Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Net voor de toekomst. Frans Rooijers directeur CE Delft rooijers@ce.nl"

Transcriptie

1 Net voor de toekomst Frans Rooijers directeur CE Delft

2 CE Delft Onafhankelijk onderzoek en advies sinds 1978 Energie, Transport en Grondstoffen Economische, technische en beleidsmatige expertise 45 medewerkers Opdrachtgevers: Overheden (EU, nationaal, provincies, gemeenten) bedrijven, brancheorganisaties en NGO s Enkele publicaties: - Netbeheer NL - Denktank Energiemarkt diverse marktpartijen - MKBA Slimme Netten ministerie EZ - Klimaatneutrale gebouwde omgeving - GasTerra 2

3 Belangrijkste ontwikkelingen nu-2030 EU: Forse reductie CO 2 -emissie Verhogen aandeel hernieuwbare energie Beperking winning Nederlands aardgas Techniek + kosten Actieve burger 35-50% t.o.v non-ets klimaatneutraal in 2050 Vooral elektriciteit via SDE+ maar ook groengas en warmte Onzekerheid Voldoende aardgas N, Rusland, etc lagere inkomsten Staat ICT, LED, zonpv snel goedkoper eigen opwekking Met grote effecten voor traditionele spelers, eerst elektriciteit, straks ook gas 3

4 Effecten - Energievraag groeit niet meer automatisch mee met economie - Energiedragers: Elektriciteit neemt sterk toe, gas neemt af - Energie wordt duurder, vooral vaste lasten door kapitaal - Substituties Elektriciteit voor warmtevraag en voor vervoer Warmtelevering voor lage temperatuur warmtevraag Waterstofgas voor vervoer Gas voor pieken, minder voor volumes - Andere energiebronnen: zon, wind en biomassa (vast, vloeibaar en gas) - Dynamiek vooral elektriciteitsmarkt, gebouwde omgeving, transport en uiteindelijk ook industrie en daarmee rol aardgas - Distributie verandert: Lage druk gasnetten verdwijnen in helft gebieden Elektriciteitsnetten worden zwaarder, lokale congestie 4

5 Toelichting op de effecten Lijn van mijn verhaal: 1. Lage temperatuur warmtevraag 2. Hoge temperatuur warmtevraag 3. Transport 4. Elektriciteit 5. Netten voor de toekomst 6. Discussie 5

6 1a. Lage temperatuur (LT) Warmtevraag Gebouwde Omgeving Transport Industrie Elektriciteit LT-warmte Vooral aardgas 20 bcm 700 PJ Mobiliteit Benzine en diesel 650 PJ HT warmte Aardgas + olie 20 bcm (+ feedstock) 400 PJ Licht/kracht 110 TWh Kolen, aardgas, HE 450 PJ Ruim een kwart van het brandstofverbruik naar LT-warmte Exclusief lucht/zeevaart 1 1 6

7 1b. LT-Warmte: op weg naar klimaatneutraal Klimaatneutraal wordt leidend Kan technisch op vele verschillende manieren Kostprijs, locatiekenmerken en persoonlijke voorkeuren bepalen mix Essentieel is CO 2 -sturing, generiek (met vergelijkbaar effect) Energiebelasting >> CO 2 gerelateerde belasting, of CO 2 -plafond, gestaag aflopend naar nul, of Verplicht aandeel hernieuwbare bronnen, tot 100%, of Verduurzaming kan hard gaan als beleid de techniek ondersteunt Energie wordt duurder >> energietoeslag voor laagste inkomens? 7

8 1c. LT Warmte: huidige bronnen Verderling functionele LT-warmtevraag (2030) Vier technieken om in vraag te voorzien: nu Energiebesparing (isolatie, ventilatie) (aard)gas CV >90% Elektriciteit: warmtepomp 1-2% Warmtelevering (groot- en kleinschalig) 5-8% 10% 30% 10% 50% Reductie verbruik van m 3 (1970) naar m 3 (2014) door isolatie en zuinigere CV s (vooral HR-ketel) Industrie Huishoudens Landbouw Utiliteit 8

9 1d. LT-Warmte: Niet alleen volume, ook capaciteit Warmtevraag circa GW in winterpiek Substitutie door elektrische warmtepomp levert forse extra E-vraag En elektriciteitspiek (nu 18 GW) feb-12 4-feb-12 6-feb-12 8-feb feb uur 12 uur 1 uur 9

10 1e. LT-Warmte: Energiebesparing Ervaringen: Meer met minder - Blok voor blok - Energiebelasting ++ Nul op de meter Niet overal mogelijk Verplicht label B Bij mutaties (beide combinatie van besparing en schone energie) Besparing door gedragsverandering, isolatie en ventilatiemaatregelen 10

11 1f. Warmtelevering optimaal in helft van gebieden Hoe kunnen warmtenetten gerealiseerd worden? Verantwoordelijkheid gemeenten Hoge energiebelasting op CO 2 Verplichting tot warmteaansluiting? Verbod elektrisch/olie/gasverwarming? LD-gasnet zal daar niet nodig zijn, gas blijft rol spelen op MD-niveau Piekcapaciteit van het gas ook voor warmtelevering Grote risico s zolang de warmtenetten moeten concurreren met het goedkope aardgas 11

12 1g. LT-Warmte: Elektrische warmtepomp Technisch-economisch: - Nog (te) duur - Netverzwaring nodig Hoe kan markt beter werken: - Energiebelasting gelijk aan die op gas Aardgas Elektriciteit ct/m 3 /GJ /ton CO 2 ct/kwh /GJ /ton CO ,11 6, ,96 33, Kennisontwikkeling installateurs 12

13 1h. LT-Warmte: Aardgas en groengas Technisch-economisch: - Groengas kan aardgas zonder technische problemen vervangen - Kosten groengas circa 3 keer zo hoog als van aardgas (commodity) - Hybride warmtepomp is volgende slag in efficiencyverbetering Hoe kan markt beter werken: - Incentive voor vervangen aardgas door groengas, door Hogere SDE+, of Energiebelasting op CO 2 -inhoud, of Verplicht aandeel groengas 13

14 1i. LT-Warmte: nieuwe marktmodellen nodig Grootschalige warmtelevering: - Stadsverwarming op basis van restwarmte, AVI s en geothermie - Monopolie met klantbescherming - Goedkoper dan gas Kleinschalige warmtelevering - In concurrentie met groengas/schone elektriciteit - O.a. Concept Mijn Warmte Kosten en tarieven gasnetten Kosten en tarieven elektriciteitsnetten 14

15 1j. LT-warmte: eindbeeld zonder CO 2 Besparingen schil gebouwen is 1 e stap: Warmtevraag 25% lager 15

16 PJ 2a. Hoge Temperatuur (HT) Warmtevraag Ongeveer 15% energievraag wordt gebruikt voor HT-warmte in de industrie Energiebesparing gaat langzaam, maar grote veranderingen mogelijk Opbouw functionele HT-warmtevraag (2030) >1.000 C C C C C

17 2b. HT-warmtemarkt: op weg naar duurzame economie Ontwikkelingen Forse CO 2 -reductie mogelijk door: Procesvernieuwing Aardgas in combinatie met CCS Gebruik van biomassa Hergebruik grondstoffen Warmtekracht verdwijnt geleidelijk Substitutie door elektriciteit Vraaguitval CO 2 - en stoomnetten nodig in industriële gebieden Circulaire & Biobased Economy wordt drijfveer Beleid nodig om industrie in transitie te krijgen Zonder concurrentiepositie aan te tasten 17

18 3. Transport - Zuinige auto s op korte termijn - Niet altijd de auto, ook fiets en OV (meer mensen wonen in de stad) - Meer vliegen - Personenvervoer: elektrisch en waterstof - Vrachtvervoer: waterstof, (bio)lng - Grootste uitdaging voor netbeheerders is elektrisch vervoer, vooral lokaal en snelladen regionaal 18

19 4a. Elektriciteit: Extra vraag en extra productie Andere energiebronnen Zon en wind (moeilijk regelbaar) Biomassa (vast en gasvormig) Geen fossiel + CCS Noodzaak flexibiliteit Korte termijn (kwartier, uur, dag) Langere termijn (seizoen) Substitutie Elektrische warmtepompen Elektrische auto s Industrie o Power to Heat o Procesvernieuwing 19

20 4b. Elektriciteit: vraag blijft gelijk + neemt toe Blijft gelijk door efficiencyverbetering en extra functies (robots, etc.) Neemt toe door substitutie: elektrische auto s en warmtepompen 20

21 4c. Elektriciteit: Groei fluctuerend HE-vermogen Duitsland, december 2012: SER-Akkoord: groei HE = Hernieuwbare Energie Wind tot 11 GW in 2023 Facilitering groei zon >> 5 GW Ook in NL situaties te voorzien in 2020 met: Veel HE-productie, weinig vraag Weinig HE-productie, veel vraag Behoefte aan flexibiliteit 21

22 5a. Netten voor de toekomst Elektriciteit wordt belangrijker - LS-net wordt zwaarder (elektrisch vervoer en warmtepomp) - Markt voor flexibiliteit is nodig >> Variabele leveringstarieven Nettarieven differentiëren naar tijd Gas verdwijnt uit groot deel gebouwde omgeving - Middendruk gasnetten blijven relevant (pieken) - Lage druknetten verdwijnen in helft gebieden Blijven in sub-urbane gebieden en stedelijke kern Warmtelevering wordt dominant in gebouwde omgeving - Warmteaansluiting in plaats van gasaansluiting (stedelijk) - Niet overal grote netten (WKO, urbaan) NIEUW: CO 2 - en stoomnetten in industriële gebieden 22

23 5b. Lokale elektriciteitsnetten - Aansluiting 3x35A = 24 kwe, lage gelijktijdigheid - Wijkniveau 1,25 1,5 kwe per aansluiting - Invoeding zonpv - 10 panelen = 2 kwe, zeer hoge gelijktijdigheid - Extra afname elektrische warmtepomp - Piek wp 2 kwe, maar bijstook 5 kwe, hoge gelijktijdigheid - Extra afname elektrische auto - Piek 4 tot 11 kwe, lage gelijktijdigheid >> 1 kwe tussen 18-19u - Gemiddeld voorlopig geen probleem - Wel in specifieke gebieden - Vinexwijken: veel zonpv, elektrische auto én warmtepomp - Kantoorlocaties met veel lease-auto s >> elektrische stimulans 23

24 6. Discussie - Energievraag groeit niet meer automatisch mee met economie - Energiedragers: Elektriciteit neemt sterk toe, gas neemt af - Energie wordt duurder, vooral vaste lasten door kapitaal - Substituties Elektriciteit voor warmtevraag en voor vervoer Warmtelevering voor lage temperatuur warmtevraag Waterstofgas voor vervoer Gas voor pieken, minder voor volumes - Andere energiebronnen: zon, wind en biomassa (vast, vloeibaar en gas) - Dynamiek vooral elektriciteitsmarkt, gebouwde omgeving, transport en uiteindelijk ook industrie en daarmee rol aardgas - Distributie verandert: Lage druk gasnetten verdwijnen in helft gebieden Elektriciteitsnetten worden zwaarder, lokale congestie 24

25 Frans Rooijers CE Delft Oude Delft HH Delft Publicaties: 25

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5

Denktank Vernieuwing Energiemarkt Bijlage 5 Deze notitie valt geheel onder de verantwoordelijkheid van CE Delft. Het bevat de onderwerpen die zijn besproken door de Denktank, maar geeft niet de mening weer van afzonderlijke leden van de Denktank.

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening

Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening Notitie Delft, mei 2013 Opgesteld door: CE Delft 2 Mei 2013 3.A11.1 - Energiebesparing voor een duurzame energievoorziening SAMENVATTING Er zijn twee

Nadere informatie

Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie

Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie Visie op Hernieuwbaar Gas Hernieuwbaar gas; de schakel naar een Bio-Based Economie Advies voor het energierapport 2015 Gerd van de Logt Algemeen directeur St. Groen Gas Nederland Ulco Vermeulen Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Dreigende mismatch van vraag en aanbod

Dreigende mismatch van vraag en aanbod Dreigende mismatch van vraag en aanbod Globale verkenning van oplossingen, kosten en markt Notitie Delft, februari 214 Opgesteld door: Frans Rooijers Ab de Buck Harry Croezen Bettina Kampman 1 Inleiding

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven

Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Overzicht succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven Welke aspecten zijn van belang bij het ontwikkelen en realiseren van intelligente netwerken en welke ervaringen zijn hiermee al opgedaan?

Nadere informatie

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.

VERDIEPING TRANSITIEPADEN. Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d. VERDIEPING TRANSITIEPADEN Eindrapport 2: Verdieping (CONCEPT, Februari 2006) Opdracht van het Ministerie van EZ Nr 1-3664, d.d 26 juli 2005 Projectteam: Erik Lysen (coördinatie) 1 Sander van Egmond (coördinatie)

Nadere informatie

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT!

- DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! - DE AGENDA - NEDERLAND 100% DUURZAME ENERGIE IN 2030 HET KAN ALS JE HET WILT! HET KAN ALS JE HET WILT 1 Het kan als je het wilt! colofon Druk Ecodrukkers, Nieuwkoop Deze uitgave is gedrukt op post-consumer

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Nederland krijgt nieuwe energie

Nederland krijgt nieuwe energie Nederland krijgt nieuwe energie voor welvaart en welzijn in de 21 e eeuw Een partijoverstijgend voorstel voor een Deltaplan Nieuwe Energie CDA Duurzaamheidsberaad D66 Platform Duurzame Ontwikkeling PvdA

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Verduurzaming warmtenet Tilburg

Verduurzaming warmtenet Tilburg Visie & Routekaart Verduurzaming warmtenet Tilburg Gedragen, betaalbaar en duurzaam Versie: 28 april 2013 creating the foundations for a sustainable society Deze publicatie is eigendom van Except Integrated

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

NL ENERGIENEUTRAAL in 2040

NL ENERGIENEUTRAAL in 2040 NL ENERGIENEUTRAAL in 2040 Alles uit de kast, en dan genieten! Saskia van Broekhoven Marcel Budding Ad Hoogers Jan Willem Langeraar Alan Lentz Jeroen Roos Hans Schneider BuildDesk Benelux B.V. Arnhem &

Nadere informatie

Overgeleverd aan de grillen van de energiemarkt

Overgeleverd aan de grillen van de energiemarkt Overgeleverd aan de grillen van de energiemarkt ontwikkeling van energieprijzen voor huishoudens De kosten van energie voor huishoudens overkomen de huiseigenaars en huurders. Zij hebben er geen enkele

Nadere informatie

Match van vraag en aanbod

Match van vraag en aanbod Match van vraag en aanbod Globale verkenning van oplossingen, kosten en markt Deze notitie is opgesteld voor de Denktank: Structurele Veranderingen Energiemarkt. De reacties van de bespreking van 5 maart

Nadere informatie

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem

De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem De rol van power-to-gas in het toekomstige Nederlandse energiesysteem Samenvatting juli 2014 ECN-O-14-010 Joode, J. de ECN Beleidsstudies Postbus 1 1755 ZG Petten T: +31 88 515 8250 dejoode@ecn.nl ecn.nl

Nadere informatie

Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland)

Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland) Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland) De energievoorziening gaat veranderen. De energiemarkten zijn sterk in beweging en dat leidt tot onzekerheden. De energiesector

Nadere informatie

PERCEEL 4: DE ROL VAN EINDGEBRUIKERS IN RELATIE TOT SYSTEEMINTEGRATIE

PERCEEL 4: DE ROL VAN EINDGEBRUIKERS IN RELATIE TOT SYSTEEMINTEGRATIE PERCEEL 4: DE ROL VAN EINDGEBRUIKERS IN RELATIE TOT SYSTEEMINTEGRATIE Mogelijkheden om flexibiliteit van energiegebruikers optimaal te ontwikkelen en te benutten 1 Inhoudsopgave Opzet rapportage 1. Visie:

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie