Finance 4 Wheels. Dienstverleningsdocument

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Finance 4 Wheels. Dienstverleningsdocument"

Transcriptie

1 Finance 4 Wheels Dienstverleningsdocument U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document geven wij u graag informatie over ons bedrijf, onze werkwijze en dienstverlening alsmede de wijze hoe wij beloond worden. Naam en adres: Onze gegevens luiden: Finance 4 Wheels, Buitenhaven 12, 5211TP s-hertogenbosch Telefoon: Fax : Website : Onze dienstverlening Onze onderneming heeft van de AFM een Wft vergunning ontvangen (voor meer informatie zie onze website). Op basis hiervan mogen wij adviseren en bemiddelen in financiële diensten en producten van diverse soorten aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn. Autoverzekeringen Wellicht heeft u behoefte aan een autoverzekering die u beschermt tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of schade. Onze vergunning maakt het mogelijk dat wij u mogen adviseren bij het afsluiten van een autoverzekering.

2 Consumptief en zakelijk krediet Bij de aanschaf van een auto komt u vaak voor een grote uitgave te staan. De financiering daarvan kan worden geregeld door het afsluiten van een (consumptief) krediet. Onze vergunning maakt het mogelijk dat wij u mogen adviseren bij het afsluiten van een kredietovereenkomst. Aan de hand van een uitgebreid klantprofiel, dat wij opstellen naar aanleiding van uw persoonlijke gegevens, maken wij een objectieve analyse waarna wij u een advies geven omtrent de keuze voor een verantwoorde financieringsvorm en de mogelijkheden voor betaling van rente- en aflossingslasten. Een financieringsaanvraag wordt bij het Bureau Krediet Registratie getoetst en indien er een overeenkomst gesloten wordt ook geregistreerd en kan invloed hebben op bijvoorbeeld het verkrijgen van een hypotheek. Zie ook Betalingsbescherming Dit zijn verzekeringen waarbij u, in geval van werkloosheid en/of arbeidsongeschiktheid, of uw nabestaande(n), in geval van uw overlijden, een uitkering ontvang(t)en, ineens dan wel maandelijks. Met deze uitkering(en) kunt u de financiële verplichtingen van de gesloten financiering blijven nakomen. Naar aanleiding van het eerdergenoemde klantprofiel zullen wij bepalen of een betalingsbeschermer, met uw eigen persoonlijke situatie rekening houdend, aan te raden is. Let wel, u bent nooit verplicht, indien wij u een betalingsbescherming adviseren, om het product af te nemen. Onze gebruikelijke dienstverlening Elke klant is voor ons uniek. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. Kortweg bestaat onze dienstverlening uit adviseren, bemiddelen en het geven van nazorg. Bij ons kunt u telefonisch advies krijgen, door middel van een bezoek bij ons op kantoor of middels een bezoek bij u thuis. Wij kunnen u op de volgende wijze van dienst zijn. Stap 1: Inventarisatie - Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden naar aanleiding van de door u verstrekte gegevens en adviseren u over de mogelijke manieren waarlangs u uw wensen zou kunnen realiseren. Wij baseren ons hierbij op onze kennis van de producten van de financiële instellingen waarmee wij samenwerken; - Wij zijn geheel vrij in onze advisering hetgeen betekent dat wij met geen enkele financierings- of verzekeringsmaatschappij verplichtingen zijn aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of daarin te bemiddelen. Naar aanleiding van de combinatie van inventarisatie en advisering ontstaat een Wensenprofiel ;

3 - Met dit Wensenprofiel worden de verschillende maatschappijen geconsulteerd die qua productkenmerken en prijsstelling het meest optimaal aansluiten op uw wensen. De beoordelingen van de maatschappijen worden door ons vergeleken en gewogen en hieruit selecteren wij voor u een passend aanbod; - Alvorens u een voorstel te doen, zal er door ons, in het kader van de op ons van toepassing zijnde zorgplicht, voor u een risicoanalyse worden gemaakt. Hierin worden de volgende onderwerpen betrokken: o Indien er sprake is van twee contractanten (bijvoorbeeld u en uw partner): In hoeverre is één van de contractanten in staat om de termijnbedragen te blijven betalen of het saldo geheel af te lossen indien de andere contractant onverhoopt mocht komen te overlijden. Welke voorzieningen zijn er reeds getroffen en in hoeverre zijn deze toereikend. o Indien u te maken krijgt met een ziekte en/of arbeidsongeschiktheid: In hoeverre bent u in staat de maandelijks termijnen te blijven voldoen indien er een inkomensdaling plaatsvindt. Zijn hiervoor via de werkgever (WAO-gat verzekering) of door uzelf reeds voorzieningen getroffen en in hoeverre zijn deze toereikend. Een goed uitgangspunt is te onderzoeken of u een inkomensdaling van 30% zou kunnen opvangen. o Ingeval u te maken krijgt met een situatie van onvrijwillige werkloosheid: In hoeverre bent u in staat de maandelijks termijnen te blijven voldoen indien er een inkomensdaling plaatsvindt. Heeft u hiervoor zelf reeds voorzieningen getroffen en in hoeverre zijn deze toereikend. Ook in dit geval is het verstandig te onderzoeken of u een inkomensdaling van 30% zou kunnen opvangen. Stap 2: Advies - Naar aanleiding van de voorgaande genoemde stappen zullen wij u een uitgebreid advies en voorstel uitbrengen; - Indien u dit advies en voorstel accepteert zullen wij met u een afspraak maken. Dit kan plaatsvinden bij ons op kantoor, eventueel elders maar ook bij u thuis. Uiteraard altijd in goed overleg. Het doel van de afspraak is om alle onderdelen van het advies en voorstel uitvoerig door te nemen waarbij wij één en ander schriftelijk zullen beargumenteren. Hierna volgt eventuele ondertekening van de benodigde documenten. Let wel: U heeft altijd volledige vrijheid af te wijken van ons advies en bent nooit tot iets verplicht.

4 - Vervolgens zullen wij zorgen voor een nauwkeurige overdracht van de gegevens en bescheiden aan de betreffende maatschappijen en zullen wij hen opdracht geven alles te controleren en het dossier op te nemen in de administratie en de betalingen te verrichten conform uw wensen. Op uw verzoek kunnen eventuele betalingen rechtstreeks aan leveranciers gedaan kunnen worden indien u op korte termijn zou willen beschikken over een eventueel aangekocht object. Stap 3: Nazorg - Vanaf de start van het door u gewenste financiële product wordt de begeleiding opgestart. Deze bestaat uit het beantwoorden van uw vragen tijdens de looptijd van het product. Ook helpen wij u graag als u wijzigingen wilt aanbrengen. Heeft u ook een kredietbescherming aangeschaft dan kunt u een beroep doen op ons indien zich onverhoopt vervelende situaties voordoen die onder de eventuele verzekering zouden kunnen vallen. Wij zullen u zo goed mogelijk bijstaan in de contacten met de betreffende maatschappijen om zoveel mogelijk zorgen bij u weg te nemen. - Indien er rentewijzigingen plaatsvinden die uw contract betreffen zult u hiervan door de betreffende financieringsmaatschappij op de hoogte gesteld worden. Eventueel kunnen wij op uw verzoek onderzoeken of een eventueel nieuw aanbod gedaan kan worden, desnoods bij een andere financieringsmaatschappij, die gunstig voor u kan uitvallen. Uw eigen situatie kan echter ook wijzigen door andere wensen en veranderende omstandigheden. Ook in deze situaties kunt u een beroep op ons doen. - Minimaal éénmaal per jaar zullen wij contact met u opnemen, in het kader van onze zorgplicht, om mogelijke wijzigingen in uw persoonlijke situatie vast te stellen en of deze eventuele wijzigingen een nieuw advies noodzakelijk maken. - Natuurlijk zullen wij u blijvend informeren over voor u relevante ontwikkelingen in weten regelgeving of mogelijke wijzigingen in de algemene voorwaarden van uw eigen financieel product. Hiervoor zullen wij regelmatig onze website updaten zodat altijd de meest recente informatie aldaar terug te vinden is. Hoe worden wij beloond? Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten dekken wij af doordat wij een beloning van de geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij ontvangen.

5 Betreft uw financiële product een financieringsproduct dan ontvangen wij van de kredietverstrekker een financiële vergoeding per maand zolang de financiering actueel is. Deze vergoeding wordt provisie genoemd en kan variëren tussen 0,0% en 0,35% per maand van het uitstaande saldo van het krediet. Deze vergoeding wordt gestaakt indien u besluit de financiering geheel af te lossen. Ook indien er, door welke omstandigheid dan ook, niet wordt voldaan aan de maandelijkse verplichtingen, zal de provisiebetaling aan ons worden gestaakt. Indien wij voor u een totaaladvies mogen maken om te bepalen of het wenselijk is uw krediet te beschermen met een kredietbeschermer en u besluit vervolgens het advies te volgen en gebruik te gaan maken van kredietbescherming ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij, in het kader van de door de AFM gewenste provisietransparantie, geen enkele vorm van beloning of provisie. De premie die u maandelijks aan de verzekeringsmaatschappij betaalt is geheel netto. De vergoeding die wij u vragen voor de werkzaamheden omtrent de inventarisatie, de risicoanalyse, het advies en het vastleggen daarvan in een rapport, al dan niet in combinatie met een bezoek aan u thuis, bedraagt slechts 396,--. Deze vergoeding kunt u desgewenst, in de meeste gevallen, opnemen in het kredietbedrag. Verder is het natuurlijk vanzelfsprekend dat wij de vergoeding pas aan u in rekening brengen indien de financieringsmaatschappij het gevraagde kredietbedrag goedkeurt. Echter mogen wij onder de volgende voorwaarden de vergoeding ook in rekening brengen indien: - De kredietaanvraag na eindcontrole door de bank alsnog wordt afgewezen met aantoonbare reden dat de informatieverstrekking (bewust) foutief is vanaf uw zijde of indien u (bewust) gevraagde bescheiden niet wenst te vertrekken - De kredietaanvraag door u wordt geannuleerd, nadat wij reeds alle werkzaamheden, in het kader van de totstandkoming van de betalingsbescherming, hebben uitgevoerd. Productsoort Aard van de Reikweidte Indicatie Inkomsten Inkomsten fee dienst aantal uur provisie 113,-- per uur Kredietbescherming: Inventarisatie Keuze uit 2 3,5 uur 0,-- 396,-- Overlijdensrisico en/of Advisering producten van Ziekte/Arbeidsongeschiktheid en/of Bemiddeling 1 aanbieder Onvrijwillige werkloosheid

6 Verstandig Lenen. Finance 4 Wheels heeft een vergunning bij de onafhankelijk toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) om te adviseren en te bemiddelen in consumentenfinancieringen en verzekeringen. Wij staan bij de AFM onder vergunningsnummer geregistreerd in het register Wet op het Financieel Toezicht (WFT). Dit register is openbaar en u kunt dit raadplegen via Wij sluiten ons volledig aan bij de verstandig lenen gedachte van de AFM. Aangezien transparantie in lenen, verzekeren en andere dienstverlening zeer hoog in het vaandel staan bij ons, hebben wij dit Dienstverleningsdocument voor u opgesteld. Als u een klacht heeft Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële dienstverlening zo goed mogelijk. Mocht u desondanks een klacht hebben dan kunt u die schriftelijk melden t.a.v. de directie van Finance 4 Wheels. Wij hebben onszelf verplicht uw eventuele klacht zo snel mogelijk en in goed overleg te verwerken. Indien wij samen niet tot een oplossing kunnen komen kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Zie hiervoor Ons aansluitnummer is: Vragen? Wij hopen van harte dat wij u met deze informatie voldoende informatie hebben gegeven. Mocht u desondanks toch nog vragen hebben, schroom dan zeker niet contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet Finance 4 Wheels

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.

Dienstenwijzer. MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien. Dienstenwijzer MORRA 2-33 POSTBUS 714 9200 AS DRACHTEN T 0512-33 42 20 F 0512-33 42 99 info@poelmanassurantien.nl www.poelmanassurantien.nl 2 D I E N S T E N W I J Z E R Ons kantoor is gespecialiseerd

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

FPN Groep Dienstverlening Particulier

FPN Groep Dienstverlening Particulier FPN Groep Dienstverlening Particulier Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies.

Internet Wij beschikken over een eigen internetsite. Hierop treft u regelmatig informatie en tips aan. Ga naar www.rietman-advies. Dienstenwijzer RIETMAN FINANCIEEL ADVIES Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

dienstverleningsdocument

dienstverleningsdocument Introductie Om aan u een goed inzicht te geven in de dienstverlening die wij u bieden, hebben wij voor u een dienstverleningsdocument opgesteld. Wij adviseren u over verzekeringen, hypotheken en financieringen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit Dienstverleningsdocument (dvd) maken wij u wegwijs bij FinSafe. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning

Nadere informatie

Internet. Dienstverleningsdocument

Internet. Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij?

tolle'ls Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Wie zijn wij? tolle'ls ASSURANTIEN BV Slalionssrraal39 6J8l AD Eisioo Lb. Dienstenwijzer Jan Stoffers Assurantien BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiele diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

HGS administratie- en assurantiekantoor

HGS administratie- en assurantiekantoor HGS administratie- en assurantiekantoor Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten

Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Dienstenwijzer Lamond Verzekeringen en Financiële Diensten Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FINANCIERINGSHUIS KREDIETEN B.V. Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstenwijzer (particulier)

Dienstenwijzer (particulier) persoonlijk en dichtbij Dienstenwijzer (particulier) 1 Dienstenwijzer (particulier) De Vries Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat

Nadere informatie