Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Code van de wegbeheerder Minder bordengids"

Transcriptie

1 Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik

2 I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen voor welke weg? - Voor welke maatregelen moet een aanvullend reglement worden genomen? - Welke procedures moet er worden gevolgd? - Het ter kennis brengen van de reglementen en de naleving ervan. - Basisprincipes voor het plaatsen van de verkeerstekens.

3 II. Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. Algemene reglementen Wet Aanvullende reglementen

4 III. Wie moet een aanvullend reglement vaststellen voor welke weg? Vlaamse minister bevoegd voor Openbare werken: gewestweg; Vlaamse minister bevoegd voor Openbare werken: provincieweg; Vlaamse minister van mobiliteit: afbakening van de bebouwde kom zich over meer dan één gemeente uitstrekt en wanneer het gewestwegen of provinciewegen betreft; Vlaamse regering: openbare wegen in domeinbossen en de bosreservaten, het VEN of speciale beschermingszones; bevoegde (gewest)minister: militaire weg; gemeenteraden wanneer de maatregel betrekking heeft op gemeentewegen; Gemeenteraden: op de hierboven vermelde wegen, behalve voor de autosnelwegen, indien de bevoegde minister dit niet gedaan zou hebben;

5 IV. Voor welke maatregelen moet een aanvullend reglement worden genomen? 1. Het regelen van permanente of periodieke verkeerssituaties = ja 2. Het regelen van voorbijgaande, plotse of gelegenheidstoestanden = neen 3. Het instellen van een maatregel op proef = neen 4. Het plaatsen van verkeersborden naar aanleiding van belemmeringen of wegenwerken = neen 5. Het plaatsen van verkeerstekens om een verkeersregel te bevestigen = neen

6 V. Welke procedures? 1. Aanvullende reglementen genomen door het Gewest: Gewestwegen en provinciewegen: Vlaamse minister bevoegd voor Openbare werken, Afbakening van de bebouwde kom op gewestwegen die zich over verschillende gemeenten uitstrekt: Vlaamse minister van mobiliteit. Openbare wegen in domeinbossen en de bosreservaten, het VEN of speciale beschermingszones: Vlaamse regering. 2. Aanvullende reglementen genomen door de gemeente op gemeentewegen: Gemeenteraad of College. 3. Gemeentelijke aanvullende reglementen bij plaatsvervanging op gewestwegen en provinciewegen : Gemeenteraad of College.

7 4. Gemeentelijke aanvullende reglementen bij plaatsvervanging op openbare wegen in domeinbossen en de bosreservaten alsook in de natuurreservaten, het VEN of speciale beschermingszones: Gemeenteraad of College. 5. De gemeentelijke aanvullende reglementen die gelijktijdig van toepassing zijn op gewestwegen en op andere wegen: Gemeenteraad of College.

8 VI. Het ter kennis brengen van de reglementen en de naleving ervan - Maatregelen moeten ter kennis worden gebracht door: - Personen die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse opgesteld zijn - Passende verkeersborden

9 VII. Het plaatsen en bekostigen van de verkeerstekens. 1. Algemeen - Verkeerstekens worden geplaatst door de wegbeheerder - Kruispunten # wegbeheerders: de hoogste overheid - Domeinbossen, natuurreservaten enz.: Vlaams gewest

10 2. Uitzonderingen - De gemeenten - Bij werken - Bij verkeersbelemmeringen - Bij overwegen en kruisingen met spoorwegen

11 VIII. Hiërarchie van de voorschriften. 1. Bindende kracht van de verkeerstekens De weggebruikers moeten de verkeerslichten, de verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van het verkeersreglement zijn aangebracht.

12 2. Hiërarchie van de voorschriften

13 Van de Winckel - BRRC

14 Van de Winckel - BRRC

15 IX. Plaatsingsvoorwaarde van de verkeerstekens. 1. Negatieve gevolgen van te veel verkeersborden - Inflatie van verkeersborden

16 - Inflatie van de algemene regels

17 - Niet meer onderkennen van eenvoudige boodschappen (voorbeeld 3 X verbod)

18 - Verzwaring van de rijtaak - Uitlokking van ongewenst verkeersgedrag - Cascade-effect

19 - Rijgedrag afgestemd op de letter in plaats van de geest - Hoge kosten voor de wegbeheerder - Meer kans op fouten of tegenstrijdigheden

20 2. Wie mag verkeerstekens plaatsen? - Wettelijk bevoegde overheden - Politiediensten

21 3. Basisprincipes voor het plaatsen van verkeerstekens. Geen regels uit het verkeersreglement bevestigen. Rekening houden met de bepalingen van de verkeersreglementeringen. Alleen de officiële verkeerstekens gebruiken. Het is verboden verkeerstekens voor andere doeleinden te gebruiken. Geen vermeldingen aanbrengen op verkeerstekens noch op hun steunen die met het doel daarvan niets te maken heeft. Verkeerstekens moeten zo geplaatst worden dat de weggebruikers zo weinig mogelijk hinderen. Geen reclameborden, uithangborden enz. aanbrengen die de bestuurders verblinden of hen in dwaling brengen (vb nabootsen van boden). Geen rode of groene tint geven aan reclameborden, uithangborden enz. die zich, binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.

22 4. Bespreking verkeerstekens - Verkeersborden - Wegmarkeringen

23 Onderborden

24 gevaar: spoorvorming ijzel verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd plaatselijk verkeer prioritaire voertuigen, ruiters en fietsers zijn wel toegelaten Onderborden

25 rekening houden met de massa in beladen toestand rekening houden met de MTM van het voertuig parkeren toegelaten van 7 tot 10 uur en van 16 tot 19 uur Onderborden

26 het inhaalverbod begint na 200 m overstekend wild over een afstand van 10 km als een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van de rijbaan Onderborden

27 Van de Winckel - BRRC

28 Van de Winckel - BRRC

29 Van de Winckel - BRRC

30 Onderborden het verbod of gebod geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk categorie B, C, D of E verboden is.

31 C 1+M 2 verboden richting voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers C 3+M 3 verboden toegang in beide richtingen voor iedere bestuurder, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen Borden in verband met tweewielers

32 F19+M 4 eenrichtingsverkeer voor alle bestuurders behalve voor fietsers F19+M 5 eenrichtingsverkeer voor alle bestuurders behalve voor fietsers en tweewielige bromfietsen klasse A Borden in verband met tweewielers

33 D 7+M 6 verplicht fietspad voor bromfietsen klasse B D 7+M 7 verboden fietspad voor bromfietsen klasse B Borden in verband met tweewielers

34 B 1+M 9 voorrang verlenen aan fietsers die in 2 rijrichtingen rijden B 5+M 10 stoppen en voorrang verlenen aan fietsers en bromfietsers die in 2 rijrichtingen rijden Borden in verband met tweewielers

35 Gevaarsborden

36 Van de Winckel - BRRC

37 Van de Winckel - BRRC

38 Van de Winckel - BRRC

39 Van de Winckel - BRRC

40 A 1a gevaarlijke bocht naar links A 1b gevaarlijke bocht naar rechts A 1c meerdere bochten, de eerste naar links Gevaarsborden

41 A 3 gevaarlijke daling A 5 steile helling A 7 rijbaanversmalling Gevaarsborden

42 Van de Winckel - BRRC

43 A 9 beweegbare brug A 11 uitweg op een kaai of een oever A 13 uitholling overdwars of ezelsrug Gevaarsborden

44 Van de Winckel - BRRC

45 A 14 verhoogde inrichting(en) A 15 glibberige rijbaan A 17 kiezelprojectie Gevaarsborden

46 Van de Winckel - BRRC

47 A 19 vallende stenen A 21 oversteekplaats voor voetgangers A 23 plaats waar veel kinderen komen Gevaarsborden

48 A 25 oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen A 27 doortocht van groot wild A 29 doortocht van vee Gevaarsborden

49 A 31 werken A 33 verkeerslichten A 35 overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte Gevaarsborden

50 A 37 zijwind A 39 verkeer toegelaten in twee richtingen na een gedeelte van de rijbaan met eenrichtingsverkeer Gevaarsborden

51 A 41 overweg met slagbomen A 43 overweg zonder slagbomen Gevaarsborden

52 A 45 overweg voor enkel spoor A 47 overweg voor twee of meer sporen Gevaarsborden

53 A 49 kruising van een openbare weg door één of meer in de rijbaan aangelegde sporen A 51 gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald een onderbord duidt de aard van het gevaar aan leerlingenvervoer Gevaarsborden

54 Van de Winckel - BRRC

55 Van de Winckel - BRRC

56 afbuiging links afbuiging rechts Gevaarsborden

57 Voorrangsborden

58 B 1 voorrang verlenen B 3 verkeersbord dat het verkeersbord B 1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand Borden in verband met de voorrang

59 Van de Winckel - BRRC

60 B 5 stoppen en voorrang verlenen B 7 verkeersbord dat het verkeersbord B 5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand Borden in verband met de voorrang

61 B 9 voorrangsweg B 11 einde van voorrangsweg B 13 verkeersbord dat het verkeersbord B 11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand Borden in verband met de voorrang

62 B 15 voorrangskruispunt B 15 voorrangskruispunt met aansluiting links duidt het tracé aan waar de bestuurders aan het volgende kruispunt voorrang hebben Borden in verband met de voorrang

63 B 17 kruispunt waar de voorrang van rechts geldt B 19 smalle doorgang: je moet voorrang verlenen aan de tegenliggers B 21 smalle doorgang: je hebt voorrang op de tegenliggers Borden in verband met de voorrang

64 Verbodsborden

65 C 1 verboden richting voor iedere bestuurder C 3 verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder C 5 verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan Verbodsborden

66 Van de Winckel - BRRC

67 Van de Winckel - BRRC

68

69 C 7 verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen C 9 verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen C 11 verboden toegang voor bestuurders van rijwielen Verbodsborden

70 C 13 verboden toegang voor bestuurders van gespannen C 15 verboden toegang voor ruiters C 17 verboden toegang voor bestuurders van handkarren Verbodsborden

71 C 19 verboden toegang voor voetgangers C 21 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa Verbodsborden

72 C 22 verboden toegang voor bestuurders van autocars C 23 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa Verbodsborden

73 C 24a verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren C 24b verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen vervoeren C 24c verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke verontreinigende stoffen vervoeren Verbodsborden

74 C 25 verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide lengte C 27 de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide breedte C 29 de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide hoogte Verbodsborden

75 C 31 verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de door de pijl aangegeven richting C 33 vanaf het verkeersbord tot en met het volgend kruispunt, verbod te keren Verbodsborden

76 C 35 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verboden een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen C 37 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 35 Verbodsborden

77 Van de Winckel - BRRC

78 C 39 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen C 41 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 39 Verbodsborden

79 C 43 vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verboden te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid C 45 einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C 43 C 46 einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging Verbodsborden

80 Van de Winckel - BRRC

81 C 47 tolpost : verboden voorbij te rijden zonder te stoppen C 48 vanaf het bord tot het volgende kruispunt, verboden de cruisecontrol te gebruiken C 49 einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C 48 Verbodsborden

82 zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen zone waar de toegang voor voetgangers verboden is zone met snelheidsbeperking Verbodsborden

83 Gebodsborden

84 D 1 verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen de plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl Gebodsborden

85 Van de Winckel - BRRC

86 D 3 verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen D 4 verplichting voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen D 5 verplicht rondgaand verkeer Gebodsborden

87 D 7 verplicht fietspad D 9 deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsers en van tweewielige bromfietsen klasse A D 10 deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers Gebodsborden

88 Van de Winckel - BRRC

89 Van de Winckel - BRRC

90 D 11 verplichte weg voor voetgangers D 13 verplichte weg voor ruiters Gebodsborden

91 Borden stilstaan en parkeren

92 begin van de reglementering einde van de reglementering reglementering over een korte afstand reglementering over een lange afstand Borden in verband met parkeren

93 Van de Winckel - BRRC

94 Van de Winckel - BRRC

95 Van de Winckel - BRRC

96 Van de Winckel - BRRC

97 E 1 parkeerverbod E 3 stilstaan- en parkeerverbod verboden op de rijbaan en op de berm Borden in verband met parkeren

98 Van de Winckel - BRRC

99 Van de Winckel - BRRC

100 Van de Winckel - BRRC

101 E 5 parkeerverbod van de 1 ste tot de 15 de van de maand E 7 parkeerverbod van de 16 de tot het einde van de maand veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen u en u verboden enkel op de rijbaan Borden in verband met parkeren

102 E 9a parkeren toegelaten E 9b parkeren uitsluitend voor motorfietsen, personenauto s, auto s voor dubbel gebruik en minibussen E 9c parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto s en vrachtauto s Borden in verband met parkeren

103 E 9d parkeren uitsluitend voor autocars E 9e verplicht parkeren op de berm of op het trottoir E 9f verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir Borden in verband met parkeren

104 E 9g verplicht parkeren op de rijbaan E 9h parkeren uitsluitend voor kampeerauto's E 9i parkeren uitsluitend voor motorfietsen Borden in verband met parkeren

105 betalend parkeren parkeerschijf parkeren voor personen met een handicap Borden in verband met parkeren

106 Parkeren in de bebouwde kom toegelaten van 1 ste tot 15 de aan de kant met oneven huisnummers van 16 de tot het einde aan de kant met even huisnummers veranderen van kant de laatste dag tussen u en u enkel geldig op de rijbaan Borden in verband met parkeren

107 zone waar parkeren mag op voorwaarde dat wordt betaald zone waar parkeren verboden is van 9 tot 12 uur zone met beperkte parkeertijd Borden in verband met parkeren

108 Aanwijzingsborden

109 F 1 begin bebouwde kom F 3 einde bebouwde kom Aanwijzingsborden

110 F 4a begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur F 4b einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur Aanwijzingsborden

111 Van de Winckel - BRRC

112 Van de Winckel - BRRC

113 F 5 begin van een autosnelweg F 7 einde van een autosnelweg Aanwijzingsborden

114 F 8 tunnel met een lengte van meer dan 500 m een onderbord van dit type duidt de lengte van de tunnel aan de naam van de tunnel kan ook worden aangegeven Aanwijzingsborden

115 F 9 autoweg F 11 einde van een autoweg Aanwijzingsborden

116 F 12a begin van een woonerf of van een erf F 12b einde van een woonerf of van een erf Aanwijzingsborden

117 Van de Winckel - BRRC

118 F 13 verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft F 14 opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen F 15 verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft Aanwijzingsborden

119 F 17 aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen F 18 aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer Aanwijzingsborden

120 F 19 openbare weg met eenrichtingsverkeer F 21 rechts of links voorbijrijden toegelaten Aanwijzingsborden

121 Van de Winckel - BRRC

122 F 23a nummer van een gewone weg F 23b nummer van een autosnelweg F 23c nummer van een internationale weg Aanwijzingsborden

123 F 27 voorwegwijzer F 29 wegwijzer de afstand in km kan aangeduid zijn F 31 wegwijzer reisweg over een autosnelweg de afstand in km kan aangeduid zijn Aanwijzingsborden

124 F 33a wegwijzer op afstand F 34a wegwijzer F 34b1 wegwijzer voor bepaalde weggebruikers F 34b2 wegwijzer voor bepaalde weggebruikers naar een toeristische bestemming Aanwijzingsborden

125 F 35 wegwijzer F 37 wegwijzer F 39 voorwegwijzer die een wegomlegging aankondigt F 41 wegwijzer wegomlegging Aanwijzingsborden

126 Van de Winckel - BRRC

127 Van de Winckel - BRRC

128 Van de Winckel - BRRC

129 F 43 plaatsnaambord F 45 doodlopende weg F 47 einde van de werken Aanwijzingsborden

130 F 49 oversteekplaats voor voetgangers F 50 oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen F 50bis verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen wijst op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en/of voetgangers die dezelfde openbare weg volgen Aanwijzingsborden

131 Code du gestionnaire Van de Winckel - BRRC

132 F 51 ondergrondse of bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers F 52 nooduitgang in tunnels F 52bis vluchtroute in tunnels : dichtstbijzijnde nooduitgang, in de aangeduide richting Aanwijzingsborden

133 F 53 verplegingsinrichting F 55 hulppost F 56 brandblusapparaat Aanwijzingsborden

134 F 57 waterloop F 59 aankondiging van een parking F 60 aankondiging van een overdekte parking F 61 telefoon F 62 noodtelefoon Aanwijzingsborden

135 Van de Winckel - BRRC

136 F 63 benzinepost F 65 hotel of motel F 67 restaurant Aanwijzingsborden

137 F 69 drankgelegenheid F 71 kampeerterrein F 73 caravanterrein Aanwijzingsborden

138 F 75 jeugdherberg F 77 vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, trefpunt voor toeristische informatie F 79 voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt Aanwijzingsborden

139 F 81 voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt F 83 voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt F 85 verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met eenrichtingsverkeer Aanwijzingsborden

140 F 87 verhoogde inrichting(en) F 89 voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat F 91 verkeersbord dat een gevaar aanduidt of een verkeersregel voorschrijft die slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat Aanwijzingsborden

141 F 93 radio-omroep met verkeersinformatie F 95 noodstopstrook Aanwijzingsborden

142 F 97 versmalling die de omvang van een rijstrook heeft F 98 vluchthaven Aanwijzingsborden

143 F 99a weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters F 99b weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers met een aanduiding van het deel dat bestemd is voor de soorten weggebruikers F 99c weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters Aanwijzingsborden

144 F 101a einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters F 101b einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers F 101c einde van de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters Aanwijzingsborden

145 F 103 begin van een voetgangerszone F 105 einde van een voetgangerszone Aanwijzingsborden

146 F 107 vanaf dit bord tot aan het bord F 109 is het voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een MTM van meer dan 3,5 ton toegelaten om een gespan, een 2-wielig motorvoertuig of een voertuig met meer dan 2 wielen links in te halen F 109 einde van de toelating om links in te halen Aanwijzingsborden

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Stilstaan- en parkeerborden

Stilstaan- en parkeerborden Stilstaan- en parkeerborden E 5 parkeerverbod van de 1 ste tot de 15 de van de maand E 7 parkeerverbod van de 16 de tot het einde van de maand veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke

Nadere informatie

Aangepast op 1 maart 2008. Verkeersborden raakt u er wijs uit?

Aangepast op 1 maart 2008. Verkeersborden raakt u er wijs uit? Aangepast op 1 maart 2008 Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Gevaarsborden......................................... 3 Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit

Nadere informatie

Verkeersborden raakt u er wijs uit?

Verkeersborden raakt u er wijs uit? Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld, wordt het aangevuld met een

Nadere informatie

Verkeersborden. raakt u er wijs uit?

Verkeersborden. raakt u er wijs uit? Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Gevaarsborden... 3 Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld, wordt het

Nadere informatie

Verkeersborden. raakt u er wijs uit?

Verkeersborden. raakt u er wijs uit? Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Gevaarsborden... 3 Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld, wordt het

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

3 Verkeerstekens. 3.1 Verkeerslichten. 3.1.1 Driekleurige verkeerslichten

3 Verkeerstekens. 3.1 Verkeerslichten. 3.1.1 Driekleurige verkeerslichten 3 Verkeerstekens 18 3.1 Verkeerslichten Verkeerslichten regelen het verkeer aan kruispunten, aan oversteekplaatsen voor voet gangers en fietsers; boven de rijstroken van een rijbaan geven aan in welke

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde symbolen, borden en lichten. En allemaal zeggen ze iets

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Opschrift aldus gewijzigd bij K.B. van 4 april 2003, art. 1 (inw. 1 januari 2004) (B.S ) Uittreksels TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Opschrift aldus gewijzigd bij K.B. van 4 april 2003, art. 1 (inw. 1 januari 2004) (B.S ) Uittreksels TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER [EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG]. (B.S. 09.12.1975) + (errata B.S. 13, 18 en 20.12.1975) Opschrift

Nadere informatie

Gevaarsborden. Gevaarsborden. Gevaarsborden. Gevaarsborden. Pas op borden Driehoekige borden met punt naar boven met een rode rand

Gevaarsborden. Gevaarsborden. Gevaarsborden. Gevaarsborden. Pas op borden Driehoekige borden met punt naar boven met een rode rand Gevaarsborden Gevaarsborden Betekenis: Zebrapad voor voetgangers. Verwoording: Pas op, hier steken voetgangers over! Betekenis: Overweg zonder slagbomen. Verwoording: Pas op, er zijn geen slagbomen en

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

De parkeerreglementering. Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest

De parkeerreglementering. Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest De parkeerreglementering Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest I. Inleiding - Definities - De Hiërarchie van de voorschriften - De regels i.v.m.

Nadere informatie

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond 25.11.2013 PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Verkeer complexe materie Een beetje weg wijs Fietsers : waarde van de verkeerstekens

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii INHOUD AFKORTINGEN...XII VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07424 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v INHOUD AFKORTINGEN... x VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering Dienstorder MOW/AWV/2015/14 d.d. 7 september 2015 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Voor wie van toepassing? Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016 Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016 Met medewerking van Inforum en de Dienst Verkeersreglementering van FOD Mobiliteit 1. De invoering van speed pedelecs en spitsstroken

Nadere informatie

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 7 maart 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD district Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens Geconsolideerde versie 01.10.2016 Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Alleen

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/03/2012 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_09304 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering Erik Caelen - Met medewerking van de Dienst Verkeersreglementering van FOD Mobiliteit 1. Diverse wijzigingen van het verkeersreglement en van het technisch

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 HOOFDSTUK I. - Signaleren van werken. Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

2/12/2015. Cursus verkeersreglement. Caelen Erik. 1. Definities. Wegcode. Voor wie? Alle weggebruikers. Waar? De openbare weg

2/12/2015. Cursus verkeersreglement. Caelen Erik. 1. Definities. Wegcode. Voor wie? Alle weggebruikers. Waar? De openbare weg Cursus verkeersreglement Caelen Erik 1. Definities Wegcode Voor wie? Alle weggebruikers Waar? De openbare weg 1 Weggebruikers VOETGANGERS Weggebruikers BESTUURDERS Uitzondering 2 Openbare weg Openbare

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

Vijf soorten verkeersborden

Vijf soorten verkeersborden Vijf soorten verkeersborden Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor soort bord je te maken hebt. Het teken op een bord vertelt je de

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_12949 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968)

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968) Verklarende nota Hieronder wordt wat meer informatie gegeven met betrekking tot de wijzigingen die in de verkeersreglementering zijn aangebracht door het KB van 29 januari 2014 (Belgisch Staatsblad 13

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Luxembourg VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement HALLE- VILVOORDE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Arrondissement HALLE-VILVOORDE Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement LUXEMBOURG VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 56.880

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 1 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_06299 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01270 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen College van burgemeester en schepenen zitting van 6 oktober 2017 PZ LEUVEN Verkeer Besluit Goedgekeurd Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen op een gemeenteweg - Parkstraat - Goedkeuring (2017_CBS_06300)

Nadere informatie

IDPB veiligheid Site Olen

IDPB veiligheid Site Olen IDPB veiligheid Site Olen H3-PRO-02 Afspraken intern verkeersplan Opgesteld door: Goedgekeurd door: Versie 1 G. Janssens I. Jordens 23/02/2016 1. Doel Dit verkeersreglement heeft tot doel de personen die

Nadere informatie

rijbewijs op school leidraad theorie voor de leerling

rijbewijs op school leidraad theorie voor de leerling rijbewijs op school leidraad theorie voor de leerling 2012/2013 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Basisbegrippen 2 1.2 Voertuigen 3 1.3 Toebehoren en documenten 5 1.4 De bestuurder 7 2 Openbare weg 10 2.1 Delen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00892 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01922 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën

Aanvulling vragen. borden inzicht diverse categorieën Aanvulling vragen borden inzicht diverse categorieën Niet alleen de betekenis van een bord maar ook wat er bedoeld wordt met dat verkeersbord is belangrijk om er goed naar te kunnen handelen. Hierna enkele

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 juli 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08691 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

VTS_InitiatorWandelen Module 2 Verkeersreglementering van belang bij het wandelen

VTS_InitiatorWandelen Module 2 Verkeersreglementering van belang bij het wandelen 1. Definities Rijbaan: het deel van de openbare weg dat voor het voertuigenverkeer in het algemeen is ingericht. Pad: een smalle openbare weg die alleen het verkeer toelaat van voetgangers en van voertuigen

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11467 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_13890 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01736 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie