VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt"

Transcriptie

1 VRAAG & ANTWOORD Op vakantie met je pleegkind, en alles wat daar mee samenhangt Deel 1: Op vakantie met je pleegkind Welke papieren heb je nodig voor vakantie (buitenland)? ALGEMEEN - Legitimatiebewijs - Kopie Pleegzorgcontract - Vakantiebrief van de voogd of ouders - Verzekeringspasjes - Eventueel medicijnenpaspoort BESTEMMINGSAFHANKELIJK: IDENTITEITSBEWIJS Nederland Een persoon in Nederland is vanaf zijn 14 e levensjaar verplicht zich te kunnen legitimeren door een identiteitskaart, rijbewijs of paspoort. Overige landen Een identiteitskaart is geldig in de volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (incl. Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (incl. Canarische eilanden), Tsjechië, Turkije, Zweden en Zwitserland. Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Montenegro en Servië accepteren de Nederlandse identiteitskaart. De overheid adviseert om contact op te nemen met de desbetreffende ambassade). Een paspoort is naast bovengenoemde landen geldig in de overige landen van de wereld LET OP in een aantal landen is het noodzakelijk dat het paspoort nog minimaal een aantal maanden geldig is. Een voorbeeld hiervoor is Marokko. Een paspoort moet daar nog minimaal 6 maanden geldig zijn bij binnenkomst. Informatie kun je meestal vinden bij de ambassade of via internet. Verblijfsvergunning Heeft een jeugdige een verblijfsvergunning? Deze moet je altijd meenemen en kijken of deze ook in het buitenland geldig is. Buitenlandse nationaliteit Wanneer het pleegkind een buitenlandse nationaliteit heeft, heb je een buitenlands paspoort of identiteitskaart nodig. Vaak moet bij de ambassade het paspoort of identiteitskaart worden afgehaald. Per land zijn de procedures verschillend. Kopie pleegoudercontract Neem deze voor de zekerheid mee. Toestemmingsverklaring ouder of voogd Bij de grenzen binnen Europa wordt zelden gecontroleerd. Buiten Europa en met name de douane in West Europese landen is het aan te raden een toestemmingsverklaring van de voogd of ouder mee te nemen. Voor jeugdigen die onder voogdij staan van Bureau Jeugdzorg Limburg kan via de contactpersoon een brief worden aangevraagd. Verzekeringspasjes Te denken valt aan de zorgpas van de zorgverzekeraar en de reisverzekering.

2 Medicijnpaspoort Indien van toepassing neem je het gele boekje mee. Hoe zit het met vaccinatie De Nederlandse overheid adviseert voor een aantal landen bepaalde vaccinaties. Ook een aantal landen verplichten vaccinatie. Informatie is op internet, GGD of via de tropenarts te verkrijgen. Wie is de wettelijke vertegenwoordiger voor het pleegkind tijdens de vakantie? De wettelijke vertegenwoordiger is een wettelijke regeling en is dus altijd de ouder, pleegoudervoogd, een voogdijinstelling of een ander natuurlijk persoon (bijvoorbeeld tante). Dit verandert dus niet door een vakantie. Wie betaalt de kosten van repatriëring of verblijf bij calamiteiten? Dit is iets tussen de zorgverzekering en de reisverzekering die is afgesloten. Afhankelijk van de polis worden kosten vergoed. Welke (reis)verzekering dekt dan wat? In Nederland is het zo geregeld dat de ziektekosten conform de Nederlandse kosten worden vergoed en eventueel door de reisverzekering worden aangevuld. Wie heeft de uiteindelijke zeggenschap bij medische ingrepen? De uiteindelijke zeggenschap ligt bij de wettelijke vertegenwoordiger. Bij hele spoedeisende situaties zal de arts beslissen. Pleegkind wordt ziek tijdens vakantie: denk bijv aan ziekenhuisopname. Wat te doen? Ga naar het ziekenhuis, verzekering en neem direct contact op met de begeleider pleegzorg of contactpersoon van Bureau Jeugdzorg en of de ouders/voogd. Is een vakantiebrief van de gezinsvoogd altijd noodzakelijk? Nee de vakantiebrief is niet altijd nodig. Zeker binnen Europa is dit niet nodig. Wanneer gevlogen wordt is het advies om deze wel mee te nemen. Of voor kinderen met een buitenlandse nationaliteit. Wat moeten pleegouders doen als ouders het geen goed plan vinden als hun kind mee gaat op vakantie met het pleeggezin? Er is natuurlijk wel een verschil tussen een vrijwillige plaatsing en een OTS. Bij een vrijwillige plaatsing geldt de beslissing van de ouders. Bij een OTS kan je via de voogd toch regelen dat je op vakantie mag gaan met het kind. Indien de ouder het geen goed plan vindt neem dan direct contact op de begeleider pleegzorg en de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg. Zij kunnen mogelijk nog bemiddelen. Bij een OTS kan de gezinsvoogd geen vervangende toestemming geven. Dit kan alleen een kinderrechter. Is er een logeeradres voorhanden voor pleegkinderen die niet mee willen of mogen op vakantie? Nee er is niet vanzelfsprekend een logeeradres. Bedenk wat je een kind aandoet als hij niet mee mag op vakantie met je gezin. Begeleider pleegzorg zal altijd samen met iedereen een goede afspraak hierover willen maken. Lukt dit echt niet dan komen we vaak een heel eind door in het netwerk van zowel ouders als pleegouders te kijken wat mogelijk is. Is het educatief/pedagogisch verantwoord om pleegkind(eren) thuis te laten terwijl het pleeggezin op vakantie gaat? Het zal per casus bekeken moeten worden wat dit betekent voor alle betrokkenen. Wat doe je als je pleegpuber zélf niet mee wil op vakantie met zijn pleegouders? Alleen thuis laten? Is (g)een optie? In overleg met alle mensen die met deze puber te maken hebben zal moeten worden bekeken wat wijs is om te doen. Samen met ouders pleegouders puber enz zullen we een oplossing moeten vinden.

3 Inentingen moeten soms lang van te voren gehaald worden. Wat te doen als die niet in het verzekeringspakket zitten? Moeten die dan van de pleegvergoeding betaald worden? Een inenting voor een bepaald land is meestal op vrijwillige basis. De kosten worden niet door Bureau Jeugdzorg of XONAR vergoed. Het advies is om ondanks dat het niet vergoed wordt wel altijd in te enten. Let op meestal is de GGD erg duur en zijn er goedkopere alternatieven. Wat als ouder(s) weigeren te laten enten? Bij een OTS maatregel kan vervangende toestemming worden verleend door de Kinderrechter. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg. Bij vrijwillige plaatsingen kun je ook het beste contact opnemen met de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg. Zij kunnen bemiddelen en eventueel voor een dag een verzoek indienen voor een voorlopige voogdij om alsnog de inentingen te verkrijgen. Wie is verantwoordelijk voor de gevolgen als er niet is ingeënt? De ouder of voogd is verantwoordelijk voor de gevolgen. Nooit de pleegouder. Wat doe je als het gedrag van een pleegkind verandert tijdens de vakantie? Soms weet je vanuit de begeleiding van een kind en pleeggezin dat het kind misschien moeilijker gedrag kan vertonen op vakantie. Dan is het logisch dat de begeleider pleegzorg hierover spreekt met het betreffende pleeggezin. Toch weet ook deze begeleider op voorhand vaak niet haarfijn te voorspellen hoe het gedrag van het kind zich zal ontwikkelen. Dat is namelijk van veel factoren afhankelijk. Wat als de pleegvergoeding niet toereikend blijkt om de vakantie voor het pleegkind van te betalen? De overheid vergoedt alleen kosten die noodzakelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van de jeugdige Dit betekent dat financiering van vakantie vanuit de overheid c.q. Bureau Jeugdzorg niet wordt geregeld. In de meeste gevallen echter is de pleegvergoeding toereikend, zeker als er maandelijks een bedrag van de pleegvergoeding gereserveerd wordt hiervoor. In veel situaties is namelijk het bedrag aan vergoeding niet elke maand volledig nodig. Op die manier bestaat er ook wat ruimte. Als 't pleegkind wil sparen voor z'n vakantie, dan kunnen de pleegouders geen rekening openen op naam van het kind. Daar is toestemming voor nodig van de ouders. En blijft het geld dan veilig? Indien u wil sparen voor uw pleegkind dan heeft u verschillende mogelijkheden. U opent een bankrekening op naam van uw zelf inzake uw pleegkind. Het nadeel is dat dit spaargeld bij uw vermogen wordt geteld. Ouders kunnen nooit aan dit geld. Wanneer u op naam van het kind een rekening wilt openen dan kan dat ook. U moet dan altijd toestemming hebben van de wettelijke vertegenwoordiger. Bij de bank kunt u afspreken dat u altijd toestemming moet verlenen voordat het geld afgehaald kan worden. Het spaargeld telt als inkomen voor de ouder bij de belastingaangifte Hoe kom je aan een akkoordverklaring? Bij een voogdijmaatregel: neem altijd contact op met de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg. Bureau Jeugdzorg zal dan een vertegenwoordigingsvolmacht maken. Bij overige hulpvormen: neem altijd contact op met de contactpersoon van Bureau Jeugdzorg of de begeleider pleegzorg. Zij kunnen de ouder vragen voor akkoord te tekenen. Ik heb meer pleegkinderen. Wat doe ik als een kind niet mee wil op vakantie? Samen met uw begeleider pleegzorg naar een voor iedereen acceptabele oplossing zoeken. Denk hierbij aan het netwerk van ouders en kind of aan je eigen netwerk. Als ik met 4 pleegkinderen naar het buitenland ga,moet ik dan met 4 goedkeuringen op pad? Ja, u moet dan per kind een goedkeuring hebben. Wat is de opstelling van XONAR om te bemiddelen bij (bijvoorbeeld) een vakantiekamp indien pleegzorg zwaar valt? Als pleegzorg zwaar valt dan hoort dit bekend te zijn bij de begeleider pleegzorg. Samen met uw begeleider zoekt u naar een oplossing. Is dit een vakantiekamp dan betaalt u dit in principe uit de pleegvergoeding. Eventueel kan er via XONAR een beroep gedaan worden op een speciaal potje of een fonds, echter het is nooit op voorhand duidelijk of hier mogelijkheden zijn of niet.

4 Wat doe je als ouders hun geplande vakantie niet waarmaken en je pleegkind erg teleurgesteld is? Het pleegkind uitleggen dat u, als pleegouder, hier niets aan kunt doen. Ouders zijn zelfstandige volwassenen en als zij iets beloven wat zij niet kunnen waarmaken zijn zij degene die dit aan hun kind kunnen uitleggen. Vervolgens helpt u het kind om verder te gaan. Hebben pleegouders recht op vakantie? Ja iedereen heeft het recht om lekker even op adem te komen. Praat met uw begeleider pleegzorg, als u hier behoefte aan heeft, maar niet weet hoe t te regelen. Iedereen heeft recht op vakantie. Als je pleegouders bent heb je gewoon een gezin. Net zoals andere ouders kan het zijn dat u zonder de kinderen op vakantie wilt. Dit betekent dat u, net als andere ouders, gewoon binnen het netwerk van de ouders van het kind of binnen uw eigen netwerk zorgt voor een logeeradres.

5 Deel 2: Over identiteitsbewijs en andere zaken Identiteitsbewijs/paspoort Een identiteitskaart of paspoort is persoonsgebonden. Vanaf vorig jaar heeft de wetgever het besluit genomen dat bijschrijven bij de ouder niet meer mogelijk is. Uitgangspunt is dat gezorgd wordt dat bij het verblijf bij een pleeggezin de identiteitskaart of paspoort bij het pleeggezin is. Is dat niet geregeld neem dan op tijd contact op met de contact persoon van Bureau Jeugdzorg of de begeleider pleegzorg. Het met spoed aanvragen van een identiteitskaart of paspoort kost enorm veel. Dus op tijd regelen is noodzaak. Voor jeugdigen met een buitenlands paspoort zijn er vaak andere procedures. Neem altijd contact op met de begeleider pleegzorg of de contact persoon van Bureau Jeugdzorg. Wie betaalt de leges voor een identiteitsbewijs/paspoort? Bureau Jeugdzorg Limburg betaalt de kosten éénmaal per 5 jaar van een identiteitskaart of een paspoort indien sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel. Door de mogelijke wetswijziging Wet verbetering positie pleegouders kan dit in de nabije toekomst komen te wijzigen. Bij andere Bureaus Jeugdzorg of landelijke werkende instellingen kunnen de vergoedingsvoorwaarden anders zijn. Neem in deze gevallen altijd contact op met de contact persoon van deze instelling. Bij de overige werksoorten is de wettelijke vertegenwoordiger verantwoordelijk. Waar staat het kind ingeschreven? In de wet is vastgelegd dat een persoon zich binnen 5 dagen zich moeten laten overschrijven naar de nieuwe verblijfplaats. Dit is niet altijd bij een plaatsing in een pleeggezin haalbaar. Het beleid van Bureau jeugdzorg Limburg is dat de verzorger (pleegouder) dit regelt. Advies is om een kopie van het pleegcontract mee te nemen. Als het kind minderjarig is, moet er een ouder mee, of een vertegenwoordiger en/of een machtiging van de andere ouder bij het afhalen van het paspoort/identiteitsbewijs. Meestal niet en is afhankelijk van het beleid van de gemeente. De ouder of wettelijke vertegenwoordiger moet wel toestemming geven voor de aanschaf. Er moet een kopie zijn van het id bewijs van de ouder Na het inleveren van een document kan de persoon zelf de identiteitskaart of paspoort afhalen. Een kind van 12 jaar of ouder die een identiteitskaart wil kan dit allemaal zelf regelen. Bij gescheiden of onbekende ouder, wordt het allemaal nog moeilijker/ambtelijker. Hoe regel je dit? Dit klopt. U dient dan vooral te kijken naar wie het gezag heeft. Indien één van de ouders geen gezag heeft dan is de andere ouder alleen bevoegd. Bij tweehoofdig gezag moeten vaak 2 ouders toestemming verlenen. Neem dan altijd contact op met de begeleider pleegzorg of contactpersoon van Bureau Jeugdzorg. Is het kind verzekerd? WA/medische kosten? Elk kind moet verzekerd zijn tegen ziektekosten. Bureau Jeugdzorg Limburg heeft als uitgangspunt dat een pleegkind het best gebaat is bij de ziektekostenverzekering van de pleegouders. Dit omdat veel ouders betalingsproblemen hebben of zonder aankondiging hun kind uitschrijven. Voordelen zijn er dan voor pleegouders met name voor de aanvullende verzekering. Kosten worden dan door de aanvullende verzekering van de pleegouder en daarnaast bij jeugdbeschermingszaken aanvullend via Bureau Jeugdzorg vergoed. Let op ook door de wetswijziging verbetering positie pleegouders kan dit veranderen. Bij de overige werksoorten zijn de ouders verantwoordelijk. WA verzekering Een WA verzekering is niet verplicht volgens de wet. Hierdoor hebben veel ouders geen WA verzekering. Zij blijven wel in eerste instantie aansprakelijk. Bij de meeste polissen zijn pleegkinderen ook gedekt op de polis van de pleegouders mits dit aan de verzekeringsmaatschappij wordt doorgegeven. Hiervoor is dus noodzakelijk de polisvoorwaarden na te lezen of contact op te nemen met de verzekeringsagent. Bureau Jeugdzorg Limburg is voor alle cliënten secundair verzekerd. Uiteraard voor voogdijzaken primair.