Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007"

Transcriptie

1 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007 maart 2007 Hierbij treft u een overzicht aan van de vergoedingen voor psychologische hulp in de aanvullende pakketten van de verschillende zorgverzekeraars voor Deze lijst is gemaakt voor NIP-leden met als doel een overzicht te geven welke maatschappijen psychologische hulp vergoeden en welke voorwaarden daarbij aan de psycholoog en aan de hulpverlening gesteld worden. Wij streven naar een zo compleet mogelijk beeld. De informatie in deze lijst is echter niet volledig. Er zijn inmiddels zo veel polissen, collectieve contracten en contracten op maat, dat het onmogelijk is deze allemaal in de lijst op te nemen. Bovendien is van sommige zorgverzekeraars niet voldoende informatie beschikbaar. In de lijst zijn alleen de vergoedingen opgenomen voor hulp door psychologen of psychotherapeuten. Als dat niet het geval is, staat de vergoeding voor psychologische hulp niet in de lijst. De lijst wordt in principe eens per jaar vernieuwd, tenzij er tussentijds informatie binnenkomt. NIPleden kunnen de laatste versie van de lijst vinden op > Ledenservice > Vergoedingen. Omdat wij geen volledige informatie kunnen bieden, raden wij u met klem aan uw cliënt altijd vooraf de eigen polis(voorwaarden) te laten raadplegen of, liever nog, contact op te laten nemen met de eigen verzekeringsmaatschappij. Omdat het NIP afhankelijk is van de gegevens die door verzekeraars worden verstrekt, kan het NIP geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de verstrekte informatie. Aan deze lijst kunnen dus geen rechten worden ontleend. NIP Postbus AP Amsterdam telefoon (020)

2 Aegon Postbus CE Den Haag psychologische zorg psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toegelegd op het werken in de eerstelijnszorg Optimaal Top psychologische zorg max. 500 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. (tot 15/4/07: ) Extra, Compleet en Optimaal Top Agis Postbus HA Amersfoort klantenservice : psychotherapie via AWBZ max. 410 per behandelreeks Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologie vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij het NIP of een vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP orthopedagogie kinder- en jeugdpsycholoog aangesloten bij het NIP of gekwalificeerd vrijgevestigd orthopedagoog aangesloten bij WEP van NVO Comfortpolis ComfortPluspolis eerstelijnspsycholoog op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts orthopedagogie op verwijzing van (school)arts eerstelijnspsychologie 75%, max. 500 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. Comfortpolis ComfortPluspolis orthopedagogie 75%, max. 500 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. 2

3 Amersfoortse Zorgverzekeraar Postbus AA Amersfoort Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologische hulp een in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP eerstelijnspsychologische hulp behandelingen vooraf aanvragen bij afdeling Managed Care dyslexie psycholoog èn lid Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachters Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal dyslexie dyslexieverklaring nodig van een orthopedagoog eerstelijnspsychologische hulp gecontracteerde psycholoog:, max. 3 behandelingen per verzekerde p.j. niet-gecontracteerde psycholoog: max. 250 p.j. gecontracteerde psycholoog:, max. 6 behandelingen per verzekerde p.j. niet-gecontracteerde psycholoog: max. 500 p.j. gecontracteerde psycholoog: niet-gecontracteerde psycholoog: max p.j. gecontracteerde psycholoog: niet-gecontracteerde psycholoog: max p.j. Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal Anderzorg Postbus CB Groningen dyslexie max. 500 per verzekerde gedurende hele looptijd verzekering max per verzekerde gedurende hele looptijd verzekering een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) afgestudeerd in de psychologie en werkzaam in eerste lijn of een in Nederland gevestigde gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog die lid is van het NIP op verwijzing van huisarts of medisch specialist 3

4 Extra Verzorgd 1 Extra, Jong en Extra Verzorgd 2 Extra Verzorgd 3 Avéro Achmea Postbus BC Amsterdam Betalingsvoorwaarden kortdurende individuele psychologische hulp max. 100 per verzekerde p.j. max. 350 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: (ortho)pedagogische en psychotherapeutische zorgverlening acute, kortdurende psychologische zorg in kader van een medische behandeling eerstelijnspsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) Start Extra Royaal Excellent op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts; bij nota moet verwijsbriefje worden overlegd acute, kortdurende psychologische zorg in kader van een medische behandeling 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. 75%, max. 750 per verzekerde p.j., max. 10 zittingen Uitsluiting: (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen Extra Royaal Excellent Azivo Postbus BP Den Haag psychotherapie via AWBZ vergoeding eigen bijdrage*: 75%, max. 250 per verzekerde p.j. max. 250 per verzekerde p.j. * Deze vergoeding is de eigen bijdragen voor geneesmiddelen en/of psychiatrische hulp en/of hulpmiddelen tezamen. gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of eerstelijnspsycholoog NIP 4

5 AV-Top AV-TopExtra Confior zorg en inkomen Westblaak KE Rotterdam per zitting, max. 12 zittingen p.j. 60 per zitting, max. 12 zittingen p.j. Voorwaarden 2006 in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP of een gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die is afgestudeerd in de psychologie en werkzaam in de eerste lijn ZorgExtra 1 JongerenZorgExtra en ZorgExtra 2 ZorgExtra 3 ZorgExtra 4 CZ Postbus LD Tilburg max. 100 per verzekerde p.j. max. 350 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. max. 750 per verzekerde p.j. Uitsluitingen: (ortho)pedagogische en psychotherapeutische zorg Voorwaarden 2006 gezondheidspsycholoog (BIG) Psychologische hulp die plaatsvindt in inloophuis voor kankerpatiënten of door een psychologenbureau of instelling voor kortdurende psychologische zorg. Het inloophuis of psychologenbureau moet door de verzekeraar erkend zijn. Cliënt kan hiervan een lijst opvragen bij de verzekeraar. behandeling is voorgeschreven door een arts psychotherapie vrijgevestigd psychotherapeut (BIG), lid van Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten 5

6 Plus en Jongeren Top 50+ Supertop en Excellent, < 12 maanden* 80%, max per verzekerde p.j. 80%, max. 920 per verzekerde p.j., max. 350 per verzekerde p.j., max. 45 per consult *Er wordt niet gekeken naar het soort behandeling, wel naar de kwalificaties van de zorgverlener. Bv: psychologisch onderzoek en diagnostiek bij een kind door een orthopedagoog kunnen vergoed worden, mits de orthopedagoog BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog is. Supertop en Excellent Delta Lloyd Postbus LR Den Haag psychotherapie via AWBZ vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die aangesloten is bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo ZorgGarant Start ZorgGarant Extra ZorgGarant Compleet en ZorgGarant Comfort ZorgGarant Top van tevoren toestemming vragen bij de verzekeraar; verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist met indicatie en verwachte behandelduur (max. 12 behandelingen) (<12 behandelingen) max. 250 max. 500 max. 750 ZorgGarant Extra ZorgGarant Compleet, ZorgGarant Comfort en ZorgGarant Top Psychotherapie via AWBZ max

7 DiaVitaal Postbus LR Den Haag vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo DiaVitaal Extra Aanvullend DiaVitaal Uitgebreid en DiaVitaal Extra Verzorgd DiaVitaal Extra Uitgebreid DiaVitaal Compleet van tevoren toestemming vragen bij de verzekeraar; verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist met indicatie en verwachte behandelduur (max. 12 behandelingen) (<12 behandelingen) max 500 max max DiaVitaal Aanvullend DiaVitaal Extra Aanvullend DiaVitaal Uitgebreid, DiaVitaal Extra Verzorgd, DiaVitaal Extra Uitgebreid en DiaVitaal Compleet DSW Zorgverzekeraar Postbus AD Schiedam Psychotherapie via AWBZ gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of een psycholoog met een eerstelijnskwalificatie AV-Standaard AV-Top AV-Student geen verwijzing nodig 45 per zitting, max. 6 zittingen 45 per zitting, max. 12 zittingen indien hulp via SGZ verleend, in andere gevallen 45 per zitting, max. 6 zittingen p.j. 7

8 DVZ Achmea Postbus GX Noordwijk kortdurende psychologische zorg in het kader van een medische behandeling eerstelijnspsycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of KOPpsycholoog (Kortdurende Oncologische Psychotherapie) Principe Plus 2 ster Principe Plus 3 sterren Principe Plus 4 sterren schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, bedrijfsarts kortdurende psychologische zorg in het kader van een medische behandeling 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j., max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter Principe Plus 2 ster Principe Plus 3 sterren Principe Plus 4 sterren Psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen worden de kosten vergoed van extra behandelingen psychotherapie (door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die door de AWBZ vergoed worden. 8

9 FBTO Postbus BC Leeuwarden psychologische hulp eerstelijnspsycholoog NIP ingeschreven bij een ROEP en/of bij het NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) kinder- en jeugdpsychologie kinder- en jeugdpsycholoog NIP Module Therapieën psychologische hulp max. 9 behandelingen p.j., max. 57 per consult, max. 1 consult per dag Module Therapieën kinder- en jeugdpsychologie* max. 9 behandelingen p.j., max. 57 per consult, max. 1 consult per dag *Voorwaarden: - er is sprake van emotionele en/of gedragsproblemen thuis, in de omgang met leeftijdsgenoten of interactieproblemen in het gezin; - de kortdurende psychologische zorg omvat de noodzakelijke diagnose en de daaruit voortvloeiende behandeling bij het kind en het gezin; - de declaratie van de psycholoog geeft een helder inzicht in de data van behandeling en de aard van de contacten. Uitsluitingen: problemen in schoolse context, diagnostiek van onderwijsbelemmeringen zoals dyslexie, behandeling door een (ortho)pedagoog. 9

10 Fortis ASR Postbus HB Utrecht in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog ingeschreven in het register van het NIP of de LVE behandelingen vooraf aanvragen bij de afdeling Managed Care dyslexie in Nederland gevestigde psycholoog ingeschreven in het register van het NIP of de LVE Aanvulling instap Aanvulling basis Aanvulling uitgebreid en Aanvulling optimaal gecontracteerde psycholoog:, max. 3 behandeling p. verzekerde p.j. niet-gecontracteerde psycholoog: max. 250 per verzekerde p.j. gecontracteerde psycholoog:, max. 6 behandeling p. verzekerde p.j. niet-gecontracteerde psycholoog: max. 500 per verzekerde p.j. gecontracteerde psycholoog:. niet-gecontracteerde psycholoog: max per verzekerde p.j. Aanvulling uitgebreid Aanvulling optimaal De Friesland Zorgverzekeraar Postbus BB Leeuwarden dyslexie: onderzoek, consulten en behandelingen max. 500 per verzekerde, gedurende looptijd verzekering max per verzekerde, gedurende looptijd verzekering vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog NIP AV Optimaal op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts eerstelijnspsychologische hulp (max. 12 behandelingen) max. 10 zittingen, max. 50 per zitting 10

11 Goudse Verzekeringen Postbus MA Gouda eerstelijnspsychologie vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP en lid van de LVE of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP op verwijzing van huisarts sexuologie sexuoloog die lid is van de NVVS Basis Uitgebreid Totaal Groene Land Achmea Postbus AP Zwolle eerstelijnspsychologische hulp (ook relatie- en partnertherapie)/sexuologie max. 75 per behandeling, max. 525 p.j. max. 75 per behandeling, max. 675 p.j., max p.j. in het kader van een medische behandeling gezondheidszorgpsycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar in het kader van een medische behandeling 75% max. 250 per verzekerde p.j. 75% max. 500 per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp Beter Af Plus 2 sterren psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering 11

12 Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen vergoedt de verzekering de extra behandelingen psychotherapie (door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. Interpolis ZorgActief Postbus AA Tilburg kortdurende psychologische zorg eerstelijnspsycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of KOPpsycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) ZorgActief Plus ZorgActief Extra ZorgActief Top kortdurende psychologische zorg schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar kortdurende psychologische zorg 75% max. 250,- per verzekerde p.j. 75% max. 500,- per verzekerde p.j., max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter. ZorgActief Plus ZorgActief Extra ZorgActief Top psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen vergoedt de verzekering de extra behandelingen psychotherapie door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. 12

13 IZA Postbus JA Nieuwegein een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of een in Nederland gevestigde psycholoog ingeschreven als gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog in het register van het NIP of lid van de LVE IZA Basic, IZA Classic en IZA Perfect IZZ Postbus HZ Nijmegen op verwijzing van huisarts max. 50 per consult, max. 8 consulten p.j. eerstelijnspsychologische zorg eerstelijnspsycholoog NIP eerstelijnspsychologische zorg op verwijzing van huisarts psychotherapie psychotherapeut (BIG) Pakket 2 Lancyr Postbus AD Tilburg psychotherapie op verwijzing van behandelend arts en vooraf toestemming door verzekeraar eerstelijnspsychologische zorg en psychotherapie max. 460 p.j. voor eerstelijnspsychologie en (niet-klinische) psychotherapie tezamen vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die aangesloten is bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo van tevoren toestemming vragen bij de verzekeraar; verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist met indicatie en verwachte behandelduur (max. 12 behandelingen) 13

14 Extra pakket Compleet pakket (<12 behandelingen) max. 500 max. 750 Extra pakket Compleet pakket Menzis Postbus KC Enschede Psychotherapie via AWBZ max. 250 een in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) afgestudeerd in de psychologie werkzaam in de eerste lijn ExtraVerzorgd 1 ExtraVerzorgd 2 ExtraVerzorgd 3 ExtraVerzorgd 4 Nationale Nederlanden Postbus AV Den Haag (010) of (070) max. 100 per verzekerde p.j. max. 350 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. max. 750 per verzekerde p.j. Uitsluiting: pedagogische en psychotherapeutische zorg en zorg die vergoed wordt door AWBZ. psychologische zorg psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toegelegd op het werken in de eerstelijnszorg 14

15 Extra Keuze Garant Plus Extra Keuze Garant Top psychologische zorg max. 500 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. (tot 15/4/07: ) Extra Keuze Garant en Extra Keuze Garant Plus Extra Keuze Garant Top OHRA Postbus LR Den Haag psychotherapie via AWBZ max. 410 per behandelreeks vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo Extra aanvullend Uitgebreid, Uitgebreid Vitaal Extra uitgebreid Compleet Voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzekeraar; schriftelijke verklaring van de behandelend (bedrijfs)arts met indicatie en verwachte behandelingsduur (max. 12 behandelingen) max. 500 max max Uitsluiting: behandelingen gerelateerd aan onderwijs en/of scholing Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid, Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid en Compleet ONVZ Zorgverzekeraar Postbus GD Houten Psychotherapie via AWBZ psychologische zorg psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toegelegd op het werken in de eerstelijnszorg 15

16 Vrije Keuze Optifit Vrije Keuze Topfit psychologische zorg max. 500 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. (tot 15/4/07: ) Vrije Keuze Extrafit, -Benfit en -Optifit Vrije Keuze Topfit OZ Verzekeringen Postbus RB Breda psychotherapie via AWBZ max. 410 per behandelreeks door gezondheidspsycholoog (BIG). Psychologische hulp die plaatsvindt in inloophuis voor kankerpatiënten of door een psychologenbureau of instelling voor kortdurende psychologische zorg. Het inloophuis of psychologenbureau moet door de verzekeraar erkend zijn. Cliënt kan hiervan een lijst opvragen bij de verzekeraar. behandeling is voorgeschreven door een arts psychotherapie vrijgevestigd psychotherapeut (BIG), lid van Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten Plus en Jongeren Top 50+ Supertop en Excellent, < 12 maanden* 80%, max per verzekerde p.j. 80%, max. 920 per verzekerde p.j., max. 350 per verzekerde p.j., max. 45 per consult *Er wordt niet gekeken naar het soort behandeling, wel naar de kwalificaties van de zorgverlener. Bv: psychologisch onderzoek en diagnostiek bij een kind door een orthopedagoog kunnen vergoed worden, mits de orthopedagoog BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog is. Supertop en Excellent psychotherapie via AWBZ 16

17 OZF Achmea Postbus AB Hengelo Voorwaarden aan de psycholoog een in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP, een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG), afgestudeerd in de psychologie en werkzaam in de eerste lijn of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) AV Compact, AV Royaal en AV Top PNO Ziektekosten Postbus BH Hilversum Schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, bedrijfsarts Kortdurende psychologische hulp in het kader van een medische behandeling 75%, max. 250 per verzekerde p.j. Uitsluitingen: geen vergoeding als tegelijkertijd een AWBZ-gefinancierde therapie plaatsvindt; kosten van (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter. Psychologische hulp en dyslexie/dyscalculie gekwalificeerd psychologen, artsen of orthopedagogen die: - gewoon lid zijn van de NVP en/of - lid zijn van het NIP en/of - geregistreerd zijn als psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of gekwalificeerd orthopedagogen die lid zijn van NVO of seksuologen die lid zijn van NVVS AV Standaard AV Uitgebreid AV Compleet op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts Psychologische hulp: gedragstherapie 80% voor max. 12 behandelingen per 3 jaar 80% voor max. 18 behandelingen per 3 jaar 80% voor max. 24 behandelingen per 3 jaar Uitsluiting: kosten van onderzoek, diagnostiek en testen 17

18 AV Standaard, AV Uitgebreid en AV Compleet Pro Life Zorgverzekeringen Postbus AS Amersfoort dyslexie/dyscalculie 80% per verzekerde per 3 jaar Voorwaarden: vergoeding van onderzoek en de eventueel daaropvolgende behandeling wordt alleen gegeven als de diagnose dyslexie/dyscalculie is vastgesteld in een verklaring of staat in een afschrift van het onderzoeksrapport. Bij behandeling dient verzekeraar in het bezit te zijn van het behandelplan. Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologie vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog (BIG) aangesloten bij het NIP of een vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP aangesloten bij het NIP en/of de CVPPP orthopedagogie kinder- en jeugdpsycholoog aangesloten bij het NIP of een gekwalificeerd vrijgevestigd orthopedagoog aangesloten bij en die voldoet aan de eisen van het WEP van het NVO (kortdurende) oncologische psychosociale hulp instellingen waarmee verzekeraar afspraken heeft gemaakt Mediumpolis Largepolis Extra Largepolis eerstelijnspsychologie verwijzing huisarts of bedrijfsarts orthopedagogie verwijzing (school)arts eerstelijnspsychologie 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. Mediumpolis Largepolis Extra Largepolis Mediumpolis Largepolis Extra Largepolis orthopedagogie 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. (kortdurende) oncologische psychosociale hulp max. 250 per verzekerde voor de duur van de verzekering max. 500 per verzekerde voor de duur van de verzekering max. 700 per verzekerde voor de duur van de verzekering 18

19 PWZ Achmea Postbus AR Amsterdam gezondheidszorgpsycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar in het kader van een medische behandeling 75% max. 250 per verzekerde p.j. 75% max. 500 per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren Salland Zorgverzekeringen Munsterstraat EV Deventer psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen vergoedt de verzekering de extra behandelingen psychotherapie (door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. eerstelijnspsychologische zorg gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toegelegd op het werken in de eerste lijn eerstelijnspsychologische zorg op verwijzing van: - huisarts of 19

20 Salland Plus, Spurtpolis, Matspolis, Flexpolis en Troefpolis Salland Top en Borgpolis Salland Zorgsectorpakket Spurt-, Mats-, Flex- en Troefpolis met MAXmodule Borgpolis met MAX-module SIZ (IZA) Postbus AM Delft behandelend medisch specialist of - arts verstandelijk gehandicapten, verpleeghuisarts of bedrijfsarts voor zover met verzekeraar overeengekomen eerstelijnspsychologische zorg 75%, max. 455 per 3 jaar 75%, max. 500 per 3 jaar max. 500 p.j. max. 455 per 3 jaar max. 500 per 3 jaar Voor alle polissen (m.u.v. het Salland Zorgsectorpakket) geldt: eerste 90 komen voor rekening en risico van verzekerde. Bedragen gelden voor totaal vergoedingen psychologische zorg, haptotherapie en gestalttherapie tezamen eerstelijnspsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) Budget, Accent en Plus SR Zorgverzekeraar Postbus AG Schiedam op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts psychologische zorg max. 460 per jaar (kortdurende) psychologische hulp psycholoog/psychotherapeut geregistreerd in de registers van NIP of BIG op voorschrift van huisarts of specialist dyslexie psycholoog 20

21 Standaard AV Uitgebreide AV en Extra Uitgebreide AV AV-Zorg Riant AV-Zorg Royaal en AV-Zorg deluxe (kortdurende) psychologische hulp* max. 6 zittingen p.j., max. 45 per zitting max. 12 zittingen p.j., max. 45 per zitting max. 575 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. * psychotherapeutische behandeling en/of gesprekstherapie AV-Zorg deluxe dyslexie max per verzekerde voor hele duur verzekering Uitsluiting: onderzoekskosten naar dyslexie Zorg deluxe TRIAS Zorgverzekeraar Postbus AA Gorinchem psychotherapie via AWBZ Uitsluiting: eigen bijdrage in rekening gebracht voor hulp door RIAGG eerstelijnspsychologie vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP en lid van de LVE of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP sexuologie sexuoloog die lid is van de NVVS Aanvullend Pakket (AV) Aanvullend Extra Pakket (AVX) Aanvullend Totaal Pakket (AVT) op verwijzing van de huisarts eerstelijnspsychologie (ook relatie- en partnertherapie)/seksuologie max. 75 per behandeling, max. 525 p.j. max. 75 per behandeling, max. 675 p.j., max p.j. 21

22 UMC Zorgverzekering Contact via regiokantoor (zie website) een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of een in Nederland gevestigde psycholoog ingeschreven als gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog in het register van het NIP of lid van de LVE UMC Budget, UMC Accent en UMC Plus Univé Verzekeringen Postbus BJ Alkmaar op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts psychologische hulp max. 50 per consult, max. 8 consulten p.j. gezondheidszorgpsycholoog (BIG) werkzaam in de eerste lijn Extra Zorg 1 Extra Zorg 2 Extra Zorg 3 Extra Zorg 4 Extra Zorg 5 op verwijzing van de huisarts, specialist of bedrijfsarts max. 250 per verzekerde p.j.** max. 500 per verzekerde p.j.** max. 750 per verzekerde p.j.** max per verzekerde p.j.**, inclusief reiskosten Uitsluiting: als verwijzing naar en behandeling door een Riagg of maatschappelijk werk op korte termijn mogelijk is of als behandeling op een psychiatrische polikliniek of door een vrijgevestigde psychiater is aangewezen. Extra Zorg 3 Extra Zorg 4 Extra Zorg 5 psychotherapie max. 750** max ** ** Dit bedrag geldt voor alle binnen dit budget genoemde therapieën tezamen (zie polisvoorwaarden). 22

23 VGZ Zorgverzekeraar Postbus HZ Nijmegen eerstelijnspsycholoog NIP Plus Aanvullende Verzekering Jong & Zeker Pakket, Vitaal & Zeker Pakket en Fit & Zeker Pakket VVAA Postbus RD Utrecht op verwijzing van de huisarts eerstelijnspsychologische zorg max. 455 p.j. max. 210 p.j. psychologische hulp psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toelegd op het werken in de eerstelijnszorg of Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Top psychologische hulp max. 500 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. (tot 15/4/07: ) Zorgverzekering Start, Zorgverzekering Plus en Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Top Zilveren Kruis Achmea Postbus BH Rotterdam psychotherapie via AWBZ max. 410 per behandelreeks Vergoedingen 2007 gezondheidszorgpsycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts 23

24 Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar in het kader van een medische behandeling 75% max. 250 per verzekerde p.j. 75% max. 500 per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren Zorg en Zekerheid Postbus AK Leiden psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen vergoedt de verzekering de extra behandelingen psychotherapie (door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of psychotherapeut (BIG) AV-Top en AV-Plus AV-Totaal op verwijzing van behandelend arts; op nota dient BIG-registratienummer van behandelend therapeut vermeld te staan psychologische hulp 75%, max. 320 per verzekerde p.j., max. 500 per verzekerde p.j. N:/ /klaar/vergoedingen\

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2015 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

www.psychologenpraktijkwageningen.nl

www.psychologenpraktijkwageningen.nl PRAKTIJKINFORMATIE Praktijkgegevens Adres: Koenenlaan 6 6703 GH Wageningen Telefoon: 0317-416095 E-mail: Website: pmrooke@psychologenpraktijkwageningen.nl www.psychologenpraktijkwageningen.nl U kunt bij

Nadere informatie

100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% 100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100%

100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% 100% (aanvulling op de hoofdverzekering) geen dekking 100% 100% Aevitae Plus Pakket Aevitae Top Pakket Aevitae Vip Pakket 3.500,- 3.500,- 7.000,- 7.000,- Comfortpolis Compactpolis Compleetpolis ComfortPluspolis Gezinnenpolis 50+ Actief Polis Optimaal Basis Optimaal

Nadere informatie

100%, max EUR 130,- per 2 kalenderjaren 100%, max EUR 130,- per 2 kalenderjaren

100%, max EUR 130,- per 2 kalenderjaren 100%, max EUR 130,- per 2 kalenderjaren AGIS 2013 2012 Ander Zorg Extra Jong AGIS werkt met geselecteerde ooglaserklinieken. Deze klinieken geven 10% korting op de reguliere kosten aan AGIS verzekerden. LET OP: de behandelkosten bij deze klinieken

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht 2015

Vergoedingenoverzicht 2015 Vergoedingenoverzicht 2015 Disclaimer Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis

ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Verbintenis ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Verbintenis 1. De Zorgaanbieder verplicht zich ertoe de verzekerde zorg (zie bijlage 1) te verlenen aan verzekerden van de Zorgverzekeraar die zich voor het verkrijgen van

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg Handig om goed te bewaren! Agis helpt u met zorg Gezinnenpolis Vrouw Plus Polisvoorwaarden 2013 Tand Compact Tand Compleet Tand Comfort Asn Polisvoorwaarden 2013 Gezinnenpolis, Vrouw Plus Tand Compact,

Nadere informatie

Wat er geregeld en vergoed wordt

Wat er geregeld en vergoed wordt Wat er geregeld en vergoed wordt Voor meer informatie kijk op www.prolife.nl/polisvoorwaarden 2 Productlijnen aanvullende verzekeringen Voor de aanvullende verzekeringen zijn er 2 verschillende productlijnen.

Nadere informatie

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl

Verantwoording. Volledigheid Zorgvergelijker Geld.nl Verantwoording Met de Zorgvergelijker 2015 van Geld.nl kun je op basis van je specifieke zorgwensen bepalen welke zorgverzekering de beste dekking voor de laagste premie biedt. Alle data aangaande de voorwaarden

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2013 ZorgZó Voorwoord Wat krijg ik precies vergoed? Hoe weet ik wat goede zorg is? En hoe

Nadere informatie

Agis helpt u met zorg

Agis helpt u met zorg H dig om goed te bewaren! Agis helpt u met zorg 50 + Actief Polis Vrouw Plus Polisvoorwaarden 2013 Tand Compact Tand Compleet Tand Comfort Asn Polisvoorwaarden 2013 50 + Actief Polis, Vrouw Plus, Tand

Nadere informatie

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú

Paramedische Zorg 2014. Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wij zijn er voor ú Paramedische Zorg 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt Met deze brochure informeren wij u over onze uitgebreide vergoedingsmogelijkheden voor paramedische zorg

Nadere informatie

alles over uw ziektekostenverzekering

alles over uw ziektekostenverzekering alles over uw ziektekostenverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2011 ZorgVerzorgd Gebruiksaanwijzing Deze verzekeringsvoorwaarden zijn onderdeel

Nadere informatie

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006

Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Inleiding polisvoorwaarden AEGON Zorgverzekering 2006 Geachte klant, Gezondheid is het kostbaarste dat een mens bezit. Maar het is ook een kwetsbaar bezit. Wie

Nadere informatie

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is

Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Ook in 2008 bepaalt u bij ONVZ zelf wat de beste zorg voor u is Bij ONVZ staan uw belangen voorop. Daarom werken wij zonder winstoogmerk en bepaalt u bij ons zelf wat voor u de beste zorg is. Zo behoudt

Nadere informatie

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg

De rol van de Zorgverzekeraar. Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg De rol van de Zorgverzekeraar Vragenlijst voorgelegd aan het cliëntenpanel van het Huis voor de Zorg Floris de Bok Huis voor de Zorg Februari 2010 1 2 Inhoud Voorwoord 4 Onderzoek 5 Opzet 5 Respons 5 Resultaten

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding

Inhoud. Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten. Algemeen Gedeelte. Dekking en vergoeding Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2013 2 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering

Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Informatiebrochure collectieve zorgverzekering Speciaal voor Havenbedrijf Rotterdam NV 70457-D/2014-12 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg

Vergoeding Ziekenvervoer 2014. goede Zorg Vergoeding Ziekenvervoer 2014 Altijd Wij zijn zeker er voor van ú goede Zorg Tegemoetkoming in de kosten van vervoer Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om

Nadere informatie

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1:

Bijdragen in kosten. Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo. Inhoud Deel 1: Bijdragen in kosten Vergoedingen en tegemoetkomingen bij de Wuv en Wubo Inhoud Deel 1: Wat vindt u in deze brochure? 2 Wanneer komt u in aanmerking voor een bijdrage in kosten? 3 Wat zijn vergoedingen

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2015

Polisvoorwaarden 2015 Polisvoorwaarden 2015 Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Vergoedingenoverzicht Begripsomschrijvingen Basisverzekering Zorg Zeker Polis 1 Rubriek A Grondslag van de verzekering

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Bevat praktische informatie en alle verzekeringsvoorwaarden. Geldig vanaf 1 januari 2012 ZorgVerzorgd Voorwoord Wat is TopZorg? Kan ik zelf mijn fysiotherapeut kiezen? Hoe

Nadere informatie

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering

Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering Deel A - 1 Algemene bepalingen AEGON Zorgverzekering INHOUDSOPGAVE - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 - GRONDSLAG VAN DE ZORGVERZEKERING Artikel 2 - VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 - OVERIGE

Nadere informatie

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015

Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 Deel A Algemene bepalingen VvAA internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen

Beter Af Polis. Voorwaarden, aanspraken en vergoedingen Beter Af Polis, aanspraken en vergoedingen Ingangsdatum 1 januari 2009 Voor u ligt het boekje voorwaarden en aanspraken (vergoedingen) Beter Af Polis. In dit boekje zijn de voorwaarden en aanspraken gedetailleerd

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl

Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering. www.azivo.nl Verzekeringsvoorwaarden Azivo Basisverzekering Algemene bepalingen & Polisdekking Azivo Zorgverzekering Premiebijlage Reglement Restitutie Reglement Hulpmiddelen Reglement Farmaceutische zorg www.azivo.nl

Nadere informatie

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015

Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 Overeenkomst PNOzorg Internationaal 2015 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Artikel 1 2. GRONDSLAG VAN DE (AANVULLENDE) VERZEKERING(EN) Artikel 2 3. VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE Artikel 3 4. OVERIGE

Nadere informatie

Polisvoorwaarden 2014

Polisvoorwaarden 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Polisvoorwaarden 2014 Inhoud Inleiding - Uw zorgverzekering: Goed om vooraf te weten Deel 1 Gedeelte Artikel 1 Begripsomschrijvingen 6 Artikel 2 De grondslag

Nadere informatie