Duurzaamheid voor schone toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheid voor schone toekomst"

Transcriptie

1 NIEUWSBLAD V A N CAMFIL FARR NR. 2/2009 Duurzaamheid voor schone toekomst Werken aan lagere ventilatiekosten Gold Series tegen stof bij Oystar Uitgebreide behandelingstest in Amerikaans topziekenhuis Lundbeck gaat groen met energiezuinige Hi-Flo XL Totale filterdeal met Citicorp en AREVA-certificering in Frankrijk

2 Werken aan lagere ventilatiekosten In de laatste uitgave sprak ik over ons doel om duurzaam te worden en het belang dat we daaraan hechten. Door op dit vlak een leidende rol te spelen, kunnen we onze wereldwijde leiderschapspositie verstevigen, het respect van de markt verdienen en onze geloofwaardigheid als het groenste luchtfilterbedrijf op aarde waarmaken. In deze uitgave vindt u kort een overzicht van onze vorderingen op dit gebied, maar alle details over ons duurzaamheidsprogramma, onze vooruitgang en onze verwachtingen vindt u in het duurzaamheidsrapport op onze website (Camfil Farr's Sustainability Report). Energiebesparing is nauw verbonden met duurzaamheid. In het hedendaagse energiedebat dringen overheden er steeds sterker op aan dat commerciële en industriële vastgoedeigenaren zich de grondbeginselen van energiebesparing eigen maken en steeds groener te werk gaan. Door in HVAC-systemen te kiezen voor de juiste filters met een passend filterrendement en de laagste drukval, worden gebouwen duurzamer en kan het energieverbruik sterk omlaag zonder dat dit ten koste gaat van het gezonde binnenklimaat voor gebruikers. Kort geleden hebben we in Zweden een reeks drukbezochte seminars georganiseerd in het kader van energiebesparing en zorg voor het milieu. De gastsprekers en onze experts spraken onder andere over zuinig energiegebruik en klimaatverandering, de energieclassificatie van filters, binnenluchtkwaliteit en verwante gezondheidsproblemen, de prestaties van ventilatoren in luchtbehandelingsunits, en warmtewisselaars en energieterugwinning. En de boodschap was overduidelijk: ventilatiesystemen in gebouwen zijn energievreters (zie ook 'Energie besparen' op pag. 4). Zo hebben we berekend dat het in Zweden wel 1,4 TWh kost om lucht door de filters in alle luchtbehandelingssystemen in het land te voeren. En we weten uit ervaring dat de juiste filters met een passende drukval een enorme impact kunnen hebben op het energieverbruik en de koolstofuitstoot van Zweedse gebouwen. Dit is slechts één voorbeeld van één land, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de voordelen voor de gezondheid die het gebruik van een betere kwaliteit filters met zich meebrengt. Tijdens een van de seminars merkte een extern expert bovendien op hoe het gebruik van filters met een matige kwaliteit het rendement van een ventilatiesysteem negatief beïnvloedt: als er zich bijvoorbeeld veel stof heeft verzameld in een warmtewisselaar, daalt het rendement met ongeveer 50 procent. Dat kost zo'n 1700 kwh aan extra energie per jaar per appartement in een flatgebouw. Dit is uiteraard geen nieuws voor ons: we hebben jarenlang op de bres gestaan voor de voordelen van certificering van filterprestaties, LCC-analyse en hoogrendementsfilters met een lage drukval. Kwaliteitsfilters mogen dan wat meer kosten, maar deze investering betaalt zich altijd helemaal, en in veel gevallen zelfs meerdere malen terug dankzij de voordelen op de lange termijn, zoals een lager energieverbruik, een hogere binnenluchtkwaliteit, een lager filtervervangingsinterval en minder afval. Veel plezier met deze uitgave, waarin u alles leest over de nieuwste luchtbehandelingsoplossingen voor onze gewaardeerde klanten. Alan O'Connell, President en CEO FOTO: FOTOLIA 2

3 Streven naar een positie als marktleider op het gebied van duurzaamheid Duurzaamheid kan op vele manieren worden omschreven, maar het gaat in feite om de balans tussen economische groei, milieubescherming en sociale verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de levenskwaliteit van de huidige bevolking en de komende generaties. Klimaatverandering en het groeiende bewustzijn met betrekking tot het besparen van grondstoffen in de maatschappij eisen daarom dat ook de luchtfilterbranche verantwoordelijk handelt en oplossingen biedt. Het bieden van een hoge binnenluchtkwaliteit, een lager energieverbruik in luchtbehandelingssystemen met betere filters en onze integrale benadering van productbeheer (Cradle-to-Grave) spelen een belangrijke rol in dit proces. In het kader van voortdurende verbetering zijn we onze bedrijfsvoering aan het optimaliseren om de branche nog sterker in de richting van duurzaamheid te sturen en om onze eigen impact op het milieu te verlagen. Dankzij onze langetermijnvisie met betrekking tot milieubescherming draagt de officiële missie van Camfil Farr, erkend worden als de duurzame marktleider in de luchtfilterbranche, bij aan een betere toekomst. Voor bedrijven zoals Camfil Farr vereist dat een constante verbetering van de duurzaamheid van bedrijfsprocessen, procedures en producten. Het komt erop neer dat duurzaamheid bij ons in hetzelfde rijtje staat als sociale zekerheid, mensenrechten, milieuvoordelen en financieel welzijn. Door duurzaamheid te verweven in de producten en diensten van Camfil Farr, laten we zien dat de economie, het milieu en sociale verantwoordelijkheid alle drie met elkaar in verband staan. Zoals staat beschreven in het duurzaamheidsrapport van Camfil Farr, het eerste in de branche, is het verenigen van al deze aspecten onze nieuwe missie op het gebied van duurzaamheid. Een stap verder in traditie We zijn al jaren bezig om onze activiteiten en die van onze klanten groener te maken. Op het gebied van duurzaamheid zijn we vroeg begonnen met het implementeren van een duurzame denkwijze door al in de jaren 90 te beginnen met het bepalen van de levenscycluskosten (LCC) van onze producten. Op basis van dit onderzoek stelde onze R&Dafdeling vast dat het energieverbruik van luchtfilters bij gebruik in luchtbehandelingssystemen de belangrijkste milieufactor is. Door in het productontwerp te streven naar een lager energieverbruik, konden we de samen wer king met onze grondstoffenleveranciers al vroeg sturen en tegelijkertijd klanten bewust maken van welke voordelen het juiste filter in de juiste filtertoepassing met zich meebrengt voor het energieverbruik. Onze luchtbehandelingsoplossingen helpen onze klanten om milieuvriendelijker te worden. We adviseren hen dagelijks over de keuze voor de meest energiezuinige filters. Nu gaan we ons ook richten op het ontwikkelen van volledig duurzame oplossingen, waarbij de complete levenscyclus van het product in ogenschouw wordt genomen. Bovendien streven we ernaar om de vertrouwensband met onze klanten te onderhouden en versterken door de hoogste bedrijfsethische normen te hanteren, of het nu gaat om het respecteren van intellectuele eigendommen of om eerlijke concurrentie en zakelijke transparantie. Daarvoor moet in onze strategie, onze middelen, onze procedures en onze aanpak rekening gehouden worden met de effecten van onze bedrijfsvoering op de korte en lange termijn zonder daarbij de directe gevolgen uit het oog te verliezen. Dat is dan ook de reden waarom we ons streven naar duurzaamheid nogmaals onderstrepen door al onze marktleidende initiatieven te bundelen in het allesomvattende duurzaamheidsprogramma dat in begin 2009 van start is gegaan. Hierover kunt u meer lezen in ons duurzaamheidsrapport. Naar onze mening is de tijd rijp om als eerste luchtfilterproducent formeel te streven naar duurzaamheid. De interesse in alles wat 'groen' is, zal blijven groeien, ondanks de huidige wereldwijde economische situatie. De wereld moet energie besparen en meer hernieuwbare bronnen aanboren. Steeds meer bedrijven leggen hun koolstofemissies vast. Overheden stellen doelen om de afvalberg te verkleinen. Energieoverschotten worden omgezet in energierendement en landen stappen over van milieuvriendelijke duurzaamheid naar integrale duurzaamheid, en leggen daarbij een sterker verband tussen duurzaamheid en het menselijk welzijn. Betere gezondheid De internationale Camfil Farr Group streeft ernaar om een belangrijke rol te spelen op het gebied van gezondheid en welzijn. Ons devies is niet voor niets 'schoon en groen'. Met ons uitgebreide productaanbod voor een breed scala aan toepassingen bieden we onze klanten in eerste instantie schone lucht en een gezonde omgeving voor mensen. >>> 3

4 We weten dat luchtverontreiniging kan worden gekoppeld aan ziekte en vroegtijdig overlijden. Elke dag ademen we zo'n tien kilo lucht in en uit. Als deze lucht verontreinigd is, nemen we ook de verontreiniging op in ons lichaam waardoor deze onze gezondheid kan beïnvloeden. Onze systemen voor luchtbehandeling en beheersing van luchtverontreiniging houden binnen- en buitenlucht schoon en beschermen zo onze gezondheid en het milieu. Dat is waar de Camfil Farr Group zich mee bezig houdt. Energie besparen Camfil Farr is blij met de constante dialoog met klanten over het verlagen van hun energieverbruik en bedrijfskosten. Daarnaast streven we ernaar om nieuwe technologieën en methoden te ontwikkelen waarmee wij onze klanten nog efficiënter en bewuster met energie om kunnen te laten gaan. De kosten voor ventilatie van gebouwen zijn aanzienlijk, en filters zijn het enige onderdeel in een HVAC-systeem dat tegen redelijke kosten kan worden vervangen. Normaal gesproken is het energieverbruik verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de totale levenscycluskostprijs van een ventilatiesysteem en het typische energieverbruik van filters loopt op tot circa 30%. Door het juiste filter te kiezen met een passend filterrendement en de laagste drukval, kan men aanzienlijke energiebesparingen realiseren zonder dat het ten koste gaat van de gezonde binnenluchtkwaliteit (IAQ). van de totale eigendomskosten (TCO), bieden extra waarde buiten de al eerder genoemde classificatiesystemen voor energieverbruik en kwaliteit. Groene producten De producten van Camfil Farr worden ontwikkeld met het oog op een minimale milieu-impact tijdens productie, gebruik en verwijdering. Sommige van onze producten worden bovendien voor een groot deel geproduceerd uit gerecycled materiaal, zoals het kunststof voor filterframes en andere onderdelen. Onze groene producten zijn energiezuinig, lichter, vereisen minder verpakkingsmateriaal en hebben een langere levensduur. Camfil Farr onderscheidt zich gewoonlijk van concurrenten door het lagere energieverbruik van onze producten. Het besparen van energie en middelen, afvalbeheer, en de bewaking en het verminderde gebruik van schadelijke chemische stoffen in onze productiefaciliteiten behoren ook tot onze zakelijke doelen. Steun voor een betere binnenluchtkwaliteit We hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van internationale normen voor het beoordelen van filterprestaties om zo de uiterst belangrijke relatie tussen een hoog filterrendement en een goede binnenluchtkwaliteit vast te leggen. Deze normen worden vandaag de dag door de branche erkend als het technische uitgangspunt. Deze inzet heeft ook onze klanten bewuster gemaakt van het belang van de keuze voor een passend filter in de juiste filtertoepassing. Betere technische gegevens over filterprestaties onder realistische bedrijfsomstandigheden zijn een ander resultaat van ons streven naar standaardisering binnen de branche zodat het mogelijk is om luchtfilters op een eerlijke manier te vergelijken en misleidende claims vast te stellen. Zorg Camfil Farr wil marktleider zijn in een markt die we al leiden. We willen dat de mensen ons volgen, en niet andersom. Duurzaamheid is van essentieel belang voor onze toekomst, en als puntje bij paaltje komt draait het allemaal om hoe anderen tegen onze handelswijze aankijken. Camfil Farr kijkt vol vertrouwen uit naar een duurzame toekomst met onze klanten: daar zorgen we voor. Betere binnenluchtkwaliteit Het verlagen van het energieverbruik alleen is echter niet genoeg. Onze producten moeten ook een goede binnenluchtkwaliteit leveren. Camfil Farr heeft een uitgebalanceerd classificatiesysteem voor luchtkwaliteit/energieverbruik ontwikkeld dat klanten helpt om het juiste filter te selecteren: het ABCDEFG-classificatiesysteem voor luchtfilters. In de Verenigde Staten wordt het energieverbruik van onze luchtfilters geclassificeerd volgens ons 5-sterrenclassificatiesysteem. Dit helpt klanten om energiezuinig te werk te gaan en te voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving, en levert meer op dan besparingen op de korte termijn. Onze klanten maken gebruik van een heel scala aan hulpmiddelen van Camfil Farr om de optimale combinatie van filters te bepalen voor de laagst mogelijke bedrijfskosten. Deze diensten, waaronder software voor het selecteren van producten en het verlagen van de levenscycluskostprijs, een TFMconcept (Total Filter Management) waarin alle aspecten van filtergebruik worden meegenomen, en analyse DAAR ZORGEN WE VOOR: 'Camfilcairing', een concept dat voortvloeit uit de woorden Camfil, 'caring' (zorg) en 'air' (lucht), staat voor het interne programma van de groep waarin wordt gestreefd naar de integratie van duurzaamheid en zakelijke sociale verantwoordelijkheid. Camfilcairing is allesomvattend: van energiebesparing en groen transport tot het verkleinen van de impact op het milieu. Bomen planten bij onze fabriek in Maleisië (foto), het aannemen van gehandicapt personeel, het inzamelen van fondsen voor ouderen en het inzamelen van voedsel voor de armen zijn voorbeelden van vrijwilligersprojecten die onze medewerkers in verschillende landen uitvoeren in het kader van Camfilcairing (ga naar voor meer informatie). 4

5 Uniek in de branche sustainability report 2008 Camfil Farr is het eerste luchtfilterbedrijf ter wereld dat een zakelijk duurzaamheidsrapport publiceert. Het rapport, dat kort geleden werd gepresenteerd, omschrijft de eerste stappen, doelstellingen en prestatieindicatoren op weg naar duurzaamheid. Het is nu in een eenvoudig te lezen en milieuvriendelijke online versie te downloaden op Op de startpagina vindt u tevens koppelingen naar speciale pagina's met uittreksels uit het rapport. Het rapport wordt op vrijwillige basis gepubliceerd om ons streven naar een écht duurzaam bedrijf te beschrijven. Camfil Farr is ervan overtuigd dat duurzaamheid van wezenlijk belang is voor voortdurende groei en om te begrijpen aan welke sociale en milieuaspecten klanten, medewerkers en andere belanghebbenden belang hechten. In het rapport is beschreven hoe het bedrijf een eenduidige benadering van het onderwerp duurzaamheid ontwikkelt aan de hand van vijf basisconcepten: energieverbruik, binnenluchtkwaliteit, groene producten, de toeleveringsketen en risicobeoordeling en -beheer. Camfil Farr Sustainability Report 2008 Camfil Farr Clean Air Solutions Neem voor meer informatie over ons duurzaamheidsprogramma contact op met: Myriam Tryjefaczka, Corporate Sustainability Manager, Camfil Farr, telefoon: , Camfil Farr is ook lid geworden van het Global Compact-programma van de Verenigde Naties en heeft de tien principes met betrekking tot mensenrechten, milieubescherming en eerlijke arbeid ondertekend. Ga voor meer informatie naar Besmetting voorkomen met H1N1-filtratie De verspreiding van het griepvirus H1N1 dat in 2009 van persoon tot persoon wordt overgedragen, is in vele opzichten vergelijkbaar met de manier waarop de normale seizoensgriep zich verspreidt. H1N1, dat ook wel de 'varkensgriep' wordt genoemd, verspreidt zich via druppeltjes in de lucht die ontstaan bij het hoesten, niezen of praten, of wordt rechtstreeks overgedragen via lichaamsvloeistoffen uit de ogen, neus en mond. De meeste druppeltjes die ontstaan als gevolg van hoesten en niezen zijn relatief groot (groter dan 5 micron) en leggen gewoonlijk maar een korte afstand af (1 tot 2 meter) voordat ze uit de lucht neerslaan op oppervlakken in de omgeving. FOTO: FOTOLIA De grootste kans op het inademen van deze druppeltjes bestaat in de nabije omgeving van geïnfecteerde personen wanneer deze niezen of hoesten. Het virus kan gedurende ongeveer twee uur op droge oppervlakken leven, tenzij het wordt uitgeschakeld door een desinfecterend middel. Aanbevolen filteroplossingen Het H1N1-virus is ongeveer nanometer groot (1 nanometer is pakweg keer kleiner dan de dikte van een mensenhaar). HEPA- en ULPA-filters van Camfil Farr laten deeltjes door van maximaal 0,1-0,15 micrometer. Camfil Farr raadt de volgende filteroplossingen aan: tificeerde en geteste HEPA-filters aanbevolen voor het verwijderen van druppeltjes die bijdragen aan de overdracht van het virus. aanbevolen, met een MERV 8 en MERV-A klasse 8 luchtfilter in de eerste trap een MERV 14 en een MERV-A klasse 14 luchtfilterfilter in de tweede trap. MERV is een aanduiding van het filterrendement volgens ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers). MERV-A is een aanvullende teststap waarmee wordt bepaald in hoeverre het filter over langere tijd het opgegeven rendement behoudt. 0,12 micron komt dit overeen met de equivalente Europese filterklasse F7 (EN 779:2002) voor een beschermingsfactor van ongeveer 1,5 tot 2,0 ten opzichte van ongefilterde lucht, en filterklasse H13 (EN 1822) voor een beschermingsfactor van 1000 tot 2000: een factor 500 tot 1000 hoger dan een F7-filter. De kans op besmetting via de lucht is dan zeer beperkt. De vijf filterklassen tussen F7 en H13 bieden een steeds toenemend beschermingsniveau. en -uitvoer om bijvoorbeeld kruisbesmetting te voorkomen. >>> 5

6 H1N1-patienten isoleren Het isoleren van patiënten is de belangrijkste factor voor het beheersen infectieziekten. De isolatieruimte moet een negatieve druk (onderdruk) hebben om te voorkomen dat druppeltjes, de dragers waarop het virus meelift bij het niezen of hoesten, zich naar andere ruimtes in de faciliteit verplaatsen. De ruimte moet bovendien zijn voorzien van een goed ventilatiesysteem dat de hoeveelheid druppeltjes minimaliseert. Wanneer lucht in een geïnfecteerde isolatieruimte niet volledig kan worden afgevoerd, moeten in de leidingen die lucht toevoeren aan het algemene ventilatiesysteem (gerecirculeerde lucht), in leidingen voor recirculatie in afzonderlijke kamers, in afvoerleidingen uit cabines en kasten of in andere afvoerleidingen HEPA-filters worden gebruikt om te voorkomen dat de druppeltjes naar andere zones worden vervoerd. Luchtverversing Afhankelijk van het pandemieniveau en het risico kan de verhouding tussen verse lucht en gerecirculeerde lucht in het HVAC-systeem omhoog worden gebracht om de kans op verspreiding van besmettelijke deeltjes via de lucht te beperken. In kritieke situaties moet de luchtverversing worden verhoogd tot de maximale capaciteit van het HVAC-systeem in de desbetreffende zone. Systemen met een variabel volume moeten zodanig worden ingesteld dat deze de maximale capaciteit gebruiken en de ventilator moet in alle systemen altijd zijn ingeschakeld. Als een luchtfilter binnen 23 minuten 90% van alle deeltjes van 1 micron of groter in een ruimte kan verwijderen, zijn daar slechts 9 minuten voor nodig als de luchtverversingsverhouding wordt verhoogd naar 15. Bescherming van onderhoudspersoneel In luchtbehandelingsunits kan het virus nog een tijdje overleven in filters. Onderhoudspersoneel wordt aangeraden om geschikte beschermingsmiddelen te gebruiken bij het vervangen van gebruikte filters. De filters moeten in plastic zakken worden afgevoerd en verwijderd. Meer informatie Uw plaatselijke filiaal, distributeur of vertegenwoordiger van Camfil Farr kan u meer informatie geven over luchtbehandeling en H1N1 in medische instellingen of intensieve-zorgafdelingen, u helpen bij het technische ontwerp en u in contact brengen met bedrijven voor het ontwerpen van nieuwe systemen en ruimtes. FOTO: FOTOLIA Nieuwe filterbarrières tegen pandemie Camfil Farr heeft twee luchtfilters met een hoog rendement ontwikkeld voor deeltjes kleiner dan 80 nanometer ter bescherming tegen virussen zoals H1N1: Pandemic Barrier 20 en De zuiveringsfactor van deze filters bedraagt respectievelijk 20 en Pandemic Barrier 20 en 2000 worden gebruikt voor eindfiltratie in luchtbehandelingssystemen die aan strenge veiligheids- en hygiëne-eisen moeten voldoen voor de bescherming tegen virussen en bacteriën tijdens pandemieën. Deze filters met een extra hoog rendement zijn compact vormgegeven zodat deze gemakkelijk kunnen worden ingezet ter vervanging van standaard fijnfilters met een 25-mm frame. De filters zijn verbrandbaar en worden geleverd met een afsluitbare plasticzak voor veilige verwijdering. Pandemic Barrier 20 en 2000 hebben een rendement van 95% en 99,95% voor virussen en bacteriën met een deeltjesgrootte van > 0,08 μm. *Dit is een samenvatting van het artikel 'Pandemic influenza H1N1 Air Filtration' van Charlie Seyffer, Manager of Marketing & Technical Materials van Camfil Farr in de V.S. Het artikel werd geschreven om klanten, medische instellingen en intensievezorgafdelingen te informeren over de aanbevolen filteroplossingen voor het voorkomen van besmetting. Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke filiaal, distributeur of vertegenwoordiger van Camfil Farr. 6

7 Stofafscheiding goed voor goud bij Oystar Een internationaal leider in de branche voor farmaceutische apparatuur heeft de allerbeste partner voor stofafscheiders nodig met betrouwbare ondersteuning wereldwijd. Een voorbeeld daarvan is het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Oystar Manesty, dat al 80 jaar een van 's werelds grootste fabrikanten van apparatuur voor tabletproductie is. Oystar Manesty s tabletpersen en coatingsystemen zijn uitgerust met het nieuwste van het nieuwste wat betreft productietechnologie zodat de apparatuur voldoet aan de strengste eisen in de farmaceutische industrie. Het bedrijf levert een breed scala aan machines voor de tabletproductie, zoals drogers, coatingsystemen, persen en blisterverpakkings-, vul-, seal-, afdicht-, verpakkings- en palletingsystemen. Deze apparatuur wordt geleverd aan producenten in de farmaceutische industrie in Europa, Afrika, Azië, Oceanië en Noord- en Zuid-Amerika, en kan van 9000 tot ruim 1 miljoen losse, dubbellaagse en bruistabletten per uur maken in verschillende batchgrootten. De coatingsystemen van het bedrijf bieden de allernieuwste technologie op het gebied van pillen- en tabletcoatings op waterbasis. Enkele belangrijke producten van Oystar zijn de Xpress WiP- en AccuSpray-systemen. Voldoen aan ATEX-regelgeving Het grootste deel van de machines die Oystar Manesty produceert, wordt geëxporteerd. De nieuwe Europese veiligheidsrichtlijnen, die bekend staan als ATEX, zijn van groot belang voor bedrijven zoals Oystar, die apparatuur produceren en leveren voor gebruik in mogelijk explosiegevaarlijke omgevingen (ook bekend als gevaarlijke zones). Deze EU-richtlijnen zijn ook van toepassing op klanten die gebruikmaken van Oystar's machines voor de productie van tabletten. ruimteventilatiesystemen. Op dit moment maken bedrijven in de farmaceutische industrie in Noord-, Zuid- en Midden-Amerika, Azië en Europa gebruik van deze stofafscheiders met insluiting. De GSC combineert een hoog filterrendement met een veilig systeem voor het wisselen van filters en eenvoudig onderhoud, en beschermt daarbij personeel en milieu tegen productiestof. Voor het wisselen van de filtercassettes en het stofverwijderingssysteem onder de afscheider zijn veilige insluitingssystemen leverbaar. Voor het wisselen van cassettes wordt gebruikgemaakt van de BIBO-methode (Bag-In, Bag-Out), terwijl voor het stofverwijderingssysteem een voeringtechniek wordt gebruikt. Camfil Farr APC levert ook secundaire veiligheidssystemen met HEPA-filters voor gebruik na de stofafscheider. Dit systeem dient als back-up en maakt het bovendien mogelijk om de gefilterde lucht terug te voeren in het HVAC-systeem, hetgeen de energiekosten aanzienlijk verlaagt. Stof insluiten bij klanten van Oystar De ATEX-regelgeving en volledige insluiting van stof zijn van cruciaal belang zijn voor klanten van Oystar Manesty. Daarom ging dit bedrijf op zoek naar een leverancier van stofafscheiders die overal ter wereld aan deze eisen kan voldoen en tegelijkertijd de technische ondersteuning daarvoor kan bieden. De keuze viel uiteindelijk op de GSC-serie stofafscheiders van Camfil Farr, vanwege de hoge productiekwaliteit, het vermogen en het bijzonder eenvoudige en snelle systeem voor het wisselen van filters. De flexibiliteit van de GSC's als het gaat om plaatsing van toegangen en explosiekleppen is een ander kenmerk waar Oystar voordeel van heeft. "We hebben gekozen voor Camfil Farr APC en zijn nog steeds erg blij met die keuze omdat de apparatuur niet alleen bijzonder robuust is, maar ook flexibel wat betreft het formaat, de specificaties en de optie voor veilige insluiting," zegt Ian Harrop, HVAC & Installation Engineer bij Oystar Manesty. Andere factoren waren de mogelijkheid van Camfil Farr APC om snel te reageren op vragen en afwijkende tekeningen, het leveren van reserveinstallaties en ondersteuning aan zowel interne als externe project- en sales engineers van Oystar Manesty, evenals de korte levertijd voor de GSC's. Op dit moment is Camfil Farr APC Europa wereldwijd hoofdleverancier van stofinsluitingssystemen van Oystar Manesty. De twee risico's van stof De mogelijke stofontwikkeling bij de productie van farmacologische middelen kent twee belangrijke risicofactoren: de gevaarlijke, toxische of allergene eigenschappen van de stof wanneer personeel daaraan wordt blootgesteld, en de explosieve eigenschappen van de stof. In de meeste gevallen moet stof worden ingesloten. Camfil Farr's experts op het gebied van beheersing van luchtverontreiniging (Air Pollution Control) bevelen de Gold Series Camtain (GSC) aan voor verschillende stofafscheidingstoepassingen in de farmaceutische industrie, waaronder in tabletpersen, coatingsystemen, wervelbeddrogers, sproeidrogers, mixers, korrelvormers en algemene FOTO: GETTY IMAGES 7

8 Superieure prestaties bewezen in Amerikaans topziekenhuis dat het rendement van filters met grove mediavezels na verloop van tijd afneemt. Een ander doel was om de klant te laten zien hoe de filterkosten omlaag gebracht konden worden door overbodige voorfilterbanken uit het systeem te halen en het onderhoudsschema van de voorfilters aan te passen van vier wisselingen per jaar naar slechts twee wisselingen per jaar met filters van Camfil Farr. Dit zou ook de voorraad van de klant beperken voor beter beheer en een eenvoudiger bestelproces. Camfil Farr voert langetermijntests uit in praktijksituaties over de gehele wereld met als doel om de prestaties van filters met uiterste nauwkeurigheid te kunnen bepalen. Het medisch centrum van een grote universiteit in het noordoosten van de V.S. is een van de grootste en meest vooraanstaande gezondheidscentra van Noord-Amerika. Het behandel-, onderzoeks- en trainingscomplex heeft een jaaromzet van 7 miljard dollar en biedt werk aan ruim medewerkers. Tot het complex behoren verschillende gerenommeerde kenniscentra op het gebied van transplantatie, kankerbestrijding en neurochirurgie. Het wordt bovendien gezien als een van de beste ziekenhuizen in Amerika. Door de jaren heen heeft het universitair medisch centrum luchtfilters gekocht van dezelfde leverancier en gecombineerd met luchtbehandelingsinstallaties van verschillende merken. Na een kennismaking met de plaatselijke distributeur van Camfil Farr ontdekte het centrum Camfil Farr's filters met fijne mediavezels en het concept voor totale eigendomskosten (TCO). Op basis daarvan werd besloten om een vier maanden durende in-situ test uit te voeren met vier luchtbehandelingsunits. Het doel van de test was om te demonstreren Durafil (Opakfil) en Hi-Flo getest Het doel van de test was om de prestaties van Camfil Farr's filters Durafil ES MV14 en Hi-Flo MV14 te vergelijken met een zakkenfilter met grove mediavezels en een doosfilter met grove mediavezels van twee concurrenten. Durafil, dat is voorzien van een zeer fijn natgevormd vezelmedium, staat bekend om het hoge rendement in een compact V-bankontwerp. In de V.S. heeft dit type filter een ECI (Energy Cost Index) van vijf sterren, waarmee dit een van de meest efficiënte door ASHRAE goedgekeurde luchtfilters is op de Noord-Amerikaanse markt. (In Europa wordt Durafil verkocht onder de naam Opakfil.) Hi-Flo bestaat uit fijn gevouwen met lucht gevormde glasvezelmedia. Dit filtermateriaal van hoge kwaliteit heeft een dunne mediavezel en is regelmatige gevouwen voor de consistente en betrouwbare afvang van deeltjes op submicronniveau gedurende de gehele levensduur. De resultaten van de in-situ test toonden aan dat de fijne vezels in de Durafil en Hi-Flo-filters beter presteerden. De klant heeft Camfil Farr nu gevraagd om een volledige analyse van alle 130 luchtbehandelingsunits in het complex uit te voeren en zal een gedetailleerd filteronderzoek ontvangen met informatie over de totale besparing en de voordelen van een overstap naar Durafil en Hi-Flo. FOTO: FOTOLIA Tests tegenover werkelijk rendement "Verschillende filterproducenten bieden filterproducten aan met filtermedia die in werkelijkheid niet hetzelfde rendement behaalt als tijdens de standaard ASHREA-tests," vertelt Danja McMillan, Northeast Region Sales Manager van Camfil Farr in de V.S. "Gebruikers denken op basis van een ASHRAE-testrapport dat ze en product kopen dat een bepaald filterniveau biedt." "Deze producten halen het zuiveringsniveau dat uit het ASHRAE-testrapport blijkt echter niet wanneer de filters in het systeem van de gebruiker worden geïnstalleerd. De gebruiker heeft dus betrouwbare gegevens nodig over het verschil tussen het realistische filterrendement en het filterrendement in het testrapport. Met onze in-situ tests bieden wij onze klanten het bewijs met de eigen luchtbehandelingsunits op eigen terrein." 8

9 Baanbrekend werk op weg naar duurzaam spoorvervoer Dieselelektrische locomotieven verbruiken grote hoeveelheden koellucht om de elektrische motoren en generatoren in het tractiesysteem van de locomotief te koelen. Vroege dieselelektrische locomotieven maakten gebruik van paneelfilters voor het filteren van deze lucht, maar naarmate de locomotieven groeiden, nam het koelluchtvolume ook toe, waardoor het filteroppervlak en de onderhoudseisen van het groeiende aantal Vooruitgang in de metro met goede filtratie Camfil Farr is de grootste leverancier van luchtfilters voor metrostellen in Noord- Amerika en doet zaken met alle grote openbaarvervoermaatschappijen in de V.S. De belangrijkste toepassingen zijn de filtratie van koellucht voor tractiemotoren waarmee de stellen worden aangedreven, en filtratie van de aanvoer van frisse lucht in de wagons. Door de koellucht van tractiemotoren te filteren, blijven de motoren van binnen schoon en kunnen deze koeler draaien. Hierdoor neemt ook het aantal motorstoringen als gevolg van oververhitting af, evenals het aantal gevallen van kortsluiting als gevolg van vervuiling van de stroomwisselaars (spoelen). Goede filtratie van de luchttoevoer in de metrostellen zorgt voor een schoner interieur en een beter rendement van de verwarmings- en koelspiralen in het luchtbehandelingssysteem. paneelfilters de pan uit rees. In de jaren 50 ontwikkelde Camfil Farr de Dynavane inertieluchtfilters om dit probleem op te lossen en al gauw werd dit type filter de standaard voor locomotieven in stoffige omgevingen. Omdat inertieluchtfilters het filteroppervlak hebben van drie paneelfilters, hoeft de luchtinlaat minder groot te zijn terwijl de vraag naar koellucht stijgt. De onderhoudseisen van de volledig metalen Dynavane-filters zijn bovendien minimaal: gewoonlijk volstaat een gang naar de treinwasstraat om de paar maanden tussen grote onderhoudsbeurten die meestal elke zeven tot acht jaar worden uitgevoerd. De Dynavanes die op dit moment in verschillende delen van de wereld worden gebruikt, dragen bij aan een groenere planeet door jaarlijks duizenden tonnen aan stof te verwijderen zonder dat dit op de vuilnisbelt belandt. Vouwfilters Met het oog op de beperkingen voor het formaat en de drukval bieden vouwfilters de beste combinatie van rendement, drukval en levensduur voor luchtbehandelingssystemen in metrostellen. Veel metronetwerken beginnen uitsluitend als ondergrondse netwerken, maar naarmate het netwerk wordt uitgebreid naar de buitenwijken, komen de metrostellen steeds vaker bovengronds vanwege de lagere constructiekosten. In veel van zulke netwerken werd aanvankelijk geen rekening gehouden met de uitdagingen die gepaard gaan met het verwijderen van stof, regenwater en sneeuw uit de luchtinvoer. Bovendien kan indringend water grote problemen veroorzaken. In de V.S. ontwikkelde Camfil Farr de R30/30WR paneelfilters specifiek voor toepassingen in het openbaar vervoer waar de luchtzuiveringsfactor ten minste MERV 7 (G4) moet zijn en waar het niet mogelijk was om bestaande inlaatsystemen te voorzien van efficiënte vochtafscheiders. Het filtermedium, het frame en de lijm van de R30/30WR zijn volledig watervast en regen dringt niet door het filter heen. Openbaar vervoer voorkomt massale opstoppingen Veel van de grootste en snelst groeiende metropolen hebben een punt bereikt waarop opstoppingen in het persoonlijke vervoer, van auto's en motoren tot fietsen, de groei van de stad belemmert en de levenskwaliteit nadelig beïnvloedt. De oplossing is een openbaarvervoersysteem dat zich verhoogd bovengronds of ondergronds verplaatst. Openbaarvervoersystemen maken gebruik van elektriciteit, en het energieverbruik en de emissies daarvan bedragen slechts een fractie van die van individueel vervoer en de dieselbussen die ze vervangen, ongeacht hoe deze elektriciteit wordt opgewekt. Spoorwegen op het juiste spoor Begin jaren 90 ontwikkelde Camfil Farr Railroad het eerste RF180 hybridezakkenfilter voor uitlaatgassen dat niet alleen over een hoger rendement beschikte dan eerdere zakkenfilters maar dat ook zes maanden lang betrouwbaar zijn werk deed, ongeacht de bedrijfsomstandigheden van de locomotief. Het Model 400 smeeroliefilter en het Model 400 HE brandstoffilter werden ook geïntroduceerd om de betrouwbaarheid op de lange duur te verbeteren en het filterrendement in elektronische injectiesystemen te verbeteren. Sinds deze initiatieven van Camfil Farr maakt meer dan de helft van de langeafstandsdiesellocomotieven in Noord-Amerika gebruik van een zesmaandelijks filteronderhoudsschema. Voor 1995 moesten de filters elke drie maanden worden vervangen. Deze enorme ontwikkeling in de onderhoudsschema's op het spoor heeft in de afgelopen vijftien jaar een geschatte ton aan gebruikte filters en dozen bespaard, evenals meer dan 4000 ton olie en brandstof die in de filters is geïmpregneerd. 9

10 Lundbeck maakt zich sterk voor energiebesparing In de energiebewuste maatschappij van tegenwoordig proberen alle producenten het energieverbruik van hun installaties te verlagen om kosten te besparen en een groenere bedrijfsvoering te realiseren. Het selecteren van de juiste luchtfilters voor hun luchtbehandelingssystemen is één manier om energie te besparen. Luchtfilters zijn gewoonlijk verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de kosten van het totale ventilatiesysteem. Wanneer in productiefaciliteiten de juiste luchtfilters met het juiste ontwerp en de laagste gemiddelde drukval worden geïnstalleerd, kan het energieverbruik omlaag met behoud van een hoge luchtkwaliteit voor gevoelige productieprocessen. maakte hij kennis met Camfil Farr's nieuwe Hi-Flo XL-serie en besloot om het luchtfilter onder realistische bedrijfsomstandigheden te vergelijken met bestaande luchtfilters in een luchtbehandelingsunit. Morten Sehested maakt regelmatig gebruik van Camfil Farr's software voor het berekenen van de levenscycluskostprijs en voerde de gegevens voor het systeem in om tot de ontdekking te komen dat de Hi-Flo XLT precies voldeed aan zijn eisen op het gebied van drukval en rendement gedurende de levensduur. Met het programma van Camfil Farr kan de levenscycluskostprijs voor Hi-Flo XLT worden berekend op basis van de unieke bedrijfsomstandigheden en eisen in de fabriek van Lundbeck. De software kan worden aangepast zodat rekening wordt gehouden met de samenstelling van de lucht (de concentratie en hoeveelheid deeltjes) afhankelijk van het seizoen en geografische locatie, en met de kosten die de klant maakt voor filters, arbeid (installatie), verwijdering, reiniging en energieverbruik. Test bewijst besparing Tijdens de test onder realistische bedrijfsomstandigheden in de fabriek in Kopenhagen werd de drukval in de luchtbehandelingsunit continu gemeten. De resultaten toonden aan dat deze in de Hi-Flo XLT slechts heel langzaam toenam, waardoor het energieverbruik laag kon blijven. Als vuistregel wordt aangenomen dat een daling van de drukval met één Pascal in een doorsnee-installatie die een jaar lang de helft van de tijd draait, 1 euro aan energiekosten bespaart. In het geval van Lundbeck gold dat het bedrijf ongeveer 1 euro per Pascal kon besparen door Hi-Flo XLT te gebruiken wanneer het ventilatiesysteem van de fabriek 5600 uur per jaar in gebruik zou zijn, en zelfs meer als het systeem 24 uur per dag zou draaien. Voor Lundbeck, een internationaal farmaceutisch bedrijf met het hoofdkantoor in Kopenhagen (Denemarken), was het een gemakkelijke keuze. Lundbeck ontwikkelt en verkoopt geneesmiddelen voor de behandeling van neurologische aandoeningen zoals depressie, schizofrenie, de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson en insomnie. Het bedrijf is bovendien wereldleider op het gebied van geneesmiddelen voor de behandeling van aandoeningen in het centrale zenuwstelsel. In de fabriek van Lundbeck in Kopenhagen moet het ventilatiesysteem voor de geneesmiddelenproductie en voor de comfortlucht foutloos werken en ultraschoon zijn. Daarvoor zijn de juiste hoogrendementsfilters met een lange levensduur nodig. Daarnaast wilde Lundbeck het energieverbruik van ventilatoren verlagen om daarmee energiezuiniger te worden. Hi-Flo XLT getest Morten Sehested houdt zich bezig met de luchtbehandelingssystemen in de fabriek van Lundbeck in Kopenhagen. Hij is een specialist die al bijna twaalf jaar bij Camfil Farr in Denemarken werkt aan oplossingen voor ventilatieproblemen en verbetering van luchtzuiveringsprocessen. In 2007 Vochtafscheiding met Camvane Op basis van zijn uitgebreide ervaring met ventilatiesystemen wist Morten Sehested ook dat de drukval en het rendement worden beïnvloed door vocht in de filters. Om dit probleem op te lossen, werden er buiten een aantal belangrijke luchtinlaten van de fabriek in Kopenhagen Camvane-inlaatroosters geplaatst. Deze vochtafscheiders hebben een zeer hoog rendement en voorkomen dat waterdruppels een ventilatiesysteem binnendringen. >>> 10

11 Minder broeikasgassen Lundbeck gaat er in de komende jaren naar streven om de uitstoot van koolstofdioxide in 2016 op hetzelfde niveau te houden als in Er zal dus nog meer aandacht moeten worden besteed aan de gekozen filters en het totale luchtbehandelingssysteem om het energieverbruik te verlagen en dit doel te bereiken. De voortdurende samenwerking tussen Lundbeck en Camfil Farr speelt daarbij een belangrijke rol. "Camfil Farr heeft de kennis en de expertise om onze problemen op het gebied van luchtbehandeling op te lossen en ons energieverbruik te verminderen. Deze samenwerking is van groot belang voor onze toekomstige energiebesparing en om onze totale uitstoot te verlagen," aldus Morten Sehested. 20% besparen op gebruikskosten met Hi-Flo XL 20% verschil Standaardfilters Hi-Flo XL Hi-Flo XL voor maximaal rendement Camfil Farr's energiezuinige Hi-Flo XL wordt in Scandinavië opnieuw geïntroduceerd met een nieuw ontwerp en verbeterde prestaties. Een nieuwe marketingcampagne wijst mogelijke gebruikers op het optimale ontwerp van de Hi-Flo XL en hoe dit ervoor zorgt dat de zakkenfilters een consistent hoge luchtkwaliteit en een laag energieverbruik kunnen realiseren. Hi-Flo XLT Energiezuinige Hi-Flo XL verlaagt de grootste kostenpost: energie Onderhoud, verwijdering Aanschaf filters Energie Totale kosten van een ventilatiesysteem Zuiver conische zakken voor een lagere drukval Hi-Flo XL brengt belangrijke factoren zoals lage kosten, milieubewust denken en een laag energieverbruik samen in één unieke filterserie. De gestroomlijnde Hi-Flo XL-serie is gecertificeerd door Eurovent en bestaat nu uit 36 modellen in plaats van 134, waardoor filterselectie en voorraadbeheer voor zowel klanten als distributeurs een stuk gemakkelijker is. De hightech filtermedia en het nieuwe kunststof frame van de Hi-Flo XL uit één stuk zijn in eigen beheer ontwikkeld door de R&D-afdeling van Camfil Farr. De lichte filtermedia en het frame zijn bovendien milieuvriendelijk omdat ze volledig verbrandbaar zijn en daardoor goedkoper te verwijderen. Wanneer het tijd wordt om het filter te vervangen, hoeft het gebruikte filter alleen in een verbrandbare zak geplaatst te worden. Luchtstroom Standaardfilters Hi-Flo XL Energie besparen De nieuwe generatie Hi-Flo XL is speciaal ontwikkeld met het oog op energiebesparing in een breed scala aan toepassingen. De filters zijn ontworpen voor gebruik in vrijwel alle mogelijke typen luchtbehandelingsunits die in commerciële en industriële ventilatiesystemen worden gebruikt. In vergelijking met de meeste standaardzakkenfilters op de markt kan Hi-Flo XL de gebruikskosten van een ventilatiesysteem met ruim 20 procent verlagen omdat de drukval langer laag blijft. Het ventilatiesysteem werkt efficiënter gedurende een langere periode en gebruikt daarom minder energie. Volgens schattingen kan Hi-Flo XLT vastgoedeigenaren een voordeel van ruim 1 euro per Pa(drukval) per filter per jaar opleveren. Wanneer de lucht zo vrij mogelijk en zonder weerstand door de zakken in een luchtfilter stroomt, levert het filter betere prestaties. De zuiver conische zakken van de Hi-Flo XL zorgen daarvoor dankzij een nieuw zoomontwerp en nieuwe stiktechnieken. Lagere drukvalontwikkeling voor grotere besparing Standaardfilters Hi-Flo XL Hi-Flo XL behoudt het hoge rendement totdat deze aan vervanging toe is Vier filters voor alle behoeften De Hi-Flo XL-serie bestaat uit de Hi-Flo XLT (F6, F7, F9) met tien zakken; de Hi-Flo XLS (G4, F6, F7, F9) met zes zakken; de City-Flo XL, een gecombineerd moleculair en deeltjesfilter dat voldoet aan de nieuwe Europese norm voor binnenluchtkwaliteit (EN 13779:2007) dat ook ozon efficiënt verwijdert; en de Hi-Cap XLS (G4) met zes zakken: een basisfilter met een hoge vasthoudcapaciteit dat gewoonlijk in luchtbehandelingssystemen wordt gebruikt als voorfilter om de grofste deeltjes te verwijderen. Met een dergelijk uitgebreid aanbod aan standaardformaten en afwijkende uitvoeringen in de Hi-Flo XL-serie kan Camfil Farr nu tegemoet komen aan de behoeften van alle klanten via een nieuw marktplatform. Camfil Farr is van plan om de energiezuinige Hi-Flo XL-serie op korte termijn geleidelijk te introduceren in andere Europese markten. Uw plaatselijke Camfil Farr-vestiging, -vertegenwoordiger of -distributeur kan u meer vertellen. Verwijdering van deeltjes: 87% (F7) 11

12 AREVAcertificering BEURZEN Bezoek Camfil Farr op een van de volgende evenementen: V.l.n.r.: Arnaud Paque, Managing Director van Camfil Farr France, Anne Lauvergeon, CEO van AREVA en Bertrand Estrade, AREVA Commodity Manager en Corporate Purchasing Productions. AREVA, nummer één in de wereldwijde branche voor kernenergie, heeft Camfil Farr in Frankrijk kort geleden benoemd tot gecertificeerd leverancier Om het predicaat AREVA Certified Supplier te krijgen, moet een bedrijf voldoen aan bijna 25 verschillende criteria met betrekking tot kwaliteit, duurzame ontwikkeling, concurrentie, innovatie, R&D, veiligheid, beveiliging en milieu. "Het onderhouden van een vertrouwensband met leveranciers op de lange termijn is één van de succesfactoren van AREVA. Daarom willen we deze leveranciers bedanken en het onderlinge vertrouwen versterken door hen de titel AREVA Certified Supplier te geven," vertelt Anne Lauvergeon, CEO van AREVA. AREVA is wereldwijd actief om klanten kernenergieoplossingen te bieden waarmee energie en stroom kan worden opgewekt zonder uitstoot van koolstoffen. De AREVA-groep heeft medewerkers en een jaaromzet van ruim 13 miljard euro. Cibus Tec oktober, Parma, Italië 8 12 december Power Gen International, Las Vegas, V.S februari Interclima, Parijs, Frankrijk Totaalcontract met Citicorp Citicorp, het managementbedrijf van Citigroup s vastgoedholdings in Noord- Amerika, heeft een exclusieve deal met Camfil Farr ondertekend voor het leveren van vouwfilters, zakkenfilters en stugge luchtfilters met een hoog rendement voor installatie in de gebouwen van Citigroup in de V.S. en Canada. "Dit is Citicorp's eerste grote nationale overeenkomst voor het leveren van luchtfilters en Camfil Farr zal de producten die per locatie zijn aangeschaft gaan vervangen," aldus Tom Rumpler, National Accounts Manager bij Camfil Farr in de V.S. Wilt u meer weten? Neem voor meer informatie contact op met Camfil Farr Nederland. U kunt ook telefonisch, schriftelijk of per fax contact opnemen met het hoofdkantoor van Camfil Farr. "Ons full-serviceaanbod omvat plaatselijke bevoorrading en transport van luchtfilters voor de hoogste luchtkwaliteit in de industrie, evenals lokale sales en service, technische ondersteuning en kennis, evaluatie van de installaties op locatie, voortdurende verbeteringen in het luchtfiltratieprogramma en productselectie op basis van de levenscycluskostprijs." Citigroup heeft ruim 100 hoogbouw bedrijfspanden verspreid over de V.S. en Canada, en grote campussen in Florida en Texas. Citicorp beheert bovendien meer dan 1000 vestigingen van Citi Bank. Hoofdkantoor Camfil AB, Sveavägen 56E, SE STOCKHOLM, Zweden Tel.: Fax: Camfil BV, Galvanistraat 50, Postbus 341, 6710 AE EDE Tel: Fax: maart Nordbygg, Stockholm, Zweden Mostra Convegno Expocomfort maart, Milaan, Italië Pharmintech mei, Bologna, Italië CAMFIL FARR AIRMAIL is een internationale publicatie voor klanten van Camfil Farr. Beschikbaar in negen talen. Uitgegeven door: Camfil AB, Sveavägen 56E SE STOCKHOLM, Zweden Tel.: Fax: Uitgever: Alain Berard, VP en Director Sales and Marketing bij de Camfil Farr Group Redacteur: Margareta Swahn Forsling Tel.: Fax: FOTO OMSLAG: GETTY IMAGES PRODUCTIE: CAMFIL FARR, THORN PR SWEDEN EN YMER REKLAMBYRÅ. Oplage: exemplaren. Gedrukt in Zweden

airmail Geslaagde ivf met moleculaire filtratie

airmail Geslaagde ivf met moleculaire filtratie NIEUWSBLAD V A N CAMFIL FARR NR. 2/2010 Geslaagde ivf met moleculaire filtratie 5 6 8 9 11 Honda India boekt resultaat met filtratiebeheer Gastgesprek met secretaris-generaal REHVA Chinese orders in kernenergie,

Nadere informatie

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche

Bewust Ondernemen. in de mode-, schoenen- en sportbranche Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche Colofon Inhoudsopgave De brochure Bewust Ondernemen in de mode-, schoenen- en sportbranche is een uitgave van Mitex. Realisatie: Mitex Branche Service

Nadere informatie

Company review 2013. Progressing together. See what counts.

Company review 2013. Progressing together. See what counts. Progressing together See what counts. Zien wat er echt toe doet In 2014 hebben we onze merknaam veranderd van De Lage Landen naar DLL. Een belangrijke stap op onze weg naar wereldwijd succes. We zijn uitgegroeid

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Belang monitoring in datacenters onderschat. Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline

Belang monitoring in datacenters onderschat. Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline datacenterworks februari 2009 statische elektriciteit Sluipmoordenaar in het datacenter management Belang monitoring in datacenters onderschat gebouwtechniek Verhoogde systeemvloer vraagt om discipline

Nadere informatie

whitepaper LEAN MANUFACTURING

whitepaper LEAN MANUFACTURING whitepaper LEAN MANUFACTURING U WILT OVERSTAPPEN OP LEAN? Al jarenlang houdt lean de gemoederen in de automobiel-industrie bezig. Zoals algemeen bekend is in de branche heeft Toyota deze methode met succes

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

update Flat Carbon Europe

update Flat Carbon Europe Flat Carbon Europe update Klantenmagazine November 2012 04 Topenergie 06 icare TM : de elektrische mobiliteit van de toekomst 10 De ecologische voetafdruk van stalen verpakkingen verminderen 16 Milieuvriendelijker

Nadere informatie

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid

M a M u t M a g a z i n e Focus op winstgevendheid M a m u t M a g a z i n e H e r f s t 2 0 0 9 E e n k l a n t e n t i j d s c h r i f t g e r i c h t o p h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n u w w e r k d a g Focus op winstgevendheid Software+Services

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

ExxonMobil. in België

ExxonMobil. in België ExxonMobil in België 02 EXXONMOBIL IN BELGIE Inhoudsopgave Wie zijn wij? 04 Energie 06 Onze vestigingen 08 Veiligheid & gezondheid 14 Milieu 16 Maatschappelijke betrokkenheid 20 03 Woord Vooraf Als grootste

Nadere informatie

5TIPS GROEN ZAKENDOEN

5TIPS GROEN ZAKENDOEN EEN COMMERCIËLE BIJLAGE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Leasemaatschappij en Een groener wagenpark in Nederland Herman Wij ffels: Een duurzaam beleid hoeft niet duur te zij n

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres:

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: Impact van de cloud onderzoek Resultaten Hostingonderzoek 2012 koeling Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement dcw juni 2012 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011

RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 RESPONSIBLE CARE JAARVERSLAG 2011 Introductie Jaarlijks publiceert DuPont Dordrecht een Responsible Care Jaarverslag. Dit jaar is gekozen voor een nieuwe aanpak. Leidraad hierbij is het Global Reporting

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid

arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging Financieel verslag Milieuprestatie Branchebrede duurzaamheid arn duurzaamheidverslag 2013 In beweging 17 Branchebrede duurzaamheid 24 Milieuprestatie 2013 41 Financieel verslag Het opheffen van technische knelpunten in de pst-fabriek heeft er toe geleid dat de verwerkingscapaciteit

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel.

Zomer 2013. Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online detailhandel. eureka Nummer 19 Zomer 201 www.eurekapub.nl Het magazine voor professionele goederenstroom beheersing Flexibele logistiek Nieuwe ideeën veroorzaken een revolutie in huis-aan-huisleveringen voor de online

Nadere informatie

Uitputtend meten niet nodig

Uitputtend meten niet nodig monitoring Uitputtend meten niet nodig praktijk Futuristisch datacenter voor Decos dcw december 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems coolwall pagina 20 Rittal - The System.

Nadere informatie

2 Spark Column. Draagvlak voor de toekomst. Spark. Halfjaarcijfers FrieslandCampina: hoe deden we het de afgelopen zes maanden?

2 Spark Column. Draagvlak voor de toekomst. Spark. Halfjaarcijfers FrieslandCampina: hoe deden we het de afgelopen zes maanden? Rohana Safinah: Ik wilde altijd al expat worden Hoe staat FrieslandCampina ervoor? Halfjaarcijfers 2013 Met een nieuwe exportstrategie de wereld veroveren is het personeelsblad van FrieslandCampina nr.3

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter koeling De nieuwe verordening voor F-gassen innovatie Nieuw TCO-model helpt vergelijken bekabeling Ontwerp het ideale datacenter dcw juni 2015 in samenwerking met: advancing information transport systems

Nadere informatie

BASF in Antwerpen Verslag 2014

BASF in Antwerpen Verslag 2014 150 jaar Overleg voor de nieuwe butadieeninstallatie: Stijn Vermeulen, Amy Raeymakers en Kenneth Verschueren Chemicals Het segment Chemicals omvat onze activiteiten voor basischemicaliën en tussenproducten.

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Schaalgrootte is geen doel. Klantverhalen

NOVEMBER 2013. Schaalgrootte is geen doel. Klantverhalen NOVEMBER 2013 Franz-Josef Rothkötter: Schaalgrootte is geen doel Softwareoplossingen > 10 Klantverhalen wereldwijd IRIS verbreedt de FOCUS > 4 Succes door innovatie CONTENTS 3 4 5 Stork in-lijn dompelkoelsysteem

Nadere informatie

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s

SRI Nieuws. SRI: duurzaamheid in actie. Inhoud. 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s Voor professionele beleggers - Zomer 2011 SRI Nieuws Inhoud 2 Bijdragen aan de langetermijnperformance van de opkomende markten door rekening te houden met ESG-risico s 5 Rondetafelgesprek: de visie van

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie