STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014

2 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 BLZ. BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2014 Geconsolideerde balans per 31 december 11 Geconsolideerde staat van baten en lasten 12 Toelichting 13 Enkelvoudige balans per 31 december 21 Enkelvoudige staat van baten en lasten 22 Toelichting 23 OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 28

3 BESTUURSVERSLAG 2014

4 BESTUURSVERSLAG 2014 Hierbij presenteren wij ons bestuursverslag van 2014 behorende bij het financieel jaarverslag van 2014 van Stichting Magen David Adom Nederland en Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten fonds gevestigd te Maasland. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze statuten bijgevoegd in het jaarverslag van 2007, hierop zijn dan ook geen wijzigingen van toepassing. De stichting heeft ten doel: financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël. De methoden die wij gebruiken voor de fondsenwerving zijn het uitbrengen van minimaal 4 rondzendbrieven per jaar, adverteren in diverse bladen en presentaties over de hulpverlening van MDA in Israël. Wij hebben op 20 september 2007 van de Belastingdienst een Beschikking gekregen dat wij per 1 januari 2008 als een Algemeen Nut Beogende Instelling worden aangemerkt. HET BESTUUR VAN MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND 2014 was voor het bestuur van MDA Nederland een verdrietig en ingewikkeld jaar. Er heeft een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Emmy van Dijk-Groeneveld heeft in juni 2014 Yvonne van Aalst opgevolgd als penningmeester. Ab van Dijk legde zijn bestuurswerkzaamheden zoals al in 2013 gepland per 1 januari 2014 neer. In januari 2014 werd met een feestelijk diner afscheid van hem genomen. Willem van Baalen wilde per 1 januari 2015 het secretariaat gaan neerleggen. Zijn dochter Christine van Baalen zou dit geleidelijk van hem gaan overnemen. Zij heeft in 2014 samen met Willem van Baalen het secretariaat gevoerd. Willem overleed helaas na een kort ziekbed op 11 september Op 17 september werd hij in Maasland begraven in aanwezigheid van de directie van MDA Israël en het voltallige Nederlandse bestuur. Tijdens Willem s ziekte en na diens overlijden heeft Christine van Baalen het secretariaat gevoerd. Medio december 2014 besloot ze haar functie te willen neerleggen. Petra van Werkhoven heeft op 1 januari 2015 het secretariaat van haar overgenomen. Op 26 februari 2015 overleed helaas ook Cees van Aalst, zwager van Willem van Baalen, en een van de mede oprichters van MDA Nederland. Cees van Aalst was vanaf de oprichting tot 2005 penningmeester van MDA. De samenstelling van het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland is per als volgt: Voorzitter: drs. Marjan Sprecher-Israëls, arts, Penningmeester: Emmy van Dijk-Groeneveld (vanaf ). Secretaris: drs. Petra van Werkhoven (vanaf ) Donateur administratie: Daria Chkalova Coördinator Jeugdvrijwilligers, Nannette Blitz-Verdooner 1

5 PROJECTEN In 2014 hebben we de volgende projecten kunnen financieren: ONDERZOEKHANDSCHOENEN Twee containers met een paar miljoen poedervrije onderzoekhandschoenen zijn zoals elk jaar vanuit Nederland afgeleverd en betaald voor een bedrag van AMBULANCES In 2014 is een ambulance voor de post in Hazor Haglilith besteld voor een bedrag van Deze ambulance zal in 2015 ter herinnering aan Willem van Baalen in gebruik worden genomen. Ook hebben we gezorgd voor een commando-voertuig van MEDISCHE HULPGOEDEREN In 2014 hebben wij voor aan defibrillatoren gefinancierd. ONDERHOUD WENSAMBULANCE In 2014 hebben wij voor het onderhoud van de wensambulance gefinancierd. NIEUWBOUW PROJECT In 2014 hebben wij voor het nog nader te bepalen nieuw te bouwen ambulance post een bedrag van overgemaakt naar Israël. In 2015 zijn wij de verplichting aan gegaan voor de financiering van de bouw van de nieuwe ambulancepost in Baqa al Garbya voor een bedrag van ONDERHOUD NEDERLANDSE AMBULANCE POSTEN De diverse werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van de gebouwen, ruimten en infrastructuur van onze ambulance posten bedroegen in Baqa al Garbya 2

6 PROJECT AMBULANCE-VRIJWILLIGERSPROGRAMMA (YOCHAI PORAT Z L) In 2014 In 2014 hebben we voor aan het Yochai Porat z l programma bijgedragen. Er hebben 6 enthousiaste jongeren deelgenomen aan het prgramma ambulance-vrijwilligers. Hieronder treft u de ervaringen van een van hen aan. De Alumni-avond wordt weer georganiseerd in Christiaan Nijsink was één van de deelnemers. Hij nam aan twee programma s deel en geeft hieronder mooi weer wat het werk inhoudt en wat het voor hem betekent. Mijn tweede tour naar Israël betrof de advanced course. Met deze opleiding van een week, leer je extra vaardigheden om te assisteren op de NATAN (Intensive Care Ambulance). In de eerste cursus werd veel aandacht aanbesteed aan wat te doen bij ongevallen, deze cursus ging meer in op het waarom in het behandelen van patiënten voor aankomst van het ziekenhuis. We leerden o.a. infuus prikken. We oefenden eerst op oude infuuslijnen, die aders moesten voorstellen en daarna oefenden we echt op elkaar. Altijd was onze instructeur daarbij aanwezig om te zorgen dat er geen ongelukken gebeurden. Dit was eerst best heftig, met name om iemand bewust pijn te doen waarmee je in dezelfde slaapkamer slaapt en die weet dat het de eerste keer is dat je dit doet. Ook kwam hoe te handelen bij bevallingen aan de orde en assisteren bij het intuberen van een patiënt. Alleen een paramedic mag dit doen. Wij leerden hoe wij hierbij hulpvaardig konden zijn. Na de cursus ben ik aan de slag gegaan op mijn oude plek in Tel Aviv. Het was goed om veel oude bekenden te zien en om nieuwe mensen te leren kennen. Nog steeds zijn velen er over verbaasd dat andere niet Israëli s of niet Joden, bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken voor Israël. Tot nu is het werk erg intens. Op de Natan (ICU) krijg je de meest heftige zaken, maar er is ook genoeg tijd om vrienden te maken met de paramedics en chauffeurs. Aanslagen of oorlog, het werk van Magen David Adom gaat ononderbroken door. Geen tijd voor eindeloze seminars en nabesprekingen, geen grote onderzoeken over hoe de hulpverlening tot stand kwam. De volgende dag gewoon weer aan te werk, vooruit kijkend en hopend op een betere toekomst. Het vrijwilligerswerk bij MDA is niet zomaar gezellig iemand helpen, men vertrouwd op jou en je moet er staan als anderen weglopen. Ook moet je niet rekening houden met heftige situaties, ik heb al heel wat joods bloed zien vloeien. Toch zie je verschil dat MDA geen overheidsorganisatie is maar grotendeels op giften moet overleven. Naast een van de ambulance posten staat een brandweer kazerne van de overheid, mooi, groot en functioneel. Daarnaast is de ambulancepost een oud vervallen gebouw waar er niet eens een stroomkabel is om ambulance op aan te sluiten. 3

7 Dat geeft maar weer aan dat ondanks de hoge kwaliteit zorg die geleverd word en moet worden MDA ook een hoop uitdagingen heeft om alles draaiende te houden. Nu hoor ik het geluidsignaal in de post Natan Aleph, Natan Aleph dat is mijn ambulance, ik moet gaan Elk mensen leven is er een. OPENING NIEUWBOUW AMBULANCE POSTEN 2014 In 2014 openden wij twee Nederlandse ambulance posten. Een hele nieuwe post in ElAd en een gerenoveerde post (samen met Zwitserland) in Hazor Haglilith. Op 2 maart 2014 heeft Marjan Sprecher, samen met de Nederlands ambassadeur Caspar Veldkamp, de nieuwe MDA Post in El Ad geopend. Tot 2009 werd ElAd verzorgd door ambulances uit andere steden in de buurt. Petach Tikwa was het dichtste bij met een respons tijd van 20 minuten. In 2009 kreeg ElAd met inmiddels inwoners haar eigen ambulance. In 2010 begon de ontwikkeling van de eigen ambulance post, die eind 2013 werd afgerond. MDA Nederland besloot er voor te gaan en de benodigde werd gedoneerd. Sally Overdulve, een vrouw met fybromyalgie die prachtig kon schilderen alleen via haar mond, haalde met haar speciaal voor ElAd gemaakte schilderij veel donaties op. Zij overleed helaas in november Bij de opening van ElAd is zij speciaal geëerd. Haar schilderij is opgehangen bij de ingang van de ambulancepost. Op 17 november 2014 is tijdens de IMDAC onze MDA-Post in Hatzor officieel geopend. De renovatie van Hatzor HaGlilit is op 29 april 2013 van start gegaan en betrof een cofinanciering met de MDA vrienden uit Zwitserland. Het renovatieproject heeft enige vertraging opgelopen, maar kon op 17 november 2014 in bijzijn van de Nederlandse ambassadeur Caspar Veldkamp en de Zwitserse consul plaatsvinden. De familieleden van Maurits Krukziener, die een omvangrijk legaat aan MDA heeft geschonken, onthulden de plaquette van de lecture room ter nagedachtenis aan Maurits Krukziener. Tevens vonden plaquette onthullingen plaats voor het Wil en Rita Jaeger fonds, die met hun gift van ook een enorme bijdrage aan de renovatie hebben geleverd en een plaquette voor Corry Kuiper-Frank die schonk. Drie leden van het bestuur van MDA Nederland en de voorzitter van het bestuur van MDA Zwitserland waren hierbij tevens aanwezig. De totale kosten voor MDA Nederland bedroegen

8 SPECIALE/EXTRA PROJECTEN In 2014 hebben we op verzoek van MDA Israël een aantal (onverwachte) projecten voor noodhulp gesteund: Protective Edge: In juli en augustus 2014 werden een ontelbare hoeveelheid raketten vanuit Gaza op Israël afgevuurd. Er vielen vele slachtoffers, gewonden en helaas ook vielen er doden te betreuren. De vele vrijwilligers en medewerkers van Magen David Adom brachten na elk luchtalarm de slachtoffers van de raketinslagen naar de verschillende ziekenhuizen. Vanaf 17 juli startte het Israëlische leger een grondoffensief in Gaza. Daarbij zijn soldaten gesneuveld en vele gewonden gevallen. Magen David Adom heeft samen met het Israëlische leger een noodhospitaal opgericht op de grens met Gaza waarin Israëlische burgers, soldaten en burgers uit Gaza werden behandeld. We hebben in de zomer 2014 een speciale actie gehouden voor extra geld voor deze Gaza oorlog. We konden mede hierdoor ,00 extra overmaken naar MDA Israël. Water afstotende regenpakken: Medische hulp aan de Philippijnen: HERSTRUCTUREREN EN VERNIEUWEN BELEID MDA NEDERLAND Het bestuur van MDA Nederland is in 2013 begonnen met het vernieuwen en professionaliseren van de werkwijze van het bestuur. Er moet efficiënter en professioneler gewerkt gaan worden. Daarnaast is het van belang om zich voor te bereiden op een financieel onzekere toekomst met een mogelijke afname van het aantal en de omvang van donaties en donateurs. In 2013 is een eerste beleidsplan geschreven en in dit kader zijn in 2014 de volgende vervolgacties ondernomen: 1. Er is een nieuw digitaal donateursadministratiesysteem in gebruik genomen. Per donateur wordt bijgehouden wanneer giften zijn overgemaakt en voor welk bedrag. Tevens wordt de correspondentie met de donateur geregistreerd. In 2014 is onderzocht, in verband met de grote hoeveelheid werkzaamheden van het secretariaat, of het mogelijk en nuttig zou kunnen zijn om het secretariaat van MDA Nederland voor enkele uren per week betaald te laten ondersteunen. Uiteindelijk is er voor gekozen om het werk te herstructureren en op een efficiëntere manier verder te gaan. Dit is met succes op gepakt en de werkzaamheden worden nog steeds slechts door vrijwilligers verricht. De leden van het bestuur kunnen elkaar vervangen. Met name geldt dit voor de werkzaamheden van de secretaris en donateursadministrateur. 2. Er is een boekhoudpakket aangeschaft voor de financiële administratie. De penningmeester verwerkt alle financiële mutaties in dit pakket. De voorzitter, penningmeester en de secretaris hebben toegang tot de financiële administratie. 5

9 3. De voorzitter, penningmeester en de secretaris zijn gemachtigd voor de bankrekeningen van MDA Nederland. 4. Voor alle verrichte betalingen wordt een functiescheiding gemaakt tussen de opdracht geven en het betalen. 5. Het beleidsplan 2013 is geactualiseerd in een beleidsplan 2014 en op de website geplaatst, zodat we voldoen aan de status als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 6. Er is een jaarplanning gemaakt en gevolgd. 7. Een volledig nieuwe website is gebouwd, die begin 2015 live is gegaan. 8. In 2015 is een daarop aansluitende stijl voor de advertenties, folders en rondzendbrieven gemaakt. MDA Nederland heeft ook een facebook pagina. PRESENTATIE OVER MDA MDA Nederland houdt ook presentaties over de hulpverlening van MDA in Israël. Naast een informatieve lezing vertonen we een korte film. Van september tot eind april verzorgen we presentaties. In 2014 hebben we twee presentaties gegeven. Daarnaast hebben we voor het eerst op JomHa voetbal een demonstratie gegeven in live support. De jeugdvrijwilligers gaven aan de bezoekers instructie met behulp van een speciale instructie pop hoe eerste hulp gegeven kan worden. Dit heeft een grote belangstelling en succes gehad. In juni 2015 zullen we dit herhalen. PRESENTJE VOOR ONZE DONATEURS In 2014 konden wij een nieuw cadeautje voor onze donateurs aan onze collectie toevoegen. We bestelden in Australië replica s van de MDA motorbike. Deze motorbikes verstrekken wij aan al onze donateurs die hiervoor hun belangstelling kenbaar maken en een gift van minimaal 25 aan MDA overmaken. AED instructie op JomHa voetbal 6

10 IMDAC 2014 Van 16 t/m 19 november 2014 vond de jaarlijkse MDA internationale vergadering van alle vriendenorganisaties plaats in Tel Aviv. Vanuit MDA Nederland zijn we hierbij aanwezig geweest met drie bestuursleden, Marjan Sprecher, Nannette Blitz en Emmy van Dijk- Groeneveld. Op zondagmorgen 16 november werd een bezoek gebracht aan de kibboets Nirim, in het zuiden vlakbij de Gaza strook. Hier werden indrukwekkende verhalen van ooggetuigen gehoord over de operatie Protective Edge, en MDA s activiteiten ten tijde van deze oorlog. Op 17 november, de tweede dag, werd er naar het noorden gereisd. Op de Golan hoogvlakte werd een stop gemaakt boven het meer van Tiberias met uitzicht op de grens met Syrië. Daarna werd de MDA post in Qazrin, door de Engelsen feestelijk geopend. Tenslotte werd door gereden naar Hatzor Haglilith, vlakbij Rosh Pina. Dankzij financiële steun van Nederlandse en Zwitserse donateurs, waaronder een legaat van Maurits Krukziener, speciale giften van mevr. Corry Kuiper-Frank en De Will en Rita Jaeger Foundation, kon deze post ingrijpend gerenoveerd worden. Caspar Veldkamp, de Nederlandse ambassadeur en Marjan Sprecher hielden een toespraak. Daarna werden de plaquettes onthuld, onder andere bij The Ronny Naftaniel Staff resting room` als dank voor zijn jarenlange inzet voor MDA Nederland. De IMDAC vergadering werd op de derde dag, 18 november geopend met een in memoriam ter nagedachtenis aan Captain Willem van Baalen door Elli Bin, algemeen directeur van MDA Israël en Marjan Sprecher namens MDA Nederland. Er waren enkele gastsprekers met informatie over de actuele politieke situatie. De deelnemende landen deelden ook hun fundraising ervaringen van het afgelopen jaar. Woensdag 19 november werd de IMDAC afgesloten met een feestelijk diner in Tel Aviv. VOORUITZICHTEN 2015 NIEUWE POST Op de bestuursvergadering van 11 januari 2015 is besloten te investeren in een nieuwe post in Baqa al-gharbiyye. Baqa is een stadje in het Haifa district van MDA. Het ligt vlak bij de Groene Lijn en heeft ongeveer voornamelijk Arabische inwoners. Baqa al- Gharbiyye wordt beschouwd als het commercieel en industrieel centrum voor de vele dorpen en kibboetsiem in de omgeving. Er is een internationaal gerichte universiteit waar studenten uit het hele land komen studeren. Voor de post zullen ook gelden van het Ingetje van der Straatenfonds worden aangewend. We hebben de wens om haar naam aan de post te verbinden. De verwachting is dat de nieuwe post, afhankelijk van de onderhandelingen over de grond aankoop, begin 2016 kan worden geopend. NIEUWE ACTIVITEITEN MET BETREKKING TOT WERVING DONATEURS Het donateurs bestand van MDA Nederland daalt licht. We willen daarom de bestaande donateurs nader aan ons binden door in het najaar van 2015 een speciale lezing voor hen te organiseren en hen meer te betrekken bij de werving van nieuwe donateurs. 7

11 FINANCIEN MDA Israël heeft ons het volgende gevraagd en wij hopen dit met uw hulp te kunnen realiseren: Project Request 2015 Koers $/ $ Onderzoekshandschoenen Onderhoud MDA posten van Nederland ERP computersystems MDA jeugdvrijwilligers Nieuwe Post BEGROTING Begroting MDA Nederland 2015, goedgekeurd tijdens de vergadering 11 januari BESTEED AAN DOELSTELLINGEN Fondsenwering en PR: Advertentie kosten Pr & marketing Portokosten Rondzendbrieven Acceptgiroservice Onderhoud website Subtotaal Beheer en administratie: Accountant kosten Financieel pakket ICT kosten Diverse algemene kosten Bankkosten Drukwerk, enveloppen e.d Subtotaal Vrijwilligersproject: Bijdrage hulp Israël Drukwerk Subtotaal Totalen

12 Begroting MDA-Ingetje van Straatenfonds, goedgekeurd tijdens de vergadering van 11 januari BESTEED AAN DOELSTELLINGEN Fondsenwering en PR: Diverse activiteiten (aanschaf PR) Kalender IMDAC PRE-IMDAC Post onvoorzien Subtotaal Beheer en administratie: Bankkosten Post onvoorzien Diverse algemene kosten Subtotaal Totalen Het percentage van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) te delen door het totaal van de baten is voor ,8%. Het percentage van de kosten van eigen fondsenwerving te delen door de baten uit eigen fondsenwerving is voor ,9%. Uit de cijfers blijkt dat onze stichting in heeft kunnen doneren aan MDA Israël. Dit resultaat hebben wij mede te danken aan de diverse acties. De ontvangsten uit nalatenschappen bedroegen De financiële positie van MDA Nederland is tot op heden positief, de vooruitzichten voor het jaar 2015 zijn ten opzichte van voorgaande jaren ook positief, mede door toezeggingen van erfstellingen en legaten. Het ontvangen van legaten en erfstellingen is per jaar zeer wisselend. Ons beleid is dat we zo min mogelijk uitgaven hebben op de algemene kosten, fondsenwerven en PR. 9

13 De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Als lid van bestuur heeft men alleen recht op vergoedingen voor de werkelijke gemaakte kosten, met een maximum van 150 per maand en per jaar. Als men alleen deze vergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De vergoedingen boven deze maximum bepaalde vergoedingen dient men bewijs te overhandigen en moet er goedkeuring plaatsvinden door het bestuur. De reserves van MDA Nederland worden niet benut, dit is een extra investering voor noodhulp aan Israël, die in het bijzonder betrekking hebben op het te kunnen blijven vervullen van onze verplichtingen, zoals het onderhoud aan onze hulpposten. Als MDA Nederland in verband met onvoldoende ontvangen giften niet aan haar verplichtingen meer kan voldoen om dan alsnog de verplichtingen na te komen door de reserves aan te spreken. Namens het bestuur, Drs. M. Sprecher-Israëls Voorzitter E. van Dijk-Groeneveld Penningmeester 10

14 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2014

15 Stichting Magen David Adom Nederland, Maasland GECONSOLIDEERDE BALANS (NA BESTEMMING ACTIEF VASTE ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA (1) SOM DER VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Overige vorderingen en overlopende activa (2) LIQUIDE MIDDELEN SOM DER VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL

16 9 juli 2015 PER 31 DECEMBER RESULTAAT) PASSIEF EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal (3) - - Bestemmingsreserve effecten (4) Bestemmingsreserve jubileum (5) Overige reserves (6) KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva (7) TOTAAL

17 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Begroting Begroting Exploitatie Exploitatie Baten uit eigen fondsenwerving (8) Baten uit beleggingen (9) Som der Baten LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (10) Financiële steun MDA Israël Materiële steun MDA Israël Projectbewaking (11) WERVING BATEN Kosten eigen fondsenwerving BEHEER EN ADMINISTRATIE Kosten beheer en administratie (12) Som der lasten Resultaat RESULTAAT BESTEMMING Bestemmingsreserve effecten Bestemmingsreserve jubileum - - Overige besteedbaar vermogen

18 TOELICHTING ALGEMEEN AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN Stichting Magen David Adom Nederland is opgericht bij notariële akte d.d. 17 februari 1981 en gevestigd te Maasland. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag onder nummer De stichting heeft ten doel het geven van financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël. JAARVERSLAGGEVING Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de bepalingen in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in de jaarrekening in gehele Euro ( ). De jaarrekening 2013 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 3 september CONSOLIDATIE Het bestuur van Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds (hierna ook aangeduid als Fonds ) wordt gevormd door de bestuursleden van Stichting Magen David Adom Nederland. Het bestuur van stichting Magen David Adom Nederland kan een beleidsbepalende invloed uitoefenen op het Fonds. Om die reden zijn de gegevens van het Fonds mede opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Magen David Adom Nederland. Stichting Magen David Adom Nederland-Ingetje van der Straaten Fonds is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag onder nummer Het Fonds het ten doel het beheren van het vermogen dat is verkregen uit de nalatenschap van wijlen mevrouw Ingetje van der Straaten-van Houweling. Op grond van de statutaire bepalingen komen eventuele baten (na aftrek van kosten) en eventuele uitkeringen bij liquidatie van het Fonds uitsluitend ten goede aan Stichting Magen David Adom Nederland. 13

19 TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA ALGEMEEN Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. EFFECTEN De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. VREEMDE VALUTA Bezittingen en schulden in vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de officiële koersen ultimo boekjaar. De uit de omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten. LEGATEN EN ERFSTELLINGEN De rechten op kapitaal en de rechten op met vruchtgebruik belast kapitaal uit hoofde van de in het betreffende boekjaar respectievelijk voorgaande jaren aan de stichting toegevallen legaten en erfstellingen, worden pas in de jaarrekening verantwoord wanneer de betreffende bedragen zijn ontvangen. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT ALGEMEEN Het saldo (resultaat) wordt bepaald door het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, rekening houdend met hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot legaten en erfstellingen; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voorzover deze bepaalbaar zijn. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 14

20 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS 1 FINANCIËLE VASTE ACTIVA Niet gereali- Stand per seerde koersverschillen Verkopen/ lossingen Aankopen/ verkrijgingen Stand per State of Israël Bonds Het in 2014 niet-gerealiseerde koersverschil is ten laste gebracht van het resultaat over VORDERINGEN 2 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Voorschot bestuurders Nog te ontvangen rente obligaties Nog te ontvangen overige rente De voorschotten aan bestuurders zijn in 2014 geheel terug ontvangen EIGEN VERMOGEN 3 STICHTINGSKAPITAAL Gedurende het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden in het stichtingskapitaal. 4 BESTEMMINGSRESERVE EFFECTEN Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december Het doel van de bestemmingsreserve is om voor de toekomst gelden beschikbaar te hebben en te houden voor het uitvoeren van een negental projecten. 15

21 TOELICHTING 5 BESTEMMINGSRESERVE JUBILEUM Stand per 1 januari Resultaatbestemming - - Stand per 31 december Het doel van de bestemmingsreserve, die bij bestuursbesluit is gevormd, is om voor de toekomst gelden beschikbaar te hebben en houden voor het organiseren van het 35-jarig jubileum (in 2016). 6 OVERIGE RESERVES Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december KORTLOPENDE SCHULDEN 7 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Accountantskosten Te betalen schenkingsrecht Verzendkosten kalender Bankkosten

22 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting Exploitatie Exploitatie 8 BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Donaties en giften Nalatenschappen BATEN UIT BELEGGINGEN Inkomsten uit beleggingen Koersverschillen Overige rentebaten BESTEED AAN DOELSTELLINGEN FINANCIELE STEUN MDA ISRAEL Financiële steun MDA Israel MATERIELE STEUN MDA ISRAEL Medische hulpmaterialen PROJECTBEWAKING Kalender IMDAC Diverse kosten

23 TOELICHTING 12 KOSTEN BEHEER EN ADMINISTRATIE Accountantskosten ICT Bankkosten Drukwerk Reis- en verblijfkosten Israël Vrijwilligersvergoedingen Overige ANALYSE VAN VERSCHILLEN TUSSEN EXPLOITATIE 2014 EN DE EXPLOITATIE 2013 Resultaat verlagend: Financiële steun MDA Israël Baten uit eigen fondsenwerving Resultaat verhogend: Materiële steun MDA Israël Baten uit beleggingen Beheer en administratie Eigen fondsenwerving Projectbewaking Lager exploitatiesaldo Gegeven het niet voorspelbare karakter van baten, zijn deze niet begroot. Dit verklaart de afwijking tussen begroting en de exploitatie voor deze posten. LASTEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE De lasten van de eigen organisatie vormen een onderdeel van de in de staat van baten en lasten verantwoorde lasten. 18

24 TOELICHTING Bij de toerekening van de uitvoeringskosten eigen organisatie wordt gebruik gemaakt van een vaste verdeelsleutel conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. In 2014 zijn alle kosten direct toegerekend aan de betreffende doelstelling. In 2014 is de verhouding tussen de kosten eigen fondsenwerving en de baten uit eigen fondsenwerving 11,9% (2013: 10,3%). De lagere kosten worden veroorzaakt door bezuinigingen, maar door de snellere dalende opbrengsten uit giften en legaten is de ratio gestegen. 19

25 TOELICHTING OVERIGE INFORMATIE GEMIDDELD AANTAL WERKNEMERS Gedurende het jaar 2014 (en 2013) waren geen werknemers in dienst. BESTUURDERS Bestuurders ontvangen geen vergoeding hun werkzaamheden. Maasland, 9 juli 2015 Namens het bestuur, Drs. M. Sprecher-Israëls Voorzitter E. van Dijk-Groeneveld Penningmeester 20

26 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014

27 Stichting Magen David Adom Nederland, Maasland ENKELVOUDIGE BALANS (NA BESTEMMING ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA VORDERINGEN Overige vorderingen en overlopende activa (13) LIQUIDE MIDDELEN TOTAAL

28 9 juli 2015 PER 31 DECEMBER RESULTAAT) PASSIEF EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal (14) - - Bestemmingsreserve jubileum (15) Overige reserves (16) KORTLOPENDE SCHULDEN Overige schulden en overlopende passiva (17) TOTAAL

29 ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN BATEN Begroting Begroting Exploitatie Exploitatie Baten uit eigen fondsenwerving (18) Gift Ingetje van der Straatenfonds Rente spaarrekening Som der Baten LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLINGEN (19) Financiële steun MDA Israel Materiële steun MDA Israel WERVING BATEN Kosten eigen fondsenwerving BEHEER EN ADMINISTRATIE Kosten beheer en administratie Som der lasten Resultaat RESULTAAT BESTEMMING Overige reserves

30 TOELICHTING ALGEMEEN AARD EN DOEL VAN DE ACTIVITEITEN Stichting Magen David Adom Nederland is opgericht bij notariële akte d.d. 17 februari 1981 en gevestigd te Maasland. De stichting is ingeschreven bij het handelsregister te Den Haag onder nummer De stichting heeft ten doel het geven van financiële en materiële steun aan het medische werk van Magen David Adom in Israël. JAARVERSLAGGEVING Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. De jaarrekening wordt opgesteld met inachtneming van de bepalingen in Richtlijn voor de jaarverslaggeving 650 Fondsenwervende instellingen. Tenzij anders vermeld luiden bedragen in de jaarrekening in gehele Euro ( ). De jaarrekening 2013 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering op 3 september GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA ALGEMEEN Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. LEGATEN EN ERFSTELLINGEN De rechten op kapitaal en de rechten op met vruchtgebruik belast kapitaal uit hoofde van de in het betreffende boekjaar respectievelijk voorgaande jaren aan de stichting toegevallen legaten en erfstellingen, worden pas in de jaarrekening verantwoord wanneer de betreffende bedragen zijn ontvangen. 23

31 TOELICHTING GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT ALGEMEEN Het saldo (resultaat) wordt bepaald door het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, rekening houdend met hetgeen hierboven is gesteld met betrekking tot legaten en erfstellingen; lasten reeds zodra zij voorzienbaar zijn. Baten die worden ontvangen in de vorm van zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarden voor zover deze bepaalbaar zijn. In dat geval worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 24

32 TOELICHTING ENKELVOUDIGE BALANS VORDERINGEN 13 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Nog te ontvangen overige rente EIGEN VERMOGEN 14 STICHTINGSKAPITAAL Gedurende het boekjaar heeft geen mutatie plaatsgevonden in het stichtingskapitaal. 15 BESTEMMINGSRESERVE JUBILEUM Stand per 1 januari Resultaatbestemming - - Stand per 31 december Het doel van de bestemmingsreserve is om voor de toekomst gelden beschikbaar te hebben en te houden voor het organiseren van het 35-jarig jubileum (in 2016). 16 OVERIGE RESERVES Stand per 1 januari Resultaatbestemming Stand per 31 december

33 TOELICHTING KORTLOPENDE SCHULDEN 17 OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA Crediteuren Rekening-courant Stichting Magen David Adom- Ingetje van der Straatenfonds Accountantskosten Te betalen schenkingsrecht Bankkosten

34 TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting Exploitatie Exploitatie 18 BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Donaties en giften Nalatenschappen BESTEED AAN DOELSTELLINGEN FINANCIELE STEUN MDA ISRAEL Financiële steun MDA Israël MATERIELE STEUN MDA ISRAEL Medische hulpmaterialen

35 OVERIGE GEGEVENS

36

37

Magen David Adom Nederland. Rondzendbrief september 2015 Rosj Hashana 5775 / 5776

Magen David Adom Nederland. Rondzendbrief september 2015 Rosj Hashana 5775 / 5776 Postbus 34, 3155 ZG Maasland www.mda-nederland.nl info@mda-nederland.nl Tel.: 06 3633 9308 Magen David Adom Nederland Rondzendbrief september 2015 Rosj Hashana 5775 / 5776 BESTE VRIENDEN VAN MAGEN DAVID

Nadere informatie

STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 STICHTING MAGEN DAVID ADOM NEDERLAND MAASLAND FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 INHOUD FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 BLZ. BESTUURSVERSLAG 1 JAARREKENING 2013 Geconsolideerde balans per 31 december 12 Geconsolideerde

Nadere informatie

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016

Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 Stichting Magen David Adom Nederland Beleidsplan 2016 INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland 3 4. Statutaire bepalingen van MDA Nederland 4 5.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING MDA NEDERLAND 2015

BELEIDSPLAN STICHTING MDA NEDERLAND 2015 BELEIDSPLAN STICHTING MDA NEDERLAND 2015 Stichting Magen David Adom Nederland Postbus 34 3155 ZG MAASLAND 1 INHOUD blz. 1. Inleiding 3 2. Oprichting van MDA Nederland 3 3. Huidig bestuur van MDA Nederland

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG Stichting ondersteuning Matata Children s Hospital Kenya, Bouwsteeg 5, 6587 AW Middelaar www.stichtingmatata.nl FINANCIEEL JAARVERSLAG 2011 2 INHOUD 2 ALGEMEEN Algemeen 4 Jaarverslag 5 Analyse van de resultaten

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING STEUNFONDS HAAGS HISTORISCH MUSEUM DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 De financiële verantwoording van de Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum bestaat uit de volgende onderdelen:

Nadere informatie

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016

Financieel overzicht Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 31 maart 2016 Financieel overzicht 2015 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 31 maart 2016 Inhoud Financieel overzicht 2015 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013

Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal. Rapport inzake de jaarstukken 2013 Stichting International Foundation for Animal Genetics gevestigd te Veenendaal Rapport inzake de jaarstukken 2013 Vendelier 4 Postbus 622 3900 AP Veenendaal T: (0318) 618666 veenendaal@schuiteman.com Schuiteman

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2014 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012

Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem. Jaarrekening 2012 Vereniging van Vrienden van het Frans Hals Museum De Hallen Haarlem Jaarrekening 2012 Heemstede, 27 maart 2013 Herm. J. Schoenmaker, penningmeester Deze jaarrekening heeft 7 pagina s Balans per 31 december

Nadere informatie

Stifting Freonen fan Tresoar/Stichting Vrienden van Tresoar Leeuwarden. Rapport inzake jaarrekening 2012

Stifting Freonen fan Tresoar/Stichting Vrienden van Tresoar Leeuwarden. Rapport inzake jaarrekening 2012 Rapport inzake jaarrekening 2012 26 februari 2013 Inhoud Blad Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013

Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem Haarlem. Inzake de jaarrekening 2013 Rapport Stichting Steunfonds Hospice Groep Inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 3 1.2 Beoordelingsverklaring 3 1.3 Algemeen 4 1.4 Resultaten 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis

Stichting Diaconessenhuis/Mariastichting tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2013 tot steun aan het Interconfessioneel Spaarne Ziekenhuis 2 Inhoudsopgave: Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013

Stichting Oekraine Projecten. Jaarverslag 2013 Stichting Oekraine Projecten Jaarverslag 2013 Zwolle, 23 mei 2014 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Algemene informatie 2 Activiteiten en resultaat 2012 3 Verwachtingen en plannen voor 2014 3 Afsluiting

Nadere informatie

Stichting Inspire2liveMusic

Stichting Inspire2liveMusic Stichting Inspire2liveMusic te Hendrik Ido Ambacht Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Stichting Inspire2liveMusic 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2012 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2014 22 mei 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 22 mei 2015 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Accountantsrapport Opdracht

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014

Stichting Fokus. Financiële jaarrekening 2014 Stichting Fokus 1 Jaarrekening 2014 Stichting Fokus Mei 2015 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2014 4 2. Exploitatierekening 2014

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2014 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming

Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Balans per 31 december 2015, na resultaatbestemming Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1.400 - Vlottende activa Vorderingen 695 659 Liquide middelen 15.865 14.625 17.960 15.284 Baai Dellewal 2015

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag

Jaarrekening Stichting Samay Den Haag Jaarrekening 2016 Stichting Samay Den Haag Stichting Samay Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van activa en

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Bestuursverslag 2014 Stichting Gemeenschapsfonds Amstelveen (Amstelveenfonds)

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Financiële jaarstukken 2015

Financiële jaarstukken 2015 Financiële jaarstukken 2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 april 2016 Stichting Vredenburgh te Amsterdam datum 18 april 2016 kenmerk 16-371/SR Inhoudsopgave Pagina Rapportage inzake de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014

Stichting Vrienden Meeuw Jeugdtheaterschool. Te Leeuwarden. Rapport inzake jaarstukken over 2014 Te Leeuwarden Rapport inzake jaarstukken over 24 juni 2015 Inhoud Rapportage... 3 Algemeen... 4 Jaarstukken over de periode 19 oktober 2012 tot en met 31 december 2013... 5 Jaarverslag van het bestuur...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012

INHOUDSOPGAVE. Verslag bestuur. 2. Balans per 31 december Staat van baten en lasten over 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Verslag bestuur 2. Balans per 31 december 2012 3. Staat van baten en lasten over 2012 4. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 5. Controleverklaring 1 STICHTING VRIENDEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie

Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Stichting Platform Bestuurlijke Informatie Arnhem Jaarrekening 2012 Pagina 1 van 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten over 2012 Toelichting op de balans en de staat van

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING FANACK NEDERLAND. Jaarverslag 2013

STICHTING FANACK NEDERLAND. Jaarverslag 2013 STICHTING FANACK NEDERLAND Jaarverslag 2013 STICHTING FANACK NEDERLAND blz. 1 Verslag van het bestuur over het boekjaar 2013 De stichting is opgericht op 1 december 2009 Het doel van de stichting is volgens

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut Jaarverslag Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut 2014 Besproken en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur van de Stichting op 16 maart 2015 De Stichting Vrienden van het Juda Palache Instituut

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1

Stichting Friendship Apeldoorn. Rapport inzake jaarstukken juli DK/lw - 1 Rapport inzake jaarstukken 2015 25 juli 2016 3113255230-DK/lw - 1 Inhoud Blad Rapportage 3 Fiscale positie 4 Jaarstukken 2015 5 Bestuursverslag 6 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 8 Staat van

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Sterker Samen. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Sterker Samen Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015

Stichting Fokus. Jaarrekening 2015 Stichting Fokus Jaarrekening 2015 Juni 2016 Postbus 6124 9702 HC Groningen Tel. (050) 521 72 00 Fax (050) 521 72 09 2 Inhoud 1. Balans per 31 december 2015 4 2. Exploitatierekening 2015 6 3. Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur,

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur, Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen Hoogeveen, april 2015 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doe ik u hierbij de jaarcijfers toekomen over het jaar 2014 van uw Stichting

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag

Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum gevestigd te Den Haag Accountantsrapport 2015 24 mei 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 27274471 Datum: Opgesteld door: 24 mei 2016 J.J. Spaans Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Stichting Steunfonds Haags Historisch Museum

Nadere informatie

STICHTING "DRAAGT ELKANDERS LASTEN" Jaarverslag 2014 1 / 14

STICHTING DRAAGT ELKANDERS LASTEN Jaarverslag 2014 1 / 14 * Jaarverslag 2014 1 / 14 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 6 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013

STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 STICHTING VRIENDEN VAN DE OASE DEN HAAG RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Blz. FINANCIEEL VERSLAG Algemeen...

Nadere informatie

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag

JAARREKENING 2012. Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië. te Den Haag . JAARREKENING 2012 Stichting Hulp aan Landgenoten in Indonesië te Den Haag INHOUDSOPGAVE blz. ALGEMEEN 3 1. Inleiding 4 2. Resultaat 4 3. Financiële positie 5 4. Bespreking van de uitdelingen 5 Bestuursverslag

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis

Jaarrekening Stichting Welzijn Wajir Wilnis Jaarrekening 20 Stichting Welzijn Wajir Wilnis Stichting Welzijn Wajir Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 3 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Grondslagen voor de waardering van

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING BLINDENHULP

STICHTING BLINDENHULP STICHTING BLINDENHULP JAARVERSLAG 2014 Doelstelling van de stichting De stichting stelt zich krachtens haar statuten ten doel: a. het verlenen van hulp aan visueel gehandicapten, ongeacht gezindte of leeftijd;

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015

Stichting Vrienden van het Sophia. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Sophia INHOUDSOPGAVE BALANS PER 31 DECEMBER 3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 4 TOELICHTING 5 1. ALGEMEEN 5 2. BALANS 6 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN 8 CONTROLEVERKLARING ACCOUNTANT

Nadere informatie

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM

MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM MAURITS EN ANNA DE KOCK STICHTING TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Ontbreken van de verklaring 2 2 Algemeen 2 3 Ontbreken van de verklaring 4 JAARREKENING

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2015 Blz. Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT. Algemeen 2. Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015.

Stichting Newa. Jaarrekening 2015 Blz. Pagina 1 INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT. Algemeen 2. Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015. Jaarrekening 2015 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2015 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015

STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 STICHTING HOSPICE OUDEWATER JAARVERSLAG 2015 1 JAARVERSLAG 2015 Activiteiten in 2015 Van de STICHTING HOSPICE OUDEWATER Per 29 december 2014 hebben de secretaris en penningmeester van het oude bestuur

Nadere informatie

Stichting NES AMMIM. Nederland

Stichting NES AMMIM. Nederland Stichting NES AMMIM Nederland Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen 1. Gegevens van de rechtspersoon 3 2. Bestuursverslag 4 3. Bestuursverklaring 5 Jaarrekening 1. Balans 31 december 2014 (2013)

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht JAARRAPPORT 2014

Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht JAARRAPPORT 2014 Stichting Vrienden van de Stichting Protestantse Zorggroep Crabbehoff te Dordrecht JAARRAPPORT 2014 Inhoud Bestuursverslag Pagina 1. Gegevens van de rechtspersoon 2 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008

Stichting Kalinga Jaarverslag 2008 Stichting Kalinga Dit rapport heeft 16 pagina s 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 3 Algemene informatie 3 Gang van zaken gedurende het boekjaar 3 De verwachte gang van zaken op de Filippijnen 4 Het bestuur 4

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2012 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther

Inhoudsopgave. ii Stichting Vrienden van Bandra East Heeswijk-Dinther Jaarrekening 2016 ii Stichting Vrienden van Bandra East Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Bestuurssamenstelling 2 Adresgegevens 2 RSIN/Fiscaal nummer 2 Bankgegevens 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar

Nadere informatie

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013

Stichting Een School in Togo. Jaarcijfers 2013 Stichting Een School in Togo Jaarcijfers 2013 (Inclusief jaarrekening 2013) De School: Instituut Zamenhof, de naam van de School in Lomé, die is geopend op 13 september 2004. Het schoolbestuur is de Tietti-vereniging.

Nadere informatie

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013

Stichting Fonds Noodhulp. Jaarverslag 2013 Stichting Fonds Noodhulp Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag van het bestuur 3 2.1 Balans per 31 december 4 2.2 Resultatenrekening 5 2.3 Toelichting, algemeen 6 2.4 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten

Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten Financieel verslag Stichting Steunfonds Paardrijden voor Gehandicapten over 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2013 1 Staat van baten en lasten over 2013 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Jaarverslag boekjaar 2006

Jaarverslag boekjaar 2006 Jaarverslag boekjaar 2006 Stichting Stepping Stones for Africa 25 september 2007 Stichting Stepping Stones for Africa Merkusstraat 30 2593 TM Den Haag T. 070-3819122 www.steppingstonesforafrica.org info@steppingstonesforafrica.org

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA

JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA JAARREKENING 2012 STICHTING VRIENDEN VAN JAD EZRA Inhoudopgave Jaarverslag Pagina 1. Algemeen 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting

Nadere informatie

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

NLNet gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 NLNet gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Groenendijk-Clemens

Stichting Groenendijk-Clemens Financieel verslag Stichting Groenendijk-Clemens over 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Financieel verslag Balans per 31 december 2016 1 Staat van baten en lasten over 2016 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania. te Hengelo. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Onderwijsbevordering Noord-West Tanzania te Hengelo Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Veghel HartSave

Stichting Veghel HartSave Stichting Veghel HartSave Jaarrekening 2012 21 mei 2013 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2012 4 3. Geldstroom overzicht

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2013 9 mei 2014-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2013 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2013 8 Staat van baten en lasten over 2013 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG

STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Jaarrekening 214 STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG Varikstraat 29 536 SR TILBURG STICHTING STEUNFONDS VOEDSELBANK TILBURG 1 Jaarrekening 214 INHOUDSOPGAVE Algemeen Verantwoording van het bestuur

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker

JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker JAARVERSLAG 2009 Stichting Pixels tegen Darmkanker 2 Inhoudsopgave 4 Profiel 4 Management 5 Verslag van het bestuur 7 Jaarrekening 2009 8 Balans 9 Staat van baten en lasten 9 Mutaties in het stichtingsvermogen

Nadere informatie