Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huurwegwijzer. Huren bij Wonen Wateringen"

Transcriptie

1 Huurwegwijzer Huren bij Wonen Wateringen

2 Van harte welkom in uw nieuwe woning Wonen Wateringen heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe huis en we hopen dat u zich daar ook echt thuis voelt. Een aantal afspraken over de onderlinge verhouding tussen u en Wonen Wateringen zal daar zeker aan bijdragen. In onze Algemene Huurvoorwaarden, die bij de huurovereenkomst horen, staan de afspraken en spelregels vanuit het huurrecht beschreven. In deze brochure Huurwegwijzer willen wij u uitgebreider informeren over een aantal praktische zaken. Graag geven wij u daarbij enkele nuttige tips, die het wonen aangenaam en plezierig maken. 2 HUURWEGWIJZER

3 In deze brochure zijn verwijzingen opgenomen naar aanvullende digitale informatie die u kunt raadplegen als u meer wilt weten over een bepaald onderwerp. Deze informatie kunt u vinden op onze website Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben of aanvullende informatie willen, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze verhuurmakelaars. Zij helpen u graag! Huurovereenkomst en algemene voorwaarden Op al onze huurovereenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden omschrijven de verplichtingen van de verhuurder en de huurder. Wij willen u adviseren de algemene voorwaarden door te lezen, zodat u uw en onze rechten en plichten kent. De algemene voorwaarden zitten ook in uw huurdersmap. Heeft u de algemene voorwaarden niet meer? Kijk op HUURWEGWIJZER 3

4 Huurprijs De huurprijs die u maandelijks betaalt, is opgebouwd uit tenminste twee verschillende soorten posten: de basis netto huur (kale huur) en de servicekosten. Bij een aantal van onze appartementen worden samen met de huurprijs ook maandelijks voorschotbedragen voor gas en/of elektraverbruik in rekening gebracht. Wilt u weten of uw huurprijs redelijk is? De Rijksoverheid heeft de wijze van vaststelling van de huren bepaald in het woningwaarderingssysteem (puntensysteem). Voor meer informatie kunt u kijken op de website Servicekosten Servicekosten zijn kosten die bij de kale huur van een woning komen. Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor een serviceabonnement, een glasverzekering of (bij appartementengebouwen) kosten voor schoonmaak van de portieken. De servicekosten betreffen een lump-sum bijdrage, dit wil zeggen dat er géén jaarlijkse eindafrekening plaatsvindt. Bij een aantal van onze appartementengebouwen worden ook maandelijks voorschotbedragen voor elektra of gas in rekening gebracht. Eenmaal per jaar wordt voor deze voorschotbedragen een eindafrekening opgemaakt. Huuraanpassing Jaarlijks per 1 juli wordt de basis netto huur verhoogd. De Rijksoverheid stelt het huurverhogingspercentage vast voor de basis netto huur. U krijgt als bewoner tijdig informatie over de komende huurverhoging. U ontvangt minimaal twee maanden voor de huurverhoging de huurverhogingsbrief. In deze huurverhogingsbrief staan de volgende gegevens: het verhogingspercentage, de oude huurprijs, de nieuwe huurprijs, de ingangsdatum, hoe u bezwaar kunt maken en de termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken. Kijk voor meer informatie op Huurtoeslag Huurtoeslag is een bijdrage in de huurlasten. Of u huurtoeslag krijgt, is afhankelijk van de huurprijs en uw inkomen. Wonen Wateringen kan u informeren over de voorwaarden voor huurtoeslag. De aanvraag voor huurtoeslag dient uzelf in. Kijk voor meer informatie op Daar kunt u ook heel gemakkelijk zelf uitzoeken of u voor huurtoeslag in aanmerking komt en hoeveel u maandelijks ontvangt. Voor meer informatie kunt u ook binnenlopen in onze Wonen Wateringen Winkel of bellen met een van onze verhuurmakelaars. 4 HUURWEGWIJZER

5 Het betalen van de huur Voor uw woning betaalt u maandelijks huur. Deze huur betaalt u altijd vóóraf, uiterlijk op de eerste van de maand. U kunt de huur op drie manieren betalen: via automatische incasso, acceptgiro of met elektronisch bankieren via uw bank. In sommige gevallen ontvangt Wonen Wateringen uw huurbetaling via een derde partij (bijvoorbeeld Sociale Zaken). Automatische incasso Iedereen die een betaalrekening heeft bij een bank, kan het zo regelen dat betalingen automatisch worden afgeschreven. Deze automatische incasso houdt in dat u voortaan geen acceptgiro s meer van ons ontvangt en het bedrag altijd op de eerste werkdag van de maand wordt geïnd. Wilt u administratieve rompslomp vermijden en zekerheid dat u het juiste bedrag overmaakt? Dan kunt u kiezen voor automatische incasso. Onze voorkeur gaat ook uit naar betaling via automatische incasso; dat is snel en gemakkelijk. Zowel voor u als voor ons. Voor u is het ook de goedkoopste manier. Diverse banken brengen voor andere betalingswijzen namelijk kosten bij u in rekening. Daarnaast maakt u altijd het juiste bedrag over. Een huurwijziging hoeft u bij automatische incasso niet zelf aan de bank door te geven; dit doen wij voor u. Betaling via derden In sommige gevallen wordt de huur betaald door een derde partij, die de huur betaalt namens de huurder. Het kan hierbij gaan om een betaling via bijvoorbeeld Sociale Zaken of een bewindvoerder. Het is van belang dat deze derde partij altijd op de hoogte is van welk huurbedrag betaald moet worden. U dient zelf het juiste huurbedrag aan deze partij door te geven. Belangrijk Bent u het niet eens met een automatische betaling? Dan kunt u binnen 8 weken na de afschrijving het bedrag terug laten boeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Heeft u wijzigingen? Geef deze voor de 15e van de maand door, dan kunnen wij deze op tijd verwerken voor de volgende huurbetaling. Geef een wijziging van uw banknummer zo snel mogelijk aan ons door. Betalingsregeling: overleg is altijd mogelijk Het kan voorkomen dat u de huur niet kunt betalen. Wacht dan niet tot de deurwaarder op de stoep staat. Kom met ons praten. De huur moet hoe dan ook betaald worden, maar HUURWEGWIJZER 5

6 in geval van nood kunnen we overleggen over de manier waarop. Wij kunnen kosteloos een betalingsregeling met u treffen. De betalingsregeling bestaat uit minimaal een bedrag van 50,00 per maand en kan hoogstens over een periode van twaalf maanden worden afgesloten. Het initiatief ligt echter bij u. Wij gaan, rekening houdend met uw privacy, zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Wanneer u meer wilt weten over betalingsproblemen of wanneer u meer schulden hebt dan alleen de huur, zijn er diverse organisaties die u kunnen helpen met het aanpakken van dit probleem. In de Wonen Wateringen Winkel zijn folders beschikbaar van schuldhulpverleners waarmee Wonen Wateringen samenwerkt. Wat gebeurt er als u te laat betaalt? Betaalt u niet op tijd, dan ontvangt u een herinnering met een acceptgirokaart. Blijft de betaling méér dan een maand uit, dan schakelen we een deurwaarder in. De hoge incassokosten van de deurwaarder zijn geheel voor uw rekening. De kosten van de deurwaarder zijn conform het wettelijke Besluit. 'Voor informatie kunt u ook terecht in de Wonen Wateringen Winkel' 6 HUURWEGWIJZER

7 Belangrijke instanties Zodra u de nieuwe woning betrekt, zijn er heel wat zaken te regelen. We zetten een paar belangrijke voor u op een rijtje. Energieleveranciers Zodra u een huurovereenkomst ondertekent bij Wonen Wateringen, bent u verantwoordelijk voor het afsluiten van een contract voor levering van gas en elektra bij een energieleverancier. U mag zelf uw eigen energieleverancier kiezen. Meldt u direct aan met correcte meterstanden. Indien u dit niet tijdig doet, loopt u het risico afgesloten te worden. Bij uw aanmelding dient u uw EAN-code door te geven. Dit zijn unieke codenummers die vermeld staan op de gas- en elektrameter in uw woning en kunt u eenvoudig opzoeken op de website Op vindt u meer informatie over het kiezen van een energieleverancier. Wateraansluitingen Voor uw wateraansluiting neemt u zelf contact op met de leverancier Evides: evides.nl Doe dit zo snel mogelijk! Overige aansluitingen Aansluitingen voor televisie, telefoon en internet regelt u zelf bij een door u uitgekozen leverancier. Verzekeringen Als verhuurder hebben wij onze woningen en woongebouwen verzekerd tegen brand, storm en vliegtuigschade. Dit betekent dat alleen ons eigendom verzekerd is en dat ùw eigendommen niet verzekerd zijn tegen genoemde schade. U doet er goed aan om al uw eigendommen zoals meubilair, vloerbedekking, koelkast, maar ook extra keukeninrichting of vloerafwerking als laminaat en dergelijke te verzekeren. Voor meer informatie kijk op of haal het informatie blad op in de Wonen Wateringen Winkel. Reinigingsdiensten Zet uw vuilcontainers altijd op het juiste tijdstip bij de weg. Grofvuil kunt u alleen verwijderen op de door uw gemeente aangegeven wijze. Deze informatie kunt u altijd via de gemeente verkrijgen: HUURWEGWIJZER 7

8 Inschrijving bij uw gemeente U bent verplicht om u onmiddellijk bij de Gemeentelijke Basisadministratie in te laten schrijven op uw nieuwe adres. Inschrijving bij de gemeente is ook van belang als u gebruik wilt maken van de huurtoeslagregeling. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is het een voorwaarde dat u op de eerste van de maand ingeschreven staat op het adres waarvoor u huurtoeslag aanvraagt. Wijziging huursituatie Soms vindt er een verandering plaats in uw woonsituatie. Hieronder leest u hier kort meer informatie over. Uitgebreide informatie kunt u nalezen op onze website. Inwoning Als er iemand bij u in komt wonen dan moet u dat doorgeven aan Wonen Wateringen. Op onze website kunt u daarvoor een formulier vinden. Als huurder blijft u verantwoordelijk voor de woning en huurbetalingen. De inwonende heeft geen recht op de woning en verlaat de woning bij huuropzegging. Als een inwonende vertrekt, geeft u dit als huurder schriftelijk door. De inwonende geeft de wijziging door bij de Gemeentelijke Basisadministratie. Medehuurderschap U bent medehuurder als u samen met de huurder het huurcontract heeft getekend. Bent u getrouwd met de huurder of bent u geregistreerd partner, dan bent u automatisch medehuurder en is ondertekening van het huurcontract niet nodig. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. U bent bijvoorbeeld net als de hoofdhuurder verantwoordelijk voor de huurbetaling. Medehuurderschap aanvragen In andere situaties is het aan de verhuurder om te bepalen of u in aanmerking komt voor medehuurderschap. Er zijn bepaalde voorwaarden waar een kandidaat-medehuurder aan moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor medehuurderschap. Deze voorwaarden staan uitgebreid vermeld op onze website. Op onze website is verder duidelijk vermeld onder welke voorwaarden een verzoek tot medehuurderschap kan worden afgewezen door Wonen Wateringen. Ook vindt u daar informatie over hoe u de 8 HUURWEGWIJZER

9 medehuurderschap kunt stopzetten en wat te doen voor het geval u gaat of bent gescheiden. Ook onze verhuurmakelaars informeren u graag over dit onderwerp. Overlijden Af en toe krijgt Wonen Wateringen de trieste boodschap dat een huurder overleden is. Voor familie en vrienden een verdrietige periode. Toch zullen er enkele praktische zaken geregeld moeten worden, waaronder het opzeggen van de huur. Of juist het voortzetten ervan. Kijk voor alle benodigde informatie op onze website of vraag erna bij één van onze verhuurmakelaars. Onderverhuur Wonen Wateringen verhuurt haar woningen via het aanbodmodel. Onderverhuur zorgt ervoor dat de doorstroom van huurwoningen stopt. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming de door u gehuurde woning geheel of gedeeltelijk onder te verhuren en/of in gebruik te geven aan anderen. Meer informatie hierover vindt u op onze website of in onze Wonen Wateringen Winkel. Een goede dienstverlening U huurt een woning bij Wonen Wateringen. Dan is het goed om te weten wat Wonen Wateringen doet om de kwaliteit van dienstverlening op orde te houden. Wonen Wateringen heeft kwaliteitseisen opgesteld waaraan haar dienstverlening ten minste moet voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op algemene normen en waarden, zoals vriendelijkheid, fatsoenlijkheid, duidelijkheid, redelijkheid en aanspreekbaarheid. Het kwaliteitssysteem van Wonen Wateringen voldoet aan de normen van NEN ISO Heeft u vragen over het kwaliteitssysteem van Wonen Wateringen? Neemt u dan contact op met de medewerkers van Wonen Wateringen. Zij kunnen u precies vertellen wat zij doen om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren. Niet tevreden? Wij doen altijd onze uiterste best voor u. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat. We proberen dan altijd eerst samen tot een oplossing te komen via de klachtenprocedure van Wonen Wateringen. Komen we er daarna toch samen niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de Huurcommissie of de Klachtencommissie Westland. Bij welke van de twee is afhankelijk van het type klacht. Bent u het niet eens met de Huurcommissie of Klachtencommissie dan is de laatste stap die naar de rechter. HUURWEGWIJZER 9

10 In het informatieblad Niet tevreden kunt u stapsgewijs lezen wat u kunt doen als u niet tevreden bent over de dienstverlening door Wonen Wateringen. U kunt het informatieblad downloaden van onze website of afhalen in de Wonen Wateringen Winkel. Reparatie en onderhoud In dit hoofdstuk treft u in het kort de meest belangrijke informatie aan over het onderhoud van uw woning. Altijd bereikbaar Soms gaat er iets kapot in uw woning. De ene keer moet het direct gerepareerd worden, zoals een ernstige lekkage of een verstopping. Soms kan het wel even wachten. U kunt in alle gevallen een beroep op ons doen. Wij staan dag en nacht voor u klaar. Heeft u een reparatieverzoek? Bel (0174) of kom even langs in de Wonen Wateringen Winkel. Als het kan plannen wij dan samen met u direct in wanneer wij het reparatieverzoek gaan uitvoeren. Geen spoed? Dan kunt u uw reparatieverzoek doorgeven via een bericht aan Samen verantwoordelijk Let op! Niet alle klusjes zijn voor onze rekening. Wij zijn samen met u verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. Wie wat moet doen, is wettelijk geregeld. Het staat allemaal in de brochure Onderhoud van A-Z. De informatie kunt u lezen en downloaden van onze website of afhalen in onze Wonen Wateringen Winkel. Serviceabonnement Wilt u meer gemak? Dan kunt u een Serviceabonnement nemen. Dit kost u een gering bedrag per maand. Wij voeren dan een aantal klussen voor u uit dat u eigenlijk zelf zou moeten doen. Met dit abonnement heeft u gelijk een glasverzekering, kunt u een beroep doen op de rioolontstoppingsdienst en wordt een groot deel van het onderhoud dat onder uw verantwoordelijkheid als huurder valt uit handen genomen. Als u het Serviceabonnement niet afneemt, zult u al deze werkzaamheden zelf moeten (laten) verrichten en betalen. Meer informatie over het Serviceabonnement kunt u lezen 10 HUURWEGWIJZER

11 of downloaden van onze website of afhalen in onze Wonen Wateringen Winkel. Inbraakpreventie Ter voorkoming van inbraak is het zorgvuldig opbergen en beheren van uw sleutels een eerste vereiste. Doe in ieder geval geen label met uw adres en/of naam aan uw sleutels, want als u ze dan verliest, maakt u het kwaadwillende personen wel erg makkelijk. Sluit de woning altijd goed af wanneer u weggaat, niet alleen s nachts maar ook overdag. En laat geen ramen of deuren openstaan, zelfs geen bovenraampje. Bij eventuele vernieling door derden en schade ten gevolge van inbraak of een poging daartoe, moet u altijd aangifte doen bij de politie. Overhandig of stuur Wonen Wateringen een kopie van de aangifte. De schade aan de woning wordt gerepareerd op kosten van Wonen Wateringen, tenzij de huurder of diens huisgenoten op enigerlei wijze aansprakelijk zijn bijvoorbeeld door uitlokking of agressie. Schotelantennebeleid Wilt u een schotelantenne plaatsen? Wij hebben een beleid voor het plaatsen van schotel antennes. In het informatieblad Wonen naar Wens schotelantennes vindt u hierover meer informatie. Het informatieblad kunt u downloaden van onze website of afhalen in de Wonen Wateringen Winkel. Geisers en boilers In sommige woningen dient door u als huurder zelf een geiser of boiler gehuurd te worden. Of dit voor uw woning geldt, kunt u navragen bij uw verhuurmakelaar. Zij kan u ook vertellen bij welk nutsbedrijf u een geiser of boiler kunt huren. Een gehuurde geiser wordt door het nutsbedrijf onderhouden. Asbest Asbest is een bouwmateriaal dat bestaat uit microscopisch kleine vezels. Daardoor is het materiaal sterk, slijtvast, brandwerend en bestand tegen zuur. Asbest is echter geen onschuldig materiaal. De kleine vezeltjes kunnen, als ze vrijkomen schade veroorzaken aan de longen. Het is niet voor niets dat het sinds 1983 nauwelijks meer wordt toegepast; sinds 1994 is de verkoop, het gebruik en de bewerking van asbest zelfs helemaal HUURWEGWIJZER 11

12 verboden. Er zijn veel regels over asbest en veiligheid. Wonen Wateringen wil de risico s van asbest zoveel mogelijk beperken en heeft haar woningbezit steekproefsgewijs onderzocht. Informatie over asbest kunt u vinden op Verbouwen of aanpassing van uw huurwoning Uw woning is de plek waar u zich thuis voelt. Het liefst richt u de woning helemaal naar uw eigen smaak in. Misschien wilt u zelfs een kleine verbouwing doen. Of wilt u dat Wonen Wateringen meer gemak in uw woning aanbrengt. In sommige gevallen is een aanpassing van uw huurwoning nodig in verband met een ergonomische beperking. Er zijn drie manieren om uw woning aan te passen of te verbouwen: 1. U wilt zelf verbouwen in uw eigen huurwoning. Dit heet een Zelf Aangebrachte Voorziening (ZAV). Als huurder mag u veel wijzigingen aan uw woning aanbrengen. Veranderingen doorvoeren of verbeteringen aanbrengen in uw woning is een recht waar u gebruik van kunt maken. Voordat u een ingrijpende wijziging wilt doorvoeren, vraagt u altijd schriftelijk toestemming en overlegt u met uw verhuurmakelaar. Lees meer informatie in de brochure Wonen naar Wens. Vraag er naar in onze Wonen Wateringen Winkel of lees de informatie op onze website 2. U wilt dat Wonen Wateringen meer gemak of veiligheid in uw woning aanbrengt. Dit noemen we een woningaanpassing. Hiervoor betaalt u een bedrag ineens of een maandelijkse huurverhoging (afhankelijk van de aanpassing). U kunt hierbij denken aan het laten aanbrengen van een dakraam, een verhoogde toiletpot of een badkamerstoeltje. Meer informatie vindt u op onze website of vraag er naar bij één van onze verhuurmakelaars. 3. U wilt uw woning ingrijpend aanpassen in verband met een lichamelijke beperking? Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met STIP Westland, Wonen Wateringen heeft als uitgangspunt dat we een eventuele aanpassing van de woning in verband met ergonomische beperkingen zoveel mogelijk toestaan, zolang dit past binnen de kaders van ons beleid voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). 12 HUURWEGWIJZER

13 Wonen in een appartement Als u in een appartement woont, moet u nog meer dan anders rekening houden met uw buren. Er wonen veel mensen op een relatief klein oppervlak. Voor het leggen van harde vloerbedekking (bijvoorbeeld plavuizen, parket, laminaat) moeten bijzondere (isolerende) voorzieningen getroffen worden, zoals een geluiddempende ondervloer. Harde vloeren mogen niet zonder onze toestemming worden gelegd. Het schoonmaken van trappenhuizen en dergelijke wordt alleen door ons verzorgd als u daarvoor bijdraagt in de servicekosten. Of dit zo is, kunt u zien in de huurovereenkomst of op een huurspecificatie. In alle andere gevallen moet u samen met uw buren het schoonmaken zelf verzorgen. Wij raden u aan hiervoor een gezamenlijk schema op te stellen en dit zichtbaar in de hal op te hangen. Immers, het is voor u en uw gasten prettig binnenkomen in een nette hal. Een paar huisregels: Houd de algemene ruimtes zo schoon mogelijk. Gooi niets van het balkon (zeker geen etensresten, dit trekt ongedierte aan met alle gevolgen van dien). Bevestig uw plantenbakken goed aan het balkonscherm, zodat ze niet naar beneden kunnen vallen. Vogels voeren vanaf uw balkon kan een behoorlijke ergernis opleveren bij uw benedenburen, zeker als er veel vogels op uw voer afkomen. Neem geen fietsen of brommers mee in het gebouw en plaats ze ook niet op de galerij. Stal ze in de berging of in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Zet uw huisvuil niet op de galerij, maar breng het direct naar de vuilcontainers. Plaats geen obstakels (bijvoorbeeld bankjes of stoelen) op de galerij, zodat hulpdiensten altijd ongehinderd hun werk kunnen doen. Sluit de algemene toegangsdeuren goed af, zodat onbevoegden zich geen toegang kunnen verschaffen tot het gebouw. Huisdieren zijn leuk, maar zorg ervoor dat ze geen overlast veroorzaken bij uw medebewoners. Dus houd uw hond aan de lijn en laat katten niet los in het gebouw. Neem reclame- en foldermateriaal mee naar uw woning en laat het niet beneden bij de brievenbussen liggen. Het staat slordig en is bovendien brandgevaarlijk. Houd rekening met elkaar. Rook niet in de lift en de algemene ruimten. U dient zelf sneeuw te ruimen. HUURWEGWIJZER 13

14 De laatste jaren heeft Wonen Wateringen in verband met inbraken of ander ongewenst bezoek de meeste portieken van haar flats afgesloten. Dit systeem werkt alleen als alle bewoners de toegangsdeuren steeds goed sluiten. Het gebeurt maar al te vaak dat mensen binnen worden gelaten die niet in de portiek thuis horen. Doe alleen open voor uw eigen bezoek. Laat dus niet iedereen binnen, ook niet als ze via bijvoorbeeld de intercom aangeven bij de buren te moeten zijn. Huren in Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop- en huurwoningen, dan zijn de eigenaren van de woningen verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Wonen Wateringen is de eigenaar van uw huurwoning. Dit betekent dat Wonen Wateringen samen met andere eigenaren in het woongebouw overlegt in de Algemene Ledenvergadering van de VvE. De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het gebouw, de gemeenschappelijke ruimten en de installaties. Ook regelt de VvE de eventuele schoonmaak van algemene ruimtes, het glazen wassen en tuinonderhoud. De VvE mag ook leefregels of een huishoudelijk reglement opstellen. Als huurder ontvangt u hiervan een exemplaar bij de ondertekening van de huurovereenkomst. Bewonerscommissies Bewonerscommissies zijn een belangrijke spreekbuis van onze huurders. In de meeste gevallen overleggen we twee keer per jaar over de zaken in en om het wooncomplex of de buurt. De tuin: het visitekaartje van woning en buurt Als u een woning van ons huurt waar een tuin bij hoort, bent u verantwoordelijk voor het onderhoud daarvan. Tuinen zijn het visitekaartje van een straat, wijk of dorp. Er zijn natuurlijk veel variaties te bedenken als het gaat om een verzorgde tuin en uw creativiteit zal hierin een bepalende rol spelen. Op onze website kunt u het informatieblad De tuin: het visitekaartje van de woning en de buurt lezen of downloaden. Zo weet u precies wat wij verstaan onder een verzorgde tuin. 14 HUURWEGWIJZER

15 Een goede buur Als huurder wilt u goed wonen in een fijne woonomgeving. Uw woongenot wordt bepaald door de woning, de buurt waarin u woont en uw buurtgenoten. Wonen Wateringen heeft speciaal voor al haar huurders een informatieblad Een goede buur samengesteld waarin onderwerpen worden besproken om het samen wonen in uw buurt en met uw buren zo prettig mogelijk te maken. U kunt het nalezen of downloaden op onze website of afhalen in onze Wonen Wateringen Winkel. Overlast Bij het bouwen van woningen of appartementsgebouwen worden altijd de geldende normen gehanteerd ten aanzien van (geluids)isolatie. Hoe goed een woning of appartement ook geïsoleerd is, helemaal geluiddicht zal het nooit zijn. U zult dus af en toe horen dat u buren heeft. Vaak beseffen mensen niet dat de geluiden die zij maken, te horen zijn bij de buren. Daarom vragen wij u ook om bij een klacht hierover dit eerst zelf met uw buren te bespreken. Als u hiervoor een geschikt moment kiest, dus niet wanneer u geïrriteerd of boos bent, blijkt vaak dat er in onderling overleg best iets af te spreken is. Bij ernstige (geluids)overlast tussen tien uur s avonds en acht uur s morgens, adviseren wij u de politie te bellen. Deze zal de betrokken bewoner eerst waarschuwen, maar bij herhaalde klachten kan de politie bijvoorbeeld de geluidsinstallatie in beslag nemen. Overlastprocedure Als u regelmatig ernstige overlast ondervindt van uw buren en u kunt er samen niet uitkomen, dan kunt u contact opnemen met één van onze verhuurmakelaars. Zij zal dan bemiddelen met als doel alsnog een oplossing te vinden. Wonen Wateringen werkt met een overlastprocedure waarmee we overlast stap voor stap aanpakken. Als de overlast na nader onderzoek van Wonen Wateringen en in samenwerking met de klager en andere omwonenden ook na onze bemiddeling aanhoudt, kan Wonen Wateringen in het uiterste geval besluiten bij de kantonrechter een procedure te beginnen tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning. In zo n geval moet er sprake zijn van overlast die ernstig genoeg, langdurig en regelmatig is. HUURWEGWIJZER 15

16 Huuropzegging U dient de huur altijd schriftelijk (en bij voorkeur aangetekend) op te zeggen. U kunt een huuropzeggingsformulier downloaden via onze website of afhalen in onze Wonen Wateringen Winkel. Door het formulier in te vullen en de instructies te volgen weet u zeker dat u op een juiste wijze uw huur opzegt. Opzegtermijn Uw opzegtermijn is minimaal één maand. Dus wanneer u op 23 april uw woning leeg aan Wonen Wateringen kunt opleveren, moet u ervoor zorgen dat de schriftelijke huuropzegging uiterlijk 22 maart bij Wonen Wateringen in de brievenbus ligt. U kunt de huur iedere dag opzeggen; de einddatum hoeft niet op de laatste dag van de maand te zijn. Op deze wijze kunt u dubbele kosten zoveel mogelijk beperken. Ruim van tevoren opzeggen is handig bij eventuele overname van bepaalde goederen door een nieuwe huurder; de kans is dan groter dat er al een nieuwe huurder is die op uw overname-aanbod kan reageren. Opname Zodra wij uw huuropzegging hebben ontvangen, stuurt Wonen Wateringen u een bevestiging van uw opzegging. In die brief wordt aangekondigd wanneer de mutatieopzichter bij u komt voor een zogenaamde eerste opname van de woning. De mutatieopzichter maakt afspraken met u over eventuele (herstel-) werkzaamheden die door u gedaan moeten worden en welke werkzaamheden Wonen Wateringen uitvoert. Dat leggen we vast op een opnameformulier. U weet dan welke werkzaamheden u moet doen en wat de kosten zijn wanneer u dat niet doet. Het kostenoverzicht is op te vragen bij Wonen Wateringen. Eventuele herstelwerkzaamheden moeten uiterlijk op de laatste dag van de huurovereenkomst zijn uitgevoerd, zodat Wonen Wateringen de woning aansluitend kan verhuren aan de volgende huurder. Bij de oplevering dient u onder afgifte van de sleutels de woning geheel ontruimd en schoon op te leveren in de staat waarin u de woning aan het begin van de huur heeft ontvangen. Uiteraard behoudens normale slijtage en andere door u gemaakt afspraken met Wonen Wateringen. Bij de bevestiging van de huuropzegging is een checklist toegevoegd met praktische richtlijnen hoe uw woning achter te laten. U kunt deze checklist ook vinden op onze website 16 HUURWEGWIJZER

17 Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) Indien er sprake is van Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV), dan gelden hiervoor de vastomlijnde regelingen die wij binnen Wonen Wateringen hanteren. Als u veranderingen heeft aangebracht aan het huis, dan is het belangrijk na te gaan welke afspraken er zijn gemaakt tussen u en Wonen Wateringen. Is er bijvoorbeeld afgesproken dat u de zaak in de oude staat moet terugbrengen of niet? Voor meer informatie kunt u op onze website de brochure Wonen naar Wens raadplegen. Uw verhuurmakelaar of de mutatieopzichter kan u hierover ook nader informeren. Overname Roerende zaken (zoals laminaat, tapijt, gordijnen) kunt u aan een volgende huurder overdragen; Wonen Wateringen is hierin géén partij. U ontvangt een overnameformulier bij de bevestiging van de huuropzegging. U als huidige huurder en de volgende huurder moeten bij overname het overnameformulier beiden ondertekenen. Als overname niet lukt, dan moet u de roerende zaken vóór de einddatum van de huur hebben verwijderd en afgevoerd. Heeft u zelf veranderingen aangebracht in uw woning, dan kunt u daar meer informatie over vinden in de brochure Wonen naar Wens. Sleutels U levert alle sleutels in op de datum en de wijze die u met de mutatieopzichter afspreekt, maar uiterlijk op de laatste dag van uw huurovereenkomst. U betaalt voor elke dag dat de sleutels langer in uw bezit blijven minimaal een vergoeding ter hoogte van de daghuur. Nieuwe bewoner Zodra u de huur opzegt, zoekt Wonen Wateringen een nieuwe huurder. We sturen hem een brief, waarin wij de woning aanbieden. Veelal zal deze kandidaat-huurder contact met u opnemen, met het verzoek de woning van binnen te mogen bezichtigen. Vraagt u zo n bezoeker voor de zekerheid om de aanbiedingsbrief van Wonen Wateringen te laten zien. Stel dat de kandidaat-huurder de woning niet neemt: in dat geval kunt u vrij snel opnieuw benaderd worden door een volgende kandidaat. Af en toe komt het voor dat de nieuwe bewoner nog niet bekend is wanneer u uw woning verlaat. HUURWEGWIJZER 17

18 Meterstanden Neem de meterstanden op en meld uw verhuizing tijdig bij uw energie- en waterleveranciers en andere voorzieningen. De opzegging van uw contract voor gas en elektra en het aanvragen van een nieuw contract bij een energieleverancier doet u als huurder zelf. Eindafrekening Als alle sleutels van de woning aan ons zijn overgedragen, wordt binnen een maand de eindafrekening gemaakt. Als blijkt dat u teveel aan huur respectievelijk servicekosten heeft betaald, krijgt u het teveel betaalde zo snel mogelijk terug verrekend met de overige kosten. Heeft u de afgesproken werkzaamheden niet, niet behoorlijk of niet geheel uitgevoerd en treffen wij schades aan die niet vooraf geconstateerd zijn, dan brengen wij u de kosten daarvan in rekening. Goederen die achterblijven in de woning en waarvoor geen overname is geregeld, worden op uw kosten door ons afgevoerd en vernietigd. Wonen Wateringen heeft geen bewaarplicht. Ook de kosten voor herstelwerkzaamheden en ontruiming worden bij u in rekening gebracht. Openstaande bedragen worden overigens altijd met de eindafrekening verrekend. Verder is het van belang dat Wonen Wateringen uw nieuwe adres en telefoonnummer heeft, zodat wij de eindafrekening naar het juiste adres kunnen zenden. Woont u in een appartement waar u ook voorschotbedragen voor gas, water of elektra betaalt, dan volgt de eindafrekening van deze bijkomende kosten in de eerstvolgende voorjaar (maart/ april). Januari 2015 De inhoud van deze brochure is informatief en moet worden beschouwd als een aanvullende uitleg op de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden van Wonen Wateringen. Bij tegenstrijdigheden of onduidelijkheden gaat de inhoud van de huurovereenkomst en de algemene voorwaarden van Wonen Wateringen vóór de inhoud van deze brochure. Aan kennelijke fouten, verschrijvingen of drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend. 18 HUURWEGWIJZER

19 Contact Wonen Wateringen Dorpskade HN Wateringen T E I Openingstijden Wonen Wateringen Winkel Maandag t/m donderdag: 8.30 tot uur Vrijdag: 8.30 tot uur Januari 2015 Wijzigingen voorbehouden HUURWEGWIJZER 19

20 Ontwerp: Mangoã Ontwerp

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit dan tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei

Nadere informatie

Hier zit het goed. Informatie over huren

Hier zit het goed. Informatie over huren Hier zit het goed Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe huis en we hopen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten er veel zaken geregeld worden. Niet alleen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning.

HUUR OPZEGGEN. Opzeggen van uw. huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw. huurwoning. HUUR OPZEGGEN Opzeggen van uw huurwoning. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het verlaten van uw huurwoning. Als u gaat verhuizen moeten veel zaken geregeld worden. Niet alleen voor

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE

Huurovereenkomst. Inleiding INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Het regelen van de overname 3 De huurovereenkomst 3 Tenaamstelling en medehuuderschap 4 De huurprijs 4 De fysieke oplevering 5 De eerste huurbetaling 5 Wonen naar wens 6 Aansluitingen

Nadere informatie

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden

Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden Uitleg huurcontract en algemene huurvoorwaarden In deze folder leest u een uitleg van het huurcontract en de algemene huurvoorwaarden. In deze uitleg staan alle rechten en plichten voor u als huurder en

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst

Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Wanneer u gaat verhuizen Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt Wanneer u gaat verhuizen Bij een verhuizing komt heel wat kijken: uw huurovereenkomst opzeggen, uw nieuwe en misschien ook

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij

Ik ga verhuizen. Alle stappen op een rij Ik ga verhuizen Alle stappen op een rij Bij een verhuizing komt een heleboel kijken. U moet met veel dingen rekening houden en vaak van alles regelen. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben

Nadere informatie

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Huur opzeggen bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Wie gaat verhuizen heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen voor het eenmaal zover is. Het is daarom belangrijk tijdig de huur

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Het opzeggen van de huurovereenkomst Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen.

Nadere informatie

Huur opzeggen Vooropname niet

Huur opzeggen Vooropname niet Gaat u verhuizen? Geef dit tijdig door. U kunt uw huurovereenkomst op elke werkdag beëindigen. Wel moet u rekening houden met een opzegtermijn van één maand. Wanneer u bijvoorbeeld de huur op 18 mei wilt

Nadere informatie

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op!

Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering. Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Het beëindigen van de huurovereenkomst Samen werken aan een snelle en soepele oplevering Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Wat uw reden ook is, u heeft waarschijnlijk meer aan uw hoofd dan het opzeggen

Nadere informatie

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname

Verhuizen Huur opzeggen Voor- en eindopname Verhuizen Als u gaat verhuizen, hebt u van alles te doen. U gaat een drukke tijd tegemoet. Met leuke activiteiten, maar u zult ook een aantal zaken formeel moeten regelen. In deze folder vindt u de belangrijkste

Nadere informatie

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte

Huren bij Actium. Algemene informatie over het huren van woonruimte Huren bij Actium Algemene informatie over het huren van woonruimte U gaat een woning huren bij Actium. Wij wensen u veel woonplezier in uw nieuwe woning! In deze brochure hebben wij de belangrijkste informatie

Nadere informatie

verhuizen informatie & tips

verhuizen informatie & tips verhuizen informatie & tips VERHUIZEN - informatie en tips U gaat een andere woning betrekken. Veel te doen en veel te regelen, ook tussen u en Woningbouwvereniging Reeuwijk. Om dit goed te laten verlopen

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Huur Betalen. 100% wonen

Huur Betalen. 100% wonen Huur Betalen 100% wonen : hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van uw woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten en plichten beschreven.

Nadere informatie

Huur betalen & Huurtoeslag

Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen & Huurtoeslag Huur betalen: hoe gaat dat in z n werk? Bij het huren van een woning heeft u een huurovereenkomst getekend. In deze overeenkomst en in de algemene bepalingen staan uw rechten

Nadere informatie

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting.

Kwaliteit bij de WSN. k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k. Woningstichting. Kwaliteit bij de WSN k w a l i t e i t s b e l e i d v a n d e W o n i n g s t i c h t i n g N i j k e r k Woningstichting Nijkerk Inleiding De Woningstichting Nijkerk streeft naar tevreden klanten. Niet

Nadere informatie

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen

Twee bezoeken: wat u kunt verwachten. Uw huur opzeggen Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? Ik ga verhuizen. Hoe zeg ik mijn huur op? U huurt een woning* bij Woonpalet en wil deze opzeggen. In deze brochure leest u wat daar bij komt kijken. Wij vertellen

Nadere informatie

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Waterweg Wonen verhuurt ruim woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens Huurbetaling beleid: juli 2006, versie: augustus 2017 Waterweg Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Verhuizen

wonen begint bij mensen Verhuizen wonen begint bij mensen Verhuizen U gaat binnenkort verhuizen of bent nog op zoek naar een andere woning. Verhuizen is een hele klus; er moet veel worden geregeld. In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Verlaten van de woning. Goed wonen in de Krimpenerwaard!

Verlaten van de woning. Goed wonen in de Krimpenerwaard! Verlaten van de woning Goed wonen in de Krimpenerwaard! Verlaten van de woning Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. U moet van alles regelen. In deze folder leest u welke stappen u neemt,

Nadere informatie

Wat u moet weten over verhuizen

Wat u moet weten over verhuizen U gaat verhuizen U gaat binnenkort verhuizen. Een tijd waarin u de nodige zaken moet regelen. Zo kunt u bezig zijn met klussen in uw nieuwe woning, verhuisberichten sturen en verhuizen. Dat allemaal voordat

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Informatiewijzer. Folder Informatiewijzer Dudok Wonen versie september

Informatiewijzer. Folder Informatiewijzer Dudok Wonen versie september Informatiewijzer Dudok Wonen is een eigentijdse woningcorporatie met zo n 8.000 eenheden in Gooi en Vechtstreek. Wij verhuren eengezinswoningen, portieketage woningen, (middel)hoogbouwflats, senioren-

Nadere informatie

Verhuizen. waar moet u op letten?

Verhuizen. waar moet u op letten? Verhuizen waar moet u op letten? Uw spullen uitzoeken, inpakken, de huurovereenkomst opzeggen of ondertekenen, adreswijzigingen versturen. Bij een verhuizing komt heel wat kijken! Waar u allemaal rekening

Nadere informatie

Hoe betaal ik mijn huur?

Hoe betaal ik mijn huur? Hoe betaal ik mijn huur? Automatische incasso, geen omkijken naar U huurt een woning van Woonstichting Leystromen. Dat betekent dat u maandelijks een vast bedrag aan huur betaalt. Daarnaast betaalt u soms

Nadere informatie

Natuurlijk wonen. Verhuizen

Natuurlijk wonen. Verhuizen Natuurlijk wonen Verhuizen 1 Verhuizen Wanneer u besluit te verhuizen, zegt u uiteraard uw huurovereenkomst op. Voordat Dunavie uw woning opnieuw kan verhuren, moet er vaak nog het een en ander gebeuren.

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering

Huuropzegging en oplevering uitgave april 2014 Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden

Nadere informatie

Huur en huurbetaling

Huur en huurbetaling Huur en huurbetaling U heeft met Intermaris een huurovereenkomst afgesloten. Hierin zijn de rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u als huurder het recht gebruik te maken van de woonruimte en de plicht

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen

Verhuizen. Wat u moet weten als u gaat verhuizen Verhuizen Wat u moet weten als u gaat verhuizen Inhoudsopgave 5 6 7 8 9 10 11 De huur opzeggen De huuropzegging intrekken Uw woning opleveren Overname Heeft u iets veranderd? Wel of geen inspectie van

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige

Huur opzeggen & verhuizen. AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij. kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige Huur opzeggen & verhuizen AIs u gaat verhuizen, komt daar vaak veel bij kijken. Niet alleen vraagt uw toekomstige woning de nodige aandacht. Ook voor het verlaten van uw huidige woning is er een aantal

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Huur betalen U huurt een woning van R&B Wonen of bent dit van plan. n deze folder informeren we u over het betalen van de huur. Huurprijs en servicekosten De huurprijs

Nadere informatie

WANNEER U GAAT VERHUIZEN

WANNEER U GAAT VERHUIZEN WANNEER U GAAT VERHUIZEN Woon zoals u wilt WANNEER U GAAT VERHUIZEN DE HUUR OPZEGGEN Bent u van plan te verhuizen, vergeet dan niet de huur van uw woning op te zeggen. Hoe eerder u opzegt, hoe beter. Zo

Nadere informatie

beleid: juli 2006, versie: 2014

beleid: juli 2006, versie: 2014 Zorgeloos huren beleid: juli 2006, versie: 2014 Waterweg Wonen verhuurt circa 12.000 woningen in Vlaardingen. Een aanzienlijk deel van die woningen is bereikbaar voor huishoudens met lage inkomens die

Nadere informatie

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning

Informatie voor huurders van Vidomes. Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Ik verhuis naar een andere woning. Wat moet ik allemaal regelen? Over huuropzegging en oplevering van uw woning Verhuizen? Zo laat u uw huidige woning achter Verhuist

Nadere informatie

De huur opzeggen als u gaat verhuizen

De huur opzeggen als u gaat verhuizen De huur opzeggen als u gaat verhuizen Wat zijn de stappen? Waar moet u aan denken? Wanneer u een nieuw huis heeft gevonden, zegt u de huur van uw huidige woning op. Daarvoor moeten een aantal dingen gebeuren;

Nadere informatie

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis.

Nieuwe huurder. in uw nieuwe huis. Nieuwe huurder Welkom in uw nieuwe huis. In deze folder vindt u informatie die van belang is voor het betrekken van een huurwoning of tijdens het bewonen ervan. In deze folder vindt u informatie die van

Nadere informatie

regionaal & betrokken Huur betalen

regionaal & betrokken Huur betalen regionaal & betrokken Huur betalen Gefeliciteerd met uw nieuwe woning! Onlangs paalde energiekosten niet in de servicekosten zijn opge- heeft u een huurovereenkomst met ons afgesloten. nomen, We heten

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen ALLES OVER verhuizen 4 U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier komt

Nadere informatie

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv

E E ALGEMEENN Vormgeving en druk: Woudenbergse Drukkerij bv ZORGELOOS zorgeloos HUREN huren ALGEMEEN KLUSSEN K Wilt u een woning van Vallei Wonen huren of bent u al huurder bij ons? Dan is het goed om te weten dat wij veel waarde hechten aan een hoge kwaliteit

Nadere informatie

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten.

U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. U gaat verhuizen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u uw woning gaat verlaten. Inhoud Verhuizen? We maken het u graag gemakkelijk pagina 3 De huur opzeggen pagina 4 De vooropname pagina 5 De

Nadere informatie

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH?

Ik huur bij ZVH. Tevreden of ontevreden over ZVH? Welkom bij ZVH. U huurt al bij ons of u gaat een woning van ZVH huren. Dan is het handig om deze brochure in huis te hebben. Er zijn soms momenten dat uw huis om aandacht vraagt en dan moet u weten wat

Nadere informatie

Huuropzegging. gewoon goed wonen

Huuropzegging. gewoon goed wonen Huuropzegging gewoon goed wonen Als u de huur opzegt U hebt uw huurwoning opgezegd of gaat dat binnenkort doen. Wij hopen dat u met plezier bij ons heeft gewoond. Om ook uw vertrek zo goed mogelijk te

Nadere informatie

U gaat een woning huren, wat nu?

U gaat een woning huren, wat nu? Een nieuwe woning Welkom in uw nieuwe woning! Deze folder geeft snel antwoord op veelgestelde vragen. U vindt nuttige informatie over huren bij Beter Wonen; of het nu gaat om onderhoud, het betalen van

Nadere informatie

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus.

Huuropzegging. Woningstichting Domus Telnr: (0475) 337323 Postbus 573 E-mail: info@wsdomus.nl 6040 AN ROERMOND Website: www.wsdomus. Huuropzegging Bij een verhuizing komt veel kijken. Dit geldt voor u als huurder, maar ook voor Woningstichting Domus. Wanneer u de huur van uw woning opzegt, gaan wij op zoek naar een nieuwe huurder. In

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Walcheren Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft u een

Nadere informatie

Van bezichtigen tot verhuizen

Van bezichtigen tot verhuizen Een nieuw thuis Van bezichtigen tot verhuizen Van bezichtigen tot verhuizen Stappenplan Stap 1: woning bezichtigen Het is belangrijk de aangeboden woning eerst te bezichtigen. Dat kunt u doen door een

Nadere informatie

KWALITEIT, ZO WERKT HET

KWALITEIT, ZO WERKT HET KWALITEIT, ZO WERKT HET Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Huur opzeggen. Globale opname Definitieve opname Overname Huurbetaling Eindafrekening Vragen?

Huur opzeggen. Globale opname Definitieve opname Overname Huurbetaling Eindafrekening Vragen? Huur opzeggen Globale opname Definitieve opname Overname Huurbetaling Eindafrekening Vragen? Huur opzeggen 2 Een verhuizing brengt meestal veel werk met zich mee, met tal van zaken dient rekening gehouden

Nadere informatie

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen

Opzeggen van de huur. Opzegtermijn. Erfgenamen Huurbeëindiging Waar moet de huurder aan denken bij het opzeggen van de huur. En hoe moet de woning opgeleverd worden? In deze brochure vindt u alle informatie hierover en doorlopen we de stappen die we

Nadere informatie

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening?

Welkom Onderhoud, wie betaalt de rekening? Welkom Welkom in uw nieuwe woning van Patrimonium Barendrecht. We zijn blij dat u voor een van onze woningen hebt gekozen. Maar wat betekent wonen in een woning van Patrimonium? In deze folder vindt u

Nadere informatie

Huur. alle informatie op een rij

Huur. alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Huur alle informatie op een rij Hoe is de huurprijs samengesteld? Wanneer kunt u een huurverhoging verwachten? Hoe betaalt u de huur? En wanneer komt u in aanmerking voor

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Schriftelijk opzeggen

Schriftelijk opzeggen De huur opzeggen Als u gaat verhuizen, moet u de huur opzeggen en de woning heel, schoon en leeg opleveren. Een nieuwe huurder komt uw huis misschien bekijken. En medewerkers van Trivire komen de woning

Nadere informatie

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen

wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen wonen begint bij mensen Uw huur en servicekosten betalen Als huurder van Bo-Ex betaalt u elke maand huur en servicekosten. In deze brochure leest u waaruit de huur is opgebouwd en op welke manieren u dit

Nadere informatie

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging

uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging uren INFORMATIE OVER huurbeëindiging inhoud huurbeëindiging 3 Opzeggen van de huur 3 Bevestiging huuropzegging 4 Vertrekkersenquête 5 Wijzigingen van de woning 5 Regels voor schoon en leeg opleveren 5

Nadere informatie

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com

De huur opzeggen. Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com De huur opzeggen Wat moet ik allemaal regelen? www.devooruitgang.com Als u van plan bent om de huur op te zeggen, komt er van alles op u af. Wat is de opzegtermijn? En hoe zit het met zelf aangebrachte

Nadere informatie

Verhuizen. de spelregels

Verhuizen. de spelregels Verhuizen de spelregels Verhuizen de spelregels Heeft u verhuisplannen? Wij raden u aan tijdig de huur op te zeggen, dan is dat alvast geregeld. Dit en andere zaken waar u voor uw verhuizing op moet letten,

Nadere informatie

VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK

VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK VERHUIZEN?! ZO LAAT U DE WONING ACHTER BIJ VERTREK U heeft de huur van uw woning opgezegd. Er volgt dan een afspraak met de inspecteur over de oplevering van uw woning. Eerst vindt er een voorinspectie

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over uw huur

Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Alles wat u wilt weten over uw huur Inleiding U huurt een woning van Domesta. Dat brengt rechten en plichten met zich mee. U kunt genieten van een comfortabel dak boven

Nadere informatie

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs

Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Huur... waar betaalt u precies voor? Alles over uw huurprijs Netto of bruto? Waarom betaal ik apart servicekosten? Heb ik recht op huurtoeslag? Hoe betaal ik mijn huur? U huurt een woning van ons. Daarvoor

Nadere informatie

Huren bij WOONopMAAT juli 2009

Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Huren bij WOONopMAAT juli 2009 Inhoud Welkom bij WOONopMAAT 2 Huur Huurovereenkomst 2 Een goede huurder zijn 2 Huurbetaling 2 Huurachterstand 3 Huurverhoging 3 Huurtoeslag 3 Huuropzegging 3 Onderhoud Onderhoudsrechten

Nadere informatie

Samen wonen in een VvE

Samen wonen in een VvE Samen bouwen aan beter wonen Samen wonen in een VvE 2 Bewonerscommissie en een Vereniging van Eigenaren Samen wonen in een VvE Huren in een Vereniging van Eigenaren Wanneer een woongebouw bestaat uit koop-

Nadere informatie

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert

Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Opzeggen van de huur Wat u moet regelen voordat u de sleutels inlevert Wat u moet regelen voordat u d Huur opzeggen U kunt de huur van uw woning op elke dag van de maand opzeggen. Er geldt een opzegtermijn

Nadere informatie

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl

Inhoud. Woningstichting Rochdale Postbus 56659 1040 AR Amsterdam www.rochdale.nl Algemene woonregels Inhoud Woonregels 3 Toestemming vragen 3 Geluidsoverlast 3 Schotelantennes 4 Gebruik algemene ruimten 4 Huisvuil 5 Huisdieren 5 Duiven 5 Privétuinen en gemeenschappelijke tuinen 6 Dit

Nadere informatie

De huur van uw woning opzeggen

De huur van uw woning opzeggen De huur van uw woning opzeggen Verhuizen Samenwerken aan een snelle en soepele oplevering Versie Schouwen-Duiveland Samenwerken, dat levert (met) gemak op! Als u heeft besloten om te gaan verhuizen, heeft

Nadere informatie

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij.

Over het betalen van uw huur. Alle regels en tips op een rij. Over het betalen van uw huur Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huur betalen Als huurder bent u verplicht om maandelijks huur te betalen aan uw verhuurder. Daar staat een aantal rechten tegenover. Hoe

Nadere informatie

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Verhuizen. Een verhuizing regel je eenvoudig thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Verhuizen Een verhuizing regel je eenvoudig thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht op

Nadere informatie

Verhuizen en huur opzeggen

Verhuizen en huur opzeggen Verhuizen en huur opzeggen U staat op het punt te verhuizen. Allerlei zaken moeten worden afgehandeld. Ook tussen u en Mercatus moet een aantal zaken worden afgewerkt. Om dit goed en effectief te kunnen

Nadere informatie

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren

Tussen huur opzeggen. en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren Tussen huur opzeggen en sleutels inleveren! Verhuizen naar een andere woning betekent dat u een drukke tijd tegemoet gaat waarin allerlei zaken moeten worden

Nadere informatie

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl

Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Formulier Huur opzeggen Algemene gegevens Postbus 1502 3260 BA Oud-Beijerland Tel: (0186) 899 899 www.hwwonen.nl post@hwwonen.nl Bezoekadres Lamborghinilaan 4 3261 ND Oud-Beijerland informatie Huur opzeggen

Nadere informatie

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen

Zeg tijdig de huur op. Alles over verhuizen Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 1 2 Zeg tijdig de huur op Alles over verhuizen 3 Alles over verhuizen U heeft de huur opgezegd van uw woning of u bent van plan binnenkort te verhuizen. Hier

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Algemene woonregels

Huurdersinformatie. Algemene woonregels 1 Huurdersinformatie Algemene woonregels Woonregels want afspraak is afspraak! Als u een woning van Rochdale huurt, maken we afspraken. Veel van deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. In

Nadere informatie

Huur opzeggen. Globale opname Definitieve opname Overname Huurbetaling Eindafrekening Vragen?

Huur opzeggen. Globale opname Definitieve opname Overname Huurbetaling Eindafrekening Vragen? Huur opzeggen Globale opname Definitieve opname Overname Huurbetaling Eindafrekening Vragen? Huur opzeggen 2 3 Een verhuizing brengt meestal veel werk met zich mee, met tal van zaken dient rekening gehouden

Nadere informatie

Huur opzeggen. het begin van verhuizen

Huur opzeggen. het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Huur opzeggen het begin van verhuizen Als u gaat verhuizen, moet u eerst de huur opzeggen. Om de huuropzegging soepel te laten verlopen, hebben u en Wonen West Brabant

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij.

U wilt uw huur opzeggen. Alle regels en tips op een rij. U wilt uw huur opzeggen Alle regels en tips op een rij. 1 2 Uw huur opzeggen Als u andere woonruimte heeft gevonden en gaat verhuizen, moet u bij de woningcorporatie de huur van uw huidige woning opzeggen.

Nadere informatie

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs

Uw huur betalen. Huurtoeslag. De huurprijs Uw huur betalen Uw huur betalen U huurt een woning van ons. Daarvoor betaalt u eenmaal per maand huur. In deze folder kunt u lezen hoe de huurprijs is samengesteld, op welke manier u de huur kunt betalen

Nadere informatie

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende:

HUUR OPZEGGEN. Daarvoor geldt het volgende: HUUR OPZEGGEN U gaat verhuizen naar een andere woning en wilt de huur van uw huidige woning bij WSG opzeggen. Voordat u definitief de deur achter u dicht kunt trekken, moet u nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht

Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Huren zonder zorgen bij Patrimonium Barendrecht Wanneer u een woning huurt bij Patrimonium of u bent dat van plan, dan is het goed om te weten wat u kunt verwachten en wat de woonvereniging doet om de

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

Huuropzegging en oplevering. Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Huuropzegging en oplevering Ik wil de huur opzeggen. Wat komt daar allemaal bij kijken? Wie gaat verhuizen, heeft een drukke tijd voor de boeg. Er moet vaak van alles geregeld worden voor uw nieuwe woning.

Nadere informatie

Beëindiging huurovereenkomst

Beëindiging huurovereenkomst Beëindiging huurovereenkomst Als u nog geld van ons tegoed heeft, wordt de overschrijving tegelijk met de eindafrekening verzonden. Dat betekent dat het geld binnen enkele dagen op uw bankrekening staat.

Nadere informatie

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast.

Overlast. In deze folder leest u tips om prettig samen te leven, hoe u overlast kunt beperken en wat u kunt doen als sprake is van overlast. Overlast 1 Overlast Geluidsoverlast, rommel in en rond het woongebouw, overhangende takken of overlast door huisdieren, het komt allemaal wel eens voor. Het bevordert uw woongenot niet maar is er is niet

Nadere informatie

Het opzeggen van uw huur

Het opzeggen van uw huur Het opzeggen van uw huur Heeft u besloten te verhuizen? Heeft u eraan gedacht om de huur op te zeggen? Het is belangrijk dit tijdig te doen en uw zaken goed te regelen. In deze folder kunt u lezen welke

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl

Huren bij Servatius. Genieten van het leven doe je thuis. Thuis is een huis van Servatius. servatius.nl Huren bij Servatius Genieten van het leven doe je thuis Thuis is een huis van Servatius Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Als u na het lezen nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht

Nadere informatie