Jaarplan Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2014. Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam."

Transcriptie

1 Jaarplan 2014 Timon Jaarplan 2014 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Oktober

2 Inhoud Voorwoord Beleid Algemeen beleid / visie Continuering van beleid Innoverend beleid Cliëntprofielen Regio Utrecht Algemeen beleid Beleid in relatie tot cliëntprofielen Zorgprogramma s voor jongeren en hun gezinnen in crisis Zorgprogramma s voor jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt Zorgprogramma s voor tienermoeders, jonge moeders 18+ en hun achterban 22 3 Regio Rotterdam Algemeen beleid Beleid in relatie tot cliëntprofielen Zorgprogramma s voor jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige problemen en hun gezin en/of netwerk Zorgprogramma s voor tienermoeders, jonge moeders 18+ en hun achterban 28 4 Regio Amsterdam Algemeen beleid Beleid in relatie tot cliëntprofielen Zorgprogramma s voor (jong)volwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt Zorgprogramma s voor jonge moeders 18+ en hun achterban Kwaliteit, effectiviteit en veiligheid Kwaliteit Certificering Effectieve zorg Cliëntparticipatie Kennis en innovatiecentrum Ambities voor Veiligheid Ambities voor Bedrijfsvoering Algemeen beleid Facilitaire zaken, huisvesting en organisatie Algemeen Ontwikkelingen

3 6.2.3 Ambities voor Huisvesting Ambities voor Diensten en Middelen Ambities voor ICT en facility management Personeel Algemeen Ontwikkelingen Ambities voor Financiën, Planning & Control, ICT Algemeen Ontwikkelingen Ambities voor Relatiebeheer Algemeen Ambities voor PR en Communicatie Algemeen Ontwikkelingen Ambities voor

4 Voorwoord Schooluitval, jong ouderschap, middelenmisbruik en beginnende verslavingsproblemen. Afglijden in straatcultuur en criminaliteit, of juist een geïsoleerd bestaan en gebrek aan contact met leeftijdgenoten. Vaak vinden deze problemen bij jongeren hun oorsprong in het gezin. Er is sprake van bijvoorbeeld financiële problemen, psychiatrische problematiek bij ouders of de jongere, relatieproblemen die uitlopen op (v)echtscheiding of onveiligheid in het gezin door misbruik of mishandeling. De gevolgen voor de jongeren, hun gezin en de samenleving kunnen ernstig zijn. En vragen dus snel om een oplossing. Elke gemeente heeft hier wel mee te maken. Maar de oplossing is niet langer alleen een zaak van de overheid en professionals. Burgers krijgen een steeds belangrijker rol. Want de zorg anno nu moet anders. Mensen moeten zelf meer verantwoordelijkheid (leren) nemen om hun problemen op te lossen. Als het echt nodig is, kunnen zij rekenen op ondersteuning van andere burgers en maatschappelijke organisaties. Timon doet graag mee Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. We richten ons al meer dan 25 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Wij ondersteunen jongeren bij problemen met opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. En we bieden ouders hulp bij opvoedproblemen. Met gerichte programma s, van ambulante begeleiding, training en coaching, tot specialistische behandeling. Gedreven door overtuiging Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben we aandacht voor diversiteit. Vanuit onze achtergrond zijn we stevig verankerd in de maatschappij, met een uitgebreid netwerk en een actieve achterban. Timon biedt hiermee aan gemeenten keuzevrijheid, zorg voor iedereen én zorg voor burgers die identiteitsgedreven hulp willen ontvangen. Al 25 jaar vrijwilligersinzet Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in onze zorgvisie. Dit zit in de genen van onze organisatie en medewerkers. Wij kunnen dan ook al ruim 25 jaar bouwen op een omvangrijk netwerk van betrokken en geïnspireerde vrijwilligers. Zij zijn bij uitstek de mensen die jongeren veel aspecten van het gewone leven voorleven. Niet alleen als maatje, maar ook als goede buur, wonend in of nabij de verschillende voorzieningen van Timon. De kern van onze zorg In alle veranderingen blijven we werken aan het verwezenlijken van onze missie. Ouders ondersteunen om jongeren op te voeden en veilig in het gezin op te laten groeien, waar mogelijk met steun van het netwerk. Jongeren helpen om weerbaar te worden en de eigen kracht te versterken. Ondersteunen van jongeren om zelfstandig het leven weer op te kunnen pakken. Zodat ze in staat zijn om weer mee te doen in de maatschappij. Waar de hulpverleners professionele zorg bieden, staan vrijwilligers naast de jongere om mee te werken aan herstel van het gewone leven. Bij alle transities en transformatie van zorg blijft onze missie gelijk. Vanuit onze identiteit hebben we hoop en zien wij perspectief voor de jongere en voor gezinnen. Dat geeft ons motivatie om ook in 2014 passende zorg te bieden aan jongeren en hun gezinnen in de hoop dat ook zij weer toekomstperspectief mogen krijgen. Hannie Olij Directeur bestuurder Timon 4

5 1. Beleid 1.1 Algemeen beleid / visie Onze doelgroepen Wij richten ons met effectieve zorgconcepten op jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 23 jaar, met een onderverdeling naar drie geprofileerde doelgroepen: Crisishulp voor jongeren en hun gezin Gespecialiseerde zorg voor jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt Tienermoeders en hun achterban Timon is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke specialist voor bijzondere doelgroepen als zwerfjongeren en tienermoeders. De media herkennen de kracht van onze professionele zorgconcepten, waarbij de Timon-woongroepen vaak expliciet geroemd worden. Het is één van onze zorgvormen, waarbij vrijwilligers zich voor langere termijn aan jongeren verbinden. Samenwerking Timon kiest positie dichtbij jongeren. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma s. Overal waar dat nodig is, zoeken we samenwerking met ketenpartners uit de nulde, eerste en tweede lijn zoals CJG s, gemeentelijke welzijnsvoorzieningen, GGD, verslavingszorg, onderwijs, GGZ, politie en justitie. In samenwerkingsverbanden met collega-organisaties voor Jeugd en Opvoedhulp leveren we een dekkend en samenhangend aanbod, zowel inhoudelijk als op de verschillende leeftijden gericht. We nemen deel in multidisciplinair overleg en bieden consultatie, screening en advies. Ook bieden we zelf of samen met anderen tweedelijnszorg bij kind, gezin en school, waarbij we op ruime ervaring met trajectregie kunnen bogen. In de vorm van een netwerkorganisatie, Netwerk voor Jeugd, kunnen we een breed palet aan specialistische zorg voor jeugd betrekken (specialistische jeugdzorg voor 0-23 jaar, jeugdlvb en jeugdggz). Hulp wordt geboden volgens de principes van 1 gezin, 1 kind, 1 plan. Daarnaast werkt Timon samen met ketenpartners in specialistische zorgprogramma s (Victas Verslavingszorg, REC4 onderwijs, Justitie en Reclassering). Als thuis wonen echt niet meer lukt Als de jongere niet meer thuis kan wonen en niet kan terugvallen op het eigen netwerk, bieden we tijdelijke vervangende sociale netwerken: laagdrempelige, kleinschalige voorzieningen die deel uitmaken van de sociale infrastructuur in wijken en steden. Het zijn bij uitstek de vrijwilligers die samen met jongeren werken aan herstel van het gewone leven. Wij geven daarmee handen en voeten aan de pedagogische civil society. Een duidelijk doel We zien altijd kansen en oplossingen. Onze vraaggestuurde, gespecialiseerde hulp sluit daar op aan. Wanneer wij bij jongeren en hun gezin betrokken worden, is dat tijdelijk en gericht op versterking van hun eigen mogelijkheden en kracht. De jongere en het gezin formuleren zoveel mogelijk de eigen hulpvraag en begeleidingsdoelen en schrijven mee aan het hulpverleningsplan. Hulp thuis staat voorop. Als het ook maar even kan, wordt een beroep gedaan op het netwerk van de jongere. Wanneer zorg in de thuissituatie niet mogelijk is, zoeken we oplossingen zoveel mogelijk in de nabije omgeving, zodat de jongere met zijn leven kan doorgaan - op de eigen school of werkplek. Bij uithuisplaatsing zetten we ons in om dit zo kort mogelijk te laten duren. 5

6 1.2 Continuering van beleid De kern van onze zorg VEILIG THUIS GROEIEN IN VEILIGHEID Bij Veilig Thuis is onze zorg gericht op gezinnen waar jongeren in hun ontwikkeling of veiligheid bedreigd worden. Vaak is er in het gezin sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling, van een (v)echtscheiding, psychiatrische of verslavingsproblemen van ouders of jongeren, de invloed van loverboys of de impact van eerwraak. Timon sluit aan op de eerstelijns zorg in de wijk en op school en participeert in multidisciplinair overleg met bijvoorbeeld het CJG of (school)maatschappelijk werk. We bieden expertise op het gebied van consultatie, screening, advies en diagnostiek en betrekken waar nodig de tweedelijns zorg bij de jongere, het gezin en school. Kortom, zorg dichtbij. Daarmee kan de zorg zo licht blijven als mogelijk is en voorkomen we doorverwijzing zo lang dat kan. Uitgaan van de kracht van het gezin Als de veiligheid van de jongere het toelaat, wordt samen met het gezin een oplossing gezocht. Zij kunnen rekenen op hulp in de thuissituatie. In samenspraak met het gezin worden daar belangrijke personen uit de directe omgeving bij betrokken zoals familieleden, buren, vrienden of een mentor van school. Bij deze benadering helpen we het gezin om te versterken van wat er wel goed gaat en begeleiden we de gezinsleden bij verbetering van wat er niet goed gaat. Het belang voor de maatschappij Door jongeren met problemen in hun gezinssituatie te helpen, voorkomen we dat zij terecht komen in veel ingrijpender en duurdere zorgtrajecten in instellingen, of als overlastveroorzaker op straat belanden. WEERBAAR LEVEN VERSTERKEN EIGEN KRACHT Bij Weerbaar leven is onze zorg gericht op de jongere die niet langer thuis (of in het netwerk) kan wonen of niet langer op school kan blijven. Er is sprake van een opeenstapeling van problemen, zoals ontoereikende opvoedingsvaardigheden van ouders. Maar ook communicatieproblemen in het gezin of ernstig probleemgedrag bij de jongere, zoals alcoholof drugsmisbruik, schooluitval en criminaliteit of zwerfgedrag. Versterken eigen kracht van jongere en gezin Wanneer een jongere thuis of op school volledig is vastgelopen, biedt opvang in een gestructureerde pedagogische setting vaak uitkomst. Timon beschikt over eigen locaties voor 24-uurs of deeltijdverblijf. Hier leren de jongeren beter weerbaar te worden, en nee te zeggen tegen een ongewenste en ongezonde leefwereld. Zo leren de jongeren met het trainingsprogramma Equip om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen denken en doen. Met als doel hen te motiveren en toe te rusten (equiperen) om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Het gezin en het eigen netwerk worden zoveel mogelijk bij de hulpverlening betrokken. Opmaat naar zelfstandigheid Dankzij het aanspreken van de eigen kracht van de jongere komt deze sterker uit het zorgtraject en kan de jongere zich gaan richten op een gewenste toekomst. Bij voorkeur weer in het eigen gezin en eigen netwerk. 6

7 Als terugkeer in het gezin niet lukt, kan bijvoorbeeld kamertraining of nog een poosje in een Timon-woongroep uitkomst bieden. Of als de jongere daar aan toe is: zelfstandig wonen. Het belang voor de maatschappij Door jongeren tijdelijk in een gestructureerde pedagogische setting op te nemen, voorkomen we afglijden met alle mogelijke schadelijke gevolgen, zoals verslaving of criminaliteit. Door hun ontwikkeling te bevorderen en hen weerbaar te maken, leggen we de eerste bouwstenen voor een betere toekomst. ZELFSTANDIG VERDER WERKEN AAN TOEKOMSTPERSPECTIEF Bij Zelfstandig Verder is onze zorg gericht op thuisloze jongeren ( zwerfjongeren ), waaronder jonge moeders. Zij staan er vaak alleen voor, kampen doorgaans met financiële problemen en problemen met school of werk. Ook gaat het hier om jongeren die door bijvoorbeeld depressies of angsten een sociaal teruggetrokken leven leiden. Timon gelooft in doorlopende zorglijnen Bij Timon stopt de zorg niet zodra jongeren een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Ons streven is juist de jongeren te begeleiden totdat zij zelfstandig verder kunnen. Met deze doorlopende zorglijn voorkomen we een inhoudelijke breuk in de behandeling. Wij bieden een groot potentieel vrijwilligers Timon kan - naast gedreven professionals bouwen op een omvangrijk netwerk van vrijwilligers. Zij wonen dichtbij en werken in kleinschalige voorzieningen samen met jongeren aan herstel van het gewone leven. Het belang voor de maatschappij Doordat jongeren - met vrijwilligers als goede buren - houvast en steun vinden, worden ze weer op de rails geholpen. De inzet van vrijwilligers versterkt de maatschappelijke samenhang en geeft vorm aan de civil society waarin burgers elkaar helpen en samen hun sociaal netwerk en wijk sterker maken. SAMEN STERK MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ Bij Samen Sterk is ons streven dat jongeren zich weer zelfstandig kunnen redden. Aan de hand van een plan van aanpak gaat de jongere aan de slag. Met eigen woonruimte en steun van vrijwilligers uit de wijk. In samenwerking met onderwijsinstellingen in de wijk begeleiden we jongeren weer terug naar school, zodat ze met de juiste startkwalificaties naar werk kunnen doorstromen. Waar mogelijk dragen we via het netwerk in de wijk stageplaatsen en werkplekken aan. Timon boort bijzondere kracht aan Ook hier stopt Timon niet bij de grenzen van de zorg. We gaan door tot er sprake is van echt herstel. Timon zoekt naar verschillende mogelijkheden om haar zorg te financieren. Waar nodig boren we daarvoor particuliere fondsen aan. En we betrekken naast professionals nadrukkelijk ook wijkbewoners en ondernemers in de wijk. Van jongere met problemen naar actieve wijkgenoot Op wijkniveau creëren we - zoveel mogelijk in samenhang en samenwerking met lokale partners zorgpunten, waar de jongeren kunnen aankloppen voor advies en nazorg. Wijkbewoners kunnen hier terecht met hulpvragen of voor doorverwijzing naar specialistische hulp. 7

8 Zo ontstaat een georganiseerd netwerk van maatjes in de wijk, leren jongeren ook iets terug te doen voor hun buren en omgeving en groeit de wijk uit tot een krachtige en hechte gemeenschap. Bij terugval en uitstroom staan de zorgpunten garant voor professionele achtervang en nazorg. Het belang voor de maatschappij Doordat jongeren weer perspectief vinden met woonruimte, onderwijs en werk kunnen zij uitgroeien tot burgers die zelf een stimulerende rol spelen in de ontwikkeling van de wijk. Zo verbetert ook de kwaliteit van de buurt. HET RESULTAAT VAN ONZE INZET Versterken van de wijk Kenmerkend voor de benadering van Timon is dat wij nadrukkelijk gebruik maken van het zelfregelend vermogen van de samenleving. Met onze activerende aanpak, gebaseerd op principes van Wrap Around Care, gaan we een werkalliantie aan met de jongeren en ondersteunen we hen zodat zij zelf weer richting aan hun leven gaan geven. Ze leren gebruik te maken van de voorzieningen die aanwezig zijn in onze maatschappij en regelingen die geboden worden. Onder meer door huisvesting, scholing en het toeleiden naar werk vinden ze hun plaats in de maatschappij. Beperken instroom dure zorg Dankzij deze actieve en vroegtijdige aanpak van de problemen, zoveel mogelijk in hun eigen omgeving en met de inzet van het sociale netwerk, voorkomen we dat de jongere in een latere fase moet aankloppen voor zwaardere en daarmee duurdere vormen van zorg. Die dure specialistische hulp hoeft alleen ingeschakeld te worden als dat echt noodzakelijk is. 1.3 Innoverend beleid De positie van Timon in de komende jaren Op basis van onze expertise en anticiperend op de ontwikkelingen in ons werkveld kiest Timon voor een afgewogen en gestructureerd zorgaanbod: 1. Op (boven)regionaal niveau: specialistische (jeugd)zorg. 2. Op gemeentelijk niveau: doorlopende zorglijnen en begeleiding van jongvolwassenen, waaronder zwerfjongeren en jonge moeders. 3. Op wijkniveau: ondersteunen en helpen integreren van jongeren in de samenleving en het ontwikkelen van social communities om zo de juiste condities te creëren waaronder jongeren weer volledig kunnen gaan participeren in de samenleving. 4. Op alle drie niveaus bieden we onderwijs-zorg arrangementen en specifieke vrijwilligersconcepten. 1. Specialistische (jeugd)zorg op (boven)regionaal niveau Timon is op regionaal en bovenregionaal niveau aanbieder van specialistische (jeugd)zorg. We richten ons hierbij primair op de regio s waarin wij nu al actief zijn en staan voor goede verbindingen naar gemeenten, de wijkteams, zorgadviesteams in het onderwijs en andere specialistische zorgaanbieders. Voor Timon blijft crisishulpverlening een speerpunt en we willen hierin graag de preferred partner van gemeenten zijn, met zowel ambulante vormen als tijdelijke opvang. Naast onze nieuwe, effectieve screeningsmodule bieden we zoveel mogelijk specialistische pedagogische behandeling in een kleinschalige setting. En we onderzoeken de mogelijkheden om de behandelgroepen en crisisopvang om te bouwen tot gezinshuizen of andere kleinschalige verblijfsvormen. Met steeds als uitgangspunt: het bieden van zorg geografisch dichtbij de jongere en inzet om deze zo snel mogelijk terug naar huis te laten keren. 8

9 Uitwerking per regio In de drie regio s waar Timon met name actief is de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam en Amsterdam gelden verschillende uitgangsposities. Daarom werken we ons beleid steeds per regio uit. 2. Doorlopende zorglijnen op gemeentelijk niveau Timon biedt op gemeentelijk niveau zorgtrajecten voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die vaak met een meervoudige problematiek te kampen hebben. Het betreft onder meer thuisloze jongeren of zwerfjongeren en jonge moeders. Voor oudere jeugd tot 18 jaar en nieuwe instromers bieden we doorlopende zorglijnen met programma s als ambulante begeleiding en begeleid wonen. Zo zorgen we voor continuïteit, net zo lang als nodig is om het begeleidingstraject zonder problemen af te ronden. Activerende aanpak Omdat de meesten van deze jongeren en jongvolwassenen voortijdig hun opleiding hebben afgebroken, komen zij moeilijk aan werk, blijven ze economisch afhankelijk en participeren zij nauwelijks in de maatschappij. Bij jonge moeders staat het verwerven van startkwalificaties op de arbeidsmarkt extra onder druk door vroeg ouderschap. Timon richt zich daarom op empowerment van de eigen krachten, een activerende en niet probleemgerichte aanpak. Vanuit het Wrap Around Care principe regisseren we samenwerking tussen de jongere, de professional, leden uit het eigen netwerk en vrijwilligers. 3. Ontwikkelen van netwerkondersteuning op wijk- en buurtniveau De projecten van Timon kenmerken zich door continuïteit en zijn altijd gericht op een helder doel. Na een traject van (boven)regionale specialistische hulpverlening of een vorm van begeleiding op gemeenteniveau, helpen we jongeren uiteindelijk te integreren in de eigen wijk en buurt. Een aansprekend voorbeeld hiervan is het project U-Turn. Thuishavens Met U-Turn ontwikkelen we zogeheten Thuishavens voor jongeren en jongvolwassenen. In deze communities that care vinden zij een veilige woonplek in de eigen buurt en waar ze begeleiding en steun krijgen van vrijwilligers van gemotiveerde buurtgenoten tot actieve vrienden, familie en omwonenden. Tegelijk bieden we de mogelijkheid om startkwalificaties te behalen en uitzicht op een betaalde baan. We werken dan ook nauw samen met onderwijsinstellingen en ondernemers in de wijk. Zodat de jongeren zelfredzaam worden en actief meedoen in de samenleving. Uitrol Met de ontwikkeling van thuishavens en steunpunten in de wijk wil Timon ook laagdrempelige loketten of vraagbaken creëren waar jongeren, hun familie en buurtgenoten voor advies of steun kunnen aankloppen. Want laagdrempelige aanlooppunten helpen bij het voorkomen of verergeren van problemen en dragen bij aan ont-zorgen. Deze aanlooppunten kunnen waar nodig doorverwijzen naar specialistische hulp. 9

10 4. Onderwijs-zorg arrangementen en vrijwilligersconcepten op (boven)regionaal, gemeentelijk en wijkniveau Op alle drie niveaus: (boven)regionaal, gemeentelijk en wijkniveau biedt Timon onderwijszorgarrangementen en specifieke vrijwilligersconcepten. Onderwijs-zorgarrangementen In het kader van Passend Onderwijs moet het onderwijs steeds meer zorg bieden aan jongeren met forse problematiek. Timon sluit aan bij het onderwijs door het bieden van onderwijs-zorgarrangementen op regionaal en lokaal niveau. We werken nauw samen met de eerstelijns zorgstructuur op scholen voor voortgezet onderwijs en ROC s. We bieden consultatie, training en advies aan de medewerkers in de school-zorgstructuur (zorgcoördinatoren, mentoren, docenten) en screening van jongeren met complexere problematiek en hun gezin. Waar nodig wordt er in aanvulling op schoolmaatschappelijk werk een specialistische interventie in het gezin ingezet zodat het gezin weer een steunende context kan bieden aan de jongere. Daarnaast bieden we specialistische zorg aan jongeren en hun gezin met complexe problematiek die (tijdelijk) niet aan het regulier voortgezet onderwijs kunnen deelnemen en uitgevallen zijn uit het onderwijs of in een reboundvoorziening geplaatst zijn van een regionaal samenwerkingsverband van voorgezet onderwijs. Via onze aanvullende specialistische jeugdzorg voor de jongere en het gezin werken we in nauw overleg met alle betrokken partijen aan het vasthouden van de jongere op school. We nemen waar nodig deel aan zorg- en adviesteams en adviseren docenten en mentoren over de specifieke aanpak van de betreffende jongere. Onze onderwijs-zorgarrangementen in het kader van U-turn zijn erop gericht om de jongeren en jongvolwassenen hun startkwalificaties te helpen behalen. We gaan hiervoor samenwerkingsconvenanten aan met de scholen die daartoe opleiden. Ook creëren we zorgpunten op scholen voor de ondersteuning van jongeren uit onze zorgprogramma s, waar ook de andere jongeren van school terecht kunnen met hulpvragen als ze dreigen uit te vallen. Daarnaast gaan we samenwerkingsverbanden aan met het bedrijfsleven om jongeren passende stageplekken te bieden of arbeidsplaatsen in het kader van een leerwerk traject. Inzet vrijwilligers Op alle drie niveaus (specialistische jeugdzorg, lokaal en wijkniveau) kiezen we voor inbedding van professionele hulp in vrijwilligersaanpakken. In aanvulling op de intensieve zorg van professionele hulpverleners in residentiële settingen en begeleid-wonenvoorzieningen zetten we waar mogelijk vrijwilligers in als goede buur. Daarnaast starten we steeds meer maatjesprojecten om jongeren en jongvolwassenen een maatje te bieden die hen begeleidt op verschillende levensdomeinen. Inbedding van een vrijwilligersaanpak in onze professionele hulp is ook een belangrijk kenmerk van U-turn: betrokken buurtgenoten, verbonden met de wijk, helpen de jongeren te integreren in de buurt; maatjes zijn beschikbaar voor verschillende activiteiten. Bij terugval bieden professionals van Timon achtervang in de vorm van een wijksteunpunt of zorgpunt. Dit steunpunt is ook beschikbaar voor de rest van de wijk bij hulp- en ondersteuningsvragen. De samenwerking met een grote maatschappelijke achterban, waaronder kerken, is onderscheidend voor de werkwijze van Timon en levert ons een groot aantal betrokken en vaak zeer deskundige vrijwilligers op die we bij onze zorgtrajecten kunnen betrekken. 10

11 1.4 Cliëntprofielen A. Crisishulp voor jongeren en hun gezin De zorgprogramma s die Timon voor deze doelgroep biedt, richten zich op volgende cliëntprofielen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI): - 2A Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. Timon biedt hiervoor de module Ambulante Spoedhulp (ASH) en Intensief Ambulant bij Crisis (IAC). - 2B Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. De hulp dient tevens om de veiligheid van de jeugdige te waarborgen. Timon biedt hiervoor de module Signs of Safety (SOS). - 10A De jeugdige heeft een tijdelijk vervangende woonsituatie nodig met een (residentieel) behandelklimaat en aanvullende individuele behandeling gericht op het verminderen van ernstige gedragsproblemen, zodat de jeugdige weer thuis kan gaan wonen. Het gezin heeft gezinsbehandeling nodig om terugkeer van de jeugdige in het gezin mogelijk te maken. Timon biedt hiervoor de module crisisopvang in combinatie met ASH of Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT). - N.B. screeningsmodule B. Gespecialiseerde zorg voor jongeren en (jong)volwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt De zorgprogramma s van Timon voor deze doelgroep richten zich op volgende cliëntprofielen van het NJI: - 2A Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. Timon biedt hiervoor de module Gezin Centraal, MDFT en contextuele gezinsbegeleiding. - 2B Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. De hulp dient tevens om de veiligheid van de jeugdige te waarborgen. Timon biedt hiervoor de module SOS. - 2C Het gezin heeft behoefte aan begeleiding om de opvoedingsvaardigheden van ouders en de communicatie/interactie in het gezin te verbeteren. De jeugdige heeft daarnaast behoefte aan individuele hulp en/of deeltijdbehandeling (bijv. om te leren omgaan met (de gevolgen van) ingrijpende gebeurtenissen en/of eigen problematiek, om te leren een dagbesteding te vinden/houden). Timon biedt hiervoor de module Focus, in combinatie met MDFT. - 4 De jeugdige heeft behoefte aan begeleiding gericht op het vinden/houden van een dagbesteding en/of vermindering van/leren omgaan met eigen problematiek. Timon biedt hiervoor de module Focus, in combinatie met MDFT. - 5A De ouders hebben behoefte aan individuele hulp voor het leren van specifieke opvoedingsvaardigheden, om beter te leren omgaan met de problemen van de jeugdige, zodat deze problemen verminderen en/of hanteerbaar worden voor ouders. Timon biedt hiervoor de modules Gezin Centraal en MDFT. - 9A De jeugdige heeft behoefte aan een permanent vervangende residentiële woonsituatie, gericht op het leren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen gaan wonen. Timon biedt hiervoor de module Kamertrainingscentrum Bunnik in combinatie met de module contextuele gezinsbegeleiding. - 9B De jeugdige heeft behoefte aan een permanent vervangende residentiële woonsituatie, gericht op het leren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen gaan wonen. De jeugdige heeft daarnaast een aanvullende behandeling nodig, gericht op de vermindering van gedragsproblemen en/of het verminderen van/leren omgaan met (de gevolgen van) een psychiatrische stoornis/ernstige psychische problematiek van de jeugdige. Timon biedt hiervoor de modules behandelgroep in combinatie contextuele gezinsbegeleiding. 11

12 - 10A De jeugdige heeft een tijdelijk vervangende woonsituatie nodig met een (residentieel) behandelklimaat en aanvullende individuele behandeling gericht op het verminderen van ernstige gedragsproblemen, zodat de jeugdige weer thuis kan gaan wonen. Het gezin heeft gezinsbehandeling nodig om terugkeer van de jeugdige in het gezin mogelijk te maken. Timon biedt hiervoor de module behandelgroep in combinatie met MDFT. - 10B De jeugdige heeft een tijdelijk vervangende woonsituatie nodig met een (residentieel) behandelklimaat en aanvullende individuele behandeling gericht op het verminderen van ernstige gedragsproblemen, zodat plaatsing in een vervangende gezinssituatie mogelijk wordt. Timon biedt hiervoor de module behandelgroep. C. Tienermoeders en hun achterban De zorgprogramma s van Timon voor deze doelgroep richten zich op de volgende cliëntprofielen van het NJI: - 9C De jeugdige heeft behoefte aan een permanent vervangende woonsituatie, gericht op het leren van vaardigheden om zelfstandig te kunnen gaan wonen, met zorg voor de relatie jeugdige (tienermoeder) en baby (veiligheid en opvoedingsvaardigheden) en begeleiding voor vermindering eigen problematiek. Timon biedt hiervoor de module Talita en ambulante opvoedondersteuning voor tienermoeders. Tariefstelling Timon richt zich binnen het jeugdzorgstelsel op de doelgroep met categorie middelzwaar tot zware problematiek: jongeren met meervoudige en complexe problematiek. Uit de benchmark van Bureau Jeugdzorg* blijkt dat Timon zich met haar NDUZ-tarief (Domein Niet Uitstroom gestuurde Zorg) en DUZ-tarief (Domein Uitstroom gestuurde Zorg) in een middenpositie bevindt in vergelijking met de collega-zorginstellingen. Wij denken dat deze tariefstelling passend is bij de zwaarte van onze doelgroep. * Zie de bijlage met de vraag- en aanbodanalyse van Bureau Jeugdzorg 12

13 2 Regio Utrecht 2.1 Algemeen beleid De zorg voor onze jeugd heeft als uitgangspunt: - Sluit aan bij de vraag van cliënt - Gaat uit van de eigen kracht van cliënt - Wordt ingestoken via 1 gezin, 1 plan - Is zo licht en zo kort mogelijk - Vindt zoveel mogelijk plaats in de thuissituatie (terug dringen residentiële zorgvormen) - Sluit aan bij aanpalende zorgdomeinen In hoofdstuk 1 zijn deze uitgangspunten verder uitgewerkt in het algemene beleid van Timon, evenals de hoofdstukken 5 en 6 gelden deze algemene beleidsuitgangspunten onverkort voor de regio Utrecht. Timon onderschrijft van harte de visie dat alle Utrechtse kinderen veilig en zo goed mogelijk, thuis opgroeien. Wij stellen hierbij de cliëntvraag centraal en richten ons op het versterken van de eigen kracht van het gezin of zijn omgeving. Daarom hebben we de afgelopen jaren ingezet op afbouw van residentiële bedden en de vrijkomende middelen ingezet voor specialistische ambulante interventies. De begeleiding van jongeren en hun gezin geven we vorm vanuit het gedachtegoed van Wrap Around Care. Het gewone leven is hierin een belangrijk uitgangspunt. Door het netwerk van een jongere te betrekken, hoeft specialistische hulp alleen ingeschakeld te worden als dat echt noodzakelijk is. Inspelen op diversiteit Een substantieel aantal cliënten van Timon is afkomstig uit andere culturen. Dit vraagt om begeleiding met oog voor culturele verschillen. Hiervoor hebben we binnen alle afdelingen het model Beschermjassen geïmplementeerd: mensen of groepen veiligheid en warmte bieden in hun eigen oude vertrouwde. Deze werkwijze bestrijdt uitsluiting en creëert verbinding. De kennisgroep Diversiteit en Beschermjassen binnen Timon richt zich op het bestendigen van deze methodiek en geeft advies om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Integrale samenwerking Timon participeert in het samenwerkingsverband Netwerk voor Jeugd, waarin verder deelnemen: Jeugdzorg: Youké (voorheen: Trajectum en Zandbergen), Jeugd LVB Reinaerde, Jeugd GGZ Altrecht en Indigo. Dit netwerk staat voor beschikbaarheid van hulp. Bij meervoudige vragen kan de expert van jeugdzorg-jeugdggz-lvb snel, laagdrempelig en toegankelijk aansluiten op de vragen vanuit het wijkteam en met de cliënt een gezamenlijk plan maken. Dankzij geïntegreerde samenwerking in een aantal zorgprogramma s ontstaat een samenhangend en dekkend zorgaanbod, geclusterd per geografisch gebied. Hierdoor krijgen cliënten een integraal zorgprogramma zonder schotten en binnen dezelfde sociale omgeving en worden wisselingen in woonplaats, school en hulpverlening zoveel mogelijk voorkomen. 13

14 Wachtlijst: Goede afstemming in- en doorstroom Timon heeft het instroom- en doorstroomproces per regio gecentraliseerd en voor de verschillende zorgprogramma s een norm trajectduur vastgesteld. Dankzij centralisatie van aanmelding en instroom kan de regio-organisatie adequaat sturen op tijdige en passende instroom. Door nieuwe aanmeldingen per regio wekelijks te bespreken en tweewekelijkse afstemming voor de wachtlijst en bezetting, is steeds tijdig bekend wanneer jongeren kunnen instromen, waar problemen in de doorstroming kunnen ontstaan en welke aanvullende acties noodzakelijk en mogelijk zijn. Zo zorgt Timon dat er binnen de gestelde financiële en operationele kaders steeds kwantitatief voldoende en tijdig aanbod is. Indien er een (structurele) meervraag is, wordt overlegd met de Provincie Utrecht. De resultaten van de inspanningen worden maandelijks ter verantwoording opgenomen in de Provincie monitor en zijn ook voor gemeenten inzichtelijk. De online Provincie monitor neemt een belangrijke plaats in bij het sturen op het behalen van de afgesproken prestaties met de Provincie Utrecht. De regiomanager stuurt en regisseert dat de productiecapaciteit in overeenstemming is met de afgesproken capaciteit. Waar er wachtlijsten ontstaan, draagt Timon bij aan het wegwerken van deze wachtlijst en medewerkers zoveel mogelijk te flexibiliseren om een wijzigende vraag van een goed aanbod te kunnen voorzien. Er vindt tweewekelijks overleg plaats met de collega-zorgaanbieders waarin er informatie wordt gedeeld over de omvang en opbouw van de wachtlijst(en) en waarin de open plaatsen en ketenplannen besproken worden om tijdig eventuele knelpunten op te lossen. Wekelijks wordt een overzicht gegeven van cliënten die langer dan 30 dagen op zorg wachten en worden acties gepland om te voorkomen dat een jongere langer dan de norm van 60 dagen op de wachtlijst staat. Zo wordt ook over de grenzen van de eigen instelling gekeken om jongeren sneller te kunnen helpen door in overleg met de cliënt hulpverleningstrajecten van elkaar over te nemen. Met deze werkwijze worden jongeren snel geholpen en kan een goede doorstroom worden georganiseerd. Ketenafspraken Timon spant zich maximaal in om jongeren zo snel mogelijk hulp te bieden en bevordert de door- en uitstroom onder meer door overleg met ketenpartners over vervolghulp in de vorm van ketenplannen. In 2014 willen we dan ook verder invulling geven aan de samenwerking met de collega-zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg. In de afgelopen jaren hebben we met collega-aanbieders gewerkt aan het verbeteren van stelselbrede samenwerking. De zorgaanbieders zijn een commitment aangegaan voor een gezamenlijke aanpak van de in-, door- en uitstroomproblematiek. Timon heeft hierin een actieve bijdrage, ook door het leveren van menskracht in de vorm van een kwartiermaker en logistiek manager. Verdere verbetering mogelijk Door het integraal bewaken van de instroom en doorstroom voor het gehele aanbod aan jeugdzorg en 18+ in de regio Utrecht kan nog beter gestuurd worden op tijdige doorstroming van jongeren uit specialistische en daarmee dure behandelgroepen naar bijvoorbeeld woongroepen. Van residentiële naar ambulante hulp In aanloop naar de transitie van de jeugdzorg tekenen zich de contouren af van buurt- en wijkteams en CJG s die de nulde en eerste lijn versterken. Zoals eerder aangegeven acht Timon het van belang om de hulp zo dicht mogelijk bij de cliënt thuis te organiseren. Vandaar dat we residentiële plekken hebben omgebouwd naar ambulante trajecten. We verwachten dat de ambulante hulp in de toekomst grotendeels door buurt- en wijkteams zal worden uitgevoerd. Tegelijkertijd blijft er vraag naar specialistische ambulante interventies, zoals de systeembehandeling MDFT of de groepsgerichte gezinsinterventie bij problematische echtscheidingen. Hiervoor is specifieke kennis en intervisie nodig. 14

15 Passende expertise Bij deze ontwikkeling sluit Timon aan op de eerstelijns zorg in de wijk en op school en zal daar waar mogelijk participeren in de ontwikkeling van buurt- en wijkteams. Hierbij bieden wij expertise op het gebied van consultatie, screening, advies en diagnostiek. En we betrekken waar nodig de tweedelijns zorg bij de jongere, het gezin en school. Kortom, zorg dichtbij zo lang het kan. Daarmee kan de zorg zo licht blijven als mogelijk en voorkomen we doorverwijzing naar intensievere zorg. Inkoop bovenregionale zorg Ondanks de grotere aandacht voor preventie en ondanks vroegtijdige integrale hulpverlening zal er altijd een doelgroep zijn die specialistische zorg nodig heeft. Dit betreft zowel ambulante hulp (MDFT) als residentiële hulp. Timon biedt specialistische hulp voor jongeren met meervoudige problematiek. Voor deze doelgroep zal een preventieve aanpak van de buurtteams in een aantal gevallen niet voldoende zijn. Van deze doelgroep is bekend dat zij zich niet altijd verhoudt tot de buurt waaruit zij afkomstig is. De jongeren komen vaak uit gebroken gezinnen, zijn weinig gehecht, veroorzaken overlast in de ene gemeente, gaan op school (of spijbelen) in een andere gemeente en verblijven soms vaker bij familie en vrienden dan bij het gezin van herkomst. Denk hierbij aan de tienermoeders die Timon in behandeling heeft, de meiden met specifieke seksegerelateerde problematiek en de jongeren met meervoudige problematiek die voor behandeling van hun gedragsproblematiek tijdelijk verblijven in de Behandelgroep te Zeist, vaak gecombineerd met deeltijdbehandeling bij Focus. De crisiszorg, 24-uurs residentiële behandeling, behandeling en verblijf voor tienermoeders en tienermeiden zullen naar verwachting bovenregionaal ingekocht blijven worden. Frictiekosten beperken Timon verkeert in de positie veel huurpanden te hebben met huurcontracten van korte tot middellang termijn. Voor onze panden in eigendom geldt voor het grootste gedeelte dat de boekwaarde hoger ligt dan de hypotheekverplichting. Waar dat niet aan de orde is, zullen er maatregelen worden getroffen in Binnen het transitieproces doet Timon er alles aan de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door geen vaste verplichtingen meer aan te gaan, maar ook te werken met veel tijdelijke contracten waarbij medewerkers na drie jaar uit dienst gaan. Goed werkgeverschap Desondanks hecht Timon er waarde aan om kwalitatief goed opgeleide medewerkers te hebben en te houden. We blijven investeren in deskundigheidsbevorderende maatregelen, ook voor tijdelijke krachten. Timon wil een goed werkgever zijn en gaat voor continuïteit van specialistische zorg voor haar doelgroep. Wanneer medewerkers overgaan naar buurtteams of zorgadviesteams hecht Timon er aan om ze goed toegerust en opgeleid over te dragen. Experimenteermiddelen Ter voorbereiding op de transitie heeft de Provincie Utrecht in 2013 experimenteermiddelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten. Ook ging Timon van start met pilots in de regio s Zuidoost, Lekstroom en Utrecht-West en nemen Timon medewerkers deel aan buurtteams in Utrecht Stad. Gezien het gebruik van ons jeugdzorgaanbod door inwoners van de regio s Lekstroom, Zuid- Oost en Utrecht-West zijn wij tevreden met het feit dat we in ruime mate bij mogen dragen aan de experimenten die in deze regio s uitgevoerd worden. Hierdoor raken we nog beter ingebed in de lokale zorgstructuren binnen deze regio s. 15

16 Bij de ontwikkeling van ons zorgaanbod willen we nog sterker aansluiten bij vragen vanuit de regio Food Valley. In de steden Amersfoort en Utrecht werken we loyaal mee aan het meedenken in de ontwikkeling van de buurtteams en leveren daar ook medewerkers voor. Het betreft de volgende pilots: - Regio Utrecht Stad: 3 buurtteams (waarvan 2 regulier, 1 MBO) waarin 3 Timon medewerkers participeren - Regio Utrecht-West: versterken Voortgezet Onderwijs en verbinding CJG; toegang bieden tot indicatievrije specialistische jeugdzorg - Regio Zuidoost (Zeist): Project Versterking Voortgezet Onderwijs - Regio Lekstroom: Effectievere samenwerking van betrokken zorgpartners met behulp van coaching volgens de principes van Wrap Around Care Passende ondersteuning Voortgezet Onderwijs Passende ondersteuning CJG Dankzij de onderwijs-zorgpilots en aansluiting bij CJG s is de expertise en inzet van Timon eerder en effectiever beschikbaar. Hierdoor zal de instroom in de tweedelijns zorg verminderen. In 2014 willen wij deze pilots continueren en in afstemming met gemeenten en partners verder verbeteren. Ook buiten de reeds lopende pilots wil Timon constructief meedenken met gemeenten over de aansluiting bij de lokale (zorg-)structuren met als doel het leveren van maatwerk. De methodiek van de pilots gaan we inhoudelijk verder uitwerken. De koppeling met reboundvoorzieningen en de deeltijdbehandeling voor jongeren met tijdelijke schooluitval neemt hierbij een belangrijke plaats in. Hiermee laat Timon zien dat zij haar bestaande specialistische expertise weet om te zetten naar innovatieve zorgarrangementen die passen bij de transformatie van zorg in aanpakken voor: - schoolmijders en spijbelaars; - jongeren met beginnende verslaving; - jongeren die afglijden naar straatgedrag en criminaliteit Binnen de regio Utrecht wil Timon zich met de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs en Scholen voor Voortgezet Onderwijs en ROC s verder ontwikkelen tot de expert op het vlak van onderwijs-zorgarrangementen Voortgezet Onderwijs. De deeltijdbehandeling van Timon (Focus) onderhoudt al een samenwerking met Beukenrode Onderwijs. Hiermee kan gericht gewerkt worden aan een snelle terugkeer naar school indien jongeren onverhoopt toch uitvallen. Ook kan het team van Focus outreachend werken en de jongere in de thuis- en schoolsituatie ondersteunen door de combinatie van het behandelprogramma met MDFT. Doelstelling van al deze pilots en participatieprojecten is om leerervaringen op te doen met betrekking tot nieuwe werkwijzen en nieuwe vormen van samenwerking samen met lokale partners, welke aansluiten bij de uitgangspunten van de transitie en transformatie. 16

17 Vrijwilligers essentieel binnen het Timon zorgconcept Timon kan in de regio Utrecht naast gedreven professionals bouwen op een omvangrijk netwerk van vrijwilligers. Zij wonen dichtbij de jongeren en werken in kleinschalige voorzieningen samen aan herstel van het gewone leven. Doordat jongeren met vrijwilligers als goede buren houvast en steun vinden, worden ze weer op de rails geholpen. De inzet van vrijwilligers versterkt de maatschappelijke samenhang en geeft vorm aan de civil society waarin burgers elkaar helpen en samen hun sociaal netwerk en wijk sterker maken. Binnen de regio Utrecht werken wij met onze vrijwilligersconcepten in het kamertrainingscentrum Bunnik, een woongroep in Utrecht, een woongroep in Amersfoort, drie woongroepen in Houten en twee locaties voor jonge moeders, eveneens in Houten. Decentralisatie AWBZ en de ontwikkeling van thuishavens Met ingang van 1 januari 2015 wordt de extramurale begeleiding uit de AWBZ bekostiging gehaald en aan gemeenten overgedragen. Voor gemeenten wordt het zorgbeleid en de inkoop van zorg daarmee een steeds belangrijkere taak. Met Timon U-turn, een wijkgerichte aanpak is Timon in staat zogeheten thuishavens te ontwikkelen voor jongeren en jongvolwassenen. In 2014 zullen we dit U-Turn concept nadrukkelijker voorleggen aan de gemeenten en waar mogelijk opstarten. Hierbij ligt de focus op de gemeenten Amersfoort, Houten en Zeist. 2.2 Beleid in relatie tot cliëntprofielen Timon richt zich binnen de kaders van de jeugdzorg (tot 18/23 jaar) met zorgprogramma s op drie doelgroepen: A. Jongeren en hun gezinnen in crisis (zie ); B. Jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt (zie ); C. Tienermoeders, jonge moeders 18+ en hun achterban (zie ) Zorgprogramma s voor jongeren en hun gezinnen in crisis Timon biedt een passend palet aan zorgprogramma s in crisissituaties: zowel ambulant als residentieel voor jongens en meiden in de leeftijd van 12 tot 18 jaar (23 jaar bij verlengde jeugdzorg) en hun gezin dat in een fase van crisis verkeert. Zowel bij een acute crisis als een uitputtingscrisis. De inzet van Timon Het zo snel en adequaat mogelijk kunnen helpen van jongeren en hun gezin in crisissituaties, om daarmee te bereiken dat zij daar kunnen blijven waar ze, als het veilig en verantwoord is, het beste kunnen opgroeien. We werken hierbij nauw samen met andere ketenpartners en richten ons op beperking van de instroom in specialistische zorg door nauwe samenwerking met diverse organisaties in het lokale, gemeentelijk domein. Het resultaat van de inzet Binnen de crisishulpverlening hebben we in 2013 met succes een screeningsmodule geïmplementeerd. Hierbij is nauw samengewerkt met het Ambulatorium van de Rijksuniversiteit van Utrecht. In het vrijwillig kader kunnen we met deze screeningsmodule een onderbouwd advies verschaffen over de eventueel benodigde vervolgzorg. Binnen 1 week is een globaal advies haalbaar en binnen 4 weken een goed uitgewerkt advies. Met deze screeningsmodule kan Timon tijdens crisissituaties, in opdracht van wijkteam of CJG, de toeleiding verzorgen naar specialistische zorg op basis van een goed onderbouwd advies. 17

18 Focus blijft om de jongere thuis te laten wonen met de benodigde zorg, of wanneer dat niet mogelijk is een oplossing in het netwerk te zoeken. Een advies voor een residentiële plaatsing is altijd de laatst mogelijke optie, wanneer alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. In combinatie met de screeningsmodule wordt naast een (tijdelijke) verblijfsplaatsing ambulante hulp in het gezin gegeven. Dit blijkt zo effectief dat vraag naar Timon Crisishulp sterk is toegenomen en uitbreiding van capaciteit vereiste om aan de vraag te kunnen voldoen en wachtlijsten te voorkomen. De modules van Timon Ambulante Spoedhulp (ASH) Intensief Ambulant bij Crisis (IAC) Signs of Safety (SoS) Diagnostisch screeningsprogramma Netwerkanalyse (Partiële) residentiële crisisopvang Noodbed Aantal plekken/trajecten De crisisopvang in Zeist: 10 plekken crisis verblijf Ambulante Spoedhulp: 140 trajecten Ambities voor 2014 Timon is de grootste jeugdzorgaanbieder van crisishulp in de provincie Utrecht. Wij gaan er van uit dat de crisishulp ook na de transitie geconcentreerd zal blijven in een specialistisch team op bovenregionaal niveau. Dit geldt voor de residentiële crisisopvang voor jongeren vanaf 14 jaar - inclusief de screeningsmodule. Maar ook voor de inzet van ambulante crisisaanpakken. Gezien de benodigde 24-uurs beschikbaarheid bij crisis en de hoge mate van specialisme leent deze kennis en expertise zich minder voor het onderbrengen in een buurtteam. We zullen de gemeenten in 2014 dan ook benaderen om dit specialisme bovenregionaal te continueren. Met onze ambulante spoedhulp en ambulante vormen van screening en diagnostiek gaan we mee in de ontwikkeling van SAVE-teams op lokaal niveau. We werken met de SAVE-teams ook al samen aan hulp in gezinnen waar de veiligheid van kinderen in het geding is. Schaalgrootte vereist Om crisisverblijf te kunnen realiseren is een zekere schaalgrootte nodig. Timon beschikt in Zeist over een voorziening met 10 plaatsen. We onderzoeken of we deze crisishulp ook in andere regio s kunnen organiseren. Werken aan ontschotting In 2014 werkt Timon samen met haar netwerkpartners aan ontschotting van de crisiszorg. De ambitie is om integraal crisishulp te bieden waar opvoedingsproblematiek centraal staat en daarnaast sprake is van GGZ problematiek en/of LVB problematiek. Uitbreiding ASH De afgelopen jaren is er steeds een groter beroep gedaan op Ambulante Spoedhulp (ASH) dan in de beschikking was toegekend. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen zal Timon het komende jaar 152 ASH-trajecten beschikbaar stellen. We hebben de ambitie om onze capaciteit nog verder te flexibiliseren. Vanuit onze reguliere ambulante capaciteit kunnen wij ook binnen 24 uur een ambulante crisisinterventie inzetten om wachtlijsten te voorkomen. Dit kan door naast de inzet van een kernteam ASH onze ambulante medewerkers nog breder te scholen in de interventie ASH en Signs of Safety. We zijn hier medio 2013 al succesvol mee gestart. 18

19 2.1.2 Zorgprogramma s voor jongeren en jongvolwassenen met meervoudige problemen waarbij ook hun gezin en netwerk betrokken wordt De doelgroep bestaat hier uit jongens en meiden van (23+) jaar met meervoudige problemen. Zij hebben ernstige gedragsproblemen, soms in combinatie met psychiatrische problematiek, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en andere vormen van verslaving (bijv. gameverslaving). Het kan ook gaan om school- en spijbelproblemen, (beginnende) delinquentie en (ernstige) gezinsproblemen. We onderscheiden drie subdoelgroepen in de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar: 1. Jongeren met problematisch middelengebruik en spijbelgedrag. Zij bewegen zich richting de straatcultuur, of gaan meer en meer op straat leven; 2 Schoolweigeraars: jongeren die met medeweten van ouders thuis op de bank zitten; 3. First offenders: jongeren die weinig weerbaar en beïnvloedbaar zijn, meelopers en afglijders. Hieronder vallen ook meiden die beïnvloedbaar zijn door bijvoorbeeld loverboys. Tot de doelgroep behoren ook jongeren die uitstromen uit JeugdzorgPlus-voorzieningen of die bijvoorbeeld MDFT volgen. Voor jongvolwassenen (18+) waaronder zwerfjongeren geldt dat ze nog geen perspectief hebben op zelfstandige woonruimte en nog niet beschikken over voldoende vaardigheden om zich zelfstandig te handhaven in de maatschappij. De inzet van Timon Het zo snel, zo kort en zo licht als mogelijk helpen van jongeren en hun ouders. Om te bereiken dat zij daar kunnen blijven waar ze, als het goed en verantwoord is, het beste kunnen opgroeien. We werken hierbij nauw samen met andere ketenpartners en richten ons zowel op het beperken van de instroom, als het bevorderen van uitstroom door nauwe samenwerking met organisaties in het lokale, gemeentelijk domein. Vanuit het perspectief van nazorg en doorlopende zorglijnen 18+ onderzoeken we steeds of het gewenst is dat Timon een naadloos vervolg in de begeleiding kan bieden in een Begeleid Wonen voorziening. We beschikken in de provincie Utrecht over een substantiële capaciteit Begeleid Wonen: in Amersfoort, Houten (3), Utrecht en Zeist. De begeleiding valt veelal binnen de kaders van het gemeentelijke en/of AWBZ-beleid. Het betreft onder andere de Timon-woongroep, een in Nederland nog steeds uniek model van een professionele voorziening die is ingebed in een georganiseerd ondersteunend sociaal netwerk van buren. De modules van Timon Behandelgroep i.c.m. contextuele gezinsbegeleiding of MDFT Behandelgroep meiden met specifieke seksegerelateerde problematiek of met behoefte aan een categorale voorziening op basis van culturele of godsdienstige achtergrond Kamertraining Deeltijdbehandeling Focus Gezin Centraal (Intensief Ambulant regulier) Multi Dimensionele Familie Therapie (MDFT) Netwerkanalyse Tops (voorheen Equip) Begeleid Wonen en woongroepen Ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen 19

20 Aantal plekken/trajecten Behandelgroep (behandeling en verblijf) 16 plaatsen waarvan: 12 plaatsen in Zeist en 4 plaatsen in Utrecht Behandelgroep meiden (behandeling en verblijf) in Houten: 8 plaatsen Kamertraining in Bunnik: 6 plaatsen Deeltijdbehandeling Focus in Odijk: 16 plaatsen Gezin Centraal: 40 trajecten MDFT: 41 trajecten Woongroepen in Amersfoort (7 plaatsen), Culemborg (4 plaatsen), Houten (15 plaatsen), Utrecht (6 plaatsen), Zeist (3 plaatsen): totaal 35 plaatsen. AWBZ ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen (bij uitstroom uit de woongroepen): flexibel aantal trajecten. Ambitie voor 2014 Samenwerking met Victas Timon werkt intensief samen met Victas (verslavingszorg). Daarmee bieden we een meerwaarde voor betrokken gemeenten. De ambulante verslavingsbehandeling van Victas is bijvoorbeeld ingebed in onze pedagogische begeleiding van de jongere en diens gezin. Daarnaast bieden we aanvullende specialistische jeugdzorg aan jongeren met een indicatie voor klinische opname in de detox van Victas. Hiermee wordt een terugkeer in gezin en school voorbereid en begeleid. Naast het huidige behandelaanbod willen we in 2014 samen met Victas, CJG s, wijkteams en onderwijs inzetten op preventie en vroegsignalering bij jongeren met toenemend middelengebruik. Aansluiting bij het onderwijs Timon biedt Onderwijs-Zorgarrangementen bij verschillende scholen en in diverse gemeentes. Met als doel een betere aansluiting van de specialistische hulpverlening bij het onderwijs. In 2014 zullen we onze aanpakken voor schoolmijders doorontwikkelen en nog beter laten aansluiten bij het onderwijs. Naast de vooral generalistische inzet door buurtteams of CJG is het wenselijk om tijdig zwaardere specialistische hulp in te kunnen zetten om uitval te voorkomen. Timon wil hiertoe de specialismen zoals MDFT gezinsbehandeling en de Focus deeltijdbehandeling verder ontwikkelen, zodat deze optimaal aansluiten bij de behoefte van CJG, zorgadviesteams, zorgstructuren op school en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. In overleg met de MDFT Academie ontwikkelen we een MDFT-light variant die ook inzetbaar is in het onderwijs. Omdat wij een contract met Justitie en de VNG hebben, kunnen we MDFT ook inzetten voor jongeren die afglijden naar criminaliteit, of juist terugkeren na detentie en een reclasseringsmaatregel of een gedragsbeïnvloedende maatregel hebben gekregen van de rechter. Bredere inzet screeningsmodule Timon gaat de screeningsmodule voor het crisisdomein zodanig aanpassen dat deze ook in combinatie met de deeltijdbehandeling van Focus kan worden gegeven. De samenwerking met Beukenrode onderwijs speelt hierin een essentiële rol. De eerste stappen hiervoor zijn in 2013 gezet. In 2014 moet de module worden doorontwikkeld en bestendigd. De screeningsmodule wordt hiermee ook geschikt voor reboundvoorzieningen en mogelijk voor het regulier onderwijs. Ambulante hulp We verwachten dat Intensief Ambulant regulier steeds vaker als hulpverleningsvorm onderdeel zal worden van buurt en wijkteam. Wij ondersteunen deze ontwikkeling en werken nauw samen met de gemeenten om onze goed toegeruste medewerkers over te dragen aan deze teams. 20

Jaarplan 2013. Timon Jaarplan 2013 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam.

Jaarplan 2013. Timon Jaarplan 2013 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. Jaarplan 2013 Timon Jaarplan 2013 ten behoeve van de provincie Utrecht, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de gemeente Amsterdam. September 2012 1 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 4 1. Beleid

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

Verantwoording Timon legt door middel van dit jaarverslag verantwoording af over het boekjaar 2013. Deze verantwoording betreft het gevoerde beleid

Verantwoording Timon legt door middel van dit jaarverslag verantwoording af over het boekjaar 2013. Deze verantwoording betreft het gevoerde beleid JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Verantwoording Timon legt door middel van dit jaarverslag verantwoording af over het boekjaar 2013. Deze verantwoording betreft het gevoerde beleid en de realisatie van

Nadere informatie

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018

Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Bijlage 2 bij raadsvoorstel inzake Lokaal en regionaal beleidskader voor jeugdzorg. Samenvatting Regionaal en lokaal Beleidskader Transitie Jeugdzorg Route Zuidoost 2014-2018 Inleiding Op 1 januari 2015

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost

Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost Managementsamenvatting Regionaal Beleidskader Route Zuidoost 2015-2018 Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Gemeenten worden bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle vormen

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

JEUGDHULP EN ONDERWIJS: EEN SLIMME VERBINDING

JEUGDHULP EN ONDERWIJS: EEN SLIMME VERBINDING Jeugdhulp en onderwijs: een slimme verbinding Diverse gemeenten in de Provincie Utrecht willen het voortgezet onderwijs en specialistische jeugdhulp beter op elkaar laten aansluiten. In de vorm van pilots

Nadere informatie

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp?

@kenterjeugdhulp. Kenter Jeugdhulp. Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? @kenterjeugdhulp Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke rol zien we voor onszelf weggelegd in de transformatie jeugdhulp? 2 Kenter Jeugdhulp Wie zijn we? Waar staan we voor? En welke

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande

Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs. Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Verbeterprogramma Jeugd Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Themaraad Gemeente Heerde, 2 juni 2014 Rob van de Zande Onderwerpen Cijfers Beleidsnota Inkoop Budget Vervolgproces Nieuwe taken: 5+5 1.

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio.

Gebruik In de bijlage (volgt nog) zijn gegevens opgenomen over het gebruik dagactiviteiten in 2015 in de regio. Startnotitie Dagactiviteiten Huidige situatie In de huidige uitvoering van dagactiviteiten is een onderscheid in drie segmenten : dagactiviteiten voor jeugd, volwassenen en ouderen. Zij worden gescheiden

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf

E 1.2 Reguliere pleegzorg, inclusief netwerkpleegzorg E 1.3 Crisispleegzorg E 2 Logeren/kortdurend verblijf E. Verblijf (gezinsvervangende opvang) Verblijf is bedoeld voor jeugdigen voor wie wonen in een (veilige) thuissituatie tijdelijk of langdurig niet mogelijk is. Aanbieders en lokale teams streven ernaar

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd

CJG Veenendaal. algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd CJG Veenendaal algemeen toegankelijk aanbod voor zorg voor jeugd Missie en ambitie Missie Voorkomen en oplossen van problemen op het terrein van opgroeien en opvoeden in Veenendaal. Ambitie Misschien wel

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel

De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel De jeugd-ggz in het gedecentraliseerde jeugdstelsel Beschikbaar, bereikbaar, betrouwbaar en in beweging Peter Dijkshoorn Bestuurder Accare bestuurslid GGZNederland Amersfoort 23 april 2015 2 transformatiedoelen

Nadere informatie

Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen

Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen Als hulp en begeleiding thuis niet helpen. Residentieel Behandelen Een residentiële opname duurt zo kort mogelijk. Residentieel Behandelen Sommige kinderen en jongeren kunnen niet langer thuis blijven

Nadere informatie

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar

Het kastje en de muur. Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Het kastje en de muur Voor iedereen met vragen over ouderschap, opvoeding en de ontwikkeling van kinderen van 0-23 jaar Visie Ouders zijn verantwoordelijk. Zij hebben recht op steun bij vragen en problemen

Nadere informatie

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen. Scenario 1A: Vrouwenopvang: "24 uur vrouwenopvang" 15 plaatsen crisisvrouwenopvang: 15 plaatsen vrouwenopvang regulier: Opgenomen kunnen worden: (jonge)vrouwen vanaf 18 jaar, alleenstaand of met kinderen.

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

4.2.2 Bezettingscijfers/realisatie 18+: financiering AWBZ en WMO... 42 4.2.3 Doelrealisatie voor jeugdzorg 18-... 44 4.3 Regio Amsterdam... 45 4.3.

4.2.2 Bezettingscijfers/realisatie 18+: financiering AWBZ en WMO... 42 4.2.3 Doelrealisatie voor jeugdzorg 18-... 44 4.3 Regio Amsterdam... 45 4.3. Jaarverslag 2014 Verantwoording Timon legt door middel van dit jaarverslag verantwoording af over het boekjaar 2014. Deze verantwoording betreft het gevoerde beleid en de realisatie van de doelstellingen.

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn

CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn CJG4kracht: De krachten gebundeld! Centrum voor Jeugd en Gezin Apeldoorn 1 Programma 1. Opening wethouder Paul Blokhuis 2. Transitie en transformatie, Monique te Wierik 3. CJG4kracht, Saskia Blom 4. De

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS.

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ OCW. Justitie J&G. Provincie. Gemeenten. Gemeentefonds VWS. Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd Kennisnetwerk JGZ 19-11-2012. OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk

Nadere informatie

ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK

ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK JEUGDZORG PLUS ZO KORT ALS MOGELIJK, ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK De Hoenderloo Groep is door de overheid aangewezen als instelling voor gesloten jeugdzorg. Op onze locatie Kop van Deelen behandelen we

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Hulpverlening Lijn5 LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Kom verder! www.ln5.nl standelijke

Nadere informatie

Transformatie Jeugdzorg

Transformatie Jeugdzorg Transformatie Jeugdzorg Inhoud presentatie 1. Opdracht gemeente en besluitvorming 2. Zorgstructuur jeugd Oosterhout 3. Terugblik 2015 4. Doelen en aandachtsgebieden 2016 e.v. 5. Vragen Nieuw jeugdzorgstelsel

Nadere informatie

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant

Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten. Midden-Brabant. Samenwerken voor kinderen en gezinnen in. Midden-Brabant Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant Samenwerken voor kinderen en gezinnen in Midden-Brabant AMBITIE Meervoudige problematiek van

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg

Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Bestuurlijke afspraken in het kader van de voorbereiding transitie Jeugdzorg Ter voorbereiding op de transitie maken gemeenten, georganiseerd in zes regio s, en Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht,

Nadere informatie

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen

Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel 7 april 2011 Inleiding Wiel Janssen www.pwc.com Welke kansen geeft decentralisatie van de Jeugdzorg voor Welzijn? Voorjaarsworkshop Verdiwel Inleiding Wiel Janssen Curriculum Wiel janssen: 35 jaar ervaring aan de voorkant van de Jeugdzorg

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016

Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Visie op de Jeugd GGZ in de regio Groot Amsterdam 2015 2016 Versie 1, april 2015 SIGRA Netwerk Jeugd GGZ INHOUDSOPGAVE 1. Doelstelling 2. Psychische aandoeningen bij de jeugd in cijfers 3. Jeugd GGZ binnen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl)

Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit. A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) Bijlage x Uitwerking producten, doel en kwaliteit A. Kennis en advies voor professionals (Christie) B. Diagnostiek (Rosèl) C. Begeleiding (Christie en Albert) D. Behandeling (Rosèl) E. Verblijf Product

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie

De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie Inleiding Rutger Hageraats Symposium De Bascule 26-06-2015 De uitdagingen van de transformatie zijn de kansen voor de JGGZ en zijn academische functie De aanleiding Wat was er ook alweer aan de hand? Niet

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam . OCW Aanval op de uitval, RMC, plusvoorziening: 320 mln Onderwijsachterstanden-beleid (incl VVE): 249 mln SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en leerwegonder

Nadere informatie

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T

Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Triple P en Transitie Jeugdzorg 24 april 2012 Yvonne van Westering, Nederlands Jeugdinstituut Margreet de Jongh, SO&T Het hele stelsel gaat op de schop! 1. Passend Onderwijs 2. Stelselherziening Jeugdzorg

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis

Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Raadscommissie 13 oktober 2014 Transitie Jeugdzorg Sint Anthonis Annemiek van Woudenberg transitiemanager Land van Cuijk Jeannette Posthumus CJG manager Land van Cuijk 2013 RICHTEN 2014 INRICHTEN 2015

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg

Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Jaarverslag 2014 Transferium Jeugdzorg Naar de Gemeente Terugblik 2014 Dat 2014 geen rustig jaar zou worden wisten we al enige tijd. De overgang van een rijks gefinancierde organisatie naar een organisatie

Nadere informatie

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Behandeling in de eigen leefomgeving. GezinsFACT Sommige gezinnen komen door een opeenstapeling van negatieve factoren, waaronder het complexe probleemgedrag

Nadere informatie

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Nienke Foolen (NJi) Met bijdragen van: Cécile Chênevert Renée Dekker Leo Bathoorn Vandaag: Integraal werken en de samenwerking tussen professionals.

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO

De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO De plusvoorziening en de zorgstructuur in het MBO Alternatieve trajecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Sinds een aantal jaren staat de vermindering van het voortijdig schoolverlaten hoog

Nadere informatie

Effectieve opgroei- en opvoedhulp

Effectieve opgroei- en opvoedhulp Effectieve opgroei- en opvoedhulp Op weg naar een nieuw stelsel VNG regioconferenties mei 2011 Jo Hermanns UvA HU H&S Consult Tom van Yperen UU Nederlands Doorsneejeugd in Nederland vaart wel Hoogste welbevinden

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015

Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Procesbeschrijving transformatie agenda Jeugd Gelderland Versiedatum 8 juni 2015 Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle hulp en ondersteuning aan jeugd. Na de transitie (overdracht van taken)

Nadere informatie

Werkgroep 4-12 jarigen

Werkgroep 4-12 jarigen Aan: Team Regionale Inkoop 2017 Specialistische Zorg voor Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Van: Hanneke Vrielink (directeur Cordaan Jeugd) namens de werkgroep 4-12jaar Datum: 16 november 2015

Nadere informatie

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013

Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Presentatie t.b.v. studiedag 16 mei 2013 Mezelf even voorstellen Een verkenning op hoofdlijnen van de raakvlakken tussen Passend onderwijs en zorg voor jeugd Met u in gesprek Samenwerken! Doelstelling

Nadere informatie

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs

Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Transitie Jeugdzorg en Passend Onderwijs Naam Pieter Dekkers Ton Edelbroek Datum 5 december 2012 Opbouw presentatie 1. Introductie workshopleiders 2. Probleemschets 3. Passend Onderwijs en Transitie Jeugdzorg

Nadere informatie

@kenterjeugdhulp. Dichtbij en deskundig

@kenterjeugdhulp. Dichtbij en deskundig @kenterjeugdhulp Dichtbij en deskundig Voorwoord Dit is het paspoort van Kenter Jeugdhulp. In dit paspoort staat wie we zijn, wat we doen en het meest belangrijk wat ons beweegt. Kenter is ontstaan uit

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR

Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Transitie jeugdzorg informatieavond gemeenteraden BAR Ronald Buijs, directeur Kind- en jeugdpsychiatrie Yulius Ireza Versteeg, programmamanager transitie jeugdzorg Yulius 1 Opzet presentatie Kind- en jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing.

Jaarbericht 2014. Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing. FlexusJeugdplein Jaarbericht 2014 Goed dat er voor leerlingen een betrouwbare en professionele kracht is, die goed de weg weet voor een verwijzing. We worden eindelijk verder geholpen in plaats van heen

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL

MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL MET HART EN ZIEL VOOR KINDEREN IN DE KNEL JEUGDBESCHERMING GELDERLAND 2 Jeugdbescherming Gelderland is er voor kinderen in de knel en hun gezin. Samen met het gezin, in nauw overleg met collega jeugdzorginstellingen

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt

Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Netwerkcafé 17 november 2014 Centrum Jeugd en Gezin gemeente De Bilt Voorstellen Jolanda Verkade Advies dwars door de 3 decentralisaties Passie en specialisatie is het Jeugddomein 15 jaar managementervaring

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan

Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Stichting Jong & Zwanger Beleidsplan Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Achtergrond 2.2 Onderbouwing 3. Identiteit 6 3.1 Missie & visie 3.2 Doelstelling 3.3 Strategie 4. Organisatie

Nadere informatie