Voetbalvereniging vv Arnhemia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voetbalvereniging vv Arnhemia"

Transcriptie

1 BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE JEUGDVOETBAL ARNHEMIA 1. LIDMAATSCHAP Ouders/verzorgers melden hun zoon of dochter aan als lid van v.v. Arnhemia door invulling van het aanmeldingsformulier. Hierop moet de gevraagde informatie worden ingevuld (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, enz.). Overleggen van een geldig identiteitsbewijs is pas noodzakelijk bij aanmeldingen van personen van 16 jaar en ouder. Bij de aanmelding is 15,- p.p. inschrijfgeld verschuldigd. Dit wordt automatisch bij de inning van het eerste contributie bedrag afgeschreven. Tevens moet een pasfoto worden ingeleverd. Na invulling ontvangt men verdere informatie m.b.t. indien er plaats is in de elftallen in welk elftal men ingedeeld wordt. Indien er geen plaats in de elftallen is wordt men op de wachtlijst geplaatst. Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. De peildatum voor de leeftijd is 31 december van elk verenigingsjaar. Alleen door het afgeven van een eenmalige incassomachtiging kunt u de contributie (per maand, kwartaal, halfjaar of jaar) betalen. Deze machtiging geeft u af door invulling van het aanmeldingsformulier. Vragen over de contributie kunt u richten aan het secretariaat en/of penningmeester van de vereniging. P.S. Een lid van de vereniging blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de contributie. Voor het niet op tijd betalen van de contributie zullen tegen het betreffende lid passende maatregelen genomen worden.(het verbieden van deelname aan alle vereniging activiteiten) 1.1 Afmelden als lid van Arnhemia Het stoppen van het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden aan het einde van het seizoen (maand juni). Stop je tijdens het seizoen met voetballen dat ben je verplicht de contributie door te betalen tot het einde van het seizoen. Je moet altijd schriftelijk vóór 31 mei bij het secretariaat opzeggen; je ontvangt een bevestiging van je opzegging. Op het opzeggen van het lidmaatschap tijdens een seizoen bestaan slechts de volgende uitzonderingen: Verhuizing tijdens het seizoen buiten een straal van 15 kilometer. Medische gronden. Arnhemia heeft geen passend team beschikbaar om je te laten voetballen. 2. Sportuitrusting De jeugdafdeling van Arnhemia beschikt niet over een sponsor, welke alle jeugdteams voorziet van een sporttenue (enkele teams hebben wel een eigen kledingsponsor). Dit betekent dat je de kleding zelf moet aanschaffen. Arnhemia heeft prijs afspraken gemaakt met een sportwinkel voor het tenue. )shirt,broekje,kousen). De scheenbeschermers en voetbalschoenen (met vaste noppen) kun je naar eigen goedvinden aanschaffen. Verder is een (eenvoudig) trainingspak of trainingsjack eveneens noodzakelijk, gezien de weersomstandigheden in ons land. Voor verdere informatie kun je terecht bij de jeugdcommissie. 3. Informatie wedstrijden en/of trainingen Men zal begrijpen dat wij voor de wedstrijden en trainingen op de komst van de spelers moeten kunnen rekenen. Het is natuurlijk mogelijk dat je een wedstrijd/training moet overslaan. Voor wat betreft een verhindering geldt het volgende: afzeggingen voor de training gebeurt bij de trainer en geef de verhindering voor de wedstrijden op zaterdag geruime tijd van tevoren door aan de trainer of leider. De leider kan dan in geval van een tekort aan spelers eventueel nog het een en ander regelen. Op het laatste moment is dit natuurlijk niet meer mogelijk, want dan is het team de dupe van jouw slordigheid blad 1 van 6

2 3.1. TRAINING De elf/zeventallen trainen onder leiding van trainers welke allemaal vrijwilligers zijn. De spelers dienen uiterlijk een kwartier voor aanvang van de training aanwezig te zijn. De meeste trainingen voor de teams zijn tussen uur en uur s avonds afhankelijk van de leeftijd. Voor alle teams geldt: zonder bericht van verhindering worden géén trainingen overgeslagen. In beginsel worden trainingen nooit afgelast (natuurlijk afgezien van zeer slechte weersomstandigheden).wordt een training afgelast dan hoor je dit via de begeleiding van het team. Indien men een training niet aanwezig kan zijn, moet je contact opnemen met de trainer van het desbetreffende team. 3.2 Wedstrijden waar en hoe laat? Het is uiteraard belangrijk dat je weet hoe laat en waar je moet spelen. Het wedstrijdprogramma is ruimschoots van tevoren bekend (mits de K.N.V.B. deze op tijd publiceert). Het wedstrijdprogramma is op de onderstaande plaatsen aan te treffen: in de hal van het clubhuis via de begeleiding van het elftal. Voor de pupillen als extra service doormiddel van wedstrijdbriefjes welke op de laatste training voor de wedstrijd van zaterdag door de jeugdcommissie/ elftalbegeleiding worden meegegeven aan de spelers. op de clubsite Als je een thuiswedstrijd moet spelen, zorg dan dat je een half uur voor aanvangstijd aanwezig bent. Bij een uitwedstrijd moet je een uur voor de aanvangstijd aanwezig zijn. Van deze regel kan afgeweken worden, maar dan hoor je dit via de leider of trainer van het team. 4. HYGIËNE Het is zeer gewenst, vooral om gezondheidsredenen, dat de spelers voor en na wedstrijden en trainingen andere kleding dragen dan tijdens het sporten. Het is ook een vast gebruik dat men na het sporten gaat douchen. Badslippers zijn daarbij verplicht. Onze doucheruimten worden wekelijks door medewerkers van onze accommodatie gereinigd en dagelijks grondig schoongemaakt. De kleding en schoenen dienen uiteraard ook goed verzorgd te zijn. 4.1 bijzondere omstandigheden Ingeval de gezondheid of het karakter van een jeugdlid bijzondere aandacht vraagt, geeft dit dan door aan de desbetreffende leider/ster en trainer. 5. Vervoer De begeleiding van een elftal is samen met de ouders verantwoordelijk voor het vervoer van een elftal naar een uitwedstrijd en doet hiervoor een beroep op u als ouder. In de praktijk blijkt regelmatig dat ouders vrijwillig mee gaan naar een uitwedstrijd van hun zoon of dochter en dan bereid zijn een of meerdere medespelers mee te nemen en weer terug te brengen. Mocht het vervoer problemen gaan opleveren dan kan de begeleiding overgaan tot het invoeren van het vervoersschema. Dit vervoersschema is een rooster waar ingevuld wordt welke ouder op welke datum moet rijden. U als ouder bent bij het gebruik van een vervoerschema slechts drie of viermaal per seizoen aan de beurt om te rijden. Arnhemia is verantwoordelijk voor het kunnen laten voetballen binnen de vier kalklijnen. Al het bijkomende is een medeverantwoordelijkheid voor u als ouder blad 2 van 6

3 6. Afgelasting Afgelasting kan geschieden door de K.N.V.B. Dan wordt het programma in zijn geheel geschrapt. Vanaf vrijdagavond kan men dit nagaan via teletekst (pagina 603) en/of de sportlijn telefoonnummer LET OP Arnhemia speelt in het District Oost. De jeugdafdeling valt onder categorie III. Afgelasting kan ook geschieden door Arnhemia zelf of de vereniging waar we op bezoek moeten. Bij twijfel of wedstrijden doorgaan kun je altijd informatie inwinnen via het telefoonnummer van het clubhuis of via de begeleiding van je elftal. 7. Belangstelling ouders Ouders of verzorgers zijn meer dan welkom, zowel tijdens de wedstrijden als bij andere activiteiten. Belangstelling zal zowel de jeugdspelers als de leiding stimuleren. Het aanmoedigen van de jeugdspelers tijdens de wedstrijden zal hen tot betere sportieve prestaties aanzetten. Dit aanmoedigen zal dan echter wel op een positieve manier moeten gebeuren, anders kan de uitwerking hiervan wel eens tot verkeerde reacties van de spelers leiden, welke dan weer invloed kunnen hebben op het gehele team. Normen en waarden hebben we bij Arnhemia hoog in het vaandel staan. Voor elkaar en voor elkaars spullen zo ook de voor de spullen welke van de vereniging zijn.. Wij stellen het echter op prijs het geven van technische aanwijzingen of opmerkingen met betrekking tot de opstelling aan de trainers, leiders of leidsters over te laten. De spelers raken anders verward en weten niet meer welk advies opgevolgd dient te worden. 8. Scheidsrechters Tijdens alle jeugdwedstrijden proberen wij scheidsrechters te laten fluiten die geen binding hebben met het betreffende team. Wij beschikken over door de K.N.V.B. opgeleide jeugdscheidsrechters voor E- en F-pupillen en over verenigingsscheidsrechters voor de D- pupillen en C-, B- en A-junioren. 9. Inloopavond jeugdafdeling Elke dinsdagavond in augustus,september,oktober,mei en juni tussen en uur houdt de jeugdcommissie inloopavond. Van november t/m april alleen in de even weken van tot uur. Hier kun je terecht met vragen, problemen en alle andere zaken m.b.t. het jeugdvoetbal. 10. Oproep aan ouders om vrijwilliger te worden bij een van de elftallen als leider en/of trainer Wij als jeugdcommissie proberen bij elk elftal elk jaar opnieuw twee leiders te krijgen. Zonder de steun van u als ouders zal dit niet lukken. Wij (spelers van het elftal waarin uw zoon of dochter voetbalt) hebben uw steun hard nodig. Het moet toch mogelijk zijn enkele uren op zaterdag vrij te maken voor het jeugdelftal waarin uw zoon of dochter voetbalt? Zonder uw steun is het niet mogelijk om de elftallen op zaterdag in competitie verband te laten voetballen. Voor vrijblijvende informatie kunt u contact opnemen met de jeugdcommissie. Wij zijn graag bereid uitleg te geven wat het vrijwilligers werk inhoudt. Namens de spelers van de elftallen Bij voorbaat hartelijk dank. 11. Andere (jeugd)functies Binnen het jeugdvoetbal kennen wij nog meer functies die elk seizoen weer ingevuld moeten worden om het jeugdvoetbal elke zaterdag goed te laten verlopen. Ook hiervoor geldt dat u te allen tijde informatie kunt inwinnen bij de jeugdcommissie blad 3 van 6

4 12. SCHEIDS- EN GRENSRECHTERS Voor alle wedstrijden hebben wij scheids- en grensrechters nodig. Bent u hierin geïnteresseerd dan bent u van harte welkom om hierover een te komen praten bij de jeugdcommissie. 13. REGLEMENT EEN LID VAN Arnhemia. dient ervoor te zorgen dat hij op tijd aanwezig is voor de wedstrijd of training. zorgt ervoor dat de kleedkamer na afloop van training en/of wedstrijd schoon wordt achtergelaten, de waterkraan wordt dichtgedraaid. zorgt ervoor dat de kleedkamer op een nette en fatsoenlijke manier wordt gebruikt. zorgt tijdens het douchen voor een normaal gebruik van water en energie (dit gezien de hieraan verbonden kosten). zorgt (indien van toepassing) voor een correct gebruik van de door de sponsors beschikbaar gestelde kleding (shirt, broek, kousen, trainingspak) en eventuele sporttas. zorgt ervoor dat er geen schuttingtaal wordt gebruikt en/of onheuse gebaren worden gemaakt. zorgt ervoor dat er voor, tijdens en na de wedstrijd en/of training een duidelijke vorm van zelfdiscipline is. dient zich netjes en ordelijk te gedragen, op en om het sportpark, tijdens en buiten de wedstrijd of training. is het verboden om alcoholische dranken mee te nemen naar het sportpark. is het verboden om te roken en/of alcoholische dranken te nuttigen in de kleedkamer. is het (onder de 16 jaar) verboden op en om het sportpark gebruik te maken van alcoholische dranken. is het verboden op en om het sportpark stimulerende c.q. verdovende middelen te gebruiken en/of te verhandelen. zorgt ervoor dat het gebruik van etenswaren en/of consumpties op en om het sportpark, niet leidt tot overlast en/of vervuiling (weggeworpen blikjes, flesjes, etc.) op het sportpark of directe omgeving. dient zich correct te gedragen tegenover trainers, leiders, scheidsrechters, grensrechters, tegenstanders, ouders, medespelers, publiek, kantinemedewerkers en alle andere medewerkers van de vereniging. dient zich tijdens het vervoer naar en van uitwedstrijden netjes en fatsoenlijk te gedragen. dient zich te onthouden van vandalisme en racisme in woord en gebaar, in actie of reactie of in welke vorm dan ook. Vandalisme en racisme zullen nimmer worden getolereerd. dient te weten, dat alle eerder genoemde gedragsregels gelden voor zowel de eigen vereniging als de te bezoeken vereniging. dient te weten, dat het niet naleven van de gedragsregels kan leiden tot een waarschuwing, een disciplinaire straf, een schorsing of zelfs een royement. En tenslotte in het kader van een goede integratie binnen onze vereniging is het verplicht om de Nederlandse taal als voertaal te hanteren. 14. Betaling verkregen boetes Alle boetes verkregen door gele of rode kaarten moeten door het lid zelf betaald worden en zullen automatisch afgeschreven worden op het bij de vereniging bekend zijnde bank of gironummer van het lid. Elftalboetes moeten door alle spelers welke bij het betreffende elftal behoren gezamenlijk worden betaald. De boete(s) zal dus hoofdelijk omgeslagen worden na het aantal spelers van het elftal blad 4 van 6

5 15. EEN VLOEK MIST IEDER DOEL Een gemiste kans een vloek. De scheidsrechter fluit voor een overtreding hup, weer een krachtterm. Een onterechte gele kaart opnieuw vallen de vloeken als hagelstenen op de grasmat. Vloeken en tieren lijken soms een vast ingrediënt van een voetbalwedstrijd. Heel begrijpelijk, zul je zeggen, want er zijn tientallen spelmomenten waarop je de emoties even de vrije loop moet laten. Gek genoeg wordt het strooien met scheld- en vloekwoorden als gewoon ervaren; terwijl het eigenlijk helemaal niet normaal is. vloeken is spelbederf Laten we eerlijk zijn: met vloeken verziek je 't spel. Je weet vast hoe beladen de sfeer kan worden als je elkaar voortdurend de huid vol scheldt met allerlei vreselijke ziektes, edele lichaamsdelen en vloekwoorden. De lol van een partij voetbal is er snel af wanneer iedereen op elkaar loopt te mopperen. Het vergroot de kans op winst niet en het verpest vaak de teamgeest. En dat niet alleen. Vloeken is ook in strijd met de spelregels. Het K.N.V.B.-reglement is op dit punt glashelder. Op uitschelden van een medespeler of scheidsrechter staat maar één straf: rood. Toch is het goed dit even in het achterhoofd te houden. Wij hopen dat je nu een beetje op de hoogte bent van de belangrijkste zaken bij v.v.arnhemia. Wij wensen je een prettige en sportieve tijd toe bij v.v. Arnhemia blad 5 van 6

6 Om op de hoogte te blijven van belangrijke informatie van en over vv Arnhemia. Kijk dan regelmatig op de website. Daar vindt je o.a. informatie over: - adressen van de belangrijke contactpersonen binnen de club - Geschiedenis van de vereniging - Wedstrijdprogramma - Trainingstijden - Wedstrijdverslagen - Project Trots op onze Club - Onze Clubwinkel.NL - Actueel Voetbal Nieuws - Sponsoren Arnhemia - Sponsor mogelijkheden Arnhemia - KNVB site Voetbal.NL - enz. enz blad 6 van 6

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ

INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ INFORMATIEGIDS VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN BIJ Inleiding SC Woezik is opgericht in 1961 en speelt op Sportpark Woezik te Wijchen. De vereniging wordt geleid door een bestuur dat door de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Jeugd aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen

Kleding & Uitrusting. Sportpark. Kleedlokalen en Hygiëne. Blessures / Ziekte / Gedragsproblemen. Problemen In de eerste plaats wil de jeugdcommissie de nieuwe vrijwilligers en al onze nieuwe jeugdleden van harte welkom heten bij de jeugdafdeling van Festilent. Wij hopen dat jullie het komende seizoen met veel

Nadere informatie

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015

Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Gedragsprotocol Zwart-Wit 63 17 maart 2015 Dit protocol maakt onderdeel uit van het huishoudelijk reglement (artikel 25). Een voetbalclub is een samenleving in het klein. In een samenleving zijn regels

Nadere informatie

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD

Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD Informatieboekje nieuwe jeugdleden SDV BARNEVELD AUGUSTUS 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voetballen bij SDV Barneveld... 3 1.1. Voorwoord... 3 1.2. Vrijwilligers... 3 2. De structuur van de vereniging... 4 2.1.

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave:

Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1 Informatie voor aspirant leden van R.k.s.v. BSC Informatie voor nieuwe leden (uitgave augustus 2013) Inhoudsopgave: 1. Verenigingsdoelstelling 2. Aanmelden en opzeggen bij BSC 3. Contributie 4. Verenigingsinformatie

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

V.C.W. s Jeugd Infoboekje

V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. s Jeugd Infoboekje V.C.W. In dit schrijven willen wij u welkom heten bij voetbalvereniging V.C.W. Wij hopen dat uw zoon / dochter zich in onze vereniging sportief zal kunnen uitleven. Wij willen

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde

Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde Bestuursreglement Gedrag, Normen & Waarden vv Westerwolde 01 Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft de vv Westerwolde gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET FC LEO

INFORMATIEPAKKET FC LEO INFORMATIEPAKKET FC LEO Versie: 21-09-2015 - Wijzigingen en typefouten onder voorbehoud Van harte welkom bij FC LEO Namens de gehele club willen we je van harte welkom heten bij de voetbalclub van de Marne,

Nadere informatie

BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL

BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL BIJLAGE 6 FAIR-PLAY REGLEMENT 6.1 REGLEMENT JEUGDSPELER S.V. GROL 1. Elke jeugdspeler van de s.v. Grol heeft er recht op, gelijkwaardig en met respect te worden behandeld als hij/zij zich tenminste aan

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.

- Bij jeugdleden zullen de ouders op de hoogte gebracht worden. NORMEN EN WAARDEN - OMGANGSVORMEN Aan de leden, Normen en waarden hebben alles te maken met het hebben van respect voor elkaar en voor het werk dat men doet. Er is in toenemende mate sprake van onrechtmatig

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten

Voetballen bij Sportlust? Basisinformatie Handig om te weten Senioren aanmeldingsformulier compleet 1 1 2008-09.doc 1 Sportlust '46 is een ambitieuze en gezinsvriendelijke voetbalvereniging in Woerden. Elke week worden er ongeveer 30 thuiswedstrijden gespeeld. Inmiddels

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser

De 80 gedragsregels bij je voetbalamateurclub Hendri Visser Copyright Voetbalamateurclub.nl Pagina 1 van 1 Dit is versie 1.0 van dit rapport Download de nieuwste versie van dit rapport op: http://voetbalamateurclub.nl/ebooks Disclaimer: Bij het samenstellen van

Nadere informatie

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6)

Bestuur Dagelijks bestuur : Voorzitter + Secretaris + Penningmeester Bestuurslid algemene-, accommodatie-, jeugdzaken Commissievoorzitters (6) INFORMATIE VOETBALVERENIGING HSC 28 Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, en commissieleden, n.l. bij voorkeur de voorzitters van

Nadere informatie

Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden"

Bestuursreglement O.V.V. Animo Gedrag, Normen & Waarden Bestuursreglement O.V.V. Animo "Gedrag, Normen & Waarden" 01- Inleiding: Aangaande het bestuursreglement gedrag, normen en waarden, heeft O.V.V. Animo gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Nadere informatie

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v.

De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging. Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp. www.vvdronrijp.nl. v.v. De eerste wegwijzer binnen de voetbalvereniging Opgezet door de jeugdcommissie van v.v. Dronrijp www.vvdronrijp.nl v.v. Dronrijp Informatieboekje Nieuwe jeugdleden Dronrijp, februari 2011 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl

Informatie over. Sportclub Silvolde. Met plezier naar resultaat. Uw wegwijzer binnen de club. www.sportclubsilvolde.nl Informatie over Sportclub Silvolde Met plezier naar resultaat Uw wegwijzer binnen de club www.sportclubsilvolde.nl INTRODUCTIE In dit informatieboekje, dat is bedoeld voor alle (nieuwe) leden, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016

Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Gedragsreglement Dit document is vastgesteld tijdens de jeugdbestuursvergadering van 13 januari 2016 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 3. Algemene gedragsregels... 5 4. Normen en waarden...

Nadere informatie

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS

Informatieboekje. voor. nieuwe leden. Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS Informatieboekje voor nieuwe leden Jeugdcombinatie s.c. Lutten en v.v. EMMS (versie 1.2) Informatieboekje voor nieuwe leden JCLE JCLE stelt dit boekje met de uiterste zorg samen. Het kan echter voorkomen

Nadere informatie

Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen.

Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Dit informatieboekje is gemaakt voor (nieuwe) leden. Wij hebben getracht om een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. Heb je een vraag en mis je een antwoord, dan kan je deze altijd stellen

Nadere informatie

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden:

VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: Normen & waarden FAIRPLAY VV Hoeve Vooruit commiteert zich als vereniging aan de fairplay waarden: We spelen met respect voor de tegenstander Respecteren geldende regels en afspraken Goede normen en waarden

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014

HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 HANDLEIDING JEUGDLEIDERS v.v. GEEL-WIT SEIZOEN 2013-2014 Beste Jeugdleiders, Binnen elke vereniging heb je vrijwilligers nodig die de vereniging draaiende houden. Zonder vrijwilligers heeft een vereniging

Nadere informatie

Informatieboekje. Voor (nieuwe) jeugdleden, leiders, trainers en ouders. Jeugdafdeling VIOS(O) Oosterhesselen

Informatieboekje. Voor (nieuwe) jeugdleden, leiders, trainers en ouders. Jeugdafdeling VIOS(O) Oosterhesselen Informatieboekje Voor (nieuwe) jeugdleden, leiders, trainers en ouders Jeugdafdeling VIOS(O) Oosterhesselen Seizoen 2015-2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Welkom 3 2 Vereniging 4 3 Doelstelling 5 4 Gedragsregels

Nadere informatie

Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD

Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD Jeugdleidersleidraad SDV BARNEVELD Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Communicatie... 5 2.1 Communicatie vanuit de jeugdleider naar de vereniging... 5 2.2 Communicatie vanuit de vereniging

Nadere informatie

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012)

Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Gedragsregels Voetbalvereniging Lemelerveld (vastgesteld 15-2-2012) Versie 1.0 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 ALGEMEEN 3 2.1 DOELSTELLING 3 2.2 OVER WIE GAAT HET? 3 2.3 WAAROVER GAAT HET? 4 3 ALGEMENE

Nadere informatie

Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011

Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011 Nieuwsbrief E-pupillen 2010-2011 Beste ouder/verzorger, Nog even en dan begint de grote schoolvakantie. En daarna starten we weer met het nieuwe voetbalseizoen. Uw zoon of dochter speelt volgend jaar bij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6. Inhoudsopgave pag. Voorwoord 2 Het jaar opstarten 2 Afgelastingen 4 Voor de wedstrijd 5 Tijdens de wedstrijd 6 Rust 6 Na de wedstrijd 6 Speeltijden 7 Overige belangrijke informatie 8 Invullen officiële

Nadere informatie

"Samen voetballen in Heerhugowaard"

Samen voetballen in Heerhugowaard Convenant "Samen voetballen in Heerhugowaard" Ondersteund door: WMC SVW '27 Hugo Boys KSV Reiger Boys Stichting Recreatiezaalvoetbal Heerhugowaard De logo s van de deelnemende verenigingen: Voorwoord Zoals

Nadere informatie

Normen en waarden, gedragsregels.

Normen en waarden, gedragsregels. Normen en waarden, gedragsregels. Bij EBOH staat het plezier voorop. Plezier in wat je doet, en plezier met elkaar. Het handhaven en bevorderen van normen en waarden draagt bij aan een plezierig en veilig

Nadere informatie

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11

De concept indeling van de teams zal in juli 2012 op de website gepubliceerd worden : http://www.sc- tgooi.nl/p/11 9 Juli 2012 Hallo allemaal, Allereerst een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s) en natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij wensen

Nadere informatie

Informatiebrief nieuwe leden

Informatiebrief nieuwe leden Informatiebrief nieuwe leden C.V. Wieringermeer opgericht 24 augustus 1956 Welkom bij C.V. Wieringermeer! Wij zijn blij dat je hebt gekozen voor C.V. Wieringermeer en hopen dat je je snel thuis voelt bij

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE

AANMELDING. Wat krijg je als je lid wordt? CONTRIBUTIE AANMELDING Aanmelden doe je bij de ledenadministratie. Het telefoonnummer is te vinden op de website degendten.nl (onder algemene informatie) en op het publicatiebord bij de ingang van zwembad de Blenk

Nadere informatie

Handleiding Huishoudelijke en Gedragsregels

Handleiding Huishoudelijke en Gedragsregels Handleiding Huishoudelijke en Gedragsregels Opmaak Mei 2008 Gewijzigd Juli 2010 cursief gedrukt Inhoudsopgave 1. Inleiding: 2. Lidmaatschap: 3. Huishoudelijke regels: 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Convenant "Samen voetballen in Amersfoort"

Convenant Samen voetballen in Amersfoort Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" 19 augustus 2009 De volgende organisaties ondersteunen het convenant: Convenant "Samen voetballen in Amersfoort" Afsprakenkader De spelers van de Amersfoortse

Nadere informatie

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP

SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP SPORT COMBINATIE BADHOEVEDORP sc Badhoevedorp is op 1 juli 1931 opgericht. Onze sportvereniging kent drie afdelingen: Veldvoetbal Zaalvoetbal Honk- & softbal Voorts zijn er meerdere commissies met eigen

Nadere informatie

Voetbal Vereniging Terneuzen

Voetbal Vereniging Terneuzen Voetbal Vereniging Terneuzen Gedrags- / sanctiebeleid 2013-2018 Accommodatie... 5 (Jeugd)spelers/speelsters algemeen... 6 Specifieke afspraken (jeugd)spelers/speelsters... 7 (Jeugd)trainers/leiders algemeen...

Nadere informatie

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging

INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA. Organisatie van de vereniging INFORMATIE VOETBALVERENIGING CLUZONA Organisatie van de vereniging Onze vereniging heeft een bestuur welke is opgebouwd uit een dagelijks bestuur, vice-voorzitter en commissieleden, n.l. bij voorkeur de

Nadere informatie

Inleiding. Namens het bestuur van FC de Westhoek

Inleiding. Namens het bestuur van FC de Westhoek Inleiding Gedragsregels lijken op het eerste gezicht misschien kinderachtig, maar behelst niet meer dan een aantal afspraken op papier, waar ieder lid van FC de Westhoek zich aan te houden heeft. Hierdoor

Nadere informatie

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht

Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Informatie seizoen 2015 2016 Jeugd v.v. Nooit gedacht Opstarten trainingen. De volgende teams starten hun trainingen op vanaf zaterdag 1 augustus: A1, B1, C1, D1 Alle overige teams kunnen hun trainingen

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2013-2014 Tricht, juni 2013 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2013-2014 aan. Hierin

Nadere informatie

V.V. Tricht jeugdafdeling

V.V. Tricht jeugdafdeling Seizoen 2012-2013 V.V. Tricht jeugdafdeling Tricht, juni 2012 Beste sportvrienden, vriendinnen, ouders en begeleiders, Bijgaand treffen jullie de digitale informatie voor het seizoen 2012-2013 aan. Hierin

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West

Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West Aanmeldingsformulier V.V. Dieze-West V.V. Dieze-West heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. V.V. Dieze-West speelt zijn thuiswedstrijden op het Sportpark het Hoge Laar. Luttekeweg 15A

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi

20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 20 Juni 2015 KCVO Talententoernooi 1 Voorwoord Dit is het tweede jaar dat wij als KCVO het KCVO talenten toernooi organiseren en de opkomst is nog groter dan vorig jaar. We hebben helaas veel teams op

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Onze gedragsregels 2

INHOUDSOPGAVE. Onze gedragsregels 2 Huishoudelijk reglement 2012 INHOUDSOPGAVE Pag. Onze gedragsregels 2 Ten aanzien van - roken, alcohol en drugs.. 2 - sportcomplex.. 2 - gedrag in de kantine. 2 - kleedkamers. 3 - vergaderingen en vergaderruimte.

Nadere informatie

Opgericht : 1 November 1991. Giro : 149237 t.n.v. Penningmeester V.C.L. Leiden. Algeheel voorzitter : G.J. de Graaff tel.

Opgericht : 1 November 1991. Giro : 149237 t.n.v. Penningmeester V.C.L. Leiden. Algeheel voorzitter : G.J. de Graaff tel. v.v. V.C.L. Introductie boekje voor de jeugdafdeling. Algemene informatie v.v. V.C.L. Opgericht : 1 November 1991 Adres : Sportpark De Vliet Voorschoterweg 8b 2324NE Leiden Tel : 071 5765930 Fax : 071

Nadere informatie

WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016. Informatie voor leden

WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016. Informatie voor leden Informatie voor leden WELKOM BIJ VV RHELICO 2015-2016 In dit boekje tref je, als nieuw lid van de voetbalvereniging Rhelico, de eerste algemene informatie aan om je een beetje wegwijs te maken. Het is

Nadere informatie

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN

v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN v.v. TREKVOGELS Gedragscode v.v. Trekvogels ALGEMEEN Deze gedragscode vormt een integraal onderdeel van de regelgeving binnen Trekvogels zoals de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Deze gedragscode

Nadere informatie

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM

AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM AANMELDING ALS LID VAN v.v. DOETINCHEM Geacht (nieuw) lid, Jij hebt te kennen gegeven je als lid bij onze voetbalvereniging te willen aansluiten. De vereniging is op 1 augustus 1907 opgericht, is sinds

Nadere informatie

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012

DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 DOCUMENT Handleiding seniorenleider S.V. TIVOLI Uitgave: 01-08-2012 Inhoud Voorwoord... 3 Belangrijke tips:... 3 Aanwezigheid... 4 Ontvangst van bezoekende vereniging/scheidsrechter... 4 Presentatie...

Nadere informatie

Jeugdleider, wat houdt dit in?

Jeugdleider, wat houdt dit in? Jeugdleider, wat houdt dit in? Allereerst onze complimenten voor uw vrijwillige bijdrage aan de club. HC 03 is een sportieve en levendige club waarbij binding, betrokkenheid en vrijwilligheid een grote

Nadere informatie

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS

SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN. INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS SPORTVERENIGING VOETBAL TERHEIJDEN INFORMATIE JEUGD- EN SENIORENLEIDERS en TRAINERS Taken jeugd- en seniorenleiders Spelerspas. De leider is, samen met de aanvoerder, verantwoordelijk voor de formaliteiten

Nadere informatie

Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen"

Convenant Samen gezellig en sportief voetballen , Convenant "Samen gezellig en sportief voetballen" De besturen van de hieronder vermelde voetbalverenigingen willen graag dat hun spelers met plezier blijven voetballen en verwachten dat zij elkaar met

Nadere informatie

Utrecht onderweg naar 2016

Utrecht onderweg naar 2016 C O N V E N A N T Utrecht onderweg naar 2016 2 0 1 1-2 0 1 6 Inzake Optimalisering van voetbalverenigingen in Utrecht Partijen (voetbalverengingen) KNVB, Vereniging Sport Utrecht (VSU) & Gemeente Utrecht

Nadere informatie

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club :

Gedragsregels. De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp een Fairplay club : De Hazenkamp staat bekend in de omgeving als een echte amateur vereniging waarbij de gezelligheid en korfbal plezier op en rond het veld centraal staat. Maar ook bij De

Nadere informatie

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!!

Let op! Indien nodig kan de indeling van een team aan het begin van het seizoen nog worden gewijzigd!!! Juli 2014 Beste Gooiers, Allereerst een bijzonder hartelijk welkom aan alle nieuwe leden en hun ouder(s) / verzorger(s). Natuurlijk ook een welkom aan de nieuwe trainers en leiders binnen SC t Gooi. Wij

Nadere informatie

Voorzitter en Sportkanjers

Voorzitter en Sportkanjers Voorzitter en Sportkanjers Doel: Dit mag nooit meer gebeuren en bij Veensche Boys kan het niet gebeuren omdat.. We praten over Sportief én opvoedkundig klimaat bij Veensche Boys Het is van groot belang

Nadere informatie

c.v.v. Oranje Nassau Almelo

c.v.v. Oranje Nassau Almelo CVV Oranje Nassau, sinds 1932 Informatieboekje voor jeugdleden van c.v.v. Oranje Nassau Almelo Seizoen 2012-2013 Inhoud 1 C.V.V. Oranje Nassau Almelo... 3 1.1 Onze club... 3 1.2 Onze website... 3 1.3 Sportcomplex

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier CSV 1928

Aanmeldingsformulier CSV 1928 Aanmeldingsformulier CSV 1928 De Christelijke Sport Vereniging 1928 Voetbal, zoals onze naam officieel is, heet u of uw zoon of dochter van harte welkom bij de club. CSV 1928 speelt zijn thuiswedstrijden

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

Algemene informatie Jeugdleiders

Algemene informatie Jeugdleiders Algemene informatie Jeugdleiders Seizoen 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Belangrijke informatie... 4 Taken van een jeudgleider... 5 Wedstrijden... 6 Coachen tijdens een wedstrijd... 6 Wedstrijdsecretariaat...

Nadere informatie

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan.

Club- en gedragsregels van CARTOUCHE. Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Club- en gedragsregels van CARTOUCHE Cartouche is een hockeyclub waar sportiviteit, gezelligheid en prestatie hand in hand gaan. Bij die sportiviteit, gezelligheid en prestatie hoort voor een belangrijk

Nadere informatie

Mijn kind als lid van HC 03, wat houdt dit in?

Mijn kind als lid van HC 03, wat houdt dit in? Mijn kind als lid van HC 03, wat houdt dit in? HC 03 is de voetbalvereniging van Hummelo, Keppel, Drempt en omgeving. Een sportieve, levendige club waarbij binding en betrokkenheid een grote rol spelen.

Nadere informatie

Ouderavond Jeugdafdeling DVG

Ouderavond Jeugdafdeling DVG Ouderavond Jeugdafdeling DVG Welkom De vereniging DVG Programma Wat mag u verwachten van DVG? Organisatie DVG Rollen coördinatoren, Technische Commissie Jeugd, leiders en trainers Vertrouwenspersoon Huishoudelijke

Nadere informatie

Huis- en Gedragsregels vv Aquila

Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huis- en Gedragsregels vv Aquila Huishoudelijk reglement afdeling voetbal vv Aquila (december 2013) 1. Inleiding Onze samenleving verandert. Alles gaat sneller en onbewust wordt er meer van ons verwacht.

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING V.S.W.

VOETBALVERENIGING V.S.W. Leiders en trainers 1. creëren een omgeving en een sfeer waarin de sporter zich veilig voelt en kan ontplooien. 2. vertegenwoordigen V.S.W. op een waardige manier. 3. zijn verantwoordelijk voor het goed

Nadere informatie

SARTO Seizoen 2012/2013

SARTO Seizoen 2012/2013 SARTO Seizoen 2012/2013 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden 21 augustus 2012 Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie

Nadere informatie

KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG

KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG Versie: 1 juli 2012 Beste leden, Naar aanleiding van opmerkingen binnen de club over hoe om te gaan met (sponsor) kleding en wie waar verantwoordelijk voor is heeft de

Nadere informatie

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal

v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal v.v. d Olde Veste 54 GEDRAGREGELS Da s nou Olde Veste dynamisch, ambitieus, sociaal Inhoudsopgave 1. VOORWOORD 2 2. INLEIDING. 3 2.1 WAARDERING. 3 2.2 GEDRAGSREGELS... 3 2.3 OVER WIE GAAT HET?.. 3 3. ALGEMENE

Nadere informatie

Informatieboekje. Nieuwe Jeugdleden. - Tilburg, Januari 2014 -

Informatieboekje. Nieuwe Jeugdleden. - Tilburg, Januari 2014 - Informatieboekje Nieuwe Jeugdleden - Tilburg, Januari 2014 - Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Algemene informatie 4 Inschrijven 4 Afmelden en/of overschrijven 4 Contributie 4 Subjectsubsidie/Meedoenregeling

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

e-mail: info@vvmarrum.nl website: www.vvmarrum.nl

e-mail: info@vvmarrum.nl website: www.vvmarrum.nl e-mail: info@vvmarrum.nl website: www.vvmarrum.nl Voorwoord Dit boekje is er om leden en ouders/verzorgers van jeugdleden te informeren over hoe zaken zijn geregeld bij onze vereniging. Het bevat o.a.

Nadere informatie

Charter Ouders. Het charter

Charter Ouders. Het charter Charter Ouders Vooreerst willen wij alle ouders, begeleiders en spelers danken voor het vertrouwen dat jullie stellen in SK Reningelst. Goede afspraken maken goede vrienden, daarom hebben wij dit charter

Nadere informatie

Technische commissie Tips voor begeleiders en trainers

Technische commissie Tips voor begeleiders en trainers Het voetbalseizoen 1 Zorg dat je alle e-mailadressen van de ouders van je spelers/speelsters hebt. Vanaf de A en B junioren hebben de spelers vaak een eigen e-mailadres. Het is handig als je alle adressen,

Nadere informatie

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014

RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 RKSV SARTO Seizoen 2013/2014 Informatieavond voor ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden Programma 1. Opening 2. Organisatie 3. Normen en Waarden 4. Jeugdopleiding 5. Praktische informatie 6. Wat verwachten

Nadere informatie

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan

SPELREGELS. s.v. MZC 11 te Zierikzee. BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan SPELREGELS s.v. MZC 11 te Zierikzee BIJLAGE II van het Technisch Beleidsplan Sportpark Den Hogen Blok, Lange Blokweg 29, 4301 NW Zierikzee T 0111-450235 (wedstrijdsecretariaat) T 0111-450236 (kantine)

Nadere informatie

Introductieboekje jeugdleden GHC, seizoen 2008-2009 V.V. GHC INTRODUCTIEBOEKJE VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN

Introductieboekje jeugdleden GHC, seizoen 2008-2009 V.V. GHC INTRODUCTIEBOEKJE VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN V.V. GHC INTRODUCTIEBOEKJE VOOR NIEUWE JEUGDLEDEN Seizoen 2008-2009 1 INHOUD INHOUD... 2 Welkom... 3 1 ALGEMEEN... 4 V.V. GHC... 4 Op alle fronten... 4 Accommodatie... 4 Communicatie... 5 Jeugdvoetbal...

Nadere informatie

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK

Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Christelijke Korfbal Club KINDERDIJK Opgericht 6 juni 1953 Sportcomplex MOLENZICHT Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988 Website: www.ckc-kinderdijk.nl Via dit schrijven willen wij je graag

Nadere informatie

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN

GEDRAGSCODE RKSV NUENEN GEDRAGSCODE De gedragscode, weergegeven in dit document, geldt voor alle leden. De gedragscode bestaat uit algemene regels, opgesteld voor iedereen (dus voor leden, bezoekers, zowel senioren als jeugd)

Nadere informatie

Gedragsregels/informatieboek Jeugdafdeling

Gedragsregels/informatieboek Jeugdafdeling Bezoek adres Sportcomplex Morsch II Smaragdlaan 97 2332 JP Leiden Correspondentie adres v.v. Leiden Haagweg 56 2321 AE Leiden Gedragsregels/informatieboek Jeugdafdeling Inleiding Gedragsregels lijken op

Nadere informatie