Vragen over energie? Wij helpen u op weg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragen over energie? Wij helpen u op weg!"

Transcriptie

1 INFOMAGAZINE Vragen over energie? Wij helpen u op weg! 1 Premies isolatie: - HR-beglazing - Dak-, muur-, vloer-, en kelderisolatie C M Y K C M Y K C M Y K Premies verwarming en warm water: - Warmtepomp - Zonneboiler - Condensatieketel C M Y K Goedkope energielening Verwarmingstoelage Minimale levering aardgas Opladingen budgetmeter aardgas en elektriciteit Lokale Adviescommissie (afsluiting elektriciteit, gas en water) Groepsaankoop groene stroom Energiescans (doorverwijzing) Schuldbemiddeling energieleveranciers Dossier energie (zie middenkatern) mei - juni Techniekacademie Hartveilige Gemeente Zwerfvuilactie

2 inhoud mei - juni gemeentelijke info 8-11 welzijn ondernemen milieu jeugd dossier wonen 27 supervlieg OCMW sport & ontspanning cultuur 45 bib Zitdag burgemeester Dinsdag 17u00 19u00 andere momenten op afspraak 056/ Zitdag OCMW-voorzitter Dinsdag 17u30-19u30 en op afspraak 056/ Sluitingsdagen GEMEENTEDIENSTEN EN OCMW Vrijdag 1 mei Donderdag 14 mei Vrijdag 15 mei Maandag 25 mei CONTAINERPARK Vrijdag 1 mei Vrijdag 15 mei Maandag 25 mei activiteiten 48 nuttige info Teksten voor het volgende krantje in digitale vorm (Word-document) te mailen naar: of op drager binnen te brengen op het redactiesecretariaat en dit vóór vrijdag 5 juni Deze deadline wordt strikt en zonder uitzonderingen toegepast. Alle teksten die na deze datum worden binnengebracht zullen dus niet meer opgenomen worden in de infokrant. Teksten in WORD foto s enkel in JPG, EPS of TIFF formaat. Foto s afzonderlijk doorsturen en niet inwerken in een word-document. Redactiesecretariaat: Gemeentehuis - Werkgroep infokrant, Rijksweg 314, 8710 Wielsbeke Beeldgebruik: / Deadlines infokranten 2015: Hieronder vindt u de deadline voor het binnenbrengen van artikels voor de eerstvolgende infokrant terug. Gelieve hier strikt rekening mee te houden! Artikels die na de genoemde datum worden binnengebracht zullen niet meer worden weerhouden. INFOKRANT EDITIE JULI-AUGUSTUS DEADLINE: VRIJDAG 5 JUNI 2015 Editie september-oktober 2015: vrijdag 7 augustus gemeentelijke infokrant MEI - J UNI

3 gemeentelijke info Woordje van de burgemeester Beste inwoners, De lente is eindelijk in het land en de vele sportievelingen onder ons profiteren van de eerste zonnestralen om hun rentree op de schorspiste te maken. Er werd onlangs een erg belangrijke doch moeilijke beslissing genomen door het gemeentebestuur omtrent het kruispunt Molenstraat/Expresweg, dit na intensief overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (beheerder van deze gewestweg). Er werd namelijk beslist om vanaf 1 juni 2015 de Molenstraat aan de beide zijden van de Expresweg/N382 af te sluiten voor alle verkeer. Om de inwoners hieromtrent te informeren vond op 12 maart een druk bijgewoonde infovergadering plaats. Er zijn heel wat motieven voor deze aanpassing, maar 1 punt steekt er daarbij bovenuit, meer bepaald de verkeersveiligheid. Het feit dat er in tien jaar tijd op dit kruispunt maar liefst 74 slachtoffers vielen, waaronder 2 dodelijke, noopte het gemeentebestuur om tot actie over te gaan! Verder in deze infokrant vindt u al heel wat informatie terug en binnenkort ontvangt u een uitgebreide folder in de bus omtrent deze aanpassing. In de middenkatern van deze infokrant vindt u ook een uitgebreid dossier energie terug. Daarbij komen tal van onderwerpen aan bod, waaronder de beschikbare premies, energiebesparende maatregelen, enzovoort. Met al uw vragen omtrent wonen kunt u overigens altijd terecht bij de woonwinkel, die op dinsdagnamiddag (15u-19u) en vrijdagvoormiddag (8u-12u) zitdag houdt op het gemeentehuis. Kinderen op een leuke manier kennis laten maken met techniek en technologie, dat was de voorbije maanden het doel van Techniekacademie Wielsbeke. Twintig kinderen proefden van januari tot en met april van de basisprincipes van elektriciteit, mechanica, chemie, informatica, houtbewerking en elektronica. Er kon daarbij ook gerekend worden op steun vanuit de Wielsbeekse bedrijfswereld: Unilin, Isolava, Crop s en Balta deden hun duit in het zakje. Op zaterdag 28 maart was het dan weer tijd voor de natuur met onze tweejaarlijkse zwerfvuilactie. Opnieuw sloegen heel wat verenigingen en gezinnen de handen in elkaar om de strijd aan te gaan tegen zwerfvuil. Na een voormiddag hard labeur die resulteerde in een grote hoop opgehaald zwerfvuil werd door de gemeente nog een drankje en een hapje aangeboden aan de vrijwilligers. We willen hen via deze weg graag nog bedanken voor hun bereidwillige inzet! Uw burgemeester, Jan Stevens Kort genoteerd uit de gemeenteraad GEMEENTERAAD DD. 26 FEBRUARI Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. GRUP Ridder de Ghellinckstraat: voorlopige vaststelling. GEMEENTERAAD DD. 26 MAART Goedkeuren verslag van de vorige zitting - openbare zitting. 2. Kennisname jaarrapport Intern Controlesysteem - dienstjaar Goedkeuren subsidie aanvraag 3 periode - IGS Woonbeleid regio Izegem. 4. Psilon - Goedkeuren verlenging borgstelling van een voorschottenkrediet van euro dat door Psilon wordt aangegaan bij ING België NV. 5. FIGGA - Kapitaalverhoging. 6. Kerkfabrieken Sint-Bavo, Sint-Laurentius en Sint-Brixius - Rekeningen boekjaar 2014 : advies. 7. Kennisname dienstjaarrekening 2014: Lokale Politiezone MIDOW. 8. Kennisname Begrotingswijziging nr. 1 - gewone dienst 2015 en Begrotingswijziging nr. 2 - buitengewone dienst 2015 van de Lokale PZ MIDOW. 9. Kennisname overeenkomst Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 10. Burensportdienst: goedkeuring jaarverslag en rekening Samenstelling gemeentelijke Sportraad Wielsbeke. MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 3

4 gemeentelijke info Wegenwerken Kruispunt Molenstraat / Expresweg (N382) Vanaf 1 juni 2015 wordt de verkeerssituatie aan het kruispunt Molenstraat/Expresweg grondig heringericht. Vanaf dan zal oprijden vanuit of afrijden naar de Molenstraat niet meer mogelijk zijn, net als het dwarsen van de Expresweg. Gezien er niet onmiddellijk een veilige oversteek voor fietsers kan gerealiseerd worden, zal deze wijziging ook voor de fietsers gelden. Op donderdag 12 maart vond een infovergadering plaats omtrent deze verkeerswijziging. Meer bepaald werd er door het Agentschap Wegen en Verkeer (wegbeheerder van de Expresweg), de politie MIDOW en het gemeentebestuur uit de doeken gedaan waarom het afsluiten van dit kruispunt volgens de drie betrokken partijen noodzakelijk is. 10 jaar in totaal 54 ongevallen plaats. Daarbij vielen 74 slachtoffers, waaronder 6 zwaargewonden en 2 dodelijke slachtoffers. Na het afwegen van alle alternatieven (verkeerslichten, rotonde, drempels, ) werd duidelijk dat het afsluiten van de op- en afritten ter hoogte van de Molenstraat de enige echt valabele optie was. Er wordt op termijn gezocht naar een oplossing voor de fietsers. Meer nieuws hieromtrent zal pas verder dit jaar bekend zijn. Drietrapssluis Ooigem Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV startte in de zomer van 2014, in samenwerking met de provincie West- Vlaanderen en de gemeente Wielsbeke, met de aanleg van een veilige fietsverbinding langs de gerenoveerde drietrapssluis in Ooigem. Eind september bleek dat de muren aan de zijkanten van de brug steunmuren zijn die niet zomaar weggenomen kunnen worden om de verbinding te realiseren. Sindsdien liggen de werken stil om de nodige bijkomende onderzoeken te verrichten en het ontwerp te herbekijken. We kunnen alvast meegeven dat het bijkomende studiewerk op dit moment nog in uitvoering is. Het staat wel vast dat de werken zeker niet voor het bouwverlof van deze zomer zullen beginnen. Van zodra de concrete planning gekend is wordt de nodige communicatie gevoerd. De ongevallenstatistieken vormen daarbij het voornaamste motief. Zo vonden er op het kruispunt in een periode van Heirweg In de loop van de maand april werden gedurende een tweetal weken werken uitgevoerd aan de Heirweg. Er werd een doorsteek geplaatst om in een goede afwatering van de buurt te voorzien. Het zoeken Allemaal worden we geboren Kort of lang leven beschoren Na verloop van tijd Begint het zoeken Naar dat ene iets Met het mooie woord geluk Velen bijten zich stuk Het wordt hun ongeluk Ze zoeken het in geld Of het streven naar macht Of in praal en pracht Velen zoeken het in seks Ze krijgen allemaal een complex Toch is het niet zo moeilijk Het is eeuwen oud Het zoeken naar éénvoud Het geven van een hand Het creëren van een liefdevolle band Het zeggen van een lief woord Het kunnen geven Zonder terug te krijgen Dat is het leven Wie dat allemaal kan En op een dag Als het einde nadert Met gerust hart kan zeggen IK heb alles gegeven Het was een goed leven B.V.O. 4 gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

