Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F"

Transcriptie

1 Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1

2 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave Inleiding Missie en visie UZ Gent De vier kernopdrachten van het UZ Gent PEGASOS Organisatiemodel, structuur, werking van de Universitaire Dienst Psychiatrie.. 8 A. Centrum voor Urgentiepsychiatrie... 8 B. Centrum voor Angst- en Stemmingstoornissen... 9 C. Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie... 9 D. Centrum voor Eetstoornissen Verbouwingen Electronisch Patiënten Dossier Universitair Psychiatrische Spoed Interventie Eenheid (UPSIE) A. Personeel B. Situering C. Doelgroep D. Doelstellingen E. Functionele kenmerken F. Methodiek Het urgentieproces ) DE AANMELDING OP DE SPOEDOPNAME ) DE AANMELDINGS-EN INSCHATTINGSFASE OP DE UPSIE ) DE INTERVENTIEFASE ) DE EVALUATIEFASE G. Teamsamenstelling H. Communicatie en rapportage ) PATIENTENDOSSIER ) OVERDRACHTMOMENTEN I. Procedures ) OPLAADSCHEMA ) AFBOUWSCHEMA ) AFZONDERINGSPROCEDURE ) GEDWONGEN OPNAME PROCEDURE ) ANDERE PROCEDURES J. Opname- en ontslag K. Psychiater van wacht L. Aandachtspunten M. Studenten verpleegkunde ) VERWACHTINGEN, AFSPRAKEN, AANDACHTSPUNTEN ) VERPLEEGKUNDIGE TAKEN VAN DE VROEGDIENST ) VERPLEEGKUNDIGE TAKEN VAN DE LATE DIENST Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 2

3 10. Centrum voor Angst en Stemmingstoornissen (AS) A. Algemeen B. Doelgroep en instroom patiënten C. Doelstellingen D. Zorgverlening E. Personeel F. Programma G. Dagindeling patiënten en personeel H. Verwachtingen van de dienst t.a.v. de student Kinder- en Jeugdpsychiatrie A. Voorstelling van de dienst ) INLEIDING ) ORGANISATORISCH ) DOELSTELLINGEN ) AANMELDINGSPROFIEL VAN DE CLIENT B. Verpleegkundige aspecten ) VERPLEEGKUNDIG DOSSIER ) VERPLEEGKUNDIGE TAKEN ) WEEKSCHEMA S C. Richtlijnen naar de studenten toe ) SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN VOOR DE STUDENTEN ) VERWACHTINGEN VANUIT DE DIENST D. Wat verwacht wordt van studenten E. Verpleegkundige taken vroegdienst F. Verpleegkundige taken laatdienst G. Het patiëntendossier De afdeling Eetstoornissen (E) A. Voorstelling dienst B. Dagindeling C. Programma D. Wat verwacht wordt van de studenten Bijlage 1: Contactgegevens Bijlage 2: Grondplan UZ Gent Bijlage 3: Tijdstregistratie Sp Expert Bijlage 4: Werkpostfiche Slot Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 3

4 2. Inleiding Beste Student, Van harte welkom voor uw stage op onze dienst. Wij maakten deze brochure op om de verschillende afdelingen voor te stellen. Het is een leidraad die je wegwijs maakt binnen de structuur van de Universitaire Dienst Psychiatrie (UDP). Naast algemene informatie over het ziekenhuis en de UDP vind je hier heel wat informatie terug over de verschillende afdelingen. Het zal op één van deze afdelingen zijn dat je stage loopt. Naast deze brochure willen we je doorverwijzen naar de website van het UZ Gent Ook daar is heel wat informatie terug te vinden. We kijken ernaar uit om de komende weken met jou samen te werken en wensen je alle succes. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 4

5 3. Missie en visie UZ Gent Het Universitair Ziekenhuis Gent wil uitstekende en efficiënte basis-, topklinische en topreferente ziekenhuiszorg bieden, die afgestemd is op de behoefte van de patiënt en die in lijn is met de universitaire opdracht van onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Uit de missie die is omschreven in voorgaande paragraaf vloeit een visie voort die bestaat uit zes verschillende aspecten met name: - De zorg om de patiënt staat centraal en de zorgbehoefte van de patiënt is het uitgangspunt van onze activiteit. Uitstekende zorgverlening op maat aan de individuele patiënt is onze basis. De zorgverlening overstijgt het louter medische aspect en houdt rekening met de totale mens en zijn omgeving. - Het verlenen van hooggekwalificeerde patiëntenzorg en topklinische zorg is de leidraad doorheen ons beleid. - Wetenschappelijk onderzoek, specialistische opleidingen, onderwijs en dienstverlening zijn inherent aan het verlenen van hoogwaardige topklinische en topreferente zorg. - Goede zorgverlening vereist zorgzame medewerkers die goed en performant opgeleid zijn - Nauwe samenwerking tussen onze medewerkers en tussen diensten is voorwaarde voor kwaliteit en doelmatigheid. - Om de missie te kunnen uitvoeren is het aangaan van transmurale samenwerkingsverbanden een noodzaak. Het Universitair Ziekenhuis Gent wenst hierin een voortrekkersrol te spelen. (Bron: UZ Gent, intranet, missie en visie Universitair Ziekenhuis Gent) Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 5

6 4. De vier kernopdrachten van het UZ Gent Het UZ Gent beoogt 4 aspecten. Deze zijn onderwijs, onderzoek, dienstverlening en patiëntenzorg. Hieronder worden de verschillende aspecten kort toegelicht. Onderwijs: het UZ streeft naar goed opgeleide en gemotiveerde werknemers. Voor het personeel is er een ruime mogelijkheid tot bijscholing. Permanente vorming is belangrijk binnen dit ziekenhuis. Er is ook een ruim aanbod aan stageplaatsen voor iedere discipline. Onderzoek: Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk ten einde gebruik te kunnen maken van de laatste nieuwe technieken en/of medicatie in de medische wereld en zo te streven naar topkwaliteit! Dienstverlening: Het UZ Gent streeft naar samenwerkingsverbanden binnen de gemeenschap. Bijvoorbeeld interventies bij rampen, het verstrekken van gezondheidsinformatie aan patiëntengroepen, het adviseren van andere ziekenhuizen en instellingen en diensten van de Vlaamse en Federale overheid. Patiëntenzorg: de zorg voor de patiënt staat centraal! Zijn behoefte aan (ver)zorg(ing) is het allerbelangrijkste uitgangspunt van onze activiteit. Een uitstekende, hooggekwalificeerde zorgverlening op maat van elke individuele patiënt is onze basis en houdt rekening met de betrokken mens en zijn omgeving. (Bron: 5. PEGASOS Pegasos is de naam van de nieuwe organisatiestructuur die tegen eind 2008 in het Universitair Ziekenhuis Gent werd ingevoerd. Die herstructurering is een cruciaal punt in de algemene strategische beleidsnota van het ziekenhuis: ze zorgt ervoor dat de verzorgingsinstelling ook in de toekomst garant staat voor een uitstekend zorgtraject dat afgestemd is op de veranderende behoeften van de patiënt en op haar universitaire opdracht van opleiding, onderzoek en dienstverlening. Pegasos is ook een letterwoord dat de kernwaarden van de vernieuwing samenvat: Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 6

7 Patiëntgerichte, Efficiënte, Geresponsabiliseerde, Academische en Sectorale OrganisatieStructuur. De projectnaam is ook een verwijzing naar Pegasus, het gevleugelde paard uit de mythologie. De hoofddoelstelling van de nieuwe organisatiestructuur is een verbeterde patiëntenzorg. Die wordt bekomen door het volledige zorgproces maximaal rond de patiënt op te bouwen en logischer en eenvoudiger te laten verlopen. Verder worden verschillende medische disciplines structureel gebundeld en gestimuleerd om nauwer samen te werken (zowel intern als met andere zorgaanbieders en ziekenhuizen). Voorts moet de vernieuwing het ziekenhuis op weg zetten naar een meer efficiënte en effectieve bestuurbaarheid met onder andere meer gedecentraliseerde beslissingsbevoegdheid binnen het ziekenhuis en een continue, duidelijke communicatie vanuit het management tot op de werkvloer. De Universitaire Dienst Psychiatrie maakt deel uit van de sector Hoofd-, Hals- en zenuwstelsel. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 7

8 6. Organisatiemodel, structuur en werking van de Universitaire Dienst Psychiatrie De UDP bestaat uit 4 centra die functioneel één geheel vormen. Universitaire Dienst Psychiatrie - UZ Gent Poli Poli Poli Poli Stoelen Liaison Bedden (UPSIE) 11 Bedden (K-dienst) 15 Bedden (AS) 40 Bedden (E) 20 Centrum voor Urgentiepsychiatrie Centrum voor Kinderen Jeugdpsychiatrie Centrum voor Angst- en Stemmingsstoornissen Centrum voor Eetstoornissen A. Centrum voor Urgentiepsychiatrie De dienst Urgentiepsychiatrie streeft naar een kwalitatieve opvang en behandeling van psychiatrische crisissituaties zoals suïcidepoging of -dreiging, psychotische toestandsbeelden, relationele of situationele crisissituaties, middelengebruik (alcohol, drugs, medicatie), angst en paniek, gedragsproblemen en acute stress-toestanden. Ook mensen die een ingrijpende situatie (trauma) meemaakten, kunnen hier terecht. De dienst Urgentiepsychiatrie werkt in nauwe samenwerking met de Spoedopname van het Universitair Ziekenhuis. Onze dienstverlening kan variëren van een kortdurende interventie tot een hospitalisatie van maximaal enkele dagen. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 8

9 B. Centrum voor Angst- en Stemmingstoornissen Het Centrum voor Angst en Stemmingstoornissen stelt enkele belangrijke doelen voorop: Diagnostiek door middel van een psychiatrisch onderzoek, heteroanamnese, (neuro-) psychologische evaluatie en, indien nodig, beeldvormend en neurofysiologisch onderzoek (CT, MRI, SPECT, EEG). Advies over diagnostiek en behandeling van psychiatrische ziektebeelden bij patiënten die op niet-psychiatrische afdelingen zijn opgenomen en doorverwezen werden door een ander medisch specialisme (liaison). behandeling (poliklinisch of kortdurende hospitalisatie) van stemmingsstoornissen (depressie en bipolaire stoornis) en angststoornissen (paniekstoornis, fobieën, obsessief-compulsieve stoornis en posttraumatische stressstoornis) met psychofarmaca en/of cognitieve-gedragstherapie. Binnen het centrum is zowel aandacht voor residentiële, als voor ambulante begeleiding. Dit leidt tot een efficiëntere aanpak van de problematiek en garandeert een continuïteit. C. Centrum voor Kinder en Jeugdpsychiatrie Kinderen tussen 0 en 17 jaar kunnen, samen met hun ouders, op onze dienst terecht wanneer zij psychische moeilijkheden ervaren. Tijdens de contacten met medewerkers van onze dienst zoeken we naar de oorzaak van hun moeilijkheden, kunnen zij hierover advies krijgen en indien nodig een behandeling volgen. Kinderen en jongeren met (vermoeden van): depressie, angsten, hyperactiviteit of ADHD, slaapproblemen, gedragsmoeilijkheden, leerproblemen, autisme of slachtoffers van traumatische gebeurtenissen zijn enkele voorbeelden van moeilijkheden die door onze dienst onderzocht en behandeld kunnen worden. D. Centrum voor Eetstoornissen De dienst Eetstoornissen staat in voor de diagnostiek en behandeling van personen met eetstoornissen vanaf 16 jaar. Zowel typische (anorexia en bulimia nervosa) als atypische eetstoornissen (o.a. eetbuistoornis of binge eating disorder) en/of psychogene eetproblemen worden hier behandeld. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 9

10 Hoe gaat deze dienst te werk? De behandeling bestaat uit cognitieve gedragstherapie en bij indicatie psychofarmaca. De werking verdeelt zich over een ambulante afdeling en een residentiële afdeling. (Bron: website UZ Gent) +universitaire+dienst+psychiatrie/psychiatrie+-+universitaire+dienst+psychiatrie) De vier kernopdrachten van de UDP (zie punt 4 kernopdrachten UZ). Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 10

11 7. Verbouwingen Tijdens het academiejaar worden er grondige renovatiewerken afgewerkt in kliniekgebouw 12F; de Universitaire Dienst Psychiatrie. Deze omvatten hoofdzakelijk de polikliniek en de afdeling voor eetstoornissen. De afdeling E zal in dit academiejaar verhuizen rond de periode oktober - november. De kans bestaat dat deze verhuis doorgaat tijdens uw stage. Voor een stand van zaken kan steeds onderstaande link worden geraadpleegd. ( 8. Electronisch Patiënten Dossier Elk van de vier afdelingen werkt met het Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Zowel het zorg- en behandelplan, de medicatie, verpleegkundige observaties, worden electronisch geregistreerd. Een login met persoonlijk paswoord voor dit EPD is noodzakelijk voor een vlotte werking. Om u maximaal voor te bereiden op de werking met het EPD is het de bedoeling dat u de e-learning module doorneemt voor de aanvang van de stage. Het op voorhand doornemen van de e-learning module is noodzakelijk om de stage te kunnen aanvangen! De e-learning module is terug te vinden op de website van het UZ Gent opleiding studenten verpleegkunde en vroedkunde elekronisch verpleegkundig dossier. ( verpleegkundig+dossier/) Om een gebruikersnaam en passwoord te verkrijgen die tijdens de stage worden gebruikt om aan te loggen in het elektronisch dossier, moet u een test doorlopen. U kan hiervoor een afspraak maken op het nummer 09/ Deze test moet doorgaan ten laatste op de eerste stagedag. Voor het aanmaken van een toegangscode is het noodzakelijk uw geboortedatum door te geven op volgend adres: Indien u geslaagd bent voor deze test zal u kunnen beschikken over een gebruikersnaam en passwoord dat u toegang geeft tot het EPD voor de duur van uw stage. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 11

12 9. Universitair Psychiatrische Spoed Interventie Eenheid (UPSIE) A. Personeel Het multidisciplinaire team bestaat uit: 1 diensthoofd: prof. dr. C. Van Heeringen 1 supervisor: dr. G. Heylens 2 assistenten in opleiding (ASO), die jaarlijks wisselen 1 hoofdverpleegkundige 2 psychologen 1,5 sociaal verpleegkundige 1 casemanager Het verpleegkundig team Enkel de verpleegkundigen en studenten verpleegkunde dragen een wit uniform. Het is verplicht om een identificatiebadge te dragen op een zichtbare plaats. B. Situering De crisiseenheid is gelegen vlakbij de algemene spoedgevallendienst en bevindt zich op het gelijkvloers van K12F. Het is een open afdeling met 8 UPSIE bedden en 4 bedden bestemd voor personen met een middelengerelateerde problematiek (= zgn. piloot-project van de Federale Overheidsdienst volksgezondheid). De P-bedden zijn architectonisch afgescheiden van de UPSIE bedden. De officiële ingang van UPSIE bevindt zich aan de kant van de spoedopname en is uitsluitend bestemd voor personeel, studenten of patiënten. De andere afdelingen van de UDP kunnen vanuit de UPSIE enkel bereikt worden met badge, wat duidt op het autonome karakter van de afdeling en de verbondenheid met spoedopname. Een aanmelding op de crisiseenheid houdt niet noodzakelijk een opname in, wat de drempel verlaagt en de stigmatisering tegengaat. Op de afdeling UPSIE zijn de deuren altijd gesloten. Om toegang te krijgen tot de afdeling, dient men aan te bellen. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 12

13 Hoewel de UPSIE een open afdeling is, wordt de voordeur gesloten tussen 20u00 en 14u30 uit praktische overwegingen (zoals de veiligheid van de opgenomen patiënten). De bezoekuren zijn van 14u30 tot 20 uur. Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met de toewijsverpleegkundige en/of in samenspraak met de hoofdverpleegkundige. C. Doelgroep Iedereen die zich in een psychische crisissituatie bevindt, kan zich aanmelden op de UPSIE. Personen met acute psychiatrische en/of psychologische problemen komen in aanmerking voor een opname. Soms overstijgt een situatie de draagkracht en de probleemoplossende vaardigheden van de cliënt en/of de omgeving en is er nood aan hulp van buitenaf. Voorbeelden hiervan zijn: relationele en situationele crisissituaties, suïcidegedachten of -poging, gedragsproblemen, psychotische toestandsbeelden, angsten paniektoestanden, acute stresstoestanden, crisistoestanden in het kader van eetstoornissen, depressie, middelengebonden stoornissen, De aanwezigheid van een zwaar somatisch zorgbehoevende problematiek is een exclusiecriterium. Het UPSIE-team wordt ook ingeschakeld bij rampen en kan opgeroepen worden voor de emotionele opvang en crisisinterventie bij personen die geconfronteerd worden met traumatische gebeurtenissen. D. Doelstellingen De UPSIE probeert volgende doelstellingen te realiseren: Stabiliseren van de crisissituatie door: - oplossingsgerichte benadering - medicamenteuze ondersteuning - sociale tussenkomst Streven naar een kortdurende interventie Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 13

14 Oriënteren naar eigen omgeving of naar een afdeling voor verder gezette behandeling Herstellen van het evenwicht door: - draagkracht te verhogen - draaglast te reduceren - gebruik te maken van de omgevingssteun Beogen van een snelle en correcte doorverwijzing naar een aangepaste setting (ambulant of residentieel) door: - informatieverzameling - probleemanalyse - indicatiestelling E. Functionele kenmerken De UPSIE is 24 uur op 24 uur beschikbaar, zeven dagen op zeven. De UPSIE is laagdrempelig. De aanpak is deskundig en multidisciplinair. De crisisinterventie is gericht op de biopsycho-sociale aspecten van het individu. Een globale aanpak resulteert in een efficiënte crisisinterventie. Deze aanpak is gelieerd aan goed functionerende samenwerkingsverbanden in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gestreefd naar een beperkte opnameduur: Op de UPSIE streeft men naar een maximum opnameduur van 72 uur, voor het P-project maximum 5 dagen. Binnen deze tijd wordt getracht de vooropgestelde doelstellingen bij de patiënt en zijn omgeving te verwezenlijken. De vooropgestelde tijd kan overschreden worden in het belang van de patiënt. De interventie is gericht op de huidige crisissituatie: 'Hoe komt het dat de patiënt zich nu aanmeldt en niet gisteren of morgen?'. Het team werkt oplossingsgericht (Korzybski). Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 14

15 F. Methodiek Het urgentieproces 1) DE AANMELDING OP DE SPOEDOPNAME Alle externe aanmeldingen gebeuren op de algemene spoedopname. Daar gebeurt de administratieve inschrijving. De patiënt meldt zich aan op eigen initiatief, op initiatief van de omgeving (familie, huisarts) of wordt binnengebracht met de politie. De spoedopname staat in voor de eerste somatische onderzoeken en zorgen. Hierbij gebeurt een eerste triage m.b.t. het al dan niet levensbedreigend karakter van de toestand van de patiënt. Bij personen met een alcoholprobleem wordt de alcoholemie bepaald. Indien er geen zware somatische zorgen moeten toegediend worden, komt de patiënt in aanmerking voor een intakegesprek. De verpleegkundige van de afdeling wordt gecontacteerd door de spoedverpleegkundige. Vervolgens gaat de verpleegkundige de patiënt halen. Sommige patiënten komen van een andere afdeling (binnen of buiten het ziekenhuis), anderen worden na ambulante consultatie (op de polikliniek van de UDP) doorverwezen of komen na contact met de hulpdiensten (politie, brandweer) eventueel in aanmerking voor een gedwongen opname. 2) DE AANMELDINGS-EN INSCHATTINGSFASE OP DE UPSIE Er wordt een intakegesprek afgenomen van de patiënt in de daarvoor voorziene spreekkamers. In het verhaal van de patiënt wordt specifiek aandacht besteed aan de factoren die de crisis uitlokten en aan mogelijke oplossingen om het evenwicht te herstellen. De gegevensverzameling en probleemverkenning gebeurt op een systematische manier en wordt in eerste instantie afgenomen door de verpleegkundige. Nadien wordt overlegd met de psychiater en gaat de psychiater bij de patiënt (eventueel vergezeld door de verpleegkundige). De verkregen informatie wordt verder uitgediept. Het team komt tot een indicatiehypothese. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 15

16 3) DE INTERVENTIEFASE In overleg met de persoon in crisis, de naaste betrokkenen en/of de eventuele verwijzer wordt nagegaan welke mogelijkheden haalbaar en beschikbaar zijn om het probleem op een doeltreffende manier aan te pakken. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en getoetst aan de haalbaarheid. Indien de toestand van de patiënt dit toelaat worden samen doelstellingen bepaald. Er wordt gewerkt met patiëntentoewijzing. Dit betekent dat één verpleegkundige gedurende de shift verantwoordelijk is voor de totaalzorg van een aantal patiënten. De naam van de verantwoordelijke verpleegkundige en het dectnummer staan vermeld op het patiëntenbord in de verpleegpost zodat de teamleden op ieder moment kunnen achterhalen welke verpleegkundige verantwoordelijk is voor de patiënt. Personen met een illegale drugafhankelijkheid die worden opgenomen, worden verondersteld een drugcontract te tekenen (zie bijlage 4). De bagage wordt onderzocht, een urine-toxico wordt afgenomen en de patiënt dient zich te douchen. Voor personen met een alcoholafhankelijkheid (legale drug) is dit niet geldig. Tijdens de crisisinterventie vindt nauwgezet onderzoek, crisisopvang, kortdurende begeleiding en behandeling plaats. De afdelingswerking berust op de drie pijlers: medisch-somatisch, psychiatrischpsychologisch en sociaal. Zo komt men tegemoet aan alle deelaspecten en kan een integrerende en globale benaderingswijze waargemaakt worden. Indien verdere zorg (residentieel of ambulant) aangewezen is, wordt deze georganiseerd in nauwe samenwerking met de patiënt, de verwijzer en/of het sociaal netwerk. 4) DE EVALUATIEFASE Dit gebeurt via de follow-up gesprekken en indien opgenomen, tijdens de dagelijkse evaluatiemomenten. In een aantal situaties (acuut psychotische toestand, agressie, ) is het onmogelijk om de normale procedure te volgen. Er wordt beroep gedaan op de creativiteit van het team om deze probleemsituaties adequaat aan te pakken. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 16

17 G. Teamsamenstelling Een multidisciplinair team staat ter beschikking. De UPSIE kan gezien worden als een psychiatrische spoedopname met een hoge turn-over en een zware werkdruk. Daarnaast moet de continuïteit en de crisisopvang gegarandeerd blijven. Hierdoor is de personeelsbezetting hoger dan op een gewone afdeling. Momenteel zijn er 14,75 fulltime psychiatrisch verpleegkundigen tewerkgesteld, waaronder één hoofdverpleegkundige. Er is een constante bezetting van drie vroegdiensten, drie avonddiensten en één nachtdienst. 1,5 FTE fulltime sociaal verpleegkundige verzorgt de contacten met interne en externe diensten, de families en de diensten waarnaar wordt doorverwezen. 1 casemanager is aangeworven in kader van het pilootproject "middelengebonden stoornissen" en staat in voor de trajectbegeleiding van de patiënt met voorgenoemde problematiek. 2 psychologen staan ter beschikking voor onderzoek, behandeling en follow-up. De psychologen zijn aangeworven in het kader van het P-project. 2.5 fulltime psychiaters staan in voor de acute behandeling, medicamenteuze op puntstelling en diagnostiek, waarvan twee fulltime psychiaters in opleiding en één halftime psychiater - supervisor. De psychiatrische permanentie buiten de kantooruren en tijdens het weekend wordt verzekerd door de psychiaters in opleiding die meedraaien in een wachtsysteem. De supervisoren van de UDP zijn van co-wacht en zijn steeds telefonisch bereikbaar. Daarnaast zijn er regelmatig studenten aanwezig in functie van hun stage: studenten geneeskunde, verpleegkunde, psychologie en sociaal verpleegkundigen. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 17

18 H. Communicatie en rapportage Op de UPSIE wordt gewerkt vanuit een overleg- en consensusmodel. Een goede interne communicatie is hierbij onontbeerlijk. Elke discipline werkt vanuit zijn eigen specificiteit en biedt een belangrijke meerwaarde naar de patiëntenzorg. Een concrete en volledige rapportage is hierbij noodzakelijk. De belangrijkste communicatiemiddelen waarover het team beschikt zijn: - Schriftelijke communicatie m.b.v. het elektronische patiëntendossier (EPD) - Mondelinge communicatie via de dagdagelijkse briefings, toer en overdrachtmomenten. De verpleegkundige vult een signalerende en coördinerende rol in voor de patiënt. Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezige communicatiekanalen om een optimale continuïteit in de observatie en in de registratie te verzekeren. Het is de taak van de verpleegkundige om een volwaardige rol op te nemen in het teamgebeuren. Tijdens beleidsvergaderingen worden de multidisciplinaire doelen in kaart gebracht en worden concrete acties gepland, uitgevoerd, geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. 1) PATIENTENDOSSIER Iedere opgenomen patiënt heeft een EPD. Daarnaast wordt er nog steeds gebruik gemaakt van een niet-electronisch patiëntendossier. Dit dossier bevat een medicatiefiche en identificatie-etiketten. Het EPD moet continu aangevuld worden met de meest recente gegevens en acties, door alle teamleden. Dit gebeurt o.a. tijdens de overdrachtmomenten en op het einde van de shift. De oude patiëntendossiers worden apart bewaard, waardoor de informatie steeds beschikbaar is. 2) OVERDRACHTMOMENTEN Op weekdagen gebeurt er s ochtends een briefing om 06u45 (enkel door verpleegkundigen, van nachtdienst naar vroegdienst). Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 18

19 Tevens gebeurt er elke ochtend (08u30) een briefing door de psychiater die de nacht voordien van wacht was. Tijdens het weekend vindt deze briefing plaats om 09u00. Het team overloopt de patiënten die zich tijdens de nacht hebben aangemeld. Deze briefing wordt bijgewoond door de supervisor, de psychiaters in opleiding, de de verpleegkundige van de vroegdienst, de psychologen en de sociaal verpleegkundige. Nadien is er kamerronde: elke patiënt wordt op de kamer gezien door de artsen en de toewijsverpleegkundige. Op die manier wordt iedere patiënt systematisch gezien door de arts en krijgt hij een extra mogelijkheid om zaken te communiceren. Vervolgens is er de patiëntenbespreking op multidisciplinair niveau, waarbij het beleid concreet wordt uitgestippeld. Dit enkel tijdens de week. Elk personeelslid heeft daarin zijn eigen functie en taak. In de namiddag (14 u) is er een overdrachtmoment voorzien tussen de toewijsverpleegkundigen met vroegdienst en deze met avonddienst. Hierbij bespreekt de toewijsverpleegkundige van de vroegdienst de patiënten met de daarbij horende planning. De dag eindigt met een patiëntenoverdracht om 21u30 tussen de verpleegkundigen met late dienst en de nachtverpleegkundige. Tijdens de veelvuldige overdrachtmomenten probeert men zoveel mogelijk de verkregen informatie door te geven zodat kort op de bal kan gespeeld worden. In de praktijk moet men echter rekening houden met een aantal beperkingen. Zo ziet men dat een intensieve aanpak bij opgenomen patiënten niet altijd mogelijk is omwille van het feit dat er steeds nieuwe aanmeldingen binnenkomen, waarbij een eerste crisisopvang en - interventie moet gebeuren. Naast de dagdagelijkse activiteiten worden continu observatieopdrachten uitgevoerd. I. Procedures 1) OPLAADSCHEMA Indicatie Bij het vermoeden of bevestiging van enkel alcoholmisbruik in de anamnese (staand-order nr.1) Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 19

20 Tegenindicatie Acute alcoholintoxicatie of delirium tremens bij deze ptn. Medicatie en alcoholmisbruik (combinatie) De arts stelt een individueel onderhouds- of afbouwschema op. Doelstelling Frequente observatiemomenten en een goed omschreven medicatieschema zorgen voor enerzijds psychologische ondersteuning, anderzijds wordt de duur van medicatie-inname beperkt en wordt een delirium tremens voorkomen. Schema Zie bijlage 6 2) AFBOUWSCHEMA Wordt zelden gebruikt -> er wordt meer met individuele schema s gewerkt. Indicatie Bij het vermoeden of bevestiging van medicatiemisbruik al of niet in combinatie met alcohol in de anamnese Tegenindicatie Hard-drugmisbruik of -verslaving, zuiver alcoholmisbruik of verslaving Doelstelling Door middel van regelmatige afname van abstinentieschaal enerzijds verzorgen van psychologische ondersteuning en anderzijds voorkomen van ontwenningsverschijnselen. Schema Zie bijlage 7 Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 20

21 3) AFZONDERINGSPROCEDURE Op de UPSIE bevinden zich vier afzonderingskamers. Dit zijn beveiligde prikkelarme ruimten. De patiënten worden geobserveerd via een camera. Deze ruimten worden gebruikt om patiënten tijdelijk onder te brengen wanneer hun verblijf op een gewone kamer als onveilig wordt beschouwd (voor de patiënt zelf en/of de omgeving). In uitzonderlijke gevallen wordt de afzondering gebruikt in afwachting dat de patiënt overgeplaatst wordt naar een gesloten dienst of als er een procedure tot gedwongen opname loopt. De patiënt verblijft in afzondering tot hij door de politie of 100-diensten wordt afgehaald. Wanneer een afzondering dient te gebeuren op de UPSIE MOET de verpleging vooraf verwittigd worden zodat ze de nodige voorbereidingen kunnen treffen. 4) GEDWONGEN OPNAME PROCEDURE De UPSIE staat in voor de gedwongen opname procedures (GO) van het kanton Gent en Oudenaarde. De aanvraag bevat het origineel omstandig geneeskundig verslag, de vordering en het verschuldigd loon. Dit wordt meegegeven met de politie. (zie bijlage 8) 5) ANDERE PROCEDURES A. Procedure bij (mogelijke) fysische geweldpleging Procedure politiehulp Procedure fysische ondersteuning Procedure dringende hulp bij fysische geweldpleging B. Procedure verdwijning of weglopen minderjarige patiënt (zie bijlage 9) C. Procedure verdwijning volwassen patiënt (zie bijlage 10) Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 21

22 D. Procedure bij suïcide Deze procedures zijn terug te vinden in de proceduremap op de afdeling. J. Opname- en ontslag Elke patiënt die zich aanmeldt moet gezien worden door de psychiater. De verkregen informatie wordt ingebracht in het EPD, zowel door verpleegkundige als door arts. Bij ontslag van opgenomen patiënten wordt een ontslagbrief opgemaakt. K. Psychiater van wacht Tijdens de kantooruren worden personen die zich aanmelden op UPSIE gezien door een verpleegkundige en psychiater van de UPSIE. Buiten de kantooruren en tijdens weekend en feestdagen is er een psychiater van wacht aanwezig. De overdracht tussen assistenten geneeskunde gebeurt op de UPSIE-afdeling. In het weekend wordt er op zaterdag- als zondagvoormiddag getoerd door de psychiater van wacht en een toewijsverpleegkundige. L. Aandachtspunten. Procedures dienen correct gebruikt te worden (zie proceduremap verpleegpost). Het zijn richtlijnen waarop kan afgeweken worden mits grondige argumentatie. Geplande opnames kunnen niet. Uitzonderingen worden vooraf besproken bv: repatriëring, transfer van intensieve zorgen, Eenmaal een patiënt in een P-bed zit kan dit niet veranderd worden. Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 22

UPSIE. Studentenbrochure

UPSIE. Studentenbrochure UPSIE Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Van harte welkom tijdens je stage op onze dienst. In deze brochure vind je heel wat informatie over de werking van de Universitaire Psychiatrische Spoed

Nadere informatie

Angst- en Stemmingsstoornissen. Studentenbrochure

Angst- en Stemmingsstoornissen. Studentenbrochure Angst- en Stemmingsstoornissen Studentenbrochure 01. Inleiding Beste Student, Van harte welkom voor uw stage op onze dienst. Om één en ander toe te lichten over onze afdeling, maken wij gebruik van deze

Nadere informatie

Angst- en Stemmingsstoornissen. Studentenbrochure

Angst- en Stemmingsstoornissen. Studentenbrochure Angst- en Stemmingsstoornissen Studentenbrochure 01. Inleiding Beste Student, Van harte welkom voor uw stage op onze dienst. Om één en ander toe te lichten over onze afdeling, maken wij gebruik van deze

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Verpleegafdeling Spoedpsychiatrie

hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Verpleegafdeling Spoedpsychiatrie hoofd, hals en zenuwstelsel info voor patiënten Verpleegafdeling Spoedpsychiatrie Inhoud 01 Welkom... 4 02 Team... 4 03 Doelgroep... 4 04 Doelstelling... 5 05 Werking van de afdeling... 5 06 Dagstructuur...

Nadere informatie

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele

Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat Tielt Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Sint-Andriesziekenhuis Bruggestraat 84 8700 Tielt intredebegleiding@sintandriestielt.be Infobundel PAAZ afdeling Isabelle Dewaele Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Voorstelling van de dienst 2 3. Verwachtingen

Nadere informatie

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp

I Autonome verzorgingsinstelling. Informatiebrochure. Chronische revalidatie dienst Sp I Autonome verzorgingsinstelling Informatiebrochure Chronische revalidatie dienst Sp IIInhoudsopgave Inleiding 4 Wat is chronische revalidatie 5 De opname 6 Multidisiplinair team 7 Dagindeling 9 Ontslag

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis

Infobrochure. Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Infobrochure Het Psychiatrische Aanbod in het Algemeen Ziekenhuis Welkom Het PAAZ Het PAAZ staat voor enerzijds de Psychiatrische Afdeling in het Algemeen Ziekenhuis en anderzijds voor het ruimere aanbod

Nadere informatie

PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN

PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN PAAZ-afdeling INFORMATIE VOOR STUDENTEN INHOUD Welkom 3 1. Structuur van de afdeling 4 2. Aantal erkende bedden 4 3. Doelgroep patiënten 4 4. Specifieke behandelingen/opnames 5 5. Algemene werkwijze op

Nadere informatie

PAAZ. Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis

PAAZ. Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis PAAZ Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis Verwelkoming We heten u van harte welkom op de A-Dienst van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV campus Henri Serruys. En hopen op een leerrijke stage

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure

Intensieve Zorgen Pediatrie. Studentenbrochure Intensieve Zorgen Pediatrie Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Met deze brochure willen we je goed informeren over onze afdeling, medewerkers en patiënten ter voorbereiding van je stage. Uiteraard

Nadere informatie

BEHANDELAFDELING VOOR

BEHANDELAFDELING VOOR AFDELINGSBROCHURE BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK BEHANDELAFDELING VOOR ANGST- EN STEMMINGSPROBLEMATIEK De behandelafdeling voor angst- en stemmingsproblematiek is een open afdeling

Nadere informatie

Eetstoornissen. Studentenbrochure

Eetstoornissen. Studentenbrochure Eetstoornissen Studentenbrochure 01. Inleiding Beste student, Van harte welkom tijdens je stage op onze dienst. In deze brochure vind je heel wat informatie over de afdeling Eetstoornissen. Voor meer algemene

Nadere informatie

Inwendige geneeskunde

Inwendige geneeskunde PATIËNTEN INFORMATIE Inwendige geneeskunde onthaalbrochure 2 Beste patiënt en familie, Van harte welkom op de afdeling inwendige geneeskunde (4 de verdieping) van het AZ Lokeren. Met deze brochure stellen

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL

WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL WELKOM OP ZORGEENHEID GONDEL Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek, deeltijdbehandeling en kliniek /opname Informatie voor verwijzers INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY Vechtdal Kliniek

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure

Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Verpleegeenheid G3: Informatiebrochure Informatiebrochure ontwikkeld door Tom Schiepers en Elisabeth Schroeder in het kader van de bachelorproef, opleiding Professionele Bachelor in de Verpleegkunde, aan

Nadere informatie

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen

HET ZORGTRAJECT COGNITIE. Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen HET ZORGTRAJECT COGNITIE Vroegtijdige diagnosestelling van geheugenproblemen bij ouderen Doelstelling Het zorgtraject

Nadere informatie

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen

Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Behandeling op de PAAZ Informatie voor familieleden en betrokkenen Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen Wat is de PAAZ? 1 Wanneer is behandeling op de PAAZ nodig? 1 Is de PAAZ een gesloten

Nadere informatie

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D

Studentenbrochure. Kinderdagziekenhuis 0K12D Studentenbrochure Kinderdagziekenhuis 0K12D Voorstelling van de dienst 1) Inleiding In het kinderdagziekenhuis worden patiënten opgenomen voor alle pediatrische disciplines. In totaal worden ongeveer 3000

Nadere informatie

Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie Welkom op de dienst Geriatrie (A2) Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Brochure Geriatrie (A2) 2 Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling geriatrie (A2)... 4 2. Praktische info over onze afdeling...

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2

AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 AFDELINGSPROFIEL GER3 A2 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: Herman Andries Hoofdverpleegkundige: Ilse De Jaeck (waarnemend) Stagementoren:

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Onthaalbrochure SP-Locomotorische zorgafdeling

Onthaalbrochure SP-Locomotorische zorgafdeling Onthaalbrochure SP-Locomotorische zorgafdeling Inhoudsopgave 1. Wat is een Sp-Locomotorische zorgafdeling? (4) 2. Opnameregeling (4) 3. De zorgafdeling (5) 4. Voorstelling revalidatie team (6) 5. Praktische

Nadere informatie

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure

STEMMINGS- STOORNISSEN. Afdelingsbrochure PZ SINT-CAMILLUS Doelgroep Behandelvisie BEHANDELAANBOD Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

Voorstelling. VE101 Mid-Care

Voorstelling. VE101 Mid-Care Voorstelling VE101 Mid-Care Versiedatum: 09/08/2011 1 VERWELKOMING 2/6 Beste student De hoofdverpleegkundige, de praktijklector en de ganse equipe heet je welkom op VE 101. Van onze kant garanderen we

Nadere informatie

Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie

Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie Welkom op de verpleegeenheid neurologie (O3) Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. Praktische info over onze afdeling... 4 3. Ons team... 5 4. Dagschema op de afdeling... 6 5. Enkele weetjes

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie open afdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie open afdeling Psychiatrie open afdeling U bent opgenomen op de open opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De open opnameafdeling is onderdeel van de afdeling

Nadere informatie

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen

Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Behandeling bij angsten stemmingsstoornissen Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU)

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrisch Medische Unit (PMU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrisch Medische Unit (PMU) Psychiatrisch Medische Unit (PMU) U bent opgenomen op de psychiatrisch medische unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De PMU is onderdeel van

Nadere informatie

INTER-PSY Vechtdal Kliniek

INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling INTER-PSY Vechtdal Kliniek Polikliniek en deeltijdbehandeling Informatie voor patiënten, familie en naastbetrokkenen INTER-PSY Vechtdal Kliniek Algemene informatie INTER-PSY

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE

ONTHAALBROCHURE GERIATRIE ONTHAALBROCHURE GERIATRIE AFDELING A2 C2 - Patiëntinformatie - INHOUDSOPGAVE Inleiding. 1 1. Voorstelling afdeling geriatrie. 2 1.1 Doelstelling van uw verblijf. 2 1.2 Multidisciplinair team. 2 2. Werking

Nadere informatie

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS

WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS WELKOM OP DE BEHANDELEENHEID NAH KADANS Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg

Patiënteninformatie. Welkom op beroertezorg Patiënteninformatie Welkom op beroertezorg 2 Inhoud Welkom op onze dienst... 4 Wie zijn we en wat doen we?... 4 Voorstelling van het multidisciplinair team... 4 Medisch team van neurologen en neurochirurgen...

Nadere informatie

Revalidatie. Klinisch. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Revalidatie. Klinisch. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Revalidatie Klinisch T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg

Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg Verpleegafdeling E30: Medische Oncologie, Radiotherapie, Nucleaire Geneeskunde en Palliatieve Zorg In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot opname of dagbehandeling op afdeling Medische

Nadere informatie

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten

Kliniek Nijmegen. Informatie voor patiënten Kliniek Nijmegen Informatie voor patiënten We spreken van een verslaving wanneer bepaald gedrag zoals middelengebruik of gokken uw leven gaat beheersen. Steeds meer tijd en energie gaan op aan de verslaving.

Nadere informatie

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE. Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling Psychiatrie gesloten acute opnameafdeling U bent opgenomen op de gesloten acute opnameafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. De gesloten

Nadere informatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie. Patiënteninformatie Welkom op de dienst Heelkunde - Orthopedie Patiënteninformatie Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling Heelkunde Orthopedie (A6) 3 2. Praktische info over onze afdeling 4 3. Ons team 5 4. Dagschema op de

Nadere informatie

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2

Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Onthaalbrochure studenten Geriatrie 2 Oktober 2014 Inhoud 1. WELKOM... 3 2. GEGEVENS VAN DE AFDELING... 4 2.1. Voorstelling van de verpleegeenheid... 4 2.1.1. Voorstelling

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie

Patiënteninformatie. Welkom op de afdeling pneumologie Patiënteninformatie Welkom op de afdeling pneumologie 2 Inhoud Inhoud... 3 Welkom op onze dienst... 5 Wie zijn we en wat doen we... 5 Voorstelling van het multidisciplinair team... 5 Medisch team... 5

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.

Welkom op Wel. vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie. Welkom op Wel Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Welkom op de dienst SP Revalidatie - Geriatrie. Patiënteninformatie

Welkom op de dienst SP Revalidatie - Geriatrie. Patiënteninformatie Welkom op de dienst SP Revalidatie - Geriatrie Patiënteninformatie Heilig Hart Ziekenhuis Leuven Afdelingsbrochure O2: SP Revalidatie - Geriatrie 2 Inhoudstafel 1. Welkom op de afdeling sp revalidatie

Nadere informatie

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER

WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER WELKOM OP DE REHABILITATIE-EENHEID KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten

Nadere informatie

Klinische opname. Algemene informatie

Klinische opname. Algemene informatie Klinische opname Algemene informatie In deze brochure van SymforaMeander centrum voor psychiatrie, vindt u algemene en praktische informatie over de behandeling en de gang van zaken in de kliniek. Leest

Nadere informatie

Dienst 7 Subtitle PATIËNTENBROCHURE

Dienst 7 Subtitle PATIËNTENBROCHURE PATIËNTENBROCHURE Dienst 7 Subtitle De internist sprak, het is niet goed je hebt weer rommel in je bloed ik leg je echt niet in de luren maar je moet echt weer aan de kuren het spijt mij echt, mevrouw,

Nadere informatie

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ)

introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) introductiemap stagiairs verpleegkunde Verpleegeenheid Psychiatrie (PAAZ) 10-07-2017 Introductiemap stagiairs verpleegkunde - Verpleegeenheid psychiatrie Hartelijk welkom op de PAAZ. Voor uitgebreide informatie

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55

Studentenbrochure. Hier komt titel van persbericht. OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55 Studentenbrochure Hier komt titel van persbericht OLV Ziekenhuis Ve Psychiatrie Moorselbaan 164 9300 Aalst Tel. 053 72 43 55 Versie 2012-2013 Pagina 1 Verwelkoming Welkom op de PAAZ Campus Aalst. Wij willen

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure

Palliatieve zorgen. Studentenbrochure Palliatieve zorgen Studentenbrochure 01. Inleiding Binnenkort loop je stage op de palliatieve eenheid en het palliatief support team (PST). Deze brochure is een voorbereiding op jouw stage. De bedoeling

Nadere informatie

Welkom op de afdeling G2

Welkom op de afdeling G2 Welkom op de afdeling G2 bezoek van 14u tot 20u30 niet in de voormiddag 057 35 62 81 YG2@yperman.net www.yperman.net/afdelingen 2 e verdiep westvleugel G-blok - kamers 853-877 1. Arts WIE ZIJN WE? 1.1.

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB)

Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Internet: www.sabn.nl E-mail: info@sabn.nl Centrum Specialistische Behandelingen (CSB) Overige websites: www.eetstoornissen.nl Afdeling Eetstoornissen Informatiefolder voor verwijzers 12 De Afdeling Eetstoornissen

Nadere informatie

Zorgprogramma Angststoornissen

Zorgprogramma Angststoornissen Zorgprogramma Angststoornissen Doelgroep Het Zorgprogramma Angststoornissen is bedoeld voor volwassenen die een angststoornis hebben. Mensen met een angststoornis hebben last van angsten zonder dat daar

Nadere informatie

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER

WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER WELKOM OP DE ZORGEENHEID LANGDURIGE ZORG KOUTER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en

Nadere informatie

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER

WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER WELKOM OP REHABILITATIE-EENHEID POLDER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie

Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie Behandel- en expertisecentrum Niet aangeboren hersenletsel (NAH)/ neuropsychiatrie 20135014 PP bavo Neuro algemeen brochure.indd 1 24-09-13 13:48 Behandel- en expertise centrum NAH/neuropsychiatrie Het

Nadere informatie

Behandeling bij psychose

Behandeling bij psychose Behandeling bij psychose Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 33 55 11 Jessa Ziekenhuis vzw Maatschappelijke

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

High Care - Kastanjehof

High Care - Kastanjehof High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie High Care - Kastanjehof Behandelprogramma Acute Psychiatrie Inhoudsopgave Wat...Pagina Inleiding...2 Voor wie...3 Aanmelding...3 Behandelaanbod...3

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten

P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis. Handwijzer voor patiënten P.A.A.Z Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis Handwijzer voor patiënten Welkom op de PAAZ U bent te gast bij de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemene Ziekenhuis) van het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop.

Nadere informatie

E 791 depressie bij ouderen Ouderenpsychiatrie

E 791 depressie bij ouderen Ouderenpsychiatrie E 791 depressie bij ouderen Ouderenpsychiatrie Informatie voor patiënten 2 E 791 depressie bij ouderen Ouderenpsychiatrie E 791 depressie bij ouderen - Ouderenpsychiatrie 3 INLEIDING 5 Algemene werking

Nadere informatie

Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie hoofd, hals en zenuwstelsel info voor de ouders Consultatie Kinder- en Jeugdpsychiatrie Alles wat u moet weten voor een eerste afspraak Inhoud 01 Voorwoord... 04 02 Hoe werkt de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER

WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER WELKOM OP DE OPEN OPNAME-EENHEID OEVER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met

Nadere informatie

Welkom op Moeder-Kind

Welkom op Moeder-Kind Welkom op Moeder-Kind Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2880 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39

Nadere informatie

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling

Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling Psychiatrie Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl PSY005 / Stabilisatiegroep deeltijdbehandeling / 16-10-2013

Nadere informatie

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017

Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcide of suïcidepoging? Multidisciplinaire Richtlijn: Detectie & Behandeling van Suïcidaal Gedrag Gent 30/03/2017 Wat kan je doen na een suïcidepoging? Peter Beks - Zorg voor Suïcidepogers

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ

Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ Informatie voor huisartsen Organisatie voor geestelijke gezondheidszorg GGZ Rivierduinen biedt vele vormen van geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden;

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID KAAP psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Cognitief revalidatieprogramma van de geheugenkliniek. RIZIV-conventie. informatie voor patiënten

Cognitief revalidatieprogramma van de geheugenkliniek. RIZIV-conventie. informatie voor patiënten Cognitief revalidatieprogramma van de geheugenkliniek RIZIV-conventie informatie voor patiënten INLEIDING 3 HOE VERLOOPT HET REVALIDATIEPROGRAMMA? 4 HOEVEEL ZAL DIT ME KOSTEN? 4 MET WIE KOM IK IN CONTACT?

Nadere informatie

De suïcidale patiënt. op de Intensieve Zorgafdeling. van PZ Sint-Camillus.

De suïcidale patiënt. op de Intensieve Zorgafdeling. van PZ Sint-Camillus. De suïcidale patiënt op de Intensieve Zorgafdeling van PZ Sint-Camillus. De suïcidale patiënt op de Intensieve Zorgafdeling. Het proces: ontwikkelen van een protocol. Patrick Bruyneel PZ Sint-Camillus

Nadere informatie

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE

AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE AFDELINGSPROFIEL GER3 BE Algemene gegevens Geneeskundig diensthoofd: Dr. Miquel Verpleegkundig diensthoofd: van de Vijver Lut Hoofdverpleegkundige: Vanessa Van Osselaer Stagementoren:

Nadere informatie

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs.

Welkom op Kadans. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN. Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Welkom op Kadans Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980

Nadere informatie

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure

Kortdurende Behandeling. Afdelingsbrochure Afdelingsbrochure HET PZ SINT-CAMILLUS Het PZ Sint-Camillus is een acuut psychiatrisch ziekenhuis opgericht in 1936 door de Mariazusters van Franciscus van Waasmunster. Het PZ Sint-Camillus beschikt over

Nadere informatie

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT

WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT WELKOM OP ZORGEENHEID VEERPONT Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie

Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie Liaison in de kinder en jeugdpsychiatrie Kinder- en jeugdpsychiater : Dr Elfi Van den haute Hoofdverpleegkundige : Sandra Gissens Overzicht Betekenis liaison Biopsychosociaal: van model naar zorg Modellen

Nadere informatie

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen.

POP polikliniek. voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap. Wat moet u echt weten! We kijken samen hoe we u kunnen helpen. POP polikliniek voor vrouwen vóór, tijdens en na de zwangerschap U heeft een afspraak op de POP-poli. Dit betekent Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde). In de POP polikliniek

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd

Deeltijdbehandeling. Barneveld. volwassenen deeltijd Deeltijdbehandeling Barneveld volwassenen deeltijd Inhoudsopgave Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is de behandeling bedoeld? 2 De behandeling 3 Doel 3 Behandelplan 3 Inhoud 3 Programma 4 Individuele

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

Medische psychiatrische unit (MPU)

Medische psychiatrische unit (MPU) PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE Medische psychiatrische unit (MPU) Unit B Medische Psychiatrische Unit (MPU) U bent opgenomen op de Medische Psychiatrische Unit van het St. Antonius Ziekenhuis. De MPU is onderdeel

Nadere informatie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie

Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Een verwijzing naar de polikliniek Kinderen Jeugdpsychiatrie Algemene informatie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Doelgroep 1 Aanmelding 2 Intake 2 Uitslag/advies 3 Aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Open opname afdeling kc 1.1

Open opname afdeling kc 1.1 Open opname afdeling kc 1.1 Volwassenen Open opname afdeling kc 1.1 Introductie We heten u welkom op de open opname afdeling kc 1.1. van Mondriaan. In deze folder geven wij u meer informatie over opname

Nadere informatie

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Opname op afdeling Argo en gedwongen opname. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Opname op afdeling Argo en gedwongen opname Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

de stap informatie voor patiënten

de stap informatie voor patiënten de stap informatie voor patiënten Welkom Beste patiënt Beste familie Wij heten u welkom op de afdeling de stap van az groeninge. In deze brochure vindt u informatie om uw verblijf of het verblijf van uw

Nadere informatie

De dienst Spoedgevallen

De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen De dienst Spoedgevallen als stageplaats voor studenten. Inhoud 1 Over dienst Spoedgevallen 36 1.1 Welkom 36 1.2 Situering & organogram 36 1.4 Patiëntenpopulatie 37 2 Verloop opvang

Nadere informatie