Praktische opdracht Levensbeschouwing Paranormale genezing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Praktische opdracht Levensbeschouwing Paranormale genezing"

Transcriptie

1 Praktische opdracht Levensbeschouwing Paranormale genezing Praktische-opdracht door een scholier 2869 woorden 11 december ,1 19 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Inhoudsopgave: Inleiding Hoofd en deelvragen Wat is paranormale genezing? De geschiedenis Waarom zou u kunnen kiezen voor paranormale genezing? Wat zegt de bijbel erover? Reiki & homeopathie Krantenartikelen + samenvatting/beschrijving Bronnen Inleiding: Wij maken onze P.O. over paranormale genezing. Tegenwoordig gaan steeds meer mensen naar een paranormaal genezer in plaats van een gewone arts. Meningen er over verschillen maar er zijn veel resultaten geboekt met deze vorm van genezing. Vaak kunnen gewone artsen niet precies zeggen wat er aan de hand is of denken ze dat er niets meer aan te doen is. Dan gaan mensen andere dingen proberen. Als mensen dat een paranormaal genezer bezoeken kan hij misschien wel iets ontdekken. Zij kijken verder dan de normale arts. In de volgende stukjes gaan we de volgende hoofdvraag beantwoorden en de deelvragen die erbij horen. Als eerste de hoofdvraag; wat is paranormale genezing. Dan willen we graag onderzoeken wat de geschiedenis is en hoe het is ontstaan. Het is namelijk best raar als je er nog nooit van hebt gehoord. Verder willen we weten waarom en wanneer je kiest voor paranormale genezing. Wat we ook wel interessant vinden en graag willen weten is wat de bijbel er over zegt. Daar over verschillen de meningen nog het meest. In de bijbel worden ook veel mensen genezen op een andere wijze dan normaal. Verder bespreken we één bepaalde vorm van de paranormale genezing. Er zijn namelijk veel verschillende vormen. Als laatste verzamelen we wat informatie van de genezers zelf, wat zij van hun werk denken. Hoofdvraag: wat is paranormale genezing? Pagina 1 van 7

2 Deelvragen: Wat is de geschiedenis van de paranormale genezing? Waarom zou u kunnen kiezen voor paranormale genezing? Wat zegt de bijbel over paranormale geneeskunde? Twee specifieke vormen van paranormale genezing beschreven. Een paranormaal genezers over hun werk. Wat is paranormale genezing? Paranormale genezing is een geneeswijze die niet via de gewone wijze gaat. Een normale waarneming gaat altijd via de zintuigen en heeft altijd betrekking op iets waarmee je in het hier en nu contact hebt. Maar mensen kunnen ook dromen en fantaseren. Daarvoor heb je de zintuigen niet nodig en ook de eis van plaats en tijd geldt niet. Wel is de bron van een droom of herinnering altijd een 'echte waarneming', iets wat je opvist uit je geheugen. Daarin zit het verschil met een paranormale waarneming. Dit is een indruk die je hebt van wat iemand anders denkt of voelt, of van wat ergens anders gebeurt, zonder dat je dit door logisch denken te weten kon komen. Je 'ziet' iets, maar bent niet in de buurt om het te kunnen zien. Je raakt 'zomaar' op de hoogte van gedachten van een ander. Je kunt een voorwerp verplaatsen zonder je handen te gebruiken. Telepathie en helderziendheid komen veel voor, psychokinese is heel zeldzaam. De meeste paragnosten kunnen pijnen stillen, vermisten terugvinden, ziekten verbeteren en gebeurtenissen zien aankomen. De geschiedenis van de paranormale genezing Het begint allemaal met de Tasters. Dat zijn heel gelukkige mensen; best tevreden met hun bestaan. In het begin waren ze misschien wat primitief, maar in de loop der eeuwen hebben ze aardig wat hulpmiddelen uitgevonden om hun leven aangenamer te maken. Dan word er iets ontdekt in het land van de Tasters. Er schijnen tasters te zijn, die heel abnormale dingen kunnen. Dingen die voor een gewone taster onmogelijk zijn. Bijvoorbeeld een ruimte niet betreden en toch precies weten wat er in die ruimte is,een obstakel zo ver van te voren tasten, dat dat bijna onmogelijk schijnt, of weten hoe een medetaster aanvoelt, zonder hem aan te raken. Al gauw worden die 'alternatieve' of 'paranormale' tasters Heldertasters genoemd. Ze zeggen dat ze kunnen waarnemen in een andere werkelijkheid, een werkelijkheid die zij 'licht' noemen. Er worden wetenschappelijke experimenten opgezet om een en ander te controleren. Uitkomst : soms slagen de experimenten wel, maar even vaak slagen ze ook niet. Volgens de meeste tasters bedonderen ze de boel gewoon. Maar toch kan er een kern van waarheid in zitten. Er schijnen namelijk heldertasters te zijn die kunnen waarnemen wat zich bevindt in een volkomen afgesloten ruimte, mits die ruimte voorzien is van een keiharde ondoordringbare substantie die zij 'glas' noemen. Maar ook hier gaan niet alle experimenten goed. Soms lukt het wel, soms lukt het niet. Zelfs bij voldoende aanwezigheid van die geheimzinnige substantie 'licht' of glas. Dan zeggen ze dat het glas vuil is. Maar dat is moeilijk te geloven. Zo komen er op een gegeven moment ook zieners. Precies hetzelfde verhaal. Ze kunnen exact hetzelfde Pagina 2 van 7

3 met licht en glas. En zo zijn er niet alleen heldertasters maar ook helderzieners. Zij gebruiken begrippen als: magnetiseren, healen, Reiki en genezende energie. Waarom zou u kunnen kiezen voor paranormale genezing? Er zijn veel mensen die klachten hebben die via de normale geneeswijzen niet verholpen kunnen worden. Klachten die de patiënt in sommige gevallen jaren achter elkaar behoorlijk in de greep kunnen houden. Hierdoor kan het dat het normale dagelijks functioneren een steeds groter probleem worden. En dat nadat ze vaak onderzoeken en behandelmethoden hebben ondergaan die niets hebben geholpen. Dan krijgen de mensen vaak te horen dat ze er mee "moet leren leven", of wordt er in sommige gevallen gezegd dat het probleem "tussen de oren zit". Maar vaak is er meer mogelijk. Ze noemen het vitaliserende therapie. In meerdere gevallen zijn duidelijke verbeteringen geconstateerd en zijn mensen geheel vrij van klachten geworden. Ondanks de grote vooruitgang van de hedendaagse geneeskunde, komt het regelmatig voor dat via de paranormale genezingsmethode blokkades in het lichaam worden gevonden, die tot dusver niet via een andere methode vastgesteld en gelokaliseerd waren. Vaak ligt de oorzaak van de problemen dan ook op een heel andere plaats in het lichaam dan waar de mensen de klacht(en) voelen. Een veel voorkomende manier van behandelen is het opleggen van de handen en het maken van strijkende bewegingen langs het lichaam. Ook behandeling op afstand is mogelijk. Therapeuten stellen zich in op de lichamelijke, emotionele en geestelijke toestand van de patiënt Wat de bijbel zegt over paranormale geneeskunde Paranormaal wil zeggen: naast het normale of boven het normale (bovennatuurlijk). Het betreft verschijnselen die met die huidige wetenschappelijke kennis niet te verklaren is. Paranormale begaafdheden zijn een soort charisma van de satan, Gods imitator. Paranormale begaafdheden worden door satan uitgedeeld en voor degenen die niet waakzaam zijn lijken ze op de gaven van de heilige Geest. Veel mensen denken dat het een gave van God is, waarmee ze anderen helpen. Men wordt dan een instrument van de Satan. Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen. (1 Tim. 4:1) In de Bijbel (ongeveer 510 plaatsen en in 1240 verzen) waarschuwt God ons voor de zonde van afgoderij en occultisme. Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. (1 Joh. 4:1) Mensen die paranormale gaven hebben zijn er al vanaf de zondeval. Satan probeert zijn volgers bij hem te krijgen en te houden. En dus zal hij bij die paranormale geneeskunde toch kleine succesjes laten ontstaan, Pagina 3 van 7

4 zodat mensen zullen zeggen: "Zie je wel: 't werkt!". De kleine succesjes veranderen vaak in kwakkelende, (occulte) medicijnafhankelijke gezondheid. En mensen kunnen hierdoor ook depressief raken. En zelfs Christenen lopen achter de Christelijke varianten van dit soort genezers aan, terwijl God ons dat in de Bijbel nadrukkelijk verbiedt. Twee specifieke vormen in de paranormale genezing beschreven: Reiki. Het geven van Reiki ontspant lichaam en geest en daardoor ondersteunt het ook het zelfgenezend vermogen van de ontvanger. De ontvanger van Reiki kan bewust of onbewust bepalen wat zij met de energie doet. Door Reiki treedt er altijd een bepaalde verbetering op en daardoor leidt het vaak tot een grotere bewustwording en verandering van inzichten, levensstijl en gewoonten. Je kunt met Reiki ook andere heelmethodes ondersteunen. Als je bijvoorbeeld medicijnen van je arts krijg kan het zijn dat ze beter hun werk doen en dan kan je het sneller afbouwen. En belangrijk punt is dat alle geneeswijzen ten behoeve van de mens (dier en plant) zijn, er is niet een juiste behandeling. Als er een geneeswijze is die doet alsof die geneeswijze de enige juiste is en alle andere behandelingen fout. Dan is dit een vorm die niet aan te raden is. Als het tussen de ontvanger en de gever van de behandeling niet goed klikt kan je beter stoppen, want dit blokkeert namelijk de doorstroming van energie. Het kan ook zijn dat de ontvanger een hele andere vorm van geneeswijze nodig heeft. Als iemand een blinde darmontsteking heeft, zou een Reiki behandeling het alleen maar erger maken. Hij moet dan eerst naar het ziekenhuis dan heeft Reiki dus geen zin. Iemand die behandelingen geeft is een mens en niet altijd in staat om wonderen te verrichten. Ook al zijn deze de wereld nog niet uit. Men mag niet verwachten dat ziektes altijd voorkomen kunnen worden of dat iedere zieke geneest. Verder is het belangrijk te weten dat door de geleidelijke en zachte straling die wordt toegepast, een geleidelijke en rustige genezing zal plaats vinden. "Lichaam en geest zijn één en in dat besef leven we ons leven in vrede en geluk. We helen onszelf en de kwalen van anderen, daarbij ons eigen levensgeluk en dat van anderen te vergroten en te versterken. Dat is het doel van Usui Reiki Ryoho." Homeopathie: Homeopathie is een zogenaamde empirische geneesmethode, dat wil zeggen, een methode die door veel onderzoek en ervaring tot stand is gekomen (u leest meer over de ontwikkeling en geschiedenis van homeopathie in hoofdstuk 3). Na een uitgebreid gesprek met de homeopaat, kiest deze een homepathisch middel uit. De gesprekken duren in het algemeen vrij lang, omdat zowel fysieke als mentale klachten door de patiënt besproken worden. Er zijn een aantal kenmerkende principes van homeopathie: - Er wordt gebruik gemaakt van de tweeledige werking van allerlei stoffen. Een (giftige) stof, die bij Pagina 4 van 7

5 gezonde mensen bepaalde ziektesymptomen opwekt, kan dezelfde symptomen bij zieke mensen juist verwijderen of verminderen. Dit principe wordt het gelijksoortigheidprincipe genoemd, en is de basis van de klassieke homeopathie. - Het uitgangspunt dat ieder mens een uniek wezen is en daarom een uniek of individueel geneesmiddel nodig heeft - Het bereiden van geneesmiddelen door afwisselend verdunnen en schudden van de uitgangsstof - De mens wordt bekeken als één geheel, lichaam en de geest staan met elkaar in contact en hebben invloed op elkaar. Deze visie wordt een holistische mensvisie genoemd. Enkele andere natuurlijke geneesmethoden maken ook gebruik van deze visie. Paranormale genezers over hun werk: We hebben een video band gekeken met een televisie uitzending er op van het programma rondom 10. Daarin waren veel paragnosten uitgenodigd. Er werd over gediscussieerd en er werden een paar test gedaan. Ze zeiden vooral dat als je negatief gebruik maakt van je geve dat hij dan niet meer werkt. Ze krijgen dan niets meer door of ze krijgen foutieve informatie door. Je moet heel sociaal voelend zijn en er voorzichtig mee om gaan. Er zijn ook paragnosten die visioenen krijgen van de toekomst. Ook kunnen sommige voorwerpen plaatsen in toekomst of persoon, maar tijd is heel moeilijk. Ook de combinatie geloof en het zijn van een paragnost is lastig. Volgens gelovigen is het namelijk duivels als je zo n gave hebt. In de tv show werd ook een test gehouden. Verschillende paragnosten kregen een grote enveloppe met daarin een foto van iemand. Ze moeten proberen te omschrijven hoe de persoon op de foto er ongeveer uitziet. Dit zou een goed bewijs zijn voor mensen die denken dat het kwakzalvers zijn. Er was er namelijk niet één die het niet een beetje kon omschrijven. Ze konden allemaal wel aardig omschrijven hoe de persoon eruit zag zonder de enveloppe te openen. Zo werden er veel ervaringen gedeeld en werd er veel besproken over dit onderwerp. Zo zijn er paragnosten die helemaal gek worden van hun gave. Ze kunnen het niet meer van zich af zetten. Krantenartikelen: Artikel uit De Gelderlander van 'Ieder kind wordt paranormaal begaafd geboren' Door PETER AANSORGH VARSSEVELD - Via stemmen vanuit de 'gene zijde' wordt hij gewaar wat mensen mankeren. Sterker nog: hij krijgt ook door hoe hij zieke mensen kan hèlpen. Freddy Kaak is, zegt hij, altijd al paranormaal begaafd geweest. Volgens hem wordt ieder kind met die gave geboren. Je moet het alleen ontdekken natuurlijk. En wat ook heel belangrijk is", zegt hij ernstig, je moet een boel weten over allerlei ziektes." Had Kaak (41), woonachtig in Terborg, al zo'n jaar of zes een praktijk aan huis; sinds kort beschikt hij over een 'professionele praktijk' in de Varsseveldse Schoolstraat. De bovenzintuiglijk waarnemer heeft het al flink druk('ik krijg zelfs patiënten uit België en Duitsland'). Zijn nieuwe onderkomen, een ruime goed geoutilleerde behandel- annex spreekkamer, en een wachtruimte, oogt indrukwekkend. Naast veel paramedische apparatuur -voor een leek onherkenbare attributen-staan er een groot bureau en een flinke boekenkast vol belangwekkende boeken met titels als: Orthica, Pagina 5 van 7

6 Astrologie, acupressuur, Drogist & Zelfzorg, Tumortherapie en Heilpraktiker. Hier staat jarenlange studie", verzekert Kaak, en ik studeer nog steeds. Want je moet natuurlijk wel bijblijven hè?" Bewijzen van de zware scholing hangen her en der keurig ingelijst aan de muur. Freddy Kaak lacht geamuseerd als de geëxposeerde diploma's ter sprake komen. Dat is nog niks hoor. Wat je hier ziet is echt peanuts. Ik heb er nog wel zo'n stapel van", gebaart hij middels een respectabele ruimte tussen beide handen. Maar ja, je kunt niet élles ophangen natuurlijk." De paranormaal genezer behandelt een breed scala aan ziektes en psychische stoornissen. Trauma's, stress, allergieën, zwakte van de organen. Voor de geïnteresseerde ligt een hele lijst klaar met namen van kwalen waarvoor behandeling mogelijk is. Toch houd ik mijn patiënten altijd voor: ga eerst langs de reguliere arts. En als die het niet meer weet kom je bij mij." Zodoende, onthult Kaak, heeft hij dus ook veel contacten met huisartsen in de regio. "Vaak verwijzen zij mensen naar mij. Ook komen hier geregeld patiënten die er al een lange vruchteloze weg langs het Riagg of een andere hulpverlenende instelling op hebben zitten." Wie heeft Kaak als grote voorbeeld. Jomanda? Nee hoor", zegt hij beslist. "Mijn meester is wijlen Gerard Croiset uit Utrecht. Ik heb natuurlijk voor iedereen respect en ieder doet het op zijn eigen manier, maar", concludeert hij beslist, "er zit natuurlijk veel kaf onder het koren. Op paranormaalbeurzen zie je het ook. Zeven van de tien zitten daar te demonstreren zonder een gedegen HBO-opleiding. Amateurisme is echt gevaarlijk." Tot slot wil hij, met behulp van een in de praktijk aanwezige dame die zich als proefkonijn opwerpt, nog wel even een paramedisch instrument demonstreren. Het apparaat, 'Multi-wave' genaamd, komt uit Amerika en het functioneert op elektriciteit. Met dit ding stuur ik ionen door iemands lichaam. Die vernietigen onder andere foute virussen, schimmels en bacteriën.maar het apparaat is multifunctioneel. Het kan iemand die totaal verzwakt is door stress of overspannenheidook nieuwe energie geven. Het laadt je lijf en je hersenen als het ware weer op."helaas niet alle consulten worden door de verzekering vergoed. Er zijn enkele maatschappijen, Amicon bijvoorbeeld, die acupunctuurbehandelingen compenseren. Maar een aanpak via iriscopie of wichelroedelopen krijgt een patiënt niet vergoed." Kaak zegt dat de verzekeraars er wel op studeren omdat steeds meer mensen gebruik maken van paranormale geneeskunde. Artikel uit De Gelderlander van 'Ieder kind wordt paranormaal begaafd geboren' Dit krantenartikel gaat over Freddy Kaak. Freddy Kaak is 41 jaar en woont in Terborg. Hij heeft zijn eigen praktijk. Kaak is zijn hele leven al paranormaal begaafd is geweest. Volgens hem wordt ieder kind met die gave geboren, maar dit moet ontdekt worden. De paranormaal genezer behandelt vele ziektes en psychische stoornissen, zoals Trauma's, stress, allergieën en zwakte van de organen. Kaak vindt wel dat zijn patiënten eerst langs de gewone arts moeten langsgaan, voordat ze bij hem komen. Kaak geeft als voorbeeld van één van zijn paramedische instrumenten de 'Multi-wave'. Dit ding stuurt ionen door iemands lichaam. Die vernietigen onder andere foute virussen, schimmels en bacteriën. Het kan iemand die totaal verzwakt is door stress of overspannenheid ook nieuwe energie geven. Het laadt je lijf en je hersenen als het ware weer op." Artikel uit De Gelderlander van Pagina 6 van 7

7 Genezer Kempink mag werken in Bocholt Door onze verslaggever AALTEN - Een uitspraak van het hoogste gerechtshof in Duitsland heeft voor Aaltenaar Hans Kempink de weg geopend om met zijn praktijk als paranormaal genezer naar Bocholt te verhuizen. Tot dusver werd voor een dergelijke praktijk in Duitsland geen licentie verleend. Daarom weken veel genezers uit naar de Nederlandse grensstreek. Hans Kempink had aan de Prinsenstraat in Aalten zijn praktijk, maar volgens eigen inschatting was 99 procent van zijn klantenkring Duits. Hij werkte al samen met een Sozialarbeiter (psychische hulpverlener) en iemand die de Bach bloesemtherapie toepast. Vanaf 1 september is Hans als erkend Heilpraktiker gevestigd aan de Rebenstrasse 44 in Bocholt, in een voormalig bankpand. De gehuurde praktijkruimte in Aalten gaat terug naar De Woonplaats. Maar al op 16 augustus is de verhuizing. Het voordeel van de plek in Bocholt is, zegt Hans, dat deze vlak bij het busstation ligt. In mei sprak het hoogste Duitse gerechtshof een paranormaal genezer vrij, die was gedagvaard op verdenking van illegale praktijkuitoefening. De hierdoor ontstane jurisprudentie maakt de vestiging van paranormaal genezers in Duitsland voorgoed mogelijk, zo stelt Kempink. "Dit is mijn grote kans." Hij blijft in Bocholt op de oude voet samenwerken met de beide andere therapeuten Bronnen: Rondom 10: aflevering Yomanda 1994 Rondom 10: aflevering paragnost & paranormale genezing en de links die aan deze sites zijn verbonden. Pagina 7 van 7

Homeopathie voor paarden

Homeopathie voor paarden Artikel: http://horsefulness.be/homeopathie-voor-paarden/ site van Horsefulness van Karine Vanderborre Homeopathie voor paarden Homeopathie, niet iedereen heeft er vertrouwen in Ikzelf sta er volledig

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Paranormale ervaringen. Joke Mol

Paranormale ervaringen. Joke Mol Paranormale ervaringen Joke Mol Eerdere uitgaven: Oorlogsdagboek van mijn vader 2013 Gedichtenbundel Vanuit de ziel 2015 Ontwerp cover : Frank Wansink Auteur: Joke Mol ISBN: 9789402140835 Eerste druk:

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

6,9. Werkstuk door een scholier 3026 woorden 29 februari keer beoordeeld. Levensbeschouwing

6,9. Werkstuk door een scholier 3026 woorden 29 februari keer beoordeeld. Levensbeschouwing Werkstuk door een scholier 3026 woorden 29 februari 2004 6,9 105 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Wat verstaat men onder paranormale verschijnselen? Het paranormale gaat niet over spoken en tovenarij,

Nadere informatie

REIKI. Bundel 1. Verzamelde artikelen Reiki Online. reikionline.info

REIKI. Bundel 1. Verzamelde artikelen Reiki Online. reikionline.info REIKI Bundel 1 Verzamelde artikelen Reiki Online reikionline.info Inhoud De geschiedenis van Reiki Wat is Reiki Reiki Master gezocht De inwijding Blokkades Wat is een Chakra Wat is een Aura Verzamelde

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Let op: de vergoeding van homeopathie vanuit de aanvullende zorgverzekering komt niet ten laste van het verplichte eigen risico.

Let op: de vergoeding van homeopathie vanuit de aanvullende zorgverzekering komt niet ten laste van het verplichte eigen risico. Hoewel er verschillende vormen van homeopathie zijn, is de klassieke homeopathie het meest bekend in Nederland. Deze complementaire geneeswijze vindt zijn basis in het gelijksoortigheidsbeginsel. Dit beginsel

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Integrale lichaamsmassage

Integrale lichaamsmassage Integrale lichaamsmassage Eindtermen theorie: - De therapeut heeft kennis van anatomie/fysiologie en pathologie m.b.t. Integrale lichaamsmassage; - De therapeut is zich ervan bewust dat een massage behandeling

Nadere informatie

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen

Delier. Informatie voor familie en betrokkenen Delier Informatie voor familie en betrokkenen Inleiding Op onze verpleegafdeling is een familielid, vriend(in) of kennis van u opgenomen. Tijdens uw bezoek aan de patiënt heeft u waarschijnlijk gemerkt

Nadere informatie

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg

Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel en geestelijke gezondheidszorg Informatie voor cliënten Cliënten en geestelijke gezondheidszorg Slachtoffers van mensenhandel hebben vaak nare dingen meegemaakt. Ze zijn geschokt

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het gaat om aanraken vandaag. Aanrakingen die mensen beter maken. Heilzame, helende aanrakingen. De verhalen van vandaag uit het evangelie van Marcus

Nadere informatie

Wat is Reiki? De bijbel en Reiki zijn het er allebei over eens dat de mens bestaat uit een GEEST een ZIEL en een LICHAAM.

Wat is Reiki? De bijbel en Reiki zijn het er allebei over eens dat de mens bestaat uit een GEEST een ZIEL en een LICHAAM. Wat is Reiki? REIKI staat voor universele levensenergie. Deze leer is afkomstig uit het Japanse Boeddhisme. In het Japans betekent REI geest en KI energie ; het is dus de leer van de geestesenergie. Het

Nadere informatie

Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid The essential art of healing. Vegatest. Acupunctuur. Kruidengeneeskunde. Begeleiding bij bewustzijnsprocessen

Centrum voor Vitaliteit en Gezondheid The essential art of healing. Vegatest. Acupunctuur. Kruidengeneeskunde. Begeleiding bij bewustzijnsprocessen Vegatest Acupunctuur Kruidengeneeskunde Begeleiding bij bewustzijnsprocessen Orthomoleculaire geneeskunde NES Health Scan Scenar-therapie Homeopathie StiffnoGraph Asyra-Pro Preventie Centrum voor Vitaliteit

Nadere informatie

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 15 april 2013 Amersfoort

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 15 april 2013 Amersfoort Hoop doet leven, al is het maar voor even Corine Nierop- van Baalen canierop@diaconessenhuis.nl 15 april 2013 Amersfoort Inhoud Betekenis hoop palliatieve patiënten met kanker Moeilijkheden die hulpverleners

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Samenvatting Mensen ABC

Samenvatting Mensen ABC Samenvatting Mensen ABC Week 1ABC: Wie zijn wij? Info: Wie zijn wij mensen Mensen zijn verschillend. Iedereen is anders, niemand is hetzelfde. Dat noem je uniek. Een mens heeft een skelet van botten. Daarom

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

POST TRAUMATISCH STRESS SYNDROOM PTSS

POST TRAUMATISCH STRESS SYNDROOM PTSS POST TRAUMATISCH STRESS SYNDROOM PTSS Inleiding Schokkende gebeurtenissen zoals ongelukken, lichamelijk of seksueel geweld, huiselijk geweld, incest, natuurrampen en oorlogsgeweld kunnen wonden en kwetsingen

Nadere informatie

Heeft u gezondheidsklachten? Of wilt u simpelweg een betere gezondheid? Dan is homeopathie wellicht iets voor u.

Heeft u gezondheidsklachten? Of wilt u simpelweg een betere gezondheid? Dan is homeopathie wellicht iets voor u. Heeft u gezondheidsklachten? Of wilt u simpelweg een betere gezondheid? Dan is homeopathie wellicht iets voor u. Wat is homeopathie? Homeopathie is een geneeswijze die aanvullend werkt op de zorg van huisarts

Nadere informatie

Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme

Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme Werkstuk Levensbeschouwing Boeddhisme Werkstuk door een scholier 1997 woorden 8 april 2001 5,1 112 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing 1) Geef een korte omschrijving wat het boeddhisme volgens jou voor

Nadere informatie

In de war? Op de Intensive Care

In de war? Op de Intensive Care In de war? Op de Intensive Care Albert Schweitzer ziekenhuis juni 2015 pavo 1168 Inleiding Uw partner of familielid is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen op de Intensive Care. Waarschijnlijk

Nadere informatie

Ergotherapie. Beter voor elkaar

Ergotherapie. Beter voor elkaar Ergotherapie Beter voor elkaar Ergotherapie in het Ikazia Ziekenhuis en daarbuiten Deze folder informeert u over ergotherapie in het Ikazia Ziekenhuis en daarbuiten. Heeft u na het lezen van deze folder

Nadere informatie

De ultieme droom van de professor is. om planten resistent te maken tegen ziekten.

De ultieme droom van de professor is. om planten resistent te maken tegen ziekten. om planten resistent te maken tegen ziekten. 1 om mensen te leren hoe belangrijk taal is in de geschiedenis van Nederland. 2 om een voor iedereen een goede sport- of bewegingsvorm te vinden. 3 dat scholieren,

Nadere informatie

Het culturele interview Nederlandse versie Hans Rohlof, Noa Loevy, Lineke Sassen & Stephanie Helmich

Het culturele interview Nederlandse versie Hans Rohlof, Noa Loevy, Lineke Sassen & Stephanie Helmich Het culturele interview Nederlandse versie Hans Rohlof, Noa Loevy, Lineke Sassen & Stephanie Helmich Samenvatting anamnese en ziekte geschiedenis Wordt uit het dossier ingevuld voorafgaand aan het gesprek.

Nadere informatie

In de war? Op de Intensive Care

In de war? Op de Intensive Care In de war? Op de Intensive Care Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo. Inleiding Uw partner of familielid is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen op de Intensive Care.

Nadere informatie

Werkstuk ANW Gentherapie

Werkstuk ANW Gentherapie Werkstuk ANW Gentherapie Werkstuk door een scholier 2605 woorden 27 april 2003 5,8 40 keer beoordeeld Vak ANW Inleiding Het onderwerp dat wij hebben gekozen is: genezen met gentherapie. Wij hebben voor

Nadere informatie

Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad in deze viering en door deze verkondiging.

Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad in deze viering en door deze verkondiging. Overdenking zondag 29 januari 2017 kleur groen Ds. A.J. Wouda Psalm 37: 1-11 en Matteüs 5: 1-12 4 e zondag van Epifanie Gemeente van Christus, geliefde mensen van God, Gelukkig ben je Dat is de rode draad

Nadere informatie

Fytotherapeutisch anamneseformulier

Fytotherapeutisch anamneseformulier Fytotherapeutisch anamneseformulier Dit formulier is bedoeld om een eerste indruk van uw klachten te krijgen. Het dient als basis voor een consult. Aan de hand van uw antwoorden zal ik u waarschijnlijk

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Want God zal hen troosten. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben. Wat is dat voor uitspraak op een dag als vandaag? We herdenken vandaag onze geliefde doden. Mensen

Nadere informatie

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld

Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld Wie wil geen vervuld leven? 7 Een comfortabel leven 11 Een gezond leven 17 Een leven in geluk en liefde 23 Liefde beoefenen 29 Oefen je binnenwereld meer liefde 39 Oefen je met de buitenwereld meer evenwicht

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Alternatieve geneeswijzen. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Alternatieve geneeswijzen Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Alternatieve geneeskunde 3 Homeopathie 5 Fytotherapie 9 Orthomoleculaire geneeskunde

Nadere informatie

Alternatieve behandelmethoden Mening en ervaring van mensen met reuma

Alternatieve behandelmethoden Mening en ervaring van mensen met reuma Alternatieve behandelmethoden Mening en ervaring van mensen met reuma 4 juli 2014 Drs. Patrick Pijnenburg Senior Marktonderzoeker Reumafonds Achtergrond Onderzoek onder het Reumafonds Panel (3.742 leden)

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Achtergronden. De verslaving. Controleverlies

Achtergronden. De verslaving. Controleverlies Achtergronden We beschouwen verslaving vandaag als een ziekte. Door veranderingen in de hersenen zijn verslaafden niet goed in staat om hun innamegedrag onder controle te houden. Een verslaafde drinker

Nadere informatie

Energie kan niet liegen. Energie is niet tastbaar maar het is wetenschappelijk bewezen dat het wel

Energie kan niet liegen. Energie is niet tastbaar maar het is wetenschappelijk bewezen dat het wel Energie kan niet liegen. Energie is niet tastbaar maar het is wetenschappelijk bewezen dat het wel VEINE 36 degelijk bestaat. TEKST: RENÉE RUISCH FOTOGRAFIE: BIJZONDER FOTOGRAFIE ENERGETISCHE IK BEN NOGAL

Nadere informatie

Jezus en jij. Eerste Communieproject - les Jij bent gedoopt

Jezus en jij. Eerste Communieproject - les Jij bent gedoopt Eerste Communieproject - les 9 57 Jezus en jij Jij bent gedoopt In les 8 hebben we geleerd dat Jezus bij ons blijft. Hoe doet Hij dat? Dat kan omdat Hij de KERK heeft gesticht. De kerk is niet alleen een

Nadere informatie

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 3 december 2014 Ede

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 3 december 2014 Ede Hoop doet leven, al is het maar voor even Corine Nierop- van Baalen canierop@diaconessenhuis.nl 3 december 2014 Ede Inhoud Betekenis hoop palliatieve patiënten met kanker Moeilijkheden die hulpverleners

Nadere informatie

Zorg door alternatieve geneeswijzen

Zorg door alternatieve geneeswijzen Zorg door alternatieve geneeswijzen Alternatieve geneeswijzen Inhoud Alternatieve geneeskunde 3 Homeopathie 6 Fytotherapie 8 Orthomoleculaire geneeskunde 10 Advies 11 Alternatieve geneeswijzen is een verzamelnaam

Nadere informatie

Acute verwardheid of delier

Acute verwardheid of delier Acute verwardheid of delier Beter voor elkaar Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor patiënten die worden opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis. Zoals de verpleegkundige aan u heeft

Nadere informatie

Tinnitus / oorsuizen. KNO-heelkunde. Beter voor elkaar

Tinnitus / oorsuizen. KNO-heelkunde. Beter voor elkaar Tinnitus / oorsuizen KNO-heelkunde Beter voor elkaar 2 TINNITUS / OORSUIZEN (Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van NVVS en KNO vereniging) Inleiding U wilt meer weten over tinnitus klachten of

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Efeziërs 2, 5-7 Ochtenddienst Broeders en zusters, deze dienst staat in het thema: God zegt u: u mag er zijn. Dit naar aanleiding van de gemeenteschets die op 13

Nadere informatie

In de war? Informatie voor familie van patiënten met acuut optredende verwardheid

In de war? Informatie voor familie van patiënten met acuut optredende verwardheid In de war? Informatie voor familie van patiënten met acuut optredende verwardheid Inleiding Uw familielid, partner of kennis is in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen. Waarschijnlijk heeft u gemerkt

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Marcus 8, Middagdienst

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Marcus 8, Middagdienst Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Marcus 8, 21-26 Middagdienst Broeders en zusters, de Here wil ons in deze dienst voor de vraag stellen of wij Hem werkelijk liefhebben. Of wij zijn liefde ook willen

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Taboe. Door mijn verhaal te vertellen wil ik graag het taboe verbreken, dat heerst over mensen die getraumatiseerd zijn door hun verleden.

Taboe. Door mijn verhaal te vertellen wil ik graag het taboe verbreken, dat heerst over mensen die getraumatiseerd zijn door hun verleden. Taboe Door mijn verhaal te vertellen wil ik graag het taboe verbreken, dat heerst over mensen die getraumatiseerd zijn door hun verleden. Sommigen hebben er angst-, dwangmatige of psychische stoornissen

Nadere informatie

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015

Praktijk Avana. Nieuwsbrief September 2015 Praktijk Avana Nieuwsbrief September 2015 Beste nieuwsbrieflezer, IK wil graag een behandelmethode, die ik zelf heel graag gebruik, onder de aandacht brengen Waarom? Omdat deze behandeling zo ontzettend

Nadere informatie

De patiënt met acuut optredende verwardheid (delier)

De patiënt met acuut optredende verwardheid (delier) De patiënt met acuut optredende verwardheid (delier) De patiënt met acuut optredende verwardheid/delier Uw familielid, vriend(in) of kennis is opgenomen vanwege een ziekte, een ongeval en/of een operatie.

Nadere informatie

waarheid is. De genade vergeeft maar maakt ook vrij van de zonde zoals in Romeinen 6:14 staat: Een eeuwig gewicht van heerlijkheid 2 Cor.

waarheid is. De genade vergeeft maar maakt ook vrij van de zonde zoals in Romeinen 6:14 staat: Een eeuwig gewicht van heerlijkheid 2 Cor. - 1 - Een eeuwig gewicht van heerlijkheid 2 Cor. 4:6/18 6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der

Nadere informatie

Energietherapie is een therapie die gebaseerd is op een holistische benadering van ons

Energietherapie is een therapie die gebaseerd is op een holistische benadering van ons Tarieven: Het tarief van een behandeling is 65 euro. Mocht u verhinderd zijn voor uw afspraak, gelieve dit minimaal 24 uur van te voren te annuleren. Dit om het mogelijk te maken om nog een andere cliënt

Nadere informatie

Verkondiging bij Zacharia 4: 1-14 en bij Marcus 8: zondag 2 september 2018 Ds. D.J.A. Snijders

Verkondiging bij Zacharia 4: 1-14 en bij Marcus 8: zondag 2 september 2018 Ds. D.J.A. Snijders Verkondiging bij Zacharia 4: 1-14 en bij Marcus 8: 22-26 zondag 2 september 2018 Ds. D.J.A. Snijders Wat zie je? Kijk eens goed, wat zie je? Ik zie wel wat, maar wat betekent het? Weet je dat niet? Nee,

Nadere informatie

Raphaël kan u, uw geliefden genezen, als u hem hierom vraagt!

Raphaël kan u, uw geliefden genezen, als u hem hierom vraagt! Raphaël kan u, uw geliefden genezen, als u hem hierom vraagt! De Engelen hebben de sleutel tot een pijnvrij leven. Een boek gemaakt voor alle mensen, alle rassen, alle geloven of geen geloof. Ziekten en

Nadere informatie

1 Johannes 2,12-14 Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2,12-14 Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

Onderwerp: Acute verwardheid of delier

Onderwerp: Acute verwardheid of delier Onderwerp: 1 Informatie over acute verwardheid of delier Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is bedoeld voor patiënten die worden opgenomen in het Ikazia Ziekenhuis. Zoals de verpleegkundige aan

Nadere informatie

Wie weet. Jan C. den Hertog. Relibris. raden naar kansen en betekenissen

Wie weet. Jan C. den Hertog. Relibris. raden naar kansen en betekenissen Wie weet raden naar kansen en betekenissen Jan C. den Hertog Relibris Colofon ISBN 978 90 5302 020 3 Productie 2010 uitgeverij relibris, Gorinchem/Utrecht www.relibris.nl Niets uit deze uitgave mag verveelvuldigd

Nadere informatie

Geloof tegenover gevoelens

Geloof tegenover gevoelens Kenneth Hagins Geloofsles nr. 7 Geloof tegenover gevoelens Centrale waarheid: Een formule voor geloof is: 1) Zoek in Gods Woord naar een belofte die betrekking heeft op wat u nodig heeft, 2) Geloof Gods

Nadere informatie

Het Teken van de Messias. Nr [ E] Het Teken van de Messias (Of: 'U KRIJGT WAT U VERWACHT' ) EERSTE PAASDAG

Het Teken van de Messias. Nr [ E] Het Teken van de Messias (Of: 'U KRIJGT WAT U VERWACHT' ) EERSTE PAASDAG Nr. 1159 [59-0329E] Het Teken van de Messias (Of: 'U KRIJGT WAT U VERWACHT' ) EERSTE PAASDAG ZONDAG-AVOND, 29 MAART 1959 - JEFFERSONVILLE U.S.A. Vertaling: - GESPROKEN WOORD UITGAVEN - 1995 Een GENEZINGS-DIENST,

Nadere informatie

Aartsengel Rafaël bevordert gezondheid en genezing.

Aartsengel Rafaël bevordert gezondheid en genezing. Aartsengel Rafaël bevordert gezondheid en genezing. Ziekten, geestelijke problemen? Rafaël helpt je erbij! De Engelen hebben de sleutel tot een pijnvrij leven. Aartsengel Rafaël maakt van skeptici, mensen

Nadere informatie

Over leiding gesproken

Over leiding gesproken Over leiding gesproken Hoe leidt de Heilige Geest mij? Ankerlezing Gouda 20 februari 2017 Dr G.C. Vreugdenhil 1 Verlangen en verlegenheid Wat wil God dat ik doe? (werk, wonen, relatie, etc.) Hoe leiding

Nadere informatie

DAG 1: Voorbeelden Lees Johannes 13:12-17 Als je van lego iets gaat bouwen, gebruikt je vaak een voorbeeld. Dat voorbeeld maak je na. Ook op school gebruik je vaak voorbeelden. Bij schrijven, bij knutselen

Nadere informatie

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 1 juni 2015 Breda

Hoop doet leven, al is het maar voor even. Corine Nierop- van Baalen 1 juni 2015 Breda Hoop doet leven, al is het maar voor even Corine Nierop- van Baalen canierop@diaconessenhuis.nl 1 juni 2015 Breda Inhoud Betekenis hoop palliatieve patiënten met kanker Moeilijkheden die hulpverleners

Nadere informatie

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn?

Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? Paranormaal of psychisch gestoord? Wat te doen als er problemen zijn? door Kees Aaldijk transpersoonlijk coach en therapeut 06-142 742 93 www.transpersoonlijk.nl gepubliceerd in Spiegelbeeld januari 2010

Nadere informatie

Hypnotherapie Heemskerk. Extra informatie behandeling & hypnose

Hypnotherapie Heemskerk. Extra informatie behandeling & hypnose Hypnotherapie Heemskerk Extra informatie behandeling & hypnose Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Wat is hypnotherapie / hypnose? De invloed van het onderbewustzijn Wat gebeurt er tijdens een hypnose-behandeling?

Nadere informatie

1,6. Praktische-opdracht door een scholier 1765 woorden 25 november keer beoordeeld

1,6. Praktische-opdracht door een scholier 1765 woorden 25 november keer beoordeeld Praktische-opdracht door een scholier 1765 woorden 25 november 2003 1,6 86 keer beoordeeld Vak ANW Magnetiseren / Alternatieve geneeswijze(n) Handoplegging/ magnetiseren is een genezingsmethode die al

Nadere informatie

Wat is er dan wel mogelijk?

Wat is er dan wel mogelijk? Tinnitus oorsuizen 2 U heeft een KNO-arts geconsulteerd in verband met tinnitusklachten. Mogelijk heeft u na dit consult nog vragen. Deze brochure is bedoeld om u iets meer te vertellen over tinnitus en

Nadere informatie

Preek zalig de armen

Preek zalig de armen Lieve gemeente, In deze dienst zullen drie gemeenteleden tot ambtsdrager bevestigd worden. En twee van hen zullen ook belijdenis doen. Als geloofsbelijdenis hebben zij gekozen voor een belijdenis die eigenlijk

Nadere informatie

Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is

Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is Nieuwsbrief juni 2012 Beste nieuwsbrieflezer, Wat is Magnetiseren? Hieronder vind je een uitgebreide beschrijving wat Magnetiseren precies is en of het wat voor jouw is Maar eerst weer een edelsteen van

Nadere informatie

Delier (acute verwardheid)

Delier (acute verwardheid) Geriatrie Delier (acute verwardheid) i Patiënteninformatie Thuis en in het ziekenhuis Slingeland Ziekenhuis Algemeen Vooral oudere mensen kunnen bij een lichamelijke ziekte thuis of in het ziekenhuis plotseling

Nadere informatie

Wat is uw diepste verlangen is

Wat is uw diepste verlangen is Wat is uw diepste verlangen is 7 bijzondere uitspraken van Jezus Ik ben het Brood des levens. (Joh. 6:35) Ik ben het Licht der wereld. (Joh. 8:12) Ik ben de Deur voor de schapen. (Joh. 10:7) Ik ben de

Nadere informatie

IN DE BOX. Doel. Doelgroep. Tijd. Materiaal. Beschrijving

IN DE BOX. Doel. Doelgroep. Tijd. Materiaal. Beschrijving IN DE BOX Doel - Inzicht geven hoe nieuwsgierigheid werkt en welk verlangen het kan wekken. - Bewustwording creëren van de geestelijke wereld. - Weten wat je kan doen om weerstand te bieden tegen verleidingen.

Nadere informatie

Blog voor Equicare-Plus, maart 2015

Blog voor Equicare-Plus, maart 2015 Blog voor Equicare-Plus, maart 2015 Alles over homeopathie bij paarden Wat weet jij over homeopathie? En weet je wat het voor jouw paard kan betekenen? In deze uitgebreide blog kom je van alles te weten

Nadere informatie

De Ziekte van Huntington, huntingtine

De Ziekte van Huntington, huntingtine Wetenschappelijk nieuws over de Ziekte van Huntington. In eenvoudige taal. Geschreven door wetenschappers. Voor de hele ZvH gemeenschap. Leer de vijand kennen: Neutronenstraling onthult de bouw van het

Nadere informatie

De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. Voorgoed of is er nog wel een toekomst

Nadere informatie

GAVEN van de GEEST (2)

GAVEN van de GEEST (2) GAVEN van de GEEST (2) OPENBARINGSGAVEN Albert van Klinken 1 11 toespraken (1) 1. Hoor Israël, de Here is onze God, de Here is één. (Gerard Elbers) 2. De Heilige Geest in het Oude Testament. (Philip Nunn)

Nadere informatie

ACUUT OPTREDENDE VERWARDHEID (DELIER) INFORMATIE VOOR PATIENT, FAMILIE EN BETROKKENEN

ACUUT OPTREDENDE VERWARDHEID (DELIER) INFORMATIE VOOR PATIENT, FAMILIE EN BETROKKENEN ACUUT OPTREDENDE VERWARDHEID (DELIER) INFORMATIE VOOR PATIENT, FAMILIE EN BETROKKENEN Inleiding Uw familielid, partner of kennis is in Franciscus Gasthuis & Vlietland opgenomen. Hij of zij is opgenomen

Nadere informatie

Werkstuk Biologie Hersenkanker/tumor

Werkstuk Biologie Hersenkanker/tumor Werkstuk Biologie Hersenkanker/tumor Werkstuk door een scholier 1349 woorden 19 oktober 2003 6 70 keer beoordeeld Vak Biologie Inleiding: Mijn werkstuk gaat over hersentumoren. Ik heb het gekozen omdat

Nadere informatie

Acuut optredende verwardheid/delier

Acuut optredende verwardheid/delier Acuut optredende verwardheid/delier Klinische geriatrie alle aandacht De patiënt met acuut optredende verwardheid/ delier (informatie voor familie en betrokkenen) Wat zijn de verschijnselen van een delier/acuut

Nadere informatie

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress

Acupunctuur. kan helpen. bij. stress Acupunctuur kan helpen bij stress Stress In onze maatschappij heeft iedereen het steeds over stress, maar wat bedoelt men hier eigenlijk mee? We onderscheiden twee vormen van stress : - positieve stress,

Nadere informatie

Algemene informatie. Medisch wetenschappelijk onderzoek

Algemene informatie. Medisch wetenschappelijk onderzoek Algemene informatie Medisch wetenschappelijk onderzoek 1 Inleiding Artsen verrichten naast hun normale behandelingen soms medisch wetenschappelijk onderzoek. Dit doen artsen in het Scheper Ziekenhuis Emmen

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Wie is de Heilige Geest?

Wie is de Heilige Geest? Wie is de Heilige Geest? De Heilige Geest is God, net als God de Vader en God de Zoon. Soms lijkt het of we over drie personen praten, maar het is allemaal dezelfde God. Hij is één. Net als water dat er

Nadere informatie

Dermatologie. Gordelroos. Afdeling: Onderwerp:

Dermatologie. Gordelroos. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Dermatologie 1 Wat is gordelroos (herpes zoster) is een aandoening, veroorzaakt door een virus, die gekenmerkt wordt door blaasjesvorming en pijn, meestal op de borstkas of rond de

Nadere informatie

Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Privacyverklaring van onze praktijk mei 2018 Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk Algemeen Om u goed te kunnen behandelen, leggen wij gegevens over u vast. Hierbij houden we ons

Nadere informatie

Anorexia. Inleiding. Wat betekent Anorexia Nervosa nu eigenlijk?

Anorexia. Inleiding. Wat betekent Anorexia Nervosa nu eigenlijk? Anorexia Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Anorexia nervosa. Anorexia is een ernstige ziekte waarbij degene die het heeft zichzelf min of meer uithongert. Deze patiënten zijn dan ook extreem mager.

Nadere informatie

Doelgroep Leerlingen van de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs (8-10 jaar)

Doelgroep Leerlingen van de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs (8-10 jaar) 14 januari Inleiding In de serie beroepen voor de middenbouw gaat deze lesbrief over de dokter, arts, genezer of welke andere term dat beroep ook wordt aangeduid. Het beroep dokter is waarschijnlijk een

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P PDS in relatie tot anderen 2 PDS in relatie tot anderen Bij het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) is één van de symptomen

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

Eindtermen. Eindtermen Praktijk: Eindtermen Voetreflextherapeut.doc 1

Eindtermen. Eindtermen Praktijk: Eindtermen Voetreflextherapeut.doc 1 Eindtermen Voetreflexzonetherapie: Eindtermen theorie: - De therapeut behandelt vanuit een holistische mensvisie en stelt binnen het kader van beroepsprofiel het lichamelijk en geestelijk functioneren

Nadere informatie

Praktische opdracht ANW Reiki

Praktische opdracht ANW Reiki Praktische opdracht ANW Reiki Praktische-opdracht door een scholier 2040 woorden 25 februari 2002 5,9 16 keer beoordeeld Vak ANW Inhoud - Waar komt REIKI vandaan? - Wat is Reiki een andere naam voor Universele

Nadere informatie

Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel

Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel Tri of Light Loslaten in 9 stappen en flowen vanuit hart & ziel Loslaten is geen kwestie van wilskracht, maar kan je leren! Loslaten in 9 stappen Loslaten van woede, haat, verdriet, verwachtingen, schaamte,

Nadere informatie

Vertaling voorpagina: BLIJF IN GELOOF 1

Vertaling voorpagina: BLIJF IN GELOOF 1 Vertaling voorpagina: In Christus hebben wij een perfect bewijs voor geloof. Als wij inzien dat wij met Christus verbonden zijn door zijn Geest, leven wij door geloof. Veel mensen proberen God te begrijpen

Nadere informatie

HC zd. 3 nr. 32. dia 1

HC zd. 3 nr. 32. dia 1 HC zd. 3 nr. 32 deze zondag verzet zich tegen fatalisme als grondtrek van veel menselijk denken fatalisme wil zeggen dat het gaat zoals de goden besloten hebben jij kunt daar niets aan veranderen dia 1

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

Je zou kunnen opmerken: waarom stop je dáár met lezen in Johannes 5? Waarom zingen we niet verder uit Psalm 22? Want nu missen we de goede afloop!

Je zou kunnen opmerken: waarom stop je dáár met lezen in Johannes 5? Waarom zingen we niet verder uit Psalm 22? Want nu missen we de goede afloop! Lezen: Johannes 5:1-7 Thema: Eenzaamheid Eenzaamheid Je zou kunnen opmerken: waarom stop je dáár met lezen in Johannes 5? Waarom zingen we niet verder uit Psalm 22? Want nu missen we de goede afloop! Maar

Nadere informatie