Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Leden Vergadering. Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014"

Transcriptie

1 Inhoud Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Leden Vergadering Toelichting op jaarverslag taxatiecommissie 2014 Resultatenrekening betreffende het verenigingsjaar 2014 Balans per eind 2014 Resultatenrekening van de kantine Van de 2de voorzitter Activiteitenkalender Beste Tuinliefhebbers, Bianca Reijnders Lentegevoel, gedicht, Pol van der Laan Het Vogelbekdier, Kees van Olst Bodembedekkers, Pol van der Laan Oproep: Wild op de Tuin Ratten op de tuin, tekening Werkbeurten Nut en genoegen /11 10/ Lente

2 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het zal niemand van u ontgaan zijn dat we de afgelopen twee maanden een hoop over ons heen hebben gehad, als volkstuinder en als bestuurders. Zolang ik hier zit is er zo nu en dan wel ergens ingebroken, maar zo erg als nu heb ik het nog nooit meegemaakt. Bij het schijven van dit stukje lijkt het weer wat rustiger te worden. Dan hopen we dat we het zo kunnen houden. Complimenten voor het werk van de agenten van Bureau Berensteinlaan. Verschillende keren zijn ze s nachts uitgerukt als er een signaal kwam. Een enkele keer konden ze een aanhouding doen. Ook de drie wijkagenten hebben zich geregeld laten zien. Ook zij balen ervan als dit soort dingen in hun wijk gebeuren. Zij geven aan dat op een complex van de omvang als de onze, het heel moeilijk is iemand te betrappen. Jammer dat het werken met honden op een gegeven moment niet meer mogelijk was, omdat leden zich s nachts (zonder dat te melden) op het complex ophielden. Complimenten ook voor de vrijwilligers die zich hebben ingezet om de verzekeringen te regelen, mensen te woord te staan en meer dan honderd nieuwe hoofdkranen in elkaar hebben gesleuteld en geplaatst. Voor 18 april staat er wederom een Algemene Ledenvergadering op de agenda. Zie de uitnodiging met toelichting in deze tuinfluiter en maak gebruik van de mogelijkheid met elkaar het gesprek aan te gaan. Het is goed om vooruit te kijken. Als ik dit schrijf schijnt de zon weer. Tijd om naar de tuin te gaan! Luc van Bergenhenegouwen 1.1 Uitnodiging Hierbij nodigt het bestuur de leden, ereleden, kandidaat-leden en donateurs uit voor het bijwonen van een Algemene Ledenvergadering op zaterdag 18 april De vergadering wordt gehouden in ons verenigingsgebouw aan de Meppelweg 882 te Den Haag. Aanvang uur. Bekende huisregels tijdens de vergadering zijn: koffie tijdens de pauze geserveerd aan de tafels, is voor rekening van de vereniging. Indien u het woord krijgt, graag uw naam en tuinnummer voor het verslag noemen. 1.2 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen Stand van zaken inbraken en reparatie waterleidingen Overige mededelingen 3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering november Jaarverslag van de Penningmeester: resultatenrekening, balansen en toelichting 5. Jaarverslag van de Taxatiecommissie 6. Decharge verlening bestuur 7. Voorstel tot aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement en het Bouwreglement 8. Jubilarissen 9. Rondvraag 10. Sluiting Toelichting op de agenda. Ad. 3 verslag van vorige ALV Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2014, gepubliceerd in de Tuinfluiter van december 2014, wordt ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. Ad. 4 Jaarverslag van de penningmeester Het jaarverslag van de penningmeester, opgenomen in deze Tuinfluiter, wordt ter goedkeuring aan de vergadering voorgelegd. Resultatenrekening Kantine: Er is in 2014 bijna 20% meer omgezet. Er werd minder overgehouden per euro omzet waardoor het resultaat in 2014 ( 7375) t.o.v ( 7037) min of meer gelijk is gebleven. 2 Lente 2015 Lente

3 Lasten en baten Vereniging: De renovatie van de keuken inclusief vervanging elektriciteitskabel betreft een eenmalige investering. Deels gesubsidieerd door Gemeente ( 9000) en de Haagsche Bond ( 1250 elektriciteitskabel). De vereniging heeft 7461 geput uit de reserves (vernieuwingsfonds). Nieuw is de post verschillen contributie HB en AVVN. Met deze post wordt het verschil zichtbaar tussen wat de leden in rekening is gebracht en wat de Haagsche Bond ons heeft gefactureerd. Het tekort van 38, - zijn voornamelijk afrondingsverschillen. Nieuw is ook de post inschrijving HB. Dit betreft o.m. een betaling die nog niet is voldaan door een nieuw lid. De vereniging heeft over 2014 in totaal 8549 aan de reserves kunnen toevoegen. Verdeeld over de posten reservering op het vernieuwingsfonds ( 6760) en Jubileumfonds 2017 ( 1789). Omdat 7461 is geput uit het vernieuwingsfonds voor de renovatie van de keuken inclusief vervanging elektriciteitskabel staat het vernieuwingsfonds 701 minder op de balans dan ultimo Vragen t.a.v. van de financiële rapportage 7 dagen vóór de ALV schriftelijk (mag ook via ) bij het bestuur aanleveren. Ad. 5 Jaarverslag van de Taxatiecommissie. De taxatiecommissie heeft het afgelopen jaar maar liefst 16 tuinen getaxeerd. Veel tuinen zijn ondertussen opnieuw uitgegeven. Het bestuur dankt de commissie voor het vele werk dat in het afgelopen jaar is verzet. De Taxatiecommissie en het bestuur vinden het belangrijk om de leden goed te informeren over de werkwijze, taken en de verantwoordelijkheden van de commissie. Daarmee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat er mogelijk misverstanden ontstaan. En worden de leden beter geïnformeerd. Een uitgebreid en lezenswaardige toelichting is opgenomen in deze Tuinfluiter Ad. 6 Commissie van Toezicht Aan de leden wordt verzocht decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in Het verslag van de Commissie van Toezicht ligt ter inzage in de bestuurskamer. Deze commissie heeft wettelijk meer bevoegdheden dan statutair is bepaald. Behalve onderzoek van de jaarrekening en de verantwoording daarvan, heeft zij ook de bevoegdheid zich een mening te vormen over het gevoerde beleid door het bestuur. Het bestuur dankt de Commissie voor haar werkzaamheden en haar bijdrage bij het opstellen van de jaarstukken. Ad. 7 Voorstel tot aanpassingen van het huishoudelijk reglement Voorgesteld wordt om per 1 januari aanstaande de volgende aanpassingen door te voeren op Huishoudelijk Reglement. Doel van dit agendapunt is om van gedachten te wisselen over deze aanpassingen. De definitieve teksten van de aanpassingen worden ter besluitvorming voorgelegd aan de ALV van november. 1. Aanpassing huishoudelijk reglement artikel 6 lid 4 inzake een andere verdeling van het bedrag van de jaarnota bij verkoop van een tuin. Nu wordt dat per kwartaal bepaalt. Voorstel is om dat per maand te gaan doen. 2. Voorstel tot besluit aanpassing Bouwreglement om voortaan het gebruik van PE (Polyetheen) waterleiding aan de buitenkant van de huisjes te verplichten. Dit materiaal is niet interessant voor dieven en het ontmoedigt ongenodigd bezoek aan ons complex 3. Voorstel om in het Bouwreglement op te nemen dat onder bepaalde voorwaarden ook andere soorten dakbedekking zijn toegestaan dan nu het geval is. Ad. 8 Huldiging jubilarissen Mw. C. Bredze- Looman van de Tulpenlaan 1 is meer dan 25 jaar lid van de vereniging. Ad. 9 Rondvraag Ten behoeve van de rondvraag wordt een inventarisatie gehouden voor de koffiepauze. Alleen de vragen die zijn geïnventariseerd worden in de rondvraag behandeld. De rondvraag is geen discussie. Toelichting op jaarverslag taxatiecommisie is een druk jaar geweest voor de taxatiecommissie. Er zijn in totaal zo n 16 tuinen getaxeerd. De meesten zijn inmiddels ook alweer verhuurd. Over het algemeen ging de vertrekkende tuinder meteen akkoord met het getaxeerde bedrag, doch een enkele keer wilde men een toelichting op het getaxeerde bedrag. Onwetendheid over hoe een taxatie tot stand komt was dan vaak de oorzaak van het onbegrip. En het is inderdaad soms moeilijk te begrijpen waarom het ene huisje meer opbrengt dan het andere, waarbij die huisjes ogenschijnlijk identiek zijn. Allereerst, er wordt niet alleen een huisje getaxeerd, maar ook een eventuele kas die op de tuin aanwezig is, en verder nog een groot aantal andere zaken, zoals; het sanitair, tegelwerk in de keuken en het toilet, binnenbetimmering, keukenblok en kastjes, windschermen, pergola s, terrastegels ( behalve betontegels 30x30 ), regentonnen, compostvaten, bergkisten en uiteraard ook beplanting. Dus het huisje is maar een onderdeel van de totale taxatie, echter, geen onbelangrijke natuurlijk. Wat zeker tot een waardeverschil lijdt zijn de gebruikte materialen voor het huisje, en het onderhoud daarvan. Het moge duidelijk zijn dat hardhouten kozijnen langer mee gaan dan vurenhout. Het huisje, 4 Lente 2015 Lente

4 de fundering en de kas worden op een andere manier getaxeerd dan de rest van de objecten. De regels hiervoor vind u in het taxatiereglement. Wist u trouwens dat het woord Taxeren komt van het Latijnse woord Taxare, wat betekent: Schatten. Dit geeft al iets aan. Het blijft een schatting. Er wordt natuurlijk wel alles aan gedaan om die schatting zo dicht mogelijk op de werkelijkheid aan te laten sluiten d.m.v. het reglement. Deze regels zijn zoals gezegd vastgelegd in het taxatie-reglement van de vereniging. Maar dit reglement is weer afgeleid van het bonds-taxatiereglement van de HB. Neemt u eens even de tijd om op de website het taxatiereglement te downloaden en te bestuderen. Hoe gaat zo n taxatie nou ongeveer in z n werk? Hieronder volgt een beknopte uitleg. Als een tuinder z n tuin opzegt, en de sleutels heeft ingeleverd, dan krijgt de taxatiecommissie het verzoek van het bestuur de TUIN te taxeren. Allereerst gaan we dan kijken wat er in het archief van de vereniging te vinden is over deze tuin en vooral natuurlijk of er voldoende gegevens beschikbaar zijn van het tuinhuisje en de eventuele kas. Hoe meer gegevens er zijn, hoe makkelijker voor ons om te taxeren. Het mooiste is natuurlijk als de oorspronkelijke bouwprijs van het huisje nog aanwezig is, maar in de meeste gevallen is dat niet zo. In dat geval wordt het hele huisje opgemeten. De maten van de kozijnen, de deuren, het dakbeschot, de stenen gevels en ga zo maar door. Aan de hand daarvan kunnen we bepalen wat dit huisje op dit moment NIEUW zou moeten kosten. Op dit bedrag gaan we vervolgens afschrijven. Eerst de ouderdom. De meeste huisjes zijn inmiddels zo n 50 jaar oud, dus er wordt B.V. maximaal 75% afgeschreven. Dit noemen we het z.g. BASISBEDRAG. Verder wordt er ook gekeken of er nog een renovatie/ vernieuwing heeft plaatsgevonden. Zo ja, dan worden deze bedragen ook meegenomen, en opgeteld bij het BASISBEDRAG. Met dit bedrag gaan we echt aan de slag. Er wordt naar de constructie (dus hoe professioneel is uw huisje gebouwd ) gekeken, en hieraan wordt een percentage gehangen. Vervolgens kijken we naar de staat van onderhoud. Deze categorie bestaat uit 5 onderdelen, t.w.; dakbeschot en gordingen, dakbedekking, gevels, houtwerk en vloer/ tussenwanden. Er worden dus 5 percentages gegeven, waarvan een gemiddelde wordt genomen. Dit gemiddelde wordt vermenigvuldigd met het percentage van de constructie. De uitkomst ( dit percentage ) bepaalt wat er overblijft van het BASISBEDRAG. Vervolgens wordt er naar de betonfundering gekeken. Deze wordt op een vergelijkbare manier beoordeeld, echter, hiervoor staat standaard een door de HB bepaalde EENHEIDSPRIJS. Deze bedragen, van het huisje en de fundering, worden bij elkaar opgeteld en we hebben de waarde van het huisje bepaald. Het komt ( steeds vaker ) voor dat de eerder genoemde percentages, op 20 of zelfs lager uitkomen. Zo n huisje wordt dan z.g. op 0 gezet. Alleen de fundering heeft dan nog een waarde. Wanneer een huisje op 0 staat, zal het volgens het reglement op kosten van de vertrekkende tuinder, afgebroken moeten worden, tenzij een adspirant-koper bereid is het huisje te renoveren. Hierin wordt men geadviseerd door de bouwcommissie, in samenspraak met het bestuur. Deze adviezen zijn bindend. Ik noemde eerder al de z.g. EENHEIDSPRIJZEN. Dit zijn prijzen ( waarden, zo u wilt ), die jaarlijks door de HB worden vastgesteld voor een aantal zaken die zich op, aan of in een huisje bevinden. Zo ook voor B.V. de terrastegels die zich op uw tuin bevinden en de beplanting. Maar ook de regenton e.d. Al deze zaken worden dus echt geschat. Wat is nu de moraal van dit hele verhaal? Ten eerste dat er veel afhangt van hoe, en met welke materialen, uw huisje in het verleden is gebouwd. Ten tweede dat u er zelf heel veel aan kunt doen om de waarde van uw huisje op peil te houden. Regelmatig onderhoud zoals schilderen is erg belangrijk, maar als dit nodig is, vernieuw dan uw dakbedekking of uw kozijnen. Als het dak lekt en er treedt houtrot op, dan gaat het snel. Het is natuurlijk onnodig om te zeggen dat u niet, voordat u van plan bent op te zeggen, over verrot houtwerk moet gaan schilderen. Hiermee neemt u zichzelf, maar ook het bestuur/ de vereniging, en ook de nieuwe eigenaar in de maling. En als dit tijdens een taxatie wordt geconstateerd, heeft u voor niets al het werk verricht en geld uitgegeven aan verf dat u niet terugziet. Tot slot nog even dit; als u, nadat er getaxeerd is, het onverhoopt toch niet eens kunt worden over het gewaardeerde bedrag, dan kunt u een her-taxatie aanvragen bij de HB. Deze kost u 350,00 en wordt door speciaal daarvoor aangewezen personen van andere tuincomplexen uitgevoerd. Denkt u hier goed over na want ik heb al gezegd dat ons reglement een afgeleide is van het HB-reglement. Dus deze mensen zullen op exact dezelfde wijze uw tuin gaan beoordelen. Of u hiermee veel opschiet weet ik dus niet. En als alles bij het zelfde blijft bent u wel uw 350,00 kwijt. U kunt er van op aan dat de taxateurs van onze vereniging te goeder trouw handelen en zeker geen natte vingerwerk verrichten. Ik hoop dat door deze toelichting e.e.a. wat duidelijker geworden is en ik wens u nog heel veel tuinplezier toe bij Nut en Genoegen. Jaap Groen 6 Lente 2015 Lente

5 Resultatenrekening betreffende het verenigingsjaar 2014 Nut en Genoegen lasten begr'14 verschil Bestuurskosten secretariaat en administratie vergaderingen Tuinfluiter telefoonkosten Complex onderhoud komplex reinigingsdienst huur afvalkontainer rioolrecht waterschapsbelasting kosten leegstand tuinen/diversen Exploitatie gebouw verenigingsgebouw Representatie nieuwjaarsbijeenkomst medewerkers overige kosten P.R./familiedag(sinterklaas) Overige lasten watergebruik leden onderhoud waterleiding/overig renovatie keuken incl electriciteitskabel verschillen contributie HB en AVVN inschrijving HB (ten laste van 2014) Reserveringen kalamiteiten/reinigingsdienst jubileumfonds vernieuwingsfonds overig/opheffing subsidierekening overig/rioolrecht overig(dunea/waterschapsbel.) voorziening grondhuur saldo: totaal: baten begr'14 verschil Kontributies leden kandidaatleden donateurs Bijdrage watergebruik Entreegelden Bijdrage onderhoud complex (gemeente) Interest Advertenties Diversen Kantine Teruggaaf Dunea/VanGansew Opheffing subsidie rek Haagse Bond normale bijdrage huur kantoor Boeten Ingehouden voorziening op grondhuur Bijdrage HB en Gemeente inzake renovatie keuken + electriciteitskabel Uit vermogen inzake renovatie keuken + electriciteitskabel kantine subsidie saldo: totaal: Lente 2015 Lente

6 balans per eind 2014 ACTIVA Kas 65 0 ING Spaarrek(ING) Voorzieningen verenigingsgebouw 1 1 tuinhuis 1 1 opslagruimten 1 1 riolering 1 1 waterleiding 1 1 Inventaris meubilair e.d. 1 1 (tuin)gereedschap 1 1 computer en printer 1 1 kopiëerapparaat 1 1 Vorderingen debiteuren totaal: Reserveringen jubileumfonds vernieuwingsfonds (nieuw-)bouwfonds renovatiefonds(rest sub.) kantine subsidie Voorzieningen rioolrecht waterschapsbel grondhuur Duinwaterbedrijf Krediteuren tuinenverkoop 5230 vooruit betaalde bijdrage reinigingsdienst totaal: PASSIVA Resultatenrekening LASTEN BATEN Interest 8 Inkopen Gebruiksvergoeding Voorraad begin jaar Diverse kosten Voorraad eind jaar Ontvangsten saldo: Biljart van de kantine Activa Passiva Kas Reserve ING Spaar Voorraad Lente 2015 Lente

7 Heeft u weleens nagedacht over het gebruik van zonne-energie op uw volkstuin? De mogelijkheden bestaan om via duurzaam opgewekte energie, uw comfort op de tuin te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van een koelkast en/of het zetten van een kopje koffie. Solarfield is gespecialiseerd in het leveren van zonne-pakketten voor de volkstuin, daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot installatie. Elk mens heeft andere wensen omtrent het gebruik van electrische apparaten, daarom blijft het bijna altijd maatwerk. Wij komen graag vrijblijvend bij u langs voor een informatief gesprek. Voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak: tel.: Van de 2de voorzitter Kantine zaken. Vanaf 1 januari is Bianca Reijnders in overleg met het bestuur beheerster geworden van de kantine. Zij is belast met de inkoop, verkoop, het schoonhouden, etc. Bianca heeft er echt zin in en de afgelopen periode is prima verlopen. Ikzelf zal me nog wel zijdelings met de kantine bezig houden maar dan gaat het meer om de contacten tussen Bianca en het bestuur. Verder zal ik me bezig houden met de contacten tussen de leden van de ontspanningscommissie, het bestuur en de beheerster. Hebt u als lid nog suggesties over activiteiten, kantine zaken, etc. kunt u ook bij mij te recht en zal ik e.a. terugkoppelen aan de juiste persoon. Activiteiten Houdt u voor de activiteiten die worden georganiseerd goed de Tuinfluiter, de site en het publicatiebord in de gaten. Houdt u voor inschrijving de datums aan, bij te late inschrijving wordt u mogelijk teleur gesteld of gaat bij te weinig inschrijvingen de activiteit niet door. Hebt u zelf een leuk idee komt u gerust langs om uw idee met ons te delen. Kaarten Het jokeren en klaverjassen leeft weer op. Onder de leiding van de fam. Reijnders zijn er weer een behoorlijk aantal leden die zijn gaan kaarten. In een gezellige sfeer kan voor een rooster worden gekaart, waar natuurlijk ook een prijsje aan is verbonden. Het aantal tafels in de kantine is groot genoeg er kunnen dus nog wel enkele leden bij. Als u zin heeft bent u op woensdagmiddag vanaf uur van harte welkom. Jeu de boules Ook het jeu de boules is weer van start gegaan. Net als voorgaande jaren zal er iedere zaterdagmiddag vanaf uur worden gespeeld. Gezellig in teamverband een balletje gooien. Bij slecht weer bent u natuurlijk ook welkom, wordt er niet gegooid kan er worden gekaart, gesjoeld of gebiljart. U mag natuurlijk ook u eigen spellen meenemen. Ook op de jeu de boules hoe meer zielen hoe meer vreugd. U kunt u voor het jeu de boules aanmelden bij J. de Waal. Afvoer takken (HERHAALD DRINGEND VERZOEK) De Gemeente doet nog steeds een dringend verzoek om geen 12 Lente 2015 Lente

8 composteerbaar groenafval tussen de takken te storten. Ook is verzocht de takken met de dikke kant naar voren op te stapelen en niet kris kras door elkaar te gooien. Bij een lege bak is ook het verzoek om achter tegen de muur te beginnen met stapelen en dit zo hoog mogelijk te doen. Nu komt het voor dat bij het begin in een schonen bak iedereen het over de gehele vloer uitstort zodat men later het van voren naar achter moet dooien. Vuilafvoer Steeds vaker komt het voor dat de mensen van de vuilophaaldienst klagen over grofvuil wat in de huisvuilcontainer wordt gestort. Het komt vaak voor dat er sloopafval, tuinmeubelen, etc. tussen het huisvuil ligt. Zo langzamerhand worden deze mensen het zat. En doen hun beklag bij hun werkgever. Dat heeft tot gevolg dat wij of een nog hogere rekening gaan krijgen of zelfs dat het ophalen wordt gestaakt. Mensen het is dus aan u als lid de container te gaan gebruiken waar hij voor dient. De komende tijd zal er weer streng op worden gelet en zullen overtreders worden aangesproken en zo nodig bestraft. We rekenen op uw medewerking. Werkbeurten Inmiddels zijn de werkbeurten weer gestart. Het rooster is opgesteld uit alle leden die de leeftijd van 75 jaar nog niet hebben en geen functie bekleden en/of vrijwilligers taken doen. Helaas moeten we nu al constateren dat een aantal leden al de eerste beurt heeft verzuimd. Ik hoop niet dat dit het gehele jaar op deze voet verder gaat, dan vrees ik dat er veel werk blijft liggen en dat zal zeker de uitstraling van het complex niet ten goede komen. Werkzaamheden die blijven liggen en toch moeten worden uitgevoerd zullen mogelijk worden uitbesteed en dit zal moeten worden betaald door u als lid. Verzoek aan alle leden zet in uw agenda wanneer u een werkbeurt heeft. Voor de datums, het rooster zit wederom in deze tuinfluiter, staat op de site en hangt op het publicatiebord. Dus let op aan het eind van het jaar krijgt u voor niet uitgevoerde werkbeurten een boete van 50 euro per werkbeurt. Container Op zaterdag 25 april staat op het terrein voor de grondbak weer een container voor al het grofvuil wat u kwijt wil. De container is open van 9.00 tot uur. Er zal streng op worden toegezien, dat buiten de openingstijden niets wordt gestort. Dus grofvuil niet in de huisvuilcontainer of in de borders maar in de container op 25 april a.s. Herhaalde oproep adressen en beroep Veel mensen hebben tegenwoordig een computer en zijn ook aangesloten op internet. Ook veel leden van Nut en Genoegen zullen in het bezit zijn van een computer en zijn aangesloten op internet. Van enkele leden krijgen wij al mailtjes met vragen en/of suggesties. Omdat correspondentie via de mail een betrekkelijk goedkope en zeker een snelle manier is van correspondentie heeft het bestuur gemeend om de leden te verzoeken hun de op te geven. U bent er natuurlijk vrij in om dit wel of niet te willen. Ook van belang kan zijn als bestuur te weten welke beroepen de leden vertegenwoordigen. In het verleden werd deze informatie gebruikt met invulling van bestuurstaken, klusjes, etc. Mocht u gebruik willen maken van communiceren op deze manier en informatie willen verstrekken t.a.v. uw beroep vragen wij u om onderstaand strookje in te vullen en dit bij het bestuur af te geven of in de groene bus bij de kantine te deponeren. Naam tuinlid: Tuinnummer en laan: adres: Beroep Activiteitenkalender maart paaseieren zoeken 29 maart paas klaverjassen en jokeren 18 april ledenvergadering 25 april grofvuilcontainer 17 mei pinkster bingo 13 juni familiedag 27 of 28 juni vrijwilligersdag 11 juli barbecue 31 oktober of 1 november vrijwilligersdag 14 november ledenvergadering 29 november sinterklaasfeest 13 december kerst klaverjassen en jokeren 20 december kerst bingo Iedere woensdag om klaverjassen en jokeren Iedere zaterdag vanaf maart tm. oktober om uur jeu de boules iedere eerste dinsdag van de maand hobbyclub van tot uur. Iedere eerste zaterdag van de maand bestuursvergadering Iedere zaterdag spreekuur bestuur tussen en uur 14 Lente 2015 Lente

9 Paasklaverjassen en jokeren Zondag 29 maart weer gezellig klaverjassen en jokeren voor leuke prijzen. Inschrijven bij Cas en Bianca Reijnders. Pinkster Bingo Zondag 17 mei. Aanvang uur. Met vele mooie prijzen. Inschrijven bij An van der Laan of Bianca Mulders voor 26 april. Kosten zijn 10,00 euro per persoon. Vooraf te voldoen. Let op: vol is vol. Uit de oude doos Onderstaande foto s kreeg ik via de mail aangeboden. Deze foto s zijn gemaakt op een familiedag een jaar of 25 geleden. Zo ziet u dat we toen al bezig waren met het organiseren van tal van activiteiten. Hebt u ook oude foto, s welke misschien leuk zijn om te publiceren dan kunt u deze opsturen. Ron Beck en John van der Laan bezig met de kinderen van Nut en Genoegen spelletjes te spelen. Het voetbalelftal van Nut en Genoegen met o.a. Hans de Pauw, Ron Beck, Leen Meeuwise, John van der Laan en Aad Schalkoord. We speelden toen tegen de vrouwen. Aad Schalkoord en Ron Beck John van der Laan 2de voorzitter 16 Lente 2015

10 Beste Tuinliefhebbers Via deze weg wil ik mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Bianca Reijnders. Ben 46 jaar en getrouwd met Cas Reijnders (AL32). Samen hebben wij een zoon van 23 jaar. Sinds 1 januari 2015 heb ik het beheer overgenomen van de kantine. Inmiddels zijn we al weer een paar weken onderweg. Tot nu toe vind ik het allemaal erg leuk en hopelijk blijf dit ook zo. Met uw hulp gaat dat zeker lukken. De kantine heeft diverse eigen activiteiten zoals: Het koffie uurtje, Maandag t/m vrijdag, van 8.30 uur tot uur Klaverjassen en Jokeren Iedere woensdag middag van uur tot uur. Hobbyclub Iedere eerste dinsdag van de maand van uur tot uur. Jeu de Boules Iedere zaterdagmiddag. Zaterdags is de kantine de gehele dag geopend, van 9.00 uur tot uur. Er is ook een mooi biljart aanwezig waar op de zaterdagmiddag veel gebruik van gemaakt wordt. Zoals u gelezen heeft is het erg gezellig en bent u altijd van harte welkom. De kantine verkoopt diverse dingen zoals thee, koffie, limonades en chocomel. Daarnaast is er natuurlijk bier, wijn, een borreltje maar ook bessenjenever, port, vieux of een advocaatje. Voor de inwendige mens is er ook nog het een en ander verkrijgbaar, zoals diverse broodjes, een frikandel of een kroket, kaassouffle, bitterballen of een hamburger. Ook een balletje gehakt staat op het menu of een broodje ei of kaas of een tosti. Voor de liefhebbers is er ook nog waterijs, koeken en snoep. Alles tegen redelijke prijzen. Mocht u vragen hebben of wilt u onze kantine komen ondersteunen, neem dan contact met ons op. Hopelijk tot snel. Bianca Reijnders Lente gevoel Zal de lente nu echt komen, en is de winter weer voorbij. Ik voel mijn bloed weer door mijn aderen stromen, zelfs de vogels zijn weer blij. Ik hoor ze s morgens vroeg al weer fluiten, ze zitten op de takken van een boom. Ik kijk door de ramen naar buiten, en voel me van het slapen nog een beetje loom. Weg met al die winter kleren, en ga ze weer opgeborgen in de klerenkast. Nog even dan moeten we ons weer in gaan smeren, met zonnebrand olie op onze blote bast. Buiten gaan de planten dan weer groeien, en de koeien lopen ook weer buiten in het gras. Van blijdschap hoor je ze dan weer loeien, en de boer loopt ook weer in de wei zonder jas. Ja de aarde komt dan weer tot leven, de bomen worden weer allemaal groen. Moeders die de kinderen dan weer een ijsje geven, en de ouderen zitten weer op een bankje in het plantsoen. Iedereen gaat weer naar buiten, en trekt er met de fiets in het weekend gezamenlijk op uit. Bouwvakkers die op de steiger een deuntje fluiten, en maken daarbij een schril geluid. Kinderen die weer langer buiten spelen, of gaan wandelen naar bos of strand. Een verliefd stel die elkander strelen, zittend op een bankje hand in hand. Ja iedereen gaat weer van de zon genieten, in het bos, strand of in de tuin. Het mag dan wel eens regenen of gieten, voor je het weet worden we weer lekker bruin. Pol van der laan 18 Lente 2015 Lente

11 Het Vogelbekdier (ornithorhynchus anatinus) In de stukjes over vogels en dieren, in de Tuinluiter zijn al een paar seizoenen vogels dieren en planten gepasseerd, die op Nut en Genoegen te zien waren of zijn. Dit seizoen laat ik u kennis maken met een aantal heel bijzondere dieren van overal op de wereld. Dieren die zo bijzonder zijn, dat zoölogen en ornitologen er vroeger hun hoofd over braken hoe zoiets kon bestaan, waar moesten ze bij ingedeeld worden. Vogel? Reptiel? Zoogdier? Het vogelbekdier mag de spits afbijten. Komt alleen voor in Australië en Tasmanië, is zo n 60 cm lang, en lijkt samengesteld te zijn uit vogels reptielen en zoogdieren. Om te beginnen; hij of zij heeft een snavel, poten als van een pelikaan of aalscholver, staart als van een bever en legt eieren. Vogel zeg je dan. Mis. de eieren broed ze uit en de jongen worden gezoogd met melk. Zoogdier dus. Het geraamte toont grote gelijkenis met met dat van een reptiel. De missing link in de evolutieleer? Het gekke is, dat er op het eiland Austalië alleen buideldieren voorkomen. Alle niet buideldieren, zoals konijnen, dingo s drommedarissen enz. zijn er door de mensen gebracht. Alleen de mierenegel (legt ook eieren) en het vogelbekdier vormen een uitzondering. Misschien waren zij er het eerst, en zijn de buideldieren later ontstaan. Niemand weet het. Ze zijn er gewoon. Ze komen alleen voor langs stromend water, beken en rivieren, het liefst met grind en stenen, waaronder ze hun voedsel zoeken. Wormen, mosselachtigen, larven en kreeftachtigen. Ze kunnen wel 10 minuten onder water blijven. Ze zwemmen pijlsnel rond, met hun peddel staart en grote zwemvliezen. Onder water keren ze stenen om en woelen in grind en zand, om hun voedsel te zoeken. In de oevers graven ze meterslange gangen en bouwen ondergronds hun nest, waar het vrouwtje 2 eieren in legt. Ze bebroed (als een vogel) deze eieren, zoogt de jongen enkele weken, en als ze zo n 20 cm zijn, wagen ze hun eerste uitstapje. Overdag èn s nachts zijn ze actief. Veel vijanden hebben ze niet, maar als er b.v. een slang er één pakt, moet hij goed oppassen! Ze zien er kwetsbaar uit maar hebben een verborgen wapen. Aan de binnenkant van de achterpoten, zitten 2 vlijmscherpe, giftige doorns. Mensen die er kennis mee gemaakt hebben, praten over een helse pijn! De pasgeboren jongen, hebben aanvankelijk tanden, maar deze vallen weer uit, en de volwassen dieren hebben een soort hoornplaten, waarmee ze hun voedsel vermalen. Waar de snavel in de kop over gaat, staat een opstaande hoornplaat, die de kop en ogen moet beschermen tegen grind en stenen, bij het voedsel zoeken. Niet op Nut en genoegen, maar wel bijzonder! Veel tuinplezier Kees van Olst 20 Lente 2015 Lente

12 Bodembedekkers Nog even en dan kunnen we weer volop in onze tuin aan de slag zoals bijvoorbeeld het gras bemesten en verticuteren. Ook kunnen we dan het onkruid en alle bladeren die we in de tuin hebben laten liggen om onze grond enigszins warm te houden verwijderen. En niet te vergeten het snoeien van onze rozen tot het derde of vijfde oog, dit is afhankelijk van de groei hoogte van onze rozen. Om de rozen optimaal te laten groeien en bloeien geef ik deze altijd in het voorjaar wat kalk en bemest ik ze met veel koemest korrels zodat ze de hele zomer weer volop kunnen bloeien. Omdat ik veel bodembedekkers in mijn tuin heb staan die na verloop van tijd de overhand gaan krijgen verwijder ik in het voorjaar diverse pollen en zorg ik dat de grond weer poreus wordt door te schoffelen en de grond te egaliseren en dan licht aan te harken, zodat de grond weer voldoende vocht kan opnemen. Bodem bedekkende planten zijn ideaal om op moeilijk bereikbare en schaduwrijke plekken te planten zodat je daar minder onderhoud hebt. In plaats van gras zijn bodem bedekkende planten ook ideaal om deze vooraan in de border te zetten zodat ook daar geen onkruid kan groeien. Zelf heb ik vooraan in mijn border in plaats van gras diverse laag blijvende planten gezet die graag in de volle zon staan zoals Plox, Saxifrage, Sedum, Geraniums en Campanula Portenschlagiana. Aangezien mijn tuin vol staat met vaste planten, heesters en bodem bedekkende planten, heb ik het hele jaar door weinig onderhoud in mijn tuin en hoef ik alleen in het voor en najaar onderhoud te plegen.omdat er elk jaar mensen zijn die voor het eerst een tuin hebben en nog niet veel van tuinieren weten wil ik iets meer over deze planten schrijven, in de hoop dat ook zij veel plezier aan deze planten zullen hebben. Allereerst zijn er 2 soorten bodem bedekkende planten namelijk zodevormende en pollenvormende waarbij men ook nog onderscheid moet maken tussen groenblijvende en bladverliezende planten die zowel vast dan wel een of tweejarig zijn.daarbij zijn de groenblijvende bodembedekkers het meest geschikt voor in de schaduw dan wel halfschaduw, terwijl de bladverliezende bodembedekkers het liefst in de volle zon staan. Zelf heb ik voor in de (half)) schaduw Vinca minor, Pachysandra terminalis en Astilbe chinensis staan waarbij eens in de 2 jaar de Vinca minor moet worden ingekort en enkele pollen kunnen worden verwijderd. Ook Geraniums zijn zeer geschikt om in de half schaduw te staan zoals de Geranium cantbrigiense, endressii macrorrhizum, nodosum, phaeum en nog enkele andere soorten. Van deze planten zijn de Geraniums macrorrhizum en sanguineum enigszins groenblijvend waarbij het blad van de macrorrhizum heerlijk ruikt. De Geranium nodosum vormt geen pollen maar verspreid zich door heel je tuin dus moet je ook deze plant in de gaten houden, al deze planten worden tussen de 25 en 60 cm hoog. Voor in de volle zon zijn er veel bodem bedekkende planten zowel groenblijvende als blad verliezende. Bij de groenblijvende planten is een bekende soort het stekelnootje, van deze soort zijn er wel 100 laag en groenblijvende planten in omloop waarvan de bekendste soorten de Acaena magellanica en microphylla zijn. Ze worden maar tussen de 10 en 15 cm hoog en groeien uit tot een breedte van 30 cm tot 50 cm met in de zomer paarse bloemetjes die in herfst roodstekelige vruchtjes levert. Een andere zon aanbidder die ook in de half schaduw goed gedijt, is de Phlox subulata ook wel borstel vlambloem genaamd, hij bloeit in het voorjaar met bloemen in diverse kleuren. De kleuren lopen uiteen van wit tot aan blauw toe, dit is afhankelijk van de soort waarbij de bloemen 2,5 cm groot worden en de plant niet hoger wordt dan 10 cm maar wel 2 maal zo breed. Van deze planten zijn er zo n 60 soorten bekend waarbij de lage soorten allemaal in de winter groen blijven terwijl de hoge soorten in de zomer bloeien en dan af sterven. Een andere ideale bodembedekker zijn de klokjes bloemen met de Latijnse naam van Campanula, van deze plant zijn wel 250 kruidachtige soorten bekend voor zowel in de tuin als bodembedekker in de border of in de rotstuin. De hogere soorten kunt u tussen de andere vaste planten zetten in zowel de volle zon dan wel in half schaduw. Vooral de Campanula garganica, portenschlagiana en poscharskyana zijn bekend als rots of bodembedekker, ze worden tussen de 10 en 30 cm hoog en 22 Lente 2015 Lente

13 ze zijn allemaal groen blijvend en bloeien van eind voorjaar met violet blauwe bloemen. Wanneer u deze planten in de half schaduw zet dan bloeien deze planten langer, terwijl de hogere soorten meer in de zomer bloeien met wit, blauwe en roze bloemen. Een andere bekende plant, waarvan er wel 500 verschillende soorten zijn, zowel vast als eenjarig, is het viooltje. Veel van deze soorten zijn groenblijvend en zijn winterhard terwijl de soorten die we in het voorjaar in bloembakken of vooraan in perken zetten gekweekt worden als eenjarig. Dit zijn meestal de Viola tricolor met drie kleurige bloemetjes in de kleuren blauw, violet, geel en wit. Deze plant wordt slechts 15 cm hoog en ik heb gemerkt dat als je deze plant na de bloei terug knipt deze weer gaat bloeien. Een andere groep die vaak als een jarige wordt geteeld is de Viola wittrockiana die 20 cm hoog wordt en waarvan de bloemen wel m10m cm groot worden. Ik zal U al deze namen van deze plant besparen omdat deze planten in het voorjaar te koop zijn in allerlei kleuren. Ik ben in het bezit van vaste viooltjes die ik als bodembedekker in mijn tuin heb staan en zich uitbreiden in de breedte door rizomen, de bekendste soorten zijn de odorata, labradorica en cornuta. Deze planten zijn groenblijvend en worden tussen de 8 en 15 cm hoog, de kleuren zijn blauw, lila van de cornuta en wit van de odorata en van de labradorica paars. Al deze planten staan graag in vochtige grond en in de halfschaduw. Over al deze planten zijn veel boeken geschreven maar helaas geen enkel boek is compleet, maar men kan ook veel informatie vinden op internet. Ik wens U allen de komende tijd veel tuinplezier en mooi weer. P. van der Laan OPROEP! Wild op de tuin De AVVN, het overkoepelende orgaan voor de volkstuinder in Nederland, heeft aan de verenigingen gevraagd in beeld te brengen welk wild er zoal voorkomt op de complexen. Wat wild is, is niet precies uitgewerkt. Dan gaat het denk ik niet om verwilderde katten of zelfs niet over de bruine rat, waarvan we wel weten dat die er zijn. Ik weet nog wel dat we geruime tijd een vos hebben gehad op de tuin en ik heb ijsvogels gezien. Verzoek is om een wildwaarneming te melden, bij voorkeur via de mail van de vereniging. Dan sturen wij het door. Alvast dank voor uw medewerking. Luc van Bergenhenegouwen 24 Lente 2015 Lente

14 Werkbeurten Nut en Genoegen 2015 Groep 1 Groep 2 Groep 3 7-feb/23-mei/29-aug 14-feb/30-mei/5-sept 21-feb/6-juni/12-sept AL-1 D. van Son AL 19 A. Moekoet AL 38 A.J. Principaal AL-5 J. Siliakus AL-21 A.M.A. Harland AL-39 A.H. Polat AL-6 D. Dijkman AL-22 M.J. de Bruin AL-41 Mw. S. Koster AL-7 A.K. Goerbien AL-23 H.R. Spillenaar AL 42 A. Wiertsema AL-8 L.M. Meeuwisse AL-26 D. de Niet DL-1 Mw. S. Schulting AL-11 J.A.C. van Dam AL-29 J.M. Scheffers DL-1A Mw. J. Scheepstra AL 14 E.L Schulp AL 34 H. Busstra DL-2 Mw. Z.a. Woszczyk AL-16 J.S.B. Driessen AL-35 H. Eroglu DL-4 T.M. de Maat Groep 10 Groep 11 Groep apr/25-juli/31-okt 25-apr/1-aug/7-nov 2-mei/8-aug/21-nov ML-60 P. Ulas RL-10 Mw. H. Knapen RL-24a S. Geleijnse ML-61 A.Th.L. Hoogendijk RL-12 E.R. Veenma RL-26 M.N. Ramdjan RL-1 Mw. M.A. Bron RL-15 O. Ghoerbien RL-27 R. Snell-de Bruijn RL-2 M. Wartena RL-16 D.P. Ghoerbien RL-28 MW. M.T.H. van Trigt RL-4 J. Kuiper RL-17 U. Cengis RL-30 Mw. A.T. Steijger RL-6 E de Jong RL-18 C.J. Kranendonk RL-31 A.J. Bol RL-8 M. van Poelje RL-21 R.A. Holtkamp RL-35 M. Esselink RL-9 S. Karatay RL23a R.G. Wagner RL-36 H. Persad AL-18 P.J. Kuiijf AL-36 G.J.M. Engelbert DL-5 F. Witmer Groep 13 Groep 14 Groep 4 Groep 5 Groep 6 9-mei/15-aug/28-nov 16-mei/22-aug/5-dec 28-feb/13-juni/19-sept 7-mrt/20-juni/26-sept 14-mrt/27-juni/3-okt DL 8 S. Geleijnse DL-25 S. Ceyhan ML-12 P. v.d. Wilk DL-9 J. van Dam DL-27 Mw. P. Alkema ML-14 H. van der Pennen DL-10 M. Garib DL-30 J. Hendrikx ML-15 P.L. van Veen DL-12 E. Dorland-vd Kamp ML-1 R. v.d. Pavert ML-17 Mw. S. Bhansing DL-13 J.A. Maasland ML-4 C.J.A. Bakker ML-18 Mw. J.E.W. de Hoog DL-14 J. Pronk ML-5 T. Kalloe ML-19 K. Var VL-1 W.T.J. van Wouw VL-11 R. Alebregtse VL-3 M. Gierdharie VL-12 M.T. Volard VL-4 K.G.A. Broekhoven VL-13 G.A.Remmelzwaal VL-5 Mw. E. Gottschal VL-14 H.A.J. Mensink VL-6 M. Siliakus VL-17 S.R. Tas VL-7 J. van Dijk VL-20 D. Gamput VL-8 Ch. Rambharse VL-21 K.M. Hofman DL-18 P. v.d. Bor ML-7 P. Singh ML-20 C. Biegnole DL-19 Mw. L. Noorduijn ML-8 G. Gerretsen ML-21 J. Rozenbrand DL-22 K. Nijhoff ML-9 S. Raghoenath ML-22 J.D. van Riessen VL-10 C.W. Slager Groep 7 Groep 8 Groep 9 21-mrt/4-juli/10-okt 29-mrt/12-juli/18-okt 4-apr/18-juli/24-okt ML-23 Mw. A de Roo ML-35 G. Meijer ML-49 A.L.M. van Stijn ML-25 A. Toet ML-36 W.M.C.E. Joolen ML-50 J.R.Hoogeveen ML 26 A.J. Storm ML-37 Mw. A. Schalkoord ML-52 G.J. van Lieshout ML-27 D. Stok ML-38 Mw. A. Nigten ML-55 C. Faarvang ML-28 J.C. Overduin ML-40 Mw. Romijn ML-56 U. Koch ML-30 W. Pronk ML-41 G.J. Manintveld ML-57 A. de Groot ML-31 L. Kiene ML-43 D.W. Brouwer ML-58 R. Koper ML-32 V. Tunc ML-44 Mw. H. Ornstein ML-59 C. Ghoerbien ML-34 M.C.A. Hendriks ML 46 EC Poldervaart 26 Lente 2015 Lente

15

TAXATIEREGLEMENT Regeling van de overdracht en taxatie van opstallen op amateurtuincomplexen

TAXATIEREGLEMENT Regeling van de overdracht en taxatie van opstallen op amateurtuincomplexen TAXATIEREGLEMENT Regeling van de overdracht en taxatie van opstallen op amateurtuincomplexen ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. VERENIGINGEN Waar in dit reglement gesproken wordt van Bond, wordt bedoeld: de

Nadere informatie

TAXATIEREGLEMENT. Regeling van overdracht en taxatie van opstallen op volkstuincomplexen

TAXATIEREGLEMENT. Regeling van overdracht en taxatie van opstallen op volkstuincomplexen TAXATIEREGLEMENT Regeling van overdracht en taxatie van opstallen op volkstuincomplexen ALGEMENE BEPALINGEN Verenigingen Artikel 1 Waar in dit reglement gesproken wordt van Bond, wordt bedoeld: de Haagse

Nadere informatie

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT

TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT TUINPARK NIEUWE LEVENSKRACHT Wat is een volkstuin? Een volkstuin is een lapje grond waarop je siergewassen en/of groente mag telen. Daarop mag je ook nog een huisje plaatsen. Je kan overnachten in de periode

Nadere informatie

TAXATIEREGLEMENT ALS ONDERDEEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HAAGSE BOND VAN AMATEURTUINDERSVERENIGINGEN

TAXATIEREGLEMENT ALS ONDERDEEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HAAGSE BOND VAN AMATEURTUINDERSVERENIGINGEN TAXATIEREGLEMENT ALS ONDERDEEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HAAGSE BOND VAN AMATEURTUINDERSVERENIGINGEN ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1 ALGEMEEN Dit taxatiereglement is bedoeld om de overdracht

Nadere informatie

Bezint eer gij begint..

Bezint eer gij begint.. Bezint eer gij begint.. Wij vragen u onderstaande tekst goed door te lezen voordat u beslist een tuinhuisje te kopen. Want vele nieuwe tuinleden blijken zich onvoldoende te realiseren wat het betekent

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

INHOUD. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 april Van de 2de voorzitter. Activiteitenkalender 2016

INHOUD. Van de voorzitter. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 april Van de 2de voorzitter. Activiteitenkalender 2016 INHOUD Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 16 april 2016 Van de 2de voorzitter Activiteitenkalender 2016 Resultaatrekening betreffende het verenigingsjaar 2015 Balans Resultaatrekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

DIGITALE NIEUWSBRIEF 71 14 JUNI 2015

DIGITALE NIEUWSBRIEF 71 14 JUNI 2015 DIGITALE NIEUWSBRIEF 71 14 JUNI 2015 Alle tuinen op ons complex zijn in gebruik gegeven. Er is een wachtlijst aangelegd. Kandidaatsleden kunnen zich aanmelden bij het secretariaat van de vereniging via

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012/2013

Jaarverslag 2012/2013 Jaarverslag 2012/2013 het bestuur Vereniging Vrienden van De Nederlandse Opera, Amsterdam Inhoudsopgave Algemeen 1 Algemene opmerkingen 2 2 Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 2 Bijlagen Jaarrekening

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor de Algemene redactie: OTVaria 03 september 2012 Carla van Eijk Harmen Spoelstra redactieadres: Zocherstraat 9 2321 EE Leiden e-mailadres: otvaria@gmail.com Beste leden van tuinvereniging OTV Bij deze ontvangt u de

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2

Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen nr.2 Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Vianen 20017 nr.2 www.volkstuinverenigingvianen.nl april 2017 Beste tuinders, Het voorjaar is weer aangebroken en dat is op onze tuinen te merken ook. Bloesem in volle pracht,

Nadere informatie

Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1

Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1 Nieuwsbrief volkstuinvereniging vianen 2017 nr. 1 www.volkstuinverenigingvianen.nl januari/februari 2017 Beste tuinders, januari alweer voorbij en nog geen nieuwsbrief terwijl jullie dit wel iedere maand

Nadere informatie

Opdrachten Jaar van de Bever voor groep 3,4,5 van de basisschool

Opdrachten Jaar van de Bever voor groep 3,4,5 van de basisschool Opdrachten Jaar van de Bever voor groep 3,4,5 van de basisschool 2012 is het jaar van de bever. Vroeger kwam de bever in een groot deel van Nederland voor, maar er kwamen er steeds minder. De bevers werden

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Voorbereiding post 5 Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 4-5-6-7-8 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 5: Iedere vogel zijn eigen plekje, voor groep 4 t/m 8. Inhoud:

Nadere informatie

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders

Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders Welkom op Lissabon! Informatie, tips, regels en adviezen voor nieuwe tuinders versie september 2011 Inleiding U overweegt de aankoop van een tuin en een tuinhuisje op Tuinpark Lissabon. Maar tuinieren

Nadere informatie

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera

Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Jaarrekening 2013/2014 Vereniging Vrienden van de Nationale Opera Statutaire vestigingsplaats: Amsterdam Adres: Waterlooplein 22 1011 PG Amsterdam Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Verwerking

Nadere informatie

Tuinonderhoud. samen wonen

Tuinonderhoud. samen wonen Tuinonderhoud Voor velen is de tuin een plek om van te genieten. De één haalt ontspanning uit het lezen van een boek in het voorjaarszonnetje, de ander geniet juist door actief bezig te zijn in de tuin.

Nadere informatie

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss

Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Wekelijkse activiteiten Ontmoetingsruimte De Spil in Oss Maandag 10.00 tot 21.30 uur / Inloop de Spil Loop eens binnen bij De Spil voor een kop koffie en een praatje. De krant ligt klaar om gelezen te

Nadere informatie

Activiteiten bij De Helderse Vallei - juli 2015

Activiteiten bij De Helderse Vallei - juli 2015 woensdag 1 juli: Nationale Modderdag 14.00-16.00 uur Het is Nationale Modderdag, een dag waarop je buiten in de modder mag spelen en natuurlijk lekker vies mag worden! Trek laarzen en oude kleren aan en

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. biologie CSE KB. tijdvak 1. Deze bijlage bevat informatie. KB-0191-a-13-1-b

Bijlage VMBO-KB. biologie CSE KB. tijdvak 1. Deze bijlage bevat informatie. KB-0191-a-13-1-b Bijlage VMBO-KB 2013 tijdvak 1 biologie CSE KB Deze bijlage bevat informatie. KB-0191-a-13-1-b Dieren van Australië Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 43 tot en met 51. Bij het

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Dorpspunt t Blickvelt Dorpsstraat 49 - Woensdrecht 02-02-2014 // Tel: 06-81390749 Mail: miriangoorden@telfort.nl. Infoblad

Dorpspunt t Blickvelt Dorpsstraat 49 - Woensdrecht 02-02-2014 // Tel: 06-81390749 Mail: miriangoorden@telfort.nl. Infoblad 1 Infoblad 1 2 Inleiding Via deze informatiefolder willen we u kennis laten maken met dorpspunt t Blickvelt in Woensdrecht. Het dorpspunt is de ideale plek om af te huren voor diverse gelegenheden. Naast

Nadere informatie

Boomspiegels; stiekem houden we allemaal van groen.

Boomspiegels; stiekem houden we allemaal van groen. Boomspiegels; stiekem houden we allemaal van groen. Houdt u hiervan? Of spreekt dit u meer aan? Hier vindt u beplantingsvoorbeelden voor boomspiegels. Deze informatie, aangeboden door de gemeente Maastricht,

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015

INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 INFORMATIEBOEKJE ALGEMENE LEDENVERGADERING 19 November 2015 Inhoudsopgave: Agendapunt: 6. Begroting en toelichting begroting blz. 3, 4, 5 8. Benoeming commissies blz. 6, 7 2. Ledenvergadering 19 november

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015

VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015 VTV De Tochten Nieuwsbrief 04 3 oktober 2015 Inhoud 1. Noteert u vast! 2. IJzerbak op het milieupark 3. Het complex 4. Activiteitenkalender: 3 oktober 2015 t/m 31 maart 2016 5. Mededelingen bestuur 6.

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015

Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 Inhoudsopgave jaarverslagen 2014 en begroting 2015 1. Agenda Algemene Leden Vergadering 30 maart 2015 2. Verslag Algemene Leden Vergadering 24 maart 2014 5-8 Jaarverslag penningmeester 2014 Agenda van

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet.

De eekhoorn. œ œ œ œ œ. Ó Œ œ œ. œ œ œ œ. œ j. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ J. - hoorn, de eek - hoorn eet. oktober 2010 tekst: Joke de Klerck muziek: Ton Kerkhof De eekhoorn Refrein Intro Ó Œ œ œ J œ œ œ œ eek stapelen: œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Al - hoorn, de eek - hoorn eet zich vol en rond. œ œ œ œ

Nadere informatie

Wanneer de dagen langer worden, de zon begint te schijnen en het. leven zich van binnen weer naar buiten verplaatst, wordt het voor

Wanneer de dagen langer worden, de zon begint te schijnen en het. leven zich van binnen weer naar buiten verplaatst, wordt het voor Wanneer de dagen langer worden, de zon begint te schijnen en het leven zich van binnen weer naar buiten verplaatst, wordt het voor de meeste tuinliefhebbers de hoogste tijd om kleur aan te brengen in de

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Marloes. een handdoek. 2.1 Met Ron naar school. naam: Kijk en vul in: groep: 1 De rat van Ron is nog wild. tam. Wie - wat waar

Marloes. een handdoek. 2.1 Met Ron naar school. naam: Kijk en vul in: groep: 1 De rat van Ron is nog wild. tam. Wie - wat waar 2.1 Met Ron naar school naam: Kijk en vul in: Wie - wat waar Op de schouder van Ron zit zijn rat. De rat heet Marloes. In zijn hand draagt Ron haar jong. Het jong heet Snuf. Op de grond staat de kooi van

Nadere informatie

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen

Materiaal Groen. Deel 1: Seizoenen Materiaal Groen Deel 1: Seizoenen Colofon Deel 1: Seizoenen Onderdeel van het materiaal Groen, met de thema s: Seizoenen (dl. 1), Groen in de stad (dl. 2), Groen groeit (dl. 3), Thuis tuinieren (dl. 4)

Nadere informatie

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten

Jaargang 25 Nr. 3. Vrije dagen. Bijzondere activiteiten. Avondbijeenkomsten Jaargang 25 Nr. 3 Vrije dagen 17 okt. Groep 1-2-3 vrij 20-24 okt. Alle kinderen herfstvakantie Bijzondere activiteiten 14 okt. Kamp groep 1-2-3 15 okt. Kamp groep 1 t/m 8 16 okt. Kamp groep 4 t/m 8 17

Nadere informatie

TUINREGELS Versie 29 juli 2015

TUINREGELS Versie 29 juli 2015 TUINREGELS Versie 29 juli 2015 Dit zijn de tuinregels van de Volkstuinvereniging De Honderd Morgen. De regels geven in het kort weer waar elk lid zich aan dient te houden. De tuinregels hebben betrekking

Nadere informatie

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535

INTER AMICOS. Maandblad. Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 INTER AMICOS Maandblad Buurt en speeltuinvereniging Inter Amicos Handelskade 2a 2282 KV Rijswjk Telefoon: 070-3988535 Januari 2009 Voorzitter A.J.J. van der Ploeg Lindelaan 23 2282 EL Rijswijk 070-3951530

Nadere informatie

Hier zien jullie alweer de zesde uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw.

Hier zien jullie alweer de zesde uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Hier zien jullie alweer de zesde uitgave van ons jeugdblad. Nieuwsgierig wat de Oele nu weer heeft te vertellen. Lees maar gauw. Vlinders in de tuin Vooral op warme dagen kun je veel vlinders zien in allerlei

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4

1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 Inhoudsopgave Pagina: 1. Inleiding 3 2. Waarom heb ik voor deze verzameling gekozen? 3 3. Foto s verzameling 4 3.1. 9 september: Huisduinen, Donkere Duinen 4 3.2. 20 september: Donkere Duinen 5 3.3. 27

Nadere informatie

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden.

En rijke mensen werken niet. Die kunnen de hele dag doen wat ze leuk vinden. Warm in Verona Romeo loopt een beetje rond. Dat doet hij bijna elke dag. Hij vindt het leuk om door het stadje te lopen. Door de kleine straatjes. Langs de rivier waar de meisjes de was doen. En over de

Nadere informatie

Rapportage TIP HorstaandeMaas 28. 19 mei 2016. Inhoudsopgave. Zonnen 2

Rapportage TIP HorstaandeMaas 28. 19 mei 2016. Inhoudsopgave. Zonnen 2 Rapportage TIP HorstaandeMaas 28 19 mei 2016 Inhoudsopgave Zonnen 2 Zonnen De zomer komt er weer aan hallo zon! 8 7 6 5 1. Zit of lig je wel eens in de zon? 69% (n=539) 3 31% 1 Ja Nee Ja Af en toe Alleen

Nadere informatie

Jaarverslag SooSbaas 2014-2015

Jaarverslag SooSbaas 2014-2015 Jaarverslag SooSbaas 2014-2015 Door: Robbert Chartreuse van Dijk 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 SooS Verkopen... 4 Totale winst... 5 SooScom... 6 Mijn bestuursjaar... 7 2 Inleiding Dit is het jaarverslag

Nadere informatie

Flora en fauna. Flora

Flora en fauna. Flora Flora en fauna Flora De bomen in Australië zijn het hele jaar groen. Niet altijd het mooie groen zoals bij ons, maar meer het grijze groen. Zoals de eucalyptus, waarvan de meeste soorten nooit hun bladeren

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 1-2-3

Voorbereiding post 5. Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 1-2-3 Voorbereiding post 5 Iedere vogel zijn eigen plekje Groep 1-2-3 Welkom bij IVN Valkenswaard-Waalre Dit is de digitale voorbereiding op post 5: Iedere vogel zijn eigen plekje, voor groep 1, 2 en 3. Inhoud:

Nadere informatie

Financieel verslag van de penningmeester 2008

Financieel verslag van de penningmeester 2008 Het bestuur van Watersportvereniging Rijn en Lek heeft het genoegen u uit te nodigen voor de Algemene Leden Vergadering op maandag 16 maart 2009 om 19.45 uur in het clubschip. De volgende huishoudelijke

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis

Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Auditieve oefeningen bij het thema: Mijn huis Boek van de week: 1; Een huis bouwen 2;De bouwvakker 3; Op de bouwplaats 4; Een hol voor mol Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die zal worden gehouden op dinsdag, 25 maart 2008 aanvang 20. Vereniging Van Eigenaren Flat Jan Steenstraat nrs.42-144 Maassluis Uitnodiging 13 maart 2008 Geachte mede-eigenaren, Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de 43e algemene ledenvergadering die

Nadere informatie

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje <link aanmaken. download> inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het

Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje <link aanmaken. download> inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het Het jaar op de tuin Voor 1 Januari: Werkurenbriefje inleveren Voor het einde van het jaar moet je je werkurenbriefje inleveren bij de commissie voor de werkuren (zie op het werkurenbriefje

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Weekbrief De Gerardusschool Meerkreuk 2 2377 VA Oude Wetering http://www.gerardusschool.nl/ de.gerardus@ssba.net Schooljaar: 2012 2013

Weekbrief De Gerardusschool Meerkreuk 2 2377 VA Oude Wetering http://www.gerardusschool.nl/ de.gerardus@ssba.net Schooljaar: 2012 2013 Weekbrief De Gerardusschool Meerkreuk 2 2377 VA Oude Wetering http://www.gerardusschool.nl/ de.gerardus@ssba.net Schooljaar: 2012 2013 ALGEMEEN: Nummer 36 / 07-06-2013 Algemene zaken Beste ouders, Met

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VERENIGING DONGEMOND. Balans en resultatenoverzicht. Publicatie verslag.

Jaarverslag 2015 VERENIGING DONGEMOND. Balans en resultatenoverzicht. Publicatie verslag. VERENIGING DONGEMOND Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2015 Publicatie verslag. Raamsdonksveer, 30 juli 2016 C. Schipperen - Treffers penningmeester EHBO vereniging Dongemond Lid van koepelorganisatie:

Nadere informatie

Doei! œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # # # # # ## # Œ œ œ œ œ œ œ # # & b œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ

Doei! œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # # # # # ## # Œ œ œ œ œ œ œ # # & b œ œ œ Œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ Œ oktober 2011 vanaf 4 jaar Doei! tekst en muziek: Chris Winsemius Intro & E G A E G A œ Couplet & E G œ Doei roept de boer, A ik ga weg!' E Jam-merjam-mer jam - mer, & A E wat een pech. G C œ Hé roeptde

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing)

VVE De Höfte. Jaarrekening. Begroting. Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) VVE De Höfte Jaarrekening 2014 Begroting 2015 Vereniging van Eigenaars Grotestraat 228/234 te Borne I (hoofdsplitsing) Vereniging van Eigenaars Grotestraat 230 tot en met 232f te Borne (ondersplitsing)

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht

ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016. PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht ASJEMENOU 8 t/m 15 april 2016 PROJECTWEEK Ter land, ter zee en in de lucht A.s. maandag 11 april is het weer zover!! Om kwart voor negen wordt de projectweek, 'Ter land, ter zee en in de lucht' energiek

Nadere informatie

Daan zwienenberg. Dag 1 dinsdag

Daan zwienenberg. Dag 1 dinsdag Daan zwienenberg Dag 1 dinsdag Ik fiets naar school met mijn rugzak. Gingen we in de bus zitten en toen gingen we naar de domelaar we gingen uit de bus en we gingen naar het kantoor van de domelaar een

Nadere informatie

Algemeen. Voorwoord

Algemeen. Voorwoord Voorwoord Het voorjaar is het begin van al het nieuwe leven: De bomen lopen weer uit, de vogels beginnen met het maken van hun nesten, de egels ontwaken uit hun winterslaap en de eerste bolgewassen staan

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Lente. groep 3, 4 en 5

Lente. groep 3, 4 en 5 Lente groep 3, 4 en 5 Inhoud Lente 3 1. Langer licht 4 2. Bollen 5 3. Wakker worden 6 4. Frisse blaadjes 7 5. Kikkerdril 8 6. Op reis 9 7. In de wei 10 8. Er op uit! 11 9. Filmpjes 12 Werkblad lente 14

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

GOMAIR VERMISTE DIEREN STERVENDE DIEREN HELPEN

GOMAIR VERMISTE DIEREN STERVENDE DIEREN HELPEN GOMAIR VERMISTE DIEREN STERVENDE DIEREN HELPEN Marjolein 6/1/2013 Vermiste dieren opsporen. Meditatie voor vermiste dieren Ga in een makkelijke stoel zitten, zet je voeten plat op de grond en doe je ogen

Nadere informatie

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan

Speeltuin Oudedijk. Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Speeltuin Oudedijk Informatie tbv ANBI status Speeltuin Oudedijk Oudedijk 277 3061 AK Rotterdam Tel : 010-212 21 60 E-mail: info@speeltuinoudedijk.nl Inhoud: Algemeen Balans Beleidsplan / werkplan Algemeen:

Nadere informatie

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei.

Je kunt nu de heesters snoeien die al zijn uitgebloeid. Ook buxushaagjes kun je alvast knippen. Geef ze daarna extra mest voor goede hergroei. Lentetips April Vroegbloeiende struiken kan u na de bloei snoeien. Vanaf april ziet onkruid vaak zijn kans. Onbeplante oppervlaktes zijn snel bedekt met ongewenst groen. Schoffelen is dus de boodschap!

Nadere informatie

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie.

We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie. nr. 9 Inleiding We willen u met deze nieuwsbrief informeren over de stand van zaken op dit moment met betrekking tot de renovatie. Huisbezoeken De huisbezoeken zijn inmiddels afgerond en in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Kopieer dit e-boek en stuur het door naar anderen.

Kopieer dit e-boek en stuur het door naar anderen. Lente groep 3/4 inhoud blz Lente 3 1 Langer licht 4 2 Bollen 5 3 Wakker worden 6 4 Frisse blaadjes 7 5 Kikkerdril 8 6 Op reis 9 7 In de wei 10 8 Er op uit! 11 9 Filmpjes 12 Werkblad winter 13 Schrijf je

Nadere informatie

KRUISWOORDRAADSEL 1: WILDE DIEREN

KRUISWOORDRAADSEL 1: WILDE DIEREN KRUISWOORDRAADSEL 1: WILDE DIEREN KRUISWOORDRAADSEL 1: WILDE DIEREN Vul de benamingen van onderstaande dieren in rooster 1 in. 10 3 6 18 16 12 8 23 21 22 19 5 9 17 4 15 14 20 27 1 7 2 13 26 24 25 11 KRUISWOORDRAADSEL

Nadere informatie

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem

Meer over de ooievaar. Even voorstellen. Hier wonen ze. Echte natuur. Hieraan herken je hem Overname en dupliceren van dit materiaal is alleen toegestaan voor educatieve en niet-commerciële doeleinden en alleen als het materiaal is voorzien van een bronvermelding. Vogelbescherming Nederland,

Nadere informatie

Volkstuindersvereniging Blijdorp

Volkstuindersvereniging Blijdorp INFORMATIE VOOR TOEKOMSTIGE LEDEN VAN VTV BLIJDORP Een volkstuin is een grote bron van plezier, rust en ontspanning. Om ons complex leefbaar en toonbaar te houden, hebben wij met elkaar een aantal regels

Nadere informatie

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester

EHBO - Liessel. Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013. Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO - Liessel Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2013 Publicatie verslag. Liessel, 26 februari 2014. T. Smits Penningmeester EHBO vereniging Liessel Lid van koepelorganisatie: Vereniging EHBO Noord

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

EHBO-VERENIGING GRAVE

EHBO-VERENIGING GRAVE EHBO-VERENIGING GRAVE Jaarverslag 2013 Grave, september 2014 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO Vereniging Grave Contact informatie Maaskade 24 5361

Nadere informatie

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur.

Notulen van vergadering van eigenaars, gehouden 20 maart 2013, aanvang 19:30 uur. Notulen Aanwezig De heer R. Bongers en/of Mevrouw S. van de Broek, De heer T.V. Bramer, De heer A. Broeren, Mevrouw N.J.A. Kalkhoven, De heer K.L. Lee, De heer M.J.M. Maas, De heer R. Monde, De heer M.A.J.

Nadere informatie

THEMA LENTE Auditieve oefeningen

THEMA LENTE Auditieve oefeningen THEMA LENTE Auditieve oefeningen Auditieve synthese Lettergrepen samenvoegen tot een woord Tulp Gras Wei Letters samenvoegen tot een woord Kalfje Krokus Lente Narcis Zaaien Veulen Groeien Paashaas je Poesje

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 22 juni 2017

Ouderinfo donderdag 22 juni 2017 Ouderinfo donderdag 22 juni 2017 Geplande evenementen www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, Pagina 1 t/m 5 27 juni: Prikactie 26-27-28 juni: Musical uitvoering -- Inhoudsopgave: 1.

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 1 biologie CSE GL en TL Deze bijlage bevat informatie. GT-0191-a-13-1-b Dieren van Australië Lees eerst informatie 1 tot en met 6 en beantwoord dan vraag 38 tot en met

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met

Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met Woordenschat blok 03 gr4 Les 1 De bodem: de grond waarin planten kunnen groeien. De duinen: heuvels van zand langs de zee. De plant: een stengel met bladeren die groeit. De rots: een heel grote steen op

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong

Twee blauwe vinkjes. Door: Lenneke Sprong Twee blauwe vinkjes Door: Lenneke Sprong Nog steeds maar een vinkje. Buiten begon de zon te schijnen, waardoor er schaduwen op de lichtblauwe muur ontstonden. Waarom ontvangt hij niet mijn berichtje vroeg

Nadere informatie