marleen Fannes (Vlaams belang) geeft toelichting. Burgemeester J. Meeus stelt voor om de motie ter ondertekening voor te leggen omdat de motie het gemeentelijk belang overstijgt. Raadslid M. Fannes (Vlaams Belang-fractie) vraagt om de motie ter stemming voor te leggen. Beslist: met 3 stemmen akkoord, 15 stemmen niet-akkoord en 1 onthouding om de motie ter stemming voor te leggen. Raadslid P. Van Roy vervoegt de zitting. 2. GOEDKEURING PV ZITTING VAN De gemeenteraad, De Voorzitter vraagt naar eventuele opmerkingen over het P.V. van vorige zitting. Vervolgens wordt het P.V. van vorige zitting dd goedgekeurd met 19 stemmen akkoord en 1 onthouding (W. Van Roost VLD, niet aanwezig op vorige zitting). 3. GOEDKEURING PV ZITTING VAN

2 De gemeenteraad, De Voorzitter vraagt naar eventuele opmerkingen over het P.V. van vorige zitting. De stemming van punt 27 wordt correct aangepast. Vervolgens wordt het P.V. van vorige zitting dd goedgekeurd met 19 stemmen akkoord en 1 onthouding (W. Van Roost VLD, niet aanwezig op vorige zitting). 4. VOORSTEL GOEDKEURING POLITIEVERORDENINGEN. 25-jarig bestaan Ons Tehuis Brabant Feestjaar 2007 dd. 05 juni 2007 t/m 09 juni en zondag 3 juni De gemeenteraad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 8 december 1977, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op het verzoek van de heer Delpiedsente, administratief directeur OTB, Perksesteenweg 126 te 1910 Kampenhout om het 25- jarig bestaan van OTB te organiseren van zondag 03 juni 2007 tot en met zaterdag 09 juni 2007 en op donderdag 30 augustus 2007; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit. Beslist : met algemene stemmen Art. 1. Ter gelegenheid van Feestjaar 2007 OTB van zondag 03 juni 2007 tot en met zaterdag 09 juni 2007 en op donderdag 30 augustus 2007, p.a. de heer Delpiedsente, bestuurder Solidariteitsfonds, Perksesteenweg te 1910 Kampenhout, volgende politiemaatregelen te treffen met betrekking tot de verkeersveiligheid : A. Parkeerregeling : - Perksesteenweg : het verkeer van alle fietsers zal verboden zijn op het fietspad langsheen de Perksesteenweg vanaf OTB, beide richtingen, tot aan het kruispunt met de Sint-Servaesstraat. Een parkeerverplichting voor de auto s is van kracht op het fietspad. B. Snelheidsbeperking : - Perksesteenweg : De snelheid zal beperkt worden tot 50 km/u. Deze maatregelen ter kennis brengen door verkeersbord C43 (50km/u), D1 en E9e. Art. 2. Deze politieverordening is van kracht op zondag 03 juni 2007 tussen 09.00hr en 16.00hr; op dinsdag 05 juni 2007 tussen

3 16.00hr en 01.00hr; op vrijdag 08 juni 2007 tussen 16.00hr en 01.00hr en op 30 augustus 2007 tussen 16.00hr en 01.00hr Art. 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Art. 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Gemeentewet bekendgemaakt is. Art. 5 Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan de Griffier van de Politierechtbank van het kanton en aan deze van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Arrondissement Kermis Buken d.d. 28 en 29 april 2007 De gemeenteraad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 8 december 1977, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op de omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Kampenhout; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit. Besluit : met algemene stemmen Art. 1 : Van vanaf uur tot zal op de Bukenstraat voor het gedeelte begrepen tussen het kruispunt Rijgelstraat en huisnummer 18, parkeer- en stationneerverbod gelden en voor het gedeelte begrepen tussen kruispunt Leuvensesteenweg en Grote Spekstraat verboden zijn voor alle bestuurders uitgezonderd plaatselijk verkeer. Bijkomend zal gedurende de opening van de kermis op zaterdag en maandag tussen en uur en op zondag tussen en uur op de Bukenstraat voor het gedeelte begrepen tussen het kruispunt Rijgelstraat en huisnummer 18, verboden zijn voor alle bestuurders. - omleiding : komende van Leuvensesteenweg, Leuvensesteenweg-Spekstraat-Grote Spekstraat komende van Veltem, Grote spekstraat-spekstraat-leuvensesteenweg

4 Art. 2 : De borden C3, onderbord uitegeoonderd plaatselijk verkeer, F45, F41 en E1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer zullen worden geplaatst aan de aldus gereglementeerde openbare wegen of gedeelte van de gereglementeerde openbare wegen en zullen worden herhaald aan de eventuele aansluitingen of kruisingen met een of andere wegen waaruit voertuigen kunnen aankomen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld algemeen reglement Art. 3. De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Art. 4. Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Gemeentewet bekendgemaakt is. Art. 5 Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan de Griffier van de Politierechtbank van het kanton en aan deze van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Arrondissement Kermis Relst d.d.21 en 22 april,23 april 2007 Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 8 december 1977, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op de omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Kampenhout; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit. Beslist : met algemene stemmen Artikel 1 : Van woensdag 18/04/2007 vanaf uur tot en met maandag 23/04/2007 volledig parkeerverbod Hutstraat vanaf toegang kerkhof tot voorbij kerk. Bijkomend zal het gedurende de opening van de kermis op zaterdag vanaf 16.00u, op zondag vanaf 14.00u en op maandag vanaf 14.00u op de Hutstraat voor het gedeelte begrepen tussen toegang kerkhof en huisnummer 28 verboden zijn voor alle bestuurders, omleiding via Hutteweg en Schildhovenstraat. Artikel 2 :

5 De borden C3, B19, B21, F45, D1, E1 en onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer zullen worden geplaatst aan de aldus gereglementeerde openbare wegen of gedeelte van de gereglementeerde openbare wegen en zullen worden herhaald aan de eventuele aansluitingen of kruisingen met een of andere wegen waaruit voertuigen kunnen aankomen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld algemeen reglement Artikel 3.: De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Artikel 4.: Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Gemeentewet bekendgemaakt is. Artikel 5: Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan de Griffier van de Politierechtbank van het kanton en aan deze van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Arrondissement Kermis Nederokkerzeel d.d. 5, 6 en 7 mei Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 8 december 1977, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op de omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Kampenhout; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit. Beslist : met algemene stemmen Artikel 1: Parkeerverbod :Van woensdag vanaf uur tot maandag zal een parkeerverbod gelden op de parkeerplaats Sint Stefaanstraat. - Van woensdag tot en met maandag zal een parkeerverbod gelden op de parkeerplaats Sint-Stefaan en een gedeelte van de Sint Stefaanstraat. - Verkeersvrije straat/opheffing eenrichtingsverkeer.

6 Op zaterdag vanaf 16.00u tot einde activiteiten. Op zondag vanaf 13.00u tot einde activiteiten. Op maandag vanaf 16.00u tot einde activiteiten. Op volgende wegen is het verboden voor iedere bestuurder in beide richtingen en geldt er een parkeerverbod, Kruispunt Peperstraat/Bogaertstraat, Bogaertstraat vanaf Peperstraat tot aan de vrije kleuterschool. Opheffen eenrichting Peperstraat en Kortestraat (bedekken van signalisatie). Omleiding via Kortestraat. Artikel 2: De borden E1 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer zullen worden geplaatst aan de aldus gereglementeerde openbare wegen of gedeelte van de gereglementeerde openbare wegen en zullen worden herhaald aan de eventuele aansluitingen of kruisingen met een of andere wegen waaruit voertuigen kunnen aankomen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld algemeen reglement Artikel 3: De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Artikel 4: Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Gemeentewet bekendgemaakt is. Artikel 5: Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan de Griffier van de Politierechtbank van het kanton en aan deze van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Arrondissement Kermis Berg d.d. 12, 13 en 14 mei 2006 en 25, 26 en 27 augustus Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 8 december 1977, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op de omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens;

7 Gelet op het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Kampenhout; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit. Beslist : met algemene stemmen Artikel 1: A) Buiten de opening van de kermis van vanaf 08.00u tot en van vanaf 08.00u tot zal op de Bergstraat voor het gedeelte begrepen tussen het kruispunt Kerkhoflaan en kruispunt Stichelstraat, op het Kerkplein en in de Stichelstraat, voor het gedeelte begrepen tussen kruispunt Bergstraat en einde verkeersplateau, parkeerverbod gelden. Eenrichtingsverkeer in de Bergstraat op het gedeelte tussen Kerkhoflaan en Stichelstraat. Verplichte rijrichting Kerkhoflaan richting Stichelstraat. Omleiding: Bergstraat Stichelstraat - -Fazantendal. B) Tijdens de opening van de kermis is het verboden voor alle bestuurders in de bergstraat voor het gedeelte begrepen tussen het kruispunt Kerkhoflaan en kruispunt Bergstraat tot einde plateau op volgende data: Op vanaf 17.00u tot einde activiteit. Op vanaf 16.00u tot einde activiteit. Op vanaf 17.00u tot einde activiteit. Op vanaf 16.00u tot einde activiteit. Omleiding: Komende van Nederokkerzeel: Bergstraat Kerkhoflaan Tiendeschuurstraat. Komende van Haachtsesteenweg: Bergstraat Middenstraat Torfbroeklaan Fazantendal. Artikel 2 : De borden C3, E1 en F41 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer zullen worden geplaatst aan de aldus gereglementeerde openbare wegen of gedeelte van de gereglementeerde openbare wegen en zullen worden herhaald aan de eventuele aansluitingen of kruisingen met een of andere wegen waaruit voertuigen kunnen aankomen, overeenkomstig de bepalingen van voormeld algemeen reglement Artikel 3.: De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Artikel 4.: Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Gemeentewet bekendgemaakt is. Artikel. 5: Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan de Griffier van de Politierechtbank van het kanton en aan deze van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Arrondissement Bekwaamheidsproef jonge ruiters L.R.V Laarstallen d.d. 15 /04/2007

8 Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen; Gelet op de Nieuwe Gemeentewet, inzonderheid op de artikelen 112, 114, 119 en 135 2; Gelet op de wetten betreffende de politie op het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, inzonderheid op artikel 2; Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 27 april 1976, 8 december 1977, 23 juni 1978, 8 juni 1979, 14 december 1979, 15 april 1980, 25 november 1980, 11 mei 1982, 8 april 1983, 21 december 1983, 1 juni 1984, 18 oktober 1984, 25 maart 1987, 28 juli 1987, 17 september 1988, 22 mei 1989, 20 juli 1990, 28 januari 1991, 1 februari 1991, 18 maart 1991, 18 september 1991, 14 maart 1996, 29 mei 1996, 11 maart 1997 en 16 juli 1997; Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; Gelet op de omzendbrief van 14 november 1977 van de minister van Verkeerswezen en de minister van Openbare Werken betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing van de verkeerstekens; Gelet op het verzoek van p.a. Verdeyen Marc, Liststraat 21 a te 1910 Nederokkerzeel om een bekwaamheidsproef te organiseren op zondag 15 april Gelet op het algemeen politiereglement op de gemeentewegen van Kampenhout; Overwegende dat het noodzakelijk is maatregelen te treffen om de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens deze activiteit. Besluit : met algemene stemmen Artikel 1: Ter gelegenheid van de bekwaamheidsproef jonge ruiters K.L.V.Laarstallen op zondag 15 april 2007, volgende politiemaatregel treffen met betrekking tot de verkeersveiligheid Parkeerverbod : Laartsraat links van de rijbaan vanaf kruispunt Neerstraat richting - O.L. Vrouwstraat - Grootveldstraat Deze maatregel ter kennis te brengen door verkeersbord E1 Artikel 2: Deze politieverordening is op 15/04/2007 van kracht. Artikel 3: De inbreuken op deze politieverordening te bestraffen met politiestraffen voor zover een wet, een decreet, een algemene, gewestelijke of provinciale verordening in dit vlak geen andere straffen bepalen. Artikel 4: Deze verordening wordt van kracht de dag waarop het overeenkomstig artikelen 112 en 114 van de Gemeentewet bekendgemaakt is. Artikel 5: Afschrift van deze verordening zal overgemaakt worden aan de Griffier van de Politierechtbank van het kanton en aan deze van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het Arrondissement 5. VOORSTEL GOEDKEURING AFSLUITEN CONTRACT VERA CONNECTIVITEIT AANSLUITING OP HET INTRANET.

9 Gelet op het nieuwe gemeentedecreet; Gelet op de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Gelet op het Koninklijk Besluit van 08/01/1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken; Gelet op de Collegebeslissing dd. 5 december 2006; Gelet op het verslag van de informaticaverantwoordelijke dd. 04 december 2006; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing dd. 12 mei 1999 betreffende goedkeuring deelname aan VERA (Vlaams-Brabants Extranet voor Regio en Administratie); Aangezien de gemeente Kampenhout reeds is aangesloten bij VERA, autonoom provinciebedrijf, sedert eind 1999; Gelet op de nieuwe prijzen (prijsdalingen) en de daarbij horende contracten; Overwegende dat de daartoe bestemde kredieten ingeschreven zijn in de gewone begroting; Beslist : met algemene stemmen Artikel 1 Akkoord te gaan om de bijgevoegde contracten te ondertekenen met respectievelijk Belgacom, VERA en Dexia-Publilink en de termijn te bepalen op 3 jaar 6. VOORSTEL GOEDKEURING BEGROTINGSWIJZIGING DIENSTJAAR 2007/1 KERKFABRIEK ST.ANTONIUS BUKEN Beslist: met 17 stemmen akkoord en 3 onthoudingen de begrotingswijziging dienstjaar 2007/1 kerkfabriek St.-Antonius Buken, gunstig te adviseren met : - ontvangsten en uitgaven: 105, Saldo: 0,00 7. ADVIES REKENING KERKFABRIEK O.-L.-VROUW KAMPENHOUT DIENSTJAAR Beslist: met 17 stemmen akkoord en 3 onthoudingen de rekening kerkfabriek O.-L.-Vrouw Kampenhout dienstaar 2006, gunstig te adviseren met in: - Ontvangsten: ,37 - Uitgaven: ,93 - Batig saldo: 33867,44 8. ADVIES REKENING KERKFABRIEK ST.-ANTONIUS BUKEN DIENSTJAAR 2006.

10 Beslist: met 17 stemmen akkoord en 3 onthoudingen de rekening kerkfabriek St.-Antonius Buken dienstaar 2006, gunstig te adviseren met in: - Ontvangsten : ,69 - Uitgaven: ,94 - Batig saldo: ,75 - Gewone toelage van de gemeente: , ADVIES BEGROTING KERKFABRIEK ST.-JOZEF RELST DIENSTJAAR Beslist: met 17 stemmen akkoord en 3 onthoudingen de begroting van de kerkfabriek St.-Jozef Relst dienstjaar 2007 gunstig te adviseren Ontvangsten en uitgaven: 38987,06 Batig saldo: 0 Raadslid Eric Tytgat vervoegt de zitting. 10. A) KENNISGEVING GOEDKEURING FISCALE REGLEMENTEN. Neemt kennis van een schrijven dd. 05 maart 2007 van de Vlaamse Overheid, Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Vlaams-Brabant, Gouverneur L. De Witte, Philipssite 5 1 ste verdieping 3001 Leuven betreffende de gemeentefiscaliteit. Heeft kennis genomen van de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende goedkeuring fiscale reglementen. Deelt mee dat op basis van de gegevens er geen reden is om schorsend op te treden. 10 B) KENNISGEVING AANPASSING BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN. Neemt kennis van een schrijven dd. 05 maart 2007 van de Vlaamse Overheid, Vlaams Ministerie van Bestuurszaken Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Afdeling Vlaams-Brabant, Gouverneur L. De Witte, Philipssite 5 1 ste verdieping 3001 Leuven betreffende de gemeentefiscaliteit. Heeft kennis genomen van de beslissing van de gemeenteraad van 2 januari 2007 waarbij volgend fiscaal reglement werd goedgekeurd: belasting op de afgifte van administratieve stukken. Vestigt de aandacht op: In artikel 3 punt 4 van de gemeenteraadsbeslissing wordt er een bedrag vastgesteld van 2,00 EUR voor de afgifte van een identiteitsbewijs. Overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk II artikel 10 van het koninklijk besluit van 10 december 1996, betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, bedraagt de

11 maximumkostprijs die de gemeente kan vorderen voor het afgeven van het identiteitsbewijs 50 BEF, zijnde 1,24 EUR. Bijgevolg mag het tarief voor de afgifte van een identiteitsbewijs slechts 1,24 EUR bedragen. Gelet op de rechtszekerheid van de belastingplichtige en teneinde betwistingen te voorkomen verzoekt hij artikel 3 punt 4 van het reglement te wijzigen en opnieuw ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen. 10 C) GOEDKEURING WIJZIGING BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN. De gemeenteraad, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in de openbare zitting bijeen; Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42, art. 187 en art. 253,3, Gelet op de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering terzake van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd door de artikelen 91 tot 94 van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen, Gelet op de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, Gelet op het koninklijk besluit van 25 maart 1999 tot invoering van artikel 7 van voornoemde wet van 23 maart 1999, Gelet op het koninklijk besluit van 12 april 1999 tot bepaling van de procedure voor de gouverneur of het College van Burgemeester en Schepenen inzake bezwaarschriften tegen een provincie- of gemeentebelasting, Gelet op de wet van 20 juli 2006 betreffende de hervorming van sommige bepalingen inzake de fiscale procedure, Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd betreffende het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken; Gelet op het schrijven dd van de heer gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant betreffende het bovenvermeld belastingsreglement, meer bepaald artikel 3 punt 4; Gelet op de financiële toestand van de gemeente, Na beraadslaging, Beslist : met algemene stemmen. Artikel 3 punt 4 van het belastingsreglement dd te wijzigen. Artikel 1 Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte door het gemeentebestuur van administratieve stukken. Artikel 2 De belasting is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt. Artikel 3 De belasting wordt vastgesteld als volgt : Kiezerslijst : 15 EUR Op de afgifte van identiteitskaarten (vreemdelingen) : eerste exemplaar : 13 EUR vernieuwing : 13 EUR duplicaat : 13 EUR Op de afgifte van elektronische identiteitskaarten :

12 eerste exemplaar : 13 EUR (formulierkost inbegrepen) vernieuwing : 13 EUR (formulierkost inbegrepen) duplicaat : 13 EUR (formulierkost inbegrepen) Op de afgifte van de identiteitsbewijzen die aan kinderen onder de twaalf jaar worden uitgereikt : eerste exemplaar : 1,24 EUR duplicaat : 1,24 EUR Op de afgifte van reispassen : a. de consulaire rechten 30 EUR voor 5 jaar b. het maakloon : 41 EUR gewone procedure (10 dagen) c. gemeentetaks : 7 EUR Personen jonger dan 18 jaar betalen alleen het maakloon. spoedprocedure : a. de consulaire rechten 30 EUR voor 5 jaar b. het maakloon : 210 EUR c. gemeentetaks : 7 EUR Spoedprocedure voor personen jonger dan 18 : zij betalen alleen het maakloon. a en b zijn ten voordele van de federale overheidsdienst buitenlandse zaken. Tarieven zijn geldig op en kunnen door hen aangepast worden. Op de afgifte rijbewijzen : eerste exemplaar : 16 EUR alle volgende : 11 EUR eerste voorlopig rijbewijs : 9 EUR duplicaat voorlopig rijbewijs : 7,50 EUR internationaal rijbewijs : 16 EUR Tarieven zijn geldig op Zij worden vastgesteld door de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer en kunnen door hun worden aangepast. Op de afgifte van trouwboekjes : 15 EUR Op afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, legalisaties, vergunningen enz... die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt : GRATIS 25 EUR per uur voor het opzoeken van gegevens en inlichtingen met een minimumaanslag van 25 EUR. wapenvergunning : 25 EUR. Tarief geldig op Tarief wordt vastgesteld door het Ministerie van Justitie en kan door hen worden aangepast. Artikel 4 Zijn van de belasting vrijgesteld : 1. de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven. 2. de stukken die aan behoeftige personen worden afgegeven ; de behoeftigheid wordt vastgesteld door elk overtuigend bewijsstuk. 3. machtigingen met betrekking tot politieke manifestaties. 4. de stukken die als dusdanig reeds het voorwerp zijn van de heffing van een belasting of retributie ten behoeve van de gemeente krachtens een wet, decreet of verordening. 5. mededelingen vanwege de politie aan verzekeringsmaatschappijen en inlichtingen betreffende verkeersongelukken op de openbare weg.

13 6. alle stukken die vereist zijn door eenieder die verklaart dat voormelde stukken dienen te worden voorgelegd om een tewerkstelling te bekomen, te kunnen solliciteren of aan examens of proeven deel te nemen met het oog op een eventuele aanwerving. 7. geldigheidsverklaring van aanvraagformulieren voor vermindering op biljetten van de N.M.B.S. en de openbare maatschappijen voor geregeld vervoer. 8. afgifte van nationaliteitsbewijzen aan de kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen. 9. de gerechtelijke overheden, de openbare besturen en de daarmee gelijkgestelde instellingen, alsook de instellingen van openbaar nut. De belanghebbende personen dienen zelf het bewijs te leveren dat ze voor de vrijstelling in aanmerking komen. Artikel 5 De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. Het bewijs van betaling blijkt uit het aanbrengen op het desbetreffende stuk van een kleefzegel waarop het belastingbedrag is vermeld of door de afgifte van een kasticket. De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van één of ander stuk indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag der belasting, vermeerderd met de eventuele verzendingskosten, in bewaring geven indien dit document niet op moment van aanvraag kan uitgereikt worden. Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contantbetaling worden geboekt op het ogenblik van afgifte van het belastbaar document. Artikel 6 Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd worden de verzendingskosten aan de belasting toegevoegd. Die kosten dienen, overeenkomstig artikel 5, bij de aanvraag te worden betaald. Wanneer de gevraagde stukken, die niet onderworpen zijn aan de gemeentebelasting, met de post worden verstuurd zijn deze stukken ook vrijgesteld van de verzendingskosten. Artikel 7 Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar. Artikel 8 De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend. Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving (geval van kohierbelasting) of binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van de inning van de belastingen (geval van contantbelasting). Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de indiening ervan. Artikel 9 Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van , zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de

14 administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek ( betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen. Artikel 10 Dit reglement treedt in werking vanaf heden. Artikel 11 Deze beslissing wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. 11. VOORSTEL GOEDKEURING BEGROTING Gelet op de omzendbrief BA 2004/05 dd. 27 augustus 2004 van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap betreffende de instructies voor het opstellen van de begrotingen, budgetten en meerjarenplannen voor 2005 van de gemeenten en de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn van het Vlaamse Gewest; Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente politiezone; De dotatie dienstjaar 2007 aan de politiezone wordt als volgt vastgesteld: ,00 Schepen van financiën, de heer Stefaan Peremans, geeft toelichting bij de begroting, dienstjaar 2007, gewone dienst. Na een korte bespreking wordt overgegaan tot de stemming. Beslist: met 16 stemmen akkoord, 1 onthouding (E. Torbeyns Groen!) en 4 stemmen niet akkoord (R. Van Ingelgom NV-A, M. Fannes, D. Adriansens en P. Woekier, Vlaams Belang) de begroting dienstjaar 2007 gewone dienst (en de bijlagen hieraan) met inbegrip van de politiedotatie goed te keuren. Schepen van financiën, de heer Stefaan Peremans, geeft toelichting bij de begroting dienstjaar 2007, buitengewone dienst. Na een korte bespreking wordt overgegaan tot de stemming. Beslist: met 16 stemmen akkoord en 5 stemmen niet akkoord (E. Torbeyns-Groen!, R. Van Ingelgom-NV-a, M. Fannes, D. Adriansens en P. Woekier-Vlaams Belang) de begroting dienstjaar 2007 buitengewone dienst en de bijlagen hieraan goed te keuren. De begroting dienstjaar 2007 geeft volgend resultaat: Gewone dienst Buitengewone dienst Ontvangsten eigen dienstjaar , ,44 Uitgaven eigen dienstjaar , ,53 Resultaat vorige dienstjaren ,35 Saldo , , VOORSTEL GOEDKEURING PRIJSAANPASSING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE AAN DE STAD- EN GEMEENTEBESTUREN, OCMW S, KERKFABRIEKEN, POLITIEZONES EN VZW S.

15 Gelet op artikel 43, 2, 11 van het Gemeentedecreet, Gelet op de wet van 24 december 1993, vooral de artikelen 14 en 15, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996 en bijlage, inzonderheid artikel 16 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden; Geelt op de wet van betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht; Gelet op het besluit van de gemeenteraad dd. 8 mei 2003 betreffende de vaststelling van de voorwaarden en de gunningswijze in verband met de opdracht van de Gemeente Lubbeek het ter beschikking stellen van de benodigde elektrische energie voor de afnamepunten in midden- en laagspanning aan de provinciale instellingen, gemeentelijke instellingen, OCMW s, kerkfabrieken, en andere plaatselijke instellingen in Vlaams- Brabant. Gelet op het besluit van het college van 10/02/2004 waarbij aan de NV Luminus de opdracht werd gegund voor de levering van elektriciteit, gebaseerd op de offerte van NV Luminus van 21 augustus 2003; Gelet op het schrijven van SPE nv (merknaam Luminus), dd. 7 februari 2007, waarbij wordt voorgesteld om het leveringscontract te verlengen na 30 juni 2007 mits aanpassing van de indexformule; Overwegende dat Luminus deze voorstellen steunt op artikel 16 2 van het KB van ; Overwegende dat de opdracht werd gegund op basis van de energieindex ncp2 en de consumentenindex Ne; Daar de ncp2 index ophoudt te bestaan vanaf 31 december 2006 en de indexen niet meer relevant zijn omdat zij het marktniveau niet meer vertegenwoordigen; Dat de energiecontracten die nu worden afgesloten refereren naar de ENDEX.BE; Overwegende dat het marktniveau sterk gestegen is; Dat deze stijging blijkt uit de gegevens van de ENDEX; Dat op 21 augustus 2003, de datum van de offerte van NV Luminus, de ENDEX stond op 33,79 per MWh; Dat de ENDEX op 2 november 2006 stond op 66,50 per MWh; Dat dit nagenoeg een verdubbeling is van de aankoopprjs voor elektriciteit; Overwegende dat de ENDEX geklikt op 33,79 overeenstemt met het navolgende eenheidstarief voor het huidige volledig contract: - voor energie: 43,20 per MWh Overwegende dat de ENDEX geklikt op 66,50 overeenstemt met het navolgende eenheidstarief voor het huidige volledige contract: - voor energie: 53,02 per MWh Overwegende dat de ENDEX gestegen is met 97%; Overwegende dat het gemiddeld eenheidstarief voor de volledige levering gestegen is; - voor energie: 22,73% Dat derhalve voor de leverancier de aankoop hoger ligt dat de verkoopprijs, zodat hij met verlies levert;

16 Overwegende dat Luminus hierdoor een zeer belangrijk nadeel lijdt; Overwegende dat bij de gunning van de opdracht op 12 februari 2004, de energiemarkt pas werd vrij gemaakt zodat er geen mogelijkheid was om de evolutie van de energie-indexen correct in te schatten en dat de ENDEX toen nog geen marktreferentie was; Dat Luminus de grote stijging niet kom voorzien en dit omstandigheden zijn waarop Luminus geen vat heeft; Overwegende dat de opdracht werd gegund voor één jaar met telkens één jaar stilzwijgende verlenging tot maximum 10 jaar; Dat Luminus een systeem heeft uitgewerkt dat tegemoet komt aan de leveringseisen van ongeveer 600 leverpunten en aan de boekhoudkundige procedures van de steden & gemeenten, de lokale besturen, scholengemeenschappen en aan de aan de lokale besturen verwante verenigingen; Overwegende dat de verantwoording voor het zeer belangrijk nadeel werd opgebouwd op basis van de ENDEX.NL, dit bij gebreke aan referentiepunten in de ENDEX.BE, die pas vanaf januari 2004 wordt gepubliceerd; Dat beide indexen een gelijk verloop hebben, Overwegende dat het huidige prijsvoorstel van Luminus steunt op de ENDEX.BE; Dat de ENDEX.NL, geklikt op overeenkomt met de ENDEX.BE, geklikt op 61.64; Dat de voorstellen van Luminus, in haar schrijven van 7 februari 2007, conform zijn aan de marktindex ENDEX.BE en dat daartegenover een korting wordt bedongen; Dat deze korting bedraagt voor de volledige levering: - voor energie: 4,93 per MWh, zijnde 11,4% Overwegende dat Luminus in haar schrijven van 20 februari 2007 een korting formuleert die de theoretische opslag voor de wettelijk aangepaste weekendtarieven neutraliseert, hetgeen neerkomt op een korting van circa EUR voor het volledig contract voor de laagspanningsleverpunten met een dubbel uurtarief, en dit voor het eerste halfjaar 2007; Overwegende dat de voornoemde prijsvoorstellen resulteren in de prijsformule zoals opgenomen in dit besluit; Dat de gemeente belang heeft bij een herziening van het contract op deze basis eerder dan de vastgestelde procedures volledig opnieuw te moeten uitbouwen; Beslist: met 20 stemmen akkoord en 1 onthouding. De opdracht gegund aan de NV Luminus bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen van Lubbeek dd , wordt gewijzigd als volgt: Het tariefvoorstel is: Middenspanning. (1,476 x Endex)+ 5,74 /MWh=.. /MWh nu (0,67 x Endex)+ 5,74 /MWh= /MWh su Tariefperiodes: Normale uren: 7 22 uur. Stille uren: 22 7 uur. Weekend:van zaterdag 7 uur tot zondag 22 uur. Opmerking: Tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen wordt aan hetzelfde tarief gefactureerd als tijdens de stille uren. Laagspanning. (1,489 x Endex)+ 5,20 /MWh= /MWh dag (0,677 x Endex) /MWh= /MWh nacht Tariefperiodes: Dag uren: 7 22 uur Nacht uren: 22 7 uur Weekend: van zaterdag 7 uur tot zondag 22 uur.

17 Opmerking: Tijdens het weekend wordt aan hetzelfde tarief gefactureerd als tijdens de nacht uren. Openbare verlichting. (0,796 x Endex)+ 7,70 /MWh=. /MWh De Endex-notering zal als volgt worden vastgelegd: - De leveringsprijzen voor het tweede semester (Q3 en Q4) van het lopend kalenderjaar worden steeds vastgeklikt, gebasseerd op de Endex België Base Load die geklikt wordt in april (gemiddelde waarde van de noteringen voor de maand april). - De leveringsprijzen voor het eerste semester (Q1 en Q2) van het volgend kalenderjaar worden vastgeklikt, gebaseerd op de Endex België Base Load die geklikt wordt in oktober van het voorafgaand kalenderjaar (gemiddelde waarde van de noteringen voor de maand oktober). Het voorstel van de NV Luminus van 7 februari 2007 maakt integrerend deel uit van dit besluit. 13. VOORSTEL GOEDKEURING ONTWERPDOSSIER COLLECTOR WEESBEEK FASE 2 - GEMEENTELIJK AANDEEL Gelet op artikel 43, 2, 11 van het Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 24 december 1993, vooral de artikelen 14 en 15, betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de koninklijke besluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996; Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 14 april 2005 waarbij beslist werd om een gemeentelijk aandeel uit te voeren samen met de geplande collector Weesbeek fase 2, waarbij de kostprijs van dit aandeel geraamd werd op ,50 (incl. 21% B.T.W.); Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 13 april 2006 waarbij het samenwerkingsakkoord tussen de N.V. Aquafin en de gemeente Kampenhout werd goedgekeurd; Gelet op het ontwerp van bijzonder bestek en plannen, van 2 februari 2007, opgesteld door Arcadis Gedas N.V., Clara Snellingsstraat 27, 2100 Antwerpen Deurne met een raming van de kostprijs van : - t.l.v. N.V. Aquafin : ,24 (excl. 21% BTW) - t.l.v. gemeente Kampenhout ,15 (excl. 21% BTW) ,21 (incl. 21% BTW) Gelet op het ministerieel besluit van 8 december 2006 waarbij de gewestbijdrage bepaald werd op ,75. Overwegende dat de nodige kredieten werden voorzien in de begroting van 2007, buitengewone dienst, onder artikel 87703/ Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen; Gelet op titel VIII, hoofdstuk I van het Gemeentedecreet, houdende bestuurlijk toezicht; Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Overwegende dat de uitvoering van de opdracht wenselijk is voor de aanvoer van rioolwater naar het K.W.Z.I. Overwegende dat voor voormelde opdracht de openbare aanbesteding als procedure wordt gekozen.

18 Beslist: met 19 stemmen akkoord, 1 onthouding en 1 stem nietakkoord. Artikel 1 : Het bijzonder bestek en de bijgevoegde plannen en raming van 2 februari 2007 opgesteld door N.V. Arcadis Gedas, voor het gemeentelijk aandeel geraamd voor een bedrag van ,21 (incl. 21% BTW), worden goedgekeurd. Artikel 2 : De opdracht voor het gemeentelijk aandeel bij de bouw van de collector Weesbeek fase 2 zal volgens de procedure van openbare aanbesteding gegund worden. Artikel 3 : De kwalitatieve selectie van de gegadigden gebeurt op basis van het KB van 8 januari 1996 art. 16, 17, 18, 19, 20. Artikel 4 : De kosten zullen betaald worden met kredieten voorzien in de begroting van 2007, buitengewone dienst, onder artikel 87703/ Artikel 5 : Deze beslissing te vermelden op de lijst die wordt overgemaakt aan de provincie. 14. VOORSTEL GOEDKEURING EINDAFREKENING VERBETERINGSWERKEN WILDERSEDREEF Gelet op de nieuwe gemeentewet, inzonderheid de artikelen 117 en 234; Gelet op de schepencollegebeslissing van 11 oktober 2005 waarbij het uitvoeren van verbeteringswerken in de Wildersedreef werd gegund aan N.V. Hens, Bredabaan 54, 2990 Wuustwezel voor de som van ,73 (excl. 21 % B.T.W.); Gelet op het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de werken van 27 oktober 2006; Gelet op de eindafrekening, opgemaakt door de ontwerper, Quadrant BVBA, Dorpsstraat 202, 3078 Kortenberg, waaruit blijkt dat het eindbedrag van de werken ,97 (excl. B.T.W. en herziening) bedraagt; Beslist : met 20 stemmen akkoord en 1 onthouding. Artikel 1 : De eindafrekening voor het uitvoeren van verbeteringswerken in de Wildersedreef, met een bedrag van ,97 (excl. B.T.W. en herziening) wordt goedgekeurd. Artikel 2 : Deze beslissing te vermelden op de overzichtslijst die aan het Provinciebestuur wordt overgemaakt. 15. AANDUIDING VAN EEN LID IN HET ADVIESCOMITE AFVALBELEID IN DE INTERCOMMUNALE HAVILAND.

19 Neemt kennis van het schrijven dd. 6 maart 2007 van de intercommunale Haviland, Brusselsesteenweg 647 te 1731 Zellik, betreffende de aanduiding van een lid uit de gemeenteraad in het Adviescomité Afvalbeleid. Overwegende dat dit Adviescomité Afvalbeleid adviezen zal uitbrengen aan de Raad van Bestuur van Haviland en de noden van de gemeenten inzake afvalbeleid in kaart helpen brengen; Gelet op het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op de omzendbrief van 11 januari 2002 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking; Gelet op artikel 28 1 en artikel 35 1 en 2 2 va het Gemeentedecreet; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen; Gaat over tot stemming voor de aanduiding van een lid in het adviescomité afvalbeleid Overwegende dat 21 raadsleden aan de stemming hebben deelgenomen; Overwegende dat 21 stembiljetten in de bus werden gevonden; Overwegende dat bij het openplooien van de biljetten werd vastgesteld dat de volgende stemmen geldig werden uitgebracht: Burgemeester J. Meeus bekomt 15 stemmen. Raadslid E. Torbeyns bekomt 2 stemmen. Raadslid Eric Tytgat bekomt 1 stem. Raadslid M. Fannes bekomt 1 stem. Raadslid P. Woekier bekomt 2 stemmen Overwegende dat er 21 geldige stembiljetten werden gedeponeerd; Overwegende dat de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bijgevolg op 11 wordt bepaald; Beslist: Art. 1 - Burgemeester Jean Meeus, wonende Voorststraat Kampenhout, is aangeduid als lid in het adviescomité afvalbeleid. Art. 2 Schepen Gwenny De Vroe, wonende Haachtsesteenweg Kampenhout wordt met algemene stemmen aangeduid als plaatsvervangend lid in het adviescomité afvalbeleid. Art. 3 - De identiteit van bovenvermelde verkozen lid en plaatsvervangend lid zal worden medegedeeld aan het secretariaat van de Intercommunale Haviland cv, Dorent Drogenbos. 16. AANDUIDING 2 AFGEVAARDIGDEN IN DE ALGEMENE VERGADERING TGEK i.v. Gelet op de brief van T.G.E.K. i.v. van betreffende de jaarvergadering die plaats vindt op vrijdag 27 april 2007 om 18.30u op het adres Bukenstraat 142 te 1910 Kampenhout; Gelet dat, ingevolge artikel 44 van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking de aanstelling van de afgevaardigden voortaan bij elke algemene vergadering dient te worden herhaald en dus elke keer dienen te worden aangeduid door de gemeenteraad; Op voorstel van het College van Burgemeester en Schepenen;

20 Gaat over tot stemming voor de aanduiding van de 1e afgevaardigde op de jaarvergadering van T.G.E.K. i.v. van vrijdag 27 april 2007 om 18.30u. Overwegende dat 21 raadsleden aan de stemming hebben deelgenomen; Overwegende dat 21 stembiljetten in de bus werden gevonden; Overwegende dat bij het openplooien van de biljetten werd vastgesteld dat de volgende stemmen geldig werden uitgebracht: Raadslid Johnny Aerts bekomt 13 stemmen. Raadslid Paul Van Roy bekomt 1 stem. Raadslid Johan Vos bekomt 2 stemmen. Raadslid R. Van Ingelgom bekomt 2 stemmen. Raadslid Marleen Fannes bekomt 3 stemmen Overwegende dat er 21 geldige stembiljetten werden gedeponeerd; Overwegende dat de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bijgevolg op 11 wordt bepaald; Beslist: Als 1 ste afgevaardigde op de jaarvergadering van T.G.E.K. i.v. van vrijdag 27 april 2007 om 18.30u aan te stellen: Raadslid Johnny Aerts, wonende Loverdal Kampenhout. Een afschrift van bovenvermeld besluit over te maken aan T.G.E.K. i.v., correspondentieadres Gemeentehuisstraat Kampenhout. Gaat over tot stemming voor de aanduiding van de 2e afgevaardigde op de jaarvergadering van T.G.E.K. i.v. van vrijdag 27 april 2007 om 18.30u. Overwegende dat 21 raadsleden aan de stemming hebben deelgenomen; Overwegende dat 21 stembiljetten in de bus werden gevonden; Overwegende dat bij het openplooien van de biljetten werd vastgesteld dat de volgende stemmen geldig werden uitgebracht: Raadslid Walter Merckx bekomt 2 stemmen. Raadslid Paul Van Roy bekomt 14 stemmen. Raadslid Sonia Vranckx bekomt 1 stem. Raadslid Erik Torbeyns bekomt 1 stem. Raadslid Pierre Woekier bekomt 3 stemmen Overwegende dat er 21 geldige stembiljetten werden gedeponeerd; Overwegende dat de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen bijgevolg op 11 wordt bepaald; Beslist: Als 2 de afgevaardigde op de jaarvergadering van T.G.E.K. i.v. van vrijdag 27 april 2007 om 18.30u aan te stellen: Raadslid Paul Van Roy, Liststraat Kampenhout. Een afschrift van bovenvermeld besluit over te maken aan T.G.E.K. i.v., correspondentieadres Gemeentehuisstraat Kampenhout. 17. VOORSTEL GOEDKEURING RESOLUTIE AAN DE FEDERALE REGERING, KAMER EN SENAAT NAAR AANLEIDING VAN DE SPLITSING VAN HET KIESARRONDISSEMENT BRUSSEL-HALLE- VILVOORDE. Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen,

Zitting van 20 maart 2007.

Zitting van 20 maart 2007. Zitting van 20 maart 2007. Aanwezig : MM. Peeters, voorzitter; Vanderperren, Lowagie, Vansintejan, Meulemans, Verhaeghe, Lesage en Matthys Cindy, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van

Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van Gemeentebestuur Assenede Gemeenteraadszitting van 26.11.2015 Aanwezig Burgemeester-voorzitter Ph. De Coninck Schepenen A. Meulebroeck, S. Van Eynde, D. Buysse, H. Staelens, H. Baetslé, E. Roegis Raadsleden

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT:

DE GEMEENTERAAD, BESLUIT: DE GEMEENTERAAD, Gelet op de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende budgetonderrichtingen terzake; Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 21 december 2015 Aanwezig: Afwezig: Alain Wyffels, Burgemeester Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert, Schepenen Robert Barthier, Jacqueline Mostaert, Frans Vandeputte, Peter Vantomme, Jean-Marie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Gemeentebestuur Bonheiden UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD EVB/lb Zitting van 25 juni 2014 Aanwezig: Steven Morrens, voorzitter Guido Vaganée, burgemeester Mieke Van den Brande, Jan Fonderie,

Nadere informatie

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is;

Dat dit reglement op de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014 door een beslissing van het College op 26 juni 2014 aangepast is; Belasting op de afgifte van administratieve stukken. Wijzigingen. DE GEMEENTERAAD, Herzien zijn beraadslaging van 19 december 2013 betreffende de wijziging van het reglement betreffende de belasting op

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Zitting van 18 december 2014 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2014 Openbare zitting Zijn aanwezig: A. Mervillie, Voorzitter; J. Vermeulen, Burgemeester; N. De Mey, B. Van Thuyne, R. De Reu, M.-T.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE VAN ADMINISTRATIEVE STUKKEN HERNIEUWING EN WIJZIGINGEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTE ETTERBEEK UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE ZITTINGEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013 ONDERWERP : REGLEMENT - BELASTING OP DE AFGIFTE

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 28 januari 2014 Aanwezig : MM. Mevr. Joske Vermeir, raadslid voorzitter; Albert Beerens, burgemeester GEMEENTE Jan Couck,

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad

Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant. Notulen. Gemeenteraad Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd Notulen Vergadering van 12 maart 2015 J. Meeus, Voorzitter K. Leaerts, Burgemeester S. Imbrechts, R. Van Ingelgom, S. Peremans, M.

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting

DE GEMEENTERAAD G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN. Zitting van 17 december 2013. Openbare zitting G E M E E N T E D I L B E E K UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Openbare zitting Financiën : Nr : Voorwerp : Aanpassing belastingreglement op aflevering administratieve stukken. Zitting

Nadere informatie

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09)

Dorpsstraat SINT-LAUREINS Tel (09) Fax (09) Provincie Arrondissement Gemeente OOST-VLAANDEREN EEKLO 9980 SINT-LAUREINS UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD OPENBARE VERGADERING VAN 17 APRIL 2014 Aanwezig : de heer L. De Meyere -gemeenteraadslid,

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken

Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken Gemeente Hoegaarden Dossierbeheerder Wendy CRETEN T 016/76.87.81 email wendy.creten@ocmwhoegaarden.be GECOÖRDINEERDE VERSIE: Financiën: belasting op de afgifte van administratieve stukken GEMEENTERAAD

Nadere informatie

001 Beleggingsfonds voor susidie Serviceflats TAK 26, uitbreiding contract met 2 project Serviceflatsgebouw chazal

001 Beleggingsfonds voor susidie Serviceflats TAK 26, uitbreiding contract met 2 project Serviceflatsgebouw chazal NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 20 FEBRUARI 2007 Aanwezig: Marc Reynders - voorzitter Sonja Surkyn - afgevaardigde schepen Godelieve Pernet, Marleen Van Thielen, Brenda Noels, Mouche De

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01243 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen;

Gelet op de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen inzake vestiging en invordering van de gemeentebelastingen; Financiën - Belasting op de afgifte van administratieve documenten - Reglement - Hernieuwing. DE RAAD, Gelet op het belastingreglement op de afgifte van administratieve documenten, gestemd door de gemeenteraad

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13896 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_04231 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd.

De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Taksreglement op het afgeven van bestuurlijke documenten De gemeenteraad, in openbare vergadering van 24/12/2014 heeft het ondervermeld reglement goedgekeurd. Dit reglement werd bekendgemaakt door middel

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03650 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11839 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11484 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 GEMEENTE UKKEL Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen. Datum van de beraadslaging van de gemeenteraad: 26 juni 2014 De raad, Gelet op artikel 117 van de nieuwe

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13255 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten;

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 28 juni 2016 houdende het heffen van een belasting op de marktrechten; GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2016 Belasting op de marktrechten. Aanpassing DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05952 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota

1. BPA nr.1 Hernekouter Artikel 5 - Beperkte herziening Goedkeuring stedenbouwkundige voorschriften Goedkeuring toelichtingsnota PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE 1540 HERNE Zitting van 28 januari 2009 Aanwezig POELAERT Kris, burgemeester-voorzitter BOMBAERT Marc, VANDENNEUCKER Lieven, DEVRIESE Marie-Louise, DIERICKX Jean-Marie,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 10 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13527 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake;

Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; De gemeenteraad: Rekening houdend met de financiële toestand van de gemeente; Gelet op de geldende begrotingsonderrichtingen terzake; Gelet op de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 01.12.2011 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

Zitting van 2 maart 2010

Zitting van 2 maart 2010 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 2 maart 2010 Aanwezig: Kurt Vanryckeghem Rik Soens, Chantal Coussement, Kristof Chanterie Jo Neirynck, Peter Desmet, Pietro Iacopucci, Henri Dewitte

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2;

Gelet op de nieuwe gemeentewet bekrachtigd bij de wet van 26 mei 1989 en latere wijzigingen, inzonderheid op de artikelen 133 2 en 135$2; Tariefreglement op het gebruik van het openbaar domein naar aanleiding van het uitvoeren van wegenwerken, bouwwerken en andere werkzaamheden en het oprichten of veroorzaken van verkeersbelemmeringen in

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 9 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07491 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009

Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Goedkeuring aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2009 Er wordt voor het dienstjaar 2009 een aanvullende gemeentebelasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 28 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05376 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12425 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN Zitting van : donderdag 4 juli 2013 Aanwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

Zitting van 22 januari 2013.

Zitting van 22 januari 2013. Zitting van 22 januari 2013. Aanwezig : MM. Verhaeghe, voorzitter; Servranckx, Peeters, Marchand, Croon, Laureys, Develter, Verstappen en Beens, leden; Dedecker, secretaris. De voorzitter opent de vergadering

Nadere informatie

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014

VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014 VOORSTEL VAN EEN TIJDELIJK VERKEERSREGLEMENT INZAKE HET VERKEER NAAR AANLEIDING VAN HET NATOURCRITERIUM OP DINSDAG 29 JULI 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN : Gelet op de wet betreffende de

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_06685 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 2 december 2016 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd 2016_CBS_07542 - Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Justus Lipisusstraat - Goedkeuring

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD SECRETARIAAT Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 12 Fax + 32 89 84.85.80 E-mail : secretariaat@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 2 december 2013 Aanwezig Voorzitter:

Nadere informatie

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad

Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de gemeenteraad ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig: Dumont Henri - burgemeester Pirard Kristof - schepen Leus Jan - wnd. voorzitter Houbar Sonia

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015

GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk GEMEENTE LENDELEDE VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING VAN 22 JANUARI 2015 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Dewaele C., Burgemeester; Fonteyne B.,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

1. GOEDKEURING PV VORIGE ZITTING

1. GOEDKEURING PV VORIGE ZITTING Gemeente Kampenhout Provincie Vlaams-Brabant Aanwezig Verontschuldigd --- Afwezig --- Proces-Verbaal Vergadering van 8 september 2011 J. Meeus Burgemeester-Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05058 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14984 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Splitsing van BHV zonder toegevingen

Splitsing van BHV zonder toegevingen Motie ter voorlegging aan de gemeenteraden van Vlaams-Brabant Splitsing van BHV zonder toegevingen Bevestiging van de engagementen van de Vlaamse partijen in de federale en Vlaamse regering: december 2009

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 30 mei 2011 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 18 april 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 21 JUNI 2007 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07867 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

26. (550302) STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen

26. (550302) STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 17 december 2013 OPENBARE VERGADERING. Juridische overweg ngen STAD AALST UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Vergadering van 17 december 2013 De gemeenteraad van Aalst, regelmatig bijeengeroepen, is op dinsdag 17 december 2013 bijeengekomen in de raadzaal

Nadere informatie

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN

BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN BELASTING OP LEEGSTAND EN VERWAARLOZING VAN BEDRIJFSRUIMTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2013 Artikel 1: 1. Voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019. wordt een jaarlijkse belasting

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 22 APRIL 2010 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, S. Imbrechts,

Nadere informatie

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016:

Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen met ingang van 1 februari 2016: Gemeenteraad 14 december 2015 Wijziging belastingreglement op het straatparkeren Gecoördineerde versie reglement Punt 1 Het artikel 3 van het belastingreglement op het straatparkeren als volgt te wijzigen

Nadere informatie

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013.

Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. belastingsreglement Belasting op het gebruik van privaat of publiek domein voor de uitoefening van ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2008-2013. Gelet op de financiële toestand van de gemeente;

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_14975 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 1 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE // ARRONDISSEMENT // OCMW Vlaams-Brabant Leuven Bierbeek ZITTING VAN 4 FEBRUARI 2013 Aanwezig: mevr. Monda Wuytack, voorzitter. mevr. Micheline

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12188 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs.

2. Beveiligde zending: één van de hiernavolgende betekeningswijzen: a) een aangetekend schrijven; b) een afgifte tegen ontvangstbewijs. Belasting reglement Heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALING Art. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne

DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN. RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VOOR DE PROVINCIE WEST- VLAANDEREN RvV 2010.001 Norbert Cremery e.a. / Michèle Vandermeeren-OCMW De Panne De Raad voor Verkiezingsbetwistingen, Inzake: verkiezing ocmw

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 3 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01291 Onderwerp: DIVASS- dienst Belastingen - Belastingreglement op de tweede verblijven voor het aanslagjaar

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 50 Onderwerp Retributies en belastingen. Opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07117 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014

Zitting van 26 januari Punt 1 Goedkeuring verslag van de gemeenteraad van 22 december 2014 Zitting van 26 januari 2015 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter ; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck V., Verhelle K.en Lepla M., Schepenen; Mevr. en de Heren Vandewaetere

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN LOVENDEGEM UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN Zitting van : donderdag 6 juli 2017 Aanwezig: Verontschuldigd:

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode

Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode Belasting op leegstaande gebouwen en woningen voor de periode 2015-2019 1. Definities: Artikel 1: De definities van woningen en gebouwen uit artikel 1.2 van het decreet grond- en pandenbeleid zijn van

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD. ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 03.02.2014 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Van den Heuvel, K. burgemeester

Nadere informatie

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ;

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald artikel 117, alinea 1 en artikel 118, alinea 1 ; Leefkader / Stadsontwikkeling / Stedenbouwkundige vergunningen : Belastingreglement inzake diverse handelingen en werken onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning Wijzigingen en vernieuwing. Anderlecht,

Nadere informatie

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen.

Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Vrijdag 6 juni 2003. Aan Zijne Majesteit Koning Albert, Koning der Belgen. Sire, Ondergetekenden, burgemeesters uit het arrondissement Halle-Vilvoorde, en de voorzitter en een gedeputeerde van de provincie

Nadere informatie

ZITTING VAN 28 APRIL 2005

ZITTING VAN 28 APRIL 2005 ZITTING VAN 28 APRIL 2005 Tegenwoordig MM. Servranckx, burgemeester-voorzitter; Dewinter, Van Damme, Cauwenberghs, Luypaert en Trostmann, schepenen; Verschoore, Vandervorst, Verhaeghe, Schoetens, Mombaerts

Nadere informatie

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR

DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR DAGORDE VERGADERING GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE DIEPENBEEK VAN maandag 10 mei 2010 OM 20:00 UUR FINANCIËN 001. KENNISNAME PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK DER KAS - VIERDE KWARTAAL 2009 002. RETRIBUTIE OP

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 19 december 2006

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad. ZITTING VAN 19 december 2006 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad ZITTING VAN 19 december 2006 Aanwezig : burgemeester P. Deprez, voorzitter; F. Dewilde, G. Van De Populiere, S. Dendoncker, N. Hoogstoel, W. Bulcaen, C. Van

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 12 december 2016 FINANCIËN 18 2017_GR_00023 Belastingreglement op het afleveren van administratieve stukken. - Goedkeuring Samenstelling: Aanwezig: de heer

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010 PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE ARENDONK UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN : 08.02.2010 Aanwezig : MM. Buijs E., burgemeester-voorzitter Hendrickx W. Bouwen L., Lenders F., Vosters

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 5 juli 2016 Afdeling Vrije tijd - Evenementen 24 2016_CBS_00251 Politieverordeningen - Politieverordening stadsrun Droeshout op 16

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging;

Gelet op het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging; Belasting op het begraven. Aanpassing. DE RAAD, Juridische overwegingen Gelet op de artikelen 41, 162 en 170 van de Grondwet; Gelet op de artikelen 42, 186 en 253 van het Gemeentedecreet; Gelet op het

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie