Menukaart. overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Menukaart. overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân - 2010"

Transcriptie

1 Menukaart overzicht van het hulpverleningsaanbod van Fier Fryslân

2 Waarom deze Menukaart? Kinderen, jongeren en volwassenen die te maken hebben (gehad) met (de gevolgen van) geweld in de privésfeer kampen vaak met complexe problematiek. De hulp bestaat vaak uit meerdere componenten. Om inzicht te geven in ons aanbod, hebben we deze menukaart ontwikkeld. Samen met onze cliënten en/of verwijzers willen we een evenwichtig en uitgebalanceerd menu samenstellen. Soms biedt Fier Fryslân het hele menu met voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Soms bestelt een hulpverleningsorganisatie voor (één van) haar gasten alleen een bijgerecht of nagerecht. Samengevat: we bieden zorg op maat waarbij we onze ingrediënten aan laten sluiten bij de vraag van de client. In deze menukaart kunt u zien wat u bij ons kunt bestellen. Vanuit de zorg op maat gedachte zijn onze chef koks altijd bereid om buiten de kaart om gerechten samen te stellen waarbij zij rekening houden met uw wensen. Zij staan er ook voor open om in een kooklab samen met chef koks van andere instellingen een mooi nieuw arrangement te ontwikkelen voor individuele gasten of groepen. Voor vragen kunt altijd contact met ons opnemen. Fier Fryslân Leeuwarden, januari

3 sopgave Fier Fryslân in het kort De toegang, 24 uur per dag bereikbaar 1. Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) 2. Advies- en Meldpunt Loverboyproblematiek en Jeugdprostitutie 3. Coördinatie en casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod Ambulante hulpverlening: aanbod in begeleiding en behandeling 11 Algemene informatie 11 Ambulante Begeleiding Kindspoor Algemeen a. Psycho-educatiegroepen b. Kindbemiddeling, waaronder Oudermediation c. Informatie- en themagroepen voor ouders d. Weerbaarheidtraining voor jeugdigen Jongerenspoor Algemeen a. Intensieve individuele begeleiding b. Intensieve ambulante systeem- of gezinsbegeleiding c. Intensieve zelfstandigheidstraining d. (risico)meidengroep e. Ouderbijeenkomsten/ groepen voor ouders van jongeren met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag Volwassenspoor a. Zorgtoeleiding en outreaching, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), Er-op-af-benadering b. 1 e Hulp Light c. Individuele- en systeembegeleiding/-therapie d. Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding e. Nazorg aan vrouwen, kinderen en jongeren van de opvangvoorzieningen f. Begeleide terugkeer g. Aware Spoor Coördinatie en Casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod Prostitutiespoor a. Advies- en Meldpunt Loverboyproblematiek en Jeugdprostitutie b. Prostitutie Maatschappelijk Werk c. Netwerk mensenhandel Friesland d. Hulpverlening en nazorg aan vrouwen met een B9 status sopgave -2-

4 6. Spoor Voorlichting en Deskundigheidsbevordering a. Eenmalige voorlichting aan jongeren van jaar b. Serie voorlichtingen/themabijeenkomsten voor jongeren van jaar rondom een thema c. Train de Trainerprogramma d. Serie Train de Trainerprogramma s e. Serie intervisiebijeenkomsten f. Interactieve voorlichting, debatten en informatie over verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en de gevolgen daarvan Ambulante Behandeling Algemene informatie Mogelijkheden in diagnostiek en behandeling 1. Trauma(gerelateerde) diagnostiek en behandeling van jeugdigen 2. Pretherapie voor kinderen en jongeren 3. Kindergroep Kijk Wat Ik Kan (Kwik) 4. Therapiegroep Geweld in het gezin 5. Therapiegroep Seksueel Misbruik 6. Individuele (trauma)behandeling 7. Interapy behandeling seksueel misbruik bij jongeren 8. Groep ouders/(jong-)volwassenen It s all in the family 9. Vaktherapieën (Psycho Motorische Therapie, Dramatherapie, Creatieve Therapie) 10. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 11. Agressie Regulatie Training 12. Systeemtherapie Projecten 49 Algemene informatie Project online hulpverlening Project bijzondere Vriendschappen / Big Sisters 51 Residentieel aanbod voor jongeren en volwassenen 53 Residentieel aanbod voor jongeren Residentieel aanbod voor volwassenen Residentieel aanbod voor jongeren: Opvangvoorzieningen Jeugd: Asja I en II, Zahir, Metta I en II Algemene informatie Asja I en II Zahir Metta I en II Psychosociale begeleiding Opvangvoorzieningen Jeugd 1. Individuele systeemgerichte begeleiding 2. Woon- en leefklimaat 3. Dagbesteding: e-learning, therapeutische leergroepen 4. Intensieve zelfstandigheidstraining, het Leerhuis sopgave -3-

5 Residentieel aanbod voor volwassenen: opvangvoorziening Blijf van m n Lijf Algemene informatie Psychosociale begeleiding Opvangvoorziening Blijf van m n Lijf 1. Individuele systeemgerichte begeleiding a. Programma Hulp aan Moeder en Kind 2. Systeembegeleiding 3. Woon- en leefklimaat 4. Dagbesteding: leergroepen 5. Begeleid Wonen 6. Nazorg, begeleide terugkeer en bemiddeling 7. Specifiek diagnostisch onderzoek, ook voor kinderen 8. Individuele (trauma)behandeling, ook voor kinderen (infant psychiatry) sopgave -4-

6 Fier Fryslân in t kort Fier Fryslân is een expertise en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Wij bieden hulp bij het voorkomen van geweld, het stoppen van geweld en bij de gevolgen van geweld. Fier Fryslân streeft er naar dat iedereen die te maken heeft met geweld in afhankelijkheidsrelaties direct hulp kan krijgen: plegers, slachtoffers en getuigen van het geweld (meestal kinderen). Omdat kinderen en jongeren vaak niet de hulp krijgen die noodzakelijk is, zijn zij speerpunt. Van alle cliënten die Fier Fryslân opvangt en begeleidt, is driekwart 23 jaar of jonger en de helft minderjarig. De ervaring leert dat begeleiding en behandeling bij geweld in afhankelijkheidsrelaties - variërend van huiselijk en eergerelateerd geweld tot aan grensoverschrijdend gedrag en gedwongen prostitutie - specifieke vaardigheden en deskundigheid vragen. Dit geldt zowel voor ambulante als voor residentiële hulpverlening. De keuze om te specialiseren brengt met zich mee dat we voor de opdracht staan gespecialiseerde en onderscheidende zorg te bieden, vaak samen met of als aanvulling op de hulp die andere organisaties bieden. Hulp bij geweld vraagt om samenwerking. Daarom realiseren we waar mogelijk samen met andere partijen intersectorale zorgprogramma s, netwerken en ketens. De keuze om een maatschappelijk vraagstuk als uitgangspunt te nemen en de keuze voor specialisatie brengt met zich mee dat Fier Fryslân zich niet beperkt tot één sector. Fier Fryslân is erkend als zorgaanbieder voor AWBZ-zorg, geestelijke gezondheidszorg, Jeugd-GGZ en jeugdzorg. We zijn HKZ-gecertificeerd en toegelaten als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) bij het Landelijk Centrum Vroegkinderlijke Traumatisering (LCVT). Daarnaast heeft Fier Fryslân een groot aantal activiteiten die gefinancierd worden vanuit de WMO en zich onder meer richten op preventie en voorlichting, training en deskundigheidsbevordering, het melden van geweld, weerbaarheid en participatie en (crisis)opvang. Veiligheid en bescherming Fier Fryslân heeft veiligheid hoog in het vaandel; een universele waarde die voor iedere cliënt echter een eigen betekenis heeft. In de zorg op maat visie bieden we daarom algemene kaders van veiligheid maar kijken we tevens met iedere cliënt op welke manier hij/zij veiligheid in zijn/haar eigen situatie vorm kan geven. We vinden veiligheid van grote waarde omdat mensen zich pas kunnen ontwikkelen wanneer ze zich veilig voelen. We hebben daarom structurele kaders. 24 uurs bereikbaarheid: Fier Fryslân is laagdrempelig toegankelijk voor (direct) betrokken en professionals. Opvang Veiligheid ontstaat ten eerste door het bieden van een veilige en anonieme opvang voor jeugdigen en volwassene vrouwen (met hun kinderen) die daadwerkelijk gevaar lopen. Daarin werken we vanzelfsprekend samen met de politie. Die samenwerking krijgt op verschillende manieren vorm, zoals: een gestructureerd contact met Politie Fryslân door alle onderdelen van Fier Fryslân; het nemen van veiligheidsmaatregelen wanneer dat voor de opvang/cliënten nodig is; de risicotaxaties die in samenwerking met de politie plaatsvinden, zeker wanneer er sprake is van (vermoeden van) eergerelateerd geweld; de samenwerking met het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld (LEC EGG); Fier Fryslân in t kort -5-

7 de bemiddelingskwaliteiten en mogelijkheden van de politie bij (dreigend) eergerelateerd geweld; de inzet van wijkagenten bij de terugkeer van een cliënt naar huis; de samenwerking bij AWAREsystemen; Binnen de opvang worden in het kader van veiligheid afspraken met elke cliënt gemaakt. Deze hebben te maken met het garanderen van de anonimiteit, maar ook met het zorg dragen voor eigen veiligheid en die van anderen. Elke cliënt maakt, samen met de mentor, een veiligheidsplan gebaseerd op de eigen situatie. Dit plan wordt indien nodig steeds bijgesteld. Ambulante hulpverlening Wanneer cliënten geen gebruik (meer) hoeven te maken van de veilige en anonieme opvang is veiligheid eveneens een belangrijk aandachtspunt in alle vormen van hulpverlening. Wanneer cliënten de veilige en anonieme opvang verlaten, biedt Fier Fryslân hen bijvoorbeeld de mogelijkheden van het Leerhuis/Begeleid Wonen waarin zij onder begeleiding leren hun eigen veiligheid (en eventueel die van hun kinderen) te hanteren. Nazorg, Begeleide Terugkeer en Bemiddeling zijn eveneens mogelijkheden voor cliënten om bij hun veiligheid stil te staan en er verantwoordelijkheid voor te leren nemen. Het starten van een eigen leven dan wel terugkeer naar huis zijn immers risicomomenten; de Nazorg, Begeleide Terugkeer en Bemiddeling bieden mogelijkheden om die risicomomenten goed te kunnen hanteren. In alle vormen van de ambulante hulpverlening wordt bovendien met elke cliënt een veiligheidsplan gemaakt voor het geval veiligheid in het geding komt. Voor cliënten die daadwerkelijk te maken hebben met dreigend geweld is er de mogelijkheid van een AWARE systeem waarbij de politie middels een alarmsysteem direct optreedt. Kinderen en veiligheid In Blijf van m n Lijf waken moeders over de veiligheid van de kinderen die bij hen zijn; wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij terugkeer naar huis en veiligheid is niet gegarandeerd, wordt er tevens een zorgmelding bij Bureau Jeugdzorg/Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) gedaan. De kinderen van de ambulante cliënten zijn eveneens in beeld; de ambulante professionals werken systeemgericht en hebben daardoor vanzelfsprekend oor en oog voor het hele systeem. Wanneer er zorgen over de kinderen zijn, wordt er, in contact met de ouders, een zorgmelding gedaan. Dat geldt eveneens voor de kinderen die deelnemen aan de programma s van het Kind- en Jongerenspoor. Wanneer geweld in een relatie net heeft plaatsgevonden en de partners nemen deel aan het meersporentraject 1 e Hulp bij Huiselijk Geweld (zie pagina 8), dan wordt er automatisch een zorgmelding gedaan wanneer er kinderen in het gezin zijn. Vanuit het spoor Coördinatie en Casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod wordt systeemgericht met alle gezinsleden gewerkt en zijn kinderen in het gezin automatisch in beeld en worden hun wensen en behoeften meegenomen in het plan van aanpak. Veiligheid is bovendien een onderwerp dat met kinderen op hun eigen niveau besproken wordt; in behandelingen en in begeleiding, in de opvang en in de ambulante mogelijkheden, in leergroepen, in spel en in gesprek. Systeemgericht Tenslotte, maar van groot belang om te melden: Fier Fryslân werkt systeemgericht. Ook in het kader van veiligheid is dat een groot goed. Immers, wanneer het maar enigszins kan, wordt (eventueel in samenwerking met politie, Bureau Jeugdzorg/AMK) contact gelegd met de mishandelende partner/ouder. Deze wordt uitgenodigd en betrokken in het proces van hulpverlening. Hierdoor is er professionele en gerichte aandacht voor deze partner/ouder en voor de dynamiek van de relatie Fier Fryslân in t kort -6-

8 en kan er gemotiveerd gewerkt worden aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid, in elk geval voor die van kinderen. Het moge duidelijk zijn dat we, ook in het kader van veiligheid, de samenwerking met de diverse organisaties opzoeken én belangrijk vinden. Fier Fryslân in t kort -7-

9 De Toegang, 24 uur per dag bereikbaar het 0900 nummer van het ASHG het nummer is voor alle cliëntcontacten: de voordeur voor Fier en voor verwijzers (m.u.v. het Behandelcentrum/KJTC F). Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Het Advies- en Steunpunt is de voordeur van Fier Fryslân, voor cliënten en verwijzers. Met uitzondering van vragen met betrekking tot het KJTC / Behandelcentrum (zie pag.38) is het Advies- en Steunpunt de plek waar cliënten en betrokkenen binnen kunnen komen en waar professionals en verwijzers informatie krijgen, ook wat betreft plaatsing in de Opvang- en Ambulante voorzieningen. Advies- en Meldpunt Loverboyproblematiek en Jeugdprostitutie Coördinatie en casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod 1. Advies- en Steunpunt Huiselijk geweld Contactpersoon Jacobien Lugtenborg coördinator ASHG Geen indicatie vereist Vanuit de visie dat hoe eerder ingegrepen kan worden hoe beter, neemt het ASHG als frontoffice een centrale plaats in het voorkomen en stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Als frontoffice is zij dé toegangspoort tot de backoffice. De positie van frontoffice is een zeer belangrijk onderdeel van het ASHG en zij richt zich daarin op mensen die daadwerkelijk te maken hebben met een vorm van geweld in een relatie, maar ook op mensen die daar op enigerlei wijze bij betrokken zijn. Vanuit haar visie wil zij laagdrempelig toegankelijk zijn en zij realiseert dat in haar voorwaarden door 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn en in haar inhoud door het bieden van gesprek, consultatie, adequate doorverwijzing en voorlichting. Indien gewenst/noodzakelijk biedt het ASHG als frontoffice kortdurende face-to-face gesprekken gericht op het verder exploreren van de situatie en inventariseren van mogelijkheden om de destructieve situatie te doorbreken. Het ASHG richt zich in haar positie eveneens op professionals, zoals advisering bij casuïstiek, het maken van een gezamenlijk plan van aanpak, het geven van informatie. Als frontoffice bekleedt zij bovendien een belangrijke functie in het signaleren van ontwikkelingen op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Vanuit deze functie biedt zij als samenwerkingspartner voorlichtingsmogelijkheden en ondersteuning bij visie- en beleidsontwikkeling. Naast de frontoffice vervult het ASHG de coördinatie, coaching en regie van het hulpaanbod 1 e hulp bij Huiselijk geweld. Dit is een samenwerkingsverband tussen diverse instellingen waardoor slachtoffer, pleger en kinderen in een gezin binnen een meersporenaanpak worden begeleid. Het ASHG neemt hierin tevens de loketfunctie van de politie over en is daarmee van het begin tot het eind regisseur van de hulpverleningsketen en verbindt deze aan de justitiële keten De toegang, 24 uur per dag bereikbaar -8-

10 die gecoördineerd wordt vanuit het veiligheidshuis Fryslân. Het ASHG heeft daartoe voor één dag in de week een fysieke werkplek in het veiligheidshuis. Door deze loketfunctie, coördinatie en regie kan het ASHG efficiënt signaleren, registreren en komen tot reële dossiervorming op grond waarvan weer aanbevelingen kunnen worden gedaan richting visieontwikkeling, samenwerking, protocollering, beleidsafspraken en planning in het kader van 1 e hulp bij Huiselijk Geweld. Vanuit haar positie is het ASHG actief in het ontwikkelen van folder- en publiciteitsmateriaal. Zij is tevens actief in het bieden van voorlichting en daarmee een onderdeel van Voorlichting en Training. ASHG Bieden van een laagdrempelige toegang die 24 uur per dag bereikbaar is voor alle particuliere en professionele betrokkenen bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Doorbreken van de spiraal van geweld en het voorkomen en stoppen van geweld in een afhankelijkheidsrelatie door de signalerende, voorlichtende en aanjagende functie. Het creëren van een maatschappelijke beweging waardoor geweld in afhankelijkheidsrelaties bespreekbaar wordt. Signaleren van vraag en behoefte naar hulpverlening en deskundigheidsbevordering. Geven van aanzetten om deskundigheidsbevordering daadwerkelijk te organiseren. Agendasetting. Samenwerkingsverbanden creëren en/of aangaan om diverse mogelijkheden aan elkaar te koppelen 1 e hulp bij huiselijk geweld Binnen 1 e hulp bij Huiselijk Geweld wordt efficiënt en doelgericht samengewerkt door de ketenpartners en samenwerkingspartners. In de regionale werkgroepen en in overige contacten tussen keten- en samenwerkingspartners ontstaat een dynamisch proces van ontwikkeling, samenwerking, informatie- en kennisoverdracht; leidend tot adequate hulp en afspraken. Het ASHG signaleert welke vragen er leven; welke ontwikkelingen binnen 1 e hulp bij Huiselijk Geweld relevant zijn. Het ASHG voert een duidelijke regie en coördinatie en is daarom in staat tot juiste signalering, registratie en dossiervorming. Het ASHG kan door haar positie ingrijpen waar nodig om het hulpaanbod efficiënt te laten verlopen en waardoor er geen mensen buiten de boot vallen. Contact en advies middels telefonische gespreksvoering/kortdurende ondersteuning. Vanuit de visie dat crisisinterventie motiverend is in het doorbreken van patronen van geweld ontwikkeld het ASHG, in overleg met de ketenpartners, mogelijkheden om daar waar nodig die crisisinterventie te bieden door telefonisch en/of direct face to face contact met de direct betrokkenen. Indiceren van het juiste hulpaanbod in de backoffice: ambulante en residentiële mogelijkheden van Fier Fryslân, sociale teams, reguliere hulpverlening en ketenpartners. Coördinatie en regie voor alle 1 e Hulp bij Huiselijk geweld zaken. Ontwikkelen van trajectmogelijkheden op het gebied van hulpverlening, zoals een snel hulpaanbod wanneer de dader uit huis wordt geplaatst. Signalering van ontwikkelingen, trends en hulpvragen. De toegang, 24 uur per dag bereikbaar -9-

11 Door evaluatie, onderzoek en visiebijeenkomsten met ketenpartners komen tot vernieuwing en differentiatie van het aanbod 1 ste hulp bij huiselijk geweld, uitgaande van de vraag van de cliënt. Aanbevelingen bieden op het gebied van visie- en beleidsontwikkelingen t.a.v. ontwikkelingen en hulpvragen. Deelname aan tal van netwerken, zowel in de private als publieke sector. Divers, afhankelijk van de inhoud. Binnen tal van samenwerkingsverbanden. 2. Advies- en Meldpunt Loverboyproblematiek en jeugdprostitutie Dit Advies- en Meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar. Door haar inhoud valt zij in de structuur onder de Ambulante begeleiding / spoor Prostitutie. Zie voor de beschrijving daarom pag Coördinatie en Casemanagement Wet tijdelijk Huisverbod Dit onderdeel is 24 per dag bereikbaar. Door haar inhoud valt zij in de structuur onder de Ambulante begeleiding / spoor coördinatie en casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod. Zie voor de beschrijving daarom pag. 29 De toegang, 24 uur per dag bereikbaar -10-

12 Ambulante hulpverlening: aanbod in begeleiding en behandeling Algemene informatie Vanuit de Toegang stromen cliënten waar gewenst en nodig door naar de Ambulante hulpverlening. Het Ambulante aanbod in hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties bestaat uit een diversiteit aan begeleiding- en behandelingsmogelijkheden. De begeleiding/ behandeling wordt waar nodig en gewenst integraal aangeboden; er wordt daarom ook gewerkt met integrale begeleiding- / behandelplannen. Ten behoeve van de inhoud van de begeleiding/ behandeling en de indicatiestelling (AWBZ, DBC) is diagnostiek een voorwaarde voor 2 de lijns hulpverlening. Fier Fryslân biedt ook niet geïndiceerde hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Daar waar beargumenteerd (eerst) een ander hulptraject nodig is wordt diagnostiek niet of in een later stadium van de hulpverlening aangeboden. Het betreft hier de noodzaak van het inzetten van laagdrempelige vormen van hulpverlening. Dit kan nodig zijn om cliënten, waar zorg om is, eerst toe te leiden naar zorg of omdat er sprake is van zorgwekkend zorgmijdend gedrag. Ook kan een crisis de aanleiding zijn voor het direct gaan starten van 1 ste lijns hulpverlening (bv 1 ste hulp light/ casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod) of kan de noodzaak van anonimiteit maken dat er geen gebruik kan worden gemaakt van geïndiceerde hulpverlening (eergerelateerd geweld is soms een contra-indicatie voor standaard reguliere hulp). Aanmeldingen via Na de acceptatie van de aanmelding vindt er en screening plaats waarna de aanmelding wordt neergelegd bij het juiste spoor binnen het Ambulante aanbod. Er vindt dan terugkoppeling plaats aan de verwijzer en met de cliënt wordt een kennismakinggesprek gepland waarin de mogelijke route van hulpverlening wordt uitgelegd en informatie wordt verstrekt over Fier Fryslân. Waar 2 de lijns hulpverlening geëigend is volgen er daarna gesprekken ten behoeve van de diagnostische intake. De diagnostische intake wordt besproken in het Multi Disciplinair Overleg (MDO) waarna de classificatie op de DSM IV en een begeleidings/ behandeladvies wordt vastgesteld. De uitkomst van het MDO wordt met de cliënt bespoken in een adviesgesprek waar de cliënt de mogelijkheid heeft om op de uitkomst te reageren. Daarna wordt de begeleiding- en behandeldoelen geconcretiseerd in een begeleiding- / behandelplan. Dit plan is de rode draad voor de verdere hulpverlening en behandeling en zal tussentijds en aan het einde van het traject worden geëvalueerd. Samengevat biedt de ambulante hulpverlening outreaching en laagdrempelige vormen van (online) begeleiding, diverse vormen van (online) psychosociale begeleiding en diverse vormen van (online) behandeling. We beschrijven achtereenvolgens de verschillende sporen van ambulante begeleiding en vervolgens de ambulante behandeling. Ambulante hulpverlening: aanbod in begeleiding en behandeling

13 Ambulante Begeleiding Contactpersoon Loet Schoonhoven Interim Manager Ambulant De Ambulante begeleiding is gestructureerd naar verschillende sporen: 1. Kindspoor 2. Jongerenspoor 3. Volwassenspoor 4. Spoor Coördinatie en Casemanagement Wet Tijdelijk Huisverbod 5. Prostitutiespoor 6. Spoor voorlichting en deskundigheidsbevordering 1. Kindspoor Aanmelding via Contactpersoon Reino Meinema elijk coördinator Kindspoor Algemeen Het kindspoor is een verzamelnaam voor een laagdrempelig ambulant hulpverleningsaanbod waarin de behoefte van kinderen die blootgesteld zijn aan (huiselijk) geweld of een zogenaamde (v)echtscheiding centraal staat. Het aanbod richt zich met name op kinderen tot en met 16 jaar. Er is geen indicatie of verwijsbrief vereist. Deelname is voor de cliënten gratis. Tot het aanbod van kindspoor behoren de volgende programma's: Psycho educatiegroepen voor kinderen; Kindbemiddeling waaronder Oudermediation; Informatie en themagroepen voor ouders; Weerbaarheidtraining. Wanneer gesignaleerd wordt dat het kind en/of ouders meer nodig hebben aan hulpverlening dan worden samen met hen de verdere mogelijkheden van ambulante begeleiding en behandeling besproken. a. Psycho-educatiegroepen Aanmelding Aanmeldingen voor het groepsaanbod vinden plaats door contact op te nemen met Fier Fryslân. Er volg een kennismakingsgesprek met ouders of verzorgenden, samen met het kind. Gezamenlijk wordt bekeken of hij/zij baat heeft bij deelname aan de groep. Ambulante begeleiding

14 In groepsverband wordt spelenderwijs gewerkt aan de verwerking van wat jeugdigen in hun in hun thuissituatie hebben meegemaakt en beleefd. Jaarlijks zijn honderdduizenden jeugdigen getuige van de mishandeling van één van hun ouders door een andere (stief)ouder. Deze jeugdigen leven soms jarenlang in een zeer bedreigde situatie. Hulp voor hen is hard nodig. en inhoud In de psycho-educatiegroepen worden kinderen op een speelse manier, passend bij hun leeftijd, (opnieuw) in contact gebracht met de basis emoties verdriet, boosheid, blijheid en angst. Als kinderen getuige of direct slachtoffer zijn geweest van geweld of klem zitten in een zogenaamde vechtscheiding dan worden eigen emoties vaak aan de kant gezet. Door dit overlevingsmechanisme komen deze kinderen vaak verder van hun eigen gevoelens af te staan waardoor (geweld)ervaringen moeilijk verwerkt kunnen worden. Hierdoor maken de kinderen een grotere kans om later zelf gewelddadig gedrag te vertonen of slachtoffer van geweld te worden. In de groepsbijeenkomsten leren kinderen gevoelens te herkennen en te hanteren. Een ander belangrijk thema is dat de kinderen in de groepsbijeenkomsten ontschuldigd worden. Kinderen voelen zich namelijk heel vaak verantwoordelijk voor het geweld en de ruzies thuis. Ook ervaren zij dat zij niet de enigen zijn die deze ervaringen hebben opgedaan. Kinderen zijn hierdoor vaak opgelucht en voelen zich hierdoor minder verantwoordelijk en alleen in de problematiek staan. Ouders en kind worden in principe gezamenlijk uitgenodigd voor een intake gesprek tenzij dit als onveilig wordt ervaren. Na het intakegesprek kan het kind deelnemen aan de psychoeducatiegroep. Het groepsaanbod bestaat uit 8 bijeenkomsten van 1,5 uur. Voor de kleintjes is er samen met de hoofdverzorger/ouders de groep Let op de kleintjes. Deze groep is er voor kinderen in de leeftijd van 1,5 tot 7 jaar. De hoofdverzorger /ouders zijn elke bijeenkomst aanwezig en doen mee aan het programma. Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar is er Vingers in je oren en voor kinderen van 12 tot en met 16 jaar is er de groep Herrie in huis. De bijeenkomsten zijn wekelijks behalve in schoolvakanties. Er nemen maximaal 8 kinderen aan deel. De groepsbijeenkomsten vinden nu plaats in Leeuwarden, Heerenveen en Drachten. Het streven is echter om de groepsbijeenkomsten zoveel mogelijk in de eigen regio te laten plaatsvinden. Dit is afhankelijk van het aantal aanmeldingen vanuit de betreffende regio. Alle groepen worden afgesloten met een advies aan de ouders zowel schriftelijk als ook in een persoonlijk gesprek. b. Kindbemiddeling, waaronder Oudermediation Kindbemiddeling kan worden ingezet als een kind zich klem voelt zitten in een (geweld)conflict met of tussen ouders. Deelname is niet leeftijdgebonden. De kindbemiddelaar heeft persoonlijk contact met het kind en brengt de positie en belangen van het kind naar voren in contact met de ouders. De kindbemiddelaar helpt het kind om weer zichtbaar te worden voor de ouders en de verbinding tussen ouder en kind te herstellen. Ambulante begeleiding

15 Aandacht geven aan en het versterken van de positie van het kind binnen ernstige conflictsituaties met of tussen ouders. Het verbeteren van de communicatie tussen ouders en/of ouders en kind. De conflicten kunnen divers van karakter zijn. Als een kind bijvoorbeeld al langer geen contact met een of beide ouders heeft maar wel graag een boodschap wil afgeven kunnen wij helpen een brug te slaan. Dit kan door middel van een gesprek maar ook bijvoorbeeld door het maken van een dvd waarop het kind een en ander aan de ouder(s) kenbaar maakt. Een ander middel is de inzet van Oudermediation. In deze bijzondere vorm van mediation zal de kindbemiddelaar de belangen van het kind voortdurend tot rode draad in de gesprekken met ouders maken. Als ouders een ernstig (geweld)conflict met elkaar hebben is het lastig om de belangen van kinderen voor ogen te houden. Ouders willen het vaak wel maar de ervaren krenking door de andere ouder overheerst en de kinderen worden vaak deelgenoot of tot partij gemaakt in het conflict. Dit is zeer schadelijk voor kinderen en een vorm van kindermishandeling. Door middel van kindbemiddeling en Oudermediation kan dit patroon worden doorbroken. Ouders kunnen hun communicatie en omgang met elkaar verbeteren door maximaal 8 tot 10 gesprekken aan te gaan onder leiding van een mediator/kindbemiddelaar. Het uitgangspunt in deze gesprekken is het maken van schoon schip en het (weer opnieuw) verbinden met elkaar als ouders met als doel het zien van de behoeften, positie en belangen van hun kinderen. De afspraken worden bij aanvang vastgelegd in een startovereenkomst en bij afloop in een vaststellingsovereenkomst. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de inhoud mag niet gebruikt worden in bijvoorbeeld rechtbankprocedures. c. Informatie- en themagroepen voor ouders Dit betreft ouderbijeenkomsten waarin enerzijds voorlichting aan ouders gegeven wordt over het hulpverlenings aanbod van Fier Fryslân en in het bijzonder het aanbod van Kindspoor. Anderzijds krijgen ouders bijvoorbeeld informatie over de zogenaamde geweldsspiraal en de impact van geweld op kinderen. Dit aanbod geldt in ieder geval voor de ouders van de kinderen die deelnemen aan de psycho-educatiegroepen. Ouders die daaraan behoefte hebben kunnen met elkaar in gesprek gaan aan de hand van thema's zoals ouders en (v)echtscheiding, hoe herstel je, je ouderrol na huiselijk geweld, in conflict met je kind. De thema's wisselen afhankelijk van de wens en behoefte van ouders. De bijeenkomsten vinden tweewekelijks plaats bij Fier Fryslân in Leeuwarden. Informatieverstrekking aan ouders over de geweldsspiraal en relevante thema s en de impact hiervan op kinderen om nieuwe escalaties te voorkomen en kinderen goed te kunnen begeleiden bij de verwerking van geweld. Uitwisseling van ervaringen met andere ouders ter ondersteuning van elkaar. Ouders van de kinderen die deelnemen aan de psycho-educatiegroepen komen in aanmerking voor deelname aan de informatie en themagroepen voor ouders. Dit wordt hen aangeboden in het intakegesprek. Ambulante begeleiding

16 d. Weerbaarheidtraining voor jeugdigen Als kinderen en jongeren na het volgen van bijvoorbeeld de psycho-educatiegroep meer ondersteuning nodig hebben omdat zij zich (na het geweld) kwetsbaar en onzeker voelen, dan biedt de weerbaarheidtraining mogelijk uitkomst. De training richt zich op kinderen van 6 tot en met 16, verdeeld in de verschillende leeftijdscategorieën. De training biedt handvatten aan kinderen om zich weerbaar te maken binnen hun gezinssituatie, bij vrienden en/of op school. Centraal staat het opsporen van angst en onzekerheid, dit herkennen en er mee om leren gaan. Het leren opkomen voor jezelf zowel fysiek als geestelijk en emotioneel is de rode draad van de training. De training bestaat uit 6 tot 8 bijeenkomsten. De bijeenkomsten duren 1,5 uur en worden wekelijks gegeven. Divers, zoals spel, drama, ontspanning. 2. Jongerenspoor Aanmelding via Contactpersoon Jolanda Ingeneeger elijk coördinator Jongerenspoor Algemeen 70% van de cliënten van Fier Fryslân bestaat uit jongeren. Het Ambulante Jongerenspoor biedt hen verschillende programma s en modules die afhankelijk van de behoefte aan zorg ingezet kunnen worden. Het betreft een integraal en specifiek aanbod voor jeugdigen van 12 tot en met 23 jaar. Veel van hen hebben een achtergrond van misbruik, mishandeling, zijn getuigen geweest van geweld thuis en/of zijn verwaarloosd in de periode voor en tijdens de basisschoolperiode. Vaak zijn het jongeren die (seksueel) grensoverschrijdend gedrag vertonen of hier in hun contacten (ernstig) risico in lopen. Het gaat bijvoorbeeld om meiden die gevlucht zijn voor hun loverboy/ pooier, om meiden met een sterke emotionele afhankelijkheid van vaak oudere vriendjes in combinatie met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om jongeren die zich vaak bevinden in delinquente vriendengroepen. Het gaat om jongeren waarvan de omgeving (ouders) aangeeft dat ze probleemgedrag vertonen waar zij zich geen raad meer mee weten. Het gaat ook om jongeren die gepest worden, zich terugtrekken, depressief zijn en op zoek zijn naar verkeerde aandacht. Het aanbod van het Jongerenspoor geldt niet alleen voor meisjes maar ook voor jongens die pleger en/of slachtoffer zijn van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en veelal dezelfde achtergrond hebben als de meiden. Vanuit het Jongerenspoor is aandacht voor sekse- en cultuurspecifieke achtergronden en verklaringen. Ambulante begeleiding

17 Voor het aanbod van het Jongerenspoor is een indicatie nodig. Als jongeren wel in aanmerking komen voor het Jongerenspoor maar (nog) niet gemotiveerd zijn, kan in overleg met Fier Fryslân afspraken worden gemaakt over een zorgtoeleidingstraject. Het algemene doel van het Jongerenspoor is het doorbreken van (de cyclus van/ terugval in) (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en/of aangaan van misbruikrelaties; toe-eigenen van constructief en weerbaar gedrag; voorkomen van plaatsing in een JJI of besloten/ gesloten gespecialiseerde jeugdzorginstelling of het bieden van een aansluitend gevolg op deze plaatsing; het bereiken van de zogenaamde zorgwekkende zorgmijders binnen de doelgroep. Het Jongerenspoor bestaat uit: Zorgprogramma jongeren met grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, en Begeleiding bij tienerzwangerschappen en aan jonge ouders (er is één opvangplek aanwezig voor een tienermoeder) Nazorg aan meiden uit opvangvoorzieningen jeugd (Asja, Metta, Zahir) Nazorg voor meiden die uit een besloten of gesloten setting zelfstandig gaan wonen of terugkeren naar huis Afhankelijk van de problematiek wordt er per jongere gekeken welke hulp er nodig is. De volgende mogelijkheden en combinaties zijn daartoe (integraal) beschikbaar. Psychosociale begeleiding jongerenspoor Indicatie minderjarigen Verwijzing voor tweedelijns diagnostiek via Bureau Jeugdzorg (Jeugd-GGZ) of via de (huis)arts. Met behulp van de uitkomsten van de intake en diagnostiek wordt een AWBZ-indicatie aangevraagd. Wanneer behandeling vanuit het KJTC-F geïndiceerd is wordt dit gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (DBC systematiek). Als jongeren wel in aanmerking komen voor het Jongerenspoor maar (nog) niet gemotiveerd zijn, kunnen er in overleg met Fier Fryslân afspraken worden gemaakt over een zorgtoeleidingstraject. Indicatie meerderjarigen (18 t/m 23 jaar) Verwijzing voor tweedelijns diagnostiek via de (huis)arts (GGZ). Met behulp van de uitkomsten van de intake en diagnostiek wordt een AWBZ-indicatie aangevraagd. Wanneer behandeling vanuit het KJTC-F geïndiceerd is wordt dit gefinancierd via de Zorgverzekeringswet (DBC systematiek). Als jongeren wel in aanmerking komen voor het Jongerenspoor maar (nog) niet gemotiveerd zijn, kunnen er in overleg met Fier Fryslân afspraken worden gemaakt over een zorgtoeleidingstraject. a. Intensieve Individuele begeleiding Indicatie Zie Indicatie minderjarigen en indicatie meerderjarigen onder het kopje psychosociale begeleiding jongerenspoor op blz. 16 Ambulante begeleiding

18 Wat? Er is vaak sprake van meervoudige problematiek op verschillende levensterreinen, waardoor de hulpverlening aan de jongeren multimodaal en multidisciplinair is binnen een laagdrempelige, motiverende psychosociale begeleiding, gericht op ontwikkelingsmogelijkheden en het verstreken van competenties, weerbaarheid en constructief gedrag. Sommige jongeren hebben de ervaring dat volwassenen/ hulpverleners niet altijd betrouwbaar zijn. Dit verschilt per fase van de hulpverlening. Er wordt geïnvesteerd in het individuele contact en in de motivatie om vertrouwen op te bouwen, veiligheid te creëren en het hulpaanbod toegankelijk te maken. Jongeren binnen het Jongerenspoor hebben niet altijd een duidelijke hulpvraag; veel eerder is er sprake van een hulpbehoefte. Het hulpverleningscontact maakt het mogelijk vanuit de hulpbehoefte de hulpvragen te kristalliseren. Persoonlijk welzijn. Kunnen omgaan met de risico s op grensoverschrijdend (seksueel) gedrag. Creëren van een zinvol netwerk en kunnen onderhouden van constructieve (familie)contacten. Maatschappelijke participatie. In staat zijn tot het organiseren en onderhouden van een zinvolle dagstructuur. Kunnen omgaan met praktische zaken zoals financiën en huisvesting. De begeleiding richt zich binnen de verschillende leefgebieden op persoonlijke, sociale en praktische en materiële aspecten. De begeleiding richt zich op het hier en nu en op het gevolg geven aan eigen identiteit. De begeleiding is toekomstgericht en richt zich op de toekomstige woon- en leefsituatie van de jeugdige. De begeleiding sluit aan bij competenties en is gericht op het versterken van de vaardigheden en mogelijkheden door het creëren van succeservaringen. De begeleiding is systeemgericht; er is aandacht voor de relatie van de jeugdige met ouders, familie, vrienden en vriendinnen. De begeleiding is gericht op maatschappelijke participatie. Er wordt gewerkt met een begeleidingsplan. Interventies zijn gericht op: Het verkrijgen van perspectief. Cognitieverandering. Emotionele ontwikkeling; Sociale en netwerkontwikkeling. Competentieontwikkeling en versterking. Gedragsverandering. Zelfcontrole. b. Intensieve ambulante systeem- of gezinsbegeleiding Indicatie Zie Indicatie minderjarigen en indicatie meerderjarigen onder het kopje psychosociale begeleiding jongerenspoor op blz. 16 Ambulante begeleiding

19 Deze vorm van hulpverlening is een intensieve vorm van systeembegeleiding die zich richt op de volle breedte van de problematiek, daarin overzicht maakt en concrete en laagdrempelige hulp thuis biedt. De opvoeding en de ontwikkeling van de betreffende jeugdige en de andere kinderen in het gezin staan centraal. Daarbij wordt een appèl gedaan op en gebruik gemaakt van de mogelijkheden en draagkracht van het gezin. Zie ook pagina 26 bij Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding. Het versterken van de draagkracht in het gezin en de kwaliteiten en competenties van de gezinsleden. Opname in een JJI dan wel uithuisplaatsing voorkomen en de situatie zodanig constructief te beïnvloeden dat de kinderen in het gezin zich weer kunnen ontwikkelen. Het sociale netwerk, steunstructuur, versterken en verstevigen. Stoppen en voorkomen van geweld, ontwikkeling en versterking van de competenties en mogelijkheden van de gezinsleden, het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders, herstel van gezag van ouders, het creëren van een situatie waarin de jeugdigen zich veilig kunnen ontwikkelen, het verbeteren van de communicatie tussen alle gezinsleden, netwerkontwikkeling. Er wordt gewerkt met begeleidingsplannen. c. Intensieve zelfstandigheidtraining Indicatie Zie Indicatie minderjarigen en indicatie meerderjarigen onder het kopje psychosociale begeleiding jongerenspoor op blz. 16 Sommige jongeren die na een periode van ambulante begeleiding en/of behandeling van FierFryslân (of opname elders) zelfstandig willen gaan wonen, hebben nog een intensieve en specifieke vorm van begeleiding nodig, gericht op het voorkomen van misbruikrelaties en (risico) op grensoverschrijdingen, het voorkomen/stoppen van contacten in verkeerde (criminele) netwerken. Dat geldt ook voor jongeren die niet meer thuis kunnen wonen, geen 24- uursopname nodig hebben maar ook (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. De periode van intensieve zelfstandigheidtraining wordt vervolgd met een periode van nazorg wanneer de jongere zelfstandig woont. Voor de beschrijving van de Nazorg verwijzen we naar pagina 28 2 Het geleidelijk groeien naar een zelfstandig en zelfverantwoordelijk leven op alle leefterreinen en vorm kunnen geven aan eigen toekomstperspectief. Grip krijgen op eigen leefsituatie, waaronder omgaan met (prostitutie)verleden en de effecten daarvan op het huidige leven en (welzijn). Constructief kunnen omgaan met relaties en seksualiteit. Houding en vaardigheden aanleren om geheimhouding en isolement te doorbreken, leren om hulp te vragen, leren om verantwoordelijkheid nemen voor eigen veiligheid en die van medebewoners en het huis. Ambulante begeleiding

20 Het herstellen of opbouwen van een veilig en betrokken (nieuw) sociaal netwerk. Leren om verantwoord om te gaan met vrijheden, risico s en risicogedrag. Dit met name op het gebied van relaties, loverboys/lovergirls, seksualiteit. Het bevorderen van de sociale en economische (re)ïntegratie in de woonomgeving en samenleving door scholing of werk. Kunnen omgaan met middelen als alcohol en drugs, geld. Het kennen en gebruiken van de mogelijkheden om hulp of ondersteuning te vinden bij instanties en voorzieningen. Zelfstandigheidbegeleiding en training en Nazorg richten zich op de begeleiding in persoonlijke doelen m.b.v. individuele en groepsbegeleiding. Indien zinvol kan er gebruik gemaakt worden van de behandelingsmogelijkheden van het KJTC-F. Er wordt gewerkt met integrale begeleiding-/behandelplannen. d. (risico) Meidengroepen Geen indicatie vereist Zeer laagdrempelige groepsbijeenkomsten voor meiden van 12 tot 23 jaar die (door hun gedrag) risico lopen in hun contacten. Zij gaan relaties en contacten aan waarin grensoverschrijdend (seksueel) gedrag plaatsvindt, en/of waarin zij het gevaar lopen in de prostitutie te belanden. (H)erkenning staat voorop, bewustwording van eigen wensen en grenzen is steeds aan de orde en de dagelijkse situatie van de meiden bepalen de inhoud van de thema s die aan de orde komen. De oorzaken voor de kwetsbaarheid van deze meiden is divers; zij hebben veelal een achtergrond in een problematische en/of onveilige gezinssituatie maar ook meiden die deelnemen aan het speciaal onderwijs, uit streng traditionele gezinnen en uit eerculturen afkomstig zijn, zijn kwetsbaar voor ongezonde relaties en lopen risico in deze contacten op grensoverschrijdend (seksueel)gedrag. Kenmerkend voor hen is dat zij moeite hebben met het maken van eigen keuzes/stellen van eigen grenzen en zich in hun zelfwaardering afhankelijk opstellen van anderen. Deze meiden hebben meer dan gemiddeld indringende ervaringen opgedaan (zoals seksueel geweld, kindermishandeling, getuige van geweld tussen hun ouders, pesten) waardoor ze allerlei stressklachten hebben. Door destructieve ervaringen hebben ze vaak geen of een verstoord contact met hun lijf en emoties. Sterke prikkels zijn nodig om weer te kunnen voelen. Dit verklaart ook de hang naar spanning en sensatie, waardoor ze vaak weer in risicovolle situaties belanden. De groepen worden ingedeeld op leeftijd (12 t/m 16 jaar, 17 t/m 23 jaar) en zijn open voor nieuwe deelneemsters. De groepen worden begeleid door een professional. Er zijn gemiddeld 10 bijeenkomsten. Ambulante begeleiding

FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP

FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP FIER FRYSLÂN IN EEN NOTENDOP ADVIES- EN STEUNPUNTEN ADVIES EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD (ASHG) 7x 24 uur telefonisch bereikbaar, via mail en Skype en mogelijkheden voor face-to-face contact (op afspraak)

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD

FEITEN EN CIJFERS ADVIES- EN STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD FEITEN EN CIJFERS Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld in afhankelijkheids relaties. Onze opvang- en behandelvoorzieningen bieden een veilige plek aan kinderen, jongeren

Nadere informatie

Residentieel aanbod voor jongeren en volwassenen

Residentieel aanbod voor jongeren en volwassenen Residentieel aanbod voor jongeren en volwassenen Residentieel aanbod voor jongeren: Opvangvoorzieningen Jeugd: Asja I en II, Zahir, Metta I en II Contactpersoon Amanda de Wind, manager Opvangvoorzieningen

Nadere informatie

ADVIES EN STEUNPUNTEN MENSENHANDEL- SPOOR FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD

ADVIES EN STEUNPUNTEN MENSENHANDEL- SPOOR FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD ADVIES EN STEUNPUNTEN MENSENHANDEL- SPOOR Fier biedt hulp aan slachtoffers, getuigen én plegers van geweld in afhankelijkheidsrelaties; geweld dat

Nadere informatie

de speciale aanpak van Fier

de speciale aanpak van Fier algemene informatie Fier Fryslân biedt hulp bij geweld in afhankelijkheids relaties hulp bij het voorkomen van geweld hulp bij het stoppen van geweld hulp bij de gevolgen van geweld HULP BIJ GEWELD Fier

Nadere informatie

Kindspoor Fier Fryslân

Kindspoor Fier Fryslân Kindspoor Fier Fryslân Het kind centraal stellen Denken vanuit het perspectief van het kind Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheids- relaties 1 Wij

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening

Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Begeleide terugkeer - Blijf van m n Lijf/Femgard/Ambulante hulpverlening Individueel aanbod voor vrouwen die opgevangen worden buiten de regio en terug willen komen in de relatie als het geweld stopt.

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties AWARE. Het programma om belaging te stoppen

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties AWARE. Het programma om belaging te stoppen Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties AWARE Het programma om belaging te stoppen AWARE Aware als instrument tegen stalking en belaging is een samenwerkingsverband van politie, justitie/om en

Nadere informatie

Kinderen, ouderen en het huisverbod

Kinderen, ouderen en het huisverbod Een korte introductie Bureau voor beleidsonderzoek, advies en detachering Kinderen, ouderen en het huisverbod Alle relevante beleidsthema s, van arbeid, onderwijs en zorg tot criminaliteit & veiligheid

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag

Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Convenant Integrale Aanpak Huiselijk Geweld Den Haag Ondergetekenden - (naam + functie), namens Gemeente Den Haag -, namens Regiopolitie Haaglanden, -, namens Algemeen Maatschappelijk Werk Den Haag, bestaande

Nadere informatie

Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE. Aware - Arosa

Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE. Aware - Arosa Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE Visie en uitgangspunten Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Arosa levert een bijdrage aan een optimale (h)erkenning en aanpak

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Jongeren in de residentiele zorg; Shenna Werson & Francien Lamers-Winkelman

Jongeren in de residentiele zorg; Shenna Werson & Francien Lamers-Winkelman Jongeren in de residentiele zorg; het doorbreken van de spiraal van problemen en traumatische gebeurtenissen Shenna Werson & Francien Lamers-Winkelman FIER EN VERDER. MEIDEN OVER HUN LEVEN NA DE HULPVERLENING.

Nadere informatie

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding

Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004. Inleiding Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord Leiden, 25 november 2004 Versie 24 november 2005 Convenant Huiselijk Geweld Integrale Aanpak Geweld in Huis Zuid-Holland Noord

Nadere informatie

FIER FEITEN & CIJFERS JAARVERSLAG 2012 DE TRANSITIE

FIER FEITEN & CIJFERS JAARVERSLAG 2012 DE TRANSITIE FIER FEITEN & CIJFERS JAARVERSLAG 2012 DE TRANSITIE JAARVERSLAG FIER FRYSLÂN 1 FIER: HULP BIJ STOPPEN, VOORKOMEN EN GEVOLGEN VAN GEWELD Fier is expertisecentrum op het gebied van: Huiselijk geweld Kindermishandeling

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek.

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek. Protocol Loverboys Aanleiding Bij de Invoering van het Convenant Veilige school is gesteld dat er een protocol Loverboys toegevoegd moest worden. Beleid inzake het bestrijden van loverboyproblematiek is

Nadere informatie

Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak. www.rajaton.nl info@rajaton.

Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak. www.rajaton.nl info@rajaton. Buitenlandproject voor slachtoffers van loverboys, eerwraak en huiselijk geweld. Uw zorg... ónze zaak www.rajaton.nl info@rajaton.nl 053-7507161 Wie is Rajaton, Welzijn voor Jongeren? Rajaton, het Finse

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben

Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Ik werk Ik doe Ik kan Ik ben Mijn naam is Kinnik Ik ben Ik kan Ik doe... Ik werk... er voor ieder kind, van peuter tot jong volwassene. Ik ben volledig gericht op de wereld van kinderen en jongeren. Ik

Nadere informatie

Moviera Aanpak huiselijk geweld

Moviera Aanpak huiselijk geweld Moviera Aanpak huiselijk geweld 2 moviera Moviera 3 Moviera Moviera is door een fusie tussen VieJa Utrecht en Hera ontstaan op 28 augustus 2012. De nieuwe organisatie richt zich op innovatie en verandering.

Nadere informatie

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013

ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld. 18 november 2013 ORANJE HUIS THUIS Een intensieve outreachende aanpak van huiselijk geweld 18 november 2013 Blijf Groep Blijf Groep is expert-organisatie in de aanpak van huiselijk geweld in Noord-Holland, Amsterdam, Flevoland

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> Complexe trauma s kunnen grote

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden?

Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders. Wat kan Altra bieden? Hulp voor vluchtelingenkinderen en hun ouders Wat kan Altra bieden? Problemen & Risico s Beschermende factoren Bouwstenen jeugdhulp van Altra Verlies familie en verlatingsangst Veilige basis, vertrouwen

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

GGzE centrum psychotrauma

GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma GGzE centrum psychotrauma Mensen helpen met complexe traumaproblematiek en het (her)vinden van hun weg in de samenleving. Algemene informatie >> COMPLEXE TRAUMA S KUNNEN GROTE

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s

Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s me nse nkennis Postmaster opleiding veiligheid in gezinnen met risico s Veiligheid in gezinnen staat of valt met goede samenwerking in de keten, daarom hebben wij samenwerking tot de kern van deze opleiding

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement. Hulpverlening na een periode in de opvang Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening na een periode in de opvang Multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement Hulpverlening. Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement Hulpverlening. Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening Herstel van

Nadere informatie

Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder

Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder Hé kijk mij nou! Handleiding voor psycho-educatie aan LVG-kinderen die getuige zijn (geweest) van geweld in relaties en hun LVG-moeder Werkt u met moeilijk lerende of licht verstandelijk gehandicapte (LVG)

Nadere informatie

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Nienke Foolen (NJi) Met bijdragen van: Cécile Chênevert Renée Dekker Leo Bathoorn Vandaag: Integraal werken en de samenwerking tussen professionals.

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER FIER

AANMELDFORMULIER FIER AANMELDFORMULIER FIER Het volledig ingevulde formulier mailen naar aanmeldingen@fier.nl of opsturen naar: Fier, t.a.v. Advies en Aanmeldingen, Postbus 1087, 8900 CB Leeuwarden Datum aanmelding: VERWIJZER

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Advies en steun voor uw kind en uzelf

Advies en steun voor uw kind en uzelf Advies en steun voor uw kind en uzelf Voor advies en steun aan ouders en hun kinderen Informatie advies cursussen Als u of uw kind psychische klachten heeft of problemen ervaart met alcohol of drugs, heeft

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

GGZ aanpak huiselijk geweld

GGZ aanpak huiselijk geweld GGZ aanpak huiselijk geweld Wat is er nodig en wat helpt Jeannette van Borren Mei 2011 Film moeder en zoon van Putten Voorkomen van problemen is beter en goedkoper dan genezen Preventieve GGZ interventies

Nadere informatie

Overzicht Ambulante Integrale Arrangementen Hulpverlening Inhoud:

Overzicht Ambulante Integrale Arrangementen Hulpverlening Inhoud: Inhoud: 1. AWARE 2. Empowerment 3. Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie 4. Hulp na een huisverbod 5. Krachtige vrouwen 6. Hulpverlening na een periode in de opvang 1. AWARE Slachtoffers

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

deeltijdbehandeling Amares

deeltijdbehandeling Amares Amares deeltijdbehandeling Deze folder is bedoeld voor kinderen en jongeren die een deeltijdbehandeling gaan krijgen bij Amares. De folder is ook bedoeld voor de ouder(s)/ verzorger(s) die binnenkort met

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

de jeugd NIEUW! MetFier.Nl HUISVERBOD WERKT HEEFT DE TOEKOMST FEITEN EN CIJFERS 2009 Niets is blijvend, behalve verandering!

de jeugd NIEUW!  MetFier.Nl HUISVERBOD WERKT HEEFT DE TOEKOMST FEITEN EN CIJFERS 2009 Niets is blijvend, behalve verandering! Niets is blijvend, behalve verandering! interview: KiNdbeMiddeliNg geeft KiNdereN Weer een stem! WWW.Chat MetFier.Nl NIEUW! HUISVERBOD WERKT de jeugd HEEFT DE TOEKOMST FEITEN EN CIJFERS 2009 1 voorwoord

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd

Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Crisisdienst GGZ in samenwerking met afdeling jeugd Inhoud Wat doet de crisisdienst GGZ? Wanneer vindt er overleg plaats met afdeling jeugd? Wanneer neemt de afdeling jeugd het over? Wat doet afdeling

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Crisisopvang en Integrale Arrangementen

Crisisopvang en Integrale Arrangementen Crisisopvang en Integrale Arrangementen Geweld in afhankelijkheidsrelaties Stichting Arosa Brede aanpak huiselijk geweld Vrouwenopvang & mannenopvang Advies, informatie & hulpverlening in de eigen omgeving

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590

Notitie. Onderwerp. Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Van: Diana Piek Aan: College van B&W Datum: 29-1-2014 Doorkiesnummer: (0411) 65 5590 Onderwerp Bijlage 1: Model- Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling gemeente Boxtel Het College van Burgemeester

Nadere informatie

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave

Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum. Inhoudsopgave Pagina 1 van 5 Kwaliteitsstatuut Regionaal Autisme Centrum Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 1.1. Contactgegevens 1.2. Beschrijving van het zorgaanbod 1.3. Professioneel netwerk en samenwerkingspartners

Nadere informatie

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers

Gebundelde krachten. Brochure voor verwijzers Gebundelde krachten Brochure voor verwijzers 2 Schakenbosch Gebundelde krachten Schakenbosch, behandelcentrum Jeugdzorgplus LVB Voor jongeren van 12 tot 18 jaar met een lichte verstandelijke beperking

Nadere informatie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie

Doelgroep. Programma onderdelen. Duur/frequentie Onderwijs-Zorg Arrangementen 8 Doelgroep Jongeren vanaf 12-18 jaar en hun gezinnen, die al langere tijd ernstig zijn vastgelopen op school en waar sprake is van uitval uit het reguliere onderwijs of waar

Nadere informatie

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid

- coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Lucie Nijskens Wim Rasker - coördinator doorstart Eindhoven - consulent Humanitas district Zuid Wat is doorstart? Preventief programma gericht op opvoedings- en gezinsondersteuning voor gezinnen met schoolgaande

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling Zorg en Welzijn Nederland B.V. staat garant voor integer en respectvol handelen. Dit geld voor cliënten als mede ook voor onze begeleiders. Derhalve worden

Nadere informatie

Praten met kinderen!!

Praten met kinderen!! Praten met kinderen!! over (intiem) geweld www.seksueelmisbruikbijkinderenvoorkomen.nl Kindermishandeling moet stoppen Wie ben ik? Petra van der Pool Oprichter COB Laat je horen! Maatschappelijk werkster

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Specifieke interventies voor het stoppen van kindermishandeling en voorkomen van herhaling

Specifieke interventies voor het stoppen van kindermishandeling en voorkomen van herhaling Bijlage III Overzicht methoden en programma s op het terrein van kindermishandeling Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Toelichting overzicht In onderstaand schema is een overzicht opgenomen van preventieve

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 158 Vragen van het lid

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Wat te doen bij kindermishandeling en/of huiselijk geweld Als er binnen Stad & Esch een vermoeden bestaat van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, dan zal Stad & Esch handelen in de volgende stappen:

Nadere informatie

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Zelfstandigheidstraining. voor Jongeren. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Zelfstandigheidstraining voor Jongeren www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Stichting Neos is een HKZ-gecertificeerde organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk

Nadere informatie

Verslag quickscan Eindhoven

Verslag quickscan Eindhoven Naar een betere regionale aanpak van seksueel geweld Verslag quickscan Eindhoven Augustus 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Methodiek Eerste Hulp Light bij huiselijk geweld advies- en steunpunt huiselijk geweld fryslân

Methodiek Eerste Hulp Light bij huiselijk geweld advies- en steunpunt huiselijk geweld fryslân Methodiek Eerste Hulp Light bij huiselijk geweld advies- en steunpunt huiselijk geweld fryslân EERSTE HULP LIGHT 1 Colofon In opdracht van Vrouwenopvang Fryslân Maatschappelijk Werk Fryslân Methodiekontwikkeling

Nadere informatie