STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

2 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 BLZ. BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Geconsolideerde balans per 31 december 12 Geconsolideerde staat van baten en lasten 13 Toelichting 14 Enkelvoudige balans per 31 december 22 Enkelvoudige staat van baten en lasten 23 Toelichting 24 OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 29

3 BESTUURSVERSLAG 2013

4 Bestuursverslag 2013 Hierbij presenteren wij ons bestuursverslag van 2013 behorende bij het financieel jaarverslag van 2013, van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten fonds gevestigd te Maasland. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze statuten bijgevoegd in het jaarverslag van 2007, hierop zijn dan ook geen wijzigingen van toepassing. De stichting heeft ten doel; financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël. De methoden die wij gebruiken voor de fondsenwerving zijn het uitbrengen van 4 rondzendbrieven per jaar, adverteren in diverse bladen en MDA Nederland houdt ook presentaties over de hulpverlening van MDA in Israël. Naast een informatieve lezing vertonen we een korte film. Van september tot eind april verzorgen we presentaties Wij hebben op 20 september 2007 van de Belastingdienst een Beschikking gekregen dat wij per 1 januari 2008 als een Algemeen Nut Beogende Instelling worden aangemerkt. DE HUIDIGE BESTUURSLEDEN VAN MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND Van 1 januari 2013 tot medio 2014 hebben er een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. De samenstelling van het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland is ten tijde van het verschijnen van het jaarverslag 2013 als volgt: Voorzitter: drs. Marjan Sprecher-Israëls, arts, Penningmeester: Yvonne van Aalst- v/d Graaf (tot ), Emmy van Dijk (vanaf ). Secretaris: Willem van Baalen, (asprirant )secretaris: Christine van Baalen (vanaf ) Donateuradministratie, Ab van Dijk (tot ), Daria Chkalova (vanaf ) Jeugdvrijwilliger coördinator, Nannette Blitz-Verdooner PROJECTEN In 2013 hebben we de volgende projecten kunnen financieren: PROJECT ONDERZOEKHANDSCHOENEN Twee containers met ruim 4 miljoen poedervrije onderzoekhandschoenen zijn afgeleverd en betaald. Bedrag ad ,25. MEDISCHE HULPGOEDEREN In 2013 hebben wij voor ,00 ventilators voor MICU s gefinancierd. 1

5 ONDERHOUD WENSAMULANCE In 2013 hebben wij voor ,00 voor onderhoud aan de wens ambulance gefinancierd. NIEUWBOUW PROJECT In 2013 hebben wij voor het nog nader te bepalen nieuwbouw project een bedrag van $ ,00 ca ,00 vastgelegd. PROJECT ONDERHOUD STATIONS Diverse werkzaamheden in onze posten. Kosten voor dit onderhoud bedroegen ,00. Onderhoud en renovatie van onze MDA-post Petach Tikva. Wij hebben dit jaar daarnaast NIS 55,000 ( ) overgemaakt, dit wordt gebruikt voor de renovatie van de meldkamer in de schuilkelder tijdens calamiteiten: 1) het verbouwen van de ambulanceparkeerplaats in een opslagruimte voor medische goederen; 2) onderhoud buiten het gebouw gedurende 2013; 3) onderhoud aan airconditioning en elektriciteit gedurende PROJECT AMBULANCE-VRIJWILLIGERSPROGRAMMA (YOCHAI PORAT Z L) In 2013 hebben 6 enthousiaste jongeren deelgenomen aan het project ambulancevrijwillersprogramma. Hieronder treft u ervaring van een van onze jeugdvrijwilligers aan. De Alumni avond wordt weer georganiseerd in In 2013 hebben voor ,00 het Yochai Porat z l gefinancierd. 2

6 VERSLAG VAN EEN JEUGDVRIJWILLIGSTER RONI VAN BUUREN EEN OPROEP DIE MIJ ALTIJD BIJ ZAL BLIJVEN Ik ben Roni van Buuren, 19 jaar oud en ik ben opgegroeid in een heel klein plaatsje op de Veluwe, Oene. Twee jaar geleden heb ik mijn VWO diploma gehaald en ik wilde erg graag geneeskunde gaan studeren. Na een tussenjaar te hebben gehad, werd ik uitgeloot en ben ik gaan werken. Via familie hoorde ik over het MDA jeugdvrijwilligersprogramma en ik was gelijk enthousiast. Ik was al een aantal keer op vakantie geweest in Israël en dit programma was een perfecte mogelijkheid om voor een langere periode in Israël te blijven en iets nuttigs te doen. Daarnaast leek het mij een geweldige ervaring om op de ambulance te werken, met oog op het feit dat ik geneeskunde wil gaan studeren. In het Magen David Adom jeugdvrijwilligers programma wordt aan jonge mensen vanuit buiten Israël de mogelijkheid gegeven om vrijwilligerswerk te doen op de ambulance. Eerste hulp verlenen, aan mensen van alle soorten en maten. Ik ben één van de gelukkigen die hieraan deel mag nemen. Het programma werd gestart met een Eerste Hulp Cursus. Deze cursus werd gehouden in Jeruzalem en duurde 60 uur. Samen met zo n 70 andere jonge mensen leerden we de beginselen van het verlenen van eerste hulp. Ook leerden we hoe we met de uitrusting in de ambulance moesten omgaan. Een leuke en intense week waarin ik vrienden voor het leven heb gemaakt! Samen met zes anderen ben ik in Tel Aviv geplaatst. Elke week draaien we vijf diensten van acht uur op de ambulance. Op de ambulance zie je veel verschillende dingen. Kleine ongelukken, of complicaties, personen die flauwvallen tot heftige ongelukken en een CPR(reanimatie). Het werken binnen MDA is niet alleen maar lichamelijk werk. Als je arriveert in een bepaalde situatie constateren we wat er aan de hand is en voeren we een behandeling uit. Toch gaat het werk op de ambulance verder dan dat. Dit is, omdat je werkt met mensen. Wat volgens mij het meest wonderlijke in deze wereld is, is de verscheidenheid aan mensen. Allereerst in het uiterlijk en daarnaast ook in het innerlijk. Daarom reageert iedereen anders op een situatie. Als we een persoon naar het ziekenhuis brengen, is deze in een lastige situatie. Om op een normale dag naar het ziekenhuis te gaan, staat vaak niet op de planning. Mensen hebben pijn, ze zijn eenzaam en soms heel ziek. In deze kwetsbare situaties, zien wij ze. Dat vraagt iets van je, op persoonlijk of emotioneel gebied. Een praatje, een glimlach of het vasthouden van een hand. Een oproep die mij altijd bij zal blijven was iets dat we keer op keer hebben geoefend binnen de cursus; CPR. קום,קום אבאלי. קום חיים שלי. אני לא יכולה לגור בלעדיך. Sta op, sta op papa. Sta op, mijn leven. Ik kan niet zonder jou. Een jonge vrouw knielde neer bij het lichaam van haar vader en herhaalde deze woorden. De reanimatie van haar vader heeft meer dan een uur geduurd, waarbij zijn pols soms terug kwam en er hoop was om door te gaan. Maar wat nu over is van hem, is een lichamelijk omhulsel van alles wat hij was. Het leven in hem is weg, alsof het eruit gevloeid is. 3

7 Ik realiseer me hoe belangrijk het werk is dat een ambulance doet, hoe belangrijk het werk is dat MDA in Israël doet. Het heeft een enorme impact op de mensen die we proberen te helpen, maar daarnaast ook hun familie en vrienden. Roni van Buuren NIEUWBOUW PROJECT 2013 OPENING NIEUWE POST FUREIDIS EN OVERDRACHT NIEUWE AMBULANCE. DE OFFICIËLE INGEBRUIKNAME VAN DE MDA-POST FUREIDIS Tijdens de IMDAC in oktober 2013 hebben wij onze MDA-Post Fureidis officieel geopend. De gemeenschap van Fureidis was zeer verheugd en bijzonder trots op hun eigen hulp post en de nieuwe ambulance. De opening was dan ook een zeer emotionele en bijzondere ervaring voor het gehele bestuur van MDA Nederland. Marjan Sprecher, voorzitter MDA Nederland Caspar Veldkamp, Nederlands ambassadeur Burgemeester van Fureidis Yunes Merei Prof. dr. Yehuda Skornick, president MDA Zoals bovenstaande foto s duidelijk maken werden er toespraken gehouden. Als eerste mocht onze voorzitter, Marjan Sprecher een speech afsteken. Marjan zei o.a.: Ongeveer een jaar geleden informeerde MDA ons, dat het Arabische dorp Fureidis geen eigen MDA-post bezit. Wij waren onmiddellijk enthousiast om er voor te gaan. Waarom? Omdat in de eerste plaats Fureidis een Bijbelse achtergrond heeft. Belangrijk voor Joden, Moslims en Christenen. De naam betekent Paradijs, de tuin van Eden, en het maakt deel uit van het Karmelgebergte waar de profeet Eliyahu de Baäl priesters versloeg. Daarna sprak onze Nederlandse ambassadeur in Israël, Caspar Veldkamp. Hij zei ondermeer dat de traditionele sterke band tussen Israël en Nederland verder reikt dan de verhoudingen tussen de regeringen en zakenmensen. Het gaat ook tussen burgers onderling en ik ben verheugd dat de Arabische Israëli s deel uitmaken van de vriendschapsbanden. De burgemeester Yunes Merei bedankte de Nederlandse vrienden voor het vestigen van deze nieuwe post en noemde het een belangrijke en betekenisvolle gebeurtenis voor de gemeenschap. 4

8 Professor dr. Yehuda Skornick, president van MDA Israël bedankte de Nederlandse donateurs die het mogelijk gemaakt hebben dit gebouw te financieren in het land van onze aartsvader Abraham, zoals hij zei. Het onthullen van de naam door Marjan Sprecher en burgemeester Merei De plaquette in de post EEN NIEUWE AMBULANCE VOOR FUREIDIS Toespraak van Marjan: Een paar maanden geleden voor de opening van deze post ontvingen wij samen met een andere Nederlandse organisatie, genaamd Christenen voor Israël een aanzienlijke erfenis van een Nederlandse mevrouw. Haar naam was Tirza Coelman. Het besluit om een ambulance te doneren aan Fureidis in haar naam werd op de bestuursvergadering van 22 augustus 2013 direct genomen. Wij zijn er trots op deze ambulance vandaag aan te bieden en daarmee deze mevrouw te eren. Vandaag is het een speciale dag voor de inwoners van Fureidis en de werkers en vrijwilligers van MDA. Wij vieren de opening van jullie ambulancepost en de in gebruik neming van jullie ambulance. Wij hopen dat het functioneren van deze post en ambulance zal bijdragen om het lichamelijk welzijn van de inwoners van Fureidis en de andere dorpen in het Karmelgebergte te verbeteren. Wij, de Nederlandse vrienden, hopen u de komende jaren te blijven steunen in het onderhoud van de post en ambulance. Burgemeester van Fureidis, meneer Merei, de Nederlandse vrienden wensen u en alle inwoners van Fureidis gelukkig, voorspoedig en gezond leven! 5

9 De sleutels worden door Willem van Baalen overhandigd aan de MDA-medewerker. Een trotse en blije burgermeester Merei in de deuropening DIVERSE ACTIES VAN HET JAAR 2013 HERSTRUCTUREREN EN VERNIEUWEN BELEID MDA NEDERLAND Het bestuur van MDA Nederland is in 2013 begonnen met het vernieuwen en professionaliseren van de werkwijze van het bestuur. Met als doelstelling de stichting MDA Nederland klaar te maken voor de toekomst, dit betekent vooral financieel gezond te blijven in deze economische onzekere tijden. Door deze doelstelling te kunnen behalen zijn er de volgende acties ondernomen: 1) Een nieuwe toekomst: nieuwe leden in het bestuur. 2) In 2013 is Daria Chkalova toegetreden in het bestuur van MDA om de donateursadministratie van Ab van Dijk over te nemen, Per heeft Ab van Dijk zijn functie officieel neergelegd. 3) Willem van Baalen zal per zijn functie als secretaris officieel neerleggen, in de loop van 2014 zal hij zijn functie als secretaris gaan overdragen aan zijn dochter Christine van Baalen, zij is per tot het bestuur toegetreden als aspirantsecretaris. 4) In 2013 is het beleidsplan voor MDA Nederland geschreven en goedgekeurd door het bestuur van MDA Nederland. Het beleidsplan is ook op de website van onze stichting geplaatst. Het beleidsplan is een van de nieuwe eisen van de belastingdienst om te blijven voldoen en om de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te behouden. 5) De penningmeester, de secretaris en de donateursadministratrice hebben hun werkzaamheden en de daaropvolgende afspraken op papier gezet, en zullen zich daar aan houden, jaarlijks worden de afspraken bekeken en zonodig herzien. 6) Voor de vergadering van MDA is een jaarplanning gemaakt, dit is ook n.a.v. de nieuwe regels van de belastingdienst. 7) PR activiteiten zoals het vernieuwen van de advertenties, rondzendbrieven, werven van nieuwe donateurs worden 2014 gestart en verder uitgewerkt. Het budget voor de advertenties is nu 9.000,00 het budget van 6.000,00 wordt geïnvesteerd in PR activiteiten, zoals het vernieuwen van de rondzendbrief en advertenties. 6

10 PRESENTATIE OVER MDA MDA Nederland houdt ook presentaties over de hulpverlening van MDA in Israel. Naast een informatieve lezing vertonen we een korte film. Van september tot eind april verzorgen we presentaties. In 2013 hebben we verspreid over het gehele land 4 presentaties verzorgd. PRESENTJE VOOR ONZE DONATEURS Wij hebben van MDA Israël draagspeldjes ontvangen. Na vele verzoeken konden wij in de rondzendbrief van februari 2013 voldoen aan de vraag en hebben wij onze donateurs van een MDA-draagspeldje voorzien. LOPENDE ACTIES In 2014 zullen wij replica s van de motorbike aan onze donateurs kunnen gaan aanbieden. Ook deze zullen voor een gift van minimaal 25 verkrijgbaar zijn. Dit zal naar verwachting medio april 2014 het geval zijn. We zijn hierbij wel afhankelijk van de levering door de leverancier in het Verre Oosten. IMDAC 2013 De IMDAC Meeting 2013 vond plaats van 20 t/m 23 oktober in Tel Aviv, Er kwamen vrienden van Magen David Adom uit 11 landen: Amerika, Australië, België, Canada, Engeland, Frankrijk, Israël, Italië, Nederland, Zuid-Afrika en Zweden. Meer dan 50 deelnemers waren aanwezig bij de besprekingen. De opening van de IMDAC meeting vond s avonds plaats in het IDF museum op 20 oktober 2013, nabij Jaffo in het oude station. Wij herdachten daar de Jom Kippoer Oorlog die 40 jaar geleden plaats vond. Dit was een emotioneel gebeuren. 7

11 VOORUITZICHTEN , RENOVATIE PROJECT RENOVATIEPROJECT MDA POST HAZOR HAGLILIT De renovatie van Hazor Haglilit is op 29 april 2013 van start gegaan en de naam van de aannemer is S.N. Hatib Civil Engineering. Onze MDA project manager is Moshe Benaim. Hij zal voor de MDA vrienden uit Zwitserland en Nederland ons budget bewaken en als opzichter verantwoordelijk zijn om het werk van de aannemer te controleren. Het renovatieproject heeft enige vertraging opgelopen en zal in het najaar 2014 officieel geopend worden. De officiële opening zal plaatsvinden tijdens de IMDAC 2014, gezamenlijk met de MDA vrienden uit Zwitserland. De totale renovatie is nu begroot op NIS 2,702, = ca ,00. Voor MDA Nederland betekent dit ,50. NIEUWE MDA-POST IN EL AD Ons werd op 12 december 2010 gevraagd of MDA Nederland bereid was een geprefabriceerde MDA-post te willen financieren, zoals de MDA-post in Yavne. MDA werkt nu tijdelijk vanuit een gebouw van de gemeente El ad. Het gemeentebestuur gaat een stuk grond bouwrijp maken voor een MDA-post en een brandweerstation. Het plan is voor minimaal 10 jaar. De kosten voor dit project (onvoorziene kosten meegerekend) zijn ca. 340,000 NIS = ca. US$ = ca Wij hebben dit project op ons genomen en met uw hulp in 2013 verwezenlijkt. Door gemeentelijke bureaucratie konden wij de post helaas, zoals wel gepland, niet openen tijdens de IMDAC Inmiddels heeft in maart 2014 de feestelijke opening plaatsgevonden. De nieuwe prefab gebouwen zijn in 2012 geplaatst, zie bijgaande foto s. 8

12 FINANCIËN MDA Israël heeft ons het volgende gevraagd en wij hopen dit met uw hulp te kunnen realiseren: Project Requests 2014 KOERS $ / ONDERZOEKHANDSCHOENEN $ , DEFIBRILLATORS $25.000, COMMANDOWAGEN $35.000, AMBULANCE HAZOR HA'GLILIT $85.000, ONDERHOUD WENS AMBULANCE $10.000, NIEUW PROJECT $ , MDA JEUDGVRIJWILLIGERS $15.000, ONDERHOUD MDA-POSTEN VAN NEDERLAND $50.000, $ , BEGROTING Begroting MDA Nederland 2014, goedgekeurd tijdens de vergadering Besteed aan doelstellingen Fondsenwering en PR Advertentie kosten , ,00 *15.000,00 Portokosten 3.000, , ,00 Rondzendbrieven , , ,00 Acceptgiroservice , , ,00 Onderhoud website 40,00 40,00 40,00 Subtotaal , , Beheer en administratie Accountant kosten 3.000, , ,00 Job online 250,00 250,00 250,00 ICT kosten 100, , ,00 Diverse alg. kosten 4.000, , ,00 Bankkosten 1000, , ,00 Subtotaal 8.350, , ,00 Vrijwilligersproject Bijdrage hulp Israël 00,00 100, ,00 Drukwerk 50,00 50,00 50,00 Subtotaal 50,00 200, ,00 Totalen , , ,00 * 9.000,00 voor advertenties en 6.000,00 voor PR verbetering 9

13 Begroting MDA- Ingetje van Straatenfonds, goedgekeurd tijdens de vergadering Besteed aan doelstellingen Fondsenwering en PR div. Activiteiten (aanschaf PR) 2.500, , ,00 Kalender 6.000, , ,00 IMDAC 4.000, , ,00 PRE-IMDAC 500,00 0,00 0,00 Post onvoorzien 50,00 50,00 50,00 Subtotaal , , ,00 Beheer en administratie Bankkosten 250,00 220,00 100,00 Post onvoorzien 50,00 50,00 50,00 Div. alg. kosten 100,00 50,00 50,00 Subtotaal 400,00 350,00 200,00 Project ambulance Project ambulance/scooters 0,00 0,00 0,00 Subtotaal 0,00 0,00 0,00 Totalen , , ,00 Het percentage van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) te delen door het totaal van de baten is 87%. Het percentage van de kosten van eigen fondsenwerving te delen door de baten uit eigen fondsenwerving is 13%. Uit de cijfers blijkt dat onze stichting in heeft kunnen doneren aan MDA Israel. Dit resultaat hebben wij mede te danken aan de diverse acties. De ontvangsten uit nalatenschappen bedroegen De financiële positie van MDA Nederland is tot op heden positief, de vooruitzichten voor het jaar 2014 zijn ten opzichte van voorgaande jaren ook positief, mede door toezeggingen van erfstellingen en legaten. Het ontvangen van legaten en erfstellingen is per jaar zeer wisselend. Ons beleid is dat we zo min mogelijk uitgaven hebben op de algemene kosten, fondsenwerven en PR. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Als lid van bestuur heeft men alleen recht op vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten, met een maximum van 150 per maand en 1500,00 per jaar. Als men alleen deze vergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De vergoedingen boven deze maximum bepaalde vergoedingen dient men bewijs te overhandigen en moet er goedkeuring plaatsvinden door het bestuur. 10

14 De reserves van MDA Nederland worden niet benut, dit is een extra investering voor noodhulp aan Israel, die in het bijzonder betrekking hebben op het te kunnen blijven vervullen van onze verplichtingen, zoals het onderhoud aan onze hulpposten. Als MDA Nederland i.v.m. onvoldoende ontvangen giften niet aan haar verplichtingen meer kan voldoen om dan alsnog de verplichtingen na te komen door de reserves aan te spreken. Namens het bestuur, Mw. M. Sprecher- Israels Voorzitter C. van Baalen Secretaris 11

15 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2013

16 Stichting Magen David Adom Nederland, Maasland GECONSOLIDEERDE BALANS (NA BESTEMMING ACTIEF VASTE ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA (1) SOM DER VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Overige vorderingen en overlopende activa (2) LIQUIDE MIDDELEN SOM DER VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL

17 25 augustus 2014 PER 31 DECEMBER RESULTAAT) PASSIEF EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal (3) - - Bestemmingsreserve effecten (4) Bestemmingsreserve jubileum (5) Overige reserves (6) KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva (7) TOTAAL

18 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Begroting Begroting Exploitatie Exploitatie Baten uit eigen fondsenwerving (8) Baten uit beleggingen (9) Som der Baten LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (10) Financiële steun MDA Israël Materiële steun MDA Israël Projectbewaking (11) WERVING BATEN Kosten eigen fondsenwerving BEHEER EN ADMINISTRATIE Kosten beheer en administratie (12) Som der lasten Resultaat RESULTAAT BESTEMMING Bestemmingsreserve effecten Bestemmingsreserve jubileum - - Overige besteedbaar vermogen

19 TOELICHTING ALGEMEEN AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN Stichting Magen David Adom Nederland is opgericht bij notariële akte d.d. 17 februari 1981 en gevestigd te Maasland. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag onder nummer De stichting heeft ten doel het geven van financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël. JAARVERSLAGGEVING Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de bepalingen in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in de jaarrekening in gehele Euro ( ). De jaarrekening 2012 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 13 november CONSOLIDATIE Het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds (hierna ook aangeduid als Fonds ) wordt gevormd door de bestuursleden van Stichting Magen David Adom Nederland. Het bestuur van stichting Magen David Adom Nederland kan een beleidsbepalende invloed uitoefenen op het Fonds. Om die reden zijn de gegevens van het Fonds mede opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Magen David Adom Nederland. Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag onder nummer Het Fonds het ten doel het beheren van het vermogen dat is verkregen uit de nalatenschap van wijlen mevrouw Ingetje van der Straaten-van Houweling. Op grond van de statutaire bepalingen komen eventuele baten (na aftrek van kosten) en eventuele uitkeringen bij liquidatie van het Fonds uitsluitend ten goede aan Stichting Magen David Adom Nederland. 14

20 TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA ALGEMEEN Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. EFFECTEN De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. VREEMDE VALUTA Bezittingen en schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de officiële koersen ultimo boekjaar. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. LEGATEN EN ERFSTELLINGEN De rechten op kapitaal en de rechten op met vruchtgebruik belast kapitaal uit hoofde van de in het betreffende boekjaar respectievelijk voorgaande jaren aan de stichting toegevallen legaten en erfstellingen, worden pas in de jaarrekening verantwoord wanneer de betreffende bedragen zijn ontvangen. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT ALGEMEEN Het saldo (resultaat) wordt bepaald door het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, rekening houdend met hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot legaten en erfstellingen; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voorzover deze bepaalbaar zijn. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 15

21 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS 1 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Niet gereali- Stand per seerde koersverschillen Verkopen/ lossingen Aankopen/ verkrijgingen Stand per State of Israël Bonds Het in 2013 niet-gerealiseerde koersverschil is ten laste gebracht van het resultaat over VORDERINGEN 2 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Voorschot bestuurders Nog te ontvangen rente obligaties Nog te ontvangen overige rente De voorschotten aan bestuurders zijn in 2014 geheel terug ontvangen EIGEN VERMOGEN 3 STICHTINGSKAPITAAL Gedurende het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden in het stichtingskapitaal. 4 BESTEMMINGSRESERVE EFFECTEN Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december Het doel van de bestemmingsreserve is om voor de toekomst gelden beschikbaar te hebben en houden voor het uitvoeren van een negental projecten. 16

22 TOELICHTING 5 BESTEMMINGSRESERVE JUBILEUM Stand per 1 januari Resultaatbestemming - - Stand per 31 december Het doel van de bestemmingsreserve, die bij bestuursbesluit is gevormd, is om voor de toekomst gelden beschikbaar te hebben en houden voor het organiseren van het 35-jarig jubileum (in 2016). 6 OVERIGE RESERVES Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN 7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Accountantskosten Te betalen schenkingsrecht Bankkosten

23 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting Exploitatie Exploitatie 8 BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Donaties en giften Nalatenschappen BATEN UIT BELEGGINGEN Inkomsten uit beleggingen Koersverschillen Overige rentebaten BESTEED AAN DOELSTELLINGEN FINANCIELE STEUN MDA ISRAEL Financiële steun MDA Israel MATERIELE STEUN MDA ISRAEL Medische hulpmaterialen PROJECTBEWAKING Kalender Imdac Diverse kosten

24 TOELICHTING 12 KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE Accountantskosten ICT Bankkosten Drukwerk Reis- en verblijfkosten Israël Vrijwilligersvergoedingen Overige ANALYSE VAN VERSCHILLEN TUSSEN EXPLOITATIE 2013 EN DE EXPLOITATIE 2012 Resultaat verlagend: Financiële steun MDA Israel Materiële steun MDA Israel Baten uit beleggingen Beheer en administratie Eigen fondsenwerving Projectbewaking Resultaat verhogend: Baten uit eigen fondsenwerving Hoger exploitatiesaldo Gegeven het niet voorspelbare karakter van baten, zijn deze niet begroot. Dit verklaart de afwijking tussen begroting en de exploitatie voor deze posten. Daarnaast heeft in 2013 ondersteuning van Israël plaatsgevonden, zoals ook blijkt uit het bestuursverslag. Deze lasten worden niet begroot, maar tijdens IMDAC besproken en vastgesteld door het bestuur. LASTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE De lasten van de eigen organisatie vormen een onderdeel van de in de staat van baten en lasten verantwoorde lasten. 19

25 TOELICHTING Bij de toerekening van de uitvoeringskosten eigen organisatie wordt gebruik gemaakt van een vaste verdeelsleutel conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. In 2013 zijn alle kosten direct toegerekend aan de betreffende doelstelling. In 2013 is de verhouding tussen de kosten eigen fondsenwerving en de baten uit eigen fondsenwerving 10,3% (2012: 11,6%). De lagere kosten worden veroorzaakt door bezuiningen en zijn de voornaamste reden voor de daling, mede door de snellere stijgende opbrengsten uit giften en legaten is de verhouding gedaald. De hogere laste beheer en administratie zijn een gevolg van een aantal reizen naar Israël door het bestuur in

26 TOELICHTING OVERIGE INFORMATIE GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS Gedurende het jaar 2013 (en 2012) waren geen werknemers in dienst. BESTUURDERS Bestuurders ontvangen geen vergoeding hun werkzaamheden. Maasland, Namens het bestuur Drs. M. Sprecher-Israëls Voorzitter C. van Baalen Penningmeester 21

27 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2012

28 Stichting Magen David Adom Nederland, Maasland ENKELVOUDIGE BALANS (NA BESTEMMING ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Overige vorderingen en overlopende activa (13) LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL

29 25 augustus 2014 PER 31 DECEMBER RESULTAAT) PASSIEF EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal (14) - - Bestemmingsreserve jubileum (15) Overige reserves (16) KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva (17) TOTAAL

30 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting Begroting Exploitatie Exploitatie BATEN Baten uit eigen fondsenwerving (18) Som der Baten LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (19) Financiële steun MDA Israel Materiële steun MDA Israel WERVING BATEN Kosten eigen fondsenwerving BEHEER EN ADMINISTRATIE Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat RESULTAAT BESTEMMING Overige reserves

31 TOELICHTING ALGEMEEN AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN Stichting Magen David Adom Nederland is opgericht bij notariële akte d.d. 17 februari 1981 en gevestigd te Maasland. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag onder nummer De stichting heeft ten doel het geven van financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël. JAARVERSLAGGEVING Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de bepalingen in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in de jaarrekening in gehele Euro ( ). De jaarrekening 2012 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 23 november GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA ALGEMEEN Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. LEGATEN EN ERFSTELLINGEN De rechten op kapitaal en de rechten op met vruchtgebruik belast kapitaal uit hoofde van de in het betreffende boekjaar respectievelijk voorgaande jaren aan de stichting toegevallen legaten en erfstellingen, worden pas in de jaarrekening verantwoord wanneer de betreffende bedragen zijn ontvangen. 24

32 TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT ALGEMEEN Het saldo (resultaat) wordt bepaald door het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, rekening houdend met hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot legaten en erfstellingen; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voorzover deze bepaalbaar zijn. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 25

33 TOELICHTING ENKELVOUDIGE BALANS VORDERINGEN 13 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Nog te ontvangen overige rente EIGEN VERMOGEN 14 STICHTINGSKAPITAAL Gedurende het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden in het stichtingskapitaal. 15 BESTEMMINGSRESERVE JUBILEUM Stand per 1 januari Resultaatbestemming - - Stand per 31 december Het doel van de bestemmingsreserve is om voor de toekomst gelden beschikbaar te hebben en houden voor het organiseren van het 35-jarig jubileum (in 2016). 16 OVERIGE RESERVES Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december

34 TOELICHTING KORTLOPENDE SCHULDEN 17 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Rekening-courant Stichting Magen David Adom- Ingetje van der Straatenfonds Accountantskosten Te betalen schenkingsrecht Bankkosten Overige schulden

35 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting Exploitatie Exploitatie 18 BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Donaties en giften Nalatenschappen BESTEED AAN DOELSTELLINGEN FINANCIELE STEUN MDA ISRAEL Financiële steun MDA Israël MATERIELE STEUN MDA ISRAEL Medische hulpmaterialen

36 OVERIGE GEGEVENS

37 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds Wij hebben de in dit verslag opgenomen geconsolideerde jaarrekening 2013 van Stichting Magen David Adom Nederland te Maasland en Stichting Magen David Adom Nederland- Ingetje van der Straaten Fonds te Maasland gecontroleerd. Deze geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde balans per 31 december 2013 en de geconsolideerde en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR Het bestuur van beide Stichtingen is verantwoordelijk voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de geconsolideerde jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de geconsolideerde jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschatting neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Accountants - Belastingadviseurs - Management Consultants Rivium Promenade Postbus KC Rotterdam Tel: Fax: Mazars Paardekooper Hoffman N.V. Statutair gevestigd te Rotterdam (KvK Rotterdam nr ).

38 Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van beide Stichtingen gemaakte inschattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de geconsolideerde jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. OORDEEL Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Rotterdam, 25 augustus 2015 M A Z A R S P A A R D E K O O P E R H O F F M A N N. V. drs. R.P. Krouwer RA 30

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BLZ. BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2014 Geconsolideerde balans per 31 december 11 Geconsolideerde

Nadere informatie

Magen David Adom Nederland. Rondzendbrief september 2015 Rosj Hashana 5775 / 5776

Magen David Adom Nederland. Rondzendbrief september 2015 Rosj Hashana 5775 / 5776 Postbus 34, 3155 ZG Maasland www.mda-nederland.nl info@mda-nederland.nl Tel.: 06 3633 9308 Magen David Adom Nederland Rondzendbrief september 2015 Rosj Hashana 5775 / 5776 BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING MDA NEDERLAND 2015

BELEIDSPLAN STICHTING MDA NEDERLAND 2015 BELEIDSPLAN STICHTING MDA NEDERLAND 2015 Stichting Magen David Adom Nederland Postbus 34 3155 ZG MAASLAND 1 INHOUD blz. 1. Inleiding 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder

Jaarrekening Zeestad Beheer BV - Den Helder Jaarrekening 2013 Zeestad Beheer BV - Den Helder Datum: 21 mei 2014 Inhoud Inleiding - Rapport indeling Jaarrekening 2013 - Balans per 31 december 2013 - Winst- en verliesrekening over 2013 - Toelichting

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

STICHTING TENNIS4LIFE ROTTERDAM JAARVERSLAG 2013

STICHTING TENNIS4LIFE ROTTERDAM JAARVERSLAG 2013 STICHTING TENNIS4LIFE ROTTERDAM JAARVERSLAG 2013 Stichting Tennis4Life, 4 november 2014 Rotterdam INHOUD RAPPORT BLZ. Samenstellingsverklaring 1 JAARREKENING 2013 Balans per 31 oktober 3 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4

Bestuursverslag 2. Jaarrekening 4 Jaarverslag 2015 Stichting Josephine Nefkens Prijs Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 2 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Resultaatbestemming

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds.

Hierbij doen wij u vijf exemplaren van ons rapport toekomen inzake de jaarrekening 2013 van Stichting Hoge Veluwe Fonds. Building a better working world Ernst & Young Accountants LLP Zwartewaterallee 56 8031 DX Zwolle Postbus 634 8000 AP Zwolle Tel: +3188 407 1000 Fax: +31 884079405 ey.com VERTROUWELIJK Stichting Het Nationale

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van de Stichting Steun Goois Natuurreservaat Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2012 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2012 Datum:30 september 2013 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting De Helling Utrecht Postbus 766 3500 AT UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Bavo Europoort B.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2007 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2007 2 2 Staat van baten en lasten over 2007 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN

FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA ALPHEN A/D RIJN FINANCIEEL VERSLAG 2008 van de STICHTING VILCABAMBA 1 RAPPORT I Jaarrekening 2 1 Balans per 31 december 2008 2 2 Staat van baten en lasten over 2008 3 3 Algemene toelichting en toelichting bij de balans

Nadere informatie

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht

RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht RAPPORT Betreffende de jaarrekening 2012 van Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie te Utrecht Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie P/a Papendrechtlaan 6 2171 PZ Sassenheim Datum : 5

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II AMERSFOORT JAARREKENING 2011 JAARREKENING 2011 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2011 Winst- en verliesrekening over 2011 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 Overige gegevens Controleverklaring van de

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013

ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 5OPLUSJ HILVERSUM JAARREKENING 2013 7 ONAFHANKELIJKE OUDEREN EN KINDEREN UNIE 50PLUS, HILVERSUM 3.1 Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

DEV DRV Accountants & Adviseurs Beetsstraat 1 1 Postbus 1602 13260 BC Oud-Beijerland T 0186-642222 1 oud-beijerland@drv.n11 www.drv.n1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2015 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 5 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234

Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003. Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Stichting Kalinga (voorheen Stichting Bahay Kalinga) Jaarverslag 2003 Dit rapport heeft 10 pagina s S234 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte

Nadere informatie

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014

Stichting Stad Rotterdam anno 1720. Jaarverslag 2014 Stichting Stad Rotterdam anno 1720 Jaarverslag 2014 Barendrecht, 10 april 2015 BESTUURSVERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 ALGEMEEN De stichting Stad Rotterdam anno 1720 is opgericht op 26 juni 2006 en per

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda

JAARREKENING 2013. Vastgesteld d.d. 4 september 2014. Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda. Postbus 1135 4801 BC Breda JAARREKENING 2013 Vastgesteld d.d. 4 september 2014 Stichting Chassé Cultuur Fonds Claudius Prinsenlaan 8 4811 DK Breda Postbus 1135 4801 BC Breda Kamer van Koophandel Breda nr. 20128984 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Accountants ~AKER TILLY BERK Stichting Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche T.a.v. het bestuur Baker Tilly Berk N.V. Heerbaan 44-48 Postbus 3814 4800 DV Breda T: +31 (0)76525 00 00 F: +31 (0)76 525 00

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II

STICHTING BEWAARBEDRIJF HERMES II JAARREKENING 2010 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans per 31 december 2010 Staat van baten en lasten over 2010 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2010 Overige gegevens Algemeen Stichting Bewaarbedrijf

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013

STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD. Amsterdam, Nederand. Jaarstukken 2013 STICHTING BEWAARDER ORANGEFIELD Amsterdam, Nederand Jaarstukken 2013 Inhoudsopqave Paqina Controleverkiaring van de onafhankelijke accountant 9 Overige gegevens 8 Toelichting op de jaarrekening 5 Staat

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2012-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2012 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 15 februari

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI

Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland. Jaarverslag RSIN/fiscaal nummer ANBI Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Jaarverslag 2013 RSIN/fiscaal nummer ANBI 806791573 Jaarverslag 2013 Stichting Steunfonds Feuerstein Centrum Nederland Kostverlorenstraat 88 2042 PK Zandvoort

Nadere informatie