Toekomst. in beweging

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toekomst. in beweging"

Transcriptie

1 Toekomst in beweging

2 mbitie Waarom kies je voor IVA Driebergen? Als je goed bent, willen ze je hebben. Maar in tijden dat het met de economie wat minder gaat, willen bedrijven alleen mensen met de beste opleiding. Met een diploma van IVA Driebergen op zak heb je een uitstekende basis voor een start in het bedrijfsleven die breed genoeg is om meerdere kanten op te kunnen, ook buiten de autobranche. Overzichtelijk De IVA is een kleine opleiding met zo n 950 studenten. Die komen niet alleen uit geheel Nederland; ook veel Belgen weten ons te vinden. We bieden twee opleidingen, op MBO- en op BO-niveau. De ogeschool IVA leidt op tot een rijkserkend BO-bachelordiploma. De IVA-opleidingen A, B en BC zijn korte opleidingen op respectievelijk BOen MBO-niveau. Als IVA-student zit je in een vaste klas. Je werkt in teamverband. Studenten en docenten kennen elkaar, je bent dus nooit een nummer. De IVA heeft een zeer groot relatienetwerk met toekomstige werkgevers en andere opleidingen. Persoonlijk De jaarlijkse aanname van nieuwe studenten is beperkt. Wij zijn immers een relatief kleine school, met de persoonlijke sfeer die daar bij hoort. Daar kiezen we zelf voor, want alleen zo krijgt iedere student maximale aandacht en begeleiding. Doordat de contacten met docenten en medestudenten persoonlijk zijn, worden normen en waarden vanzelf belang rijker. Er ligt veel nadruk op verantwoordelijkheidsgevoel en een goede omgang met elkaar. Uiteindelijk zijn dat de zaken waar je je in het bedrijfsleven mee onderscheidt. Divers Oud-studenten werken in veel verschillende functies, niet alleen in de automotive branche. Ook andere bedrijfstakken weten dat studenten van de IVA goed geschoold en gemotiveerd zijn. Ze hebben met elkaar gemeen, dat ze meer dan gemiddeld carrière maken. Veel IVA-studenten werken in de journalistiek, reclame, onderwijs, automatisering, makelaardij, bankwezen et cetera. Vaak zijn ze eigenaar van een bedrijf of hebben een leidinggevende functie. Gedreven Je hebt interesse in auto s en mobiliteit. Je wilt meer weten over techniek, logistieke processen, mogelijkheden in import en export, verkoop, inkoop of leasing, marketingstrategieën bij de lancering van nieuwe producten en de publiciteit daar omheen. Je wilt een opleiding waar ook docenten passie voor hun vak hebben, zodat ze hun kennis aanstekelijk kunnen overbrengen. Commercieel Je wilt niet stilzitten en afwachten, maar liever actie ondernemen. Je wilt leren je werk goed te organiseren. Je wilt leren letten op klantvriendelijkheid en service, maar ook de winstgevendheid bewaken en concurrenten in de gaten houden. Misschien heb je de ambitie zelf een bedrijf te starten. Communicatief Je wilt werken met mensen, contacten leggen en die onderhouden. Je wilt leren het beste uit jezelf en anderen te halen, jezelf te presenteren en collega s te motiveren. Je wilt leren managen, de kwaliteiten van medewerkers optimaal benutten. Intensief Je bent tussen de 16 en 24 jaar, je wilt liefst kort studeren en toch een stevige basis krijgen om een goede baan in het bedrijfsleven te vinden. Een opleiding met veel dagelijkse contacturen en een stage. Een korte, maar intensieve opleiding dus. 3

3 Toekomst in beweging IVA Driebergen biedt dagopleidingen op MBO- en BO-niveau. De unieke combinatie van commercie, management en techniek staat garant voor een solide basis. Bedrijven in de mobiliteitsbranche kennen onze kwaliteit en vragen specifiek naar mensen met een IVA-diploma. Maar voor auto s kun je ook iets anders in de plaats zetten. Ons netwerk van oud-studenten verspreidt zich over de meest uiteenlopende bedrijfstakken. Ben je tussen de 16 en de 24 jaar, dan kun je afhankelijk van je vooropleiding in een van de programma s starten. oe dat werkt, zie je op de pagina s 6 en 7. IVA Driebergen scoort hoog door: duidelijke, intensieve opleiding (25-33 lesuren per week); vrijwel geen lesuitval; breed vakkenpakket met unieke combinatie van commercie, management en techniek; persoonlijke begeleiding door docenten en mentoren; een eigen vacaturebank en loopbaanadvies; uitgebreid netwerk van meer dan oud-studenten; stageplaatsen die in ruime mate beschikbaar zijn. en de meeste studenten hebben op het moment van de diploma-uitreiking een baan. Loopbaanadvies Met een eigen vacaturebank en de afdeling Loopbaanadvies begeleidt IVA Driebergen je ook na de studie, of je nu verder gaat studeren of een baan gaat zoeken. Niet alleen autobranche et vakkenpakket is in de eerste instantie gericht op de automotive branche, zowel in Nederland als internationaal. De IVA is echter ook een prima basis voor andere bedrijfstakken. Dat zien we aan de diversiteit aan beroepen waarin onze oud-studenten werkzaam zijn. Betrokken na de opleiding De IVA blijft ook na de opleiding volgen hoe het met oud-studenten gaat. Vaak is het zelfs omgekeerd: oud-studenten houden contact met hun vroegere opleiding, bijvoorbeeld door te vragen naar stagiaires en nieuwe medewerkers. Ze houden ons op de hoogte van nieuwe ontwikke lingen, zodat we nauwkeurig kunnen inspelen op de eisen die het bedrijfsleven aan de opleiding stelt. Meer dan een diploma Succes is echter niet alleen gebaseerd op een papier tje. Je hebt je toekomst in eigen hand als je bereid bent je volledig in te zetten. Doorzettingsvermogen, vriende lijkheid en representatie en sociale vaardigheden bepalen immers nog altijd of je slaagt in de maatschappij. Ook hierin word je tijdens de opleiding getraind. Toekomst en carrière De wereld is in een hoog tempo aan het veranderen, zeker de wereld van de mobiliteit. Dat maakt de mobiliteit op het moment tot een interessant werkterrein. ybride voertuigen en de elektromotor zijn hun plek aan het veroveren. En de Nederlandse bevolking wil nog steeds van A naar B. Dit alles vraagt om ondernemende jonge mensen met visie, ideeën en technisch inzicht. Met een IVA-diploma heb je dan een goede positie, omdat bedrijven zeker in deze tijd kritisch naar sollicitanten kijken. Theorie en praktijk, een stabiel evenwicht De dagelijkse realiteit van de mobiliteitsbranche is niet onder te brengen in een paar theoretische vakken. Daarom biedt de IVA een zeer breed vakkenpakket in vijf clusters: bedrijfsvoering, bedrijfskunde, verkoop, techniek en communicatie. De vakken binnen de clusters zijn goed op elkaar afgestemd; zelfs uitersten als computergebruik en spreken in het openbaar sluiten zinvol op elkaar aan. De inhoud van de vakken wordt up-to-date gehouden door onze nauwe samenwerking met deskundigen in de branche. We vinden het belangrijk dat de theorie in praktijk wordt gebracht. Alle technische vakken krijgen daarom een praktisch vervolg in het Technisch Centrum van de IVA. Daarnaast heeft het instituut trainingsstudio s voor bijvoorbeeld computergebruik of verkooptraining. Verder werken veel studenten op zaterdag in een dealerbedrijf als assistent verkoper. Ook nemen ze deel aan grote evenementen als de RAI of et Autosalon in Brussel. Indrukwekkende reputatie De oprichter van IVA Driebergen, Geerlig Riemer ( ), maakte de snelle opkomst van de auto mee. Daarom begon hij al in 1915 met de import van auto s en tractoren. De auto-import ontwikkelde zich tot een snel groeiende bedrijfstak, maar miste goed onderlegde managers en een opleiding daartoe. Die opleiding zette hij in 1930 op. In zijn woonplaats Driebergen nam hij een paar studenten in huis en leerde hen de principes van het ondernemen in autoland. Na een onderbreking in de oorlog groeide het instituut sterk met een indrukwekkende reputatie binnen en buiten de branche. IVA Driebergen heeft nu ongeveer 950 studenten. Daarnaast worden nog honderd doorstudeerders in binnen- en buitenland begeleid. Wij verwachten niet alleen veel van onze studenten. Ook voor de school zelf ligt de lat hoog. Dat streven naar goed onderwijs blijft niet onopgemerkt. Jaarlijks staat de ogeschool IVA in de top drie van beste Nederlandse hbo-opleidingen (bron: Keuzegids oger Onderwijs). In 2009 werd de IVA aangehaald als voorbeeld van kwaliteits-onderwijs in het nationale vijfjaren-plan van de hbo-raad. Aangehaald worden de duidelijkheid van onze opleiding en organisatie, de betrokkenheid en helderheid bij beoordeling van de student en de korte lijnen naar het bedrijfsleven. Ook in de jaarlijkse enquête van de website Studiekeuze123 scoren onze opleidingen bovengemiddeld vergeleken met landelijke uitkomsten op o.a. loopbaanbegeleiding, docenten, inhoud en samenhang. Grote uitschieter is de communicatie op de IVA, die studenten als uitzonderlijk goed beoordelen. 4 5

4 p niveau Bij de indeling in de studieprogramma s ogeschool, A, B of BC wordt voornamelijk gekeken naar de bagage die je meebrengt vanuit je vooropleiding(en), aangevuld met eventuele werkervaring. In principe worden studenten ingedeeld volgens het schema op deze bladzijde, dat uitgaat van een afgeronde vooropleiding. eb je een vooropleiding gedeeltelijk gevolgd of zonder diploma afgesloten, stem dat dan af met ons. Opleidingen op MBO-niveau Indeling Afhankelijk van de zwaarte van je VMBO-vooropleiding bepalen we of je een toelatingstest moet doen. Op grond van de testresultaten en al eerder behaalde diploma s maken we dan een voorlopige indeling. Studenten die op basis van vooropleiding in aanmerking komen voor het B-programma, worden zonder test ingedeeld. Aan de hand van de resultaten bij de eerste tentamenperiode (voor de Kerst) bepalen we de definitieve indeling. et kan dus voorkomen dat studenten verplaatst worden naar een hoger of lager programma. Op die manier streeft de IVA naar onderwijs op maat, waarin ieder naar eigen kunnen presteert. Dan spreekt het vanzelf dat je niet als nummer, maar als persoon wordt benaderd. Voorbereidend Jaar (VJ) Soms komt een potentiële student nog niet in aanmerking voor toelating tot het BCprogramma omdat de vooropleiding niet toereikend is. Voor deze studenten is er de mogelijkheid om dat tekort aan vooropleiding aan te vullen in het Voorbereidend Jaar. Bovendien leren zij efficiënter te studeren. Na het VJ kunnen zij instromen in het BC-programma. et Voorbereidend Jaar verschilt van de andere programma s: de klassen zijn kleiner, het aantal lesuren is rond de 30 in plaats van 35 en de begeleiding is extra intensief. Programma BC Wanneer je een VMBO-diploma zonder exacte vakken of drie jaar AVO hebt kun je na een toelatingstest starten in het BC-programma. Je volgt dan een opleiding op MBO-niveau die minder zwaar is dan het B-programma. et studietempo ligt lager, je krijg één taal minder en je kunt rekenen op intensieve begeleiding. Na het BC-programma kun je nog een jaar lang de verdiepende AMC-klas volgen (Automotive Management Class, zie pagina 12). Uitblinkers in het BC-programma kunnen direct starten met de BMC (Business Management Class, zie pagina 12). Programma B eb je een VMBO GL/TL-diploma met exacte vakken of een MBO-diploma (zonder toegangsrechten BO), dan kom je in aanmerking voor het IVA B-programma. et B-programma kun je wat niveau betreft zien als een verzwaarde MBO-opleiding. Als je met het IVA-B-diploma op zak nog wilt doorstuderen, kun je via de Business Management Class (BMC zie pagina 12) instromen in het derde jaar van de ogeschool IVA. Opleidingen op BO-niveau Wie op grond van een afgeronde opleiding VWO, AVO of MBO (niveau 4) toegang heeft tot onderwijs op BO-niveau, kan starten in het propedeusejaar van ogeschool IVA. Propedeuse et propedeusejaar bestaat uit twee semesters waarin je totaal 60 studiepunten kunt behalen. Binnen acht weken maakt de IVA een eerste evaluatie. Daaruit komt een vrijblijvend studieadvies. Na twaalf weken volgt de eerste tentamenronde, waarna je eventueel kunt overschakelen naar het B-programma op het verzwaard MBO-niveau of eventueel zelfs naar IVA-A. oofdfase Wie na de tentamenronde het ogeschool-traject voortzet, moet minimaal 40 studiepunten van het propedeusejaar behalen. Na de propedeuse zet de studie aan de ogeschool IVA zich voort in de hoofdfase. De eerste twee semesters van de hoofdfase lopen vakinhoudelijk synchroon met het IVA-A programma. et derde studiejaar van ogeschool IVA kenmerkt zich door een verdere verdieping van het vakkenpakket. Na de brede basis van de eerste vier semesters volgt er nu een specialisatie in management en marketing. Vakken zijn o.a. international business, financieel management, marketing en kwaliteitszorg. Afstudeerfase Na afronding van de hoofdfase begint de afstudeerfase. Die bestaat uit zes maanden stage en het schrijven van een afstudeerscriptie. Wie de ogeschool IVA afrondt, ontvangt een BO-diploma van 240 studiepunten (Bachelor degree). Dit diploma staat officieel geregistreerd onder de naam ogere managementopleiding voor de mobiliteits branche. Programma IVA-A Besluit je in de loop van het propedeusejaar van ogeschool IVA over te schakelen naar een korter BO-programma, dan vervolg je het studietraject in het intensieve IVA-A programma. Deze studie is ideaal voor wie sneller het bedrijfsleven in wil. Ook als je internationaal wilt doorstuderen, vormt de A-opleiding een goede basis. et A-programma vergt, met inbegrip van de propedeuse, twee jaar studie. Er zijn verschillende mogelijkheden om na het diploma door te studeren in het buitenland. Met een IVA A-diploma kun je bijvoorbeeld een internationale BBA-graad in Amerika behalen (zie Nationale en internationale vervolgstudies, blz. 12). Instroom- en studiemogelijkheden 2e jaar IVA-BC 1e jaar IVA-BC VJ 2 e jaar IVA-B 1e jaar IVA-B 2e jaar IVA-A alf jaar stage/ afstudeerscriptie 3e theoriejaar BO 2e theoriejaar BO Propedeusejaar BO Zaterdagbaan Nederlandse Advies qua samenstelling Programmavooropleiding pakket/profiel/leergang mogelijkheden VWO/AVO ogeschool IVA MBO vakkenpakket dat toegang geeft ogeschool IVA Niveau 4 tot een vergelijkbare BO-opleiding MBO (opleidingen die geen BO-doorstroom kennen, IVA-B Niveau 3/4 3-jarige opleidingen, zonder exacte vakken) MBO na toelatingstest IVA-BC eventueel Niveau 2 Voorbereidend jaar VMBO theoretische/gemengde leerweg, IVA-BC/IVA-B sector economie/techniek (met exacte vakken) overige leerwegen, na toelatingstest IVA-BC eventueel Voorbereidend jaar Belgische vooropleiding Al vanaf de oprichting van IVA Driebergen start jaarlijks een groep Belgische studenten. De unieke combinatie van commercie, management en automotive management maakt de studie uniek voor Nederland en België. Vanuit het Vlaams Onderwijs is de aansluiting naar studies op de IVA gegarandeerd. Vanuit België kun je met een afgeronde studie secundair onderwijs Belgische vooropleiding Algemeen Secundair onderwijs/umaniora 3e graad afgerond 2e graad afgerond Secundair beroeps-/technisch onderwijs 1e of 2e graad afgerond (ASO, KSO, TSO) na het zesde middelbaar instromen in ogeschool IVA. Voor instroom vanuit BSO is een zevende jaar vereist. Met (on)afgeronde studies Beroeps zijn er mogelijkheden in te stromen in de IVA-BC of IVA-B studies. et is raadzaam contact op te nemen met Afdeling Voorlichting van IVA Driebergen om je exacte instroommogelijkheden te bespreken. Programma ogeschool IVA/ IVA-BC/B ogeschool IVA/ IVA-B IVA-BC eventueel Voorbereidend Jaar 6 7

5 economie management talen commercie marketing techniek sales clusters& vakken Je komt op de IVA omdat je iets wilt leren. Dat iets houden we graag breed. Je weet immers niet wat je over vijf of tien jaar precies doet. Belangrijk is dat je kennis van zaken opbouwt, zodat je in de toekomst iets te kiezen hebt! Bij een brede kennis hoort een groot vakkenpakket. ieronder ons complete aanbod. Je hoeft er overigens niet uit te kiezen. Al deze vakken zitten automatisch in je programma. Natuurlijk sluiten alle vakken aan op je voor opleiding. Sommige vakken heb je misschien al eens gehad, andere zijn nieuw. Bij nieuwe vakken beginnen we aan de basis. Iedere student heeft het eerste jaar 33 lesuren per week, in principe van uur. Eerste en tweede jaar Cluster Bedrijfsvoering Bedrijfsmanagement 1e jaar e jaar opzetten en managen van een onderneming; organisatie-structuur, calculaties; personeelsmanagement; inzicht in de mobiliteitsbranche; praktijk: ondernemingsplan maken. Recht 1e jaar e jaar regels rondom ondernemen en samenwerken; vestigingswetgeving; relevante vormen van recht (milieu, Arbo, verzekeringen, fiscaal, contractrecht); kennis over wetgevende instanties; arbeidsovereenkomsten. Computergebruik 1e jaar e jaar werken met de nieuwste apparatuur en programmatuur; beheersing van gangbare applicaties. Bedrijfsrekenen 1e jaar 2 1-2e jaar ieronder een overzicht van de vakken die in het eerste en tweede jaar worden gegeven. Binnen een programma zijn alle clusters met bijbehorende vakken verplicht. NB. ogeschool IVA en IVA-A hebben een gemeenschappelijk propedeusejaar. Ook het tweede jaar IVA-A is lesinhoudelijk identiek aan het tweede jaar van ogeschool IVA. Cluster Bedrijfskunde Bedrijfseconomie 1e jaar e jaar economische vraagstukken met focus op bedrijfsleven; financiële vraagstukken (kostenstructuren, financiering, kostprijs- en winstberekening, analyse van jaarverslagen). Economie 1e jaar e jaar begrip van financiële berichtgeving in de media; krediet- en bankwezen; sociaal-economische politiek; internationale handelsbetrekkingen. Marketing 1e jaar grondige kennis van grootte en structuur van de markt; herkenning en analyse van de markt; juiste beslissingen nemen aan de hand van marketingplannen; BO-studenten kunnen het externe NIMA-A diploma behalen. Bedrijfsadministratie 1e jaar e jaar Cluster Verkoop Consumentenverkoop 1e jaar e jaar technische kennis vertalen naar verkoopargumenten; contact met en advies aan klanten; personenwagenverkoop; kennis van financiering; commerciële onderhandeling; praktijktraining in speciaal ingerichte. Industriële verkoop 1e jaar all-round commerciële en technische kennis rondom bedrijfswagens; technische eigenschappen vertalen naar klanten; commerciële aspecten bij de verkoop van industriële goederen aan bedrijven; business to business sales. Leasing 1e jaar e jaar financiering en beheer wagenparken; vormen van leasing; fiscale informatie. NB. et kennisniveau voldoet in MBO en IVA-A klassen aan VNA-1 norm. Leasing wordt in het BC-programma niet als apart vak gegeven, maar is onderdeel van het vak Consumentenverkoop. Cluster Techniek Motoren 1e jaar kennis leren vertalen naar verkoopargumenten; beeld- en hulpmateriaal uit de praktijk; actuele onderwerpen m.b.t. milieu en nieuwe ontwikkelingen. Voertuigtechniek 1e jaar basisprincipes van voertuigen; techniek begrijpen en vertalen naar een commercieel argument. Elektrotechniek 1e jaar basisprincipes van de elektrotechniek; je kennis toepassen in een verkoopgesprek. Technisch Centrum 1e jaar e jaar praktijkopdrachten in een modern uitgerust Technisch Centrum; elektro, voertuigtechniek, verbrandingsmotoren; intensieve begeleiding door twee docenten; alle opdrachten sluiten aan bij behandelde theorie. Cluster Communicatie Bedrijfscommunicatie 1e jaar e jaar opfriscursus Nederlands; economische en technische terminologie; vorm en inhoud van communicatie; focus op zakelijke correspondentie. Presentatietechniek 1e jaar een persoonlijke en zakelijke presentatie geven; veel oefening, werken aan meer zelfvertrouwen; ondersteuning met DVD-registratie; studenten zijn betrokken bij het beoordelen van elkaars presentaties; geloof in eigen kunnen. clusters& vakken grondige behandeling van rekenkundige bewerkingen in het bedrijfsleven. intensieve training in het bijhouden en interpreteren van een bedrijfsadministratie. 8 9

6 economie management talen commercie marketing techniek sales Engels 1e jaar intensieve training in correct Engels; speciale aandacht voor technisch Engels; spreekvaardigheid/presenteren; bedrijfscorrespondentie. Frans 1e jaar e jaar intensieve taaltraining Frans; speciale aandacht voor technisch Frans; spreekvaardigheid/presenteren; bedrijfscorrespondentie. Duits 1e jaar e jaar intensieve taaltraining Duits; spreekvaardigheid/presenteren; zakelijke correspondentie. et derde jaar ogeschool IVA In dit jaar wordt van de student meer zelfstudie verwacht. Op het lesrooster staan 25 contacturen per week, waaronder 1 mentor-uur. Alle genoemde vakken zijn verplicht. Marketing 3e jaar 4 niveau NIMA-B; industriële, direct en diensten-marketing; beleidsvoering; werken met cases uit de praktijk. Financieel Management 3e jaar 4 verdieping van algemene en bedrijfseconomie; calculatiemethoden; kosten-/balansanalyses; financiële vraagstukken; interne communicatie, planning en controle. Bedrijfscommunicatie 3e jaar 2 Computerapplicaties 3e jaar 2 werken met nieuwste systemen en veelgebruikte CRM-applicaties; kennis van informatiesystemen met focus op gezonde bedrijfsvoering. International Business 3e jaar 4 behandeling van vraagstukken over internationale handel; maatschappelijk verantwoord ondernemen versus winst maken; focus op zakendoen in een internationale omgeving. Engels (Business Communication) 3e jaar 2 intensieve training in correct Engels; zakelijk communiceren; presenteren. En verder clusters& vakken Zelfmanagement 1e jaar e jaar omgangsvormen; timemanagement; ethiek; training met onderwerpen uit de actualiteit. Sport 1e jaar e jaar conditie verbeteren; doorzettingsvermogen bevorderen; teamgeest stimuleren; sportieve sociale vaardigheden ontwikkelen; een uur per week in het eerste jaar. Presentatietechniek 3e jaar 1 intensieve training in het geven van presentaties; inzet van (visuele) hulpmiddelen. Kwaliteitsmanagement 3e jaar 3 procesdenken; systeemdenken; omgaan met aspecten uit het kwaliteitszorgsysteem ISO 9001:2000. Sociale Psychologie 3e jaar 2 inleiding in de psychologie; bestuderen vankenmerken huidige maatschappij; kennismaking met filosofie als invloedsfactor op organisaties. Applicatiecursussen Studenten die een bepaalde specialisatie aan hun opleiding willen toevoegen, kunnen in het tweede jaar gebruik maken van ons aanbod van applicatiecursussen. Deelname geschiedt op uitnodiging en is afhankelijk van je studieresultaten. De trainingen vormen meestal een uitbreiding of verdieping van onderwerpen die ook in het standaardprogramma voorkomen, zoals hydrauliek, dieseltechniek, statistiek, leasing, Transactionele Analyse. Excursies De opleidingen van de IVA hebben altijd een link naar de praktijk. Daarom kijken we graag in de keuken bij bedrijven binnen en buiten de branche. Als student word je daarbij betrokken. Studenten helpen met de organisatie of plannen excursies met de hele klas. Ook de LIVA is vaak de drijvende kracht achter boeiende excursies in binnen- en buitenland. Examens De IVA past bij alle opleidingen een strak systeem toe van toetsen, tentamens en examens. et voordeel daarvan is dat studenten, docenten en ouders steeds een goed zicht op de studievorderingen hebben. Echter, niet alleen de school prestaties zijn tekenend voor succes. Dankzij de intensieve begeleiding kan de IVA zich een goed beeld vormen van kwaliteiten op andere vlakken. Er worden bijvoorbeeld cijfers gegeven voor inzet en optreden. Bovendien worden studenten beoordeeld door hun werkgevers in de praktijkstage en op beurzen

7 Nog steeds geldt: bijna iedere IVA-student die direct na de opleiding wil gaan werken, heeft bij de diploma-uitreiking al een baan. Meestal komt die baan voort uit stages en projecten tijdens de opleiding. De startbanen zijn vaak commerciële functies, met doorgroeikansen naar een leidinggevend niveau. Maar IVA-afgestudeerden vind je niet alleen in de brede wereld van de mobiliteit. De opleidingen van de IVA vormen een optimale basis voor een waslijst aan verschillende beroepen. Je krijgt bij ons een breed vakkenpakket. Je leert ondernemend te denken. Juist daardoor zul je in de toekomst niet vastzitten aan één beroep. Direct aan de slag met goede vooruitzichten Loopbaanadvies et is IVA-traditie dat afgestudeerden niet aan hun lot worden overgelaten, maar begeleiding krijgen bij het vinden van een vervolgtraject. Er zijn veel doorstudeerders, maar de meesten beginnen met een baan. Absoluut uniek in onderwijsland is dat IVA Driebergen een eigen vacaturebank heeft. Bedrijven weten ons te vinden als ze op zoek zijn naar goede mensen en leggen hun vacatures bij ons neer. Als je na je studie op zoek ben naar een baan, krijg je een uitgebreide lijst met vacatures onder ogen. Je kunt dan reageren op de functies die je het meest aanspreken. Nationale en internationale vervolgstudies Er zijn steeds meer studenten die nog tijd en zin hebben om verder te studeren. Zo n keuze heeft grote invloed op je verdere carrière. Daarom is het essentieel dat je uit al die studies de juiste kiest. De IVA helpt je een weg te vinden in het woud van mogelijkheden. IVA Automotive Management Class (AMC) Studenten die hun BC-diploma hebben gehaald, zijn meestal jong genoeg om nog door te leren. Ze kunnen hun kennis en vaardigheden verder uitbreiden in het programma Automotive Management Class (AMC). De voordelen van deze aanvullende IVA-opleiding: duurt één cursusjaar; drie collegedagen (20 uren) per week; kleine klassen; één dag per week stage bij een automotive bedrijf; IVA Driebergen verzorgt stageopdrachten; één dag per week vrij voor praktijkopdrachten; AMC-diploma geeft toegang tot BMC-opleiding; met AMC-diploma via BMC doorstromen naar ogeschool IVA; met AMC-diploma doorstuderen voor internationale Bachelor Degree in de Verenigde Staten; intensieve examentraining voor Leasing VNA -1 en EBC-L (op Europees niveau in ontwikkeling). IVA Business Management Class (BMC) Wie na het afsluiten van het B- en BC-programma verder de diepte in wil, kan de Business Management Class volgen. duurt één cursusjaar; verdieping en verbreding van het kennisniveau op managementgebied; vakken als Bedrijfsmanagement, Marketing, Public Relations, presentatietechnieken voor managers en Kwaliteitsmanagement intensieve examentraining voor de (externe) diploma s NIMA-A en Praktijkdiploma Middle Management; BMC-diploma geeft toegang tot het laatste collegejaar van ogeschool IVA; ook te volgen in deeltijd (twee jaar, één avond per week); ook toegankelijk voor BC-afgestudeerden die hoog scoren in managementvakken. Northwood Bachelors Degree Studenten die zich na hun IVA A- of B-diploma verder willen bekwamen in internationaal management, marketing en organisatie én in het Engels als zakelijke voertaal, kunnen een aanvullende studie in de Verenigde Staten volgen. Ze studeren dan voor de internationaal erkende BBA-graad, de Bachelors Degree of Business Administration. In samenwerking met de IVA heeft Northwood University goed aansluitende programma s ontwikkeld voor plaatsing in het vierde jaar van deze BBA-opleiding. De campuslocaties zijn in Midland (Michigan), Dallas (Texas) of West Palm Beach (Florida). De studie duurt negen maanden.toelating verloopt via de IVA. De BBA-opleiding is ook toegankelijk voor studenten met een IVA AMC- of BMC-diploma. Verder studeren voor een Masters Degree Aansluitend op ogeschool IVA of met de Amerikaanse Bachelors Degree kun je dan verder voor een Masters Degree Business Administration (MBA) aan diverse Nederlandse MBA-opleidingen. Er zijn veel mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld verder studeren aan de Business Universiteit Nijenrode, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit van Amsterdam en TIAS NIMBAS in Utrecht of de Cardiff Business School (University of Wales) en een aantal Amerikaanse universiteiten, waaronder DeVos University. Andere buitenlandse vervolgstudies Op basis van erkenning van de IVA door het Institute of Motor Industry (IMI) is voor afgestudeerden van de IVA een vervolgstudie mogelijk op BO- en universitair niveau in onder meer Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland. Wanneer een oud-student in een van deze landen gaat solliciteren, kan de toekomstige werkgever contact opnemen met het IMI ter bevestiging van het diploma-niveau. In Frankrijk kun je een intensieve talencursus van vier maanden volgen. Als student woon je bij een Franse familie of samen met Franse studenten. Aansluitend kun je op een Grande Ecole in Angers zes maanden International Business studeren, gevolgd door een korte stage. In Duitsland is er aan het Instituut Klausenhof een compacte talencursus van twee maanden. Aan de Fachhochschule Nürtingen bij Stuttgart bestaat een vijf maanden durende hogere automotive management opleiding. Deze opleiding kan gecompleteerd worden door een marketingstage, bijvoorbeeld bij een van de Duitse autofabrikanten. Oud-IVA-studenten kom je overal tegen: Leasing 4% Transport/expeditie 4% Overigen auto 8% andelsondernemingen 5% Verzekeringen/banken 3% Personenauto s 34% Rest niet auto 21% After market 10% Bedrijfsauto s 10% personenauto's 44% bedrijfsauto's 10% after market 10% rest niet auto 11% verz./banken 3% handelsond. 5% overigen auto 8% transport/exp. 4%

8 Algemene informatie Om rekening mee te houden Leeftijden De minimum leeftijd voor het starten met de opleiding is 16 jaar. Een verstandig maximum is 24 jaar. De meeste studenten zijn tussen de 17 en 22 jaar oud. Inschrijven Belangstellende scholieren en hun ouders zijn altijd welkom bij IVA Driebergen. Na een telefonische afspraak kunt u ons bezoeken. Natuurlijk willen we net als u de zekerheid hebben, dat een student op de juiste gronden voor de IVA kiest. Daarom is een uitgebreid gesprek belangrijk voor beide partijen. Inschrijven voor de opleiding kan het hele jaar door, maar het is raadzaam dat tijdig te doen, zeker als plaatsing op het internaat gewenst is. Toelatingstest Iedere toekomstige student die op grond van vooropleiding in aanmerking komt voor het BC-programma, moet eerst een toelatingstest afleggen. De IVA toetst op motivatie, rekenen taalvaardigheid. Op basis van de testuitslag bepaalt de IVA of een kandidaat voldoende basis heeft voor het BC-programma, of dat hij/ zij beter in het Voorbereidend Jaar kan starten. Ook kan de uitslag aanleiding zijn om te adviseren (nog) niet met een IVA-opleiding te starten. Aan de toelatingstest zijn geen financiële of andere verplichtingen verbonden. Proeftermijn De periode tot en met de eerste tentamens geldt als een wederzijdse proeftermijn. Op grond van de eerste tentamenlijst kan de IVA bijvoorbeeld adviseren niet door te gaan met de studie. uisvesting Voor de student die woonruimte zoekt, zijn er in en rond Driebergen voldoende kamers te vinden. De IVA helpt daarbij met een lijst van adressen met studentenhuizen, maar ook hospita s die voor eten zorgen. De meeste studenten gaan in het weekend naar huis. Internaat et kan zijn dat een student nog te jong is om op zichzelf te wonen. ij kan dan terecht bij ons internaat, het karakteristieke Sterrebosch, dat op het IVA-terrein ligt. Maximaal 38 studenten leren hier samen te studeren en elkaar te respecteren. Ze verblijven met twee tot zes personen op een kamer. Iedere avond is er toezicht op het maken van het huiswerk. Van vrijdagmiddag tot zondagavond uur is het internaat gesloten. et internaat is alleen voor eerstejaars jongens van jonger dan 21 jaar. Wie intern wil wonen, moet zich voor de Kerst aanmelden, omdat er maar weinig plaatsen zijn. Reizen Studenten die thuis blijven wonen, profiteren van de centrale ligging van Driebergen. Naast goede spoor- en busverbindingen wordt in ruime mate gebruik gemaakt van de auto, waarbij carpooling in 95% van de gevallen zorgt voor vervoer van deur tot deur. IVA Driebergen heeft een groot eigen parkeerterrein. Boeken De benodigde boeken voor de verschillende programma s worden door de IVA centraal ingekocht en direct verstrekt bij de start van de lessen. Extra lessen Studenten die extra lessen nodig hebben om mee te kunnen komen, of die moeten worden bijgespijkerd, krijgen hiertoe de gelegenheid. Deze lessen worden niet extra berekend, maar maken deel uit van de totale begeleiding. Overalls en sportkleding Een overall voor het Technisch Centrum wordt geleverd door de IVA. Voor sportlessen dienen alle studenten in het bezit te zijn van een sportbroek, (buiten)sportschoenen en een trainingspak. et IVA-sportshirt wordt op het instituut verstrekt. Tarieven De tarieven voor de opleidingen van IVA Driebergen vindt u op het bijgevoegde inschrijfformulier. et lesgeld en eventuele kosten voor het internaat moeten bij vooruitbetaling aan de IVA worden voldaan. Dit kan ineens per jaar of in vier termijnen per jaar. Wanneer een student de studie afbreekt, hoeft slechts tot en met de lopende termijn te worden betaald. Educatief krediet Speciaal voor het volgen van de IVA-opleidingen (behalve ogeschool IVA) kan bij de Rabobank een rentedragend educatief krediet worden afgesloten. De IVA informeert u graag nader over de mogelijkheden van deze bijzondere regeling. Studiefinanciering (alleen voor ogeschool IVA) Voor studenten aan de ogeschool IVA geldt dat zij hun inschrijving en betaling van lesgeld rechtstreeks bij IVA Driebergen doen. Er wordt alleen een aanmelding van de student bij de IB-groep gedaan, dus geen betaling van collegegeld aan deze instantie. Een student die het propedeusejaar van ogeschool IVA volgt, komt in aanmerking voor Studiefinanciering plus OV-jaarkaart. De Informatie Beheer Groep geeft alle informatie via (050) of ogeschool IVA staat ingeschreven als ogere Managementopleiding voor de Mobiliteitsbranche in de sector economie onder het CROO-nummer: en de BRIN-code: 27 WU. Afhankelijk van de studieresultaten, uitgedrukt in studiepunten, wordt door de Informatie Beheer Groep bepaald of de beurs wordt omgezet in een schenking of een lening. De studiefinanciering vervalt voor studenten die in het propedeusejaar kiezen voor een afronding via het korte BO-programma IVA-A. et is verstandig na te gaan welke financiële mogelijkheden er verder zijn om de studie te bekostigen. We raden altijd aan een financieel plan te maken met een expert, bijvoorbeeld een fiscalist. Collegegeldkrediet van de IB-groep Studenten aan de ogeschool IVA kunnen in aanmerking komen voor deze lening bij de IB-groep. De lening geldt voor studenten uit de EU, een EER-land en Zwitserland, en kan voor het eerste, tweede en derde jaar van de ogeschool IVA worden aangevraagd. Kijk voor de actuele informatie op Andere toelagen, fiscale aftrek Soms krijgt een IVA-student nog kinderbijslag. Om te weten wat voor financiële gevolgen dat heeft, is het raadzaam contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank. Er kunnen ook andere financiële mogelijkheden zijn om een studie te bekostigen. We raden altijd aan een financieel plan te maken met een expert, bijvoorbeeld een fiscalist. Studietoezicht IVA Driebergen biedt de mogelijkheid om s avonds onder toezicht te studeren. Deze studie avonden zijn bij uitstek geschikt voor wie in Driebergen of in de directe omgeving op kamers woont en wel wat steun kan gebruiken bij het consequent iedere avond 2 à 2,5 uur studeren. Uiterlijke verzorging Aangezien onze studenten in de regel direct na de opleiding in het bedrijfsleven starten, stellen wij bepaalde eisen aan hun uiterlijk. Wij verwachten dat zij zich wat kleding betreft al tijdens de opleiding de normen van het bedrijfsleven eigen maken. Gedetailleerde instructies ontvangt de student vóór de start van de cursus. Vakanties De gebruikelijke vakanties vallen in de herfst, met Kerstmis, in het voorjaar en in mei. De zomervakantie begint op de laatste zaterdag in juni. Aansprakelijkheid De IVA heeft op de parkeerterreinen en ook in het Technisch Centrum maatregelen getroffen die de veiligheid zo groot mogelijk maken. IVA Driebergen is niet aansprakelijk voor verlies van particuliere eigendommen door diefstal of brand. Bijkomende kosten IVA Driebergen probeert bijkomende kosten zo laag mogelijk te houden. Voor boeken kunt u rekening houden met een totaal dat ligt tussen de en voor twee jaar. Voor de boeken van het derde jaar van ogeschool IVA wordt ca. 500 in rekening gebracht. Buitenlandse excursies zijn niet verplicht. Verzuim Verzuim is slechts beperkt mogelijk, ook wanneer dat gebeurt op verzoek van ouders of voogd. Ziekte valt onder geoorloofd verzuim, mits ouders, voogd of hospita vóór uur melding doen aan onze administratie

9 Infotainment Een hele kluif, al dat studeren. Gelukkig doet de IVA ook aan ontspanning en gezelligheid. Daar zorgen de studentenverenigingen voor. Ze organiseren allerlei activiteiten rondom de opleiding. Zo ontmoet je elkaar ook buiten lestijd. Student van IVA Driebergen ben je voor het leven. Steeds weer blijkt dat de keuze voor onze opleidingen belangrijk is voor de loopbaan. Daarom houden we graag contact met onze oud-studenten. ieronder lees je hoe. LIVA Bijna alle studenten zijn lid van de Studentenvereniging van IVA Driebergen, de LIVA. et hele jaar door organiseert het bestuur activiteiten voor de leden. Borrelavonden in de stamkroeg, sportcompetities, meestal in samenwerking met het mode-instituut TMO, spectaculaire kerstgala s op de meest prachtige locaties. Een absoluut hoogtepunt is de jaarlijkse Circuitdag, die niet voor niets binnen een dag is uitverkocht. Zelf racen met je eigen auto over het circuit van Zandvoort, of met bekende racers mee in snelle sportwagens. gebracht door een team van vijf docenten en twintig IVA-studenten. Droomrit voor het Leven Elk jaar starten vanaf het IVA-terrein vijftig bijzondere auto s van oldtimers tot sportwagens die ernstig zieke kinderen meenemen voor een dagje uit. et idee voor deze Droomrit voor het Leven komt van een oud-student en is inmiddels uitgebreid tot de Cars for Charity Foundation, die nog veel meer evenementen organiseert. Enorm netwerk IVA Driebergen beheert de gegevens van ruim oud-studenten. Uit deze enorme netwerk- database kunnen al onze studenten putten. De papieren uitgave daarvan, het jaarlijkse Wie-Doet-Wat-Boek, is een bekend handboek voor managers in de automotive branche. IVA Claxon èt tijdschrift voor oud-studenten met nieuws over iedereen die aan de IVA heeft gestudeerd. et grote aantal abonnees bewijst dat oud-studenten de band met Driebergen op prijs stellen. IVA Reünie Netwerken, contacten leggen, elkaar ontmoeten. De IVA-reünies worden druk bezocht. Een speciale commissie nodigt elk jaar een aantal afstudeerjaren uit, die elkaar op de IVA treffen. IVA Business Club Deze vereniging bestaat deels uit oud-studenten die een leidinggevende functie in de autobranche hebben, en deels uit ondernemers die in andere vakgebieden actief zijn. Samen hebben ze als doel om hun contacten, zakelijk en ook buiten het werk, uit te breiden. LIVA-bestuur Een jaar in het LIVA-bestuur kost een hoop tijd en energie, maar het is wél tijd en energie waar je ontzettend veel voldoening van krijgt. Je kunt door je mede-studenten worden gekozen. Uiteraard is dat erg goed voor je cv, want je doet gigantisch veel ervaring op. et verenigingsblad, de LIVA-Post, is niets minder dan een professioneel ogende auto-glossy, die door een studenten-redactie wordt gemaakt. Niet zelden komen deze gedreven schrijvers in de autojournalistiek terecht. BLIVA Onze Belgische studentenvereniging is een goede aanvulling op de LIVA met heel eigen doelstellingen. Belgen opvangen en wegwijs maken in Nederland, activiteiten organiseren voor de onderlinge relaties zoals barbecues in de zomer en de beroemde bier- en frietavonden. Die culinaire feestjes worden trouwens ook door de Nederlanders goed bezocht. Verder is de BLIVA altijd druk bezig het IVA-netwerk in België uit te breiden. Zo wordt de opleiding bekend bij toekomstige Belgische werkgevers. Studiereizen Al bijna vanaf de oprichting van IVA Driebergen, nu meer dan tachtig jaar geleden, wordt elk jaar een studiereis naar een autofabriek (in het buitenland) georganiseerd. De reis is bestemd voor tweedejaars studenten die in hun eerste jaar goed hebben gepresteerd. Geerlig Riemerprijs Betrokken studenten worden beloond! IVA Driebergen heeft een fonds waaruit elk jaar een prijs wordt toegekend aan een student(e), die zich tijdens de studie opvallend enthousiast heeft ingezet voor de IVA-community. De favoriet wordt wel met goede argumenten! gekozen door mede-studenten en docenten. De Riemerprijs, genoemd naar de oprichter van de IVA, bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag voor studie, stage of reizen. DIVA DIVA is het damesdispuut van de IVA. oewel steeds meer vrouwen de autowereld ontdekken, nemen ze toch een aparte plek in. Meisjes zijn nu eenmaal niet dik gezaaid bij IVA Driebergen en ze vinden dat het mannenbolwerk wel wat vrouwelijk tegenwicht mag hebben. De dames van DIVA staan de (B)LIVA altijd bij als er activiteiten zijn en organiseren zelf ook van alles. Volvo Rally Team IVA s eigen rallysprint-volvo is een serieuze jongen in de rallywereld. Dit najaar wonnen ze de RallyPro Amsterdamsprint en verlengden daarmee hun Nederlands kampioenschap! Voor elke rally wordt de Volvo in topconditie 16 17

10 AQ Waarom betaal ik meer lesgeld op de IVA? IVA Driebergen is een particuliere opleiding. Particulier houdt in: niet afhankelijk van de overheid. Een reguliere school ontvangt normaal een fiks bedrag subsidie per student bij inschrijving. Wij krijgen deze subsidie niet. Een IVA student betaalt feitelijk zelf zijn of haar opleiding. Eigenlijk logisch, je investeert tenslotte in je eigen toekomst. Met de IVA-BC en -B opleidingen boeken we daarnaast een grote tijdwinst. In twee jaar je diploma halen betekent: eerder aan het werk en dus eerder terugverdienen! ogeschoolstudenten merken snel genoeg dat de duidelijke structuur van de IVA helpt om écht in vier jaar af te studeren. 70% van onze BO-studenten behalen binnen vier jaar hun bachelor. Krijg ik studiefinanciering? Als je ogeschool IVA volgt, kom je in aanmerking voor Studiefinanciering plus OV-jaarkaart. Als je kiest voor IVA-A krijg je alleen het eerste jaar studiefinanciering. In alle andere gevallen ontvang je geen toelage van de staat. Wel is er de mogelijkheid om te lenen tegen een gunstig tarief. Verder kan de Wet op de Inkomstenbelasting in sommige gevallen studiekosten aftrekbaar maken. et is verstandig om goed na te gaan welke mogelijkheden er precies zijn. Moet ik op kamers als ik naar de IVA ga? Nee. Als je op zo n afstand van de IVA woont, dat je met de auto of het OV kunt komen, is het natuurlijk voordeliger om thuis te blijven wonen. Kost het reizen je echter te veel tijd, dan kun je beter in de omgeving van Driebergen een kamer zoeken. De IVA helpt daarbij met een lijst van adressen, die in mei wordt toegestuurd. Daarop vind je studentenhuizen, maar ook hospita s. Veel studenten zijn bij een hospita in de kost. De hospita zorgt dan voor eten. Studenten gaan meestal in het weekend naar huis. Als je ver weg woont en je bent nog te jong om op jezelf te wonen, dan kan het internaat een optie zijn. eb ik werk na de opleiding? De meeste studenten hebben op het moment van de diplomauitreiking een baan. Vaak komt die voort uit de stages die ze lopen, of uit onze vacaturebank. Op deze manier heeft gemiddeld 80% van de studenten werk, zelfs voordat ze hun diploma in handen hebben. Moet ik in de autobranche gaan werken als ik de IVA af heb? De opleidingen van de IVA vormen een optimale basis voor beroepen binnen maar ook zeker buiten de mobiliteitsbranche. Je leert bij ons ondernemend te denken. Juist daardoor zul je in de toekomst niet vastzitten aan één beroep. Moet ik elke dag in pak? Ja! De IVA is een voorbereiding op het bedrijfsleven. Op de opleiding kun je er vast aan wennen in een pak rond te lopen, zodat je je bij je stageadres gemakkelijker beweegt. Juist door dat pak ben je niet zomaar een stagiair, maar een professioneel ogende medewerker, one of the guys! oe lang ben ik met mijn huiswerk bezig? Circa twee uur per dag, buiten de lestijden. Krijg ik veel techniek in mijn pakket? Als ondernemer in onze branche moet je in staat zijn om een link te leggen tussen techniek en commerciële kansen. Vandaar dat we in theorie en praktijk uitleg geven over hoe een voertuig in elkaar steekt. Je wilt immers leren hoe je technische eigenschappen kunt vertalen naar commerciële argumenten. Krijg ik vrijstellingen? Nee. Om er bij de diplomauitreiking zeker van te zijn dat iedereen alles heeft geleerd wat er in de opleiding te leren valt, wil IVA Driebergen graag alles zelf getoetst hebben. Wanneer je al kennis hebt over bepaalde dingen, kun je jezelf onderscheiden met hoge cijfers. 18 Colofon Concept: Mediabrein, ilversum Teksten: Papageno Producties, Zeist Realisatie: Luminus Communicatie, Nieuwegein Fotografie: Marco Peters, Soest e.a. Wijzigingen in deze brochure onder voorbehoud. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. IVA Driebergen BV, 2009 IVA opnieuw in de top 3 van beste BO-opleidingen Woensdag 2 december 2009 Al sinds de oprichting scoort ogeschool IVA hoog in de jaarlijkse kwaliteitsranglijst van beste BO-opleidingen in Nederland. Ook dit jaar staat IVA Driebergen weer in de top 3. Met als bijschrift een topper in scholing voor managers in het MKB. Initiatiefnemer van het jaarlijkse kwaliteitsonderzoek is de Keuzegids oger Onderwijs. Praktisch gerichte opleidingen, met relatief veel contacturen en kleinschalige onderwijsvormen, scoren daarbij bovengemiddeld hoog in dit onderzoek onder 1500 scholen in Nederland. ogeschool IVA had overigens vorig jaar 96 van de 100 te behalen punten. Toen was dat goed voor een eerste plaats. Dit jaar feliciteren we de Katholieke Pabo Zwolle, nummer een met 100 punten. We hebben zelf eens gekeken waarop we die scorepunten tekort komen. Dat blijkt te maken te hebben met de gebouwen - over de bouwstijl uit de jaren zestig verschillen de meningen! - en op het feit dat er op de IVA weinig te kiezen valt. Dat klopt. et vakkenpakket van onze opleidingen is breed en compleet. Alle vakken zijn verplicht, zodat we zeker weten dat alle studenten dezelfde kennis bezitten als ze met hun diploma op zak de wereld in gaan. In feite is dat onderdeel van onze kwaliteitszorg. Dat die zorg goed beoordeeld wordt, geeft ons energie. IVA Driebergen scoort al deze jaren met kleinschalig, intensief onderwijs, een zeer gunstig studentenoordeel over zowel de inhoud als de organisatie van het onderwijs en een gunstig oordeel van externe deskundigen. Lees meer op IVA Driebergen als voorbeeld in nationaal BO-plan Woensdag 11 november 2009 Een nationaal vijfjarenplan van de Nederlandse BO-raad, dat dit najaar werd gepresenteerd, gebruikt de IVA als voorbeeld van kwaliteitsonderwijs. De onderzoekers roemen de duidelijkheid van de opleiding en organisatie, de betrokkenheid en helderheid bij beoordeling van de student en de korte lijnen naar het bedrijfsleven. Een speciaal ingestelde commissie, geleid door ans de Boer (oud-voorzitter van MKB en Taskforce Jeugdwerkloosheid), presenteerde het ontwikkelingsplan voor technische BO-opleidingen dit najaar. De commissie geeft BO-instellingen het dringende advies zichzelf te verbeteren en uit te groeien tot volwaardige kenniscentra. IVA Driebergen wordt daarbij genoemd als voorbeeld van onderwijs van zeer goede kwaliteit. De commissie- De Boer schrijft: et IVA maakt duidelijk waar opleiding en staf voor staan: de student weet waarvoor hij kiest. De startfase van de opleiding is streng en rechtvaardig, betrokken en transparant in de beoordeling van de student. Dankzij de korte lijnen naar bedrijven en branches in het specifieke netwerk geniet het instituut erkenning als leverancier van goed geschoolde werknemers. Rechtstreekse lijnen ook in het traject naar een baan en eventuele vervolgfuncties: de hogeschool spant zich in omwille van de student. Studenten worden in staat gesteld op verschillende locaties en functies ervaring op te doen bij vaste partnerbedrijven in de regio. Studenten, die trots zijn op hun (toekomstige) diploma, vormen de beste ambassadeurs voor een opleiding, zij zijn bereid een relatief hoge eigen bijdrage te betalen. Docenten hebben een meer dan doorsnee band met hun instituut en studenten, hetzelfde geldt voor de vaste partnerbedrijven. et volledige rapport is te downloaden op InvesteringsplanCommissieDeBoer.pdf

11 Een topper in scholing voor managers in het MKB Keuzegids oger Onderwijs IVA Driebergen is voorbeeld van kwaliteitsonderwijs Nederlandse BO-raad IVA Driebergen BV ogesteeg 2a, 3972 JT Postbus 33, 3970 AA Driebergen T +31 (0) F +31 (0) E ABN-AMRO KvK Utrecht

TOP3 VAN BESTE HOGESCHOLEN

TOP3 VAN BESTE HOGESCHOLEN business From start to business From start to business From start to business From start to business From start to business From start to business From start to business From start to business From start

Nadere informatie

Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen

Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen From start to business Automotive & Nautisch Business Management Rijkserkende mbo- en hbo-opleidingen 5Kiezen voor een goede opleiding geeft je zekerheid voor jouw toekomst. Een studiekeuze voor IVA Driebergen

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool

EuroCollege Hogeschool EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2014/2015 EuroCollege Hogeschool Event Management Hotelschool Business School Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 4 - Waarom kiezen

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2011/2012

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2011/2012 EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2011/2012 Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 6 - Waarom kiezen voor particulier onderwijs? 8 - Learning by doing, de basis voor t

Nadere informatie

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014

EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014 EuroCollege Hogeschool verlegt je grenzen! brochure 2013/2014 Inhoudsopgave intro - EuroCollege verlegt je grenzen! 4 - Waarom kiezen voor particulier onderwijs? 6 - Learning by doing, de basis voor t

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Studeren aan de TU/e

Studeren aan de TU/e Studeren aan de TU/e - mastergids voor w.o.-ers Masteropleidingen instroom studiejaar 2011-2012 Studeren aan de TU/e Dit is de algemene w.o.-mastergids van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Marketing, Economie & Administratie

Marketing, Economie & Administratie Marketing, Economie & Administratie opleidingen 2015 2016 Administratie & Financiële Beroepen Bank- & Verzekeringswezen Juridische Dienstverlening Management Support Marketing, Sales & Communicatie www.rocva.nl

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Ben jij de ingenieur van de toekomst?

Ben jij de ingenieur van de toekomst? Ben jij de ingenieur van de toekomst? Alles wat je wilt weten over studeren aan de Technische Universiteit Eindhoven Maak je dromen waar! Ontdek het Bachelor College Collegejaar 2015/2016 Smart mobility

Nadere informatie

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn!

Topvrouwen. over vrouwen aan de top. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Vierde kwartaal 2012 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Topvrouwen over vrouwen aan de top Ineke Dezentjé Hamming: Ik wil geen quotumvrouw zijn! Angéline Maas: Meer vrouwen in het management?

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45

Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Driebergsestraatweg 6c - 3941 ZX Doorn - Telefoon 0343 41 21 45 Najaar 2014 =========================================================================== Inhoudsopgave Later 3 Jaarprogramma decanaat Mavo

Nadere informatie

Horeca, Bakkerij & Facilitair

Horeca, Bakkerij & Facilitair Horeca, Bakkerij & Facilitair opleidingen 2015 2016 Hotelmanagement Koken & Gastheerschap Brood & Banket Facilitaire Dienstverlening www.rocva.nl Ontdek je talent! Horeca, Bakkerij & Facilitair Als je

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie