OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE"

Transcriptie

1 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE

2 OP STAGE STAGEHANDLEIDING GERRIT RIETVELD ACADEMIE INLEIDING FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD. STAGE 4 DOEL VAN DE STAGE 4 EISEN VANUIT DE RIETVELD ACADEMIE AAN EEN STAGEPLAATS 4 RANDVOORWAARDEN VOOR EEN STAGE 4 CASESTUDY 4 ORIENTEREN OP EEN STAGE 5 HET STAGEPLAN 7 INHOUD VAN HET STAGEPLAN 7 OMSCHRIJVING VAN DE ORGANISATIE 7 DOEL VAN DE STAGE 7 STAGEOPDRACHT/ WERKZAAMHEDEN 7 LEERDOELEN 7 AARD EN OMVANG VAN DE BEGELEIDING VAN DE STAGEDOCENT 8 AARD EN OMVANG VAN DE BEGELEIDING VANUIT DE ORGANISATIE 8 INLEVERDATUM EINDVERSLAG 8 GOEDKEURING STAGEPLAN 8 STAGEOVEREENKOMST 9 STAGEVERSLAG 9 INHOUD STAGEVERSLAG 9 PRESENTATIE 10 BEOORDELING VAN DE STAGE 10 TIPS EN AANBEVELINGEN 10 BIJLAGEN 11 SOLLICITATIEBRIEF 11 DE OPMAAK 11 PORTFOLIO 12 HET SOLLICITATIEGESPREK 12 STAGE - OVEREENKOMST GERRIT RIETVELD ACADEMIE 14 STAGE - BEOORDELINGSFORMULIER GERRIT RIETVELD ACADEMIE 16 BRONNEN 17 2

3 INLEIDING Wanneer je de opleiding Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie volgt, zul je gedurende je studie een praktijkopdracht moeten maken. Een praktijkopdracht kan zijn het lopen van een stage van ca 3 maanden, maar ook een casestudy, een project of een opdracht via het Praktijkbureau van de academie. Een praktijkopdracht is een belangrijk onderdeel van de beroepsvorming. De functie van de praktijkopdracht is dan ook dat de student ervaring opdoet met de werkzaamheden, methoden en technieken van het werkveld en de beperkingen die dit werkveld met zich meebrengt. Het doel van de stage is dat de student inzicht vergaart in het werkveld, zich binnen dit werkveld weet te positioneren en zich hierdoor, na de studie, makkelijker zal bewegen in de beroepspraktijk. 3

4 Stage Wanneer je de opleiding Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie volgt, zul je gedurende je studie een praktijkopdracht moeten maken. Een voorbeeld van een praktijkopdracht is het lopen van een stage van ca 3 maanden. Meestal zal dit zijn aan het eind van het derde of het begin van het vierde studiejaar. De afstudeerrichtingen die vallen onder de opleiding Vormgeving zijn: - Architectonische Vormgeving - Edelsmeden (Sieraden) - Grafisch Ontwerpen - Industriele Vormgeving (Design Lab) - Mode (Fashion Context) - Textielvormgeving (TXT) Doel van de stage Met het lopen van een stage kun je bepalen waar je staat in je leerproces als toekomstig vormgever. Je ontdekt wat je kunt en waar moet je nog aan werken; je sterke en je zwakke kanten. Je oriënteert je ermee op het werkveld en kunt voor jezelf bepalen of een bepaalde sector je aanspreekt of juist niet. Ook voor het opbouwen van je professionele netwerk is een stage heel nuttig. En wie weet hou je er een werkgever of opdrachtgever aan over. Eisen vanuit de Rietveld Academie aan een stageplaats Niet iedere werkplek is geschikt als stageplek. De organisatie/het bedrijf en het werk dat je er gaat doen, moet aansluiten op de opleiding die volgt. De stageplaats moet dan ook aan de volgende eisen voldoen: - Relevant zijn voor het ontwerpvak - De mogelijkheid bieden om zelfstandig en/of in teamverband aan een of meer opdrachten te werken - De mogelijkheid bieden om een totaal ontwerpproces te doorgronden en eigen te maken - Begeleiding van de stagiair bieden. Randvoorwaarden voor een stage - Voordat je op zoek kunt gaan naar een stageplaats vraag je je coördinator om toestemming. - Een stageovereenkomst kan alleen worden aangegaan als er een goedgekeurd stageplan is gepresenteerd; het stageplan moet worden goedgekeurd door de stagecoördinator. - Een stage bestaat uit ca. 560 uur. Dit is inclusief de oriëntatie, het stageplan en het stageverslag/presentatie. - In overleg met je coördinator en stagebieder kun je deze uren maken in parttime of fulltime verband. - Wanneer je geen praktijkopdracht hebt gedaan, kun je niet deelnemen aan het eindexamen. 4

5 Orienteren op een stage In de oriëntatiefase voor een stage komen twee zaken aan de orde: de zelforiëntatie (wat wil ik?) en de werkveldoriëntatie (waar kan dat?). Om de oriëntatiefase succesvol te kunnen doorlopen zul je de volgende stappen moeten nemen: Stap 1. Wat wil ik leren in een stage? (zelforiëntatie) Ga bij jezelf na wat je leerdoelen voor een stage zouden kunnen zijn. Wat zou je willen kunnen/weten/leren buiten de academie. Leerdoelen kunnen zijn: - Ik wil met een stage ervaring opdoen in het beroepsveld - Ik wil met een stage meer inzicht verwerven in het beroepsveld - Ik wil mijn kennis van de theorie toetsen in de praktijk - Ik wil me meer conceptmatig ontwikkelen - Ik wil meer inzicht krijgen in het totale ontwerpproces - Ik wil uitzoeken of ik nog lacunes hebt in de ontwikkeling van mijn professionaliteit - Ik wil meer samenwerken met anderen of andere disciplines - Ik wil mijn zakelijke vaardigheden meer ontwikkelen. Uiteraard kun je jezelf ook andere leerdoelen stellen. Stap 2. In wat voor bedrijf of organisatie kan ik deze leerdoelen behalen (werkveldoriëntatie) Welk bedrijf of organisatie past bij wat jij wilt leren tijdens je stage? Is dit een commercieel bedrijf, waarin de markt veelal bepalend is? Of een museum of misschien wel ontwerper of kunstenaar, waarvan je wilt weten hoe dat/die werkt? Is er een ontwerpbureau waar je heel veel goede projecten van hebt gezien? Moet het een groot bedrijf zijn of juist iets waar weinig mensen werken? Stap 3. Het vinden van een stageplaats Wanneer je eenmaal bepaald hebt wat je wil leren en waaraan je stageplaats moet voldoen, kun je op zoek gaan naar een passende plek. Maar hoe pak je dit aan? Enkele mogelijkheden om een stageplaats te vinden zijn: - Je coördinator of docenten: vrijwel alle docenten en coördinatoren hebben een eigen beroepspraktijk en een groot netwerk in het werkveld. Bespreek met hen wat voor een stageplaats je voor ogen hebt. - De website van de academie: de academie krijgt regelmatig verzoeken voor stagiairs. De verzoeken zijn opgenomen op de website van de academie Je kunt de stagebiedende organisatie zelf benaderen. - Je eigen netwerk: mensen kennen mensen en bedrijven. Praat met de mensen in je omgeving over wat je wilt met je stage. Wellicht hebben ze een tip of kennen ze iemand die je kan helpen. - Zoek op het internet: er zijn diverse sites die zich bezighouden met de match tussen stagebieders en stagevragers. Zoek hiervoor via Google op Stage. Misschien heb je zelf wel al een bedrijf of bureau op het oog. Als deze geen stageplaats bieden op dat moment, kun je ze benaderen met een open stagesollicitatie. Wanneer je een plek denkt te hebben gevonden buiten je coördinator of docenten om, zul je je coördinator moeten vragen naar de geschiktheid van de plek. Zoek hiervoor zoveel mogelijk informatie over het bedrijf/bureau/ontwerper. Denk hierbij aan: - Doelstelling van bedrijf/bureau/ontwerper - Projecten die zijn uitgevoerd - Klantenbestand Bij grotere bedrijven en organisaties vind je deze informatie meestal in het jaarverslag. Dit kun je opvragen bij de organisatie zelf. 5

6 Contact leggen met de stageplaats Wanneer je eenmaal een oog hebt laten vallen op een bepaalde stageplaats en je coördinator vindt het bedrijf geschikt, zoek je contact. In eerste instantie doe je dit telefonisch. Als er een stageplaats wordt geboden zal er in de meeste gevallen een contactpersoon worden vermeld. Heb je een plek op het oog, maar zijn er geen stageplaatsen, dan zul je een open sollicitatie moeten doen. In dat geval zul je eerst uit moeten zoeken wie de contactpersoon zou kunnen zijn. Tijdens het telefonische contact stel je enkele inhoudelijke vragen, zoals: - Wat houden de werkzaamheden in - Hoe lang duurt de stage - Hoe ziet de begeleiding van de stage eruit En in het geval van een open sollicitatie: - Zijn er stagemogelijkheden en zo ja, - Wat zouden die kunnen inhouden - Worden de stagewerkzaamheden in het algemeen begeleid Naar aanleiding van dit gesprek stuur je je portfolio met begeleidende brief en cv op. Meer over de brief en cv vind je achterin deze handleiding. Wanneer een stagebieder belangstelling heeft voor jou, zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden, waarin wederzijds informatie wordt uitgewisseld, de stageactiviteiten worden besproken en praktische zaken aan de orde kunnen komen, zoals werktijden en stagevergoeding. Aan de hand van de uitkomsten van dit gesprek zal de stagebieder besluiten jou al dan niet aan te nemen voor de stage. Hoe je je kunt voorbereiden op een dergelijk gesprek vind je in verderop in deze handleiding Stap 4. Het vaststellen van de stage-activiteiten Wanneer de keus van de stagebieder op jou is gevallen, zullen de stage-activiteiten concreet vorm gaan krijgen. Bespreek met de stagebeider welke activiteiten je gaat uitvoeren en in welke mate van zelfstandigheid, hoe jouw leerdoelen hierin te verwezelijken zijn en wie jou vanuit de stageorganisatie gaat begeleiden. Houd hierbij de eisen die de Academie aan de stage stelt voor ogen! De stage moet: - Relevant zijn voor het ontwerpvak - De mogelijkheid bieden om zelfstandig en/of in teamverband aan een of meer opdrachten te werken - De mogelijkheid bieden om een totaal ontwerpproces te doorgronden en eigen te maken - Begeleiding van de stagiair bieden. Wanneer Stap 4. is doorlopen, kun je aan de je stageplan beginnen. 6

7 Het stageplan Wanneer je een stageplek hebt gevonden die voldoet aan de voorwaarden die de Rietveld Academie stelt en de leerdoelen die je jezelf stelt, kun je een stageplan maken. In het stageplan leg je vast wat de afspraken zijn die je hebt gemaakt over je stage, zowel die met jezelf, als die met de stagebieder. Een stageplan is een verplicht onderdeel van je stage. Zonder goedgekeurd stageplan kun je geen geldige stage lopen! In het stageplan beschrijf je waar je stage gaat lopen en waarom juist daar; welke werkzaamheden je gaat uitvoeren of welke opdracht je gaat vervullen; wat het doel is van deze stage en welke leerdoelen je jezelf stelt. Ook beschrijf je op welke wijze de begeleiding vanuit de stageplaats en de Academie zal plaatsvinden. Inhoud van het stageplan - Naam student - Naam stagebiedende organisatie - Naam stagebegeleider - Naam begeleidend docent - Periode van de stage en aantal uren per week Omschrijving van de organisatie Waar ga je stage lopen? Wat doet deze organisatie? Is het een grote of kleine organisatie? Welke plek neemt deze organisatie in in het werkveld? Hoe ziet de doelgroep van de organisatie eruit? Doel van de stage Wat wil je bereiken met deze stage? Waarom wil je dit bereiken? Wat betekent dit voor jouw ontwikkeling en toekomst? Stageopdracht/ Werkzaamheden Wat ga je doen tijdens je stage? Aan welke opdrachten ga je (mee)werken? Welke werkzaamheden of opdrachten ga je (zelfstandig) uitvoeren? Doe je er ook werkzaamheden naast die niet met je stagedoel te maken hebben? Welke? En welk deel van de stage maken deze werkzaamheden uit? In de uren dat je stage loopt moet je ook in de gelegenheid gesteld kunnen worden om aan je verslag te werken. Spreek met je stagebieder af op welke momenten je dit doet. Leerdoelen Wat zijn je leerdoelen? Wat wil je leren tijdens je stage? En waarom wil je dit leren? Geef aan wat voor jou het belang is van het bereiken van deze leerdoelen. Doe dit aan de hand van de volgende onderwerpen: Oriëntatie op het werkveld: waar wil je je op oriënteren? Denk daarbij aan: - het ontwerpvak - het productievak - de galeriewereld 7

8 - het bedrijfsleven Eigen ontwikkeling: wat wil je bij jezelf (verder) ontwikkelen? Denk daarbij aan zaken zoals: - conceptontwikkeling - ontwerpkwaliteiten - zelfstandig of juist in teamverband kunnen werken Praktijkervaring: welke vaardigheden wil je jezelf eigen maken? Denk daarbij aan: - omgang met klanten - omgang met collega s - technische vaardigheden - administratieve/organisatorische vaardigheden Aard en omvang van de begeleiding van de stagedocent Overleg met je coördinator hoe de begeleiding eruit gaat zien. Er zijn diverse mogelijkheden: 1. Alleen contact via (bij buitenlandse stages). Student-docent/coordinator: 1 x per 2 weken Docent-stagebegeleider: bij aanvang, halverwege en aan het eind 2. Zowel persoonlijk contact als via Student-docent/coordinator: 1 x per 2 weken via Docent-stagebegeleider: bij aanvang en halverwege contact via e-mai1 Aan het eind bezoek aan stageplek voor eindbeoordeling. Ook is het mogelijk om met de stagedocent zogenaamde terugkomdagen af te spreken. Dit is een dag waarop je op school komt, je stagedocent spreekt en (een deel van) het programma volgt. Aard en omvang van de begeleiding vanuit de organisatie Bespreek met de stagebieder door wie en op welke wijze jij begeleid gaat worden. Een regelmatig (wekelijks/tweewekelijks) contact met je stagebegeleider is belangrijk, zodat bijsturing, indien nodig, ook mogelijk is. Inleverdatum eindverslag Wanneer denk je je stageverslag/presentatie af te kunnen hebben? Probeer dit zo spoedig mogelijk na de einddatum van je stage te realiseren, zodat je nog goed voor ogen hebt hoe je stage was; het meeste voorwerk heb je al tijdens je stage moeten kunnen doen. Goedkeuring stageplan Wanneer je stageplan is goedgekeurd door je coördinator/stagecoordinator, kan de stageovereenkomst worden getekend. De stageovereenkomst is verkrijgbaar bij je coördinator/stagecoordinator. 8

9 Stageovereenkomst In de stageovereenkomst worden de afspraken, die de stageverlener, de stagiair en de onderwijsinstelling gemaakt hebben, vastgelegd. De meeste onderdelen van de stageovereenkomst zijn standaard vastgelegd. Hierin mogen dan ook geen veranderingen worden aangebracht. De stageovereenkomst is te verkrijgen bij de coördinator. De stageovereenkomst is opgenomen in de bijlage van deze handleiding. Stageverslag Al tijdens je stage ben je bezig met je stageverslag. In het stageverslag kom je terug op de onderwerpen die in je stageplan aan de orde zijn gekomen. Je gaat kijken in hoeverre je gestelde doelen hebt behaald, laat zien waarmee je bezig bent geweest en wat je geleerd hebt. Inhoud stageverslag De inhoud van het verslag ziet er globaal als volgt uit: omslag; titelpagina met: titel van het verslag; naam, studierichting naam van de stageverlenende organisatie en de afdeling; periode waarin je stage liep; namen van stagebegeleider en stagedocent; voorwoord (eventueel); inhoudsopgave met bladzijdenummering; (die tellen vanaf de inleiding, de inhoudsopgave zelf krijgt geen bladzijdenummer); inleiding: waar heb je stage gelopen en wanneer? waarom daar? / aanleiding; globale omschrijving stage-opdracht; leerdoelen; begeleiders; opzet verslag; Karakterisering van de stagebiedende organisatie: welke sector, bedrijfstak? eigendomsrelaties: onderdeel van een holding, netwerk met anderen? welke producten, diensten, kernactiviteiten? welk marktaandeel (globaal): hoeveel werknemers, hoeveel omzet? welke bedrijfscultuur? Rol van de stagiair / verloop van de stagewerkzaamheden: wat was de opdracht/welke werkzaamheden heb je verricht? (neem het stageplan in de bijlagen op) voor welke aanpak, werkwijze is gekozen en waarom? hoe verliep dit proces? tot welk eindproduct heeft het geleid? (neem ook dit als bijlage op); Conclusie/ evaluatie: terugkomen op de in de inleiding geformuleerde leerdoelen (stageplan!): zijn deze bereikt? welke kennis en vaardigheden uit je studie heb je kunnen benutten? 9

10 welke nieuwe kennis en vaardigheden heb je opgedaan? wat is de belangrijkste (persoonlijke) winst van de stage? hoe was de begeleiding van de praktijkbegeleider, de stagedocent? Bijlagen; in de bijlagen zijn tenminste opgenomen: het goedgekeurde stageplan het feitelijke resultaat van de stage: wat heb je gemaakt, waaraan heb je meegewerkt Het stageverslag wordt zowel aan de stageverlener als aan de coördinator overhandigd. De coördinator beoordeelt het verslag. Presentatie Op sommige afdelingen zul je na terugkomst van je stage een presentatie over je stage moeten houden. In feite is dit een presentatie van je stageverslag. De punten die je hierin hebt besproken kun je dus ook weer gebruiken voor de presentatie. Uiteraard is dan ook het eindproduct of de eindproducten heel belangrijk. Zorg ervoor dat je daarvan goed beeldmateriaal hebt. Beoordeling van de stage Aan het eind van de stageperiode wordt de stageverlener gevraagd je stage te beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van een standaard formulier. Een voorbeeld van zo n formulier vind je in de bijlage. In de evaluatie wordt gevraagd welke werkzaamheden je hebt uitgevoerd. Hierbij is een onderverdeling gebruikt in: - Werkproces: zelfstandigheid, flexibiliteit, samen kunnen werken - Ontwerpkwalititeit: ideevorming, schetsfase, uitvoering, presentatie - Kennis van het vakgebied: vaktheorie, technische vaardigheden, computervaardigheden De stageverlener kan hierbij aangeven of de onderdelen als onvoldoende, matig, voldoende of goed worden beoordeeld. Wanneer twee van de drie onderdelen als onvoldoende worden beoordeeld, zal de stage als geheel als onvoldoende worden beschouwd. Indien een van de onderdelen als onvoldoende wordt beoordeeld, maar het stageverslag/presentatie wordt als voldoende beoordeeld, wordt de stage als voldoende beschouwd. TIPS en aanbevelingen - Zorg dat je het netwerk dat je opdoet tijdens je stage benut en uitbreidt - Mocht je een conflict krijgen op je stageplek, bespreek dit dan eerst met de stagebieder. Pas als je er niet uitkomt, betrek je je stagedbegeleider erbij. - Ontvang je een stagevergoeding en heb je studiefinanciering? Check bij de ib-groep of je niet aan de top van je inkomsten raakt. Als dat zo is en je zet je studiefinanciering niet stop dan zul je studiefinanciering moeten terugbetalen. 10

11 BIJLAGEN Sollicitatiebrief Reageer zo snel mogelijk op de stagevacature. De brieven die het eerste binnenkomen, worden aandachtiger gelezen. Richt je brief aan iemand persoonlijk. Weet je geen naam? Probeer daar dan telefonisch achter te komen. Toon interesse in de organisatie en hun activiteiten. Leg uit waarom je juist bij die organisatie/instelling/bureau je stage wilt lopen en wat je leerdoelen zijn. Geef ook aan wat de opleiding voor eisen stelt aan de stage. Voeg je cv apart bij. Laat de brief, wanneer deze af is, door minstens één persoon uit je omgeving lezen en vraag om kritiek. De opmaak Maak gebruik van een duidelijk lettertype (bijvoorbeeld Times Roman of Arial). Gebruik witregels tussen de inleiding, het midden en het slot. Begin niet iedere nieuwe zin op een nieuwe regel. Lijn de brief aan één kant uit. Schrijf niet langer dan één, hooguit anderhalf A4-tje. Als je toch twee pagina's schrijft, zet dan op het vervolgvel minstens een hele alinea. Zorg voor een ruime kantlijn van 2,5 cm aan de linkerkant en 2,5 cm aan de rechterkant. Typ of schrijf onder je handtekening je naam nog eens voluit. Vermeld bijlagen, zoals een cv, links onderaan de brief. Curriculum vitae (cv) Je cv moet in één oogopslag een goede indruk geven van wie je bent en wat je kunt. In je cv staan je persoonlijke gegevens, opleidingen, werkervaring, beheersing van vaardigheden en, eventueel, vrijetijdsbesteding. Breng deze onderdelen onder in groepjes. Je cv moet bondig en overzichtelijk zijn en relevant zijn voor de stage waarnaar je solliciteert. Dit betekent dat je bij iedere sollicitatie opnieuw moet bekijken of je cv nog voldoet. Persoonlijke gegevens: Naam en voornamen Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer adres Geboortedatum en geboorteplaats Let op: burgerlijke staat en nationaliteit hoeft niet. Opleidingen: Je opleidingen en vestigingsplaats van de onderwijsinstelling (gebruik officiële benamingen en afkortingen) Eventuele cursussen, indien relevant Het jaar/de jaren waarin de opleiding/cursus is gevolgd Het jaar waarin diploma's en certificaten zijn behaald Je vakkenpakket en eventueel het niveau van de vakken De vakken die je hebt gevolgd tijdens je opleiding als deze nog niet is voltooid. Rijbewijs (indien noodzakelijk voor de functie) 11

12 Werkervaring: Alle banen die relevant zijn voor de functie (ook uitzendwerk, vrijwilligerswerk, vakantiewerk, eerdere stages en bestuurlijke ervaring) Naam en vestigingsplaats van het bedrijf Periode waarin je bij het bedrijf hebt gewerkt Functieomschrijving, taken en verantwoordelijkheden Andere vaardigheden: Vaardigheden of het beheersen van talen Kennis van softwarepakketten (bijvoorbeeld In-Design, Format-Z, Photoshop, Final Cut Pro) Je hobbies en vrijetijdsbesteding hoef je niet in je cv te noemen, maar als ze relevant zijn kun je ze opnemen. Portfolio Je portfolio geeft een beeld van waar je mee bezig bent en de projecten waaraan je hebt meegewerkt. Je portfolio leid je in met je statement. In een statement vertel je over wat je beweegt, bijvoorbeeld: - Wat je fascinaties zijn - Waarom je doet wat je doet - Wat je wilt bereiken met wat je doet - Welke materialen je gebruikt - Je inspiratiebronnen Wees helder in wat je wilt zeggen; probeer niet door wollig taalgebruik te verhullen wat de essentie van je verhaal is. Een statement moet de lezer nieuwsgierig maken naar je werk. Laat je statement door iemand lezen die je werkt niet kent en vraag om kritiek. Het beeld dat je laat zien in je portfolio moet duidelijk zijn. Geef uitleg over het project waaraan je hebt (mee)gewerkt; noem de opdrachtgever, de opdracht en het doel, indien van toepassing. Zorg dat je beeldmateriaal een goed beeld geeft van wat je wilt laten zien, door bijvoorbeeld opnamen uit diverse invalshoeken te maken. Geef, indien dit niet duidelijk wordt uit het beeldmateriaal, verhoudingen aan. Wanneer je een portfolio op CD-Rom of DVD maakt, zorg dan dat er een hoesje of doosje omheen zit waarop je naam duidelijk staat vermeld. Vermeld je naam ook op de CD-Rom of DVD zelf en natuurlijk in de inhoud. Het sollicitatiegesprek Op een sollicitatiegesprek kun je je voorbereiden. Probeer eerst uit te zoeken wat voor soort bedrijf/organisatie/bureau het is en welke sfeer er heerst. Zorg voor gepaste kleding en ga niet te slordig gekleed. Vergeet ook niet de naam van de persoon waarmee jij het gesprek hebt en zorg dat je op tijd aanwezig bent. Ben je te laat, bel dan het betreffende bedrijf om dit door te geven. Voorbereiden op het gesprek Het belangrijkste is dat je je goed voorbereidt op het stagegesprek, zodat je minder zenuwachtig bent en zekerder overkomt. Een sollicitatiegesprek geeft beide partijen, zowel het bedrijf als de sollicitant, de gelegenheid om je ten opzichte van elkaar te oriënteren. Zorg er daarom voor dat je van tevoren over de volgende punten nadenkt: Waarom wil je de aangeboden stage? Wat weet je van het bedrijf? Wat kun je vertellen over jezelf? Wat wil je zelf weten over de stage? 12

13 Soms worden er ook wat lastiger vragen gesteld waarin een situatie of een probleem wordt geschetst. Dit soort vragen beginnen vaak met 'Wat zou u doen als...' en 'Stelt u zich voor dat...'. Aan jou wordt gevraagd hoe je zou reageren op die situatie, of hoe je het probleem zou oplossen. Raak niet in paniek. Denk rustig na en overweeg daarbij de belangen van de betrokken personen (jijzelf, de klant, de collega) en die van het stagebedrijf. Over deze belangen kun je ook vertellen. Kom daarna met mogelijke reacties, oplossingen, alternatieven en de mogelijke gevolgen. Vaak verloopt het sollicitatiegesprek volgens een bepaalde volgorde. De volgende zaken komen dan aan bod: Ontvangst Inleiding (over het bedrijf, de functie van de selecteur en verloop van het gesprek) Vragen over de opleidingen, werkervaring en andere zaken van je cv Vragen over je interesse in het bedrijf en of in de branche Vragen over wat je aantrekt in deze functie, je motivatie Persoonsgerichte vragen Ruimte om zelf vragen te stellen Afsluiting en uitleg over de sollicitatieprocedure Meer informatie: 13

14 STAGE - Overeenkomst Gerrit Rietveld Academie Ondergetekenden, Stagebiedende organisatie Naam: Vertegenwoordigd door: (naam en functie) Adres: Hierna te noemen stagebieder Stagiair Naam:. Adres: Hierna te noemen stagiair Onderwijsinstelling Naam: Gerrit Rietveld Academie Vertegenwoordigd door: Adres: Fred.Roeskestraat 96, 1076 ED, Amsterdam Hierna aangeduid als `stagedocent In aanmerking nemende: - Dat op grond van de gehanteerde leerplannen de stage deel uitmaakt van het onderwijsprogramma van de Gerrit Rietveld Academie - Dat door de stagiair te verrichten activiteiten in de eerste plaats een onderwijsleerfunctie hebben, waarbij het stageplan leidend is; en dat overige, niet relevante werkzaamheden niet meer zullen bedragen dan 10% van de werktijd; - Dat gedurende de stageperiode de stagiair student blijft bij de onderwijsinstelling. Zijn het volgende overeengekomen: Artikel 1 De stageverlener stelt de stagiair in de gelegenheid in het kader van zijn/haar opleiding stage te lopen van (datum aanvang) tot en met.(datum einde) bij. Artikel 2 De stage is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek en is ook niet als zodanig bedoeld. Artikel 3 De stage kan in onderling overleg tussentijds beëindigd worden indien van één van of van beide partijen redelijkerwijs niet verlangd kan worden de stage voort te zetten. Artikel 4 Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien tussen werkgever en stagiair een arbeidsovereenkomst wordt gesloten. 14

15 Artikel 5 Stagiair werkt gedurende.. uur per week en vult deze uren in overleg met stagebieder in. Incidentele overuren worden gecompenseerd in vrije tijd. Artikel 6 De stageverlener wijst een stagebegeleider aan die belast is met de begeleiding van de stagiair en de contacten met de onderwijsinstelling. De stagebegeleider beoordeelt de stagiair aan de hand van een door de stagedocent verstrekt beoordelingsformulier. Artikel 7 De stagiair zal in eerste instantie de volgende werkzaamheden verrichten: (omschrijving werkzaamheden)... Artikel 8 Stagiair wordt geacht zich volledig in te zetten voor de onderneming en is verplicht tot strikte geheimhouding tegenover derden ten aanzien van alles wat hem met betrekking tot de werkzaamheden en relaties van stageverlener ter kennis komt. Artikel 9 Stagiair heeft het recht op publicatie van werk verricht binnen het kader van deze overeenkomst, echter alleen in overleg met stageverlener en onder vermelding van diens naam. Artikel 10 De stagiair ontvangt een stagevergoeding van...bruto per maand op basis van het aantal gewerkte uren per week zoals overeengekomen in artikel 5 (aanwezigheid). De stagevergoeding wordt maandelijks overgemaakt. Artikel 11 De stageverlener vergoedt de onkosten van de stagiair bestaande uit..(bijv. reiskosten of bepaalde kleding die gekocht moet worden). Artikel 12 De stagiair dient gedurende de stage de door de leiding te geven gedragsregels, voorschriften en aanwijzingen op te volgen. Artikel 13 De stageverlener is jegens de stagiair aansprakelijk voor schade die de stagiair in de uitoefening van zijn stage lijdt, tenzij de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de stagiair. Artikel 14 Stagiair verklaart een getekend exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen. Aldus overeengekomen, in drievoud opgemaakt en getekend op....(volledige datum) te.. (plaats) handtekening vertegenwoordiger stageverlener handtekening stagiair handtekening stagedocent 15

16 STAGE - Beoordelingsformulier Gerrit Rietveld Academie Naam stagebiedende organisatie:.. Vertegenwoordigd door:.. Adres:... Naam Stagiair:.. Stage periode:.. Werkzaamheden (projecten, administratief en/of organisatorisch werk) Omschrijving: Werkproces (flexibiliteit, zelfstandigheid, samenwerken) 0 onvoldoende 0 matig 0 voldoende 0 goed Opmerkingen: Ontwerpkwaliteit (ideevorming, schetsfase, uitvoering, presentatie) 0 onvoldoende 0 matig 0 voldoende 0 goed Opmerkingen: Vakkenis (vaktheorie, technische vaardigheden, computervaardigheden) 0 onvoldoende 0 matig 0 voldoende 0 goed Opmerkingen: 16

17 Bronnen: Gesprekken met en bevraging van: Hilde de Decker, Sophie Krier, René Put, Henri Snel Stagehandleiding, Memo Trainingen Amsterdam, Samenstelling: Mirjam Mazurel, mei

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1

Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Maatschappelijke stage Farel College havo 4 / vwo 4 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Informatie stage 3. Begeleiding a. Mail b. 2 contactpersonen op school Benodigdheden: (bijlagen) - Beoordelingsformulier

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding.

Ik heb een stageplaats gevonden wat nu? Zie volgende pagina van de handleiding. Ik zoek een stageplaats, praktische handleiding van de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen 1 tot ½ jaar van te voren: bezoek stagevoorlichting (zie agenda Loopbaan Service), lees de regeling

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2

Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Waarom stage? Regels stage Interview 1+2 Stage eindverslag 1+2 Naam Klas Mentor Waar loop jij stage? Naam 1 e stagebedrijf Adres Telefoon Stagebegeleider Startdatum stage Einddatum stage Aantal stagedagen

Nadere informatie

MODEL STAGEOVEREENKOMST

MODEL STAGEOVEREENKOMST MODEL STAGEOVEREENKOMST Toelichting: Dit model gaat er vanuit dat de stage een verplichte of keuzestage betreft binnen het curriculum. Daar is vanuit TiU een stagedocent bij betrokken. Namens Tilburg University

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding E. ONTWIKKELING -- - + ++ Opmerkingen 1. Omgang met problemen 2. De mate waarin er een verandering zichtbaar was na feedback 3. Inzicht in actuele thema s 4. Artistieke ontwikkeling tijdens stageperiode

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder

GEMEENTEBLAD. Nr Regeling stages gemeente Den Helder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Den Helder. Nr. 97978 19 juli 2016 Regeling stages gemeente Den Helder Regeling stages gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht

Stagehandleiding. bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht Stagehandleiding bedoeld voor studenten en docenten bachelor- en masteropleiding Rechtsgeleerdheid, Ondernemingsrecht en Fiscaal Recht herziene druk mei 2013 1 1. Gang van zaken rond de stage Een stage

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:.

STAGE-OVEREENKOMST. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende persoon:. STAGE-OVEREENKOMST De ondergetekenden: a. naam instelling waar stage wordt gelopen:.. adres instelling waar stage wordt gelopen:.. Vertegenwoordigd door naam vertegenwoordigende persoon:.. functie vertegenwoordigende

Nadere informatie

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11

Opleidingsinstituut b. Naam:Lentiz VMBO Maasland Adres: Commandeurskade 22 / Postbus 11 Ondergetekende, Stagebieder, (bedrijf) Exemplaar voor de school! STAGE-OVEREENKOMST a. Naam:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnr.:... E mail:... Branche:. ten deze vertegenwoordigd door

Nadere informatie

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE

FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE FORMULIEREN MAATSCHAPPELIJKE STAGE Deze formulieren zijn een onderdeel van de leerlingengids, en bestaat uit de volgende onderdelen: Eigen vacatureformulier/ handleiding keiindemaatschappij Stage overeenkomst

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding

Stageovereenkomst. Ondergetekenden. Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn. 1. Naam school en opleiding Stageovereenkomst Ondergetekenden 1. Naam school en opleiding Gevestigd te Vertegenwoordigd door In de functie van Hogeschool Rotterdam, Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn Rotterdam Mevr. K. Buijs

Nadere informatie

Wat is een CV? Wanneer gebruikt je een CV?

Wat is een CV? Wanneer gebruikt je een CV? Wat is een CV? CV is een afkorting van Curriculum Vitae. Vrij vertaald vanuit het Latijn: 'de loop van het leven'. Traditioneel bevat een CV een overzicht van persoonsgegevens, opleiding, werkervaring,

Nadere informatie

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent.

Wanneer je goed voorbereid bent, zul je merken dat je tijdens het gesprek minder gespannen bent. Handleiding motivatieformulier Inleiding Het is zo ver, je mag beginnen met je stageperiode. Je hebt een motivatiebrief met CV verstuurd naar een kinderopvangorganisatie en bent uitgenodigd voor een motivatiegesprek.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

KABK Beroepsvoorbereiding

KABK Beroepsvoorbereiding KABK Beroepsvoorbereiding Stageformulieren Deel A: Stageplan Deel B: Stageafspraken en Stagecontract Deel C: Evaluaties Deel A Gegevens student Voornamen Roepnaam Achternaam E-mail adres Telefoonnummer

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage urenoverzicht

Maatschappelijke Stage urenoverzicht Maatschappelijke Stage urenoverzicht Naam leerling Leerjaar : : Begindatum Einddatum Organisatie waar je stage hebt gelopen Totaal uren Totaal aantal uren dat je maatschappelijke stage hebt gelopen: Evaluatie

Nadere informatie

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting

Kopie ID/paspoort: (is verplicht, wordt naar gevraagd per mail in een later stadium) De Opleiding: Hogeschool. Faculteit /studierichting Stage-overeenkomst De ondertekenaars: De student/ stagiair: Naam Adres/ postcode /woonplaats Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Burgerlijke staat: (gehuwd/ongehuwd/samenwonend/alleenstaand)

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO

4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO STELLA MARIS COLLEGE 4 HAVO, 4 VWO EN 5 VWO 2013-2014 BEROEPSSTAGE NAAM: KLAS: MENTOR SCHOOL: EXTERN BEGELEIDER: Dit stage rapport wordt digitaal bewerkt en aangeleverd. Algemene informatie voor de leerlingen

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2016-2017 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:.

Nadere informatie

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren

Orienterende filmpjes (hoe het wel of niet moet): https://www.blendspace.com/lessons/jg7knapaigvgmq/lerensolliciteren Het sollicitatiegesprek Lesdoel: Korte inhoud: Organisatie: Lesduur: Onderwerp Werkvorm Oriëntatie Uitvoering De student weet meer over het sollicitatiegesprek en heeft een keer geoefend. De vacature is

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk!

Sollicitatiebrief. De 10 Stappen. Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief De 10 Stappen Op zoek naar werk? Wij maken jou sterk! Sollicitatiebrief: De 10 Stappen! Dit stappenplan is bestemd voor iedereen die opzoek is naar een betaalde baan/stageplek en wil

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1

Stageovereenkomst. Faculteit Bètawetenschappen. Artikel 1 Faculteit Bètawetenschappen Universiteit Utrecht, hierna te noemen stagevrager, hier vertegenwoordigd door de hieronder vermelde stagedocent, en Naam bedrijf/instelling: Hierbij vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV.

Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Les 9 - Bijlagen SOLLICITEREN, WIE ZIJN BEST DOET ZAL HET LEREN. HET CV. Wat betekent cv letterlijk? Cv staat voor het latijnse curriculum vitae en vrij vertaald betekent het levensloop. Vrijwel elke werkgever

Nadere informatie

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief

Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Algemene tips voor het schrijven van een sollicitatiebrief Schrijf een goede sollicitatiebrief Schrijf een overtuigende sollicitatiebrief. Zorg ervoor dat je sollicitatiebrief nieuwsgierigheid opwekt bij

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016

Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 De ondergetekenden: Stageovereenkomst Stichting LVO Het Kwadrant Schooljaar 2015-2016 1. naam school/bevoegd gezag: Het Kwadrant gevestigd te: Thornstraat 7 6004 JP WEERT 0495-513666 vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties

Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties DE NIEUWE VESTE, LOCATIE HARDENBERG Maatschappelijke Stage Boekje voor leerlingen en organisaties 2011 D E N I E U W E V E S T E, P I E T H E I N S T R A A T 1, 7772 ZJ H A R D E N B E R G. T EL. 0523-262170

Nadere informatie

Eerste hulp bij jouw CV met ouders!

Eerste hulp bij jouw CV met ouders! Heb jij al een CV? Daarin zet je alle belangrijke dingen die je hebt gedaan: bijvoorbeeld je opleiding(en) en baantjes. Hiermee laat je aan werkgevers zien wie je bent en wat je kunt: dat is dus heel belangrijk

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht

STAGEHANDLEIDING. Ondernemingsrecht STAGEHANDLEIDING voor de Master opleiding Ondernemingsrecht Stagecoördinator: Mw. Mr. M.I. Zeldenrust-Visch Versie: januari 2013 Tilburg Law School Department of Business Law Master Ondernemingsrecht Inhoudsopgave

Nadere informatie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie

S t a g e o v e r e e n k o m s t. Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie S t a g e o v e r e e n k o m s t Subfaculteit Wijsbegeerte, opleiding Cognitieve Kunstmatige Intelligentie De decaan van de Subfaculteit Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht, als mandataris van het College

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Leerlinggids Maatschappelijke Stage Deze gids is van: School: klas WAAR STAAT WAT? pagina 1 Maatschappelijke Stage, wat is dat? 3 1.1

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk

Bachelor sociale geografie en planologie. Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Bachelor sociale geografie en planologie Studiewijzer Stage (GEO2-3000) Time to explore: Sociale Geografie en Planologie in de praktijk Studiejaar 2013/2014 1 Inleiding In een stage worden tijdens de opleiding

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker

2010-2011. Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker 2010-2011 Maatschappelijke Stage Stanislas College Pijnacker Dit stage boek is van: Naam:..Klas. E-mail.. Maatschappelijke stage 1 Inleiding Onze maatschappij draait om meer dan alleen werken voor de centen.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting

In een sollicitatiebrief zijn drie gedeelten te onderscheiden: 1. De inleiding 2. Het middenstuk 3. De afsluiting Het doel van de sollicitatiebrief is uitgenodigd te worden voor een gesprek. De brief (van brevis wat kort betekent) moet daarom informatief zijn en de belangstelling opwekken van de selecteur om nader

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen.

STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016. Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. STAGECONTRACT MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2015-2016 Onderstaande leerling van het Pius X-College uit Bladel gaat een Maatschappelijke Stage lopen. Voor iedere stage is een nieuw stagecontract vereist! Naam

Nadere informatie

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid

Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Stagereglement Faculteit Rechtsgeleerdheid Artikel 1 Toepassingsbereik lid 1 Dit stagereglement is van toepassing op: a. een externe stage in de zin van: - een stage, aansluitend bij de bachelor- en masteropleidingen

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV

MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV DE 5: MEEST GEMAAKTE FOUTEN IN HET CV Een handleiding vol met tips over het opstellen van een duidelijk en goed cv. L1NDA 1 Introductie Als je gaat solliciteren is een spetterend CV essentieel. Het is

Nadere informatie

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 3: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk Praktijkkern c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema Praktijkkern 12. Het vinden

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie

STAGEHANDLEIDING Master Sociologie 1 STAGEHANDLEIDING Master Sociologie Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Graduate School of Social Sciences Opleiding Sociologie Bezoekadres: Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Een sterk CV en motivatie

Een sterk CV en motivatie Een sterk CV en motivatie Een sollicitatie bestaat meestal uit een sollicitatiebrief en een Curriculum Vitae (CV). Soms vragen organisaties alleen nog naar een motivatie, die je al dan niet in een format

Nadere informatie

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490 Stageplan Máxima Medisch Centrum Marijke Bax / 2142490 2 Adresgegevens Naam: Marijke Bax Adres: Kouwbergen huisnummer: 4 Postcode: 6027 NS plaats: Soerendonk Huistelefoon: 0495-495065 Mobiel:06 57 31 12

Nadere informatie

> INFO VOOR JONGEREN > JE MELDING

> INFO VOOR JONGEREN > JE MELDING Als jongere tot 27 jaar neem je binnen de bijstandswet (WWB) een bijzondere plek in. Voor jou gelden namelijk aanvullende rechten en plichten. Alles is er hierbij op gericht dat je snel een opleiding volgt,

Nadere informatie

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE

S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE 2 Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Politieke Wetenschap S T A G E - G I D S POLITICOLOGIE INHOUDSOPGAVE pag. 1. Waarom stages? 4 2. De stage als keuzevak 5 3. Voorwaarden voor een stage

Nadere informatie

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder:

BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen. Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: BIJLAGE 2 FONDS CAO REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. stichting: de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN Naam werknemer-student VOORBEELD Studentnummer Periode praktijkleerperiode ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST DUAAL ALGEMEEN Ondergetekenden a. Naam organisatie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen

Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen Maatschappelijke Stage Me4You (MAS) Baudartius College Zutphen schooljaar 2014-2015 Me4You Maatschappelijke Stage op het Baudartius College in Zutphen in samenwerking met Stichting Perspectief. Bij de

Nadere informatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie

euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie euzedossier ouderparticipatie keuzedossier vmbo loopbaanoriëntatie Op acht bladzijden in het werkboek wordt de medewerking van de ouders of verzorgers van de leerlingen gevraagd. Wanneer de werkboeken

Nadere informatie

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS

SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS SOLLICITATIE BRIEF & CV NEDERLANDS 0 AAN HET EINDE VAN DEZE UITLEG: - Kun je een verzorgde sollicitatiebrief schrijven. - Kun je jouw C.V. opstellen. WAAROM BELANGRIJK? Welke opleiding je ook hebt gevolgd,

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in deeltijdse inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam organisatie of instelling), gevestigd

Nadere informatie

(indien de leerling minderjarig is)

(indien de leerling minderjarig is) Stageovereenkomst 2013-2014 Ondergetekenden: Geboortedatum Klas: 3b1 / 3b2 / 3k M/V Ouder(s)/Verzorger(s) (indien de leerling minderjarig is) Praktijkbiedende organisatie Vertegenwoordigd door Onderwijsinstelling

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud

BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst. Inhoud Inhoud BPV goed geregeld? Een extra uitleg bij de praktijkovereenkomst Inleiding 3 1. Hoe belangrijk is de POK eigenlijk? 5 2. Wat moet er in de POK staan? 6 2.1 De administratieve gegevens 6 2.2 De algemene

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

BK5STA handleiding 2016/2017

BK5STA handleiding 2016/2017 BK5STA handleiding 2016/2017 Opgesteld door B. Aukema, aangepast door E.L. Degenaar, student assistent, op 10 oktober 2015 Inhoud Praktische informatie 2 Studie gids 3 Stappenplan stageperiode 4 Stage

Nadere informatie

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering

Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Praktijkleerovereenkomst opleidingen in duale inrichtingsvorm die deelnemen aan de pilot flexibilisering Opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening Duaal Studiejaar 2017-2018 Ondergetekenden: 1. (naam

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent

sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent sollicitatie gesprek Handleiding droombanen voor Technisch talent waarom deze handleiding? We krijgen vaak de vraag hoe je je nu het beste kunt voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Klas: Mentor: Stageboek Naam: 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! In dit informatieboekje staat (bijna) alles wat je moet weten over de maatschappelijke stage. Bewaar het goed,

Nadere informatie

UITWERKING webcase solliciteren & vacature

UITWERKING webcase solliciteren & vacature UITWERKING webcase solliciteren & vacature mijn leerbedrijf Solliciteren, opdracht 3 opdracht 1 1. Mijn vijf tips voor het mailen van een sollicitatiebrief zijn: Je mailt jouw sollicitatiebrief als de

Nadere informatie

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken?

2. Hoe moet je dit experimentele stagewerkboek gebruiken? Inleiding: 1. Voorwoord Voor je ligt het experimentele stagewerkboek voor je stage. Het is een werkboek waarin een aantal aanwijzingen en regels staan waaraan je je tijdens de stage moet houden. Lees ze

Nadere informatie

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk

randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk randstad.nl/wordenwiejebent succesvol op zoek naar werk er is maar één werkgever nodig voor een goede start Hoe gaat het met jouw zoektocht naar werk? Weet jij al wat je te bieden hebt, welk werk goed

Nadere informatie

Dienstverlening & commercie stage

Dienstverlening & commercie stage Dienstverlening & commercie stage 1 Inhoudsopgave 1 Doen 3 Twee begeleiders 3 De voorbereiding 3 De start 3 De verdieping 3 De afronding 3 2 De spelregels en afspraken 4 De stageovereenkomst 4 Verzekeringen

Nadere informatie

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid

XPP: Expo personal project. Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid XPP: Expo personal project Doel Bij de XPP stage gaat het om persoonlijke ontwikkeling op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid Route Eigen verantwoordelijkheden Duidelijk resultaat voor leerling

Nadere informatie

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen

REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG. Begripsbepalingen REGLEMENT VERGOEDING STICHTING SOCIAAL FONDS HUISARTSENZORG Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement worden geacht te zijn opgenomen de begripsbepalingen omschreven in artikel 1 van de CAO Stichting

Nadere informatie

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs

STAGE. Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs STAGE 2015 2016 Informatieboekje over stage op de Oost ter Hout School voor Praktijkonderwijs Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Uw zoon /dochter/pupil begint na de zomervakantie in de derde klas. Dat

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie