Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen"

Transcriptie

1 Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen

2 Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe huis en we hopen dat u zich daar ook echt thuis voelt. Een aantal afspraken over de onderlinge verhouding tussen u en Wonen Wateringen zal daar zeker aan bijdragen. In onze Algemene Huurvoorwaarden, die bij de huurovereenkomst horen, staan de afspraken en spelregels vanuit het huurrecht beschreven. In deze brochure Huurwegwijzer willen wij u uitgebreider informeren over een aantal praktische zaken. Graag geven wij u daarbij enkele nuttige tips, die het wonen aangenaam en plezierig maken. 2 HUURWEGWIJZER

3 In deze brochure zijn verwijzingen opgenomen naar aanvullende digitale informatie die u kunt raadplegen als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp. Deze informatie kunt u vinden op onze website Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben of aanvullende informatie willen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze verhuurmakelaars. Zij helpen u graag! Huurovereenkomst en algemene voorwaarden Op al onze huurovereenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden omschrijven de verplichtingen van de verhuurder en de huurder. Wij willen u adviseren de algemene voorwaarden door te lezen, zodat u uw en onze rechten en plichten kent. De algemene voorwaarden zitten ook in uw huurdersmap. Heeft u de algemene voorwaarden niet meer? Kijk op HUURWEGWIJZER 3

4 Huurprijs De huurprijs die u maandelijks betaalt, is opgebouwd uit tenminste twee verschillende soorten posten: de basis netto huur (kale huur) en de servicekosten. Bij een aantal van onze appartementen worden samen met de huurprijs ook maandelijks voorschotbedragen voor gas en/of elektraverbruik in rekening gebracht. Wilt u weten of uw huurprijs redelijk is? De Rijksoverheid heeft de wijze van vaststelling van de huren bepaald in het woningwaarderingssysteem (puntensysteem). Voor meer informatie kunt u kijken op de website Servicekosten Servicekosten zijn kosten die bij de kale huur van een woning komen. Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor een serviceabonnement, een glasverzekering of (bij appartementengebouwen) kosten voor schoonmaak van de portieken. De servicekosten betreffen een lump-sum bijdrage, dit wil zeggen dat er géén jaarlijkse eindafrekening plaatsvindt. Bij een aantal van onze appartementengebouwen worden ook maandelijks voorschotbedragen voor elektra of gas in rekening gebracht. Eenmaal per jaar wordt voor deze voorschotbedragen een eindafrekening opgemaakt. Huuraanpassing Jaarlijks per 1 juli wordt de basis netto huur verhoogd. De Rijksoverheid stelt het huurverhogingspercentage vast voor de basis netto huur. U krijgt als bewoner tijdig informatie over de komende huurverhoging. U ontvangt minimaal twee maanden voor de huurverhoging de huurverhogingsbrief. In deze huurverhogingsbrief staan de volgende gegevens: het verhogingspercentage, de oude huurprijs, de nieuwe huurprijs, de ingangsdatum, hoe u bezwaar kunt maken en de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken. Kijk voor meer informatie op Huurtoeslag Huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten. Of u huurtoeslag krijgt, is afhankelijk van de huurprijs en uw inkomen. Wonen Wateringen kan u informeren over de voorwaarden voor huurtoeslag. De aanvraag voor huurtoeslag dient uzelf in. Kijk voor meer informatie op Daar kunt u ook heel gemakkelijk zelf uitzoeken of u voor huurtoeslag in aanmerking komt en hoeveel u maandelijks ontvangt. Voor meer informatie kunt u ook binnenlopen in onze Wonen Wateringen Winkel of bellen met een van onze verhuurmakelaars. 4 HUURWEGWIJZER

5 Het betalen van de huur Voor uw woning betaalt u maandelijks huur. Deze huur betaalt u altijd vóóraf, uiterlijk op de eerste van de maand. U kunt de huur op drie manieren betalen: via automatische incasso, acceptgiro of met elektronisch bankieren via uw bank. In sommige gevallen ontvangt Wonen Wateringen uw huurbetaling via een derde partij (bijvoorbeeld Sociale Zaken). Automatische incasso Iedereen die een betaalrekening heeft bij een bank, kan het zo regelen dat betalingen automatisch worden afgeschreven. Deze automatische incasso houdt in dat u voortaan geen acceptgiro s meer van ons ontvangt en het bedrag altijd op de eerste werkdag van de maand wordt geïnd. Wilt u administratieve rompslomp vermijden en zekerheid dat u het juiste bedrag overmaakt? Dan kunt u kiezen voor automatische incasso. Onze voorkeur gaat ook uit naar betaling via automatische incasso; dat is snel en gemakkelijk. Zowel voor u als voor ons. Voor u is het ook de goedkoopste manier. Diverse banken brengen voor andere betalingswijzen namelijk kosten bij u in rekening. Daarnaast maakt u altijd het juiste bedrag over. Een huurwijziging hoeft u bij automatische incasso niet zelf aan de bank door te geven; dit doen wij voor u. Betaling via derden In sommige gevallen wordt de huur betaald door een derde partij, die de huur betaalt namens de huurder. Het kan hierbij gaan om een betaling via bijvoorbeeld Sociale Zaken of een bewindvoerder. Het is van belang dat deze derde partij altijd op de hoogte is van welk huurbedrag betaald moet worden. U dient zelf het juiste huurbedrag aan deze partij door te geven. Belangrijk Bent u het niet eens met een automatische betaling? Dan kunt u binnen 8 weken na de afschrijving het bedrag terug laten boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Heeft u wijzigingen? Geef deze voor de 15e van de maand door, dan kunnen wij deze op tijd verwerken voor de volgende huurbetaling. Geef een wijziging van uw banknummer zo snel mogelijk aan ons door. Betalingsregeling: overleg is altijd mogelijk Het kan voorkomen dat u de huur niet kunt betalen. Wacht dan niet tot de deurwaarder op de stoep staat. Kom met ons praten. De huur moet hoe dan ook betaald worden, maar HUURWEGWIJZER 5

6 in geval van nood kunnen we overleggen over de manier waarop. Wij kunnen kosteloos een betalingsregeling met u treffen. De betalingsregeling bestaat uit minimaal een bedrag van 50,00 per maand en kan hoogstens over een periode van twaalf maanden worden afgesloten. Het initiatief ligt echter bij u. Wij gaan, rekening houdend met uw privacy, zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wanneer u meer wilt weten over betalingsproblemen of wanneer u meer schulden hebt dan alleen de huur, zijn er diverse organisaties die u kunnen helpen met het aanpakken van dit probleem. In de Wonen Wateringen Winkel zijn folders beschikbaar van schuldhulpverleners waarmee Wonen Wateringen samenwerkt. Wat gebeurt er als u te laat betaalt? Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een herinnering met een acceptgirokaart. Blijft de betaling méér dan een maand uit, dan schakelen we een deurwaarder in. De hoge incassokosten van de deurwaarder zijn geheel voor uw rekening. De kosten van de deurwaarder zijn conform het wettelijke Besluit. 'Voor informatie kunt u ook terecht in de Wonen Wateringen Winkel' 6 HUURWEGWIJZER

7 Belangrijke instanties Zodra u de nieuwe woning betrekt, zijn er heel wat zaken te regelen. We zetten een paar belangrijke voor u op een rijtje. Energieleveranciers Zodra u een huurovereenkomst ondertekent bij Wonen Wateringen, bent u verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract voor levering van gas en elektra bij een energieleverancier. U mag zelf uw eigen energieleverancier kiezen. Meldt u direct aan met correcte meterstanden. Indien u dit niet tijdig doet, loopt u het risico afgesloten te worden. Bij uw aanmelding dient u uw EAN-code door te geven. Dit zijn unieke codenummers die vermeld staan op de gas- en elektrameter in uw woning en kunt u eenvoudig opzoeken op de website Op vindt u meer informatie over het kiezen van een energieleverancier. Wateraansluitingen Voor uw wateraansluiting neemt u zelf contact op met de leverancier Evides: evides.nl Doe dit zo snel mogelijk! Overige aansluitingen Aansluitingen voor televisie, telefoon en internet regelt u zelf bij een door u uitgekozen leverancier. Verzekeringen Als verhuurder hebben wij onze woningen en woongebouwen verzekerd tegen brand, storm en vliegtuigschade. Dit betekent dat alleen ons eigendom verzekerd is en dat ùw eigendommen niet verzekerd zijn tegen genoemde schade. U doet er goed aan om al uw eigendommen zoals meubilair, vloerbedekking, koelkast, maar ook extra keukeninrichting of vloerafwerking als laminaat en dergelijke te verzekeren. Voor meer informatie kijk op of haal het informatie blad op in de Wonen Wateringen Winkel. Reinigingsdiensten Zet uw vuilcontainers altijd op het juiste tijdstip bij de weg. Grofvuil kunt u alleen verwijderen op de door uw gemeente aangegeven wijze. Deze informatie kunt u altijd via de gemeente verkrijgen: HUURWEGWIJZER 7

8 Inschrijving bij uw gemeente U bent verplicht om u onmiddellijk bij de Gemeentelijke Basisadministratie in te laten schrijven op uw nieuwe adres. Inschrijving bij de gemeente is ook van belang als u gebruik wilt maken van de huurtoeslagregeling. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is het een voorwaarde dat u op de eerste van de maand ingeschreven staat op het adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt. Wijziging huursituatie Soms vindt er een verandering plaats in uw woonsituatie. Hieronder leest u hier kort meer informatie over. Uitgebreide informatie kunt u nalezen op onze website. Inwoning Als er iemand bij u in komt wonen dan moet u dat doorgeven aan Wonen Wateringen. Op onze website kunt u daarvoor een formulier vinden. Als huurder blijft u verantwoordelijk voor de woning en huurbetalingen. De inwonende heeft geen recht op de woning en verlaat de woning bij huuropzegging. Als een inwonende vertrekt, geeft u dit als huurder schriftelijk door. De inwonende geeft de wijziging door bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Medehuurderschap U bent medehuurder als u samen met de huurder het huurcontract heeft getekend. Bent u getrouwd met de huurder of bent u geregistreerd partner, dan bent u automatisch medehuurder en is ondertekening van het huurcontract niet nodig. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. U bent bijvoorbeeld net als de hoofdhuurder verantwoordelijk voor de huurbetaling. Medehuurderschap aanvragen In andere situaties is het aan de verhuurder om te bepalen of u in aanmerking komt voor medehuurderschap. Er zijn bepaalde voorwaarden waar een kandidaat-medehuurder aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor medehuurderschap. Deze voorwaarden staan uitgebreid vermeld op onze website. Op onze website is verder duidelijk vermeld onder welke voorwaarden een verzoek tot medehuurderschap kan worden afgewezen door Wonen Wateringen. Ook vindt u daar informatie over hoe u de 8 HUURWEGWIJZER

9 medehuurderschap kunt stopzetten en wat te doen voor het geval u gaat of bent gescheiden. Ook onze verhuurmakelaars informeren u graag over dit onderwerp. Overlijden Af en toe krijgt Wonen Wateringen de trieste boodschap dat een huurder overleden is. Voor familie en vrienden een verdrietige periode. Toch zullen er enkele praktische zaken geregeld moeten worden, waaronder het opzeggen van de huur. Of juist het voortzetten ervan. Kijk voor alle benodigde informatie op onze website of vraag erna bij één van onze verhuurmakelaars. Onderverhuur Wonen Wateringen verhuurt haar woningen via het aanbodmodel. Onderverhuur zorgt ervoor dat de doorstroom van huurwoningen stopt. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming de door u gehuurde woning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren en/of in gebruik te geven aan anderen. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in onze Wonen Wateringen Winkel. Een goede dienstverlening U huurt een woning bij Wonen Wateringen. Dan is het goed om te weten wat Wonen Wateringen doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden. Wonen Wateringen heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan haar dienstverlening ten minste moet voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op algemene normen en waarden, zoals vriendelijkheid, fatsoenlijkheid, duidelijkheid, redelijkheid en aanspreekbaarheid. Het kwaliteitssysteem van Wonen Wateringen voldoet aan de normen van NEN ISO Heeft u vragen over het kwaliteitssysteem van Wonen Wateringen? Neemt u dan contact op met de medewerkers van Wonen Wateringen. Zij kunnen u precies vertellen wat zij doen om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Niet tevreden? Wij doen altijd onze uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen via de klachtenprocedure van Wonen Wateringen. Komen we er daarna toch samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Huurcommissie of de Klachtencommissie Westland. Bij welke van de twee is afhankelijk van het type klacht. Bent u het niet eens met de Huurcommissie of Klachtencommissie dan is de laatste stap die naar de rechter. HUURWEGWIJZER 9

10 In het informatieblad Niet tevreden kunt u stapsgewijs lezen wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Wonen Wateringen. U kunt het informatieblad downloaden van onze website of afhalen in de Wonen Wateringen Winkel. Reparatie en onderhoud In dit hoofdstuk treft u in het kort de meest belangrijke informatie aan over het onderhoud van uw woning. Altijd bereikbaar Soms gaat er iets kapot in uw woning. De ene keer moet het direct gerepareerd worden, zoals een ernstige lekkage of een verstopping. Soms kan het wel even wachten. U kunt in alle gevallen een beroep op ons doen. Wij staan dag en nacht voor u klaar. Heeft u een reparatieverzoek? Bel (0174) of kom even langs in de Wonen Wateringen Winkel. Als het kan plannen wij dan samen met u direct in wanneer wij het reparatieverzoek gaan uitvoeren. Geen spoed? Dan kunt u uw reparatieverzoek doorgeven via een bericht aan Samen verantwoordelijk Let op! Niet alle klusjes zijn voor onze rekening. Wij zijn samen met u verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. Wie wat moet doen, is wettelijk geregeld. Het staat allemaal in de brochure Onderhoud van A-Z. De informatie kunt u lezen en downloaden van onze website of afhalen in onze Wonen Wateringen Winkel. Serviceabonnement Wilt u meer gemak? Dan kunt u een Serviceabonnement nemen. Dit kost u een gering bedrag per maand. Wij voeren dan een aantal klussen voor u uit dat u eigenlijk zelf zou moeten doen. Met dit abonnement heeft u gelijk een glasverzekering, kunt u een beroep doen op de rioolontstoppingsdienst en wordt een groot deel van het onderhoud dat onder uw verantwoordelijkheid als huurder valt uit handen genomen. Als u het Serviceabonnement niet afneemt, zult u al deze werkzaamheden zelf moeten (laten) verrichten en betalen. Meer informatie over het Serviceabonnement kunt u lezen 10 HUURWEGWIJZER

11 of downloaden van onze website of afhalen in onze Wonen Wateringen Winkel. Inbraakpreventie Ter voorkoming van inbraak is het zorgvuldig opbergen en beheren van uw sleutels een eerste vereiste. Doe in ieder geval geen label met uw adres en/of naam aan uw sleutels, want als u ze dan verliest, maakt u het kwaadwillende personen wel erg makkelijk. Sluit de woning altijd goed af wanneer u weggaat, niet alleen s nachts maar ook overdag. En laat geen ramen of deuren openstaan, zelfs geen bovenraampje. Bij eventuele vernieling door derden en schade ten gevolge van inbraak of een poging daartoe, moet u altijd aangifte doen bij de politie. Overhandig of stuur Wonen Wateringen een kopie van de aangifte. De schade aan de woning wordt gerepareerd op kosten van Wonen Wateringen, tenzij de huurder of diens huisgenoten op enigerlei wijze aansprakelijk zijn bijvoorbeeld door uitlokking of agressie. Schotelantennebeleid Wilt u een schotelantenne plaatsen? Wij hebben een beleid voor het plaatsen van schotel antennes. In het informatieblad Wonen naar Wens schotelantennes vindt u hierover meer informatie. Het informatieblad kunt u downloaden van onze website of afhalen in de Wonen Wateringen Winkel. Geisers en boilers In sommige woningen dient door u als huurder zelf een geiser of boiler gehuurd te worden. Of dit voor uw woning geldt, kunt u navragen bij uw verhuurmakelaar. Zij kan u ook vertellen bij welk nutsbedrijf u een geiser of boiler kunt huren. Een gehuurde geiser wordt door het nutsbedrijf onderhouden. Asbest Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Daardoor is het materiaal sterk, slijtvast, brandwerend en bestand tegen zuur. Asbest is echter geen onschuldig materiaal. De kleine vezeltjes kunnen, als ze vrijkomen schade veroorzaken aan de longen. Het is niet voor niets dat het sinds 1983 nauwelijks meer wordt toegepast; sinds 1994 is de verkoop, het gebruik en de bewerking van asbest zelfs helemaal HUURWEGWIJZER 11

12 verboden. Er zijn veel regels over asbest en veiligheid. Wonen Wateringen wil de risico s van asbest zoveel mogelijk beperken en heeft haar woningbezit steekproefsgewijs onderzocht. Informatie over asbest kunt u vinden op Verbouwen of aanpassing van uw huurwoning Uw woning is de plek waar u zich thuis voelt. Het liefst richt u de woning helemaal naar uw eigen smaak in. Misschien wilt u zelfs een kleine verbouwing doen. Of wilt u dat Wonen Wateringen meer gemak in uw woning aanbrengt. In sommige gevallen is een aanpassing van uw huurwoning nodig in verband met een ergonomische beperking. Er zijn drie manieren om uw woning aan te passen of te verbouwen: 1. U wilt zelf verbouwen in uw eigen huurwoning. Dit heet een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Als huurder mag u veel wijzigingen aan uw woning aanbrengen. Veranderingen doorvoeren of verbeteringen aanbrengen in uw woning is een recht waar u gebruik van kunt maken. Voordat u een ingrijpende wijziging wilt doorvoeren, vraagt u altijd schriftelijk toestemming en overlegt u met uw verhuurmakelaar. Lees meer informatie in de brochure Wonen naar Wens. Vraag er naar in onze Wonen Wateringen Winkel of lees de informatie op onze website 2. U wilt dat Wonen Wateringen meer gemak of veiligheid in uw woning aanbrengt. Dit noemen we een woningaanpassing. Hiervoor betaalt u een bedrag ineens of een maandelijkse huurverhoging (afhankelijk van de aanpassing). U kunt hierbij denken aan het laten aanbrengen van een dakraam, een verhoogde toiletpot of een badkamerstoeltje. Meer informatie vindt u op onze website of vraag er naar bij één van onze verhuurmakelaars. 3. U wilt uw woning ingrijpend aanpassen in verband met een lichamelijke beperking? Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met STIP Westland, Wonen Wateringen heeft als uitgangspunt dat we een eventuele aanpassing van de woning in verband met ergonomische beperkingen zoveel mogelijk toestaan, zolang dit past binnen de kaders van ons beleid voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). 12 HUURWEGWIJZER

13 Wonen in een appartement Als u in een appartement woont, moet u nog meer dan anders rekening houden met uw buren. Er wonen veel mensen op een relatief klein oppervlak. Voor het leggen van harde vloerbedekking (bijvoorbeeld plavuizen, parket, laminaat) moeten bijzondere (isolerende) voorzieningen getroffen worden, zoals een geluiddempende ondervloer. Harde vloeren mogen niet zonder onze toestemming worden gelegd. Het schoonmaken van trappenhuizen en dergelijke wordt alleen door ons verzorgd als u daarvoor bijdraagt in de servicekosten. Of dit zo is, kunt u zien in de huurovereenkomst of op een huurspecificatie. In alle andere gevallen moet u samen met uw buren het schoonmaken zelf verzorgen. Wij raden u aan hiervoor een gezamenlijk schema op te stellen en dit zichtbaar in de hal op te hangen. Immers, het is voor u en uw gasten prettig binnenkomen in een nette hal. Een paar huisregels: Houd de algemene ruimtes zo schoon mogelijk. Gooi niets van het balkon (zeker geen etensresten, dit trekt ongedierte aan met alle gevolgen van dien). Bevestig uw plantenbakken goed aan het balkonscherm, zodat ze niet naar beneden kunnen vallen. Vogels voeren vanaf uw balkon kan een behoorlijke ergernis opleveren bij uw benedenburen, zeker als er veel vogels op uw voer afkomen. Neem geen fietsen of brommers mee in het gebouw en plaats ze ook niet op de galerij. Stal ze in de berging of in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Zet uw huisvuil niet op de galerij, maar breng het direct naar de vuilcontainers. Plaats geen obstakels (bijvoorbeeld bankjes of stoelen) op de galerij, zodat hulpdiensten altijd ongehinderd hun werk kunnen doen. Sluit de algemene toegangsdeuren goed af, zodat onbevoegden zich geen toegang kunnen verschaffen tot het gebouw. Huisdieren zijn leuk, maar zorg ervoor dat ze geen overlast veroorzaken bij uw medebewoners. Dus houd uw hond aan de lijn en laat katten niet los in het gebouw. Neem reclame- en foldermateriaal mee naar uw woning en laat het niet beneden bij de brievenbussen liggen. Het staat slordig en is bovendien brandgevaarlijk. Houd rekening met elkaar. Rook niet in de lift en de algemene ruimten. U dient zelf sneeuw te ruimen. HUURWEGWIJZER 13

14 De laatste jaren heeft Wonen Wateringen in verband met inbraken of ander ongewenst bezoek de meeste portieken van haar flats afgesloten. Dit systeem werkt alleen als alle bewoners de toegangsdeuren steeds goed sluiten. Het gebeurt maar al te vaak dat mensen binnen worden gelaten die niet in de portiek thuis horen. Doe alleen open voor uw eigen bezoek. Laat dus niet iedereen binnen, ook niet als ze via bijvoorbeeld de intercom aangeven bij de buren te moeten zijn. Huren in Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop- en huurwoningen, dan zijn de eigenaren van de woningen verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Wonen Wateringen is de eigenaar van uw huurwoning. Dit betekent dat Wonen Wateringen samen met andere eigenaren in het woongebouw overlegt in de Algemene Ledenvergadering van de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimten en de installaties. Ook regelt de VvE de eventuele schoonmaak van algemene ruimtes, het glazen wassen en tuinonderhoud. De VvE mag ook leefregels of een huishoudelijk reglement opstellen. Als huurder ontvangt u hiervan een exemplaar bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Bewonerscommissies Bewonerscommissies zijn een belangrijke spreekbuis van onze huurders. In de meeste gevallen overleggen we twee keer per jaar over de zaken in en om het wooncomplex of de buurt. De tuin: het visitekaartje van woning en buurt Als u een woning van ons huurt waar een tuin bij hoort, bent u verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Tuinen zijn het visitekaartje van een straat, wijk of dorp. Er zijn natuurlijk veel variaties te bedenken als het gaat om een verzorgde tuin en uw creativiteit zal hierin een bepalende rol spelen. Op onze website kunt u het informatieblad De tuin: het visitekaartje van de woning en de buurt lezen of downloaden. Zo weet u precies wat wij verstaan onder een verzorgde tuin. 14 HUURWEGWIJZER

15 Een goede buur Als huurder wilt u goed wonen in een fijne woonomgeving. Uw woongenot wordt bepaald door de woning, de buurt waarin u woont en uw buurtgenoten. Wonen Wateringen heeft speciaal voor al haar huurders een informatieblad Een goede buur samengesteld waarin onderwerpen worden besproken om het samen wonen in uw buurt en met uw buren zo prettig mogelijk te maken. U kunt het nalezen of downloaden op onze website of afhalen in onze Wonen Wateringen Winkel. Overlast Bij het bouwen van woningen of appartementsgebouwen worden altijd de geldende normen gehanteerd ten aanzien van (geluids)isolatie. Hoe goed een woning of appartement ook geïsoleerd is, helemaal geluiddicht zal het nooit zijn. U zult dus af en toe horen dat u buren heeft. Vaak beseffen mensen niet dat de geluiden die zij maken, te horen zijn bij de buren. Daarom vragen wij u ook om bij een klacht hierover dit eerst zelf met uw buren te bespreken. Als u hiervoor een geschikt moment kiest, dus niet wanneer u geïrriteerd of boos bent, blijkt vaak dat er in onderling overleg best iets af te spreken is. Bij ernstige (geluids)overlast tussen tien uur s avonds en acht uur s morgens, adviseren wij u de politie te bellen. Deze zal de betrokken bewoner eerst waarschuwen, maar bij herhaalde klachten kan de politie bijvoorbeeld de geluidsinstallatie in beslag nemen. Overlastprocedure Als u regelmatig ernstige overlast ondervindt van uw buren en u kunt er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met één van onze verhuurmakelaars. Zij zal dan bemiddelen met als doel alsnog een oplossing te vinden. Wonen Wateringen werkt met een overlastprocedure waarmee we overlast stap voor stap aanpakken. Als de overlast na nader onderzoek van Wonen Wateringen en in samenwerking met de klager en andere omwonenden ook na onze bemiddeling aanhoudt, kan Wonen Wateringen in het uiterste geval besluiten bij de kantonrechter een procedure te beginnen tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. In zo n geval moet er sprake zijn van overlast die ernstig genoeg, langdurig en regelmatig is. HUURWEGWIJZER 15

16 Huuropzegging U dient de huur altijd schriftelijk (en bij voorkeur aangetekend) op te zeggen. U kunt een huuropzeggingsformulier downloaden via onze website of afhalen in onze Wonen Wateringen Winkel. Door het formulier in te vullen en de instructies te volgen weet u zeker dat u op een juiste wijze uw huur opzegt. Opzegtermijn Uw opzegtermijn is minimaal één maand. Dus wanneer u op 23 april uw woning leeg aan Wonen Wateringen kunt opleveren, moet u ervoor zorgen dat de schriftelijke huuropzegging uiterlijk 22 maart bij Wonen Wateringen in de brievenbus ligt. U kunt de huur iedere dag opzeggen; de einddatum hoeft niet op de laatste dag van de maand te zijn. Op deze wijze kunt u dubbele kosten zoveel mogelijk beperken. Ruim van tevoren opzeggen is handig bij eventuele overname van bepaalde goederen door een nieuwe huurder; de kans is dan groter dat er al een nieuwe huurder is die op uw overname-aanbod kan reageren. Opname Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, stuurt Wonen Wateringen u een bevestiging van uw opzegging. In die brief wordt aangekondigd wanneer de mutatieopzichter bij u komt voor een zogenaamde eerste opname van de woning. De mutatieopzichter maakt afspraken met u over eventuele (herstel-) werkzaamheden die door u gedaan moeten worden en welke werkzaamheden Wonen Wateringen uitvoert. Dat leggen we vast op een opnameformulier. U weet dan welke werkzaamheden u moet doen en wat de kosten zijn wanneer u dat niet doet. Het kostenoverzicht is op te vragen bij Wonen Wateringen. Eventuele herstelwerkzaamheden moeten uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst zijn uitgevoerd, zodat Wonen Wateringen de woning aansluitend kan verhuren aan de volgende huurder. Bij de oplevering dient u onder afgifte van de sleutels de woning geheel ontruimd en schoon op te leveren in de staat waarin u de woning aan het begin van de huur heeft ontvangen. Uiteraard behoudens normale slijtage en andere door u gemaakt afspraken met Wonen Wateringen. Bij de bevestiging van de huuropzegging is een checklist toegevoegd met praktische richtlijnen hoe uw woning achter te laten. U kunt deze checklist ook vinden op onze website 16 HUURWEGWIJZER

17 Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) Indien er sprake is van Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV), dan gelden hiervoor de vastomlijnde regelingen die wij binnen Wonen Wateringen hanteren. Als u veranderingen heeft aangebracht aan het huis, dan is het belangrijk na te gaan welke afspraken er zijn gemaakt tussen u en Wonen Wateringen. Is er bijvoorbeeld afgesproken dat u de zaak in de oude staat moet terugbrengen of niet? Voor meer informatie kunt u op onze website de brochure Wonen naar Wens raadplegen. Uw verhuurmakelaar of de mutatieopzichter kan u hierover ook nader informeren. Overname Roerende zaken (zoals laminaat, tapijt, gordijnen) kunt u aan een volgende huurder overdragen; Wonen Wateringen is hierin géén partij. U ontvangt een overnameformulier bij de bevestiging van de huuropzegging. U als huidige huurder en de volgende huurder moeten bij overname het overnameformulier beiden ondertekenen. Als overname niet lukt, dan moet u de roerende zaken vóór de einddatum van de huur hebben verwijderd en afgevoerd. Heeft u zelf veranderingen aangebracht in uw woning, dan kunt u daar meer informatie over vinden in de brochure Wonen naar Wens. Sleutels U levert alle sleutels in op de datum en de wijze die u met de mutatieopzichter afspreekt, maar uiterlijk op de laatste dag van uw huurovereenkomst. U betaalt voor elke dag dat de sleutels langer in uw bezit blijven minimaal een vergoeding ter hoogte van de daghuur. Nieuwe bewoner Zodra u de huur opzegt, zoekt Wonen Wateringen een nieuwe huurder. We sturen hem een brief, waarin wij de woning aanbieden. Veelal zal deze kandidaat-huurder contact met u opnemen, met het verzoek de woning van binnen te mogen bezichtigen. Vraagt u zo n bezoeker voor de zekerheid om de aanbiedingsbrief van Wonen Wateringen te laten zien. Stel dat de kandidaat-huurder de woning niet neemt: in dat geval kunt u vrij snel opnieuw benaderd worden door een volgende kandidaat. Af en toe komt het voor dat de nieuwe bewoner nog niet bekend is wanneer u uw woning verlaat. HUURWEGWIJZER 17

18 Meterstanden Neem de meterstanden op en meld uw verhuizing tijdig bij uw energie- en waterleveranciers en andere voorzieningen. De opzegging van uw contract voor gas en elektra en het aanvragen van een nieuw contract bij een energieleverancier doet u als huurder zelf. Eindafrekening Als alle sleutels van de woning aan ons zijn overgedragen, wordt binnen een maand de eindafrekening gemaakt. Als blijkt dat u teveel aan huur respectievelijk servicekosten heeft betaald, krijgt u het teveel betaalde zo snel mogelijk terug verrekend met de overige kosten. Heeft u de afgesproken werkzaamheden niet, niet behoorlijk of niet geheel uitgevoerd en treffen wij schades aan die niet vooraf geconstateerd zijn, dan brengen wij u de kosten daarvan in rekening. Goederen die achterblijven in de woning en waarvoor geen overname is geregeld, worden op uw kosten door ons afgevoerd en vernietigd. Wonen Wateringen heeft geen bewaarplicht. Ook de kosten voor herstelwerkzaamheden en ontruiming worden bij u in rekening gebracht. Openstaande bedragen worden overigens altijd met de eindafrekening verrekend. Verder is het van belang dat Wonen Wateringen uw nieuwe adres en telefoonnummer heeft, zodat wij de eindafrekening naar het juiste adres kunnen zenden. Woont u in een appartement waar u ook voorschotbedragen voor gas, water of elektra betaalt, dan volgt de eindafrekening van deze bijkomende kosten in de eerstvolgende voorjaar (maart/ april). Januari 2015 De inhoud van deze brochure is informatief en moet worden beschouwd als een aanvullende uitleg op de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden van Wonen Wateringen. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden gaat de inhoud van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden van Wonen Wateringen vóór de inhoud van deze brochure. Aan kennelijke fouten, verschrijvingen of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 18 HUURWEGWIJZER

19 Contact Wonen Wateringen Dorpskade HN Wateringen T E I Openingstijden Wonen Wateringen Winkel Maandag t/m donderdag: 8.30 tot uur Vrijdag: 8.30 tot uur Januari 2015 Wijzigingen voorbehouden HUURWEGWIJZER 19

20 Ontwerp: Mangoã Ontwerp

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Algemene. informatie INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Algemene INFORMATIEFOLDER OVER HET HUREN VAN EEN BIJ DE WONINGSTICHTING NIJKERK WONING informatie Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van 't Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres:

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging.

Welkom bij Vidomes. Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: huur betalen. inwonen, medehuurderschap en deelopzegging. INFORMATIE OVER: Informatie voor huurders van Vidomes huur betalen inwonen, medehuurderschap en deelopzegging klachten melden huur opzeggen contact met Vidomes Welkom bij Vidomes WELKOM Welkom bij Vidomes!

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3

INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 model 2013 1 wijzigingen voorbehouden SOPHIES REGLEMENT INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 4 VOORDEUR 4 SLEUTELS 4 TUSSENDEUREN 4 GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK 5 LIFT 5

Nadere informatie

Veel plezier in uw woning!

Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! Veel plezier in uw woning! U huurt een woning van ProWonen. In deze folder staat veel van wat mag en kan. Wilt u precies weten wie waar verantwoordelijk voor is? En wat wel en

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden zelfstandige woonruimte Standvast Wonen per 1 januari 2014 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u,

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1

Het toepassingsbereik van dit reglement Artikel 1 HUURREGLEMENT ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE Inclusief algemene huisregels WONINGBOUWVERENIGING DE SLEUTELS VAN ZIJL EN VLIET, hierna te noemen de Sleutels (vastgesteld 10 december 2013) Rechten en plichten van

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012

Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Algemene huurvoorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte d.d. 1 januari 2012 Uw rechten en plichten In deze algemene huurvoorwaarden zijn de rechten en plichten geregeld van u, als huurder, en

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren

Huren, wat komt er bij kijken. Wegwijs in huren Huren, wat komt er bij kijken Wegwijs in huren Huren, wat komt er Lorem ipsum dolor sit amet bij kijken Bij het huren van een woning komt het één en ander kijken. In deze brochure maken wij u wegwijs.

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Algemene voorwaarden. huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Algemene voorwaarden huurovereenkomst zelfstandige woonruimte In deze algemene voorwaarden huurovereenkomst staan de verplichtingen van u en

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA

BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA BRUIKLEENREGELEMENT STICHTING MAGDALENA INHOUDSOPGAVE 2 ALGEMEEN 3 1. HUISREGLEMENT 3-4 VOORDEUR SLEUTELS TUSSENDEUREN GANGEN, ENTREE, TRAPPENHUIS EN STOOKHOK LIFT GEZAMENLIJK SANITAIR, KEUKEN EN WC BUITENRUIMTE

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2

Verhuurders brochure: Rots-Vast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 erhuurders brochure: Rots-ast Groep: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Rots-ast Groep Den aag: winnaars in woonbemiddeling p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 De Rots-ast Groep op internet

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd

Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd Dit betaal ik Dit betaal ik Voor uw huis betaalt u huur. Het is verstandig om dit op tijd te doen. Want op tijd betalen draagt bij aan zorgeloos wonen. In deze folder leest u alles over huur betalen, huurachterstand,

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Algemene huurvoorwaarden

9,65 x 15,8 mm. Algemene huurvoorwaarden 9,65 x 15,8 mm Algemene huurvoorwaarden 1 ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE U heeft een huurovereenkomst getekend met Omnivera. Bij de huurovereenkomst hoort een aantal afspraken, die

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Arnemuiden

Woningbouwvereniging Arnemuiden Bewonersgids Kantooradres Woningbouwvereniging Arnemuiden Langstraat 16b 4341 EE Arnemuiden tel. 0118-601720 fax.0118-602906 e-mail : wbv@wbvarnemuiden.nl www.wbvarnemuiden.nl Bankrelaties Rabobank: IBAN:

Nadere informatie