Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvaartkrant. Ten dienste van de gemeenschap. 4 gerrit doornink draagt. 5 begraafplaats. 6 de rol van de notaris. 3 uitvaart leiders"

Transcriptie

1 Uitvaartkrant een uitgave van uitvaartvereniging de laatste eer / 2011 uitvaartvereniging in wapenveld sinds 1925 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Flessenbergerweg LK Wapenveld Telefoon (038) Verzorging van begrafenissen en crematies 3 uitvaart leiders aan het woord 4 gerrit doornink draagt voorzitters hamer over aan broer arie 5 begraafplaats wapenveld 6 de rol van de notaris na overlijden en verder 2 lidmaatschap 4 laatste wilsbeschikking 7 opbaren 7 de uitvaart verzekering Uitvaartvereniging 'De Laatste Eer' in Wapenveld Ten dienste van de gemeenschap na de positieve reacties op de uitgave van de eerste uitvaartkrant, al weer een aantal jaren geleden, vond het bestuur van uitvaartvereniging de laatste eer het tijd om nog weer eens een krant uit te geven. Uitvaartvereniging De Laatste Eer is een vereniging die niet zoveel aan de weg timmert. Achter de schermen zijn er veel activiteiten maar naar de buitenwereld is er eigenlijk alleen maar contact als er een sterfgeval is en een uitvaart moet worden geregeld. Dan is er meestal hoofdzakelijk contact met de uitvaartverzorger. Deze persoon is een specialist op het gebied van uitvaarten. Hij neemt veel praktische zorg uit handen, kent alle finesses en weet wat de wettelijke regels en voorschriften zijn. Met deze Uitvaartkrant willen we als bestuur meer bekendheid geven aan het feit dat de vereniging al vele jaren garant staat voor een goede uitvaart. Ook worden de laatste ontwikkelingen weergegeven op het gebied van de uitvaartverzorging. het ontstaan Noaberplicht was begin vorige eeuw in Wapenveld een vanzelfsprekende zaak. Buren konden op elkaar rekenen in voor- maar vooral ook in tegenspoed. Bij een sterfgeval verzorgden de noabers (de buren) de uitvaart. Maar er ontstond een behoefte om naast de zogenaamde noaberplicht een vereniging op te richten om aan de uitvoering van de begrafenissen een meer gestructureerd verloop te kunnen geven, zodat er voor de nabestaanden rust en zekerheid ontstond. Daarom werd in 1925 de begrafenisvereniging De Laatste Eer opgericht. van toen naar nu De vereniging had na een jaar al 136 leden zodat de vereniging zich snel een eigen plaats verwierf in Wapenveld. De Laatste Eer is een vereniging, wat inhoudt dat er zonder winstoogmerk wordt gewerkt. Dat is destijds ook de reden geweest deze vereniging op te richten. In die tijd hadden minderdraagkrachtigen vaak grote problemen om de uitvaart financieel rond te krijgen. In het begin van de jaren zeventig ontstond er behoefte aan een lees verder op pagina 2 V Begraafplaats Wapenveld Vereniging zonder winstoogmerk Uitvaartvereniging De Laatste Eer biedt haar diensten aan tegen een zo laag mogelijk tarief. De tarieven kunnen laag zijn, omdat de vereniging geen winst hoeft te maken. Dit in tegenstelling tot commerciële uitvaartorganisaties. De leden bepalen het beleid van de vereniging. Uitvaartvereniging De Laatste Eer : met en voor elkaar. Mortuarium Kerkstraat

2 2 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Uitvaartkrant Uitvaartkrant 2011 goede opbaarruimte (mortuarium). Die is toen gerealiseerd in samenwerking met de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde Gemeente en de gemeente Heerde. Het mortuarium aan de Kerkstraat is in juli 1976 in gebruik genomen. Omdat de vereniging niet alleen dienstbaar wilde zijn bij begrafenissen maar ook bij andere vormen van uitvaart, is de benaming destijds gewijzigd van Begrafenisvereniging in Uitvaartvereniging. Anno 2011 heeft de vereniging bijna 2000 leden, inclusief gezinsleden. Het bestuur telt 7 leden, verder heeft de vereniging 2 uitvaartverzorgers, een 5-tal aflegsters en 9 dragers. De afgelopen jaren varieerde het aantal uitvaarten van 35 tot 50 per jaar. Het bestuur kan met de hulp van het team van uitvaartverzorgers, aflegsters en dragers aan de vraag voor een goede uitvaart ruimschoots voldoen. Onze uitvaartvereniging is aangesloten bij Nardus, de landelijke koepelorganisatie van samenwerkende uitvaartverenigingen. Mede hierdoor blijft de vereniging goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de uitvaartbranche. ontwikkelingen De vereniging heeft zich steeds aangepast aan de veranderende samenleving en vervult een belangrijke functie, welke ten dienste staat van de gehele plaatselijke gemeenschap. Deze dienstverlening gebeurt zonder onderscheid in levensovertuiging of afkomst van de overledene of nabestaanden. Vroeger was het ter aarde bestellen van de overledene de gebruikelijke vorm van de uitvaart. Tegenwoordig is crematie ook een ingeburgerde gebeurtenis. De veranderde levensvisie van de mens heeft hier invloed op. Waren het vroeger altijd de dragers die de kist naar de laatste rustplaats droegen, nu wordt dit regelmatig door de kinderen en verdere familieleden gedaan. Ons mortuarium bevindt zich naast het verenigingsgebouw bij de kerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente aan de Kerkstraat te Wapenveld. De begraafplaats is in 1867 opgericht en is aan de Kwartelweg gelegen. De condoleantie en de uitvaarten worden meestal gehouden in de lokaliteiten van de plaatselijke kerken. bestuur Het bestuur heeft ook de afgelopen jaren een veranderde samenstelling gekregen. In de afgelopen periode zijn twee dames toegetreden in het bestuur, dat voorheen alleen uit heren bestond. Het gaat om mw. Agnes Leurink en mw. Gerda Dijkslag. Zij vervullen de vacatures die ontstonden door het terugtreden van dhr. Gerrit Veldwijk in verband met zijn werk en door het noodgedwongen verhuizen van zijn bedrijf naar Ens van dhr. Dick v.d. Kolk. Mw. Leurink doet nu de financiële administratie Ook het voorzitterschap was aan verandering onderhevig. Dhr. Gerrit Doornink stelde zich niet meer herkiesbaar en dus moest naar een andere voorzitter uitgezien worden. Dhr. Arie Doornink, de tweelingbroer van de vertrekkende voorzitter, wilde deze uitdaging wel aan en is per mei 2011 in functie getreden. Meer hierover in het artikel over de oudvoorzitter en de nieuwe voorzitter elders in deze krant. toekomst We zien de toekomst, gezien de ervaringen van de achter ons liggende jaren, vol vertrouwen tegemoet. We zijn een financieel gezonde vereniging, voldoende gewaarborgd door interne en externe controles, waardoor het mogelijk is om op tijd de bakens te kunnen verzetten. Het bestuur Verzorging van uitvaarten en crematies bent u al lid? ook al bent u elders verzekerd, verdient het aanbeveling om lid van onze vereniging te zijn. u krijgt een aanzienlijke korting bij de te verlenen diensten tegen een minimale premie. Lidmaatschap LLeden van De Laatste Eer betalen een aanzienlijk lager bedrag voor de uitvaart dan niet-leden. Een lid ontvangt een korting van 550,00 op de kosten van de uitvaart of crematie en heeft recht op diverse leden-voordelen. De contributie bedraagt voor een gezin zonder of met kinderen tot 18 jaar 20,- per jaar. Voor alleenstaanden, personen vanaf 18 jaar en ouder 10,- per jaar. Lidmaatschap betekent ook dat u mede het beleid van De Laatste Eer kunt bepalen, bijvoorbeeld op de jaarlijkse ledenvergadering. De vereniging geeft jaarlijks een Nieuwsbrief uit voor haar leden. ook niet-leden Indien u geen lid bent van onze vereniging dan betekent dat niet dat u geen gebruik kunt maken van onze faciliteiten en diensten. Iedereen kan Uitvaartverzorgers H. Beukema J.P. Hakkenberg Meldnummer bij overlijden Tel. (038) Het bestuur: op de voorste rij vlnr.: mw. G.J. Dijkslag, dhr. J. Jans, dhr. A. Doornink en dhr. B.J. Tessemaker; op de achterste rij vlnr.: mw. J.E. Leurink, dhr. J. IJzerman en dhr. D. Boeve een beroep doen op onze vereniging voor het verzorgen van een uitvaart. Echter uitsluitend de bij de vereniging aangesloten leden hebben een extra financieel voordeel. Ook kunt u op latere leeftijd (mits niet ouder dan 65 jaar) lid worden van onze vereniging. U bent dan wel een inkoopsom verschuldigd of u krijgt een percentage van de vergoedingsbijdrage bij overlijden, dat afhankelijk is van de leeftijd bij lid worden. uitvaartverzekering De totale kosten van een uitvaart kunnen, afhankelijk van de invulling, oplopen tot meer dan 4.000,00. Hierbij zijn de kosten van een grafsteen niet inbegrepen. De Laatste Eer is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst met Uitvaartverzekering Twenthe NV aangegaan om ook die leden van dienst te kunnen Inlichtingen J. IJzerman, secretaris Flessenbergerweg 62, Tel. (038) J. Jans, ledenadministratie Valkstraat 18, Tel. (038) Website: zijn die een goede aanvullende uitvaartverzekering willen afsluiten om zo niet voor onvoorziene financiële problemen komen te staan als er een uitvaart nodig is. Op bladzijde 7 kunt u hier meer over lezen. Begraafplaats Wapenveld

3 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Uitvaartkrant Verzorging van begrafenissen en crematies 3 Uitvaart leiders aan het woord Dde uitvaartleiders, ook wel uitvaartverzorgers genoemd, zijn verantwoordelijk voor het goed verlopen van de uitvaart en alles wat daarbij komt kijken. de beide uitvaartverzorgers van de laatste eer, henk beukema en johann peter hakkenberg, vertellen over hun functie. Beukema werkt al weer meer dan 10 jaar voor de Wapenveldse uitvaartvereniging, Hakkenberg 4 jaar. Het beroep van uitvaartverzorger is zeker geen doorsnee baan. Je moet het eigenlijk al een beetje zijn voordat je het daadwerkelijk wordt verklaart Henk Beukema. Met andere woorden: je moet het feitelijk in je hebben en er een zekere aanleg voor hebben. Beide mannen zijn in het vak gekomen nadat ze eerst wat anders hadden gedaan. Voor allebei een heel bewuste keuze. elke uitvaart uniek Johann Peter - ook wel afgekort tot JP - weet zich nog goed te herinneren hoe het in zijn beginperiode was. Bij de eerste uitvaarten die je helemaal zelfstandig doet, loopt je hoofd over. Er moet zo veel geregeld en georganiseerd worden, je bent bang om het niet goed te doen. Na verloop van tijd gaat het meer vanzelf, zonder dat het overigens helemaal routine wordt. Het wordt nooit een automatisme. Elke uitvaart is namelijk uniek. Maar juist omdat het door je ervaring minder moeite kost om alles soepel te laten verlopen, kun je meer aandacht aan de details schenken. overleg belangrijk Beukema: één van de mooie aspecten van onze functie is dat je er ook wat van je zelf in kunt leggen, iets van je persoonlijke stijl. Hakkenberg bevestigt dit: het is belangrijk om jezelf te blijven. Beide uitvaartleiders benadrukken dat het de nabestaanden zijn die bepalen hoe de uitvaart dient te verlopen. Indien aanwezig, op basis van de wilsbeschikking van de overledene. Een belangrijke taak van de uitvaartleider is dan ook het overleg met de nabestaanden, begeleiden, adviseren en helpen keuzes te maken. Henk Beukema (links) en Johann Peter Hakkenberg verzorgen voor 'De Laatste Eer' de uitvaarten goed luisteren Boeiend aan onze functie is ook dat je bij allerlei verschillende families over de vloer komt. Bij een dwarsdoorsnee van de samenleving vertelt Henk Beukema. Door de jarenlange ervaring krijg je een steeds betere antenne om - naast de uitgesproken informatie - informatie tussen de regels door op te pikken. Door goed te luisteren en te kijken proef je als het ware de sfeer van de kring van nabestaanden en dat kan je helpen bij de invulling van de uitvaart. Een uitvaartverzorger kent geen standaard werkweek met een vastgesteld aantal uren. Beukema: Het werk is grillig verdeeld. Soms heb je een aantal uitvaarten kort na elkaar en maak je lange dagen, soms is het heel rustig. Je weet van te voren nooit hoe je werkweek er uit gaat zien. Dat is wel eens lastig voor je privéleven, maar het hoort bij dit vak. veelzijdig Een buitenstaander heeft vaak maar weinig weet van het veelzijdige werk van een uitvaartleider. Het meest zichtbare van onze functie is op de dag van de uitvaart. In de dagen hiervoor is echter verreweg het meeste werk verricht. Hakkenberg en Beukema stellen dat het regelen van de uitvaart in het algemeen vlotter verloopt als de overledene een wilsbeschikking heeft opgesteld, waarin de wensen rond de uitvaart zijn vastgelegd. Dit voorkomt vaak tijdrovende discussies onder de nabestaanden en het neemt voor hen een stuk zorg weg. maatwerk leveren De beide uitvaartleiders wijzen erop dat uitvaartvereniging De Laatste Eer maatwerk levert. Als uitvaartleiders van de plaatselijke vereniging regelen en begeleiden we alles, van het begin tot het eind. Iedereen kan een beroep doen op De Laatste Eer, het maakt niet uit of men een verzekering heeft bij een landelijke uitvaartverzekeraar of niet. Ook wie geen lid is van De Laatste Eer kan volledig rekenen op ons.

4 4 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Uitvaartkrant Uitvaartkrant 2011 Arie Doornink nieuwe voorzitter De komende en de gaande voorzitter: Arie Doornink (links) en Gerrit Doornink Gerrit Doornink draagt voorzittershamer over Iin de laatstgehouden ledenvergadering, 25 mei 2011, is arie doornink gekozen tot voorzitter van de laatste eer. hij ontving daarbij de voorzittershamer uit handen van de scheidend voorzitter, tweelingbroer gerrit doornink. Na vijf bestuursperiodes van drie jaar achtte Gerrit de tijd rijp om een stapje terug te doen. De oud-voorzitter herinnert zich hoe hij 15 jaar geleden als algemeen adjunct in het bestuur kwam. Omdat er toen geen voorzitter was, mocht ik gelijk de bestuursvergadering voorzitten. Dat deed hij tot ieders tevredenheid en niet veel later werd hij formeel als voorzitter benoemd. Gerrit: Veel bestuurservaring had ik toen nog niet en het kostte me eerst wel wat moeite om in de bestuursvergadering iedereen bij de les te houden. Ik moet er bij zeggen dat ik altijd een heel goede secretaris en een heel goede penningmeester naast me heb gehad. Dat is heel wat waard. Als dagelijks bestuur en als voltallig bestuur zijn we altijd een hechte club geweest, waarin we constructief konden samenwerken. veranderingen In de afgelopen 15 jaar is er wel het één en ander veranderd. Gerrit blikt terug: in het begin schreef de secretaris de notulen met de hand in het grote notulenboek. De volgende vergadering werden die dan voorgelezen. Het gebeurde dan wel eens dat een bestuurslid er op dat moment pas achter kwam dat hij eigenlijk een bepaalde taak had moeten uitvoeren. Tegenwoordig stuurt de secretaris de notulen per e- mail aan alle bestuursleden. Dat werkt allemaal wel een stuk vlotter. Het is ook een goede zaak dat er nu ook vrouwen in het bestuur zitten. Niet alleen binnen het bestuur is er onder voorzitterschap van Gerrit het nodige veranderd. Ook naar buiten toe, meer zichtbaar, zijn er ontwikkelingen geweest. Er zijn in de afgelopen periode twee andere uitvaartleiders gekomen. Ook kunnen we nu een beroep doen op een aantal aflegsters. Nog niet zo lang geleden is in het uitvaartcentrum een familiekamer ingericht. Het is mooi om te zien dat die duidelijk in een behoefte voorziet. Wat al die tijd niet veranderde is dat steeds bij toerbeurt thuis bij één van de bestuursleden wordt vergaderd. Hierbij wil ik de echtgenotes hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en hun goede verzorging, ten dienste van De Laatste Eer! besluit Gerrit Doornink. LIn een wilsbeschikking kunt u uw wensen met betrekking tot uw uitvaart vastleggen. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen wensen zal verlopen. Bovendien kan het een verlichting zijn voor de nabestaanden. Zij hoeven niet te gissen naar wat u gewild zou hebben. Het kan lastige discussies voorkomen. Een wilsbeschikking kan globaal zijn maar ook heel gedetailleerd. Bij de secretaris van de vereniging kunt u kosteloos een wilsbeschikking aanvragen. Dit kan ook via de website. Deze kan dan ingevuld worden. Natuurlijk is het niet nodig om deze standaardwilsbeschikking volledig in te vullen. Sommige zaken kunnen in uw familiekring zo vanzelfsprekend zijn, dat ze niet genoemd hoeven te worden. Ook kunt u bewust bepaalde Laatste wilsbeschikking eigenlijk wist ik helemaal niet wat me te wachten stond, toen het bestuur me vroeg om voorzitter van de laatste eer te worden erkent arie doornink, de nieuwe voorzitter van de wapenveldse uitvaartvereniging. Je ziet natuurlijk wel tijdens een uitvaart wat er gebeurt, maar wat er op de achtergrond bestuurlijk allemaal bij komt kijken, is voor een buitenstaander nauwelijks zichtbaar. De vraag om voorzitter te worden overviel me wel. Het is voor mij een heel nieuwe materie. Een functie als voorzitter is Arie niet vreemd. Jarenlang was hij voorzitter van de centrale ondernemingsraad van een groot bedrijf. Ook is hij voorzitter van de Centrale Huurdersraad van Triada. samen bestuur Belangrijk is dat we samen het bestuur vormen en samen het beleid maken en uitdragen. Als voorzitter ben je wel het eerste aanspreekpunt en de spreekbuis, maar je hebt geen solofunctie. Bij een uitvaart mag eigenlijk niets mis gaan. Het is iets wat je niet kunt over doen. Toch kan het gebeuren dat er iets niet zo gaat als je mag verwachten of zoals is afgesproken. Dan mag je niet weglopen voor je bestuurlijke verantwoordelijkheid. De voorzitter wijst erop dat binnen het bestuur en ook bij de uitvoerenden binnen afzienbare tijd vanwege hun leeftijd enkele mensen zullen vertrekken. Daarmee verdwijnt ook heel wat kennis en ervaring. Voor ons als bestuur de taak om te zoeken naar goede kandidaten om de continuïteit te waarborgen. Ten dienste van de leden van De Laatste Eer, maar ook ten dienste van de hele Wapenveldse gemeenschap, want ook niet-leden helpen we graag. beslissingen aan de nabestaanden overlaten, zodat zij zo ook hun eigen inbreng in uw uitvaart kunnen hebben. rechtsgeldig Om de wilsbeschikking rechtsgeldig te laten zijn, moet deze eigenhandig zijn ingevuld (of geschreven), gedateerd en ondertekend. Het is natuurlijk handig om vertrouwde mensen te informeren waar de wilsbeschikking te vinden is. Het is ook mogelijk om de laatste wilsbeschikking te verwerken in een testament. Hierbij dient u er wel voor te zorgen dat uw nabestaanden het testament tijdig kunnen inzien om zo bij het bespreken van de uitvaart rekening te kunnen houden met uw laatste wil. De notaris kan u hierover informeren.

5 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Uitvaartkrant Verzorging van begrafenissen en crematies 5 Begraafplaats Wapenveld Vier soorten graven en urnennis Oop de begraafplaats te wapenveld kent men vier soorten graven: eigen graf (voor volwassenen), kindergraf, algemeen graf en een urnengraf. Eigen graf In een eigen graf kunnen maximaal twee volwassen stoffelijke overschotten of asbussen worden begraven. Ook is het mogelijk in dit graf een kind tot de leeftijd van 6 jaar bij te begraven. Kindergraf In een kindergraf kan één kind tot de leeftijd van 12 jaar worden begraven. Dit aantal mag twee bedragen indien het kinderen uit hetzelfde gezin betreft. Algemeen graf Een algemeen graf wordt gebruikt als de familie geen graf kan of wil kopen. Op een algemeen graf mogen geen voorwerpen worden geplaatst. In een algemeen graf kunnen twee personen komen te liggen die geen band met elkaar hebben. Urnengraf In een urnengraf kunnen maximaal twee asbussen worden begraven. Columbarium of urnennis Ook is het mogelijk de urn te plaatsen in de daarvoor bestemde urnennis. In één nis kunnen maximaal twee urnen geplaatst worden. Grafmonumenten Graven mogen worden voorzien van een gedenkteken. De keuze is vrij, maar het moet wel passen binnen de gemeentelijke regels die voor de begraafplaats gelden. Naast of in plaats van het gedenkteken mogen een grondplaat en stenen randen worden aangebracht. Dit alles mag uitsluitend door een erkend steenhouwer worden uitgevoerd. Grind of andere steentjes zijn alleen toegestaan als eerst een vloerplaat en randen zijn gelegd. Losse voorwerpen op een graf mogen niet hoger zijn dan 0,30 meter. Bij gebruik van het columbarium mag uitsluitend de standaard gedenkplaat gebruikt worden. Aankoop graf De aankoop van een graf is mogelijk voor personen die tot de bevolking van Wapenveld behoren of hebben behoord. Een graf wordt meestal aangekocht als iemand overleden is. Het is echter ook mogelijk om vooraf een ongenummerd graf aan te kopen. Onderhoudskosten Naast het aankopen van een ongenummerd graf kunnen de onderhoudskosten van graf en gedenkteken ook al voldaan worden. Dat betekent dat bij een overlijden alleen de begraafkosten voldaan moeten worden en er verder qua begraven geen kosten meer zijn die aan de gemeente betaald moeten worden. kosten 2011 Aankoop graf 265,28 Het begraven 1.042,00 Onderhoud graf (per jaar) 65,00 Afkoop Onderhoud 3.103,00 Voor kindergraven en urnengraven gelden andere bedragen. Een volledig overzicht van de tarieven staat in de Verordening begrafenisrechten gemeente Heerde. De regels voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen zijn vastgelegd in de Verordening beheer en gebruik gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Heerde. Columbarium op begraafplaats Wapenveld Heeft men speciale wensen of vragen, dan wordt aangeraden contact op te nemen met afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis: (0578) De begraafplaats is dagelijks geopend van 9.00 uur tot zonsondergang. Begraafplaats Het grote hek staat al wijd open, de stoet komt langzaam naderbij en onder het wat verder lopen zien wij de graven in een rij en naast elkaar de stenen staan met teksten, cijfers en de namen van hen die ons zijn voorgegaan al aan hun einde kwamen. Schuifelend gaat het voet voor voet over het pas geharkte pad, een stille gang, een laatste groet aan één die men heeft liefgehad. Wat bloemen liggen licht gebogen, heel mooi, maar na wat dagen is al hun pracht ook weer vervlogen, zal ook hun mooie glans vervagen. Want gelijk het gras is alle leven, een tijd van komen en weer gaan. De plechtigheid die duurt maar even, iedereen blijft bewogen staan. Wat woorden, wat tranen, het is voorbij, wij kunnen weer huiswaarts keren. Hoelang nog laat het hek ons vrij? De tijd zal het ons allen leren. Kees Bredenoort, Wapenveld Begraafplaats Wapenveld

6 6 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Uitvaartkrant Uitvaartkrant 2011 De rol van de notaris na overlijden is het praktisch wanneer één van de erfgenamen, of de notaris, een volmacht krijgt van de erfgenamen om de nalatenschap verder te kunnen afwikkelen. Deze gevolmachtigde wordt natuurlijk vermeld in de verklaring van erfrecht. Soms bestaat een nalatenschap uit meer schulden dan baten. In zo n geval zal de notaris de erfgenamen adviseren om bij de rechtbank een verklaring van beneficiaire aanvaarding uit te brengen. Door het uitbrengen van een dergelijke verklaring wordt voorkomen dat de erfgenamen persoonlijk voor de schulden van de overledene opdraaien. Als de erfgenamen geen enkele twijfel hebben over de schulden, zal de notaris vragen of zij de nalatenschap volledig willen aanvaarden. Dde notaris is u behulpzaam bij veel zaken die na het overlijden geregeld moeten worden. bij het afwikkelen van een nalatenschap kan notariskantoor schurink & feijen u voorzien van advies, het regelen van officiële documenten die u nodig heeft en optreden als contactpersoon naar diverse instanties en het verzorgen van de aangifte erfbelasting. Ook de hele boedelafwikkeling door de notaris is mogelijk. De hierna gegeven uitleg geeft algemene informatie over de afwikkeling van een nalatenschap. bijzondere situaties Ook bijzondere situaties komen regelmatig voor. Zoals wanneer er minderjarige kinderen zijn, wanneer er onenigheid is tussen de erfgenamen, wanneer legaten die de overledene in zijn testament had gezet moeten worden aanvaard of uitgekeerd, wanneer er een executeur is aangewezen, wanneer een rechterlijke machtiging of ontheffing nodig is voor bepaalde procedures bij de afwikkeling van een nalatenschap e.d.. Deze worden bij deze algemene informatie niet besproken. de wet regelt alles? Als iemand, die een echtgenoot en kinderen achterlaat, overlijdt en geen testament heeft gemaakt, heeft de wet al een aantal zaken geregeld. Maar lang niet alles. In deze situatie is het voor de achterblijvende echtgenoot raadzaam om op zeer korte termijn na het overlijden even bij de notaris langs te gaan voor een kort gesprek. Soms is het wenselijk om af te wijken van de regeling uit de wet. De wet geeft maar een korte periode aan de familie om zo n beslissing te nemen. Soms is al heel snel een verklaring van erfrecht nodig of blijken later dat er problemen opduiken die voorkomen hadden kunnen worden als er op tijd maatregelen waren genomen. Soms kan belasting worden bespaard of uitgesteld. Dat kan voor iedere situatie anders zijn. Meer gedetailleerde voorlichting en informatie wordt u door de notaris graag persoonlijk verstrekt. verklaring van erfrecht Zodra de bank op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder, zal de bank bijna altijd de rekening blokkeren totdat er zekerheid is wie de erfgenamen zijn. Ook bij een en/of rekening kan de bank besluiten om de rekening te blokkeren of andere beperkingen op te leggen. Als er weinig saldo op de rekening staat is een verklaring van erfrecht soms niet nodig. Iedere bank, en soms zelfs een filiaal van een bank, heeft daarin zijn eigen beleid. Deze beperkingen van de bank zijn uiteindelijk in het belang van de echte erfgenamen. De bank wil 100% zeker weten dat ze aan de echte bevoegde persoon de bankrekeningen ter beschikking stelt en niet aan iemand die bevoegd lijkt. Het gaat immers meestal niet om een paar tientjes. Als er een volmacht was afgegeven voor een bankrekening van de overledene komt die machtiging te vervallen door het overlijden. De bank zal u verzoeken om een verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht is, als het ware, uw toegangsbewijs tot de nalatenschap. Met dit stuk in de hand kunt u alles weer regelen met de bank, de belastingdienst en met anderen. onderzoek Een verklaring van erfrecht wordt opgemaakt door de notaris. Voordat een notaris een verklaring van erfrecht op kan maken, doet hij onderzoek naar de erfgenamen van de overledene en gaat hij bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag na of de overledene een testament gemaakt heeft. Het laatst gemaakte testament wordt vervolgens opgevraagd en beoordeeld op de inhoud. Door het raadplegen van zo n 6 registers worden de gegevens door de notaris verzameld die nodig zijn om de erfrechtelijke situatie nauwkeurig in kaart te brengen. Ook schrijft hij de boedel in bij het boedelregister van de Rechtbank. Gelukkig kan dat allemaal vrij vlot gebeuren omdat ons kantoor bijna alle registers digitaal kan inzien. volmacht Als er meerdere erfgenamen in een nalatenschap zijn, de erfbelasting In de meeste gevallen moet binnen acht à negen maanden na het overlijden een aangifte erfbelasting (vroeger: successie-aangifte) bij de belastingdienst worden ingediend door de erfgenamen. De belasting wil ook afrekenen als er nog een achterblijvende partner is. De kinderen krijgen in dat geval dus voorlopig niets maar de belastingdienst wel. Erfbelasting is een belasting die wordt geheven over erfrechtelijke verkrijgingen. In die aangifte moet een overzicht worden gegeven van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap, de eventuele verzekeringspolissen en pensioenrechten, de schenkingen vlak voor het overlijden en andere zogenaamde fictieve verkrijgingen. Ook staan in de aangifte vaak fiscale keuzes en andere fiscale verklaringen. De erfbelasting wordt geregeld in de successiewet en is een lastige wet met heel eigen (en soms zelfs eigenaardige) spelregels. Het maken van een aangifte vereist in bijna alle gevallen veel ervaring en deskundigheid op het gebied van erfrecht. De te betalen erfbelasting wordt hoger als de waarde van de erfenis groter is. Er zijn twee schijven, maar welke twee schijven van toepassing zijn is afhankelijk van de verwantschap met de overledene. Ook de belastingvrijstelling is afhankelijk van de verwantschap of van de partnersituatie. De notaris doet als deskundige op dit gebied in de regel het opstellen en indienen van deze aangifte. beschrijving/verdeling Nadat de Belastingdienst de aanslag erfbelasting heeft opgelegd, kan de nalatenschap worden afgewikkeld. Deze afwikkeling kan door de notaris in een akte worden vastgelegd. In sommige situaties is dat volgens de wet zelfs verplicht. Indien de overledene een langstlevende echtgenoot en kinderen achterlaat, kan het raadzaam zijn de grootte van de erfdelen van de kinderen vast te leggen en de voorwaarden waaronder deze erfdelen opeisbaar zijn. Indien de overledene meerdere erfgenamen achterlaat, maar géén langstlevende echtgenoot, kan het raadzaam zijn een overzicht op te stellen van de door de boedelgevolmachtigde of de executeur gedane ontvangsten en uitgaven over de periode vanaf de overlijdensdatum. Dit overzicht dient vervolgens door de erfgenamen te worden goedgekeurd, waarna ten slotte door de notaris zal worden overgegaan tot verdeling van het restant van de banktegoeden. nieuw testament Voor de achterblijvende partner of de kinderen is het verstandig om te bekijken of een (nieuw) testament wenselijk is. Er is immers een nieuwe situatie ontstaan door de nalatenschap. Vaak kan een testament of kunnen andere maatregelen ervoor zorgen dat minder of geen erfbelasting betaald hoeft te worden en dat andere zaken naar uw wens worden geregeld. Mr. E. Feijen, notaris

7 Uitvaartvereniging De Laatste Eer Uitvaartkrant Verzorging van begrafenissen en crematies 7 E Kunt u zonder een uitvaartverzekering? een aanvullende uitvaartverzekering in combinatie met het lidmaatschap van de laatste eer te wapenveld is zeker de moeite waard! hieronder vindt u informatie daarover. Familiekamer Opbaren een veel gebruikte term die uit vroeger jaren stamt toen het gebruikelijk was om de overledene op de baar te leggen. tegenwoordig wordt dezelfde term gebruikt voor het op bed leggen dan wel in de kist leggen van de overledene. thuis De nabestaanden kunnen voor een thuisopbaring kiezen zodat ze op elk moment van de dag bij de overledene kunnen zijn. Kiest men ervoor om de overledene niet direct op te baren, dan is het mogelijk om op bed met een bedkoeling te worden opgebaard. Voor veel mensen is dit een natuurlijke manier van opbaren. Anderen prefereren dat de overledene wordt verzorgd en in de kist wordt opgebaard. in uitvaartcentrum Wil men niet dat de overledene thuis wordt opgebaard, dan is er de mogelijkheid van ons uitvaartcentrum. Wanneer u op bezoek wilt, kunt u een afspraak maken. in familiekamer Momenteel beschikken wij in ons uitvaartcentrum over een familiekamer. Deze kamer biedt u alle privacy om rustig afscheid te nemen van uw dierbare. Het is een goede oplossing als u wel in eigen kring afscheid wilt nemen van uw dierbare, maar geen bezoek aan huis wilt of kunt ontvangen. Een afspraak vooraf is dan niet nodig omdat u de beschikking krijgt over een sleutel die toegang geeft tot de familiekamer. U kunt dus bij uw dierbare zijn wanneer u dat wilt; dag en nacht. waarom verzekeren? Zoals u weet, neemt het lidmaatschap van De Laatste Eer u veel zorgen uit handen. Ook financieel draagt De Laatste Eer bij, maar vaak is er toch nog een behoorlijk bedrag nodig om alle kosten van de begrafenis of crematie te kunnen betalen. Behoorlijke kosten dus voor de nabestaanden. De oplossing is simpel: u kunt dit risico voorkomen door het sluiten van een aanvullende uitvaartverzekering (ook mogelijk voor een deel van de kosten). De Laatste Eer werkt hiervoor samen met Uitvaartverzekering Twenthe N.V. (hierna te noemen: Twenthe), een specialist op uitvaartverzekeringsgebied. waar bijverzekeren? Zoals hierboven al is vermeld, werkt De Laatste Eer samen met Twenthe voor de bijverzekering op het lidmaatschap. Twenthe is al bijna 70 jaar werkzaam als zelfstandige uitvaartverzekeraar en heeft samenwerkingsverbanden met veel andere uitvaartverenigingen (al meer dan 160). Twenthe verzorgt zelf geen uitvaarten. De Laatste Eer en Twenthe vullen elkaar op deze wijze goed aan. De Twentheverzekering is een prima keuze voor de leden van De Laatste Eer. Overigens ook als u (nog) geen lid bent van De Laatste Eer. Zie voor meer informatie ook: vrijblijvend advies Voorzorg voorkomt zorg. De Laatste Eer en Twenthe kunnen u helpen bij het maken van een verantwoorde keuze. Dit is niet alleen afhankelijk van uw persoonlijke situatie (denk aan familie), maar is ook afhankelijk van uw eigen wensen en ideeën. Hiervoor kunt u vrijblijvend advies inwinnen. De Laatste Eer biedt u deze mogelijkheid, in samenwerking met Twenthe. De medewerkers van Twenthe zijn specialisten op dit gebied en zijn bekend met het lidmaatschap van De Laatste Eer en de plaatselijke uitvaartkosten. In een persoonlijk gesprek wordt al snel duidelijk wat u eventueel zou kunnen doen om alles goed te regelen. Wilt u een (vrijblijvend) advies of heeft u andere vragen, vul dan de antwoordcoupon in (achterop deze Uitvaartkrant). U kunt ook bellen: (038) of een sturen naar of Advies: maak gebruik van deze gratis mogelijkheid en voorkom verrassingen in de toekomst. laat polis controleren Indien u al een andere uitvaartverzekering heeft, is het verstandig deze polis(sen) even te laten controleren. Indien u dit wenst kan Twenthe, in het kader van de samenwerking met De Laatste Eer, dit bij u vrijblijvend controleren en eventueel aanvullen. Heel eenvoudig en flexibel dus. nog vragen? De Laatste Eer en Twenthe willen u graag helpen bij het beantwoorden van uw vragen over het lidmaatschap, de uitvaartverzekering of andere vragen op uitvaartgebied. Op de antwoordcoupon kunt u uw vragen aangeven of eventuele opmerkingen vermelden. Na ontvangst van de coupon zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen om uw vragen of opmerkingen te bespreken. De aflegsters: vlnr. H. van Marle, G.J. Lagemaat, M.J. Boer, J. Fijan en G.J. Dijkslag. twenthe uitvaartverzekeringen in het kort zelfstandige uitvaartverzekeraar, al bijna 70 jaar flexibele verzekeringsproducten samenwerkingspartner van veel uitvaartverenigingen (o.a. Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Wapenveld) geen uitvaartverzorger, dus optimale keuzevrijheid ook als aanvulling op bestaande uitvaartverzekeringen

8 8 Verbeeldt uw herinnering Uitvaartkrant Uitvaartvereniging De Laatste Eer Uitvaartkrant 2011 Colofon Sbetrokken Steenhouwerij persoonlijk Beernink een vertrouwd uniek bedrijf steenhouwerij beernink heeft in de loop der jaren in de regio een bekendheid opgebouwd door haar persoonlijke en vakkundige benadering van grafmonumenten. Vanuit een traditionele aanpak is men steeds meer gaan zoeken naar eigen vormgeving. Dit heeft geresulteerd in wat men uniek grafwerk is gaan noemen. Naast dit unieke grafwerk leveren zij ook alle andere 3e traditionele Industrieweg vormen van grafwerk 3 zoals 8051 benodigde CL aanvragen. Hattem die in onze omgeving voorkomen. T (038) presentatie herinnering De nabestaanden hebben de moeilijke taak de herinnering aan de overledene levend te houden. Door middel van een gedenkteken kan hier vorm aan gegeven worden. Steenhouwerij Beernink is een ambachtelijke steenhouwerij die gespecialiseerd is in natuursteen. Natuursteen is in vele kleuren en nuances leverbaar en kan goed gecombineerd worden met andere duurzame materialen zoals glas, RVS en brons. assortiment Een grote diversiteit is mogelijk in natuursteen. Naast de klassieke vormen biedt Steenhouwerij Beernink talloze andere variëteiten. Uw persoonlijke wensen staan uiteraard centraal. Als ambachtelijke steenhouwers helpen zij u uw eigen ideeën en wensen uit te werken tot een persoonlijk gedenkteken. Persoonlijke elementen vormen de basis voor deze gedenktekens. advies Uw wensen kunnen optimaal worden ingepast. Voor aanvang van de werkzaamheden krijgt u een schriftelijke bevestiging voorzien van een tekening van het monument. Zo krijgt u een realistisch beeld van het monument van uw keuze. Steenhouwerij Beernink beschikt over de actuele informatie over de voorschriften van de verschillende begraafplaatsen en is ook graag van dienst bij de afwikkeling van de In de presentatieruimte bij Steenhouwerij Verbeeldt Beernink staan uw verschillende herinnering modellen en steensoorten opgesteld, waardoor u een goede indruk kunt krijgen op het gebied van materialen, kleur en vorm. Wilt u zich oriënteren op de verschillende mogelijkheden dan kan dit zowel in Hattem als in Zwolle. betrokken persoonlijk vertrouwd 3e Industrieweg CL Hattem adres T (038) hattem Ambachtelijke steenhouwerij tevens showroom 3 e Industrieweg 3, 8051 CL tel. (038) Bij voorkeur op afspraak adres zwolle Presentatie modeltuin Galvaniweg 4a, 8013 RG tel. (038) Bij voorkeur op afspraak Internet: Uitgave: Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Wapenveld Website: Redactie: Bestuur De Laatste Eer Artikelen, interviews, redactiewerk: Eibert Boer, Wapenveld Leden hebben inspraak De Laatste Eer is een vereniging. Dat betekent dat de leden inspraak hebben op het te voeren beleid. Eenmaal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden om met elkaar beslissingen te nemen. Het bestuur legt dan verantwoording af van het gevoerde beleid. Ook worden in de ledenvergadering de jaarlijkse contributie en de ledenkorting op de kosten van een uitvaart vastgesteld. Antwoordcoupon Ik ontvang graag informatie over: Uitvaartvereniging De Laatste Eer, Wapenveld Verzekeringen Grafmonumenten Laatste wilsbeschikking Anders, namelijk over Fotografie blz. 2 boven, blz 3, blz. 7 onder en blz. 8 onder: Vakfoto van der Beek, Wapenveld. Fotografie blz 1, blz. 2 onder, blz. 4, blz. 5, blz. 7 boven: Berend Jan Stijf, Wapenveld Ontwerp & vormgeving Grafisch Bedrijf Bredewold, Wezep Website Uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft een overzichtelijke website: Hierop staat veel informatie. Leden kunnen via de site een adreswijziging, geboorte, huwelijk e.d. doorgeven. Nieuwe leden kunnen zich hier aanmelden. Ook kan informatie aangevraagd worden en een in te vullen wilsbeschikking gedownload worden. Naam Adres Woonplaats Telefoonnr. De dragers: op de voorste rij vlnr. A. Steenbergen, G.W. Dijkslag, H. v.d. Scheer en op de achterste rij vlnr. J. Dijkslag, E.S. Boer en H.H. Jans. Niet op de foto staan E.J. Draaijer, E. Augustinus en A.J.L. Kers. Deze coupon in een enveloppe, zonder postzegel, sturen naar: De Laatste Eer, Antwoordnummer 891, 8160 WH Wapenveld.

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS

Een blik in het verleden. Notariële akten TAAK VAN DE NOTARIS 1 TAAK VAN DE NOTARIS Een blik in het verleden Het notariaat kan alleen ontstaan in een samenleving die geschriften kent. Wij weten dat het notariaat al in de derde eeuw vóór Christus in Egypte bestond

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING VERKOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING VERKOPEN Alles over uw rechten en plichten als u uw woning verkoopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u uw huis verkoopklaar moet

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn:

Bereikbaarheid Onze contactgegevens zijn: DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Credit4You Wie is Credit4You? Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. woning kopen Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer.

WONING KOPEN. Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. WONING KOPEN Alles over uw rechten en plichten als u een woning koopt, de rol van de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u niet hoe u het huis van uw dromen vindt.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten!

Hypotheek Krant. Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of in de toekomst de beste hypotheek wil afsluiten! Hypotheek nodig? Kijk eerst op www.bevr.nl U leest het in de van uw onafhankelijk adviseur Hypotheek Krant 2e jaargang nr. 1 2007/08 Een uitgave boordevol belangrijke informatie voor iedereen die nu of

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen

een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen een goede nalatenschapsplanning nuttige tips en adviezen 1 Tekst: Bureau Schrijfwerk Aan deze pocket werkten mee: Notariskantoor Timmers, Lisse Ontwerp en lay-out: De Commandos, Leiden Uitgever: Luiken

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

Reglement Allianz Hypotheekrekening

Reglement Allianz Hypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Hypotheekrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Hypotheekrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

Slim nalaten en schenken

Slim nalaten en schenken Slim nalaten en schenken Ciska Sikkel-Spierenburg Slim nalaten en schenken Zo doet u dat 14 e druk, mei 2010 Copyright 2010 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten op tekst, tabellen en illustraties

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie