BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 16 JANUARI 2019 PUNTEN TER DISCUSSIE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 16 JANUARI 2019 PUNTEN TER DISCUSSIE:"

Transcriptie

1 BESLUITENLIJST SCHEPENCOLLEGE IN ZITTING VAN 16 JANUARI 2019 Aanwezig: MM. Dewaele C., Burgemeester-Voorzitter; Ketels P., Fonteyne B., Rommens R., Schepenen; Lammertyn R., Voorzitter B.C.S.D., Schepen; Vandecasteele C., Algemeen Directeur. DAGORDE: PUNTEN TER DISCUSSIE: RUIMTELIJKE ORDENING: 1. Kennisname van de nota van het omgevingsloket met betrekking tot de administratieve procedure rond borgsommen n.a.v. omgevingsvergunningen. Goedgekeurd om geen borg meer toe te passen onder voorwaarde. Dit wordt verder uitgewerkt door de stedenbouwkundige dienst. 2. Kennisname van de mail (onze ref ) van de verantwoordelijke van de Groep Ubuntu, Blokkestraat 29A, 8550 Zwevegem met betrekking tot afstand van beheersovereenkomst gekoppeld aan de erfpacht op de Hoeve Vercamer, Kuurnsestraat 66, 8860 Lendelede. 3. Kennisname van de vraag van de PZ Vlas, Minister De Taeyelaan 9, 8500 Kortrijk met de vraag van de groep GINT (Gespecialiseerde Interventie) voor de beschikbaarheid van leegstaande gebouwen. Er zijn geen beschikbare leegstaande gebouwen. 4. Kennisname van het verslag van de vergadering d.d met de gemeente en de ontwikkelaars van de site De Beer. Er wordt gevraagd naar de meerprijs om een aanleg in beton te voorzien. 5. Kennisname van de vraag van de heer [***] met betrekking tot de mogelijkheid een beplanting te voorzien tegen de voorgevel. Kennisname van de nota van het omgevingsloket. Goedgekeurd volgens de bepalingen zoals toegepast in Kortrijk Er wordt hiervoor een reglement opgemaakt. 6. Kennisname van de opmerkingen geformuleerd door de heer [***] naar aanleiding van de werken uitgevoerd door de heer [***] ter hoogte van Winkelsestraat, in uitvoering van de stedenbouwkundige vergunning 2016/4115 d.d tot het bouwen van een loods. 7. Kennisname van het schrijven van van notaris Christine Callens, Hulstemolenstraat 41, 8860 Lendelede (onze ref ). Betreft: vraag om afgifte stedenbouwkundig uittreksel met betrekking tot percelen landbouwgrond, gelegen in Lendelede, Sint-Antoniusstraat / Sint-Arnoldusstraat / Stevenistenweg, sectie D 26A, 27, 28, 29, 30, 69B, 74, 75, 76A, 95A, 122A, 172A, 173C, 183C, 198S, eigendom van de heer [***] en mevrouw [***]. Het stedenbouwkundig uittreksel zal worden afgeleverd.

2 8. Kennisname van het aangepast voorstel tot aanleg van de voortuinstrook voor het project van [***] waarvoor een aanvraag tot omgevingsvergunning werd ingediend tot het bouwen van een bedrijfsgebouw, gelegen in Lendelede, Ingelmunstersestraat 21 A, sectie B 427 t, v Beslist zich akkoord te verklaren met het aangepaste voorstel. 9. Aanvraag tot omgevingsvergunning 2018/4316 van de heer [***] tot het bijstellen van verkaveling 100/1 d.d : uitbreiding met twee loten (lot 13 voor open bebouwing en lot 14 voor openbaar pad), gelegen in Lendelede, Korenveld 11A, sectie C, nummer 1067 f, c, 1069a. a) Kennisname einde openbaar onderzoek. Er werden twee bezwaren ingediend. b) De vergunning wordt verleend onder voorwaarden. c) Aflevering verkoopbaarheidsattest. CULTUUR: 10. Mail d.d van t Senter (onze ref. 2019/93). Betreft: 10 jaar buurthuis t Senter. Vraag projectsubsidie aan de 3 betrokken gemeenten. Lendelede: voorstel 250. MILIEU: e editie van de zwerfvuilactie Naar jaarlijkse gewoonte moeten er een aantal afspraken gemaakt worden voor de zwerfvuilactie waarvan een aparte nota werd opgemaakt. De parking dient vrijgemaakt. Goedgekeurd voor de verschillende punten. FINANCIEN: 12. Schrijven d.d van [***] (onze ref. 2019/101). Betreft: Bezwaar tegen aanslag gevestigd voor het uitbaten van een eroshuis. Er wordt hiervoor een ontvangstmelding opgemaakt. ALGEMEEN: 13. Mail d.d van BDO Merelbeke (onze ref. 2019/105). Betreft: Omgevingsanalyse: nieuwe inzichten, nieuwe perspectieven. Voorstel van plan van aanpak en kostprijs. Dit wordt verder uitgewerkt door de algemeen directeur. 14. Mail d.d van Zuidwest Kortrijk (onze ref. 2019/78). Betreft: Archiefwerking opvolging overleg. Onderzoek mogelijkheden intergemeentelijke dienstverlening. Dit wordt beantwoord en mag verder uitgewerkt worden door de algemeen directeur. BEVOLKING: OVERIGE PUNTEN: 15. Mail d.d van de jeugddienst (onze ref. 2019/94). Betreft: Opvraging adressen 15-jarigen. Goedgekeurd, mits deze adressen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden en niet aan derden meegedeeld worden.

3 16. Mail d.d van [***] (onze ref. 2019/123). Betreft: Lijst met adressen van 60-jarigen die in Lendelede wonen. Bijeenkomst op 5 oktober Goedgekeurd, mits deze adressen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden en niet aan derden meegedeeld worden. FEESTELIJKHEDEN: 17. Mail d.d van [***] (onze ref. 2019/121). Betreft: Bijeenkomst 65-jarigen. Vraag om op zondag 31 maart 2019 om 11u op het gemeentehuis te mogen ontvangen worden. Daar er reeds een jubileum gepland is, dient er een alternatief gezocht te worden. EVENEMENTEN: 18. Mail d.d van de sportdienst (onze ref. 2019/110). Betreft: Evenementenfiche voor t Voals Plat op 3 maart De mail werd doorgegeven aan de milieudienst, Fluvia en de politie voor advies. Positief advies van de technische dienst. BEGRAAFPLAATSEN: 19. Begraafplaats Centrum: Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats Centrum op naam van [***] voor een periode van 10 jaar en tegen de som van 125,00 euro. Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***] op Begraafplaats Centrum: Aanvraag tot het bekomen van een nieuwe termijn voor een bestaande grafconcessie op de gemeentelijke begraafplaats Centrum op naam van [***] voor een periode van 10 jaar en tegen de som van 125,00 euro. Het aanvraagformulier werd ondertekend door [***]. PERSONEEL: 21. Vraag van de heer [***] (onze ref.2019/0098). Betreft: Uitbreiding prestaties arbeidsovereenkomst van de heer [***] van 9/38 naar 16/38 vanaf Vraag van de heer [***]. Betreft: Spontane sollicitatie Momenteel is er geen betrekking vacant. Deze kandidatuur wordt wel voor 1 jaar bijgehouden in ons sollicitantenbestand. 23. Mail d.d van mevr. [***] (onze ref. 2019/0085). Betreft: Vaststellen datum indiensttreding.

4 24. Schrijven van de gemeente aan mevr.[***] (onze ref. U2019/0052). Betreft: Stopzetting zelfstandige activiteit. VERZEKERINGEN: 25. Aanrijdingsformulier d.d (onze ref. U2019/0034). Betreft: Aanrijding van [***] op Dit dossier werd aangegeven aan de BA van Ethias op Mail d.d aan Schadebeheer Ethias (onze ref. U2019/0051). Betreft: Valpartij van [***] op Dit dossier werd aangegeven aan de BA van Ethias op POLITIE/ VERKEER EN MOBILITEIT: 27. Mail d.d van [***] (onze ref. 2019/73). Betreft: Vaststellen tijdelijk verkeersreglement naar aanleiding van de Fat Asspifuif op zaterdag 9 en zondag 10 februari Mail d.d van WTC X-Treem Menen (onze ref. 2019/72). Betreft: aanvraag toelating uitpijlen fietsparcours. Goedgekeurd mits de pijlen daags na de activiteit verwijderd worden. G.A.S. NOODPLANNING: 29. Mail Dienst noodplanning van de Gouverneur, d.d , betreffende opleiding Nood- en Interventieplanning voor burgemeesters en eerste schepenen (ref. I_2019_0084). De burgemeester en de eerste schepen zullen hierop aanwezig zijn. ICT: 30. Mail d.d van VLAIO (onze ref. 2019/75). Betreft: Nieuwe oproep premie infosessie Het internet. Ook uw zaak. OPENBARE WERKEN: 31. Mail d.d van de technische dienst (onze ref. 2019/103). Betreft: Gebruik schuine dranghekkens voor aankomst wielerwedstrijd. De gevraagde nadars worden gereserveerd voor Lendelede. 32. Mail d.d van de technische dienst (onze ref. 2019/95). Betreft: Tekst directie Watergroep lage waterdruk. Voorstel tekst om te mailen. Goedgekeurd om deze tekst als brief te versturen naar de watergroep. 33. Mail d.d van [***] (onze ref. 2019/83). Betreft: melding aan de gemeente van een verzakking van de borduur in de Nieuwstraat thv huisnummer 16 en 18. Dit wordt doorgestuurd ter opvolging naar het hoofd van de technische dienst.

5 34. Mail d.d van de technische dienst aan Infrax (onze ref. 2019/66). Betreft: Onderhoud van de 2 regenwaterbufferbekkens in BPA Nieuwstraat. In bijlage het antwoord van Infrax. 35. Mail d.d van de technische dienst (onze ref. 2019/59). Betreft: Planning Waak Mail d.d van de technische dienst (onze ref. 2019/119). Betreft: Vijverzicht. De gevraagde werken rond de vijver werden uitgevoerd. Aan te raden om te zoeken naar een definitieve oplossing ifv een gemakkelijker onderhoud. FINANCIEN: 37. Mail d.d van Krycer bvba Ternat (onze ref. 2018/3071). Betreft: Zone 30 borden. Offerte voor nieuwe borden: 4.174,50 euro per bord (incl. BTW). Verdaagd. 38. Mail d.d van [***] (onze ref. 2018/2989). Betreft: Aankoop van Traficheck smiley led-bord(2) en Traficount (1), anonieme snelheids- en verkeersmeter. Goedgekeurd voor de aankoop van 2 smileys en 1 anonieme meter. Dit in overleg met de technische dienst. 39. Mail d.d van Agentschap Binnenlands Bestuur Afdeling West-Vlaanderen (onze ref. 2019/112). Betreft: Belasting op ambtshalve opruimen van sluikstorten door of in opdracht van de gemeente gemeenteraad De financieel directeur bespreekt dit met haar collega s hoe hiermee om te gaan. MILIEU: 40. BRIEFWISSELING A. Mail [***], d.d , betreffende Rijksweg 22 (ref. I_2019_0106) Men brengt ons op de hoogte van 3 soorten klachten: verwaarlozing/vervuiling onroerend goed, rattenplaag en kapotte rioleringsbuis. Er kan een aanmaning opgestuurd worden. B. Schrijven Curitas, d.d , betreffende statistieken 2018 (ref. I_2019_0089) Kennisgeving van de inzamelcijfers voor textiel van het afgelopen jaar. C. Mail VMM, d.d , betreffende infomarkten VMM voor lokale besturen (ref. I_2019_0107) Op 12 februari is er een infomarkt in Kortrijk Xpo. In de eerste plaats bedoeld voor burgemeester, schepenen en de algemeen directeur.

6 D. Mail KWB, [***], d.d , betreffende geefcafé Lendelede (ref. I_2019_0109). Goedgekeurd om een geefcafé te organiseren en mee te nemen op de kermisaffiche. OMGEVINGSVERGUNNING IIOA (ingedeelde inrichting of activiteit): 41. Toelating voor Chirojongens Sint-Nico Lendelede voor het organiseren van een fuif in GC Den TAP op 9 februari 2019 van 21 uur tot 4 uur. Goedgekeurd mits voorwaarden. PATRIMONIUM: 42. Mail d.d van [***] (onze ref. 2019/92). Betreft: Bergkapel Kan deze kapel gebruikt worden voor een doopplechtigheid? Dit wordt nagevraagd bij de vertegenwoordigers van de kerkfabriek. GEMEENTERAAD: 43. Aangetekend schrijven van IVIO Izegem (onze ref. 2019/82). Betreft: Voordrachten van mandaten in de intergemeentelijke vereniging IVIO. Dit punt zal op de dagorde van de gemeenteraad d.d geplaatst worden. 44. Schrijven d.d van cvba Mijn Huis Harelbeke (onze ref. 2019/70). Betreft: aanduiding mandatarissen in de algemene aandeelhoudersvergadering en de raad van bestuur. Dit punt zal op de dagorde van de gemeenteraad d.d geplaatst worden. 45. Aangetekend schrijven d.d van Infrax West Torhout (onze ref. 2019/125). Betreft: Infrax: West: Algemene vergadering in buitengewone zitting op 26 maart De goedkeuring van de agenda en de voordracht van het kandidaat-lid zal als punt op de dagorde van de gemeenteraad d.d geplaatst worden. 46. Mail d.d van Departement Mobiliteit & Openbare Werken Sint-Michiels (onze ref. 2019/76). Betreft: Vervoerregio Kortrijk Toetreden tot de Vervoerregioraad. Dit punt zal ter goedkeuring toegevoegd worden aan de dagorde van de gemeenteraad d.d ALGEMEEN: 47. Mail d.d van Netwerk Open Kerken vzw Geldenaken (onze ref. 2019/96). Betreft: Open Kerkendagen Gaan door op 1 en 2 juni Mail d.d van Radio 2 West-Vlaanderen Brussel (onze ref. 2019/74). Betreft: Opvragen gegevens nieuw bestuur. De gevraagde gegevens worden doorgegeven. 49. Mail d.d van [***] Stagiair Secretariaat-Talen (onze ref. 2019/111). Betreft: Opvragen gegevens ifv de update van hun contactgegevens voor steden en gemeenten. De gevraagde gegevens worden doorgegeven. 50. De mandatenlijsten van 2018 worden van nr. 402 tot nr.410 goedgekeurd.

7 51. De bestelbons van 2018 worden van nr tot nr goedgekeurd. 52. De mandatenlijsten van 2019 worden van nr. 5 tot nr. 9 goedgekeurd. 53. De bestelbons van 2019 worden van nr. 49 tot nr. 67 goedgekeurd. 54. De processen-verbaal d.d en worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Dit proces-verbaal d.d. 16 januari 2019 wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen in zitting van 23 januari NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN: De Algemeen Directeur, De Burgemeester-Voorzitter, Vandecasteele C. Dewaele C.