Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2"

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord Concordantietabel Chronologisch register 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke ordening 2.1 Vlaamse decreten Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening 1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 2 Titel I Inleidende bepalingen 2 Hoofdstuk I Doelstellingen en begrippen 2 Hoofdstuk II Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 5 Hoofdstuk III Adviesorganen 5 Afdeling 1 De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening 5 Afdeling 2 De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 7 Afdeling 3 De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 9 Afdeling 4 Algemene bepaling 12 Afl. 22 mei 2015 Wegwijzer / 3

2 Hoofdstuk IV De ambtenaren van ruimtelijke ordening 12 Afdeling 1 De [...] gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en stedenbouwkundige ambtenaren 12 Afdeling 2 De provinciale stedenbouwkundige ambtenaren 13 Afdeling 3 De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren 14 Titel II Planning 15 Hoofdstuk I Ruimtelijke structuurplannen 15 Afdeling 1 Algemene bepalingen 15 Afdeling 2 Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 19 Afdeling 3 Het provinciaal ruimtelijk structuurplan 22 Afdeling 4 Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 26 Hoofdstuk II Ruimtelijke uitvoeringsplannen 30 Afdeling 1 Algemene bepalingen 30 Afdeling 2 Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 35 Afdeling 3 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 40 Afdeling 4 Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen 46 Hoofdstuk III Stedenbouwkundige verordeningen 52 Hoofdstuk IV Recht van voorkoop, onteigening en aankoopplicht 53 Afdeling 1 Het recht van voorkoop 53 Afdeling 2 Onteigening 54 Afdeling 3 Aankoopplicht 60 Hoofdstuk V 61 Hoofdstuk VI Planschade en planbaten 61 Afdeling 1 Planschade 61 Afdeling 2 Planbatenheffing 65 Onderafdeling 1 Grondslag, uitzonderingen, vrijstellingen en schorsingen 65 Onderafdeling 2 Heffingsplicht 68 1 Onderafdeling 3 Bedrag 69 Onderafdeling 4 Inkohiering en invordering 72 Onderafdeling 5 Betalingstermijn en bezwarenregeling 73 Onderafdeling 6 Toewijzing en aanwending van de opbrengsten 74 1 Onderafdeling 7 Overige bepalingen 74 2 Titel III (Opgeheven) 75 Hoofdstuk I (Opgeheven) 75 Afdeling 1 (Opgeheven) 75 Afdeling 2 (Opgeheven) 75 Afdeling 3 (Opgeheven) 76 Hoofdstuk II (Opgeheven) 76 Afdeling 1 (Opgeheven) 76 Afdeling 2 (Opgeheven) 76 Titel IV Vergunningenbeleid 77 Hoofdstuk I Definities 77 Wegwijzer / 4 Afl. 22 mei 2015

3 Hoofdstuk II Vergunningsplicht 87 Afdeling 1 Soorten 87 Onderafdeling 1 Stedenbouwkundige vergunningsplicht 87 Onderafdeling 2 Verkavelingsvergunningsplicht 94 Afdeling 2 Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen 96 Onderafdeling 1 Voorwaarden en lasten 96 Onderafdeling 2 Fasering 98 Onderafdeling 3 Zakelijk karakter 98 Onderafdeling 4 Regularisatievergunningen 98 Onderafdeling 5 Zaak van de wegen 99 Hoofdstuk III Beoordelingsgronden 100 Afdeling 1 Algemene bepalingen 100 Afdeling 2 Decretale beoordelingselementen 101 Hoofdstuk IV Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften 103 Afdeling 1 Afwijkingsmogelijkheden 103 Onderafdeling 1 Beperkte afwijkingen 103 Onderafdeling 2 Stabiliteitswerken 104 Onderafdeling 3 Afwerkingsregel 105 Onderafdeling 4 Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik en tijdelijk gebruik in afwachting van de realisatie van een bestemming 106 Onderafdeling 5 Medegebruik inzake natuurschoon 107 Onderafdeling 6 Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen 107 Onderafdeling 7 Handelingen van algemeen belang 107 Onderafdeling 7/1 Handelingen in industriegebied 109 Onderafdeling 8 Handelingen sorterend onder voorschriften van een gewestplan 109 Afdeling 2 Basisrechten voor zonevreemde constructies 110 Onderafdeling 1 Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen 110 Onderafdeling 2 Bestaande zonevreemde constructies Onderafdeling 3 Recent afgebroken zonevreemde woningen of andere constructies 114 Onderafdeling 4 Herstelwerken bij vernietiging of beschadiging door vreemde oorzaak 115 Afdeling 3 Zonevreemde functiewijzigingen 116 Afdeling 4 Planologische attesten 116 Hoofdstuk V Verhouding met de milieuvergunning en de milieumelding 122 Hoofdstuk VI Geldingsduur en wijzigbaarheid 123 Afdeling 1 Stedenbouwkundige vergunningen 123 Afdeling 2 Verkavelingsvergunningen 124 Afl. 25 januari 2016 Wegwijzer / 5

4 Hoofdstuk VII Administratieve procedure 129 Afdeling 1 Algemene bepalingen 129 Onderafdeling 1 Reguliere en bijzondere procedure 129 Onderafdeling 2 Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige en milieuvergunning Afdeling 2 Reguliere procedure 132 Onderafdeling 1 Administratieve procedure in eerste aanleg 132 Onderafdeling 2 Administratieve beroepsprocedure 138 Afdeling 3 Bijzondere procedure Hoofdstuk VIII Raad voor Vergunningsbetwistingen 141 Afdeling 1 Oprichting 141 Afdeling 2 Bevoegdheid 142 Onderafdeling 1 Vernietiging 142 Onderafdeling 2 Schorsing 142 Onderafdeling 3 Bestuurlijke lus 142 Onderafdeling 4 Bemiddeling 143 Afdeling 3 Procedure 143 Onderafdeling 1 Algemeen 143 Onderafdeling 2 Aanhangigmaking 144 Onderafdeling 3 Vereenvoudiging behandeling 145 Onderafdeling 4 Schorsing 146 Onderafdeling 5 Tussenkomst Onderafdeling 6 Vooronderzoek Onderafdeling 7 Zitting 147 Onderafdeling 8 Beraadslaging en uitspraak 147 Afdeling 4 Samenstelling 148 Afdeling 5 Werkingsregelen 148 Afdeling 6 Diverse bepalingen 149 Titel V Diverse bepalingen 153 Hoofdstuk I Plannen- en vergunningenregisters 153 Afdeling 1 Plannenregister 153 Afdeling 2 Vergunningenregister 154 Afdeling 3 Bepaling, aan beide registers gemeen 157 Hoofdstuk II Informatieplichten 158 Afdeling 1 Informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar 158 Afdeling 2 Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten 160 Afdeling 3 Informatieplicht met betrekking tot publiciteit 161 Afdeling 4 Stedenbouwkundig uittreksel 161 Hoofdstuk III Het stedenbouwkundig attest. Projectvergaderingen 162 Hoofdstuk IV Aanpak permanente bewoning weekendverblijven 163 Afdeling 1 Begrip 163 Afdeling 2 Planologisch oplossingskader 164 Afdeling 3 Woonrecht 165 Wegwijzer / 6 Afl. 25 januari 2016

5 Afdeling 4 Handelingen betreffende een weekendverblijf waarop een woonrecht rust 167 Hoofdstuk V Diverse ondersteunings- en evaluatiemaatregelen 167 Afdeling 1 Ondersteuning van de implementatie van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid 167 Afdeling 2 Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid 167 Hoofdstuk VI Raakvlakken met sectorregelgeving 168 Afdeling 1 Grond- en pandenbeleid 168 Onderafdeling 1 Register van de onbebouwde percelen 168 Onderafdeling 2 Fiscale bepalingen 169 Onderafdeling 3 Grondfonds 169 Onderafdeling 4 Woonuitbreidingsgebieden. Ontwikkelingsmogelijkheden 170 Afdeling 2 Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden 172 Titel VI Handhavingsmaatregelen 173 Hoofdstuk I Strafbepalingen 173 Afdeling 1 Strafsancties 173 Afdeling 2 Handhavingsbeleid Ruimtelijke Ordening 175 Afdeling 3 Toezicht Afdeling 4 Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid Onderafdeling 1 Oprichting en missie Onderafdeling 2 Bevoegdheden 177 Onderafdeling 3 Samenstelling 181 Onderafdeling 4 Werkings- en procedureregelen 183 Onderafdeling 5 Verslagboek 186 Afdeling 5 Herstelmaatregelen 186 Afdeling 6 Uitvoering van de rechterlijke uitspraak 189 Afdeling 7 Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen 190 Afdeling 8 Minnelijke schikking 192 Afdeling 9 Fonds Minnelijke Schikkingen 195 Afdeling 10 Herstelfonds 195 Afdeling 11 Diverse bepalingen 195 Hoofdstuk II Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister 196 Hoofdstuk III Vernietiging titel 197 Titel VII Diverse temporele en overgangsmaatregelen 198 Hoofdstuk I Algemene beginselen 198 Hoofdstuk II Ontvoogding gemeenten 198 Hoofdstuk III Man/vrouw-evenwicht in de GECORO 200 Afl. 26 september 2016 Wegwijzer / 7

6 Hoofdstuk IV Planning 200 Afdeling 1 Bijzondere validaties 200 Afdeling 2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg 203 Afdeling 3 Provinciale structuurplanning Afdeling 4 Gemeentelijke structuurplanning Afdeling 5 Voorkooprecht 205 Afdeling 6 Onteigening 205 Afdeling 7 Planschade en planbaten 206 Hoofdstuk V Vergunningenbeleid 207 Afdeling 1 Vergunningsplichtige functiewijzigingen 207 Afdeling 2 Planologische attesten 208 Afdeling 3 Verkavelingsakkoorden en verkavelingen daterend van vóór 22 december Afdeling 4 Verval, herziening of opheffing van verkavelingsvergunningen 210 Afdeling 5 Invoering van het vergunningenstelsel van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid 211 Afdeling 6 Tijdelijke regeling bindende advisering door de wegbeheerder 213 Hoofdstuk VI Diverse bepalingen 214 Afdeling 1 Plannen- en vergunningenregisters 214 Afdeling 2 Informatieplichten 217 Afdeling 3 Stedenbouwkundig attest 217 Hoofdstuk VII Handhaving 218 Titel VII Aanhalingswijze 219 Decreet van 10 maart 2006 houdende de oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening onroerend erfgoed 220 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 220 Hoofdstuk II Taakomschrijving 220 Hoofdstuk III Samenstelling en organisatie 221 Hoofdstuk IV Overgangs- en slotbepalingen 223 Decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen 224 Hoofdstuk I Algemene bepalingen 224 Hoofdstuk II Procedure 225 Afdeling 1 Gewestelijk rooilijnplan 225 Afdeling 2 Gemeentelijk rooilijnplan 227 Hoofdstuk III Realisatie [ ] van het rooilijnplan 229 Hoofdstuk IV Strafbepaling en toezicht 232 Hoofdstuk V Slotbepalingen 232 Decreet van 12 juli 2013 betreffende het Onroerend erfgoed 233 Wegwijzer / 8 Afl. 26 september 2016

7 Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges 234 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 234 Hoofdstuk 2 Inrichting Afdeling 1 Samenstelling Afdeling 2 Werking Onderafdeling 1 Algemene Vergadering Onderafdeling 2 Eerste voorzitter Onderafdeling 3 Voorzitter Onderafdeling 4 Werkingsregelen Hoofdstuk 3 Rechtspleging Afdeling 1 Bepalingen die van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Afdeling 2 Bepalingen die van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen Afdeling 3 Bepalingen die van toepassing zijn op de Raad voor Vergunningsbetwistingen Afdeling 4 Bepalingen die van toepassing zijn op de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Onderafdeling 1 Rechtspleging in de procedures voor bezwaren tegen de verkiezing en bezwaren op grond van de schending van de regelgeving inzake de verkiezingsuitgaven door kandidaten en lijsttrekkers, alsmede de procedures voor de verkiezing en benoeming van de schepenen en de verkiezing van de opvolgers Onderafdeling 2 Rechtspleging voor overige betwistingen Hoofdstuk 4 Arresten Afdeling 1 Bepalingen die van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen Afdeling 2 Bepalingen die van toepassing zijn op het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen Afdeling 3 Bepalingen die van toepassing zijn op de Raad voor Vergunningsbetwistingen Afdeling 4 Bepaling die van toepassing is op het Milieuhandhavingscollege Hoofdstuk 5 Uitvoering Hoofdstuk 6 Bekendmaking Hoofdstuk 7 Rechtspositieregeling van de bestuursrechters Afdeling 1 Selectie en benoeming Afdeling 2 Bezoldiging Afdeling 3 Ontslag en opruststelling Afl. 25 januari 2016 Wegwijzer / 9

8 Afdeling 4 De evaluatie van de effectieve bestuursrechters en de eerste voorzitter Afdeling 5 Tuchtregeling en ordemaatregel Afdeling 6 Andere delen van de rechtspositieregeling van de bestuursrechter Hoofdstuk 8 Wijzigingsbepalingen Afdeling 1 Wijzigingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid Afdeling 2 Wijzigingen van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Afdeling 3 Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Afdeling 4 Wijzigingen van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet Hoofdstuk 9 Slotbepalingen Decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan 235 Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 235 Afdeling 1 Algemene bepaling 235 Afdeling 2 Definities 235 Hoofdstuk 2 Ruimtelijke uitvoeringsplannen die niet definitief zijn vastgesteld 236 Hoofdstuk 3 Definitief vastgestelde ruimtelijke uitvoeringsplannen 238 Hoofdstuk 4 Vernietigde ruimtelijke uitvoeringsplannen 241 Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten 248 Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen 248 Afdeling 1 Algemene bepaling 248 Afdeling 2 Definities 248 Afdeling 3 Doelstelling en toepassingsgebied 250 Hoofdstuk 2 Besluitvormingsprocedure 251 Afdeling 1 Algemene bepalingen en beslissingsbevoegdheden 251 Afdeling 2 Verkenningsfase en startbeslissing Afdeling 3 Onderzoeksfase en voorkeursbesluit 253 Onderafdeling 1 Alternatievenonderzoeksnota 253 Onderafdeling 2 Geïntegreerd effectenonderzoek 254 Onderafdeling 3 Ontwerp van voorkeursbesluit 256 Onderafdeling 4 Openbaar onderzoek 257 Onderafdeling 5 Voorkeursbesluit 258 Wegwijzer / 10 Afl. 25 januari 2016

9 Onderafdeling 6 Bekendmaking en inwerkingtreding 259 Afdeling 4 Uitwerkingsfase en projectbesluit 259 Onderafdeling 1 Projectonderzoeksnota 259 Onderafdeling 2 Geïntegreerd effectenonderzoek 260 Onderafdeling 3 Ontwerp van projectbesluit 261 Onderafdeling 4 Openbaar onderzoek 263 Onderafdeling 5 Projectbesluit 264 Onderafdeling 6 Bekendmaking en inwerkingtreding 265 Hoofdstuk 3 Doorwerking van het voorkeursbesluit en het projectbesluit 265 Afdeling 1 Rechtsgevolgen 265 Afdeling 2 Doorwerking van het projectbesluit 270 Hoofdstuk 4 Uitvoeringsfase en monitoring 272 Hoofdstuk 5 Verval van het voorkeursbesluit en van het projectbesluit 273 Afdeling 1 Verval van het voorkeursbesluit 273 Afdeling 2 Verval van het projectbesluit 273 Hoofdstuk 6 Beroep 274 Hoofdstuk 7 Handhaving 274 Hoofdstuk 8 Wijzigingsbepalingen 274 Afdeling 1 Wijzigingen aan het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten 274 Afdeling 2 Wijzigingen aan het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium 275 Afdeling 3 Wijzigingen aan het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg 275 Afdeling 4 Wijzigingen aan de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 275 Afdeling 5 Wijzigingen aan het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming 277 Hoofdstuk 9 Overgangs- en slotbepalingen Vlaamse Uitvoeringsbesluiten Organisatorische aspecten Binnen de Vlaamse administratie 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juni 2006 tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed en houdende aanpassing van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed als gevolg van het bestuurlijk beleid, artikelen 188 tot en met Afl. 25 januari 2016 Wegwijzer / 10 1

10 Adviesorganen Samenstelling, organisatie en werking van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening 37 Besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening Samensteling van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening onroerend erfgoed 43 Besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2007 tot regeling van de samenstelling van de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening Onroerend Erfgoed Deontologische code 47 Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot vaststelling van een deontologische code voor de leden van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening Ambtenaar van ruimtelijke ordening 54 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen worden aangesteld 54 Ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van [ ] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma s die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner Planning Ruimtelijke planners 1 Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van ruimtelijke planners, tot bepaling van de voorwaarden voor opname van personen in dat register en tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verantwoordelijkheid van ruimtelijke planners voor de opmaak van ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen 1 Wegwijzer / 10 2 Afl. 25 januari 2016

11 Ministerieel besluit van 4 juni 2009 tot bepaling van de diplomavoorwaarden voor de functies van [ ] gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar en tot aanwijzing van de diploma s die voldoen om te kunnen worden geregistreerd als ruimtelijk planner Adviesinstanties 9 Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 tot aanwijzing van [de entiteiten van de Vlaamse administratie] die advies uitbrengen over een ontwerp van provinciaal ruimtelijk structuurplan 9 Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 tot regeling van het vooroverleg over voorontwerpen van ruimtelijke structuurplannen 11 Besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen 29 Koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen 29 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 1994 houdende bepaling van het normatieve en niet-normatieve delen van het definitief vastgestelde gewestplan 41 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen 42 Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen: Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Stedenbouwkundige verordeningen 73 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven 73 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater 77 Afl. 26 september 2016 Wegwijzer / 10 3

12 Besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer 83 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid Planbatenheffing 107 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende sommige aspecten van de planbatenheffing Planmilieueffectrapportage 111 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid 111 Ministerieel Besluit van 4 augustus 2009 betreffende de delegatie van de beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid Complexe Projecten 115 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten Vergunningsbeleid Meldingsplichtige en vrijgestelde activiteiten Besluit van de Vlaamse regering van 14 april 2000 tot bepaling van de vergunningsplichtige functiewijzigingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening De vergunningsaanvraag Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning 9 Wegwijzer / 10 4 Afl. 26 september 2016

13 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning 42 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid 50 1 Besluit van de Vlaamse regering van 23 maart 1989 houdende bepaling voor het Vlaamse Gewest van de categorieën van werken en handelingen, andere dan hinderlijke inrichtingen, waarvoor een milieu-effectrapport is vereist voor de volledigheid van de aanvraag om bouwvergunning Overleg, openbare onderzoeken en adviezen Besluit van de Vlaamse regering van 5 mei 2000 [tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5, artikel 4.4.7, 2, en artikel 4.7.1, 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening] en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester 53 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 [betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsaanvragen en aanvragen tot verkavelingswijziging] 60 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen Afwijkingen, zonevreemde functiewijzigingen en vrijgestelde handelingen Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 2000 tot bepaling van de categorieën van bedrijven waarvoor en de gebieden waarbinnen artikel 5.6.7, 2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening niet kan worden toegepast 77 Besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 [tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen 79 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn van het eensluidend advies van [het departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed] 84 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de [ ] handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect Beslissingen Besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006 inzake de minimale weguitrusting 97 Afl. 26 september 2016 Wegwijzer / 10 5

14 Ministerieel besluit van 16 augustus 2010 tot bepaling van de vorm van de beslissingen van het college van burgemeester en schepenen over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen 99 Besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2015 tot bepaling van de gevallen waarin ontvoogde gemeenten geen afschriften of kennisgevingen moeten bezorgen aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Beroepen Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot regeling van sommige onderdelen van de administratieve beroepsprocedure inzake stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen 101 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2013 houdende de organisatie van de raad voor vergunningsbetwistingen 104 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges Handhaving Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 betreffende de administratieve geldboete voor het overtreden van een bekrachtigd stakingsbevel 1 Besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2000 houdende de aanwijzing van ambtenaren die bevoegd zijn om de misdrijven op het gebied van de ruimtelijke ordening en stedenbouw op te sporen en vast te stellen 5 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde 6 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 betreffende de berekening en de betaling van de meerwaarde 20 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009 betreffende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening 25 Wegwijzer / 10 6 Afl. 26 september 2016

15 Ministerieel besluit van 4 juni 2009 houdende vaststelling van de modelaanvraagformulieren voor minnelijke schikkingen inzake ruimtelijke ordening en van het modelakkoord van de stedenbouwkundig inspecteur 31 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de selectiecriteria en de vergoedings-, presentie- en reiskostenregeling van de leden van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid Attesten, informatie Planologisch attest Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest 1 Ministerieel besluit van 7 mei 2015 tot vaststelling van het model voor de beslissing over de aanvraag van een planologisch attest Stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige inlichtingen en projectvergaderingen Besluit van de Vlaamse regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Registers Plannen- en vergunningenregister Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende de organisatie van het vergunningenregister 6 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot vaststelling van de regels betreffende een eenmalige subsidie aan de gemeenten in het kader van het digitaliseren van het ruimtelijke vergunningenbeleid Register onbebouwde percelen Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2008 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak, de actualisering en de financiering van het register van de onbebouwde percelen 9 Afl. 26 september 2016 Wegwijzer / 10 7

16 2.2.7 Overige regelgeving Besluit van de Vlaamse Regering van 14 april 2000 betreffende het financiële en materiële beheer van de dienst met afzonderlijk beheer Grondfonds 22 Besluit van de Vlaamse regering 29 mei 2009 tot bepaling van de concordantie van bijzondere bestemmingsvoorschriften van de plannen van aanleg naar de categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding 27 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de beveiligde zendingen in de ruimtelijke ordeningsregelgeving 69 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 70 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de declaratieve attestering van het bestaan, het niet-bestaan of het verval van het woonrecht in de zin van artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 72 Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli Subsidiebesluiten Besluit van de Vlaamse regering van 20 oktober 2000 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg 1 Besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister 9 Besluit van de Vlaamse regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten 13 Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 2007 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische projecten ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 21 Wegwijzer / 10 8 Afl. 26 september 2016

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke

Nadere informatie

Grondwet, artikel 134 1. Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel 134 1. Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel Chronologisch register 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2.

Nadere informatie

Ten geleide... Bronnen... Gebruikswijze... XXIV

Ten geleide... Bronnen... Gebruikswijze... XXIV INHOUD Ten geleide.......................................... Bronnen............................................ V XXI Gebruikswijze....................................... XXIV DEEL I 1. DECREET VAN 27

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

ordening en milieubeleid 19

ordening en milieubeleid 19 I n h o u d Woord vooraf 5 DEEL I Ruimtelijk bestuursrecht, ruimtelijke ordening en milieubeleid 19 Hoofdstuk 1 Milieu, ruimte, beleid en recht 21 Afdeling 1. Van natuur naar milieu 21 1. Natuur 21 2.

Nadere informatie

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning Titel I. Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. Toepasselijke wetgeving.... 3 Hoofdstuk 2. Beslissingsbevoegdheden...... 7 Hoofdstuk 3. Administratieve organisatie.... 11 Titel II. Vergunningsplicht... 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Titel IV. Vergunningenbeleid

Titel IV. Vergunningenbeleid Titel IV. Vergunningenbeleid Bestaande hoofdstuk DRO volledig vervangen + opheffing bepalingen coördinatiedecreet 96 eenvormige vergunningsprocedure voor ontvoogde en nietontvoogde gemeentes + dwingende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/02/2014 NOT /03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Rochtus Luc Van Breestraat 33 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 13/10/ /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen FIRST IMMO Kapellensteenweg 49 2920 Kalmthout uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Ambtmanstraat Antwerpen

Ambtmanstraat Antwerpen Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Herzeele Marnix Ambtmanstraat 7 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 14/04/ /04/2016 vragen naar telefoon fax Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen bpost Real Estate Muntcentrum 0 1000 Brussel uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/01/2016 MV/D /02/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 19/01/2016 MV/D /02/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Verbist Nicolas Durletstraat 37 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL

B) PLANNEN EN VERORDENINGEN VAN TOEPASSING OP BETREFFENDE PERCEEL UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER DOSSIERNUMMER: NOT2016/00789 ADMIN. DOSSIERBEH.: Alain Vermoes GEMEENTE: Vilvoorde DATUM: 1 augustus 2016 A) LIGGING VAN HET TERREIN kadastrale omschrijving : afdeling

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 06/10/ /10/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Stoel Cor Sint-Rochusstraat 1 2330 MERKSPLAS uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

HISTORIEK DRO EN VCRO

HISTORIEK DRO EN VCRO HISTORIEK DRO EN VCRO Decreet ruimtelijke ordening (DRO) Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, B.S. 8 juni 1999. Zoals gewijzigd bij: decreet van 28 september 1999,

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Berquin notarissen _ Lloyd Georgelaan 11 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Trefwoordenregister. De cijfers verwijzen naar de paginanummers

Trefwoordenregister. De cijfers verwijzen naar de paginanummers Trefwoordenregister De cijfers verwijzen naar de paginanummers A Aankoopplicht 263 Definitie 263 Juridische basis 247, 263 Samenloop met het ontvangen van planschade 211, 264 Zie ook Recht van voorkoop

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 29 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 08/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0724

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO CASALINA BVBA Vierhuizenstraat 48 3070 Kortenberg Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 mei 2015 Uw kenmerk Brief dd 21/04/2015 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F6298/15.961 SU2015/0337

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2013 17611/KP 22859 20/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2013 17611/KP 22859 20/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Mortelmans _Luc Cruyslei 88 2100 DEURNE uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Home Consult Albert De Beusscherplein 2 1933 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 1 juli 2016 Uw kenmerk Brief dd 07/06/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0482 Fax

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Notalex BVBA Notaris Kroonlaan 145 bus F 1050 Elsene Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 16 december 2015 Uw kenmerk TDT/30471 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0920 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 31/10/2013 WP/2131158 33076 22/11/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 31/10/2013 WP/2131158 33076 22/11/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Boeykens Jan Greet Klaps Van Bréestraat 7 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 29/09/2016 ts /10/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 29/09/2016 ts /10/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Dirk Cuypers Jan Van Rijswijcklaan 34 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 11/06/ /06/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 11/06/ /06/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van de Luijtgaarden Vastgoedmakelaars _ mter William Van de Luijt Oude Koornmarkt 57 2000

Nadere informatie

GTEDENBOWNKUNDIG UIT AEKSEL

GTEDENBOWNKUNDIG UIT AEKSEL pagina 1 van 5 GTEDENBOWNKUNDIG UIT AEKSEL STAD AALST Caudron Frederic Hogeweg 3 9320 Erembodegem DENDEREND Uw kenmerk: JA/711/98/14557 Onze kenmerk: 7923 Datum: 13 november 2013 Contactpersoon: Leen Guns

Nadere informatie

A, SLíad Aalcc Caudron & Herzeel

A, SLíad Aalcc Caudron & Herzeel pagina 1 van 6 A, SLíad Aalcc Caudron & Herzeel Frederic - Tim Hogeweg 3B 9320 Erembodegem Uw bericht van: Uw kenmerk: Onze referte: Datum: Contactpersoon: 16 september 2016 16/466/sdv 15753 19 september

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

Advies. voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid

Advies. voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Brussel, 23 mei 2008 230508 Advies ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid Advies voorontwerp van decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 17/05/2016 KS+/ /06/2016

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 17/05/2016 KS+/ /06/2016 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Celis, Celis & Liesse Erik, Frank en Frank Kasteelpleinstraat 59 2000 ANTWERPEN uw bericht

Nadere informatie

Uittreksel uit het plannenregister

Uittreksel uit het plannenregister Uittreksel uit het plannenregister Informatie betreffende plannen en verordeningen die van toepassing zijn op een perceel, zoals opgenomen in het plannenregister van de stad Genk op datum van : 23/08/2013

Nadere informatie

Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas

Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas Vastgoedinformatie IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NV WOONBUREAU Immobiliën makelaar Adres Parkstraat 11 9100 Sint-Niklaas Uw bericht van 22/01/2016 Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas Ons

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 26/05/2015 TRA/KRO/DeWittestr 58270 10/06/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 26/05/2015 TRA/KRO/DeWittestr 58270 10/06/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen AG Vespa _ Generaal Lemanstraat 55 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/08/2015 37973-027/TH 61513 26/08/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/08/2015 37973-027/TH 61513 26/08/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert _ Mechelsesteenweg 65 2018 ANTWERPEN uw bericht

Nadere informatie

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 Ten geleide...v Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 I. Algemene inleiding...1 II. Instanties en actoren van het onroerend erfgoedbeleid...3

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan Berquin notarissen BVBA Notaris Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 25 november 2015 Uw kenmerk AV/2152043 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/15. SU2015/0866

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Mijn Gebouw Jacob Jordaensstraat 4 8670 Koksijde IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Mijn Gebouw Vastgoedkantoor Adres Jacob

Nadere informatie

Notaris Marc Van Nuffel

Notaris Marc Van Nuffel Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Wat zijn de grote veranderingen? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

Omgevingsvergunning. Wat zijn de grote veranderingen? DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE Omgevingsvergunning Wat zijn de grote veranderingen? DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Wat zijn de grote veranderingen? De kleine filosofie van de omgevingsvergunning

Nadere informatie

13 februari Aan de heer Rembert Van Bael. Graanmarkt Tongeren. Geachte,

13 februari Aan de heer Rembert Van Bael. Graanmarkt Tongeren. Geachte, 13 februari 2014 Aan de heer Rembert Van Bael Graanmarkt 1 3700 Tongeren Geachte, U vindt hierbij het inlichtingenformulier vastgoedinformatie en het stedenbouwkundig uittreksel betreffende het vastgoed

Nadere informatie

STEDENBOUW Beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot verlening van de stedenbouwkundige

STEDENBOUW Beslissing van het college van burgemeester en schepenen tot verlening van de stedenbouwkundige BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be September 2010 STEDENBOUW In het Belgisch Staatsblad van 1 september 2010 verscheen

Nadere informatie

IGEMEENTE LEDE. Geassocieerde Notarissen Van Sinay & Bracke Halsesteenweg Meerbeke. Lede, 17 maart LEDE-afdeling Oordegem, sie E nr.

IGEMEENTE LEDE. Geassocieerde Notarissen Van Sinay & Bracke Halsesteenweg Meerbeke. Lede, 17 maart LEDE-afdeling Oordegem, sie E nr. IGEMEENTE Geassocieerde Notarissen Van Sinay & Bracke Halsesteenweg 17 9402 Meerbeke uw brief: 27 februari 2015 uw kenmerk : SV/105.745 ons kenmerk : ST/2015/108 bijlagen contactpersoon: Tel: (053) 60.68.40

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VR 2014 0711 DOC.1145/1 Vlaamse Regering DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL VAN SINAY & BRACKE Halsesteenweg 17 9402 Meerbeke IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep VAN SINAY & BRACKE Notariaat Adres Halsesteenweg 17 9402 Meerbeke Dienst: Ruimtelijke

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek Zwin en Zwinbosjes bijlage IV: register van percelen waarop de regeling

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN Aanvragen en afleveringen Dienstverlening Adres Paradeplein 2 bus 1 2500 LIER tel. 03/8000 300 info@lier.be www.lier.be Uw Referentie Datum 24/04/2015 11:01:03 Contact infovastgoed@lier.be tel. 03/8000

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Nadere informatie

Wat betekent eraan palen/die palen aan?

Wat betekent eraan palen/die palen aan? Interpretatie artikel 2, 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 juli 2013 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven

het onroerend goed is verdeeld, zonder dat een verkavelingsvergunning werd afgegeven Gemeente BORNEM Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen A SITUERING B IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Gemeente BORNEM Postnummer 2880 Adres LUYPEGHEM onroerend goed Grond Kadastrale afdeling 2

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Pagina 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende stedenbouwkundige attesten, projectvergaderingen en stedenbouwkundige inlichtingen Besluit Vlaamse regering 19/3/2010 (Staatsblad.). Hoofdstuk 1. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Viaamse Regering ^Sjfflê* ~

Viaamse Regering ^Sjfflê* ~ Viaamse Regering ^Sjfflê* ~ Besluit van de Viaamse Regering betreffende de declaratieve attestering van het bestaan, het niet-bestaan of het verval van het woonrecht in de zin van artikel 5.4.3 van de

Nadere informatie

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten:

Naar aanleiding van uw vraag vindt u hierbij het gevraagde uittreksel voor het perceel met de volgende coördinaten: Stedenbouwkundig uittreksel pagina 1 van 5 Stad Aatst & Daisy Bracke BVBA Notarissen Thierry Van Sinay Halsesteenweg 17 9402 Ninove - Meerbeke Uw bericht van: 8 oktober 2015 Uw kenmerk: 106.711. SV Onze

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Troostwijk Real Estate Sales Desguinlei 22 3 2018 Antwerpen IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Troostwijk Real Estate Sales

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Hageland Natuur-, bos- en landbouwgebieden Heverleebos en Meerdaalwoud bijlage IV: Register

Nadere informatie

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING VANDEN BROELE RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDENBOUW Meer info Voor zaken van gemeentelijk belang (bijvoorbeeld vragen over stedenbouwkundige vergunningen of concrete dossiers)

Nadere informatie

BVBA Moulin & N. Van der Straeten

BVBA Moulin & N. Van der Straeten STAD i GENT Departement Ruimtelijke Planning Mobiliteit en Openbaar Domein Dienst Administratie Informatie Ruimtelijke Ordening BVBA Moulin & N. Van der Straeten Dendermondsesteenweg 432 9070 DESTELBERGEN

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

Vlaams stedenbouwrecht: the basics inzake vergunningen, planning en handhaving

Vlaams stedenbouwrecht: the basics inzake vergunningen, planning en handhaving Jan Beleyn Günther L heureux Back - to - basics: milieuen stedenbouwrecht in de bedrijfswereld 27 september 2012 Vlaams stedenbouwrecht: the basics inzake vergunningen, planning en handhaving 1 Outline

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Van Sinay & Bracke Halsesteenweg 17 9402 Meerbeke IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Van Sinay & Bracke Beroep Geassocieerde notarissen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep Adres Wylleman-Van de Keere notaris Sleidinge-Dorp 102 Uw bericht van: 1/04/2015 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Historisch Gegroeid Bedrijf

Historisch Gegroeid Bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch Gegroeid Bedrijf Verhelst te Knokke-Heist : Register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een

Nadere informatie

stad brugge dienst bouwvergunningen

stad brugge dienst bouwvergunningen stad brugge dienst bouwvergunningen Aan Van Tuyckom Els - De Kesel Gert B.V.B.A Notaris Moerkerkse Steenweg 120 8310 Brugge uw kenmerk ons kenmerk bijlagen verz.nr. datum AW/2014/1363 20144910 / NB 2 uittreksels

Nadere informatie

Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten

Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Procedureverloop

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Infomoment voor beleidsverantwoordelijken DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE

Omgevingsvergunning. Infomoment voor beleidsverantwoordelijken DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE Omgevingsvergunning Infomoment voor beleidsverantwoordelijken DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE VLAANDEREN Inleiding DEPARTEMENT LEEFMILIEU, NATUUR & ENERGIE DEPARTEMENT RUIMTE

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen

afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebieden cluster C3 Reconversiegebied Vilvoorde Machelen Bijlage IIIc: register met de percelen waarop een bestemmingswijziging

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT INLEIDING 5 VOORWOORD BIJ DE EDITIE OVER DE AUTEURS 11 OVERZICHT MODELDOCUMENTEN 24 AFKORTINGEN 25

INHOUDSOVERZICHT INLEIDING 5 VOORWOORD BIJ DE EDITIE OVER DE AUTEURS 11 OVERZICHT MODELDOCUMENTEN 24 AFKORTINGEN 25 INHOUD INHOUDSOVERZICHT INLEIDING 5 VOORWOORD BIJ DE EDITIE 2012 9 OVER DE AUTEURS 11 OVERZICHT MODELDOCUMENTEN 24 AFKORTINGEN 25 HOOFDSTUK 1 BOUWMISDRIJVEN 29 1. Inbreuk op de vergunningsplicht of -voorwaarden

Nadere informatie

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES (meer info vindt u op www.ruimtelijkeordening.be) VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften AFDELING 2. Basisrechten voor

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

Decreet complexe projecten. Inke Dedecker

Decreet complexe projecten. Inke Dedecker Inke Dedecker Decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten o Belg. Staatsbl. 27 augustus 2014 Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 25 april

Nadere informatie