al es heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "al es heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013"

Transcriptie

1 alles heeft waarde. Duurzaamheidverslag 2013

2 Inhoudsopgave Voorwoord 04 Alles heeft waarde 06 MVO doe je samen 12 Dicht bij de samenleving, midden in de lokale markt 16 Meervoudige waardecreatie in de circulaire economie 18 Veilig en gezond werken 20 Lean and Green Virol Duurzaamheidverslag

3 Voorwoord Met trots mag ik u namens Virol en haar dochterondernemingen het eerste duurzaamheidverslag aanbieden. Door middel van ons duurzaamheidverslag brengen wij u voortaan ieder jaar gedetailleerder op de hoogte van onze ambities met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap. Omdat het onze overtuiging is dat alles waarde heeft, zetten we ons per definitie in voor meervoudige waardecreatie. Hierbij zoeken we bewust verbinding met ketenpartners en onze stakeholders. Van deze laatstgenoemde zijn onze klanten zeer belangrijk. Zij geven ons de inspiratie om in de transitie van afval naar grondstof letterlijk het uiterste er uit te halen. In dit verslag over het jaar 2013 geven wij u een algemene indruk over de wijze waarop wij invulling geven aan onze bedrijfsactiviteiten. Namens ons familiebedrijf wens ik u veel leesplezier! Henk Bos Algemeen Directeur 04 Virol Duurzaamheidverslag

4 alles heeft waarde. alles heeft waarde., vanuit deze overtuiging onderneemt het familiebedrijf Virol. Wij bieden innovatieve oplossingen om afval als grondstof of product terug in de markt te brengen. Het geven van zekerheid aan onze klanten zit in onze genen en vertaalt zich in onze specialismen. Meervoudige waardecreatie is onze kerncompetentie, de circulaire economie is onze realiteit. Onze ambitie en handelsgeest zetten we niet alleen in voor ónze verdere groei, maar ook voor die van onze medewerkers, stakeholders en partners. Dit is de missie van Virol! 06 Virol Duurzaamheidverslag

5 Afval of grondstof? Organisatieschema Afval bestaat uit grondstoffen, waardevolle grondstoffen die gerecycled kunnen worden tot nieuwe producten. De afgelopen jaren is er een omslag geweest van een lineaire economie, waarbij grondstoffen werden ingezet ten behoeve van producten en na gebruik werden weggegooid, naar een circulaire economie; een systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen als uitgangspunt neemt en waardecreatie in iedere schakel van het systeem nastreeft. Virol BV Reisswolf Scheemda BV 25% Reisswolf Nederland BV Virol Metaal BV Lumaro Beheer BV 50% Gero Recycling BV 50% 75% Waste Paper Trade Groep Container Transport Oldenburger BV Reisswolf Archiefopslag BV 66,67% Circulaire economie Reisswolf Digitalisering & Postscanning BV Virol biedt innovatieve oplossingen om afval als grondstof of product terug in de markt te brengen in de regio s Groningen, Friesland, Drenthe en het Duitse Emsland. Reisswolf verzorgt de vernietiging, digitalisering, postscanning en archivering van vertrouwelijke documenten en datadragers. Op de locatie in Scheemda wordt vertrouwelijk papier vernietigd en er is 40 kilometer archief opgeslagen. Waste Paper Trade (WPT) is de internationale handelspartner in oud-papier voor zowel publieke als private organisaties. WPT heeft kantoren in Nederland, Duitsland, Denemarken, Polen, Frankrijk, Kroatië en Tsjechië. GERO Recycling biedt net als Virol innovatieve oplossingen om afval als grondstof of product terug in de markt te brengen in de regio Overijssel en Flevoland. De ervaring die wij sinds 1970 hebben opgedaan, maakt ons een gedegen partner met kennis van de markt. We weten waar we over praten als het om afval gaat en maken het verschil door er op een onderscheidende manier mee om te gaan. Met ieders inzet, behouden we waardevolle grondstoffen. Daar waar afval voor anderen haar waarde verliest, geven wij deze waarde terug. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van afval. Scheiding aan de bron en het optimaal benutten van reststromen speelt daarbij een belangrijke rol. Samen met onze klanten brengen wij afvalstromen in kaart en adviseren per situatie de best passende oplossing. Hierbij staat meervoudige waardecreatie voorop. Omzet Afvalstromen * Papier ton Metaal ton Kunststof, hout, ton bedrijfsafval Overige stromen * Virol werkt samen met ketenpartners. Bovengenoemde volumes zijn exclusief volumes die via ketenpartners worden ingezameld. Marius Oldenburger Virol is onder leiding van mijn vader sterk gegroeid zonder er echter bewust aan te werken. Hij zag het meer als beloning voor het feit dat er hard werd gewerkt. 08 Virol Duurzaamheidverslag

6 Virol wil in de transitiemarkt van afval naar grondstof het meest succesvolle Dit is de visie van Virol! Familiebedrijf familiebedrijf van Noord Nederland zijn. Onze identiteit kenmerkt zich door duurzame samenwerking in de branche te stimuleren en elkaar het ketenvoordeel te gunnen. Als professionele organisatie bieden wij onze klanten kwaliteit, nu en in de toekomst Als specialist in de afvalbranche werken wij uitsluitend samen met door ons geselecteerde partners. Op deze manier staan we garant voor een duurzame verwerking van afvalstromen. De kwaliteit van onze dienstverlening wordt gewaarborgd door het uitgebreid opgezette managementsysteem. Dit systeem is gecertificeerd volgens de internationale standaarden ISO 9001 en en wordt jaarlijks getoetst. Certficaten ISO 9001 ISO OPK MRF CA+ NAID MVO Prestatieladder Een belangrijk onderdeel binnen de MVO prestatieladder is de structurele dialoog met stakeholders. Stakeholders zoals onze klanten, medewerkers en omwonenden hebben invloed op ons MVO beleid. Voorafgaand aan de certificering zijn er interviews afgenomen met stakeholders. In totaal hebben ruim 400 stakeholders aangegeven wat zij belangrijk vinden in ons MVO beleid. Dit heeft het MVO beleid mede gevormd. Zo heeft de stakeholder klanten aangegeven dat zij inzicht willen hebben in de duurzame winst die ze hebben behaald door afval gescheiden in te zamelen. Dit inzicht geven wij nu, door CO 2 certificaten aan klanten te overhandigen. Wij gaan graag met onze stakeholders in gesprek, luisteren naar hun op- of aanmerkingen en zoeken naar verbeteringen of oplossingen. Virol staat voor In Nederland is ongeveer twee derde van alle bedrijven een familiebedrijf. Familiebedrijven zijn goed voor bijna 50% van het BNP en 40% van de werkgelegenheid. Virol beseft dat een familiebedrijf een belangrijke maatschappelijke en economische functie heeft. Naast dat een familiebedrijf zorgt voor werkgelegenheid en innovatie, is het ook belangrijk voor haar omgeving. Denk hierbij aan sponsoring van plaatselijke verenigingen. Dit besef werd bevestigd doordat Virol winnaar werd van de Ondernemersprijs Oost-Groningen. Voor deze prijs zijn verschillende bedrijven uit Oost-Groningen beoordeeld op ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid, innovatie, financiële zaken en algemene betekenis voor de regio. Het totaalbeeld van Virol heeft geresulteerd in een unanieme beslissing van de jury. De jury: De compleetheid van hun dienstenpakket, de innovatiebereidheid, de nationale en internationale positionering en hun maatschappelijke betrokkenheid hebben een doorslaggevende rol gespeeld. Jan Lucas Oldenburger De historie van Virol is onlosmakelijk verbonden met die van Oost-Groningen doordat het sinds 1870 het hart is van de productie van karton. Mijn vader zag in 1970 de kans en startte het recyclingbedrijf Virol. Zijn visie heeft de basis gevormd voor waar we nu staan met Virol. Door onze passie voor ondernemen en kennis van de markt, zijn we inmiddels uitgegroeid tot een recyclingbedrijf met vestigingen in Scheemda, Winschoten, Staphorst en diverse buitenlandse locaties. Als ondernemer ben je trots op de fantastische groep mensen waarmee je samen de ambitie om te groeien realiseert. Ook de gemeente Oldambt heeft Virol de ruimte gegeven om haar ambitie en groei waar te maken. Dit bij elkaar opgeteld geeft ons de inspiratie om het nog beter te doen! Naast de behaalde certificaten heeft Virol erkenningen van verschillende brancheorganisaties ontvangen. Wij hechten hier veel waarde aan omdat ze onze kwaliteit onderschrijven in betrouwbaarheid, milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Ook voor onze medewerkers is het een mogelijkheid én een stimulans om mee te denken, waardoor processen steeds beter ingericht worden. In alle lagen van ons bedrijf worden acties uitgevoerd om de balans tussen het menselijk welzijn People, ecologische randvoorwaarden Planet en de economische effecten Profit te waarborgen en te verankeren. Door op deze manier naar onszelf en de wereld om ons heen te kijken, zijn wij in 2013 gecertificeerd op de MVO Prestatieladder. In dit verslag laten wij u zien hoe wij hier concreet invulling aan geven. 1 Klanttevredenheid Wij streven er naar de klantverwachting te overtreffen. 2 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Wij zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering en handelen hier naar. 3 Handelsgeest en ondernemersmentaliteit Wij zijn creatief, verbindend, onderscheidend in kwaliteit en denken in oplossingen. 4 No-nonsense communicatie Wij zorgen voor duidelijkheid en transparantie voor samenwerkingspartners. 5 Jarenlange ervaring in de markt Onze organisatie en dienstverlening is betrouwbaar, duurzaam en gestructureerd. 6 Een persoonlijke en vertrouwde aanpak Wij hechten veel waarde aan korte lijnen, loyaliteit en snel beslissen. 7 Innovatie Vooruitstrevend varen we onze eigen koers. 10 Virol Duurzaamheidverslag

7 MVO doe je samen Van grote invloed op ons succes zijn onze medewerkers, ook voor het succes van ons MVO beleid. Binnen Virol is een MVO klankbordgroep opgericht. Met deze personeelsvertegenwoordiging worden specifieke MVO onderwerpen besproken. De zienswijze van onze medewerkers wordt hierdoor gevormd en het dient als input voor beleidsbeslissingen. Zo wordt iedereen op een heldere wijze betrokken bij de totstandkoming maar ook de uitvoering van ons MVO beleid. Dit leidt tot levendige, interactieve sessies waarin naast begrip tussen de afdelingen ook veel inzicht in de diverse processen wordt verkregen. 12 Virol Duurzaamheidverslag

8 Henk Bos De mening van onze medewerkers is voor ons erg belangrijk. Naast de reguliere werkoverleggen zijn er frequent overleggen met de klankbordgroep waarin onze collega s hun mening, verbeteringen en oplossingen kunnen aandragen. Personeelsbestand 2013 Aantal medewerkers 167 Contractanten 83% Stagiaires 5% Gemiddelde leeftijd medewerkers 38,64 Arbeidsduur 0-2 jaar jaar jaar 40 > 15 jaar 20 Voor elkaar en met elkaar We hechten veel waarde aan communicatie met onze medewerkers. Om iedereen op de hoogte te houden communiceren wij het laatste nieuws via televisieschermen in de kantines en in ons personeelsblad. We beschikken over een intranetsysteem waarop naast het laatste nieuws en ontwikkelingen met betrekking tot de organisatie, medewerkers ook persoonlijke toegang hebben tot specifieke informatie over het bedrijf en hun afdeling. Denk hierbij aan onder andere notulen van vergaderingen, handleidingen en aanvraagformulieren. Zowel op het werk als thuis kan er ingelogd worden op het intranet. Voor de medewerkers zonder computer staat een internetzuil in de kantines. De personeelsvereniging organiseert regelmatig een feestavond of familiedag. Scholing Het is vanzelfsprekend dat onze organisatie investeert in haar medewerkers. Wij geloven dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in het werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Met dit uitgangspunt heeft Virol medewerkers een Talenten Motivatie Assessment (TMA) uit laten voeren. Met de TMA worden iemands drijfveren en talenten, potentieel en ontwikkelingsmogelijkheden uitvoerig in kaart gebracht. De TMA is ingezet bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers, interne sollicitaties en bij het kijken naar doorgroeimogelijkheden voor medewerkers binnen de organisatie. Trainingen, cursussen en opleidingen Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om opleidingen en cursussen te volgen en stimuleren dit. Voor nieuwe medewerkers is er een speciaal introductieprogramma. Een greep uit de gevolgde opleidingen en cusussen in 2013 Duits BHV Chauffeursdag in het kader van de code vakbekwaamheid Effectief leidinggeven Middle management Persoonlijke effectiviteit Heftruckcertificaat Aantal cursisten 75% in % in 2012 Ieder jaar doen teams van Virol mee met diverse sportevenementen, zoals de Run van Winschoten. 14 Virol Duurzaamheidverslag

9 Virol hecht veel waarde aan maatschappelijk belang en helpt concreet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg. In 2013 zijn er 21 medewerkers voor werkervaringsplekken en via het sociaal werkvoorzieningschap ingezet. Zij zijn werkzaam als bijrijders op onze vrachtwagens, voor de sortering van kunststoffen en voor het scannen van archieven. Hiervan is al 20% doorgestroomd naar een reguliere functie! Ed Scherbeyn, algemeen directeur van Synergon, de sociale werkvoorziening van de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde Wij zijn erg content met de samenwerking met Virol. Het primaire doel van Synergon is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden in een zo regulier mogelijke werkomgeving. Virol biedt onze mensen die kans door werkervaringsplaatsen aan te bieden en te investeren in de begeleiding van onze mensen. De door hun opgedane werkervaring verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt en vergroot de kans op een reguliere arbeidsplaats. Goede doelen Ook goede doelen kunnen regelmatig op onze steun rekenen, onder andere door de jaarlijkse Snipperdag van Reisswolf. Bedrijven en particulieren kunnen tijdens deze dag gratis hun archieven brengen waarbij wij een deel van de opbrengst schenken aan een goed doel. In 2013 is er maar liefst kg vertrouwelijk papier ingeleverd. Dit resulteerde in een donatie aan Stichting Nationale Boomfeestdag. Commercieel directeur Freerk Potze overhandigde de cheque aan Helga van Leur, ambassadrice van de Stichting Nationale Boomfeestdag. Erkend leerbedrijf Als erkend leerbedrijf bieden wij stagiaires de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen. In 2013 waren er in totaal 8 stagiaires werkzaam op de afdelingen administratie, boekhouding, ICT en in de productie. Maatschappelijke doelen Dicht bij de samenleving, midden in de lokale markt Vanuit de gedachte dat Virol haar bestaansrecht mede aan de regio te danken heeft, wordt de band met de omgeving van oudsher als belangrijk ervaren. Virol doet graag wat terug voor de omgeving en sponsort daarom lokale en regionale initiatieven. Denk hierbij aan diverse sportverenigingen, culturele evenementen in de regio en de Truckrun waarbij Virol werknemers en materiaal inzet om mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking een geweldige dag te bezorgen. Ook hebben wij in 2013 op eigen initiatief op het industrieterrein waar Virol gehuisvest is, geïnvesteerd in een glasvezelnetwerk waardoor de snelheid van het internet aanzienlijk is verbeterd; dit komt ons, onze klanten alsook onze omgeving ten goede. Tevens zijn wij actief lid van vele initiatieven, zoals de Compagnons van Zuid en Oost Groningen, Stadspartners, diverse bedrijvenverenigingen en Stichting OTP. Freerk Potze Wij bieden langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en jongeren duurzaam perspectief door ze een werkervaringplek, leer- of stageplaats aan te bieden. De kans op het vinden van een reguliere baan op de arbeidsmarkt vergroot door het opdoen van kennis en werkervaring, daar draagt Virol graag aan bij. Als bedrijf zijn wij aangesloten bij Stadspartners, een uniek initiatief van bedrijven en instellingen, die er allemaal op deze manier over denken en zich samen inzetten voor en invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. 16 Virol Duurzaamheidverslag

10 Van afval naar grondstof en meervoudige waardecreatie gaan prima samen! Meervoudige waardecreatie zorgt voor een positieve impact op bedrijven, de maatschappij en de ecologie. Een goed voorbeeld hiervan is onze samenwerking met scholen en verenigingen uit de regio. Door vrachtwagens met chauffeurs beschikbaar te stellen, kunnen scholen en verenigingen oud-papier van huishoudens inzamelen. Iedereen is hier bij gebaat, wij ontvangen het oud-papier waarvoor wij de verenigingen een financiële vergoeding betalen. Het milieu is er bij gebaat doordat bij huishoudens het restafval verminderd wordt en het scheidingsgedrag gestimuleerd wordt. Het ingezamelde oud-papier wordt tenslotte ingezet als grondstof voor nieuw papier. Om het bewustzijn van de terugwinning van grondstoffen in de circulaire economie te vergroten, bieden wij onze klanten ondermeer de afvalscan en de Recycle Bin aan. Dit creëert inzicht in zowel de interne als externe processen en optimaliseert en stimuleert het voorkomen, scheiden en opnieuw benutten van afvalstromen. Recycle Bin Scheiding aan de bron van de diverse afvalstoffen speelt een belangrijke rol, de Recycle Bin speelt daar handig op in. Met de strak vormgegeven Recycle Bin kunnen verschillende afvalstromen op kantoor of andere werkplekken gescheiden worden ingezameld. De Recycle Bin vergroot de bewustwording bij medewerkers van aanwezige afvalstromen en draagt bij aan een optimale scheiding. Logistiek zonder papier Om afval over landgrenzen te mogen transporteren is het nodig diverse documenten in papiervorm mee te vervoeren. Logistiek zonder papier heeft een systeem ontwikkeld om afval papierloos te mogen transporteren. Het programma genaamd LoadIt kan per GPRS, GSM en internet de documentatie digitaal verwerken. Na de goedkeuring in Nederland is er een pilotproject voor grensoverschrijdende afvaltransporten tussen Nederland en Duitsland gestart. Wij nemen deel aan dit internationale pilotproject. Klaas Dirk Hilgenga, Manager Logistiek bij WPT Een deel van onze transporten zijn grensoverschrijdend. Het programma maakt het administratieve gedeelte voor de transportbedrijven veel gemakkelijker. Naast de normale transportbegeleidende documenten is het zogenaamde Bijlage 7 document verplicht bij grensoverschrijdend transport van Groene lijst afval. Veel van de daarin opgenomen informatie over de leverancier en ontvanger van het transport is niet voor iedereen relevant. Door het ontwikkelde programma krijgt iedere partij enkel de voor hun benodigde informatie te zien, dat vereenvoudigt de totaalafwikkeling aanzienlijk en geeft ons als handelsonderneming ook de noodzakelijke privacy. Meervoudige waardecreatie in de circulaire economie Duurzaam hygiënepapier In 2013 zijn wij een samenwerking aangegaan met Papierfabriek Van Houten en Ological, waardoor klanten het aan ons aangeboden vertrouwelijk papier terug krijgen als hygiënepapier. Het vertrouwelijk papier wordt beveiligd ingezameld en volgens de strengste veiligheidsnormen vernietigd op onze gesloten locatie. Vervolgens wordt er van het vernietigde papier hygiënepapier gemaakt, genaamd Satino Black. Met Satino Black ontvangen onze klanten het meest duurzame hygiënepapier ter wereld. 18 Virol Duurzaamheidverslag

11 Een veilige werkomgeving en goed werkend materieel en arbeidsmiddelen staan voorop bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Om de veiligheid te waarborgen en bedrijfsongevallen te voorkomen staat dit onderwerp bovenaan de agenda in diverse werkoverleggen en houden wij regelmatig inspecties. Dit vergroot het veiligheidsbewustzijn en houdt de discussie rondom veilig werken levend. Veiligheidsrisico s We zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op onze omgeving en de veiligheidsrisico s die dit met zich meebrengt. Deze risico s minimaliseren wij door onze chauffeurs en bijrijders op te leiden en ons wagenpark te voorzien van hulpmiddelen die de veiligheid vergroten. Naast de boordcamera s en de aanwezige dodehoekspiegels, zorgen we ook voor extra zichtbaarheid door middel van verlichting en akoestische waarschuwingssignalen. Minimaal eenmaal per jaar krijgen onze chauffeurs en bijrijders bijscholing waarin veiligheid een grote rol speelt. Vezuim en ongevallen 2013 Verzuimpercentage 3,17% Bedrijfsongevallen 4 Ongevallen met letsel 3 Nieuwe technologieën Virol maakt gebruik van nieuwe technologieën waaronder EURO 6 trucks. De auto s zijn volledig uitgerust met onder ander een Stop-and-Go systeem, led-flitsers in de grill voor de veiligheid van het overige wegverkeer en een nieuw type boordcomputer. Deze nieuwe boordcomputer kan gekoppeld worden aan de tachograaf die de snelheid van het voertuig meet en vastlegt, daardoor kunnen er rapportages worden gemaakt die inzicht geven in bijvoorbeeld rijgedrag. Een ander voordeel is dat met dit systeem de mogelijkheid bestaat om de begeleidingsbrief volledig digitaal te gebruiken; hierdoor kan er sneller en makkelijker gewerkt worden, daarnaast scheelt het ook hier weer veel papier. Bij de keuze van ons wagenpark worden onze chauffeurs nauw betrokken. Zij maken tenslotte dagelijks gebruik van deze trucks. Er is gekeken naar aspecten als veiligheid, kwaliteit, ergonomie en gebruiksvriendelijkheid. Meldingsplichtige ongevallen 0 Veilig en gezond werken 20 Virol Duurzaamheidverslag

12 In 2013 hebben wij de Lean & Green Award behaald! Onze doelstelling: 20% CO 2 -reductie op ons wagenpark vóór Doelstelling Om de doelstelling 20% CO 2 -reductie op ons wagenpark vóór 2017 te halen hebben wij enkele maatregelen genomen, waaronder Real-time route optimalisatie. Daarnaast hebben onze chauffeurs de cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd en dragen ook vrij eenvoudige maatregelen, zoals frequente bandenspanningmeting, bij aan het behalen van de doelstelling. Om het milieu minder te belasten zijn wij in 2013 gestart met het verladen, van een deel van onze afzet, via schepen. Ten opzichte van het reguliere transport per truck wordt op deze manier circa 40% minder CO 2 uitgestoten. Een spectaculaire reductie waarmee we ons streven naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering kracht bij zetten. Ons streven voor 2014 is om zoveel mogelijk gebruik te maken van verlading via binnenvaart zodat wij onze activiteiten op een nog maatschappelijk verantwoorder wijze kunnen uitvoeren. Rutgert Oldenburger Ons nieuwe bedrijfsterrein aan het Winschoterdiep biedt mogelijkheden voor een duurzame en efficiënte wijze van transport. Een groot deel van het materieel kan op de nieuwe locatie per schip worden vervoerd. Één schip wordt geladen met ongeveer ton ijzer wat gelijk staat aan ruim 50 vrachtauto s. Energiebesparingplan en uitstoot In 2013 is onderzoek gedaan naar de energiebesparende mogelijkheden binnen onze organisatie. Alle energieverbruikers zijn geïnventariseerd en geanalyseerd om inzichtelijk te krijgen wat hiervan het aandeel in het totale energieverbruik van Virol is. Dit onderzoek heeft de bewustwording vergroot en een aantal verbetermogelijkheden opgeleverd. Tevens zijn we voortdurend bezig om zowel ons productieproces als ons logistieke proces kritisch te bekijken en waar mogelijk verbeteringen aan te brengen op het gebied van energieverbruik en uitstoot van CO 2. Lean and Green 22 Virol Duurzaamheidverslag

13 Heeft u suggesties op welke manier Virol bij kan dragen aan MVO? Laat het ons weten via het contactformulier op onze website Op deze manier kunt u zich ook inschrijven voor de MVO nieuwsbrief die u eenmaal per jaar op de hoogte brengt van de laatste MVO ontwikkelingen binnen Virol. Deze brochure is gedrukt op 100% gerecycled papier. Virol B.V. Haven Z.Z. 21 Postbus ZG Scheemda t +31 (0) f +31 (0) e w

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V.

Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group N.V. over backstage BACK stage In dit verslag kijken we terug op vijf jaar Duurzaam Ondernemen bij Macintosh Retail Group. We geven hierin uitleg van ons

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector

NU ZORG(EN) VOOR MORGEN. Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de Zorgsector Yvonne Knegt september 2011 Colofon Titel: NU ZORG(EN) VOOR MORGEN Schetsen voor een routekaart

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Een Bijdrage aan Duurzaamheid vanuit facilitaire optiek

Een Bijdrage aan Duurzaamheid vanuit facilitaire optiek Een Bijdrage aan Duurzaamheid vanuit facilitaire optiek 1. Voorwoord Over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Duurzaamheid wordt veel gepraat; ook in facilitaire kringen. Maar leveren facility

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop

Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop Uit het goede hout gesneden De 5 P s van De Groot Vroomshoop De Groot Vroomshoop onderneemt maatschappelijk verantwoord MVO bij De Groot Vroomshoop Wij werken al met verschillende uitgangspunten die, zonder

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie