Waarheen 01. Kerstboomverbranding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Waarheen 01. Kerstboomverbranding"

Transcriptie

1 Maandelijkse infokrant Stad Wervik stads- en verenigingeninfo Waarheen Groene stroom Het Forum Kerstboomverbranding

2 deze maand in Waarheen LEEFMILIEU 2 Infoavond groene stroom OVER DE STAD 3 Beleidsplan WONEN EN WERKEN 4 Stedenbouwkundige vergunningen 4 Bouwgrond te koop 4 Tewerkstelling LEVEN EN WELZIJN 5 Minimale levering aardgas budgetmeter 5 Zitdag FOD Sociale Zekerheid 5 De Fakkel zoekt vrijwilliger 5 Wervik zet stappen VRIJE TIJD 6 Forum 8 Kunst in t Pardoen 9 Nieuw jaarboek Stoc 9 Jeugd 10 Seniorenadviesraad 11 De Kim in januari 12 Vorming 12 Zwembad 12 Nieuwjaarsreceptie 13 Sportelen Agenda Infoavond groepsaankoop groene stroom en/of gas op 07 januari 2015 Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot het milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop 100% groene stroom van de provincie West- Vlaanderen. Voor de vierde keer wordt deze groepsaankoop georganiseerd. Inschrijven is gratis en vrijblijvend en is mogelijk vanaf 1 december 2014 tot en met 9 februari 2015 via de website of via de milieudienst. Op 10 februari 2015 is er een veiling en kunnen de energieleveranciers hun beste bod doen. Daarna krijg jij een voorstel op maat met een duidelijk zicht op je mogelijke besparing. Pas dan beslis je om al dan niet te veranderen van energieleverancier. Infoavond Op woensdag 7 januari 2015 om uur organiseert de stad in de raadzaal van het stadhuis een infoavond voor geïnteresseerden, waarbij de volledige groepsaankoop en de inschrijvingsprocedure uit de doeken wordt gedaan. Voor meer contacteer de milieudienst, of tel waarheen - januari 2015

3 stad Wervik Beleidsplan In het strategisch plan van de stad Wervik werden de volgende elf beleidsobjectieven opgenomen: 01. Wervik optimaliseert het bestaand stads- en vrijetijdspatrimonium en investeert waar nodig in nieuwbouw of duurzame onderhoudswerken. 02. Wervik bouwt een kwalitatief woonbeleid uit. 03. De commerciële en economische aantrekkingskracht van Wervik wordt verhoogd. 04. Wervik maakt werk van een kwaliteitsvolle en eigentijdse dienstverlening. 05. Het stadsbestuur hecht het nodige belang aan inspraak en informatieverstrekking. 06. Wervik streeft als lid van de politiezone Arro Ieper naar een veilige stad voor iedereen. 07. Wervik werkt aan een goed onderhouden en veilig wegennet. 08. Het stadsbestuur werkt aan een modern personeelsbeleid. 09. De stad zorgt voor een vrijetijdsaanbod, ondersteunt de organisatoren van diverse evenementen en neemt zijn verantwoordelijkheid op het gebied van onderwijs en vorming. 10. De inwoners moeten kunnen leven in een nette en groene omgeving. 11. Werk maken van integratie en inburgering. Elfde beleidsobjectief - Werk maken van integratie en inburgering Inburgering is essentieel als opstap naar een succesvolle integratie. Ons lokaal bestuur speelt een rol om nieuwkomers te verwelkomen en actief te laten deelnemen aan onze samenleving. Nederlands leren is hierbij een cruciale hefboom. Wervik is een gastvrije gemeente. We willen iedereen kansen geven om deel uit te maken van onze gemeenschap. We helpen nieuwkomers op weg naar participatie en integratie. We willen niet dat nieuwkomers zich van onze maatschappij afsluiten. Aan ons de taak om onze bevoegdheden maximaal te benutten en zo de migratie in onze gemeente in goede banen te leiden. Zoals dit geldt voor iedereen pakken we overlast aan, domiciliefraude zal niet gedoogd worden en OCMW-steun wordt niet vrijblijvend uitgekeerd. Voor ons is het nodig dat er heldere afspraken gemaakt worden tussen alle betrokkenen zodat de gemeente kan omgaan met een steeds veranderende bevolking. Samenwerking tussen gemeente en OCMW. In beide instanties wordt een ambtenaar aangeduid die verantwoordelijk is en het aanspreekpunt voor het diversiteitsbeleid. Taak: overleg organiseren tussen de verschillende diensten, het ontwikkelen van een adequaat onthaalbeleid, informatie verstrekken, participatie stimuleren van de doelgroepen, meewerken aan vernieuwende initiatieven. Het promoten van taalopleidingen. We willen alle anderstaligen aanmoedigen Nederlands te leren door hen er op te wijzen dat de kennis van onze taal nodig is voor het integratieproces. Het vergemakkelijkt de deelname aan het arbeidsproces, het verenigingsleven, de dagelijkse leefwereld, de schoolomgeving van de kinderen,. Daarvoor willen we een nauwe samenwerking met het Huis van het Nederlands en vzw De Som. Een greep uit de activiteiten die we op diverse werkterreinen willen ondernemen: - Vrije tijd: De gemeente neemt de regierol op in het kader van het secundair inburgeringstraject De oprichting van babbelcafés of ontmoetingsmomenten in de Kier, het Vrouwencentrum en/of het dienstencentrum of eht aangenaam aanleren van de taal,. - Jeugd en Sport: alternatieve, laagdrempelige communicatie, duidelijke en structurele financiële tussenkomsten van OCMW en gemeenten (Uitpas). We spelen en sporten wel in het Nederlands. - Cultuur: Opzetten van een project samen inburgeren (in samenwerking met vzw De Som), waarbij inburgeringscoaches een aantal maanden op stap gaan met de inburgeraar om hem wegwijs te maken in onze samenleving De cultuurdienst leidt kinderen naar jongerenvoorstellingen en naar de bib. - Onderwijs: Buurtwerking maakt ouders duidelijk dat onderwijs van ontzettend groot belang is voor hen en voor hun kinderen. Het behalen van een diploma opent de deuren van de arbeidsmarkt. We streven naar een doorgedreven samenwerking tussen de buurtwerkers, scholen, CLB, kind en gezin, VDAB,.. - Arbeidsmarkt: De lokale overheid onderzoekt wat mogelijk is om laagdrempelige tewerkstellingsinitiatieven op te richten,. OVER DE STAD waarheen - januari

4 WONEN EN WERKEN Stedenbouwkundige vergunningen Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig voor werken aan mijn woning? Verbouwen, renovatie en onderhoud van de woning zonder volume-uitbreiding. Kleine onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Stabiliteitswerken zijn in vele gevallen meldingsplichtig. Stabiliteitswerken aan voorgevels zijn altijd vergunningsplichtig. Vrijstelling Onderhoudswerken zijn vrijgesteld van de stedenbouwkundige vergunningsplicht. Voorbeelden van onderhoudswerken die niet vergunningsplichtig zijn: het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk), het vervangen van pleisterwerk, het herstellen van kapotte verhardingen, het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte). Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels en daken zijn vrijgesteld van vergunning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over het plaatsen van voorzetrolluiken, dakvlakvensters, steenstrips, gevelisolatie,... Deze handelingen zijn vergunningsplichtig als ze aan de voorgevel worden uitgevoerd, omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden. Binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken zijn ook vrijgesteld. Enkele voorbeelden: het plaatsen van een nieuw keuken- of badkamermeubilair het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers het inrichten van slaapkamers in de zolder Voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels. Meer daarover in een volgende Waarheen. Ga samen met onze dienst ruimtelijke ordening na of u aan alle voorwaarden voor de vrijstelling voldoet. CHECKLIST VRIJSTELLING 3 Niet strijdig met voorschriften van een bijzonder plan van aanleg (BPA), gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) of verkavelingsvergunning 3 Niet strijdig zijn met stedenbouwkundige verordening van gewest, provincie of stad. Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening Stad Wervik 3 Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen. 3 Niet strijdig met andere wetgeving zoals: - Erfdienstbaarheden (wegen, waterwegen, spoorwegen) - Burgerlijk wetboek (lichten en zichten, gemene muur ) - Natuurwetgeving Vrijgestelde werken mogen enkel uitgevoerd worden na het verkrijgen van een machtiging van het agentschap Onroerend erfgoed In beschermde archeologische monumenten. Op percelen met beschermde monumenten Ruimte om te wonen voor gezinnen: bouwgrond te koop Het stadsbestuur verkoopt 1 vrije lot bouwgrond gelegen aan de Hellestraat waar het voormalig eerste voetbalterrein van voetbalclub KE Wervik gesitueerd was. Het betreft bouwlot 1 met een oppervlakte van 489m² en de prijs per m² bedraagt 130 (inclusief opmetingskosten). Om in aanmerking te komen moet u tussen 1 december 2014 en 31 januari 2015 een dossier indienen. De bouwgrond wordt toegewezen op basis van een toewijzingsreglement, waarbij lokale binding met de stad wordt vertaald in een puntenscore. Na 31 januari 2015 wordt een algemene rangorde opgemaakt waarbij de kandidaten worden gecontacteerd. Het volledige inschrijvingsdossier kan u bekomen via de dienst huisvesting. Indien interesse aarzel niet om ons te contacteren, wij bezorgen u graag de nodige info! Dienst Huisvesting tel Stelt u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerk? Als u een schoonmaakster, tuinman of iemand anders tewerkstelt, is het belangrijk dat u haar of hem aangeeft bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid én verzekert tegen arbeidsongevallen. Als u dat niet doet, riskeert u een of meerdere boetes. Concreet moet u: zich inschrijven als werkgever bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het personeel dat u tewerkstelt aangeven via de Dimona-applicatie op het portaal van de sociale zekerheid en de nodige RSZ-bijdragen betalen en uw personeel verzekeren tegen arbeidsongevallen bij een erkende verzekeringsonderneming. Meer info? Lees de folder over huispersoneel op de site van het Fonds voor arbeidsongevallen (www.faofat.fgov.be - over het FAO - Publicaties - Folders), raadpleeg de Portaalsite van de Sociale Zekerheid (www.socialsecurity.be) of bel het contactcenter van de sociale zekerheid op het nummer (iedere werkdag tussen en uur) 4 waarheen - januari 2015

5 Minimale levering aardgas budgetmeter In de winter loopt het energieverbruik in onze woningen hoog op. Verwarm je je woning met aardgas en betaal je je verbruik vooraf met de aardgas budgetmeter, dan zal je zeer regelmatig deze budgetmeter moeten opladen. Vanaf 01 december 2014 tot 01 maart 2015 kan je een tussenkomst aanvragen bij het OCMW. Bij een lange winter kan de minister deze periode verlengen. Een maatschappelijk werker zal de aanvraag vervolgens onderzoeken, waarna het OCMW een beslissing neemt. Een tip: Probeer ook buiten de winterperiode je aardgasbudgetmeter op te laden. Zo kan je de kosten voor verwarming spreiden over het hele jaar. NIEUWE REGELING VOOR DE zitdag van de FOD Sociale Zekerheid, Personen met een handicap Vanaf januari 2015 gaat de zitdag door de eerste woensdag van de maand (om de twee maanden) van tot uur in kantoor 7 van de Sociale dienst van het OCMW, Molenstraat 19/001 te Wervik. U kunt er bij mevrouw Leen Vandenheede terecht met uw vragen over de Inkomensvervangende en Integratietegemoetkoming en over de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden. De eerstvolgende zitdag is op woensdag 07 januari LEVEN EN WELZIJN De fakkel zoekt vrijwilliger De Fakkel, Laagweg 36 te Wervik, woonvorm voor volwassenen met een verstandelijke beperking, zoekt een vrijwilliger die om de twee weken op woensdagnamiddag een wandeling zou willen maken met één van onze bewoners. Indien interesse, gelieve contact op te nemen met Delphine Dobbels. Via Of telefonisch: of Vzw De Witte Berken zet z n deuren open Sinds twee jaar zijn we volop bezig om alle gebouwen en tuinen van onze vier leefgroepen te vernieuwen en dit om verder kwalititeitvolle hulpverlening te verzekeren. Nadat vorig jaar de leefgroep De Gapaert werd afgewerkt, zijn we dit jaar trots om u de leefgroepen van Centrum De Wijzer voor te stellen. De opendeurdag van dit afgewerkte gedeelte vindt plaats op 15 januari U kunt doorlopend van tot uur beide leefgroepen bezoeken (Speiestraat 23 te 8940 Wervik ) Alvast allen van harte welkom!!! Na dit project volgt nog de afwerking van de leefgroep Ter Beke en de inrichting an alle leefgroepstuinen met tal van speelmogelijkheden. Voor dit laatste kunt u ons eveneens nog steeds steunen (IBAN BE KREDBEBB - fiscaal attest vanaf 40,00 op jaarbasis). Alvast bedankt. Wervik verrast en zet stappen! OCMW en Stad Wervik dragen gezondheid hoog in het vaandel. Zij krijgen een subsidie van voor het project dat zij, samen met het lokaal dienstencentrum De Kim en Logo Leieland, hebben ingediend. Het project krijgt de naam Wervik verrast en zet stappen en zet de bevolking aan tot meer bewegen. En alle inwoners zullen het merken! Van januari 2015 tot juni 2015 zullen er tal van initiatieven genomen worden om mensen de kans te geven om meer te bewegen. Zo zullen er in de stad nieuwe beweegtoestellen worden geplaatst, stappencompetities worden georganiseerd, verschillende wandelingen worden uitgewerkt en gepromoot én pancartes/infoborden worden geplaatst. Om het project maximale slaagkansen te geven, doen we graag een beroep op u. Wens je als vereniging of als individu je steentje bij te dragen aan Wervik dit dynamisch verrast en en zet ambitieus stappen! project? We zijn op zoek naar geïnteresseerden die wensen deel uit te OCMW en Stad Wervik dragen gezondheid hoog in het vaandel. maken Zij krijgen van een een subsidie werkgroep van voor het (werkgroep project dat zij, samen met senioren, het lokaal dienstencentrum werkgroep De Kim en Logo Leieland, hebben ingediend. Het project krijgt de naam Wervik verrast en zet inwoners ) stappen en zet de en bevolking die aan het tot meer project bewegen. willen meehelpen uitwerken. Het gaat En alle inwoners om een zullen het kort merken! engagement, Van januari 2015 tot juni het 2015 project zullen er tal van is initiatieven afgelopen in genomen worden om mensen de kans te geven om meer te bewegen. Zo zullen er in de stad nieuwe juni beweegtoestellen worden geplaatst, stappencompetities worden georganiseerd, verschillende wandelingen worden uitgewerkt en gepromoot én pancartes/infoborden worden geplaatst. Het project wordt gelanceerd en voorgesteld op dinsdag Om het 20 project januari maximale 2015 slaagkansen om te 12.00u geven, doen in we de graag raadzaal een beroep op u. van het Wens je als vereniging of als individu je steentje bij te dragen aan dit dynamisch en stadhuis (er worden broodjes voorzien). ambitieus project? We zijn op zoek naar geïnteresseerden die wensen deel uit te maken van een werkgroep Interesse? Aarzel niet en schrijf je in via (werkgroep senioren, werkgroep inwoners ) en die het project willen meehelpen uitwerken. Het gaat om een kort engagement, het project afgelopen in juni of via Het project wordt gelanceerd en voorgesteld op dinsdag 20 januari 2015 om 12.00u in de Of wens je meer info? Neem dan ook contact op met raadzaal van het stadhuis (er worden broodjes voorzien). Françoise Bonduelle. Interesse? Aarzel niet en schrijf je in via of via 056/ Of wens je meer info? Neem dan ook contact op met Françoise Bonduelle. waarheen - januari

6 Tickets en info voor deze voorstellingen: Neem ook eens een kijkje op onze webpagina AVONDVOORSTELLINGEN Zaterdag 17 januari 2015 om uur Riguelle chante Brel Met het felgesmaakte album Un Premier Amour en de uitgebreide en succesvolle tour die erop volgde heeft Riguelle als muzikale veelvraat definitief zijn ware DNA gevonden: het Franse chanson. Riguelle heeft met Un Premier Amour niet alleen de smaak van het songschrijven weer te pakken gekregen, hij blijft ook een onnavolgbaar vertolker van andermans werk. Hij duikt diep in het nummer, respecteert de originele zegging en voegt er toch ontegensprekelijk zijn eigen ziel aan toe. Zoals producer Frank Vander Linden het al verwoordde: Riguelle kan van alles en veel, maar als hij zijn ware muzikale hart toont, dan kan hij nog net dat tikje meer. Riguelle blijft altijd op zoek naar de parels die we dreigen te vergeten: Bourvil, Arletty, Céline, Jean Sablon..., maar wie Riguelle Brel hoort zingen weet dat daar de échte zielsverwantschap zit. UITVERKOCHT Riguelle maakte in 1998 samen met Jan Hautekiet al deel uit van de Radio 1-hommage én van de concertreeks Les Suivants, met ondermeer Soulwax en Kommil Foo. Met Red Harmony brachten ze ook in 2003 al een Brel-programma. En nu, ruim 35 jaar na zijn dood, blijft de liefde voor Le Grand Jacques nog onverkort. Tijd om alle Brel-imitatoren op hun plek te zetten: nobody sings Brel like Riguelle. Dit concert is een organisatie van GC Forum in samenwerking met De Steiger. Tickets: 15, leden Jeugd en Muziek: 13 Vrijdag 23 januari 2015 om uur ANTIGONE Antigone vertelt het verhaal van een meisje dat verweesd achterblijft nadat haar broers elkaar doden in de strijd om het leiderschap van het land. Een strijd die in een stuurloze natie met een fragiele vrede resulteert. Een land verscheurd door een nationaal conflict. Kreon wordt aan het hoofd van het volk gezeten kiest de weg van de dictatuur. Het land heeft een winnaar en een vijand nodig, een wij en een zij. De ene broer wordt begraven, de andere niet. Antigone woont in Kreons huis, ze is de geliefde van zijn zoon Hemon. Ze komt, ongeacht de gevolgen, tegen Kreons beleid in opstand. Tussen Kreon en Antigone staat Hemon. Hij weet niet wiens kant hij moet kiezen. Antigone is hedendaagse theatervoorstelling en tegelijk een tijdloze tragedie die handelt over grote morele dilemma s: het persoonlijk belang versus het groter belang. Hoe ver gaat een mens voor zijn idealen? Tekst: Jibbe Willems Spel: Debbie Manhaeve - Luk de Koninck - Andy Michiels Coach: Kristof Alexander Deze voorstelling is een organisatie van Pose Plastique ism GC Forum en CC De Steiger. Tickets: 14,00 Zaterdag 7 februari 2015 om uur ASPE: MOORD IN HET THEATER Na de bestsellers van Pieter Aspe en tien seizoenen op televisie brengt Herbert Flack hoofdinspecteur Van In naar het theater. En hoe?! De eigenzinnige hoofdinspecteur Van In komt direct in actie nadat vlak voor je neus een heuse moord is gepleegd! De schok bij het publiek en de theatermedewerkers is groot, maar een aantal van deze medewerkers weet meer... en u misschien ook? Na de succesvolle boeken en de populaire reeks komen de bekende personages van Pieter Aspe voor het eerst tot leven in het theater. Het publiek heeft een essentiële rol om de moordenaar te ontmaskeren en de zoektocht naar de dader zal zich niet alleen beperken tot het toneel. Grenzen tussen fictie en realiteit vervagen in deze spannende voorstelling met onverwachte wendingen. Pieter Aspe zelf heeft zijn stempel gedrukt op het verhaal, en dan weet je dat je je aan alles kan verwachten. Kom, geniet en speur mee! In een regie van Frank Van Laecke komt het verhaal van Pieter Aspe tot leven. Naast Herbert Flack kunnen we een indrukwekkende cast voorstellen met o.a. Bob De Moor, Niels Destadsbader, Peter Van de Velde, Kader Gurbuz, An Vanderstichelen, Jan Schepens, Frans Maes en Debbie Crommelinck. Deze voorstelling is een organisatie van Uitgezonderd. Theater! ism GC Forum. Tickets: 25 6 waarheen - januari 2015

7 Voor de fijnproever of de ontdekker; intiem, bijna op de schoot van de artiesten zelfs, een feeëriek kader; exclusief (telkens slechts 40 plaatsen beschikbaar); buiten de platgetreden paden. Of in één woord: Leiesessies. GC Forum en Stinstage bundelen opnieuw de krachten en brengen samen vier knusse luisterconcerten. Voor en na het optreden kan u terecht in de gezellige huiskamer van Terra Sana voor een natje en een droogje. Zondag 1 februari 2015 om uur Leiesessie: and they spoke in anthems Tickets en info voor deze voorstellingen: Neem ook eens een kijkje op onze webpagina Een nieuwe naam, maar Arne Leurentop, de zanger/muzikant die schuilgaat achter de intrigerende naam And They Spoke in Anthems, gaat al even mee. Arne werkte mee aan de platen van Hannelore Bedert, speelde bij Sir Yes Sir, was gelegenheidsmuzikant bij zowel Dez Mona, PJDS als Ellen Schoenaerts Kwartet en staat ook bij Liesa Van der Aa op het podium. Maar met And They Spoke In Anthems heeft hij nu zijn eigen project. Op het prachtige debuut June (februari 2014) speelt Leurentop haast alle instrumenten zelf en kiest hij voor een uitgepuurde vorm van melancholie die je nog maar zelden eerder hebt gehoord. In 2011 trok Arne Leurentop meer dan een jaar door Australië als straatmuzikant. Omdat de harde schijf waar alle foto s van deze reis opstonden crashte, besloot hij een plaat op te nemen om de herinneringen niet te laten vervagen. Hij producete de plaat zelf en speelde zowat alle partijen zelf. Nog voor de release van June won hij najaar 2013 De Beloften, het rockconcours van Democrazy Gent. De techniek, het charisma en de cool van de ervaren Arne Leurentop staken er met kop en schouders bovenuit. Prachtige, melancholische popmuziek die de ene keer tegen Fleet Foxes aanschurkt maar elders heel erg als zichzelf klinkt. Knap debuut. (De Morgen). De mooiste Belgische plaat van het moment (Peter Van Tyghem - De Standaard) Plaats: B&B Terra Sana, Stokstraat 4, Geluwe Tickets: 6,00 VRIJE TIJD CULTUUR TENTOONSTELLING Zondag 18 januari 2015 om uur Celtic Night Acoustic: nieuwjaarsconcert Live band E-Liese brengt een levendige en frisse mix van country, folk en pop, waarvan de unieke live sound wordt gevormd rond de prachtige stem van Lies Vansteenkiste en de viool van Mathilde Vercruysse. Wij zetten ten huize Triskell het nieuwe jaar in met een verrassend optreden, met veel bezieling gebracht in de gezellige, akoestische setting, extra ondersteund door meerstemmige zang en akoestische gitaar. Locatie: Terra Sana - St-Patrick s Cottage - Stokstraat 4 te Geluwe Tickets: 7 euro/p Reservatie noodzakelijk via of Alle info rond de komende evenementen in 2015 van Triskell vzw op onze vernieuwde website waarheen - januari

8 TENTOONSTELLING Oud-Geluwenaar Carll Cneut stelt tentoon Nog geen plannen voor de kerstvakantie: trek met het ganse gezin zeker eens naar Gent voor de prachtige tentoonstelling In my Head van Carll Cneut. Van 2 december 2014 tot 10 mei 2015 verovert de gevierde boekillustrator Carll Cneut de tentoonstellingszalen van de Sint-Pietersabdij. De tentoonstelling In my Head biedt je de mogelijkheid om door te dringen tot in het hoofd van de kunstenaar waar de verbeelding hoogtij viert. Je maakt er niet alleen kennis met het rijke oeuvre van de illustrator maar ook met zijn dagdagelijkse realiteit. De polaroids die Cneut iedere dag gedurende twee jaar nam, maken duidelijk dat het leven van een illustrator veel meer inhoudt dan dagen spenderen achter een tekentafel. En dat is niet alles. Een audioguide met teksten die speciaal voor de gelegenheid door dorpsgenoten Wouter Deprez en Carll Cneut werden geschreven, brengt je terug naar waar alles begon en toont je de roots van de kermis waaraan het denkproces van de gevierde illustrator vaak doet denken. Als kers op de taart verhuist Carll zijn werkkamer voor de duur van de tentoonstelling naar de Sint-Pietersabdij. Wie geluk heeft, kan de kunstenaar in hoogsteigen persoon aan het werk zien in zijn atelier! Sint-Pietersabdij Gent, van 2 december tot en met 10 mei 2015 REISREPORTAGE BEDANKING nodigt u uit naar de reisreportage THE ROAD AHEAD Dominiek Druart maakte onlangs een lange schitterende reis van Montenegro naar Iran. Zijn geweldige tocht begon in het vrij onbekende Montenegro. Hij trok vervolgens via het zonnige Kroatië naar de alpen van Slovenië richting Boedapest. Het tweede deel van zijn avontuur ging via onherbergzame wegen dwars door Azerbaidjan. Daarna ging het naar Georgië met de meest magnifieke landschappen.de subliem bewaard gebleven parels van Armenië maakten het plaatje compleet. Dominiek reisde via kleine wegen naar alle uithoeken van de Kaukasus, een lappendeken van veschillende volkeren, aan de rand van Europa en aan de voet van Azië. Het achtste en laatste land op The Road Ahead route was Iran. Daar viel Dominiek van de ene verbazing in de andere. Dikwijls werd de tocht een onverwacht avontuur. Met zoveel mogelijk verschillende transportmiddelen kwam hij terecht op de meest verbluffende lokaties. Die belevenissen wil hij nu delen tijdens een avondvullende reportage die u ongetwijfeld zal boeien en doen genieten van begin tot einde! Deze boeiende avond gaat door in GC t FORUM - Speiestraat 16 te WERVIK Op VRIJDAG 9 JANUARI 2015 Deel 1 start stipt om uur Deel 2 start om uur inkom: 4,00 Info Lokale kunst in WZC Het Pardoen Vanaf 1 januari 2015 krijgen plaatselijke amateurkunstenaars plaats en ruimte om hun werken te etaleren in WZC Het Pardoen. Fotografie, schilderijen, tekeningen, zelfs beeldende werken. Een unieke kans om voor één maand uit te pakken met uw realisatie! Wie komt in aanmerking? U bent gedomicilieerd in Wervik-Geluwe en stemt in met de afsprakennota. Na inschrijving en mits akkoord over de tentoon te stellen werken, komt u op een wachtlijst. De aanduiding gebeurt chronologisch. Wie eerst inschrijft, krijgt eerst de kans. De lokale amateurkunstenaar kan de werken ten vroegste ophangen of plaatsen de eerste van de maand en neemt die weg de laatste dag van de maand. WZC Het Pardoen draagt geen enkele aansprakelijkheid over de tentoongestelde werken, ook niet voor schade of voor diefstal ervan. Hoe inschrijven? Na afspraak met directeur Rik Leroy of via of waarheen - januari 2015

9 Half december 2014 verscheen het nieuwe jaarboek van de Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik. Inhoud Het ontstaan van de tabaksteelt in Wervik. Luc Petillion. Waar, wanneer en door wie werd voor de eerste maal tabak geplant in onze tabakstad. In een document in het Rijselse archief vonden we het antwoord. Zij kwamen van den vreemde. Een analyse van de domicilieaanvragen uit het oud stadsarchief van Wervik ( ). Luc Petillion. Ook in de 17de en 18de eeuw verlieten mensen hun streek op zoek naar een beter leven in Wervik. Mgr. Franciscus Thomas Corselis, de Wervikse prelaat. Luc Decorte. Monseigneur Corselis werd in 1767 te Wervik geboren. In deze bijdrage verdiepen we ons in het boeiend levensverhaal van deze priester, die in 1834 door paus Gregorius XVI de titel van huisprelaat verkreeg en door Rome als apostolisch visitator werd aangesteld. De geneeskunde in het 18de eeuwse Wervik. Luc Decorte. Als leidraad voor dit artikel geldt het dagboek van De Burchgraeve. Hij was een schoolmeester/chirurgijn met een nogal kritische mond, die rond 1720 in Wervik verzeilde. Uit zijn aantekeningen schetsen we de lokale medische toestand in deze periode. Wervik: eerste contact met De Grote Oorlog : 4-5 oktober 14 Pierre Jean-Logie Politie, Rijkswacht en Burgerwacht, hier speciaal in het daglicht gesteld, staan paraat. Bij het eerste contact met de Duitsers vallen er burgerslachtoffers. Dan pas begint hier echt de oorlog. Vier broers Bostyn in De Grote Oorlog Rufin Bostyn De auteur bekijkt de oorlog en de nasleep ervan door de ogen van de gewone man. Een ontluisterend verhaal. Private Allan Gordon Barton. Amerikaan in Canadese Dienst Stephane Debonne Het vertrekpunt in dit verhaal is de briefwisseling tussen de ouders van Allan, en het Wervikse stadsbestuur in verband met zijn graf op de stedelijke begraafplaats. Het Belgisch Rode Kruis - afdeling Wervik. 87 jaar tot uw dienst. Katrijn Decuypere Vanaf het ontstaan in 1927 tot op de dag van vandaag staat het Rode Kruis, afdeling Wervik ten dienste van de bevolking. Voor dit artikel gingen we op zoek naar de spilfiguren in de lokale organisatie en stonden ook even stil bij het ruime takenpakket en de missie van het Rode Kruis en hoe dit zich vertaalt in de plaatselijke werking. Emigratie van Wervikanen ( ) Pierre-Jean Logie Slechte levensomstandigheden zorgden ervoor dat miljoenen mensen hun land verlieten. Hierbij ook talrijke Wervikanen. We volgen ze als emigranten naar Argentinië, de Verenigde Staten, Congo, Frankrijk en eigen land. 210 bladzijden - 20,00 op BE van STOC Wervik. Gratis thuisbezorging in Wervik, Geluwe, Menen. Andere: + 4,00 portkosten. Afhalen kan ook bij: André De Cooman, Nieuwstraat 18 te Wervik Stephane Debonne, Pastoor Pypestraat 43 te Geluwe ZATERDAG 10 JANUARI 2015 KINDERFUIF vanaf 16 uur LEEFOMGEVING Nieuw jaarboek Stoc doorlopend SFEERCAFE met WIJN & STREEKBIEREN DE GAPER GELUWE Inkom gratis - Iedereen welkom Meer info: Wer vik, Jeugddienst of naere le eu em.d vik.be Op zaterdag 10 januari is er, vanaf uur, kerstboomverbranding op het stadsdomein Oosthove. 14 plaatselijke verenigingen baten een standje uit waar men iets kan eten of drinken. Hoogtepunt is het in brand steken van de verzamelde kerstbomen door de brandweer. Er is ook weer een vuurwerkshow voorzien. Voor veel inwoners is de kerstboomverbranding een ideale gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuw jaar toe te wensen! Onze jeugdverenigingen KSA en CHIRO komen zaterdagmorgen 10 januari vanaf uur kerstbomen ophalen aan huis. U kan meewerken door uw kerstboom alvast buiten te zetten. waarheen - januari

10 Seniorenadviesraad wervik maandag 31 augustus tot vrijdag 04 september 2015 Reis naar Noord-Holland en het Waddeneiland Texel Reisvoorstel: Maandag: Heenreis via Zeeland. Ons ontbijt nemen we onderweg en daarna rijden we via de haven van Rotterdam naar Madurodam = Holland in het klein!! Middagmaal in een visrestaurant aan de haven van Scheveningen. Met onze autocar bezoeken wij Schevingen, alsook Den Haag, onder leiding van een plaatselijke gids. Pas in de late namiddag bereiken wij ons verblijfshotel te Egmond aan Zee voor kamerinname, het avondmaal en de overnachting. Dinsdag: Onze eerste trip door Noord- Holland gaat naar het eiland Marken waar wij een korte wandeling maken tussen de typische houten paalwoningen. Per boot vervolgen wij naar het wereldbekende Volendam en daar is voldoende vrije tijd om dit prachtig stadje te verkennen. Het middagmaal nemen wij in een restaurant op de dijk met zicht op de haven. De hele namiddag verblijven wij in Amsterdam. Met een door en voor ons volledig afgehuurde boot zullen wij een gezellige grachtenrondvaart maken van om en bij de twee uur. Voor het avondmaal keren wij terug naar ons hotel. Woensdag: Vandaag de lang verwacht dagtrip naar het eiland Texel. In Den Helder nemen wij de overzetboot en eenmaal op Texel staat een bus ons op te wachten voor de hele dag. In de voormiddag bezoeken wij Ecomare: het zeehonden- en vogelopvangcentrum. We zien ook de bruinvissen en de zeehonden voederen. Na het middagmaal op het strand maken wij met onze chauffeur/gids een mooie rondrit doorheen het eiland. De moeite waard!!!! Donderdag: Eerst gaan we naar de BroekerVeiling waar we de aanvoer van groenten, de keuring alsook de veiling ervan zullen zien en ook actief medewerken. We maken eveneens een boottocht door het unieke landschap: Het Rijk der Duizend Eilanden. Terug ter plaatse nemen wij het middagmaal. Daarna vertrekken wij naar het molenlandschap: De Zaansche Schans. Hier staan nog enkele oude molens in werking. Vrijdag: In Alkmaar gaat de laatste kaasmarkt van het jaar door en daar willen wij zeker bij zijn!!! Het loont de moeite om al die mannen in klederkracht de hele voormiddag aan het werk te zien. Voor het middagmaal verlaten wij al die drukte en zoeken een rustig gelegen kaashoeve op voor een typisch Hollandse Lunch. Ook het kaasproeven hoort er nog bij. In de late namiddag komen wij huiswaarts en nemen het avondmaal op de Belgisch-Nederlandse grens. Verblijf: Hotel Zuidertuin te Egmond aan Zee ****. Alle kamers bereikbaar met de lift. Prijs per persoon: Toeslag eenpersoonskamer: + 70,00 Inbegrepen: het vervoer per luxecar met bar, video en toilet - volpension gedurende de volledige reis - een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid - alle uitstappen, bezoeken en inkomgelden - de reisleiding en al de huidige taksen en de BTW - december Niet inbegrepen: de dranken en persoonlijke uitgaven - een annulatie-bagage- en bijstandsverzekering (ca 15,00 per persoon bij te voegen bij het gevraagde voorschot) Betalingen: Wil je samen met ons kennis maken met deze niet zo gekende streek? Schrijf dan een voorschot over van 100 per persoon - eventueel aangevuld met de verzekeringspremie - 15,00 per persoon - op rekening: BE van SAR Wervik met de vermelding: reis Noord Holland. ZONDER verdere verwittiging moet het saldo UITERLIJK EEN MAAND voor vertrek betaald worden. De plaatsindeling op de bus en de laatste informatie wordt tijdig opgestuurd naar alle ingeschreven deelnemers. Alle info: Daniel Vens, Komenstraat 103 te Wervik - T of waarheen - januari 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015 Woonzorg Activiteitenoverzicht November 2015 Hallo, Hier het nieuwe activiteitenoverzicht van november. U bent enkel ingeschreven voor een activiteit als u betaald hebt. Hieronder vindt u waar en hoe u

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart

Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers. www.middelkerke.be/sportkaart 2013 Sportdienst i.s.m. het Lokaal dienstencentrum De Stille Meers www.middelkerke.be/sportkaart de beurtenkaart geldig blijft tot deze opgebruikt is. elke deelnemer verzekerd is tegen lichamelijke ongevallen.

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 1. Nieuwjaarswensen 04-01- 2015 Voor elk van jullie wensen we in 2015: honderden magische ontmoetingen duizenden betoverende

Nadere informatie

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open Volg Juli sept 2014 Vraag naar het met volledig aanbod! Open Ma: 9u 17u Di: 9u 17u Wo: 9u 13u Do: 9u 17u Vrij: 9u 13u itver rkoo OCMW AARSCHOT LDC Het Anker Statiestraat 24 3200 Aarschot 016/48 24 40 www.ocmw-aarschot.be

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede!

WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! WELKOM! Wij zijn blij je (weer) te mogen verwelkomen in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord van Lede! Je hebt gekozen voor een boeiende opleiding, maar ook met veel engagement. Je zal er veel

Nadere informatie

Kaarting. Kleurenwiezen

Kaarting. Kleurenwiezen Kaarting Manillen met z n vieren is nooit weggeweest! Harten troef! Kopen we? Volg maar! : zo klinkt het de dinsdagmiddag in de Kersecorf! Ben je ook een kaartliefhebber en hou je van een beetje competitie?

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF 4 ( NAJAAR 2014 (sept-dec) De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met sport actief onder begeleiding

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Voorjaar 2016 Plug In Music

Voorjaar 2016 Plug In Music Voorjaar 2016 Plug In Music Plug In Plug In Music : Dit is het aanbod van alle muziekcursussen van JC De Klinker. Plug In richt zich tot jongeren van 12 tot 30 jaar. De cursussen gaan door in Jc De Klinker.

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2017

Nieuwsbrief december 2017 Nieuwsbrief december 2017 Appwijs - ontdek tientallen onmisbare apps voor je tablet en smartphone Heb je een smartphone of een tablet? Dan heb je ongetwijfeld al enkele apps uitgeprobeerd! Maar zo zijn

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap

Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap Tegemoetkoming voor individueel vervoer van personen met een handicap 19de nummer in een reeks informatiebrochures voor de Oostendse bevolking (gegevens op 12 oktober 2006), een uitgave van de Voorlichtingsdienst,

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE

FACILITEITEN ACCOMMODATIE JH Sankt-Vith Het aangename stadje Sankt-Vith en zijn omgeving liggen op het kruispunt van Eifel en Ardennen. De gemeente is al generaties lang bekend om haar gastvrijheid en haar kwalitatief hoogstaand

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE

FACILITEITEN ACCOMMODATIE JH Sankt-Vith Het aangename stadje Sankt-Vith en zijn omgeving liggen op het kruispunt van Eifel en Ardennen. De gemeente is al generaties lang bekend om haar gastvrijheid en haar kwalitatief hoogstaand

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school

V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, 8400 Oostende. open-school V.U.: Kristof Beuren, stadssecretaris, Vindictivelaan 1, open-school Niet op de openbare weg gooien Kennismaking met computer en internet (3 lessen van 3 uur) Je hebt nog nooit op de computer gewerkt en

Nadere informatie

In ons Sloeberinfoblaadje van de maand juni willen we u info geven over het reilen en zeilen in het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Sloeber.

In ons Sloeberinfoblaadje van de maand juni willen we u info geven over het reilen en zeilen in het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Sloeber. Beste ouder(s), In ons Sloeberinfoblaadje van de maand juni willen we u info geven over het reilen en zeilen in het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Sloeber. Enkele mededelingen In Sloeber Geluwe

Nadere informatie

Verslag ouderraad van 02 februari 2012 :

Verslag ouderraad van 02 februari 2012 : Verslag ouderraad van 02 februari 2012 : Aanwezig : Ilona, Vicky, Isabelle, Kristoff, Greet, Sofie, Lien, Karen, Wendy, Evy, directeur Jan Verontschuldigd: Juf An, Joke, Sonja, Sigrid, Marian, Peter AGENDA:

Nadere informatie

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu VAKANTIEKAMPEN Stad Deinze Krokus- en Paasvakantie 2015 NIEU W! Sportweek aan zee juli 2015 eatie r c e t&r r o p st S Dien J eu gd die n st INSCHRIJVINGSFORMULIER GEZINSHOOFD Naam: Voornaam: Straat: Nr.:Bus.:

Nadere informatie

U kan haar vanaf 1 juli bereiken op het nummer 056/ of via het algemeen sloeber mailadres

U kan haar vanaf 1 juli bereiken op het nummer 056/ of via het algemeen sloeber mailadres Beste ouder(s), In ons Sloeberinfoblaadje van de maanden juli en augustus willen we u info geven over het reilen en zeilen in het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) Sloeber. In naam van het hele Sloeberteam

Nadere informatie

De kennis van het Nederlands is belangrijk om een job te vinden!

De kennis van het Nederlands is belangrijk om een job te vinden! Werkwinkel Omschrijving: De Werkwinkel is een loket waar iedereen terecht kan met vragen rond werk : werkzoekenden, werkenden en werkgevers De Werkwinkel is er voor jou! In de Werkwinkel vindt men de verschillende

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Blankenberge LDC De Bollaard K.Albert I-Laan Blankenberge

Blankenberge LDC De Bollaard K.Albert I-Laan Blankenberge Blankenberge LDC De Bollaard K.Albert I-Laan 112 8370 Blankenberge Digi-Ateljee is een organisatie van Seniorenraad Blankenberge, dienstencentrum De Bollaard, OCMW en stadsbestuur Blankenberge, gedragen

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17

INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 INSCHRIJVINGEN BIJ TERPSICHORE seizoen 2016-17 ü 10% KORTING bij inschrijving én betaling voor 1/7/2016 ü 2 GRATIS PROEFLESSEN in september voor iedereen! Start van dansseizoen vanaf 1/9/2016. ü Ook vooraf

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Vrije activiteiten Breicafé Vrij tekenen en schilderen

Vrije activiteiten Breicafé Vrij tekenen en schilderen Vrije activiteiten Breicafé In het breicafé is iedereen welkom die graag in groep breit. Ieder seizoen voorzien we een thema waarin we werken. Breien hoeft niet altijd kledij te betekenen, ook kunnen we

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2017 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Paasklokken, moederdag, knoppen aan de bomen, lentekriebels (en regen), we voelen het ook bij ons in

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter april-mei-juni 2017 Parkstraat 34/12, 1800 Vilvoorde Het is weer lente! De koude dagen zijn (hopelijk) voorbij. Er staat weer heel wat te gebeuren! Nieuwe uitstappen,

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Knipoog naar positiviteit

Knipoog naar positiviteit Knipoog naar positiviteit MENSEN WILLEN ZIN GEVEN Den draai gelooft dat mensen wezenlijk willen geraakt worden en op hun beurt anderen willen raken. De VZW wil een verschil maken, de steen in de rivier

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007

Maand van het Bos. 24 september 26 oktober 2007 Maand van het Bos Ieper Heuvelland Poperinge Zonnebeke Mesen - Vleteren 24 september 26 oktober 2007 Speciaal voor de lagere scholen van Ieper wordt in de herfstperiode een Maand van het Bos PROGRAMMA

Nadere informatie

Infokrant Dienstencentrum De Varens

Infokrant Dienstencentrum De Varens 01/11/ 10 MA 01/12/ 10 WO schaken 02/11/ 10 DI 02/12/ 10 DO zoetedag 03/11/ 10 WO schaken 03/12/ 10 VR Trage vorming 04/11/ 10 DO pedicure 04/12/ 10 ZA 05/11/ 10 VR pannenkoeken 05/12/ 10 ZO 06/11/ 10

Nadere informatie

Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin

Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin Op algemene aanvraag plannen wij een toeristische vakantie naar Noord Holland en verblijven er nog eens in het uniek gelegen strandhotel Het Hoge Duin Het is een volledig nieuw programma maar we zullen

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei Maart - April 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds terecht

Nadere informatie

Regelgeving over zorgwonen in GENT

Regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS Regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Wegwijs. in het onderwijs

Wegwijs. in het onderwijs Wegwijs in het onderwijs Dienst onderwijs In deze folder vind je de contactgegevens van alle scholen in Geel en heel wat nuttige informatie over onderwijs in het algemeen. Heb je nog vragen over onderwijs,

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg Persmap 23 september 2010 Kook Je Fit Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg OCMW Aalst Gasthuisstraat 40 9300 Aalst Tel. 053 77 24 24 e-mail: info@ocmwaalst.be website: www.ocmwaalst.be

Nadere informatie

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT

ZORGEN. voor een. THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT ZORGEN voor een THUIS regelgeving over zorgwonen in GENT Beste lezer, Wilt u uw zorgbehoevende moeder en/of vader in huis nemen, maar toch voor elk een eigen thuis creëren? Wilt u uw andersvalide kind

Nadere informatie

Sportkampen 2015. I.s.m. Ideekids en ISBvzw

Sportkampen 2015. I.s.m. Ideekids en ISBvzw I.s.m. Ideekids en ISBvzw Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Krokusvakantie 3 Paasvakantie 4 Zomer 1 4 Zomer 2 5 Praktische informatie 6 Inschrijvingen 6 Prijzen 6 Uren 6 Locatie 7 Wat breng je mee 7 Inbegrepen

Nadere informatie

Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk

Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk Meetjesland Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk Na het wandelen beginnen we aan onze rondrit doorheen de polders

Nadere informatie

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016:

Nieuwe cursussen. Ons aanbod in dit voorjaar 2016: Eigen Herd is officieel erkend als leercentrum van Seniorweb voor het geven van computercursussen. Op www.seniorweb.nl/lessen/leercentra vindt u meer informatie over deze leercentra voor senioren. Onze

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma.

SPROOKJES. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma. Met otto, elle of izzi!... Camping Vossenberg Centrumweg 17 8162 PT Epe Tel: 0578-613800 info@campingvossenberg.nl www.campingvossenberg.nl SPORT EN SPEL SPROOKJES Iedere dag (m.u.v. zaterdag) leuke sporten

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie September 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis gegaan worden.

Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis gegaan worden. Zottegem, 2 februari 2015 Afzender : FOD FINANCIEN -Eerste BTW-Controle Heilig Hartplein 34 9620 Zottegem Lidnummer : Jaarlijkse reis Beste leden Naar jaarlijkse gewoonte kan er met Hezof terug op reis

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015

jaargang 18 nummer 1 donderdag 03-09-2015 KBS De Zandberg Zandberglaan 60-62 4818 GL Breda Deze nieuwsbrief wordt verspreid onder alle ouders, personeelsleden en diverse betrokkenen. Wilt u informatie over een bericht opvragen, of reageren op

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014

AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN. Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 BADSTAD 8370 BLANKENBERGE AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN DE GEMEENTELIJKE TOELAGE DUURZAAM SANEREN Aanvraagformulier GEMEENTERAADSBESLISSING DD. 18/11/2014 TREEDT IN WERKING VANAF 01/01/2015 Belangrijk :

Nadere informatie

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste

Aanvraag studietoelage als persoon. ten laste Aanvraag studietoelage als persoon Beste student, ten laste Wil je een aanvraag voor een studietoelage van de Vlaamse overheid indienen, maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Dan heeft KdG Stuvo met

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Zomeruitstappen WVA vzw Rijselstraat Ieper tel: mail:

Zomeruitstappen WVA vzw Rijselstraat Ieper tel: mail: Zomeruitstappen 2016 WVA vzw Rijselstraat 98 8900 Ieper tel: 057 21 55 35 mail: info@wvavzw.be 1 Inhoud Kaft....1 Inhoud...2 Algemene informatie.3 Dinsdag 19 juli: Planckendael...... 4 Dinsdag 26 juli:

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015

Welkom in het dienstencentrum kalender juli en augustus 2015 Welkom in het dienstencentrum kalender juli en 2015 www.sociaalhuislier.be l 201 5 Juli 2015 dienstencentrum De Waaier Wo 1-7 10 17u De Waaier is doorlopend open!!! Geen stoelturnen in juli en!!! Geen

Nadere informatie