#46 11/ 07. > + - [x] OP OOGHOOGTE IS EEN UITGAVE VAN OOGZORG WERELDWIJD VOORHEEN OOGZORG HIMALAYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#46 11/ 07. > + - [x] OP OOGHOOGTE IS EEN UITGAVE VAN OOGZORG WERELDWIJD VOORHEEN OOGZORG HIMALAYA"

Transcriptie

1 GEACHTE DONATEUR HOE WIJD IS WERELD- WIJD SAMEN STERKER? TWEE STICHTINGEN ONDER ÉÉN DAK HOE MAKEN WIJ DE KEUZE VOOR EEN PROJECT? MEKONG EYE DOCTORS IN VIETNAM EN CAMBODJA NIEUWS IN HET KORT HARTELIJK DANK! WAT KUNT U DOEN? IS EEN UITGAVE VAN OOGZORG WERELDWIJD VOORHEEN OOGZORG HIMALAYA STICHTING OOGZORG WERELDWIJD WERD OP 28 AUGUSTUS 1984 OPGERICHT ONDER DE NAAM STICHTING OOGKAMP HIMALAYA. DE STICHTING STELT ZICH TEN DOEL OOGZIEKTEN TE HELPEN VOORKOMEN EN BESTRIJDEN IN ONTWIKKE- LINGSLANDEN. HAAR OPSTELLING IS ONAFHANKELIJK TEN AANZIEN VAN RAS, GODSDIENST EN POLITIEK. > + - [x]

2 GEACHTE DONATEUR, Voor u ligt de 46 e editie van Op Ooghoogte, de nieuwsbrief van Oogzorg Wereldwijd. Al sinds 1987 houden we onze donateurs op deze manier op de hoogte van de voortgang, van de resultaten, maar ook van de problemen in de met uw donatie ondersteunde projecten. Op Ooghoogte is er in de loop van de jaren wel anders gaan uitzien, maar het gaat nog steeds over hoe we bijdragen aan de strijd tegen onnodige blindheid. Ook deze keer besteden we natuurlijk aandacht aan de projecten. Maar we willen u vooral ook vertellen waarom Oogzorg Wereldwijd nou juist deze projecten ondersteunt, wat we nu precies met Wereldwijd bedoelen, welke rol ons kantoor in Amsterdam vervult. Er is ons veel aan gelegen u als donateur niet alleen op de hoogte te houden van de inhoud van de projecten, maar ook van de wijze waarop we projecten identificeren en beoordelen. Zodat u weet hoe wij uw bijdrage inzetten en waarom. Sinds 1 juli van dit jaar houden we samen met de medewerkers van Mekong Eye Doctors kantoor in Amsterdam-Sloterdijk, vlak naast het station. We werken nu nog als twee onafhankelijke organisaties vanaf hetzelfde adres, maar merken al duidelijk dat door dingen samen aan te pakken we samen sterker staan. In deze nieuwsbrief vertellen we u graag meer over deze samenwerking. In de nabije toekomst zullen we ons gezamenlijk aan u en aan de rest van Nederland presenteren. Onze post aan u zal er wat anders uit gaan zien, ons werk blijft hetzelfde: we blijven onveranderd bezig met de opbouw van betaalbare oogzorg in ontwikkelingslanden. Ik hoop dat u door deze nieuwsbrief een beter inzicht krijgt in het reilen en zeilen bij Oogzorg Wereldwijd. Ik wens u veel leesplezier. Foto cover: Martien Broers Pagina 2: Teun van der Heijden Martien Broers directeur PS. Wist u dat het u belastingvoordeel oplevert als u Oogzorg Wereldwijd steunt via een notariële akte? Op pagina 14 leest u er meer over. 3

3 HOE WIJD IS WERELDWIJD? Drie jaar geleden, in augustus 2004, veranderde de naam van onze stichting van Oogzorg Himalaya in Oogzorg Wereldwijd. Graag lichten we nog eens toe wat ons tot die naamswijziging heeft doen besluiten. Onze stichting begon in 1984 haar activiteiten in Nepal. In de loop der jaren breidde het werkgebied zich uit naar andere landen in de Himalaya. Vanaf het begin van de nieuwe eeuw ondersteunen we ook projecten buiten de Himalayaregio: Indonesië, Vietnam, Djibouti, Ghana, Tanzania, Ethiopië. Met de naam Oogzorg Wereldwijd willen we aangeven dat onze activiteiten zich niet meer beperken tot de Himalaya-regio. Er wordt een groeiend beroep op ons gedaan vanuit andere Aziatische en vanuit Afrikaanse landen. Dit bevestigt de wetenschap dat het probleem van onnodige blindheid een wereldwijd probleem is. Vermijdbare en behandelbare blindheid komt voor in ontwikkelingslanden waar ook ter wereld en beperkt zich niet tot bepaalde regio s. Wij vinden het belangrijk om de kennis en ervaring die we in de Himalaya-regio hebben opgebouwd, wijder in te zetten En daar hebben we onze naam op aangepast. Wat we vooral niet willen pretenderen is dat onze organisatie het probleem wereldwijd zou kunnen aanpakken. We zijn een kleine organisatie, dus dat kunnen en willen we niet. We waken ervoor niet teveel verschillende projecten te steunen. Alleen door ons te concentreren op een bepaald aantal gebieden zijn wij in staat om projecten van goede kwaliteit uit te voeren of te ondersteunen. We willen ook niet suggereren dat het werk in de Himalaya-regio klaar zou zijn en we ons daarom nu op andere gebieden richten. Er is ook op onze bakermat nog zeer veel te doen en daaraan zullen we altijd een bijdrage blijven leveren. Met buitenlandse organisaties zoals Christoffel Blinden Mission uit Duitsland, Sight Savers International uit Groot-Brittannië en Fred Hollows Foundation uit Australië blijven we ook zoeken naar overleg en samenwerking in de projectlanden. Op dit moment zetten wij een nieuwe stap in onze ontwikkeling: de samenwerking met collega-organisatie Mekong Eye Doctors is van start gegaan. Het is nu nog belangrijker om gefocust te blijven. We zullen ons daarom blijven concentreren op een beperkt aantal aandachtsgebieden: de Himalaya-regio, de Mekong-regio de bakermat van onze nieuwe collega s - en een aantal landen in Afrika. 4 Wat ziet u nu? Hier, in het Himalaya Eye Hospital in Nepal, wordt vaak op de klassieke manier, met behulp van de refractiebril en voorzetglaasjes uit de brillendoos, de afwijking van het oog bepaald. Bij mensen die analfabeet zijn blijkt dit beter te werken dan een modern apparaat waarbij men geschreven tekens moet herkennen. Foto: Martien Broers PIA AAN HET WOORD Pia Dijkstra (Vinger aan de Pols, Journaal) voelt zich aangesproken door onze doelstelling en zet zich in voor onze strijd tegen onnodige blindheid. De samenwerking met Mekong Eye Doctors is volop in ontwikkeling. Neem nou Vietnam. Daar worden de krachten gebundeld in het beheer van de projecten die elk van de organisaties steunt in dit land. En dát vind ik nou zo goed van deze nieuwe organisatie in de maak ; nog efficiënter met het beschikbare geld omgaan, dat betekent meer geld om mensen het zicht terug te geven! Ik wens bestuur en medewerkers veel succes de komende tijd.

4 TWEE STICHTINGEN ONDER ÉÉN DAK Sinds 1 juli zijn de organisaties Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors in hetzelfde kantoor gehuisvest, in Amsterdam-Sloterdijk. We delen de voordeursleutel terwijl we nog twee gescheiden organisaties zijn. Toch werken we al samen op een aantal fronten. De dagelijkse, huishoudelijke gang van zaken wordt natuurlijk gedeeld, zo ook een aantal taken van office management. De projectmedewerkers overleggen met regelmaat en de mensen die voor fondsenwerving en communicatie zorgen buigen zich gezamenlijk over het plan voor Hoe gaan we onze donateurs benaderen? Wat gaan we inzetten om nieuwe donateurs te werven? Waar schrijven we over in de nieuwsbrieven? Met het oog op daadwerkelijk van twee organisaties één worden zijn dit zaken waar we ons over bezinnen en waarin we ons op elkaar afstemmen. Zo werken we eraan om van twee teams één te worden. Wij hebben alle vertrouwen in de toekomst als één organisatie! De medewerkers van Mekong Eye Doctors en Oogzorg Wereldwijd op de foto op het dak van het kantoorpand. Van links naar rechts Martien Broers, Caecil Fennis, Margreet Geels, Bas van Leeuwen en Yvonne Reifler. Mevrouw Alie van der Wal was die dag afwezig. Foto: Mekong Eye Doctors en Oogzorg Wereldwijd SAMEN STERKER? We hebben vele positieve reacties van u mogen ontvangen op de aankondiging, eerder dit jaar, dat Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors de krachten gaan bundelen. Die sterken ons in de gedachte dat we er goed aan doen. Wij zijn blij met uw vertrouwen! Op deze plaats gaan we wat dieper in op de vraag welke overwegingen nu eigenlijk precies een rol hebben gespeeld voordat het besluit tot verregaande samenwerking werd genomen. Op de eerste plaats is er de overeenkomst in doelstelling. Beide organisaties hebben als doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van structurele oogzorg, op de eerste plaats ten behoeve van de armste bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden. Met andere woorden: we willen precies hetzelfde bereiken. Ten tweede zien wij dat de organisaties elkaar kunnen aanvullen en dus samen meer kunnen bereiken. Elk van de twee organisaties heeft haar eigen werkwijze en haar eigen werkgebied. Door samen verder te gaan kunnen we in de toekomst gebruik maken van elkaars sterke kanten. Dat zal leiden tot een organisatie die beter gespecialiseerde ondersteuning kan geven aan lokale projecten. Het is belangrijk om in Nederland bij een groter publiek de ernst van het probleem onder ogen te brengen en zo de benodigde fondsen te werven. Als één organisatie hoeven we maar één naam over het voetlicht te brengen. Er blijft dan meer geld beschikbaar voor de hulpverlening. Op kantoor kunnen we onszelf zodanig organiseren dat op nog effectievere en efficiëntere wijze uitvoering gegeven kan worden aan alle taken. Bovendien zal het samenvoegen van beide organisaties uiteindelijk tot een besparing van de kosten leiden, waardoor we met de beschikbare middelen nog meer kunnen doen. Tenslotte: we zullen beter in staat zijn om in de toekomst ook bij de Nederlandse, Europese, of andere rijke, westerse overheden fondsen te werven voor ons werk. Want we kunnen ons krachtiger presenteren in de onderhandelingen en sterker pleiten voor de projecten die we belangrijk vinden; één grotere organisatie vermag meer dan twee kleine. Inderdaad: samen staan we sterker! 7

5 HOE MAKEN WIJ DE KEUZE VOOR EEN PROJECT? MEKONG EYE DOCTORS IN VIETNAM.. Welke afwegingen spelen een rol als het er om gaat of een project in aanmerking komt voor steun? Ten eerste moeten zoveel mogelijk mensen toegang tot het project hebben. Ten tweede dient de aangeboden oogzorg betaalbaar te zijn: ook mensen met weinig geld worden geholpen, en zij die niets kunnen betalen worden vrijgesteld van betaling. Ten derde levert het project een bijdrage aan het verkleinen van het grote probleem van vermijdbare blindheid. De projecten delen we in drie soorten in. Nepal is een voorbeeld van een projectland waar Oogzorg Wereldwijd zich voor lange tijd heeft verbonden aan de opbouw van structurele oogzorg. In dit land was bijna geen oogzorg voorhanden toen wij er in 1984 begonnen. Op al onze aandachtsgebieden zijn wij er actief: wij financieren oogkampen, de bouw van oogziekenhuizen en klinieken, en opleidingen. Op dit moment loopt er het grote project van financiering en begeleiding van de bouw van het nieuwe Mechi Oogziekenhuis. In Nepal steunen wij verschillende projecten en er gaat veel geld om. Daarom hebben wij een lokale medewerker aangesteld. Hij coördineert de verdeling en bewaakt de besteding van het gedoneerde geld. Sinds 1997 steunt Mekong Eye Doctors (MED) projecten in vijf verschillende provincies in het zuiden van Vietnam. Eén ervan is de afdeling oogheelkunde van het provinciaal ziekenhuis in Tra Vinh. De ondersteuning bestaat vooral uit het financieren van staaroperaties en medische instrumenten. Naast het provinciaal ziekenhuis heeft Tra Vinh ook een Centre of Social Diseases (COSD). Deze geneeskundige dienst richt zich vooral op preventie in de afgelegen gebieden. Mede door de ondersteuning van MED is oogheelkunde nu een aandachtsgebied voor het COSD, en dit resulteerde in 2005 in het opzetten van een afdeling oogheelkunde. MED is gevraagd om ook hier steun te verlenen. In een vergadering met het COSD en de Provinciale Gezondheidsdienst heeft de hulpvraag verder vorm gekregen. Er is een trainingsprogramma voor de primaire oogzorg opgezet en onderzoek naar staar bij de arme bevolking in afgelegen gebieden. Gezondheidswerkers van de districten, communes en dorpen krijgen nu een basistraining van enkele dagen in preventie en oogheelkunde. Na deze training kunnen ze bij patiënten met oogproblemen een diagnose stellen en een simpele behandeling uitvoeren of de patiënt doorverwijzen naar een ziekenhuis. De volgende groep projecten zijn die waar al sprake is van oogzorg op het moment dat wij hulp gaan bieden. Neem Vietnam; hier zijn wij door de VNIO, het Vietnamees Nationaal Oogheelkundig Instituut, gevraagd om in de noordelijke provincie Cao Bang de verdere ontwikkeling van oogzorg te steunen. Er is dus een sterke, goed georganiseerde lokale partner aanwezig, en deze wordt ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van projecten. Ook in Pakistan, Tanzania en Ghana werken we via een lokale partnerorganisatie. De derde groep omvat kortlopende projecten, waarin de gevraagde steun meestal beperkt is en onze bemoeienis van korte duur. Zoals bijvoorbeeld in het geval van de Ethiopische oogheelkundig verpleegkundige die ons vroeg zijn opleiding tot staardokter te financieren. Daardoor is hij nu in staat om staaroperaties te verrichten. Bij elk project, groot of klein, kijkt Oogzorg Wereldwijd naar de visie achter de hulpvraag. We streven ernaar dat het werk in de toekomst op eigen kracht gedaan kan worden. 8.. EN IN CAMBODJA Sinds 1999 biedt MED ondersteuning aan de oogzorg in Cambodja, gericht op achtergebleven, arme gebieden. Er wordt een structurele verbetering van de oogzorg nagestreefd. MED werkt hiertoe nauw samen met de overheid en met de lokale Cambodjaanse oogteams. Een van de provincies waar MED actief is, is Kratie. Aanvankelijk werden hier uitsluitend oogkampen door Nederlandse oogteams uitgevoerd. In het kader van een structurele opbouw van de oogzorg werd een Cambodjaans oogteam opgeleid. In 2001 werd een nieuwe oogkliniek geopend en sindsdien kan men vanuit een goed uitgeruste locatie werken. Naast het behandelen van patiënten worden dorpsgezondheidswerkers opgeleid. Ook houdt het team spreekuur in de lokale gezondheidscentra in Kratie en in de moeilijk toegankelijke provincie Mondul Kiri. Een andere taak is het verrichten van oogmetingen bij schoolkinderen. Het team in Cambodja ontvangt, indien nodig, ondersteuning van Nederlandse specialisten. 9

6 HIMALAYA EYE HOSPITAL In het oogziekenhuis in Pokhara is afgelopen zomer, mede op basis van de recente politieke en sociale ontwikkelingen in Nepal, het management ingrijpend veranderd. Oogzorg Wereldwijd ondersteunt de overgang van centraal management (door ons kantoor Kathmandu) naar lokaal management, en heeft de afgelopen maanden intensief overlegd met de betrokken partijen. Want ook in de toekomst dient de kwaliteit van de oogzorg gegarandeerd te blijven. De komende tijd zal uitwijzen of dit naar ieders tevredenheid geregeld is. VIETNAM In december zullen directeur Martien Broers en bestuurslid Cees van Dijl naar Vietnam reizen. In het zuiden van het land zullen zij er, samen met programmamanager Alie van der Wal van Mekong Eye Doctors, hun projecten bezoeken. Van 9 tot 11 december vindt in Hanoi een workshop plaats van de internationale oogzorgorganisaties die in het land werkzaam zijn. Tezamen met het Vietnamees Nationaal Oogheelkundig Instituut (VNIO), de overkoepelende organisatie in Vietnam, en enkele Vietnamese organisaties uit een aantal provincies zal men zich buigen over de opzet van een nationaal plan voor oogzorg. Na deze driedaagse reist het gezelschap van Mekong Eye Doctors en Oogzorg Wereldwijd door naar de provincie Caobang om er ons project te bezoeken. EVALUATIE MECHI EYE CARE CENTRE NEPAL (onder) In opdracht van de Nepalese overheid is onderzocht hoe het centrum in de afgelopen 5 jaren heeft gefunctioneerd. Professor Dr Sjah, hoofd Oogheelkundige Afdeling van de Tribhuvan Universiteit, een afgevaardigde van het Ministerie van Gezondheid, en de directeur van de Social Welfare Council hebben aan de hand van bezoeken en rapporten hun bevindingen gegeven. Belangrijkste conclusie: het centrum presteert maximaal gezien de te kleine behuizing en het tekort aan oogartsen. Hoge prioriteit voor het opleiden van oogartsen is het advies. Foto onder: Martien Broers, foto boven: Marion Reesink INDIA In de Indiase deelstaat Rajasthan verleent de Rijdende Opticien sinds eind 2005 zijn diensten, met steun van Oogzorg Wereldwijd. Dit project richt zich specifiek op het aanbieden van refractiediensten aan de armste bevolking in de dorpen op het platteland van het district Jodhpur (foto rechtsboven). Initiatiefnemer Stichting Shared Vision rapporteert over de voortgang. In 2006 werden van de bereikte mensen er onderzocht. Van hen kregen er een bril en werden er 173 aan staar geopereerd. Kosten per onderzochte en behandelde patiënt: 2,91. Over 20 is een duidelijke toename van behandelde patiënten te zien. Men verwacht dat de lijn zich doorzet en dan zal het aantal bereikte, onderzochte en behandelde mensen eind dit jaar met 40% zijn toegenomen. Om ook in de jaren 2008 en 2009 in de grote behoefte aan oogheelkundige diensten in het district te kunnen voorzien heeft Oogzorg Wereldwijd een bedrag van ,- extra ter beschikking gesteld. 10

7 HARTELIJK DANK! Ook het afgelopen half jaar waren er velen die ons werk extra bedacht hebben. De heer Verlinden uit Oirschot zag Abraham en bracht 3.000,- bijeen voor het Mechi Oogziekenhuis in Nepal Een mevrouw uit Houten was jarig. Samen met de gasten op haar feest zorgde zij voor een bedrag van 250,- De heer Berghoef uit Overveen nam afscheid bij accountantskantoor Ernst& Young. De genodigden op zijn receptie gaven gul, 1.525,- was het resultaat Een dubbel verjaardagsfeest van de heer en mevrouw Verhaagen uit Teteringen was goed voor 500,- Mevrouw De Jong uit Nijmegen verkocht haar eigengemaakte jam en maakte de opbrengst van 470,- naar ons over De heer Polman uit Enschede ging met pensioen. Zijn afscheidscadeau van 165,- mocht naar Oogzorg Wereldwijd De heer en mevrouw Burger uit Alkmaar vierden hun 45-jarig huwelijk. Uit dankbaarheid hiervoor en voor een helder zicht na een oogoperatie vroegen zij hun gasten om geld, zodat ook minder bedeelden weer kunnen gaan zien ,- was het resultaat De Elbrusbeklimming van juni dit jaar. 5 mensen lieten zich sponsoren door familie en vrienden. Dit leverde hen een mooie reis en een topprestatie op en Oogzorg Wereldwijd 5,75. Een oud-opticien maakte spontaan als eerste gift 1.000,- over met de vermelding: ik ben 60 geworden en voel me geroepen om Oogzorg Wereldwijd te steunen. Van een heer uit Krommenie ontvingen wij 160,- met de opmerking: 65 jaar, net geholpen aan staar, mijn verjaardagscadeau. Deze en al uw hartverwarmende acties geven blije gezichten, zoals bij deze man uit Vietnam die u hier vóór en ná zijn staaroperatie ziet! Foto s: Mekong Eye Doctors Voor de inrichting van het Mechi Oogziekenhuis werd gegolfd en gepuzzeld: In juni werd het KPMG golftoernooi gespeeld. Op voorspraak van onze penningmeester besloot de commissie dat een deel van de opbrengst naar Oogzorg Wereldwijd zou gaan ,- werd door Stichting Wilde Ganzen vermeerderd naar een totaalbedrag van 5.525,- Het jaarlijkse golftoernooi van Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg werd weer een prachtige dag. Behalve voor de fantastische opbrengst van ,- heeft de Lionsclub ook gezorgd voor vermeerdering van die opbrengst door Stichting Wilde Ganzen en NCDO. Het totaalbedrag werd middels een symbolische cheque bekendgemaakt: ,- kan aan de operatiekamers van het nieuwe ziekenhuis worden besteed. De eerste maanden van het jaar was Oogzorg Wereldwijd begunstigde van de Telepuzzel in de Telegraaf. De opbrengst is nu bekend: ,-. 13

8 WAT KUNT U DOEN? Machtig ons tot automatische incasso U kunt ons machtigen om een door u bepaald bedrag in een door u bepaalde regelmaat van uw rekening af te schrijven. Daarmee besparen wij aanzienlijk op de bankkosten. Natuurlijk kunt u de machtiging te allen tijde weer intrekken. Iets voor u? Speel mee in onze loterij, een samenwerking met de Support Actie, met minimaal één lot per kwartaal à 5,50. Maar liefst 80% van de opbrengst komt ten goede aan ons werk en u maakt tevens kans op mooie prijzen zoals een auto, een cruise en geldprijzen! Iets voor u? Testament Naast familie en vrienden kunt u ook Oogzorg Wereldwijd opnemen in uw testament. U neemt dan een legaat of erfstelling op in uw testament, ten bate van Oogzorg Wereldwijd. Iets voor u? Heeft u een spaarrekening bij de Triodos Bank, dan heeft u de mogelijkheid (een deel van) de rente te bestemmen voor Oogzorg Wereldwijd. Meer informatie bij de Triodos Bank: Een jaarverslag kunt u te allen tijde downloaden via onze website. Op verzoek sturen wij het u toe. UNIEKE WENSKAARTEN VOOR DE FEESTDAGEN Leonie Jansen en Lianne Kuijntjes hebben in drie verschillende kleuren prachtige zeefdrukken gemaakt. Deze handgedrukte dubbele kaarten zijn in sets van 6 verkrijgbaar. Te bestellen door overmaking van 7,95 per set aan Postbank o.v.v. gewenst aantal sets. AIR MILES In de afgelopen periode konden met de door u bij elkaar gespaarde Air Miles weer vliegtickets voor werkbezoeken worden gekocht. Zo kunnen wij de donaties-in-geld zoveel mogelijk aan de projecten zelf besteden. Wilt u ook voor ons gaan sparen? Doe mee aan het groepsspaarplan. Spaart u al Air Miles, dan kunt u eenvoudig overstappen. Het saldo dat u al gespaard heeft wordt desgewenst in één keer overgeheveld naar onze groepsspaarrekening. Ook nieuwe spaarders zijn welkom! U ontvangt van ons nieuwe Air Miles kaarten. Ook is het mogelijk éénmalig uw saldo te laten overschrijven naar dat van de stichting. Voor alle mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons kantoor. HEEFT U EEN PAAR UUR DE TIJD? Ook in 2008 (van 23 t/m 29 maart) mogen wij weer meedoen met de collecte van Simavi. Heeft u een paar uur de tijd om te collecteren voor Oogzorg Wereldwijd? Meldt u dan aan als collectant. Het geld dat u ophaalt wordt door Simavi verdubbeld! Iets voor u? Steun ons via een notariële schenking, Een rekenvoorbeeld: een vorm van schenken met maximaal Jaarkinkomen ,- belastingvoordeel. Als u de schenking Belastingschijf 42 % voor minimaal 5 jaar in een notariële akte vastlegt is deze volledig aftrekbaar van de belasting. Bijvoorbeeld: een Bijdrage zonder akte: Jaarlijkse bijdrage 110,- schenking per notariële akte van 190,- Belastingteruggave 0,- per jaar is goed voor 7 staaroperaties. Netto betaalde donatie 110,- Daarvan draagt u dan netto 110,- bij, goed voor 4 staaroperaties. De belastingdienst betaalt de overige 3! Iets voor u? Bijdrage met akte: Jaarlijkse bijdrage met periodieke schenking 190,- Notariskantoor Batenburg in Haarlem Belastingteruggave 80,- maakt voor u gratis de akte op. Netto betaalt u per jaar 110,- Iets voor u? Neem contact met ons op voor meer informatie. Bel: of mail: ADRES: Oogzorg Wereldwijd Naritaweg 12D 1043 BZ Amsterdam T +31(0) F +31(0) BANKRELATIES Postbank nr ING nr t.n.v. Oogzorg Wereldwijd, Amsterdam COLOFON, ISSN: , Op Ooghoogte verschijnt 3x per jaar, Samenstelling en redactie Oogzorg Wereldwijd, Grafisch ontwerp Heijdens Karwei Amsterdam, Druk en verzending Mailtraffic Zwolle, oplage 9.500, Stichtingenregister KvK Haarlem nr Bestuur - voorzitter prof. dr. R.M. Lapré, vice voorzitter / medische zaken G.M. Smith, oogarts, penningmeester F.A. Wijstma, algemeen lid C. van Dijl, personeelszaken drs. W.A. Meijer, Bureau - directeur drs. M. Broers, office manager, fondsenwerving & communicatie mw C.F.M. Fennis, donateurs- en financiële administratie B. van Leeuwen Oogzorg Wereldwijd is gerechtigd nevenstaand keurmerk te voeren. Het Centraal Bureau Fondsenwerving geeft hiermee aan dat wij een solide beleid voeren met betrekking tot fondsenwerving en de besteding ervan. 14

#47 06/ 08. > + - [x]

#47 06/ 08. > + - [x] GEACHTE DONATEUR HOE WERKT EYE CARE FOUNDATION? AFSCHEID VRIJWILLIGER GE- ZOCHT WAAR WERKT EYE CARE FOUNDATION? EYE CARE FOUNDATION EN FONDSENWERVING NIEUWS IN HET KORT HARTELIJK DANK! WAT KUNT U DOEN?

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT. Duurzame oogzorg Stap voor stap op weg naar zelfstandigheid Aanpak en besteding projectgelden 2011. Voorkomt blindheid

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT. Duurzame oogzorg Stap voor stap op weg naar zelfstandigheid Aanpak en besteding projectgelden 2011. Voorkomt blindheid EE OGEBLIK IS EE UITGAVE VA EYE CARE FOUDATIO EE OGEBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Duurzame oogzorg Stap voor stap op weg naar zelfstandigheid Aanpak en besteding projectgelden 0 blinden doen zien!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Stichting De Elfde Vestiging, Ghana Februari 2013

Nieuwsbrief 9 Stichting De Elfde Vestiging, Ghana Februari 2013 Nieuwsbrief 9 Stichting De Elfde Vestiging, Ghana Februari 2013 Feest! Was het afgelopen maand in Ghana. Daar werd met luide trommels en mooie officiële woorden van de lokale chief de tweede oogkliniek

Nadere informatie

Eyecare nieuwsbrief nieuwsbrief van Eyecare Foundation: uw donatie aan het werk

Eyecare nieuwsbrief nieuwsbrief van Eyecare Foundation: uw donatie aan het werk Eyecare nieuwsbrief nieuwsbrief van Eyecare Foundation: uw donatie aan het werk Nummer 15 www.eyecarefoundation.nl mei 2013 Inhoud U bent onmisbaar pagina 2 Oogarts Coen Koppert: Wat wij daar zien en leren

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Lions Werkgroep Blinden 2008/2009

Jaarrekening. Stichting Lions Werkgroep Blinden 2008/2009 Jaarrekening Stichting Lions Werkgroep Blinden 2008/2009 Inhoudsopgave Doelstelling... 3 Voortgang beleid... 3 Fondsenwerving... 3 Samenwerkingsverbanden... 3 Continuïteit... 4 Projecten... 4 Balansen

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT Een ogenblik is een UITGAVE van eye care foundation EEN OGENBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Voorkomt blindheid Eye Care Foundation is ontstaan uit Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors Eye Care

Nadere informatie

Nummer 17 www.eyecarefoundation.nl juni 2014. Khadkawati s leven veranderde van de ene op de andere dag.

Nummer 17 www.eyecarefoundation.nl juni 2014. Khadkawati s leven veranderde van de ene op de andere dag. 30 years of focus Eye Care nieuwsbrief uw donatie aan het werk Nummer 17 www.eyecarefoundation.nl juni 2014 Inhoud 30 jaar samen met u pagina 2 Blijven werken aan duurzame oogzorg pagina 2 Ik ben gelukkig.

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT Een ogenblik is een UITGAVE van eye care foundation EEN OGENBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Voorkomt blindheid Voorkomt blindheid Eye Care Foundation is ontstaan uit Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT EEN OGENBLIK IS EEN UITGAVE VAN EYE CARE FOUNDATION EEN OGENBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Eye Care Foundation is ontstaan uit Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors Eye Care Foundation in Top 5

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Jan Oosterink: oud tropenarts, oogarts en Chief Lafinaaba

Jan Oosterink: oud tropenarts, oogarts en Chief Lafinaaba Nieuwsbrief 10 Stichting De Elfde Vestiging, Ghana Augustus 2013 - In memoriam - Jan Oosterink: oud tropenarts, oogarts en Chief Lafinaaba Met groot verdriet moeten wij meedelen dat oogarts Jan Oosterink

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT EEN OGENBLIK IS EEN UITGAVE VAN EYE CARE FOUNDATION EEN OGENBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Voorkomt blindheid Voorkomt blindheid Eye Care Foundation is ontstaan uit Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Bericht van De Elfde Vestiging in Garu, Ghana

Bericht van De Elfde Vestiging in Garu, Ghana Bericht van De Elfde Vestiging in Garu, Ghana Ons project staat! Eind mei is er door de projectmanager van Stichting de Elfde Vestiging van Oogziekenhuis Zonnestraal een bezoek gebracht aan het noorden

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT Een ogenblik is een UITGAVE van eye care foundation EEN OGENBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Help ook mee de oogzorg in Afrika te verbeteren Maak kennis met John van Haarlem, adviseur voor Vietnam Vijf

Nadere informatie

Beddenhuis in gebruik

Beddenhuis in gebruik Nieuwsbrief 12 Eye Clinics Ghana December 2014 Beddenhuis in gebruik Afgelopen september is het beddenhuis in Bolgatanga officieel in gebruik genomen. Inmiddels hebben hier al heel wat patiënten overnacht,

Nadere informatie

jaarverslag 2010 Stichting Oud in Afrika Mei 2011 Kuipershaven AM Dordrecht Postadres: Postbus AG Dordrecht

jaarverslag 2010 Stichting Oud in Afrika Mei 2011 Kuipershaven AM Dordrecht Postadres: Postbus AG Dordrecht jaarverslag 2010 Stichting Oud in Afrika Mei 2011 Kuipershaven 169 3311 AM Dordrecht Postadres: Postbus 255 3300 AG Dordrecht Tel. 078-6351111 Email mail@oudinafrika.org Bank 473580144 t.n.v. Oud in Afrika,

Nadere informatie

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent.

Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. Draag zorg voor een betere wereld ook als u er zelf niet meer bent. 1 INHOUD VOORWOORD Voorwoord 3 AMREF Flying Doctors? 5 Wat doen we? 6 De kracht van AMREF 8 Flying Doctors Hoe kunt u ons steunen? 11

Nadere informatie

Nieuwsbrief over De Elfde Vestiging in Garu, Ghana

Nieuwsbrief over De Elfde Vestiging in Garu, Ghana Nieuwsbrief over De Elfde Vestiging in Garu, Ghana Op 9 september jl. reisde een afvaardiging van het Bestuur van Oogziekenhuis Zonnestraal af naar Garu, in het Noordoosten van Ghana. De delegatie, bestaande

Nadere informatie

Nummer 18 www.eyecarefoundation.nl december 2014

Nummer 18 www.eyecarefoundation.nl december 2014 30 years of focus Eye Care nieuwsbrief uw donatie aan het werk Nummer 18 www.eyecarefoundation.nl december 2014 Inhoud Uw steun blijft noodzakelijk pagina 2 Na al die jaren kan ik eindelijk weer geld verdienen!

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Concept Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2014. Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2014 Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2014 3 2014 In een OOG-opslag Eye Care Foundation ondersteunde in vier Aziatische landen en één Afrikaans land projecten ten behoeve van het bestrijden

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STICHTING DHAMPUS,

NIEUWSBRIEF STICHTING DHAMPUS, NIEUWSBRIEF STICHTING DHAMPUS, Januari 2013, 5e jaargang nr. 1 info@stichtingdhampus.nl Stichting Dhampus is een initiatief van Joost van Vlijmen, tandarts Redactie nieuwsbrief en website: Patty Voorsmit

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Nummer 19 www.eyecarefoundation.nl mei 2015. Dat baby Rejina na een spannende, maar geslaagde operatie kan zien - dat is dankzij u!

Nummer 19 www.eyecarefoundation.nl mei 2015. Dat baby Rejina na een spannende, maar geslaagde operatie kan zien - dat is dankzij u! Eye Care nieuwsbrief uw donatie aan het werk Nummer 19 www.eyecarefoundation.nl mei 2015 Inhoud Het effect van uw steun aan opleiding en training pagina 2 Bouw oogkliniek in Svay Rieng verloopt voorspoedig!

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet

Informatie over geef om schenken en nalaten. het nationale ballet Informatie over geef om schenken en nalaten het nationale ballet ballet van wereldklasse Het Nationale Ballet is trots op zijn vooraanstaande plaats in het Nederlandse culturele leven. Het gezelschap behoort

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT. Jubileum oogkamp in Nepal groot succes Blindheid door uien pellen in Vietnam Eye Care Foundation in Social Media

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT. Jubileum oogkamp in Nepal groot succes Blindheid door uien pellen in Vietnam Eye Care Foundation in Social Media EEN OGENBLIK IS EEN UITGAVE VAN EYE CARE FOUNDATION EEN OGENBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Jubileum oogkamp in Nepal groot succes Blindheid door uien pellen in Vietnam Eye Care Foundation in Social

Nadere informatie

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM)

Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Jaarverslag over het jaar 2012 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi (OWBM) Louise Hardenbergsingel 3, 2331BM Leiden Kvknummer: 28098094 Stichting Opvang Weeskinderen Blantyre Malawi Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad.

Het bestuur heeft in het verslagjaar 3x vergaderd. Daarnaast hebben de bestuursleden tussentijds veelvuldig per email of telefonisch contact gehad. Bestuursverslag 2013 De Stichting Glaucoomfonds heeft als doel het bevorderen van de oogheelkundige wetenschap, de toepassing van deze wetenschap en de zorg met betrekking tot de aandoening glaucoom. De

Nadere informatie

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT

OGENBLIK EEN ALSTUBLIEFT EEN OGENBLIK IS EEN UITGAVE VAN EYE CARE FOUNDATION EEN OGENBLIK ALSTUBLIEFT Voorkomt blindheid Eye Care Foundation is ontstaan uit Oogzorg Wereldwijd en Mekong Eye Doctors Vrijwilligers en lokale medici,

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie

JAARREKENING 2010WWW.RRDF.NL

JAARREKENING 2010WWW.RRDF.NL JAARREKENING 2010WWW.RRDF.NL Stichting RRDF - Jaarrekening 2010 2 Vooraf Dit is een beknopte versie van de jaarrekening 2010 van de Stichting RRDF (Rural Relief & Development Foundation). De jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012

Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Jaarverslag stichting Zuiver Afrikaans Water 2012 Bijlage: financieel jaarverslag 2012 Versie 0.1 Inleiding Als bestuur van de stichting Zuiver Afrikaans Water zijn wij blij met de resultaten die wij in

Nadere informatie

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs

Bijzonder. nieuws. Een wereld te winnen met bewegen! Nummer 2, 2014. Nieuwsbrief voor donateurs Bijzonder Nummer 2, 2014 nieuws Nieuwsbrief voor donateurs Een wereld te winnen met bewegen! Fonds verstandelijk gehandicapten is onderdeel van Stichting Meedoen mogelijk maken. Nieuws Geachte donateur,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting IDA Nr. 11 mei 2007

Nieuwsbrief Stichting IDA Nr. 11 mei 2007 Nieuwsbrief Stichting IDA Nr. 11 mei 2007 Aan onze donateurs. Dit is alweer de 11 de nieuwsbrief. Wij informeren u hiermee opnieuw over de ontwikkelingen van de activiteiten van de Stichting IDA. Naast

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent?

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Beste lezer, De toekomst, denkt u daar vaak over na? Over de mooie dingen die nog in het verschiet liggen, maar ook het onvermijdelijke

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014

Oosterweg HD Wijchen. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 1. Oprichting en doelstelling De Stichting Wijchen Wereldwijd is in 2009 ontstaan uit een samenwerking tussen De Rooms Katholieke parochie De Twaalf Apostelen en de Protestantse gemeente

Nadere informatie

ALGEMEEN JAAR- VERSLAG 2010. Dit is het elfde jaarverslag van Stichting Manusia Papua. In 2010 heeft het bestuur weer uitvoering JAARVERSLAG

ALGEMEEN JAAR- VERSLAG 2010. Dit is het elfde jaarverslag van Stichting Manusia Papua. In 2010 heeft het bestuur weer uitvoering JAARVERSLAG JAARVERSLAG Jaarverslag 2010 Stichting Manusia Papua IJSSELKADE 92 6981 LG Doesburg Telefoon:(0031)06-11453342 manusia-papua@planet.nl www.stichtingmanusiapapua.nl Zakelijke rekening: ING 8374403 KvK:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014 SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND

Nieuwsbrief 2014 SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND NIEUWSBRIEF SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND Al weer een jaar voorbij! Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de leerlingen en de activiteiten van het afgelopen jaar middels deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

Medical Mission International. Beleidsplan

Medical Mission International. Beleidsplan Medical Mission International Planetenweg 5 2132 HN Hoofddorp Medical Mission International Beleidsplan Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Medical Mission International. Het plan omvat een overzicht

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal

Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal Stichting Asian Heritage Nepal (SAHN), Nieuwsbrief, september 2015 Namasté! Fotoverslag van bezoek aan Nepal In augustus hebben bestuursleden Pieter van Buul en Annemieke Mencke (op eigen kosten) een bezoek

Nadere informatie

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring

Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring Informatie over schenken aan de Haastrechtse Kring ANBI en belastingvoordeel Stichting De Haastrechtse Kring Stichting Voor Culturele Belangen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder tbc Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation

Beleidsplan. Stichting Levante Foundation Beleidsplan Stichting Levante Foundation 2012-2016 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Levante Foundation. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en werkzaamheden en geeft inzicht

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Financieel overzicht 2008

Financieel overzicht 2008 Stichting Benares Schoolfonds Nieuwsbrief 2009 Onze 40 individuele leerlingen Stichting Benares Schoolfonds betaalt de schoolkosten van 40 individuele leerlingen, verspreid over meerdere scholen. Daarnaast

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland!

Betrokken ondernemen. Steun het sociaal initiatief in Nederland! Betrokken ondernemen Steun het sociaal initiatief in Nederland! Hartelijk dank voor uw belangstelling voor het Oranje Fonds. Uw hulp en betrokkenheid kunnen een wereld van verschil maken. Het Oranje Fonds

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop!

Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop! Nieuwsbrief Medical Mission International Gezondheid, Genezing en Hoop! Nieuwsbrief Donateurs, Voorjaar 2015 In Dit Nummer MMI en de Ebola-epidemie Brief van de redactie: Klappen van blijdschap! Kraamkliniek

Nadere informatie

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen

De cirkel van armoede doorbreken doe je samen De cirkel van armoede doorbreken doe je samen Financieel Jaarverslag 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Visie 3. Missie 4. Financiële rapportage baten 5. Financiële rapportage lasten Inleiding Hierbij bieden

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes. 20 januari 2008

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes. 20 januari 2008 Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008 Stichting Reddingsstation Wijdenes 20 januari 2008 Inkomsten Financieel is de Stichting Reddingsstation 2007 er heel goed uitgesprongen. Weliswaar zijn in

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 31 December 2014

Jaarverslag 2014 31 December 2014 Jaarverslag 2014 31 December 2014 Pagina 1 van 6 Vooraf Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het verslag omvat een overzicht van de inkomsten, uitgaven en activiteiten en geeft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014

Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Beleidsplan Stichting Onderwijsfonds Alafia Periode 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Werkzaamheden... 3 3. Werving van gelden... 4 4. Beheer van gelden... 5 5. Besteding van gelden... 6 Stichting

Nadere informatie

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF)

Stichting Labali Orphan Aids Foundation (LOAF) Stichting Labali O Aids F (LOAF) Stichting LOAF is opgericht in 2003 Fiscaalnummer 8129.39.451 KVK 140.76 464 Correspondentieadres: Beekstraat 38, 6231 LG Meerssen Bankrekeningnummer: NL51 INGB 000 95

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

2010 In een OOG-opslag

2010 In een OOG-opslag Jaarverslag 2010 Concept Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 3 4 2010 In een OOG-opslag Eye Care Foundation ondersteunde in 2010 in vijf Aziatische landen en in twee Afrikaanse landen projecten ten behoeve

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Financieel Jaarverslag 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

EEN KORTE HISTORIE VAN 10 JAAR MEDORA

EEN KORTE HISTORIE VAN 10 JAAR MEDORA 10 JAAR MEDORA EEN KORTE HISTORIE VAN 10 JAAR MEDORA Sinds de oprichting in november 2007 heeft de stichting op verschillende terreinen nieuwe activiteiten ontplooid. Daarmee maakte de stichting een groeiproces

Nadere informatie

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2015

STICHTING SARINHA FINANCIEEL VERSLAG 2015 STICHTING SARINHA (KINDERHULP MOZAMBIQUE) Soest FINANCIEEL VERSLAG 2015 KVK dossiernummer 32113256 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag bestuur Pagina Inleiding 4 Bestuurverslag 5 Toelichting op balans en staat van

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Stichting SOID Nederland

Jaarverslag 2015 Stichting SOID Nederland Jaarverslag 2015 Stichting SOID Nederland Bankrekening t.n.v. Stichting SOID Nederland IBAN code: BIC code: NL79INGB0004994195 INGBNL2A KvK-nummer: 55045448 ANBI-nummer: 851543996 8 januari 2016 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift

Overeenkomst Periodieke gift Exemplaar voor de ontvanger Overeenkomst Periodieke gift Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan Fonds verstandelijk gehandicapten, onderdeel van Stichting Meedoen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015

BELEIDSPLAN. Stichting Genetische Hartspierziekte PLN. Periode 2015 BELEIDSPLAN Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Periode 2015 Stichting Genetische Hartspierziekte PLN Postbus 66 1775 ZH MIDDENMEER RSIN/fiscaal nummer: 8518 79 950 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35.

JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND. KvK nummer 02094816 www.victoryhope.nl BIC ABNANL2A Fiscaal nummer 816869455 Rekening nummer 43.53.35. JAARVERSLAG 2013 VICTORY HOPE NEDERLAND Inhoud 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2013 2.2 Staat van baten en lasten 2013 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Overeenkomst Periodieke gift in geld

Overeenkomst Periodieke gift in geld Exemplaar voor ontvanger Overeenkomst Periodieke gift in geld Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker) Verklaart een gift te doen aan De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Stichting SOID Nederland

Stichting SOID Nederland Stichting SOID Nederland ANBI-nummer: 851543996 KvK-nummer: 55045448 Bankrekening Rek.nr. 4994195 t.n.v. Stichting SOID Nederland IBAN code: BIC code: NL79INGB0004994195 INGBNL2A 9 januari 2013 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten

Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Steun het Helen Dowling Instituut Help kankerpatiënten en hun naasten Het HDI hielp mij en mijn gezin om te gaan met de ziekte. Want kanker heb je niet alleen. Monique Het Helen Dowling Instituut Kanker

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas

Financieel Jaarverslag 2011 - Stichting Ministries Argentinas Stichting Ministries Argentinas Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Bestuur Stichting Ministries Argentinas 11 Stichting Ministries Argentinas Disselboom 55 3763 ZJ Soest Nederland KvK-nummer: 32112010

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA Inhoudopgave Jaarverslag Pagina 1. Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting

Nadere informatie

: AF-JV-2012. : Definitief. : Stichting Atos Foundation. : Dirk van Tellingen

: AF-JV-2012. : Definitief. : Stichting Atos Foundation. : Dirk van Tellingen JAARVERSLAG 2012 AUTEUR(S) : Dirk van Tellingen DOCUMENTNUMMER : AF-JV-2012 VERSIE : v1.0 STATUS : Definitief BRON : Stichting Atos Foundation DOCUMENTDATUM : 27 december 2013 AANTAL PAGINA S : 11 EIGENAAR

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Bestuursverslag. Inleiding. Doel van de stichting. Rechtsvorm. Bestuur. PR / Reclame

Jaarverslag 2014. Bestuursverslag. Inleiding. Doel van de stichting. Rechtsvorm. Bestuur. PR / Reclame Jaarverslag 2014 Bestuursverslag Voor u ligt het vijfde jaarverslag van stichting Oltenia. In 2014 heeft Stichting Oltenia zich gericht op de ondersteuning van jongeren die studeren en op individuele hulpverlening.

Nadere informatie

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan:

Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan: Nummer 2 Schoonstersland 59 7951 HN Staphorst Telefoon 0522-46 3247 Info@hartvoorcambodja.nl www.hartvoorcambodja.nl Beste Mensen, Postbank: 3183491 Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar. Wij

Nadere informatie

ANBI-data per 1-1-2014

ANBI-data per 1-1-2014 Tenaamstelling Statutair: ANBI-data per 1-1-2014 "Stichting fondsenwerving ter bekostiging van opleiding en ontplooiing van leerplichtige kinderen" Roepnaam: "Stichting Leergeld Breda" Fiscaal nummer 8127

Nadere informatie