Inhoud. 1. Woord vooraf 4. Contact & colofon 18

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. 1. Woord vooraf 4. Contact & colofon 18"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inhoud 1. Woord vooraf 4 Deel I Profiel Vlakglas Recycling Nederland 2. Wie zijn we en wat doen we? Bestuur Partners in logistiek en verwerking Doelstellingen 6 3. Bekostiging: de verwijderingsbijdrage 6 Deel II Vlakglas Recycling Nederland in Prestaties Resultaten De inzameling en verwerking van vlakglas in Hergebruik van het materiaal in Communicatie Samengevatte jaarrekening Nieuwe activiteiten in Kitkokers recyclen Glasgruis verwerken Samenwerken met glasbranche en gemeentes 15 Deel III Over vlakglasrecycling 7. Zo milieuvriendelijk mogelijk transport Wettelijke regels voor vlakglasrecycling 17 Contact & colofon 18 Bijlage 1 Samenvatting volgens richtlijnen Ministerie van I en M 19 Bijlage 2 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

3 Deel I Profiel Vlakglas Recycling Nederland 1. Woord vooraf In 2011 heeft Vlakglas Recycling Nederland opnieuw veel aandacht gegeven aan innovatie. Met onder meer kitkokerrecycling en het inzamelen van glasgruis zijn we erin geslaagd het proces van vlakglasrecycling op nieuwe manieren te verbeteren. In dit jaarverslag kunt u lezen dat we bovendien weer zeer positieve resultaten hebben behaald bij het inzamelen en vervoeren van vlakglas. Recyclingprojecten voortgezet In 2011 heeft Vlakglas Recycling Nederland verschillende recyclingprojecten uit 2010 voortgezet. Net als vorig jaar hebben we projectmatig samengewerkt met Maltha Glasrecycling uit België. Samen met dit bedrijf hebben we succesvolle trainingen over vlakglas gegeven. Ook waren er verdere ontwikkelingen om vlakglasscherven opnieuw in te zetten in de vlakglasindustrie. Zo zamelen we gelaagd glas nu gescheiden in om te verwerken tot floatglasscherven. Daarnaast hebben we in 2011 afgedankte kitkokers ingezameld en gerecycled, en een duurzame toepassing gevonden voor ingezameld glasgruis. Niet benadeeld door de economische crisis De economisch slechte situatie heeft Vlakglas Recycling Nederland in 2011 niet beïnvloed. De totale hoeveelheid ingezameld vlakglasafval is opnieuw gestegen: naar ton. Met deze inzameling hebben we in 2011 gezorgd voor een CO 2 -besparing van kilogram. Deze stijging is voor een groot deel de verdienste van de inzamelpunten, die steeds efficiënter inzamelen. Sloopbedrijven en aannemers zijn bewuster geworden door de nieuwe wetgeving bij sloop en renovatie, die recycling noodzakelijk maakt. We verwachten dat deze tendens doorzet en dat het tonnage jaarlijks ingezameld vlakglas de komende jaren nog groeit. Vooruitzicht De nuttige taak van Vlakglas Recycling Nederland is in het negende operationele jaar succesvol verlopen. Ook de komende jaren blijven wij ons inzetten voor de inzameling en recycling van vlakglasscherven. 2. Wie zijn we en wat doen we? Vlakglas Recycling Nederland is een organisatie die sinds haar oprichting in 2002 bijdraagt aan het recyclingproces van alle materialen die verwerkt zijn in onroerend goed. Dit doen we hoofdzakelijk door vlakglasafval in te zamelen, om dit vervolgens naar verschillende recyclelocaties te vervoeren. Vlakglas Recycling Nederland is een stichting. 2.1 Bestuur Het kantoor van Vlakglas Recycling Nederland bevindt zich in Gouda; directeur Cor Wittekoek heeft er de dagelijkse leiding. Het personeelsbestand bedraagt 3,5 fte, verdeeld over vijf medewerkers: Cor Wittekoek (directeur), Steven Koolman (accountmanager), Trudy Tuinenburg-Leenders (secretariaat), Liana van der Sluijs (secretariaat) en Hanneke Troost-Van Wouw (secretariaat). Vlakglas Recycling Nederland heeft een klein, solide bestuur. Dit bestaat uit vier leden: Ben Evers (voorzitter), Peter van Rhede van der Kloot (penningmeester), Joost Morsink (secretaris) en Hans de Vlam (bestuurslid). Twee van hen komen uit concerns, en twee uit de vrije handel. De bestuursleden zitten midden in het vlakglas: ze vertegenwoordigen alle vier organisaties die vlakglas produceren, importeren of verhandelen. Vlakglas Recycling Nederland wordt op bestuursniveau ondersteund door de Glas Branche Organisatie, de Onafhankelijke Administratie Vlakglas en het Branche Bureau. De Glas Branche Organisatie benoemt het bestuur van Vlakglas Recycling Nederland. De Onafhankelijke Administratie Vlakglas ontvangt de verwijderingsbijdrage: het bedrag dat iedere producent van vlakglas betaalt voor milieuverantwoordelijke inzameling en recycling. Vlakglas Recycling Nederland heeft de opdracht om de verwijderingsbijdrage te innen, uitbesteed aan het Branche Bureau in Baarn. Dit is een onafhankelijke instantie; de vertrouwelijkheid van de gegevens van de deelnemende bedrijven blijft zo gewaarborgd. 2.2 Partners in logistiek en verwerking Niet alleen het (dagelijks) bestuur, maar ook de logistieke partners en verwerkingspartners spelen voor Vlakglas Recycling Nederland een belangrijke rol. De logistiek werd in 2011 verzorgd door Hoogers Transporten BV, de verwerking door drie recyclebedrijven (Maltha Glasrecycling België bvba, High 5 Recycling Group NV, MBR Recycling GmbH). Vlakglas inzamelen en recyclen: de voordelen De activiteiten van Vlakglas Recycling Nederland zijn erop gericht de milieuvoordelen te stimuleren, door ervoor te zorgen dat vlakglasscherven opnieuw kunnen worden gebruikt. Maar vlakglas laten inzamelen en recyclen heeft nog meer voordelen. 1. Energiebesparing Het productieproces van glas uit zand en soda kost veel energie. Scherven versmelten tot nieuw glas bespaart juist energie: 1 kg scherven vervangt 1,2 kg grondstof, en 10 procent glasscherven in de grondstoffenmix voor glasgerelateerde producten bespaart 2,5 procent energie. Bovendien beperkt de recycling van vlakglas de uitstoot van rookgassen zoals CO Kostenbesparing Zowel inzamelen als recyclen is een stuk goedkoper als het georganiseerd gebeurt. Bij de inzamelpunten kunnen mensen vlakglasafval kosteloos storten. Alleen de logistieke kosten komen in bepaalde gevallen voor rekening van degene die het vlakglas stort. 3. Gemak Vlakglas Recycling Nederland biedt diverse mogelijkheden om het vlakglasafval te (laten) verwijderen. Meer informatie vindt u op Cor Wittekoek Directeur Ben Evers Voorzitter 4 5

4 2.3 Doelstellingen Het hoofddoel van Vlakglas Recycling Nederland is de inzameling van vlakglasafval te bevorderen. Dit heeft 3. Bekostiging: de verwijderingsbijdrage Het systeem dat we in Nederland gebruiken om Hoeveel deelnemers zijn er? Een producent of importeur die isolerend dubbelglas op de Nederlandse markt brengt, kan zich aanmelden als geleid tot de volgende specifieke doelstellingen voor 2011: vlakglas in te zamelen en te recyclen, wordt gefinancierd deelnemer aan ons recyclesysteem. Per december 2011 Hoeveelheid met de verwijderingsbijdrage die Vlakglas Recycling bedraagt het totale aantal deelnemers 268. Per december Vlakglas Recycling Nederland wil ton vlakglas Nederland heft op isolerend dubbelglas. Iedere 2010 bedroeg dit aantal 221. In 2011 zijn er bij Vlakglas inzamelen en ter recycling aanbieden. producent of importeur die isolerend dubbelglas op Recycling Nederland negen buitenlandse producenten Materiaal hergebruiken de Nederlandse markt brengt, is volgens de Algemeen van isolatieglas aangesloten die de verwijderingsbijdrage Vlakglas Recycling Nederland wil 80 à 90 procent Verbindendverklaring verplicht een verwijderingsbijdrage voor hun Nederlandse klanten afdragen. Op onze van het ingezamelde materiaal hergebruiken in de van 0,50 per m 2 af te dragen aan Vlakglas Recycling website staan de meeste deelnemers vermeld. In glasindustrie. 20 procent van de glasscherven moet terug naar de vlakglasindustrie. Hogere efficiency Vlakglas Recycling Nederland kijkt kritisch naar de aantallen en soorten gebruikte inzamelmiddelen, zodat een efficiëntere logistiek de kosten van het inzamelen kan verlagen. Inzamelsysteem promoten Vlakglas Recycling Nederland wil vooral milieuparken en sloopbedrijven benaderen en wijzen op de mogelijkheden van Vlakglas Recycling Nederland om hun vlakglas in te zamelen voor recycling. Glaskwaliteit verhogen Vlakglas Recycling Nederland wil gerichte Nederland. Waar gaat de verwijderingsbijdrage naartoe? De OAV (Onafhankelijke Administratie Vlakglas) int de verwijderingsbijdrage. Om de vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid te waarborgen, heeft Vlakglas Recycling Nederland deze opdracht uitbesteed aan het Branche Bureau. Op deze manier proberen we de administratie minder lastig te maken voor producenten en importeurs van vlakglas. Het Branche Bureau vordert het bedrag per kwartaal. Bedrijven die sporadisch of slechts in kleine hoeveelheden isolatieglas importeren, kunnen ook per jaar aangifte doen. Sinds 2007 is het mogelijk zowel 2011 is één deelnemer failliet gegaan en waren er tien afmeldingen van bedrijven die geen isolatieglas meer produceerden of importeerden. Certificering Ook in 2011 hebben de deelnemers aan het recyclingsysteem van Vlakglas Recycling Nederland weer een bewijs van deelname ontvangen. Met dit certificaat kunnen zij aantonen dat zij voldoen aan de wettelijke verplichting om de verwijderingsbijdrage af te dragen. Wat gebeurt er als de verantwoordelijke niet betaalt? Vlakglas Recycling Nederland hecht grote waarde aan de Certificaat Bewijs van deelname in het kader van het besluit met kenmerk DGM/K&K/ van de Staatssecretaris van VROM inzake de verwijderingsbijdrage op vlakglas waarvan mededeling is gedaan in de Staatscourant nr dd 2 december Teneinde een doelmatig en kostendekkend landelijke verwijderingssysteem voor vlakglas op te zetten, heeft Bedrijf Straat postcode plaats zich verplicht tot het afdragen van een verwijderingsbijdrage op isolatieglas ten bedrage van 0,50 per vierkante meter (exclusief BTW). Het Branche Bureau Stichting Vlakglas Recycling Nederland Directeur, Drs. D. Theunissen Voorzitter bestuur, B.H.A. Evers Dit bewijs is geldig tot 31 december Nummer 1 De Minister heeft de overeenkomst inzake de afvalbeheersbijdrage voor vlakglas algemeen verbindend verklaard, hetgeen betekent dat alle producenten en / of importeurs die voor het eerst vlakglas afzetten op de Nederlandse markt en die al dan niet bij de Stichting Vlakglas Recycling Nederland zijn aangesloten, zijn verplicht tot het afdragen van de verwijderingsbijdrage. Deelname aan het verwijderingssysteem is alleen mogelijk bij lidmaatschap van de Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Genoemd bedrijf voldoet aan deze voorwaarden. Het niet nakomen van de aan deze verplichting gestelde eisen leidt tot het ongeldig verklaren van dit bewijs. Dit bewijs blijft eigendom van de Onafhankelijke Administratie Vlakglas. voorlichting geven over specifieke vervuiling, zodat op papier als via een beveiligde website de periodieke juiste en volledige afdracht van de verwijderingsbijdrage de glasscherven die worden ingezameld van een aangiftes te doen. en zet zich daar met alle mogelijke middelen voor in. betere kwaliteit zijn. Hoe hoger namelijk de kwaliteit Gelukkig blijkt uit schattingen dat ruim 99 procent van van de scherven, hoe meer ze in een hoogwaardige de verwijderingsbijdrage wordt betaald. Als bedrijven toepassing van glasproducten kunnen worden blijven weigeren de verwijderingsbijdrage af te dragen, hergebruikt. kan Vlakglas Recycling Nederland de bijdrage afdwingen via een juridische procedure. Ook in 2011 zijn een aantal van dit soort juridische procedures voorbereid. Uiteindelijk bleken deze niet nodig, omdat de bedrijven de bijdrage alsnog hebben betaald. 6 7

5 Deel II Vlakglas Recycling Nederland in Prestaties Vlakglas Recycling Nederland heeft goed gepresteerd in 2011: de doelstellingen zijn ruimschoots gerealiseerd. De grootste successen hebben we behaald op het vlak van de totale tonnage ingezameld vlakglasafval, de hoeveelheid bruikbaar vlakglasafval die is ingezameld, en onze communicatie over vlakglasrecycling met producenten en recyclaars van vlakglas. 4.1 Resultaten 2011 De goede prestaties van Vlakglas Recycling Nederland blijken vooral uit de cijfers. In deze paragraaf leest u meer over de cijfers van de inzameling van vlakglas van Vlakglas Recycling Nederland. Een hoog tonnage ingezameld vlakglasafval Vlakglas Recycling Nederland heeft in 2011 een inzameling van ton gerealiseerd: 5 procent meer dan de doelstelling van ton. Het volume van de inzameling is met 3 procent gestegen ten opzichte van de ingezamelde hoeveelheid over 2010 ( ton, zie tabel 1). Voor 2012 verwacht Vlakglas Recycling Nederland dat de hoeveelheid ingezameld vlakglas iets zal toenemen. Dit is het gevolg van een eveneens verwachte stijging van renovatie van bestaande gebouwen. Hoeveelheid bruikbaar vlakglasafval gestegen Niet alleen de totale hoeveelheid ingezameld vlakglasafval is gestegen. Ook de ingezamelde hoeveelheid bruikbaar glas glas dat niet vervuild is met glasvreemde materialen is in 2011 gegroeid. De hoeveelheid vervuild vlakglas (in tonnen) is in 2011 gedaald. De groei in de hoeveelheid ingezameld schoon (dus niet vervuild) glas wordt veroorzaakt doordat het vlakglas beter wordt gescheiden op de plekken waar het vandaan komt. Vlakglas Recycling Nederland is hier erg verheugd over. Haar doel is immers om scherven na reycling terug te brengen naar de vlakglasindustrie, in plaats van ze te laten verwerken tot producten die na hergebruik niet meer recyclebaar zijn, zoals glaswol. Dit kan alleen met schoon glas. Door de inzamellocaties goed voor te lichten over het verschil tussen schoon en vervuild vlakglas, probeert Vlakglas Recycling Nederland de komende jaren de hoeveelheid vervuild glas nog verder te reduceren. Tabel 2. Onderverdeling van het ingezamelde vlakglas naar soort Totaal overzicht ingezameld vlakglas ontvangen in 2011 Soort Ontvangen ton Verwerkt ton Uitval % Netto output ton % van totaal netto output % van totaal ontvangen tonnen Schoon glas % % 9% Tuindersglas % 410 1% 0% Spiegels % 154 0% 0% Gelaagd glas % % 11% Combinatieglas % % 79% Vervuild glas % 118 0% 0% Totaal % % 100% Schoon vlakglasafval Het is erg belangrijk dat vlakglasafval goed gescheiden wordt, want hierdoor kan het optimaal worden hergebruikt. Een goede scheiding zorgt voor een hoger percentage schoon vlakglas en een lager percentage vervuild glas. Hoe meer schoon vlakglas we inzamelen, hoe meer vlakglas de recyclaars kunnen inzetten voor de productie van nieuw vlakglas, dat na gebruik opnieuw gerecycled kan worden. Hoe lager de hoeveelheid vervuild vlakglas, hoe minder vlakglas afgevoerd hoeft te worden als restafval. 4.2 De inzameling en verwerking van vlakglas in 2011 Vlakglas Recycling Nederland heeft het vlakglasafval in 2011 van verschillende inzamellocaties en met verschillende containers afgevoerd. Het aantal inzamellocaties en contractanten is dit jaar net als elk jaar veranderd. Dit komt doordat bedrijven waar we mee samenwerkten, zijn gesloten, samengevoegd of verplaatst. In tabel 3 ziet u het verloop in de aantallen en de soorten inzamellocaties. In tabel 4 vindt u een overzicht van de containers die in 2011 zijn gebruikt, en daarbij de hoeveelheid containers per type. Tabel 1. Het verloop van de ingezamelde hoeveelheid vlakglas Schoon glas % % % Tuindersglas 423 0% 369 0% 21 0% Spiegelglas 159 0% 47 0% 40 0% Gelaagd glas % % 0% Combinatieglas % % % Vervuild glas 339 0% 658 1% 467 1% Totaal % % % Het scheiden van vlakglasafval moet al bij de inzamelpunten gebeuren, zodat zo min mogelijk glasafval afgekeurd hoeft te worden. Veel verantwoordelijken van deze inzamelpunten weten hoe belangrijk een goede scheiding van vlakglasafval is. Toch is een gedeelte van het glas nog steeds vervuild met andere materialen. In sommige gevallen kan het afval alsnog gerecycled worden, maar tegen een hogere prijs. In andere gevallen moet het afval worden afgevoerd als restafval. De kosten hiervoor komen op de rekening van de veroorzaker van de vervuiling. Tabel 3. Het verloop in de aantallen en soorten inzamellocaties Aard van de locatie * Inzamelpunt (IP) Op- en Overslag Station (OPO) Totaal openbare inzamelpunten Huurlocatie Renovatie/sloop locatie (ad-hoc) Totaal niet-openbare inzamelpunten * Soorten inzamelpunten Inzamelpunt Inname kleinere partijen vlakglasafval en losse ruiten (kosteloos) OPO Inname containerladingen en grotere partijen vlakglasafval (handelingskosten) Huurlocatie Vaste plaatsing op een eigen terrein voor eigen gebruik (huurtarief) Renovatie/sloop locatie Tijdelijke plaatsing op externe locatie (huurtarief) 8 9

6 Toelichting bij tabel 3 De inzamellocaties van vlakglas bevinden zich bij vlakglas(groot)handelaren, vlakglasproducenten, milieuparken en afvalinzamelaars. Vlakglas Recycling Nederland streeft naar een stabiel, landelijk dekkend netwerk. Zoals te zien is in de tabel, kunnen er verschuivingen ontstaan in het netwerk van de inzamelpunten. Naast het storten van vlakglasafval bij de inzamelpunten is het mogelijk om bij Vlakglas Recycling Nederland (tijdelijk) een container te huren voor eigen gebruik. Dit kan op de eigen bedrijfslocatie, maar ook op locatie bij sloop- of renovatieprojecten. Tabel 5. Bestemming vrijgekomen materialen bij glasrecycling in 2011 Totaal hergebruik vlakglasscherven 2011 Industrie Percentage Verwerkt % van totaal Vlakglasindustrie 10% % Isolatieproducten 55% % Verpakkingsindustrie 35% % 100% % Tabel 4. Overzicht soorten containers Aantal uitstaande containers per 31 december % Container type Totaal 0,5 m 3 43 Wat mag in de vlakglasbak: WEL NIET Enkel blank/gekleurd vlakglas Kookplaten Dubbelglas met aluminium Kachelruitjes strip tussen de glazen panelen Koffie- en theekannen Draadglas Ovenschalen Gelaagd glas (glas met folie tussen Magnetronschalen de glazen panelen) Pannendeksels Tuinders- of kassenglas Glazen bekers Spiegelglas Glazen vazen Gehard glas Flessenglas Glazen bouwstenen (zonder Verder alle overige items die niets met cementresten) vlakglas te maken hebben. Aquarium (zonder inhoud) Glazen douchewanden Glazen snijplanken Glas van foto-/posterlijsten Toegestaan: kit, rubbers, aluminium randje, plastic randje, greepjes aan glas. Alleen van normaal en goed glas kan weer nieuw glas gemaakt worden 1 m m m 3 open m 3 gesloten 41 Totaal NB. Verhuur alleen in geval van huur en ad-hocplaatsingen. Inzamelpunten betalen geen huur. Tarieven verhuur zijn all-in: huur, transport en verwerking van glas. 4.3 Hergebruik van het materiaal in 2011 Recyclebedrijven verwerken de ingezamelde vlakglasscherven tot materialen die kunnen worden gebruikt als grondstoffen. Deze grondstoffen worden voornamelijk ingezet in diverse soorten glasindustrieën zoals de productie van vlakglas, holglas en isolatieproducten (zie tabel 5). In tabel 6 ziet u de verdeling van de bestemmingen van gerecyclede glasscherven in de glasindustrie. Vlakglasindustrie 10% Isolatieproducten 55% Verpakkingsindustrie 35% Tabel 6. Toepassingen van gerecyclede glasscherven in de glasindustrie in 2011 Afval ton % van totaal Stort Folie 1% 54 0% Glas 0% 26 0% Diversen 55% % Totaal 56% % Nuttige toepassing 35% 55% Metaal 3% 207 0% Folie 24% % Puin 17% % Totaal 44% % Totaal 100% % 10 11

7 4.4 Communicatie Een van de doelstellingen van Vlakglas Recycling Nederland is om alle betrokkenen goed te informeren over vlakglasrecycling. Het uiteindelijke doel hiervan is om zo veel mogelijk vlakglasafval te redden van de stortplaats. We gebruiken hiervoor verschillende communicatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, mailings en een film. We vertellen producenten en importeurs van vlakglas over vlakglasrecycling en het systeem dat Vlakglas Recycling Nederland hierbij hanteert. Daarnaast geven we antwoord op de vraag, hoe vlakglas gescheiden moet worden. Waar zijn we geweest? Het liefst zou Vlakglas Recycling Nederland persoonlijk contact hebben met iedereen die bij het vlakglasrecyclingproces betrokken is. Dat is onmogelijk, maar we doen wel een poging. Ten eerste bezoeken we zo veel mogelijk inzamellocaties: dit jaar heeft onze accountmanager 80 procent van alle inzamellocaties persoonlijk bezocht. Daarnaast zijn we sinds 2007 aanwezig op verschillende beurzen in Nederland. Op deze beurzen kunnen we ons verhaal vertellen, maar we laten ons ook informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van recycling. Op het kaartje hieronder ziet u, op welke locaties we in 2011 aanwezig waren. Welke communicatiemiddelen gebruikten we in 2011? Nieuwsbrief In 2011 heeft Vlakglas Recycling Nederland drie nieuwsbrieven uitgegeven die in een oplage van ongeveer stuks verspreid zijn onder inzamelpunten, deelnemers en overige geïnteresseerden. Film Om geïnteresseerden goed te kunnen informeren heeft Vlakglas Recycling Nederland een uitgebreide film gemaakt. Trainingen De training over vlakglasbeoordeling is bedoeld voor de acceptanten van vlakglas. Daarnaast zijn er bezoeken mogelijk aan de verwerkingsfabrieken. Handboek In ons handboek voor inzamelpunten staat praktische informatie en achtergrondinformatie over vlakglas. Publicaties In een brochure geven we algemene informatie over ons doel en onze activiteiten. Ook hebben we een informatiewaaier uitgebracht over wat wel en niet thuishoort in de vlakglasbak. Daarnaast hebben we advertorials geplaatst in relevante vakbladen. Website Op kunnen geïnteresseerden algemene en actuele informatie vinden over Vlakglas Recycling Nederland. In 2011 zijn we begonnen om de website te vernieuwen. De vernieuwde website gaat in 2012 online. 5. Samengevatte jaarrekening 2011 In dit hoofdstuk vindt u de samengevatte jaarrekening 2011, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2011 en de samengevatte staat van baten en lasten over 2011 van Vlakglas Recycling Nederland. KPMG heeft vastgesteld dat de samengevatte balans per 31 december 2011 en samengevatte staat van baten en lasten over 2011 in alle materieel van belang zijnde aspecten consistent is met de gecontroleerde jaarrekening Uitgebreidere informatie leest u in de controleverklaring van KPMG op pagina 22. De volledige jaarrekening is opvraagbaar bij Vlakglas Recycling Nederland. Samengevatte balans per 31 december 2011 Activa Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal activa Passiva Hardenberg Stichtingsvermogen Kortlopende schulden en overlopende passiva Terneuzen Houten Ede Schoonhoven Gorinchem Totaal passiva Samengevatte staat van baten en lasten over 2011 Baten Lasten Exploitatieresultaat -/ Vaals 12 13

8 6. Overige activiteiten in 2011 In 2011 ging Vlakglas Recycling Nederland verder met Het snijapparaat van Muyen waterdoorlatende bigbag. Nadat er zo veel mogelijk water uit was gelopen, plaatsten we de bigbag in een Samen werken aan duurzaamheid In 2011 werkte Vlakglas Recycling Nederland in verschillende activiteiten die in 2010 zijn begonnen: de Spuitmonden van kitkokers kunnen niet worden container om vervolgens af te voeren. Met een plastic samenwerking met andere bedrijven aan nog twee recycling van kitkokers, de verwerking van glasgruis en gebruikt voor recycling. Om kitkokers te recyclen inlay beschermden we de container tegen mogelijk projecten om de glasbranche duurzamer te maken. internationale projecten. Deze activiteiten dragen bij is daarom een snijapparaat nodig waarmee de uitlopend glasgruis. Het doel van deze projecten is het bereiken van een aan de duurzaamheid van het recycleproces van vlakglas. Vlakglas Recycling Nederland blijft zich de komende spuitmond kan worden gescheiden van de lege kitkokerhuls. Daarom heeft Vlakglas Recycling Toepassingen van glasgruis hoger percentage (20 procent) schoon vlakglas. Zie ook het kader Goede scheiding van het vlakglasafval jaren inzetten voor deze en andere manieren om Nederland een door Muyen Constructiebedrijf Vlakglas Recycling Nederland zocht aan het begin van op pagina 10). duurzaam om te gaan met vlakglas. BV (Tiel) ontwikkeld snijapparaat gebruikt. Dit dit project een antwoord op twee vragen: hoe veel 6.1 Kitkokers recyclen Een van de nieuwe manieren om bij te dragen aan de snijapparaat verwijdert de spuitmond van de lege huls, waarna de huls wordt opgevangen in een plastic zak. Deze plastic zak wordt met de vlakglascontainer slurry is er en waar kan het voor gebruikt worden? We hebben onder de GBO-leden gepeild hoe veel glasslurry ze produceren. Ruim 40 procent van de aangeschreven Keramisch glas opsporen Met het eerste duurzaamheidsproject is Vlakglas Recycling Nederland in 2007 begonnen samen met duurzaamheid van de vlakglasbranche, is het inzamelen afgevoerd naar een opslaglocatie in Acht. Als hier leden heeft gereageerd, wat voorlopig voldoende is om TNO, SenterNovem en een aantal recyclingbedrijven van afgedankte kitkokers. Deze kitkokers belandden zo n vier ton aan lege hulzen ligt opgeslagen, een goed inzicht hierin te krijgen. Tegelijkertijd heeft en verwerkers van glasscherven. Het is een traject om voorheen op de stortplaats, terwijl ze, net als vlakglas, worden de hulzen ter verwerking naar Plastic Vlakglas Recycling Nederland samen met experts van Van de aanwezigheid van keramisch glas wat niet smelt verwerkt en opnieuw gebruikt kunnen worden. In 2009 Herverwerking Brakel BV (PHB) in Tilburg gebracht. Gansewinkel onderzocht, of er een toepassing voor dit bij de recycleprocedure en dus vuil vlakglasafval is begon Vlakglas Recycling Nederland daarom met het Dit bedrijf verwerkt de lege hulzen tot grondstoffen glasgruis gevonden kan worden. Een aantal toepassingen in de glasscherven op te sporen. In 2011 hebben we voorbereiden van een systeem om afgedankte kitkokers voor de plasticindustrie. Omdat er geen eenduidige die voor de hand liggen, bleken niet haalbaar te zijn. een projectplan opgesteld om de hiervoor benodigde in te zamelen en te recyclen. In 2009 gaf VROM aan regelgeving is voor de kwalificatie van de kitresten, Inzet in de betonindustrie is niet mogelijk, omdat het machines te ontwikkelen en te testen. Vlakglas Recycling Nederland een subsidie voor dit wordt de spuitmond voorlopig als chemisch afval vochtgehalte van de slurry te variabel is. De slurry kan project, dus kon Vlakglas Recycling Nederland op afgevoerd. ook niet worden gebruikt bij glasproductie, omdat Vlakglassoorten scheiden aan de bron 1 december 2010 beginnen aan het pilotproject, dat het daarvoor gedroogd moet worden en dit bleek Het tweede project voor meer duurzaamheid was in fasen zal verlopen. Voor deze pilot hebben ongeveer financieel niet haalbaar. een samenwerking met het Vlaamse bedrijf Maltha BV. 25 GBO-leden zich aangemeld, en bij al deze leden Vlakglas Recycling Nederland maakte in 2010 samen zijn de eerste resultaten positief: tot nu toe is er Eind 2011 vonden we eindelijk een duurzame toepassing met Maltha BV afspraken met inzamellocaties over kilogram aan schone, lege hulzen ingezameld. die in alle opzichten haalbaar is: slurry verwerken met het scheiden van vlakglassoorten aan de bron. Vlakglas Waarom een pilot kitkokerrecycling? puin om te dienen als opvullaag onder asfalt. Dit is een veelbelovende eerste stap naar meer duurzaam werd hierbij onderverdeeld in (zuiver) gelaagd glas, foutproducties, isolatieglas en blank floatglas. Maltha Vlakglas Recycling Nederland is begonnen met een pilot hergebruik en minder afval storten. In 2012 blijven we op monitort deze stromen al zorgvuldig en verwerkt ze kitkokerrecycling om: zoek naar andere manieren om slurry te hergebruiken. apart. Hierdoor was in 2011 al 9 procent van al het glas te beoordelen of de voorgestelde manier (de lege kitkokerhuls van de spuitmond scheiden) werkt; ervaring op te doen met het transport van de lege hulzen samen met het vlakglasafval; ervaring op te doen in het zo hoogwaardig mogelijk verwerken van de lege hulzen; 6.2 Glasgruis verwerken Vlakglas Recycling Nederland is in 2010 gestart met 6.3 Samenwerken voor een duurzamer glasbranche Vlakglas Recycling Nederland werkte in 2011 samen met bedrijven uit de glasbranche en gemeentelijke organisaties, om het inzamelproces en de van hoge kwaliteit. In 2009 was dit nog 3 procent. Vlakglas Recycling Nederland werkte in 2011 niet alleen samen met bedrijven uit de glasbranche, maar ook met gemeentelijke organisaties. We hebben contracten afgesloten met onder meer de AVU, ZRD, ROVA, eenduidige kwalificatie te verkrijgen van de status van een project om glasslurry ook wel glasgruis genoemd scheiding van glas te verbeteren. Ook hebben we Afvalcombinatie De Vallei, ROTEB, AREA, DAR, De de kitrestanten; te verwerken. Vrijwel al dit gruis wordt momenteel samenwerkingsverbanden voortgezet die zich richten Meerlanden en AVALEX. De afspraak is nu, dat Vlakglas een inzamelstructuur op te zetten; afgevoerd als restafval. Dit is niet alleen duur, maar is op de duurzaamheid van de glasbranche. Recycling Nederland vlakglascontainers levert aan de inzicht te krijgen in de financiering van het project. ook verspilling van bruikbaar materiaal. De doelstellingen milieuparken van de deelnemende gemeentes. Vlakglas van het glasgruisproject zijn om het afvoeren van Recycling Nederland was in 2011 direct aanwezig in het glasgruis zo goedkoop mogelijk te maken én te 136 gemeentes, en indirect in meer dan de helft van alle zoeken naar een duurzame oplossing voor dit glasafval. gemeentes. Eind 2011 vond de eerste inzameling plaats om de logistiek te testen. Het gruis werd opgevangen in een 14 15

9 Deel III Over vlakglasrecycling 7. Zo milieuvriendelijk mogelijk transport Milieuvriendelijkheid is voor Vlakglas Recycling Nederland een belangrijk uitgangspunt: ons werk is er uiteindelijk op gericht om ervoor te zorgen dat het milieu zo min mogelijk wordt aangetast. Vlakglas moet daarom gerecycled worden, maar ook het systeem van vlakglasrecycling moet milieuvriendelijk verlopen. Voor ons komt dit voornamelijk tot uitdrukking in het transport van de vlakglasscherven. Transport via schepen Vlakglas Recycling Nederland heeft allereerst gezocht naar oplossingen om de totale logistiek zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Transportbedrijf Van Gansewinkel vond een oplossing om het transport zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Dit bedrijf kwam op het idee om het vlakglasafval per schip transporteren: dat scheelt wegkilometers per jaar en levert een CO 2 -reductie op van 14 procent. In 2011 alleen al werd er ton vlagklas per schip vervoerd, wat een CO 2 -reductie van 100 ton opleverde. Ook milieuvriendelijk over land Niet al het transport van Vlakglas Recycling Nederland kan per schip gebeuren, omdat dat in sommige gevallen een grote omweg vanuit het zuiden zou betekenen. Ook het vervoer over de weg moet het milieu volgens ons zo min mogelijk aantasten. Daarom heeft Hoogers Transport een aantal concrete maatregelen getroffen om de belasting voor het milieu door hun vervoer zo veel mogelijk te beperken. Zo beschikt Hoogers Transport over schone voertuigen met EEV-motoren die voldoen aan de laatste milieueisen. Daarnaast probeert Hoogers Transport het aantal te rijden kilometers te verminderen. Een van de manieren om dit te doen is door een LZV (lang zwaar voertuig) in te zetten. Het bedrijf onderzoekt bovendien de mogelijkheden van alternatieve brandstof, zoals biobrandstof en brandstof dat met afval wordt vervaardigd. Beloning voor duurzaamheid In 2011 ontving Vlakglas Recycling Nederland samen met Van Gansewinkel Transport BV de Lean and Green Award. Deze prijs, afkomstig van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, is een beloning voor onze jarenlange inspanningen om CO2-uitstoot te verminderen. Zo gebruiken we steeds vaker schepen in plaats van vrachtwagens om vlakglasafval te vervoeren. Voor transport dat nog wel over de weg plaatsvindt, zetten we grotere vrachtwagens in met meer laadcapaciteit. Daarnaast werken we vaker met vaste routes voor onze kooiaaptrailers. In 2013 willen wij onze CO2-uitstoot met 25 procent hebben teruggebracht ten opzichte van Veiligheid: belangrijke pijler voor het transport Veiligheid: belangrijke pijler voor het transport Hoogers Transport heeft niet alleen aandacht voor het milieu, maar ook voor de veiligheid van de mensen die met de glasscherven moeten werken. Hoogers Transporten BV heeft daarom: op alle voertuigen een systeem ingevoerd, waarbij de chauffeur(s) niet meer over de lading hoeven te lopen; alle open containers van 18 m 3 voorzien van een verlaagde inworp-opening. Dit is een enorme ergonomische verbetering voor mensen die vaak met dit soort containers werken. MEPPEL 4 10 SAMEN SCHERP! = 10 X MINDER DE WERELD ROND AMSTERDAM 8. Wettelijke regels voor vlakglasrecycling Vlakglas recyclen biedt vele voordelen, bijvoorbeeld op het gebied van financiën en milieu. Maar ook de strenge regels voor de omgang met (bedrijfs)afval zijn een goede reden om vlakglas te recyclen. Hieronder leest u in vogelvlucht de belangrijkste richtlijnen die hiervoor bestaan. De wetgeving in Nederland De hoofdrichtlijn voor de omgang met (bedrijfs)afval is 2006/12/EG. Deze richtlijn schrijft de lidstaten voor, maatregelen te treffen voor een doelmatig afvalbeheer. De Nederlandse wetgever heeft in de Wet milieubeheer (Wm) alle mogelijke wetten op het gebied van afval geïntegreerd. In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP2) staat per deelsector hoe we met de afvalstromen moeten omgaan. Uitgangspunten hierbij zijn de principes van producentenverantwoordelijkheid ( de vervuiler betaalt, kader 1) en van de ladder van Lansink (kader 2). Deze begint bij het voorkomen van afval en glijdt af naar het storten van afval. Dit laatste mag pas gebeuren als alle andere traptreden niet (meer) mogelijk zijn. De vlakglasindustrie voert het beleid uit De vlakglasindustrie in Nederland, verenigd in de Glas Branche Organisatie (GBO) en de Nederlandse Glas Federatie (NGF), heeft haar verantwoordelijkheid genomen en heeft in 2002 Vlakglas Recycling Nederland opgericht. Vlakglas Recycling Nederland heeft met de producenten en importeurs van vlakglas in Nederland een overeenkomst gesloten, waarin zij zich verplichten een verwijderingsbijdrage aan Vlakglas Recycling Nederland af te dragen over het vlakglas wat zijn in Nederland als eerste op de markt zetten. De minister van I en M heeft deze overeenkomst algemeen verbindend verklaard, waardoor iedere producent en importeur verplicht is de overeenkomst met Vlakglas Recycling Nederland aan te gaan. De behandeling van vlakglasafval wordt beschreven in sectorplan 38: Gescheiden ingezameld vlakglas. Dit sectorplan verwijst naar het systeem van Vlakglas Recycling Nederland als organisatie voor de gescheiden inzameling. De vervuiler betaalt Hoe wordt het principe van producentenverantwoordelijkheid (de vervuiler betaalt) uitgevoerd? 1. Via regelgeving, gebaseerd op artikel Wm. Hiervoor stelt het kabinet Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) op, waarin staat hoe er met bepaalde producten in de afvalfase moet worden omgegaan. De meest bekende AMvB s zijn het Besluit beheer autowrakken van 1 juli 2002 en het Besluit beheer wit- en bruingoed van 6 juli Via het algemeen verbindend verklaren (avv) van een overeenkomst voor een beheersbijdrage, op basis van de artikelen tot en met Wm. De ladder van Lansink 1. Preventie 2. Ontwerp voor preventie en ontwerp voor nuttige toepassing 3. Nuttig toepassen door producthergebruik 4. Nuttig toepassen door materiaalhergebruik 5. Nuttig toepassen als brandstof 6. Verbranden als vorm van verwijderen 7. Verwijderen: storten 2 10 KM 10X minder de wereld rond 16 Realisatie milieubesparing Op jaar basis Reductie CO2 uitstoot van 115 ton. Reductie weg kilometers. Reductie liter diesel. 17

10 Bijlage 1 Samenvatting volgens richtlijnen Ministerie van I en M Contact Stichting Vlakglas Recycling Nederland Postbus BD Gouda T (088) F (030) E W Colofon Fotografie: Huub Bolder Vlakglas Recycling Nederland Redactie: Trudy Tuinenburg Taalcentrum-VU, Amsterdam Vormgeving: Maura van Wermeskerken, Apeldoorn In deze bijlage vindt u een uitleg over de organisatie van Vlakglas Recycling Nederland en een verklaring van de cijfers uit de balans, volgens de richtlijnen van het Ministerie van I en M. B1.1 Profiel Vlakglas Recycling Nederland is een organisatie die statutair gevestigd is in Gouda, en daar sinds 2011 ook kantoor houdt. Haar voornaamste activiteiten: vlakglasafval inzamelen en recyclen. Bestuur De organisatie van Vlakglas Recycling Nederland is ondergebracht in een stichting. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vier leden: twee uit concerns en twee uit de vrije handel. Zij vertegenwoordigen allen organisaties die zich bezighouden met de productie, handel of import van vlakglas. De Glas Branche Organisatie benoemt het bestuur en heeft een controlerende functie. In 2011 is het bestuur drie keer bijeengekomen. Het bestuur bestaat uit: De heer B.H.A. (Ben) Evers - voorzitter De heer ir. P.F. (Peter) van Rhede van der Kloot - penningmeester De heer drs. J.W.M. (Joost) Morsink - secretaris De heer H.J. (Hans) de Vlam - bestuurslid De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Gouda, onder leiding van de algemeen directeur, de heer C. (Cor) Wittekoek. Het personeelsbestand bedraagt 3,5 fte, verdeeld over vijf medewerkers. Vlakglas Recycling Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer is Doelstellingen De algemene doelstelling van Vlakglas Recycling Nederland is de inzameling van vlakglasafval te bevorderen. De hieruit voortvloeiende, specifieke doelstellingen voor 2011 waren: Hoeveelheid Vlakglas Recycling Nederland wil ton vlakglas inzamelen en ter recycling aanbieden. Materiaal hergebruiken Vlakglas Recycling Nederland wil 80 à 90 procent van het ingezamelde materiaal hergebruiken in de glasindustrie. 20 procent van de glasscherven moet terug naar de vlakglasindustrie. Hogere efficiency Vlakglas Recycling Nederland kijkt kritisch naar de aantallen en soorten gebruikte inzamelmiddelen, zodat een efficiëntere logistiek de kosten van het inzamelen kan verlagen. Inzamelsysteem promoten Vlakglas Recycling Nederland wil vooral milieuparken en sloopbedrijven benaderen en wijzen op de mogelijkheden van Vlakglas Recycling Nederland om hun vlakglas in te zamelen voor recycling. Glaskwaliteit verhogen Vlakglas Recycling Nederland wil gerichte voorlichting geven over specifieke vervuiling, zodat de glasscherven die worden ingezameld van een betere kwaliteit zijn. Hoe hoger namelijk de kwaliteit van de scherven, hoe meer ze in een hoogwaardige toepassing van glasproducten kunnen worden hergebruikt. Bekostiging: de verwijderingsbijdrage Het systeem dat Vlakglas Recycling Nederland gebruikt voor het inzamelen en recyclen wordt bekostigd door de verwijderingsbijdrage die Vlakglas Recycling Nederland, met toestemming van het Ministerie van I en M, heft op isolerend dubbelglas. Iedere producent of importeur die isolerend dubbelglas op de Nederlandse markt brengt, is volgens de Algemeen Verbindendverklaring verplicht een verwijderingsbijdrage van 0,50 per m 2 af te dragen aan Vlakglas Recycling Nederland

11 Vlakglas Recycling Nederland heft de verwijderingsbijdrage sinds 1 januari De Onafhankelijke Administratie Vlakglas (OAV) int de bijdrage; Vlakglas Recycling Nederland heeft dit uitbesteed aan het Branche Bureau in Baarn. Vanwege de vertrouwelijkheid van de ontvangen gegevens van de deelnemende bedrijven, is het goed dat een onafhankelijke instantie de bedragen int. Voorzieningen en vermogen Het eigen vermogen van Vlakglas Recycling Nederland bestaat uit het saldo van de exploitatieresultaten van de afgelopen jaren. De stand per 31 december 2011 is: Vlakglas Recycling Nederland streeft ernaar een voorziening van maximaal 1,5 keer de jaarkosten op te bouwen voor onverwachte tegenvallers. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het Ministerie van I en M. B1.2 Baten De inkomsten van Vlakglas Recycling Nederland bestaan uit de verwijderingsbijdrage, de verkoop van glasscherven en het containerverhuur. De inkomsten over het jaar 2011 bedroegen De inkomsten bestaan voornamelijk uit de opbrengsten van de verwijderingsbijdrage. Deze bedragen , wat 60 procent is van de totale opbrengst. Daarnaast heeft VRN inkomsten uit huuropbrengsten ( , 8 procent van het totaal), verkoop van glasscherven ( ; 31 procent van het totaal), subsidie ( , 2 procent van het totaal) en overige baten ( , 1 procent van het totaal). Het exploitatieresultaat is het resultaat van het jaar Dat is -/ Toekomstverwachting Vlakglas Recycling Nederland verwacht dat de inkomsten uit de verwijderingsbijdrage, door de economische crisis, de komende twee jaar dalen met 5 à 10 procent. De overige baten blijven naar verwachting stabiel. B1.3 Lasten De kosten van Vlakglas Recycling Nederland bestaan uit: uitbesteed werk en overige externe kosten. Hieronder vallen het uitbesteden van het recyclen ( ), de huur van containers ( ), het transport ( ) en de inzamelsystemen ( ); lonen en salarissen ( ); sociale lasten ( ); afschrijvingen op materiële vaste activa ( ); overige bedrijfskosten ( ). Hieronder vallen onder meer de bureaukosten ( ) en de verkoopkosten ( ). Toekomstverwachting Vlakglas Recycling Nederland verwacht dat de kosten de komende drie jaar met 3 tot 5 procent stijgen. B1.4 Samengevatte jaarrekening De samengevatte jaarrekening 2011 van Vlakglas Recycling Nederland is opgebouwd uit een aantal posten welke als volgt kunnen worden toegelicht: 1. activa; 2. passiva; 3. samengevatte staat van baten en lasten over Activa De activa bestaan uit vaste en vlottende activa. 1. De vaste activa zijn de bezittingen van Vlakglas Recycling Nederland, die langer dan één jaar in eigendom van de stichting zijn. 2. Vlottende activa dit zijn de bezittingen van Vlakglas Recycling Nederland, die korter dan een jaar in het bezit van de stichting zijn. De vlottende activa bestaan uit: de uitstaande facturen en overig nog te ontvangen bedragen; de overlopende activa zijnde vooruitbetaalde kosten; de liquide middelen zijnde geldmiddelen waarover Vlakglas Recycling Nederland direct beschikking heeft, met uitzondering van de afgegeven bankgaranties. De totale activa bedragen eind en zijn met toegenomen ten opzichte van Dit is met name het gevolg van hogere nog te ontvangen bedragen en overlopende activa. 2. Passiva De passiva zijn de bronnen waarmee de stichting is gefinancierd. Ze bestaan uit het eigen vermogen van de stichting en het vreemde vermogen: de schulden die de stichting heeft. Het eigen vermogen van Vlakglas Recycling Nederland is, ten opzichte van vorig jaar, afgenomen met , dit is het exploitatieresultaat over De schulden zijn toegenomen met door nog te betalen bedragen aan crediteuren en overige schulden. 3. Samengevatte staat van baten en lasten over 2011 De samengevatte staat van baten en lasten toont de opbrengsten en de kosten over De baten zijn toegenomen ( meer dan in 2010). De lasten zijn met toegenomen. Het eindresultaat is daarom, ten opzichte van vorig jaar, minder dan vorig jaar

12 Bijlage 2 Accountantsverklaring Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: het Bestuur van Stichting Vlakglas Recycling Nederland De in dit jaarverslag opgenomen samengevatte jaarrekening, bestaande uit de samengevatte balans per 31 december 2011 en de samengevatte staat van baten en lasten over 2011 zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening 2011 van Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 24 mei Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 24 mei De samengevatte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het kennisnemen van de samengevatte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Stichting Vlakglas Recycling Nederland. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven in de toelichting van de gecontroleerde jaarrekening Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de samengevatte jaarrekening op basis van onze werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse Standaard 810 Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten. Oordeel Naar ons oordeel is de samengevatte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2011 van Stichting Vlakglas Recycling Nederland en in overeenstemming met de grondslagen zoals beschreven inde toelichting van de gecontroleerde jaarrekening Rotterdam, 4 juni 2012 KPMG Accountants N.V. A. Terlouw RA 22 23

13 Vlakglas inzamelen en recyclen Het alternatief voor de storthoop

Inhoud. 1 Profiel: wat doen we en wie zijn we? 3. 2 Doelen en prestaties Baten Lasten Balans 14. Contact 15

Inhoud. 1 Profiel: wat doen we en wie zijn we? 3. 2 Doelen en prestaties Baten Lasten Balans 14. Contact 15 Jaarverslag 2012 1 Inhoud 1 Profiel: wat doen we en wie zijn we? 3 1.1 Medewerkers 3 1.2 Bestuur 3 1.3 Partners in logistiek en verwerking 3 1.4 Ondersteuners 3 1.5 Bekostiging: de verwijderingsbijdrage

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Profiel Vlakglas Recycling Nederland. Deel II Vlakglas Recycling Nederland in 2010. Deel III Over vlakglasrecycling. 1.

Inhoud. Deel I Profiel Vlakglas Recycling Nederland. Deel II Vlakglas Recycling Nederland in 2010. Deel III Over vlakglasrecycling. 1. Jaarverslag 2010 1 2 Inhoud 1. Woord vooraf 4 Deel I Profiel Vlakglas Recycling Nederland 2. Wie zijn we en wat doen we? 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Partners in logistiek en verwerking 5 2.3 Doelstellingen 6 3.

Nadere informatie

Jaarverslag vlakglas. Vlakglaskringloop. holglas. isolatie

Jaarverslag vlakglas. Vlakglaskringloop. holglas. isolatie Jaarverslag 2013 vlakglas Vlakglaskringloop holglas isolatie 1 Inhoud 1 Profiel: wat doen we en wie zijn we? (B1.1) 3 1.1 Medewerkers 3 1.2 Bestuur 3 1.3 Partners in logistiek en verwerking 3 1.4 Ondersteuners

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Vlakglas Recycling Nederland Jaarverslag

Jaarverslag 2015 Vlakglas Recycling Nederland Jaarverslag Jaarverslag 2015 1 Inhoud 1 Profiel: wat doen we en wie zijn we? (B1.1) 3 1.1 Medewerkers 3 1.2 Bestuur 3 1.3 Partners in logistiek en verwerking 3 1.4 Ondersteuners 3 1.5 Bekostiging: de verwijderingsbijdrage

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Vlakglas Recycling Nederland Jaarverslag

Jaarverslag 2016 Vlakglas Recycling Nederland Jaarverslag Jaarverslag 2016 1 Inhoud 1 Profiel: wat doen we en wie zijn we? 3 1.1 Medewerkers 3 1.2 Bestuur 3 1.3 Partners in logistiek en verwerking 3 1.4 Ondersteuners 3 1.5 Bekostiging: de recyclingbijdrage 4

Nadere informatie

Inzameling en verwerking van vlakglas

Inzameling en verwerking van vlakglas Inzameling en verwerking van vlakglas Vlaanderen gebruikt en verbruikt heel wat materialen, grondstoffen en energie. In tijden van toenemende schaarste dringt de vraag zich op hoe we ze zo efficiënt mogelijk

Nadere informatie

Gescheiden inzamelen van vlakglas voor een circulaire economie.

Gescheiden inzamelen van vlakglas voor een circulaire economie. Gescheiden inzamelen van vlakglas voor een circulaire economie www.vlakglasrecycling.nl Glas in alle aspecten duurzaam Agenda - Isolatie: effect glasisolatie op energierekening - Veiligheid: doorval- en

Nadere informatie

Jaarverslag 2017 Vlakglas Recycling Nederland Jaarverslag

Jaarverslag 2017 Vlakglas Recycling Nederland Jaarverslag Jaarverslag 2017 1 Inhoud 1 Profiel: wat doen we en wie zijn we? 3 1.1 Medewerkers 3 1.2 Bestuur 3 1.3 Partners in logistiek en verwerking 3 1.4 Ondersteuners 3 1.5 Bekostiging: de recyclingbijdrage 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2014

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2014 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2014 Ben Evers: Ik neem trots en tevreden afscheid Vlakglas Recycling Nederland ontvangt

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland april 2010

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland april 2010 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland april 2010 Ben Evers: Meer vlakglasafval door toename kosten- en milieubesef Wat gebeurt

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 220 producenten

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 260 producenten

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 220 producenten

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed) verenigt

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2011

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2011 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2011 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektrische Huishoudelijke Apparaten h/o Stichting Witgoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Huishoudelijke Elektrische Apparaten (Stichting Witgoed)

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 270 producenten

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Nederlandse Stichting voor Psychotechniek Rijnkade HD Arnhem. Rapport inzake de verkorte jaarrekening 2017

Nederlandse Stichting voor Psychotechniek Rijnkade HD Arnhem. Rapport inzake de verkorte jaarrekening 2017 Rijnkade 88 6811 HD Arnhem Rapport inzake de verkorte jaarrekening 2017 te Arnhem Balans per 31 december 2017 (na resultaatbestemming) ACTIVA 31 dec. 2017 31 dec. 2016 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2013

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2013 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2013 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 210 producenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland februari 2012

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland februari 2012 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland februari 2012 Ben Evers: Optimistisch het jaar in Vlakglas Recycling Nederland wint Lean

Nadere informatie

Stichting Metalektro Recycling. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting Metalektro Recycling. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting Metalektro Recycling Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting Metalektro Recycling (SMR) verenigt ruim 660 producenten en importeurs van consumentenapparatuur: naai-, brei-, borduur-

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK

OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK OVEREENKOMST INZAMELPUNT MILIEUPARK DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland gevestigd en kantoorhoudende aan 2781 RP, Zilverstraat 69 te Zoetermeer, hierna te noemen VRN, te dezen

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 340 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013

PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 PUBLICATIE VERSLAG JAARREKENING 2013 STICHTING KENNISINSTITUUT DUURZAAM VERPAKKEN, 4 JUNI 2014 DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Financieel Jaarverslag 1 Directie/Bestuursverslag 2 2 Analyse van het resultaat 4

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2010

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2010 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2010 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 350 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland december 2009

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland december 2009 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland december 2009 Ben Evers: 2009 is topjaar! Lever vlakglasafval schoon in! Bijzondere oplossing

Nadere informatie

Stichting Metalektro Recycling. Publieksversie jaarverslag 2012

Stichting Metalektro Recycling. Publieksversie jaarverslag 2012 Stichting Metalektro Recycling Publieksversie jaarverslag 2012 Inleiding De Stichting Metalektro Recycling (SMR) verenigt ruim 660 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: naai-, brei-,

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2014 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2014 Inleiding Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 450 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Spaarlampen Led-lampen,

Nadere informatie

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren (SVCV) verenigt ruim 70 producenten en importeurs van de volgende productgroepen:

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

± < > < < < > > < > > < < < > > < > > < < < > < > < >= < >= < >= < >= < >= < >= . Periode . < 20,0 15,0 Solvabiliteit 2,4 2,2 Rentedekkingsgraad percentage 10,0 5,0 ratio

Nadere informatie

Stichting Metalektro Recycling. Publieksversie jaarverslag 2008

Stichting Metalektro Recycling. Publieksversie jaarverslag 2008 Stichting Metalektro Recycling Publieksversie jaarverslag 2008 Inleiding De Stichting Metalektro Recycling (SMR) verenigt ruim 800 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: naai-, brei-,

Nadere informatie

Wij zijn klaar voor de toekomst

Wij zijn klaar voor de toekomst Nieuw sbr ie f Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland Ben Evers: februari 2009 Wij zijn klaar voor de toekomst Verlenging regeling verwijderingsbijdrage

Nadere informatie

VLAKGLAS A C C E P T A T I E V O O R W A A R D E N 1. ALGEMEEN

VLAKGLAS A C C E P T A T I E V O O R W A A R D E N 1. ALGEMEEN A C C E P T A T I E V O O R W A A R D E N VLAKGLAS 1. ALGEMEEN 1.1 Dit document is gericht aan alle inzamelaars/transporteurs en ontdoeners van glas, die glas leveren aan Maltha Groep BV 1, hierna te noemen

Nadere informatie

De overeenkomst over de recyclingbijdrage voor vlakglas 1 januari 2016 tot en met 31 december De ondergetekenden,

De overeenkomst over de recyclingbijdrage voor vlakglas 1 januari 2016 tot en met 31 december De ondergetekenden, De overeenkomst over de recyclingbijdrage voor vlakglas 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 De ondergetekenden, - De vereniging Bouwend Nederland, mede namens de producenten en importeurs van vlakglas

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL Postbus 672 3900 AR VERKORTE JAARREKENING 2015 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen 88.638 94.266 Inventaris 22.348

Nadere informatie

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting LightRec Nederland. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting LightRec Nederland Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting LightRec Nederland verenigt ruim 350 producenten en importeurs van de volgende productgroepen: TL-buizen Gasontladingslampen

Nadere informatie

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen (SVEG) verenigt ruim 160 producenten en importeurs van de

Nadere informatie

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2009

Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed. Publieksversie jaarverslag 2009 Stichting Verwerking Elektronische Apparaten h/o Stichting Bruingoed Publieksversie jaarverslag 2009 Inleiding De Stichting Verwerking Elektronische Apparaten (Stichting Bruingoed) verenigt ruim 260 producenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland september 2010

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland september 2010 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland september 2010 Ben Evers: Economisch dal? Niet voor Vlakglas Recycling Nederland Administratie

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET INNEMEN VAN VLAKGLAS

OVEREENKOMST VOOR HET INNEMEN VAN VLAKGLAS OVEREENKOMST VOOR HET INNEMEN VAN VLAKGLAS DE ONDERGETEKENDEN: 1. De Stichting Vlakglas Recycling Nederland gevestigd en kantoorhoudende aan 2718 RP, Zilverstraat 69 te Zoetermeer, hierna te noemen VRN,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2011

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2011 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2011 Ben Evers: Maatregelen overheid dragen bij aan duurzame bouwbranche Uw vlakglascontainer

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Extra vlakglasafval door duurzaam slopen. Eerste schip met vlakglasafval van SOPO Amsterdam naar België

Nieuwsbrief. Extra vlakglasafval door duurzaam slopen. Eerste schip met vlakglasafval van SOPO Amsterdam naar België Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland september 2009 Ben Evers: Extra vlakglasafval door duurzaam slopen Eerste schip met vlakglasafval

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland juni 2012

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland juni 2012 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland juni 2012 Ben Evers: Bouwsector moet zich richten op duurzame renovatie Vul de CO 2 -meter

Nadere informatie

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden

Voor deze afvalstoffen Batterijen, accu s Sectorplan 13: Batterijen en accu s Shredderafval dat ontstaat bij het shredderen van autobanden TEKST SECTORPLAN 52 (onderdeel LAP) Sectorplan 52 Autobanden I Afbakening Afgedankte autobanden komen vrij bij demontage van autowrakken en bij onderhoud en reparatie van auto s en aanhangwagens. Dit sectorplan

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer KvK: 41035845 Datum: 13 augustus 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring 4 Financiële positie 5 Bespreking van de resultaten 6 Jaarstukken

Nadere informatie

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen

Vorderingen Overige vorderingen Liquide middelen JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2016 31 december 2015 Activa Financiële vaste activa Converteerbare preferente en extra te verkrijgen

Nadere informatie

Financiële vaste activa Aandelen en participatiebewijzen Obligaties

Financiële vaste activa Aandelen en participatiebewijzen Obligaties JAARREKENING 2018 BALANS PER 31 DECEMBER (na resultaatbestemming) (in duizenden euro s) 31 december 2018 31 december 2017 Activa Financiële vaste activa Aandelen en participatiebewijzen 244.139 268.895

Nadere informatie

De toekomst is dichterbij dan je denkt

De toekomst is dichterbij dan je denkt Duurzaamheid begint bij jezelf Wij stellen ambitieuze doelen voor een duurzame toekomst. Wij streven ernaar om een zo duurzaam mogelijk assortiment aan te kunnen bieden. Wij geloven in een productieketen

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2015 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste

Nadere informatie

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Overlopende activa Balans per 31 december 2017 na resultaatbestemming 31-12-2017 31-12-2016 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 275.822 331.720 Financiële vaste activa 89.572.947 83.960.204 Vlottende activa Vorderingen

Nadere informatie

Autoglas: wel óf geen vlakglas? Ben Evers: Rozenburg: Waar komt al dat vlakglas toch vandaan? 141 woningen goed voor afvoer 28 ton vlakglas

Autoglas: wel óf geen vlakglas? Ben Evers: Rozenburg: Waar komt al dat vlakglas toch vandaan? 141 woningen goed voor afvoer 28 ton vlakglas Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland januari 2008 TUSSEN TWEE HAAKJES pag 3 Autoglas: wel óf geen vlakglas? VOORWOORD pag 2 Ben Evers: Waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2018

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2018 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2018 Raad van State: verleende ontheffingen afdracht recyclingbijdrage vlakglas onterecht Verlaging recyclingbijdrage

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Financiële beleggingen Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen

Financiële beleggingen Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Balans per 31 december 2017 na resultaatbestemming 31-12-2017 31-12-2016 Activa Vaste activa Financiële beleggingen 47.393.176 46.794.340 Vlottende activa Vorderingen 205.551 0 Overlopende activa 26.270

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer PBAVP63026 Besluit op uw mededeling in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

Onderwerp Zaaknummer PBAVP63026 Besluit op uw mededeling in het kader van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton Uitvoering Afvalbeheer wordt uitnevnfirrt in SenterA/ovem Stichting Duurzaam Verpakkingsglas t.a.v. de heer R.A.P. van Notten judana van Stobogfean 3 Postbus 38.-o- r,^ A1, i 4286 ZG Almkerk ÏÏ&^u 2509AC

Nadere informatie

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht

ketenanalyse afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht afvalverwijdering BESIX - OVT Utrecht BESIX Nederland Branch 11 april 2013 CONCEPT rapportage - 1-11 april 2013 Documenttitel afvalverwijdering BESIX OVT Utrecht Verkorte documenttitel Status CONCEPT rapport

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 242 23 januari 2013 Kennisgeving van het algemeen verbindend verklaren van de Overeenkomst inzake de verwijderingsbijdrage

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2016

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2016 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2016 Vlakglas Recycling certificeert inzamelpunten Algemeen verbindend verklaring verlengd Hein komt, Hein

Nadere informatie

Handboek vlakglasrecycling voor inzamelpunten

Handboek vlakglasrecycling voor inzamelpunten Handboek vlakglasrecycling voor inzamelpunten Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Praktische informatie en procedures 4 1. Containers 4 1.1 Containerwijzigingen doorgeven 4 1.1.1 Containerwijzigingen doorgeven

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2011

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2011 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2011 Ben Evers: Recordgewicht aan vlakglas ingezameld in 2010 Belastingvoordeel voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Ons belang Vereniging voor eigenwoningbezit

Jaarverslag 2016 Ons belang Vereniging voor eigenwoningbezit Jaarverslag 2016 Bericht van het bestuur Geachte leden, In voorgaande jaarverslagen werd steeds ingegaan op de positie van de banken, de rente-ontwikkeling en de huizenmarkt. Over het jaar 2016 doet het

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland mei 2009

Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland mei 2009 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland mei 2009 Ben Evers: Structuur inzameling bestand tegen recessie Feestelijke contractondertekening

Nadere informatie

sectorplan 15 Wit- en bruingoed

sectorplan 15 Wit- en bruingoed sectorplan Wit- en bruingoed 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Elektrische en elektronische apparaten 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens en bedrijven 3. Aanbod in 2000 (in Nederland)

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Bomenbond Rijnland. gevestigd te Leiden. Jaarrekening 2016

Bomenbond Rijnland. gevestigd te Leiden. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer Kamer van Koophandel: 40448434 Datum: Opgesteld door: 7 maart 2017 Jan Verbooy RB Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016

Stichting Dierenambulance gevestigd te Harderwijk. Jaarrekening 2016 Jaarrekening 2016 Nummer KvK: 41035845 Datum: 8 mei 2017 J. F. van Sloten Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring van de accountant 4 Financiële positie 5 Bespreking

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Waterpas. d.d. 15 Februari 2013

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Waterpas. d.d. 15 Februari 2013 FINANCIEEL VERSLAG 2012 d.d. 15 Februari 2013 INHOUDSOPGAVE 2 Algemeen Profiel 3 Bestuur 3 Financiering 3 Jaarverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 2 juni 2009 Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Samenvatting: Voorgesteld wordt om vóór 1 januari

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2015

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2015 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland maart 2015 Internationale belangstelling voor Nederlandse vlakglasrecycling Vlakglas in Bouwbesluit Nieuwe beglazing

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Overige reserves

Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Overige reserves Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Het bestuursverslag ligt ten kantore van de fondsbeheerder Jaarrekening Pagina Balans 3 Staat van baten en lasten 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting op de

Nadere informatie

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van de door u bestuurde stichting.

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2012 van de door u bestuurde stichting. Ruimzichtlaan 8 7335 CP Apeldoorn m 06 2480 8705 e a.hofman@cijfermeester.nl www.cijfermeester.nl BTW nr. NL 1823 22 920 B01 T.a.v. het bestuur Archimedesstraat 12 7316 KK APELDOORN Apeldoorn, 20 december

Nadere informatie

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2015

Stichting Moskee El Islam. gevestigd te Den Haag. Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2015 Nummer Kamer van Koophandel: 41153174 Datum: 27 september 2016 Aantal exemplaren: 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1

JAARREKENING Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening pag. 1 JAARREKENING 2015 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2015 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2015 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014

EHTA. Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden. Financieel verslag 2014 EHTA Eerste Hulp Thuis Administratie Oprichter Els Hergaarden Financieel verslag 2014 Zwolle, mei 2015 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Oprichting... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Bestuur... 3 2. Begroting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2015

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2015 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland oktober 2015 Vlakglas Recycling Nederland: Branchewinnaar Succes Award Vlakglascontainer huren? Let op de volgende

Nadere informatie

Campagneteksten glas en papier

Campagneteksten glas en papier Campagneteksten glas en papier Voor de glas-en-papier-campagne zijn twee uitgewerkte campagneteksten geschreven in de vorm van: DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER GLAS DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER PAPIER Deze

Nadere informatie

Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Milieu, hergebruik en. duurzaamheid van het profiel D&P vmbo beroepsgericht

Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Milieu, hergebruik en. duurzaamheid van het profiel D&P vmbo beroepsgericht Vakinhoudelijke uitwerking Keuzevak Milieu, hergebruik en duurzaamheid van het profiel D&P vmbo beroepsgericht Deze vakinhoudelijke uitwerking is ontwikkeld door het Redactieteam van de Schooleamenbank

Nadere informatie

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland december 2010

Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland december 2010 Nieuwsbrief Deze nieuwsbrief is een regelmatig verschijnende uitgave van Stichting Vlakglas Recycling Nederland december 2010 Ben Evers: Vlakglasbranche neemt eigen verantwoordelijkheid 160.000 kilo vlakglas

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens,

Gescheiden ingezameld afval van huishoudens, Indicator 24 juli 2018 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. De fractie gescheiden ingezameld

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 5 Staten van baten & lasten over 2012 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2015

Nadere informatie

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2012

Stichting Voedselbank voor Oss en Omgeving Financieel jaaroverzicht over 2012 Financieel jaaroverzicht over 2012 Nuland, 17 juni 2013 Geacht Bestuur van de, Bijgaand ontvangt u de jaarrekening van de betreffende het boekjaar 2012, Tot het geven van een nadere toelichting zijn wij,

Nadere informatie