Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondwet, artikel 134 1. Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2"

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord Concordantietabel Chronologisch register 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke ordening 2.1 Vlaamse decreten Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2 Titel I Inleidende bepalingen 2 Hoofdstuk I Doelstellingen en begrippen 2 Hoofdstuk II Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 5 Hoofdstuk III Adviesorganen 5 Afdeling 1 De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening 5 Afdeling 2 De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 7 Afdeling 3 De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 9 Afdeling 4 Algemene bepaling 12 Afl. 18 oktober 2014 Wegwijzer / 3

2 Hoofdstuk IV De ambtenaren van ruimtelijke ordening 12 Afdeling 1 De [...] gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en stedenbouwkundige ambtenaren 12 Afdeling 2 De provinciale stedenbouwkundige ambtenaren 13 Afdeling 3 De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren 14 Titel II Planning 15 Hoofdstuk I Ruimtelijke structuurplannen 15 Afdeling 1 Algemene bepalingen 15 Afdeling 2 Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 19 Afdeling 3 Het provinciaal ruimtelijk structuurplan 22 Afdeling 4 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 26 Hoofdstuk II Ruimtelijke uitvoeringsplannen 30 Afdeling 1 Algemene bepalingen 30 Afdeling 2 Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 35 Afdeling 3 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 40 Afdeling 4 Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 46 Hoofdstuk III Stedenbouwkundige verordeningen 52 Hoofdstuk IV Recht van voorkoop, onteigening en aankoopplicht 53 Afdeling 1 Het recht van voorkoop 53 Afdeling 2 Onteigening 54 Afdeling 3 Aankoopplicht 60 Hoofdstuk V 61 Hoofdstuk VI Planschade en planbaten 61 Afdeling 1 Planschade 61 Afdeling 2 Planbatenheffing 65 Onderafdeling 1 Grondslag, uitzonderingen, vrijstellingen en schorsingen 65 Onderafdeling 2 Heffingsplicht 68 1 Onderafdeling 3 Bedrag 69 Onderafdeling 4 Inkohiering en invordering 72 Onderafdeling 5 Betalingstermijn en bezwarenregeling 73 Onderafdeling 6 Toewijzing en aanwending van de opbrengsten 74 1 Onderafdeling 7 Overige bepalingen 74 2 Titel III Bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten 75 Hoofdstuk I Ruimtelijke projecten van gewestelijk en strategisch belang 75 Afdeling 1 Criteria 75 Afdeling 2 Administratiefrechtelijke faciliteiten 76 Afdeling 3 Geïntegreerde plannings- en uitvoeringsprocedure 77 Hoofdstuk II Ruimtelijke projecten van groot lokaal en strategisch belang 79 Afdeling 1 Ruimtelijke projecten van groot provinciaal en strategisch belang 79 Wegwijzer / 4 Afl. 18 oktober 2014

3 Afdeling 2 Ruimtelijke projecten van groot gemeentelijk en strategisch belang 82 Titel IV Vergunningenbeleid 84 Hoofdstuk I Definities 84 Hoofdstuk II Vergunningsplicht 87 Afdeling 1 Soorten 87 Onderafdeling 1 Stedenbouwkundige vergunningsplicht 87 Onderafdeling 2 Verkavelingsvergunningsplicht 94 Afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen 96 Onderafdeling 1 Voorwaarden en lasten 96 Onderafdeling 2 Fasering 98 Onderafdeling 3 Zakelijk karakter 98 Onderafdeling 4 Regularisatievergunningen 98 Onderafdeling 5 Zaak van de wegen 99 Hoofdstuk III Beoordelingsgronden 100 Afdeling 1 Algemene bepalingen 100 Afdeling 2 Decretale beoordelingselementen 101 Hoofdstuk IV Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften 103 Afdeling 1 Afwijkingsmogelijkheden 103 Onderafdeling 1 Beperkte afwijkingen 103 Onderafdeling 2 Stabiliteitswerken 104 Onderafdeling 3 Afwerkingsregel 105 Onderafdeling 4 Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik en tijdelijk gebruik in afwachting van de realisatie van een bestemming 106 Onderafdeling 5 Medegebruik inzake natuurschoon 107 Onderafdeling 6 Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen 107 Onderafdeling 7 Handelingen van algemeen belang 107 Onderafdeling 7/1 Handelingen in industriegebied 109 Onderafdeling 8 Handelingen sorterend onder voorschriften van een gewestplan 109 Afdeling 2 Basisrechten voor zonevreemde constructies 110 Onderafdeling 1 Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen 110 Onderafdeling 2 Bestaande zonevreemde constructies Onderafdeling 3 Recent afgebroken zonevreemde woningen of andere constructies 114 Onderafdeling 4 Herstelwerken bij vernietiging of beschadiging door vreemde oorzaak 115 Afdeling 3 Zonevreemde functiewijzigingen 116 Afdeling 4 Planologische attesten 116 Hoofdstuk V Verhouding met de milieuvergunning en de milieumelding 122 Afl. 20 december 2014 Wegwijzer / 5

4 Hoofdstuk VI Geldingsduur en wijzigbaarheid 123 Afdeling 1 Stedenbouwkundige vergunningen 123 Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen 124 Hoofdstuk VII Administratieve procedure 128 Afdeling 1 Algemene bepalingen 128 Onderafdeling 1 Reguliere en bijzondere procedure 128 Onderafdeling 2 Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige en milieuvergunning 130 Afdeling 2 Reguliere procedure 132 Onderafdeling 1 Administratieve procedure in eerste aanleg 132 Onderafdeling 2 Administratieve beroepsprocedure 138 Afdeling 3 Bijzondere procedure Hoofdstuk VIII Raad voor Vergunningsbetwistingen 141 Afdeling 1 Oprichting 141 Afdeling 2 Bevoegdheid 142 Onderafdeling 1 Vernietiging 142 Onderafdeling 2 Schorsing 142 Onderafdeling 3 Bestuurlijke lus 142 Onderafdeling 4 Bemiddeling 143 Afdeling 3 Procedure 143 Onderafdeling 1 Algemeen 143 Onderafdeling 2 Aanhangigmaking 144 Onderafdeling 3 Vereenvoudiging behandeling 145 Onderafdeling 4 Schorsing 145 Onderafdeling 5 Tussenkomst 146 Onderafdeling 6 Vooronderzoek 146 Onderafdeling 7 Zitting 147 Onderafdeling 8 Beraadslaging en uitspraak 147 Afdeling 4 Samenstelling 148 Afdeling 5 Werkingsregelen 148 Afdeling 6 Diverse bepalingen 149 Titel V Diverse bepalingen 153 Hoofdstuk I Plannen- en vergunningenregisters 153 Afdeling 1 Plannenregister 153 Afdeling 2 Vergunningenregister 154 Afdeling 3 Bepaling, aan beide registers gemeen 157 Hoofdstuk II Informatieplichten 157 Afdeling 1 Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar 157 Afdeling 2 Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten 160 Afdeling 3 Informatieplicht met betrekking tot publiciteit 161 Afdeling 4 Stedenbouwkundig uittreksel 161 Hoofdstuk III Het stedenbouwkundig attest. Projectvergaderingen 162 Wegwijzer / 6 Afl. 20 december 2014

5 Hoofdstuk IV Aanpak permanente bewoning weekendverblijven 163 Afdeling 1 Begrip 163 Afdeling 2 Planologisch oplossingskader 164 Afdeling 3 Woonrecht 165 Afdeling 4 Handelingen betreffende een weekendverblijf waarop een woonrecht rust 167 Hoofdstuk V Diverse ondersteunings- en evaluatiemaatregelen 167 Afdeling 1 Ondersteuning van de implementatie van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid 167 Afdeling 2 Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid 167 Hoofdstuk VI Raakvlakken met sectorregelgeving 168 Afdeling 1 Grond- en pandenbeleid 168 Onderafdeling 1 Register van de onbebouwde percelen 168 Onderafdeling 2 Fiscale bepalingen 169 Onderafdeling 3 Grondfonds 169 Onderafdeling 4 Woonuitbreidingsgebieden. Ontwikkelingsmogelijkheden 170 Afdeling 2 Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden 172 Titel VI Handhavingsmaatregelen 173 Hoofdstuk I Strafbepalingen 173 Afdeling 1 Strafsancties 173 Afdeling 2 Handhavingsplan 175 Afdeling 3 Toezicht 176 Afdeling 4 Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid Onderafdeling 1 Oprichting en missie Onderafdeling 2 Bevoegdheden 177 Onderafdeling 3 Samenstelling 181 Onderafdeling 4 Werkings- en procedureregelen 183 Onderafdeling 5 Verslagboek 186 Afdeling 5 Herstelmaatregelen 186 Afdeling 6 Uitvoering van de rechterlijke uitspraak 189 Afdeling 7 Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen 190 Afdeling 8 Minnelijke schikking 192 Afdeling 9 Fonds Minnelijke Schikkingen 195 Afdeling 10 Herstelfonds 195 Afdeling 11 Diverse bepalingen 196 Hoofdstuk II Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister 196 Hoofdstuk III Vernietiging titel 197 Afl. 18 oktober 2014 Wegwijzer / 7

6 Titel VII Diverse temporele en overgangsmaatregelen 198 Hoofdstuk I Algemene beginselen 198 Hoofdstuk II Ontvoogding gemeenten 198 Hoofdstuk III Man/vrouw-evenwicht in de GECORO 200 Hoofdstuk IV Planning 200 Afdeling 1 Bijzondere validaties 200 Afdeling 2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg 203 Afdeling 3 Provinciale structuurplanning Afdeling 4 Gemeentelijke structuurplanning Afdeling 5 Voorkooprecht 205 Afdeling 6 Onteigening 205 Afdeling 7 Planschade en planbaten 206 Hoofdstuk V Vergunningenbeleid 207 Afdeling 1 Vergunningsplichtige functiewijzigingen 207 Afdeling 2 Planologische attesten 208 Afdeling 3 Verkavelingsakkoorden en verkavelingen daterend van vóór 22 december Afdeling 4 Verval, herziening of opheffing van verkavelingsvergunningen 210 Afdeling 5 Invoering van het vergunningenstelsel van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid 211 Afdeling 6 Tijdelijke regeling bindende advisering door de wegbeheerder 213 Hoofdstuk VI Diverse bepalingen 214 Afdeling 1 Plannen- en vergunningenregisters 214 Afdeling 2 Informatieplichten 217 Afdeling 3 Stedenbouwkundig attest 217 Hoofdstuk VII Handhaving 218 Titel VII Aanhalingswijze 219 Decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening onroerend erfgoed 220 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 220 Hoofdstuk II Taakomschrijving 220 Hoofdstuk III Samenstelling en organisatie 221 Hoofdstuk IV Overgangs- en slotbepalingen 223 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen 224 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 224 Hoofdstuk II Procedure 225 Afdeling 1 Gewestelijk rooilijnplan 225 Afdeling 2 Gemeentelijk rooilijnplan 227 Hoofdstuk III Realisatie [ ] van het rooilijnplan 229 Hoofdstuk IV Strafbepaling en toezicht 232 Hoofdstuk V Slotbepalingen 232 Wegwijzer / 8 Afl. 18 oktober 2014

7 Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 234 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 234 Hoofdstuk 2 Inrichting Afdeling 1 Samenstelling Afdeling 2 Werking Onderafdeling 1 Algemene Vergadering Onderafdeling 2 Eerste voorzitter Onderafdeling 3 Voorzitter Onderafdeling 4 Werkingsregelen Hoofdstuk 3 Rechtspleging Afdeling 1 Bepalingen die van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Afdeling 2 Bepalingen die van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen Afdeling 3 Bepalingen die van toepassing zijn op de Raad voor Vergunningsbetwistingen Afdeling 4 Bepalingen die van toepassing zijn op de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Onderafdeling 1 Rechtspleging in de procedures voor bezwaren tegen de verkiezing en bezwaren op grond van de schending van de regelgeving inzake de verkiezingsuitgaven door kandidaten en lijsttrekkers, alsmede de procedures voor de verkiezing en benoeming van de schepenen en de verkiezing van de opvolgers Onderafdeling 2 Rechtspleging voor overige betwistingen Hoofdstuk 4 Arresten Afdeling 1 Bepalingen die van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Afdeling 2 Bepalingen die van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen Afdeling 3 Bepalingen die van toepassing zijn op de Raad voor Vergunningsbetwistingen Afdeling 4 Bepaling die van toepassing is op het Milieuhandhavingscollege Hoofdstuk 5 Uitvoering Hoofdstuk 6 Bekendmaking Hoofdstuk 7 Rechtspositieregeling van de bestuursrechters Afdeling 1 Selectie en benoeming Afdeling 2 Bezoldiging Afdeling 3 Ontslag en opruststelling Afl. 20 december 2014 Wegwijzer / 9

8 Afdeling 4 De evaluatie van de effectieve bestuursrechters en de eerste voorzitter Afdeling 5 Tuchtregeling en ordemaatregel Afdeling 6 Andere delen van de rechtspositieregeling van de bestuursrechter Hoofdstuk 8 Wijzigingsbepalingen Afdeling 1 Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid Afdeling 2 Wijzigingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Afdeling 3 Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Afdeling 4 Wijzigingen van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet Hoofdstuk 9 Slotbepalingen Decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan 235 Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 235 Afdeling 1 Algemene bepaling 235 Afdeling 2 Definities 235 Hoofdstuk 2 Ruimtelijke uitvoeringsplannen die niet definitief zijn vastgesteld 236 Hoofdstuk 3 Definitief vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen 238 Hoofdstuk 4 Vernietigde ruimtelijke uitvoeringsplannen Vlaamse Uitvoeringsbesluiten Organisatorische aspecten Binnen de Vlaamse administratie 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid, artikelen 188 tot en met Wegwijzer / 10 Afl. 20 december 2014

9 Adviesorganen Samenstelling, organisatie en werking van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening 37 Besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening Samensteling van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening onroerend erfgoed 43 Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 tot regeling van de samenstelling van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed Deontologische code 47 Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening Ambtenaar van ruimtelijke ordening 54 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld 54 Ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van [ ] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma s die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner Planning Ruimtelijke planners 1 Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 1 Afl. 20 december 2014 Wegwijzer / 10 1

10 Ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van [ ] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma s die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner Adviesinstanties 9 Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van [de entiteiten van de Vlaamse administratie] die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan 9 Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen 11 Besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen 15 Besluit van de Vlaamse regering van 2 februari 1994 [houdende aanwijzing van de besturen en openbare instellingen die advies geven over gemeentelijke plannen van aanleg] Ruimtelijke uitvoeringsplannen 29 Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen 29 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1994 houdende bepaling van het normatieve en niet-normatieve delen van het definitief vastgestelde gewestplan 41 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen 42 Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen: Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs 44 Besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan 44 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan 66 Wegwijzer / 10 2 Afl. 20 december 2014

11 Stedenbouwkundige verordeningen 73 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 73 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 77 Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 83 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid Planbatenheffing 107 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende sommige aspecten van de planbatenheffing Planmilieueffectrapportage 111 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid 111 Ministerieel Besluit van 4 augustus 2009 betreffende de delegatie van de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid Vergunningsbeleid Meldingsplichtige en vrijgestelde activiteiten Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 4 Afl. 20 december 2014 Wegwijzer / 10 3

12 De vergunningsaanvraag Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 9 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning 42 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid 50 1 Besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 houdende bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieu-effectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning Overleg, openbare onderzoeken en adviezen Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 [tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5, artikel 4.4.7, 2, en artikel 4.7.1, 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening] en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester 53 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 [betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging] 60 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen Afwijkingen, zonevreemde functiewijzigingen en vrijgestelde handelingen Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot bepaling van de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarbinnen artikel 5.6.7, 2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet kan worden toegepast 77 Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 [tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen 79 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van [het departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed] 84 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de [ ] handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect 92 Wegwijzer / 10 4 Afl. 20 december 2014

13 Beslissingen Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 inzake de minimale weguitrusting 97 Ministerieel besluit van 16 augustus 2010 tot bepaling van de vorm van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen Beroepen Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot regeling van sommige onderdelen van de administratieve beroepsprocedure inzake stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen 101 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013 houdende de organisatie van de raad voor vergunningsbetwistingen 104 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2012 houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen 117 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges Handhaving Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakingsbevel 1 Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 houdende de aanwijzing van ambtenaren die bevoegd zijn om de misdrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen 5 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde 6 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde 20 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening 25 Afl. 21 januari 2015 Wegwijzer / 10 5

14 Ministerieel besluit van 4 juni 2009 houdende vaststelling van de modelaanvraagformulieren voor minnelijke schikkingen inzake ruimtelijke ordening en van het modelakkoord van de stedenbouwkundig inspecteur 31 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de selectiecriteria en de vergoedings-, presentie- en reiskostenregeling van de leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid Attesten, informatie Planologisch attest Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest Stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige inlichtingen en projectvergaderingen Besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Registers Plannen- en vergunningenregister Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister 6 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid Register onbebouwde percelen Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen 9 Wegwijzer / 10 6 Afl. 21 januari 2015

15 2.2.7 Overige regelgeving Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 1993 tot bepaling van de Algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monumenten en stads- en dorpsgezichten 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Grondfonds 22 Besluit van de Vlaamse regering 29 mei 2009 tot bepaling van de concordantie van bijzondere bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg naar de categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding 27 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de beveiligde zendingen in de ruimtelijke ordeningsregelgeving 69 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 70 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de declaratieve attestering van het bestaan, het niet-bestaan of het verval van het woonrecht in de zin van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Subsidiebesluiten Besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg 1 Besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister 9 Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten 13 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 21 Afl. 20 december 2014 Wegwijzer / 10 7

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning Titel I. Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. Toepasselijke wetgeving.... 3 Hoofdstuk 2. Beslissingsbevoegdheden...... 7 Hoofdstuk 3. Administratieve organisatie.... 11 Titel II. Vergunningsplicht... 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Trefwoordenregister. De cijfers verwijzen naar de paginanummers

Trefwoordenregister. De cijfers verwijzen naar de paginanummers Trefwoordenregister De cijfers verwijzen naar de paginanummers A Aankoopplicht 263 Definitie 263 Juridische basis 247, 263 Samenloop met het ontvangen van planschade 211, 264 Zie ook Recht van voorkoop

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Berquin notarissen _ Lloyd Georgelaan 11 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Advies. voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid

Advies. voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Brussel, 23 mei 2008 230508 Advies ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Advies voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/08/2015 37973-027/TH 61513 26/08/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/08/2015 37973-027/TH 61513 26/08/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert _ Mechelsesteenweg 65 2018 ANTWERPEN uw bericht

Nadere informatie

Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas

Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas Vastgoedinformatie IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NV WOONBUREAU Immobiliën makelaar Adres Parkstraat 11 9100 Sint-Niklaas Uw bericht van 22/01/2016 Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas Ons

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 Ten geleide...v Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 I. Algemene inleiding...1 II. Instanties en actoren van het onroerend erfgoedbeleid...3

Nadere informatie

Wat betekent eraan palen/die palen aan?

Wat betekent eraan palen/die palen aan? Interpretatie artikel 2, 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

Vlaams stedenbouwrecht: the basics inzake vergunningen, planning en handhaving

Vlaams stedenbouwrecht: the basics inzake vergunningen, planning en handhaving Jan Beleyn Günther L heureux Back - to - basics: milieuen stedenbouwrecht in de bedrijfswereld 27 september 2012 Vlaams stedenbouwrecht: the basics inzake vergunningen, planning en handhaving 1 Outline

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN Aanvragen en afleveringen Dienstverlening Adres Paradeplein 2 bus 1 2500 LIER tel. 03/8000 300 info@lier.be www.lier.be Uw Referentie Datum 24/04/2015 11:01:03 Contact infovastgoed@lier.be tel. 03/8000

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Troostwijk Real Estate Sales Desguinlei 22 3 2018 Antwerpen IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Troostwijk Real Estate Sales

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek Zwin en Zwinbosjes bijlage IV: register van percelen waarop de regeling

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Handhaving omgevingsgerelateerde thema s

Handhaving omgevingsgerelateerde thema s Handhaving omgevingsgerelateerde thema s VVSG DC 15 oktober 2014 Xavier Buijs, hoofd dienst omgeving & stafmedewerker RO Omgevingsgerelateerde thema s Ruimtelijke ordening Milieu Wonen Onroerend erfgoed

Nadere informatie

BVBA Moulin & N. Van der Straeten

BVBA Moulin & N. Van der Straeten STAD i GENT Departement Ruimtelijke Planning Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Administratie Informatie Ruimtelijke Ordening BVBA Moulin & N. Van der Straeten Dendermondsesteenweg 432 9070 DESTELBERGEN

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER STAD MAASEIK. B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER STAD MAASEIK. B. Detailopgave van de in het vergunningenregister opgenomen informatie UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER STAD MAASEIK A. Ligging van het Terrein Kadastrale omschrijving afdeling 3, sectie B, nummer 22F20 Adres Neeroeterenstraat 19, 3680 Opoeteren B. Detailopgave van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Stedenbouwkundige- en milieuvergunningen

Stedenbouwkundige- en milieuvergunningen Vlaamse Sectordag Paarden 2009 Samen naar een duurzame groei Stedenbouwkundige- en milieuvergunningen Johan Verstrynge - Afdelingshoofd Duurzame Landbouwontwikkeling Tom Van Rensbergen Afdeling Stedenbouwkundig

Nadere informatie

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Definitief f gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Bijlage IV: Register van percelen waarop de regelingg van plansch ade, planbaten, kapitaalschade

Nadere informatie

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg

Handhavingsplan ruimtelijke ordening. Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan ruimtelijke ordening Geert Ruysseveldt RWO-inspectie Limburg Handhavingsplan RO Artikel 6.1.4 VCRO Adviezen VVSG, SARO en HRH Vlaamse Regering 16 juli 2010 Bevat beleidsregels Vijf jaar

Nadere informatie

Stadsbestuur Technische dienst 9000 GENT. uw kenmerk datum 1 2 FES, 2015 SVE/(2150054)

Stadsbestuur Technische dienst 9000 GENT. uw kenmerk datum 1 2 FES, 2015 SVE/(2150054) Stad Deinze CENTRUM AAN DE LEIE Stadsbestuur Technische dienst Aan CLAEYS BOÜÜAERT & VANDER EECKEN Geassocieerde Notarissen Fr. Rooseveltiaan 23 9000 GENT contactpersoon ons kenmerk N. Colpaert TD/NC-10/2

Nadere informatie

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01

Rondzendbrief VLBR-RO/2014-01 Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 1. Inhoud van deze rondzendbrief Naar aanleiding van het wijzigingsdecreet van 25 april 2014 werd deze rondzendbrief opgemaakt. Het specifiek goedkeuringstoezicht

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Afdeling OOSTKAMP 6 AFD/WAARDAMME/ Sectie B Nr. 0001B

Afdeling OOSTKAMP 6 AFD/WAARDAMME/ Sectie B Nr. 0001B UITTREKSEL PLANNEN EN VERGUNNINGENREGISTER IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep All-Immo BVBA Immo Adres Posthoornlaan 4 9080 Lochristie Uw bericht van: Uw kenmerk: 8 oktober 2015 Onze referte: 001599972042

Nadere informatie

Departement Publieke Ruimte Dienst Administratie - Informatie Ruimtelijke Ordening

Departement Publieke Ruimte Dienst Administratie - Informatie Ruimtelijke Ordening Departement Publieke Ruimte Dienst Administratie - Informatie Ruimtelijke Ordening BVBA Tytgat en Raes Geassocieerde Notarissen RPADM Kortrijksesteenweg 1142 bus 1 9051 SINT-DENIJS- WESTREM contactpersoon

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL ZONHOVEN 2 AFD D 132F118 + 132Z128 HUIS + BERGPLAATS

IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL ZONHOVEN 2 AFD D 132F118 + 132Z128 HUIS + BERGPLAATS ~err~^~r nr1v~rl Vastgoed informatie : Bedrijf: Straat + huisnummer: Postcode + gemeente: IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Notaris Luc Van Eeckhoudt U.Ref: VDG/19.826/2150001 J. Possozplein 28 1500 Halle

Nadere informatie

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur

III. Handelshuur. I. Algemeen huurrecht. IV. Pacht. II. Woninghuur. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 verkregen wordt................ 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen.....

Nadere informatie

Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

Nin ve stad op mensenmaat

Nin ve stad op mensenmaat Vastgoedinlichtingen Aanvrager : Notariaat VAN SINAY & BRACKE Dossier nr: 1363/2015 - Nin ve stad op mensenmaat Identificatie van het onroerend goed Gemeente: Ninove Deelgemeent : NINOVE Straat + huisnummer:

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 april 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van deskundige handhaving ruimtelijke ordening

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van deskundige handhaving ruimtelijke ordening Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de functie van deskundige handhaving ruimtelijke ordening Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijk en een mondeling

Nadere informatie

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke

voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, vermeld in artikel 3, de toepasselijke procedureregels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 25 APRIL 2014. - Decreet houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18

Nadere informatie

Ruimtelijk beleid. voorbeeldvragen

Ruimtelijk beleid. voorbeeldvragen Ruimtelijk beleid voorbeeldvragen Art. 1.1.4. De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Administratie - Informatie Ruimtelijke Ordening

Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Administratie - Informatie Ruimtelijke Ordening Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Administratie - Informatie Ruimtelijke Ordening O 7 NO v. 2014 BVBA Tytgat en Raes geassocieerde notarissen RPADM Kortrijksesteenweg

Nadere informatie

Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom

Burgerlijk Recht. Boek II. Goederen en verschillende beperkingen van de eigendom Burgerlijk Recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)............. 3 Boek I. Personen.............................. 3 Titel II. Akten van de burgerlijke stand............... 3 Hoofdstuk III. (Akten van aangifte

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

In antwoord op uw schrijven van 2013-07-09 bezorgen wij u het gevraagde uittreksel uit het plannenregister.

In antwoord op uw schrijven van 2013-07-09 bezorgen wij u het gevraagde uittreksel uit het plannenregister. Notaris Lisbeth Buytaert Bredabaan 114 2930 Brasschaat Brasschaat, 15 juli 2013 ons kenmerk Q 7 3 6 /TD1/NS uw kenmerk PB/2130310 contactpersoon bouwdienst telefoon 03 650 02 50 mail onderwerp uittreksels.bouwdienst@brasschaat.be

Nadere informatie

Deel 1. Burgerlijk recht

Deel 1. Burgerlijk recht Deel 1. Burgerlijk recht Burgerlijk wetboek (Uittreksel)........ 3 Boek I. Personen..................... 3 Hoofdstuk III. Akten van aangifte en akten van huwelijk.............................. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen

Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Algemene bepalingen Artikel 1 Belastingreglement van 30 december 2013 op de leegstand van gebouwen en woningen Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD

22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 22472 MONITEUR BELGE 11.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD Art. 3. Une copie du présent arrêté est transmise au Département des Finances et du Budget, aux délégués des Finances concernés età la Cour des Comptes.

Nadere informatie

PROF-IMMO. .,.' cl \1;'\\ \. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. bvba. Demerstraat 31 3290DIEST Tel. 047974 94 83 www.profimmo.

PROF-IMMO. .,.' cl \1;'\\ \. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. bvba. Demerstraat 31 3290DIEST Tel. 047974 94 83 www.profimmo. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Dossiernummer Gemeente Deelgemeente Postnummer Straat Huisnummer Kadastrale afdeling Kadastrale sectie Kadastraal perceelnummer Kadastrale aard Huidige eigenaar(s)

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Planning Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Administratie Informatie Ruimtelijke Ordening

Departement Ruimtelijke Planning Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Administratie Informatie Ruimtelijke Ordening Departement Ruimtelijke Planning Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Administratie Informatie Ruimtelijke Ordening De Groo, Blindeman, Van Belle, Parmentier en Van Oost Kouter 27 9000 GENT contactpersoon

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

1000 Brussel. Bijlagen

1000 Brussel. Bijlagen 0 9 JUNI 2011 rj Pré. - U:>~ I 1-' LG \'-.- os1ly {.!;et f:- D.D. Contactpersoon: Jos Pauwels Functie: adm. medewerker grondgebiedzaken Tel.: 057 45 04 78 Fax: 057 44 56 04 E-mail: jos.pauwels@heuvelland.be

Nadere informatie

Versie 16/04/2013. Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING,

Versie 16/04/2013. Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Versie 16/04/2013 Voorontwerp van decreet betreffende de omgevingsvergunning DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur en van de Vlaamse minister van Financiën,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)

UITTREKSEL UIT HET VERGUNNINGENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) UITTREKSEL UIT HET ENREGISTER (ingevolge art. 5.1.2 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) A. LIGGING VAN HET TERREIN Perceel: Aalter, Afdeling 2, Sectie C, Perceelnummer 1037M Ligging: Stwg op Deinze,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN ARREST nr. A/2012/0422 van 22 oktober 2012 in de zaak 1112/0660/A/1/0586 In zake: de nv... bijgestaan en vertegenwoordigd door: advocaat Wim DE CUYPER kantoor houdende

Nadere informatie

Dirk Van Heuven 15 maart 2013. Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten.

Dirk Van Heuven 15 maart 2013. Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten. Dirk Van Heuven 15 maart 2013 Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten. / 2 De relevante vergunningsstelsels voor GROOTSCHALIGE DETAILHANDEL 1. Stedenbouwkundige vergunning (Vlaanderen)

Nadere informatie

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115

VI. Grondrecht op behoorlijke huisvesting. Titel I. Rechten en vrijheden... 115. Titel II. De Belgen en hun rechten... 115 I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel).... 3 wordt.................. 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen..... 3

Nadere informatie

1494 (2011-2012) Nr. 1 16 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

1494 (2011-2012) Nr. 1 16 februari 2012 (2011-2012) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 1494 (2011-2012) Nr. 1 16 februari 2012 (2011-2012) Voorstel van decreet van de heren Wilfried Vandaele, Lode Ceyssens, Bart Martens en Robrecht Bothuyne en de dames Tine Eerlingen, Tinne

Nadere informatie

Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed. Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013

Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed. Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013 Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013 Inhoud Aandachtspunten van de VVSG: Onroerend erfgoedgemeenten en diensten Opmaak inventarissen Archeologie

Nadere informatie

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president,

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president, 2013 Brussel, 23 maart 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 28 juni 1985 betreffende

Nadere informatie

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED

IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 1 I I Ill I Hi Geassocieerde notarissen Frederic Caudron & Tim Herzeel Hogeweg 3B 9320 Erembodegem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Asse 2015-10-02 */15/190/2151416 GV/TZ 3 0 tih. 2015 Mijnheer de

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding

ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING. Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke. Inleiding ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Aanvraag Planologisch Attest Garage West-Trucks nv Zonnebeke Inleiding Het planologisch attest is een document waarin de bevoegde overheid aangeeft of

Nadere informatie

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur

I. Algemeen huurrecht. III. Handelshuur. II. Woninghuur. IV. Pacht. V. Sociale huur I. Algemeen huurrecht Burgerlijk wetboek (Uittreksel). 3 wordt...................... 3 Titel VIII. Huur.................. 3 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen..... 3 Hoofdstuk II. Huur van goederen......

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

Mortset een stad vooruit

Mortset een stad vooruit Mortset een stad vooruit Notaris Nicolas Verbist Justitiestraat 57 2018 Antwerpen uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon datum Mm/lauwers 2015/ggz/cr/01002 Veerle De Munck 28-07-2015 telefoonnummer faxnummer

Nadere informatie

NIEUW ENERGIEPRESTATIEDECREET - STAND VAN ZAKEN goedgekeurd door het VVSG-directiecomité op 27.03.2006 (doc.nr. 2006/81) Het energieprestatiedecreet (7 mei 2004) voert een energieprestatiecertificaat in

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president,

Brussel, 23 maart 2009. Mijnheer de minister-president, 2011 Brussel, 23 maart 2009 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen.

Vlaamse regering. Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. Vlaamse regering Besluit dd. 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van Toerisme voor Allen. DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

GEMEENTE GRIMBERGEN. Stedenbouwkundige Inlichtingen IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. Toekomstige eigenaar(s):...

GEMEENTE GRIMBERGEN. Stedenbouwkundige Inlichtingen IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. Toekomstige eigenaar(s):... VG1232 GEMEENTE GRIMBERGEN Stedenbouwkundige Inlichtingen IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Stefan VANGOETSENHOVEN Beroep: Notaris Adres: Tervuursesteenweg 462 3061 Bertem Datum van aanvraag: 13 juni

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

Het art. 4.2.7 art 4.2.13 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) biedt de mogelijkheid het instrument van een as-built attest in te voeren.

Het art. 4.2.7 art 4.2.13 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) biedt de mogelijkheid het instrument van een as-built attest in te voeren. As Built attesten Standpunt VVSG DC 23 mei 2011 1 Inleiding Het art. 4.2.7 art 4.2.13 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) biedt de mogelijkheid het instrument van een as-built attest in te voeren.

Nadere informatie

Stand van zaken Omgevingsvergunning

Stand van zaken Omgevingsvergunning MLALG-2011-07 Stand van zaken Omgevingsvergunning Studiedag milieuwetgeving voor gevorderden 1-15/12/2014 Stand van zaken op wetgevend vlak 2-12/15/2014 Wat is er reeds beslist? Via mededeling aan de Vlaamse

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 168. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 220 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 168. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 220 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010

SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets. Advies. Onroerenderfgoedtoets. 20 januari 2010 SERV_ADV_20100120_erfgoedtoets Advies Onroerenderfgoedtoets 20 januari 2010 Adviesvraag: ontwerpbesluit betreffende de onroerenderfgoedtoets ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit betreffende

Nadere informatie