De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk?"

Transcriptie

1 Donderdag 6 november 2014 De Brugse Poort, een kindvriendelijke wijk? Aanwezig Schepen Elke Decruynaere, Ilse Van Wambeke en Emma Tytgadt (dienst Beleidsparticipatie), Leen Bonte (dienst Stedelijke Vernieuwing), Mary-Anne De Meijer (Brede School), directie en leerkrachten van de stedelijke basisschool De Piramide, medewerkers van het DKO (deeltijds kunstonderwijs), van vzw Jong, LDC Ten Hove, Circusplaneet vzw, STIBO (stedelijke buitenschoolse opvang) De Palmboom en een 40-tal ouders. Verslag De geïnteresseerde ouders worden ontvangen met een hapje en muntthee. Ze worden uitgenodigd om hun vragen, voorstellen, ideeën omtrent een meer kindvriendelijke wijk op een post-it te schrijven en aan het bord te hangen. Emma Tytgadt modereert het gesprek door de post-its te bundelen en op die manier vragen aan de schepen te stellen. Verschillende wijkpartners werkten samen en organiseerden een pop up - naschoolse opvang met aanbod van volgende activiteiten: Circusplaneet vzw, twee Hogent-studenten LO met een sportactiviteit, de multimove voor kleuters door Stibo De Palmboom, een knutselactiviteit door het DKO (deeltijds kunstonderwijs), de spelenkoffer door enkele senioren van LDC (lokaal dienstencentrum) Ten Hove, een kinderbar met fruit en water. 1. Vraag naar meer aanbod vrijetijdsbesteding voor kleuters, bv. taalbadspelletjes in de zomervakantie. Schepen Decruynaere vraagt meer verduidelijking. Gaat het om voor- en naschoolse activiteiten, in het weekend, in vakanties? Vanuit de Stad probeert men zicht te krijgen op de tekorten en de witte vlekken in Gent. De Jeugddienst heeft afgelopen zomer in Sint-Amandsberg (aan Rozebroeken) de Pretfabriek georganiseerd. Ongeveer 1500 kinderen gingen daar spelen, wat een enorm succes was. Het zou

2 goed zijn om ook in de (buurt van de) Brugse Poort een dergelijk extra aanbod te kunnen organiseren. Dit zal bekeken worden samen met de Jeugddienst. Toch al is er ook al heel wat in de Brugse Poort, zoals het aanbod van de Kinderplaneet. In het Groenevalleipark is er speelpleinwerking door vzw Jong maar niet veel kinderen vinden hun weg daar naartoe. Hoe komt dat? Waarom komen weinig kinderen naar het Groenevalleipark? Antwoord uit de Brugse Poort: Het is een open speelpleinwerking, voor veel kinderen is dit niet evident. Het is belangrijk om er een sfeer van vertrouwen te kunnen creëren (ook voor de ouders). Een extra aanbod voor de jongere kinderen zou kunnen helpen. Ook de STIBO in de Pandaschool heeft altijd plaats over. Die zou wat meer bekendheid moeten krijgen, al speelt ook betaalbaarheid mee. Steven van de Circusplaneet laat weten dat heel veel kinderen vaak wel willen deelnemen aan activiteiten maar dat soms de ouders niet meewerken. Het is belangrijk om te luisteren naar de kinderen. 2. Vraag naar meer betaalbare sportactiviteiten, voetbalclubs, muzieklessen en danslessen voor kinderen Niet iedereen kan zijn kinderen voor 25 euro per jaar laten aansluiten bij een voetbalclub. Kunnen er buurtvoetbalclubs opgericht worden? Schepen Decruynaere wil proberen meer activiteiten na de schooluren in de scholen te laten plaatsvinden. De turnzalen en speelplaatsen zouden meer gebruikt moeten kunnen worden. Daarnaast wil de Stad de sportclubs stimuleren hun aanbod in de wijk op elkaar te laten afstemmen. Door direct na school activiteiten te organiseren, kan het aantal deelnemers snel stijgen. De Stad is ook steeds op zoek naar bijkomend aanbod. Steven Desanghere (Circusplaneet): Hierbij doe ik een appèl aan de aanwezige ouders om a) hun kinderen actief te stimuleren aan zinvolle vrijetijdsbesteding te doen en de huiskamer, tv en computer geregeld te verlaten, en b) mee aan de bel te trekken als zij vinden dat er te weinig aanbod is voor hun kinderen. En natuurlijk ook om de straat niet over te laten aan pestkoppen en boefjes, en niet mee te gaan in de paranoia alsof het niet meer veilig zou zijn voor kinderen om buiten te spelen! 3. Kan de Uitpas een oplossing bieden? Schepen Decruynaere: Stad Gent werkt nu met een Uitpas. Iedere Gentenaar kan een Uitpas kopen, de korting die je ermee krijgt, is afhankelijk van je inkomen. Ook het Rooigemzwembad geeft korting met de Uitpas. En je kan ook sparen voor andere voordelen (bv. 11 de keer gratis). De Uitpas kan je kopen in de wijk zelf en in de Stadswinkel voor 1 euro. Vraag: Misschien kunnen hier ook nog bijkomende organisaties bij betrokken worden, waardoor het aanbod uitgebreid kan worden met voetbalclubs, zwemclubs, dansscholen (zoals B.O.S.S. op de Rooigemlaan) Die zijn momenteel heel duur en ontoegankelijk voor heel wat kinderen uit de wijk. Kan de Uitpas hier ook niet in tussenkomen? Schepen Decruynaere: Het is inderdaad de bedoeling ook sportclubs nog meer te betrekken bij de Uitpas. De gesprekken hiervoor zijn momenteel lopende, schepen Tapmaz (bevoegd voor sport) volgt dat op.

3 4. Vraag naar fietslessen op school Schepen Decruynaere: Veel kinderen hebben thuis inderdaad geen eigen fietsje. Misschien zouden de scholen enkele fietsen ter beschikking kunnen stellen op school om de kinderen te leren fietsen. Of kan de Sportdienst van de Stad fietslessen voor kinderen organiseren met kinderfietsen die beschikbaar zijn? 5. Vraag om de drempel voor jeugdbewegingen kleiner te maken De vraag is ook of de jeugdverenigingen in de wijk meer kunnen samenwerken, en hoe de samenwerking verloopt tussen de jeugdverenigingen en de Stad Gent? Schepen Decruynaere: Om de drempel kleiner te maken moet eerst en vooral het lidgeld, het uniform en het kampgeld bekeken worden. Die zaken vormen een grote drempel. Er zijn momenteel Chirogroepen die moeite hebben om nieuwe leden te vinden (bv.chiro Sint-Jan en Chiro Trezeken). In Gent zijn twee mensen aan het werk (een voor Chiro en een voor Scouts). Zij moeten kunnen onderzoeken hoe de drempel om tot een jeugdbeweging toe te treden, kleiner kan worden voor kinderen uit de Brugse Poort. 6. Vraag naar toegankelijke zwemlessen voor vrouwen Het zwembad Rooigem heeft een apart zwemmoment voor vrouwen. Dit is duur (Uitpas telt hier niet). Voor een gezin loopt dit al snel op tot 21 euro per zwembeurt. Kan dat toegankelijker? Schepen Decruynaere zal dit terugkoppelen met haar collega Tapmaz. Anderzijds is het belangrijk te beseffen hoe duur het is om zwembaden uit te baten en te onderhouden. Het is een beleidsbeslissing dat in Gent alle kinderen tot en met 6 jaar gratis kunnen zwemmen. Ook de prijs voor het schoolzwemmen is ongewijzigd gebleven. 7. Bekommernis om de veiligheid voor de kinderen en jongeren Kan er meer ingezet worden op veiligheid? Kan er meer toezicht komen door buurtwerkers, jeugdwerkers, buurtbewoners,? Bv. op het Fonteineplein? De kinderen spelen op het plein maar lopen soms de straat op. Dit is gevaarlijk. Daarnaast zou het Fonteineplein voor een aantal ouders wel wat groener ingericht mogen worden met meer klim-, klauter-, schommel- en glijtoestellen voor de kleinere kinderen. Schepen Decruynaere zal dit ook terugkoppelen naar haar collega s maar geeft expliciet mee dat het openbaar domein inrichten altijd zoeken is naar compromissen. Zowel kleine kinderen als jongeren maken er gebruik van: hoe richt je het dan het beste in? Ongeveer vier jaar terug heeft de Stad een project opgestart met mobiele jeugdwerkers die actief zijn op onder meer het Fonteineplein. Vzw Jong heeft nu nog altijd een pleintjeswerking, o.a. om zo op het veiligheidsgevoel te kunnen inspelen. Ze proberen zoveel mogelijk aanwezig te zijn maar kunnen niet constant ter plaatse zijn. Ook buren, ouders, vrijwilligers kunnen een rol van toezicht opnemen. 8. Nood aan meer ruimte voor tieners en jongeren

4 De problemen op het Kettingplein tonen aan dat het niet evident is om hen een plaats te geven in de publieke ruimte van de Brugse Poort. Schepen Decruyenaere geeft mee dat het een hele uitdaging is om de pleinen en parken zo multifunctioneel mogelijk in te richten. De Aambeeldstraat en Haspelstraat worden opnieuw aangelegd, met spelelementen voor kinderen. 9. Ouders ervaren een onveiligheidsgevoel en zijn daardoor bezorgd om hun kinderen en jongeren die vaak op straat, in parken en op pleinen vertoeven. Het is voor de jongeren en kinderen na 20u nergens veilig op straat. Overal is drugs en alcohol ter beschikking (Pierkespark, Luizengevecht, Boerderijpark ), er zijn daklozen en zwervers die mensen lastig vallen. Schepen Decruyenaere bevestigt dat er inderdaad een nultolerantie moet zijn tegen criminaliteit. Het is daarnaast van belang dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en kinderen en jongeren aanspreekt wanneer er ergens iets gebeurt dat niet kan. Daarnaast zijn er heel wat gezinnen die in precaire situaties leven en dan ook niet altijd hun kinderen voldoende kunnen opvolgen. De Stad moet hier initiatief in nemen en deze mensen zoveel mogelijk proberen te begeleiden. 10. Opvang tijdens de schoolvakanties Is er een samenwerking mogelijk tussen de verschillende scholen in de wijk? Waarom is de speelpleinwerking gedurende drie weken gesloten tijdens de zomervakantie? 11. Vraag naar meer uitstappen met de school De directrice van de school antwoordt dat ze maandelijks proberen op uitstap te gaan met de leerlingen, zo goedkoop mogelijk. Veel dingen kan je gratis bezoeken maar anderzijds zijn ook heel veel dingen erg duur. De werkingsmiddelen van de school laten niet toe om op regelmatige basis betalende uitstappen te doen. 12. Nood aan Nederlandse taallessen Veel ouders zijn vragende partij om extra lessen Nederlands te kunnen volgen in de wijk, vooral tijdens de lesuren. Schepen Decruyenaere licht toe dat taallessen zoveel mogelijk op maat van de cursist moeten zijn. Er zijn heel veel verschillende niveaus van taallessen nodig om het voor iedereen interessant te maken. Het is beter mensen van een gelijkaardig niveau samen lessen te laten volgen. In het Rabot (toch niet zo ver af) kan je in het Centrum voor Basiseducatie bijna gratis zowel overdag als s avonds taalles volgen. Er wordt in overweging genomen om via Buurtwerk misschien ook meer wijkgebonden taallessen te organiseren maar dat is nog niet zeker. 13. Digitale inschrijvingen/aanvragen voor scholen en kinderopvang Voor heel veel mensen zijn de online aanvragen voor kinderopvang, vakantieopvang een moeilijk gegeven.

5 Schepen Decruyenaere is zich hier bewust van en zowel vanuit de scholen, kinderdagverblijven probeert de Stad zoveel mogelijk te helpen. Het is hierbij telkens wel de bedoeling om het aan te leren zodat de mensen het op termijn zelf kunnen. Belangrijk hierbij is natuurlijk om op regelmatige basis met de computer te werken. Voor de werking van de organisaties is het beter als alles digitaal gebeurt, dan blijft er meer tijd over om met de kinderen zelf bezig te zijn. 14. Mobiliteit Drongensesteenweg/Bevrijdingslaan Fietsen in de Bevrijdingslaan en Drongensesteenweg is zeer gevaarlijk! Schepen Decruyenaere verwijst naar het nieuwe mobiliteitsplan van Gent waarbij tegen 2016 nauwelijks nog doorgaand autoverkeer door de wijk zal rijden. De Phoenixbrug wordt geknipt en dat zal een grote impact op het verkeer in de Drongensesteenweg en de Bevrijdingslaan hebben. En dus ook op de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Als afsluitend woordje geeft schepen Decruyenaere mee dat zij open staat voor alle vragen en signalen om van de wijk een meer kindvriendelijke wijk te maken.

1. Inleiding. 2. Methodiek

1. Inleiding. 2. Methodiek 1. Inleiding De Stad Gent wil jongeren actief betrekken bij zijn beleid. De keuzes die het lokale beleid neemt, hebben immers ook een rechtstreekse impact op hun leefwereld én hun toekomst. In het kader

Nadere informatie

De EIF-oproep in een notendop

De EIF-oproep in een notendop De EIF-oproep in een notendop Doelgroep: minderjarige nieuwkomers uit niet-eulanden. Dat zijn kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar die maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven. Doelstelling:

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze

Nadere informatie

Impliciet werken aan samenleven Duurzaam Huis

Impliciet werken aan samenleven Duurzaam Huis Impliciet werken aan samenleven Duurzaam Huis 1. Inleiding Het Duurzaam Huis is een project van RISO Gent vzw. Dit project wil het samenleven tussen bewoners verbeteren. Het project is ondertussen bijna

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met

Vrije tijd voor je kinderen. In samenwerking met Vrije tijd voor je kinderen In samenwerking met Wat is vrije tijd? 2 Vrije tijd = tijd na de school = weekend = vakantie 3 - Wat doen je kinderen in hun vrije tijd? - Wat is er in de stad te doen voor

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

7Assisteren bij activiteiten

7Assisteren bij activiteiten Thema 7Assisteren bij activiteiten 1 Inleiding Als zorghulp kun je gevraagd worden om te helpen bij activiteiten. In dit thema vertellen we wat voor activiteiten er zijn en wat voor doel ze hebben. We

Nadere informatie

Vrije tijd. Voor kinderen die meer wil weten over hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen.

Vrije tijd. Voor kinderen die meer wil weten over hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen. Vrije tijd Vrije tijd Voor kinderen die meer wil weten over hoe ze hun vrije tijd kunnen invullen. Volg jij in je vrije tijd balletles of speel je bij een voetbalclub? Misschien lees je graag een boek?

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 1 Matrix Themas (E) is mogelijke enquêtevraag City Trainer: welke thematische vragen zijn er t.a.v. de verschillende actoren? Jongeren Jongeren Jongeren die al vrijwilligerswerk doen/willen gaan

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL OUDERBLIK Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SOCIALE MEDIA, OUDERS EN SCHOOL 2013 Sociale media, school en ouders Inhoudsopgave Sociale media, school en ouders... 2 Sociale watte?... 3 1. Leren

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Vrijwilligers moet je veroveren

Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Turkse vrouwen tijdens de landelijke speeltuindag bij speeltuin De Greiden in Heerenveen In tegenstelling tot de geluiden gaat het helemaal

Nadere informatie

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt?

Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt? Laat je horen Waar kan jij je mening kwijt? Alles over inspraak, jongerenpartipatie en verkiezingen Alles over rechten van minderjarigen www.kinderrechtswinkel.be Kinderrechtencommissariaat (voor klachten

Nadere informatie

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat.

zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. zeven uitdagingen voor hulpverleners, vrijwilligers en de man of vrouw in de straat. 1) De kracht van mensen zien. Je kan alleen het negatieve en het falen zien van mensen in armoede. Je kan echter ook

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK?

HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? HUISWERKBEGELEIDING: HOE KINDEREN ONDERSTEUNEN BIJ HET MAKEN VAN HUN HUISWERK? Inleiding Huiswerk maken is voor kinderen niet altijd even prettig. Daarnaast zorgt het dikwijls ook voor heel wat spanningen,

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie