Van bazen en andere managers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van bazen en andere managers"

Transcriptie

1 Van bazen en andere managers

2 Eerste druk, Henny Nix Illustraties: Sari de Winter-Reijcheler Corrector: Laila van Laarhoven isbn: nur: 800 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden de auteur en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor de directe of indirecte gevolgen hiervan. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

3 Van bazen en andere managers Henny Nix

4

5 Impressies en ware gebeurtenissen uit 40 jaar samenwerkingsverbanden met brave borsten, deerniswekkende doetjes, neurotische narcisten en megalomane minkukels.

6

7 Woorden vooraf Dit boekje is geschreven voor alle mensen die hun eigen verhalen hebben over de diverse rollen die ze in hun leven hebben gespeeld. Een van die vele rollen is, tijdens het werkzame leven, de rol van werknemer. Werknemers kunnen ook, al dan niet tijdelijk, een leidinggevende rol vervullen. Zij heten dan bazen, managers, chefs, afdelingshoofden, directeuren al dan niet plaatsvervangend. In dit boekje gebruik ik de termen bazen en managers door elkaar heen. Ook al kwam, voor zover ik mij herinner, in de jaren zeventig toen ik zelf als werknemer mijn eerste stappen zetten in de wonderlijke wereld van het arbeidsleven, het woord manager nog niet voor. Je had de directeur, de bureauchef, en dat was het. En beiden waren je baas. Over dit soort mensen met deze rol gaat het boekje, los van de benaming van hun leidinggevende functie. Later zijn er niet alleen door de verengelsing van onze maatschappij en de toenemende complexiteit en groei van vele organisaties heel veel termen en typeringen van leidinggevende functies bijgekomen. In een grote organisatie waar ik eind jaren zeventig werkte, waren er ongeveer 8 hiërarchische lagen tussen de werkvloer en de hoofddirecteur. Daar zaten veel officiële plaatsvervangers tussen, organieke functies waarbij al die mensen hun eigen ruimte en werkkamer hadden. De werkvloer zat in de toen zo bekende kantoortuin landschappen. Van die enorme kantoorruimtes als voetbalvelden zo groot. Het boekje gaat niet expliciet over effectief leiderschap of de onderliggende theoretische verhandelingen die het gedrag van managers ver- 7

8 klaren. Daar zijn al stapels boeken over geschreven, al zullen wel wat theoretische ideaal modellen de revue passeren. Eveneens gaat het boek niet over de groter wordende groep managers die al dan niet na de laatste cursus modern leidinggeven oude leiderschapsstijlen overboord gooien en op vaak moedige wijze als het ware de kwartiermakers worden van een andere stroming waarbij de hiërarchie, controledwang, cijferfetisjisme en beheers-drang aan de kant worden geschoven. Dat met inbegrip van het zich losmaken van de daar welhaast onlosmakelijk aan verbonden vormen van egotripperij, machtsvertoon en de drang naar de top van de apenrots. Helaas ontmoette ik dit soort wegbereiders te weinig in de organisaties waar ik heb gewerkt en als ze er al waren of zich als zodanig ontpopten, was de kennismaking en de samenwerking steevast van korte duur. Dit boekje is geschreven op basis van eigen ervaringen waarbij ik eveneens enkele ervaringen heb opgenomen van mensen die dicht bij me in de buurt staan. Aan de hand van het leven van alledag in kantoren, organisaties en bedrijven wordt het handelen (of het nalaten van gewenst handelen!) van de manager in de dagelijkse praktijk aan het licht gebracht. Net zomin er ideale, perfecte mensen bestaan, zo bestaan er ook geen perfecte of ideale managers. Wel goede en minder goede managers, of stuntelaars die zelf nog niet in de gaten hebben dat ze de verkeerde afslag hebben gekozen en die in een omgeving verkeren die hen daar (nog niet) op wil, kan of durft aan te spreken. En dan heb je de regelrechte minkukels die naar gelang de schade die ze direct of indirect aan hun medewerkers (toch vaak aangeduid als het menselijk kapitaal) berokkenen, zelfs in de categorie bullebakken vallen. Echter, die manager die zich wil richten naar het ideaalbeeld, die zich als zodanig verder wil ontwikkelen of in ieder geval zo dicht als het tot zijn of haar 8

9 mogelijkheden behoort in de buurt wil komen, daar heb ik toch een beeld of profielschets van. Het zijn dat soort managers die het beste in hun medewerkers naar boven brengen, managers die in staat zijn de medewerker te faciliteren en te steunen op hun werk- en levenspad. Geen controlefreaks dus omdat het vrijwel altijd zo is, dat onder controledwang een angst ligt. De angst op verliezen van positie en macht. De angst wellicht om, over het algemeen, geen goede baas gevonden te worden of niet goed of niet aardig (genoeg) naar het individu binnen in de groep toe. Neen, de wereld van de arbeid heeft, naar mijn overtuiging, nog steeds behoefte aan juist die managers die even samen met de medewerker oplopen, die verbindend werken, die vertrouwen schenken en dat in de praktijk ook uitstralen. En dan kunnen loslaten. Managers, die ongeacht het weer en ongeacht het geslacht of de kleur haar, de politieke overtuiging en de kleur ogen van de medewerkers vooraan en vol in de wind op de boeg van het schip gaan staan. Van hen heb ik het meeste geleerd, zowel vakinhoudelijk als qua levensontwikkeling. Zeker, daar waar het niet anders kan moet eens ferm gesproken worden, doch het uitgangspunt is liefdevol en verantwoordelijk handelen en in ieder geval vanuit compassie leven. Omdat dat volgens mij zo moet. NB. Aan het eind van het boek zal ik nog iets zeggen over spiritueel management dat in mijn ogen steviger op de grond staat en steviger in de management grond verankerd dient te zijn dan de vooroordelen die het begrip spiritualiteit (helaas nog steeds) vaak oproept. Ik weet niet hoe het in andere landen gesteld is, maar in Nederland heeft men de laatste decennia als manager bepaald niet te klagen over educatie en doorgaand leren op hun vakgebied. Wekelijks vinden er workshops plaats 9

10 meestal in de glanzende glazen gebouwen die zo eenvoudig via de autowegen, centraal gelegen in het land, zijn te bereiken. Leergangen al dan niet post academisch of post hbo bieden hun producten aan richting de naar kennis en vaardigheden hunkerende leidinggevende. Cursussen, in- en outdoor trainingen, retraites, spirituele-, intuïtieve-, evenals op Zen- boeddhistische grondslag gebaseerde symposia die de manager naar een hoger niveau zouden moeten tillen, vliegen je om de oren. Dan heb je daar tegenwoordig ook nog de met enige vaagheid omfloerste betiteling verandermanagement bij. Een nieuwe wijn in oude zakken? Toch grappig te constateren dat ik diverse managers ken die fier zijn of zelfs prat gaan op hun gevolgde cursus verandermanagement, maar die zelf na ongeveer 25 jaar nog steeds op de zelfde plek zitten. Ondertussen laten zij zich door anderen, op diverse internet media, heel graag deze vaardigheid bevestigen of onderschrijven. Later in het boekje zal ik daar nog iets van zeggen. Dan heb je nog een groepje, de innerlijk gepensioneerden zogezegd die mits ze niet met pensioen zijn of overleden gewoon nog steeds hun dagelijkse riedeltje afdraaien. Toegegeven, daar valt natuurlijk ook het meest te lachen en kunnen lezers voor wie dit soort bazen herkenbaar is, nog eens achteraf, voor mijn part op therapeutische of rituele wijze, hun eigen verhalen ophalen en die er naast leggen. En dan heb je nog de volstrekt nietszeggende categorie (vaak echt letterlijk: nietszeggend). Zij vallen niet op. Zij excelleren nooit, althans niet op het werk, zij hebben geen mening noch geven zij het goede voorbeeld, maar goed, ze richten ook geen schade aan. Ook kun je hen zelden of nooit betrappen op iets geks, iets wat in je herinnering of verbeelding blijft hangen. Zij vallen hoegenaamd niemand op, niet door hun uiterlijk, niet door hun aanwezigheid en ook niet qua 10

11 gedrag. Gelukkig heb ik daar niet velen van ontmoet. Of: zouden ze me wellicht ontgaan zijn, ontglipt aan de waarneming? Toch heb ik ook voor hen in mijn boekje een klein plekje ingeruimd. Vervolgens zijn er ook nog de figuren die rechtstreeks uit een soapserie lijken te stappen, bazen verstrengeld in intriges die dat niet eens zelf in de gaten hebben, de bekende blinde vlek die iedereen heeft maar waar zij uit hoofde van hun positie niet op aanspreekbaar zijn. Managers met dubbele agenda s, roddel- en achterklapliefhebbers, narcisten in diverse kleuren, gebakken lucht mannen of vrouwen, bangeriken, brave borsten, politieke figuren die als hun sterkste punt de verdeel- en heers cultuur ten toon spreiden. De vermijders, vluchters en viswijven, targetfetisjisten, luiwammesen en last but not least de keien uit één stuk die je toch elke werknemer gunt. Gelukkig zijn die er nog en ze verdienen het om lang en goed te worden gekoesterd. Aan het eind van het boekje is een soort EHBO vragenlijst opgenomen waaraan de lezer en/of werknemer zelf zijn barometerstand kan aflezen ten aanzien van de vraag hoe het nu precies gesteld is met zijn verhouding tot diens manager. En de mogelijk onontkoombare vraagstelling die zich vervolgens opdringt: hoe en waarom jij blijft volhouden wanneer je van binnen al langer weet dat je diep in het rood staat. Want de andere kant is ook waar: Geen enkele werkgever verplicht jou om er te blijven werken. 11

Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Puur Eerste druk, juni 2012 2012 Niek Zewald Coverillustratie: Jip Zewald Opmaak cover en binnenwerk: Free Musketeers B.V., Zoetermeer Eindredactie: Ineke Slob PROAS, Arnhem isbn: 978-90-484-2487-0 nur:

Nadere informatie

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties

Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Commercieel innoveren Praktijkboek voor verkooporganisaties Eerste druk, maart 2012 2012 Piet Aarts isbn: 978-90-484-2335-4 nur: 801 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan

Nadere informatie

Beleef de Mopshond: Tips en informatie voor alle liefhebbers van dit ras

Beleef de Mopshond: Tips en informatie voor alle liefhebbers van dit ras Beleef de Mopshond: Tips en informatie voor alle liefhebbers van dit ras Eerste druk, mei 2012 2012 Eveline Wooninck Coverfoto: Werner Heinsman Corrector: Peter Dekkers Voorwoord: Cecile Rutten Nawoord:

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Dini Reijers AVI M7 E7 Plus Coverbeeld: Martijn Balink Portretfoto: Leo Reijers

Eerste druk, 2014 2014 Dini Reijers AVI M7 E7 Plus Coverbeeld: Martijn Balink Portretfoto: Leo Reijers Hekserij in Hernen Eerste druk, 2014 2014 Dini Reijers AVI M7 E7 Plus Coverbeeld: Martijn Balink Portretfoto: Leo Reijers isbn: 9789048431595 nur: 283 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Nadere informatie

Annemieke van Ling. Groeien met Reiki

Annemieke van Ling. Groeien met Reiki Eerste druk, oktober 2006 2012 Annemieke van Ling Tekening van Mikao Usui: Marja van der Post Tekeningen van Hawayo Takata en Chujiro Hayashi: Elly Vredenberg Tekeningen van drie reikisymbolen: Annemieke

Nadere informatie

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam

Waarderen. Mensen. Verbondenheid. Inspireren. Delen. Goede Dingen. Leider. Missie. Empathie. Erkennen. Peter van Dam Waarderen ESSENTIES Zingeving LEIDERSCHAP Delen Goede Dingen Missie Verbondenheid Resultaatgericht Bewustzijn VAN Inspireren Visie Leider Samen Empathie Erkennen Mensen Peter van Dam Versie 2, Februari

Nadere informatie

Liefde en leed onder de Ghanese zon Belevenissen van een onderzoekstagiair in de Afrikaanse Goudkust

Liefde en leed onder de Ghanese zon Belevenissen van een onderzoekstagiair in de Afrikaanse Goudkust Liefde en leed onder de Ghanese zon Belevenissen van een onderzoekstagiair in de Afrikaanse Goudkust Eerste druk, maart 2012 2012 Jacinta Aalsma Correctors: Marien Kempeneers & Mathijs Hulster isbn: 978-90-484-2297-5

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Marianne Steenbergen-van Dijk

Eerste druk, 2014 2014 Marianne Steenbergen-van Dijk De zwarte bladzijde Eerste druk, 2014 2014 Marianne Steenbergen-van Dijk isbn: 9789048431304 nur: 303 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk!

Gery Groen. CiEP on track. Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie. Grip op je werk! Gery Groen CiEP on track Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie Grip op je werk! Grip op je werk! Bewust en effectief werken met de CiEP-filosofie CiEP on track door Gery Groen Uitgeverij Impulsus

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Irene Klaver Fotograaf: Arjan Bronkhorst, privéfoto s www.facebook.com/zwartgathetboek

Eerste druk, 2014 2014 Irene Klaver Fotograaf: Arjan Bronkhorst, privéfoto s www.facebook.com/zwartgathetboek Zwart gat Eerste druk, 2014 2014 Irene Klaver Fotograaf: Arjan Bronkhorst, privéfoto s www.facebook.com/zwartgathetboek isbn: 9789048432738 nur: 402 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start

o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start o Voorwoord o Netwerkmarketing o Kritiek o Investeren en risico o Verandering o A,B en C-players o Passief inkomen o Belonen naar werken o De Start o De beste keuze o Het product o Investering o Conclusie

Nadere informatie

OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef

OVER WINNAARS. De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes. Maarten G. Verhoef OVER WINNAARS De tien bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef OVER WINNAARS De 10 bouwstenen voor ondernemers die samen gaan voor succes Maarten G. Verhoef Colofon Eerste

Nadere informatie

Leidinggeven is eenvoudig?

Leidinggeven is eenvoudig? Leidinggeven is eenvoudig?? John Romeijnders ISBN: 978-90-821682-0-4 Eerste druk: januari 2014. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De 10 Geheimen Van Succesvolle Makelaars Waag de sprong en laat de concurrentie achter je

De 10 Geheimen Van Succesvolle Makelaars Waag de sprong en laat de concurrentie achter je De 10 Geheimen Van Succesvolle Makelaars Waag de sprong en laat de concurrentie achter je Jannetta Dorsman Algemeen Versie 1.6 16 november 2009 Dit is versie 1.6. Klik hier om de laatste versie te downloaden.

Nadere informatie

Handboek voor de interne communicatiespecialist

Handboek voor de interne communicatiespecialist Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Handboek voor de interne communicatiespecialist Marleen Boer Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Nadere informatie

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS

OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS OORZAKEN & GEVOLGEN VAN STRESS Cursus gezond omgaan met stress 1998 Rob Olk Pagina 1 Cursus gezond omgaan met stress Deze training gaat over stress. U zult leren hoe stress in goede banen te leiden en

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Je leert van eigen en andermans fouten,

Je leert van eigen en andermans fouten, Je leert van eigen en andermans fouten, toch? Onderzoek naar het lerend vermogen op repressief gebied bij Brandweer Den Haag Commandeursscriptie, MCDm 7 e leergang Hans Foekens, november 2005 Degene die

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Omgaan met je manager

Omgaan met je manager Omgaan met je manager Ron Rietjens Inhoud 1 Voorwoord 3 2 Modellen 4 2.1 Spiral Dynamics 7 2.2 Belbin 9 2.2.1 Bedrijfsman 10 2.2.2 Brononderzoeker 10 2.2.3 Monitor 11 2.2.4 Plant 11 2.2.5 Groepswerker

Nadere informatie

MET DE BESTE COLUMNS GRATIS E-BOOK EEN WEGWIJZER BERT OVERBEEK VOOR LEIDINGGEVENDEN OP WEG NAAR DE TOP VOER VOOR JONGE BAZEN. Lettertype: Futura

MET DE BESTE COLUMNS GRATIS E-BOOK EEN WEGWIJZER BERT OVERBEEK VOOR LEIDINGGEVENDEN OP WEG NAAR DE TOP VOER VOOR JONGE BAZEN. Lettertype: Futura Lettertype: Futura GRATIS E-BOOK MET DE BESTE COLUMNS EEN WEGWIJZER BERT OVERBEEK VOOR LEIDINGGEVENDEN OP WEG NAAR DE TOP VOER VOOR JONGE BAZEN Lettertype: Futura een wegwijzer Bert Overbeek voor leidinggevenden

Nadere informatie

Eerste druk, 2014 2014 Elizabeth Deckers AVI E5 Portretfoto: Adrie Deckers

Eerste druk, 2014 2014 Elizabeth Deckers AVI E5 Portretfoto: Adrie Deckers Heks Drakonia Eerste druk, 2014 2014 Elizabeth Deckers AVI E5 Portretfoto: Adrie Deckers isbn: 9789048432295 nur: 282 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

De mannen van Arjen Robbeneiland

De mannen van Arjen Robbeneiland De mannen van Arjen Robbeneiland Eerste druk, juni 2012 2012 Hans van den Berg isbn: 978-90-484-2477-1 nur: 401 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming

Nadere informatie

flirtgeboden Angelique van t Riet Paul Smit www.kosmosuitgevers.nl 10 de

flirtgeboden Angelique van t Riet Paul Smit www.kosmosuitgevers.nl 10 de www.kosmosuitgevers.nl 10 de flirtgeboden Angelique van t Riet Paul Smit 2009 Kosmos Uitgevers B.V., Utrecht/Antwerpen Omslagontwerp: Vormgeving: Solid-ontwerp.nl Illustraties: Jessecartoons, Jesse van

Nadere informatie

ELEMENTAIR LEIDERSCHAP

ELEMENTAIR LEIDERSCHAP ELEMENTAIR LEIDERSCHAP leiderschap in Nederland 2011 Hoe eenvoudig een systeem kan zijn en leiderschap een fundamentele wending kan geven Wanneer ben ik als leider in mijn element? antwoord van een Goeroe

Nadere informatie

Onderzoek naar persoonlijk leiderschap

Onderzoek naar persoonlijk leiderschap Persoonlijk leiderschap: diepte interview Onderzoek naar persoonlijk leiderschap André de Waal Een onderzoek naar persoonlijk leiderschap (gedrag) bij Defensie heeft geleid tot een dissertation rapport

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie