Oranje Nassau College geeft je de ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oranje Nassau College geeft je de ruimte"

Transcriptie

1 mavo beroepsvoorbereidende leerwegen Christelijke scholengemeenschap voor vwo-plus, havo, mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen schoolgids Oranje Nassau College geeft je de ruimte

2 2 Schoolgids 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 Scholierenpas bibliotheek 11 2 Voorwoord 4 Octoplus 11 3 Adresgegevens 5 Lessentabellen Adressen 5 7 Schoolactiviteiten 14 Bereikbaarheid 5 Excursie en werkweek 14 4 Organisatie 6 Groepsactiviteit 14 Unicoz onderwijsgroep 6 Schoolfeest 14 Twee vestigingen 6 Sport 14 Inspectie 6 Culturele avonden 14 5 Uitgangspunten 7 Vieringen 15 Identiteit 7 8 Rapportage en bevordering 16 Missie 7 9 Lesrooster en vakanties 17 Onderwijsvernieuwing 7 Rooster en lestijden 17 Maatschappelijk betrokken onderwijs 7 Lesuitval en roosterwijzigingen 17 Maatschappelijke stage 8 Vakanties 17 6 Ons onderwijs 8 10 Begeleiding 18 Onderbouw (leerjaar 1 en 2) 8 Leerlingbegeleiding 18 Bovenbouw (leerjaar 3 en 4) 8 Mentor en personal coach 18 Leerwegen 8 Teamleider 18 Sectoren en units 9 Mentor- en begeleidingscorridor 18 Leerwegondersteunend onderwijs 9 Studiebegeleiding 18 Leergebieden 9 Keuzebegeleiding 18 Vaardigheden 9 Decaan 18 Projecten 9 Praktische Sector Oriëntatie (PSO) 19 Units 10 Specifieke zorg 19 Competentiegericht leren 10 Zorg Advies Team (ZAT) 19 Onderwijsteams 10 Vertrouwenspersoon 19 Leerwerktraject 11 Bureau Jeugdzorg 19 Buitenschools leren 11 Remedial Teaching (RT)

3 Schoolgids Orthopedagoog 19 Schoolmaatschappelijk werk 20 Jeugdgezondheidszorg 20 Rugzak (leerlinggebonden financiering) Communicatie 21 Contact met de school 21 Ouderavonden 21 Informatieplicht niet-verzorgende ouder 21 ONC Contact 21 Website 22 Webportal 22 Brieven en schoolgids 22 Medezeggenschapsraad 22 Ouderraad en ouderpanels 22 Camera s en wijkagent 24 Bewaakte fietsenstalling 25 Veiligheidsplan Financiën en verzekeringen 25 Ouderbijdrage 25 Schoolboeken 25 Leermiddelen 26 Gymnastiekkleding 26 Excursies 26 Diploma VCA 26 Kluisje 26 Tegemoetkoming studiekosten 26 Verzekeringen Kwaliteit en resultaat 27 Opbrengstenkaart 27 Leerlingenraad en leerlingenpanels 22 Examenresultaten Regels en veiligheid 23 Na het ONC 27 Huisregels Colofon 27 Leerlingenstatuut 23 Leerlingenpas 23 Ziekmelden 23 Verlof 23 Verzuim en te laat komen 23 Klachten 24 Bescherming persoonsgegevens 24 Internetprotocol 24 Leerlingbemiddeling 24 Streetwatch 24 Convenant De veilige school 24

4 4 Schoolgids 2 Voorwoord Welkom bij het Oranje Nassau College. Graag Het ONC geeft je de ruimte bieden wij u onze schoolgids aan voor het Onze leerlingen krijgen de ruimte om hun schooljaar In deze gids kunt u specifieke talenten te ontplooien. Ze krijgen lezen wie we zijn en wat wij doen op onze les op units, een soort kleine schooltjes in de vestiging van het ONC. Daarnaast is het een school. Een uitdagende leeromgeving waarin handig naslagwerk voor een aantal praktische zaken. een vaste groep docenten. de leerlingen hun eigen plek hebben met Nieuw dit jaar is de beroepsopleiding VM2: De leerling centraal de bovenbouw van de basisberoepsgerichte De leerling staat in onze school centraal. leerweg is samengevoegd met een opleiding Hij of zij moet zich hier thuis voelen. Het is mbo-niveau 2. onze taak hen te motiveren en tot leren uit te dagen. We zijn een school waarin iedere Wilt u eens een kijkje nemen op onze school? leerling zich gekend voelt. Dit komt door de Dan nodig ik u van harte uit een keer bij gekozen begeleiding en de aandacht die er ons binnen te lopen. We geven u graag voor de kinderen is. antwoord op uw vragen. Kennis en vaardigheden We laten onze leerlingen zoveel mogelijk Namens het leren. Hiervoor maken we gebruik van personeel wens moderne technieken. Zo zullen dit schooljaar ik u en alle alle leerlingen van leerjaar 1 werken op een leerlingen een eigen laptop. We vinden het belangrijk dat heel fijn schooljaar toe. de leerling niet alleen kennis vergaart, maar ook vaardigheden leert om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de maatschappij van M. Martijn nu en morgen. Daarnaast willen we dat onze directeur leerlingen zich ook qua persoonlijkheid verder kunnen ontwikkelen

5 3 Adresgegevens 3 Adressen Vestiging: mavo (vmbo-theoretische leerweg) beroepsvoorbereidende leerwegen Kaderberoepsgericht Basisberoepsgericht Clauslaan VN Zoetermeer Postbus AA Zoetermeer T F E Banknr.: t.n.v. SUOG inzake ONC locatie Clauslaan Directeur: mevrouw M. Martijn Plaatsvervangend directeur: mevrouw S. Rustenburg-v.d. Poppe Vestiging: vwo-plus (gymnasium, atheneum) havo mavo (vmbo-theoretische leerweg) Parkdreef EZ Zoetermeer T F E Banknr.: t.n.v. SUOG inzake ONC locatie Parkdreef Directeur: de heer drs. J.W. Bakker Plaatsvervangend directeur: de heer H.Th.F. van Tol Website: Algemene directie Algemeen directeur: de heer drs. J.Ph. Boer Bredewater CA Zoetermeer T F E College van Bestuur Unicoz onderwijsgroep Voorzitter: de heer R.A. van Leerdam Bredewater CA Zoetermeer T F E Bereikbaarheid Beide vestigingen zijn zowel met de fiets als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Vlakbij de Clauslaan stopt bus Schoolgids en de RandstadRail-haltes Delftsewallen en Driemanspolder en NS-station Zoetermeer liggen op loopafstand. Vlakbij de Parkdreef bevinden zich de RandstadRail-haltes Leidsewallen en Seghwaert.

6 4 Organisatie Unicoz onderwijsgroep Onze school is een brede scholengemeenschap die alle onderwijstypen aanbiedt: vwo-plus (gymnasium, atheneum), havo, mavo (vmbo-tl), beroepsvoorbereidende leerwegen (kaderberoepsgericht en basisberoepsgericht) met waar nodig leerwegondersteuning. De school maakt deel uit van de Unicoz onderwijsgroep. Deze onderwijsgroep is ontstaan nadat de SKOZ en de Una Scholengroep per 1 januari 2009 hun krachten hebben gebundeld. Unicoz onderwijsgroep staat voor uniek christelijk en katholiek onderwijs van hoge kwaliteit in alle wijken van Zoetermeer en heeft behalve het ONC ook 23 basischolen (waaronder een school voor speciaal basisonderwijs) onder haar hoede. Het College van Bestuur van de Unicoz onderwijsgroep is het bevoegd gezag van de school en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Meer informatie kunt u vinden op vestiging vwo-plus, havo en mavo vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen De directeuren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs op de vestigingen. Inspectie Het toezicht op de school berust bij de Inspectie van het Onderwijs. T (gratis) voor vragen over onderwijs. De inspecteur belast met toezicht op onze school is: de heer drs. A.C.M. Willems T Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u de vertrouwensinspecteur van de inspectie bereiken: T (lokaal tarief) 6 Schoolgids Twee vestigingen Het ONC wordt geleid door de algemene directie die eindverantwoordelijk is voor deze scholengemeenschap. De school heeft twee vestigingen:

7 5 Uitgangspunten 5 Identiteit Het ONC is een open, christelijke school met ruimte en respect voor ieders overtuiging. Met als uitgangspunt de Bijbelse normen en waarden komt het christelijke karakter vooral tot uiting door de manier waarop personeel en leerlingen met elkaar omgaan. Het gaat bij ons niet om het leren alleen. Onderwijs moet leerlingen ook vormen en toerusten zodat zij zelfstandig als mens in de samenleving kunnen functioneren. Iedere leerling moet als individu gekend en erkend worden. Bovendien wordt van alle medewerkers verwacht dat zij de leerling op een positieve wijze benaderen, zorg voor de leerling hebben en dat zij al het mogelijke zullen doen om ervoor te zorgen dat de leerling zicht bij ons veilig en thuis voelt. Vanuit deze benadering krijgt de leerling alle kansen en mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen. Vanzelfsprekend vormen dagopeningen, vieringen en godsdienstonderwijs een wezenlijk onderdeel van het onderwijsprogramma. Missie Onze school heeft als doel: het bieden van kwalitatief goed en inspirerend onderwijs in een veilig en prettig leefklimaat om de leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van nu en morgen. Belangrijke uitgangspunten zijn dan ook: een opleiding die aansluit bij de aanleg en interesse van de leerling een brede ontplooiing van de leerling goede zorg en begeleiding van de leerling een veilig en vriendelijk schoolklimaat toekomstgericht onderwijs dat inspeelt op ontwikkelingen in de maatschappij een zorgvuldige interne en externe communicatie en een goed gestructureerde organisatie integrale kwaliteitszorg Onderwijsvernieuwing Natuurlijk staat kennis bij ons centraal. De huidige maatschappij en het vervolgonderwijs hebben steeds meer behoefte aan flexibele mensen met een brede ontwikkeling. Mensen die weten hoe ze zelfstandig kunnen leren en werken. Het onderwijs moet de leerlingen daar goed op voorbereiden. Dat vraagt om een nieuwe benadering. Daarom is ons onderwijs gericht op: Inspirerend leren: we gaan uit van de actieve, meer zelfstandige en samenwerkende leerling die zich op een breed gebied oriënteert. Er is volop aandacht voor projectmatig onderwijs Schoolgids en samenwerkend leren. Werkvormen variëren van klassikale instructie, verkenning op het internet tot zelfstandig of gezamenlijk werken aan een opdracht. De leerling leert in een doorlopende leerlijn: het onderwijs is afgestemd op basis- en vervolgonderwijs. Anders lesgeven: er is een verschuiving naar begeleiden en ondersteunen van het leerproces. Op deze wijze streven we ernaar dat ons onderwijs meer aansluit bij de behoefte van de individuele leerling waardoor de betrokkenheid van de leerling toeneemt. Onze school ziet ICT als belangrijk middel voor uitdagend en activerend onderwijs. Leerlingen en docenten maken in toenemende mate gebruik van de elektronische leeromgeving. Behalve het boek en de docent, zijn de digitale leerbronnen zeer belangrijk. Maatschappelijk betrokken onderwijs Wij vinden het belangrijk dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en willen een bijdrage leveren aan het democratische gehalte van onze samenleving. Actief burgerschap betekent dat onze leerlingen deel uitmaken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan leveren.

8 Hiervoor zijn sociale competenties nodig, die in ons onderwijsprogramma belangrijk zijn. Leerlingenpanels, buitenschools leren en maatschappelijke stages stimuleren de maatschappelijke betrokkenheid. 8 Schoolgids Maatschappelijke stage Als onderdeel van het onderwijsprogramma volgen onze leerlingen een maatschappelijke stage. Het doel van deze maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schooltijd >5 Uitgangspunten kennismaken met de samenleving en hier een onbetaalde bijdrage aan leveren; iets voor een ander willen doen op basis van eigen verantwoordelijkheid en het tonen van initiatief Ons onderwijs Wij zijn sterk in: leerlingen goed voorbereid op het competentiegerichte onderwijs in de bovenbouw. onderwijs in units kleine teams competentiegericht leren Bovenbouw (leerjaar 3 en 4) leergebieden Leerwegen begeleiding op maat Op grond van de resultaten en adviezen van maatschappelijke stages de docenten, bepalen we in welke leerweg de leerling in leerjaar drie geplaatst wordt. Onderbouw (leerjaar 1 en 2) We bieden drie leerwegen aan: Tijdens deze eerste twee jaren waarin alle Mavo (Theoretische Leerweg): deze leerweg leerlingen hetzelfde programma aangeboden krijgen, leren we onze leerlingen De leerling krijgt uitsluitend algemene is nog niet gericht op een bepaald beroep. goed kennen. We weten waar hun interesses, vakken en doet in tenminste zes vakken sterke en zwakke kanten liggen. We examen. Met deze leerweg is doorstroming stemmen ons onderwijs af op de belevingswereld van de leerling. Door het thematisch het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 naar de vak- en middenkaderopleidingen in werken binnen de leergebieden leren onze en 4) en soms ook naar de havo mogelijk. leerlingen de samenhang tussen de verschillende vakken ontdekken. Bovendien leren zij het examenprogramma bestaat uit vier Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL): met behulp van werkkaarten zelfstandig en algemene vakken en een beroepsvoorbereidend programma dat uit diverse samen te werken. Na deze twee jaar zijn onze onderdelen

9 Schoolgids bestaat. De kaderberoepsgerichte leerweg leidt op voor de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo (niveau 3 en 4). Basisberoepsgerichte leerweg (BBL): deze leerweg heeft een eenvoudiger programma dan de kaderberoepsgerichte leerweg. Ook hier bestaat het examenprogramma uit vier vakken en een beroepsvoorbereidend programma dat een aantal onderdelen bevat. Deze leerweg leidt op voor de basisberoepsopleidingen in het mbo (niveau 2). Dit schooljaar start het ONC met VM2, een combinatie van de bovenbouw van de BBL met een opleiding mbo-niveau 2. Leerlingen kunnen deze nieuwe opleiding in drie jaar afronden. Sectoren en units Leerlingen die een beroepsgerichte opleiding willen volgen, hebben de keuze uit drie sectoren. Deze sectoren bestaan weer uit verschillende units: Zorg en Welzijn: Uiterlijke Verzorging en Verzorging Economie: Handel en Administratie Techniek: Techniek Breed Leerwegondersteunend onderwijs Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding en aandacht nodig hebben om het diploma te behalen. Leerlingen die een beschikking hebben van de Regionale Verwijzings Commissie (RVC) voor het lwoo kunnen worden geplaatst op de: unit lwoo, indien er sprake is van leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek unit onderbouw met extra ondersteuning De kenmerken van het leerweg ondersteunend onderwijs zijn: kleine lesgroepen (lwoo) een eigen didactische en pedagogische aanpak intensieve begeleiding In de aparte lwoo-unit voor de onderbouw worden alle leerwegen (BBL, KBL en TL) aangeboden. In deze unit geeft een vast kernteam van zo n 12 docenten les aan de leerlingen van klas 1 en 2 van het lwoo. In de bovenbouw hebben de lwoo-leerlingen geen aparte unit maar krijgen zij zorg op maat aangeboden. Leergebieden In een leergebied werken de verwante vakken samen. Alle leerlingen van de onderbouw krijgen bijvoorbeeld Mens en Maatschappij, een combinatie van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst en economie. In het leergebied Mens en Natuur werken de vakken natuurkunde, scheikunde, techniek, biologie en verzorging samen. Binnen het leergebied Kunst en Cultuur werken de leerlingen aan thema s voor de vakken tekenen, handvaardigheid en muziek. Vaardigheden We zijn er niet alleen op gericht leerlingen te laten kennismaken met zoveel mogelijk vakken en de samenhang tussen de verschillende vakken, maar ook leren wij hen diverse vaardigheden. Hierbij valt te denken aan het vormen van een mening, zelfstandig onderzoek doen, samenwerken, keuzes maken, communiceren, omgaan met je schoolwerk, afspraken maken en je eraan houden, luisteren enz. De mentor schenkt hier tijdens de mentorlessen veel aandacht aan. Projecten Projecten bevorderen de samenhang tussen de verschillende vakken en zorgen ervoor dat de leerlingen zich vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken en presenteren eigen maken. In de onderbouw krijgen de leerlingen bijvoorbeeld een project over

10 vooroordelen. Tijdens dit project komen o.a. oorlogsslachtoffers vertellen over hun ervaringen, maken alle leerlingen een tolerantietest en maken ze op een actieve manier kennis met gewoontes en gebruiken in andere culturen. Voor de tweedeklassers worden de projectdagen Wat kies jij? georganiseerd. In dit project maken leerlingen o.a. kennis met ex-verslaafden die hun verhaal komen vertellen en die door onze leerlingen geïnterviewd worden. Ook onze wijkagent (met taak school ), medewerkers van Bureau Halt en van de GGD doen aan dit project mee. De projecten worden afgesloten met een presentatie. Dat kan zijn: een aparte schoolkrant, een voorstelling in de aula, posters, een muurkrant of een powerpointpresentatie. Units: kleine schooltjes in de school Modern en goed onderwijs vraagt om een veilige en uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen. Daarom hebben wij het gebouw volledig aangepast, zowel in de onderbouw als de bovenbouw. In nieuwe, aantrekkelijke units krijgen leerlingen les en werken zij individueel of in groepen aan kleuren. Het zijn leeromgevingen waar leerlingen worden uitgedaagd tot samenwerken en (zelfstandig) leren. De units hebben allemaal een vaste groep docenten. Zij verzorgen het onderwijs en begeleiden als coach het leren van onze leerlingen. De unit voor de onderbouw is te vinden op de eerste verdieping. Dit betekent dat leerlingen hun eigen plek hebben en niet meer van lesuur tot lesuur moeten veranderen van lokaal. Dit geeft rust en biedt structuur aan onze leerlingen. De leerlingen 6>6 Ons onderwijs werkvormen (simulaties, praktijkgerichte opdrachten, stages) in aanraking met de verschillende aspecten van techniek. Competentiegericht leren In alle bovenbouwunits volgen de leerlingen competentiegericht onderwijs. Een competentie is het vermogen van een leerling om in bepaalde situaties adequaat gedrag te vertonen. In de units leren de kinderen de vaardigheden die hiervoor nodig zijn. Deze vaardigheden worden geoefend op van de onderbouw van het leerwegondersteunend onderwijs hebben hun eigen steeds verschillende buitenschoolse situaties. de werkplekken in de units en toegepast in leeromgeving, waar naast het onderwijs ook Dit buitenschools leren vindt binnen diverse zeer intensieve zorg en begeleiding gegeven bedrijven en organisaties plaats. wordt. De unit Zorg en Welzijn heeft een Veel aandacht is er voor samenwerken, receptie/balie, een zorgcentrum en een haar- plannen en organiseren, initiatief tonen, en schoonheidssalon. Op de unit Economie communiceren en zelfstandig werken. Ook kunt u naast twee winkelruimten, ook een het presenteren van eigen werk en (beroeps) reisbureau, een evenementenbureau en een houdingsaspecten komen aan de orde. reclamebureau vinden. De leerlingen van de mavo bovenbouw Onderwijsteams zijn ook in een unit gegroepeerd met een We werken met zeven onderwijsteams: een vaste groep docenten. Hier wordt onderwijs beperkte groep docenten, les- en onderwijsassistenten. Het team draagt onder leiding geboden volgens de nieuwste inzichten. De unit Techniek Breed is een kleurrijke, van de teamleider de verantwoordelijkheid opdrachten. Alle units zijn zeer eigentijds inspirerende leeromgeving. Hier komen voor een bepaalde groep leerlingen in een 10 ingericht met sfeervol meubilair in mooie de leerlingen door middel van allerlei unit met betrekking tot het onderwijs en Schoolgids

11 >6 Ons 6onderwijs de begeleiding. Voor de leerling betekent dit een kleinschalige leeromgeving. Het voordeel hiervan is dat de lijnen kort zijn en dat problemen snel gesignaleerd kunnen worden. Vakoverstijgende afspraken zijn makkelijk te maken. Het team levert een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van school- en unitbeleid. Leerwerktraject Onze school is gekwalificeerd voor het aanbieden van het leerwerktraject. Het leerwerktraject is een opleidingsvariant binnen de basisberoepsgerichte leerweg en wordt aangeboden binnen alle sectoren. Het beroepsrichting. In leerjaar 3 en 4 wordt vanaf januari tot en met december per vijf of zes weken een week (bij Zorg en Welzijn wekelijks twee dagen) in een echte werksituatie gewerkt. Bedrijven en organisaties passend bij de gekozen opleiding bieden de leerlingen deze ruimte. De school zorgt voor opdrachten. De mavo heeft een 14-daagse stage. Scholierenpas bibliotheek Alle leerlingen ontvangen een gratis scholierenpas. Dit is een bibliotheekabonnement dat in samenwerking met de openbare bibliotheek is ontwikkeld. Met deze pas kan de leerling maar liefst 20 materialen lenen: leerwerktraject is integraal opgenomen in handig voor school en leuk voor ontspanning. reguliere units en leidt op tot een volwaardig BBL-diploma. Octoplus Basisscholen kunnen op onze vestiging met Buitenschools leren hun groep 8-leerlingen gebruikmaken van Door het buitenschools leren worden de de muziekruimte, de keukens en de ruimtes leerlingen nog beter voorbereid op hun beeldende vorming. Ruimtes met materialen vervolgopleiding. In de units Zorg en Welzijn, die op de basisscholen meestal niet aanwezig Economie en Techniek Breed worden de zijn. Dit biedt mogelijkheden tot verrassende leerlingen van leerjaar 3 vanaf de tweede en inspirerende opdrachten. Contactpersoon schoolweek geconfronteerd met buitenschools leren. Een dag per week gaan zij in is de heer J.W. Hartmann. een zogenaamde gezinsstage werken aan vaardigheden die nodig zijn voor de gekozen Schoolgids

12 12 Schoolgids LESSENTABEL ONDERBOUW 6 Onderbouw Leergebieden Totaal Ne + Mvt Mens& Mens & M-K&C Wi S&B Men Rt Pso Maatsch Natuur Code ne en fa du ak/gs/mij/ bi/vz/tn/ mu bv ict wi lo men rt PSO ec/gd nsk O1 lwoo 3,00 1,75 2,75 3,00 0,50 2,50 2,50 2,00 2,33 1,00 21,33 O1 2,75 1,75 3,00 3,00 0,50 2,50 2,50 2,00 2,33 0,625 1,00 21,33 O2 lwoo mk&c 2,00 1,25 3,75 3,75 0,50 3,25 2,00 1,00 2,33 1,50 21,33 O2 lwoo mk&c 2,00 1,25 3,75 3,75 0,50 1,25 1,00 2,00 2,00 2,33 1,50 21,33 met ict-component O2 lwoo s&b 2,00 1,25 3,75 3,75 0,50 1,00 2,00 3,25 2,33 1,50 21,33 O2 lwoo 2 mvt 2,00 1,25 1,75 3,50 3,75 0,50 1,50 1,75 2,00 2,33 1,00 21,33 O2 mk&c 2,00 1,25 1,75 3,50 3,75 0,50 3,25 2,00 1,00 2,33 21,33 O2 s&b 2,00 1,25 1,75 3,50 3,75 0,50 1,00 2,00 3,25 2,33 21,33 O2 3mvt 2,00 1,25 1,50 1,75 3,50 3,75 0,50 0,75 2,00 2,00 2,33 21,33 1 les = 75 minuten In leerjaar 2 wordt na de determinatie binnen de leergebieden M&M en M&N een gedifferentieerd programma aangeboden. Leerlingen die geplaatst worden in de theoretische leerweg krijgen binnen het leergebied M&M een verdieping aangeboden voor economie. Leerlingen die kiezen voor de sector economie krijgen binnen het leergebied M&M een verdieping aangeboden voor economie. Leerlingen die geplaatst worden in de theoretische leerweg krijgen binnen het leergebied M&N een verdieping aangeboden voor natuurkunde. Leerlingen die kiezen voor de sector techniek krijgen binnen het leergebied M&N een verdieping aangeboden voor natuurkunde en techniek. Leerlingen die kiezen voor de sector Z&W krijgen binnen het leergebied M&N een verdieping aangeboden voor biologie. O1 = onderbouw leerjaar 1, O2 = onderbouw leerjaar

13 13 Schoolgids Afdeling vakken algemeen vakken beroepsgericht H&A ZW Code gd ne en fa du gs ak ma1 ma2 wi ec bi nsk1 nsk2 VL S&C lo men rt* h&a(v) vz uv tn-breed BB3 0,75 1,75 1,25 2,00 1,00 1,25 2,00 1,25 1,25 1,25 2,00 2,00 0,50 8,00 8,00 8,00 8,00 KB3 0,75 1,75 2,00 2,00 2,00 1,00 1,25 2,00 1,25 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 8,00 8,00 8,00 TL3 0,75 1,65 1,65 1,60 1,60 0,90 0,90 1,00 0,90 1,60 0,90 1,60 1,60 0,90 2,00 1,00 2,00 2,00 0,50 BB4 0,25 1,55 1,55 1,80 1,15 1,80 1,15 1,15 1,80 0,75 1,20 0,40 8,00 8,00 8,00 BB4(TN) 0,25 1,55 1,55 1,80 1,80 0, ,40 8,00 KB4 0,25 1,80 1,40 1,60 1,60 1,15 2,00 1,60 1,80 2,00 0,75 1,20 8,00 8,00 8,00 KB4(TN) 0,25 1,80 1,40 2,00 2,00 0, ,00 TL4 0,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 1,75 2,25 1,75 2,25 2,25 2,25 0,75 2,00 0,50 1 les = 75 minuten Lessentabel bovenbouw

14 14 Schoolgids 7 Schoolactiviteiten 7 We organiseren veel bijzondere activiteiten zwemmen enz. De klas of groep stelt samen in en buiten de lessen om. Ze bieden de met de mentor het programma op. leerlingen een unieke mogelijkheid andere ervaringen met elkaar te delen. Deze activiteiten dragen bovendien in belangrijke mate Een aantal keren per jaar is er een school- Schoolfeest bij aan de vorming en algemene ontwikkeling van de leerlingen. Daarnaast blijken feesten georganiseerd: het Kerstbal, het feest. Binnen de school worden er ook ze een kweekvijver te zijn voor talenten op Valentijnsbal en een culturele activiteit. allerlei gebied. In ONC Contact en op de website wordt er regelmatig verslag van Sport gedaan. U wordt over alle activiteiten tijdig Tijdens de jaarlijkse sportdagen kunnen geïnformeerd. alle leerlingen zich uitleven in verschillende sporten. Gedurende de winterperiode Excursie en werkweek wordt er een basketbaltoernooi gehouden. Excursies en werkweken behoren tot het Op de atletieksportdag van de eerste schoolprogramma en zijn daarom verplicht. twee leerjaren kunnen de leerlingen een Alle leerjaren gaan in ieder geval eenmaal atletiekcertificaat halen. Klimmen kunnen per schooljaar op (een- of meerdaagse) de leerlingen op de klimwand in ons eigen excursie. Daarnaast organiseren we voor schoolgebouw. Gedurende het examenjaar alle leerjaren ook vakgerichte excursies, krijgen de leerlingen de mogelijkheid om eventueel naar het buitenland. Onze zich tijdens de lessen lichamelijke opvoeding leerlingen gaan in de eerste twee jaar van de te oriënteren op diverse sporten (ook buiten onderbouw eenmaal op werkweek. het schoolgebouw). Groepsactiviteit Culturele avonden In overleg met de mentor kunnen de Culturele activiteiten staan bij ons ook op leerlingen een activiteit organiseren, bijvoorbeeld een filmavond of samen karten, voorstellingen zijn en andere activiteiten de agenda. Dat kunnen bijvoorbeeld toneel

15 Schoolgids waarbij de leerlingen ook zelf actief betrokken zijn. Vieringen Met Kerst en Pasen zijn er specifieke vieringen voor alle leerlingen. Op een eigentijdse manier staan we stil bij de betekenis van deze christelijke feestdagen. Leerlingen worden betrokken bij de uitvoering.

16 16 Schoolgids 8 Rapportage en bevordering 8Rapportage Alle leerlingen krijgen driemaal per jaar een rapportage van hun vorderingen mee naar huis. De leerling presenteert zelf (op school) aan u het eerste en tweede rapport en zijn of haar vorderingen. Onder leiding van de mentor vertelt de leerling wat hij of zij de afgelopen periode heeft geleerd en wat er in de komende periode zijn of haar aandacht krijgt. De presentatie wordt in een POP-gesprek (een gesprek over de persoonlijke ontwikkeling) met de mentor voorbereid. Vervolgens krijgt u de vorderingen, door middel van een rapport, mee naar huis. Bevordering Aan het eind van het eerste leerjaar bekijken we naar welk type tweede klas een leerling het best bevorderd kan worden. Aan het eind van het tweede leerjaar volgt een bindend leerweg- en sectoradvies. Het advies met betrekking tot de leerweg/sector wordt gegeven door de mentor en de teamleider. De plaatsing wordt definitief als het derde rapport aan de criteria voldoet. De criteria staan in de plaatsingsregeling die aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld aan de leerlingen

17 9 Lesrooster 9en vakanties Rooster en lestijden Het schooljaar is ingedeeld in vier perioden. Niet alle vakken worden het hele jaar door gegeven maar verdeeld over de perioden. Dit vergroot de voortgang en ook de betrokkenheid van de leerlingen. We werken met een 75-minutenrooster. In lessen van 75 minuten kunnen we onze leerlingen actiever bij de les betrekken en is er meer variatie in lesvormen mogelijk. De langere lestijden leiden tot meer rust in de lessen en in de school. Onderbouw Eerste lesuur (mentor-/begeleidingscorridor) uur In de pauzes kunnen de leerlingen op school overblijven. In de schoolwinkel in de centrale hal kan de leerling diverse broodjes en warme en koude dranken kopen. Ook staan er op diverse plaatsen automaten. Lesuitval en roosterwijzigingen We proberen lesuitval tot een minimum te beperken. Bij afwezigheid van een docent nemen andere collega s op de unit zoveel mogelijk deze lessen waar. Roosterwijzigingen worden op school bekend gemaakt en staan elke dag op de website. Wanneer de eerste lesuren vervallen, worden de leerlingen hiervan telefonisch op de hoogte gesteld. In Tweede lesuur uur het geval van tussenuren kunnen de leerlingen Kleine pauze uur naar de aula gaan om zelfstandig te werken of Derde lesuur uur om iets anders voor zichzelf te doen. Vierde lesuur uur Grote pauze uur Vakanties Vijfde lesuur uur Herfstvakantie t/m Zesde lesuur uur Kerstvakantie t/m (Eventueel) zevende lesuur uur Voorjaarsvakantie t/m Pasen t/m Bovenbouw De bovenbouw heeft een continu-rooster. Meivakantie Hemelvaart t/m t/m Kleine pauze uur Pinksteren Grote pauze uur Zomervakantie t/m Bij het vaststellen van uw vakantie dient u zich aan deze regeling te houden. Schoolgids

18 10 Begeleiding Een kind leert het best als het zich op z n gemak voelt, zich veilig weet en goed in zijn vel zit. We vinden het daarom belangrijk dat de leerlingen die op onze school worden geplaatst de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Leerlingbegeleiding Mentor en personal coach Iedere leerling in de onderbouw heeft een eigen mentor. Dit kan in leerjaar 1 een andere zijn dan in leerjaar 2. De mentor is de spil in de begeleiding. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt. De mentor is op de hoogte van de doorgaande ontwikkelingslijn van de leerling, waarbij het niet alleen gaat om de studieresultaten maar ook om het welbevinden van de leerling. De mentor vangt de leerling op met (studie)moeilijkheden, is verantwoordelijk voor de absentiecontrole en verzorgt de rapporten. In de bovenbouw spreken we van personal coach. Deze heeft dezelfde taken als de mentor maar blijft twee jaar lang de personal coach van de betrokken leerling. Indien nodig neemt de mentor/personal coach contact met u op maar u kunt hem of haar ook zelf benaderen. 18 Schoolgids Teamleider De teamleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg- en begeleiding in hun unit. Ze werken nauw samen met de interne zorg coördinatoren en de overige leden van het Zorg Advies Team. De teamleiders geven leiding aan het onderwijsteam en zijn voorzitter van het teamoverleg. Ze zijn eindverantwoordelijk voor de absentiecontrole en het contact met u. Als er problemen zijn, hebben zij individueel contact met de leerling. De teamleiders zijn: Onderbouw: de heer J.W. Hartmann en mevrouw M.M. Vink Onderbouw lwoo: mevrouw H.A. Croese Zorg en Welzijn: de heer H. Zwart Techniek Breed: de heer B.L. van der Meulen Economie: de heer W.F. van Putten Mavo: de heer H.C.J. van Luxemburg Mentor- en begeleidingscorridor Ieder leerjaar heeft mentoruren (onderbouw) of begeleidingsuren (bovenbouw). De mentor of personal coach schenkt aandacht aan het aanleren van allerlei vaardigheden zoals: hoe ga je met elkaar om en hoe kun je het beste leren. Ook maatschappelijke thema s en studie- en beroepskeuze komen aan de orde. In de onderbouw werken we met de methode Leefstijl. Leefstijl richt zich op het aanleren van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals luisteren, zelfvertrouwen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. U wordt bij de verschillende onderdelen betrokken. Studiebegeleiding In het begin van het eerste jaar leren de leerlingen tijdens mentorlessen hoe ze het werk moeten plannen en hoe ze de lesstof het beste kunnen leren. Voor alle leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, bieden we steunlessen en extra hulp bij het leren en studeren aan. Keuzebegeleiding Decaan De decaan helpt en adviseert de leerlingen bij hun keuze voor leerweg en sector, het vakkenpakket en de vervolgopleiding. De decaan beschikt over allerlei informatie over de meest uiteenlopende scholen en opleidingen. Voor de leerlingen en u houden de decanen een voorlichtingsavond.

19 Schoolgids De decanen zijn: mevrouw S. Dekker mevrouw K. Gabriëls Praktische Sector Oriëntatie (PSO) In klas 1 en 2 krijgen de leerlingen Praktische Sector Oriëntatie (PSO). PSO bereidt de leerling voor op de keuzes die in het tweede leerjaar gemaakt moeten worden. In leerjaar 1 oriënteert de leerling zich op alle sectoren. Tijdens de PSO-lessen ervaart de leerling welke sector voor hem of haar het meest interessant is. Aan het eind van het schooljaar weet de leerling welke sectoren er zijn, welke richting voor een bepaald beroep van belang is en heeft hij of zij een aantal basisvaardigheden voor de verschillende sectoren geoefend. In het tweede leerjaar wordt de opgedane kennis nog eens opgefrist, waardoor de leerling zich dan een goed beeld heeft kunnen vormen van de sectoren. De leerling kan een weloverwogen keuze maken. Specifieke zorg Zorg Advies Team (ZAT) Er zijn leerlingen die extra hulp en aandacht of speciale zorg nodig hebben. Dat kan zijn op het gebied van leren, contact met leeftijdgenoten, faalangst enz. In deze gevallen wordt het Zorg Advies Team, het zorgteam van de vestiging, ingeschakeld. In dit team is alle deskundigheid (schoolmaatschappelijk werk, bureau jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, de orthopedagoog, de ambtenaar leerplichtzaken en de zorgcoördinator) gebundeld, zodat de begeleiding op elkaar afgestemd is. De zorgcoördinatoren zijn mevrouw S.V. Glusjkova en mevrouw J.M.L.A. Mennes. Zij leiden per unit het ZAT en voeren overleg met de leerling, docenten, de mentor, u en andere betrokkenen. Op advies van het team kan een leerling speciale hulp in school (2 e -lijns) of buiten school (3 e -lijns) ontvangen. Indien er verregaande adviezen worden gegeven en/of beslissingen worden genomen tijdens dit overleg, zal de mentor/personal coach altijd contact met u opnemen. Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij klachten. Het gaat dan bijvoorbeeld om klachten die te maken hebben met seksuele intimidatie of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is mevrouw M.I. Peperkamp. Zij helpt zonodig bij het indienen van een klacht en begeleidt en adviseert bij de te volgen procedure. Uiteraard gaat zij zeer zorgvuldig met alle informatie om. Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg biedt in overleg met u en na screening zonodig een sociale vaardigheidstraining, assertiviteitstraining, cursus omgaan met boosheid, faalangstreductietraining of een gedragstraining (Equip) aan. Remedial Teaching (RT) Binnen de school zijn er (speciaal opgeleide) docenten die leerlingen met specifieke leerproblemen helpen. Hierbij moet gedacht worden aan problemen op het gebied van spelling, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht. Zij begeleiden ook leerlingen met dyslexie. De remedial teachers staan onder leiding van de orthopedagoog. Motorische RT wordt verzorgd door een gespecialiseerde lo-docent. Orthopedagoog Aan de school is een orthopedagoog verbonden. Ze begeleidt het RT-team, adviseert de mentoren in het onderwijsteam en doet eventueel aanvullend onderzoek. De orthopedagoog is mevrouw M. Beerenfinger.

20 >10 Begeleiding Schoolmaatschappelijke werk ingeschakeld. U ontvangt aan het begin van Op school zijn schoolmaatschappelijk werkers het schooljaar een brief waarin om toestemming aanwezig. Doel is laagdrempelig hulp aan te gevraagd wordt voor het onderzoek. bieden; de leerling kan zelf naar een schoolmaatschappelijk Ook krijgt u voorafgaand aan het onder- werker toestappen. Soms kan zoek een vragenlijst waarop u uw zorgen/ een leerling met enkele gesprekken geholpen vragen kunt aangeven. Overigens kunnen de worden bij sociaal-emotionele problematiek. Bij leerlingen van alle klassen via de mentor of complexere problemen kan de leerling doorverwezen door zelf te bellen contact opnemen met de worden naar een andere instantie. jeugdverpleegkundige of de jeugdarts om te praten over onderwerpen waarover hij of zij Jeugdgezondheidszorg zich zorgen maakt. Ook u kunt een afspraak De afdeling jeugdgezondheidszorg van maken met de afdeling jeugdgezondheidszorg de GGD heeft als belangrijkste doel het als u zich zorgen maakt over uw kind. voorkomen danwel vroegtijdig opsporen van lichamelijke en/of psychische problemen bij GGD Zuid-Holland West jongeren. In de tweede klas vindt een onderzoek T (algemeen nummer) plaats door de jeugdverpleegkundige. T (afdeling De leerlingen vullen in de klas een vragenlijst jeugdgezondheidszorg) in. Het betreft vragen over gezondheid, genotsmiddelen, veiligheid, pesten, eenzaamheid, Belangrijk om te weten is dat de jeugdarts piekeren, spanningen, spijbelen e.d. Als en de jeugdverpleegkundige een beroepsge- uit de vragenlijst blijkt dat er eventueel een heim hebben. Dit betekent dat persoonlijke probleem is, wordt de leerling uitgenodigd informatie niet zonder toestemming van voor een gesprek. Alle tweedeklassers worden de leerling met anderen mag worden uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. besproken. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, (puberteits)ontwikkeling, het gehoor, Rugzak (leerlinggebonden financiering) de ogen, rug en houding. Wanneer er een De rugzak, ofwel leerlinggebonden financiering, biedt leerlingen met een handicap de 20 afwijking wordt ontdekt, wordt de jeugdarts Schoolgids mogelijkheid om onderwijs te volgen op een reguliere school in plaats van een school voor speciaal onderwijs. Aan de leerling wordt een geldbedrag toegekend (de financiële rugzak) dat bestemd is voor de bekostiging van extra begeleiding. U maakt met de school afspraken over de wijze waarop deze extra begeleiding plaatsvindt. Het is belangrijk dat de noodzakelijke begeleiding past binnen de mogelijkheden van de school. Een goede beoordeling vooraf is dus van belang. Onze teamleiders geven u graag meer informatie over de leerlinggebonden financiering. Meer informatie kunt u ook vinden op:

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl

Communicatie. telefoon 045 5473500 info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl op de ouder avond Mijn voorwerp Communicatie telefoon 045 5473500 e mail info.holz@bcpl.nl website school http://holz.bcpl.nl Voor reguliere leerlingzaken of het maken van een afspraak svp telefonisch

Nadere informatie

Afspraken en informatie schooljaar

Afspraken en informatie schooljaar Afspraken en informatie schooljaar 2016-2017 Aan het begin van het schooljaar is het goed een aantal zaken (weer) op een rijtje te zetten. Waar veel mensen samen zijn is het belangrijk afspraken te maken

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18

Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Welkom! Ouderpresentatie schooljaar 2017/18 Wat heeft uw kind nodig? Inspirerende en veilige omgeving Meer dan een diploma, brede ontwikkeling Leuke, actieve middelbareschooltijd Ouders en leerlingen waarderen

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas:

VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA. Kennismaking op 11 juni 2013. Dit boekje is van: Ik zit in klas: VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET MLA Kennismaking op 11 juni 2013 Dit boekje is van: Ik zit in klas: Montessori Lyceum Amsterdam Pieter de Hoochstraat 59 1071 ED Amsterdam telefoon 020 6767 855 administratie@mla.msa.nl

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Handel en administratie. Clauslaan

Handel en administratie. Clauslaan Handel en administratie Clauslaan Handel en Administratie Wil jij later werken in een winkel als bedrijfsleider of verkoper? Zie je jezelf als secretarieel medewerker op een kantoor of lijkt het toerisme

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Welkom bij Dockinga College Ferwert

Welkom bij Dockinga College Ferwert Welkom bij Dockinga College Ferwert Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015

Wegwijzer. Schooljaar 2014-2015 Wegwijzer Schooljaar 2014-2015 Welkom in het nieuwe schooljaar 2014-2015 Wij heten uw zoon of dochter en u van harte welkom in het nieuwe schooljaar op Rijnmond. In deze handige wegwijzer vindt u allerlei

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

1. Inleiding. Hallo allemaal,

1. Inleiding. Hallo allemaal, 1. Inleiding Hallo allemaal, Voor jullie ligt het carrouselboekje voor 2 VMBO-t. Met dit boekje willen wij jullie en je ouders zo vroeg mogelijk inlichten over het verloop van dit schooljaar, 2010 2011,

Nadere informatie

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet

Mijn naam is. Ik woon in. Ik ben jarig op. Mijn hobby s zijn. Ik zit in klas. Mijn mentor heet csvincentvangogh Mijn naam is Ik woon in Ik ben jarig op Mijn oude basisschool is Dit lijkt mij een leuk vak Dit lijkt mij een moeilijk vak Mijn hobby s zijn Ik zit in klas Mijn mentor heet Op Lariks

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 18 & 19 januari 2006 Voorlichtingsavond GSg Schagen 18 & 19 januari 2006 CONCEPT ONDERWIJS en BEGELEIDING De GSg Schagen is een dynamische leer-, leef- en werkgemeenschap, gekenmerkt door: respect, vertrouwen en een veilig

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016

De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 De Waard Info avonden 7 en 8 november 2016 Welkom Locatie De Waard: Visie op onderwijs: Zien, erkend en herkend worden We gaan voor de kansen van leerlingen Degelijk onderwijs in een veilige omgeving Kleinschalig

Nadere informatie

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND

DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND DE ZORG OP HET NIEUWE EEMLAND 2011-2012 1 Voorwoord Op Het Nieuwe Eemland willen wij dat je je prettig en veilig voelt. Uiteraard gaat het er om dat je goede resultaten behaalt, maar ook dat je plezier

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Naar de brugklas, een grote stap Kom naar het open huis. Parkdreef

Naar de brugklas, een grote stap Kom naar het open huis. Parkdreef Naar de brugklas, een grote stap Kom naar het open huis Parkdreef Beste ouders, Uw zoon of dochter gaat binnenkort naar de brugklas. Een grote stap. Niet alleen voor hem of haar maar ook voor u. In acht

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN

Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN 2017 2018 Sectoren bovenbouw vmbo LOCATIE OUDE BOSSCHE BAAN HET STEDELIJK COLLEGE EINDHOVEN Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs; de

Nadere informatie

juni 2014 Communicatieprotocol

juni 2014 Communicatieprotocol juni 2014 Communicatieprotocol Voorwoord Het Geuzencollege vindt goede communicatie belangrijk! Niet voor niets hebben wij gekozen voor de vier woorden Persoonlijk, Betrokken, Ambitieus en Ondernemend.

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden

LOCATIE BUITENBAAN. Juniorcollege. OSG Sevenwolden LOCATIE BUITENBAAN Leerlingen van de basisscholen uit Heerenveen en omgeving met schoolkeuze advies vmbo theoretisch, havo of vwo kunnen instromen op de locatie Buitenbaan. Binnen het vmbo is leerwegondersteunend

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum

Doe mee in onze. groene wereld. vmbo groen. Almelo. Het Groene Lyceum Doe mee in onze groene wereld Almelo vmbo groen Het Groene Lyceum 2informatie vmbo groen 2017-2018 AOC Oost is jouw wereld. Een groene wereld die jij zelf mag invullen met jouw talent en interesse. Zet

Nadere informatie

Informatieboekje

Informatieboekje m ISK Locatie 1: Maria Duystlaan 4 2612 SR DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Locatie 2: Krakeelpolderweg 1 2613 NV DELFT Telefoon: 015 800 00 80 Voor beide locaties geldt: Postbus 470 2600 AL DELFT www.grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid. leerjaar 1, 2 en 3 leerjaar 4 Mini-gids 2013-2014 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2013-2014. Voor onze brugklassers en zij-instromers is dat welkom voor de allereerste keer en voor onze examenkandidaten

Nadere informatie

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids

boxmeer gennep werken met je kwaliteit reach for quality kleineschool gids werken met je kwaliteit reach for quality boxmeer gennep kleineschool gids 20142015 basisberoeps kaderberoeps mavo havo/vwo 1-2 mavo havo atheneum gymnasium in deze kleine schoolgids staat een beperkt

Nadere informatie

MELANCHTHON MATHENESSE

MELANCHTHON MATHENESSE MELANCHTHON MATHENESSE christelijke school voor vmbo hristelijke school voor MATHENESSE, DAT BEN JIJ! Op Melanchthon Mathenesse: Vind je alle leerwegen en alle sectoren. Werk je op je eigen manier. Ga

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2014-2015. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X

Voortgezet Onderwijs in Veghel. praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X OPEN DAG 4 FEBRUARI Voortgezet Onderwijs in Veghel praktijkonderwijs X basisberoeps X kaderberoeps X mavo X havo vwo X X Wat is vmbo? Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Kernwaarden Fioretti College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 17 en 18 januari 2007

Voorlichtingsavond GSg Schagen. 17 en 18 januari 2007 Voorlichtingsavond GSg Schagen 17 en 18 januari 2007 Hoe begeleiden we de overstap van basisschool naar de GSg Schagen? Open Dag op 19 januari voor ouders en leerlingen Kennismakingsmiddag voor leerlingen

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Handel en Administratie

Handel en Administratie Handel en Administratie Handel en Administratie Wil jij later werken in een winkel als bedrijfsleider of verkoper? Zie je jezelf als secretarieel medewerker op een kantoor of lijkt het toerisme jou wel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie.

Inhoudsopgave. Voorwoord. Inrichting van het onderwijs. Topsport. Leerlingenzorg. Contacten ouders/verzorgers school. Organisatie. Inhoudsopgave Onderwerp bladzijde Voorwoord Inrichting van het onderwijs Topsport Leerlingenzorg Contacten ouders/verzorgers school Organisatie Veiligheid Meepraten over het beleid van de school Financiën

Nadere informatie

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum

STARTINFO klas 1. 2College Cobbenhagenlyceum STARTINFO klas 1 2College Cobbenhagenlyceum 2013 SCHOOLJAAR 2014 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO VWO TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Jij maakt het verschil! 2012 vakcollege Zorg en Economie vmbo sector economie vmbo sector zorg en welzijn breed Het draait om jou! Je zit nu nog in groep 8, maar wat ga jij kiezen als vervolgschool? Kies

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO

BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO DE ONDERBOUW Team VMBO Hengelo 28 januari 2017 EEN NIEUWE SCHOOL, EEN NIEUWE KANS UITGANGSPUNTEN VOOR HET BEROEPSGERICHT VMBO HENGELO Ontplooiing en ontwikkeling van basisvaardigheden

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Jij bent nu

Nadere informatie

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep

Kleine. schoolgids. Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013. Boxmeer Gennep Kleine schoolgids Samen ontdekken waar je goed in bent 2012-2013 Boxmeer Gennep Locatie Boxmeer Boxmeer Bilderbeekstraat 27 5831 CW Boxmeer Telefoon 0485-572032 Locatie Gennep Gennep Stiemensweg 40 6591

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Meer over de GSR. ALgemene informatie - 2014 2015. Informatiebrochure 2014-2015 1

Meer over de GSR. ALgemene informatie - 2014 2015. Informatiebrochure 2014-2015 1 Meer over de GSR ALgemene informatie - 2014 2015 Informatiebrochure 2014-2015 1 De GSR, de Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad, is een middelbare school voor betrokken christenen in de regio met

Nadere informatie

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling

dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling dromen binnen handbereik de school voor de vmbo-leerling Beste ouders/verzorgers, beste leerling, Welkom op Focus Beroepsacademie, de school voor de vmbo-leerling. Fijn dat u interesse heeft in onze school!

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2015 2016 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op Schoonoord Doorn Schoonoord Doorn is een kleine school voor voortgezet onderwijs met ongeveer 400 leerlingen.

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatieavond. Welkom 15 november 2011

Informatieavond. Welkom 15 november 2011 Welkom Informatieavond Welkom 15 november 2011 Aloysius/ De Roosten Scholengroep Het Plein Sint-Joriscollege Antoon Schellenscollege De Burgh Praktijkschool Eindhoven Pleinschool Helder Missie Leerlingen

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid

Welkom. Naam Klas Mentor. Lestijden. Bellen bij ziekte en afwezigheid Mini-gids 2016-2017 Welkom Naam Klas Mentor Welkom op onze school in het schooljaar 2016-2017. Een plezierige en veilige schooltijd is van groot belang. Op school maak je vrienden, je oefent er je sociale

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Techniek havo 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos:

Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Informatieavond Het College Vos maandag 11 januari 2016 De Vos: Jouw slimste keuze Welkom Frank Werlich Locatiedirecteur Nienke van Kooij van Wamelen Afdelingsleider onderbouw Programma Algemene informatie

Nadere informatie

Welkom. Naam Klas Mentor

Welkom. Naam Klas Mentor Mini-gids 2014-2015 Welkom Naam Klas Mentor Beste deelnemers, welkom bij ROC Op Maat! Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig. Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie?

Nadere informatie

AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS BESTE. Actief in onderwijs

AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS BESTE. Actief in onderwijs 2016-2017 Actief in onderwijs BESTE AANSTORMENDE BRUGKLASSERS EN OUDERS Openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo-b/k www.wdezwijger.nl H e t W i l l e m d e Z w i j g e

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

SCHOOLGIDS NAAR HARTENLUST. Schoolgids

SCHOOLGIDS NAAR HARTENLUST. Schoolgids SCHOOLGIDS NAAR HARTENLUST Schoolgids 1 INHOUD Schoolgids Naar Hartenlust... 1 Aanwezigheid... 3 Activiteiten... 3 Begeleiding... 3 Extra begeleiding... 4 Dyslexie en dyscalculie... 4 Plus-Pas... 4 Testen...

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Hoofdstuk Bouwen aan talent! Informatiebrochure 2015-2016 Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn 1 Informatiebrochure_Windroos.indd 1 07-10-15 11:08 Het draait om jou! Het draait om

Nadere informatie

mavo - havo Startschot

mavo - havo Startschot mavo - havo Startschot Informatieboekje voor de brugklas 2014-2015 Welkom op Scala! Nog een paar maanden en dan gaat het echt beginnen: je bent dan brugklasser op Scala! De eerste kennismaking heb je inmiddels

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie