Normen faciliteren duurzaam. Nieuw Werken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Normen faciliteren duurzaam. Nieuw Werken"

Transcriptie

1 Normen faciliteren duurzaam Nieuw Werken Kantoorwerk vindt dezer dagen allang niet alleen meer plaats op het traditionele kantoor. De moderne medewerker kan uitgerust met laptop en smartphone tegenwoordig eigenlijk overal uit de voeten. Interieurkenners Françoise Bronner en Kitty de Groot doen speciaal voor tweemaandelijks verslag van de recente ontwikkelingen op dit gebied. Dit keer besteden zij uitgebreid aandacht aan de verhouding tussen de ARBO-normen en Het Nieuwe Werken. Auteurs: Françoise Bronner en Kitty de Groot, foto s: Jannes Linders (pagina 43 en 47). Het Nieuwe Werken (HNW) is een fenomeen dat de werkomgeving in een rap tempo laat veranderen. Alles wordt vrijer en flexibeler, kaders vervagen en achterhaalde, vastgeroeste regels worden geschrapt. De in Nederland geldende arbeidsnormen spelen een constructieve rol in deze verandering: de normen (statische regels) worden gehandhaafd en soms zelfs uitgebreid. Hoe paradoxaal is dat? Specialisten, architecten en gebruikers geven hun antwoord en weiden uit over de normen qua inhoud, toepassingen, voordelen en beperkingen. Ook nu met de invoering van Het Nieuwe Werken blijven de geldende ergonomische normen van kracht: de mens zelf is namelijk niet veranderd, zegt Melcher Zeilstra, senior ergonoom bij Intergo, Human Factors & Ergonomie. Normen bieden leken eenvoudige handvatten bij standaardwerk, vervolgt hij. Maar voor de meer complexe huisvestingsconcepten zoals Het Nieuwe Werken is meer inzicht nodig in de gedachte die aan een norm vooraf gaat. Het Nieuwe Werken is maatwerk en geen standaard oplossing. Iedere situatie is weer anders en het begrip werkplek is zeer ruim: activiteitspecifiek en plaats- en tijdongebonden. Om te komen tot een hierbij passend huisvestingsconcept adviseert Zeilstra om eerst te kijken naar de te verrichten taken, de uitvoertijd, de werkwijze en de werkdruk alvorens de werkomgeving en het meubilair te definiëren. De meest recent vrijgegeven ergonomische norm, de NEN-EN-ISO 26800:2011 Ergonomie - Algemene benadering, beginselen en concepten sluit hier mooi bij aan. Hierin staat dat de mens, de technische middelen, de omgeving en de sociale context goed op elkaar moeten zijn afgestemd voor een optimaal duurzaam resultaat. Dimensies of andere grenswaarden zijn er niet in opgenomen. Slechts de gewenste aanpak om te komen tot een gezonde inrichting van het werksysteem zijn er in beschreven, waarbij de mens centraal wordt gesteld. De norm NEN 1824 (2010): Ergonomische eisen voor de oppervlakte van (werkplekken in) administratieve ruimtes en kantoren is recent herzien. Zeilstra vertelt waarom: Wat we zagen, is dat met Het Nieuwe Werken de traditionele verkeersruimte steeds meer als werk- en ontspanruimte werd ingezet, waardoor de toegankelijkheid van de vluchtwegen in het gedrang kwam. Daarom zijn in deze norm minimale afmetingen voor doorgangen en looproutes gedefinieerd. In deze norm staat verder een praktisch tabelletje met een voorbeeld om de minimale maten voor een beeldschermwerkplek te berekenen. De hierin opgenomen getallen zijn echter hun eigen leven gaan leiden. Zo rekent de markt vaak standaard met een minimale beeldscherm-werkplekoppervlakte van 7 vierkante meter, naar het in deze norm opgenomen voorbeeld. Dit is incorrect, omdat meerdere aspecten in ogenschouw moeten worden genomen, zoals de taak die de medewerker verricht, de hulpmiddelen die daarvoor worden gebruikt, de lichttoetreding, verwarming en ventilatie, legt Zeilstra uit. 42

2 NS Hi Speed werkt dankzij Ruland + Partner Architekten in een prachtige eigentijdse kantoorruimte. De lichtstraat in het dak en de zonwering werden voorgeschr even door Intergo om aan de Arbonormen te voldoen. 43

3 Het door Op ten noort blijdenstein ontworpen SNS Reaal- interieur telt vele verschillende activiteitsgebonden werkplekken. Een loungeplek is ook een werkplek. Op ten noort blijdenstein realiseerde voor SNS Reaal dan ook tal van dergelijke werkruimtes 44

4 Zeilstra is niet de enige die het belang van het genormeerde werkplekoppervlak relativeert. Die 7 vierkante meter zeggen mij niet veel zonder een meetnorm, merkt Fred Kloet, directeur Villa FM BV, op. Ik zou wel willen weten over welke vierkante meter we spreken? Is dit inclusief muren?, voegt Jeroen Burger, adviseur bij de Rijksgebouwendienst, hier aan toe. Beide heren zijn betrokken geweest bij het opstellen van de recent gepubliceerde NEN-EN , de Europese ruimtenorm voor gebouwoppervlakten. De overkoepelende NEN-EN norm helpt Het Nieuwe Werken vanuit een gebruikersoogpunt beter meetbaar en vergelijkbaar te maken. Wat we nu zien is, dat door een verschil van meetwijze het kan zijn dat de gebruiker 25 procent te veel of te weinig huurt, geeft Kloet aan. NEN-EN beschrijft hoe men kantooroppervlakte dient op te meten. De norm meet de nettoruimte van afwerkingswand tot afwerkingswand, die geclassificeerd wordt naar type ruimte: circulatie (gangen, liftschachten), technische (installaties), faciliteiten (toiletten) of primaire ruimte (restaurant, receptie, overleg, werk, archief, pantry). Burger geeft verdere uitleg: Voor de berekening van het aantal passende werkplekken kan de primaire oppervlakte niet zomaar door 7 vierkante meter worden gedeeld. Eerst zal met technische expertise naar de ruimte gekeken moeten worden. Bij de overheid wordt na berekening van de netto-ruimte in een tweede stap gekeken naar het inpassen van het Functioneel Nuttig Oppervlak: de hoeveelheid nodige oppervlakte die voldoet aan de gestelde normen die gelden voor een bepaalde functie. Mirjam van der Gugten, Consultant NEN Arbeid bij het Nederlands Normalisatie Instituut, legt ons uit hoe de normen door inbreng van verschillende belanghebbende partijen en op basis van volledige consensus tot stand komen. Ze geeft hierbij aan dat er rekening mee wordt gehouden dat normen innovaties niet in de weg staan. Maar wordt dit in de praktijk ook zo ervaren? De normen zijn zeker geen doorn in het oog bij de uitvoering van Het Nieuwe Werken, vindt Milee Herweijer, architect bij Op ten noort blijdenstein. In het net door haar heringerichte SNS Reaal hoofdkantoor in Utrecht laat ze zien hoe naleving van de normen kan leiden tot een creatief en gezond concept. Het interieur telt vele verschillende activiteitsgebonden werkplekken, met los in de open ruimte, tussen de beeldschermwerkplekken in, de semi-gesloten en gesloten ruimtes (loungeplekken, concentratie-, team-, brainstorm- en vergaderruimtes). Het Binnenkort kun je in een café een laptopstandaard huren worden zo akoestische en visuele buffers, die zorgen voor een zekere rust in de werkzone. Omdat het meeste geluid via het plafond wordt geleid, zijn de wanden van deze ruimtes doorgetrokken tot aan de betonconstructie. Ze lopen door het akoestisch geperforeerde systeemplafond heen om ook hier verdere geluidverspreiding tegen te gaan. Geluidoverlast een veroorzaker van stress is een serieus probleem, zeker in open ruimtes. Dat geldt ook voor thermisch comfort, dat verschilt per persoon. Beide thema s zijn dan ook uitgebreid genormeerd. Er zijn zelfs specifieke klimaat- en akoestische normen voor open kantoren opgesteld, waarin beschreven wordt hoe er kan worden gestreefd naar een minimaal percentage ontevredenen. Een nieuwe Arbo-uitdaging (nog niet genormeerd) is het werken op veranderende plekken en locaties: qua thermische comfort kan de nieuwe werker zich niet meer kleden op zijn kamertemperatuurbeleving van de dag daarvoor. Hij of zij wisselt immers veelvuldig van werkplek. Zelfs het tussendoor werken in een concentratiecel kan al gepaard gaan met een andere beleving. Herweijer: Concentratiecellen zijn klimaattechnisch altijd moeilijk. Voor optimale productiviteit behoren ze niet te warm te zijn. Bij binnenkomst mogen ze echter ook niet te koud aanvoelen, anders gaat niemand er binnen. We hebben ze daarom bij SNS Reaal een stuk van de gevel af geplaatst, zodat ze gemakkelijker gelijkmatig op temperatuur te houden zijn. De beeldschermwerkplekken liggen bij SNS Reaal daarentegen juist aan de gevel, in een hoek van 90 graden. Dit zorgt voor voldoende daglicht, beperkte spiegeling en een redelijk lichtcontrast tussen werkomgeving en beeldscherm, hetgeen als doel wordt gesteld in de Arbowetten en -normen. Bij SNS Reaal onderscheiden we drie gradaties van werkplekken binnen de gemiddelde bezettingsgraad van 60 procent: de primaire, secundaire en tertiaire werkplekken. De primaire werkplekken zijn volledig conform de beeldschermwerkpleknormen en -wetten ingericht. Ze zijn voorzien van instelbaar meubilair, een LCD-scherm en toetsenbord. Dit zijn de meest volwaardige werkplekken, aldus Herweijer. De secondaire werkplekken voldoen niet volledig aan de norm. Ze ondersteunen andere activiteiten. Herweijer wijst de loungeplekken aan als voorbeeld van een secondaire werkplek. Meerdere personen kunnen hier, zittend op L- of U-vormige banken, rondom één gemeenschappelijke werktafel samenwerken. De zitplekken op deze banken zijn afzonderlijk instelbaar qua hoogte en diepte. Het grote tafelblad is echter slechts door één persoon op hoogte in te stellen. De tertiaire werkplekken betreffen veelal bijzetstoeltjes en poefjes, die men kan aanschuiven bij een werktafel. 45

5 Maar hoe mooi een ruimte ook wordt ingericht, dit betekent niet dat de invoering van Het Nieuwe Werken in alle gevallen probleemloos verloopt. In de praktijk zie ik dat veel bedrijven en organisaties gefocust zijn op overleven en bezuinigen, zegt Wietske Eveleens, senior adviseur in slimmer (leren) werken, hierover. Volgens een pragmatische benadering van snelle winsten leggen ze de medewerkers Het Nieuwe Werken op. Deze worden geacht zich van de ene op de andere dag te voegen naar een nieuwe werkstijl. Hun vaste werkplek komt te vervallen en ze moeten zelf maar een nieuwe plek zoeken, binnen of buiten het kantoor. In alle onwetendheid gaan ze overal zitten, mogelijk in de tocht of in een luidruchtige ruimte, zonder notie te hebben van de gevolgen voor hun eigen gezondheid. Bedrijven vergeten hierbij echter dat ze, om te kunnen voortbestaan, hun mensen duurzaam gezond moeten houden. Dit vraagt volgens Eveleens om een aanpak van zorgvuldig analyseren en kleinscha- Hoe regel je het thermisch comfort in een gesloten flexibele werkruimte? Bij SNS Reaal zijn werkplekken een stuk van de gevel afgeplaatst, zodat ze gemakkelijker op temperatuur te houden zijn. 46 lig maatwerk. In het door haar geschreven Arbo-Informatie blad Nieuwe Werkstijlen zegt ze hierover het volgende: Een slechte ergonomische werkhouding in combinatie met overwerken, hetgeen nieuw en flexibel werken volgens deskundigen in de hand werkt, kan resulteren in een toename van ziekteverzuim op met name de lange termijn. Volgens Melcher Zeilstra van Intergo moet de focus bij het invoeren van Het Nieuwe Werken niet liggen op de te behalen besparingen, maar op het optimaliseren van de output. Als de werknemer in zijn werkzaamheden niet goed wordt ondersteund, vermindert het resultaat van het werk en treedt ontevredenheid en mogelijk ziekteverzuim op, zegt hij. Op grond van de Arbowet heeft de werkgever een publiekrechtelijke zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Dit houdt onder andere in dat de werkgever de toepassing van Arborichtlijnen voor beeldschermwerk naleeft, ongeacht waar mensen werken. Stoel, werkvlak en regulering van lichtbronnen behoren dus overal Arbo-conform te zijn, zowel thuis als in het café. Zo blijven mensen duurzaam inzetbaar. Het zorgdragen dat er gezond en veilig gewerkt kan worden, houdt echter meer in dan het vaststellen van een bepaalde lengte, diepte en breedte van een werkplek, benadrukt Wietske Eveleens: Aan de invoering van Het Nieuwe Werken behoort een publieksrechtelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie vooraf te gaan. De werkgever zal de mogelijke risico s die zijn gebonden aan plaats- en tijdongebonden werken moeten inventariseren en borgen. Er zal goed gekeken moeten worden of de werknemer wel thuis kan werken. Heeft hij misschien kinderen thuis of juist de structuur van de werkomgeving nodig om goed te kunnen functioneren? Veel flexibele en mobiele werkers hebben vragen zoals: Is er een goede werkplek in de buurt? Is de werkomgeving van het café om de hoek goed genoeg voor beeldschermwerk? Is de kwaliteit van het geluid, licht en temperatuur acceptabel? In veel restaurants en cafés is de spraakverstaanbaarheid nu onder de maat. Op zulke plekken hebben vooral ouderen moeite om volwaardig deel te nemen aan netwerken en overleg. Een slechte akoestiek is eigenlijk vermoeiend voor iedereen, aldus Eveleens. Ze vindt dan ook dat bedrijven werknemers kunnen helpen in het vinden van een juiste locatie, die past bij het te verrichten werk en in het maken van slimme keuzes: Welke klus kan ik het beste waar doen? Aan welke eisen voldoet een geschikte werkplek voor mij? Meer aandacht voor Arbo-verantwoord werken zou een positieve ontwikkeling op gang kunnen brengen in het publieke domein: Door belang te hechten aan het werken in kwalitatieve ergonomische omgevingen buiten het kantoor, zullen uiteindelijk publieke omgevingen hiervoor geschikter

6 worden gemaakt. Je kan dan bijvoorbeeld in het café aan de bar voor 50 eurocent een laptopstandaard huren. Er zijn mobiele geluidschermen die vrij in de ruimte te plaatsen zijn, tussen en op tafels. De tafels zijn dan lang genoeg om er naast je laptop ook andere spullen op kwijt te kunnen, schetst Eveleens. Fred Kloet van Villa FM vult aan: Als deze plekken dan voldoen aan de voor kantoor gestelde Arbo- en kwaliteitsnormen, dan zijn ze te vergelijken met elkaar en worden ze uitwisselbaar. Markttechnisch gezien kunnen de vierkante meters kantoorruimten dan uitgedrukt worden in inpandige en nabijgelegen kwalitatief nuttige en Arbo-functionele vierkante meters. Jeroen Burger van de Rijksgebouwendienst reflecteert in dit kader over de situatie bij de Haagse Ministeriegebouwen: Onder en rondom ons kantoorpand stikt het van de lunchgelegenheden. Wanneer deze conform de norm zijn ingericht, dan zouden deze als kantine kunnen functioneren voor het gehele gebouw. Mogelijk is de lunch dan ook veel lekkerder. Eveleens voegt hier aan toe: Het buiten de deur lunchen biedt de medewerker bovendien een frisse neus. Het zorgt voor nieuwe inspiratie, afwisseling en beweging. Kortom, de verschillende normen maken Het Nieuwe Werken in duurzame vorm mogelijk. Maar er zijn wel een paar kanttekeningen te plaatsen bij de succesvolle samenwerking: de normen zullen verder dan de kantoorgrenzen en de dimensies van het meubilair en de werkplek moeten worden getrokken In het door Ruland + Partner Architekte n ontworpen NS HiSpeed-kantoor spelen dezelfde punten die ook in andere nieuwe kantoren spelen; hoe regel ik bijvoorbeeld de akoestiek, het thermisch comfort, et cetera? 47

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Oktober 2012 Oktober 2013: update stand der techniek en links aanpassen Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Lessen uit projecten bij ABN AMRO

Lessen uit projecten bij ABN AMRO Lessen uit projecten bij ABN AMRO Innovatieve kantoorconcepten voor flexibel werken dr. ir. D.J.M. van der Voordt en ir. M. Beunder m.m.v. ir. A. van den Brink en drs. B.R.H. Bremmer April 2001 DOI&H/Concernhuisvesting

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden

Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven. Cecile Schut. Michiel van der Heijden Aan Tafel! Een onderzoek in opdracht van vno-ncw en mkb-nederland naar publiek en privaat toezicht op bedrijven Cecile Schut Michiel van der Heijden Olaf Wilders Robert van der Laan Master of Public Administration

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij de Belastingdienst

Het Nieuwe Werken bij de Belastingdienst Door de invoering van Het Nieuwe Werken kunnen werknemers te allen tijde en op alle plekken werkzaam zijn. Dit kan gevolgen hebben voor het boundary management van de werknemers. Dit onderzoek zoekt naar

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw

E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw E-Book Het Nieuwe Werken in de Bouw Hoe kunnen we slimmer samenwerken? Met teksten van: Nienke Ris Hans van de Meer Rogier den Boer Inhoud De tijd van waarin productiviteit werd gemeten aan de hand van

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

Forbo Flooring Binnenmilieu, binnenluchtkwaliteit

Forbo Flooring Binnenmilieu, binnenluchtkwaliteit ffice Magazine.nl Multimediaal vakblad voor kantoorinrichting, -organisatie & facilitair management Jaargang 9-2014 - nr3 - Officemagazine.nl Forbo Flooring Binnenmilieu, binnenluchtkwaliteit en de vloer

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken

Gezond Werken. 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken Gezond Werken 5 5.1 Cao-afspraken over veilig en gezond werken 5.1.1 Cao als breekijzer voor veilig en gezond werken 5.1.2 Bepalingen over arbozorg in de cao 5.1.3 Afspraken over arborisico s in de cao

Nadere informatie

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1

cement Zonder GEEN bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Zonder GEEN cement bouwwerk vrijwilligerswerk in de zorg, nu en in de toekomst Zonder cement geen bouwwerk 1 Voorwoord In de zorg zijn veel vrijwilligers actief. Met elkaar leveren zij een zeer waardevolle

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie