Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014"

Transcriptie

1 Inhoud Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014 Resultatenrekening betreffende het verenigingsjaar 2014 Balans per eind 2014 Resultatenrekening van de kantine Van de 2de voorzitter Activiteitenkalender Beste Tuinliefhebbers, Bianca Reijnders Lentegevoel, gedicht, Pol van der Laan Het Vogelbekdier, Kees van Olst Bodembedekkers, Pol van der Laan Oproep: Wild op de Tuin Ratten op de tuin, tekening Werkbeurten Nut en genoegen /11 10/ Lente

2 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het zal niemand van u ontgaan zijn dat we de afgelopen twee maanden een hoop over ons heen hebben gehad, als volkstuinder en als bestuurders. Zolang ik hier zit is er zo nu en dan wel ergens ingebroken, maar zo erg als nu heb ik het nog nooit meegemaakt. Bij het schijven van dit stukje lijkt het weer wat rustiger te worden. Dan hopen we dat we het zo kunnen houden. Complimenten voor het werk van de agenten van Bureau Berensteinlaan. Verschillende keren zijn ze s nachts uitgerukt als er een signaal kwam. Een enkele keer konden ze een aanhouding doen. Ook de drie wijkagenten hebben zich geregeld laten zien. Ook zij balen ervan als dit soort dingen in hun wijk gebeuren. Zij geven aan dat op een complex van de omvang als de onze, het heel moeilijk is iemand te betrappen. Jammer dat het werken met honden op een gegeven moment niet meer mogelijk was, omdat leden zich s nachts (zonder dat te melden) op het complex ophielden. Complimenten ook voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet om de verzekeringen te regelen, mensen te woord te staan en meer dan honderd nieuwe hoofdkranen in elkaar hebben gesleuteld en geplaatst. Voor 18 april staat er wederom een Algemene Ledenvergadering op de agenda. Zie de uitnodiging met toelichting in deze tuinfluiter en maak gebruik van de mogelijkheid met elkaar het gesprek aan te gaan. Het is goed om vooruit te kijken. Als ik dit schrijf schijnt de zon weer. Tijd om naar de tuin te gaan! Luc van Bergenhenegouwen 1.1 Uitnodiging Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 april De vergadering wordt gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Meppelweg 882 te Den Haag. Aanvang uur. Bekende huisregels tijdens de vergadering zijn: koffie tijdens de pauze geserveerd aan de tafels, is voor rekening van de vereniging. Indien u het woord krijgt, graag uw naam en tuinnummer voor het verslag noemen. 1.2 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Stand van zaken inbraken en reparatie waterleidingen Overige mededelingen 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering november Jaarverslag van de Penningmeester: resultatenrekening, balansen en toelichting 5. Jaarverslag van de Taxatiecommissie 6. Decharge verlening bestuur 7. Voorstel tot aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement en het Bouwreglement 8. Jubilarissen 9. Rondvraag 10. Sluiting Toelichting op de agenda. Ad. 3 verslag van vorige ALV Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2014, gepubliceerd in de Tuinfluiter van december 2014, wordt ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. Ad. 4 Jaarverslag van de penningmeester Het jaarverslag van de penningmeester, opgenomen in deze Tuinfluiter, wordt ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. Resultatenrekening Kantine: Er is in 2014 bijna 20% meer omgezet. Er werd minder overgehouden per euro omzet waardoor het resultaat in 2014 ( 7375) t.o.v ( 7037) min of meer gelijk is gebleven. 2 Lente 2015 Lente

3 Lasten en baten Vereniging: De renovatie van de keuken inclusief vervanging elektriciteitskabel betreft een eenmalige investering. Deels gesubsidieerd door Gemeente ( 9000) en de Haagsche Bond ( 1250 elektriciteitskabel). De vereniging heeft 7461 geput uit de reserves (vernieuwingsfonds). Nieuw is de post verschillen contributie HB en AVVN. Met deze post wordt het verschil zichtbaar tussen wat de leden in rekening is gebracht en wat de Haagsche Bond ons heeft gefactureerd. Het tekort van 38, - zijn voornamelijk afrondingsverschillen. Nieuw is ook de post inschrijving HB. Dit betreft o.m. een betaling die nog niet is voldaan door een nieuw lid. De vereniging heeft over 2014 in totaal 8549 aan de reserves kunnen toevoegen. Verdeeld over de posten reservering op het vernieuwingsfonds ( 6760) en Jubileumfonds 2017 ( 1789). Omdat 7461 is geput uit het vernieuwingsfonds voor de renovatie van de keuken inclusief vervanging elektriciteitskabel staat het vernieuwingsfonds 701 minder op de balans dan ultimo Vragen t.a.v. van de financiële rapportage 7 dagen vóór de ALV schriftelijk (mag ook via ) bij het bestuur aanleveren. Ad. 5 Jaarverslag van de Taxatiecommissie. De taxatiecommissie heeft het afgelopen jaar maar liefst 16 tuinen getaxeerd. Veel tuinen zijn ondertussen opnieuw uitgegeven. Het bestuur dankt de commissie voor het vele werk dat in het afgelopen jaar is verzet. De Taxatiecommissie en het bestuur vinden het belangrijk om de leden goed te informeren over de werkwijze, taken en de verantwoordelijkheden van de commissie. Daarmee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat er mogelijk misverstanden ontstaan. En worden de leden beter geïnformeerd. Een uitgebreid en lezenswaardige toelichting is opgenomen in deze Tuinfluiter Ad. 6 Commissie van Toezicht Aan de leden wordt verzocht decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in Het verslag van de Commissie van Toezicht ligt ter inzage in de bestuurskamer. Deze commissie heeft wettelijk meer bevoegdheden dan statutair is bepaald. Behalve onderzoek van de jaarrekening en de verantwoording daarvan, heeft zij ook de bevoegdheid zich een mening te vormen over het gevoerde beleid door het bestuur. Het bestuur dankt de Commissie voor haar werkzaamheden en haar bijdrage bij het opstellen van de jaarstukken. Ad. 7 Voorstel tot aanpassingen van het huishoudelijk reglement Voorgesteld wordt om per 1 januari aanstaande de volgende aanpassingen door te voeren op Huishoudelijk Reglement. Doel van dit agendapunt is om van gedachten te wisselen over deze aanpassingen. De definitieve teksten van de aanpassingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV van november. 1. Aanpassing huishoudelijk reglement artikel 6 lid 4 inzake een andere verdeling van het bedrag van de jaarnota bij verkoop van een tuin. Nu wordt dat per kwartaal bepaalt. Voorstel is om dat per maand te gaan doen. 2. Voorstel tot besluit aanpassing Bouwreglement om voortaan het gebruik van PE (Polyetheen) waterleiding aan de buitenkant van de huisjes te verplichten. Dit materiaal is niet interessant voor dieven en het ontmoedigt ongenodigd bezoek aan ons complex 3. Voorstel om in het Bouwreglement op te nemen dat onder bepaalde voorwaarden ook andere soorten dakbedekking zijn toegestaan dan nu het geval is. Ad. 8 Huldiging jubilarissen Mw. C. Bredze- Looman van de Tulpenlaan 1 is meer dan 25 jaar lid van de vereniging. Ad. 9 Rondvraag Ten behoeve van de rondvraag wordt een inventarisatie gehouden voor de koffiepauze. Alleen de vragen die zijn geïnventariseerd worden in de rondvraag behandeld. De rondvraag is geen discussie. Toelichting op jaarverslag taxatiecommisie is een druk jaar geweest voor de taxatiecommissie. Er zijn in totaal zo n 16 tuinen getaxeerd. De meesten zijn inmiddels ook alweer verhuurd. Over het algemeen ging de vertrekkende tuinder meteen akkoord met het getaxeerde bedrag, doch een enkele keer wilde men een toelichting op het getaxeerde bedrag. Onwetendheid over hoe een taxatie tot stand komt was dan vaak de oorzaak van het onbegrip. En het is inderdaad soms moeilijk te begrijpen waarom het ene huisje meer opbrengt dan het andere, waarbij die huisjes ogenschijnlijk identiek zijn. Allereerst, er wordt niet alleen een huisje getaxeerd, maar ook een eventuele kas die op de tuin aanwezig is, en verder nog een groot aantal andere zaken, zoals; het sanitair, tegelwerk in de keuken en het toilet, binnenbetimmering, keukenblok en kastjes, windschermen, pergola s, terrastegels ( behalve betontegels 30x30 ), regentonnen, compostvaten, bergkisten en uiteraard ook beplanting. Dus het huisje is maar een onderdeel van de totale taxatie, echter, geen onbelangrijke natuurlijk. Wat zeker tot een waardeverschil lijdt zijn de gebruikte materialen voor het huisje, en het onderhoud daarvan. Het moge duidelijk zijn dat hardhouten kozijnen langer mee gaan dan vurenhout. Het huisje, 4 Lente 2015 Lente

4 de fundering en de kas worden op een andere manier getaxeerd dan de rest van de objecten. De regels hiervoor vind u in het taxatiereglement. Wist u trouwens dat het woord Taxeren komt van het Latijnse woord Taxare, wat betekent: Schatten. Dit geeft al iets aan. Het blijft een schatting. Er wordt natuurlijk wel alles aan gedaan om die schatting zo dicht mogelijk op de werkelijkheid aan te laten sluiten d.m.v. het reglement. Deze regels zijn zoals gezegd vastgelegd in het taxatie-reglement van de vereniging. Maar dit reglement is weer afgeleid van het bonds-taxatiereglement van de HB. Neemt u eens even de tijd om op de website het taxatiereglement te downloaden en te bestuderen. Hoe gaat zo n taxatie nou ongeveer in z n werk? Hieronder volgt een beknopte uitleg. Als een tuinder z n tuin opzegt, en de sleutels heeft ingeleverd, dan krijgt de taxatiecommissie het verzoek van het bestuur de TUIN te taxeren. Allereerst gaan we dan kijken wat er in het archief van de vereniging te vinden is over deze tuin en vooral natuurlijk of er voldoende gegevens beschikbaar zijn van het tuinhuisje en de eventuele kas. Hoe meer gegevens er zijn, hoe makkelijker voor ons om te taxeren. Het mooiste is natuurlijk als de oorspronkelijke bouwprijs van het huisje nog aanwezig is, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. In dat geval wordt het hele huisje opgemeten. De maten van de kozijnen, de deuren, het dakbeschot, de stenen gevels en ga zo maar door. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat dit huisje op dit moment NIEUW zou moeten kosten. Op dit bedrag gaan we vervolgens afschrijven. Eerst de ouderdom. De meeste huisjes zijn inmiddels zo n 50 jaar oud, dus er wordt B.V. maximaal 75% afgeschreven. Dit noemen we het z.g. BASISBEDRAG. Verder wordt er ook gekeken of er nog een renovatie/ vernieuwing heeft plaatsgevonden. Zo ja, dan worden deze bedragen ook meegenomen, en opgeteld bij het BASISBEDRAG. Met dit bedrag gaan we echt aan de slag. Er wordt naar de constructie (dus hoe professioneel is uw huisje gebouwd ) gekeken, en hieraan wordt een percentage gehangen. Vervolgens kijken we naar de staat van onderhoud. Deze categorie bestaat uit 5 onderdelen, t.w.; dakbeschot en gordingen, dakbedekking, gevels, houtwerk en vloer/ tussenwanden. Er worden dus 5 percentages gegeven, waarvan een gemiddelde wordt genomen. Dit gemiddelde wordt vermenigvuldigd met het percentage van de constructie. De uitkomst ( dit percentage ) bepaalt wat er overblijft van het BASISBEDRAG. Vervolgens wordt er naar de betonfundering gekeken. Deze wordt op een vergelijkbare manier beoordeeld, echter, hiervoor staat standaard een door de HB bepaalde EENHEIDSPRIJS. Deze bedragen, van het huisje en de fundering, worden bij elkaar opgeteld en we hebben de waarde van het huisje bepaald. Het komt ( steeds vaker ) voor dat de eerder genoemde percentages, op 20 of zelfs lager uitkomen. Zo n huisje wordt dan z.g. op 0 gezet. Alleen de fundering heeft dan nog een waarde. Wanneer een huisje op 0 staat, zal het volgens het reglement op kosten van de vertrekkende tuinder, afgebroken moeten worden, tenzij een adspirant-koper bereid is het huisje te renoveren. Hierin wordt men geadviseerd door de bouwcommissie, in samenspraak met het bestuur. Deze adviezen zijn bindend. Ik noemde eerder al de z.g. EENHEIDSPRIJZEN. Dit zijn prijzen ( waarden, zo u wilt ), die jaarlijks door de HB worden vastgesteld voor een aantal zaken die zich op, aan of in een huisje bevinden. Zo ook voor B.V. de terrastegels die zich op uw tuin bevinden en de beplanting. Maar ook de regenton e.d. Al deze zaken worden dus echt geschat. Wat is nu de moraal van dit hele verhaal? Ten eerste dat er veel afhangt van hoe, en met welke materialen, uw huisje in het verleden is gebouwd. Ten tweede dat u er zelf heel veel aan kunt doen om de waarde van uw huisje op peil te houden. Regelmatig onderhoud zoals schilderen is erg belangrijk, maar als dit nodig is, vernieuw dan uw dakbedekking of uw kozijnen. Als het dak lekt en er treedt houtrot op, dan gaat het snel. Het is natuurlijk onnodig om te zeggen dat u niet, voordat u van plan bent op te zeggen, over verrot houtwerk moet gaan schilderen. Hiermee neemt u zichzelf, maar ook het bestuur/ de vereniging, en ook de nieuwe eigenaar in de maling. En als dit tijdens een taxatie wordt geconstateerd, heeft u voor niets al het werk verricht en geld uitgegeven aan verf dat u niet terugziet. Tot slot nog even dit; als u, nadat er getaxeerd is, het onverhoopt toch niet eens kunt worden over het gewaardeerde bedrag, dan kunt u een her-taxatie aanvragen bij de HB. Deze kost u 350,00 en wordt door speciaal daarvoor aangewezen personen van andere tuincomplexen uitgevoerd. Denkt u hier goed over na want ik heb al gezegd dat ons reglement een afgeleide is van het HB-reglement. Dus deze mensen zullen op exact dezelfde wijze uw tuin gaan beoordelen. Of u hiermee veel opschiet weet ik dus niet. En als alles bij het zelfde blijft bent u wel uw 350,00 kwijt. U kunt er van op aan dat de taxateurs van onze vereniging te goeder trouw handelen en zeker geen natte vingerwerk verrichten. Ik hoop dat door deze toelichting e.e.a. wat duidelijker geworden is en ik wens u nog heel veel tuinplezier toe bij Nut en Genoegen. Jaap Groen 6 Lente 2015 Lente

5 Resultatenrekening betreffende het verenigingsjaar 2014 Nut en Genoegen lasten begr'14 verschil Bestuurskosten secretariaat en administratie vergaderingen Tuinfluiter telefoonkosten Complex onderhoud komplex reinigingsdienst huur afvalkontainer rioolrecht waterschapsbelasting kosten leegstand tuinen/diversen Exploitatie gebouw verenigingsgebouw Representatie nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers overige kosten P.R./familiedag(sinterklaas) Overige lasten watergebruik leden onderhoud waterleiding/overig renovatie keuken incl electriciteitskabel verschillen contributie HB en AVVN inschrijving HB (ten laste van 2014) Reserveringen kalamiteiten/reinigingsdienst jubileumfonds vernieuwingsfonds overig/opheffing subsidierekening overig/rioolrecht overig(dunea/waterschapsbel.) voorziening grondhuur saldo: totaal: baten begr'14 verschil Kontributies leden kandidaatleden donateurs Bijdrage watergebruik Entreegelden Bijdrage onderhoud complex (gemeente) Interest Advertenties Diversen Kantine Teruggaaf Dunea/VanGansew Opheffing subsidie rek Haagse Bond normale bijdrage huur kantoor Boeten Ingehouden voorziening op grondhuur Bijdrage HB en Gemeente inzake renovatie keuken + electriciteitskabel Uit vermogen inzake renovatie keuken + electriciteitskabel kantine subsidie saldo: totaal: Lente 2015 Lente

6 balans per eind 2014 ACTIVA Kas 65 0 ING Spaarrek(ING) Voorzieningen verenigingsgebouw 1 1 tuinhuis 1 1 opslagruimten 1 1 riolering 1 1 waterleiding 1 1 Inventaris meubilair e.d. 1 1 (tuin)gereedschap 1 1 computer en printer 1 1 kopiëerapparaat 1 1 Vorderingen debiteuren totaal: Reserveringen jubileumfonds vernieuwingsfonds (nieuw-)bouwfonds renovatiefonds(rest sub.) kantine subsidie Voorzieningen rioolrecht waterschapsbel grondhuur Duinwaterbedrijf Krediteuren tuinenverkoop 5230 vooruit betaalde bijdrage reinigingsdienst totaal: PASSIVA Resultatenrekening LASTEN BATEN Interest 8 Inkopen Gebruiksvergoeding Voorraad begin jaar Diverse kosten Voorraad eind jaar Ontvangsten saldo: Biljart van de kantine Activa Passiva Kas Reserve ING Spaar Voorraad Lente 2015 Lente

7 Heeft u weleens nagedacht over het gebruik van zonne-energie op uw volkstuin? De mogelijkheden bestaan om via duurzaam opgewekte energie, uw comfort op de tuin te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een koelkast en/of het zetten van een kopje koffie. Solarfield is gespecialiseerd in het leveren van zonne-pakketten voor de volkstuin, daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot installatie. Elk mens heeft andere wensen omtrent het gebruik van electrische apparaten, daarom blijft het bijna altijd maatwerk. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een informatief gesprek. Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak: tel.: Van de 2de voorzitter Kantine zaken. Vanaf 1 januari is Bianca Reijnders in overleg met het bestuur beheerster geworden van de kantine. Zij is belast met de inkoop, verkoop, het schoonhouden, etc. Bianca heeft er echt zin in en de afgelopen periode is prima verlopen. Ikzelf zal me nog wel zijdelings met de kantine bezig houden maar dan gaat het meer om de contacten tussen Bianca en het bestuur. Verder zal ik me bezig houden met de contacten tussen de leden van de ontspanningscommissie, het bestuur en de beheerster. Hebt u als lid nog suggesties over activiteiten, kantine zaken, etc. kunt u ook bij mij te recht en zal ik e.a. terugkoppelen aan de juiste persoon. Activiteiten Houdt u voor de activiteiten die worden georganiseerd goed de Tuinfluiter, de site en het publicatiebord in de gaten. Houdt u voor inschrijving de datums aan, bij te late inschrijving wordt u mogelijk teleur gesteld of gaat bij te weinig inschrijvingen de activiteit niet door. Hebt u zelf een leuk idee komt u gerust langs om uw idee met ons te delen. Kaarten Het jokeren en klaverjassen leeft weer op. Onder de leiding van de fam. Reijnders zijn er weer een behoorlijk aantal leden die zijn gaan kaarten. In een gezellige sfeer kan voor een rooster worden gekaart, waar natuurlijk ook een prijsje aan is verbonden. Het aantal tafels in de kantine is groot genoeg er kunnen dus nog wel enkele leden bij. Als u zin heeft bent u op woensdagmiddag vanaf uur van harte welkom. Jeu de boules Ook het jeu de boules is weer van start gegaan. Net als voorgaande jaren zal er iedere zaterdagmiddag vanaf uur worden gespeeld. Gezellig in teamverband een balletje gooien. Bij slecht weer bent u natuurlijk ook welkom, wordt er niet gegooid kan er worden gekaart, gesjoeld of gebiljart. U mag natuurlijk ook u eigen spellen meenemen. Ook op de jeu de boules hoe meer zielen hoe meer vreugd. U kunt u voor het jeu de boules aanmelden bij J. de Waal. Afvoer takken (HERHAALD DRINGEND VERZOEK) De Gemeente doet nog steeds een dringend verzoek om geen 12 Lente 2015 Lente

8 composteerbaar groenafval tussen de takken te storten. Ook is verzocht de takken met de dikke kant naar voren op te stapelen en niet kris kras door elkaar te gooien. Bij een lege bak is ook het verzoek om achter tegen de muur te beginnen met stapelen en dit zo hoog mogelijk te doen. Nu komt het voor dat bij het begin in een schonen bak iedereen het over de gehele vloer uitstort zodat men later het van voren naar achter moet dooien. Vuilafvoer Steeds vaker komt het voor dat de mensen van de vuilophaaldienst klagen over grofvuil wat in de huisvuilcontainer wordt gestort. Het komt vaak voor dat er sloopafval, tuinmeubelen, etc. tussen het huisvuil ligt. Zo langzamerhand worden deze mensen het zat. En doen hun beklag bij hun werkgever. Dat heeft tot gevolg dat wij of een nog hogere rekening gaan krijgen of zelfs dat het ophalen wordt gestaakt. Mensen het is dus aan u als lid de container te gaan gebruiken waar hij voor dient. De komende tijd zal er weer streng op worden gelet en zullen overtreders worden aangesproken en zo nodig bestraft. We rekenen op uw medewerking. Werkbeurten Inmiddels zijn de werkbeurten weer gestart. Het rooster is opgesteld uit alle leden die de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben en geen functie bekleden en/of vrijwilligers taken doen. Helaas moeten we nu al constateren dat een aantal leden al de eerste beurt heeft verzuimd. Ik hoop niet dat dit het gehele jaar op deze voet verder gaat, dan vrees ik dat er veel werk blijft liggen en dat zal zeker de uitstraling van het complex niet ten goede komen. Werkzaamheden die blijven liggen en toch moeten worden uitgevoerd zullen mogelijk worden uitbesteed en dit zal moeten worden betaald door u als lid. Verzoek aan alle leden zet in uw agenda wanneer u een werkbeurt heeft. Voor de datums, het rooster zit wederom in deze tuinfluiter, staat op de site en hangt op het publicatiebord. Dus let op aan het eind van het jaar krijgt u voor niet uitgevoerde werkbeurten een boete van 50 euro per werkbeurt. Container Op zaterdag 25 april staat op het terrein voor de grondbak weer een container voor al het grofvuil wat u kwijt wil. De container is open van 9.00 tot uur. Er zal streng op worden toegezien, dat buiten de openingstijden niets wordt gestort. Dus grofvuil niet in de huisvuilcontainer of in de borders maar in de container op 25 april a.s. Herhaalde oproep adressen en beroep Veel mensen hebben tegenwoordig een computer en zijn ook aangesloten op internet. Ook veel leden van Nut en Genoegen zullen in het bezit zijn van een computer en zijn aangesloten op internet. Van enkele leden krijgen wij al mailtjes met vragen en/of suggesties. Omdat correspondentie via de mail een betrekkelijk goedkope en zeker een snelle manier is van correspondentie heeft het bestuur gemeend om de leden te verzoeken hun de op te geven. U bent er natuurlijk vrij in om dit wel of niet te willen. Ook van belang kan zijn als bestuur te weten welke beroepen de leden vertegenwoordigen. In het verleden werd deze informatie gebruikt met invulling van bestuurstaken, klusjes, etc. Mocht u gebruik willen maken van communiceren op deze manier en informatie willen verstrekken t.a.v. uw beroep vragen wij u om onderstaand strookje in te vullen en dit bij het bestuur af te geven of in de groene bus bij de kantine te deponeren. Naam tuinlid: Tuinnummer en laan: adres: Beroep Activiteitenkalender maart paaseieren zoeken 29 maart paas klaverjassen en jokeren 18 april ledenvergadering 25 april grofvuilcontainer 17 mei pinkster bingo 13 juni familiedag 27 of 28 juni vrijwilligersdag 11 juli barbecue 31 oktober of 1 november vrijwilligersdag 14 november ledenvergadering 29 november sinterklaasfeest 13 december kerst klaverjassen en jokeren 20 december kerst bingo Iedere woensdag om klaverjassen en jokeren Iedere zaterdag vanaf maart tm. oktober om uur jeu de boules iedere eerste dinsdag van de maand hobbyclub van tot uur. Iedere eerste zaterdag van de maand bestuursvergadering Iedere zaterdag spreekuur bestuur tussen en uur 14 Lente 2015 Lente

9 Paasklaverjassen en jokeren Zondag 29 maart weer gezellig klaverjassen en jokeren voor leuke prijzen. Inschrijven bij Cas en Bianca Reijnders. Pinkster Bingo Zondag 17 mei. Aanvang uur. Met vele mooie prijzen. Inschrijven bij An van der Laan of Bianca Mulders voor 26 april. Kosten zijn 10,00 euro per persoon. Vooraf te voldoen. Let op: vol is vol. Uit de oude doos Onderstaande foto s kreeg ik via de mail aangeboden. Deze foto s zijn gemaakt op een familiedag een jaar of 25 geleden. Zo ziet u dat we toen al bezig waren met het organiseren van tal van activiteiten. Hebt u ook oude foto, s welke misschien leuk zijn om te publiceren dan kunt u deze opsturen. Ron Beck en John van der Laan bezig met de kinderen van Nut en Genoegen spelletjes te spelen. Het voetbalelftal van Nut en Genoegen met o.a. Hans de Pauw, Ron Beck, Leen Meeuwise, John van der Laan en Aad Schalkoord. We speelden toen tegen de vrouwen. Aad Schalkoord en Ron Beck John van der Laan 2de voorzitter 16 Lente 2015

10 Beste Tuinliefhebbers Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Bianca Reijnders. Ben 46 jaar en getrouwd met Cas Reijnders (AL32). Samen hebben wij een zoon van 23 jaar. Sinds 1 januari 2015 heb ik het beheer overgenomen van de kantine. Inmiddels zijn we al weer een paar weken onderweg. Tot nu toe vind ik het allemaal erg leuk en hopelijk blijf dit ook zo. Met uw hulp gaat dat zeker lukken. De kantine heeft diverse eigen activiteiten zoals: Het koffie uurtje, Maandag t/m vrijdag, van 8.30 uur tot uur Klaverjassen en Jokeren Iedere woensdag middag van uur tot uur. Hobbyclub Iedere eerste dinsdag van de maand van uur tot uur. Jeu de Boules Iedere zaterdagmiddag. Zaterdags is de kantine de gehele dag geopend, van 9.00 uur tot uur. Er is ook een mooi biljart aanwezig waar op de zaterdagmiddag veel gebruik van gemaakt wordt. Zoals u gelezen heeft is het erg gezellig en bent u altijd van harte welkom. De kantine verkoopt diverse dingen zoals thee, koffie, limonades en chocomel. Daarnaast is er natuurlijk bier, wijn, een borreltje maar ook bessenjenever, port, vieux of een advocaatje. Voor de inwendige mens is er ook nog het een en ander verkrijgbaar, zoals diverse broodjes, een frikandel of een kroket, kaassouffle, bitterballen of een hamburger. Ook een balletje gehakt staat op het menu of een broodje ei of kaas of een tosti. Voor de liefhebbers is er ook nog waterijs, koeken en snoep. Alles tegen redelijke prijzen. Mocht u vragen hebben of wilt u onze kantine komen ondersteunen, neem dan contact met ons op. Hopelijk tot snel. Bianca Reijnders Lente gevoel Zal de lente nu echt komen, en is de winter weer voorbij. Ik voel mijn bloed weer door mijn aderen stromen, zelfs de vogels zijn weer blij. Ik hoor ze s morgens vroeg al weer fluiten, ze zitten op de takken van een boom. Ik kijk door de ramen naar buiten, en voel me van het slapen nog een beetje loom. Weg met al die winter kleren, en ga ze weer opgeborgen in de klerenkast. Nog even dan moeten we ons weer in gaan smeren, met zonnebrand olie op onze blote bast. Buiten gaan de planten dan weer groeien, en de koeien lopen ook weer buiten in het gras. Van blijdschap hoor je ze dan weer loeien, en de boer loopt ook weer in de wei zonder jas. Ja de aarde komt dan weer tot leven, de bomen worden weer allemaal groen. Moeders die de kinderen dan weer een ijsje geven, en de ouderen zitten weer op een bankje in het plantsoen. Iedereen gaat weer naar buiten, en trekt er met de fiets in het weekend gezamenlijk op uit. Bouwvakkers die op de steiger een deuntje fluiten, en maken daarbij een schril geluid. Kinderen die weer langer buiten spelen, of gaan wandelen naar bos of strand. Een verliefd stel die elkander strelen, zittend op een bankje hand in hand. Ja iedereen gaat weer van de zon genieten, in het bos, strand of in de tuin. Het mag dan wel eens regenen of gieten, voor je het weet worden we weer lekker bruin. Pol van der laan 18 Lente 2015 Lente

11 Het Vogelbekdier (ornithorhynchus anatinus) In de stukjes over vogels en dieren, in de Tuinluiter zijn al een paar seizoenen vogels dieren en planten gepasseerd, die op Nut en Genoegen te zien waren of zijn. Dit seizoen laat ik u kennis maken met een aantal heel bijzondere dieren van overal op de wereld. Dieren die zo bijzonder zijn, dat zoölogen en ornitologen er vroeger hun hoofd over braken hoe zoiets kon bestaan, waar moesten ze bij ingedeeld worden. Vogel? Reptiel? Zoogdier? Het vogelbekdier mag de spits afbijten. Komt alleen voor in Australië en Tasmanië, is zo n 60 cm lang, en lijkt samengesteld te zijn uit vogels reptielen en zoogdieren. Om te beginnen; hij of zij heeft een snavel, poten als van een pelikaan of aalscholver, staart als van een bever en legt eieren. Vogel zeg je dan. Mis. de eieren broed ze uit en de jongen worden gezoogd met melk. Zoogdier dus. Het geraamte toont grote gelijkenis met met dat van een reptiel. De missing link in de evolutieleer? Het gekke is, dat er op het eiland Austalië alleen buideldieren voorkomen. Alle niet buideldieren, zoals konijnen, dingo s drommedarissen enz. zijn er door de mensen gebracht. Alleen de mierenegel (legt ook eieren) en het vogelbekdier vormen een uitzondering. Misschien waren zij er het eerst, en zijn de buideldieren later ontstaan. Niemand weet het. Ze zijn er gewoon. Ze komen alleen voor langs stromend water, beken en rivieren, het liefst met grind en stenen, waaronder ze hun voedsel zoeken. Wormen, mosselachtigen, larven en kreeftachtigen. Ze kunnen wel 10 minuten onder water blijven. Ze zwemmen pijlsnel rond, met hun peddel staart en grote zwemvliezen. Onder water keren ze stenen om en woelen in grind en zand, om hun voedsel te zoeken. In de oevers graven ze meterslange gangen en bouwen ondergronds hun nest, waar het vrouwtje 2 eieren in legt. Ze bebroed (als een vogel) deze eieren, zoogt de jongen enkele weken, en als ze zo n 20 cm zijn, wagen ze hun eerste uitstapje. Overdag èn s nachts zijn ze actief. Veel vijanden hebben ze niet, maar als er b.v. een slang er één pakt, moet hij goed oppassen! Ze zien er kwetsbaar uit maar hebben een verborgen wapen. Aan de binnenkant van de achterpoten, zitten 2 vlijmscherpe, giftige doorns. Mensen die er kennis mee gemaakt hebben, praten over een helse pijn! De pasgeboren jongen, hebben aanvankelijk tanden, maar deze vallen weer uit, en de volwassen dieren hebben een soort hoornplaten, waarmee ze hun voedsel vermalen. Waar de snavel in de kop over gaat, staat een opstaande hoornplaat, die de kop en ogen moet beschermen tegen grind en stenen, bij het voedsel zoeken. Niet op Nut en genoegen, maar wel bijzonder! Veel tuinplezier Kees van Olst 20 Lente 2015 Lente

12 Bodembedekkers Nog even en dan kunnen we weer volop in onze tuin aan de slag zoals bijvoorbeeld het gras bemesten en verticuteren. Ook kunnen we dan het onkruid en alle bladeren die we in de tuin hebben laten liggen om onze grond enigszins warm te houden verwijderen. En niet te vergeten het snoeien van onze rozen tot het derde of vijfde oog, dit is afhankelijk van de groei hoogte van onze rozen. Om de rozen optimaal te laten groeien en bloeien geef ik deze altijd in het voorjaar wat kalk en bemest ik ze met veel koemest korrels zodat ze de hele zomer weer volop kunnen bloeien. Omdat ik veel bodembedekkers in mijn tuin heb staan die na verloop van tijd de overhand gaan krijgen verwijder ik in het voorjaar diverse pollen en zorg ik dat de grond weer poreus wordt door te schoffelen en de grond te egaliseren en dan licht aan te harken, zodat de grond weer voldoende vocht kan opnemen. Bodem bedekkende planten zijn ideaal om op moeilijk bereikbare en schaduwrijke plekken te planten zodat je daar minder onderhoud hebt. In plaats van gras zijn bodem bedekkende planten ook ideaal om deze vooraan in de border te zetten zodat ook daar geen onkruid kan groeien. Zelf heb ik vooraan in mijn border in plaats van gras diverse laag blijvende planten gezet die graag in de volle zon staan zoals Plox, Saxifrage, Sedum, Geraniums en Campanula Portenschlagiana. Aangezien mijn tuin vol staat met vaste planten, heesters en bodem bedekkende planten, heb ik het hele jaar door weinig onderhoud in mijn tuin en hoef ik alleen in het voor en najaar onderhoud te plegen.omdat er elk jaar mensen zijn die voor het eerst een tuin hebben en nog niet veel van tuinieren weten wil ik iets meer over deze planten schrijven, in de hoop dat ook zij veel plezier aan deze planten zullen hebben. Allereerst zijn er 2 soorten bodem bedekkende planten namelijk zodevormende en pollenvormende waarbij men ook nog onderscheid moet maken tussen groenblijvende en bladverliezende planten die zowel vast dan wel een of tweejarig zijn.daarbij zijn de groenblijvende bodembedekkers het meest geschikt voor in de schaduw dan wel halfschaduw, terwijl de bladverliezende bodembedekkers het liefst in de volle zon staan. Zelf heb ik voor in de (half)) schaduw Vinca minor, Pachysandra terminalis en Astilbe chinensis staan waarbij eens in de 2 jaar de Vinca minor moet worden ingekort en enkele pollen kunnen worden verwijderd. Ook Geraniums zijn zeer geschikt om in de half schaduw te staan zoals de Geranium cantbrigiense, endressii macrorrhizum, nodosum, phaeum en nog enkele andere soorten. Van deze planten zijn de Geraniums macrorrhizum en sanguineum enigszins groenblijvend waarbij het blad van de macrorrhizum heerlijk ruikt. De Geranium nodosum vormt geen pollen maar verspreid zich door heel je tuin dus moet je ook deze plant in de gaten houden, al deze planten worden tussen de 25 en 60 cm hoog. Voor in de volle zon zijn er veel bodem bedekkende planten zowel groenblijvende als blad verliezende. Bij de groenblijvende planten is een bekende soort het stekelnootje, van deze soort zijn er wel 100 laag en groenblijvende planten in omloop waarvan de bekendste soorten de Acaena magellanica en microphylla zijn. Ze worden maar tussen de 10 en 15 cm hoog en groeien uit tot een breedte van 30 cm tot 50 cm met in de zomer paarse bloemetjes die in herfst roodstekelige vruchtjes levert. Een andere zon aanbidder die ook in de half schaduw goed gedijt, is de Phlox subulata ook wel borstel vlambloem genaamd, hij bloeit in het voorjaar met bloemen in diverse kleuren. De kleuren lopen uiteen van wit tot aan blauw toe, dit is afhankelijk van de soort waarbij de bloemen 2,5 cm groot worden en de plant niet hoger wordt dan 10 cm maar wel 2 maal zo breed. Van deze planten zijn er zo n 60 soorten bekend waarbij de lage soorten allemaal in de winter groen blijven terwijl de hoge soorten in de zomer bloeien en dan af sterven. Een andere ideale bodembedekker zijn de klokjes bloemen met de Latijnse naam van Campanula, van deze plant zijn wel 250 kruidachtige soorten bekend voor zowel in de tuin als bodembedekker in de border of in de rotstuin. De hogere soorten kunt u tussen de andere vaste planten zetten in zowel de volle zon dan wel in half schaduw. Vooral de Campanula garganica, portenschlagiana en poscharskyana zijn bekend als rots of bodembedekker, ze worden tussen de 10 en 30 cm hoog en 22 Lente 2015 Lente

13 ze zijn allemaal groen blijvend en bloeien van eind voorjaar met violet blauwe bloemen. Wanneer u deze planten in de half schaduw zet dan bloeien deze planten langer, terwijl de hogere soorten meer in de zomer bloeien met wit, blauwe en roze bloemen. Een andere bekende plant, waarvan er wel 500 verschillende soorten zijn, zowel vast als eenjarig, is het viooltje. Veel van deze soorten zijn groenblijvend en zijn winterhard terwijl de soorten die we in het voorjaar in bloembakken of vooraan in perken zetten gekweekt worden als eenjarig. Dit zijn meestal de Viola tricolor met drie kleurige bloemetjes in de kleuren blauw, violet, geel en wit. Deze plant wordt slechts 15 cm hoog en ik heb gemerkt dat als je deze plant na de bloei terug knipt deze weer gaat bloeien. Een andere groep die vaak als een jarige wordt geteeld is de Viola wittrockiana die 20 cm hoog wordt en waarvan de bloemen wel m10m cm groot worden. Ik zal U al deze namen van deze plant besparen omdat deze planten in het voorjaar te koop zijn in allerlei kleuren. Ik ben in het bezit van vaste viooltjes die ik als bodembedekker in mijn tuin heb staan en zich uitbreiden in de breedte door rizomen, de bekendste soorten zijn de odorata, labradorica en cornuta. Deze planten zijn groenblijvend en worden tussen de 8 en 15 cm hoog, de kleuren zijn blauw, lila van de cornuta en wit van de odorata en van de labradorica paars. Al deze planten staan graag in vochtige grond en in de halfschaduw. Over al deze planten zijn veel boeken geschreven maar helaas geen enkel boek is compleet, maar men kan ook veel informatie vinden op internet. Ik wens U allen de komende tijd veel tuinplezier en mooi weer. P. van der Laan OPROEP! Wild op de tuin De AVVN, het overkoepelende orgaan voor de volkstuinder in Nederland, heeft aan de verenigingen gevraagd in beeld te brengen welk wild er zoal voorkomt op de complexen. Wat wild is, is niet precies uitgewerkt. Dan gaat het denk ik niet om verwilderde katten of zelfs niet over de bruine rat, waarvan we wel weten dat die er zijn. Ik weet nog wel dat we geruime tijd een vos hebben gehad op de tuin en ik heb ijsvogels gezien. Verzoek is om een wildwaarneming te melden, bij voorkeur via de mail van de vereniging. Dan sturen wij het door. Alvast dank voor uw medewerking. Luc van Bergenhenegouwen 24 Lente 2015 Lente

14 Werkbeurten Nut en Genoegen 2015 Groep 1 Groep 2 Groep 3 7-feb/23-mei/29-aug 14-feb/30-mei/5-sept 21-feb/6-juni/12-sept AL-1 D. van Son AL 19 A. Moekoet AL 38 A.J. Principaal AL-5 J. Siliakus AL-21 A.M.A. Harland AL-39 A.H. Polat AL-6 D. Dijkman AL-22 M.J. de Bruin AL-41 Mw. S. Koster AL-7 A.K. Goerbien AL-23 H.R. Spillenaar AL 42 A. Wiertsema AL-8 L.M. Meeuwisse AL-26 D. de Niet DL-1 Mw. S. Schulting AL-11 J.A.C. van Dam AL-29 J.M. Scheffers DL-1A Mw. J. Scheepstra AL 14 E.L Schulp AL 34 H. Busstra DL-2 Mw. Z.a. Woszczyk AL-16 J.S.B. Driessen AL-35 H. Eroglu DL-4 T.M. de Maat Groep 10 Groep 11 Groep apr/25-juli/31-okt 25-apr/1-aug/7-nov 2-mei/8-aug/21-nov ML-60 P. Ulas RL-10 Mw. H. Knapen RL-24a S. Geleijnse ML-61 A.Th.L. Hoogendijk RL-12 E.R. Veenma RL-26 M.N. Ramdjan RL-1 Mw. M.A. Bron RL-15 O. Ghoerbien RL-27 R. Snell-de Bruijn RL-2 M. Wartena RL-16 D.P. Ghoerbien RL-28 MW. M.T.H. van Trigt RL-4 J. Kuiper RL-17 U. Cengis RL-30 Mw. A.T. Steijger RL-6 E de Jong RL-18 C.J. Kranendonk RL-31 A.J. Bol RL-8 M. van Poelje RL-21 R.A. Holtkamp RL-35 M. Esselink RL-9 S. Karatay RL23a R.G. Wagner RL-36 H. Persad AL-18 P.J. Kuiijf AL-36 G.J.M. Engelbert DL-5 F. Witmer Groep 13 Groep 14 Groep 4 Groep 5 Groep 6 9-mei/15-aug/28-nov 16-mei/22-aug/5-dec 28-feb/13-juni/19-sept 7-mrt/20-juni/26-sept 14-mrt/27-juni/3-okt DL 8 S. Geleijnse DL-25 S. Ceyhan ML-12 P. v.d. Wilk DL-9 J. van Dam DL-27 Mw. P. Alkema ML-14 H. van der Pennen DL-10 M. Garib DL-30 J. Hendrikx ML-15 P.L. van Veen DL-12 E. Dorland-vd Kamp ML-1 R. v.d. Pavert ML-17 Mw. S. Bhansing DL-13 J.A. Maasland ML-4 C.J.A. Bakker ML-18 Mw. J.E.W. de Hoog DL-14 J. Pronk ML-5 T. Kalloe ML-19 K. Var VL-1 W.T.J. van Wouw VL-11 R. Alebregtse VL-3 M. Gierdharie VL-12 M.T. Volard VL-4 K.G.A. Broekhoven VL-13 G.A.Remmelzwaal VL-5 Mw. E. Gottschal VL-14 H.A.J. Mensink VL-6 M. Siliakus VL-17 S.R. Tas VL-7 J. van Dijk VL-20 D. Gamput VL-8 Ch. Rambharse VL-21 K.M. Hofman DL-18 P. v.d. Bor ML-7 P. Singh ML-20 C. Biegnole DL-19 Mw. L. Noorduijn ML-8 G. Gerretsen ML-21 J. Rozenbrand DL-22 K. Nijhoff ML-9 S. Raghoenath ML-22 J.D. van Riessen VL-10 C.W. Slager Groep 7 Groep 8 Groep 9 21-mrt/4-juli/10-okt 29-mrt/12-juli/18-okt 4-apr/18-juli/24-okt ML-23 Mw. A de Roo ML-35 G. Meijer ML-49 A.L.M. van Stijn ML-25 A. Toet ML-36 W.M.C.E. Joolen ML-50 J.R.Hoogeveen ML 26 A.J. Storm ML-37 Mw. A. Schalkoord ML-52 G.J. van Lieshout ML-27 D. Stok ML-38 Mw. A. Nigten ML-55 C. Faarvang ML-28 J.C. Overduin ML-40 Mw. Romijn ML-56 U. Koch ML-30 W. Pronk ML-41 G.J. Manintveld ML-57 A. de Groot ML-31 L. Kiene ML-43 D.W. Brouwer ML-58 R. Koper ML-32 V. Tunc ML-44 Mw. H. Ornstein ML-59 C. Ghoerbien ML-34 M.C.A. Hendriks ML 46 EC Poldervaart 26 Lente 2015 Lente

15

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten

Tuinpark. Buikslotermeer 1963-2013. 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af. * Verslag van de jubileumactiviteiten 50 Tuinpark Buikslotermeer 1963-2013 37e jaargang nr 6 november * * De eerste mozaïekbank is af Kom naar de ledenvergadering op 30 november * Verslag van de jubileumactiviteiten persoonlijk advies en kwaliteit

Nadere informatie

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje

ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje ONS BUITEN KONTAKT nr 492 september / oktober 2012 najaar - baggerbriefje Tuinpark Ons Buiten Riekerweg 15 1066 BT Amsterdam (020) 6174707 fax: 6175493 www.ons-buiten.nl tuinpark@ons-buiten.nl bankrekening:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 3 jaargang 37 2015 De Water-Lander twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN agenda Algemene ledenvergadering 11 juli 2015 notulen algemene

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl

T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl 1933 2014 T Buitenblaadje. Officieel mededelingenblad van ATV Ons Buiten 36 e jaargang 1 e editie 2014 www.atv-onsbuiten.nl Inhoudsopgave T Buitenblaadje Van de voorzitter Penningmeester praatjes Notulen

Nadere informatie

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré

Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging. Jaargang 2009 nr. 3 mei. Études physionomiques par Gustave Doré Uitgave van de Eerste Bredase Jeu de Boules-vereniging Jaargang 2009 nr. 3 mei Études physionomiques par Gustave Doré BRÉ-DA-BOULES opgericht 14 oktober 1982 K.v.K. nr. 40282274 aangesloten bij de Nederlandse

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980.

T.C. Welgelegen Lage Weide 4. Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980. Jaargang 30 Nummer 1-2009 T.C. Welgelegen Lage Weide 4 0575 52 77 49 7231 NN Warnsveld Rek.nr. ABN-AMRO Zutphen: 40.46.45.828 www.tc-welgelegen.nl info@tc-welgelegen.nl Opgericht 27 maart 1980 Bestuur

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie!

Bolleboos. Let op! 5 april 2008. 10 april 2008 Jaarvergadering. De CVB op Internet. http://www.decvb.nl. NiVeSoft. Windenergie! Windenergie! De TNT Post Port betaald Afz. CVB, Rietkraag 95 2144 KB Beinsdorp Belangstelling? Bel: 023-5581158 Bolleboos april 2008 De CVB op Internet http://www.decvb.nl NiVeSoft Uw dealer voor o.a.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV

Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 9e jaargang nummer 4 4 september 2014 Snmengevnt Jaarverslag Fris kroeglopertoernooi in Leiden Stukken die geblokkeerd staan Tweemaandelijks cluborgaan van Schaakcombinatie HTV 3 Titelpagina: Snookerhal

Nadere informatie

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP

GEIN3DORPER IN GEIN3DORP Jaargang 28, Voorjaar 2013 GEIN3DORPER HUIS-AAN AAN-HUIS IN GEIN3DORP JAARVERGADERING 17 APRIL STICHTING MUZIEK OP MAAT GEINBURGIA TENNIS INBRAKEN GAASPERPLAS WINDSURFING BADMINTON AFVALLEN KUN JE LEREN

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen

Woonjournaal. Woonwijze, uw manier van wonen! April 2012. Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen April 2012 Woonjournaal Woonwijze, uw manier van wonen! Met onder andere: Lagere woonlasten door zonnepanelen Aantrekkelijk kopen met kopen naar Wens Iedereen hoofdrol bij theatervereniging Klachtencommissie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl

BestuurWijzer. 22 juni 2015, Nummer 48. Mail bestuurvraagstukken naar: rob.stravers@upcmail.nl Inhoud 02 Boekhoudprogramma s voor de bridgeclub 02 De ontvangen tips en aanbiedingen 07 Mijn conclusie en advies 08 Vraag & Antwoord 08 Omgaan met de NBB-schudmachine 10 Schema s versus schema s 13 Oud

Nadere informatie