M-Module Vul hier de identcode van uw regelaar in!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "M-Module 7.12. Vul hier de identcode van uw regelaar in!"

Transcriptie

1 Bedieningsvoorschrift DULCOMARIN II, M Module (, redox, temperatuur, chloor) DXMaM: Bediening M-Module 7.12 DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Dit bedieningsvoorschrift is een aanvulling op Bedieningsvoorschrift DULCOMARIN II, Zwembadregelaar, deel 1, Monteren en installeren en Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (, redox/orp, temperatuur) DXMaM Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar deze voorschriften! Beschadigingen veroorzaakt door onjuist gebruik vallen buiten de garantiebepalingen! Artikelnummer: ProMinent Verder BV Utrechtseweg 4a, 3451 GG Vleuten (Nederland) T , F , ProMinent Belgium SA, NV Industriezone Sint Renelde, Landaslaan 11, 1480 Tubize-Tubeke (België) T , F ,

2 Bedrijfsgegevens Bedrijfsgegevens Bedieningsvoorschrift DULCOMARIN II, M Module (, redox, temperatuur, chloor) DXMaM: Bediening ProMinent Verder B.V. Utrechtseweg 4a 3451 GG Vleuten (Netherlands) Tel.: Fax: ProMinent Belgium S.A., N.V. Industriezone Sint Renelde Landaslaan Tubize-Tubeke (Belgium) Tel.: Fax: Technische wijzigingen voorbehouden. Pagina 2

3 Inhoud Pagina Algemene informatie Veiligheid Bediening Overzicht van het bedieningsmenu Gebruik van het bedieningsmenu Constante weergave Informatie weergave Kalibratie menu Menu opties Gebruik van menu opties Instellingen Algemene instellingen Kalibratie Kalibratie van Controleren van de redox elektrode Kalibratie van de temperatuur sensor Kalibratie van de vrij chloor sensor Kalibratie van de totaal chloor sensor Temperatuur van de chloor sensor Pagina 3

4 Algemene informatie / Veiligheid Algemene informatie Lees de volgende regels aandachtig door! Door deze aanbevelingen op te volgen kunt u optimaal gebruik maken van dit bedieningsvoorschrift. Belangrijke opmerkingen worden als volgt aangeduid: opsomming kenmerken E aanbevelingen Algemene opmerkingen: OPMERKING Opmerkingen zijn bedoeld om uw werk te vereenvoudigen. en veiligheidsaanduidingen: BELANGRIJK Dit duidt een mogelijke onveilige situatie aan. Er is kans op beschadiging als van de voorschriften wordt afgeweken! 1 Veiligheidshoofdstuk De volgende punten zijn van belang omdat deze afwijken van bestaande technologie. BELANGRIJK Zodra een chloorsensor door de DULCOMARIN II in het systeem is opgenomen, kan deze niet worden uitgewisseld met een andere chloorsensor. Lees de busgerelateerde bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, zwembadregelaar, deel 1 OPMERKING Indien een grenswaarde voor chloor is overschreden zal het linker LED van de chloorsensor rood knipperen. Pagina 4

5 Bediening 2 Bediening M-Module Label type module 2 LCD display 3 CAL toets 4 INVOER toets 5 OMHOOG toets 6 OMLAAG toets 7 SPRONG TERUG toets 8 Wissel toets Functie van de toetsen De instellingen van de DULCOMARIN II kunnen worden gewijzigd met behulp van de toetsen. Deze toetsen hebben de volgende functie: In de constante weergave In de menu opties of in het informatie display Wisseltoets Wisselen tussen de Wisselen tussen instelbare constante weergaven parameters in het huidige menu SPRONG TERUG Terug van het informatie Terug naar het informatie toets display naar de constante display zonder opslaan ven weergave gewijzigde parameters INVOER toets Naar een menu optie Opslaan van gewijzigde (vanuit een informatie display) parameters in het huidige menu en doorgaan naar het informatie display CAL toets Naar een informatie display Bevestigen van van het kalibratie menu gaan kalibratiestappen in het (vanuit de constante weergave) kalibratie menu (alleen voor ) OMHOOG toets - Wijzigen van instelbare OMLAAG toets - parameters Pagina 5

6 Overzicht van het bedieningsmenu 3 Overzicht van het bedieningsmenu Het bedieningsmenu omvat: constante weergaven (constante weergave niveau) informatie displays (informatie niveau) Voor het raadplegen van kalibratie parameters of algemene instellingen. kalibratie menu menu opties (functie niveau) Voor het wijzigen van kalibratie parameters of algemene instellingen. Constante weergave 1 Informatie display Menu optie Kalibratie menu Constante weergave 2 Informatie display Menu optie * Constante weergave X Informatie display Menu optie Constante weergave Informatie niveau Functie niveau = Toegangscode benodigd (indien geactiveerd door gebruiker) * met uitzondering van 3.1 Gebruik van het bedieningsmenu Opmerking Door op de SPRONG TERUG toets te drukken is het mogelijk om vanuit ieder menu terug te keren naar een bovenliggend informatie display of constante weergave. Indien er 5 minuten geen activiteit is geweest keert het display automatisch terug naar een constante weergave (gewijzigde waarden worden niet opgeslagen). Indien de gebruiker de toegangscode heeft geactiveerd, zijn de menu s met deze codes geblokkeerd. Om deze toegankelijk te maken dient de toegangscode ingevoerd te worden en met de INVOER toets te worden bevestigd. Standaard staat de code ingesteld op 0000 en is hierdoor inactief. Pagina 6

7 Overzicht van het bedieningsmenu Constante displays Constante weergave redox temp. 654 m V 25 C Cl 1.12 mg/l 7.12 regeling uit = 24 % redox 654 regeling uit = 58 % mv ORP Te mp. Pt Pt1000 C Te mp Cl vrij 1.12 regeling uit = 70% mg/l Cl Cl geb. (Cl tot) 0.13 Cl tot 0.45 mg/l mg/l Clcm b Te mp. Cl-elektrode 25.3 Cl-elektrode C Te mp Gedurende bediening kunnen de meetwaarden van het betreffende bad worden afgelezen. Het type van het constante display van de DXMaM is afhankelijk van de geconfigureerde sensoren en de instellingen in de DULCOMARIN II. Het constante display 1 kan tot vier meetwaarden weergeven. Elke meetwaarde wordt ook weergegeven op een onderliggend, eigen display. De constante displays hebben de volgende waardes: meetwaarde, redox, vrij chloor, gebonden chloor (totaal chloor op onderste regel), temperatuur (zowel Pt1000 als Cl-elektrode) activiteit van de regeling van de gemeten waarde en de uitsturing van de regelaar Informatie weergave Door op de INVOER toets of CAL toets te drukken in een willekeurig display, wordt er toegang verkregen tot het bijbehorende display (informatie niveau) Kalibratie menu Door op de CAL toets te drukken in een willekeurig display, komt men in het kalibratie menu van de desbetreffende meetwaarde Menu opties Door op de INVOER toets te drukken komt men in de menu opties (functie niveau). Pagina 7

8 Overzicht van het bedieningsmenu Gebruik van menu opties temp.invoer: elektrode temp.eenh. = C corr.waarde = ± 0.00 C temp.waarde = 25,3 C = te wijzigen numerieke waarde knippert Druk op de SPRONG TERUG toets om alle wijzigbare waardes in een menu te activeren. Knipperende waardes kunnen worden aangepast. Gebruik de pijltoetsen om de waardes hoger of lager te maken. 1x kort indrukken verhoogt/verlaagt de weergegeven waarde met 1 of verandert de tekst indien de toets ingedrukt blijft veranderen de waardes sneller. Gebruik de INVOER toets om de veranderde waarde op te slaan. U springt hierna automatisch naar het volgende informatie display. Opmerking Wijzigingen worden direct actief en opgeslagen zodra u de INVOER toets indrukt Indien u wijzigingen niet wilt opslaan kunt u het menu verlaten door op de SPRONG TERUG toets te drukken. U springt dan automatisch naar het informatie display van het betreffende menu. Pagina 8

9 Instellingen 4 Instellingen Menu overzicht : 7.12 Redox: 654 mv Temp: 25 C Cl: 0.13 mg/l alg. instellingen versie : 2001 taal: engels toegangs code : regeling uit = 24 % Het aantal constante displays is afhankelijk van het aantal aangesloten sensoren nulpunt=12 mv helling =58,32 mv/ buffer temp.=25,2 C buffer temp=20.3 C kal1 kal1 kal1 herkenning. T. = 20.3 C kalibr. eind e = of kal2=cal T. = 20.3 C T. = 20.3 C kal2 kal2 herkenning kalibr. kalibr. einde met T. = 20.3 C T. = 20.3 C T. = 20.3 C kal2 nulpunt = mv helling = mv/ meetwaarde=7.21 mv Redox 654 regeling uit = 58 % controle elektrode = LCA offset= 2 mv meetwaarde = 654 mv Instelwaarde = 654 mv meetwaarde = 652 mv 25.6 Pt1000 C Temp offset= 1,1 C meetwaarde = 26,7 C Instelwaarde = 26,7 C meetwaarde = 25,6 C mg/l Cl 1.12 regeling uit = 24 % nulpunt= 5 pa helling= 105,22 % meetwaarde= 1,16 mg/l DPD-waarde= 1,16 mg/l meetwaarde= 1,12 mg/l mg/l Cl geb 0.13 Cl tot 0.45 mg/l nulpunt= 5 pa helling= 105,22 % meetwaarde= 0,48 mg/l DPD-waarde= 0,48 mg/l meetwaarde= 0,45 mg/l 25.3 Cl-Elektrode C Temp = Toegangscode benodigd indien deze door de gebruiker is geactiveerd. Pagina 9

10 Instellingen 4.1 Algemene instellingen 7.12 redox 654 m V temp. 25 C Cl 0.13 mg/l alg. instellingen ve rsie : 2001 taal: engels toegangscode: 4444 De instellingen voor taal en toegangscode kunnen worden gewijzigd in het menu algemene instellingen : E Druk in het constante display 1 tweemaal op de INVOER toets E Selecteer de gewenste taal in taal met behulp van de pijltoetsen E Ga naar het menu toegangscode met behulp van de wissel toets E Voer de gewenste code in met behulp van de pijltoetsen E Druk op INVOER toets om de code op te slaan of SPRONG TERUG toets om deze ongewijzigd te laten. Het display springt naar het info display. E Druk op de SPRONG TERUG toets om naar het constante display te gaan (de menu s zijn weer beveiligd met een toegangscode). Toegangscode Toegang tot de regelaar kan worden beperkt door gebruik van een toegangscode. Belangrijk Vervang de fabrieksinstelling door uw eigen code! Indien niet gebeurd zijn de bedieningsmenu s niet voldoende beveiligd! Opmerking Indien terug gegaan wordt naar het constante display zijn de menu s automatisch beveiligd. 4.2 Kalibratie Kalibratie van de meting De conditie van een -elektrode is van groot belang voor de kwaliteit van de meting. Alle elektrodes dienen daarom regelmatig te worden gekalibreerd met behulp van buffervloeistoffen. De DXMaM is uitgevoerd met een automatische bufferherkenning. Automatische bufferherkenning De volgende buffertabel is in het interne geheugen opgeslagen: Temperatuur buffertabel C Het is aan te raden om alleen ProMinent bufferoplossingen te gebruiken voor de kalibratie. Pagina 10

11 Instellingen Kalibratie procedure Opmerking U kunt vanuit ieder menu in het kalibratie menu teruggaan naar het constante display door op SPRONG TERUG toets te drukken. De regelaar bevriest zijn uitgang op de laatst gemeten waarde gedurende kalibratie. Onlogische waardes worden niet geaccepteerd als bufferwaardes. De kalibratie waardes blijven ongewijzigd. Vervang gebruikte buffervloeistoffen. Menu overzicht van het kalibratie menu 2-punts kalibratie 7.12 regeling uit = 24 % nulpunt=12 mv helling =58,32 mv/ buffer temp=25,2 ºC buffer temp=20.3 ºC kal1 kal1 kal1 herkenning. kalibr. einde = of kal2=cal T. = 20.3 ºC T. = 20.3 ºC T. = 20.3 ºC kal2 kal2 kal2 herkenning. kalibr. kalibr. einde met T. = 20.3 ºC T. = 20.3 ºC T. = 20.3 ºC nulpunt = mv helling = mv/ meetwaarde = 7.21 Het display verandert zodra de tijdsbalk is verstreken. Toegangscode benodigd indien deze door de gebruiker is geactiveerd. 1-punts kalibratie 7.12 regeling uit = 24 % nulpunt=12 mv helling =58,32 mv/ buffer temp=25,2 ºC buffer temp=20.3 ºC kalibr. met CAL GB_kalib_2P.eps kal1 kal1 kal1 herkenning. kalibr. einde = of kal2=cal T. = 20.3 ºC T. = 20.3 ºC T. = 20.3 ºC nulpunt = mv helling = mv/ meetwaarde= 7.21 Het display verandert zodra de tijdsbalk is verstreken. Toegangscode benodigd indien deze door de gebruiker is geactiveerd. Pagina 11

12 Instellingen Volg onderstaande procedure om in het kalibratiemenu te komen: 7.12 regeling uit = 24 % nulpunt=12 mv helling =58,32 mv/ buffer temp=25,2 ºC buffer temp=20.3 ºC Start kalibratie E Druk 2 maal op de CAL toets in het constante display met de -elektrode in het meetwater. E Voer door middel van de pijltoetsen de temperatuur van de buffer in bij buffer temp. E Deze waarde wordt alleen gedurende deze kalibratie gebruikt. E Haal de -elektrode uit het meetwater en dompel deze in de eerste bufferoplossing (in dit geval =4). E Druk op de CAL toets om de automatische buffer herkenning te starten: kal1 kal1 kal1 herkenning kalibr. einde of kal2=cal T. = 20.3 C T. = 20.3 C T. = 20.3 C Een tijdsbalk laat het verloop van het proces zien. Na de bufferherkenning worden de kalibratie parameters automatisch berekend (kalibratie), dit wordt weergegeven door een tijdsbalk. Bij T, wordt de handmatig ingevoerde buffertemperatuur weergegeven. Gedurende kalibratie kan de bufferwaarde worden aangepast met behulp van de pijltoetsen. Als het sensor signaal onstabiel is stopt de tijdsbalk tot het signaal weer stabiel is. E Na kalibratie wordt in het laatste menu de optie 1-punts kalibratie weergegeven: Hier kan de bufferwaarde worden gecorrigeerd met behulp van de pijltoetsen. De volgende stappen hangen af of er gekozen wordt voor een 1- of 2- (aanbevolen) punts kalibratie: 1-punts kalibratie E Druk op de INVOER toets om de 1-punts kalibratie te beëindigen. Het nulpunt wordt gecalculeerd indien de bufferwaarde tussen =5,5 en =8,0 ligt E Vervolg procedure zoals beschreven bij Kalibratie afsluiten. 2-punts kalibratie E Voor een 2-punts kalibratie, verwijder de elektrode uit de eerste bufferoplossing, spoel deze en dompel hem in de tweede bufferoplossing. E Druk op de CAL toets om de automatische buffer herkenning opnieuw te starten: herkenning T. = 20.3 C 7.02 kal kal kalibr. T. = 20.3 C einde kalibratie T. = 20.3 C kal2 Buffer detectie en kalibratie verlopen zoals boven beschreven. E Na kalibratie, wordt het laatste menu van de 2-punts kalibratie weergegeven. Hier kan de bufferwaarde worden aangepast met behulp van de pijtoetsen. Pagina 12

13 Instellingen E Druk op de INVOER toets om de 2-punts kalibratie af te sluiten. E Vervolg de procedure zoals beschreven bij Kalibratie afsluiten Kalibratie afsluiten De kalibratiewaarde (nulpunt en helling) worden nu weergegeven: nulpunt = mv helling = mv/ meetwaarde= 7.21 Bij meetwaarde wordt de actuele waarde voor de regeling weergegeven. E Druk op de INVOER toets om deze waardes te bevestigen of druk op de SPRONG TERUG toets om af te breken. Het display springt terug naar het informatie display en de kalibratie wordt afgesloten. E Druk op de SPRONG TERUG toets om terug te gaan naar het constante display (de menu s worden weer door een code afgeschermd). Opmerking Onjuiste kalibratie waarden worden niet geaccepteerd. De vorige kalibratie waarden blijven gehandhaafd. Foutmeldingen Foutmeldingen Oorzaak Oplossing Nulpunt < -60 mv!!! N<-60 mv vorige nulpuntswaarde en Kalibratie niet juist hellingshoek blijven gehandhaafd, vervang de sensor Nulpunt > 60 mv!!! N> +60 mv vorige nulpuntswaarde en Kalibratie niet juist hellingshoek blijven gehandhaafd, vervang de sensor Helling < 40 mv/!!! S<47 mv/ vorige nulpuntswaarde en Kalibratie niet juist hellingshoek blijven gehandhaafd, vervang de sensor Helling > 65 mv/!!! S>63 mv/ vorige nulpuntswaarde en Kalibratie niet juist hellingshoek blijven gehandhaafd, vervang de sensor Verschil tussen de buffers buffer < 2 herkalibreer buffer 2 te klein Kalibratie niet juist Controleren van de redox elektrode Redox mv Redox 654 regeling uit = 58% controle elektrode = CAL offset = 2 mv meetwaarde = 654 mv instelwaarde = 654 mv meetwaarde = 652 mv Opmerking De uitgang van de regelaar wordt gedurende de controle van de redox elektrode vastgezet op de laatste waarde (HOLD). Pagina 13

14 Instellingen De werking van de sensor kan worden gecontroleerd door het redox potentiaal van een bufferoplossing te meten: E Druk in het constante Redox display op de CAL toets. E Druk op de CAL toets zodra de meetwaarde stabiel is E Voer de weergegeven redox potentiaal van de buffer oplossing in instelwaarde (pijltoetsen). E Druk op de INVOER toets- de regelaar vergelijkt de bufferwaarde en de gemeten waarde. De offset wordt op het display weergegeven. De offset mag niet meer zijn dan ± 40 mv. E Druk weer op de SPRONG TERUG toets om terug te gaan naar het constante display (de menu s zijn door een code vergrendeld). Foutmelding Oorzaak Oplossing Kalibratie niet juist redox elektrode heeft een vervang elektrode Offset te groot potentiaal verschil >40mV Kalibratie van een temperatuurelektrode Opmerking De temperatuurelektrode van een chloormeetcel hoeft niet te worden gekalibreerd (dit menu wordt niet weergegeven bij gebruik van chloormeetcellen). De temperatuurelektrode dient alleen te worden gekalibreerd indien: - er een temperatuurelektrode type Pt100 wordt gebruikt - er een nauwkeurige referentiemeting uitgevoerd kan worden Vervang de temperatuurelektrode niet tijdens de kalibratie! De temperatuurmeting kan maximaal met ± 4 C worden gewijzigd. Voor het constante display temperatuur, Cl elektrode is geen kalibratie menu. Volg onderstaande procedure om in het kalibratie menu te komen: Temp C 25.6 Temp Pt1000 kalibratie met CAL offset= 1,1 C meetwaarde = 26,7 C instelwaarde = 26,7 C meetwaarde = 25,6 C E Druk op de CAL toets in het constante display temperatuur, Pt1000. E Neem een monster meetwater van minimaal 250 ml. E Dompel direct de externe sensor Pt100 van de DULCOMARIN II en de referentie elektrode in het water. E Druk op de INVOER toets zodra de meetwaarde is gestabiliseerd. E Voer de waarde van de referentie meting bij instelwaarde in (pijltoetsen) en druk op de INVOER toets. E Druk op de SPRONG TERUG toets om naar het constante display te gaan (de menu s zijn weer met een code vergrendeld). Foutmelding Oorzaak Oplossing Kalibratie onjuist temperatuurverschil >4 C vervang elektrode Offset te hoog Kalibratie van een chloormeetcel voor vrij chloor De conditie van een chloormeetcel is van groot belang voor de juistheid van de meting. Alle chloormeetcellen dienen regelmatig te worden gekalibreerd door middel van een DPD meting Pagina 14

15 Instellingen Belangrijk Lees ook de aanvullende bedieningsvoorschriften van de chloormeetcellen en doorstroomarmatuur! vrij chloor mg/l Cl 1.12 regeling uit= 24 % kalibration met CAL nulpunt= 5 pa helling= 105,22 % meetwaarde= 1,16 mg/l DPD-waarde= 1,16 mg/l meetwaarde = 1,12 mg/l Volg onderstaande procedure om in het kalibratiemenu te komen: E Druk op de CAL toets in het constante display Cl. E Druk op de CAL toets zodra de meetwaarde is gestabiliseerd. E Neem direct een monster voor de DPD meting (bij het doorstroomarmatuur). E Bepaal direct de chloorconcentratie met behulp van een fotometer en de juiste bepaling (DPD1 voor vrij chloormeting CLE). E Voer direct de gemeten waarde in bij DPD-waarde (pijltoetsen). E Druk op de INVOER toets - de nieuwe waardes worden weergegeven. E Druk op de SPRONG TERUG toets om terug te keren naar het constante display (de menu s worden weer door een code vergrendeld) E Indien ook de totaal chloor wordt gemeten, kalibreer deze dan ook. Voer de kalibratie de volgende dag weer uit! Foutmelding Oorzaak Oplossing Kalibratie niet juist fout tijdens de kalibratie het vorige nulpunt en hellingshoek blijven geldig Kalibratie van de chloormeetcel voor totaal chloor De conditie van een chloormeetcel is van groot belang voor de juistheid van de meting. Alle chloormeetcellen dienen regelmatig te worden gekalibreerd door middel van een DPD meting. Belangrijk Hieronder wordt de procedure voor het kalibreren van een totaal chloor meetcel CTE beschreven! De DULCOMARIN II berekent de weergegeven gebonden chloorwaarde uit het verschil tussen de gemeten totaal chloor waarde en de gemeten vrij chloorwaarde! Voor een verschilmeting dient gebruik te worden gemaakt van een CLE 3.1 vrij chloormeetcel! Lees ook de aanvullende bedieningsvoorschriften van de chloormeetcellen en het doorstroomarmatuur! Cl tot 0.13 Cl tot 0.45 mg/l Cl geb kalibr. met CAL nulpunt = 5 pa helling = 105,22 % meetwaarde = 0,48 mg/l DPD-waarde= 0,48 mg/l meetwaarde = 0,45 mg/l Volg onderstaande procedure om in het kalibratiemenu te komen: E Druk op de CAL toets in het permanente display Cl geb.. E Druk op de CAL toets zodra de meetwaarde is gestabiliseerd. E Neem direct een monster voor de DPD meting (bij het doorstroomarmatuur). E Bepaal direct de chloorconcentratie met behulp van een fotometer en de juiste bepaling. (DPD I voor vrij chloormeting CLE). Pagina 15

16 Instellingen E Voer direct de gemeten waarde in bij DPD-waarde (pijltoetsen). E Druk op de INVOER toets - de nieuwe waardes worden weergegeven. E Druk op de SPRONG TERUG toets om terug te keren naar het constante display (de menu s worden weer door een code vergrendeld) Voer de kalibratie de volgende dag weer uit! Foutmelding Oorzaak Oplossing Kalibratie niet juist fout tijdens de kalibratie het vorige nulpunt en hellingshoek blijven geldig Temperatuurmeting met behulp van de chloormeetcel Voor de temperatuurmeting via de chloormeetcel is er alleen het constante display. De temperatuursensor van de chloormeetcel kan niet worden gekalibreerd - het constante display wordt niet gevolgd door een kalibratiemenu. Technische wijzigingen voorbehouden. Pagina 16

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Sensormodule (ph, redox/orp, temperatuur) DXMaM DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP

Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP Aanvullende bedieningsvoorschriften DULCOMARIN II, Voedingsmodule (Alarm en magneetventiel relais) DXMaP DXMa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T

7 Serie. The Future Starts Now. Digitale thermometers Temp7. Temp7 PT100. Temp7 NTC. Temp7 K/T 7 Serie Digitale thermometers Temp7 Temp7 PT100 Temp7 NTC Temp7 K/T Voor Pt100 RTD elektrodes 0,1 C van -99,9 tot +199,9 C / 1 C van -200 tot +999 C Voor NTC 30K elektrodes 0,1 C van -50,0 tot +150,0 C

Nadere informatie

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00

WWW.TECHGROW.NL. TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER HANDLEIDING. software versie: 1.00 WWW.TECHGROW.NL TechGrow HS-1 PORTABLE CO 2 METER software versie: 1.00 HANDLEIDING TechGrow HS-1 handleiding GEFELICITEERD! U heeft de TechGrow HS-1 Portable CO 2 Meter aangeschaft. De HS-1 CO 2 Meter

Nadere informatie

16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II

16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II 16 baden, slechts één centrale regelaar met ProMinent De nieuwe zwembadregelaar DULCOMARIN II Printed in Germany, PT DC 004 01/07 NL MT11 02 01/07 NL De DULCOMARIN II en de DULCO -Net technologie zorgen

Nadere informatie

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Water Tester. Bestnr.: 10 14 86. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 14 86 Water Tester Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

U sluit de drukregelaar aan op een wegwerpfles met nulgas of kalibratiegas. Deze handleiding is bij Priva verkrijgbaar via artikelnummer 3790000.

U sluit de drukregelaar aan op een wegwerpfles met nulgas of kalibratiegas. Deze handleiding is bij Priva verkrijgbaar via artikelnummer 3790000. Drukregelaar Deze drukregelaar gebruikt u bij het kalibreren van: de CO2-Module van de E-Meetbox, zie CO2-Module kalibreren de CO2-monitor, zie CO2-monitor kalibreren (pag. 5) U sluit de drukregelaar aan

Nadere informatie

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding

SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding SenseAir psense-ii: Gebruikshandleiding NETVOEDING/BATTERIJEN De psense-ii gebruikt vier oplaadbare penlite (AA) batterijen. Om de batterijen te plaatsen of te vervangen moet je met een schroevendraaier

Nadere informatie

Waterdichte ph-meter phscan30

Waterdichte ph-meter phscan30 Waterdichte ph-meter phscan30 Dank u voor de aanschaf van deze meter. Alvorens deze te gebruiken raden wij u aan de volgende instructies aandachtig te lezen. Dit helpt u om de meter op een juiste manier

Nadere informatie

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128

Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Bestnr. 12 07 50 HANNA instruments waterdichte ph- en temperatuurmeter HI 98127 en HI 98128 Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat

MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat MC 885 HL CMP Hoog/Laag Brander Thermostaat VDH doc: 9675 Versie: v. Datum: 7729 Software: 9668 MC885HLCMP File: Do9675.wpd Regelbereik: 5/+7 C per, C * Werking De MC 885 HL CMP is een brander thermostaat

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530

GEBRUIKERSHANDLEIDING T8530 MASTER MENU Het Master Menu geeft de bezitter van de Master Code toegang tot de volgende functies: Tijd en Datum instellen Tijdslot (T.S.) instellen (standaard week en bijzondere gebeurtenissen) Code wijzigen

Nadere informatie

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software

811.1. Gebruiksaanwijzing WTW PC-software 811.1 Gebruiksaanwijzing WTW PC-software Inhoudsopgave 1 FUNCTIONELE SPECIFICATIES........................................................................... 1 2 INSTALLATIE.............................................................................................

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600

Programmeerbare plug-in thermostaat HT-600 Deze plug-in thermostaat is bestemd voor gebruik in elektrische verwarmingselementen en soortgelijke apparatuur. Knop Functie Stroom aan/uit Temp. omhoog of temp. instellen Temp. omlaag of temp. instellen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller

Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller Gebruiksaanwijzing DSC785 Dry/Store Controller VDH doc. 941060 Versie: V1.2 Datum: 01-09-99 (vanaf software versie V1.04) * Werkingsbeschrijving. De DSC785 Dry/Store Controller is een speciale regelaar

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat

Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Temperatuurregeling van aangesloten toestellen BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGSELEMENTEN ingebouwde temperatuurvoeler Temperatuurafhankelijk geschakelde plugin thermostaat Toepassingsvoorbeelden: Elektrische

Nadere informatie

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity

1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity 1103/2 Sinthesi lezermodule Proximity Installatiehandleiding Versie 1.2 - januari 2007 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Technische

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

7-serie. Draagbare ph/geleidbaarheid Meter. Draagbare PH 7 Meter Draagbare COND 7 Geleid. Meter. Draagbare PC 7 ph/geleid. Meter

7-serie. Draagbare ph/geleidbaarheid Meter. Draagbare PH 7 Meter Draagbare COND 7 Geleid. Meter. Draagbare PC 7 ph/geleid. Meter 7-serie Draagbare ph/geleidbaarheid Meter Draagbare PH 7 Meter Draagbare COND 7 Geleid. Meter Draagbare PC 7 ph/geleid. Meter Inhoudsopgave 1. Introductie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters

Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters Mfnlsterie van Verkeer ed Waterstaat Beheer en onderhoud van de W T W ph-meters nr. 723.00.E001 Serie en ISSN nr. 1383-6749. Goede Meet Praktijk (GMP) is een samenwerkingsverband tussen specialistische

Nadere informatie

Bedieningsvoorschrift DULCOMARIN II Zwembadregelaar Deel 1: Monteren en installeren

Bedieningsvoorschrift DULCOMARIN II Zwembadregelaar Deel 1: Monteren en installeren Bedieningsvoorschrift DULCOMARIN II Zwembadregelaar Deel 1: Monteren en installeren M-Module 7.12 ph DXCa Vul hier de identcode van uw regelaar in! Lees deze voorschriften voor gebruik goed door! Bewaar

Nadere informatie

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260

All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 All-in-one warmtepomp water verwarming BOI-200/260 Installatie & Instructie Handleiding Editie 2008 15.07.2008 Rev. 1.0 Inhoudstafel 1. Handleiding voor de installatie...3 1.1 Aansluiting...3 1.2 Installatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Doorspoel controller N 13.00.58000 Installatiehandleiding Versie 1 mei 2012 Pagina 1 van 13 Inhoud Eigenschappen.. 3 Controlepaneel.. 3 Printplaat. 4 Automatische doorspoelmogelijkheid 4 Handmatige doorspoelmogelijkheid..

Nadere informatie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie

Jaloezie- en rolluikbesturingssysteem Jaloeziebesturingsknop, Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Jaloeziebesturingsknop Best.nr. : 2328.. Jaloeziebesturingsknop met sensordetectie Best.nr. : 0820.. Bedieningshandleiding 1 Veiligheidsinstructies De inbouw en montage van elektrische apparaten mag alleen

Nadere informatie

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk.

TOMA. De TOMA regelaar is gebouwd volgens de strenge Europese veiligheidseisen en voorzien van een CE keurmerk. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Power Monitor Pro. Bestnr.: 10 32 50. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 10 32 50 Power Monitor Pro Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing.

Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. Gebruiksaanwijzing ALFA-45 Bedien-unit Koel / Ontdooi thermostaat met ventilator sturing. VDH doc. 9 Versie: v1. Datum: 1-4- Software: ALFA 45 Doc: DO9.WP8 Bereik: -5/+5 C, uitlezing per 1 C * Installatie.

Nadere informatie

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument

2HEAT PID: intelligence digital temperature control instrument INTRODUKTIE PID ; De 2HEATPID thermostaat is een hoogwaardige regelunit die voor tal van toepassingen kan worden gebruikt. De 2HEATPID is een zeer geavanceerde thermostaat met een hoge mate van betrouwbaarheid,

Nadere informatie

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor

Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor Handleiding voor VAT810-CO2/SD-B Luchtkwaliteit monitor 1. Algemene beschrijving 2. Gebruiksvoorschriften 3. Bediening & Aansluitingen 4. Gebruiksinstructies 5. Stroomvoorziening 6. Communicatie 7. Uitgangsignaal

Nadere informatie

NEDERLANDS. Handleiding CyberScan CON 1500 Bench Conductivity/ TDS/ Resistivity Meter

NEDERLANDS. Handleiding CyberScan CON 1500 Bench Conductivity/ TDS/ Resistivity Meter Handleiding CyberScan CON 1500 Bench Conductivity/ TDS/ Resistivity Meter NEDERLANDS Copyright 2006 All rights reserved. Eutech Instruments Pte Ltd Oakton Instruments Version 1.1 ML 1 INTRODUCTIE 3 2 SCHERM

Nadere informatie

PowerGrade. Korte gebruiksaanwijzing

PowerGrade. Korte gebruiksaanwijzing PowerGrade Korte gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave PowerGrade... 1 Korte gebruiksaanwijzing... 1 Inhoudsopgave... 2 1 Display uitleg... 3 2 Aan de slag... 4 Plaatsen van het paneel... 4 Afnemen van het

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EPH-119

GEBRUIKSAANWIJZING EPH-119 GEBRUIKSAANWIJZING EPH-119 Temperatuur gecompenseerde EC/pH/ C-meter met automatische ijking Rev: vanaf SN075663 VOORWOORD Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nieuwkoop EC/pH-meter met automatische temperatuurcompensatie

Nadere informatie

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT

HEATCONTROL OPBOUW KLOKTHERMOSTAAT De HeatControl opbouw programmeerbare klokthermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur en tijd. Mogelijkheden

Nadere informatie

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3.

Inleiding. Inhoudsopgave: Omschrijving. 1.1 Het toetsenbord 1. 1.2 De displays 1. 1.3 Lampjes 1. 2.0 Vaste programma's 2. 3.0 Vrije programma's 3. Inleiding. Deze regelaar is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan bedieningsgemak en mogelijkheden.

Nadere informatie

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1

Room Controller NEW BEDIENING 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N I S O 9 00 1 LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE Room Controller NEW I S O 9 00 1 40KMC---N 42HMC---N 42VMC---N 40SMC---N BEDIENING Bediening Deze regelaars werken alleen met de volgende typen binnenunits: 42HMC---N

Nadere informatie

testo 610 Handleiding

testo 610 Handleiding testo 610 Handleiding nl 2 Korte handleiding testo 610 3 3 Korte handleiding testo 610 À Beschermkap Á Vocht-, temperatuursensor  Display à Toetsen Ä Batterijvak (rugzijde) nl en fr es it Basisinstellingen

Nadere informatie

NEDERLANDS. Handleiding CON 11 & CON 110 Handheld Conductivity/TDS/Temperature/RS232C Meter

NEDERLANDS. Handleiding CON 11 & CON 110 Handheld Conductivity/TDS/Temperature/RS232C Meter Handleiding CON 11 & CON 110 Handheld Conductivity/TDS/Temperature/RS232C Meter NEDERLANDS Copyright 2006 All rights reserved. Eutech Instruments Pte Ltd Oakton Instruments VERSION 1.1ML 1 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EPH-119

GEBRUIKSAANWIJZING EPH-119 GEBRUIKSAANWIJZING EPH-119 Temperatuur gecompenseerde EC/pH/ C-meter met automatische ijking Rev: vanaf SN075663 VOORWOORD Gefeliciteerd met de aankoop van uw Nieuwkoop EC/pH-meter met automatische temperatuurcompensatie

Nadere informatie

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display

Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Bedieningshandleiding voor de Exocompact Display Copyright RETEG b.v. Bedieningshandleiding voor de Display s 1 Rev 2.0, 06-07-2006 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 BEVEILIGING...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller

GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022. Microprocessor Volledig vrij instelbare controller GEBRUIKSAANWIJZING HD-9022 Microprocessor Volledig vrij instelbare controller HD9022 MICROPROCESSOR CONFIGURATIE CONTROLLER De microprocessor gestuurde controller HD9022 is een aflees- en regelunit met

Nadere informatie

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700

Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 HANDLEIDING Ontvanger met GSM-transmissie GSM 700 www.tempolec.be 01. INTRODUCTIE Ontvanger met : - een GSM-transmissie - een uitgang (contact NO / NF spanningsvrij). Mogelijke functie van de uitgang :

Nadere informatie

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT

HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT HANDLEIDING QUICKHEAT-FLOOR THERMOSTAAT Technische gegevens: Spanning: 230-240VAC + aarde Frequentie: 50-60Hz Weerstandsbelasting: 16A (3600W-230VAC) Inductieve belasting: 1A IP Waarde: IP21 Aanpassing:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA

Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA Gebruiksaanwijzing NL Unox Line Miss Elena & Rosella ELENA ROSELLA AAN EN UITSCHAKELEN Het bedieningspaneel van de oven kan in twee standen werken, de handmatige stand, en de geprogrammeerde stand. In

Nadere informatie

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP

Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Versie 1.3 Mei 2012 Handleiding ingebruikstellen Bibus II VOP Inhoud Inleiding pag. 2 Instellen van de videotoestellen op Bibus II VOP: pag. 3 Instellen van de

Nadere informatie

MC 785D-6p in- en opbouw

MC 785D-6p in- en opbouw MC 785D6p in en opbouw Gebruiksaanwijzing Omschrijving : MC 785D6P Thermostaat Doc.nr.: 97076 Soort: HANDLEIDING Aantal bladen: 2 Versie: V.3 Bestand: Do97076 MC785D6P v3 NL.wpd Software: MC785D6P Versie:

Nadere informatie

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter

CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter CA2010 Handleiding Digitale Alcoholmeter Onderdelen Mondstuk Uitgang adem (Niet afdekken) LCD Scherm Aan/Uit Schakelaar Lichtnet Aansluiting Batterij Compartiment (Achterkant) Deze meter is bestemd om

Nadere informatie

KERN DLB_A01 Versie 1.1 10/2011 NL

KERN DLB_A01 Versie 1.1 10/2011 NL KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Gebruiksaanwijzing Set voor temperatuurkalibratie

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1-

Gebruiksaanwijzing R-88 Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Gebruiksaanwijzing Infiniti R-88 Roeitrainer -1- Het opstarten van de computer De computer werkt met behulp van batterijen. Plaats de batterijen in het batterijencompartiment dat aan de voorzijde van de

Nadere informatie

Digitale communicatie tussen analytische. sensoren <-> transmitters. Classification: EXTERNAL. 10/12/2009 Bart Küpers. Slide 1

Digitale communicatie tussen analytische. sensoren <-> transmitters. Classification: EXTERNAL. 10/12/2009 Bart Küpers. Slide 1 Digitale communicatie tussen analytische sensoren transmitters Slide 1 Even voorstellen.. Productmanager Analyse Endress+Hauser Slide 2 Leidraad Vroeger: analoge ph sensoren Tot nu: proprietary digitale

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812

Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812 Gebruiksaanwijzing Ultrasone wanddiktemeter TM 8812 BESCHRIJVING De wanddiktemeter is klein van formaat, licht in gewicht en eenvoudig mee te nemen. Hoewel complex en geavanceerd, is het apparaat eenvoudig

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

70-serie. Draagbare ph/geleidbaarheid Meter. Draagbare PH 70 Meter Draagbare COND 70 Geleid. Meter. Draagbare PC 70 ph/geleid.

70-serie. Draagbare ph/geleidbaarheid Meter. Draagbare PH 70 Meter Draagbare COND 70 Geleid. Meter. Draagbare PC 70 ph/geleid. 70-serie Draagbare ph/geleidbaarheid Meter Draagbare PH 70 Meter Draagbare COND 70 Geleid. Meter Draagbare PC 70 ph/geleid. Meter Inhoudsopgave 1. Introductie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Black Box

Gebruiksaanwijzing Black Box Gebruiksaanwijzing Black Box Inleiding. Deze computer is in samenwerking met een Nederlands elektronica bedrijf door TOMA ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, en gedacht aan

Nadere informatie

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand

ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand ph ORP Temperatuur Geleidbaarheid TDS Opgeloste Zuurstof Salinity Weerstand De Perfecte Combinatie Dit Chinese symbool betekend Dubbel geluk, de combinatie tussen twee perfecte llementen Dit wordt gebruikt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding EXCLUSIV COMPACT THERMOSTAAT Dit product heeft de volgende eigenschappen: 1) Regeling van de verwarming 2) Eenvoudig te programmeren 3) Twee programma's: programma ingesteld af fabriek

Nadere informatie

Handleiding Scorebord Horstacker (Nijmegen) Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1

Handleiding Scorebord Horstacker (Nijmegen) Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1 Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 1 Foto-1: Scorebord met weergave basis voor Basketball wedstrijd Wildcats; november 2011; Versie 1.1 Page 2 Voorbereiding 1. Kies juiste Sport Voor BASKETBALL moet

Nadere informatie

iphone app - Rapporten

iphone app - Rapporten iphone app - Rapporten Rapporten - iphone App Net2 AN1114-NL Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie

Nadere informatie

De Konftel 250 Korte handleiding

De Konftel 250 Korte handleiding Conference phones for every situation De Konftel 250 Korte handleiding NEDERLANDS Beschrijving De Konftel 250 is een conferentietelefoon die kan worden aangesloten op analoge telefoonaansluitingen. Zie

Nadere informatie

Betrouwbaar meten en regelen met ProMinent Perfect op elkaar afgestemde componenten

Betrouwbaar meten en regelen met ProMinent Perfect op elkaar afgestemde componenten Betrouwbaar meten en regelen met ProMinent Perfect op elkaar afgestemde componenten Printed in Germany, PT PM 008 03/05 NL MT07 01 03/05 NL Doseren, meten en regelen Doseerpompen Chemicaliën doseren, met

Nadere informatie

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter

Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter Hooi-, stro-, kuilvochtigheidsmeter BEDIENINGSVOORSCHRIFTEN WILE 27 VOCHTIGHEIDSMETER NL Bedieningsvoorschriften Meegeleverd in de verpakking - Wile 27 vochtigheidsmeter - Gebruiksaanwijzing - 9 V 6F22

Nadere informatie

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur

CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur CCE-200, 201, 202, 203, 204 & 206 NL Elektronisch bedieningspaneel Installatie-, Montage- en Gebruikshandleiding Voor de Installateur Inhoudsopgave Overzicht van elektronische ketelpanelen en bedieningen...

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GPS car cam

Gebruiksaanwijzing GPS car cam Gebruiksaanwijzing GPS car cam productomschrijving Dit product is ontwikkeld met de nieuwste wetenschap en technologie om een high- definition camcorder te ontwerpen. Het wordt niet alleen gebruikt als

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING. Elektronisch slot Multicode. think safe GEBRUIKERSHANDLEIDING Elektronisch slot Multicode think safe Gebruikershandleiding elektronisch slot Multicode Algemeen Het slot werkt met een 6- of 7-cijferige code of een 6- of 7-letterige code. Elke

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE

HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE HANDLEIDING VASCO TIMER MODULE TIMER MODULE INHOUDSTABEL 1. INLEIDING 01 2. VEILIGHEID 01 3. WERKING 01 4. OBOUW 02 ALGEMEEN 02 MAATTEKENING 02 MONTAGE 02 ELEKTRISCH SCHEMA 04 4.1 AANSLUITING D300E II

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

HANDLEIDING Kombimix KWD-101

HANDLEIDING Kombimix KWD-101 HANDLEIDING Kombimix KWD-101 1 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 3 Omschrijving van de KWD-101 4 Installatie 5 Bedieningspaneel en display 6 Het gebruik van de KWD-101 7 Parameters 8 Foutcodes 9 Waterflow

Nadere informatie

TH-RF-EXCLUSIV. Mogelijkheden en voordelen van de TH-RF-EXCLUSIV thermostaat;

TH-RF-EXCLUSIV. Mogelijkheden en voordelen van de TH-RF-EXCLUSIV thermostaat; De TH-RF-EXCLUSIV opbouw draadloze thermostaat is ontwikkeld om elektrische- en conventionele verwarmingsinstallaties te kunnen schakelen aan de hand van de ingestelde temperatuur. Mogelijkheden en voordelen

Nadere informatie

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS

R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS R-99 COMPUTER INSTRUCTIONS LCD Display Liquid Crystal Display SPM Weergave Functie Identificatie 1. STOP Display = STOP status 2. Manueel Display = 1~16 Weerstand levels 3. Program Display = P1~P12 4.

Nadere informatie

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken:

De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Computerhandleiding Proteus PEC-4975 De computerhandleiding bestaat uit de volgende hoofdstukken: Knopfuncties De schermen Besturingsgetallen Zaken die u dient weten alvorens te trainen Werkingsinstructies

Nadere informatie

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie.

4.0 Bediening CD AM 19 C 12:10 45 C. Whirlpool Electronic LCD - Gebruikershandboek 12:10 12:10. Licht\kleurentherapie. 4.0 Bediening 4.0.1 Display indicatoren. In eerste regel van het display worden indicatoren weergegeven. De verschillende indicatoren op het display zijn afhankelijk van de opties en systeem welke u gekocht

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Skyline Digital BUS2/VDS (Ref. nr. adresboek:7449, Ref nr. codemodule:7447)

Programmeerhandleiding Skyline Digital BUS2/VDS (Ref. nr. adresboek:7449, Ref nr. codemodule:7447) Algemeen Op het deurstation zelf kunnen de diverse instellingen, parameters en namen ingegeven worden. Hiervoor is dit document te gebruiken. Via een PC met software kan de namenlijst ook in- of uitgelezen

Nadere informatie

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com Een merk van Dohse Aquaristik Gebruikshandleiding ph-control eco Art. nr. 43000 Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG www.dohse-aquaristik.com Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Display 1.2 Veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek

Toonaangevend in veiligheid. Detect 3004. De juiste mensen op de juiste plek Toonaangevend in veiligheid Detect 3004 De juiste mensen op de juiste plek BEDIENINGSINSTRUCTIE BRANDMELDCENTRALE SYSTEEM 3000 2.1 Normale bewakingstoestand 2.2 Alarm De groene lampen "netvoeding" en "in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing LDT-8860 HRC -1-

Gebruiksaanwijzing LDT-8860 HRC -1- Gebruiksaanwijzing -1- Het opstarten van de computer De loopband werkt met behulp van een adapter. Plaats de stekker van de adapter in het stopcontact en plug de pin van de adapter in de aansluiting aan

Nadere informatie

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96

RFI 1000 / RFI 1000-2. Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 RFI 1000 / RFI 1000-2 Magnetische sleutellezer INSTRUCTIEHANDLEIDING 01.09.96 Instructiehandleiding RFI 1000 / RFI 1000-2 Eerst de handleiding lezen alvorens het systeem in werking te stellen Het systeem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW

GEBRUIKSAANWIJZING. Kamerthermostaat EKRTW GEBRUIKSAANWIJZING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WAARSCHUWINGEN Laat de thermostaat nooit nat worden; anders loopt u risico op een elektrische schok of

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE GEBRUIKERSHANDLEIDING EN MONTAGE-INSTRUCTIE 1 Introductie 2 Het display De Thallo is een mechanische wandventilator verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Thallo Basic en Thallo Plus. De Thallo Basic werkt

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen...

InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen... InteGra Gebruikershandleiding 1 INHOUD 1. ALGEMEEN... 2 2. DE INTEGRA INBRAAKCENTRALE... 2 2.1 LCD BEDIENDEEL...3 2.1.1 Display... 3 2.1.2 Toetsen... 3 2.1.3 LED indicatoren op het LCD bediendeel... 4

Nadere informatie

+31 (0)900 1200 003 E:

+31 (0)900 1200 003 E: Precisie krachtmeter PCE-FB serie Precisie krachtmeter voor kracht en drukkracht / interne Mini SD kaart geheugen / grafische display / alarm meting / PEAK functie / USB-interface / software meegeleverd

Nadere informatie

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit

Installatiehandleiding Bedien-unit luxe Warmte Terug Win unit Installatiehandleiding Bedienunit luxe Warmte Terug Win unit Typenr. 967.280007 Inhoudsopgave 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES......................................... 2 2 FUNCTIONELE SPECIFICATIES.......................................

Nadere informatie

Computerhandleiding MI-611

Computerhandleiding MI-611 Computerhandleiding 1 Knopfuncties INCLINE UP Met de INCLINE UP knop verhoogt u de hellingshoek van het loopvlak. Tevens kunt u met deze knop een programma selecteren en het niveau van een programma (L1-L3)

Nadere informatie

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje

11/05 HD2302.0. Lees ook het engelse boekje REV. 1.3 11/05 HD2302.0 Lees ook het engelse boekje Photo-Radiometer HD2302 - - HD2302.0 1. Ingang voor sensoren, 8-pole DIN45326 connector. 2. Batterij symbool: displays de batterij spanning. 3. Functie

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

OVER PH: HET METEN VAN PH IS NIET MOEILIJK, MAAR ER IS VEEL ONBEGRIP OVER DEZE METING. DAAROM: DE ANTWOORDEN OP UW VERZAMELDE VRAGEN.

OVER PH: HET METEN VAN PH IS NIET MOEILIJK, MAAR ER IS VEEL ONBEGRIP OVER DEZE METING. DAAROM: DE ANTWOORDEN OP UW VERZAMELDE VRAGEN. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS OVER PH: HET METEN VAN PH IS NIET MOEILIJK, MAAR ER IS VEEL ONBEGRIP OVER DEZE METING. DAAROM: DE ANTWOORDEN OP UW VERZAMELDE VRAGEN. ---------------------------------------------

Nadere informatie

Compenseer de drukverschillen van de lucht wanneer op verschillende hoogten wordt gemeten

Compenseer de drukverschillen van de lucht wanneer op verschillende hoogten wordt gemeten AKTIV 106 is een zeer nauwkeurige, compacte, plug-and-play CO2-Meter voor binnenmilieus, die eveneens de temperatuur weergeeft. Doordat deze CO2-Meter met LCD-display ook op batterijen werkt, kan de AKTIV

Nadere informatie

Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide

Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide Gebruikers handleiding van de temperatuur-meter i-minilide i-minilide is een product van www.microlide.com 32 rue de Tourcoing ZI Romanet 87000 LIMOGES - FRANKRIJK Fax: +33 (0)5 55 31 88 41 contact@microlide.com

Nadere informatie

Professionele. Thermokoppel-thermometer. Turbotech TT8891. Enter REC DIF

Professionele. Thermokoppel-thermometer. Turbotech TT8891. Enter REC DIF Professionele Thermokoppel-thermometer Turbotech TT8891 Enter REC DIF Deze contact-thermometer met drie ingangen biedt een snelle respons alsook een hoge nauwkeurigheid. Hij werkt als temperatuurprobe

Nadere informatie

In bedrijf stellen. In bedrijf stellen. Hoog Rendement Warmteterugwinning HR-WTW BEWAREN BIJ HET TOESTEL LAND: NL. 30-03-2012 Rev19 Pagina 1 van 74

In bedrijf stellen. In bedrijf stellen. Hoog Rendement Warmteterugwinning HR-WTW BEWAREN BIJ HET TOESTEL LAND: NL. 30-03-2012 Rev19 Pagina 1 van 74 In bedrijf stellen Hoog Rendement Warmteterugwinning HR-WTW BEWAREN BIJ HET TOESTEL LAND: NL 30-03-2012 Rev19 Pagina 1 van 74 Copyright 2012 Thermo Air Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, verveelvoudigd

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001

Gebruiksaanwijzing TTA 8000 -50/+150 C (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Gebruiksaanwijzing TTA 8000-50/+150 (1) VDH doc. 000472 Versie: V1.1 Datum: 23-01-2001 Software: TTA8000L_V1.01 File: Do000472 TTA 8000-50_+150'c v11 NL.wp8 * Werkingsbeschrijving. De TTA 8000 is een 8-voudige

Nadere informatie

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be

ELVA Security 03 886 66 56 www.elva.be Gebruikershandleiding INIM Smartline brandmeldcentrale. 1. Front brandmeldcentrale 1 2. Bediening: A Sleutel Niveau 1 Niveau 2 Toetsen B C 4 scroll toetsen Stop sirene D Reset E F Evacuatie Onderzoek deze

Nadere informatie

Sinthesi Deuropenermodule

Sinthesi Deuropenermodule Sinthesi Deuropenermodule 1105/3 met numeriek toetsenbord Elbo Technology b.v. Versie 1.1 - juni 2009 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden. Handleiding Sinthesi

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie