Rapport Samenvatting InnovatieNetwerk. Cleantech Playground: op weg naar gesloten kringlopen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapport 13.2.312 Samenvatting InnovatieNetwerk. Cleantech Playground: op weg naar gesloten kringlopen"

Transcriptie

1 1 Rapport Samenvatting InnovatieNetwerk Cleantech Playground: op weg naar gesloten kringlopen

2 2 Rapport Samenvatting Cleantech Playground: op weg naar gesloten kringlopen Eva Gladek, Metabolic Projectleider InnovatieNetwerk: Joost Reus InnovatieNetwerkrapport nr Samenvatting, Utrecht, juni 2013 Lees meer over Cleantech Playground : Steden verbruiken natuurlijke hulpbronnen. Ze consumeren energie en grondstoffen, en produceren afval. Om steden duurzamer te maken, is het noodzakelijk dat ze zelfvoorzienend worden en dat ze leren waardevolle stofstromen en energie terug te winnen voor lokaal gebruik. De Cleantech Playground (CTP), die is ontwikkeld met steun van Innovatie- Netwerk, is een proeftuin voor schone technologie midden in de stad. Het concept wordt in Amsterdam Noord in twee aangrenzende gebieden gerealiseerd: een broedplaats voor creatieve ondernemers (De Ceuvel) en een drijvende woonwijk (Schoonschip). Voedselproductie (deels onder glas) wordt gecombineerd met decentrale energieopwekking, waterzuivering en verwerking van organisch afval. Het uiteindelijk doel is om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten, nieuwe duurzame technologieën te ontwikkelen en mensen te inspireren om dergelijke technieken ook in hun eigen omgeving toe te gaan passen.

3 3 Hoe kunnen we steden duurzamer maken? Kostbare grondstoffen lekken weg Steden zijn grootverbruikers. Ze zijn het afvoerputje van natuurlijke hulpbronnen zoals voedsel, fossiele energie, metalen, mineralen en andere waardevolle stoffen. Ondanks de enorme sociale, culturele en economische potentie van steden, produceren ze grote bergen afval en verslinden ze fossiele brandstoffen. Het merendeel van de materialen en grondstoffen die in een stad ingevoerd worden, eindigt uiteindelijk als afval dat niet meer wordt hergebruikt. Door het grote verlies van waardevolle stoffen is het noodzakelijk om stedelijke kringlopen steeds meer te gaan sluiten. Nutriënten zoals fosfaat en nitraat, die essentieel zijn voor voedselproductie, worden met de dag schaarser of raken verloren en vervuilen het milieu. Behalve voedsel zijn ook schoon drinkwater en energie eerste levensbehoeften. Omdat er steeds grotere tekorten dreigen te komen aan deze natuurlijke hulpbronnen, kunnen we het ons simpelweg niet meer veroorloven om deze te verspillen. Wereldwijd werken overheden aan de vermindering van de milieu-impact van steden. Maar werkelijk duurzame steden zijn moeilijk te realiseren. Een compleet nieuwe infrastructuur, die systematisch efficiënter omgaat met hulpbronnen in een stedelijke omgeving, is door de grote hoeveelheid verschillende publieke en private spelers, moeilijk te ontwerpen, te plannen en te implementeren. Zowel burgers als beleidsmakers staan voor de grote uitdaging om gedrag te veranderen en om nieuwe strategieën voor een efficiëntere infrastructuur te implementeren. Voor steden die duurzamer willen worden en kringlopen willen sluiten, zijn onduidelijke informatie, afhankelijkheid van de bestaande grootschalige infrastructuur en verschillende politieke en economische belangen de grootste belemmeringen.

4 4 Hoe kunnen we steden duurzamer maken? De stedelijke kringlopen sluiten Momenteel leeft 51% van de wereldbevolking in een stedelijke omgeving. Steden groeien snel waardoor in 2030 ongeveer 60% van de wereldbevolking (ofwel 4,9 miljard mensen) in steden woont. Met de aanhoudende trend van verstedelijking is het essentieel om kringlopen te gaan sluiten en steden nettoproducenten van grondstoffen te maken. Deze transformatie van een lineaire naar een circulaire economie vraagt om de adoptie van nieuwe technologieën, nieuwe infrastructurele modellen en een collectieve mentaliteitsverandering. Een werkelijk duurzame stad wordt gekenmerkt door gesloten kringlopen en circulaire stofstromen. Steden kunnen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen door gebruik te maken van duurzame, zelfopgewekte elektriciteit en warmte. In een circulair ingerichte stad maken afvalwaterzuiveringen niet alleen het water schoon, maar winnen ook biogas en waardevolle nutriënten voor voedselproductie. Regenwater wordt niet gezien als overlast, maar als een gemakkelijk toegankelijke bron van schoon drinkwater. Met behulp van decentrale technologieën wordt optimaal gebruik gemaakt van de natuurlijke hulpbronnen die de stad binnenkomen, en worden energie en grondstoffen lokaal teruggewonnen. Geavanceerde sensor- en monitoringsystemen helpen burgers bij het volgen van een duurzamere levensstijl en bieden inzicht in gedrag en verbruik. Praktijkervaring opdoen Om te leren hoe kringlopen in steden gesloten kunnen worden, is het van belang om praktijkgerichte kennis en ervaring op te doen. Hiervoor is het concept Cleantech Playground (speeltuin voor schone technologie) ontwikkeld. Dit concept maximaliseert de mate van zelfvoorziening in de stedelijke omgeving en het draagt bij aan de transitie naar een circulaire economie, door nieuwe technologieën en duurzame systemen in de praktijk te testen. De Cleantech Playground is ontwikkeld voor twee aangrenzende pilotlocaties in Amsterdam Noord: De Ceuvel en Schoonschip, gelegen aan het Johan van Hasseltkanaal. De Ceuvel, waarvan de eerste ontwikkelingsfase in het voorjaar van 2013 is gestart, is een tijdelijk bedrijventerrein van gerecyclede woonboten die gedurende een periode van tien jaar op land zijn geplaatst. De pilot Schoonschip, een drijvende woonwijk voor 48 families, staat gepland voor

5 2014. De Cleantech Playground wordt voor beide terreinen in fasen ontwikkeld. Het plan combineert hightech- met lowtechinstallaties, betrekt de toekomstige gebruikers/bewoners in het bouwproces en maakt optimaal gebruik van afvalmaterialen. 5

6 6 De Ceuvel Een artistieke impressie van het De Ceuvel-gebied. Het ontwerp en de impressie van het gebied zijn gemaakt door architectenbureau space&matter en Delva Landscape Architects. De Ceuvel wordt een bedrijventerrein voor creatieve en sociale ondernemingen, grenzend aan het Johan van Hasseltkanaal, een zijtak van het IJ in Amsterdam Noord. Het land is verkregen voor een lease van tien jaar van de Gemeente Amsterdam, na een aanbestedingsprocedure die is gewonnen door architectenbureau space&matter en Marjolein Smeele. De zwaar vervuilde grond van het voormalige industrieterrein wordt gereinigd door een fytoremediatiepark ( The Forbidden Garden ), die is ontworpen door Delva Landschapsarchitecten in samenwerking met Universiteit Gent. Afgeschreven woonboten, omgebouwd tot kantoren, ateliers en workshopruimten, worden verdeeld over het terrein. In samenwerking met space&matter en een constructiebedrijf wordt elk van de boten uniek, duurzaam, functioneel en esthetisch ontworpen. Daarnaast krijgt het De Ceuvel-terrein ook een publiek toegankelijk theehuis en een bed & breakfast.

7 7 De Cleantech Playground zal in drie fasen worden gebouwd, waardoor het De Ceuvel-terrein vrijwel geheel zelfvoorzienend wordt. Concreet worden de volgende doelen nagestreefd: 100% duurzame warmte en warmwatervoorziening De voormalige woonboten worden gerenoveerd en geïsoleerd tot passiefhuisstandaard om de warmtevraag te minimaliseren. Om in de overgebleven warmte- en warmwatervraag te voorzien, worden de boten uitgerust met een slim verwarmingsysteem met warmtepomp en warmte-terugwin ventilatie. 100% duurzame elektriciteit De energievraag van de kantoren wordt geleverd door PV zonne-energiesystemen. 100% afvalwater- en organisch-afvalbehandeling Al het afvalwater en organisch afval op het terrein wordt behandeld in een Decentralized Sanitation and Resource Recovery (D-SARR)-systeem, een modulaire biovergister en grondstofterugwininstallatie. No-fl ush -

8 8 De Ceuvel PV Cells with concentrator 480 m² electricity kwh electricity sunlight Solar Water Heat Collectors 384 m² hot water m 3 Hot Water Storage 150 m 3 Boiler / Heat Exchanger heat rainwater Rooftop Greenhouses 490 m² water m 3 Filtration & Water Storage 150 m kg vegetables & fruit kg mushrooms kg Beehives (10) Chickens (30) 250 kg eggs honey chicken eggs seeds Goats (3) 450 L goat s milk Community Agriculture 1220 m² Community Swimming Pool 120 m² Co Fa 2 25 kg Een schets van de stofstromen binnen het Schoonschip-project.

9 9 solid waste kg brown water inorganic waste organic waste kitchen waste reuse recycling Houseboats 2300 m² grey water Urine Separating Toilets yellow water 15 m m m m 3 magnesium 53 kg Struvite Reactor Pasteurizer Anaerobic Digester 2600 m 3 Kitchen Digester 1 m m m3 struvite biogas wastewater 215 kg Nitrogen Removal / Recovery Biogas Stripping Biogas Storage 8 m3 munity cilities 00 m² Vertical Flow Reed Bed Filter Gas Boiler Biogas CHP heat 190 kg kwh sell

10 10 De Ceuvel toiletten en scheidingstoiletten zorgen voor de optimale aanvoer van afvalwater. Met behulp van dit systeem worden fosfaten, nitraten, biogas en water op simpele wijze teruggewonnen. 100% eigen watervoorziening Door de installatie van groene daken en een waterzuiveringssysteem kunnen de kantoren effectief gebruik maken van regenwater en relatief schoon afvalwater. Zo kunnen de kantoorgebruikers zelfvoorzienend worden in hun dagelijkse drinkwaterbehoefte % grondstoffenterugwinning De stofstromen van afvalwater en organisch afval bevatten waardevolle nutriënten, die vrijwel geheel teruggewonnen kunnen worden in de struvieten nitraatreactoren van het D-SARR-systeem.

11 % groente & fruitproductie met lokaal teruggewonnen nutriënten De geplande voedselproductie onder glas op de daken van de kantoren, zal gebruik maken van de op het terrein teruggewonnen nutriënten en voorziet deels in de voedselvraag. Meten en monitoren van materiaal- en energiestromen Essentieel voor het succes van de Cleantech Playground is het meten en monitoren van de materiaal- en energiestromen op het terrein. Het helpt gebruikers realtime inzicht te krijgen in het verbruik en levert waardevolle data over het technologisch functioneren van de systemen % vermindering van de energievraag ten opzichte van standaard bedrijfsruimten De dagelijkse energievraag wordt significant verminderd door het toepassen van energie-efficiënte oplossingen voor verlichting. De infrastructuur die is aangelegd bij het De Ceuvel-project heeft een ultralichte uitvoering en is gemakkelijk te verhuizen na tien jaar. Bovendien hebben de technische installaties een korte terugverdientijd.

12 12 Schoonschip Schoonschip Een artistieke impressie van het Schoonschip-project. Het beeld is ontworpen door architectenbureau en projectinitiator space&matter. Het Schoonschip-project is een toekomstige, drijvende woonwijk met 30 woonboten (ongeveer 48 huishoudens) die de komende twee tot drie jaar wordt gebouwd. Clusters van 5-6 woonboten worden gebouwd rondom 5 pieren. Tussen de pieren komen gemeenschappelijke gebieden met onder andere een zwembad, tuinen en recreatieve ruimtes. De wijk zal plaats bieden aan een groep burgers met een range aan inkomens, maar met gedeelde waarden. De toekomstige bewoners hechten veel waarde aan een duurzame leefomgeving en worden verbonden door een sterk gemeenschapsgevoel. Ze zullen dan ook gemeenschappelijk bepalen hoe ze de voedselproductie op het terrein gaan beheren en collectief investeren in aanvullende infrastructuur.

13 13 In drie ontwikkelingsfasen bereikt Schoonschip dezelfde duurzaamheidsdoelen als het De Ceuvel-gebied, waaronder: 100% duurzame warmte en warmwater, 100% duurzame elektriciteit, 100% zuivering en hergebruik van afvalwater en organisch-afval, 100% eigen watervoorziening, % grondstofterugwinning. Omdat het om een woongebied gaat, heeft Schoonschip bijkomende uitdagingen. Daarom voorziet de Cleantech Playground in extra behoeften van de gebruikers, waaronder: 60-80% groente- en fruitproductie Met ongeveer 500 m2 groentekassen, 740 m2 dakterrassen en verticale voedselwanden, kan de Schoonschip-groep voor 60-80% zelfvoorzienend worden in groenten en fruit % vermindering in elektriciteitsverbruik Om de elektriciteitsvraag te verminderen, worden gemeenschappelijke wasmachines (gevuld met heet water) en koelruimten gebruikt. De verlichting en de huishoudelijke apparatuur zijn zo energie-efficiënt mogelijk. Monitoringsysteem Elk huishouden krijgt een eigen monitoringsysteem. Bewoners van Schoonschip krijgen op deze manier inzicht in de hoeveelheid afval, water, warmte en elektriciteit die wordt geproduceerd per huishouden, en in de veranderingen over de tijd. Elektrische mobiliteit Binnen het Schoonschip-project kunnen individuele bewoners gemakkelijk gebruik maken van elektrische deelauto s door de aanwezigheid van oplaadpunten en een centraal reserveringssysteem. Groene elementen Schoonschip biedt ruimte aan flora en fauna door de aanleg van groene elementen, zoals drijvende tuinen. Deze elementen functioneren als corridors voor migrerende dieren en dragen zelfs bij aan denitrificatie van het IJ.

14 14 Bovendien trekken deze drijvende tuinen ook bestuivende insecten aan en zijn ze een habitat voor vissen en schaaldieren. De woonboten worden voorzien van groene dak- en wandtegels die een natuurlijke nest- en schuilgelegenheid bieden aan vleermuizen en vogels. Overige gemeenschappelijke faciliteiten Gedeelde gemeenschappelijke faciliteiten zijn van groot belang voor de duurzaamheid, de economische haalbaarheid en de sociale cohesie van Schoonschip. Naast de eerdergenoemde recreatieruimten, gedeelde tuinen en het autodelen, komt er ook ruimte voor een bed & breakfast. Schoonschip onderscheidt zich van bestaande ecowijken door een combinatie van schone technologieën, meet- en sensorsystemen, gedeelde faciliteiten en gemeenschappelijke beheersytemen. Bewoners van Schoonschip reduceren hun milieu-impact voor een groot deel, terwijl ze toch een hoge standaard van comfort behouden. Door vooraf collectief te investeren in de Cleantech Playground als gedeelde voorziening, is het project financieel robuust. passive house standard greenhouses and green roofs solar collector (9 sqm) hybrid heat pump / boiler INSULATION hot water tank (600 L) heat recovery ventilation HEATING SYSTEM ELECTRICITY DEMAND greenhouse heat collection heating control system DIY solar tubes and LED lights HIĆFLHQW DSSOLDQFHV WATER SYSTEM shared laundry facilities rainwater collection ZDWHU SXULĆFDWLRQ water storage IT SYSTEM WASTEWATER SYSTEM FOOD AND ECOSYSTEMS urine separating toilets DIY reactor system (D-SARR) ćrdwlqj ELRĆOWUDWLRQ V\VWHP nutrient recovery sensors (ph, T, gases) drinking water upgrade (opt.) vegetable gardens vertical food walls (outdoor) animal habitat infrastructure ćrdwlqj HFRV\WHP SODWIRUPV

15 15 Een blik vooruit De implementatie van de Cleantech Playground op het De Ceuvel- en Schoonschip-terrein laat zien hoe een werkelijk duurzame, circulaire economie er in de praktijk uitziet. De experimentele omgeving toont hoe Nederlandse innovaties op het gebied van schone technologieën kunnen worden ingebed in een concrete situatie, rekening houdend met milieukundige, economische, sociale en bestuurlijke factoren. De kennis en ervaring die met de Cleantech Playground worden opgedaan, kan zowel voor steden in Nederland als in de rest van de wereld dienen als inspirerend en praktisch voorbeeld voor de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Over Metabolic Metabolic is een jong bedrijf dat een motor wil zijn voor systeemveranderingen en duurzame innovaties. Het samenbrengen van expertises en een hands-on aanpak zijn de basis voor het ontwerpen en implementeren van geïntegreerde diensten en producten voor voedselproductiesystemen, steden en industrieën. Metabolic streeft naar het creëren van breed toepasbare blauwdrukken, die de transitie naar een rechtvaardige, gezonde en circulaire samenleving faciliteren. Over InnovatieNetwerk InnovatieNetwerk ontwikkelt grensverleggende vernieuwingen in landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte en draagt er aan bij dat die door belanghebbenden in de praktijk worden gebracht. Het gaat om innovaties gericht op duurzame ontwikkeling en met een focus op de langere termijn. Lees meer over Cleantech Playground :

16 16 De uitdaging van stedelijke verduurzaming METABOLIC Postbus Amsterdam 3501 DD Utrecht The Netherlands T T E E W W Het ministerie van EZ nam het initiatief tot en financiert InnovatieNetwerk. Overname van tekstdelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Rapportnr Samenvatting, Utrecht, juni 2013

HET PERSPECTIEF VAN DE CIRCULAIRE STAD

HET PERSPECTIEF VAN DE CIRCULAIRE STAD HET PERSPECTIEF VAN DE 10 AGENDAPUNTEN VOOR DE STAD VAN MORGEN EEN NIEUW ONTWIKKEL PERSPECTIEF VOOR DE STAD WAT IS DE? 2 In en rond onze steden vinden ingrijpende veranderingen plaats. Sommige zijn reden

Nadere informatie

irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas

irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas \\ irculaire economie binnen de ruimtelijke ordening in Westas Een onderzoek die de overheid inzicht geeft in de mogelijkheden voor circulaire economie binnen de ruimtelijke ordening in de Westas door

Nadere informatie

Nieuwe Nuts in de praktijk NDSM NV gsus sindustries Amsterdam

Nieuwe Nuts in de praktijk NDSM NV gsus sindustries Amsterdam Nieuwe Nuts in de praktijk NDSM NV gsus sindustries Amsterdam Rapport in opdracht van InnovatieNetwerk, opgesteld door: Pauline Westendorp (NEWNRG) Met medewerking van: Marcel de Lent (De Regie) en Edgar

Nadere informatie

Gemeente Rotterdam IABR

Gemeente Rotterdam IABR Ste de lijk Me tabo Gemeente Rotterdam IABR FABRIC JCFO TNO lisme duurzame ontwikkeling van Rotterdam Hoe functioneren de stromen van goederen, mensen, afval, biota, energie, voedsel, zoet water, zand

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

Water als driver van een vitale stad

Water als driver van een vitale stad 1 GO WITH THE FLOW Water als driver van een vitale stad Een bijdrage van de waterschappen aan de Agenda Stad bij het congres op 15 April 2015 met bijdragen van: Waterschap Aa en Maas Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief

Gemeente Amsterdam Afval Energie Bedrijf. Transitie AEB in duurzaam perspectief Voorwoord Eind 2010 is de Meerjarenvisie 2020: Een duurzaam perspectief van AEB vastgesteld. Deze visie kent de volgende sporen: Korte termijn: 1. Verdere optimalisatie basisproces 2. Borging voldoende

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040

Amsterdam Uitgesproken. Perspectief voor 2040 Amsterdam Uitgesproken Duurzaam Perspectief voor 2040 INHOUD colofon in opdracht van Marijke Vos Wethouder Milieu 5 VOORWOORD ambtelijke werkgroep Kerngroep Duurzaamheid 7 Anno 2040 ledenkern groep DMB,

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

-1-40010378-TDC 02-24457A

-1-40010378-TDC 02-24457A -1-40010378-TDC 02-24457A -2-40010376-TDC 02-24457A VOORWOORD Voor U ligt de, kortweg de Roadmap. Het is een technologieanalyse voor de elektriciteitsvoorziening van Nederland in een N-W Europees perspectief.

Nadere informatie

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten

duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten Charrette Rijnenburg duurzaam en klimaatbestendig in vier facetten 30 september, 01 en 02 oktober 1 Rijnenburg voorwoord Voorwoord Beste lezer, Met de ontwikkeling van Rijnenburg staat Utrecht voor een

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Routekaart. Afvalwaterketen

Routekaart. Afvalwaterketen Routekaart Afvalwaterketen Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030 Routekaart Afvalwaterketen 2 Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Onze toekomstvisie 6 3. Grondstoffen 8 4. Energie 12 5. Nuttig water

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie

Kennis- en innovatieagenda 2016-2019. De rol van de industrie in de energie transitie Kennis- en innovatieagenda 2016-2019 De rol van de industrie in de energie transitie 1 juni 2015 Inhoud 1. Kennis-en Innovatieagenda 2016 2019; De rol van de industrie in energie transitie 3 1.1 Ambitie

Nadere informatie

Nederland duurzaam in 2050

Nederland duurzaam in 2050 Urgenda visie 2050 Voor veel mensen is duurzaamheid allang geen vaag begrip meer, maar een wenkend perspectief. Een realiteit die we in Nederland in pakweg veertig jaar kunnen bereiken. Duizenden mensen

Nadere informatie

Handreiking voor het bouwen met Cradle to Cradle

Handreiking voor het bouwen met Cradle to Cradle Handreiking voor het bouwen met Cradle to Cradle aan de hand van de Venlo Floriade Principles Eindrapport Ad Hoogers Sebas Veldhuisen Laura Kleerekoper B.V., Delft Delft, 10 november 2010 COLOFON B.V.,

Nadere informatie

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie?

Literatuurlijst CIRCULAIRE ECONOMIE. Bekijk ook de kenniskaart Natuurlijk Kapitaal. Wat is een circulaire economie? Wat is een circulaire economie? Waarom is er noodzaak tot een circulaire economie? Wat is de definitie van een circulaire economie? Wat zijn de cirkels van circulariteit? Hoe werk ik in een circulaire

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 222 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Mariene Parken: Schetsen voor duurzame energie en biomassa op zee

Mariene Parken: Schetsen voor duurzame energie en biomassa op zee Mariene Parken: Schetsen voor duurzame energie en biomassa op zee Rapport in opdracht van InnovatieNetwerk, opgesteld door: Drs. Rob van Beek en Drs. Anouk Florentinus, m.m.v.: Louis Coulomb, Drs. Quirin

Nadere informatie

???????????? Grontmij, de klimaatbewuste en duurzame onderneming

???????????? Grontmij, de klimaatbewuste en duurzame onderneming ???????????? Grontmij, de klimaatbewuste en duurzame onderneming Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 De deltadijk 9 De zandmotor 11 Bollenmeer 13 De klimaatneutrale waterketen 15 Een zuivering als energiefabriek

Nadere informatie

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Wat is de Regiodialoog? Het project Duurzame kansen creëren in de haven (kortheidshalve: de Regiodialoog) loopt van

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie