3/ De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen."

Transcriptie

1 Kalender Za 30 nov uur Broodbankac e St. Bavokerk ma 02 dec uur ouderavond 4 havo Do 05 dec Sinterklaas Vr 06 dec BKT doorloopdag (ECL Vaart) do 12 dec uur Thema avond georganiseerd door de ouderraad Vr 13 dec bouwdag BKT Zo 15 dec uur Generale Brugklastheater ma dec TOP week 2 ma 16 dec uur Brugklastheater Di 17 dec uur Brugklastheater Wo 18 dec uur Generale kerstviering uur Brugklastheater Do 19 dec uur Brugklastheater uur schoolfeest CLV Vr 20 dec uur kerstviering inleveren PWS 6 vwo (digitaal) Kerstvakan e van zaterdag 21 december 2013 t/m zondag 5 januari 2014 ma 06 jan uur start lessen Di 07 jan Nieuwjaarsduik ECL wo 08 jan 40 minutenrooster ivm Open lesmiddag Do 09 jan uur inleveren PWS 5 havo Wo 15 jan uur ouderavond Stressless onderbouw en examenleerlingen Do 16 jan Gymnasiumdag Vr 17 jan examentraining 6 vwo 40 minutenrooster ivm Open dag uur Open dag Za 18 jan uur Open dag ma 20 jan kijk en luistertoets Duits 6 vwo kijk en luistertoets Frans 5 havo Di 21 jan kijk en luistertoets Engels 6 vwo kijk en luistertoets Duits 5 havo Wo 22 jan kijk en luistertoets Frans 6 vwo kijk en luistertoets Engels 5 havo Za 25 jan uur NBE Het Half Uur ma 27 jan speeddate 4 havo/5 vwo Di 28 jan laatste week eerste serie modules 3/ De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Vroege beste wensen Het is niet gebruikelijk om elkaar al in november fijne feestdagen te wensen. Omdat dit de laatste Nieuwsbrief van dit jaar is, nemen we de gelegenheid te baat dat toch te doen. We wensen u en de uwen de rust, saamhorigheid en warmte toe die de donkere dagen aan het einde van het jaar tot echte feestdagen kunnen maken. Broodbank Op zaterdag 30 november vindt om uur de opening plaats van de jaarlijkse broodbankac e in de Grote of St. Bavokerk. Deze keer met als thema de gevangenen bezoeken, een van de Werken van Barmhar gheid. Leerlingen en oud leerlingen van het ECL verzorgen onder leiding van docenten Christa Filius en Jan Wolters de openingsmanifesta e: een voorstelling van ruim een half uur met muziek, zang, theater en dans. Stadsdichter Nuel Gieles opent de ac e staande in de broodbank met het voordragen van een speciaal voor deze gelegenheid geschreven gedicht.

2 De opbrengst van de broodbankac e is bestemd voor een kerstmaal jd voor de Haarlemse gede neerden, telefoonkaarten waaraan bij Nederlandse gede neerden in den vreemde of bij buitenlandse gevangenen in Nederland grote behoe e is en voor een muziekinstrument voor begeleiding in de wekelijkse kerkdiensten in de Haarlemse Koepel. Zang: Spel: Mirthe Peek Tim Geertsen Roos Bruinsma Orkest: Lisa van Dijck Cello Veerle Stoute Puck van Dijck Viool Janneke Stoute en Hannah Oldenburger Maria Mombers Dwarsfluit Marieke Hordijk Margot Beelen Klarinet Dieks van Gogh Daantje Donninger Regie: Gijs Weijers Christa Filius Anna van der Linden Muzikale leiding: Dans: Jan Wolters Niek Wagenaar Franny Rensink Sinterklaas op school Op 5 december hebben eerste en tweede klassen de gelegenheid om met hun mentor (of een gastmentor) sinterklaas te vieren. Dat kan onder het vijfde en zesde uur. Voor de leerlingen van klas drie en hoger verzorgt de Sint waarschijnlijk een speciaal programma in de aula. De leerlingen missen hiervoor één les (na het vierde uur). Thema avond: Samen steunen, sturen en s muleren; over de samenwerking van ouders en school (Herhaald bericht) Twee keer per jaar organiseert de ouderraad van het ECL een thema avond. Graag nodigen we u uit voor de eerste bijeenkomst van dit schooljaar. Datum: Plaats: Aanvang: Thema: donderdag 12 december kan ne ECL uur Samenwerking ECL en ouders Het ECL wil leerlingen met meer duidelijkheid tegemoet treden. Door zelf duidelijker te zijn, beter te organiseren en jdiger te communiceren. Door duidelijker aan te geven wat er van leerlingen wordt verwacht. In de ECL nieuwsbrieven hee u hierover al het een en ander kunnen lezen. Met deze aanpak wil het ECL de talenten van de leerlingen beter ontwikkelen. Maar dat kan de school niet alleen. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Ouders en leraren hebben veelal onuitgesproken verwach ngen van elkaar. Het doel van deze thema avond is de wederzijdse verwach ngen benoemen. Onderwijs en opvoeding vormen een coproduc e die alleen tot stand kan komen op basis van gedeelde uitgangspunten. Op 12 december kunnen ouders en leraren over dit thema van gedachten wisselen. We horen graag uw mening. In verband met de organisa e is het pre g te weten op hoeveel aanwezigen we kunnen rekenen. Het maximum aantal plaatsen is honderd. Aanmelden kan tot en met vrijdag 6 december via een mail aan ecladministra waarin u aangee met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Tot 12 december! Paul Lensink Voorzi er Ouder Medezeggenschapsraad (OMR)

3 Programma Thema avond: inloop + koffie opening door Paul Lensink, de voorzi er van de OMR presenta e door Auke van der Wal, rector toelich ng groepsindeling themabespreking in werkgroepen o.l.v. een lid van de OMR plenaire terugkoppeling afslui ng napraatborrel ECLsan Als leerlingen te vaak hun huiswerk niet af hebben, achter liggen ten opzichte van hun planning of als ze hun boeken of schri en vergeten zijn, kan de docent ze een straf opleggen. Deze is standaard dat leerlingen zich de volgende dag om 7.30 uur moeten melden om tot de eerste bel om 8.20 uur leer of maakachterstanden in te halen. Voor de brugklassers geldt dat ze zich voor hetzelfde vergrijp om 8.00 uur moeten melden op de loca e ECL Vaart. Schoolfeest Op donderdag 19 december viert het ECL feest in het Patronaat. Het thema is: Christmas in Outerspace. Verschillende dj s (uit eigen kring en van buitenaf), een photobooth, de ECL grimegirls en andere special guests luisteren het feest op. Kaarten kosten 9,00. Voor introducé(e)s is een beperkt aantal kaarten (15 per jaarlaag; 90 in totaal) beschikbaar. De prijs van die kaartjes is 10,00. Om een opeenhoping van leerlingen te voorkomen is de star jd per jaarlaag verschillend. Leerlingen worden daarover nader geïnformeerd. De eind jd is uur. Vooruitlopend op de nieuwe wetgeving die op 1 januari in werking treedt kunnen jdens dit feest geen alcoholhoudende drankjes gekocht worden. Kerstviering Op vrijdagochtend 20 december slapen we uit en beginnen we pas het tweede lesuur vanwege het Schoolfeest van de vorige dag. Naast de verschillende programma s in de klas, zullen alle leerlingen de kerstviering in de Pelgrimkerk bijwonen. We lopen van school naar de kerk en weer terug. Aan de viering is een charita eve ac e gekoppeld. In overleg met de leerlingenraad is ervoor gekozen om aan te haken bij de ac e van het Glazen Huis: voorkomen van kinderster e ten gevolge van diarree door betere hygiëne. We hopen dat iedereen die aan de school verbonden is een bijdrage (richtbedrag 2 euro) wil leveren. Als iedereen meedoet, kunnen we straks ruim 2500 euro overmaken. Om 13 uur begint voor alle leerlingen de kerstvakan e. Brugklastheater De reis om de wereld in 80 dagen. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen, nu we virtueel de hele wereld over kunnen reizen, maar 150 jaar geleden, werden mensen al wagenziek als ze alleen maar naar een trein keken. Mister Fogg, een typische Engelse gentleman, krijgt een nieuwe knecht, de Fransman Jean Passepartout, en neemt een gigan sche uitdaging aan in zijn herensociëteit: De Reform Club: een weddenschap om in 80 dagen rond de wereld te reizen. Hij is een man van de klok en van principes. De chao sche en onhandige Passepartout kan de boel behoorlijk opstoken, maar het wordt pas echt ingewikkeld als ze onderweg een Indische prinses; Aouda van Bandelkhand schaken en achtervolgd worden door een heuse detec ve in dienst van Her Majesty s Secret Service. Tijd, toeval en tegenslagen zijn de factoren waar ze mee moeten zien te handelen. Zal het Mister Fogg uiteindelijk lukken om zijn vrienden uit de Reform Club te overtuigen van zijn gelijk? Hij zet zijn horloge vast gelijk met Big Ben

4 De voorstellingen worden gespeeld door ongeveer 160 brugklasleerlingen van het ECL: spel, zang, band, technische ondersteuning. De kaartverkoop start op dinsdag 10 december. Leerlingen die meespelen kunnen kaarten kopen in de voorverkoop. Voorstellingen Groep 1: maandag 16/12 aanvang uur en 17/12 aanvang uur, Groep 2: woensdag 18/12 aanvang uur en donderdag 19/12 aanvang uur. Script en regie: Christa Filius, Okke Emmens, muzikale leiding: Annemieke Vroonhof. Nieuwjaarsduik Ieder jaar worden er in Nederland meerdere Nieuwjaarsduiken georganiseerd. Dat is iedere keer weer een groot succes. Het gee een gevoel van samen zijn en gezelligheid. Kortom, de sfeer van het ECL. Wij, de leden van de sportcommissie, zijn van plan om komend jaar een nieuwjaarsduik te organiseren van, voor en door het ECL! De duik zal plaatsvinden op dinsdag 7 januari, de tweede schooldag van De deelnemers krijgen jd om naar het strand te fietsen, zich om te kleden en eventueel te lunchen. Dan luidt het startsignaal en rennen we met z n allen de zee in. Daarna kleden de leerlingen zich om en zorgen wij voor wat warms te drinken. Nu zijn we nog druk bezig met de organisa e maar binnenkort kunnen de leerlingen zich inschrijven voor de duik en krijgen ze meer informa e. We hopen de leerlingen enthousiast te maken voor de allereerste nieuwjaarsduik van het ECL. Groetjes, Teska Tuijt en Nina van Wagensveld De sportcommissie Een rapportcijfer voor scholen Met een 8.0 voor vwo en een 8.5 voor havo in de Volkskrant van zaterdag 23 november jongstleden, zijn we zeer tevreden. Overigens kunnen er kan ekeningen bij het onderzoek van de heer Dronkers worden geplaatst. Zo is het nogal ongeloofwaardig dat sommige scholen pijlsnel s jgen dan wel dalen in de rangorde. Is onderwijskwaliteit echt zo fluctuerend? Bovendien, de factoren die worden meegewogen zijn bepalend voor de uitkomst. In andere onderzoeken worden soms heel andere factoren meegewogen. Hoe dan ook, onze score rechtvaardigt de verwach ng dat we ons in de komende wervingsperiode mogen verheugen in een grote belangstelling. Dat bleek ook al jdens de informa emarkt in Heemstede van jongstleden donderdag; de ECL stand werd heel druk bezocht. Vuurwerk Leerlingen mogen geen vuurwerk mee naar school nemen! Ook geen sterretjes of iets dergelijks. Degene die betrapt wordt op het bezit van vuurwerk, wordt zonder meer overgedragen aan de poli e. Deze afspraak hebben alle scholen in Haarlem met de poli e gemaakt. De eigen methode *MijnBiologie Een aantal jaren geleden constateerden wij dat veel leerlingen na de profielkeuze in de bovenbouw enorm verrast werden door het niveau van biologie in klas 4. De oorzaak van dit wederkerende probleem bleek te liggen in de gebruikte methode in de onderbouw. Deze bood de leerlingen weinig uitdaging, s muleerde niet tot het aanleren van vaardigheden en gaf te weinig theore sche voorbereiding op de bovenbouw. In de 1e en 2e klas werd biologie daardoor door veel leerlingen als goed te doen (vaak zelfs makkelijk) ervaren. Een zoektocht naar een alterna eve methode leidde tot het besef dat er momenteel geen methode beschikbaar was die aan onze eisen voldeed. Het ECL hee er toen voor gekozen een eigen methode voor het biologieonderwijs in de onderbouw te schrijven. In de methode maken we onderscheid tussen vragen en opdrachten op drie toetsniveaus: reproduc e, toepassing en inzicht. Ook voor de leerling zijn die toetsniveaus inzichtelijk, zodat zichtbaar wordt dat er meer verlangd wordt dan een tekst uit het hoofd leren. Per niveau (havo/ath/gym) kan zo ook varia e aangebracht worden in de manier van vraagstelling.

5 De eindexamens in de bètavakken zijn de afgelopen jaren steeds meer voorzien van veel tekst waarin de kandidaat de door hem of haar geleerde theorie moet zoeken en vervolgens moet de kennis over die theorie worden toegepast. We leren in de methode de leerling daarom omgaan met tekst met veel theorie, voorbeelden en toepassingen. Bovendien is een eigen digitale methode makkelijk up to date te houden en goed aan te passen aan toekoms ge ontwikkelingen in het biologieonderwijs. Met onze eigen biologiemethode willen we de leerlingen beter voorbereiden op de biologie in de bovenbouw op het gebied van kennis, denkwijze en vaardigheden. Wij hopen de leerlingen hierdoor beter in staat te stellen een goede afweging te maken bij hun keuze voor biologie in de bovenbouw. Onze ervaring van vorig jaar is dat de leerlingen die met onze eigen methode hebben gewerkt al duidelijk beter scoren op het gebied van inzicht en vaardigheden dan hun voorgangers met de oude methode. Dit gee ons dan ook goede hoop op een betere aanslui ng naar de bovenbouw. Feedback vinden wij heel nu g. De methode is immers nog in wording. Open Lesmiddag voor 8e groep leerlingen Op de Onderwijsmarkt in Heemstede hebben we al aan veel 8 e groepleerlingen informa e gegeven. Op woensdag 8 januari heten we alle 8 e groep leerlingen welkom die bij de Open Lesmiddag aanwezig willen zijn. De leerlingen hoeven zich niet van te voren aan te melden, maar het is wel fijn als iedereen rond uur aanwezig kan zijn in het ECL gebouw aan de Zuider Emmakade (ECL Kade), zodat na indeling van de lesgroepen de lessen precies om uur kunnen starten. De leerlingen worden aan de schoolpleinzijde van het gebouw verwelkomd in de kan ne. Net zoals jdens de Onderwijsmarkt, zijn we ook dan weer blij met de inzet en het enthousiasme van onze brugklassupporters. Houdt u a.u.b. rekening met filevorming op de wegen rondom de school. De lesmiddag duurt tot uur. De ECL leerlingen hebben die woensdag een 40 minutenrooster, zodat s middags de lokalen vrij zijn voor de aankomende brugklasleerlingen. Gidsen op de Open Dagen Wie kan er beter dan onze eigen leerlingen vertellen hoe het is op het ECL: zij zijn de echte experts! Vrijdag 17 januari zullen onze brugklassers rondleidingen verzorgen jdens de Open Avond en op zaterdag 18 januari op de Open Dag. Alle huidige brugklassers zullen present zijn op ECL Vaart en ECL Kade en natuurlijk zullen de kandidaat brugklassupporters uit de 3 e klassen op deze dagen hun eerste kunnen laten zien. Maar ook leerlingen uit andere leerjaren zijn van harte welkom om alle bezoekers van dienst te kunnen zijn. Daarnaast zullen veel leerlingen behalve te gidsen ook meedoen aan theater, muziek en sportpresenta es. Houd dus dit weekend vrij in de agenda. Brugklasonderzoek In samenwerking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) van de Radboud Universiteit Nijmegen (h p://www.ru.nl/fsw/cbo) zullen er in de komende topweek vragenlijsten worden ingevuld door de leerlingen. De resultaten uit het onderzoek worden geëvalueerd door onderzoekers uit Nijmegen. Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: de School Vragen Lijst (SVL) wordt in de mentorles daarvóór afgenomen; een uitvoerige intelligen etest (IST) en de Presta e Mo va etest voor Kinderen (PMT K 2) zal op de eerste dag van de topweek plaats vinden. Doel van dit onderzoek is om zaken op te sporen die minder zichtbaar zijn voor de docenten en die wel van invloed zijn op schoolpresta es en welbevinden en daarom wetenswaardig zijn om de leerlingen goed te begeleiden. Meer gedetailleerde informa e ontvangt u rond februari, als de resultaten bekend zullen zijn.

6 Daarnaast zullen de leerlingen een rekentest maken. Nu het rekenexamen binnenkort verplicht onderdeel wordt van het eindexamen, is het goed om de rekenvaardigheden van de leerlingen regelma g en vanaf de brugklas te monitoren. Uit persberichten hee u wellicht vernomen dat er desastreuze percentages leerlingen zakten bij de landelijk afgenomen proefexamens rekenen. Het is zaak om leerlingen deze vaardigheden niet te laten verleren, maar te laten bijhouden. Dat is niet alleen een zaak voor de wiskundeles: ook bij vakken als science, aardrijkskunde en biologie worden al in de brugklas berekeningen gemaakt. Over PTWD, toetsen en Magister Voor ouders van met name de brugklassen bleek behoe e aan uitleg over de gang van zaken rond toetsen. Het verhaal start bij de vakdocenten in de sec es die gezamenlijk het Programma van toetsing, weging en determina e (PTWD) maken. Zie It s Learning: Info voor leerlingen /PTWD. Daar worden alle zwaarwegende toetsen en prak sche opdrachten (PO s) vermeld van het hele jaar die uiteindelijk leiden tot het eindcijfer. Om tot dit jaargemiddelde te komen, staat de weging van het cijfer in dit PTWD vermeld. Huiswerkoverhoringen worden niet vermeld, omdat HO s niet zwaar meetellen en niet van te voren hoeven te worden aangekondigd. Op het ECL werken we niet met gemiddelde cijfers per rapport die via een bepaalde berekening leiden tot het eindcijfer: we werken met een doorlopend gemiddelde van alle behaalde cijfers per vak. Handig, want zo is in een oogopslag duidelijk zonder ingewikkelde berekeningen hoe de leerling er voor staat. In het PTWD is ook te zien hoeveel toetsen met een bepaalde weging er nog in de rest van de cursus staan gepland. De rapportage die u onlangs ontving was dus niet meer en niet minder dan het gemiddelde op een bepaalde dag van de tot dan toe behaalde cijfers. Ons PTWD is een pilot en is onlangs in de sec es besproken. Binnenkort zal er ook met een aantal ouders en leerlingen over dit onderwerp geëvalueerd worden. Naar aanleiding daarvan kunnen er wellicht al enkele aanpassingen aan het huidige PTWD doorgevoerd worden. In het PTWD kunt u ook lezen aan welke regels docenten zich moeten houden bij het inplannen van een toets. Toetsen horen in Magister te staan en leerlingen horen deze toetsen ook in hun agenda te ze en, evenals het opgegeven huiswerk. Door onvoorziene technische storingen en bij de omwisseling na een roosterwijziging kan aanwezige informa e namelijk niet al jd direct worden opgehaald. Ook de regels voor docenten voor teruggave van toetsen en voor leerlingen voor het inhalen van toetsen door leerlingen zijn te vinden in het PTWD. Leervakken in de basisvorming Voor veel nieuwe ouders van de brugklas is het wennen, dat bij vakken andere vaardigheden dan in hun eigen school jd belangrijk zijn. Typerend voor het huidige onderwijs is dat het kennisgedeelte van vakken veel minder zwaar meeweegt in de resultaten van proefwerken dan vroeger. Leerlingen worden veel meer beoordeeld op het toepassen van kennis, het gebruik van vaardigheden en hun inzicht. Vakken die vroeger bekend stonden als echte leervakken, zoals aardrijkskunde en geschiedenis, vragen nu dat leerlingen met bronnen teksten, foto s, illustra es, atlas kunnen werken, verschillen en overeenkomsten kunnen benoemen en defini es in een (nieuwe) context kunnen plaatsen.

7 Uiteraard hebben leerlingen de studie ps in de les meegekregen. Voor ouders is het goed om te weten dat met het tekstboek op schoot overhoren voor slechts een klein deel past bij de toets die leerlingen uiteindelijk krijgen. Vooral de verwerkingsopdrachten die leerlingen in de les maken, geven een goed inzicht in de wijze van toetsing. Mochten leerlingen dus thuis komen met de opmerking dat er vragen in de toets zaten die ze niet konden leren: dan kunt u voortaan zeggen: dat klopt helemaal! Programma TOP weken TOP week brugklas Het thema van de tweede TOP week in de brugklas is Reflec e. Het doel van dit project is: leerlingen leren over zichzelf wie ze zijn en hoe zij op anderen overkomen. Om goed te reflecteren heb je dus niet alleen zelf een spiegel nodig om in te kijken, maar vraag je ook aan anderen hoe zij jou zien. Andersom leer je ook te reflecteren door eigenschappen in anderen te zien en benoemen. Door sport en spel leer je anderen met andere ogen te waarderen. Door te vergelijken met opa s of oma s toen zij jong waren, krijg je meer zicht op je eigen leven en toekomstdroom. Hiervoor bekijken de leerlingen ook hun eigen leerstrategieën. Graag nodigen we opa s en oma s uit om op donderdagochtend 19 december in de klas te komen vertellen hoe het vroeger was. Ouders krijgen voor deze week huiswerk van ons op: we vragen elke ouder/verzorger om een brief te schrijven aan hun kind over hoe zij/hij is veranderd na de basisschool. Zie voor details: It s Learning > Info voor ouders. Terugkijken is belangrijk, maar je toekomstdroom verbeelden gee aan waar je naar toe wilt. Daarom zullen we, in het kader van LOB (Loopbaanoriënta e en begeleiding), het project starten met een heuse reünie in het jaar Maandag staat in het kader van het maken van het CBO onderzoek (zie elders voor meer informa e), donderdagavond is het Schoolfeest en vrijdag wordt in de klas en met de hele school onder meer aandacht aan Kerst besteed. TOP week klas 2 In de komende topweek zullen de tweede klassen het simula eprogramma 'Real Game' doorlopen. Dit project is een onderdeel van LOB (Loopbaan Oriënta e en Begeleiding). Het gaat om een intensief inlevings en kennismakingsproject met de beroepenwereld en de maatschappij, met alle bijkomende aspecten, zoals gezin en vrije jd. Voor 2 e klasleerlingen is het doel van school vaak abstract en ver weg. Met dit project beogen we te bereiken dat leerlingen het nut van een schoolopleiding meer gaan inzien en dat dit de mo va e bevordert. Het spelelement komt terug in de reünie die op het programma staat. Om het verder real te maken worden jdens deze project 3 daagse leerlingen in een gesimuleerde sollicita ese ng ontvangen om op basis van hun sollicita ebrieven een gesprek te voeren. Om het zo echt mogelijk te maken, zullen de leerlingen hun gesprek voeren met studenten van Hogeschool InHolland die de opleiding Human Resource Management volgen. Voor de studenten vormt dit een onderdeel van hun studieprogramma. Onze organisatoren van dit project hebben niet s lgezeten en hebben verder als extra element dit jaar weer ouders bereid gevonden om iets over hun beroep te komen vertellen. U hee daar fantas sch op gereageerd: een 50 tal ouders mogen we jdens deze topweek verwelkomen! De TOP week wordt donderdag vervolgd met een toetsdag: geschiedenis en wiskunde staan voor alle 2 e klassen op het programma; voor 2 vwo komt daar Engels leesvaardigheid bij en voor 2 havo de prak sche opdracht (PO) van science en biologie: het CSI project.

8 TOP week 3 havo Na twee dagen met toetsen staat de woensdag van deze week in het teken van het vak Loopbaanoriënta e en begeleiding (LOB). In de ochtend gaan we op bezoek bij Hogeschool InHolland voor het volgen van drie workshops. In deze workshops maken de leerlingen opdrachten die te maken hebben met opleidingen, die gerelateerd zijn aan het CM, het EM, en het NG/NT profiel. Het programma bij InHolland eindigt met een rondleiding door het gebouw onder begeleiding van studenten. In de middag gaan de leerlingen onder leiding van de mentoren de pakketkeuzemogelijkheden voor 4 havo bespreken, krijgen ze informa e over andere opleidingen dan InHolland, doen we een vergelijking tussen aanvullende eisen van verschillende opleidingen en krijgen ze een informa eboekje over dit alles mee voor de ouders. De donderdag staat voor 3 havo in het teken van korte ervaringen opdoen voor verschillende vakken die in de bovenbouw worden aangeboden. De leerlingen gaan in een carrouselvorm ac viteiten doen op gebied van taal, exact en kunst. Op de laatste dag voor de kerstvakan e en na een knallend schoolfeest de avond hiervoor start elke klas in het 2 e lesuur met een kerstontbijt en worden er mentor a ankelijke ac viteiten gedaan. Tussendoor bezoekt elke klas een korte kerstmusical in de Pelgrimkerk. TOP week 4 havo Na twee dagen met toetsen, waaronder schoolexamens voor de vakken maatschappijleer en economie, staat de woensdag van deze week in het teken van het vak Loopbaanoriënta e en begeleiding (LOB). De leerlingen krijgen een training met het interna onaal succesvolle programma MSCI (My System of Career Influences). Ze leren via dit programma zich meer bewust te worden van hun eigen loopbaan. Ook gaan ze kijken welke factoren en personen nu eigenlijk invloed uitoefenen op de keuzes die ze tot nu toe hebben gemaakt. In de middag krijgt elke klas een voorlich ng over allerlei mogelijke studies en opleidingen gegeven door mensen van de Hogeschool Leiden. Donderdag gaan we verder met het in oktober gestarte Project Vaardigheden, een project dat als doel hee leerlingen vakovers jgende (onderzoeks)vaardigheden aan te leren. Tijdens deze Projectdag maken ze kennis met de basis van alle wetenschap: de verwondering. Waarnemen, kijken, vragen stellen, heel veel vragen stellen, is waar het deze dag om draait. We besteden ook (weer) aandacht aan samenwerken: want wanneer je samen onderzoek wilt doen, moet je echt samen kunnen werken. Leerlingen leveren aan het einde van deze dag hun gemaakte opdracht in via It s Learning, die beoordeeld wordt door de begeleiders. In geval van een onvoldoende beoordeling geldt de regeling: inhalen en voldoende maken in de zomerschool eind juni. Op de laatste dag voor de kerstvakan e en na een knallend schoolfeest de avond hiervoor start elke klas in het 2 e lesuur met een kerstontbijt en worden er mentor a ankelijke ac viteiten gedaan. Tussendoor bezoekt elke klas een korte kerstmusical in de Pelgrimkerk. Om uur start vervolgens de kerstvakan e! TOP week 5 havo In de week van 16 december is de 2 e TOP week van dit schooljaar. De eerste dagen van deze week zijn er schoolexamens voor de vakken economie, Nederlands, Kunst Muziek, aardrijkskunde, management&organisa e, geschiedenis en biologie en prac ca voor de vakken scheikunde en natuurkunde. Op voor elke leerling wisselende momenten in de week zijn er daarnaast nog een mondeling voor Engels, Frans en Duits (indien in pakket) meetellend voor schoolexamencijfer. Leerlingen werken verder deze week naar eigen keuze thuis, of op school, aan hun PWS.

9 De defini eve versie van het PWS moet uiterlijk 9 januari zijn ingeleverd en wordt ook becijferd. Dit cijfer telt samen met de vakken maatschappijleer en GLO mee binnen het combina ecijfer. De meeste leerlingen maken hun PWS met één of twee andere leerlingen samen. Gemiddeld staat er 80 uur per leerling voor het maken van het PWS, waarmee ze al iets voor de zomervakan e zijn begonnen. Op de laatste dag voor de kerstvakan e, na een kerstdiner met heel 5 havo bij Jin Lai en een knallend schoolfeest de avond hiervoor, kunnen de leerlingen weer verder werken aan hun PWS. Tussendoor bezoekt elke klas een korte kerstmusical in de Pelgrimkerk. Programma 3 en 4V in de komende Topweek Deze TOPweek staat voor klas 3V geheel in het teken van de profielkeuze. De leerlingen volgen diverse lessen in vakken die ze kunnen kiezen, maar die er na de derde klas behoorlijk anders uit zullen zien en sluiten hun Qompasmodule af met een eerste profielkeuze. Daarnaast zijn er toetsen voor geschiedenis, economie, Duits en wiskunde 4V hee toetsen ANW, Engels en natuurkunde. De rest van het programma is vaardigheden: leerlingen bereiden zich verder voor op het doen van wetenschappelijk onderzoek. Het stellen van de juiste vraag staat hierbij centraal. Op woensdag gaan de leerlingen zelf dansen. Op het programma staan Afrikaanse dans en diverse Zuid Amerikaanse dansen. Donderdag maken we in het kader van LOB kennis met Hogeschool InHolland en met de Universiteit van Leiden. Programma 5 en 6V in de komende Topweek Het programma van 5V bestaat uit drie verschillende soorten ac viteiten. Allereerst zullen de leerlingen een aantal schoolexamentoetsen doen: op maandag wiskunde en NLT en op donderdag geschiedenis. Ook zijn er deze week prak sche opdrachten voor de vakken natuurkunde, biologie, aardrijkskunde en economie. De laatste ac viteit bestaat uit een programma in het kader van de keuze voor een vervolgstudie: de leerlingen gaan met Emergo, een computerprogramma dat hen hierbij ondersteunt, aan de slag. Na het schoolfeest op donderdag is er tot slot op vrijdag een kerstprogramma met de mentor. Voor de zesde klassen staat in de komende topweek een aantal schri elijke schoolexamentoetsen gepland. Ook vinden in deze week de mondelingen voor de moderne vreemde talen plaats. Een deel van de leerlingen zal deze mondelingen pas in januari op loca e in Londen of Parijs gaan doen. Donderdag 19 december is de dag van het jaarlijkse stralingsprac cum voor de leerlingen met natuurkunde. Aansluitend is een gemeenschappelijk Kerstdiner voor de hele zesde klas in de kan ne. De dag eindigt met het schoolfeest in het Patronaat(??). Op vrijdag zal het programma in het teken van de kerstviering staan. Wanneer de leerlingen geen toetsen hebben deze week zullen ze bezig zijn de laatste hand te leggen aan hun PWS. De zachte deadline, voor de leerlingen die van een lange kerstvakan e willen genieten, is vrijdag 20 december. De harde ul eme deadline voor het PWS is zondag 5 januari om uur. Het defini eve rooster voor 5 en 6V wordt gepubliceerd op It s Learning, in het vak info voor leerlingen 13/ 14 en dan de map Topdagen (inclusief toetsen) en dan week 51. Stralingsprac cum van 5H en 6V Radioac eve straling is een van de onderwerpen die centraal staan bij natuurkunde. Deze straling kom je tegen bij kerncentrales, maar ook heel veel in de medische wereld om mensen bijvoorbeeld te bestralen als ze kanker hebben. Straling kan gevaarlijk zijn en daarom is het moeilijk om in de klas veel prac cum te doen. Gelukkig is er een rondreizend prac cum van de VU met de juiste veiligheidsmaatregelen. In de TOP week voor kerst gaan 5H en 6V dit uitgebreide prac cum uitvoeren om zo nog beter kennis te maken met het fenomeen straling. Een voorbeeld van een proef is dat je kosmische straling (misschien wel van buiten ons zonnestelsel) kunt detecteren in een bellenkamer. Best gek dat een deeltje lichtjaren reist om te eindigen in lokaal D8!

10 Gezien: Zazí De 4 de klassen havo en vwo hebben op 27 en 28 november in ons eigen lyceumtheater een schoolconcert mogen bijwonen van Zazí. Een fantas sch optreden van dit vermaarde trio jonge vrouwen die allemaal op het ECL gezeten hebben. Prach ge stemmen, mooie harmonieën en een keur aan instrumenten, met gevoel en humor en soms zelfs een beetje zelfspot bespeeld. Deze try out was zo goed dat we u durven adviseren om hun nieuwe show Sirene te gaan zien. Op 11 januari spelen ze bijvoorbeeld in Haarlem in de Philharmonie (www.zazimusic.com) Spaarnelezing Maandag 25 november werd de eerste Spaarnelezing in de Doopsgezinde Kerk gehouden. Het thema was Newton en een van de sprekers was Robert Dijkgraaf (Tot juni 2012 president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en werd een BN er door zijn optredens in DWDD). Docenten en leerlingen van het ECL togen er samen heen. Het was harts kke leuk dat er bij deze vele malen uitverkochte lezing ook leerlingen waren uitgenodigd. De sprekers maakten nog een speciale opmerkingen dat de leerlingen zulke scherpe vragen stelden. Heel goed gedaan. Na afloop werd het beroemde boek van Isaac Newton overgedragen aan het Teylers museum. In dit boek Philosophiae Naturalis Principia Mathema ca (Lat.: "De wiskundige beginselen van de natuurfilosofie") legt Newton het fundament voor de moderne natuurwetenschap. Zo kun je zeggen dat meneer Newton een van de grondleggers van je mobieltje is. Gezondheid Emovo onderzoek in klas 2 en 4 In het najaar van 2013 houdt GGD Kennemerland in samenwerking met de andere GGD s in Noord Holland een groot onderzoek onder alle leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio. Het onderzoek heet Emovo. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheid en leefs jl van de jeugd. De gegevens worden gebruikt om jongeren te kunnen adviseren over hun leefs jl en gezondheid. Daarnaast worden scholen en gemeenten met deze gegevens geadviseerd over gezondheidsbeleid. In dit onderzoek wordt uw kind gevraagd om jdens een lesuur op school een vragenlijst in te vullen via internet. Dit zal in de komende twee lesweken gebeuren. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen, zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid, leefgewoonten, veiligheid en school. De GGD is verantwoordelijk voor de inhoud van de vragenlijst. Uw kind hoe in de vragenlijst geen naam in te vullen. De vragenlijst is vertrouwelijk en de antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Na het invullen van de vragenlijst kan uw kind op internet zijn/haar persoonlijke gezondheidsprofiel bekijken, waarin de gezondheid en leefs jl van uw kind staan beschreven. Dit profiel is alleen op te vragen door uw kind zelf. In het gezondheidsprofiel wordt advies gegeven over de onderwerpen die in de vragenlijst aan bod zijn gekomen, zoals voeding, roken, alcohol en bewegen. Ook wordt er verwezen naar betrouwbare en informa eve internetsites, waarop uw kind meer informa e over deze onderwerpen kan vinden. Als u niet wil dat uw kind meedoet aan dit onderzoek, kunt u dit aangeven door de antwoordstrook in te vullen onder de brief die u eerder van ons via de mail hee ontvangen. U kunt de strook van deze brief opsturen naar de school of meegeven aan uw kind die het afgee aan de contactpersonen voor Emovo op school: Mevrouw H. Korteweg. Mocht u meer informa e willen hebben over dit onderzoek dan kunt u telefonisch contact opnemen met GGD Kennemerland, afdeling Jeugdgezondheidszorg, tel (op werkdagen tussen 8.30 uur en uur). U kunt ook mailen naar

11 CarMen onderzoek Eind januari 2014 start een wetenschappelijk onderzoek, ge teld CarMen. Met dit onderzoek willen onderzoekers van het Spaarne Ziekenhuis de aanwezigheid van de meningokokbacterie in de keel bij jongeren van 13 jaar of ouder in kaart brengen. Meningokokken zijn bacteriën die hersenvliesontsteking en bloedvergi iging kunnen veroorzaken. Bij gezonde jongeren komen verschillende typen meningokokken regelma g voor in de keelholte zonder dat zij hier ziek van worden. De meningokok van het type B veroorzaakt jaarlijks echter nog 130 nieuwe gevallen van erns ge ziekte en blijvende schade. Op dit moment is er een vaccin tegen dit type meningokok in ontwikkeling. Om de effecten van het vaccin goed te onderzoeken is het van belang te weten hoeveel jongeren drager zijn van deze meningokokbacterie. Aan dit onderzoek zullen 800 jongeren deelnemen uit de tweede, derde, vierde en vijfde klas van havo, vwo en gymnasium. Het onderzoek zelf duurt maximaal 10 minuten en bestaat uit het invullen van een korte vragenlijst en de afname van een keelwat. Er staat voor elke deelnemer een kleine vergoeding tegenover in de vorm van een cadeaubon. Het Eerst Christelijk Lyceum wil graag meewerken aan dit belangrijke onderzoek. Onderzoeksmedewerkers van het Spaarne Ziekenhuis zullen contact met u opnemen. De afname van de keelkweek zal buiten les jden plaats vinden. Met deze mail willen wij uw aandacht vragen voor het onderzoek. Uw zoon/dochter hee deze mail ook ontvangen via It s Learning. Als jullie (u en uw zoon/dochter) mee willen doen kunnen jullie dit aangeven via Vermeld in de mail dezelfde gegevens als op de antwoordkaart in de bijlage bij het It s Learning bericht aan de leerlingen. U kunt deze antwoordkaart ook uitprinten en opsturen in een envelop naar: Spaarne Ziekenhuis, Wetenschapsbureau/Carmen, Antwoordnummer 510, 2130WB Hoofddorp Hee u vragen, neem dan gerust contact op met het CarMen onderzoeksteam via of bel naar Nieuws van de decanen LOB Klas 1 en 2 De LOB leerlijn gaat wat aarzelend van start in klas 1, maar wordt duidelijk zichtbaar in het simula espel The real game dat alle leerlingen van klas 2 ook dit jaar weer gaan spelen: gedurende drie dagen oefenen leerlingen met het maken van loopbaankeuzes: wat betekent het om te solliciteren? om ontslagen te worden? om veel minder te verdienen dan je oud klasgenoot? Bij de realisering van dit programma zijn ook heel veel mensen van buiten de school betrokken. En verder halen we in het kader van dit spel de stapel babypoppen (ja, die hebben we!) weer uit de kast. Klas 3 Voorafgaand aan de komende topweek zullen alle leerlingen van klas 3 zich voorbereiden op de profielkeuze die zij dit schooljaar gaan maken: 3 havo zal bezig zijn met de opdrachten uit Keuzeweb, krijgt informa e over groepen van (nieuwe) vakken en brengt ook een bezoekje aan de hogeschool InHolland. De leerlingen van 3 vwo werken aan Qompas Profielkeuze, maar zullen ook een nieuwe vakkenlesprogramma volgen. Zowel in 3 havo als in 3 vwo zullen de leerlingen jdens de Topweek in meer of mindere mate (maar al jd: intensief) bezig zijn met een profielkeuzeprogramma. Klas 4 De leerlingen van 4 havo zullen kennismaken met het onderwijs zoals dat wordt gegeven aan de Hogeschool Leiden. Verder zullen zij geïnformeerd worden over diverse invullingen van een tussenjaar. 4 vwo gaat een kijkje nemen bij InHolland en krijgt op dezelfde dag informa e van studenten die komen vertellen over studeren en over de Universiteit Leiden. Klas 5 vwo Voor 5 vwo staan er niet alleen SE s en PO s op het programma: alle leerlingen zullen deze TOP week werken aan het studiekeuze programma What makes me move?. Voor meer informa e over de achtergronden van dit programma zie: ch ngemergo.nl

12 Klas 5 havo en 6 vwo In verband met het feit dat de inschrijving voor een vervolgopleiding voor 1 mei geregeld moet zijn, zal de leerlingen van 5 havo en van 6 vwo gevraagd worden om uiterlijk 20 december aan te geven voor welke vervolgopleiding zij zich zullen aanmelden (of: voor welke vervolgopleiding zij zich al aangemeld hebben). Op basis van deze gegevens zullen mentoren en decanen na de kerstvakan e waar nodig ac e ondernemen: leerlingen die in december aangaven dat zij nog geen keuze hebben kunnen maken zullen uitgenodigd worden voor een LOB gesprek. Wat overigens niet wil zeggen dat de leerlingen die hun keuze al wél hebben gemaakt níet uitgenodigd zullen worden om over hun keuze te komen praten. Speeddaten met ouders voor 5 vwo en 4 havo Het is inmiddels een goede tradi e dat in januari ouders met leerlingen korte gesprekjes voeren over hun beroep en hoe het allemaal zo gekomen is. De speeddate avond voor 4 havo en 5 vwo zal dit jaar gehouden worden op maandag 27 januari. Ouders die die avond graag een bijdrage willen leveren zijn van harte welkom. Zij kunnen zich via de administra e aanmelden door een mailtje te sturen naar ecladministra Het is misschien goed om te vermelden dat deze LOB ac viteit voor de leerlingen de tweede (en laatste) verplichte LOB avond ac viteit zal zijn. Een handige publica e voor iedereen die meer informa e wil hebben over het Hoger Onderwijs: Je diploma en dan? Wat ga jíj doen na de middelbare school? Werken, studeren of er een jaartje tussenuit? Goed kiezen wordt steeds belangrijker, zeker nu de overheid allerlei (voor de overheid) kostenbeperkende maatregelen doorvoert. Je diploma... en dan? is een boekje waar werkelijk alle informa e over studeren in het hoger onderwijs in staat. Hoe je een studie kiest die bij je past, aan welke eisen je moet voldoen, hoe het zit met studiefinanciering, ps voor op kamers wonen en veel meer. De edi e is weer helemaal actueel en bevat onder meer alle wijzigingen die de nieuwe wet Kwaliteit in verscheidenheid met zich meebrengt. Het boekje is bedoeld voor havo en vwo leerlingen in het examenjaar van de middelbare school. Maar ook ouders of verzorgers hebben er iets aan. h p://www.jediplomaendan.nl/bestellen par culieren.php Handige links Voor ouders van leerlingen die zich samen met hun zoon/dochter voorbereiden op de profielkeuze én voor ouders van leerlingen die binnenkort (of volgend jaar) een studiekeuze moeten maken is er de ECLkeuzesite: h p://ecl.dedecaan.net (ook te bereiken via de website van het ECL). Alle leerlingen van het ECL van klas 1 tot en met klas 6 kunnen hierop inloggen (eerst aanmelden). Ouders van leerlingen kunnen dat ook: via het leerlingnummer van hun zoon/dochter. Op deze site is alles wat je wilt weten op het gebied van LOB te vinden. Hetzelfde geldt voor de website Naast een open dagen wizzard vind je hier ook heel veel informa e over de kwaliteit van WO en HBO studies, over maatregelen van de overheid op het gebied van studiefinanciering, inschrijving, matching, etc.etc. Een overzicht van Open dagen HBO en WO Let op: onderstaand overzicht is een selec e. Niet alle voorlich ngsac viteiten van hogescholen zijn vermeld: er zijn teveel hogescholen om alle georganiseerde ac viteiten in deze Nieuwsbrief op te nemen. Voor een compleet overzicht zie: Vergeet niet om je bij jds af te melden bij je decaan en kijk van tevoren goed of opgave vooraf niet een vereiste is om de voorlich ngsac viteit van jouw keuze bij te kunnen wonen. HBO Proefstuderen De Haagse Hogeschool Proefstuderen De Haagse Hogeschool Open dag Hogeschool InHolland Open dag Hogeschool van Amsterdam Open Dag De Haagse Hogeschool Open dag Hogeschool Leiden

13 WO Eén Dag Student Natuurkunde en Technische natuurkunde Rijksuniversiteit Groningen Meeloopdag Bodem, Water, Atmosfeer Wageningen University UvA Proefstuderen Universiteit van Amsterdam Eén Dag Student Scheikunde & Scheikundige technologie Rijksuniversiteit Groningen UvA Proefstuderen Universiteit van Amsterdam Eén dag student Psychologie Rijksuniversiteit Groningen Open Avond Leiden University College The Hague Universiteit Leiden Den Haag UvA Proefstuderen Universiteit van Amsterdam Proefstuderen opleidingen Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen rechten Radboud Universiteit Nijmegen Student for a Day / FEB Rijksuniversiteit Groningen Eén Dag Student Biologie Rijksuniversiteit Groningen Eén Dag Student LS&T Rijksuniversiteit Groningen UvA Proefstuderen Universiteit van Amsterdam UvA Proefstuderen Universiteit van Amsterdam Open dag Technische Universiteit Eindhoven Proefstuderen biologie, medische biologie en milieu natuurwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen informa ca Radboud Universiteit Nijmegen Eén dag student Psychologie Rijksuniversiteit Groningen Open Dag Leiden University College Universiteit Leiden Den Haag Proefstuderen science Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen wiskunde Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen moleculaire levenswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen scheikunde Radboud Universiteit Nijmegen Proefstuderen theologie, religiestudies en Islamstudies Radboud Universiteit Nijmegen Scholierensymposium "De Vrije Wil" Tilburg University www. lburguniversity.edu/nl Proefstuderen filosofie Radboud Universiteit Nijmegen Open dag Rijksuniversiteit Groningen

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Informatieavond op woensdag 27 januari, aanvang 20.00 uur. Om niets te missen staan alle activiteiten die starttijden kennen, hieronder extra vermeld:

Informatieavond op woensdag 27 januari, aanvang 20.00 uur. Om niets te missen staan alle activiteiten die starttijden kennen, hieronder extra vermeld: Welkom, leerlingen en ouders, op onze Open Avond (18.30-21.00 uur) of Open Dag (10.00-12.30 uur). Na de Open Lesmiddag zien wij uit naar deze tweede kennismaking. Voor de ouders organiseren wij nog een

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO

Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Ouderavond Profielkeuze 3 VWO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Informatie over Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017

VWO 3. Profielkeuze. 10 januari 2017 VWO 3 Profielkeuze 10 januari 2017 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO

Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Ouderavond Profielkeuze 3 HAVO Donderdag 12 november 2015 Schooljaar 2015-2016 Inhoud Belang van juiste profiel Keuzebegeleiding Profielen Dominicuscollege.dedecaan.net Belang van juiste profiel Veel vervolgopleidingen

Nadere informatie

Kennismakingsavond. 4vwo

Kennismakingsavond. 4vwo Kennismakingsavond 4vwo Programma Voorstellen van de mentor flex-uren Rekentoets Schoolregels Buitenlandreis Bieleveld Overgangsnormen Belangrijke data LOB Vragen Even voorstellen Peter Rensen (renpr)

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO

KIESWIJZER 2015. Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO KIESWIJZER 2015 Laar & Berg STROOMKEUZE VWO EN MYP PROFIELKEUZE HAVO PROFIELKEUZE VWO INHOUD INLEIDING... 3 STROOMKEUZE V3 EN T3... 4 PROFIELKEUZE HAVO... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en 5... 6 Natuurprofielen

Nadere informatie

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in VWO 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo

KIESWIJZER LAAR & BERG Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo KIESWIJZER LAAR & BERG 2016-2017 Stroomkeuze vwo en MYP Profielkeuze havo Profielkeuze vwo Inhoud Inleiding... 3 Stroomkeuze vwo 3 en MYP 3... 4 Profielkeuze havo... 5 Maatschappijprofielen in havo 4 en

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Voor wereldburgers en wetenschappers. 11 oktober 2016

Voor wereldburgers en wetenschappers. 11 oktober 2016 Voor wereldburgers en wetenschappers 11 oktober 2016 Cygnus Gymnasium Ouderavond 6 e klas Agenda Studiekeuze (decaan) Eindexamen Mentoren vragen en opmerkingen Gymnasium 6 De examenperiode: SE en CE 1.

Nadere informatie

Profielkeuze 3 vwo 2013-14

Profielkeuze 3 vwo 2013-14 Profielkeuze 3 vwo 2013-14 2 stromen, 4 profielen N-stroom M-stroom Natuur & Techniek (N&T) Natuur & Gezondheid (N&G) Economie & Maatschappij (E&M) Cultuur & Maatschappij (C&M) Roosterlijnen 4 VWO 2014-2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen In deze nieuwsbrief Open dagen Steunles Nieuw rooster Toetsweek 3 Het komende weekend staat in het teken van de Open dagen. Op vrijdagavond, zaterdag en maandagavond zullen hopelijk weer veel leerlingen

Nadere informatie

Informatieavond Klas 3 Welkom

Informatieavond Klas 3 Welkom Informatieavond Klas 3 Welkom Programma opening het 3 vwo team uw kind op 3 vwo communicatie LOB: Profielkeuzeproces in 3 vwo Pauze (kopje koffie in het dolninarium) kennismaking met de mentor Leerlingen

Nadere informatie

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016

VWO 3. Profielkeuze. 5 januari 2016 VWO 3 Profielkeuze 5 januari 2016 Onderwerpen van vwo-3 naar hoger onderwijs Nederlands onderwijsstelsel de Tweede Fase (bovenbouw) & de profielen profielkeuze tijdpad / procedure Wat kan ik? Hoe slim

Nadere informatie

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC

De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De Tweede Fase en Profielkeuze HAVO op het SMC De tweede fase op het Op het SMC zien de profielen voor havo er als volgt uit: Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND

25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND 25 Januari 2016 PROFIELKEUZE INFORMATIEAVOND Kiezen is een kunst De profielkeuze (en later de opleidingskeuze) is geen eenmalige beslissing maar een proces. Vragen: Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik?

Nadere informatie

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED!

DUS BEWAAR ELK KATERN GOED! Voorwoord Hallo leerlingen van het VWO, Voor je ligt het eerste katern van jouw dossier voor Loopbaan Oriëntatie op studie en Beroep (LOB). Het dossier bestaat uit vier katernen. Aan het begin van elk

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

KEUZE PROCES. havo 3 en vwo november 2017

KEUZE PROCES. havo 3 en vwo november 2017 KEUZE PROCES havo 3 en vwo 3 22 november 2017 Even voorstellen Henk Middelhoven decaan havo-vwo Loek Zoon Afdelingsleider havo-vwo lj. 1 t/m 3 Meneer,... Ik vind het maar raar... Nu moet ik een profiel

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

WP 3 September 2015. Welkom

WP 3 September 2015. Welkom WP 3 September 2015 Welkom Even voorstellen: Liesbeth Arens Decaan VWO Medewerker team 6 ANW Wat in en na 3 VWO? Nu en Later (LOB) Worden wie je bent Wat ik wil bespreken De weg door het jaar daarheen

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

de Tweede Fase op Beekvliet ouderavond klas 4

de Tweede Fase op Beekvliet ouderavond klas 4 De Tweede Fase op Beekvliet Overzicht Tweede Fase - Gemeenschappelijk deel - Profieldeel: -Profielvakken -Profielkeuzevak(ken) - Vrije deel: - Keuze-examenvak (minimaal 1) - Geheel vrije deel (schoolinvulling)

Nadere informatie

Programma. Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar Havo en VWO Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren

Programma. Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar Havo en VWO Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren Programma Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar Havo en VWO Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren 3 Decanen Mw. Eijkholt (VWO) Dhr. Bosma (Havo) 3e klas HAVO

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Ruimte voor evt. individueel gesprek

Ruimte voor evt. individueel gesprek 20.00 21.15 uur Plenair gedeelte SE s, PTA en examenreglement Website en informatievoorziening Kennismaking met mentor Vervolg uitleg Tweede Fase en 5 e leerjaar Ruimte voor evt. individueel gesprek Onderwijsprogramma

Nadere informatie

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE

PROFIELKEUZE TWEEDE FASE PROFIELKEUZE TWEEDE FASE Informatieboekje voor klas 3 Het programma in de tweede fase In de tweede fase bestaat het vakkenpakket voor klas 4, 5 en 6 van het VWO uit 3 delen. 1. Een gemeenschappelijk deel

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer +

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer + Havo bovenbouw Havo 4 en 5 is één geheel. Alle behaalde resultaten zijn onderdeel van het schoolexamen. Goede cijfers zijn belangrijk. Eindcijfer havo 4 = startcijfer havo 5. Het HAVO-examen School examen

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015

Informatieavond profielkeuze 3 vwo. 19 januari 2015 Informatieavond profielkeuze 3 vwo 19 januari 2015 Programma 20.00 uur: Welkom en inleiding Informatie over culturele kunstzinnige vorming en maatschappijleer Informatie over de profielen 20.45 uur: Bijeenkomst

Nadere informatie

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek Fons Vitae Lyceum Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO Oktober 2017 Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Judith van t Hek Inhoud Inhoud profielen Verplichte vakken en keuzevakken

Nadere informatie

Ouderavond Profielkeuze 3 havo

Ouderavond Profielkeuze 3 havo Ouderavond Profielkeuze 3 havo 2017 2018 Programma Voortraject De keuzes Waar rekening mee houden? Hoe verder Vragen? 1 Voortraject: keuzelessen & oriëntatie Uitleg profielbrief (de keuzes) Opdrachten

Nadere informatie

PROFIELKEUZE (T)VWO 3. Dinsdag 31 januari 2017

PROFIELKEUZE (T)VWO 3. Dinsdag 31 januari 2017 PROFIELKEUZE (T)VWO 3 Dinsdag 31 januari 2017 PROGRAMMA Uitleg profielen Uitleg nieuwe vakken Proces tot profielkeuze Vervolgopleidingen 7-2-2017 2 4 PROFIELEN Natuur / Techniek Natuur / Gezondheid Economie

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h september

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h september INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h 2015-2016 11 september 2015 1 WELKOM F. van Damme, conrector bovenbouw havo Mw. Y. van Nuland, leerjaarcoördinator 5 havo B.Bogaers, decaan havo Mw. M. Molenschot, decaan

Nadere informatie

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers,

Profielkeuze. Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Profielkeuze Beste leerlingen van vwo-3 en hun ouders/verzorgers, Als je in de derde klas van het vwo zit ga je al nadenken over wat je na het Corderius College wil gaan doen. Je moet namelijk een vakkenpakket

Nadere informatie

Doorlopende leerlijn LOB op het vwo. klas Keuzemoment: Doelstellingen: Loopbaan Competenties: 1 * Twee talen kiezen uit. 1.

Doorlopende leerlijn LOB op het vwo. klas Keuzemoment: Doelstellingen: Loopbaan Competenties: 1 * Twee talen kiezen uit. 1. Doorlopende leerlijn LOB op het vwo klas Keuzemoment: Doelstellingen: Loopbaan Competenties: 1 * Twee talen kiezen uit 1. Signaal Kwaliteitenreflectie Frans, Duits en Spaans oppakken Motievenreflectie

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2016 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011

Ouderavond. 4 vwo. 26 september 2011 Ouderavond 4 vwo 26 september 2011 Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs mw. L. Derks conrector personeel en interne

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2015 5 VWO Cursus: 2013-2014 NB 1: Volgens afspraak Praktische opdracht Natuurkunde

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond LOB havo-3. Profielkeuze

Welkom. Ouderavond LOB havo-3. Profielkeuze Welkom Ouderavond LOB havo-3 Profielkeuze Welkom LOB-coördinator: Maaike Dingemans Programma Wat weten jullie al? LOB en het keuzeproces De keuzemogelijkheden Overgangsnormen en exameneisen Hoe nu verder?

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016

Welkom op de ouderavond over de profielkeuze. Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Welkom op de ouderavond over de profielkeuze Klas 3 havo/vwo 21 januari 2016 Mw. T. Heesterbeek Dhr. B. Stapel Mw. M. van der Heide Mw. E. Rademakers Mw. J. Schoemaker Mw. J. Pennings Mw. S. Ramaekers

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS

BIJEENKOMST KLAS BIJEENKOMST KLAS 6 2016-2017 Dinsdag 6 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf 1 103 examenkandidaten Vorig jaar: 95% geslaagden Controle adressenlijsten Invullen

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014

Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier. Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 Bijlage 1 Kalender voor praktische opdrachten, toetsen en andere belangrijke onderdelen van het examendossier Cohort 2012-2014 5 HAVO Cursus: 2013-2014 September Vr 27 Praktische Opdracht Kunst muziek/beeldend

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO

En Profil 5 VWO Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO En Profil 5 VWO 2017-2018 Informatie over de Tweede Fase en de profielkeuze. Da Vinci College En Profil VWO 2017-2018 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DE KEUZEPROCEDURE...3 3 DE PRE-PROFIELEN...4 4 DE

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO. Donderdag 11 oktober woensdag 17 oktober 12

DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO. Donderdag 11 oktober woensdag 17 oktober 12 DE OUDER ALS COACH 3 VWO OSCAR ROMERO Donderdag 11 oktober 2012 Agenda - Welkom - De decaan over de keuzebegeleiding - De ouder als coach - Gelegenheid tot het stellen van vragen - Met koffie/thee en de

Nadere informatie

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis

Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Kennismaking Bijzonderheden vierde leerjaar Tweede Fase havo op het Fons Vitae Verzuimbeleid Berlijnreis Schoolexamens Rekentoets Toetsweken en rapportage Overgangsnorm Vrije ruimte: werkveldstage Vakken

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

augustus - september 2014 september - oktober 2014

augustus - september 2014 september - oktober 2014 augustus - september 2014 september - oktober 2014 25 31 augustus (week 35) do 28 vr 29 1 7 september (week 36) ma 1 di 2 vr 5 8 14 september (week 37) Afhalen boeken Start schooljaar Studiedag personeel

Nadere informatie

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014

Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Porta Nieuws 12 2014-2015 Porta Mosana College havo-vwo-tto 19 november 2014 Jaaragenda Aanmelden leerlingen voor Porta Frans en Porta Duits Rapporten Magister: e-mailadressen / verzending Porta Nieuws

Nadere informatie

Ouderavond HAVO / VWO 2 nov november 2016

Ouderavond HAVO / VWO 2 nov november 2016 keuze 3 HAVO / 3 VWO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012) Helpt samen met de mentor

Nadere informatie

Pagina 1. PO biologie voor V6 lln met biologie brugklastoneel les 1, 2 3 diagnostische tussentijdse toets 3e klassen mediatheek en A.

Pagina 1. PO biologie voor V6 lln met biologie brugklastoneel les 1, 2 3 diagnostische tussentijdse toets 3e klassen mediatheek en A. jaaragenda 2015-2016 ouders lln versie 2016 01 22 activiteiten in rood zijn wijzigingen tov de vorige versie activitetien blauw onderstreept bevatten links naar bijbehorende documenten team-/werkgroepoverleg:

Nadere informatie

Start nieuwe schooljaar

Start nieuwe schooljaar 2-9-2016 Start nieuwe schooljaar Op dinsdag 23 augustus werden de gangen van school na een heerlijke zomervakantie weer gevuld door de enthousiaste stemmen van de leerlingen. Dit jaar mogen we er 435 verwelkomen

Nadere informatie

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello

Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO Daniël Kers, decaan Veluws College Twello Profielkeuze 3 HAVO / 3 VWO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 2 november 2016 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school (012)

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM

Ouderavond. 5 Havo en 6 Vwo WELKOM Ouderavond 5 Havo en 6 Vwo WELKOM COMMUNICATIE Leerlingmentor Decanen Kerngroepleiders, examensecretaris Havo: dhr. Goossens Vwo: dhr. Geboers HET LAATSTE JAAR * EXAMENS - nu gaat het erom, studie op no.1

Nadere informatie

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site

Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Deze presentatie kunt u terug vinden op onze site Roel Gaj Algemeen Overstap vmbo - havo Bovenbouw havo Profielen Andere vakken Toelatingsvoorwaarden Procedure Jullie zijn zeer welkom!!!! havo 1300 ll

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Welkom op de ouder- & kindavond. mavo/tl 3

Welkom op de ouder- & kindavond. mavo/tl 3 Welkom op de ouder- & kindavond mavo/tl 3 WELKOM Programma 19.15 u Infomarkt mavo/tl 3 open 19.30 u Ouderavond mavo/tl 3 in aula 19.50 u 1 e ronde mbo-voorlichting 20.15 u 2 e ronde mbo-voorlichting 20.35

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen

Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Hoorn, juni 2012 Belangrijke mededelingen voor eindexamenleerlingen mavo, havo en vwo die zich willen aanmelden voor het tweede tijdvak van het Centraal Examen Voor wie is het tweede tijdvak bestemd? Het

Nadere informatie

Fons Vitae Lyceum. Ouderavond profielkeuze 3 VWO 10 oktober Afdelingsleider 3 VWO: Daan Visser Decaan VWO: Marieke de Vries

Fons Vitae Lyceum. Ouderavond profielkeuze 3 VWO 10 oktober Afdelingsleider 3 VWO: Daan Visser Decaan VWO: Marieke de Vries Fons Vitae Lyceum Ouderavond profielkeuze 3 VWO 10 oktober 2017 Afdelingsleider 3 VWO: Daan Visser Decaan VWO: Marieke de Vries INHOUD Stromen en profielen Verplichte vakken en keuzevakken Criteria profielkeuze

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4

Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 4 2014/2015 2 INHOUD VOORWOORD... 3 De Tweede Fase... 3 Het Profiel... 3 Het Examen... 3 Het Schoolexamen... 3 Het Examenreglement... 5 Het Examendossier... 5 HET

Nadere informatie

Programma. Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar havo en vwo Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren

Programma. Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar havo en vwo Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren Programma Voorstellen Overzicht over het derde leerjaar havo en vwo Profielen en dedecaan.net Profielkeuze traject Kennismaking met de mentoren 3 Decanen Mw. Eijkholt (VWO) Dhr. Bosma (Havo) 3e klas HAVO

Nadere informatie

Ouderavond profielkeuze havo

Ouderavond profielkeuze havo Ouderavond profielkeuze havo Maandag 31 oktober 2016 19.00 uur 19.45 uur I. Hover, decaan Sint-Janscollege LOB Loopbaanoriëntatie- en begeleiding Decaan Start profielkeuze leerjaar 3 studiekeuze eindexamenjaar

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO 4 oktober 2016

Fons Vitae Lyceum. Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO 4 oktober 2016 Fons Vitae Lyceum Profielkeuzevoorlichting 3 HAVO 4 oktober 2016 Afdelingsleider HAVO derde leerjaar: Peter van den Berg Decaan HAVO: Marieke de Vries 4 profielen Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid

Nadere informatie

Kwaliteitenreflectie. Kwaliteitenreflectie. Motievenreflectie werkexploratie. Kwaliteitenreflectie. Motievenreflectie Loopbaansturing

Kwaliteitenreflectie. Kwaliteitenreflectie. Motievenreflectie werkexploratie. Kwaliteitenreflectie. Motievenreflectie Loopbaansturing Doorlopende leerlijn LOB op het vwo klas Keuzemoment: Doelstellingen: Loopbaan Competenties: 1 Twee talen 1. Signaal oppakken kiezen uit Frans, 2. Keuzesituatie Motievenreflectie Duits en Spaans onder

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo en mavo Voor leerlingen met ambitie Haal het beste uit jezelf! Op Poort, school voor havo en mavo word je geprikkeld om het beste uit jezelf te halen. Dat betekent niet alleen dat

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h en 6v september

INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h en 6v september INFORMATIEAVOND EXAMENKLASSEN 5h en 6v 2014-2015 11 september 2014 1 WELKOM F. van Damme, conrector bovenbouw havo R. Schuurmans, conrector bovenbouw vwo Mw. Y. van Nuland, leerjaarcoördinator 5 havo R.

Nadere informatie

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016

JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 JAARPLANNING SCHOOLJAAR 2015/2016 week 34 Begin schooljaar centen en leerlingen Klassen 17 augustus ma 17 09.00 Stuedag centen, leerlingen ij Kantine A 18 09.00 Start introprogramma brugklassen 10.00 Start

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G Ouderavond klas 3E, 3F en 3G Hartelijk welkom op de ouderavond van 3E, 3F en 3G woensdag 7 september 2016 Even voorstellen Mentoren: Klas 3E: klas 3F: klas 3G: Daniëlle Dupon Hugo de Groot Marian Lagraauw

Nadere informatie

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015

Jaaragenda Montaigne Lyceum 2014-2015 dag datum algemeen OUDERS za 30 aug. zo 31 aug. CLEANTEAM 1 ma 1 sept. Organisatiedag: SCHOOL GESLOTEN di 2 sept. leerjaar 1kader/1mavo/1havo/1vwo start om 09.00 uur leerjaar 2mavo/2havo/2vwo start om

Nadere informatie

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer +

Het HAVO-examen. School examen. Centraal examen. Eind cijfer + Programma 19.30 uur Praktische informatie havo bovenbouw 20.00 uur Informatie van de decaan 20.15 uur Pauze; naar de eerste verdieping 20.30 uur Kennismaking met de mentor 21.00 uur Einde Havo bovenbouw

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen

Nieuwsbrief Leerlingen Beste leerlingen, Het is zover: 2015 zit er bijna op. Sinterklaas gaat overmorgen alweer terug naar Spanje, volgende week zijn de herkansingen voor de bovenbouw, 17 december is het schoolfeest, waarvoor

Nadere informatie

HAVO 14-01-2016. ouderavond. Profiel keuze

HAVO 14-01-2016. ouderavond. Profiel keuze 14-01-2016 HAVO ouderavond Profiel keuze Voorstellen Rolf Nijman Docent geschiedenis Lid team HAVO-BB Mentor HAVO-5 Decaan Programma aula: LOB traject op het CC Studeren in het buitenland Informatie over

Nadere informatie

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken!

Profielkeuze Vwo 3. Het doel is: Op basis van reële zelfkennis, een gedegen keuze maken! Profielkeuze Vwo 3 Profielkeuze in het algemeen Dit jaar maakt uw dochter/zoon een belangrijke keuze in haar/zijn schoolloopbaan. Er moet een profiel gekozen worden: vakken waarin uw kind eindexamen gaat

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2014 2015 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur

Nadere informatie