Inhoudsopgave. De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl"

Transcriptie

1

2

3 Inhoudsopgave Van de Bestuurstafel... 2 Algemene Ledenvergadering... 4 Oudemirdum onderneemt: In Balans, Thuis coaching... 7 Aldemardum op syn best! Nieuws van de Oranjevereniging Amber Jaasma gaat richting Tweede Kamer Even voorstellen Kleurplaat Puzzelcompetitie Schrijver Sjerp Jaarsma s boekpresentatie Nijs van ús toanielferiening Snypsnaren Collecte Hersenstichting Geurtjes van Jetje De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl

4 Van de Bestuurstafel Oud en nieuw Ook dit jaar is alles goed verlopen op een paar kleinigheden na. s Middags was er het traditionele carbidschieten op het N.O.K. terrein. Dat gebeurde onder de bezielende leiding van Bart Smink en Pier Gijzen. Fantastisch dat ze dit altijd weer samen met de jeugd doen. Na afloop kregen alle deelnemers een hapje en drankje aangeboden in het M.F.C. s Avonds was het M.F.C. vanaf half één voor iedereen geopend. Daar werd goed gebruik van gemaakt en was het tot in de late uurtjes gezellig. Asielzoekerscentrum Zoals u denk ik allemaal wel weet, gaat de komst van een asielzoekerscentrum in Rijs niet door. Er wordt nu gezocht naar een andere locatie in onze gemeente. Toch is het jammer dat het door miscommunicatie van de gemeente, het COA en de eigenaar niet door is gegaan. Het aantal asielzoekers vonden wij ook teveel, maar voor een kleiner aantal was wel draagvlak geweest. Het was de bedoeling dat er vluchtelingen uit Syrië zouden komen. Voor hen duurt het nu weer langer in een vluchtelingenkamp. Het is echt een ramp als je ziet hoe mensen (waaronder veel kinderen) in vluchtelingenkampen moeten (over)leven. Het zou fijn zijn als de gemeente spoed zet achter een nieuwe locatie. Jaarvergadering In dit nummer van het Pompeblêd vindt u een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging Plaatselijk Belang. Deze wordt gehouden op 16 Maart 2015 om uur in Hotel Boschlust. Wij stellen het erg op prijs als wij u in groten getale kunnen begroeten. Reünie Het is wel vroeg om nu al over de volgende reünie te praten, maar we kregen al vragen uit het buitenland over de datum. Dus hebben we die nu al vastgesteld op 7 mei In het najaar komt de reüniecommissie weer bij elkaar. Wij bekijken dan wat er allemaal gedaan moet worden, om deze reünie weer net zo goed te laten verlopen als de vorige keer. 2

5 Het is nog maar 4 jaar geleden en we houden het altijd om de 5 jaar, maar toen was het 6 jaar vanwege het nieuwe M.F.C. U krijgt hier in de loop van het jaar nog meer over te horen. Leefbaarheid In november hebben een aantal sleutelfiguren uit ons dorp meegedaan aan een debat over leefbaarheid en voorzieningen. Hierbij waren ook mensen uit Bakhuizen, Mirns, Rijs en Nijemirdum. Het was een actieve avond met betrokken inwoners uit de dorpen. Er zijn veel ideeën en uitgangspunten naar boven gekomen. De uitkomst van deze avond wordt verwerkt samen met andere bronnen uit de gemeente die gaan over leefbaarheid en voorzieningen. De groep wordt verbreed en vergroot met vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang en andere organisaties die in de dorpen een belangrijke rol spelen. Deze avond is binnenkort en wij houden u op de hoogte van wat er uitkomt. Lief en Leed Zoals u weet verzorgt Gea Liefhebber dit heel zorgvuldig. Alleen weet ze niet van iedereen wat er gebeurd is. Als u het op prijs stelt dat u een blijk van medeleven krijgt, vragen wij u dit aan ons door te geven. Het telefoonnummer van Gea Liefhebber is U kunt er dan op rekenen dat u iets van haar hoort. Wij wensen u veel leesplezier toe! Namens het bestuur, Marianne Visch 3

6 Algemene Ledenvergadering op 16 maart 2015 om uur in hotel Boschlust. Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Notulen jaarvergadering Jaarverslag Financieel verslag Kascommissie 8. Benoemen nieuw lid kascommissie 9. Buurtagent 10. Dhr. Knobbe (dorpscoördinator) 11. Bestuursverkiezing; Aftredend en herkiesbaar zijn Gatze Bokma en Marianne Visch. Aftredend en niet herkiesbaar F. Hylkema Tine Bandstra is bereid om in het bestuur plaats te nemen. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering melden bij onze secretaris de heer F. Hylkema 12. Rondvraag 13. Pauze (met gratis verloting) 14. Gastspreker Henk Mous, persofficier van justitie. 15. Rondvraag 16. Sluiting De notulen, het jaarverslag en het financiële overzicht liggen op de vergadering ter inzage. 4

7 5

8 6

9 Oudemirdum onderneemt: In Balans, Thuis coaching Als 9-jarig meisje ben ik, Esther Schilstra, in Oudemirdum komen wonen en nooit meer weggegaan. Nadat ik in de 3de klas mocht instappen op de school met de Bijbel en hierna naar Sneek ging om hier de kantooropleiding te gaan doen, maakte ik als 17 jarige de stap om als leerling van de MBO-Activiteiten-begeleiding (toen één van de drie Nederlandse scholen, nu één van de honderden) de zorg in te gaan. Vanaf 1985 maakte ik verschillende stappen in de zorg door bij ieder aanbod voor een nieuwe baan na te denken wat dit mij zou opleveren Meestal nam ik goede stappen, soms niet. Zo kwam ik onverwachts in de WW en probeerde dit positief te zien door na te denken over mijn carrière als hulpverlener in de zorg. Nietsvermoedend begon ik als vrijwillige hulpverlener in een gezin om samen met hen situaties uit te diepen waarin men door onbegrip van onze normen en waarden, in de maatschappij was uitgerangeerd. De klik naar begrip was zo aanwezig dat ik meende hier meer mee te moeten doen! De diepere gesprekken en de complexiteit van de persoonlijke ontwikkeling van mensen hield me zodanig bezig en voelde zo goed dat ik dit op een coachende manier professioneel wilde gaan begeleiden. Met mijn rugzak aan zorgervaring begon ik plannen te maken om mijn visie op coachen te gaan verwezenlijken. Mijn plan werd enthousiast ontvangen door de huisartsenpraktijk in Balk en Bakhuizen! Ook zij erkenden het probleem. Er moest meer in de thuissituatie van mensen geholpen worden betreft de psychosociale hulpverlening en niet meer in het kantoortje van de hulpverlener! Tegelijkertijd werd de zorgvernieuwing gelanceerd door het ministerie van zorg en welzijn. De zorg moest meer bij de mensen thuis geleverd worden en er moest behoorlijk bezuinigd worden. Dus zorg bij de mensen thuis leverde wat op? Mijn zorg was dat er mensen thuis zaten die niet meer wisten waar zij met hun zorgen heen moesten. Men zocht iemand die echt luistert en kijkt en voelt naar de mens achter het echte (levens)verhaal, men zocht naar respect, genegenheid en begrip In februari 2013 waren mijn plannen rond en werd ik gesteund door zorgverleners om mij heen. Ik kon starten! Nu inmiddels 2 jaar later 7

10 werk ik nog steeds bij mensen thuis! Daar waar de basis is, waar mensen om je heen zijn die voor je gaan! Steun vanuit het netwerk: ouders, broers, zussen maar ook de buurvrouw of buurtzorg. Zo dichtbij Maar vooral: kijken naar je eigen kwaliteiten. Cliënten weten nu dat dit hun kracht kan zijn om daar te komen waar ze willen staan. Als (thuis)coach mag ik mee bewegen in de persoonlijke ontwikkelingen van mijn clientèle en hoef me niet aan regels en afspraken te houden. MAATWERK; dat wat de cliënt graag wil! Daar gaat het om! Als eigen ondernemer van het leven bepalen mijn cliënten waar het om gaat! Sinds 1 januari 2015 ben ik de trotse bezitter van de naam Zorg aanbieder WMO en Jeugdhulp in de Gemeentes de Friese Meren, Sudwest Fryslân en Littenseradiel. Mijn visie op zorg is erkend en het sociaal wijkteam Gaasterland heeft Thuis-coach In Balans weten te vinden. De samenwerking met elkaar staat nu al als een huis! Mijn drie mannen thuis geven mij deze kans. Ik mag echt van geluk spreken! Waarschijnlijk zit het ondernemersbloed ons toch wat in de aderen.. Jens startte tegelijkertijd met zijn computerservicebedrijf Bits en Bytes! Terwijl Martijn afgelopen zomer als student op de Hogere Zeevaart school zijn ondernemerschap beproeft en Sietse hopt als scheep/meubel- timmerman van de ene naar de andere kleine ondernemer. Echt leuk om zo met elkaar te sparren over het ondernemerschap! En over 5 tot 10 jaar?... Als zorgondernemer hoop ik alleen maar dat ik heel veel mensen met levensvragen heb mogen coachen en dat zij vanuit hun eigen kracht weer heel gelukkig kunnen zijn. Of ik iets zou mogen veranderen aan Oudemirdum? Een volmondig JA. We zouden veel meer rekening kunnen houden met de mensen om ons heen die het moeilijk hebben. En niet wijzen met onze vinger! Burenhulp is zo gek nog niet! 8

11 9

12 10

13 Aldemardum op syn best! Sa n hingplak foar de jongerein fan Aldemardum soe krekt wat wêze. Wist u dat? - Lucas en Hanneke Westra gaan voor duurzaamheid? Neem een kijkje op duurzameboer.nl - Wy de Snypsnaren in soad súkses winskje mei harren útfieringen 14, 21 en 22 maart yn it Mfc it Klif. - Aldemardum wer âlderwetsk Keningsdei fiere sil? Fersierde weinen en as klap op de fjoerpylk: MENTAL THEO in da house! Hisse en Henny Zeldenrust troch de boargemaster yn e blommen set binne foar harren jubileum? Wat in kwyk pear is it dochs.. 11

14 De meast fanatike club út de omkriten: Earste priis mei de clubstriid!! Tryntsje en Geeske súkses mei de 511 ynsammele lege flessen. Siebe Tuinstra wint Oudemirdumer biljarttoernooi Onze dorpstimmerman kan niet alleen schuren, schroeven en zagen... Ook op biljartgebied timmert ie aardig aan de weg. In een veld van 117 deelnemers pakte Tuinstra de eerste prijs. Dik op read, rjochts effekt en trochstjitte. Tuinstra hamert naast spijkers ook op een zuivere afstoot! Maar ook onze buurtsuperster kan een behoorlijke prestatie leveren op het groene laken: Berber Hamstra verloor op 1 puntje de finale van Tuinstra. 12

15 Nieuws van de Oranjevereniging Op dit moment is het bestuur van de Oranjevereniging bezig om de puntjes op de i te zetten voor wat betreft het feestprogramma. Wij kunnen u melden dat er tijdens de jaarvergadering op 19 januari jl. samen met de aanwezige leden is besloten om de optocht tijdens Koningsdag door te laten gaan. Er zijn op dit moment 4 wagens aangemeld. Uiteraard hopen wij op nog meer aanmeldingen! De route voor de optocht is ten opzichte van de route uit het verleden enigszins aangepast in verband met de voorbereidingen van het Brinkfest op de Brink. De exacte route staat vermeld op het oranje programma dat begin april huis-aan-huis verspreid wordt. Er is geen thema gekoppeld aan de optocht. Aanmelden van de deelnemende wagens/lopers kan vóór 15 april 2015 via: Bij opgave graag onderwerp, afmetingen optochtwagen en gebruik van wel/geen muziek, doorgeven. Indien er twee wagens worden aangemeld met hetzelfde onderwerp, dan geldt de eerste aanmelding. Let op!! Het is van belang dat iedere buurt/optochtdeelnemer er zelf voor zorgt dat de tractor die de optochtwagen trekt verzekerd is op de dag van de optocht. Oranjevereniging Oudemirdum e.o. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tractoren die meerijden in de optocht. Alleen grote wagens ontvangen startgeld. Het bedrag is: 100,=. Een grote wagen meet meer dan 2,5 x 2 meter (excl. triangel). Iedereen is van harte welkom om mee te doen met de optocht. Niet alleen de grote wagens maar ook kleinere wagens en lopers (volwassenen en kinderen), fietsers, steppers, skelteraars etc. De route is langer dan de route van de kinderoptocht van de afgelopen 2 jaar. Wellicht handig voor ouders om dit in het achterhoofd te houden. In verband met de optocht, welke veel voorbereiding vraagt, is er besloten om de Dirty Herrie Race te verschuiven naar Bevrijdingsdag. Het is voor het bestuur helaas niet haalbaar om alle activiteiten op één 13

16 dag te houden. Wij zijn afhankelijk van de hulp van vele vrijwilligers; zij kunnen niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Omdat 2015 een lustrumjaar is, hebben wij diverse activiteiten in planning staan van zaterdag 25 april (Playbackshow) t/m 5 mei (Dirty Herrie Race). Speciaal voor de basisschoolkinderen zal er een kindermiddag worden georganiseerd op woensdagmiddag 29 april op De Hege Gerzen. Hou begin april uw brievenbus in de gaten voor het complete programma! Met vriendelijke groet, Oranjevereniging Oudemirdum Amber Jaasma gaat richting Tweede Kamer Dat politiek talent zich al op jonge leeftijd ontplooit, bewijst Amber Jaasma uit Oudemirdum. Met haar deelname aan het Nationaal Jeugddebat schopt ze het al tot de finale, waarin 150 jongeren begin juni bijeen komen om te debatteren in De Tweede Kamer. De 15-jarige Amber zag op school, het Nordwin College Sneek, een oproep om in te schrijven voor het Nationaal Jeugddebat. Jongeren tussen 12 en 18 jaar worden daarin uitgedaagd om hun debatteertalent te laten zien tijdens provinciale voorrondes. Uiteindelijk mogen 150 finalisten daadwerkelijk debatteren met ministers en staatssecretarissen over maatschappelijke onderwerpen. Wat wordt de hoogte van de studiebeurs? Hoe gaan we om met illegaal downloaden van muziek? Jongeren hebben vaak een frisse kijk op dit soort issues. Vandaar dat er ook serieus wordt geluisterd door de leden van De Tweede Kamer. Samen met een aantal klasgenoten besloot Amber zich aan te melden. En met succes! Van de 50 deelnemers aan de Provinciale voorrondes, wist zij zich te plaatsen bij de 13 Friese uitverkorenen. In totaal 150 jongeren uit Nederland komen begin juni bijeen in de Tweede Kamer. Maar eerst wordt er de komende tijd getraind in debatvaardigheden en presentatietechnieken. De inwoners van Oudemirdum zijn erg benieuwd hoe onze dorpsgenoot Amber het er vanaf brengt. Succes! 14

17 Even voorstellen Het is nu alweer zes jaar geleden dat wij - Ireen Haakman en Agnes de Joode in Oudemirdum kwamen wonen. Ik, Ireen, had nooit gedacht ooit naar Friesland te verhuizen. In de jaren zestig kochten mijn neef en zijn vrouw een oud boerderijtje in Friesland. Dat was toen in. Veel Amsterdammers trokken in het weekend weg uit de drukke Randstad. Mij niet gezien, dacht ik. Immers het noorden gaf mij een gevoel van eenzaamheid. Het vlakke landschap, kilometers lang met grijze luchten die grauw en kaal op het land ademden. Friesland deed mij ook aan de oorlog denken. Mijn vader en mijn halfzus, die 16 jaar ouder is, gingen op de fiets zonder rubber banden al ratelend en krassend door het Friese landschap op zoek naar eten. Aan de binnenkant van mijn zusters rok zaten zakken genaaid om er de gevonden en soms gekregen aardappels en groenten in te verbergen voor de Duitsers. Dat waren zware tochten. Nee, Friesland, daar kreeg je mij niet heen. Op mijn 46ste verliet ik Amsterdam en vond mijn plek op de Veluwe in Beekbergen, de woonplaats van Agnes. Na daar samen zes jaar te hebben gewoond verruilden wij Beekbergen voor Ugchelen waar we, ook weer bij de bossen, negen fijne jaren woonden. De oude villa kreeg in die periode een renovatiebeurt en stond weer als in haar beginjaren te stralen. Maar zoals dat met oude huizen gaat, je bent nooit klaar. We waren het inmiddels zat om in de weekenden na een week van hard werken met beitel en kwast in de weer te zijn. Buiten fietsten de toeristen in korte broek voorbij, aten ijs bij de ijsboer en maakten boswandelingen. En wij zwoegden al zwetend voort. Wij besloten met pijn in het hart de villa te koop te zetten. Wij dachten dat het minstens een jaar zou duren voordat het huis verkocht zou zijn. Maar nee, de eerste kijkers waren meteen de kopers. Wat nu. Ik werkte nog als grafisch vormgever met studio aan huis en was zeker nog niet van plan om te gaan stoppen. Na veel en koortsachtig zoeken vond Agnes een gerenoveerd dijkhuis (350 m2) dat te huur stond in Wijhe. Er was ruimte plenty. Het souterrain was zeer geschikt voor mijn werkzaamheden en naast het huis stond een ruime loods voor het antiek en de curiosa waarin Agnes handelde. En wat een uitzicht over de IJssel, met een strandje voor de deur. We zagen ooievaars, ijsvogels, eenden, zwanen, ganzen, witte reigers, zo n beetje alle Nederlandse vogelsoorten rond het water. En zonsondergangen waar je geen genoeg van kreeg. 15

18 Iedere nieuwe dag leek wel een vakantiedag. Maar er was één minpunt, de drukke verbindingsweg tussen Deventer en Zwolle liep vlak langs ons huis. Toen ik met mijn werkzaamheden stopte besloten wij op zoek te gaan naar een andere woning. We gingen kijken in Giethoorn, veel water en gezelligheid. Maar in de zomer wel heel erg druk. De makelaar had toevallig ook nog een riet gedekt huis in Oudemirdum in zijn portefeuille. Oudemirdum? zeiden wij. Waar ligt dat? Friesland? O jee! Nee! Ondanks tegensputteren van mijn kant gingen wij toch kijken. We reden door bossen, veel bossen en ik dacht even dat we de verkeerde weg ingeslagen waren. Via Rijs reden wij Oudemirdum binnen, de Flechtreed in en daar stond het huis. Het huis met een rieten dak. Na de eerste bezichtiging gingen wij een glas wijn drinken op het terras bij de Hege Gerzen. De zon scheen op het water. En weer kwam dat vakantiegevoel... Enthousiast belden wij de makelaar... Onze entree was niet echt doorsnee te noemen. Enerzijds werden wij verwelkomd met attenties, warmte en lieve welkomstwoorden, anderzijds werden ons vijandige blikken toegeworpen. Eenmaal gingen deze zelfs gepaard met een scheldpartij waarvan ik de woorden hier niet zal herhalen. Even kwam een beetje het oude Friesland gevoel terug. Wij hadden de overdracht van het huis graag uitgesteld tot na de heupoperatie die ik, Ireen, moest ondergaan. Maar dat bleek helaas niet mogelijk. De verkopers wilden dat de overdracht op zeer korte termijn zou plaatsvinden. Daar hadden zij zo hun eigen redenen voor maar het was zeer beslist niet onze keuze. In september vond de overdracht plaats en gingen wij weer met beitel en kwast in de weer. Half december verhuisden wij. Het vroor 19 graden, veel sneeuw en gladheid op de weg, glibberend vertrokken wij uit Wijhe. Oudemirdum, here we come... Het was geen gemakkelijke tijd. Dit alles is alweer zes jaar geleden. De lucht is lange tijd geleden al opgeklaard, de vijandige blikken maakten gelukkig plaats voor vriendelijkheid. De tijd heeft veel duidelijkheid gebracht. Wij kunnen nu zeggen dat we ons aardig in Oudemirdum thuis voelen. We genieten van de boswandelingen, het water, het prachtige landschap en de sfeervolle dorpjes. We hebben waardevolle contacten opgedaan en vrienden gemaakt. Wij hopen nog lang en vredig in het mooie Oudemirdum te blijven wonen. Ireen Haakman en Agnes de Joode 16

19 17

20 Kleurplaat Er zijn vijf herfstkleurplaten ingeleverd bij de Troefmarkt. Iedereen krijgt ook deze keer een prijs: Baukelien Boonstra Rein Boonstra Eize Boonstra Albert Boonstra Daan Jaarsma De winnaars kunnen hun prijsje ophalen bij de Troefmarkt. De kleurplaat van dit lentenummer moet ingeleverd worden bij de Bakkerij Twijnstra. De kleurplaat vind je in het midden van dit Pompeblêd. Puzzelcompetitie 2014 Dit was al weer de vierde en dus laatste ronde van de puzzelcompetitie Veel oplossingen kwamen binnen op een fraaie kaart, vaak vergezeld van de beste wensen voor 2015 en lof voor het vernieuwde Pompeblêd; bedankt. De kruiswoordpuzzel werd door iedereen goed gemaakt, de sudoku werd door een paar puzzelaars erg moeilijk gevonden. Misschien speelde mee dat de dikke lijnen in de sudoku waren weggevallen, onze excuses daarvoor. Van de herfstpuzzel was er één nagekomen oplossing van de heer B.J. Smink, die is in de puntentelling verwerkt. De mensen die in 2015 voor het eerst mee gaan puzzelen het volgende: elke goede inzending van de kruiswoordpuzzel wordt gehonoreerd met vijf punten en een correcte sudoku met één punt. Daar It Pompeblêd vier keer per jaar verschijnt, is de te behalen maximale score voor de kruiswoordpuzzels twintig punten en voor de sudoku s vier. Ook in de competitie van puzzeljaar 2015 geldt natuurlijk weer dat niet beslist de maximale score gehaald hoeft te zijn om kans te maken op een prijs(je). Dus een keer geen tijd of anderszins verhinderd mee te spelen, geen nood, stuur dan bij de volgende gelegenheid die u wel schikt, uw oplossing(en) van de puzzel(s) in! 18

21 De stand na de Winter Kruiswoordpuzzel 20 punten Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4 Mevr. J. Bouma - Stegenga, De Stobberoeier 5 Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 Mevr. J. de Jong - Hoekstra, Liemdobben 9 Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 Mevr. B. Kruitbosch - Walinga, De Lysterfanger 3 Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 Dhr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25 Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 Mevr. K. Visser - Folkertsma, Lege Leane 13 Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 Mevr. G. Witteveen, Huningspaed punten Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1 Mevr. B. Oldenhage - Bakker. J. Schotanuswei 58 Dhr. D. Walinga, Gaestwei 17 Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei punten Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3 5 punten Mevr. S. Oosterhoff, J. Schotanuswei 88A Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 Mevr. J. Stegenga - v.d. Kamp, Talmapark 1, Balk 19

22 De stand na de Winter Sudoku Oplossing winter Sudoku 4 punten Mevr. B. Hospes - Boukes, De Ikebosker 29 Dhr. P. de Jong, Liemdobben Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 Dhr. J. Kruitbosch, De Lysterfanger Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed Mevr. J. Meijers, Fonteinwei Dhr. K.L. van Ommen, Lege Leane 25 Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 3 punten Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 2 punten niemand 1 punt Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 Dhr. B.J. Smink, Oude Balksterweg 3 De uitwerking van de kruiswoordpuzzel en ook die van de sudoku vindt u elders in dit blad. De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden ingeleverd tot 1 mei 2015 bij: Jelle Twijnstra, Jan Schotanuswei 9, 8567 LA Oudemirdum. Prijswinnaars van de Kruiswoordpuzzel competitie pt.: Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 15 pt.: Dhr. D. Walinga, Gaestwei pt.: Mevr. M. Dijkstra, Sminkewei 3 5 pt.: Mevr. J. Stegenga - v.d. Kamp, Talmapark 1, Balk 20

23 Prijswinnaars van de Sudoku competitie pt.: Dhr. J. Kruitbosch, De Lysterfanger 3 3 pt.: Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 2 pt.: Niemand 1 pt.: Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 Gefeliciteerd winnaars! Op de Algemene Ledenvergadering kunt u de prijzen in ontvangst nemen! 21

24 22

25 23

26 Lente Sudoku

27 25

28 Schrijver Sjerp Jaarsma s boekpresentatie Wie kent hem niet: Balkster, maar in zijn hart Oudemirdumer: Sjerp Jaarsma. Al jaren beheerder van De Hege Gerzen en in zijn vrije tijd dé wandelende kidnappedia van Nederland en ver daarbuiten. In 2014 heeft hij een boek geschreven over de meest spraakmakende ontvoeringen wereldwijd. De 47-jarige Sjerp had van jongs af aan al een buitengewone interesse in ontvoeringen. Dit begon allemaal in 1983 met De Heineken ontvoering, die bij hem als jonge bladenbezorger tot de verbeelding sprak. Tot op heden heeft hem dit niet meer losgelaten. Hij wilde er alles over weten. Later gingen bussen vol geïnteresseerden met Sjerp mee door Amsterdam om de exacte kidnaproute te volgen. Onderweg vertelde hij de ene anekdote na de andere en de mensen hingen aan zijn lippen. Naarmate de tijd vorderde, vroeg hij zich af of er nog meer ontvoeringen geweest zijn, met dezelfde impact als het verhaal van Cor van Hout, Willem Holleeder, Freddy Heineken en de andere hoofdrolspelers Het idee om een eigen boek te schrijven was hiermee geboren. Het is een ranglijst geworden van ontvoeringen wereldwijd die door Sjerp zijn onderzocht en in verhaalvorm beschreven. In het najaar van 2014 resulteerde dit in Kidnapping & Losgeld. Een boeiend naslagwerk over de meest roemruchte ontvoeringen aldus Peter R. de Vries. Het 352 pagina s tellende boek is het resultaat van vele uren onderzoek, waarop hij trots mag zijn. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan niemand minder dan Peter R. de Vries, die Sjerp tegenwoordig betitelt als vriend en collega. Een mooi compliment van Nederlands bekendste misdaadverslaggever. Het boek is via bol.com te bestellen, maar ook verkrijgbaar in de grotere boekhandels. Een aanrader! 26

29 27

30 28

31 Nijs van ús toanielferiening Snypsnaren Dit toneelseizoen werkt toneelvereniging Snypsnaren hard aan een nieuwe voorstelling, na het succes van afgelopen jaar met De Breidssuite. Ditmaal is er gekozen voor een tragikomedie van John Patrick met als titel Om it libben fan Lyske. Het stuk is in het Fries vertaald door Roel Klijnstra. In dit stuk, met een lach en een traan, draait het om een alleenstaande vrouw, die samen met haar kat in haar nogal vervallen woning leeft. In deze vergane glorie komt ze in contact met drie criminelen. Zij hebben al snel door welke mogelijkheden er zijn om aan zo n kwetsbare, alleenstaande en ietwat oudere vriendelijke dame veel geld te verdienen. Echter, zoals het een goede tragikomedie betaamt; het loopt toch allemaal net wat anders als gedacht Het stuk wordt dit keer geregisseerd door Romke Gabe Draaijer. Hij wordt dit jaar bijgestaan door Siemie Vogelzang en Tjalina Bokma. De spelers zijn Annie Vogelzang, Henk Landsheer, Durk Jan de Vries, Sita Bokma, Age Witteveen en Gerrit Schra. Het decor wordt verzorgd door Johannes Haga, Sjouke de Jong en Age Witteveen. Rob Liefhebber en Anton v.d. Meer zullen, net als voorgaande seizoenen, zorgen voor het licht en het geluid. Door het succes van vorig jaar, waarbij de zaal beide avonden meer dan vol was, adviseren we u om dit jaar tijdig kaarten te reserveren. Er is niets vervelender voor een toneelvereniging, om mensen te moeten teleurstellen. De kaarten zijn vanaf nu in de voorverkoop verkrijgbaar bij installatiebedrijf Bokma, de Brink 5 te Oudemirdum. De kosten zijn 7,50 per kaart. Draagt u cultuur in het algemeen en toneel in het bijzonder een warm hart toe? Dan kunt u zich ook opgeven als Freon fan Snypsnaren. Zo kunt u er mede voor te zorgen dat we in onze eigen omgeving de Friese amateurtoneelvoorstellingen kunnen blijven maken. U kunt dat doen door uzelf aan te melden bij installatiebedrijf Bokma. 29

32 Voor maar 5 euro per seizoen hebt u al een Freonen fan Snypsnaren-kaart, waarmee u ook nog eens meedoet in de loterij die, op de avond van de voorstelling, in de pauze wordt gehouden. Wanneer? De avondvoorstellingen zijn gepland op zaterdag 14 en 21 maart om 20:00 uur. Op zondag 22 maart is er om 14:00 uur een matineevoorstelling. Alle voorstellingen worden opgevoerd in MFC It Klif. Tot dan! Volg ons ook op facebook.com/toanielferiening-snypsnaren Collecte Hersenstichting Van 2 tot 7 februari vond in Oudemirdum de Hersenstichtingscollecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor 4 miljoen mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft in Oudemirdum opgeleverd. Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Namens uw coördinator, Anneke Westra, gevers en vrijwilligers hartelijk bedankt. Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op gironummer 860 in Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op hersenstichting.nl Coördinator : Anneke Westra 30

33 31

34 32

35 33

36 34

37 Geurtjes van Jetje De menselijke neus komt per dag in contact met ongeveer 40 geuren, parfum, deodorant, zeep enzovoort. Reukstoffen hebben door de eeuwen heen, een enorme invloed gehad. Vanuit India, China, Arabië en Perzië werden grondstoffen, specerijen en aromatische kruiden geïmporteerd. De voorloper van het parfum deed eind 14e eeuw zijn intrede. Dit was gebaseerd op alcohol. Het eerste reukwater werd gemaakt voor koningin Elisabeth van Hongarije-Hongaarswater. In Spanje en Portugal werden in de 16e eeuw geparfumeerde handschoenen gemaakt. Deze handschoenen waren van leer. Rassé een stad in de Provence was de plaats voor parfum onderzoek. Parfum bleef tot de 19e eeuw een luxeartikel voor de adel. De Romeinen gebruikte hun reukwerk voor kleding, linnengoed maar ook voor zeilen van schepen. En dan Napoleon die geloofde dat besprenkelen met eau-de-cologne hem hielp op het slagveld. In 1830 werden er voor het eerst eau-de-cologne flesjes gemaakt en vanaf de jaren 1880 eau-de-toiletflesjes. In 1920 werd het beroemde Chanel 5 gelanceerd. Zelf geuren maken is een leuke bezigheid. Hier wat recepten: Rozenwater 2,3 dl gedestilleerd water 2 ½ eetlepel wodka 1,15 dl verse rozenblaadjes van een geurige roos 10 druppels rozenolie Vul een glazen pot met rozenblaadjes, giet daar overheen water en wodka. Roer alles voorzichtig door. Voeg dan de rozenolie toe (etherische olie kan je kopen bij de drogist of in de wereldwinkel). Sluit de pot af en zet hem op een koele plek. Af en toe voorzichtig omroeren. Zeef het na een week door een doek of koffiefilter. Giet alles in een mooie fles, wel luchtdicht afsluiten. In plaats van rozenblaadjes kan je ook lavendel gebruiken. Lavendelwater moet wel in een donkere fles bewaard worden. 35

38 Sinaasappel lotion - 2,6 dl gedestilleerd water - 3 eetlepels wodka - 15 druppels sinaasappel olie - 10 druppels bergamot olie - de rasp van een halve citroen Vul een pot met citroenrasp, giet water en wodka erover en roer het door. Voeg bergamot en sinaasappel olie toe en sluit alles luchtdicht af. Een week op een koele plek bewaren en af en toe omroeren. Zeef de vloeistof en bewaar de lotion in een gekleurde fles. Deze lotion is ongeveer een jaar houdbaar. Parfumolie - 2 theelepels zoete amandelolie - 15 druppels lavendelolie - 10 druppels sandelolie Meng de ingrediënten en bewaar het in een gekleurde stopfles met een luchtdichte dop. Gebruik het binnen 6 maanden. Veel plezier, Jetje 36

39 37

40 38

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Oud en Nieuwjaar. Dit oudjaar is alles goed verlopen in ons dorp. S middags was er het traditionele carbid schieten en dat is prima gegaan. Na afloop was er een uitstekend eten en

Nadere informatie

MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse.

MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse. Van de bestuurstafel. Het is jammer dat er dit jaar met Oud en Nieuw toch weer vernielingen plaats hebben gevonden. Veel brievenbussen (waaronder de grote) werden vernield. Ook werd de kerstboom met lichtjes

Nadere informatie

De digitale uitvoeringen van het Pompeblêd kunt u nalezen op; www.oudemirdum.nl.

De digitale uitvoeringen van het Pompeblêd kunt u nalezen op; www.oudemirdum.nl. Inhoudsopgave Pagina Van de redactie 2 Van de bestuurstafel 5 Uitnodiging ledenvergadering 7 Aldemardum op syn bêst 8 Puzzel competitie 12 Werkgroep SoLeWe 16 Gaasterland 17 Jetje 21 Even voorstellen 22

Nadere informatie

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Algemene Ledenvergadering. =Op 19 maart heeft onze Algemene Ledenvergadering weer plaats gevonden in Hotel Boschlust. Eerst werden allerlei zakelijke punten besproken zoals o.a. :

Nadere informatie

Inhoud. De digitale versies van It Pompeblêd zijn te vinden op oudemirdum.nl

Inhoud. De digitale versies van It Pompeblêd zijn te vinden op oudemirdum.nl Inhoud Van de Bestuurstafel... 2 Afscheid... 4 Activiteiten Commissie Oudemirdum (ACO)... 7 Wist u dat?... 10 De reünie door de ogen van Okje... 11 Kleurplaat... 15 Iris Muizelaar opent trimsalon... 16

Nadere informatie

It Pompeblêd winter 2015

It Pompeblêd winter 2015 [Bedrijfsnaam] It Pompeblêd winter 2015 [Ondertitel van document] RB [Datum] 1 Inhoud REUNIE 2016... 2 Van de Bestuurstafel... 3 Kerst en oud en nieuw in Australië... 5 Wil Oudemirdum een Oranjevereniging?...

Nadere informatie

De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl

De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl Inhoudsopgave Van de Bestuurstafel... 2 Activiteiten Commissie Oudemirdum... 4 Van de penningmeester... 5 Collecte Longfonds... 5 Het sociaal wijkteam een jaar aan het werk... 6 Muzikale tentoonstelling

Nadere informatie

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Oud en Nieuw viering. Ook dit jaar is het weer goed verlopen. Het is het waard om dit iedere keer toch weer onder uw aandacht te brengen. Dit is een compliment waard voor de jeugd

Nadere informatie

Inhoudsopgave herfst 2014

Inhoudsopgave herfst 2014 Inhoudsopgave herfst 2014 Pagina Van de bestuurstafel 2 Catharinus neemt afscheid en geeft het stokje door 3 Uitbreiding MFC it Klif 8 Samenredzaamheid komt bij u langs 11 Aldemardum op syn bêst! 12 Oudemirdum

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl

Inhoudsopgave. De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl Inhoudsopgave Van de Bestuurstafel... 2 Karla Massink 40 jaar juf... 5 Berichtgeving van de Nierstichting... 7 Vrijwilligers gezocht voor Mar & Klif!... 8 Stap in de Marderhoek... 11 Oudemirdum Onderneemt...

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten

Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten Commissie Oudemirdum 15 Collecte Longfonds 18 Van de

Nadere informatie

Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel Van de Bestuurstafel Meestal is de zomer al voorbij als ik dit stukje schrijf. Maar niets is minder waar. Gisteren een tropische dag met een temperatuur van 30 graden en dat in september. Het voorjaar

Nadere informatie

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Algemene ledenvergadering. Op 15 april 2013 heeft onze jaarlijkse ledenvergadering weer plaatsgevonden in Hotel Boschlust. De opkomst ongeveer 65 mensen was net als vorig jaar. Wat

Nadere informatie

Nijs út en oer Aldemardum

Nijs út en oer Aldemardum Nijs út en oer Aldemardum 18 e Jaargang Nummer 2 zomer 2009 Van de bestuurstafel Jaarvergadering De Algemene Ledenvergadering heeft dit jaar plaatsgevonden op 16 maart in de gebruikelijke locatie Boschlust.

Nadere informatie

Nijs út en oer Aldemardum

Nijs út en oer Aldemardum Nijs út en oer Aldemardum 19 e Jaargang Nummer 1 voorjaar 2010 Van de bestuurstafel Jaarvergadering In dit nummer van het Pompeblêd vindt u een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze verenigingen

Nadere informatie

Van de bestuurstafel Leden vergadering: De jaarlijkse ledenvergadering ligt al weer een paar weken achter ons. Er was een goede opkomst.

Van de bestuurstafel Leden vergadering: De jaarlijkse ledenvergadering ligt al weer een paar weken achter ons. Er was een goede opkomst. Van de bestuurstafel Leden vergadering: De jaarlijkse ledenvergadering ligt al weer een paar weken achter ons. Er was een goede opkomst. -Als ingekomen stuk was er o.a. een vaag over het honden beleid:

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

IK DANS. Penningmeester

IK DANS. Penningmeester Wadenoijen 10-09-2015 Jaargang 24 Waayer Nieuws 2 www.waayer-wadenoijen.nl IK DANS Aanstaande donderdag starten we met de eerste danslessen van het project IK DANS! Alle kinderen moeten op gymschoenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014

Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Nieuwsbrief Ondine 27-Maart 2014 Beste Zeiler/roeier. De Winter is voorbij, nog een paar dagen en de zomertijd komt er aan, hetgeen betekend dat het 's avonds weer langer licht wordt, en men weer de gelegenheid

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij

De beslissing. Aan mij zal het niet liggen, antwoordde Jens. Maar jij De beslissing De winter daarvoor was de beslissing gevallen. We zaten met een glas wijn bij mijn ouders in de woonkamer en vertelden over Kreta, en ook dat we van plan waren naar Zuid- Duitsland te verhuizen.

Nadere informatie

BaroNieuws. Oktober l 2013

BaroNieuws. Oktober l 2013 BaroNieuws Oktober l 2013 Beste Baronieleden, nu het oktoberfest weer achter ons ligt en de dagen weer korter worden gaan we op weg naar de laatste maanden van dit jaar. Voor Baronie belangrijke maanden!

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan.

Vertel de kinderen, of praat met hen over het verschil tussen film, tv kijken of naar het theater gaan. LESBRIEF Binnenkort gaan jullie met jullie groep naar de voorstelling Biggels en Tuiten Hieronder een aantal tips over hoe je de groep goed kan voorbereiden op de voorstelling. VOOR DE VOORSTELLING Vertel

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013!

Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken. Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! Nieuwsbrief voor Unicef vrijwilligers in de regio Leiden en omstreken Beste Vrijwilligers, Allereerst de beste wensen voor een goed en gezond 2013! We hopen dat het een mooi UNICEF jaar wordt voor ons

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Januari 2012. Beste ouders, De beste wensen voor het jaar!!

Januari 2012. Beste ouders, De beste wensen voor het jaar!! Januari 2012 Beste ouders, De beste wensen voor het jaar!! Als startende kinderopvang (jazeker, het volledige eerste jaar heten we startend ) zitten we vol plannen om nog leuker, gezelliger, beter, professioneler

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

5. Verkiezing nieuw kascommissielid Sander Lenten is aftredend. Herman Kruythof en Marjan Dijkstra volgend jaar kascommissie. Reserve: Harry Koenen.

5. Verkiezing nieuw kascommissielid Sander Lenten is aftredend. Herman Kruythof en Marjan Dijkstra volgend jaar kascommissie. Reserve: Harry Koenen. Notulen jaarvergadering PLAATSELIJK BELANG KATLIJK 28-1-2014 1. Opening door voorzitter Wilko Jan Aardema: Wilko Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de

Nadere informatie

Schoolbestuur baha i-school Bofokule

Schoolbestuur baha i-school Bofokule Nieuwsbrief September 2013 Schoolbestuur baha i-school Bofokule Bofokule nieuwsbrief September 2013 Nieuws uit het binnenland van Suriname De brief aan FHF Paramaribo, 31 augustus 2013 Brief gezonden aan

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Schrijfprijs NT2 2016

Schrijfprijs NT2 2016 Schrijfprijs NT2 2016 Ontmoeten, hoe mijn wereld veranderde... Inhoud: Bladzijde 2: Verslag van de prijsuitreiking in Antwerpen. Bladzijde 3: Wie zijn onze deelnemers? Even voorstellen. Bladzijde 4: Het

Nadere informatie

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion;

SCHOOLVOETBALTOERNOOI 2015 En de winnaar is.. Zandberg D1!!!!! De tweede thriller in twee dagen tijd in het Rat Verlegh-stadion; jaargang 17 nummer 13 donderdag 04-06-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie

Nadere informatie

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015

Praatjes Dikkertje Dap uitgave 4: april 2015 April / mei: Belangrijke data: Berichten van de locatie VVE thema: reuzen en kabouters 4 t/m 15 mei meivakantie Bso: vakantieprogramma Pto: gesloten 5 mei Bevrijdingsdag Kindercentrum gesloten 14 mei Hemelvaarstdag

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014

Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Nieuwsbrief 11 Datum: 26 juni 2014 Geachte ouders, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er staan nog een paar leuke activiteiten op het programma waar u van alles over kunt lezen.

Nadere informatie

Schoolnieuws jaargang 26, nummer 10, juni 2015 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl

Schoolnieuws jaargang 26, nummer 10, juni 2015 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl Schoolnieuws jaargang 26, nummer 10, juni 2015 e-mail: kbspetrusenpaulus_info@inos.nl internet: www. petrusenpaulusschool.nl In deze editie van Schoolnieuws: TSO Voetbal Finale, Nieuws van de Werkgroep

Nadere informatie

Rode. Kruis. Di4tYtietFîçø&

Rode. Kruis. Di4tYtietFîçø& Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Rode Kruis District Fryslân namens Rode Kruis District Fryslân maandag 19 oktober 2015 17:3 1 Statengriffie

Nadere informatie

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015

Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Algemene Leden vergadering Fotoclub Houten 10 maart 2015 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Ingekomen stukken 4. Jaarrekening 2014 5. Jaarverslag 2014 6. Bestuur: Voorzitter aftredend en herkiesbaar.

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida

Nieuwsbrief Stichting Dierensteun La Vida Verslag werkbezoek aan Chiripaina in Guareña oktober 2014 Vorig jaar zijn we voor het eerst naar het asiel in Guareña geweest. Wij zijn Joséphine, Joke, Linda en Jet van Dierensteun La Vida. Het is fantastisch

Nadere informatie

Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor? Almere, juni 2015 De Stichting Vrienden van Archipel bestaat alweer bijna een jaar. In 2014 zijn we begonnen met het werven van donateurs en sponsors en gelukkig kunnen wij u melden dat we op de goede

Nadere informatie

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich

Rivka voelt tranen in haar ogen. Vader aait over haar wang. Hij zegt: Veel plezier, prinsesje. Vergeet je nooit wie je bent? Dan draait vader zich 1942-1943 1 Rivka! Het is tijd om te gaan!, roept vader. Rivka is blij. Ze gaat logeren. Ze weet niet bij wie. En ze weet ook niet hoe lang. Maar ze heeft er wel zin in. Vader heeft gezegd: Je gaat in

Nadere informatie

Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden

Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden 1 kopen bestaande bouw villa nooitgedacht Een rijksmonument via Marktplaats Ik zocht een oude woning en die heb ik gevonden Het huis van Marian Sluimers stond al vijf jaar leeg toen zij het in 2009 kocht

Nadere informatie

Lesbrief. Zat Annie van Gansewinkel

Lesbrief. Zat Annie van Gansewinkel Lesbrief Zat Annie van Gansewinkel Doe meer met Thuisfront! Bij de boeken in de serie Thuisfront kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan vragen, tips

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

Welkom op de leukste pagina van de hele school!

Welkom op de leukste pagina van de hele school! Welkom op de leukste pagina van de hele school! We hebben weer een heleboel gedaan de afgelopen weken zoals leuke uitstapjes en de avond4daagse. De kinderen krijgen al een beetje het vakantiegevoel te

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende:

OFW D1 NIEUWS. Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: OFW D1 NIEUWS Hallo allemaal, Aangezien er nogal wat te melden is, doe ik het op deze manier. Namens de club het volgende: Algemene Ledenvergadering Old Forward Hierbij nodigen wij de leden uit voor het

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Echt vrij waren we niet

Echt vrij waren we niet Echt vrij waren we niet Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen.

het Boomblad Wist u dat? Veel plezier! #17 Ontzettend bedankt! Agenda school Informatieblad voor de ouders U echt een kijkje op de website moet nemen. De schoolreisjes komen eraan! Ontzettend bedankt! het Boomblad Informatieblad voor de ouders Veel plezier! Agenda school 4 t/m 15 mei Meivakantie Alle kinderen zijn vrij 20 mei Schoolreis groepen 1-2 Schoolreis

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Voorwoord. April 2008. www.destapstien.nl. nr.

Voorwoord. April 2008. www.destapstien.nl. nr. April 2008 nr. 6 www.destapstien.nl Voorwoord s Morgens zingen de vogels, struiken worden groen en meteen door kinderen bijgesnoeid. Zodra de zon schijnt zit een jas in de weg, de zandbak lijkt op een

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Vaarboom

Nieuwsbrief De Vaarboom Maart 2013 Beste ouders, Wat is er de afgelopen weken weer veel gebeurd! We hebben een fantastische start gemaakt in ons nieuwe gebouw. Zowel leerkrachten en leerlingen lijken zich helemaal op hun gemak

Nadere informatie

Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur

Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur Staat uw tuintrekker nog in de schuur? Zoals iedereen weet zijn er vorig jaar

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 Vrijdag/zaterdag ochtend: bloemen/planten Voorhof 15 juni: vanaf 15.00 Rehoboth springkussen workshops rad van avontuur spinning Officiële opening: vrijdag 20.00 uur Rehoboth

Nadere informatie

Voor de ouders en verzorgers,

Voor de ouders en verzorgers, Voor de ouders en verzorgers, Deze nieuwsflits start ik met een terugblik op de ouderavond die we afgelopen dinsdagavond gehouden hebben. We mochten deze avond 13 ouders en 14 collega's begroeten. Onze

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7)

Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Liturgie aangepaste dienst Baflo, 28-09-14 om 14.30 uur Thema: In kruiken en kannen (2 Koningen 4:1-7) Welkom en mededelingen a. Opw. 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen b. Opw. 88 Een rivier vol

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl

Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015. Dagelijks Bestuur. Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Boekje 06 Seizoen 2014-2015 03 februari 2015 Dagelijks Bestuur Voorzitter Theo van der Putten 0412-630284 voorzitter@rksvcito.nl Secretaris Giel van der Leest 06-41600402 secretaris@rksvcito.nl Penningmeester

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Maxima Inleiding Ik hou mijn werkstuk over Máxima, omdat je erg vaak iets over Máxima hoort en ik dacht dat je daar veel informatie van hebt. Maar ik weet ook nog niet echt de rol van Máxima en ik hoop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2010

NIEUWSBRIEF Oktober 2010 NIEUWSBRIEF Oktober 2010 Beste Albin Motorboot Vaarders, Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief, editie najaar 2010. Veel leesplezier, en u weet het: elke reactie van u is welkom op ons e-mail adres

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print

Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief print Sportlaan 85 Postbus 68 7833 CH Nieuw-Amsterdam 7833 ZH Nieuw-Amsterdam Tel: 0591-552042 www.obs-bascule.nl Jaargang 11 nummer 28 donderdag 2 april 2015 Denkt u aan het milieu voordat u deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Wat een heerlijk blad, dat hadden we echt nodig in de handwerkkringen! Lijst van de te maken items kan weer uitgebreid worden. Carna Hallo, vandaag de eerste Wieke in de bus gekregen, heb het gelezen en

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Introductie. Dansvoorstelling

Introductie. Dansvoorstelling Door: John van Sambeek Introductie Ja, je ziet het goed. Daar is alweer een nieuwe schoolkrant! De schoolkrantredactie bestaande uit allemaal leerlingen heeft in een paar weken tijd veel leuke en interessante

Nadere informatie

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren

Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Presentatie kwalitatief onderzoek beleving respondenten moestuinproject Asten - Someren Dia 1: Hallo allemaal en welkom bij mijn presentatie. Ik heb onderzoek gedaan bij Moestuin d n Erpel in Someren.

Nadere informatie

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu

Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Tel: 06 239 475 38 esther@ikhouvanmij.eu www.ikhouvanmij.eu Met dit Ebook wil ik je graag inzichten geven in hoe je van jezelf kunt (leren) houden. Dit bereik je (wellicht helaas) niet door even een knop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert mei 2008

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert mei 2008 Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert mei 2008 Lieve familie en vrienden, Mei had als motto Winter meets summer. De meeste sneeuw is nu weg en we hebben zelfs al een aantal zomerse dagen gehad!

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Zingeving op MAAT. Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat?

Zingeving op MAAT. Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat? Zingeving op MAAT Wat zijn de effecten van aandacht voor levensvragen en hoe meet je dat? Hoe maken we het hard? Aandacht voor levensvragen en ouderen in zorg en welzijn Expertisenetwerk Levensvragen en

Nadere informatie