5 gemeentelijke info Glasraam Den Aert Den Aert werd in 1910 gebouwd en bij zijn oprichting kreeg het gebouw een religieuze functie mee. Het zou dienst doen als een voorlopige kerk, een beslissing die al gauw zijn nut bewees: tijdens de Eerste Wereldoorlog deed het gebouw dienst als noodkerk. Het enige dat nog herinnerde aan deze oorspronkelijke religieuze functie was een glasraam achteraan het gebouw, dat in 2009 bij renovatiewerken werd herontdekt en toen behoorlijk beschadigd was. Het glasraam werd in 1904 vervaardigd door het erg gerenommeerd Atelier Coucke uit Brugge en was oorspronkelijk bedoeld voor de parochiekerk van Sint-Baafs- Vijve. Uiteindelijk kwam het niet in de kerk, maar wèl in Den Aert terecht (bron: Leiesprokkels , Den Tap als religieuze Aert, Claerhout G., pp ). Om het historische karakter van Den Aert en de hele dorpskern van Sint-Baafs-Vijve op te waarderen werd door het gemeentebestuur, op aangeven van en in samenwerking met de Heemkundige Kring Juliaan Claerhout, beslist om het glasraam in zijn volle glorie te herstellen. Hiervoor werd een beroep gedaan op Group Monument, een van de belangrijkste Belgische bouwondernemingen op het vlak van restauratie van (bouw) werken met kunsthistorische waarde. De restauratiewerken zijn onlangs afgerond, en het glasraam kan opnieuw in zijn volle glorie bewonderd worden. Om iedereen de kans te geven het kunstwerk van dichtbij te bekijken, wordt een officiële inhuldiging georganiseerd op de 11 juliviering, het Feest van de Vlaamse Gemeenschap, dat doorgaat op vrijdag 10 juli. U bent alvast allen uitgenodigd op deze gelegenheid. Op reis met uw kinderen? De kids-id of identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar is een geldig reisdocument in de landen waar geen reispas (paspoort) vereist is; zoals in de meeste landen van de Europese Unie. De aanvraag: - de kids-id kan enkel aangevraagd worden door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind. - het kind moet aanwezig zijn bij de aanvraag. Kostprijs: - Gewone procedure: 6,00 - Spoedprocedure (binnen de 2 dagen): 175,00 - Spoedprocedure (binnen de 3 dagen): 110,00 Wat mee te brengen: - één recente pasfoto met heldere effen achtergrond - de som van 6,00 - eventueel de oude kids-id Hou rekening met een leveringsperiode van 2 à 3 weken! Bouwpercelen te koop in Wielsbeke In de verkaveling Lobeekstraat fase 2 gelegen tussen de Lobeekstraat, Stationstraat en de Spaanderstraat in Wielsbeke zijn nog 7 bouwkavels beschikbaar waarop de kopers kunnen bouwen met een architect en aannemer naar keuze. De gemiddelde verkoopprijs van deze kavels bedraagt 170 euro/m². Kandidaat-kopers die geïnteresseerd zijn in de aankoop van een perceel bouwgrond kunnen in eerste instantie telefonisch een optie nemen zonder verplichting tot aankoop voor een duur van maximum 10 dagen, gevolgd door een schriftelijke overeenkomst wanneer de keuze definitief is. Voor meer informatie over deze verkaveling en de verkoopsvoorwaarden kan je terecht bij de dienst verkoop van wvi, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge (tel. 050/ / MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 5

6 gemeentelijke info Vrijwilligers CAW Zuid-West-Vlaanderen, Afd Slachtofferhulp zoekt voor de ruime regio s Kortrijk, Waregem, Roeselare, Menen die zich willen engageren om hulp te bieden aan mensen die het slachtoffer zijn van een misdrijf. Wij zoeken mensen die: Meerderjarig zijn Zich enkele uren per week kunnen vrijmaken Over een telefoon beschikken en zich vlot kunnen verplaatsen Sociaal en communicatief vaardig zijn Bereid zijn tot het deelnemen aan vorming Zich willen engageren voor een periode van minimum 1 jaar Wij bieden de vrijwilligers: Kansen om samen met andere vrijwilligers en beroepskrachten bij te dragen tot de zorg voor slachtoffers Deskundige ondersteuning en begeleiding, zowel individueel als in groep Een onkostenvergoeding Een verzekering CAW Zuid-West-Vlaanderen Afd. Slachtofferhulp Groeningestraat Kortrijk Tel : 056/ GSM : 0499/ (Nathalie Morisse) Wereldgezinnen gezocht voor een interculturele ervaring! Youth For Understanding (YFU) is een wereldwijde organisatie die internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren vanaf 15 jaar. YFU biedt niet alleen aan Vlaamse jongeren de mogelijkheid om een jaar naar het buitenland te gaan, ook Vlaamse gezinnen kunnen via YFU internationale ervaring opdoen door vanaf midden augustus voor een schooljaar of een semester een van onze buitenlandse jongeren in huis te nemen. Deze jongeren wonen bij gastgezinnen en gaan naar de middelbare school om zo onze cultuur van binnenuit te leren kennen. Worden jullie wereldgezin, dan worden jullie ook een ervaring rijker omdat je van je nieuwe zoon of dochter, broer of zus heel veel kan leren over een ander deel van de wereld. Ook jullie kunnen op een persoonlijke basis geconfronteerd worden met culturele verschillen en, net zoals de uitwisselingsstudent, ook je eigen waarden en normen herontdekken. Veel van onze internationale jongeren en hun gastfamilies hebben culturele verschillen en taalbarrières overbrugd en vriendschappen gesmeed die tijd en afstand overleven. Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie: YFU vzw Frans Halsvest Mechelen Contactpersonen: Morisse Nathalie Oxfam Trailwalker, verdraaid straf! Deelnemen aan Oxfam Trailwalker is een sportieve uitdaging van formaat. De Oxfam-projecten in Zuid en Noord delen in de prijzen. Afspraak op 29 en 30 augustus 2015 voor een uitdaging die zowel je spieren als je verbeelding, je teamspirit en je solidaire inborst op de proef stelt. Want dat is Oxfam Trailwalker. Voor de achtste editie verwachten we niet minder dan 300 teams van vier stappers aan de start van de 100 kilometer lange tocht door de Hoge Venen. Een sportieve uitdaging: 100 kilometer wandelen in 30 uur. Een solidaire uitdaging: per team zamel je minimum euro in, die onder andere naar Oxfam-projecten rond de klimaatkwestie gaan. Teamspirit: met vier dit mooie avontuur aangaan Teambuildingbuilding: bestaat er een betere vorm van teambuilding dan je collega s bijeenbrengen voor een zaak waar jullie volledig achter staan? Kijk voor meer informatie op 6 gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

7 Doe meer met verkeer 2015 Verkeersveilig vijfsterrenaanbod voor ouderenverenigingen Ook dit jaar denkt Verenigingen voor Verkeersveiligheid aan de t-vlaanderen senioren die zich in het verkeer begeven. Voor de 3e keer op rij worden er allerlei workshops aangeboden rond verkeersveiligheid. Heb je vragen over het gebruik van het openbaar vervoer? Ga je vaak op weg met de fiets maar ben je niet helemaal zeker van de wegcode? En hoe werkt die elektrische fiets nu precies? -Vlaanderen Geïnteresseerd in autodelen? Of benieuwd hoe je ook na je 55e veilig mobiel blijft? Een antwoord op al deze vragen, en veel meer, krijg je in de workshops van Doe meer met verkeer. Zonder vrees op weg met het openbaar vervoer Blijf veilig mobiel, ook na je 55ste Vaardig en veilig op de fiets ms-brabant Kom alles te weten over particulier autodelen Veilig elektrisch fietsen Veilig verkeer (de verkeersregels in uw buurt, rij vaardig, verkeersquiz) het gebruik van standpijpen gemeentelijke info urg Dit uitzonderlijke aanbod is bedoeld voor Vlaamse verenigingen en vrijwilligerswerk door en voor ouderen. De campagne loopt nog tot december 2015, of tot het aanbod is uitgeput. Wees er dus tijdig bij. Een vijfsterrenaanbod! De workshops worden immers *ter plaatse in jouw vereniging of lokaal dienstencentrum gegeven, zijn volledig **op maat, worden begeleid ***door experts, zijn zeer ****betaalbaar en vragen ***** een minimale administratie. Uitlenen standpijp met teller ten behoeve van watervoorziening Instructies voor voor verenigingen het gebruik Indien van u standpijpen als vereniging water nodig heeft op een evenement of een activiteit kunt u zich wenden tot: Heb je interesse? Ga dan naar voor een overzicht van de verschillende workshops. Je kan er ook meteen een workshop aanvragen. Heb je nog vragen? Contacteer Eva Germeys (projectmedewerker Verenigingen voor verkeersveiligheid), 09/ of De Watergroep Contactgegevens: Provinciale directie West-Vlaanderen Roggelaan 2, 8500 Kortrijk Tel > drinkwater > extra services U vindt op de website eveneens informatie over hoe u een standpijp gebruikt. MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 7

8 politie welzijnmidow Wachtdiensten DOKTERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) (Dit is een beurtrol van de huisdokters van de gemeenten Ooigem, Wielsbeke, Sint-Baafs-Vijve, Wakken, Oeselgem, Markegem, Oostrozebeke en Meulebeke). Telefoonnummer: Adressen van de betrokken dokters: - Dr. DEGROOTE, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. GEEROMS, Rijksweg 215, 8710 Wielsbeke - tel.: Dr. BRACKE, Rijksweg 27, 8710 Sint-Baafs-Vijve - tel.: Dr. DEWITTE, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: Dr. VOLCKAERT, Blauwvoetstr. 42, 8710 Ooigem - tel.: Dr. SUNAERT, Kloosterdreef 11, 8710 Ooigem - tel.: APOTHEKERS (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) De wachtdienst begint de zaterdagmiddag tot de volgende dinsdag 8u30. Breng steeds uw SIS-kaart mee a.u.b. Adressen van de betrokken apothekers: - Apr. Bvba DEBEUCKELAERE, Baron Vander Bruggenlaan 12, 8710 Wielsbeke - tel.: Apr. A. DESMET, Oostrozebeeksestraat 8, 8710 Ooigem, tel.: Apr. PH. DE WULF, Wapenplaats 10, 8720 Wakken, tel.: Apr. MESSENS, Kerkstraat 5, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. M. MERCHIERS, Oeselgemstraat 54, 8720 Wakken, tel.: Apr. H. DELRUE, Rijksweg 57, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: Apr. H. VERLINDE, Wontergemstraat 30, 8720 Dentergem, tel.: Apr. S. CARDOEN, Markt 3, 8780 Oostrozebeke, tel.: Apr. HALLYNCK, Veldstraat 65, 8780 Oostrozebeke, tel.: Tel. wachtdiensten: 0900/ ( 0,50/minuut) - De apothekers kunnen maar tot 22 uur worden opgebeld. Vanaf 22u tot 8u30 via politie op het tel. 056/ De regeling is opgemaakt in het kader van de veiligheid. Gezien de wachtdienst-regeling van de apothekers regelmatig wijzigt, verwijzen we u voortaan door naar de volledig actuele kalender die u kunt raadplegen via: - de website: > wachtdiensten - telefonisch: 0900/ ( 0,50/minuut) TANDARTSEN (voor Ooigem, Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke) - DEWILDE B., Sint-Laurentiusstraat 20, Wielsbeke tel.: 056/ VERBRUGGHE F., Priesteragiestraat 1E, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ FOLLENS A., Rijksweg 43, Sint-Baafs-Vijve, tel.: 056/ WALCARIUS D., Kerkweg 49, Ooigem, tel.: 056/ DIERENARTSEN - Dr. DE GROOTE GAËLLE, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0494/ Bvba MEDIVET, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke, tel.: 056/ Dr. V. VANDERLINDEN, Rijksweg 193, 8710 Wielsbeke tel.: 0473/ Dr. A. VANNESTE, Heirweg 144a, 8710 Sint-Baafs-Vijve, tel.: 0475/ Dr. DELBAERE Matthias, Heirweg 92, 8710 Wielsbeke tel.: 0479/ Dr. LAMBRECHT Henri, Rijksweg 210, 8710 Wielsbeke - tel.: 0499/ Dr. MEERSCHMAN Mathieu Zwingelkotstraat 15, 8710 Wielsbeke Tel. 0479/ De wachtdienst Algemeen Tandarts: telefonisch bereikbaar op 0903/39969 op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 9u en 18u Opgelet: Het tarief van de oproep is 1,5 per minuut. De wachtdienst is een dienstverlening aan patiënten om urgente pijn te bestrijden of verergering van een noodsituatie te voorkomen. De wachtdienst levert dus enkel noodbehandeling. 8 gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

9 politie MIDOW welzijn Kinderopvanginitiatieven in Wielsbeke Deprez Sabrina (Felies kinderopvang Femma) A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Dol-fijntje Baron v/d Bruggenlaan Wielsbeke tel. 056/ Do-re-mi Rijksweg Wielsbeke tel. 0474/ Ferket Barbara (Felies kinderopvang Femma) Abeelestraat 26c 8710 Sint-Baafs-Vijve tel. 0477/ Goemaere Inge Hulstersestraat Ooigem tel. 056/ Het Konijntje Lobeekstraat Wielsbeke tel. 0495/ (inkomensgerelateerde opvang) Kriebeltjes Kerkweg Ooigem - tel. 0491/ Lambrecht Mieke Eekhoutstraat Ooigem tel. 056/ Moerman Sabine (Felies kinderopvang Femma) Kastanjestraat Wielsbeke tel. 056/ t Pimpeloentje Sint-Bavostraat Sint-Baafs-Vijve tel.0479/ Reilhof Carine A. Rodenbachlaan Wielsbeke tel. 056/ t Stampertje Molenstraat 201A 8710 Wielsbeke tel. 0470/ Tremerie Wendy (Felies kinderopvang Femma) Heirweg Wielsbeke tel. 0478/ Van Haesebroeck Nancy (Felies kinderopvang Femma) Guido Gezellestraat 25a 8710 Ooigem tel. 056/ t Vlinderke Bavikhoofsestraat Ooigem tel. 056/ Waelkens Adelheid (Felies kinderopvang Femma) Wilgenlaan Ooigem tel. 056/ (enkel buitenschoolse opvang) Kinderparadijs - Raes Vicky (Felies kinderopvang Femma) - Hooiestraat Sint-Baafs-Vijve - 056/ / Thuisverpleging Alfacare (samenwerking van zelfstandige verpleegsters) Bengy De Croix - Rachida Abid Pand Waregem GSM: 0476/ Tel.: 056/ Website: Blancke Delfine Beukenlaan Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0479/ Callens Els Molenstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0476/ Colpaert Fabienne Wakkensteenweg 86A 8710 Wielsbeke GSM: 0478/ Coussens Eveline Dalakkerstraat Oostrozebeke GSM: 0477/ De Deken Sindy Merellaan Wielsbeke GSM: 0499/ Deloof Caroline Klaverstraat Wielsbeke GSM: 0476/ Dewaele Carine Wilgenlaan Wielsbeke (Ooigem) Tel.: 056/ De Waele Lien Jasmijnenstraat Sint-Baafs-Vijve GSM: 0475/ Dobbels Ilse Schaapdreef Wielsbeke (Ooigem) GSM: 0496/ Ghysens Peggy Leegstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Loosveldt Hilde Dentergemstraat 85a Oostrozebeke Tel.: 056/ GSM: 0478/ Maes Dorine Waterstraat Wielsbeke Tel.: 056/ GSM: 0475/ Robberecht Etienne Bouckaert Marleen Rijksweg Wielsbeke GSM: 0478/ (Bouckaert Marleen) Sillis C. Leopold III-laan Ooigem GSM: 0475/ Solidariteit voor het Gezin, afdeling Kortrijk Stasegemstraat Kortrijk Tel.: 056/ Website: Vandemaele Martine Kerkstraat Oostrozebeke Tel.: 056/ Vanmeenen Wim Moerdijkstraat Sint-Baafs-Vijve Tel.: 056/ GSM: 0475/ Wit-Gele Kruis van West-Vlaanderen, afdeling Harelbeke Kleine Waregemstraat Harelbeke Tel.: 056/ Website: Demarez Valerine Grote Molstenstraat Wielsbeke (Ooigem) GSM : 0479/ MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 9

10 politie welzijnmidow Diensten voor Oppashulp West-Vlaanderen! Even op adem komen en weten dat iemand tijdelijk de zorgtaak overneemt, is een hele geruststelling voor wie dagelijks thuis voor een ziek of bejaard familielid zorgt. Deze taak nemen de oppasdiensten ter harte. Vrijwilligers staan in voor de oppas en houden de zieke of oudere gezelschap en bieden hulp bij kleine zorgtaken. Verpleegkundig of huishoudelijk werk behoren niet tot het takenpakket van de vrijwilliger. De vrijwilliger medewerker is verzekerd, krijgt vorming, begeleiding en ontvangt een onkostenvergoeding voor de oppasbeurt. De diensten voor oppashulp hebben een aanbod voor oppashulp bij ouderen en zieken maar ook een aanbod oppashulp bij kinderen en jongeren met een handicap of chronische ziekte (oppas+). Meer info: of tel. 051/ AL UW VRIJE TIJD VERDWIJNT IN HET SCHOONMAKEN VAN UW WONING EN IN HET STRIJKEN VAN UW WAS? PWA-PLUS DIENSTENCHEQUES WIELSBEKE KOMT U TE HULP! STRIJKATELIER Breng uw propere en droge was naar het PWA-plus strijkatelier. Gemotiveerde en opgeleide dames strijken met veel plezier uw was. Elke werkdag doorlopend open van 7.30u. tot 18.00u. POETSDIENST U wenst hulp in het huishouden? VZW PWA-plus Wielsbeke is een dynamisch bedrijf. Onze werkneemsters staan in voor het onderhoud van uw woning. MOLENSTRAAT WIELSBEKE gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

11 politie MIDOW welzijn Kom ook jij in mei bloed geven in onze gemeente? Elk dag opnieuw hebben honderden mensen bloed nodig. Na een ongeval, een bevalling, een operatie of omdat ze ziek zijn. Soms moeten zelfs ongeboren baby s al een bloedtransfusie krijgen. De cijfers liegen er niet om: 70% van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig. Toch geeft slechts 3% van ons effectief bloed. We hebben dus meer donoren nodig om iedereen te kunnen helpen. Er is gewoon geen alternatief. Kunstmatig bloed is nog steeds geen optie. Wist je trouwens dat je door één zakje bloed te geven, meer dan één patiënt helpt? Inderdaad, een patiënt krijgt alleen het bloedbestanddeel toegediend dat hij nodig heeft. Daarom wordt het afgenomen bloed in de drie belangrijke delen gesplitst: plasma, rode bloedcellen en bloedplaatjes. Rode Kruis - Bloedinzamelingen mei 2015 > dinsdag 5 mei, OC Leieland, Ooigem > vrijdag 15 mei, Cultuurcentrum, Wielsbeke telkens van 18u-20u30 P.S. op 15 mei kan je tussen 18u en 20u30 in het Rode Kruis lokaal (Hernieuwenburg, Rijksweg 308) ook kaarten kopen voor de voorstellingen van De Quaghebeurs van Het Prethuis (zie luik CULTUUR). Ook jij kan het leven van iemand redden! Aarzel dan ook geen seconde en word donor! Wielsbeke nu ook Hartveilig Na Gemeente met een hart mag Wielsbeke zich sinds kort ook een Hartveilige Gemeente noemen. De gemeente kreeg deze erkenning uit handen van een delegatie van de plaatselijke Rode Kruis afdeling. Wielsbeke komt in aanmerking voor dit label omdat ze 7 AED-toestellen in gebruik genomen heeft en via het Rode Kruis passende opleidingen aan het eigen personeel en de sportverenigingen aanbiedt. Later dit jaar worden nog opleidingen ingericht. Heb je interesse, laat dit dan weten aan de Sportdienst van de gemeente of de plaatselijke Rode Kruis afdeling Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. Het toestel geeft gesproken instructies en begeleidt de hulpverlener met de reanimatie tot professionele hulpverleners overnemen. Het toestel is een hulpmiddel, maar vervangt de gewone reanimatie niet. Deze blijft nodig om de tijd te overbruggen tot de AED kan ingezet worden. Een AED is eenvoudig te bedienen en via enkele uren opleiding kan iedereen leren reanimeren en omgaan met een AED. De AED toestellen zijn op volgende locaties te vinden: > Wielsbeke: OCMW-dienstencentrum, Cultuurcentrum, sporthal Hernieuwenburg, kantine KSC Wielsbeke > Sint-Baafs-Vijve: Kraaienhof, sporthal De Vlasschaard > Ooigem: tussen sporthal en OC Leieland Ondertussen heeft ruim 35% van het gemeente- en OCMW-personeel de opleiding AED achter de rug en ook bij de sportverenigingen zijn reeds tal van ambassadeurs opgeleid. In totaal werden tijdens de voorbije sessies zo n 100 Wielsbekenaren vertrouwd geraakt met de werking van het toestel. Frédéric Depypere (penningmeester), Joost Stevens (voorzitter) en Stephan De Backer (secretaris) van Rode Kruis Wielsbeke overhandigen het erkenningsbord Hartveilig aan een delegatie van het gemeentebestuur. In nood kent men zijn vrienden Maar echte vrienden zijn er altijd Ze zien wanneer je een mindere dag hebt Wanneer je liever alleen blijft Het mooie aan echte vrienden is Je kan altijd op ze rekenen Wouter Vandeginste MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 11

12 ondernemen Van 25 april tot 30 mei 2015 Met Belgerinkel naar de Winkel 2015: dat is elke dag Winnen! C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Met Belgerinkel naar de Winkel, dat is dit jaar elke dag winnen! Doe uw boodschappen tussen zaterdag 25 april en zaterdag 30 mei met de fiets of te voet bij een handelaar in onze gemeente, en maak elke dag kans op mooie prijzen. Inwoners die zich voor hun boodschappen te voet of met de fiets verplaatsen, dragen bij tot de leefbaarheid van Wielsbeke. Onze gemeente wordt hierdoor rustiger en veiliger. Wie tussen zaterdag 25 april en zaterdag 30 mei bij een deelnemende handelaar winkelt met de fiets of te voet, ontvangt dit jaar een sticker met een unieke code die kan geregistreerd worden of geplakt op een spaarkaart. U registreert deze sticker op en maakt zo kans op één van de dagelijks nieuwe, mooie prijzen, uitgereikt over heel Vlaanderen. Indien u opteert voor de spaarkaart kan u de fiets en een gemeentelijke prijs winnen die exclusief voorbehouden zijn voor deelnemers in onze gemeente. Iedere rit naar een deelnemende handelaar is een nieuwe kans om een prijs te winnen! Hou de voorgevel van onze lokale handelszaken vanaf eind april goed in de gaten. Hangt er een Belgerinkel-affiche en bent u te voet of met de fiets? Aarzel dan niet om uw Belgerinkel-sticker te vragen. De campagne met Belgerinkel naar de Winkel is een gezamenlijk initiatief van Bond Beter Leefmilieu, Unizo en Gezinsbond en loopt over heel Vlaanderen. Onze gemeente is één van de 160 gemeenten die aan deze campagne deelneemt. En wie weet bent u dit jaar één van de klanten die de unieke Met Belgerinkel naar de Winkel -Achielle fiets of één van de vele andere mooie prijzen wint! Lijst van deelnemende handelaars: deze lijst is voorlopig (8/4/2015) en kan nog uitgebreid worden. t Stokbroodje Oostrozebeeksestr.2b t Vlinderke Bavikhoofsestraat 9 Apotheek Delrue Rijksweg 57 Bakkerij t Veer Wielsbeeksestraat 20 Bakkerij Bavo Rijksweg 21 Bakkerij Peers Rijksweg 255 Basisschool De Vliegeraar W.B. Cartonstraat 46 Belfius Bank en verzekeringen Markt 2 Bibliotheek Wielsbeke Molenstraat 69 CM Kantoor Markt 12 Culinaire slagerij Kristof & Isabel Rijksweg 330 Fietsen Mabbe B.vd Bruggenlaan 1 Gemeentebestuur Rijksweg 314 Idem uitleenpost Ooigem G. Gezellestraat 55b Martin De Schrijvere Elektro Molenstraat 82 Slagerij Traiteur B&L Oostrozebeeksestr. 39 Vrije Basisschool Mgr.Debrabanderestraat 23 Het Vlinderbos Zakenkantoor Declerck Hugo bvba Wielsbeeksestraat 41 Instituut Myosotis Oostrozebeeksestr.2a Kapsalon Image Oostrozebeeksestraat 9 Kapsalon Pettine Kloosterdreef 15 Lux Shop Rijksweg 240 Proxy In De Klok Hulstersestraat 41 PWA-Plus dienstenonderneming Molenstraat 61 Vandie bvba Rijksweg 185 Slagerij De Scheemaeker - Devos Rijksweg 107 VDW Fietsen Priesteragiestraat 9 Verzekeringen Missiaen bvba Rijksweg 289 Slagerij Pol Bavikhoofsestraaat gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

13 ondernemen UNIZO afdelingen Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve en Ooigem Van deze gelegenheid maken wij gebruik om alle bedrijven en zelfstandigen van groot Wielsbeke mee te delen dat indien u wenst op de hoogte te worden gehouden van de activiteiten van de Unizo-afdeling Wielsbeke/Sint-Baafs-Vijve en de afdeling Ooigem, een kan gestuurd worden met opgave van uw gegevens naar : > voor de Unizo-afdeling Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve: > voor de Unizo-afdeling Ooigem: Gelieve naam, adres, adres en eventueel uw telefoonnummer door te geven. Dit bericht is bedoeld voor nieuwe bedrijven of zelfstandigen in groot-wielsbeke, maar ook voor bestaande bedrijven die nog niet in onze bestanden zijn opgenomen of die gewijzigde gegevens wensen mee te delen. Wat de activiteiten voor de afdeling Ooigem betreft geven wij u navolgende info: > Ondernemerscafé : samenwerking tussen Ooigem, Wielsbeke, Desselgem, Bavikhove, Oostrozebeke: 2 x per jaar netwerken bij een gastbedrijf in een van bovenstaande gemeenten > 14 juni: Ondernemers aan de Leie, uitgebreide barbecue aan de Leieboorden te Ooigem > Samenwerking met gemeentebestuur: Met belgerinkel naar de winkel 25 april 30 mei > Info vergadering: informatieve vergadering met gastspreker over een actueel commercieel thema > Ooigemse Kerstmarkt: vaste jaarlijkse deelname en samenwerking met Ooigem Bloeit Wat de activiteiten Unizo Wielsbeke-Sint-Baafs-Vijve betreft : > Jaarlijkse nieuwjaarsreceptie > Samenwerking met gemeentebestuur: met belgerinkel naar de winkel 25 april 30 mei > Jaarlijks unizo-feest: dit jaar: Unizo-soirée op zaterdagavond 27 juni > Einde september: Dag van de klant > Jaareinde 2015: spreekavond met bekende spreker Wij hopen op een goede samenwerking met alle zaakvoerders/zelfstandigen van onze gemeente, waarvoor wij u bij voorbaat danken Boek Merkwaardig is het boek van mijn leven: het grootste leerboek vorderend leren, niet zo maar te herbeginnen of te eindigen, blijft onvoltooid en steeds zichzelven wijzigen. Boeiend is het boek van mijn leven: vervlochten bladen opgespaard verleden die ik kan herlezen, overslaan, altijd bezoeken, vaak niet voorbij kan gaan. Begeesterend is het boek van mijn leven: vreugden en tegenheden herbeleven, strijd, verlies, triomf in laaiende letters neergeschreven, geen zin, geen cijfer om te wijzigen of te weren. Tragisch is het boek van mijn leven: steeds moeizamer, onfortuinlijker uitgeschreven, alsmaar dunner de restende bladen, kleiner de reken, op het laatste blad moet ik mijn schrift en strijd opgeven. Roland Debucquoy MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 13

14 milieu Bluuft e bitje van de beke - t start met 1 meter Sommige waterlopen zijn ingeschreven. Dit betekent dat ze zijn opgenomen in de Vlaamse Hydrografische Atlas (je vindt ze terug op Ingeschreven waterlopen worden door de overheid beheerd. Sinds 1 juli 2014 zijn de meeste ingeschreven onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen (3.653 km) in beheer van de Provincie. Woon je langs een waterloop? Hou er rekening mee dat niet alles kan of mag in de nabijheid van de waterloop. Je mag uiteraard niets doen dat de vrije doorgang van het water in de beekbedding zou belemmeren. De wetgever wil ook garanties dat regelmatig onderhoud van waterlopen kan uitgevoerd worden wanneer nodig. Daarom moeten de waterloop en zijn oevers vlot toegankelijk zijn voor de waterbeheerder. Ook de stabiliteit van de oevers verdient onze bijzondere aandacht. Daarom zijn er redelijk wat beperkingen voor de onmiddellijke omgeving van een waterloop! Vooral twee getallen zijn belangrijk: 1 meter en 5 meter! Deze afstanden worden gemeten vanaf de taludinsteek (zie schema). Eénmeterstrook Het bewerken van de grond langs een ingeschreven waterloop, mag slechts vanaf een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop. Ook weides langs waterlopen moeten worden afgesloten. De afsluiting komt op 0,75 tot 1 meter van de taludinsteek van de waterloop, dit om trappelschade aan de oevers te vermijden. Voor het gebruik van pesticiden zijn de oever én de eerste meter vanaf de taludinsteek van de waterloop verboden terrein (voor sommige pesticiden gelden zelfs nog strengere regels). Vijfmeterstrook Om de bereikbaarheid van deze waterlopen te vrijwaren, gelden bijzondere regels binnen een vijfmeterstrook aan weerszijden van de taludinsteek van de waterloop. Op deze strook moet de waterbeheerder kunnen passeren voor onderhoudswerken. Daarom mogen in deze strook in de regel géén beplantingen, bebouwing, constructies of ophogingen worden uitgevoerd. Eventuele verhardingen (zoals een terras) moet een passage van een kraan tot 30 ton kunnen weerstaan! Afsluitingen, hagen en bomenrijen kunnen wel als ze bepaalde regels volgen. Vooreerst kunnen ze énkel toegestaan worden, evenwijdig met de loop van de beek, en dat op een afstand van minimaal 0,75 meter en maximaal 1 meter van de taludinsteek van de waterloop. Een afsluiting of haag mag ook niet hoger zijn dan 1,5 meter. Bomen zet je op een tussenafstand van minimum 10 meter. Een afsluiting van je eigendom dwars op de waterloop kan in de vijfmeterstrook, maar moet kunnen opengezet worden voor de passage van de kraan. De waterbeheerder mág in deze vijfmeterstrook maaisel en slib (ten gevolge van onderhoudswerken) deponeren. Hou dus de vijfmeterstrook langs een waterloop vrij: (tuin) afval, rommel, gestockeerde materialen en andere obstakels horen hier niet thuis. Het getal 5 is ook belangrijk op het vlak van bemesting. In de vijfmeterstrook langs een ingeschreven waterloop mag ook niet bemest worden. Eén of vijf meter Wat wel of niet kan langs een waterloop lijkt op het eerste gezicht niet eenvoudig! Maar eigenlijk valt het best mee. De wetgever heeft al deze regelingen voorzien in functie van de waterkwaliteit, de oeverstabiliteit en een vlot onderhoud van de waterloop. Een goed functionerende beek is cruciaal om wateroverlast te vermijden, dus Bluuft e bitje van de beke! Meer info Word haagdonor en vergroot de hoop SNOEI VOOR HET GOEDE DOEL! Snoei mee tegen kanker van 15 juni tot 31 augustus Heb jij een taxushaag? Ja? Goed nieuws! Want dan ben jij één van de vele Vlamingen die in het bezit zijn van een plant die levens kan redden. Een taxushaag bevat immers de grondstof die nodig is voor de aanmaak van geneesmiddelen tegen kanker. Meer nog, uit het jonge snoeisel van 50 meter taxushaag wordt één chemotherapie gewonnen. Bovendien wordt voor elke kubieke meter zuiver taxussnoeisel die wordt ingezameld 40 geschonken aan kankerbestrijding. Van 15 juni tot 30 augustus kunnen we weer samen de strijd aanbinden tegen kanker. Tijdens deze Vergroot de Hoop-actie kan iedereen gratis zijn jong en zuiver snoeisel op het containerpark aanbieden. De voorwaarden voor het snoeisel Het taxussnoeisel moet voldoen aan twee voorwaarden: namelijk jong en zuiver. Onder jong verstaan we: eenjarige scheutjes van max cm hoog of een haag die al ieder jaar werd gesnoeid. Zuivere taxus is snoeisel dat tijdens het scheren wordt opgevangen op een doek en niet vermengd is met grond, ander snoeisel of bladeren. 14 gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

15 milieu Juni compostmaand brengt nieuw leven in de kringlooptuin! BEZOEK DE DEMO-PLAATS OP 27 JUNI 2015! Compost geeft je tuin een vitaminekuur Compost ontstaat uit allerlei tuinresten: snoeihout, plantenstengels, bladeren, kortom uit plantaardig materiaal. Ook keukenresten van plantaardige oorsprong kunnen tot compost worden omgezet. En wat meer is, composteren is een natuurlijk proces waaraan in jouw tuin of in de grote compostinstallaties triljoenen organismen en nuttige bacteriën meewerken. Je zorgt enkel voor de optimale omstandigheden. Compost heeft nog tal van andere voordelen: hij voedt het bodemleven, bevat langzaam werkende stoffen, houdt water beter vast, brengt de zuurgraad van de bodem tot een voedings- optimale waarde, verbetert de bodemstructuur en beschermt de planten tegen parasieten. Ook in de moestuin bewijst compost zijn waarde. Bovendien onderdrukt een mulchlaag van compost de onkruidgroei. Fijne gezeefde compost op het gazon gespreid tast de verstikkende viltlaag aan, zodat het gazon weer opleeft. Omdat compost voornamelijk uit stabiele humus bestaat, heeft het een jarenlang effect. Zelfgemaakte compost of professionele compost? De keuze is aan jou. Thuiscomposteren is echt niet moeilijk. In elke gemeente kan je beroep doen op compostmeesters die alle kneepjes kennen en je graag helpen om van je eigen tuin- en keukenresten compost te maken. Je kan ook kiezen voor professionele Vlaco-compost die gemaakt is van lokaal groen- of gft-afval. Vlaco-compost is gegarandeerd vrij van ziektekiemen en onkruidzaden. Je haalt Vlaco-compost op het containerpark of rechtstreeks bij de compostproducent in je buurt. Benieuwd naar meer voordelen? Kom op zaterdag 27 juni 2015 van 9u 12u naar de demo-plaats op het containerpark en ontmoet daar de compostmeesters. Zij geven u kringlooptips voor een tuin met minder resten en werk. Daarnaast kan u ook gratis compost en compostsnippers bekomen! Zwerfvuilactie 2015 Op zaterdag 28 maart 2015 vond in de gemeente Wielsbeke de jaarlijkse zwerfvuilactie plaats! Een 45-tal enthousiaste inwoners zetten zich in om een aantal straten in de gemeente zwerfvuilvrij te maken. Aansluitend op deze actie werden alle deelnemers verwend met een hapje en een drankje op het gemeentehuis. Daarnaast kreeg iedereen een geschenk mee naar huis en werd er een Bongo-bon verloot voor een wandel- en fietsweekend. Een onschuldige hand besliste dat Gianni Vandekerckhove met de hoofdprijs naar huis mocht! Met deze actie wensen we iedereen bewust te maken van de problematiek rond zwerfvuil en met gebundelde krachten kunnen we er iets aan doen. We danken alle vrijwilligers voor hun inzet! Gooi zelf niets op de grond maar indevuilbak en nergens anders. MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 15

16 jeugd (h) eerlijk duurzaam ontbijt Zondag 7 juni Leieboorden t.h.v. Den Aert Sint-Baafs-Vijve (h)eerlijk duurzaam ontbijt i.k.v. Dag van het Park & De Grote Verleieding Genieten van de ochtendzon en de natuur aan de Leieboorden met een (h)eerlijk duurzaam ontbijt? Op zondag 7 juni vieren we Dag van het Park én de Leie en worden de picknickdekentjes uitgerold! Inschrijvingsformulier (h)eerlijk duurzaam ontbijt Familie... neemt deel aan het ontbijt op zondag 7 juni met: volwassenen x 6,00 =.. euro kinderen (3-12 jaar) x 3,00 =.. euro kinderen (-3 jaar) gratis = euro Adres:. Telefoonnummer:. . Gelieve deze strook voor 27 mei binnen te brengen en te betalen bij de jeugddienst Baron v/d Bruggenlaan 15, 8710 Wielsbeke 056/ Bij dit ontbijt staat het evenwicht tussen lokale, biologische en fairtrade producten centraal. Op het buffet: verse vruchtensappen, fruit, zuivelproducten, koffiekoeken, chocolade, eitjes, brood, ambachtelijke confituren, koffie, chocolademelk, Producten om duimen en vingers bij af te likken, ideaal om de dag mee te starten! Waar? Aan de boorden van de (oude) Leie, ter hoogte van Den Aert, Sint-Bavostraat 23, Sint-Baafs-Vijve. Wanneer? Op zondag 7 juni kan er tussen 8u30 en 11u aangeschoven worden aan het ontbijtbuffet. Deelnemen aan het ontbijt? Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk. U kan hiervoor terecht bij de jeugddienst, Baron v/d Bruggenlaan 15 Wielsbeke, via 056/ of Na overschrijving van het bedrag op rekeningnummer BE met mededeling ontbijtnaamvoornaam is uw inschrijving definitief. Het bedrag kan vooraf ook cash betaald worden bij de jeugddienst. Kostprijs: 6,00 per volwassene, 3,00 per kind (3-12 jaar). Kinderen jonger dan 3 jaar eten gratis mee. Wat breng ik mee? Een picknickdeken, wij zorgen voor de rest! Wat bij regenweer of te frisse temperaturen? Wie dat wil, kan ook in zaal Den Aert genieten van het ontbijt. 16 gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

17 grootouders Opvoeden in je buurt mei 2015 jeugd Opvoeden in je buurt Opvoeden in je buurt is het centrale thema tijdens de Week van de Opvoeding van 16 tot 23 mei Het betekent dat je als ouder je kind niet alleen hoeft groot te brengen. Je doet het samen met de hele buurt: met andere volwassenen, kinderen, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners. Iedereen bouwt mee aan een omgeving waar het goed is om op te voeden en op te groeien. kinderopvang jeugdhuis school buren thuis bib sportclub speelplein jeugdbeweging pleintje Opvoeden doen we samen Opvoeden is niet enkel de verantwoordelijkheid van ouders, maar van heel onze samenleving. Dat spreekt voor zich: een kind opvoeden doe je immers niet tussen vier muren. Opvoeden betekent net dat we kinderen en jongeren begeleiden om hun plek te vinden in onze maatschappij. Dat we hen kansen bieden om verschillende mensen te ontmoeten, plekken te ontdekken en talenten te ontplooien. Als gezin ben je op uiteenlopende fronten bezig om een veilige, stimulerende omgeving te creëren voor je kind. Ouders en kinderen komen op heel veel plaatsen: de supermarkt, de school, het sportplein, de bibliotheek, de jeugdbeweging, de kinderopvang, de dokter, het gemeentehuis Er zijn dus heel wat personen betrokken bij de opvoeding: familie, leerkrachten, jeugdwerkers, vrienden, buren Dat is zo bij kleine kinderen, maar ook als je een tiener in huis hebt. Allemaal samen zorgen we voor een omgeving waar het goed is om op te voeden en op te groeien. Praten kan deugd doen Natuurlijk heb je als ouder een speciale rol in de opvoeding van je kind. Jij bent de eerste persoon om je kind te steunen, te stimuleren en te sturen. Om grenzen te stellen, normen en waarden over te brengen en interesses te prikkelen. Maar als ouder sta je er niet alleen voor. Praten over opvoeden, kan deugd doen. Je kan ideeën en informatie uitwisselen, horen hoe andere ouders het aanpakken of je hart eens luchten. Er is geen reden om te aarzelen om anderen aan te spreken over opvoeden: elke ouder heeft af en toe vragen of twijfels. Niemand raakt ooit uitgeleerd over opvoeden. Kinderen en jongeren doen ook mee Ook kinderen en jongeren hebben een eigen inbreng in het opvoedproces. Ze hebben elk unieke persoonlijkheden, noden en dromen. Ze leren van elkaar, gaan in interactie met volwassenen en ontwikkelen hun eigen kijk op dingen. Kinderen en jongeren beïnvloeden actief welke mogelijkheden en uitdagingen de opvoeding brengt. Initiatief nemen Als ouder kan je op verschillende manieren initiatieven rond opvoeden stimuleren of op touw zetten. Je zoekt vakantieactiviteiten voor je kind en je merkt dat andere ouders met dezelfde vraag zitten? Goed mogelijk dat er in je buurt een organisatie bestaat die gezinnen wil ondersteunen, aan wie je je nood kan signaleren. Of misschien kan je samenwerken met andere ouders, buurtbewoners of jeugdwerkers om activiteiten te organiseren. Door de ideeën en talenten van kinderen, jongeren, ouders, burgers, vrijwilligers en professionals te bundelen, komen we tot initiatieven die afgestemd zijn op de vraag van gezinnen en die tegemoet komen aan de specifieke noden van een wijk. Week van de Opvoeding Opvoeden in je buurt is hét thema tijdens de Week van de Opvoeding Van 16 tot 23 mei zijn er in heel Vlaanderen en Brussel talloze activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders. Ook in Wielsbeke: Lezing stress bij kinderen op donderdag 21 mei 2015 om 20u in OC Leieland. meer info: Chiro Aktivo Op zaterdag 9 mei 2015 is het weer zover! Dan organiseert Chiro Aktivo hun jaarlijkse carwash. Alle auto s, van Lada tot Mercedes zijn welkom. Hoe vuiler, hoe liever. Waar: Voor ons Heem in de 13e Liniestraat Duur: Vanaf 8.00u s morgens tot omstreeks 17u (ook over de middag worden auto s gewassen). Kostprijs: > 7 euro -> gewone wagen > 10 euro -> kleine bestelwagens, jeeps en volumewagens > 12 euro -> grote bestelwagens Terwijl u streng aan het toezien bent of uw wagen wel netjes wordt gekuist, kan u genieten van een gratis drankje aan de bar. Wij hopen alvast op goed weer en uw aanwezigheid! MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 17

18 jeugd Tieners in actie Hoe inschrijven? STAP 1 Het inschrijvingsformulier bezorgen aan: Dienst Vrije Tijd Hernieuwenstraat Wielsbeke Meer info Dienst Vrije Tijd Hernieuwenstraat Wielsbeke STAP 2 Je ontvangt een factuur met de juiste gegevens en het juiste rekeningnummer. STAP 3 Je schrijft het saldo over op het rekeningnummer van de gemeente Wielsbeke (met vermelding van de juiste gestructureerde mededeling). Pas na ontvangst van de betaling ben je officieel ingeschreven voor Tieners in Actie. Half juni krijg je nog een brief thuisgestuurd met een gedetailleerd programma en alle praktische informatie. voor tieners van 12 tot 16 jaar juli 2015 Inschrijven kan t.e.m. 31 mei 2015! Inschrijvingsformulier C M Y K C M Y K C M Y K C M Y K Tieners in actie juli kostprijs: 120,00 NAAM TIENER... VOORNAAM TIENER... RIJKSREGISTERNUMMER TIENER Wat? Ook in 2015 organiseren de jeugd-, sport- en cultuurdienst van het gemeentebestuur opnieuw een week vol activiteiten op maat van de Wielsbeekse tieners! Tieners in Actie zorgt voor net dat ietsje meer, zodat je zomervakantie onvergetelijk wordt! Wanneer? Van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015 vliegen we er weer helemaal in, telkens van 9u tot 16u (tenzij bij daguitstappen). Waar? Domein Hernieuwenburg is onze uitvalsbasis. We spreken altijd af in de sporthal. Van daaruit vertrekken we per fiets naar de voorziene bestemming. Vergeet dus zeker jullie fiets niet, en zorg ervoor dat hij in orde is! Kostprijs? Deelnemen aan Tieners in Actie kost 120,00. Alle toegangsprijzen, vervoer en verzekering zijn hierbij inbegrepen. Iedereen brengt zelf een lunchpakket en voldoende drankjes mee. Programma Na inschrijving ontvang je een gedetailleerd programma, maar hieronder kan je al even piepen welke prettig gestoorde activiteiten we voor jullie in petto hebben: Spinning Golf Percussie Skiën Paintball Bellewaerde Windsurfen Gps-spel ADRES GEBOORTEDATUM... GSM TIENER Facturatiegegevens: NAAM OUDER... RIJKSREGISTERNUMMER OUDER ADRES OUDER TEL... GSM OUDER DATUM... NAAM EN HANDTEKENING OUDER: Opgelet! de betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van factuur! Er kan niet contant betaald worden. Na afgifte van dit formulier ontvangt u automatisch een factuur. 18 gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

19 jeugd Chiro Jattetoet Ooigem - Kipfestijn Beste Chirosympathisanten en inwoners, Op zondag 3 mei organiseert Chiro Jattetoet Ooigem de tweede editie van hun kipfestijn. Wanneer u een sappig kippetje komt verorberen steunt u hiermee integraal de chiro en tevens helpt u ons zo aan een onvergetelijk kamp. Het eetfestijn gaat van start om 11 uur en dit in het OC Leieland te Ooigem. Het menu: > Voor zo n 12 krijgt u een halve kip met verse groentjes en frietjes. > Voor 16 (4 supplement) mag u zich aan een grote kip verwachten. > De veggies onder ons kunnen een loempia met friet en groentjes krijgen voor zo n 9 > Uiteraard hebben we ook aan de kleintjes onder ons gedacht die voor 9 frikandellen met frietjes en groentjes kunnen krijgen! Als bedankje krijgt elke eter een consumptie van het huis. Voor de kleintjes is er animatie met onder andere een springkasteel voorzien! Kaarten zijn te verkrijgen bij onze leden en leiders. Tot op 3 mei! Met vriendelijke groeten Chiro Jattetoet Ooigem Chiro Kris-Kras Dit jaar willen wij graag meedoen aan de actie Lotus op kamp. Daarvoor zouden we ook graag jullie hulp inroepen. Het enige dat je moet doen is de Lotus kampstickers op de achterkant van de verpakking sparen. Daardoor kunnen we misschien wel eens genieten van speculoospasta op kamp! U kan de codes zelf ingeven op onderstaande site of de codes deponeren in onze brievenbus. Voor meer info: Op zaterdag 27 juni is het Roefel, ook wel gekend als de dag van het kind! Roefel is een dag waarop heel wat deuren opengaan voor kinderen. Zij krijgen de kans om bij diverse bedrijven, verenigingen, middenstanders... eens achter de schermen te kijken en een handje toe te steken. Vergeet jullie dus zeker niet in te schrijven voor deze dag. Zondag 28 juni gaan we als afsluiter van het chirojaar op daguitstap! Naar waar we precies gaan blijft nog even geheim maar hou dus zeker deze dag vrij. Meer info volgt later nog. Van juli (voor de Pinkels van juli) gaan we met z n allen op kamp in Houthalen-Helchteren! Het hoogtepunt van het chirojaar! Aarzel dus zeker niet om mee te gaan want je amuseert je daar rot! Ons programma voor 50 jaar Chiro Kris-Kras is ondertussen ook al bekend. We starten het weekend op vrijdag 23 oktober met een misviering en aansluitend een receptie. Op zaterdag 24 oktober organiseren we in de namiddag een fotozoektocht en s avonds is er een oudleidingsactiviteit. Zondag 25 oktober sluiten we het weekend af met het eetfestijn en onze dianamiddag. Geen reden om niet te komen dus! We verwachten jullie massaal. Vele groetjes Melissa Elène Fien Mauranne Ellen Febe Marie Justine Delphine Tine Erin Marie Janne Louise Lene Eline Justine MEI - JUNI gemeentelijke infokrant 19

20 jeugd Speelpleinwerking t RAVOTTERKE LOCATIE? t Ravotterke, domein Hernieuwenburg Adres: Hernieuwenstraat 14, 8710 Wielsbeke VOOR WIE? De speelpleinwerking organiseert activiteiten voor kinderen van 3 tot 12 jaar. Vooraf inschrijven is niet nodig. Indien uw kind nieuw is op het speelplein (of uw gegevens zijn recent gewijzigd), vragen wij u op de eerste dag de inschrijvingsstrook mee te brengen. OPENINGSDAGEN 2015 telkens op weekdagen, van 7u tot 18u Zomervakantie Van woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 3 juli Van maandag 6 juli t.e.m. vrijdag 10 juli Van maandag 13 juli t.e.m. vrijdag 17 juli van maandag 20 juli t.e.m. vrijdag 24 juli Van maandag 10 augustus t.e.m. vrijdag 14 augustus Van maandag 17 augustus t.e.m. vrijdag 21 augustus Van maandag 24 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus Op maandag 31 augustus t Ravotterke is gesloten op dinsdag 21 juli en vanaf maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 7 augustus Herfstvakantie Van maandag 2 november t.e.m. vrijdag 6 november TARIEVEN Voormiddag (7u 12u): 2,00 Voormiddag met warme maaltijd (7u 13u): 4,50 Namiddag (12u30 18u): 2,00 incl. vieruurtje Volledige dag (7u 18u): 6,50 incl. warme maaltijd en vieruurtje Inschrijvingsgeld: 4,00 per kalenderjaar Bijkomend tarief bij laattijdig afhalen: 3,00 per kind per begonnen kwartier. Betaalwijze: na afloop van de vakantieperiode ontvangt u een factuur voor de gemaakte kosten. EEN DAGJE OP HET SPEELPLEIN: Voormiddag 7u-9u: inschrijvingen + opvang (in de Sporthal) 9u-11u30: activiteiten onder begeleiding van opvangmoeders 11u30-12u: afhalen kinderen die niet blijven eten (in Vogelsang, waar de warmeters hun middagmaal nuttigen) Namiddag 12u30-13u40: inschrijvingen + opvang (in t Ravotterke) 13u45-17u: activiteiten onder begeleiding van enthousiaste monitoren (pauze rond 15u30) 17u-18u: opvang in t Ravotterke Voor meer inlichtingen kan u steeds terecht bij: Jeugddienst Wielsbeke, Tel: 056/ Tijdens de krokusvakantie en kerstvakantie is Speelpleinwerking t Ravotterke gesloten. Daarom is kleuteropvang t Kapoentje (normaalgezien enkel voor kleuters) tijdens deze vakanties uitzonderlijk open voor alle kinderen tot 12 jaar. Speelstraten: de straat waar kinderen koning worden! Het gemeentebestuur wil graag de mogelijkheid onderzoeken om tijdens de zomervakantie de mogelijkheid aan te bieden om uw straat (tijdelijk) om te toveren in een speelstraat? Indien u interesse heeft, neem dan zo snel mogelijk contact op met de jeugddienst: of 056/ Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een (stukje) openbare weg, die tijdelijk en tijdens bepaalde uren wordt afgesloten voor het verkeer. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben, mogen er stapvoets doorheen rijden. Zo kunnen kinderen ongehinderd op straat spelen. Voorwaarden: - De straat heeft een maximumsnelheid van 50km/u - De straat ligt in een wijk met vooral een woonkarakter - De straat heeft geen (belangrijk) doorgaand verkeer - De straat heeft geen doorgaand openbaar vervoer - De bewoners van de straat gaan akkoord met de inrichting van de speelstraat. Speelstraat organiseren? De specifieke modaliteiten om een speelstraat te kunnen organiseren, moeten nog uitgewerkt worden, maar wij zijn alvast op zoek naar geïnteresseerden die hun straat wensen om te toveren in een speelstraat. 20 gemeentelijke infokrant MEI - JUNI

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 Film for kids! van 25 april tot 30 mei 2015 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 Film for kids! van 25 april tot 30 mei 2015 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 dementie@wielsbeke.be 0800 12 699 maart - april 2015.02 van 25 april tot 30 mei 2015 Film for kids! inhoud gemeentelijke

Nadere informatie

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014.

INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 91 43 0 0. Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve. januari - februari 2014. INFOMAGAZINE 91 43 0 0 50 30 0 0 60 65 100 0 45 47 75 0 Wintertafereel Sint-Baafs-Vijve januari - februari 2014.01 Supervlieg - zondag 17 november 2013 Aanplant geboortebomen inhoud gemeentelijke info

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2015

Vakantie-aanbod Zomer 2015 Vakantie-aanbod Zomer 2015 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp ) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar! ) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke.

GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari Koffi econcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015 www.techniekacademie-wielsbeke. INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 GELUKKIG NIEUWJAAR januari - februari 2015.01 Koffieconcert: SimoensTrio 8 februari van 7 januari tot 1 april 2015

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0

SPEL BINNEN DE GRENZEN. Nieuwe inwoners van Wielsbeke. juli - augustus 2013.04. infomagazine C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 C M Y K 50 30 0 0 infomagazine C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Carlos Pauwels Nieuwe inwoners van Wielsbeke SPEL BINNEN DE GRENZEN juli - augustus 2013.04 Veerle Naessens ZATERDAG

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE

zomeraanbod WWW.KAPRIJKE.BE WWW.KAPRIJKE.BE zomeraanbod 2012 In deze brochure krijg je een overzicht van de vele ontspannende, sportieve en vooral superleuke activiteiten die de gemeentelijke diensten organiseren tijdens de zomervakantie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste ouders, In de eerste nieuwsbrief van 2015 bezorgen wij jullie de nodige informatie i.v.m. de geplande activiteiten van de komende weken. Het schoolteam Agenda Vrijdag 30

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten

Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Handleiding voor het gebruik van medische wacht- en hulpdiensten Medische wacht- en hulpdiensten zijn er steeds voor mensen die medische zorgen nodig hebben. De realiteit leert echter dat men vaak niet

Nadere informatie

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E

P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E 1ste t.em. 6de leerjaar THE MAKAMPE N P A A S - E N Z O M E R V A K A N T I E Wat? Studio organiseert originele themakampen voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar t.e.m. het 6de leerjaar. Elke kampweek

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015 Inleiding Beste ouder(s), verzorger(s), We hebben een hele sportieve periode achter de rug, daar vertellen we u graag meer over! In het Weisterbeek

Nadere informatie

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s),

H UURDERSKRANT NIEUWSBRIEF IN DIT NUMMER. Mei 2013. Beste huurder(s), Mei 2013 NIEUWSBRIEF H UURDERSKRANT IN DIT NUMMER Beste huurder(s), Tevredenheidsenquête: De resultaten van het onderzoek bij de huurders van SVK Regio Roeselare VZW (p. 2-6) Een onthaalbrochure voor nieuwe

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Zomerbrigade. Activiteiten en infobundel 2010. Van speelplein t Grobbeltje. V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Zomerbrigade. Activiteiten en infobundel 2010. Van speelplein t Grobbeltje. V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Zomerbrigade Van speelplein t Grobbeltje Activiteiten en infobundel 2010 V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Zomer-wie? Jongens en meisjes die het 1e, 2e en 3e middelbaar

Nadere informatie

november - december 2015.06 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll 19 november 2015 20u OC Leieland

november - december 2015.06 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll 19 november 2015 20u OC Leieland INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Seniorenweek - dinsdag 17 november sporthal Leieland: Gino Verano en Bart Kaëll Supervlieg 15 november 2015 OC Leieland

Nadere informatie

0m even bij stil te staan. Woordje van de directie. Beste ouders en kinderen,

0m even bij stil te staan. Woordje van de directie. Beste ouders en kinderen, herfst 17 0m even bij stil te staan Woordje van de directie Beste ouders en kinderen, Het lijkt alsof we nog maar net gestart zijn en de herfstvakantie staat al voor de deur. Welverdiend, want alle kinderen

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst

Vakantiegids. 2,5 18 jaar 2016. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst Vakantiegids 2,5 18 jaar 2016 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout georganiseerd door jeugd -en sportdienst V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno

Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Overzicht ondersteuning Voorbeeld: Arno Arno Arno is 32 jaar. Hij heeft autisme en een matige verstandelijke beperking. Arno woont alleen in zijn eigen huis. Overdag gaat hij naar een dagcentrum. Hij ontvangt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN Hallo! Om te evolueren moet je evalueren. Vandaar deze vragenlijst. Namen jouw kinderen als eens deel aan de sportweken,

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016

Het team van Jenaplanschool Het Kriebelhuis 2015-2016 Kriebelnieuws Maand september 2015 Start schooljaar Hallo iedereen, Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een leuke en ontspannende vakantie! Een nieuw schooljaar is gestart en we willen bij deze

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er een samenwerking tussen de Sint-Stevensschool te Sint- Pieters Leeuw, de gemeente en Infano vzw

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Intern reglement + overeenkomst

Intern reglement + overeenkomst Algemene informatie + overeenkomst Intern reglement + overeenkomst Partijen: - Kinderdagverblijf B.V.B.A De Hummeltjes, gelegen in Nieuwstraat 28, 9340 Lede. Telefoon: 0476 86 20 58 En hierna genoemd als

Nadere informatie

BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN

BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 BELGISCH KAMPIOENSCHAP WIELRENNEN ZONDAG 29 JUNI 2014 Elite met contract (dames) - start om 08u00 Elite met contract

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes

Welkom. Welkom bij BIbelOtje. Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Welkom Welkom bij BIbelOtje Zelfstandig kinderdagverblijf voor 22 kindjes Algemene info Bij Bibelotje is uw kindje alle werkdagen van 7u30 tot 18u welkom! Een dagje spelen bij Bibelotje kost 25. Er wordt

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO

Hoe ziet een avond eruit? een woordje uitleg Over het IBO een woordje uitleg Over het IBO IBO De Verliefde Wolk is meer dan zomaar een opvang. Voor ons is de buitenschoolse opvang gelijk aan vrije tijd. Het is dus geen verlengde van de schooltijd. Het aanbod

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde.

Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Tijdens de komende kerstvakantie is er weer Mish Mash, de coole tienerwerking van stad Vilvoorde. Heb je zin in actie en avontuur? Wil je nieuwe mensen leren kennen? Is je vakantie doodsaai omdat je vrienden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN

Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Nieuwsbrief Gezinsbond Zelzate februari 2012 ZWEMLESSEN Data zwemlessen - noteer in uw agenda : februari 2012 : 4-11 en 18 maart 2012: 3-10 - 17-24 en 31 april 2012: 21 mei 2012: 5-12 - 19 en 26 juni 2012:

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse

Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse Kinderopvang in de scholen van Asse (Versie vanaf 1 september 2016) Organiserend bestuur De buitenschoolse opvang is een initiatief van het gemeentebestuur Asse,

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Vakantie in Bierbeek

Vakantie in Bierbeek Vakantie in In deze vakantiebrochure ontdek je wat de kinderen allemaal kunnen beleven gedurende de zomermaanden in. Je krijgt een overzicht van de speelplein- en sportweken én de buitenschoolse kinderopvang.

Nadere informatie

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE

Speelplein Jil&Jul. Speelplein Jil&Jul. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde. zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde JEUGDDIENST LIERDE Nieuwstraat 21 9570 Lierde 055/43.10.31 jeugddienst@lierde.be 12 Speelplein Jil&Jul zomer 2014 Gemeentebestuur & OCMW Lierde

Nadere informatie

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch)

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch) DE SPORTDIENST EN SPORTRAAD VAN PITTEM ORGANISEREN: Het zomersportkamp Voor het 4de tem 6de leerjaar maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli Inschrijven kan vanaf dsdag 28 april 2015. 60 50 plaatsen

Nadere informatie

Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer?

Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer? Comeniusproject: Are you a CO 2 nsumer? Beste ouders en leerling, beste gastgezin Vrijdag, 4 maart 2011 In onze vorige brief beloofden we u extra uitleg over de uitwisseling van 16 tot en met 19 maart

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Kinderopvang in Oostrozebeke

Kinderopvang in Oostrozebeke afdeling vrije tijd dienst kinderopvang lokaal overleg kinderopvang Kinderopvang in Oostrozebeke 1. Diensten voor opvanggezinnen 2. Zelfstandige kinderdagverblijven 3. Initiatief buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Baby en Kinderdagverblijf

Baby en Kinderdagverblijf Baby en Kinderdagverblijf Stationsstraat 45 8020 Oostkamp 050/84.16.04 Huisreglement Dit huisreglement, voor het laatst gewijzigd op 12/11/2013, vervangt alle voorafgaande. De Paddestoel wordt uitgebaat

Nadere informatie

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte!

Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! Van enkele blikvangers van de voorbije week breng ik jullie graag op de hoogte! 1 begint meer en meer op een echte te lijken! Lange grijze haren worden eraan toegevoegd doordat we de eerder gescheurde

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015

Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 Beste ouders, Nieuwsbrief herfstvakantie 2015 We hebben een fijne zomervakantie achter de rug en kijken al uit naar de volgende! Onze laatste vakantiedag sloten we af op de kijkboerderij De Pierlapont,

Nadere informatie

Info 13 Vrijdag 20 maart 2015

Info 13 Vrijdag 20 maart 2015 Info 13 Vrijdag 20 maart 2015 Tussen- en Na-schoolse activiteiten Vanaf volgende week dinsdag verzorgen Grote Broer en Grote Zus een naschoolse activiteit. Deze zijn bedoeld voor de groepen 3 t/m 6, de

Nadere informatie