Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oranje Nassau College geeft je de ruimte"

Transcriptie

1 mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids Oranje Nassau College geeft je de ruimte

2 2 Schoolgids 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Scholierenpas bibliotheek 11 2 Voorwoord 4 Octoplus 11 3 Adresgegevens 5 Lessentabellen Adressen 5 7 Schoolactiviteiten 14 Bereikbaarheid 5 Excursie en werkweek 14 4 Organisatie 6 Groepsactiviteit 14 Unicoz onderwijsgroep 6 Schoolfeest 14 Twee vestigingen 6 Sport 14 Inspectie 6 Culturele avonden 14 5 Uitgangspunten 7 Vieringen 15 Identiteit 7 8 Rapportage en bevordering 16 Missie 7 9 Lesrooster en vakanties 17 Onderwijsvernieuwing 7 Rooster en lestijden 17 Maatschappelijk betrokken onderwijs 7 Lesuitval en roosterwijzigingen 17 Maatschappelijke stage 8 Vakanties 17 6 Ons onderwijs 8 10 Begeleiding 18 Onderbouw (leerjaar 1 en 2) 8 Leerlingbegeleiding 18 Bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 8 Mentor en personal coach 18 Leerwegen 8 Teamleider 18 Sectoren en units 9 Mentor- en begeleidingscorridor 18 Leerwegondersteunend onderwijs 9 Studiebegeleiding 18 Leergebieden 9 Keuzebegeleiding 18 Vaardigheden 9 Decaan 18 Projecten 9 Praktische Sector Oriëntatie (PSO) 19 Units 10 Specifieke zorg 19 Competentiegericht leren 10 Zorg Advies Team (ZAT) 19 Onderwijsteams 10 Vertrouwenspersoon 19 Leerwerktraject 11 Bureau Jeugdzorg 19 Buitenschools leren 11 Remedial Teaching (RT)

3 Schoolgids Orthopedagoog 19 Schoolmaatschappelijk werk 20 Jeugdgezondheidszorg 20 Rugzak (leerlinggebonden financiering) Communicatie 21 Contact met de school 21 Ouderavonden 21 Informatieplicht niet-verzorgende ouder 21 ONC Contact 21 Website 22 Webportal 22 Brieven en schoolgids 22 Medezeggenschapsraad 22 Ouderraad en ouderpanels 22 Camera s en wijkagent 24 Bewaakte fietsenstalling 25 Veiligheidsplan Financiën en verzekeringen 25 Ouderbijdrage 25 Schoolboeken 25 Leermiddelen 26 Gymnastiekkleding 26 Excursies 26 Diploma VCA 26 Kluisje 26 Tegemoetkoming studiekosten 26 Verzekeringen Kwaliteit en resultaat 27 Opbrengstenkaart 27 Leerlingenraad en leerlingenpanels 22 Examenresultaten Regels en veiligheid 23 Na het ONC 27 Huisregels Colofon 27 Leerlingenstatuut 23 Leerlingenpas 23 Ziekmelden 23 Verlof 23 Verzuim en te laat komen 23 Klachten 24 Bescherming persoonsgegevens 24 Internetprotocol 24 Leerlingbemiddeling 24 Streetwatch 24 Convenant De veilige school 24

4 4 Schoolgids 2 Voorwoord Welkom bij het Oranje Nassau College. Graag Het ONC geeft je de ruimte bieden wij u onze schoolgids aan voor het Onze leerlingen krijgen de ruimte om hun schooljaar In deze gids kunt u specifieke talenten te ontplooien. Ze krijgen lezen wie we zijn en wat wij doen op onze les op units, een soort kleine schooltjes in de vestiging van het ONC. Daarnaast is het een school. Een uitdagende leeromgeving waarin handig naslagwerk voor een aantal praktische zaken. een vaste groep docenten. de leerlingen hun eigen plek hebben met Nieuw dit jaar is de beroepsopleiding VM2: De leerling centraal de bovenbouw van de basisberoepsgerichte De leerling staat in onze school centraal. leerweg is samengevoegd met een opleiding Hij of zij moet zich hier thuis voelen. Het is mbo-niveau 2. onze taak hen te motiveren en tot leren uit te dagen. We zijn een school waarin iedere Wilt u eens een kijkje nemen op onze school? leerling zich gekend voelt. Dit komt door de Dan nodig ik u van harte uit een keer bij gekozen begeleiding en de aandacht die er ons binnen te lopen. We geven u graag voor de kinderen is. antwoord op uw vragen. Kennis en vaardigheden We laten onze leerlingen zoveel mogelijk Namens het leren. Hiervoor maken we gebruik van personeel wens moderne technieken. Zo zullen dit schooljaar ik u en alle alle leerlingen van leerjaar 1 werken op een leerlingen een eigen laptop. We vinden het belangrijk dat heel fijn schooljaar toe. de leerling niet alleen kennis vergaart, maar ook vaardigheden leert om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de maatschappij van M. Martijn nu en morgen. Daarnaast willen we dat onze directeur leerlingen zich ook qua persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen

5 3 Adresgegevens 3 Adressen Vestiging: mavo (vmbo-theoretische leerweg) beroepsvoorbereidende leerwegen Kaderberoepsgericht Basisberoepsgericht Clauslaan VN Zoetermeer Postbus AA Zoetermeer T F E Banknr.: t.n.v. SUOG inzake ONC locatie Clauslaan Directeur: mevrouw M. Martijn Plaatsvervangend directeur: mevrouw S. Rustenburg-v.d. Poppe Vestiging: vwo-plus (gymnasium, atheneum) havo mavo (vmbo-theoretische leerweg) Parkdreef EZ Zoetermeer T F E Banknr.: t.n.v. SUOG inzake ONC locatie Parkdreef Directeur: de heer drs. J.W. Bakker Plaatsvervangend directeur: de heer H.Th.F. van Tol Website: Algemene directie Algemeen directeur: de heer drs. J.Ph. Boer Bredewater CA Zoetermeer T F E College van Bestuur Unicoz onderwijsgroep Voorzitter: de heer R.A. van Leerdam Bredewater CA Zoetermeer T F E Bereikbaarheid Beide vestigingen zijn zowel met de fiets als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Vlakbij de Clauslaan stopt bus Schoolgids en de RandstadRail-haltes Delftsewallen en Driemanspolder en NS-station Zoetermeer liggen op loopafstand. Vlakbij de Parkdreef bevinden zich de RandstadRail-haltes Leidsewallen en Seghwaert.

6 4 Organisatie Unicoz onderwijsgroep Onze school is een brede scholengemeenschap die alle onderwijstypen aanbiedt: vwo-plus (gymnasium, atheneum), havo, mavo (vmbo-tl), beroepsvoorbereidende leerwegen (kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht) met waar nodig leerwegondersteuning. De school maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep. Deze onderwijsgroep is ontstaan nadat de SKOZ en de Una Scholengroep per 1 januari 2009 hun krachten hebben gebundeld. Unicoz onderwijsgroep staat voor uniek christelijk en katholiek onderwijs van hoge kwaliteit in alle wijken van Zoetermeer en heeft behalve het ONC ook 23 basischolen (waaronder een school voor speciaal basisonderwijs) onder haar hoede. Het College van Bestuur van de Unicoz onderwijsgroep is het bevoegd gezag van de school en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Meer informatie kunt u vinden op vestiging vwo-plus, havo en mavo vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen De directeuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs op de vestigingen. Inspectie Het toezicht op de school berust bij de Inspectie van het Onderwijs. T (gratis) voor vragen over onderwijs. De inspecteur belast met toezicht op onze school is: de heer drs. A.C.M. Willems T Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u de vertrouwensinspecteur van de inspectie bereiken: T (lokaal tarief) 6 Schoolgids Twee vestigingen Het ONC wordt geleid door de algemene directie die eindverantwoordelijk is voor deze scholengemeenschap. De school heeft twee vestigingen:

7 5 Uitgangspunten 5 Identiteit Het ONC is een open, christelijke school met ruimte en respect voor ieders overtuiging. Met als uitgangspunt de Bijbelse normen en waarden komt het christelijke karakter vooral tot uiting door de manier waarop personeel en leerlingen met elkaar omgaan. Het gaat bij ons niet om het leren alleen. Onderwijs moet leerlingen ook vormen en toerusten zodat zij zelfstandig als mens in de samenleving kunnen functioneren. Iedere leerling moet als individu gekend en erkend worden. Bovendien wordt van alle medewerkers verwacht dat zij de leerling op een positieve wijze benaderen, zorg voor de leerling hebben en dat zij al het mogelijke zullen doen om ervoor te zorgen dat de leerling zicht bij ons veilig en thuis voelt. Vanuit deze benadering krijgt de leerling alle kansen en mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen. Vanzelfsprekend vormen dagopeningen, vieringen en godsdienstonderwijs een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Missie Onze school heeft als doel: het bieden van kwalitatief goed en inspirerend onderwijs in een veilig en prettig leefklimaat om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van nu en morgen. Belangrijke uitgangspunten zijn dan ook: een opleiding die aansluit bij de aanleg en interesse van de leerling een brede ontplooiing van de leerling goede zorg en begeleiding van de leerling een veilig en vriendelijk schoolklimaat toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op ontwikkelingen in de maatschappij een zorgvuldige interne en externe communicatie en een goed gestructureerde organisatie integrale kwaliteitszorg Onderwijsvernieuwing Natuurlijk staat kennis bij ons centraal. De huidige maatschappij en het vervolgonderwijs hebben steeds meer behoefte aan flexibele mensen met een brede ontwikkeling. Mensen die weten hoe ze zelfstandig kunnen leren en werken. Het onderwijs moet de leerlingen daar goed op voorbereiden. Dat vraagt om een nieuwe benadering. Daarom is ons onderwijs gericht op: Inspirerend leren: we gaan uit van de actieve, meer zelfstandige en samenwerkende leerling die zich op een breed gebied oriënteert. Er is volop aandacht voor projectmatig onderwijs Schoolgids en samenwerkend leren. Werkvormen variëren van klassikale instructie, verkenning op het internet tot zelfstandig of gezamenlijk werken aan een opdracht. De leerling leert in een doorlopende leerlijn: het onderwijs is afgestemd op basis- en vervolgonderwijs. Anders lesgeven: er is een verschuiving naar begeleiden en ondersteunen van het leerproces. Op deze wijze streven we ernaar dat ons onderwijs meer aansluit bij de behoefte van de individuele leerling waardoor de betrokkenheid van de leerling toeneemt. Onze school ziet ICT als belangrijk middel voor uitdagend en activerend onderwijs. Leerlingen en docenten maken in toenemende mate gebruik van de elektronische leeromgeving. Behalve het boek en de docent, zijn de digitale leerbronnen zeer belangrijk. Maatschappelijk betrokken onderwijs Wij vinden het belangrijk dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en willen een bijdrage leveren aan het democratische gehalte van onze samenleving. Actief burgerschap betekent dat onze leerlingen deel uitmaken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren.

8 Hiervoor zijn sociale competenties nodig, die in ons onderwijsprogramma belangrijk zijn. Leerlingenpanels, buitenschools leren en maatschappelijke stages stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid. 8 Schoolgids Maatschappelijke stage Als onderdeel van het onderwijsprogramma volgen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Het doel van deze maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd >5 Uitgangspunten kennismaken met de samenleving en hier een onbetaalde bijdrage aan leveren; iets voor een ander willen doen op basis van eigen verantwoordelijkheid en het tonen van initiatief Ons onderwijs Wij zijn sterk in: leerlingen goed voorbereid op het competentiegerichte onderwijs in de bovenbouw. onderwijs in units kleine teams competentiegericht leren Bovenbouw (leerjaar 3 en 4) leergebieden Leerwegen begeleiding op maat Op grond van de resultaten en adviezen van maatschappelijke stages de docenten, bepalen we in welke leerweg de leerling in leerjaar drie geplaatst wordt. Onderbouw (leerjaar 1 en 2) We bieden drie leerwegen aan: Tijdens deze eerste twee jaren waarin alle Mavo (Theoretische Leerweg): deze leerweg leerlingen hetzelfde programma aangeboden krijgen, leren we onze leerlingen De leerling krijgt uitsluitend algemene is nog niet gericht op een bepaald beroep. goed kennen. We weten waar hun interesses, vakken en doet in tenminste zes vakken sterke en zwakke kanten liggen. We examen. Met deze leerweg is doorstroming stemmen ons onderwijs af op de belevingswereld van de leerling. Door het thematisch het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 naar de vak- en middenkaderopleidingen in werken binnen de leergebieden leren onze en 4) en soms ook naar de havo mogelijk. leerlingen de samenhang tussen de verschillende vakken ontdekken. Bovendien leren zij het examenprogramma bestaat uit vier Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL): met behulp van werkkaarten zelfstandig en algemene vakken en een beroepsvoorbereidend programma dat uit diverse samen te werken. Na deze twee jaar zijn onze onderdelen

9 Schoolgids bestaat. De kaderberoepsgerichte leerweg leidt op voor de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Basisberoepsgerichte leerweg (BBL): deze leerweg heeft een eenvoudiger programma dan de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook hier bestaat het examenprogramma uit vier vakken en een beroepsvoorbereidend programma dat een aantal onderdelen bevat. Deze leerweg leidt op voor de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Dit schooljaar start het ONC met VM2, een combinatie van de bovenbouw van de BBL met een opleiding mbo-niveau 2. Leerlingen kunnen deze nieuwe opleiding in drie jaar afronden. Sectoren en units Leerlingen die een beroepsgerichte opleiding willen volgen, hebben de keuze uit drie sectoren. Deze sectoren bestaan weer uit verschillende units: Zorg en Welzijn: Uiterlijke Verzorging en Verzorging Economie: Handel en Administratie Techniek: Techniek Breed Leerwegondersteunend onderwijs Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding en aandacht nodig hebben om het diploma te behalen. Leerlingen die een beschikking hebben van de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) voor het lwoo kunnen worden geplaatst op de: unit lwoo, indien er sprake is van leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek unit onderbouw met extra ondersteuning De kenmerken van het leerweg ondersteunend onderwijs zijn: kleine lesgroepen (lwoo) een eigen didactische en pedagogische aanpak intensieve begeleiding In de aparte lwoo-unit voor de onderbouw worden alle leerwegen (BBL, KBL en TL) aangeboden. In deze unit geeft een vast kernteam van zo n 12 docenten les aan de leerlingen van klas 1 en 2 van het lwoo. In de bovenbouw hebben de lwoo-leerlingen geen aparte unit maar krijgen zij zorg op maat aangeboden. Leergebieden In een leergebied werken de verwante vakken samen. Alle leerlingen van de onderbouw krijgen bijvoorbeeld Mens en Maatschappij, een combinatie van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en economie. In het leergebied Mens en Natuur werken de vakken natuurkunde, scheikunde, techniek, biologie en verzorging samen. Binnen het leergebied Kunst en Cultuur werken de leerlingen aan thema s voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Vaardigheden We zijn er niet alleen op gericht leerlingen te laten kennismaken met zoveel mogelijk vakken en de samenhang tussen de verschillende vakken, maar ook leren wij hen diverse vaardigheden. Hierbij valt te denken aan het vormen van een mening, zelfstandig onderzoek doen, samenwerken, keuzes maken, communiceren, omgaan met je schoolwerk, afspraken maken en je eraan houden, luisteren enz. De mentor schenkt hier tijdens de mentorlessen veel aandacht aan. Projecten Projecten bevorderen de samenhang tussen de verschillende vakken en zorgen ervoor dat de leerlingen zich vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken en presenteren eigen maken. In de onderbouw krijgen de leerlingen bijvoorbeeld een project over

10 vooroordelen. Tijdens dit project komen o.a. oorlogsslachtoffers vertellen over hun ervaringen, maken alle leerlingen een tolerantietest en maken ze op een actieve manier kennis met gewoontes en gebruiken in andere culturen. Voor de tweedeklassers worden de projectdagen Wat kies jij? georganiseerd. In dit project maken leerlingen o.a. kennis met ex-verslaafden die hun verhaal komen vertellen en die door onze leerlingen geïnterviewd worden. Ook onze wijkagent (met taak school ), medewerkers van Bureau Halt en van de GGD doen aan dit project mee. De projecten worden afgesloten met een presentatie. Dat kan zijn: een aparte schoolkrant, een voorstelling in de aula, posters, een muurkrant of een powerpointpresentatie. Units: kleine schooltjes in de school Modern en goed onderwijs vraagt om een veilige en uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen. Daarom hebben wij het gebouw volledig aangepast, zowel in de onderbouw als de bovenbouw. In nieuwe, aantrekkelijke units krijgen leerlingen les en werken zij individueel of in groepen aan kleuren. Het zijn leeromgevingen waar leerlingen worden uitgedaagd tot samenwerken en (zelfstandig) leren. De units hebben allemaal een vaste groep docenten. Zij verzorgen het onderwijs en begeleiden als coach het leren van onze leerlingen. De unit voor de onderbouw is te vinden op de eerste verdieping. Dit betekent dat leerlingen hun eigen plek hebben en niet meer van lesuur tot lesuur moeten veranderen van lokaal. Dit geeft rust en biedt structuur aan onze leerlingen. De leerlingen 6>6 Ons onderwijs werkvormen (simulaties, praktijkgerichte opdrachten, stages) in aanraking met de verschillende aspecten van techniek. Competentiegericht leren In alle bovenbouwunits volgen de leerlingen competentiegericht onderwijs. Een competentie is het vermogen van een leerling om in bepaalde situaties adequaat gedrag te vertonen. In de units leren de kinderen de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Deze vaardigheden worden geoefend op van de onderbouw van het leerwegondersteunend onderwijs hebben hun eigen steeds verschillende buitenschoolse situaties. de werkplekken in de units en toegepast in leeromgeving, waar naast het onderwijs ook Dit buitenschools leren vindt binnen diverse zeer intensieve zorg en begeleiding gegeven bedrijven en organisaties plaats. wordt. De unit Zorg en Welzijn heeft een Veel aandacht is er voor samenwerken, receptie/balie, een zorgcentrum en een haar- plannen en organiseren, initiatief tonen, en schoonheidssalon. Op de unit Economie communiceren en zelfstandig werken. Ook kunt u naast twee winkelruimten, ook een het presenteren van eigen werk en (beroeps) reisbureau, een evenementenbureau en een houdingsaspecten komen aan de orde. reclamebureau vinden. De leerlingen van de mavo bovenbouw Onderwijsteams zijn ook in een unit gegroepeerd met een We werken met zeven onderwijsteams: een vaste groep docenten. Hier wordt onderwijs beperkte groep docenten, les- en onderwijsassistenten. Het team draagt onder leiding geboden volgens de nieuwste inzichten. De unit Techniek Breed is een kleurrijke, van de teamleider de verantwoordelijkheid opdrachten. Alle units zijn zeer eigentijds inspirerende leeromgeving. Hier komen voor een bepaalde groep leerlingen in een 10 ingericht met sfeervol meubilair in mooie de leerlingen door middel van allerlei unit met betrekking tot het onderwijs en Schoolgids

11 >6 Ons 6onderwijs de begeleiding. Voor de leerling betekent dit een kleinschalige leeromgeving. Het voordeel hiervan is dat de lijnen kort zijn en dat problemen snel gesignaleerd kunnen worden. Vakoverstijgende afspraken zijn makkelijk te maken. Het team levert een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van school- en unitbeleid. Leerwerktraject Onze school is gekwalificeerd voor het aanbieden van het leerwerktraject. Het leerwerktraject is een opleidingsvariant binnen de basisberoepsgerichte leerweg en wordt aangeboden binnen alle sectoren. Het beroepsrichting. In leerjaar 3 en 4 wordt vanaf januari tot en met december per vijf of zes weken een week (bij Zorg en Welzijn wekelijks twee dagen) in een echte werksituatie gewerkt. Bedrijven en organisaties passend bij de gekozen opleiding bieden de leerlingen deze ruimte. De school zorgt voor opdrachten. De mavo heeft een 14-daagse stage. Scholierenpas bibliotheek Alle leerlingen ontvangen een gratis scholierenpas. Dit is een bibliotheekabonnement dat in samenwerking met de openbare bibliotheek is ontwikkeld. Met deze pas kan de leerling maar liefst 20 materialen lenen: leerwerktraject is integraal opgenomen in handig voor school en leuk voor ontspanning. reguliere units en leidt op tot een volwaardig BBL-diploma. Octoplus Basisscholen kunnen op onze vestiging met Buitenschools leren hun groep 8-leerlingen gebruikmaken van Door het buitenschools leren worden de de muziekruimte, de keukens en de ruimtes leerlingen nog beter voorbereid op hun beeldende vorming. Ruimtes met materialen vervolgopleiding. In de units Zorg en Welzijn, die op de basisscholen meestal niet aanwezig Economie en Techniek Breed worden de zijn. Dit biedt mogelijkheden tot verrassende leerlingen van leerjaar 3 vanaf de tweede en inspirerende opdrachten. Contactpersoon schoolweek geconfronteerd met buitenschools leren. Een dag per week gaan zij in is de heer J.W. Hartmann. een zogenaamde gezinsstage werken aan vaardigheden die nodig zijn voor de gekozen Schoolgids

12 12 Schoolgids LESSENTABEL ONDERBOUW 6 Onderbouw Leergebieden Totaal Ne + Mvt Mens& Mens & M-K&C Wi S&B Men Rt Pso Maatsch Natuur Code ne en fa du ak/gs/mij/ bi/vz/tn/ mu bv ict wi lo men rt PSO ec/gd nsk O1 lwoo 3,00 1,75 2,75 3,00 0,50 2,50 2,50 2,00 2,33 1,00 21,33 O1 2,75 1,75 3,00 3,00 0,50 2,50 2,50 2,00 2,33 0,625 1,00 21,33 O2 lwoo mk&c 2,00 1,25 3,75 3,75 0,50 3,25 2,00 1,00 2,33 1,50 21,33 O2 lwoo mk&c 2,00 1,25 3,75 3,75 0,50 1,25 1,00 2,00 2,00 2,33 1,50 21,33 met ict-component O2 lwoo s&b 2,00 1,25 3,75 3,75 0,50 1,00 2,00 3,25 2,33 1,50 21,33 O2 lwoo 2 mvt 2,00 1,25 1,75 3,50 3,75 0,50 1,50 1,75 2,00 2,33 1,00 21,33 O2 mk&c 2,00 1,25 1,75 3,50 3,75 0,50 3,25 2,00 1,00 2,33 21,33 O2 s&b 2,00 1,25 1,75 3,50 3,75 0,50 1,00 2,00 3,25 2,33 21,33 O2 3mvt 2,00 1,25 1,50 1,75 3,50 3,75 0,50 0,75 2,00 2,00 2,33 21,33 1 les = 75 minuten In leerjaar 2 wordt na de determinatie binnen de leergebieden M&M en M&N een gedifferentieerd programma aangeboden. Leerlingen die geplaatst worden in de theoretische leerweg krijgen binnen het leergebied M&M een verdieping aangeboden voor economie. Leerlingen die kiezen voor de sector economie krijgen binnen het leergebied M&M een verdieping aangeboden voor economie. Leerlingen die geplaatst worden in de theoretische leerweg krijgen binnen het leergebied M&N een verdieping aangeboden voor natuurkunde. Leerlingen die kiezen voor de sector techniek krijgen binnen het leergebied M&N een verdieping aangeboden voor natuurkunde en techniek. Leerlingen die kiezen voor de sector Z&W krijgen binnen het leergebied M&N een verdieping aangeboden voor biologie. O1 = onderbouw leerjaar 1, O2 = onderbouw leerjaar

13 13 Schoolgids Afdeling vakken algemeen vakken beroepsgericht H&A ZW Code gd ne en fa du gs ak ma1 ma2 wi ec bi nsk1 nsk2 VL S&C lo men rt* h&a(v) vz uv tn-breed BB3 0,75 1,75 1,25 2,00 1,00 1,25 2,00 1,25 1,25 1,25 2,00 2,00 0,50 8,00 8,00 8,00 8,00 KB3 0,75 1,75 2,00 2,00 2,00 1,00 1,25 2,00 1,25 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 TL3 0,75 1,65 1,65 1,60 1,60 0,90 0,90 1,00 0,90 1,60 0,90 1,60 1,60 0,90 2,00 1,00 2,00 2,00 0,50 BB4 0,25 1,55 1,55 1,80 1,15 1,80 1,15 1,15 1,80 0,75 1,20 0,40 8,00 8,00 8,00 BB4(TN) 0,25 1,55 1,55 1,80 1,80 0, ,40 8,00 KB4 0,25 1,80 1,40 1,60 1,60 1,15 2,00 1,60 1,80 2,00 0,75 1,20 8,00 8,00 8,00 KB4(TN) 0,25 1,80 1,40 2,00 2,00 0, ,00 TL4 0,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,75 2,25 1,75 2,25 2,25 2,25 0,75 2,00 0,50 1 les = 75 minuten Lessentabel bovenbouw

14 14 Schoolgids 7 Schoolactiviteiten 7 We organiseren veel bijzondere activiteiten zwemmen enz. De klas of groep stelt samen in en buiten de lessen om. Ze bieden de met de mentor het programma op. leerlingen een unieke mogelijkheid andere ervaringen met elkaar te delen. Deze activiteiten dragen bovendien in belangrijke mate Een aantal keren per jaar is er een school- Schoolfeest bij aan de vorming en algemene ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast blijken feesten georganiseerd: het Kerstbal, het feest. Binnen de school worden er ook ze een kweekvijver te zijn voor talenten op Valentijnsbal en een culturele activiteit. allerlei gebied. In ONC Contact en op de website wordt er regelmatig verslag van Sport gedaan. U wordt over alle activiteiten tijdig Tijdens de jaarlijkse sportdagen kunnen geïnformeerd. alle leerlingen zich uitleven in verschillende sporten. Gedurende de winterperiode Excursie en werkweek wordt er een basketbaltoernooi gehouden. Excursies en werkweken behoren tot het Op de atletieksportdag van de eerste schoolprogramma en zijn daarom verplicht. twee leerjaren kunnen de leerlingen een Alle leerjaren gaan in ieder geval eenmaal atletiekcertificaat halen. Klimmen kunnen per schooljaar op (een- of meerdaagse) de leerlingen op de klimwand in ons eigen excursie. Daarnaast organiseren we voor schoolgebouw. Gedurende het examenjaar alle leerjaren ook vakgerichte excursies, krijgen de leerlingen de mogelijkheid om eventueel naar het buitenland. Onze zich tijdens de lessen lichamelijke opvoeding leerlingen gaan in de eerste twee jaar van de te oriënteren op diverse sporten (ook buiten onderbouw eenmaal op werkweek. het schoolgebouw). Groepsactiviteit Culturele avonden In overleg met de mentor kunnen de Culturele activiteiten staan bij ons ook op leerlingen een activiteit organiseren, bijvoorbeeld een filmavond of samen karten, voorstellingen zijn en andere activiteiten de agenda. Dat kunnen bijvoorbeeld toneel

15 Schoolgids waarbij de leerlingen ook zelf actief betrokken zijn. Vieringen Met Kerst en Pasen zijn er specifieke vieringen voor alle leerlingen. Op een eigentijdse manier staan we stil bij de betekenis van deze christelijke feestdagen. Leerlingen worden betrokken bij de uitvoering.

16 16 Schoolgids 8 Rapportage en bevordering 8Rapportage Alle leerlingen krijgen driemaal per jaar een rapportage van hun vorderingen mee naar huis. De leerling presenteert zelf (op school) aan u het eerste en tweede rapport en zijn of haar vorderingen. Onder leiding van de mentor vertelt de leerling wat hij of zij de afgelopen periode heeft geleerd en wat er in de komende periode zijn of haar aandacht krijgt. De presentatie wordt in een POP-gesprek (een gesprek over de persoonlijke ontwikkeling) met de mentor voorbereid. Vervolgens krijgt u de vorderingen, door middel van een rapport, mee naar huis. Bevordering Aan het eind van het eerste leerjaar bekijken we naar welk type tweede klas een leerling het best bevorderd kan worden. Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een bindend leerweg- en sectoradvies. Het advies met betrekking tot de leerweg/sector wordt gegeven door de mentor en de teamleider. De plaatsing wordt definitief als het derde rapport aan de criteria voldoet. De criteria staan in de plaatsingsregeling die aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld aan de leerlingen

17 9 Lesrooster 9en vakanties Rooster en lestijden Het schooljaar is ingedeeld in vier perioden. Niet alle vakken worden het hele jaar door gegeven maar verdeeld over de perioden. Dit vergroot de voortgang en ook de betrokkenheid van de leerlingen. We werken met een 75-minutenrooster. In lessen van 75 minuten kunnen we onze leerlingen actiever bij de les betrekken en is er meer variatie in lesvormen mogelijk. De langere lestijden leiden tot meer rust in de lessen en in de school. Onderbouw Eerste lesuur (mentor-/begeleidingscorridor) uur In de pauzes kunnen de leerlingen op school overblijven. In de schoolwinkel in de centrale hal kan de leerling diverse broodjes en warme en koude dranken kopen. Ook staan er op diverse plaatsen automaten. Lesuitval en roosterwijzigingen We proberen lesuitval tot een minimum te beperken. Bij afwezigheid van een docent nemen andere collega s op de unit zoveel mogelijk deze lessen waar. Roosterwijzigingen worden op school bekend gemaakt en staan elke dag op de website. Wanneer de eerste lesuren vervallen, worden de leerlingen hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. In Tweede lesuur uur het geval van tussenuren kunnen de leerlingen Kleine pauze uur naar de aula gaan om zelfstandig te werken of Derde lesuur uur om iets anders voor zichzelf te doen. Vierde lesuur uur Grote pauze uur Vakanties Vijfde lesuur uur Herfstvakantie t/m Zesde lesuur uur Kerstvakantie t/m (Eventueel) zevende lesuur uur Voorjaarsvakantie t/m Pasen t/m Bovenbouw De bovenbouw heeft een continu-rooster. Meivakantie Hemelvaart t/m t/m Kleine pauze uur Pinksteren Grote pauze uur Zomervakantie t/m Bij het vaststellen van uw vakantie dient u zich aan deze regeling te houden. Schoolgids

18 10 Begeleiding Een kind leert het best als het zich op z n gemak voelt, zich veilig weet en goed in zijn vel zit. We vinden het daarom belangrijk dat de leerlingen die op onze school worden geplaatst de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Leerlingbegeleiding Mentor en personal coach Iedere leerling in de onderbouw heeft een eigen mentor. Dit kan in leerjaar 1 een andere zijn dan in leerjaar 2. De mentor is de spil in de begeleiding. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt. De mentor is op de hoogte van de doorgaande ontwikkelingslijn van de leerling, waarbij het niet alleen gaat om de studieresultaten maar ook om het welbevinden van de leerling. De mentor vangt de leerling op met (studie)moeilijkheden, is verantwoordelijk voor de absentiecontrole en verzorgt de rapporten. In de bovenbouw spreken we van personal coach. Deze heeft dezelfde taken als de mentor maar blijft twee jaar lang de personal coach van de betrokken leerling. Indien nodig neemt de mentor/personal coach contact met u op maar u kunt hem of haar ook zelf benaderen. 18 Schoolgids Teamleider De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg- en begeleiding in hun unit. Ze werken nauw samen met de interne zorg coördinatoren en de overige leden van het Zorg Advies Team. De teamleiders geven leiding aan het onderwijsteam en zijn voorzitter van het teamoverleg. Ze zijn eindverantwoordelijk voor de absentiecontrole en het contact met u. Als er problemen zijn, hebben zij individueel contact met de leerling. De teamleiders zijn: Onderbouw: de heer J.W. Hartmann en mevrouw M.M. Vink Onderbouw lwoo: mevrouw H.A. Croese Zorg en Welzijn: de heer H. Zwart Techniek Breed: de heer B.L. van der Meulen Economie: de heer W.F. van Putten Mavo: de heer H.C.J. van Luxemburg Mentor- en begeleidingscorridor Ieder leerjaar heeft mentoruren (onderbouw) of begeleidingsuren (bovenbouw). De mentor of personal coach schenkt aandacht aan het aanleren van allerlei vaardigheden zoals: hoe ga je met elkaar om en hoe kun je het beste leren. Ook maatschappelijke thema s en studie- en beroepskeuze komen aan de orde. In de onderbouw werken we met de methode Leefstijl. Leefstijl richt zich op het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals luisteren, zelfvertrouwen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. U wordt bij de verschillende onderdelen betrokken. Studiebegeleiding In het begin van het eerste jaar leren de leerlingen tijdens mentorlessen hoe ze het werk moeten plannen en hoe ze de lesstof het beste kunnen leren. Voor alle leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, bieden we steunlessen en extra hulp bij het leren en studeren aan. Keuzebegeleiding Decaan De decaan helpt en adviseert de leerlingen bij hun keuze voor leerweg en sector, het vakkenpakket en de vervolgopleiding. De decaan beschikt over allerlei informatie over de meest uiteenlopende scholen en opleidingen. Voor de leerlingen en u houden de decanen een voorlichtingsavond.

19 Schoolgids De decanen zijn: mevrouw S. Dekker mevrouw K. Gabriëls Praktische Sector Oriëntatie (PSO) In klas 1 en 2 krijgen de leerlingen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). PSO bereidt de leerling voor op de keuzes die in het tweede leerjaar gemaakt moeten worden. In leerjaar 1 oriënteert de leerling zich op alle sectoren. Tijdens de PSO-lessen ervaart de leerling welke sector voor hem of haar het meest interessant is. Aan het eind van het schooljaar weet de leerling welke sectoren er zijn, welke richting voor een bepaald beroep van belang is en heeft hij of zij een aantal basisvaardigheden voor de verschillende sectoren geoefend. In het tweede leerjaar wordt de opgedane kennis nog eens opgefrist, waardoor de leerling zich dan een goed beeld heeft kunnen vormen van de sectoren. De leerling kan een weloverwogen keuze maken. Specifieke zorg Zorg Advies Team (ZAT) Er zijn leerlingen die extra hulp en aandacht of speciale zorg nodig hebben. Dat kan zijn op het gebied van leren, contact met leeftijdgenoten, faalangst enz. In deze gevallen wordt het Zorg Advies Team, het zorgteam van de vestiging, ingeschakeld. In dit team is alle deskundigheid (schoolmaatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, de orthopedagoog, de ambtenaar leerplichtzaken en de zorgcoördinator) gebundeld, zodat de begeleiding op elkaar afgestemd is. De zorgcoördinatoren zijn mevrouw S.V. Glusjkova en mevrouw J.M.L.A. Mennes. Zij leiden per unit het ZAT en voeren overleg met de leerling, docenten, de mentor, u en andere betrokkenen. Op advies van het team kan een leerling speciale hulp in school (2 e -lijns) of buiten school (3 e -lijns) ontvangen. Indien er verregaande adviezen worden gegeven en/of beslissingen worden genomen tijdens dit overleg, zal de mentor/personal coach altijd contact met u opnemen. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij klachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is mevrouw M.I. Peperkamp. Zij helpt zonodig bij het indienen van een klacht en begeleidt en adviseert bij de te volgen procedure. Uiteraard gaat zij zeer zorgvuldig met alle informatie om. Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg biedt in overleg met u en na screening zonodig een sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, cursus omgaan met boosheid, faalangstreductietraining of een gedragstraining (Equip) aan. Remedial Teaching (RT) Binnen de school zijn er (speciaal opgeleide) docenten die leerlingen met specifieke leerproblemen helpen. Hierbij moet gedacht worden aan problemen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht. Zij begeleiden ook leerlingen met dyslexie. De remedial teachers staan onder leiding van de orthopedagoog. Motorische RT wordt verzorgd door een gespecialiseerde lo-docent. Orthopedagoog Aan de school is een orthopedagoog verbonden. Ze begeleidt het RT-team, adviseert de mentoren in het onderwijsteam en doet eventueel aanvullend onderzoek. De orthopedagoog is mevrouw M. Beerenfinger.

20 >10 Begeleiding Schoolmaatschappelijke werk ingeschakeld. U ontvangt aan het begin van Op school zijn schoolmaatschappelijk werkers het schooljaar een brief waarin om toestemming aanwezig. Doel is laagdrempelig hulp aan te gevraagd wordt voor het onderzoek. bieden; de leerling kan zelf naar een schoolmaatschappelijk Ook krijgt u voorafgaand aan het onder- werker toestappen. Soms kan zoek een vragenlijst waarop u uw zorgen/ een leerling met enkele gesprekken geholpen vragen kunt aangeven. Overigens kunnen de worden bij sociaal-emotionele problematiek. Bij leerlingen van alle klassen via de mentor of complexere problemen kan de leerling doorverwezen door zelf te bellen contact opnemen met de worden naar een andere instantie. jeugdverpleegkundige of de jeugdarts om te praten over onderwerpen waarover hij of zij Jeugdgezondheidszorg zich zorgen maakt. Ook u kunt een afspraak De afdeling jeugdgezondheidszorg van maken met de afdeling jeugdgezondheidszorg de GGD heeft als belangrijkste doel het als u zich zorgen maakt over uw kind. voorkomen danwel vroegtijdig opsporen van lichamelijke en/of psychische problemen bij GGD Zuid-Holland West jongeren. In de tweede klas vindt een onderzoek T (algemeen nummer) plaats door de jeugdverpleegkundige. T (afdeling De leerlingen vullen in de klas een vragenlijst jeugdgezondheidszorg) in. Het betreft vragen over gezondheid, genotsmiddelen, veiligheid, pesten, eenzaamheid, Belangrijk om te weten is dat de jeugdarts piekeren, spanningen, spijbelen e.d. Als en de jeugdverpleegkundige een beroepsge- uit de vragenlijst blijkt dat er eventueel een heim hebben. Dit betekent dat persoonlijke probleem is, wordt de leerling uitgenodigd informatie niet zonder toestemming van voor een gesprek. Alle tweedeklassers worden de leerling met anderen mag worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. besproken. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, (puberteits)ontwikkeling, het gehoor, Rugzak (leerlinggebonden financiering) de ogen, rug en houding. Wanneer er een De rugzak, ofwel leerlinggebonden financiering, biedt leerlingen met een handicap de 20 afwijking wordt ontdekt, wordt de jeugdarts Schoolgids mogelijkheid om onderwijs te volgen op een reguliere school in plaats van een school voor speciaal onderwijs. Aan de leerling wordt een geldbedrag toegekend (de financiële rugzak) dat bestemd is voor de bekostiging van extra begeleiding. U maakt met de school afspraken over de wijze waarop deze extra begeleiding plaatsvindt. Het is belangrijk dat de noodzakelijke begeleiding past binnen de mogelijkheden van de school. Een goede beoordeling vooraf is dus van belang. Onze teamleiders geven u graag meer informatie over de leerlinggebonden financiering. Meer informatie kunt u ook vinden op:

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb

locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb locatie De Waard Schoolgids 2014/2015 vmbo-bb en vmbo-kb 2 Colofon Adres Oude Bosscheweg 2 5301 LA Zaltbommel Telefoon (0418) 51 24 08 Fax (0418) 54 03 70 In verband met de leesbaarheid van de tekst gebruiken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015

CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Schoolgids 2014/ 2015 Christelijk Lyceum Zeist Scholengemeenschap voor tweetalig gymnasium, (tweetalig) atheneum, havo en vmbo-theoretische leerweg Christelijk Lyceum Zeist Lindenlaan

Nadere informatie

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015

Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 Het Zwijsen... daar wil ik naartoe! Schoolgids 2014-2015 zwij150499_schoolgids_2014-2015.indd 1 11-05-15 11:14 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Hoofdstuk 1 Doelstellingen 8 Hoofdstuk 2 Het onderwijsconcept 12

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Welkom op het Meander College

Welkom op het Meander College Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabel 9 Vakanties en lestijden 13 Begeleiding 14 Communicatie en meepraten 16 Resultaten

Nadere informatie

...ambities voor de toekomst...

...ambities voor de toekomst... Schoolgids 2014-2015...ambities voor de toekomst... Contact Rode Kruisstraat 14 1025 KN Amsterdam Tel. 020-6369591 e-mail: info@waterlant.nl website: www.waterlant.nl 2 Waterlant College IJdoorn Voorwoord

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Schoolgids 2014/2015 Rhenen

Schoolgids 2014/2015 Rhenen Schoolgids 2014/2015 Rhenen Voorwoord Voor u ligt de schoolgids van RSG Pantarijn locatie Rhenen. Deze gids geeft informatie over de schoolorganisatie, de inrichting van het onderwijs, de opzet van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie