Verkeersborden raakt u er wijs uit?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeersborden raakt u er wijs uit?"

Transcriptie

1 Verkeersborden raakt u er wijs uit?

2 Gevaarsborden Inhoud Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld, wordt het aangevuld met een onderbord zoals het model hiernaast. Gevaarsborden De gevaarsborden worden rechts of boven de rijbaan geplaatst. Zij kunnen links herhaald worden. Met uitzondering van de verkeersborden A 45 en A 47 die aan of in de onmiddellijke nabijheid van de overweg geplaatst worden, duiden ze een gevaar aan dat zich ongeveer 150 meter verderop bevindt. Een andere afstand kan worden aangeduid op een onderbord. Verkeersborden betreffende de voorrang A1 Gevaarlijke bocht naar links. Verbodsborden Gebodsborden Gevaarlijke bocht naar rechts. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links. Signalisatie met zonale geldigheid Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar rechts. Aanwijzingsborden A3 Gevaarlijke daling. Februari 2006 D/2006/0779/7 Verantwoordelijke uitgever : C. Van Den Meersschaut A5 Steile helling. 3

3 A7 Rijbaanversmalling. Dit onderbord duidt aan dat de weg glad kan zijn ten gevolge van ijzel of sneeuw. A17 Kiezelprojectie. A19 Vallende stenen. A9 Beweegbare brug. A21 Oversteekplaats voor voetgangers. A11 Uitweg op een kaai of een oever. A23 Plaats waar speciaal veel kinderen komen. A13 Uitholling overdwars of ezelsrug. A25 Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen of plaats waar die bestuurders van een fietspad op de rijbaan komen. A14 Verhoogde inrichting(en). A27 Doortocht van groot wild. A15 A29 Glibberige rijbaan. Doortocht van vee. 4 5

4 A31 Werken. A47 Overweg voor twee of meer sporen. Dit bord bevindt zich aan of nabij de overweg. A33 Verkeerslichten. A49 Kruising van een openbare weg door een of meer in de rijbaan aangelegde sporen. A35 Overtocht van vliegtuigen op geringe hoogte. A51 Gevaar dat niet door een speciaal symbool wordt bepaald. Een onderbord duidt de aard van het gevaar aan. A37 Zijwind. Type II Bij de gevaarsborden kan een onderbord aangebracht zijn waarop de lengte van het gevaarlijk weggedeelte vermeld is. A39 Verkeer toegelaten in beide richtingen na een gedeelte van de rijbaan met éénrichtingsverkeer. A41 Overweg met slagbomen. A43 Overweg zonder slagbomen. A45 Overweg voor enkel spoor. Dit bord bevindt zich aan of nabij de overweg. 6 7

5 Verkeersborden betreffende de voorrang De verkeersborden betreffende de voorrang worden rechts geplaatst. Zij mogen links of boven de rijbaan herhaald worden. B1 Voorrang verlenen. B15 Type VIII Voorrang. De horizontale streep van het symbool mag worden gewijzigd om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven. Een onderbord mag de verkeersborden B1, B3, B5, B7 en B15 aanvullen om het tracé van de weg aan te duiden waarop de bestuurders aan het volgend kruispunt voorrang hebben. Wanneer het verkeersbord B9 vóór of op het kruispunt geplaatst is, mag het eveneens met dit onderbord aangevuld worden. B3 Verkeersbord dat het verkeersbord B1 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand. B17 Kruispunt waar de voorrang van rechts geldt. B5 B7 B9 Stoppen en voorrang verlenen. Verkeersbord dat het verkeersbord B5 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand. Voorrangsweg. M1 M9 M8 M10 Een onderbord van het model M1 of M8 mag de verkeersborden B1 en B5 aanvullen, wanneer die verkeersborden alleen betrekking hebben op de fietsers of op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. Een onderbord van het model M9 of M10 mag de verkeersborden B1, B5 en B17 aanvullen om aan te duiden dat fietsers of fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen in de twee rijrichtingen rijden op de dwarslopende openbare weg die men gaat oprijden. B11 Einde van de voorrangsweg. B19 Smalle doorgang. Gebod voorrang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen. B13 Verkeersbord dat het verkeersbord B11 aankondigt op de bij benadering aangeduide afstand. B21 Smalle doorgang. Voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen. 8 9

6 Verbodsborden De verbodsborden worden in principe rechts geplaatst. Zij mogen zich ook boven de rijbaan bevinden. De verbodsborden mogen aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord, aangevuld met een onderbord dat de afstand aanduidt waarop het verbod begint. C7 C9 Verboden toegang voor bestuurders van motorfietsen. Verboden toegang voor bestuurders van bromfietsen. C1 Verboden richting voor iedere bestuurder. C11 Verboden toegang voor bestuurders van rijwielen. C3 Verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder. C13 Verboden toegang voor bestuurders van gespannen. De term speelstraat duidt op een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is met dit verkeersbord. C15 Verboden toegang voor ruiters. Dit verkeersbord duidt op een openbare weg die slechts toegankelijk is voor de voertuigen van de bewoners van die straat en van hun bezoekers, de voertuigen voor levering inbegrepen. Ook voertuigen voor onderhoud en toezicht, wanneer de aard van hun opdracht dit rechtvaardigt, prioritaire voertuigen, fietsers en ruiters hebben er onbeperkt toegang. C17 Verboden toegang voor bestuurders van handkarren. 10 C5 Verboden toegang voor bestuurders van motorvoertuigen met meer dan twee wielen en van motorfietsen met zijspan. Wanneer het verkeersbord is aangevuld met de vermelding Uitgezonderd 2+ of 3+ zijn de rijbaan of de rijstrook aldus gesignaleerd, slechts toegankelijk voor voertuigen met ten minste 2 of 3 inzittenden, naargelang van de vermelding, evenals voor de voertuigen van de geregelde openbare diensten voor gemeenschappelijk vervoer. De andere voertuigen mogen de aldus gesignaleerde rijstrook slechts volgen: - om de op - en afritten te gebruiken; - om van richting te veranderen of om een aanpalende eigendom te bereiken. C19 C21 Verboden toegang voor voetgangers. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa. 11

7 C22 Signaux de danger Verboden toegang voor bestuurders van autocars. C31 Verbod aan het volgend kruispunt af te slaan in de richting door de pijl aangegeven. C23 C24a Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het vervoer van zaken. Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke goederen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren. M2 M3 De borden C1, C3 en C31 worden aangevuld met het onderbord M2 wanneer het verbod niet geldt voor fietsers en met het onderbord M3 wanneer het evenmin geldt voor tweewielige bromfietsers klasse A. Bij de borden C3 en C31 wordt de letter A weggelaten wanneer tweewielige bromfietsers klasse B doorgang hebben. C24b Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke ontvlambare of ontplofbare stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren. C33 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te keren. C24c Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen die de gevaarlijke waterverontreinigende stoffen, bepaald door de voor vervoer van gevaarlijke goederen bevoegde Ministers, vervoeren. C35 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen, links in te halen. C25 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide. C37 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C35. C27 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de breedte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide. C39 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod voor bestuurders van voertuigen of slepen gebruikt voor het vervoer van zaken, waarvan de maximale toegelaten massa meer dan kg bedraagt, een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. C29 Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen waarvan de hoogte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide. C41 Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C

8 C43 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod te rijden met een grotere snelheid dan deze die is aangeduid. De vermelding km op het verkeersbord is facultatief. Wanneer op een onderbord een bepaalde massa is aangeduid, is het verbod slechts van toepassing op voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide. Gebodsborden De gebodsborden worden aangebracht op de plaats waar zij het best zichtbaar zijn. Zij mogen aangekondigd worden door een gelijkaardig verkeersbord aangevuld met een onderbord dat bij benadering de afstand aanduidt waarop het gebod begint. C45 Het verkeersbord C43 met de vermelding 30 km per uur, geplaatst boven het verkeersbord F1 is van toepassing op alle openbare wegen binnen de bebouwde kom. Einde van de snelheidsbeperking opgelegd door het verkeersbord C 43. De vermelding km op het verkeersbord is facultatief. D1 Verplichting de door de pijl aangeduide richting te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl. Wanneer het verkeersbord dat een niet-gebogen pijl voorstelt, op een hindernis geplaatst is, betekent het dat langs de door de pijl aangeduide richting moet voorbijgereden worden. C46 Einde van alle plaatselijke verbodsbepalingen opgelegd aan de voertuigen in beweging. Het verkeersbord D1 wordt aangevuld met het onderbord M2 wanneer het gebod niet geldt voor fietsers en met het onderbord M3 wanneer het evenmin geldt voor tweewielige bromfietsers klasse A. M2 M3 C47 Tolpost. Verbod voorbij te rijden zonder te stoppen. Het opschrift mag vervangen worden door het woord Taks. D3 C48 C49 Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt, verbod de cruise control of kruissnelheidsregelaar te gebruiken. Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurder van voertuigen waarvan de maximale toegelaten massa hoger is dan de aangeduide massa. Einde van het verbod opgelegd door het verkeersbord C48. D5 Verplichting één van de door de pijlen aangeduide richtingen te volgen. De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijlen. Verplicht rondgaand verkeer

9 D7 Verplicht fietspad. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren M6 M7 Dit bord wordt aangevuld met een onderbord M6 wanneer het fietspad moet gevolgd worden door tweewielige bromfietsers klasse B en door het bord M7 wanneer het hen verboden is. Deze verkeersborden gelden langs de kant van de openbare weg waar zij geplaatst zijn en gelden in principe tot het volgende kruispunt. Een onderbord met een zwarte pijl naar boven duidt op het begin van de reglementering. Een pijl naar onder duidt op het einde van de reglementering. Een pijl in beide richtingen duidt aan dat de reglementering geldt over een lange afstand. De verkeersborden E1 en E3 gelden op de rijbaan en op de berm. De verkeersborden E5 en E7 gelden alleen op de rijbaan. D9 Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, van fietsen en van tweewielige bromfietsen klasse A. Type X D10 A: Begin van de reglementering. B: Einde van de reglementering. C: Reglementering op een korte afstand. D: Reglementering over een lange afstand. Deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers en fietsers. E1 Parkeerverbod. D11 Verplichte weg voor voetgangers. E3 Stilstaan en parkeren verboden. D13 Verplichte weg voor ruiters. Op een onderbord kan de periode aangegeven zijn tijdens dewelke het verbod van toepassing is (b.v. van 7 tot 19 u, van maandag tot vrijdag, ). E5 Parkeerverbod vanaf de 1 ste tot de 15 de van de maand

10 E7 E9g Parkeerverbod vanaf de 16 de tot het einde van de maand. Verplicht parkeren op de rijbaan. Het veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke periode tussen u en 20 u. Een onderbord waarbij de parkeerschijf is afgebeeld, duidt aan dat de parkeertijd beperkt is langs de kant waar het parkeren toegelaten is, en dat de schijf moet gebruikt worden. Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding uitgezonderd bewoners voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart. Een onderbord met de vermelding betalend duidt aan dat de bestuurder de betaalparkeerkaart moet gebruiken. De vermelding betalend wordt aangevuld met de vermelding uitgezonderd bewoners voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart. E9a E9b E9c E9d E9e Parkeren toegelaten. Parkeren uitsluitend voor personenauto s, auto s voor dubbelgebruik en minibussen. Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto s en vrachtauto s. Parkeren uitsluitend voor autocars. Verplicht parkeren op de berm of op het trottoir. E9h Parkeren uitsluitend voor kampeerauto s. Bijkomende aanwijzingen bij de borden E9a tot E9h: M1 - de maximumduur van het toegelaten of voorbehouden parkeren, categorie van voertuigen voor dewelke het parkeren voorbehouden is (vb.: 30 min., van 9 tot 12 u, taxi s) ; - onderbord met symbool van de parkeerschijf: parkeerschijf gebruiken. Het onderbord mag worden aangevuld met de vermelding uitgezonderd bewoners voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart. De parkeerschijf mag op het verkeersbord E9a afgebeeld worden ; - onderbord met symbool personen met een handicap : parkeren voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door personen met een handicap. Het symbool mag op het verkeersbord E9a afgebeeld worden ; - onderbord met de vermelding "bewoners": parkeren voorbehouden voor voertuigen die gebruikt worden door de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart. Het onderbord mag aangevuld worden met de aanduiding van de periode tijdens dewelke het parkeren voorbehouden is (vb.: van 8 tot 17 u) ; - onderbord met de vermelding ticket : parkeren slechts toegelaten volgens de gebruiksmodaliteiten van een ticket afleverende parkeermeter. - een onderbord met de vermelding betalend duidt een geheel van parkeerplaatsen aan waar het parkeren betalend is. De vermelding betalend mag aangevuld worden met de vermelding uitgezonderd bewoners voor de personen die in het bezit zijn van de bewonerskaart. M8 Een onderbord van het model M1 duidt de plaatsen aan waar fietsen mogen geplaatst worden. Indien op die plaats ook tweewielige bromfietsen mogen geplaatst worden, wordt een onderbord van het model M8 aangebracht. 18 E9f Verplicht parkeren deels op de berm of op het trottoir. E Halfmaandelijks parkeren in gans de bebouwde kom. Dit verkeersbord wordt boven het verkeersbord F1, F1a en F1b geplaatst. Het parkeren op de rijbaan is in dit geval slechts toegelaten van de 1 ste tot de 15 de van de maand langs de kant van de gebouwen met onpare nummers en, van de 16 de tot het einde van de maand, langs de kant van de gebouwen met pare nummers. 19

11 Signalisatie met zonale geldigheid Een zonale geldigheid kan gegeven worden aan de verbodsborden en de borden betreffende het stilstaan en het parkeren. Hun betekenis blijft ongewijzigd. Ze komen voor op een bord met witte achtergrond. De betekenis van een signalisatie met zonale geldigheid kan worden aangevuld, nader bepaald of beperkt door een zwart opschrift of symbool, b.v.: van 9 tot 12 u, betalend, herhaling, Aanwijzingsborden De aanwijzingsborden worden aangebracht op de best geschikte plaatsen. Naast de twee hieronder weergegeven borden, mogen andere, rechthoekige aanwijzingsborden met een wit opschrift of symbool op blauwe achtergrond, gebruikt worden. Voorbeelden: Begin van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton. F1 F1a en F1b Begin van een bebouwde kom. Einde van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton. F3 F3a en F3b Einde van een bebouwde kom. Begin van een zone met beperkte parkeertijd (blauwe zone). F4a Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u. De combinatie van de verkeersborden F4a en A23 duidt op het begin van een schoolomgeving. Einde van een zone met beperkte parkeertijd. F4b Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km/u. Begin van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. F5 Begin of oprit van een autosnelweg. De bijzondere verkeersregels op de autosnelwegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is. Einde van een zone waar het verboden is een gespan of een voertuig met meer dan twee wielen links in te halen. F7 Einde van een autosnelweg

12 F9 F11 Autoweg. De bijzondere verkeersregels op de autowegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord is aangebracht tot het volgend kruispunt. F15 Verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft: - neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen ; - schuin opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen ; - het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken. Einde van een autoweg. F17 Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen. F12a Begin van een woonerf of van een erf. De bijzondere verkeersregels in deze (woon)erven gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is. F18 Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer. F12b F13 Einde van een woonerf of van een erf. Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft. Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden. De streep tussen de rijstroken kan eventueel een onderbroken streep zijn. Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken, voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen, aan te duiden. De voertuigen bestemd voor het woon-werkverkeer die gesignaleerd zijn door het bord hiernaast afgebeeld en behorend tot de categorieën M2* en M3**, bedoeld in het technisch reglement van de auto s, mogen de busstrook of de bijzondere overrijdbare bedding volgen wanneer het verkeersbord F17 of F18 aangevuld is met een gelijksoortig symbool. *M2 : Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet medegerekend, en met een maximumgewicht van ten hoogste 5 ton. **M3 : Voertuigen bestemd voor het vervoer van personen, met meer dan acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet medegerekend, en met een maximumgewicht van meer dan 5 ton. F19 Openbare weg met éénrichtingsverkeer. M4 F14 Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. Dit bord wordt aangevuld met een onderbord M4 indien de fietsers in de twee richtingen mogen rijden, en met een bord M5 indien ook de tweewielige bromfietsers klasse A in de twee richtingen mogen rijden. M

13 F21 Rechts of links voorbijrijden toegelaten. F29 Wegwijzer. De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn. F23a Nummer van een gewone weg. F31 Wegwijzer. Reisweg over een autosnelweg. F23b Nummer van een autosnelweg. F33a Ring Bewegwijzeringsbord op afstand: luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, bedrijf, industriepark en commercieel centrum. Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F53 en met de volgende symbolen. F23c Nummer van een internationale weg. S.1 S.2 Luchthaven. Beurs of tentoonstellingshal. (voorbeeld) F23d S.3 S.4 S.5 Nummer van een ring. Haven. Car-ferry. Bedrijf en industriepark. F25 Voorwegwijzer. F33b Bewegwijzeringsbord op afstand: vallei of waterloop van toeristische aard. Bewegwijzeringsbord op afstand: sportcentrum, F27 F33c plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, Voorwegwijzer. recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap. Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van het type S.30. tot S

14 F34a F35 Bewegwijzeringsbord in de nabijheid van inrichtingen en etablissementen die openbaar zijn of van algemeen belang, en in het bijzonder: luchthaven, bibliotheek, post- en telefoonkantoor, brandweer en civiele bescherming, cultureel centrum of complex, animatiecentrum, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.), begraafplaats, kliniek en ziekenhuis, politiediensten, onderwijsinstelling, station van de diensten voor het gemeenschappelijk vervoer, beursof tentoonstellingshall stadhuis of gemeentehuis, omroepgebouw, omroep, plaats voor eredienst, museum, gerechtsgebouw, parking, haven, hulppost, taxatiekantoor, schouwburg, bedrijf, industriepark en commercieel centrum. Voorbeelden : Wegwijzer: sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer. Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F77 en met met andere symbolen: S.30 S.30.8 Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van verkeersborden zoals F33a en F59... alsook met andere symbolen: Voorbeelden : S.10 S.15 S.19 Sportcentrum, stadion, omnisporthal. (Er bestaan verschillende varianten van dit verkeersbord, naargelang van de bedoelde sportdiscipline.) S.31 S.32 S.33 Zwembad. Politiediensten. Treinstation. Gerechtsgebouw. F34b1 Kasteel. Ruines. Klooster, abdij. F34b2 Wegwijzer: aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19. De afstand in km en fracties van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn. Op het verkeersbord F34b2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief. Cultureel park, recreatie- of pretpark. Monument of merkwaardig landschap (Voorbeeld) Wegwijzer: jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en F34c1 vakantiedorp. Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van de verkeersborden F65, F67, F71, F73 en F75. F34c2 Wegwijzer: aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de F39 verkeersborden C11, C15 en C19. De afstand in km en gedeelten van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn. Op het verkeersbord F34c2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl Voorwegwijzer die een omlegging aankondigt. facultatief F37 S.34 S.35 S.36 Natuurpark

15 F41 F51 Wegwijzer. Omleggingsweg. Ondergrondse of bovengrondse oversteekplaats voor voetgangers. F43 F53 Plaatsnaambord. Verplegingsinrichting. F45 F55 Doodlopende weg. Hulppost. F47 Einde van de werken. F57 Waterloop. F49 F59 Oversteekplaats voor voetgangers. Aankondiging van een parking. F50 Oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen. F60 Aankondiging van een overdekte parking. F50 bis Verkeersbord dat de bestuurders die van richting veranderen, wijst op fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die dezelfde openbare weg volgen. Telefoon. De afbeelding van het verkeersbord A25 kan vervangen worden door de afbeelding van het verkeersbord A21 om op een 28 oversteekplaats voor voetgangers te wijzen. 29 F61

16 F63 Benzinepost. F77 Vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, trefpunt voor toeristische informatie. F65 Hotel of motel. Verkeersborden die gebruikt worden om voorlopige aanwijzingen te geven bij werken. Het aantal pijlen moet overeenstemmen met het werkelijk aantal rijstroken. Het symbool moet overeenstemmen met de plaatsgesteldheid. F67 F79 Voorwegwijzer die de vermindering van het aantal rijstroken aankondigt. Restaurant. F69 F81 Voorwegwijzer die een uitwijking aankondigt. Drankgelegenheid. F71 Kampeerterrein. F83 Voorwegwijzer die een doorsteek van de middenberm aankondigt. F73 Caravanterrein. F85 Verkeer toegelaten in beide richtingen op een deel van de rijbaan met éénrichtingsverkeer. F75 F87 Jeugdherberg. Verhoogde inrichting(en)

17 F89 Voorwegwijzer die een gevaar of een verkeersregel aankondigt die slechts van toepassing is op een of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. Dit verkeersbord mag niet boven de rijbaan geplaatst worden. F99b Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten. De aankondiging van een gevaar of een verkeersregel kan boven de rijbaan aangebracht worden, boven de rijstrook waarvoor ze bestemd is, zonder dat het verkeersbord F89 geplaatst wordt. F99c Weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorieën van weggebruikers. F Verkeersbord dat een gevaar aanduidt of een verkeersregel voorschrijft die slechts van toepassing is op één of meerdere rijstroken van een rijbaan die meerdere rijstroken in dezelfde richting omvat. F101a Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten. F93 Verkeersbord dat een radio-omroep aanduidt waar verkeersinformatie gegeven wordt. F101b Einde van de weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters met aanduiding van het deel van de weg dat bestemd is voor de verschillende categorieën van weggebruikers. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s), die tot deze weg is (zijn) toegelaten. F95 Noodstopstrook. Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven. F101c Einde van de weg voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorieën van weggebruikers. F97 Verkeersbord dat een versmalling aanduidt die de omvang van een rijstrook heeft. Het symbool mag aangepast worden om duidelijker de plaatsgesteldheid weer te geven. F103 ZONE Uitgezonderd laden en lossen van tot u Begin van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een voetgangerszone; het mag links herhaald worden. F99a Weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsers en ruiters. Het verkeersbord mag aangepast worden volgens de categorie(ën) van weggebruiker(s) die tot deze weg is (zijn) toegelaten. Einde van een voetgangerszone. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een voetgangerszone; het mag links herhaald worden F105

18

19

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Aangepast op 1 maart 2008. Verkeersborden raakt u er wijs uit?

Aangepast op 1 maart 2008. Verkeersborden raakt u er wijs uit? Aangepast op 1 maart 2008 Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Gevaarsborden......................................... 3 Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit

Nadere informatie

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links

Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links 1 VERKEERSBORDEN Gevaarlijke bocht. Bocht naar links Gevaarlijke bocht. Bocht naar rechts Gevaarlijke bocht. Dubbele bocht of opeenvolging van meer dan twee bochten, de eerste naar links Gevaarlijke bocht.

Nadere informatie

Verkeersborden. raakt u er wijs uit?

Verkeersborden. raakt u er wijs uit? Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Gevaarsborden... 3 Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld, wordt het

Nadere informatie

Verkeersborden. raakt u er wijs uit?

Verkeersborden. raakt u er wijs uit? Verkeersborden raakt u er wijs uit? Gevaarsborden Inhoud Gevaarsborden... 3 Wanneer een verkeersbord slechts betrekking heeft op een uitrit rechts van een rijbaan die in rijstroken is verdeeld, wordt het

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

Stilstaan- en parkeerborden

Stilstaan- en parkeerborden Stilstaan- en parkeerborden E 5 parkeerverbod van de 1 ste tot de 15 de van de maand E 7 parkeerverbod van de 16 de tot het einde van de maand veranderen van kant moet gebeuren op de laatste dag van elke

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

3 Verkeerstekens. 3.1 Verkeerslichten. 3.1.1 Driekleurige verkeerslichten

3 Verkeerstekens. 3.1 Verkeerslichten. 3.1.1 Driekleurige verkeerslichten 3 Verkeerstekens 18 3.1 Verkeerslichten Verkeerslichten regelen het verkeer aan kruispunten, aan oversteekplaatsen voor voet gangers en fietsers; boven de rijstroken van een rijbaan geven aan in welke

Nadere informatie

Code van de wegbeheerder Minder bordengids

Code van de wegbeheerder Minder bordengids Code van de wegbeheerder Minder bordengids Caelen Erik I. Inleiding - Wat is een aanvullend reglement en waarom moet een aanvullend reglement worden genomen. - Wie moet een aanvullend reglement vaststellen

Nadere informatie

STILSTAAN EN PARKEREN

STILSTAAN EN PARKEREN Definities: Stilstaan: Een stilstaand voertuig is een voertuig dat niet langer dan nodig stilstaat voor: het laten in- en uitstappen van personen. of voor het laden en lossen van goederen. Parkeren: Een

Nadere informatie

9. Verschillende soorten wegen

9. Verschillende soorten wegen 9. Verschillende soorten wegen Nooit overweg oversteken wanneer: Spoorwegen & overwegen Autosnelwegen Autoweg Erven & woonerven Snelheid? Parkeren? Voetgangers? Verhoogde inrichtingen Snelheid? Parkeren?

Nadere informatie

Opschrift aldus gewijzigd bij K.B. van 4 april 2003, art. 1 (inw. 1 januari 2004) (B.S ) Uittreksels TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN

Opschrift aldus gewijzigd bij K.B. van 4 april 2003, art. 1 (inw. 1 januari 2004) (B.S ) Uittreksels TITEL I. INLEIDENDE BEPALINGEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 1 DECEMBER 1975 HOUDENDE ALGEMEEN REGLEMENT OP DE POLITIE VAN HET WEGVERKEER [EN VAN HET GEBRUIK VAN DE OPENBARE WEG]. (B.S. 09.12.1975) + (errata B.S. 13, 18 en 20.12.1975) Opschrift

Nadere informatie

12 STILSTAAN EN PARKEREN

12 STILSTAAN EN PARKEREN 12 STILSTAAN EN PARKEREN 12.1 Algemene regels 77 Waar moet het voertuig worden opgesteld? De rijbaan is bedoeld voor het rijdende verkeer. Daarom moet je zoveel mogelijk buiten de rijbaan stilstaan of

Nadere informatie

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve

Artikel 4 In voetgangerszones is het parkeren verboden. Deze overtreding van de eerste categorie kan worden bestraft met een administratieve POLITIEVERORDENING BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VOOR OVERTREDINGEN BETREFFENDE HET STILSTAAN EN HET PARKEREN EN OVERTREDINGEN BETREFFENDE DE VERKEERSBORDEN C3 EN F103, VASTGESTELD

Nadere informatie

Verkeersborden: Groep A - Snelheid

Verkeersborden: Groep A - Snelheid Verkeersborden: Groep A - Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid Verkeersborden: Groep B

Nadere informatie

Verkeersborden Nederland voor Onderweg

Verkeersborden Nederland voor Onderweg Verkeersborden Nederland voor Onderweg Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen-

Nadere informatie

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne

Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren. Gemeente De Panne Politiereglement betreffende stilstaan en parkeren Gemeente De Panne Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk 2. Overtredingen van de eerste categorie volgens KB van 1 december 1975 openbare

Nadere informatie

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER

Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER Bijzondere bestuurlijke verordening VERKEER betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde symbolen, borden en lichten. En allemaal zeggen ze iets

Nadere informatie

Algemene regel. Soorten borden

Algemene regel. Soorten borden Algemene regel Je bent verplicht verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden op te volgen. Verkeerstekens zijn: verkeersborden verkeerslichten verkeerstekens op het wegdek Soorten borden De verkeersborden

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende minimumafmetingen en bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens Geconsolideerde versie 01.10.2016 Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Alleen

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving........................................................................ Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch

Nadere informatie

Verkeersborden met omschrijving

Verkeersborden met omschrijving Verkeersborden met omschrijving............................................................. Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 22 december 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_15567 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond 25.11.2013 PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Verkeer complexe materie Een beetje weg wijs Fietsers : waarde van de verkeerstekens

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving

Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving Bijlage 1 Verkeersborden met omschrijving A Snelheid A1 Maximumsnelheid A2 Einde maximumsnelheid A3 Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord A4 Adviessnelheid A5 Einde adviessnelheid B Voorrang

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Gevaarsborden. Gevaarsborden. Gevaarsborden. Gevaarsborden. Pas op borden Driehoekige borden met punt naar boven met een rode rand

Gevaarsborden. Gevaarsborden. Gevaarsborden. Gevaarsborden. Pas op borden Driehoekige borden met punt naar boven met een rode rand Gevaarsborden Gevaarsborden Betekenis: Zebrapad voor voetgangers. Verwoording: Pas op, hier steken voetgangers over! Betekenis: Overweg zonder slagbomen. Verwoording: Pas op, er zijn geen slagbomen en

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03665 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gewestwegen (Koninklijke Baan) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 26/03/2012 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Definities. Afdeling Territoriaal toepassingsgebied Gemeentelijk politieverordening op het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatische werkende toestellen Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

Verkeersborden overzicht

Verkeersborden overzicht Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8

Verkeersborden. voorbeeld blad 1 tm 8 Verkeersborden overzicht Een overzicht van de meest voorkomende Nederlandse verkeersborden, bebakeningen en bewegwijzeringen Verkeersleermiddelen EU NL Inhoudsopgave Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens

Nadere informatie

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017

districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 19 juni 2017 Besluit B-punt GOEDGEKEURD District Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied

Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 24 maart 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03664 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Verkeersborden en tekens

Verkeersborden en tekens Verkeersborden en tekens A1. Maximum snelheid B3. Voorrangskruispunt A2. Einde maximumsnelhei d B4. Voorrangskruispunt zijweg links A3. Maximumsnelheid op een elektronisch signaleringsbord B5. Voorrangskruispunt

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11)

Citeertitel: Regeling verkeersaanwijzingen en -borden. Vindplaats : AB 2000 no. 10 (inwtr. AB 2000 no. 11) Intitulé : MINISTERIELE REGELING van 18 januari 2000 no. 1 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid, en artikel 8, eerste lid, van het Landsbesluit verkeersregels (AB 1999 no. 39) Citeertitel: Regeling

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 augustus 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_10436 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Brussel-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Brussel-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

De parkeerreglementering. Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest

De parkeerreglementering. Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest De parkeerreglementering Caelen Erik Adviseur Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk gewest I. Inleiding - Definities - De Hiërarchie van de voorschriften - De regels i.v.m.

Nadere informatie

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968)

Verklarende nota. Technisch Reglement (KB 15/03/1968) Verklarende nota Hieronder wordt wat meer informatie gegeven met betrekking tot de wijzigingen die in de verkeersreglementering zijn aangebracht door het KB van 29 januari 2014 (Belgisch Staatsblad 13

Nadere informatie

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 80 Driemaandelijks: juli-augustus-september 2009

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 80 Driemaandelijks: juli-augustus-september 2009 Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw Bijlage bij OCW Mededelingen 80 Driemaandelijks: juli-augustus-september 2009 6 Toepassing van verkeersborden met zonale geldigheid Jean-Pierre Van de Winckel Dossier

Nadere informatie

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999

7 MEI Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 7 MEI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. Belgisch Staatsblad 21 mei 1999 HOOFDSTUK I. - Signaleren van werken. Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_08110 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 2 februari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_01254 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering Dienstorder MOW/AWV/2015/14 d.d. 7 september 2015 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Voor wie van toepassing? Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00564 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven:

Onder verkeersborden kunnen onderborden worden geplaatst die kunnen aangeven: 3 Hoofdstuk 3 Verkeerstekens Algemene regel Je bent verplicht om verkeerstekens op te volgen. Ze kunnen een gebod of een verbod inhouden. Er zijn verschillende soorten verkeerstekens: < verkeersborden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 5 oktober 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_11015 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 29 juni 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_07424 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11

1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 INHOUD 1 JE RIJBEWIJS HALEN...11 1.1 De regel...11 1.2 Theorie-examen...11 1.2.1 De leerstof...11 1.2.2 Het examen zelf...11 1.2.3 De spelregels...12 1.3 Praktijkexamen...12 2 HET VERKEERSREGLEMENT...13

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 6 april 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_03880 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering Erik Caelen - Met medewerking van de Dienst Verkeersreglementering van FOD Mobiliteit 1. Diverse wijzigingen van het verkeersreglement en van het technisch

Nadere informatie

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1

Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 Theorie Verkeersregels Deel 1 Vragen en antwoorden theorie verkeersregels en verkeerstekens - Deel 1 (wordt je aangeboden door Autorij-instructie.nl) Onderstaand vind je -in totaal 30- afbeeldingen over

Nadere informatie

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!

Lokale Politie LAN. Foutparkeren. Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Lokale Politie LAN Foutparkeren Je doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! beste inwoner Stilstaan en parkeren Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) (Tekst geldend op: 15-03-2011) Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) Bijlage 1. Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid Bord Omschrijving A1 Maximumsnelheid Bord Omschrijving A2 Einde

Nadere informatie

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 2 E Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Bijzondere politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103

Nadere informatie

Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van:

Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: Rolnummer:... Rep.: / VONNIS In de zaak van: ABC NV, met kruispuntbanknummer..., met maatschappelijke zetel te... hebbende als raadsman mr... - eisende partij - H.C., wonende te... hebbende als raadsman

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Politieverordening betreffende overtredingen op het stilstaan en het parkeren en de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen Goedgekeurd in

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii INHOUD AFKORTINGEN...XII VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat)

Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer betreffende gemeentewegen (Duinenstraat) Artikel 1 De gemeenteraad heft op zijn beslissing d.d. 24/06/2013 houdende opheffen en opnieuw vaststellen

Nadere informatie

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

_DCAN_00192 District Antwerpen. Koningin Astridplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring beraadslaging/proces verbaal Kopie districtscollege Antwerpen Zitting van 7 maart 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD district Antwerpen Samenstelling de heer Paul Cordy, voorzitter districtscollege; mevrouw

Nadere informatie

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016

Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016 Laatste wijzigingen van de Verkeersreglementering update november 2016 Met medewerking van Inforum en de Dienst Verkeersreglementering van FOD Mobiliteit 1. De invoering van speed pedelecs en spitsstroken

Nadere informatie

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg

FOUTPARKEREN. U doet er toch niet aan mee? Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! PZ HerKo. Lokale Politie Herent- Kortenberg FOUTPARKEREN PZ HerKo U doet er toch niet aan mee? Lokale Politie Herent- Kortenberg Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor! Beste inwoner, Het gevaar en de hinder die veroorzaakt worden door foutparkeerders

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement BRUSSEL-19 Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement BRUSSEL-19 VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 328.637

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05710 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 juli 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_08184 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg -

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

Overzicht Verkeersinbreuken Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Overzicht Verkeersinbreuken 2016 Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad Vergelijking per jaar: 2008-2016

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_07460 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2017 Besluit nummer: 2017_CBS_00571 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gewestweg

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

rijbewijs op school leidraad theorie voor de leerling

rijbewijs op school leidraad theorie voor de leerling rijbewijs op school leidraad theorie voor de leerling 2012/2013 Inhoud 1 Inleiding 2 1.1 Basisbegrippen 2 1.2 Voertuigen 3 1.3 Toebehoren en documenten 5 1.4 De bestuurder 7 2 Openbare weg 10 2.1 Delen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. A. Oversteekplaatsen voor voetgangers (plaat 17)... 9

INHOUDSOPGAVE. A. Oversteekplaatsen voor voetgangers (plaat 17)... 9 1 INHOUDSOPGAVE 0. ALGEMEENHEDEN... 5 1. MARKERINGEN DIE DE RAND VAN DE RIJBAAN AANDUIDEN... 5 WERKELIJKE RAND (PLAAT 3)... 5 DENKBEELDIGE RAND (PLAAT 3)... 5 2. RIJSTROOK- EN LANGSMARKERINGEN... 6 ALGEMEEN:

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement HALLE- VILVOORDE Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement HALLE- VILVOORDE VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Arrondissement HALLE-VILVOORDE Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Nadere informatie

PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN

PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN ALGEMENE OMZENDBRIEF NOPENS DE WEGSIGNALISATIE (versie 20140710) PLATEN DEEL III: WEGMARKERINGEN COLOFON Werkgroep Gert De Wilde Sophie De Vlieger Paul Bossuyt Dirk Van Bellegem Tom Viaene Tekeningen Ellen

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg

Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester. Arrondissement Luxembourg Overzicht Verkeersinbreuken 2016: 1e semester Arrondissement Luxembourg VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2008-2016 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAAL AANTAL

Nadere informatie

2/12/2015. Cursus verkeersreglement. Caelen Erik. 1. Definities. Wegcode. Voor wie? Alle weggebruikers. Waar? De openbare weg

2/12/2015. Cursus verkeersreglement. Caelen Erik. 1. Definities. Wegcode. Voor wie? Alle weggebruikers. Waar? De openbare weg Cursus verkeersreglement Caelen Erik 1. Definities Wegcode Voor wie? Alle weggebruikers Waar? De openbare weg 1 Weggebruikers VOETGANGERS Weggebruikers BESTUURDERS Uitzondering 2 Openbare weg Openbare

Nadere informatie

Vijf soorten verkeersborden

Vijf soorten verkeersborden Vijf soorten verkeersborden Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor soort bord je te maken hebt. Het teken op een bord vertelt je de

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v

INHOUD. Verkeersvademecum 2013 v INHOUD AFKORTINGEN... x VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG

Overzicht Verkeersinbreuken Arrondissement LUXEMBOURG Overzicht Verkeersinbreuken 2015 Arrondissement LUXEMBOURG VERKEERSINBREUKEN : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2007-2015 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAAL AANTAL OI + PV 56.880

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied. Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied. Art. 1

HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied. Afdeling 1. Territoriaal toepassingsgebied. Art. 1 Bijzondere politieverordening betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3

Nadere informatie

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING

BIJZONDERE POLITIEVERORDENING BIJZONDERE POLITIEVERORDENING betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende stilstaan en parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17 DECEMBER 2015 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle Van den Dorpe Isabelle, Dhondt Willy

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 12 mei 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_05954 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg -

Nadere informatie

College van Burgemeester en Schepenen

College van Burgemeester en Schepenen College van Burgemeester en Schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 7 april 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_03926 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen

college van burgemeester en schepenen college van burgemeester en schepenen Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 september 2016 Besluit nummer: 2016_CBS_11098 Onderwerp: Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg

Nadere informatie

Bijlage 1 Verkeersborden

Bijlage 1 Verkeersborden Bijlage 1 Verkeersborden Hoofdstuk A. Snelheid A 1 A 2 Noot Ingeval de in deze bijlage opgenomen borden op een electronisch signaleringsbord worden weergegeven kan het zwarte symbool in wit worden uitgevoerd

Nadere informatie