Operatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm. Neerplastiek en cuffrepair operatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm. Neerplastiek en cuffrepair operatie"

Transcriptie

1 Operatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm Neerplastiek en cuffrepair operatie

2 Uw arts heeft u geadviseerd om een schouderoperatie te ondergaan om zo de klachten te laten verdwijnen. Deze folder geeft u informatie over hetgeen de orthopeed in het CWZ met u heeft besproken, zodat u na het gesprek alles nog eens rustig kunt lezen en zich voor kunt bereiden op de opname. We raden u aan om deze brochure goed te bewaren en bij elk bezoek aan het ziekenhuis mee te nemen. Er staat informatie in waar u ook tijdens uw opname wat aan heeft. Bovendien bevat de brochure adviezen voor als u weer thuis bent. Wat is de oorzaak van uw klachten? Het schoudergewricht Het schoudergewricht wordt gevormd door een kom; dat een deel van het schouderblad is en de kop van de bovenarm. Om het gewricht bevindt zich een gewrichtskapsel. Daar omheen lopen spieren en pezen. Het gewrichtskapsel, de spieren en pezen vormen samen de cuff. De beweging in het schoudergewricht is afhankelijk van een groep van vier spieren (rotatoren). Deze spieren liggen als een soort manchet om de kom van het schoudergewricht. De spieren monden uit in pezen, waarvan de uiteinden aan de bovenarm vastzitten. Om de bovenarm soepel te laten bewegen functioneren slijmbeurzen rondom de pezen als een soort stootkussen. Normaal glijden zo de pezen gladjes tussen het schouderdak en bovenarm. Wanneer de rotatorspieren aanspannen kan de schouder verschillende kanten op bewogen worden. Door de vorm van het schouderblad is de ruimte die de spieren en pezen hebben om te bewegen heel klein. 2

3 Oorzaak van de klachten Zoals hierboven vermeld, is de ruimte voor de pezen om te bewegen erg klein. Sommige mensen zijn zo gebouwd dat de ruimte extra smal is. Bij het ouder worden wordt de pees wat dikker en daardoor kan het dus zijn dat de pees te weinig ruimte heeft om te kunnen passeren. Bovendien veroorzaakt het schouderblad irritatie waardoor de slijmbeurs ontstoken raakt. Als u vaak bewegingen boven het hoofd maakt kan dat proces eerder optreden. Wanneer dit langer blijft bestaan, kan er een scheurtje ontstaan in de cuff. Cuff ruptuur Naast een scheurtje in de cuff met als oorzaak de geringe ruimte zoals hierboven vermeld, kan er ook een scheur in de cuff ontstaan na een val. Met behulp van een echoonderzoek kan men een scheur diagnostiseren. Klachten De beknelde spieren en pezen en de ontstoken slijmbeurs veroorzaken pijnklachten bij het optillen van de arm. De pijn wordt met name gevoeld bij voorwaartse tilbewegingen, zoals het ophangen van een jas en het gooien van een bal. Ook het aantrekken van een jas, werken boven het hoofd en het op de schouder liggen worden gevoeliger. Wanneer er sprake is van een scheur in de cuff als gevolg van een val, is het soms niet meer mogelijk om de arm op te heffen. 3

4 Verminderen van de klachten Er zijn verschillende mogelijkheden om de klachten te verminderen: Wanneer er sprake van pijn is kunnen pijnstillers voorgeschreven worden om deze pijn te verminderen. Met behulp van fysiotherapie. De fysiotherapeut zal door middel van oefeningen de pijn proberen te verlichten en de spierkracht en coördinatie proberen te herstellen. Met behulp van injecties met ontstekingsremmende werking kan de ontstoken slijmbeurs tot rust gebracht worden. Door middel van een operatie. Als voorgaande maatregelen onvoldoende helpen, is een operatie vaak de enige oplossing. De kans dat na een operatie de klachten verdwijnen is 80%. Eén op de vijf patiënten blijft, ondanks een operatie, toch klachten houden Diagnose en onderzoek De arts stelt de diagnose aan de hand van de aard van de klachten, het lichamelijk onderzoek, röntgenfoto s en eventueel een MRI-scan of echo. Wat is een Neeroperatie met eventueel een cuffrepair? Een Neeroperatie is een operatie aan de schouder volgens Neer; Neer was in het verleden een bekende schouder specialist. De operatie kan uitgevoerd worden middels een open procedure of via een zogenaamde scopie (kijkoperatie). In het CWZ wordt meestal gekozen voor de open procedure. Bij de open procedure wordt een kleine snee van ongeveer 5 centimeter gemaakt. Aan de onderkant van het schouderblad wordt een stukje bot verwijderd. Eventuele kalkophopingen worden ook verwijderd. 4

5 De bewegingsruimte voor de spieren en pezen én voor de slijmbeurs is nu vergroot, zodat zij niet meer bekneld raken en de irritaties verdwijnen. De pijnklachten zullen daardoor verdwijnen. Er wordt ook gekeken naar de cuff. Wanneer er sprake is van een scheurtje in de cuff, wordt deze indien mogelijk tijdens de operatie gehecht. De hechting zorgt ervoor dat de scheur kan genezen. De operatie duurt tussen 15 en 30 minuten. Als er een sprake is van een cuff scheur en deze gehecht moet worden duurt de ingreep 45 tot 60 minuten. Voordelen van een operatie De operatie zal een snelle vermindering van de pijn met zich meebrengen dankzij de toegenomen ruimte voor de spieren en pezen. Na de revalidatieperiode zullen de normale bewegingen van het schoudergewricht weer mogelijk zijn. Mogelijke complicaties Gelukkig treden na een schouderoperatie niet vaak complicaties op. Toch zijn er een aantal complicaties. Er zijn algemene complicaties en complicaties die specifiek bij deze operatie horen. Algemene complicaties bij een operatie Omdat er sneden in de huid worden gemaakt, kan een huidzenuw beschadigd raken. Dit geeft een doof gevoel in een gedeelte van de huid. Meestal verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd vanzelf. Soms zijn ze echter blijvend. Er kan een nabloeding optreden. Een wondinfectie is een vervelende complicatie. De kans hierop is echter erg klein. Specifieke complicaties bij de schouderoperatie Frozen shoulder na een neerplastiek: de schouder kan in enkele gevallen als gevolg van littekenvorming stijf worden. Het is dus erg belangrijk de oefeninstructies die u krijgt van uw fysiotherapeut goed op te volgen en actief te revalideren. Indien u last 5

6 krijgt van een frozen shoulder en dit door intensieve fysiotherapie niet verbetert, kan het zijn dat uw schouder onder narcose moet worden doorbewogen. Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u dit altijd met uw arts bespreken. Voorbereiding operatie De arbodienst U kunt met uw arts overleggen welke consequenties de schouderoperatie en de daarbij behorende klachten voor de uitoefening van uw werk heeft. De arts kan wanneer nodig informatie uitwisselen met uw bedrijfsarts. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijk) beperkingen heeft en zo ja, welke. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. Uiteindelijk zal de bedrijfsarts uw terugkeer naar het werk begeleiden. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van de operatie en nabehandeling. Afspraken over uw werk zullen vaak soepeler verlopen als u de bedrijfsarts al vóór de operatie informeert. U kunt een gesprek voeren met uw bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de arbodienst van het bedrijf of de organisatie waar u werkt. Bij de arbodienst kan men u vertellen hoe u dit spreekuur kunt bezoeken. Fysiotherapie Het is zeer belangrijk dat u na thuiskomst uit het ziekenhuis kunt starten met fysiotherapie. Om er zeker van te zijn dat dit mogelijk is, maakt u voor opname al een afspraak met een fysiotherapeut bij u in de buurt. Wanneer u alleen een open neer operatie krijgt, start u met de fysiotherapie in de thuissituatie 2 weken na de operatie. De eerste twee weken is het vanwege de nog aanwezige pijn niet zinvol om al te oefenen. Wanneer er naast een open neer operatie ook een cuff repair uitgevoerd wordt, start u pas vier weken na de operatie met de fysiotherapie. 6

7 Anesthesie (verdoving) Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk. Bij een schouderoperatie kan dit via algehele anesthesie (narcose) of regionale anesthesie (plexusblokkade), of een combinatie van beide. Algehele narcose wil zeggen dat u slaapt en een regionale verdoving zorgt ervoor dat alleen de arm geheel gevoelloos is. U zult bij beide methoden tijdens de operatie geen pijn voelen. Bij de regionale verdoving zal ook na de operatie de pijn veel minder zijn. Deze verdoving blijft gemiddeld 20 uur werkzaam. Voor de operatie en de anesthesie zijn meestal enige voorbereidingen noodzakelijk, dit wordt ook wel preoperatief onderzoek of preoperatieve voorbereiding genoemd. Over dit alles kunt u meer lezen in de folder Anesthesie (verdoving) bij volwassenen. Spreekuur anesthesioloog De anesthesioloog schat in welke risico s in uw geval aan de anesthesie verbonden zijn en hoe deze kunnen worden beperkt. Daarom heeft de doktersassistente een afspraak voor u op het spreekuur van de anesthesioloog gemaakt. Wat moet u meenemen? Tijdens uw opname heeft u nodig: ondergoed en bedkleding kamerjas, pantoffels toiletartikelen (geen handdoek en washandjes) lectuur en dergelijke geldige legitimatie (paspoort of rijbewijs) ingevuld opnameformulier Waardevolle bezittingen Het is raadzaam grotere geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. De ervaring leert dat het gevaar van zoekraken en diefstal in een openbaar gebouw aanwezig is. Het ziekenhuis kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 7

8 Medicijnen De medicijnen die u tijdens uw verblijf nodig heeft, ontvangt u van de ziekenhuisapotheek. Neem geen medicijnen in zonder hierover overleg te plegen. Een combinatie van geneesmiddelen kan namelijk bij ondeskundig gebruik gevaarlijk zijn. Omdat het van belang is te weten welke medicijnen u tot de opnamedag heeft gebruikt, verzoeken wij u deze medicijnen, in de originele verpakking, bij opname mee te nemen. Dieet Als u een bepaald dieet volgt, vragen wij u dit aan de verpleegkundige mede te delen. Dan wordt bekeken of wijzigingen hierin al dan niet noodzakelijk zijn. Allergie Wanneer u weet dat u voor bepaalde stoffen allergisch (overgevoelig) bent, is het belangrijk dit te melden. Hiermee wordt dan rekening gehouden bij uw behandeling en verpleging. Bloedverdunners Bij het gebruik van bloedverdunnende geneesmiddelen is het soms nodig deze voor de operatie te stoppen. Uw arts geeft aan of dit voor u van toepassing is. Stop nooit op eigen initiatief met het gebruik van bloedverdunners. Bent u bekend bij de trombosedienst, neem dan bij opname de doseringskaart mee. Afspraak opname Op de polikliniek van uw behandelend arts, heeft u van de afdeling operatieplanning orthopedie een datum en tijd van opname meegekregen. De dag van de operatie U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de afdeling orthopedie A22. Op de afdeling krijgt u een opnamegesprek met de verpleegkundige. Hierin worden bijzonderheden met betrekking tot uw gezondheid en uw persoonlijke omstandigheden besproken. 8

9 De verpleegkundige bespreekt bij opname of er aanvullende hulp nodig is als u naar huis kan. Zonodig wordt het Transferpunt Zorg CWZ ingeschakeld om aanvullende thuiszorg te regelen. Tevens vertelt de verpleegkundige u nog kort het een en ander over de gang van zaken rond de operatie. Als u dat prettig vindt, kan uw partner/begeleider bij het opnamegesprek aanwezig zijn. Pijnstilling Voor de operatie start u met de pijnmedicatie. Dit heeft als doel een spiegel in uw bloed op te bouwen zodat na de operatie de pijnmedicatie meer effect heeft. Niet eten en drinken, nuchter Omdat de operatie onder anesthesie plaatsvindt, is het nodig dat u nuchter bent. Hierover heeft de anesthesioloog op het spreekuur afspraken met u gemaakt. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder Verdoving (anesthesie) bij volwassenen. Voorbereiding operatie Voordat u naar de operatiekamer gaat wordt eerst op de afdeling nog het infuus aan het infuusnaaldje aangesloten. Via dit systeem kunnen medicijnen, vocht en het narcosemiddel toegediend worden. Daarna krijgt u de voorbereidende medicatie voor de anesthesie (premedicatie). Het is belangrijk dat u deze medicatie voor de ingreep inneemt. U mag tijdens de operatie geen sieraden dragen. Wanneer u een gebitsprothese of piercings in heeft,moet u deze uit doen. Tijdens de operatie draagt u een operatiejasje dat u op de afdeling alvast aantrekt. Bovengenoemde maatregelen zijn er om de hygiëne op de operatiekamer te waarborgen en daardoor infecties te voorkomen. Een kwartier voor de ingreep wordt u naar de verkoeverkamer gebracht, hier worden u nog wat vragen gesteld waarna u naar de operatiekamer wordt gereden. Daar moet u over stappen op een smalle operatietafel. De anesthesioloog geeft u de verdoving, die met u besproken is. Ook zal er voordat de operatie begint algemene of specifieke bewakingsapparatuur aangesloten worden, om 9

10 lichaamsfuncties zoals bloeddruk, pols en ademhaling tijdens de operatie goed te kunnen observeren. Direct na de operatie Na de ingreep blijft u in de uitslaapruimte (verkoeverkamer) van de operatieafdeling tot u goed wakker bent en tot alle controles (o.a. bloeddruk, polsslag, ademhaling en pijn) goed zijn. Een verpleegkundige haalt u weer op. Op de verpleegafdeling belt de verpleegkundige uw contactpersoon en informeert deze over het verloop van de operatie. De verpleegkundigen controleren regelmatig de pols, bloeddruk en de wond. Na de operatie kunt u pijn hebben en misselijk zijn. Met behulp van een speciale pijnbestrijdingsmethode (zie hoofdstuk pijnmeting in de folder Verdoving (anesthesie) bij volwassenen ) wordt de pijn zoveel mogelijk verlicht, zodat u sneller van de operatie herstelt. Pijn na de operatie Uw anesthesioloog zal met u de verdoving bespreken.naast een algehele verdoving wordt er vaak gebruik gemaakt van een extra plaatselijke verdoving (zogenaamd block).dit is vooral de eerste uren na de operatie erg prettig omdat het de pijn wegneemt. Op het moment dat het block is uitgewerkt (gemiddeld 12 uur na de toediening) zult u echter alsnog pijn krijgen.om dit onder controle te houden krijgt u standaard pijmedicatie waarmee al voor de operatie wordt gestart. Soms is dit echter niet voldoende. Het is dus van belang om bij het ontstaan of toename van pijn meteen de verpleegkundige te informeren. U krijgt dan extra medicijnen toegediend. Meestal gebeurt dit in de eerste nacht na de operatie. Daarom blijft u de eerste nacht na de operatie in het ziekenhuis. Tegen de misselijkheid krijgt u eventueel medicijnen. Infuus en drain Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Het infuus zorgt ervoor dat u voldoende vocht krijgt. Het infuus wordt na een dag verwijderd. Ook heeft u een wonddrain. Dit is een slangetje dat uit de wond komt met daarop aangesloten een opvangpot. Deze zuigt 10

11 (door het vacuüm) continu het overtollig wondvocht en bloed af. De verpleegkundige zal na de operatie de drain en draininhoud zeer regelmatig controleren. De drain wordt de ochtend na de operatie verwijderd. De wond Na de operatie kan de arm nog gevoelloos zijn door de verdoving. Er wordt een soort draagband aangemeten waarin uw arm kan rusten. De schouder kan in het begin nog gezwollen en pijnlijk zijn. De wond is onderhuids gehecht met oplosbare hechtingen. Deze hoeven dus niet verwijderd te worden en lossen na zes tot acht weken vanzelf op. Eten en drinken Bij terugkomst van de operatiekamer mag u vrij snel beginnen met het drinken van water. Uitbreiding daarvan is afhankelijk van uw misselijkheidsklachten. De eerste dag na de operatie Het zaalteam komt s ochtends langs. Als alle controles goed zijn en het herstel goed verlopen is, mag u vandaag naar huis. De verpleegkundige verwijdert het wondverband en controleert de wond. De drain (dun slangetje om operatievocht af te laten lopen) en het infuus worden verwijderd. De verpleegkundige zal u waar nodig helpen bij de lichamelijke verzorging. Revalideren Voordat u naar huis gaat, krijgt u nog bezoek van een fysiotherapeut. Het soort therapie dat u gaat krijgen is mede afhankelijk van de operatie die u ondergaan heeft: Bij een open neerplastiek zonder cuff repair Na deze ingreep is het belangrijk dat de arm meteen regelmatig bewogen wordt. Aanvankelijk start dit op een onbelaste manier dat wil zeggen met wat hulp van buitenaf. U gezonde arm kan dan 11

12 samen met de aangedane arm oefenen. Het is verstandig om de geleerde oefeningen drie keer per dag te herhalen. Na twee weken krijgt u hulp van de fysiotherapeut. Doe de eerste weken niet meer dan u onder pijn aankunt. Pijn is niet bevorderend voor het herstel. Na verloop van tijd kunt u uw aangedane arm steeds meer actief betrekken zonder dat dat pijn doet. Naarmate de pijn afneemt, mag u het dragen van de draagband (collar n cuff) thuis gaan afbouwen. De eerste drie weken is het verstandig de geopereerde arm alleen te gebruiken voor lichte activiteiten onder schouderhoogte (bijvoorbeeld eten, wassen,schrijven) Activiteiten met uw arm boven schouderhoogte en zwaardere activiteiten onder schouderhoogte (bijvoorbeeld tillen van zware voorwerpen) dient u nu nog te vermijden. Als u voldoende spierkracht en beweeglijkheid heeft opgebouwd, mag u vanaf 3 weken na de operatie geleidelijk deze bewegingen weer gaan uitvoeren. Overleg dit altijd met uw fysiotherapeut. Bij een open neerplastiek met cuff repair Wat betreft de neerplastiek zou het mogelijk zijn uw arm direct te bewegen. De hechting van de cuff is hiervoor echter een complicatie. Door actief te bewegen worden de spieren aangespannen, die daardoor trekkracht op de hechtingen uitoefenen. Om deze reden mag u de arm minimaal vier weken niet actief gebruiken. Het is wel belangrijk dat u uw elleboog en pols oefent evenals het pendelen van de arm zoals u geleerd hebt van de fysiotherapeut in het ziekenhuis. Gedurende deze vier weken moet u een draagband (shoulder immobilizer:soort mitella) blijven dragen. Bij het douchen mag deze af, de arm laat u dan afhangen. Na deze tijd start u onder begeleiding van een fysiotherapeut met actief oefenen. 12

13 Naar huis Voorbereiding De verpleegkundige heeft met u een zorg/ontslaggesprek. Besproken wordt of alles volgens verwachting is verlopen en of alles voor het verdere revalideren thuis is geregeld. Ontslag Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt uw huisarts digitaal van ons bericht met betrekking tot de operatie en opname. U krijgt een recept voor pijnmedicatie. Daarnaast krijgt u een controleafspraak voor de polikliniek mee. Ook krijgt u een verwijzing en overdracht voor de fysiotherapie in de thuissituatie. Daarnaast neemt de verpleegkundige nog enkele praktische zaken met u door. Mochten er vóór uw controleafspraak klachten of complicaties optreden, overlegt u dan met uw huisarts of belt u met de polikliniek orthopedie. U kunt niet zelf met de auto of fiets naar huis rijden. Het is verstandig om af te spreken dat iemand u komt halen. Weer thuis Resultaat van de operatie De eerste tijd na de operatie zal uw schouder en het gebied rondom de wond dik en warm aanvoelen. Dit wordt geleidelijk minder. Ook heeft u mogelijk enkele bloeduitstortingen (blauwe plekken) bij de wond maar deze verdwijnen vanzelf. Gedurende de eerste 6 weken kan de schouder nog pijnlijk zijn; daarna treedt steeds meer herstel op en kan de schouder ook beter gebruikt worden. 13

14 Wanneer een arts waarschuwen? Het is belangrijk dat u in de volgende gevallen contact opneemt met het verpleegkundig spreekuur of met uw huisarts: Als de operatiewond gaat lekken Als de wond steeds dikker wordt Als de wond steeds meer pijn gaat doen ook al bent u minder gaan bewegen. Als u koorts gaat ontwikkelen hoger dan 38,5º Celsius Vermeld aan de huisarts altijd dat u geopereerd bent en hoe lang dit geleden is. Adviezen voor thuis Afhankelijk van de operatie en individuele factoren, ondervindt u na de operatie nog enige tijd hinder van het operatiegebied. Er volgen nog enkele adviezen: Na het douchen de wondjes droogdeppen. U mag de eerste week niet baden en zwemmen. Droog houden van de wond bevordert een goede wondgenezing, dus kunt u beter ook geen afsluitende pleister op de wondjes gebruiken. Wanneer u pijn heeft kunt u dit het beste bestrijden met paracetamol (500 mg) U mag 4 maal daags 2 tabletten innemen. Wanneer de pijn minder wordt kunt u dit langzaam weer afbouwen. Dit doet u als volgt: - De eerste 2 dagen 4 maal daags - om de 6 uur - twee tabletten paracetamol van 500 mg. - Dan 2 dagen 4 maal daags - om de 6 uur - één tablet paracetamol van 500 mg. - Daarna stopt u en gebruikt alleen zonodig bij pijn 2 tabletten paracetamol van 500 mg. (maximaal 4 maal daags) Als dit onvoldoende helpt, neemt u dan contact op met de poli orthopedie. Koelen van de pijnlijke schouderregio kan verlichting geven (leg de koudepakking niet direct op de huid en koel maximaal 15 minuten) 14

15 Slaap eventueel de eerste 6 weken met een kussen onder uw arm. Na zes weken mag u weer op de geopereerde schouder gaan liggen. Nabehandeling na een neerplastiek Adviezen Gedurende de eerste 14 dagen wordt de draagband overdag gedragen, s nachts niet. Als u langer zit mag de arm ook uit de draagband en op een dik kussen gelegd worden. Ook tijdens het eten mag u de arm gebruiken voor zover dat al lukt; geleidelijk bouwt u zo het gebruik van de draagband af. Zorg voor een ontspannen houding (oefen eventueel ook voor een spiegel) Fysiotherapie Na 14 dagen wordt fysiotherapie gestart in de praktijk van uw voorkeur en zal de oefentherapie verder worden voortgezet onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het is de bedoeling dat u hier zelf op tijd een afspraak voor maakt. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een verwijzing en een overdracht voor de fysiotherapeut mee. Oefeningen na de operatie Dit schema is bedoeld als geheugensteuntje in de thuissituatie. Doe alleen die oefeningen die door de fysiotherapeut worden aangegeven. Voor alle oefeningen geldt: oefen minimaal drie keer per dag, doe dit zonder draagband (immobilizer) en oefen regelmatig voor de spiegel. Tijdens het oefenen kan er een drukkend, trekkend en zeurend ontstaan, ook kan de schouder vermoeid aan gaan voelen. Dit is geen reden om te stoppen met de oefeningen. Forceer niets en blijf binnen de pijngrens. 15

16 Oefening 1: elleboog Maak met de onderarm een draaiende beweging, Alsof U een sleutel omdraait Doe dit 10x. Oefening 2: elleboog Laat de geopeerde arm langs het lichaam hangen. Ondersteun met uw gezonde arm de bovenarm tegen het lichaam. Strek en buig uw elleboog zover u kunt. Doe dit 10x. Oefening 3: schoudergordel Trek beide schouders op en laat ze weer zakken; zorg dat dit tegelijkertijd gebeurt. Doe dit 10x. Oefening 4: schoudergordel Laat uw armen ontspannen langs uw lichaam hangen. Maak tegelijkertijd cirkevormige bewegingen met uw schouders. Doe dit 10x vooruit en 10x achteruit. 16

17 Oefening 5: hals Draai uw hoofd voorzichtig heen en weer. Bij duizeligheid moet u stoppen! Doe dit 10x naar beide kanten. Oefening 6: schoudergewricht (bewegen tot schouderhoogte is de eerste 14 dagen voldoende) Ondersteun uw geopereerde arm met de gezonde arm en maak cirkelvormige bewegingen. Doe dit 10x linksom en 10x rechtsom. Oefening 7: schoudergewricht Ga licht voorovergebogen staan en laat de geopereerde arm ontspannen hangen. Maak met de hele arm cirkelvormige bewegingen binnen de pijngrens. Doe dit 1 minuut rechtsom en 1 minuut linksom. Oefening 8: schoudergewricht Ondersteun uw geopereerde arm met de gezonde arm. Hef de arm voor- en zijwaarts. Doe dit voor beide richtingen 10x 17

18 Het hervatten van het dagelijks leven en werkzaamheden na een neerplastiek U gaat steeds beter bewegen. Ook de kracht en coördinatie van de spieren nemen toe. Wanneer u de draagband niet meer nodig heeft en u voldoende controle over u arm heeft kunt u weer gaan autorijden en fietsen. Laat uw fysiotherapeut dit mede beoordelen. U kunt na vier tot vijf weken weer beginnen met werken. Dit is afhankelijk van de inhoud van het werk. Zittend werk kan vaak na vier weken hervat worden. Zwaarder lichamelijk werk kan vaak pas na zes tot acht weken hervat worden. Uw schouder en/of arm kan nog enige tijd gevoelig blijven. De hervatting van uw werk wordt begeleid door uw bedrijfsarts. Neem daarover met hem contact op. De terugkeer naar zwaardere belasting en sport De meeste sporten kunnen vaak na drie maanden weer uitgeoefend worden. Nabehandeling na een neerplastiek en cuff repair Fysiotherapie Gedurende de eerste vier weken blijft u de draagband continu dragen (ook s nachts). Na vier weken wordt fysiotherapie gestart in de praktijk van uw voorkeur en zal de oefentherapie verder worden voortgezet onder begeleiding van een fysiotherapeut. Het is de bedoeling dat u hier zelf op tijd een afspraak voor maakt. Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een verwijzing en een overdracht voor de fysiotherapeut mee. Oefeningen na de operatie Dit schema is bedoeld als geheugensteuntje in de thuissituatie. Doe alleen die oefeningen die door de fysiotherapeut worden aangegeven. Voor alle oefeningen geldt: oefen minimaal 3x per dag, doe dit zonder draagband (immobilizer) en oefen regelmatig voor de spiegel. 18

19 Tijdens het oefenen kan er een drukkend, trekkend en zeurend ontstaan, ook kan de schouder vermoeid aan gaan voelen. Dit is geen reden om te stoppen met de oefeningen. Forceer niets en blijf binnen de pijngrens. Oefening 1: elleboog Ondersteun uw geopereerde arm met de gezonde arm en maak cirkelvormige bewegingen. Doe dit 10x linksom en 10x rechtsom. Oefening 2: elleboog Maak met de onderarm een draaiende beweging. Alsof U een sleutel omdraait Doe dit 10x. Oefening 3: schoudergordel Trek beide schouders op en laat ze weer zakken; zorg dat dit tegelijkertijd gebeurt. Doe dit 10x. 19

20 Oefening 4: schoudergordel Laat uw armen ontspannen langs uw lichaam hangen. Maak tegelijkertijd cirkelvormige bewegingen met uw schouders. Doe dit 10x vooruit en 10x achteruit. Oefening 5: Hals Draai uw hoofd voorzichtig heen en weer. Bij duizeligheid moet u stoppen! Doe dit tien keer naar beide kanten. Oefening 6: Schoudergewricht Ga licht voorovergebogen staan en laat de geopereerde arm ontspannen hangen. Maak met de hele arm cirkelvormige bewegingen binnen de pijngrens. Doe dit 1 minuut rechtsom en 1 minuut linksom. 20

21 Het hervatten van het dagelijks leven en werkzaamheden na een neerplastiek en cuff repair In geval van een cuffruptuur, waarbij de scheur is gehecht en u vier weken een shoulder immobilizer heeft gedragen, start u na controle op de polikliniek met fysiotherapie. De revalidatie na hechten van de cuff duurt gemiddeld twee tot drie maanden. De schouder kan daarna nog enige tijd gevoelig blijven.bovengenoemde termijnen verschillen per patiënt. Als u weer wilt gaan werken of sporten is het verstandig dit te bespreken met uw arts en bedrijfsarts. Vragen en/of problemen Ontstaan er ondanks de goede voorbereidingen toch nog problemen of zijn er na het lezen van de folder nog vragen, neem dan contact op met het verpleegkundig spreekuur. Telefoonnummers vindt u achter in deze brochure.u kunt ook contact opnemen door een te sturen naar Bij problemen - als u na de behandeling/operatie weer thuis bent - kunt u buiten kantooruren en in het weekend contact op nemen met uw huisarts, die kan u zonodig verwijzen naar de Spoedeisende hulp van het CWZ. Verhindering Mocht de geplande operatiedatum niet door kunnen gaan bijvoorbeeld omdat: er meer voorbereiding nodig blijkt te zijn door longarts of cardioloog; u ziek bent met koorts (griep); u verhinderd bent door onverwachte privé-omstandigheden. Laat dit dan zo snel mogelijk weten. U belt naar de afdeling operatieplanning orthopedie, bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en uur, op telefoonnummer (024) Als u tijdig belt, kan er nog een andere patiënt gepland worden en maken wij met u een nieuwe afspraak. 21

22 22

23 23

24 Adres en telefoonnummers Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Weg door Jonkerbos SZ Nijmegen Voor het maken, annuleren of verzetten van afspraken op de polikliniek: Polikliniek orthopedie (B64) Iedere werkdag van uur bereikbaar Telefoon (024) of online via orthopedie.cwz.nl Voor het verzetten van de operatiedatum: Operatieplanning orthopedie Iedere werkdag tussen uur bereikbaar Telefoon (024) Voor alle vragen over uw behandeling en/of operatie: Verpleegkundig spreekuur orthopedie Iedere werkdag van uur bereikbaar Telefoon (024) Verpleegafdeling orthopedie (A22) Telefoon (024) Website: orthopedie.cwz.nl 24 G324-A / 12-15

Orthopedie. Hemi/Totale schouderprothese

Orthopedie. Hemi/Totale schouderprothese Orthopedie Hemi/Totale schouderprothese 1 Uw arts heeft u geadviseerd om bij u een schouderprothese te plaatsen. Deze folder geeft u informatie over hetgeen de orthopeed in het Scheper Ziekenhuis met u

Nadere informatie

Orthopedie. Neerplastiek. Operatieve acromionplastiek volgens Neer

Orthopedie. Neerplastiek. Operatieve acromionplastiek volgens Neer Orthopedie Neerplastiek Operatieve acromionplastiek volgens Neer Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding voor

Nadere informatie

Orthopedie Schouderoperatie open of scopische Neerplastiek met of zonder cuff repair

Orthopedie Schouderoperatie open of scopische Neerplastiek met of zonder cuff repair Orthopedie Schouderoperatie open of scopische Neerplastiek met of zonder cuff repair Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een schouderoperatie te ondergaan. Het doel van de operatie

Nadere informatie

Orthopedie Schouderoperatie open of scopische Neerplastiek met of zonder cuff repair

Orthopedie Schouderoperatie open of scopische Neerplastiek met of zonder cuff repair Inleiding Orthopedie Schouderoperatie open of scopische Neerplastiek met of zonder cuff repair Uw orthopedisch chirurg heeft u geadviseerd om een schouderoperatie te ondergaan. Het doel van de operatie

Nadere informatie

Operatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm. Neerplastiek en cuffrepair operatie

Operatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm. Neerplastiek en cuffrepair operatie Operatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm Neerplastiek en cuffrepair operatie Uw arts heeft u geadviseerd om een schouderoperatie te ondergaan om zo de klachten te laten behandelen. Deze

Nadere informatie

Schouderoperatie (neerplastiek)

Schouderoperatie (neerplastiek) Schouderoperatie (neerplastiek) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan uw schoudergewricht. In deze folder krijgt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Orthopedie. Cuff repair

Orthopedie. Cuff repair Orthopedie Cuff repair Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder: de afgescheurde pees in uw schouder wordt hersteld. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Cuff Repair. Orthopedie. Operatie aan het schoudergewricht

Cuff Repair. Orthopedie. Operatie aan het schoudergewricht Orthopedie Cuff Repair Operatie aan het schoudergewricht Inleiding In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan uw schoudergewricht. Uw behandelend arts en de orthopedie-consulent

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Open Neerplastiek en cuffrepair-operatie

Patiënteninformatie. Open Neerplastiek en cuffrepair-operatie Open Neerplastiek en cuffrepair-operatie Inleiding Uw orthopedische chirurg heeft u geadviseerd om een schouderoperatie te ondergaan om zo de klachten te laten verminderen of verdwijnen. Deze folder geeft

Nadere informatie

Neerplastiek en cuffherstel

Neerplastiek en cuffherstel 1/12 Orthopedie Neerplastiek en cuffherstel Operatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen voor een schouderoperatie vanwege aanhoudende klachten in

Nadere informatie

Schouderprothese. Operatie aan de schouder met plaatsing van een schouderprothese

Schouderprothese. Operatie aan de schouder met plaatsing van een schouderprothese Schouderprothese Operatie aan de schouder met plaatsing van een schouderprothese Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om een schouderoperatie te ondergaan om zo de klachten te laten verdwijnen. Deze

Nadere informatie

Operatie aan het sleutelbeen. Laterale clavicula resectie

Operatie aan het sleutelbeen. Laterale clavicula resectie Operatie aan het sleutelbeen Laterale clavicula resectie Uw arts heeft u geadviseerd om een operatie aan het sleutelbeen te ondergaan om zo de klachten te behandelen. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Operatie aan het sleutelbeen. Laterale clavicula resectie

Operatie aan het sleutelbeen. Laterale clavicula resectie Operatie aan het sleutelbeen Laterale clavicula resectie Uw arts heeft u geadviseerd om een operatie aan het sleutelbeen te ondergaan om zo de klachten te laten verdwijnen. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Arthroscopische neerplastiek

Arthroscopische neerplastiek Arthroscopische neerplastiek Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een kijkoperatie aan uw schouder. In deze folder leest u meer over de voorbereiding, de opname

Nadere informatie

Stabilisatie van de knieschijf. Tuberositas transpositie

Stabilisatie van de knieschijf. Tuberositas transpositie Stabilisatie van de knieschijf Tuberositas transpositie Uw arts heeft u geadviseerd om een operatie aan uw knie te ondergaan waarbij de stabiliteit van de knieschijf wordt verbeterd. In deze folder kunt

Nadere informatie

PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE

PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE Rotar cuff repair Algemeen In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten een rotator cuff repair van de schouder uit te laten voeren. In deze folder geven wij u informatie

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Open Neerplastiek en cuffrepair-operatie

Patiënteninformatie. Open Neerplastiek en cuffrepair-operatie Open Neerplastiek en cuffrepair-operatie Inleiding Uw orthopedische chirurg heeft u geadviseerd om deze schouderoperatie te ondergaan om zo de klachten te laten verminderen of verdwijnen. Deze folder geeft

Nadere informatie

Schouderoperatie. Neerplastiek

Schouderoperatie. Neerplastiek Schouderoperatie Neerplastiek In overleg met de orthopedisch chirurg heeft u besloten tot een schouderoperatie. Door u goed voor te bereiden op de ingreep kunt u bijdragen aan een vlot herstel. Het lezen

Nadere informatie

Neerplastiek. Operatie aan uw schouder. Een normaal schoudergewricht

Neerplastiek. Operatie aan uw schouder. Een normaal schoudergewricht Neerplastiek Operatie aan uw schouder U krijgt binnenkort een operatie aan uw schouder een arthroscopische Neer Plastiek. In deze informatie leest u over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf

Nadere informatie

Orthopedie. Cuff Repair. Afdeling: Onderwerp:

Orthopedie. Cuff Repair. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Orthopedie 1 Inleiding De arts heeft u geadviseerd om een cuff herstel operatie te ondergaan. In deze brochure kunt u de informatie die de orthopeed u heeft gegeven over de operatie

Nadere informatie

Neerplastiek en cuffherstel

Neerplastiek en cuffherstel 1/13 Orthopedie Neerplastiek en cuffherstel Operatie vanwege aanhoudende klachten in de schouder en arm Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen voor een schouderoperatie vanwege aanhoudende klachten in

Nadere informatie

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg Littekencorrectie Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg 2 Bij beschadiging van de huid als gevolg van een operatieve behandeling, een ongeval of een brandwond treedt littekenvorming op.

Nadere informatie

Informatie. Schouderoperatie

Informatie. Schouderoperatie Informatie Schouderoperatie Inleiding In overleg met de orthopedisch chirurg heeft u besloten om uw schouder te laten opereren. Voor deze operatie verblijft u gemiddeld 1 of 2 dagen in het ziekenhuis (de

Nadere informatie

Schouderexploratie. Orthopedie. Ingreep aan de schouder. Schoudergewricht

Schouderexploratie. Orthopedie. Ingreep aan de schouder. Schoudergewricht Orthopedie Schouderexploratie Ingreep aan de schouder Inleiding U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een schouderoperatie (schouderexploratie) wordt verricht. Tijdens deze ingreep wordt uw schouder

Nadere informatie

Stabilisatie van de schouder. Bankart repair operatie

Stabilisatie van de schouder. Bankart repair operatie Stabilisatie van de schouder Bankart repair operatie 2 Uw arts heeft u geadviseerd om uw schouder te stabiliseren door middel van een operatie om uw klachten te laten verdwijnen. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

H.317176.0715. Cuff scheur schouder

H.317176.0715. Cuff scheur schouder H.317176.0715 Cuff scheur schouder Inleiding Binnenkort krijgt u een schouderoperatie in verband met een cuff scheur van de schouder. Hiervoor wordt u twee dagen in het ziekenhuis opgenomen. Uw behandelend

Nadere informatie

Voorbereiding operatie Als u samen met uw arts heeft besloten tot een operatie worden een aantal zaken voor u afgesproken.

Voorbereiding operatie Als u samen met uw arts heeft besloten tot een operatie worden een aantal zaken voor u afgesproken. Borstvergroting 2 Inleiding Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft echter bij velen: jaarlijks worden

Nadere informatie

Tennisarm / Golfersarm

Tennisarm / Golfersarm Tennisarm / Golfersarm Algemeen In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een kleine operatie aan de arm wordt verricht. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Nadere informatie

Kijkoperatie aan de schouder

Kijkoperatie aan de schouder Kijkoperatie aan de schouder Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. 1 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een kijkoperatie aan uw

Nadere informatie

Subacromiale decompressie

Subacromiale decompressie Subacromiale decompressie Operatie aan uw schouder U krijgt binnenkort een operatie aan uw schouder; een arthroscopische subacromiale decompressie. In deze informatie leest u over de voorbereiding op de

Nadere informatie

Cuff-repair schouderoperatie Ofwel Gescheurde pees/pezen in uw schouder

Cuff-repair schouderoperatie Ofwel Gescheurde pees/pezen in uw schouder Cuff-repair schouderoperatie Ofwel Gescheurde pees/pezen in uw schouder Inleiding U heeft één of meerdere gescheurde pezen in uw schouder. Met uw behandelend arts heeft u afgesproken dat u wordt geopereerd

Nadere informatie

Schouderoperatie wegens inklemming

Schouderoperatie wegens inklemming Paramedische Ziekenhuiszorg Schouderoperatie wegens inklemming oefeningen en richtlijnen Inleiding Werking van de schouder De bovenarm eindigt bovenaan met een bol, dit is de schouderkop. Deze schouderkop

Nadere informatie

Cuffrepair. Schoudergewricht. Orthopedie. 6065p ORT.031/1109.CV Zorgcommunicatie www.amphia.nl

Cuffrepair. Schoudergewricht. Orthopedie. 6065p ORT.031/1109.CV Zorgcommunicatie www.amphia.nl Cuffrepair Schoudergewricht Orthopedie 6065p ORT.031/1109.CV Zorgcommunicatie www.amphia.nl Inleiding U wordt binnenkort in het Amphia Ziekenhuis verwacht voor een operatie aan de schouder. De orthopedisch

Nadere informatie

Orthopedie. Schouderprothese

Orthopedie. Schouderprothese Orthopedie Schouderprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Er wordt een schouderprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Scopische Neerprocedure. Schouder. Fysiotherapie. Locatie Hoorn/Enkhuizen

Scopische Neerprocedure. Schouder. Fysiotherapie. Locatie Hoorn/Enkhuizen Scopische Neerprocedure Schouder Fysiotherapie Locatie Hoorn/Enkhuizen Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Bij deze ingreep wordt begonnen met een arthroscopie (=kijkoperatie) in het

Nadere informatie

Open Neerprocedure. Schouder. Fysiotherapie. Locatie Hoorn/Enkhuizen

Open Neerprocedure. Schouder. Fysiotherapie. Locatie Hoorn/Enkhuizen Open Neerprocedure Schouder Fysiotherapie Locatie Hoorn/Enkhuizen Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Bij deze operatie wordt de ruimte vergroot tussen de schouderkop en dak. Deze

Nadere informatie

Behandeling ACDF bij nekhernia

Behandeling ACDF bij nekhernia Behandeling ACDF bij nekhernia Verpleegafdeling Neurochirurgie Telefoon 020 510 8238 Route 81 Bezoek 11.00-12.00, 16.30-19.30 Bent u verhinderd? Geef dit zo snel mogelijk door aan de OK-planner Neurochirurgie

Nadere informatie

Rotator cuff operatie

Rotator cuff operatie Rotator cuff operatie Hersteloperatie van de schouderpe(es)zen U krijgt binnenkort een operatie aan uw schouder; een rotator cuff herstel operatie. In deze informatie leest u over de voorbereiding op de

Nadere informatie

Tenniselleboog of tennisarm

Tenniselleboog of tennisarm Tenniselleboog of tennisarm Uw behandelend arts heeft u voor klachten aan uw arm naar de poli heelkunde van het CWZ verwezen. Deze folder geeft u informatie over wat de chirurg in het CWZ met u bespreekt,

Nadere informatie

Arthroscopie bij kalkafzetting

Arthroscopie bij kalkafzetting Arthroscopie bij kalkafzetting in de pezen van de schouder U krijgt binnenkort een operatie aan uw schouder; een arthroscopie (kijkoperatie) om de kalkafzetting in uw schouder te behandelen. In deze informatie

Nadere informatie

Kijkoperatie van de schouder

Kijkoperatie van de schouder Kijkoperatie van de schouder U krijgt binnenkort een operatie aan uw schouder. In deze folder leest u over de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf, de mogelijkheden tijdens de operatie en de

Nadere informatie

Arthroscopie van de elleboog

Arthroscopie van de elleboog Arthroscopie van de elleboog Kijkoperatie van de elleboog Orthopedie 5693p ORT.024/1008.CV..A Inleiding Uw behandelend arts heeft u een kijkoperatie (arthroscopie) van uw elleboog geadviseerd. Deze folder

Nadere informatie

Verwijderen van de sternumdraden

Verwijderen van de sternumdraden Cardiothoracale chirurgie Verwijderen van de sternumdraden www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CTC006 / Verwijderen van de sternumdraden / 10-10-2013

Nadere informatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische nefrectomie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische nefrectomie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie Laparoscopische nefrectomie 2 Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw behandeld uroloog met u gesproken over de noodzaak om bij u een nier te

Nadere informatie

Scopische Neerplastiek

Scopische Neerplastiek ORTHOPEDIE Scopische Neerplastiek Operatie aan het schoudergewricht via een kijkoperatie BEHANDELING Scopische Neerplastiek Binnenkort wordt u geopereerd aan de schouder. Bij deze operatie zal de arts

Nadere informatie

Als u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat tijdens de operatie maaginhoud in uw longen komt en dat kan levensgevaarlijk zijn.

Als u zich hier niet aan houdt, loopt u het risico dat tijdens de operatie maaginhoud in uw longen komt en dat kan levensgevaarlijk zijn. Schouderoperatie Belangrijk Voor deze behandeling, ingreep of onderzoek dient u nuchter te blijven; dit betekent dat u vanaf 6 uur voor de opname: Niets meer mag eten Niet meer mag roken Tot 2 uur voor

Nadere informatie

Kijkoperatie achter het bovenste gedeelte van het borstbeen langs de luchtpijp. Mediastinoscopie

Kijkoperatie achter het bovenste gedeelte van het borstbeen langs de luchtpijp. Mediastinoscopie Kijkoperatie achter het bovenste gedeelte van het borstbeen langs de luchtpijp Mediastinoscopie Uw behandelend arts heeft u voor een mediastinoscopie naar de chirurg van het CWZ verwezen. Deze folder geeft

Nadere informatie

Schouderoperatie (cuff-repair)

Schouderoperatie (cuff-repair) Schouderoperatie (cuff-repair) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan uw schoudergewricht. In deze folder krijgt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Schouderoperatie (Neerplastiek)

Schouderoperatie (Neerplastiek) Schouderoperatie (Neerplastiek) In overleg met uw arts heeft u besloten dat u een schouderoperatie, de zogenaamde Neerplastiek zult ondergaan. Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van

Nadere informatie

De reconstructie met behulp van eigen weefsel. De rugspiermethode, de LD-Lap (Latissimus Dorsi-flap)

De reconstructie met behulp van eigen weefsel. De rugspiermethode, de LD-Lap (Latissimus Dorsi-flap) De reconstructie met behulp van eigen weefsel. De rugspiermethode, de LD-Lap (Latissimus Dorsi-flap) Met de rugspiermethode verplaatst de plastisch chirurg huid en spier van de rug (die latissimus dorsi

Nadere informatie

De schouderprothese. Bericht van opname. Het schoudergewricht

De schouderprothese. Bericht van opname. Het schoudergewricht De schouderprothese Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Uw schoudergewricht wordt vervangen door een kunstgewricht (schouderprothese). In deze informatie leest u over de voorbereiding op de

Nadere informatie

Openen of verwijderen van kapsel in de borst (Capsulotomie/Capsulectomie) Eventueel in combinatie met verwijderen of vervangen van uw borstprothese

Openen of verwijderen van kapsel in de borst (Capsulotomie/Capsulectomie) Eventueel in combinatie met verwijderen of vervangen van uw borstprothese Openen of verwijderen van kapsel in de borst (Capsulotomie/Capsulectomie) Eventueel in combinatie met verwijderen of vervangen van uw borstprothese 2 Kapselvorming Tijdens de eerste weken na een borstvergroting

Nadere informatie

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen)

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) H.331690.0715 Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) 2 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten dat u opgenomen wordt om pennen, schroeven of metalen platen die in uw lichaam

Nadere informatie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie

Arthroscopische neerplastiek. Orthopedie Arthroscopische neerplastiek Orthopedie Inhoudsopgave Inleiding...4 De schouder...4 Behandeling...6 Diagnose en onderzoek...6 De operatie...7 Mogelijke complicatie...8 Anesthesie (verdoving)...9 De eerste

Nadere informatie

Schouderoperatie. Orthopedie. Algemene informatie. Schoudergewricht

Schouderoperatie. Orthopedie. Algemene informatie. Schoudergewricht Orthopedie Schouderoperatie Algemene informatie Inleiding U heeft met uw behandelend arts afgesproken dat een schouderoperatie wordt verricht. Tijdens deze ingreep wordt uw schouder bekeken en zo mogelijk

Nadere informatie

Laterale clavicularesectie

Laterale clavicularesectie Orthopedie Laterale clavicularesectie Verwijderen stukje sleutelbeen Inleiding U heeft samen met uw behandelend arts, naar aanleiding van uw klachten, besloten een operatie te laten doen, waarbij het buitenste

Nadere informatie

Cuff hechten kleine en grote scheur

Cuff hechten kleine en grote scheur Cuff hechten kleine en grote scheur Schouder Fysiotherapie Locatie Hoorn/Enkhuizen Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de schouder. Hierbij zal een scheur in de rotatoren cuff (= geheel van 4 schouderpezen)

Nadere informatie

Buikwandcorrectie (Abdominoplastiek) Verwijderen van overtollig buik en vet weefsel door de plastisch chirurg

Buikwandcorrectie (Abdominoplastiek) Verwijderen van overtollig buik en vet weefsel door de plastisch chirurg Buikwandcorrectie (Abdominoplastiek) Verwijderen van overtollig buik en vet weefsel door de plastisch chirurg 2 Door gewichtsverlies en zwangerschappen, veroudering of operaties kan de buikwand verslappen.

Nadere informatie

Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding

Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Arthroscopische subacromiale decompressie van de schouder (Neerplastiek) Inleiding Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om uw schouderklachten operatief te behandelen met behulp van een kijkoperatie

Nadere informatie

Correctie van de grote teen Hallux valgus

Correctie van de grote teen Hallux valgus Correctie van de grote teen Hallux valgus Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 1123 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer Ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan uw grote

Nadere informatie

Oefeningen en adviezen na een schouderoperatie

Oefeningen en adviezen na een schouderoperatie Oefeningen en adviezen na een schouderoperatie FYSIOTHERAPIE Voelt beter U bent recent geopereerd aan uw schouder. Deze folder geeft u informatie over wat u na de operatie kunt doen om uw herstel te bespoedigen

Nadere informatie

Operatief verwijderen van lymfeklieren in het kleine bekken. Pelviene lymfeklierdissectie

Operatief verwijderen van lymfeklieren in het kleine bekken. Pelviene lymfeklierdissectie Operatief verwijderen van lymfeklieren in het kleine bekken Pelviene lymfeklierdissectie Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw behandeld uroloog met u gesproken over de noodzaak om bij

Nadere informatie

Stabilisatie van de schouder. Bankart repair operatie

Stabilisatie van de schouder. Bankart repair operatie Stabilisatie van de schouder Bankart repair operatie 2 Uw arts heeft u geadviseerd om uw schouder te stabiliseren door middel van een operatie om uw klachten te laten verdwijnen. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Neerplastiek schouderoperatie Ofwel Vernauwing in de schouder

Neerplastiek schouderoperatie Ofwel Vernauwing in de schouder Neerplastiek schouderoperatie Ofwel Vernauwing in de schouder Inleiding U heeft een vernauwing in de schouder. Met uw behandelend arts heeft u afgesproken dat u een schouderoperatie, de zogenaamde Neerplastiek

Nadere informatie

Voetoperatie. Hallux valgus

Voetoperatie. Hallux valgus Voetoperatie Hallux valgus Uw arts heeft u geadviseerd om een voetoperatie te ondergaan om zo de klachten te laten verminderen of verdwijnen. Deze folder geeft u informatie over hetgeen de orthopeed in

Nadere informatie

Poliklinische operatie heelkunde. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde

Poliklinische operatie heelkunde. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde Poliklinische operatie heelkunde Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde Uw huisarts heeft u naar de afdeling heelkunde van het Canisius- Wilhelmina

Nadere informatie

Schouderprothese. Havenziekenhuis

Schouderprothese. Havenziekenhuis Schouderprothese Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Uw schoudergewricht wordt vervangen door een kunstgewricht (schouderprothese). In deze folder leest u over de voorbereiding op de operatie,

Nadere informatie

Correctie van de grote teen Hallux rigidus

Correctie van de grote teen Hallux rigidus Correctie van de grote teen Hallux rigidus Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 1191 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer Ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan uw grote

Nadere informatie

Bankart Repair. Orthopedie. Stabilisatie van de schouder. Schoudergewricht

Bankart Repair. Orthopedie. Stabilisatie van de schouder. Schoudergewricht Orthopedie Bankart Repair Stabilisatie van de schouder Inleiding Uw behandelend arts heeft naar aanleiding van uw klachten een schouder stabiliserende operatie (bankart repair) geadviseerd. U wordt hiervoor

Nadere informatie

Scopische neerplastiek. Kijkoperatie van de schouder

Scopische neerplastiek. Kijkoperatie van de schouder Scopische neerplastiek Kijkoperatie van de schouder Inhoud Inleiding 3 Een normaal schoudergewricht 3 Een afwijkend schoudergewricht 3 De operatie 3 Uitbreiding van de operatie 4 Complicaties 4 Preoperatieve

Nadere informatie

Een Borstlift of mastopexie is een ingreep om borsten te liften, te verstevigen of het model van de borst te verbeteren.

Een Borstlift of mastopexie is een ingreep om borsten te liften, te verstevigen of het model van de borst te verbeteren. Borstlift Een Borstlift of mastopexie is een ingreep om borsten te liften, te verstevigen of het model van de borst te verbeteren. Inleiding Een zwangerschap, gewichtsverlies of veroudering, zijn verschillende

Nadere informatie

Schouderdecompressie en/of behandeling cuff ruptuur

Schouderdecompressie en/of behandeling cuff ruptuur Schouderdecompressie en/of behandeling cuff ruptuur Uw behandelend arts heeft u geadviseerd uw schouderklachten operatief te behandelen. U hebt klachten in uw schouder en bovenarm die ontstaan door het

Nadere informatie

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving Poliklinische operatie plastische chirurgie Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving 2 Uw huisarts of specialist heeft u naar de plastische chirurgie van het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie Laparoscopische operatie Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van één van uw nieren. De uroloog heeft met u besproken

Nadere informatie

Reversed schouderprothese

Reversed schouderprothese Reversed schouderprothese 'Omgedraaide' schouderprothese Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Uw schoudergewricht wordt vervangen door een kunstgewricht (schouderprothese). In deze folder leest

Nadere informatie

Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols onder lokale verdoving. Poliklinische operatie bij orthopedie

Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols onder lokale verdoving. Poliklinische operatie bij orthopedie Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols onder lokale verdoving Poliklinische operatie bij orthopedie Uw arts heeft u voor een beknelde zenuw aan de binnenzijde

Nadere informatie

Orthopedie LATERALE CLAVICULA RESECTIE

Orthopedie LATERALE CLAVICULA RESECTIE Orthopedie LATERALE CLAVICULA RESECTIE INLEIDING Uw orthopedisch chirurg heeft een operatie aan de schouder geadviseerd. Deze operatie heet een laterale clavicula resectie (weghalen van het buitenste uiteinde

Nadere informatie

PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE

PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE Rotar cuff repair Algemeen In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten een rotator cuff repair van de schouder uit te laten voeren. In deze folder geven wij u informatie

Nadere informatie

Vrij leggen van de zenuw aan de binnenzijde van de elleboog. Informatie over een nervus ulnaris operatie bij neurochirurgie

Vrij leggen van de zenuw aan de binnenzijde van de elleboog. Informatie over een nervus ulnaris operatie bij neurochirurgie Vrij leggen van de zenuw aan de binnenzijde van de elleboog Informatie over een nervus ulnaris operatie bij neurochirurgie Uw arts heeft u naar de neurochirurg van het CWZ verwezen, voor een beknelde zenuw

Nadere informatie

Kijkoperatie in de schouder Schouderinstabiliteit en geïrriteerde schouderpees

Kijkoperatie in de schouder Schouderinstabiliteit en geïrriteerde schouderpees Kijkoperatie in de schouder Schouderinstabiliteit en geïrriteerde schouderpees Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is arthroscopie? 1 Waarom een kijkoperatie? 1 Voor de opname 2

Nadere informatie

Lipofilling. Behandeling door de plastisch chirurg

Lipofilling. Behandeling door de plastisch chirurg Lipofilling Behandeling door de plastisch chirurg 2 Met lipofilling wordt eigen vet uit het lichaam weggehaald (van de buik, rondom de navel of van de flanken) door middel van het opzuigen van weefsel

Nadere informatie

PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE

PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE PATIËNTENFOLDER ORTHOPEDIE Subacromiale Decompressie bij een impingement van de schouder Algemeen In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten een subacromiale decompressie van de schouder uit

Nadere informatie

Hersteloperatie na sterilisatie bij de man

Hersteloperatie na sterilisatie bij de man Hersteloperatie na sterilisatie bij de man Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een hersteloperatie na een sterilisatie. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen, de

Nadere informatie

Sleutelbeen operatie

Sleutelbeen operatie Sleutelbeen operatie Laterale clavicula resectie U krijgt binnenkort een operatie aan uw sleutelbeen/schouder; een laterale clavicula resectie. Dit is het weghalen van het buitenste uiteinde van het sleutelbeen.

Nadere informatie

De omgedraaide schouderprothese

De omgedraaide schouderprothese De omgedraaide schouderprothese De reversed schouderprothese Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Uw schoudergewricht wordt vervangen door een kunstgewricht (schouderprothese). In deze informatie

Nadere informatie

Subtrochantere fractuur. Breuk onder de. Collumfractuur De breuk ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen, collumfractuur. verdikking van het

Subtrochantere fractuur. Breuk onder de. Collumfractuur De breuk ligt in het bovenste gedeelte van het dijbeen, collumfractuur. verdikking van het In deze folder vindt u algemene informatie over wat u tijdens uw opname kunt verwachten. Deze informatie is een aanvulling op de informatie die u van de arts en/of de verpleegkundige hebt gekregen. De

Nadere informatie

Schouderkapsel hechten

Schouderkapsel hechten Schouderkapsel hechten (cuff hechten kleine en grote scheur) Orthopedie Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de schouder. Hierbij zal een scheur in de rotatoren cuff (= geheel van 4 schouderpezen)

Nadere informatie

Operatie aan de nekwervels. Cervicale disectomie

Operatie aan de nekwervels. Cervicale disectomie Operatie aan de nekwervels Cervicale disectomie Uw arts heeft u geadviseerd om een cervicale discectomie operatie te ondergaan om zo de klachten en met name de pijn en/of uitval in de arm te laten verdwijnen.

Nadere informatie

Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols

Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols Operatie wegens carpale tunnelsyndroom bij neurochirurgie in dagbehandeling of polikliniek Uw arts heeft u naar de neurochirurg

Nadere informatie

Schouderkapsel hechten

Schouderkapsel hechten Schouderkapsel hechten (cuff hechten kleine en grote scheur) Orthopedie alle aandacht Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan de schouder. Hierbij zal een scheur in de rotatoren cuff (= geheel van

Nadere informatie

Stabilisatie van de schouder

Stabilisatie van de schouder Stabilisatie van de schouder Operatie aan uw schouder U krijgt binnenkort een operatie aan uw schouder: een stabilisatie van de schouder (Bankart Repair). In deze folder leest u over de voorbereiding op

Nadere informatie

Liesbreukoperatie. bij volwassenen

Liesbreukoperatie. bij volwassenen Liesbreukoperatie bij volwassenen Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een liesbreukoperatie. In deze folder willen we u informatie geven over de opname, de operatie en

Nadere informatie

Correctie van de grote teen

Correctie van de grote teen Correctie van de grote teen Hallux valgus Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer Ziekenhuis opgenomen voor een operatie

Nadere informatie

Borstvorming bij de man. Gynaecomastie

Borstvorming bij de man. Gynaecomastie Borstvorming bij de man Gynaecomastie 2 Deze folder geeft u informatie over borstvorming bij de man (gynaecomastie) en de behandelingsmogelijk heden. Het is goed te realiseren dat voor u persoonlijk de

Nadere informatie

Neerplastiek (schouderoperatie)

Neerplastiek (schouderoperatie) Neerplastiek (schouderoperatie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een operatie aan het schoudergewricht wordt uitgevoerd. Deze operatie wordt in medische termen ook wel Neerplastiek

Nadere informatie

Operatie aan de elleboogzenuw

Operatie aan de elleboogzenuw Operatie aan de elleboogzenuw Ziekenhuis Gelderse Vallei In overleg met uw behandelend specialist, heeft u besloten om u te laten opereren aan een beknelde elleboogzenuw (nervus ulnaris). In deze folder

Nadere informatie

Reconstructie met behulp van eigen weefsel. Transplantatie van huid en vet van de buik. DIEP-lap (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap)

Reconstructie met behulp van eigen weefsel. Transplantatie van huid en vet van de buik. DIEP-lap (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) Reconstructie met behulp van eigen weefsel Transplantatie van huid en vet van de buik. DIEP-lap (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) Het grote voordeel van deze techniek is het feit dat er geen spierweefsel

Nadere informatie

Orthopedie Laterale clavicula resectie

Orthopedie Laterale clavicula resectie Orthopedie Laterale clavicula resectie Inleiding Uw orthopedisch chirurg heeft een operatie aan de schouder geadviseerd. Deze operatie heet een laterale clavicula resectie (weghalen van het buitenste uiteinde

Nadere informatie

H Kijkoperatie (arthroscopie) van de schouder

H Kijkoperatie (arthroscopie) van de schouder H.253069.0715 Kijkoperatie (arthroscopie) van de schouder Inleiding Een arthroscopie is een kijkoperatie in een gewricht. Met deze operatie kan de arts verschillende gewrichtsaandoeningen vaststellen,

Nadere informatie