Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006"

Transcriptie

1 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006 februari 2006 Hierbij treft u een overzicht aan van wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden aan psychologische hulp in 2006 in hun aanvullende pakketten. Deze lijst is gemaakt voor NIP-leden met als doel een overzicht te verkrijgen welke maatschappijen psychologische hulp vergoeden en welke voorwaarden daarbij aan de psycholoog en aan de hulpverlening gesteld worden. Wij streven naar een zo compleet mogelijk beeld. De informatie in deze lijst is echter niet volledig. Er zijn inmiddels zo veel polissen, collectieve contracten en contracten op maat, dat het onmogelijk is deze allemaal in de lijst op te nemen. Bovendien is van sommige zorgverzekeraars niet voldoende informatie binnengekomen. Daarnaast zijn in de lijst alleen de vergoedingen opgenomen voor hulp door psychologen of psychotherapeuten. Als dat niet het geval is, is de vergoeding voor psychologische hulp niet opgenomen. De lijst wordt in principe eens per jaar vernieuwd, tenzij er tussentijds informatie binnenkomt. NIPleden kunnen de laatste versie van de lijst vinden op > Ledenservice > Vergoedingen. Omdat wij geen volledige informatie kunnen bieden, raden wij u met klem aan uw cliënt altijd vooraf de eigen polis(voorwaarden) te laten raadplegen of, liever nog, contact op te laten nemen met de eigen smaatschappij. Omdat het NIP afhankelijk is van de gegevens die door verzekeraars worden verstrekt, kan het NIP geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de verstrekte informatie. Aan deze lijst kunnen dus geen rechten worden ontleend. NIP Postbus AP Amsterdam telefoon (020)

2 Aegon Postbus GE Houten psychotherapeut (BIG) of psycholoog Optimaal Top bij eerste nota indicatie van de verwijzer meesturen max. 500 per verzekerde p.j. Optimaal Top Agis Postbus HA Amersfoort klantenservice : vergoeding eigen bijdrage: max. 410 per behandelreeks Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologie gekwalificeerd zorgverlener die aangesloten is bij en voldoet aan de kwaliteitseisen van de LVE orthopedagogie kinder- en jeugdpsycholoog aangesloten bij het NIP of gekwalificeerd vrijgevestigd orthopedagoog aangesloten bij WEP en NVO Comfortpolis eerstelijnspsycholoog op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts orthopedagogie op verwijzing van (school)arts eerstelijnspsychologie 75%, max. 500 per verzekerde p.j. orthopedagogie 75%, max. 500 per verzekerde p.j. 2

3 Allianz Postbus GG Houten Voorwaarde aan psycholoog psychotherapeut (BIG) of psycholoog Vrije Keuze Optimaal Vrije Keuze Top bij eerste nota indicatie van de verwijzer meesturen max. 500 per verzekerde p.j. Vrije Keuze Compleet en Vrije Keuze Optimaal Vrije Keuze Top Amersfoortse Zorgverzekeraar Postbus AA Amersfoort vergoeding eigen bijdrage: max. 410 per behandelreeks Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologische hulp en dyslexie een in Nederland gevestigde gekwalificeerde eerstelijnspsycholoog NIP Aanvulling Uitgebreid en Aanvulling Optimaal gecontracteerde psycholoog: vooraf aanvragen bij afdeling Managed Care eerstelijnspsychologische hulp gecontracteerde psycholoog: niet-gecontracteerde psycholoog: max p.j. Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal dyslexie max. 500 per verzekerde gedurende hele looptijd max per verzekerde gedurende hele looptijd 3

4 Anderzorg Postbus CB Groningen een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) (afgestudeerd in de psychologie) en werkzaam in eerste lijn of een in Nederland gevestigde gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog die lid is van het NIP Extra Avéro Achmea Postbus BS Leeuwarden op verwijzing van huisarts of medisch specialist Betalingsvoorwaarden max. 350 per verzekerde p.j. (uitsluiting: pedagogische en psychotherapeutische zorgverlening) gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog Start Plus, Extra en Comfort Royaal Excellent op verwijzing van huisarts; bij nota moet verwijsbriefje worden overlegd acute, kortdurende in kader van behandeling door huisarts 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. 75%, max. 750 per verzekerde p.j. Uitsluiting: personen onder 18 jaar Plus, Extra, Comfort Royaal Excellent vergoeding eigen bijdrage*: 75%, max. 250 per verzekerde p.j. max. 250 per verzekerde p.j. volgens de officieel goedgekeurde tarieven * Deze vergoeding is de eigen bijdragen voor geneesmiddelen en/of psychiatrische hulp en/of hulpmiddelen tezamen. 4

5 Azivo Postbus BP Den Haag gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of een gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog AV Top Confior zorg en inkomen Westblaak KE Rotterdam geen verwijzing nodig 45 per zitting, max. 12 zittingen p.j. in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP of een gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die is afgestudeerd in de psychologie op verwijzing van huisarts of medisch specialist psychotherapie vrijgevestigd psychiater met een overeenkomst met het Zorgkantoor AWBZ of behandeling in een erkend ziekenhuis of CGGZ (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) en hoofd is ondergebracht bij (zorg)verzekeraar die tot dezelfde groep behoort als verzekeraar Zorgextra 1 Zorgextra 2 Zorgextra 3 max. 100 per verzekerde p.j. max. 350 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. Voor alle pakketten geldt: ook voor zittingen waarvoor geen vergoeding plaatsvindt via de AWBZ. Uitsluitingen: pedagogische en psychotherapeutische zorg Zorgextra 3 vergoeding eigen bijdrage: boven 185 per verzekerde p.j. 5

6 CZ Actief in Gezondheid Postbus LD Tilburg gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of behandeling in een (door verzekeraar geaccepteerd) inloophuis voor kankerpatiënten of door een (door de verzekeraar geaccepteerd) psychologenbureau of instelling voor kortdurende Plus Top op verwijzing van een arts kortdurende (<12 mnd) * 80% tot max. 460 per verzekerde p.j. 80% tot een max. 920 per verzekerde p.j. * Het gaat hier óók om psychologische behandelingen die plaatsvinden in een inloophuis voor kankerpatiënten voor zowel patiënten als partner en gezinsleden (tenzij dit vergoed wordt in hun eigen ). Delta Lloyd Postbus LR Den Haag vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die aangesloten is bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo ZorgGarant Extra ZorgGarant Compleet ZorgGarant Comfort ZorgGarant Top van tevoren toestemming vragen bij de verzekeraar met een schriftelijke verklaring van de behandelend (bedrijfs)arts met indicatie en verwachte behandelduur (max. 12 behandelingen) max. 500 max max Uitsluiting: behandelingen gerelateerd aan onderwijs en/of scholing (vervolg: zie volgende pagina) (vervolg: zie volgende pagina) 6

7 ZorgGarant Start ZorgGarant Extra ZorgGarant Compleet ZorgGarant Comfort ZorgGarant Top DSW Zorgverzekeraar Postbus AD Schiedam Psychotherapie via AWBZ vergoeding eigen bijdrage: max. 250 max. 500 gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of een eerstelijnspsycholoog NIP AV-Standaard AV-Top DVZ Achmea Postbus GX Noordwijk geen verwijzing nodig 45 per zitting, max. 6 zittingen 45 per zitting, max. 12 zittingen gekwalificeerde eerstelijnspsycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of KOPpsycholoog (Kortdurende Oncologische Psychotherapie) Principe Plus 2 ster Principe Plus 3 sterren Principe Plus 4 sterren schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, bedrijfsarts psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar in het kader van een medische behandeling 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j., max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter (vervolg: zie volgende pagina) (vervolg: zie volgende pagina) 7

8 Principe Plus 2 ster Principe Plus 3 sterren Principe Plus 4 sterren en extra behandelingen psychotherapie* tezamen max. 750 per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur * In bepaalde gevallen worden de kosten vergoed van extra behandelingen psychotherapie (door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die door de AWBZ vergoed worden. FBTO Postbus BC Leeuwarden psychologische hulp eerstelijnspsycholoog NIP ingeschreven bij een ROEP en/of bij het NIP geen verwijzing nodig kinder- en jeugdpsychologie kinder- en jeugdpsycholoog NIP Module Therapieën psychologische hulp max. 9 behandelingen p.j., max. 57 per consult, max. 1 consult per dag kinder- en jeugdpsychologie max. 9 behandelingen p.j., max. 57 per consult, max. 1 consult per dag Uitsluitingen: problemen in schoolse context, diagnostiek van onderwijsbelemmeringen zoals dyslexie, behandeling door een (ortho)pedagoog. Fortis ASR Postbus HB Utrecht in Nederland gevestigde gekwalificeerde behandelingen vooraf aanvragen bij de afdeling 8

9 eerstelijnspsycholoog ingeschreven in het register van het NIP of de LVE Managed Care dyslexie in Nederland gevestigde psycholoog ingeschreven in het register van het NIP of de LVE Uitgebreid gecontracteerde psycholoog: niet-gecontracteerde psycholoog: max per verzekerde p.j. dyslexie onderzoek, consulten en behandelingen: max. 500 per verzekerde, gedurende looptijd Optimaal gecontracteerde psycholoog: niet-gecontracteerde psycholoog: max per verzekerde p.j. dyslexie onderzoek, consulten en behandelingen: max per verzekerde, gedurende looptijd De Friesland Zorgverzekeraar Postbus BB Leeuwarden vrijgevestigde gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) AV Optimaal AV Frieso (collectief contract met sociale diensten) AV Zorg (collectief contract met zorginstellingen) op verwijzing van huisarts of, als het gaat om arbeidsgerelateerde aandoeningen, bedrijfsarts eerstelijnspsychologische hulp (max. 15 behandelingen) max. 10 zittingen, max. 50 per zitting max. 8 zittingen per verzekerde p.j. max. 750 per verzekerde p.j. 9

10 Geové (Menzis) Postbus MD Groningen zie Menzis Goudse Verzekeringen Postbus MA Gouda vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog NIP aangesloten bij de LVE Basis Uitgebreid Groene Land Achmea Postbus AP Zwolle op verwijzing van huisarts eerstelijnspsychologische hulp max. 75 per behandeling tot max. 500 p.j. max. 75 per behandeling tot max. 660 p.j. gezondheidszorgpsycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar * 75% max. 250 per verzekerde p.j.** 75% max. 500 per verzekerde p.j.** tot max. 500 per verzekerde p.j.** 10 * Hulp in het kader van een medische behandeling (dus geen cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp). ** Deze bedragen worden vergoed op basis van restitutie. Er zijn (nog) geen contracten gesloten met zorgverleners.

11 Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren vergoeding eigen bijdrage**: max. 750 per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur ** In bepaalde gevallen vergoedt de de extra behandelingen psychotherapie (door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. Interpolis Postbus LA Tilburg ( 0,05 p.m.) kortdurende eerstelijnspsycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of KOPpsycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) ZorgActief Plus ZorgActief Extra ZorgActief Top kortdurende op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar kortdurende * 75% max. 250,- per verzekerde p.j. 75% max. 500,- per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Deze bedragen worden vergoed op basis van restitutie. Er zijn (nog) geen contracten gesloten met zorgverleners. * Zorg in het kader van een medische behandeling (dus geen cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp). ZorgActief Plus ZorgActief Extra ZorgActief Top vergoeding eigen bijdrage**: max. 750 per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur 11

12 ** In bepaalde gevallen vergoedt de de extra behandelingen psychotherapie door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. IZA en IZA/AZ zorg voor ambtenaren Postbus JA Nieuwegein een in Nederland gevestigde psycholoog ingeschreven als gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog in het register van het NIP of lid van de LVE of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) IZA Basic, Classic en Perfect Hetzelfde geldt voor IZA/AZ Budget, Accent en Plus IZZ Postbus HZ Nijmegen op verwijzing van huisarts max. 50 per consult, max. 8 zittingen p.j. eerstelijnspsycholoog NIP op verwijzing van huisarts psychotherapie psychotherapeut (BIG) Aanvullende pakket 2 psychotherapie op verwijzing van behandelend arts en vooraf toestemming door verzekeraar * max. 460 p.j. *voor psychotherapie (niet-klinisch) en eerstelijnspsychologie tezamen 12

13 Menzis Postbus DD Zwolle een in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) afgestudeerd in de psychologie werkzaam in de eerste lijn verwijzing van huisarts of medisch specialist psycho-oncologische hulp een door de verzekeraar erkend therapiecentrum psychotherapie zorg wordt verleend door vrijgevestigd psychiater met een contract met het zorgkantoor AWBZ of door een erkend ziekenhuis of Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ) Extra Verzorgd 1 Extra Verzorgd 2 Extra Verzorgd 3 * max. 100 per verzekerde p.j. max. 350 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. * inclusief psycho-oncologische hulp Uitsluiting: pedagogische en psychotherapeutische zorg en zorg die vergoed wordt door AWBZ. Extra Verzorgd 3 Nationale Nederlanden Postbus GG Houten (030) vergoeding eigen bijdrage: boven 185 per verzekerde p.j. psychotherapeut (BIG) of psycholoog bij eerste nota indicatie van de verwijzer meesturen 13

14 Extra Keuze Garant Plus Extra Keuze Garant Top max. 500 per verzekerde p.j. Extra Keuze Garant en Extra Keuze Garant Plus Extra Keuze Garant Top Nederzorg Opgegaan in Menzis vergoeding eigen bijdrage: max. 410 per behandelreeks zie Menzis NVS Zorgen Opgegaan in Menzis zie Menzis OHRA Postbus GA Arnhem vrijgevestigde gekwalificeerde eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG); psycholoog dient aangesloten te zijn bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo Extra aanvullend Uitgebreid Extra uitgebreid Compleet van tevoren toestemming vragen aan verzekeraar met een schriftelijke verklaring van de behandelend (bedrijfs)arts met indicatie en verwachte behandelingsduur (max. 12 behandelingen) max. 500 max max Uitsluiting: behandelingen gerelateerd aan onderwijs en/of scholing Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid, Extra Uitgebreid en Compleet Psychotherapie via AWBZ vergoeding eigen bijdrage:

15 ONVZ Zorgverzekeraar Postbus GD Houten psychotherapeut (BIG) of psycholoog Optifit Topfit bij verzekeraar checken of psycholoog aangesloten is bij een erkende beroepsvereniging en of psychotherapeut ingeschreven staat in het BIG-register; bij eerste nota indicatie van de verwijzer meesturen max. 500 per verzekerde p.j. Optifit Topfit OZ Verzekeringen Postbus RB Breda vergoeding eigen bijdrage: max. 410 per behandelreeks eerstelijnspsycholoog genoemd op een bij de verzekeraar opvraagbare lijst. Als eerstelijnspsycholoog wordt gezien degene die: a. als gezondheidspsycholoog (BIG) is geregistreerd én; b. als eerstelijnspsycholoog of Cenzo-psycholoog is geregistreerd in het ledenregister van eerstelijnspsychologen van het NIP Op verwijzing van behandelend arts in een inloophuis voor kankerpatiënten eerstelijnspsycholoog (zie hierboven) of samenwerkingsverband van psychologen in het inloophuis. Het inloophuis moet geaccepteerd zijn door de verzekeraar. U kunt een lijst opvragen van erkende inloophuizen en psychologen 15

16 IdeaalPakket, 50+Pakket, OndernemersPakket en JongerenPakket RoyaalPakket CompleetPakket (evt. in een inloophuis voor kankerpatiënten) max. 45 per consult, max. 350 p.j. max. 45 per consult, max. 500 p.j. Uitsluiting: personen onder 18 jaar CompleetPakket vergoeding eigen bijdrage: Uitsluiting: intramurale AWBZ-bijdrage OZF Achmea Postbus AB Hengelo Voorwaarden aan de psycholoog een in Nederland gevestigde gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog NIP of een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG), afgestudeerd in de psychologie TOP Zorgpolis aanmelding bij gecontracteerde zorg (HSK) als binnen redelijke termijn geen passende hulp kan worden verzorgd door reguliere zorg Psychische hulpverlening tot max. 500 per verzekerde p.j. Geen vergoeding als tegelijkertijd een AWBZgefinancierde therapie plaatsvindt. Geen vergoeding bij arbeidsgerelateerde aandoening. PNO Ziektekosten Postbus BH Hilversum gekwalificeerd psychologen, artsen of orthopedagogen die: - lid zijn van de NVP en/of - lid van het NIP en/of - geregistreerd zijn als psychotherapeut op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts 16

17 (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of orthopedagogen die lid zijn van NVO of seksuologen die lid zijn van NVVS AV Standaard AV Uitgebreid AV Compleet Pro Life Zorgen Postbus BB Amersfoort psychologische hulp 80% voor max. 12 behandelingen per 3 jaar 80% voor max. 18 behandelingen per 3 jaar 80% voor max. 24 behandelingen per 3 jaar Uitsluiting: kosten van onderzoek, diagnostiek en testen Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologie eerstelijnspsycholoog NIP of in opleiding tot gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog, en lid van de LVE of een gekwalificeerd zorgverlener aangesloten bij (het register van) de CVPPP eerstelijnspsychologie verwijzing huisarts of bedrijfsarts orthopedagogie verwijzing (school)arts orthopedagogie kinder- en jeugdpsycholoog ingeschreven bij de sector Jeugd van het NIP of een gekwalificeerd vrijgevestigd orthopedagoog die voldoet aan de eisen van het WEP van het NVO (kortdurende) oncologische psychosociale hulp instantie waarmee verzekeraar afspraken heeft gemaakt Mediumpolis Largepolis eerstelijnspsychologie 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. Mediumpolis Largepolis orthopedagogie 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. Mediumpolis Largepolis (kortdurende) oncologische psychosociale hulp max. 250 per verzekerde gedurende looptijd max. 500 per verzekerde gedurende looptijd 17

18 PWZ Achmea Postbus AR Amsterdam gezondheidszorgpsycholoog (BIG), gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts kortdurende psychologische behandeling* 75% max. 250,- per verzekerde p.j. 75% max. 500,- per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Deze bedragen worden vergoed op basis van restitutie. Er zijn (nog) geen contracten gesloten met zorgverleners. * in het kader van een medische behandeling (dus geen cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp) Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren vergoeding eigen bijdrage**: max. 750 per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur ** In bepaalde gevallen vergoedt de de extra behandelingen psychotherapie door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. Rijnmond Verzekeringen Opgegaan in Confior zie Confior 18

19 Salland Zorgen Postbus AD Deventer psycholoog ingeschreven bij het NIP en lid van een ROEP op verwijzing van huisarts of behandelend medische specialist psychotherapie psychotherapeut of psychiater die een overeenkomst heeft met zorgkantoor in de regio of psychotherapeut in dienst van een ggzinstelling waarmee het zorgkantoor een overeenkomst heeft in het kader van de AWBZ Salland Plus, Matspolis, Flexpolis, Troefpolis en Spurtpolis Salland Top en Borgpolis Salland Zorgsectorpakket psychotherapie vooraf schriftelijke toestemming verzekeraar 75%, max. 455 per 3 jaar 75%, max. 500 per 3 jaar, max. 500 p.j. Salland Extra, Salland Plus, Salland Zorgsectorpakket, Matspolis, Flexpolis, Troefpolis, Borgpolis en Spurtpolis Salland Top SIZ (IZA) Postbus AM Delft Psychotherapie medisch noodzakelijke aanvullende behandelingen bovenop AWBZ-behandelingen:, max. 40 zittingen, max. 40 zittingen en 50% vergoeding eigen bijdrage AWBZ, max. 205 p.j. eerstelijnspsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) AV Budget, AV Accent en AV Plus op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts max. 46 per behandeling, max. 10 zittingen, Uitsluiting: geen vergoeding als behandeling start binnen één jaar na afloop van de laatste vergoede zitting. 19

20 SR Zorgverzekeraar Postbus AG Schiedam wisselend, zie bij betalingscondities AV Standaard AV Uitgebreid en AV Extra Uitgebreid wisselend, zie bij betalingscondities door psycholoog aangesloten bij het NIP of door een psychotherapeut (BIG); geen verwijzing nodig. max. 6 zittingen p.j., max. 45 per zitting max. 12 zittingen p.j., max. 45 per zitting AV Zorg Riant AV Zorg Royaal en AV Zorg deluxe psychologische hulp* door eerstelijnspsycholoog** verricht: max. 575 per verzekerde p.j. door een psycholoog** verricht: max per verzekerde p.j. * psychotherapeutische behandeling en/of gesprekstherapie; op voorschrift van huisarts of specialist AV Zorg deluxe dyslexie behandelingskosten van een psycholoog**, orthopedagoog of logopedist max per verzekerde voor hele duur Uitsluiting: onderzoekskosten naar dyslexie Zorg deluxe vergoeding eigen bijdrage: ** Psycholoog die door de bevoegde overheidsinstanties is erkend en geregistreerd (lees: lid is van een beroepsvereniging). 20

21 TRIAS Zorgverzekeraar Postbus AA Gorinchem vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP en lid van de LVE Aanvullend Pakket (AV) Aanvullend Extra Pakket (AVX) op verwijzing van de huisarts eerstelijnspsychologie max. 75 per behandeling, max. 500 p.j. max. 75 per behandeling, max. 660 p.j. Uitsluiting: personen onder 18 jaar Univé Zorg Postbus BJ Alkmaar gezondheidszorgpsycholoog (BIG) werkzaam in de eerste lijn AV Module A AV Module B AV Module C op verwijzing van de huisarts * max. 10 consulten p.j., max. 25 per consult max. 10 consulten p.j., max. 37,50 per consult max. 10 consulten p.j., max. 50 per consult AV Module 1 AV Module 2 AV Module 3 max. 50 per consult, max. 250 per verzekerde p.j. max. 50 per consult, max. 750 per verzekerde p.j. max. 100 per consult, max per verzekerde p.j. * Indien medisch noodzakelijk en als verwijzing naar en behandeling door een Riagg of maatschappelijk werk op korte termijn niet mogelijk is en behandeling op een psychiatrische polikliniek of door een vrijgevestigde psychiater is niet aangewezen. 21

22 VGZ Zorgverzekeraar Postbus HZ Nijmegen eerstelijnspsycholoog NIP Jongeren Xtra Verzekering Plus Aanvullende Verzekering VVAA Postbus RD Utrecht op verwijzing van de huisarts eerstelijns max. 210 p.j. max. 455 p.j. psychologische hulp psychotherapeut (BIG) of psycholoog Zorg Optimaal Zorg Top bij eerste nota indicatie van de verwijzer meesturen psychologische hulp max. 500 per verzekerde p.j. Zorg Plus en Zorg Optimaal Zorg Top Zilveren Kruis Achmea Postbus GA Noordwijk vergoeding eigen bijdrage: max. 410 per behandelreeks Vergoedingen 2006 gezondheidszorgpsycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) kortdurende psychologische behandeling schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, bedrijfsarts psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar 22

23 Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren kortdurende psychologische behandeling* 75% max. 250,- per verzekerde p.j. 75% max. 500,- per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Deze bedragen worden vergoed op basis van restitutie. Er zijn (nog) geen contracten gesloten met zorgverleners. *in het kader van een medische behandeling (dus geen cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp) Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren vergoeding eigen bijdrage**: max. 750 per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur max per verzekerde voor gehele duur ** In bepaalde gevallen vergoedt de de extra behandelingen psychotherapie door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. Zorg en Zekerheid Postbus AK Leiden in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of psychotherapeut (BIG) AV-Top AV-Totaal op verwijzing van behandelend arts; op nota dient BIG-registratienummer van behandelend therapeut vermeld te staan psychologische hulp 75%, max. 320 per verzekerde p.j., max. 500 per verzekerde p.j. N:/voorlichting/privé/pr/klaar/vergoedingen\

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl U kunt bij

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

100%, max EUR 130,- per 2 kalenderjaren 100%, max EUR 130,- per 2 kalenderjaren

100%, max EUR 130,- per 2 kalenderjaren 100%, max EUR 130,- per 2 kalenderjaren AGIS 2013 2012 Ander Zorg Extra Jong AGIS werkt met geselecteerde ooglaserklinieken. Deze klinieken geven 10% korting op de reguliere kosten aan AGIS verzekerden. LET OP: de behandelkosten bij deze klinieken

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

alles over uw ziektekostenverzekering

alles over uw ziektekostenverzekering alles over uw ziektekostenverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2011 ZorgVerzorgd Gebruiksaanwijzing Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% 100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100%

100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% 100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% Aevitae Plus Pakket Aevitae Top Pakket Aevitae Vip Pakket 3.500,- 3.500,- 7.000,- 7.000,- Comfortpolis Compactpolis Compleetpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50+ Actief Polis Optimaal Basis Optimaal

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg Handig om goed te bewaren! Agis helpt u met zorg Gezinnenpolis Vrouw Plus Polisvoorwaarden 2013 Tand Compact Tand Compleet Tand Comfort Asn Polisvoorwaarden 2013 Gezinnenpolis, Vrouw Plus Tand Compact,

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Voorwoord Wat is TopZorg? Kan ik zelf mijn fysiotherapeut kiezen? Hoe

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2012 1 Alles voor betere zorg Als u een behandeling nodig hebt, dan wilt u natuurlijk de best mogelijke zorg. Maar het is niet altijd vanzelfsprekend dat u ook de beste

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente

Polisvoorwaarden 2015. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Gemeente Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg

Nadere informatie

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering INHOUDSOPGAVE - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 - GRONDSLAG VAN DE ZORGVERZEKERING Artikel 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 - OVERIGE

Nadere informatie

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012

Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 Overeenkomst PNO Ziektekosten Internationaal 2012 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering Algemene bepalingen & Polisdekking Azivo Zorgverzekering Premiebijlage Reglement Restitutie Reglement Hulpmiddelen Reglement Farmaceutische zorg www.azivo.nl

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze

De veranderingen in de zorgverzekering 2015. Slimme keuze De veranderingen in de zorgverzekering 2015 Slimme keuze Per 1 januari 2015 wijzigt de productnaam Vrije Keuze naar Slimme Keuze. Tegelijkertijd wijzigen ook de namen van de aanvullende verzekeringen:

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie