Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007"

Transcriptie

1 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2007 maart 2007 Hierbij treft u een overzicht aan van de vergoedingen voor psychologische hulp in de aanvullende pakketten van de verschillende zorgverzekeraars voor Deze lijst is gemaakt voor NIP-leden met als doel een overzicht te geven welke maatschappijen psychologische hulp vergoeden en welke voorwaarden daarbij aan de psycholoog en aan de hulpverlening gesteld worden. Wij streven naar een zo compleet mogelijk beeld. De informatie in deze lijst is echter niet volledig. Er zijn inmiddels zo veel polissen, collectieve contracten en contracten op maat, dat het onmogelijk is deze allemaal in de lijst op te nemen. Bovendien is van sommige zorgverzekeraars niet voldoende informatie beschikbaar. In de lijst zijn alleen de vergoedingen opgenomen voor hulp door psychologen of psychotherapeuten. Als dat niet het geval is, staat de vergoeding voor psychologische hulp niet in de lijst. De lijst wordt in principe eens per jaar vernieuwd, tenzij er tussentijds informatie binnenkomt. NIPleden kunnen de laatste versie van de lijst vinden op > Ledenservice > Vergoedingen. Omdat wij geen volledige informatie kunnen bieden, raden wij u met klem aan uw cliënt altijd vooraf de eigen polis(voorwaarden) te laten raadplegen of, liever nog, contact op te laten nemen met de eigen verzekeringsmaatschappij. Omdat het NIP afhankelijk is van de gegevens die door verzekeraars worden verstrekt, kan het NIP geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de verstrekte informatie. Aan deze lijst kunnen dus geen rechten worden ontleend. NIP Postbus AP Amsterdam telefoon (020)

2 Aegon Postbus CE Den Haag psychologische zorg psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toegelegd op het werken in de eerstelijnszorg Optimaal Top psychologische zorg max. 500 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. (tot 15/4/07: ) Extra, Compleet en Optimaal Top Agis Postbus HA Amersfoort klantenservice : psychotherapie via AWBZ max. 410 per behandelreeks Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologie vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij het NIP of een vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP orthopedagogie kinder- en jeugdpsycholoog aangesloten bij het NIP of gekwalificeerd vrijgevestigd orthopedagoog aangesloten bij WEP van NVO Comfortpolis ComfortPluspolis eerstelijnspsycholoog op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts orthopedagogie op verwijzing van (school)arts eerstelijnspsychologie 75%, max. 500 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. Comfortpolis ComfortPluspolis orthopedagogie 75%, max. 500 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. 2

3 Amersfoortse Zorgverzekeraar Postbus AA Amersfoort Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologische hulp een in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP eerstelijnspsychologische hulp behandelingen vooraf aanvragen bij afdeling Managed Care dyslexie psycholoog èn lid Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachters Aanvulling Budget Aanvulling Basis Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal dyslexie dyslexieverklaring nodig van een orthopedagoog eerstelijnspsychologische hulp gecontracteerde psycholoog:, max. 3 behandelingen per verzekerde p.j. niet-gecontracteerde psycholoog: max. 250 p.j. gecontracteerde psycholoog:, max. 6 behandelingen per verzekerde p.j. niet-gecontracteerde psycholoog: max. 500 p.j. gecontracteerde psycholoog: niet-gecontracteerde psycholoog: max p.j. gecontracteerde psycholoog: niet-gecontracteerde psycholoog: max p.j. Aanvulling Uitgebreid Aanvulling Optimaal Anderzorg Postbus CB Groningen dyslexie max. 500 per verzekerde gedurende hele looptijd verzekering max per verzekerde gedurende hele looptijd verzekering een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) afgestudeerd in de psychologie en werkzaam in eerste lijn of een in Nederland gevestigde gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog die lid is van het NIP op verwijzing van huisarts of medisch specialist 3

4 Extra Verzorgd 1 Extra, Jong en Extra Verzorgd 2 Extra Verzorgd 3 Avéro Achmea Postbus BC Amsterdam Betalingsvoorwaarden kortdurende individuele psychologische hulp max. 100 per verzekerde p.j. max. 350 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: (ortho)pedagogische en psychotherapeutische zorgverlening acute, kortdurende psychologische zorg in kader van een medische behandeling eerstelijnspsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) Start Extra Royaal Excellent op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts; bij nota moet verwijsbriefje worden overlegd acute, kortdurende psychologische zorg in kader van een medische behandeling 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. 75%, max. 750 per verzekerde p.j., max. 10 zittingen Uitsluiting: (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen Extra Royaal Excellent Azivo Postbus BP Den Haag psychotherapie via AWBZ vergoeding eigen bijdrage*: 75%, max. 250 per verzekerde p.j. max. 250 per verzekerde p.j. * Deze vergoeding is de eigen bijdragen voor geneesmiddelen en/of psychiatrische hulp en/of hulpmiddelen tezamen. gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of eerstelijnspsycholoog NIP 4

5 AV-Top AV-TopExtra Confior zorg en inkomen Westblaak KE Rotterdam per zitting, max. 12 zittingen p.j. 60 per zitting, max. 12 zittingen p.j. Voorwaarden 2006 in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP of een gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die is afgestudeerd in de psychologie en werkzaam in de eerste lijn ZorgExtra 1 JongerenZorgExtra en ZorgExtra 2 ZorgExtra 3 ZorgExtra 4 CZ Postbus LD Tilburg max. 100 per verzekerde p.j. max. 350 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. max. 750 per verzekerde p.j. Uitsluitingen: (ortho)pedagogische en psychotherapeutische zorg Voorwaarden 2006 gezondheidspsycholoog (BIG) Psychologische hulp die plaatsvindt in inloophuis voor kankerpatiënten of door een psychologenbureau of instelling voor kortdurende psychologische zorg. Het inloophuis of psychologenbureau moet door de verzekeraar erkend zijn. Cliënt kan hiervan een lijst opvragen bij de verzekeraar. behandeling is voorgeschreven door een arts psychotherapie vrijgevestigd psychotherapeut (BIG), lid van Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten 5

6 Plus en Jongeren Top 50+ Supertop en Excellent, < 12 maanden* 80%, max per verzekerde p.j. 80%, max. 920 per verzekerde p.j., max. 350 per verzekerde p.j., max. 45 per consult *Er wordt niet gekeken naar het soort behandeling, wel naar de kwalificaties van de zorgverlener. Bv: psychologisch onderzoek en diagnostiek bij een kind door een orthopedagoog kunnen vergoed worden, mits de orthopedagoog BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog is. Supertop en Excellent Delta Lloyd Postbus LR Den Haag psychotherapie via AWBZ vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die aangesloten is bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo ZorgGarant Start ZorgGarant Extra ZorgGarant Compleet en ZorgGarant Comfort ZorgGarant Top van tevoren toestemming vragen bij de verzekeraar; verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist met indicatie en verwachte behandelduur (max. 12 behandelingen) (<12 behandelingen) max. 250 max. 500 max. 750 ZorgGarant Extra ZorgGarant Compleet, ZorgGarant Comfort en ZorgGarant Top Psychotherapie via AWBZ max

7 DiaVitaal Postbus LR Den Haag vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo DiaVitaal Extra Aanvullend DiaVitaal Uitgebreid en DiaVitaal Extra Verzorgd DiaVitaal Extra Uitgebreid DiaVitaal Compleet van tevoren toestemming vragen bij de verzekeraar; verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist met indicatie en verwachte behandelduur (max. 12 behandelingen) (<12 behandelingen) max 500 max max DiaVitaal Aanvullend DiaVitaal Extra Aanvullend DiaVitaal Uitgebreid, DiaVitaal Extra Verzorgd, DiaVitaal Extra Uitgebreid en DiaVitaal Compleet DSW Zorgverzekeraar Postbus AD Schiedam Psychotherapie via AWBZ gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of een psycholoog met een eerstelijnskwalificatie AV-Standaard AV-Top AV-Student geen verwijzing nodig 45 per zitting, max. 6 zittingen 45 per zitting, max. 12 zittingen indien hulp via SGZ verleend, in andere gevallen 45 per zitting, max. 6 zittingen p.j. 7

8 DVZ Achmea Postbus GX Noordwijk kortdurende psychologische zorg in het kader van een medische behandeling eerstelijnspsycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of KOPpsycholoog (Kortdurende Oncologische Psychotherapie) Principe Plus 2 ster Principe Plus 3 sterren Principe Plus 4 sterren schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, bedrijfsarts kortdurende psychologische zorg in het kader van een medische behandeling 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j., max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter Principe Plus 2 ster Principe Plus 3 sterren Principe Plus 4 sterren Psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen worden de kosten vergoed van extra behandelingen psychotherapie (door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die door de AWBZ vergoed worden. 8

9 FBTO Postbus BC Leeuwarden psychologische hulp eerstelijnspsycholoog NIP ingeschreven bij een ROEP en/of bij het NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) kinder- en jeugdpsychologie kinder- en jeugdpsycholoog NIP Module Therapieën psychologische hulp max. 9 behandelingen p.j., max. 57 per consult, max. 1 consult per dag Module Therapieën kinder- en jeugdpsychologie* max. 9 behandelingen p.j., max. 57 per consult, max. 1 consult per dag *Voorwaarden: - er is sprake van emotionele en/of gedragsproblemen thuis, in de omgang met leeftijdsgenoten of interactieproblemen in het gezin; - de kortdurende psychologische zorg omvat de noodzakelijke diagnose en de daaruit voortvloeiende behandeling bij het kind en het gezin; - de declaratie van de psycholoog geeft een helder inzicht in de data van behandeling en de aard van de contacten. Uitsluitingen: problemen in schoolse context, diagnostiek van onderwijsbelemmeringen zoals dyslexie, behandeling door een (ortho)pedagoog. 9

10 Fortis ASR Postbus HB Utrecht in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog ingeschreven in het register van het NIP of de LVE behandelingen vooraf aanvragen bij de afdeling Managed Care dyslexie in Nederland gevestigde psycholoog ingeschreven in het register van het NIP of de LVE Aanvulling instap Aanvulling basis Aanvulling uitgebreid en Aanvulling optimaal gecontracteerde psycholoog:, max. 3 behandeling p. verzekerde p.j. niet-gecontracteerde psycholoog: max. 250 per verzekerde p.j. gecontracteerde psycholoog:, max. 6 behandeling p. verzekerde p.j. niet-gecontracteerde psycholoog: max. 500 per verzekerde p.j. gecontracteerde psycholoog:. niet-gecontracteerde psycholoog: max per verzekerde p.j. Aanvulling uitgebreid Aanvulling optimaal De Friesland Zorgverzekeraar Postbus BB Leeuwarden dyslexie: onderzoek, consulten en behandelingen max. 500 per verzekerde, gedurende looptijd verzekering max per verzekerde, gedurende looptijd verzekering vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog NIP AV Optimaal op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts eerstelijnspsychologische hulp (max. 12 behandelingen) max. 10 zittingen, max. 50 per zitting 10

11 Goudse Verzekeringen Postbus MA Gouda eerstelijnspsychologie vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP en lid van de LVE of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP op verwijzing van huisarts sexuologie sexuoloog die lid is van de NVVS Basis Uitgebreid Totaal Groene Land Achmea Postbus AP Zwolle eerstelijnspsychologische hulp (ook relatie- en partnertherapie)/sexuologie max. 75 per behandeling, max. 525 p.j. max. 75 per behandeling, max. 675 p.j., max p.j. in het kader van een medische behandeling gezondheidszorgpsycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar in het kader van een medische behandeling 75% max. 250 per verzekerde p.j. 75% max. 500 per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp Beter Af Plus 2 sterren psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering 11

12 Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen vergoedt de verzekering de extra behandelingen psychotherapie (door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. Interpolis ZorgActief Postbus AA Tilburg kortdurende psychologische zorg eerstelijnspsycholoog NIP, gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of KOPpsycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) ZorgActief Plus ZorgActief Extra ZorgActief Top kortdurende psychologische zorg schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar kortdurende psychologische zorg 75% max. 250,- per verzekerde p.j. 75% max. 500,- per verzekerde p.j., max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter. ZorgActief Plus ZorgActief Extra ZorgActief Top psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen vergoedt de verzekering de extra behandelingen psychotherapie door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. 12

13 IZA Postbus JA Nieuwegein een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of een in Nederland gevestigde psycholoog ingeschreven als gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog in het register van het NIP of lid van de LVE IZA Basic, IZA Classic en IZA Perfect IZZ Postbus HZ Nijmegen op verwijzing van huisarts max. 50 per consult, max. 8 consulten p.j. eerstelijnspsychologische zorg eerstelijnspsycholoog NIP eerstelijnspsychologische zorg op verwijzing van huisarts psychotherapie psychotherapeut (BIG) Pakket 2 Lancyr Postbus AD Tilburg psychotherapie op verwijzing van behandelend arts en vooraf toestemming door verzekeraar eerstelijnspsychologische zorg en psychotherapie max. 460 p.j. voor eerstelijnspsychologie en (niet-klinische) psychotherapie tezamen vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die aangesloten is bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo van tevoren toestemming vragen bij de verzekeraar; verwijzing van huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist met indicatie en verwachte behandelduur (max. 12 behandelingen) 13

14 Extra pakket Compleet pakket (<12 behandelingen) max. 500 max. 750 Extra pakket Compleet pakket Menzis Postbus KC Enschede Psychotherapie via AWBZ max. 250 een in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) afgestudeerd in de psychologie werkzaam in de eerste lijn ExtraVerzorgd 1 ExtraVerzorgd 2 ExtraVerzorgd 3 ExtraVerzorgd 4 Nationale Nederlanden Postbus AV Den Haag (010) of (070) max. 100 per verzekerde p.j. max. 350 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. max. 750 per verzekerde p.j. Uitsluiting: pedagogische en psychotherapeutische zorg en zorg die vergoed wordt door AWBZ. psychologische zorg psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toegelegd op het werken in de eerstelijnszorg 14

15 Extra Keuze Garant Plus Extra Keuze Garant Top psychologische zorg max. 500 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. (tot 15/4/07: ) Extra Keuze Garant en Extra Keuze Garant Plus Extra Keuze Garant Top OHRA Postbus LR Den Haag psychotherapie via AWBZ max. 410 per behandelreeks vrijgevestigde eerstelijnspsycholoog, klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog aangesloten bij LVE, ROEP, NIP of Cenzo Extra aanvullend Uitgebreid, Uitgebreid Vitaal Extra uitgebreid Compleet Voorafgaande schriftelijke toestemming van de verzekeraar; schriftelijke verklaring van de behandelend (bedrijfs)arts met indicatie en verwachte behandelingsduur (max. 12 behandelingen) max. 500 max max Uitsluiting: behandelingen gerelateerd aan onderwijs en/of scholing Aanvullend Extra Aanvullend Uitgebreid, Uitgebreid Vitaal, Extra Uitgebreid en Compleet ONVZ Zorgverzekeraar Postbus GD Houten Psychotherapie via AWBZ psychologische zorg psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toegelegd op het werken in de eerstelijnszorg 15

16 Vrije Keuze Optifit Vrije Keuze Topfit psychologische zorg max. 500 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. (tot 15/4/07: ) Vrije Keuze Extrafit, -Benfit en -Optifit Vrije Keuze Topfit OZ Verzekeringen Postbus RB Breda psychotherapie via AWBZ max. 410 per behandelreeks door gezondheidspsycholoog (BIG). Psychologische hulp die plaatsvindt in inloophuis voor kankerpatiënten of door een psychologenbureau of instelling voor kortdurende psychologische zorg. Het inloophuis of psychologenbureau moet door de verzekeraar erkend zijn. Cliënt kan hiervan een lijst opvragen bij de verzekeraar. behandeling is voorgeschreven door een arts psychotherapie vrijgevestigd psychotherapeut (BIG), lid van Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten Plus en Jongeren Top 50+ Supertop en Excellent, < 12 maanden* 80%, max per verzekerde p.j. 80%, max. 920 per verzekerde p.j., max. 350 per verzekerde p.j., max. 45 per consult *Er wordt niet gekeken naar het soort behandeling, wel naar de kwalificaties van de zorgverlener. Bv: psychologisch onderzoek en diagnostiek bij een kind door een orthopedagoog kunnen vergoed worden, mits de orthopedagoog BIG-geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog is. Supertop en Excellent psychotherapie via AWBZ 16

17 OZF Achmea Postbus AB Hengelo Voorwaarden aan de psycholoog een in Nederland gevestigde eerstelijnspsycholoog NIP, een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG), afgestudeerd in de psychologie en werkzaam in de eerste lijn of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) AV Compact, AV Royaal en AV Top PNO Ziektekosten Postbus BH Hilversum Schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, bedrijfsarts Kortdurende psychologische hulp in het kader van een medische behandeling 75%, max. 250 per verzekerde p.j. Uitsluitingen: geen vergoeding als tegelijkertijd een AWBZ-gefinancierde therapie plaatsvindt; kosten van (ortho)pedagogische hulp, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter. Psychologische hulp en dyslexie/dyscalculie gekwalificeerd psychologen, artsen of orthopedagogen die: - gewoon lid zijn van de NVP en/of - lid zijn van het NIP en/of - geregistreerd zijn als psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of gekwalificeerd orthopedagogen die lid zijn van NVO of seksuologen die lid zijn van NVVS AV Standaard AV Uitgebreid AV Compleet op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts Psychologische hulp: gedragstherapie 80% voor max. 12 behandelingen per 3 jaar 80% voor max. 18 behandelingen per 3 jaar 80% voor max. 24 behandelingen per 3 jaar Uitsluiting: kosten van onderzoek, diagnostiek en testen 17

18 AV Standaard, AV Uitgebreid en AV Compleet Pro Life Zorgverzekeringen Postbus AS Amersfoort dyslexie/dyscalculie 80% per verzekerde per 3 jaar Voorwaarden: vergoeding van onderzoek en de eventueel daaropvolgende behandeling wordt alleen gegeven als de diagnose dyslexie/dyscalculie is vastgesteld in een verklaring of staat in een afschrift van het onderzoeksrapport. Bij behandeling dient verzekeraar in het bezit te zijn van het behandelplan. Voorwaarde aan psycholoog eerstelijnspsychologie vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog (BIG) aangesloten bij het NIP of een vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP aangesloten bij het NIP en/of de CVPPP orthopedagogie kinder- en jeugdpsycholoog aangesloten bij het NIP of een gekwalificeerd vrijgevestigd orthopedagoog aangesloten bij en die voldoet aan de eisen van het WEP van het NVO (kortdurende) oncologische psychosociale hulp instellingen waarmee verzekeraar afspraken heeft gemaakt Mediumpolis Largepolis Extra Largepolis eerstelijnspsychologie verwijzing huisarts of bedrijfsarts orthopedagogie verwijzing (school)arts eerstelijnspsychologie 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. Mediumpolis Largepolis Extra Largepolis Mediumpolis Largepolis Extra Largepolis orthopedagogie 75%, max. 250 per verzekerde p.j. 75%, max. 500 per verzekerde p.j. max. 500 per verzekerde p.j. (kortdurende) oncologische psychosociale hulp max. 250 per verzekerde voor de duur van de verzekering max. 500 per verzekerde voor de duur van de verzekering max. 700 per verzekerde voor de duur van de verzekering 18

19 PWZ Achmea Postbus AR Amsterdam gezondheidszorgpsycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar in het kader van een medische behandeling 75% max. 250 per verzekerde p.j. 75% max. 500 per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren Salland Zorgverzekeringen Munsterstraat EV Deventer psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen vergoedt de verzekering de extra behandelingen psychotherapie (door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. eerstelijnspsychologische zorg gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toegelegd op het werken in de eerste lijn eerstelijnspsychologische zorg op verwijzing van: - huisarts of 19

20 Salland Plus, Spurtpolis, Matspolis, Flexpolis en Troefpolis Salland Top en Borgpolis Salland Zorgsectorpakket Spurt-, Mats-, Flex- en Troefpolis met MAXmodule Borgpolis met MAX-module SIZ (IZA) Postbus AM Delft behandelend medisch specialist of - arts verstandelijk gehandicapten, verpleeghuisarts of bedrijfsarts voor zover met verzekeraar overeengekomen eerstelijnspsychologische zorg 75%, max. 455 per 3 jaar 75%, max. 500 per 3 jaar max. 500 p.j. max. 455 per 3 jaar max. 500 per 3 jaar Voor alle polissen (m.u.v. het Salland Zorgsectorpakket) geldt: eerste 90 komen voor rekening en risico van verzekerde. Bedragen gelden voor totaal vergoedingen psychologische zorg, haptotherapie en gestalttherapie tezamen eerstelijnspsycholoog NIP of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) Budget, Accent en Plus SR Zorgverzekeraar Postbus AG Schiedam op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts psychologische zorg max. 460 per jaar (kortdurende) psychologische hulp psycholoog/psychotherapeut geregistreerd in de registers van NIP of BIG op voorschrift van huisarts of specialist dyslexie psycholoog 20

21 Standaard AV Uitgebreide AV en Extra Uitgebreide AV AV-Zorg Riant AV-Zorg Royaal en AV-Zorg deluxe (kortdurende) psychologische hulp* max. 6 zittingen p.j., max. 45 per zitting max. 12 zittingen p.j., max. 45 per zitting max. 575 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. * psychotherapeutische behandeling en/of gesprekstherapie AV-Zorg deluxe dyslexie max per verzekerde voor hele duur verzekering Uitsluiting: onderzoekskosten naar dyslexie Zorg deluxe TRIAS Zorgverzekeraar Postbus AA Gorinchem psychotherapie via AWBZ Uitsluiting: eigen bijdrage in rekening gebracht voor hulp door RIAGG eerstelijnspsychologie vrijgevestigd eerstelijnspsycholoog NIP en lid van de LVE of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP sexuologie sexuoloog die lid is van de NVVS Aanvullend Pakket (AV) Aanvullend Extra Pakket (AVX) Aanvullend Totaal Pakket (AVT) op verwijzing van de huisarts eerstelijnspsychologie (ook relatie- en partnertherapie)/seksuologie max. 75 per behandeling, max. 525 p.j. max. 75 per behandeling, max. 675 p.j., max p.j. 21

22 UMC Zorgverzekering Contact via regiokantoor (zie website) een in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of een in Nederland gevestigde psycholoog ingeschreven als gekwalificeerd eerstelijnspsycholoog in het register van het NIP of lid van de LVE UMC Budget, UMC Accent en UMC Plus Univé Verzekeringen Postbus BJ Alkmaar op verwijzing van huisarts of bedrijfsarts psychologische hulp max. 50 per consult, max. 8 consulten p.j. gezondheidszorgpsycholoog (BIG) werkzaam in de eerste lijn Extra Zorg 1 Extra Zorg 2 Extra Zorg 3 Extra Zorg 4 Extra Zorg 5 op verwijzing van de huisarts, specialist of bedrijfsarts max. 250 per verzekerde p.j.** max. 500 per verzekerde p.j.** max. 750 per verzekerde p.j.** max per verzekerde p.j.**, inclusief reiskosten Uitsluiting: als verwijzing naar en behandeling door een Riagg of maatschappelijk werk op korte termijn mogelijk is of als behandeling op een psychiatrische polikliniek of door een vrijgevestigde psychiater is aangewezen. Extra Zorg 3 Extra Zorg 4 Extra Zorg 5 psychotherapie max. 750** max ** ** Dit bedrag geldt voor alle binnen dit budget genoemde therapieën tezamen (zie polisvoorwaarden). 22

23 VGZ Zorgverzekeraar Postbus HZ Nijmegen eerstelijnspsycholoog NIP Plus Aanvullende Verzekering Jong & Zeker Pakket, Vitaal & Zeker Pakket en Fit & Zeker Pakket VVAA Postbus RD Utrecht op verwijzing van de huisarts eerstelijnspsychologische zorg max. 455 p.j. max. 210 p.j. psychologische hulp psychotherapeut (BIG) of gezondheidszorgpsycholoog (BIG) die zich heeft toelegd op het werken in de eerstelijnszorg of Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Top psychologische hulp max. 500 per verzekerde p.j. max per verzekerde p.j. (tot 15/4/07: ) Zorgverzekering Start, Zorgverzekering Plus en Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Top Zilveren Kruis Achmea Postbus BH Rotterdam psychotherapie via AWBZ max. 410 per behandelreeks Vergoedingen 2007 gezondheidszorgpsycholoog (BIG), eerstelijnspsycholoog NIP of KOP-psycholoog (kortdurende oncologische psychotherapie) op schriftelijke verwijzing van huisarts, oncoloog of, bij arbeidsgerelateerde klachten, van bedrijfsarts 23

24 Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren psychotherapie extra behandelingen aanvragen bij verzekeraar in het kader van een medische behandeling 75% max. 250 per verzekerde p.j. 75% max. 500 per verzekerde p.j. tot max. 500 per verzekerde p.j. Uitsluiting: cursussen met een sociaal karakter of (ortho)pedagogische hulp Beter Af Plus 2 sterren Beter Af Plus 3 sterren Beter Af Plus 4 sterren Zorg en Zekerheid Postbus AK Leiden psychotherapie via AWBZ max. 750 per verzekerde voor gehele duur verzekering max per verzekerde voor gehele duur verzekering** max per verzekerde voor gehele duur verzekering** ** In bepaalde gevallen vergoedt de verzekering de extra behandelingen psychotherapie (door een door een zorgkantoor gecontracteerde psychotherapeut) aanvullend op de behandelingen die uit de AWBZ vergoed worden. in Nederland gevestigde gezondheidszorgpsycholoog (BIG) of psychotherapeut (BIG) AV-Top en AV-Plus AV-Totaal op verwijzing van behandelend arts; op nota dient BIG-registratienummer van behandelend therapeut vermeld te staan psychologische hulp 75%, max. 320 per verzekerde p.j., max. 500 per verzekerde p.j. N:/ /klaar/vergoedingen\

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006

Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006 Overzicht zorgverzekeraars Vergoeding van psychologische hulp in 2006 februari 2006 Hierbij treft u een overzicht aan van wat de verschillende zorgverzekeraars vergoeden aan psychologische hulp in 2006

Nadere informatie

NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar.

NAAM PAKKET VERGOEDING OPMERKINGEN. - vergoeding rechtstreeks aan de verzekerde. 75% tot max. 250,- per persoon per kalenderjaar. ZORGVERZEKERAAR VOORWAARDEN VOOR VERGOEDING zoals vermeld in de polisvoorwaarden ( voor alle pakketten, tenzij anders vermeld) Achmea Zorg - psycholoog met eerstelijnskwalificatie NIP of Beter Af Plus

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Optimaal Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen

Overzicht van dekking van oefentherapie-mensendieck bij meest voorkomende aanvullende zorgverzekeringen Aegon Zorgverzekering Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal Zorgverzekering Agis Comfortpolis Comfortpolis Compleetpolis Compactpolis 50 Actief Polis TakeCareNow! Compactpolis

Nadere informatie

geen vergoeding Psychosociale module

geen vergoeding Psychosociale module Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans (voor zover bekend) versie februari 2009 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Vraag altijd even aan uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding 500,- per verzekerde per kalenderjaar Top Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2010 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

65,- per consult, tot 500,- per jaar

65,- per consult, tot 500,- per jaar Dit is een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland die de consulten integratieve kindertherapie verleend door De Schatkist (aangesloten bij de VvvK en de NGVH) in 2013 vergoeden. Aan dit overzicht

Nadere informatie

Overzicht zorgverzekeraars 2012 (beroepsvereniging VBAG)

Overzicht zorgverzekeraars 2012 (beroepsvereniging VBAG) Overzicht zorgverzekeraars 2012 (beroepsvereniging VBAG) De onderstaande zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen van Prever (Rudi P.M. de Munck). Aan deze lijst kunnen geen rechten worden verleend.

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011 In dit document vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland. U kunt hier zien in hoeverre de zorgverzekeraars de natuurgeneeskundige consulten van BATC

Nadere informatie

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding

verzekeraar Aanvullend pakket vergoeding Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans versie januari 2011 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars ABN AMRO ZorgBeter Instap ZorgBeter Uitgebreid ZorgBeter Compleet ZorgBeter Compleet extra 100% Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz.

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT. AEVITAE www.aevitae.nl 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT. AEVITAE www.aevitae.nl 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2011 VNT Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. AEVITAE www.aevitae.nl Plus VIP 80%, max. 50,- per dag; max. 250,- per jaar max. 50,- per dag; max. 400,- per

Nadere informatie

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009

VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009 VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2009 Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Uitsluitend Natuurgeneeskundige consulten! AEGON zorgverzekering TOP zorgverzekering SUPER AEVITAE Plus Top Vip www.aegonziektekosten.nl

Nadere informatie

50 euro per consult, 80 % tot max. 250 euro per jaar 50 euro per consult, max. 750 euro per jaar

50 euro per consult, 80 % tot max. 250 euro per jaar 50 euro per consult, max. 750 euro per jaar AEVITAE (UVIT=Koepel RBNG) www.aevitae.nl Plus max. 50 euro per consult, 80 % tot max. 250 euro per jaar Top max. 50 euro per consult, max. 400 euro per jaar Vip max. 50 euro per consult, max. 750 euro

Nadere informatie

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar

100% tot max. 1000,- per verzekerde per jaar Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2014 versie januari 2014 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2008. consulten. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Beter Af Plus Polis 1 ster Geen vergoeding Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter

Nadere informatie

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel

AH-SHI Integrale Alternatieve Geneeswijzen Bladel VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,-

Avéro (Achmea) AV- POLIS VOORWAARDEN EN VERGOEDING. LEEUWARDEN 1. Start Bij 1: 40,- per beh. max. 440,- VERGOEDENDE ZORGVERZEKERAARS 2011 (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend) Vergoeding uitsluitend in de aanvullende of uitgebreide polissen van zorgverzekeraars. Genoemde zorgverzekeraars

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2011 opgesteld door de NVA Aegon naar ONVZ AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 80% tot 250, - per jaar tel: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50, -/ beh. tot 400, -

Nadere informatie

* AEVITAE / VGZ/ASR/Avero www.aevitae.com 50,- per consult, tot 500,- per jaar. Supervip (Avero) 65,- per consult, tot 500,- per jaar

* AEVITAE / VGZ/ASR/Avero www.aevitae.com 50,- per consult, tot 500,- per jaar. Supervip (Avero) 65,- per consult, tot 500,- per jaar VERGOEDINGEN 2014 Dit is een overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland die de consulten integratieve kindertherapie verleend door De Schatkist (aangesloten bij de VvvK en de NGVH) in 2014 vergoeden.

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015

Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 Overzicht vergoedingen van zorgverzekeraars voor Herstel & Balans 2015 versie januari 2015 Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Informeer altijd bij uw zorgverzekeraar naar de vergoeding,

Nadere informatie

MBOG overzicht Zorgverzekeraars

MBOG overzicht Zorgverzekeraars Aegon Zorgverzekering Zorgverz. Extra/Compleet (Artsen) Zorgverz. Optimaal (Artsen) Zorgverz. Top Zorgverz. Super Aevitae Agis Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Compactpolis Compleetpolis Comfortpolis

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2012

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2012 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN voor Homeopathie (NVKH leden) AEVITAE Plus Pakket 80% max 250,- /jaar, max 50,- per dag www.aevitae.com Pakket 100% max 400,- /jaar, max 50,- per dag Vip pakket 100% max

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt N.v.t. Agis Comfortpolis Niet gedekt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2013 Naam verzekeraar Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Maximaal per consult/dag Maximaal per kalenderjaar Achmea Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS,

Nadere informatie

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering)

100%, max. 9 behandelingen p.jr., vergoed tot een max. p. behandeling (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2010 (OT en FT samen) Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen 2014

Overzicht vergoedingen 2014 Overzicht vergoedingen 2014 Hieronder treft u een overzicht van zorgverzekeraars die consulten van de bij BATC aangesloten therapeuten vergoeden. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Aevitae

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2012. consulten. Top 50,- 400,- 50,- 750,- Compactpolis Geen vergoeding Naam verzekeraar Achmea Pakketnaam (aanvullend) Onderdeel Maximaal aantal consulten Zie: Interpolis, Zilveren Kruis Achmea, FBTO, Avero Achmea, AGIS, OZF Achmea, DVZ Achmea Maximaal per consult/dag Maximaal

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 MAATSCHAPPIJ 1 Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt Agis Comfortpolis Niet gedekt Agis ComfortPluspolis Gecontracteerd: 100%,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2014

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2014 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN voor Homeopathie AEVITAE Plus Pakket max 300,- /jaar, 50,- / dag www.aevitae.com Pakket max 400,- /jaar, 50,- / dag Vip pakket max 600,- /jaar, 50,- / dag Super Vip max

Nadere informatie

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering)

niet-gecontracteerd: 80%, max. 12 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Aegon Zorgverzekering 2011 (OT en FT samen) wordt ONVZ Zorgverzekering Compleet Zorgverzekering Extra Zorgverzekering Optimaal 100% max. 35 behandelingen p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Zorgverzekering

Nadere informatie

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur.

Vragen? Mocht u nog andere vragen hebben, neemt u dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur. Avéro Achmea Gatwickstraat 1 1043 GK Amsterdam Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Welkom! U hebt besloten om uw zorgverzekering voor 2007 bij Avéro Achmea onder te brengen. Om uw overstap te vereenvoudigen,

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2011

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2011 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN voor Homeopathie (NVKH leden) AEVITAE Plus Pakket 80% max. 50,- per consult, max. 250,- /jaar http://www.aevitae.com/ Pakket 100% max. 50,- per consult, max. 400,- /jaar

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,-

Overzicht vergoedingen OrthoManuele geneeskunde door zorgverzekeraars 2009. consulten. Geen vergoeding. Alternatieve geneeswijzen 35,- 175,- Naam verzekeraar Achmea (Zilverenkruis, Interpolis, Groene Land, DVZ, PWZ) Pakketnaam (aanvullend) Beter Af Plus Polis 1 ster Beter Af Plus Polis 2 sterren Beter Af Plus Polis 3 sterren Beter Af Plus Polis

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011)

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011) Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2012 (stand van zaken 18 november 2011) MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Agis 50-plus Actiefpolis Niet gedekt

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2013

Overzicht vergoedingen Zorgverzekeraars 2013 MAATSCHAPPIJ POLIS VERGOEDINGEN voor Homeopathie (NVKH leden) AEVITAE Pakket, max 50,- per dag www.aevitae.com Pakket max 400,- /jaar, max 50,- per dag Vip pakket max 500,- /jaar, max 50,- per dag, daarboven

Nadere informatie

Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten

Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten Lijst van aanvullende pakketten en vergoeding fysiotherapie met de premiekosten Verzekeraar AV-pakket Vergoeding van fysiotherapie (genoemd worden de totale premie van basis- en aanvullende verzekering)

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 750,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2012 Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten. Aan dit overzicht kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen

Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Agis Zorgverzekeringen AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- 4. Super Vip Bij 4: 85,-/

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2011

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2011 disclaimer Onderstaand overzicht is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Maar de NVD kan niet garanderen dat de informatie geheel juist is. De cliënt kan er geen rechten aan ontlenen. Wij raden u aan

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2010 Deze lijst wordt jaarlijks herzien. Hoewel we bij het samenstellen van deze lijst de grootst mogelijke zorg hebben nagestreefd, sluit de NVL iedere aansprakelijkheid

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2013

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2013 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2013 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

vergoedingen op basis van medische behandelingen!

vergoedingen op basis van medische behandelingen! Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 750,- Agis Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 *

Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Vergoedingenoverzicht zorgverzekeraars 2011 * Overgangspraktijk Women's Life adviseert volgens de orthomoleculaire (voedings)-methoden. De praktijk is aangesloten bij de MBOG (Maatschappij ter Bevordering

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2011 Verzekering Polis voorwaarden Vergoeding Aegon (zie ONVZ) Aevitae Aevitae Plus Pakket Aevitae Pakket Aevitae Vib Pakket Agis AnderZorg ASR Verzekering Avero

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen Anderzorg onderdeel van Menzis Aevitae (ook

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Vergoedingen Mesologie 2013 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Compact zorg: geen vergoeding Zorgverzekeringen Compleet

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2013

Vergoedingen Mesologie 2013 Verzekeraars Vergoeding Dekking Aegon = ONVZ Agis Zorgverzekeringen Compact zorg: geen vergoeding Compleet 40 per dag, max. 350 per Comfort 40 per dag, max. 500 per Comfort plus 40 per dag, max. 650 per

Nadere informatie

Als Care for Women/ overgangsconsulente* Verzekeraar Soort Korting Bedrag

Als Care for Women/ overgangsconsulente* Verzekeraar Soort Korting Bedrag Als Care for Women/ overgangsconsulente* Verzekeraar Soort Korting Bedrag 1 Amersfoortse (voorheen bij ASR) Aanvulling uitgebreid 100% max 4 behandelingen max. 500,- gedurende looptijd verzekering Aanvulling

Nadere informatie

www.agisweb.nl Agis Compleet polis Comfort Polis 40, per dag 500,= 40, per dag 350,= p.j.

www.agisweb.nl Agis Compleet polis Comfort Polis 40, per dag 500,= 40, per dag 350,= p.j. Antroposofische geneeskunde/geneesmiddelen worden in onderstaand vergoedingenoverzicht vergeleken. Door het grote onderscheid in polisvoorwaarden op alternatieve behandelingen en geneesmiddelen is een

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013.

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de aanvullende verzekering in 2013. Deze vergoedingen zijn aanvullend op de 3 uren die iedereen vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. MAATSCHAPPIJ PRODUCT

Nadere informatie

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen

Consult max. 50,00 per behandeling met maximum van 400,00 per jaar voor alle alternatieve behandelingen en. geneesmiddelen samen. geneesmiddelen samen VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2014. Onder voorbehoud! Menzis/Anderzorg/Azivo nog niet duidelijk Onderstaande verzekeraars vergoeden de behandelingen van therapeuten die bij ons zijn aangesloten.

Nadere informatie

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's.

Lijst 2011 van zorgverzekeraars die consulten van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Lijst 2011 van zorgverzekeraars die en van therapeuten van de LVNG vergoeden in euro's. Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Zorgverzekeraar Soort Aanvullende Polis Maximale vergoeding per

Nadere informatie

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2016

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2016 Vergoedingen Craniosacraal therapie 2016 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Per Consult Per jaar Dekking Aevitae VGZ Plus (VGZ) 50,- 300,- Top (VGZ) 50,- 400,- Vip (VGZ) 50,- 600,- Anderzorg Extra 400,-

Nadere informatie

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend).

Overzicht vergoedende zorgverzekeraars 2014 opgesteld door de NVA (aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend). Aevitae AV- Polis Voorwaarden en vergoedingen HEERLEN 1. Plus Bij 1: 50,-/ beh. tot 300,- tel.: 0900-3693333 2. Top Bij 2: 50,-/ beh. tot 400,- 3. Vip Bij 3: 50,-/ beh. tot 600,- 4. Super Vip Bij 4: 50,-/

Nadere informatie

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 20 december 2010 Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250, per jaar x x x Top Maximaal 400, per jaar

Nadere informatie

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden.

Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Deze lijst is met uiterste zorg samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden en zijn wijzigingen voorbehouden. Naam verzekering naam pakket(ten) vergoeding 2013 behandelaar moet

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011.

Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Vergoedingen zorgverzekeraars 2011. Bijgewerkt op 7 december 2010 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen Acupunctuur Shiatsu Tuina Aevitae Plus 80% tot maximaal 250,- per jaar x x x Top Maximaal 400,- per

Nadere informatie

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ

LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008. Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ LVNG overzicht zorgverzekeraars 01-01-2008 Aegon Ziektekosten Aanvullende pakketten onder gebracht bij ONVZ Agis Product Dekking Alt. geneesmiddelen compactpolis geen vergoeding compleetpolis 75% max.

Nadere informatie

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs

overlegging van betalingsbewijs overlegging van betalingsbewijs Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011

Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Vergoeding alternatieve geneeswijzen 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket Agis 50+ Actief Polis 75%, max. EUR 350,- p.jr. ComfortPluspolis Comfortpolis Compleetpolis Gezinnenpolis AnderZorg Jong

Nadere informatie

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen

Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Vergoeding lidmaatschap Patiëntenvereniging 2011 Informatie van Kiesbeter.nl en polisvoorwaarden aanvullende verzekeringen Product Lidmaatschap patiëntenvereniging Voorwaarden Agis Compleet max. 25,- per

Nadere informatie

Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011

Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011 Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - 2011 Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is. *

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDING 2012 DIEETADVISERING VANUIT DE AANVULLENDE VERZEKERING

OVERZICHT VERGOEDING 2012 DIEETADVISERING VANUIT DE AANVULLENDE VERZEKERING OVERZICHT VERGOEDING 2012 DIEETADVISERING VANUIT DE AANVULLENDE VERZEKERING Davida van der Schuit Diëtistenpraktijk DIËTISTENPRAKTIJK Davida van der Schuit Van Giffenstraat 6 8601 EX Sneek CONTACTGEGEVENS

Nadere informatie

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar.

Aevitae/ASR of Aevitae/VGZ Plus Pakket Max. 125,- per jaar. Agis. Anderzorg. Top Pakket Max. 250,- per jaar. Vip Pakket Max. 500,- per jaar. Vergoedingen 2013 1 Inhoudsopgave Aevitae 3 Agis 3 Anderzorg 3 Avéro Achmea 4 Azivo 4 AZVZ 4 CZ 5 CZdirect 6 De Amersfoortse 6 De Friesland 7 De Goudse 7 Delta Lloyd 8 Ditzo 9 DSW 9 DVZ 9 FBTO 10 Groene

Nadere informatie

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT.

ANDERZORG AnderZorgExtra: 80% per behandeling met een maximum van 500,- per jaar. Therapeut dient aangesloten te zijn bij VNRT. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 AEGON Aegon Zorgverzekering Top: Max. 1 consult per dag à 65,- met een maximum van 500,- per jaar. Aegon Zorgverzekering Super: Max. 1 consult per dag à 65,- met

Nadere informatie

Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding

Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding Vergoedingen 2012 Zorgverzekeraar Aanvullende verzekering (AV) Vergoeding Vergoeding dieetadvies * Achmea-Zilveren Kruis 4 sterren 240,- Aegon per 01-01-2011 ONVZ Agis Zorgverzekering NV (incl: labels

Nadere informatie

2008 Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!!

2008 Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!! Verzekeraar pakket 2008 az / acu Geneesmiddelen/fyto volgens polisvoorwaarden!! De overheid heeft bepaald dat u tot 1 februari 2009 van zorgverzekeraar kunt veranderen Achmea Zilveren kruis basis geen

Nadere informatie

Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is.

Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval is. Vergoedingen die gedeclareerd kunnen worden via icodis - Jaartal 2011 Opgelet: polissen aangeduid in het rood, zijn nog niet opgenomen in icodis. U wordt op de hoogte gebracht van zodra dit wel het geval

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2009* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Aevitae AV Plus 100%, max. 2 behandeluren p. kjr. Medisch doel. Na verwijzing

Nadere informatie

Vergoeding manuele therapie 2012. Zorgweb BV Pagina 1 van 25

Vergoeding manuele therapie 2012. Zorgweb BV Pagina 1 van 25 Verzekering Agis Compactpolis Manuele therapie tot 18 jaar Manuele therapie vanaf 18 jaar Nietgecontracteerd: 80% van het laagst gecontracteerde tarief, max. 9 en p.jr. Agis Compleetpolis, max. 12 en p.jr.

Nadere informatie

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008

Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Vergoedingen psychotherapie per 1 januari 2008 Aegon Zorgverzekering 100% (minus Optimaal polis: 100%, max. 500,- p.jr. (aanvulling op de hoofdverzekering) Top polis: 100%, max. 1.000,- p.jr. (aanvulling

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015

Vergoedingen Mesologie 2015 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend. Wij raden u aan om deze richtlijn na te vragen bij uw verzekeraar. Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt

Nadere informatie

Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015

Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015 Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015 Sommige zorgverzekeraars, zoals VGZ, vergoeden alleen wanneer de therapeut in de voorkomt. Controleer dit altijd! (NB: SBLP is niet verantwoordelijk voor eventuele

Nadere informatie

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2012

Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2012 Overzicht Vergoedingen Zorgverzekeringen 2012 De meeste zorgverzekeraars vergoeden de lactatiekundige zorg geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde is meestal wel dat de lactatiekundige

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011

Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011 Overzicht vergoedingen per zorgverzekeraar 2011 Aevitae Plus Pakket Top Pakket Vip Pakket 100%, max. EUR 70,- p.jr. 100%, max. EUR 250,- p.jr. Agis 50+ Actief Polis 100%, max. EUR 150,- p.jr. ComfortPluspolis

Nadere informatie

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe Verzekeraar Aegon Aanvullende verzekering Zie ONVZ Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe Vergoeding griepvaccin Agis Compactpolis max. 75 per jaar Compleet polis max. 75 per jaar Comfortpolis

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2015

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2015 Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2015 Dit is een overzicht* van alle zorgverzekeraars en hun labels in Nederland die de consulten integratieve kinder- en jeugdtherapie, verleend door VvvK- leden

Nadere informatie

Vergoedingen ooglaseren en lensimplantatie zorgverzekeraars 2012

Vergoedingen ooglaseren en lensimplantatie zorgverzekeraars 2012 Vergoeding zorgverzekeraar plus extra korting bij Rijnzicht Oogkliniek CZ Plus max. 100 1x per 2 jaar 200 per oog bij CZ Top max. 200 1 x per 2 jaar Excellent Supertop max. 300 1 x per 2 jaar max. 300

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011. AEVITAE 100% met een maximum van 750,- per jaar en een maximum van 50,- per behandeling VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 d.d. 14-02-2011 Bijgewerkt Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2013

Overzicht vergoedingen verzekeringsmaatschappijen in 2013 Attentie: de verzekerde kan bij twijfel over vergoeding contact met de verzekeringsmaatschappij opnemen Hieronder vallen Avero Achmea, OZF Achmea, Achmea Zilveren Kruis, Achmea Groene Land, Agis Achmea,

Nadere informatie

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008*

VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* VNT overzicht Zorgverzekeraars 2008* * Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend. * Vergoeding geldt uitsluitend voor de genoemde aanvullende polissen. * Dit overzicht vermeldt

Nadere informatie

Vergoedingen chiropractie 2011

Vergoedingen chiropractie 2011 Vergoedingen chiropractie 2011 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Vergoeding AEGON Vervallen, zie ONVZ AGIS Compact (PROLIFE) Compleet 75% 300,00 Comfort 75% 450,00 Comfort plus 75% 600,00 50+ actief 75%

Nadere informatie

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2015

Vergoedingen Craniosacraal therapie 2015 Vergoedingen Craniosacraal therapie 2015 Zorgverzekeraar Aanvullend pakket Per Consult Per jaar Dekking Aevitae VGZ Plus (VGZ) 50,- 300,- Top (VGZ) 50,- 400,- Vip (VGZ) 50,- 600,- Super Vip (VGZ) 50,-

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2015 MAATSCHAPPIJ PRODUCT VERGOEDING AANVULLENDE VOORWAARDEN Amersfoortse (de) AV Basis Niet gedekt N.v.t. Amersfoortse (de) AV Budget

Nadere informatie

Verzekeraar Aanvullende verzekering Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe Vergoeding griepvaccin Aegon

Verzekeraar Aanvullende verzekering Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe Vergoeding griepvaccin Aegon Dit document is opgesteld door Thuisvaccinatie.nl. Amedida Travel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud. Verzekeraar Aanvullende verzekering Vergoeding reizigersvaccins en malariaprofylaxe

Nadere informatie

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend

Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend 1 Vergoedingen Mesologie 2015 Aan de vermeldingen op deze lijst kunnen geen rechten worden verleend Verzekeraars. Vergoeding Dekking Aegon Agis Zorgverzekeringen (per 1-1-2015 Zilveren Kruis) Anderzorg

Nadere informatie

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen).

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (alternatieve geneeswijzen). Onderstaand treft u een overzicht met de meeste zorgverzekeraars (niet alle zorgverzekeraars die vergoeden

Nadere informatie

Tarieven en vergoedingen Osteopathie 2013

Tarieven en vergoedingen Osteopathie 2013 Tarieven en vergoedingen Osteopathie 13 Consult Tarief Tijdsduur Consult 96,80 incl. 21% BTW 45-60 minuten U krijgt een factuur welke u kunt declareren voor een eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Nadere informatie

Vergoedingenlijst Zorgverzekeringen 2012

Vergoedingenlijst Zorgverzekeringen 2012 Premies gebaerd op 40 jarigen met Eigen Risico (ER) van 220,- en Restitutiepolis. Ons korting/mnd /mnd enlijst Zorgverzekeringen 2012 aanvullend Aegon=ONVZ ONVZ 0,00 Geheel overgegaan in ONVZ Aevitae Goud

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2011 Bijgewerkt d.d. 14-02-2011 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top

Nadere informatie

Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu Tuina

Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen 2012 Acupunctuur Shiatsu Tuina Vergoedingen zorgverzekeraars 2012 Let op: het eigen risico geldt niet voor zorg die vergoed wordt vanuit een aanvullende verzekering zoals acupunctuur, shiatsu en tuina. Zorgverzekeraar Polis Vergoedingen

Nadere informatie

Energiek AV Start geen vergoeding AV. Energiek AV Plus 75% max 100 per jaar Let op: max vergoeding geldt voor alle preventieve cursussen tezamen

Energiek AV Start geen vergoeding AV. Energiek AV Plus 75% max 100 per jaar Let op: max vergoeding geldt voor alle preventieve cursussen tezamen Vergoeding EHBO cursus 2013 Verzekeraar Polis Vergoeding Aanvullende voorwaarde Agis 50+ actief 100% max 150 per jaar Let op: max vergoeding geldt voor alle cursussen tezamen Agis Comfort 100% max 100

Nadere informatie

Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015

Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015 Vergoedingen Zorgverzekeraars SBLP 2015 Sommige zorgverzekeraars, zoals VGZ, vergoeden alleen wanneer de therapeut in de voorkomt. Controleer dit altijd! (NB: SBLP is niet verantwoordelijk voor eventuele

Nadere informatie

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen

Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Verzekeringsboekje 2011 bril- en contactlensvergoedingen Teruggave zorgverzekering In de aanvullende verzekering bieden bijna alle zorgverzekeraars een vergoeding voor brillen en lenzen. Onterecht wordt

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis

OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE. dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis OVERZICHT VERGOEDINGEN IN AANVULLENDE VERZEKERINGEN IN 2015 VOOR ARTSEN VOOR INTEGRALE GENEESKUNDE dagmaximum jaarmaximum zorgverzekeraar polis max. 25,- p. dag, max. 100,- p. jr. CZ Direct Budget max.

Nadere informatie

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING:

OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: OVERZICHT VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS 2008 M.B.T.ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN, CONSULTEN EN BEHANDELING: Zorgverzekeraar Aanvullend pakket =Vergoeding: Alternatieve Geneeswijzen* =Vergoeding: alleen Acupunctuur**

Nadere informatie

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden.

VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010. Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. VERGOEDINGENOVERZICHT PER 1 JANUARI 2010 Wij adviseren u om bij uw zorgverzekeraar na te vragen of de reflexzonebehandelingen vergoed worden. ÁEGON Aegon Zorgverzekering Top Aegon Zorgverzekering Super

Nadere informatie

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014

Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Overzicht vergoeding Dieetadvisering vanuit de Aanvullende verzekering 2014 Let op! Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Neem contact op met uw zorgverzekering voor meer informatie. MAATSCHAPPIJ

Nadere informatie