Volgende gemeenteraadszitting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volgende gemeenteraadszitting"

Transcriptie

1 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI juni avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te Munkzwalm. Dankzij de medewerking van de marktkramersbond "De Vlaamse Ardennen" worden opnieuw veel marktkramers verwacht en nemen ook een aantal plaatselijke handelaars deel met een eigen stand. De avondmarkt is open vanaf 18 uur. Ook dit jaar zijn er enkele bijzondere nevenactiviteiten. Er zal ondermeer een verzameling oude tractoren worden tentoongesteld. Net als vorig jaar kan je opnieuw op één van de knotsgekke fietsen zorgen voor de vrolijke noot. Een ware publiekstrekker wordt dit jaar de rommelmarkt in de Sportlaan, ook dit jaar weer aangevuld met de kindermarkt. De politie, brandweer en het Rode Kruis zorgen opnieuw voor enkele demonstraties, een infostand en een verkeersparcours voor de jeugdige fietsers. De muzikale omlijsting van de markt wordt Maaien van bermen Af en toe - en dat is begrijpelijk - wordt er al eens gevraagd waarom het zo lang duurt vooraleer de bermen worden gemaaid. Wel, het antwoord is heel eenvoudig te geven. Omdat de wet het voorschrijft. Het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen, zegt in artikel 3 dat begraasde bermen (= bermen die in hoofdzaak begroeid zijn met grassen en kruidachtige vegetaties) niet voor 15 juni mogen gebracht door de Zwalmfanfare. De Jeugdraad zorgt ook dit jaar voor een spetterende optreden vanaf 17u30. In de polyvalente zaal van het gemeentehuis loopt een tentoonstelling van een aantal Zwalmse kunstenaars. Je kan deze bezoeken tijdens de avondmarkt vanaf 18 uur en zondag tussen 10 en 18 uur. Wat de praktische kant betreft, houd er rekening meedat de Zuidlaan voor alle verkeer wordt afgesloten vanaf 15 uur tot het einde van de markt (voorzien rond middernacht). Er is een omleiding voorzien via Zottegem. De Sportlaan is verkeersvrij vanaf 7 uur, het ophalen en aanbrengen van kinderen voor de sporthal gebeurt best via de Spoorweglaan. Wens je meer inlichtingen of zou je graag op één of andere manier deelnemen aan de markt, neem dan gerust contact op met Marijke De Lange (055) of of met burgemeester Bruno Tuybens via Evenementencel Vanuit de gemeentelijke Veiligheidscel en naar voorbeeld van andere gemeenten is er ook in Zwalm een evenementencel opgericht. Verenigingen, organisatoren van allerhande evenementen haalden tot nu hun informatie bij de afzonderlijke gemeentediensten. Wij willen dit vanaf nu centraliseren zodat het zowel voor de vereniging of organisator als voor de gemeente eenvoudiger wordt wat betreft reservatie van zalen, aanvraagformulieren, vergunningen,. De evenementencel zou maandelijks samenkomen om op die manier een globaal overzicht te krijgen van alle evenementen die in onze gemeente georganiseerd worden. Grootschalige evenementen kunnen dan ook nog meegenomen worden naar de Veiligheidscel zodat de verschillende hulpdiensten op de hoogte zijn en weten wanneer er een verhoogd risico aanwezig is. In de evenementencel zitten vertegenwoordigers van de lokale politie en van de verschillende gemeentediensten (technische dienst, secretariaat, milieu, uitleendienst,...) Informatie, documentatie en formulieren zijn beschikbaar op onze website onder de rubriek Wonen en leven evenementen. U kan hiervoor uiteraard ook altijd terecht bij het onthaal van het gemeentehuis. De evenementencel kan u bereiken via of via gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaien mag de ondergrondse plantedelen en eventueel voorkomende struiken niet beschadigen. Het gebruik van biociden is verboden. Het bermbesluit beoogt het stimuleren van een natuurvriendelijk bermbeheer en is bedoeld om de rijke fauna en flora te beschermen. Het levert aantrekkelijke, bloemenrijke bermen op. Planten en dieren kunnen er zich dan optimaal langs verspreiden. Een laat maaitijdstip laat de in de lente bloeiende planten toe om zaad te vormen. Zo vervullen bermen een landschappelijke en ecologische functie. Vragen hierover? Contacteer de milieudienst van de gemeente op of teleonisch op of via schepen Eric De Vriendt op of 0473/ Volgende gemeenteraadszitting De vorige zitting van de gemeenteraad had plaats op dinsdag 10 mei l.l. De datum van de volgende zitting is bij het verschijnen van deze editie van de Zwalmse Post nog niet vastgelegd. We verwijzen naar de website van de gemeente en de lokale media. Volgende editie v/d Zwalmse Post De volgende editie van ons gemeentelijk informatieblad wordt voorzien midden volgende maand. Verenigingen of organisaties die iets willen aankondigen in de Zwalmse Post of een andere bijdrage willen leveren, kunnen hun artikelen elektronisch versturen naar en dit voor vrijdag 10 juni Mogen we er telkens sterk op aandringen uw aankondigingen in te sturen op de wijze waarop u ze terugvindt in de Zwalmse Post, namelijk via een doorlopende tekst met volzinnen (geen gedachtenstreepjes, hoofdletters, kadertjes of affiches) en in Arial 11-lettertype. Met dank! Zwalmenaar schrijft roman over Tweede Wereldoorlog Jo de Boose, sinds 1995 inwoner van Beerlegem, schreef de roman 'Bloedgetuigen', uitgegeven bij De Bezige Bij. Het is een vuistdik epos over de Tweede Wereldoorlog. Het werd lovend besproken in tal van bladen en AVS besteedde veel aandacht aan het werk. Meer over de auteur is te vinden via

2 Belangrijke telefoonnummers Sportkampen Het avonturensportkamp in Durbuy voor jongeren van 11 tot 16 jaar van 4 juli tem 8 juli 2011 is reeds volzet. De sportdienst van Zwalm trekt met 15 tieners het avontuur tegemoet in de Ardennen. Sporten zoals boogschieten, dagtocht, death ride, hoogteparcours, hindernissenparcours, kajak, klettersteig, quiz, rappel, speleologie, touwenparcours, viking cub en zwemmen staan steevast op het programma. De week daarna van 11 tot 15 juli staat voor de allerkleinsten (4 tot 6 jaar) een kamp balplezier geprogrammeerd. Hier wordt balvaardigheid, coördinatie, snelheid en behendigheid geoefend. Voor kinderen van 6 tot 9 jaar wordt een kamp ropeskipping - omnisport georganiseerd en voor de 9 tot 14 jarigen kan er gekozen worden uit dans omnisport en recreatie omnisport. In augustus (van 1 tot 5) pakken we uit met balkriebel omnisport voor de 6 tot 9 jarigen en voor de oudste leeftijdsgroep staan paardrijden omnisport en tennis omnisport geprogrammeerd. Van 8 tot 12 augustus mogen de 6 tot 9 jarigen hun zwemvaardigheid laten zien en voor de 9 tot 14 jarigen kan er een keuze Kampioenenviering indienen kandidatuur 2010 Wandel- en fietszoektocht De routebeschrijvingen voor deze rally s kan je nog steeds bekomen in de sporthal, de Gekke fietsentocht bibliotheek en het gemeentehuis. De prijsuitreiking van de zoektochten vindt plaats op Op woensdag 15 juni organiseren de sportdienst en sportraad een gekke fietsentocht voor andersvaliden. Alle deelnemers mogen met een speciale fiets, die uiteraard ook versierd mag worden een tochtje rijden naar de Kaaihoeve. De deelnemers die voor de gelegenheid ludiek gekleed mogen zijn krijgen starten aan het dienstencentrum Mariaheem, krijgen een rondleiding in het provinciaal domein en fietsen nadien terug naar Beerlegem. Individuelen die deze sportnamiddag willen meebeleven kunnen zich gemaakt worden uit circustechnieken en balsporten omnisport. We sluiten de zomervakantie af met voor de kleuters een sportkamp gymnastiekland omnisport. De 6 tot 9 jarigen kunnen kiezen uit danskriebel - omnisport en balkriebel omnisport. Dit balsportkamp staat in de brochure verkeerdelijk geprogrammeerd voor de 9 tot 14 jarigen maar is wel een kamp voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Mensen die hun kinderen reeds hadden ingeschreven voor danskriebel kunnen dit nog wijzigen door de sportdienst daarvan op de hoogte te brengen. Voor de jeugd van 9 tot 14 jaar is er een sportkamp slagbalsporten gecombineerd met omnisport. Bij sportspecifieke kampen wordt deze sportdisciplines 3 uur per dag geïnitieerd zodat de kinderen technisch beter onderlegd worden in deze sporten. In de namiddag bij omnisport wordt er op een speelse manier gesport en gespeeld, hier laten we de kinderen kennismaken met gekende en minder gekende sporten. Het sportkamp start elke dag om 9 uur en eindigt om 16 uur. Deze kampen vinden plaats in de sporthal te Zwalm. Er wordt gratis voor- en na opvang voorzien van 7u 30 tot 18 uur. Het sportkamp kost 45 euro voor inwoners van Zwalm, anderen betalen 50 euro. Er wordt een korting (5 euro) gegeven vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin. Het sportkamp paardrijden omnisport kost 80 euro. Meer info hierover op de sportdienst, Sportlaan 1 te 9630 Zwalm of 055/ Inschrijven kan via dezelfde kanalen. Voor het begeleiden van deze sportkampen tijdens de paas- en zomervakantie doen wij beroep op bachelors (regent), masters (licentiaat) Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapeuten. Personen die een opleiding basis- of kleuteronderwijs volgen komen ook in aanmerking voor deze sportkampen. Studenten die deze opleidingen volgen zijn eveneens welkom, voor hen is het begeleiden van een sportkamp een goede oefenschool of stage-opdracht. Kortom, iedereen die zich geroepen voelt om zich tijdens de vakantie op een positieve en sportieve manier in te zetten voor de kinderen kan ons contacteren. Dit jaar vindt de kampioenenviering plaats op vrijdag 24 juni 2011 in de feestzaal Zwalmparel. Sportclubs, scholen en individuelen uit Zwalm die in 2010 een bijzondere prestatie geleverd hebben, een kampioenentitel behaalden of winnaar werden van een belangrijk bekertornooi, kunnen een deelnemingsformulier om zich kandidatuur te stellen bekomen op de sportdienst. Kandidaturen worden tot uiterlijk 30 mei 2011 op de gemeentelijke sportdienst ingewacht. De editie 2011 van de kampioenenviering waarin de sportkampioenen en sportverdiensten van 2010 gehuldigd worden zal uitzonderlijk in het teken staan van de schermsport. Een voor veel mensen onbekende sport, maar Zwalm heeft de eer een schermer op wereldniveau als inwoner te hebben. Om de schermsport gepast in de spotlight te zetten, hebben wij een aantal bekende beofeneaars uitgenodigd, o.a. ook VRT-nieuwsanker Freek Braekman! We starten dit sportevenement om 20 uur en de inkom is gratis. de kampioenenviering. inschrijven op de sportdienst. Schoolsportdagen Erkenning sportverenigingen Alle gekende sportclubs in de gemeente krijgen de kans hun erkenning aan te vragen voor 31 mei Op zijn beurt komt een erkende sportclub dan in aanmerking voor subsidiëring. Alles wat je moet weten om de erkenning van je club aan te vragen vind je terug in het erkenningsreglement dat je op de website of op de sportdienst kan vinden. Voor het aanvragen van subsidies bestaat er ook een reglement. Deze reglementen werden door de gemeentelijke sportdienst opgesteld om te voldoen aan het " Sport voor allen decreet". Eén van de beleidsdomeinen daarin is de ondersteuning van de Op maandag 23 mei, dinsdag 24 mei en donderdag 26 mei 2011 vinden er drie sportdagen plaats voor de leerlingen van het basisonderwijs van Zwalm en Horebeke. De kinderen maken op die manier kennis met voor hun nieuwe of minder gekende sporten. sportverenigingen. Deze reglementen werden ter advies voorgelegd aan de sportraad en het College van Burgemeester en Schepenen en goedgekeurd door de gemeenteraad. 2

3 Gekke fietsencircuit Sportkalender 2011 Verkoop van compostvaten Net als vorig jaar zal de sportraad tijdens de avondmarkt die plaatsvindt op zaterdag 11 juni 2011 de kinderen animeren met een aangelegd circuit waarop kan gereden worden met funfietsen. We verwachten de Zwalmse jeugd van 18 tot 22 uur aan de parking hoek De gemeente heeft in samenwerking met de intercommunale I.Vl.A. een groot aantal compostvaten aangekocht. Door het aanbieden van compostvaten aan de bevolking willen we jullie nog meer stimuleren om groente-,fruit- en tuinafval uit de restafvalcontainer te weren en zo nog beter te recycleren. Ook jullie DifTar-factuur zal er wel bij varen! De gemeente biedt de compostvaten aan zeer voordelige tarieven aan: 20 euro voor een compostvat, 22 euro voor een compostvat met bijhorende beluchtingsstok en 4 euro voor de beluchtingsstok alleen. Wilt u graag een compostvat bestellen? Neem dan snel contact op met de milieudienst (zie contactgegevens aan het eind van dit artikel). U kan tot en met vrijdag 20 mei 2011 uw compostvat reserveren. De betaling en afhaling gebeurt op zaterdag 21 mei 2011 tussen 9.00 en uur in de loods van de technische dienst, Zuidlaan 79 (aan de spoorweg). Vogelschrikkanonnen en het GAS-reglement Ieder jaar worden door de landbouwers veldkanonnen ingezet tot bescherming van de teelten. De kanonnen worden met andere woorden gebruikt om vogels af te schrikken en produceren met tussenpozen een harde knal. Deze knallen kunnen echter als bijzonder hinderlijk worden ervaren. De gemeente vraagt de landbouwers om evenwaardige alternatieven te voorzien. Landbouwers die een vogelschrikkanon wensen te gebruiken, dienen voorafgaandelijk een schriftelijk machtiging van de burgemeester te bekomen. De machtiging wordt maximaal verleend voor een aaneengesloten Infoavond stoppen met roken Op donderdag 26 mei om 20u gaat in de raadszaal van de gemeente een infoavond door die zal gegeven worden door tabacoloog en pneumoloog Dr. Boie. De inkom is gratis en zeker aan te raden voor de rokers en geïnteresseerden. Deze infoavond is de aanloop naar een 24 uuractie waar de gemeente aan deelneemt. Het is de bedoeling dat op 31 mei heel rokend Vlaanderen een dag lang stopt met roken. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo s (Lokaal Gezondheidsoverleg) over heel Vlaanderen zetten hun schouders onder deze actie. Niet zomaar een actie, want als je meedoet, krijg je zonder meer een kleine beloning en maak je zelfs kans op een fiets. Als dat niet mooi is. Rook je? Schrijf je dan nu meteen in! Je kan je telefonisch of op het internet inschrijven. Geef jouw rookervaringen via een vragenlijst door en krijg via sms berichten advies op maat. Daarbovenop ontvang je een mooie beloning, of je nu de sigaret links laat liggen of niet. Het is hier immers de intentie die telt. Daarom duurt de actie maar Via de website kan elke geïnteresseerde de kalender met sportactiviteiten georganiseerd door Zwalmse sportverenigingen bekijken. Sportclubs die via dit kanaal hun periode van vier opeenvolgende weken in de periode van 1 maart tot 30 juni. De politiediensten doen controle op het gebruik van de veldkanonnen, bij gebreke aan een machtiging wordt bewarend beslag gelegd op het materiaal. Er wordt gevraagd om de veldkanonnen steeds te voorzien van contactgegevens en een geplastificeerd exemplaar van de vergunning. Naast het kanon dient een paal of vlag te worden geplaatst om de zichtbaarheid te verhogen. De voorwaarden en de bepalingen waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in het reglement "Gemeentelijke administratieve sancties" 24 uur en is het beslist niet de bedoeling om je te dwingen met stoppen. Jou het gevoel geven dat een dag lang zonder sigaret je best wel lukt. Dat is wat de actiedag wil bereiken. Zo ben je meer geneigd om langer of voorgoed te stoppen. Inschrijven doe je via de website of je belt de Tabakstoplijn (0800/ gratis). Deze actie heeft in Nederland reeds zijn succes bewezen. De ervaring leert dat een aanzienlijk aantal deelnemende rokers definitief wil stoppen met roken. Ook de persoonlijke aanpak (advies op maat via sms) bleek erg in de smaak te vallen. Na 24 uur niet roken merk je ongetwijfeld hoe het is om een frisse adem te hebben, je sigarettengeld voor iets anders te kunnen gebruiken en voel je je alvast veel beter in jouw vel. Els De Schepper en Mo uit Thuis doen ook mee. Hier en daar zal je affiches en folders zien opduiken met het hoofd van Els De Schepper en Mo uit Thuis, zij zijn immers het gezicht van de actie. De flyer is o.a te verkrijgen op het gemeentehuis, de bibliotheek en in het OCMW of kan je aanvragen. Zuidlaan Zwalmlaan voor een ritje met de meest waanzinnige fietsen. activiteiten willen promoten kunnen de gegevens doorsturen naar de sportdienst. Suggesties voor nieuwe initiatieven zijn altijd welkom. Voor vragen en meer info kan je steeds terecht op de en 055/ bij Ruth De Fraine of bij Bruno Tuybens, burgemeester ook bevoegd voor sport via Na zaterdag 21 mei kan u terecht op het gemeentehuis bij de milieudienst om uw compostvat aan te kopen. De afhaling gebeurt dan op een dag naar keuze op het gemeentelijk containerpark. Vragen hierover? Contacteer de milieudienst van de gemeente op of teleonisch op of via schepen Eric De Vriendt op of 0473/ en vind je hieronder terug. Het is verboden vogelschrikkanonnen te gebruiken tussen en uur. De loop van de kanonnen mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woningen. De kanonnen mogen niet maar dan 6 knallen per uur afvuren en moeten op minstens 200 meter worden geplaatst van een bewoond huis. Voor meer informatie kan u terecht bij de politie ( of of bij de milieudienst ( of Meer info bij de gemeentelijke dienst welzijn via of 055/ of Karim Derijst, Schepen voor Gezondheid & Welzijn via of Verbrand a.u.b. geen afval! Je staat er misschien niet bij stil, maar bij verbranding van nat hout, snoeiafval, plastic, papier e.d. komen er heel wat giftige stoffen vrij. Deze stoffen zorgen voor gezondheidsproblemen, variërend van kortdurende prikkeling in ogen, neus en keel tot in het ergste geval kanker. Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval, e.d. veroorzaakt vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Dit is voor de stoker zelf, en zeker voor zijn buren zeer onaangenaam: mensen kunnen hun was niet meer buiten hangen en hun ramen niet meer openen om hun huis te verluchten,... Maar de rook kan ook vaak gezondheidsklachten zoals prikkende ogen, neus en keel,... veroorzaken. Deze hinder en gezondheidseffecten kunnen een duidelijke negatieve invloed hebben op de sfeer in een buurt waar gestookt wordt. In heel wat situaties ontstaan burenruzies met soms zeer ernstige gevolgen. En wie is het er nu niet mee eens: beter een goede buur dan een verre vriend! Voor mensen die last hebben van luchtwegproblemen zoals astma en bronchitis, gaan de gevolgen van de blootstelling aan de rook nog een stapje verder. Deze mensen krijgen nog meer last van luchtwegklachten, zoals bijvoorbeeld benauwdheid. Zij moeten hun ramen sluiten en kunnen nauwelijks of niet naar buiten bij rookhinder. Ze slapen minder goed door hoesten en opgeven van slijm. En op termijn kunnen deze gezondheidseffecten zelfs leiden tot een versnelde veroudering van de longen. Mensen die afval verbranden in hun tuin, in een kachel of open haard in de woning wijzen er vaak op dat "hun afval anders toch ook maar verbrand wordt". Deze redenering gaat niet op want de verbrandingsinstallaties zijn tegenwoordig voorzien van een heel filtersysteem, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal is. Uit onderzoek blijkt dat één vuurtje tot zo n keer meer schadelijke stoffen kan uitstoten dan de norm voor verbrandingsinstallaties. Dit cijfer stemt hopelijk de meest verstokte stoker tot nadenken! Het verbranden van afval is niet alleen hinderlijk en schadelijk voor jezelf, je buren en het milieu, het is ook nog eens verboden. Voor het verbranden van afval in openlucht, haarden en kachels kan je een flinke boete krijgen. Je afval naar het containerpark brengen kost misschien wat meer moeite, maar bedenk dan dat je heel wat ellendige situaties voorkomt. Denk aan jouw toekomst, die van je kinderen en kleinkinderen en van je buren. Een frisse buurt is voor iedereen aangenaam! 3

4 Goedkopere groene energie via groepsaankoop! Wil jij besparen op je energiefactuur? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Oost- Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 31 mei. De inschrijving is geheel vrijblijvend. De provincie stelde de firma ichoosr aan om Oproep naar speelstraten Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegang een hek geplaatst wordt met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding "speelstraat". De volledige breedte van de openbare weg wordt dan voorbehouden voor spelende kinderen. Om in aanmerking te komen moet in de Speelpleinwerking zomer 2011 Van 18 juli tot 19 augustus 2011 kunnen kinderen hun hartje ophalen op de gemeentelijke speelpleinwerking! Het speelplein start telkens om 9u en stopt om 16u. Er is middagpauze (met toezicht) van 12u tot 13u. Opvang is voorzien vanaf 7u30 tot 18u. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee en eventueel een drankje. Er is steeds Verstandig genieten van de zon met kinderen Kinderen hebben zon nodig. Niet alleen voor hun moraal, maar ook voor hun lichamelijke gezondheid. Zon zorgt immers voor de aanmaak van onder andere vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar zoals bij alle goede dingen geldt ook hier: overdaad schaadt. Zonnestralen, en meer bepaald UV-stralen van het type A en B, vormen de voornaamste risicofactor voor huidkanker. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de nefaste effecten van deze UV-stralen omdat hun huid een stuk dunner is dan die van volwassenen. Ernstige zonnebrand tijdens de kinderjaren doet het risico op melanoom (huidkanker) als volwassene toenemen. Om ze doeltreffend te beschermen, volgt u best onderstaande tips:houd baby s jonger dan 1 jaar uit de zon; laat kinderen in de schaduw spelen tussen 11 en 15 uur; zorg voor een hoofddeksel en laat hen een droog T-shirt en een zonnebril dragen; breng regelmatig een rijkelijke laag waterbestendige zonnecrème aan met een beschermingsfactor van minimum 30. de groepsaankoop te organiseren en je stap voor stap te begeleiden. De inschrijvingen worden verzameld via Je vindt er ook een antwoord op de veelgestelde vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9 tot 17 uur en ook dinsdag tot 21 uur terecht bij ichoosr via het gratis infonummer ichoosr organiseert een online veiling waarop verschillende energieleveranciers hun beste bod kunnen doen. Na de veiling op 1 juni krijg jij van ichoosr een gepersonaliseerd aanbod dat eveneens rekening houdt met eventuele verbrekingsvergoeding bij uw huidige energieleverancier. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. straat al een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden, daarnaast moet de straat een overheersende woonfunctie hebben, zonder doorgaand verkeer of openbaar vervoer. Wie een speelstraat in zijn straat ziet zitten, doet aanvraag via een gemotiveerde brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Zuidlaan 36, Zwalm en dit voor 15 juni water ter beschikking voor de dorstigen. De kinderen dragen bij voorkeur speelkledij met een naametiket in. Onze monitoren werken leuke activiteiten uit voor de ganse week. Voor kinderen van Zwalm bedraagt de prijs 5 euro per dag, vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin wordt 3 euro per dag betaald. Kinderen van buiten Zwalm betalen 7 euro Ook bij je overstap kan je rekenen op een helpende hand. Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone, grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Schrijf je dus vandaag nog in! per dag. De opvang gebeurt in de Zwalmparel (Sportlaan 1, Munkzwalm), de activiteiten starten ook vanuit de Zwalmparel. Inschrijvingen moeten vooraf gebeuren! Dit kan door het inschrijvingsformulier te ondertekenen en op het gemeentehuis te bezorgen. U ontvangt nadien een factuur ter Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 31 mei Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Tijdens de openingsuren kan je terecht op de milieudienst, Zuidlaan 36 te Zwalm. Maak liefst vooraf een afspraak zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (tel ). Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Vermeld hierbij de periode waarin je de speelstraat wil houden, de namen van de verantwoordelijken (verantwoordelijk voor dagelijks plaatsen en weghalen van de nadars) en van diegenen die toezicht zullen houden op de speelstraat (per dag dat je speelstraat houdt, geef je minstens één toezichter op), welk deel van je straat je zou willen omtoveren tot een speelstraat (van huisnummer x tot huisnummer y) en de uren dat je de speelstraat wil afsluiten. U krijgt dan een brochure opgestuurd met daarin meer uitleg over speelstraten en de procedures. Meer informatie over de speelstraten en de aanvraag bij de jeugddienst, via of 055/ bevestiging van uw inschrijving. Meer info bij Vicky van Ooteghem van de gemeentelijke jeugddienst ( of of de bevoegde schepen via Bekijk ook onze brochure via Impressie zonnige dagen april en mei

5

6

7

8

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2014 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

VAKANTIEWERKINGEN 2015

VAKANTIEWERKINGEN 2015 VAKANTIEWERKINGEN 2015 Voorwoord 1. speelpleinwerking 2. sportkampen 3. creatief atelier 4. krokusvakantie 5. paasvakantie 6. zomervakantie 7. herfstvakantie 8. inschrijven 9. terugbetalingen/korting Een

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop!

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop! Speelfijne zomer Hey hallo! het centrale thema van het speelplein. Als ruimteschip maakt het verschillende tijdreizen, maar ook als cruiseschip ter land ter zee en in de lucht beleeft het zotte avonturen.

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Info Sportdagen & Sportweken

Info Sportdagen & Sportweken Sportdienst Eeklo Info Sportdagen & Sportweken www.eeklo.be/sport Sportdienst Eeklo Algemene informatie Doelgroep Onze schoolsportdagen en -weken richten we in voor leerlingen van het kleuteronderwijs,

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2015

Vakantie-aanbod Zomer 2015 Vakantie-aanbod Zomer 2015 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp ) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar! ) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat

DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat DE SPEELWIJZER Handleiding tot het organiseren van een speelstraat Deerlijk speelt organisatie speelstraten De nood aan speelruimte van en voor kinderen al garantie voor een optimale ontwikkeling, staat

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE

INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE Speelkrant INHOUDSTAFEL ALGEMENE INFORMATIE KROKUSVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL BUITENSPEELDAG PAASVAKANTIE SPEELPLEINWERKING DE (B)ENGELS IBO DE DUIVENTIL SPORT ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

FLASH. Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens:

FLASH. Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens: Teng 38 Sportdienst 2011 1/ Kleuterweek De sportdienst van Diepenbeek organiseert elk jaar een kleuterweek voor alle kleuters van Diepenbeek van 2,5 tot en met 5 jaar. Ongeveer 800 kleuters genieten deze

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch)

Het zomersportkamp. ENKEL INSCHRIJVEN VIA DE SPORTDIENST (telefoon, mail, ter plaatse, we behandelen alle inschrijvingen chronologisch) DE SPORTDIENST EN SPORTRAAD VAN PITTEM ORGANISEREN: Het zomersportkamp Voor het 4de tem 6de leerjaar maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli Inschrijven kan vanaf dsdag 28 april 2015. 60 50 plaatsen

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

REGLEMENT SPEELSTRAAT

REGLEMENT SPEELSTRAAT REGLEMENT SPEELSTRAAT Artikel 1 : wetgeving Koninklijk Besluit d.d. 9/10/1998 tot wijziging van het Koninklijk Besluit d.d. 01/12/1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en

Nadere informatie

krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief de verhalenfabriek dinsdag 13

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Sportkampen. & kinderopvang. this holiday is a good holiday! Pasen - Zomer 2016

Sportkampen. & kinderopvang. this holiday is a good holiday! Pasen - Zomer 2016 Sportkampen & kinderopvang Pasen - Zomer 2016 this holiday is a good holiday! voorwoord Landen is een stad met heel wat jonge gezinnen met kinderen. Als stadsbestuur willen we er dan ook voor zorgen dat

Nadere informatie

Maken we van jullie straat een speelstraat?

Maken we van jullie straat een speelstraat? Maken we van jullie straat een speelstraat? Infobrochure Dit symbool in deze brochure betekent dat je bij de dienst Infrastructuur het document kan opvragen of het kan downloaden van de website. Inhoud

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren

Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren Recreatie en opvang voor kinderen en jongeren Zomers bewegen! Zat je het voorbije schooljaar in het lager onderwijs en hou je van een sportieve uitdaging? Dan zijn onze zomerkampen zeker iets voor jou!

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief verbind de punten begin vanaf nummer

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015

Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 Nieuwsbrief De SLOEP juni 2015 De lucht kleurt blauw, de vogels fluiten uit volle borst, de warme lentebries streelt onze gezichten Het is bijna zover, de zomer is in aantocht! Jammer genoeg betekent dit

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Zomerbrigade. Activiteiten en infobundel 2010. Van speelplein t Grobbeltje. V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

Zomerbrigade. Activiteiten en infobundel 2010. Van speelplein t Grobbeltje. V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Zomerbrigade Van speelplein t Grobbeltje Activiteiten en infobundel 2010 V.U.: Gemeentebestuur Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout Zomer-wie? Jongens en meisjes die het 1e, 2e en 3e middelbaar

Nadere informatie

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR

ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMPEN TER BORCHT 2016 LAGER/MIDDELBAAR ZOMERSPORTKAMP 1 4 T.E.M. 8 JULI 2016 Thema Summertime Extra: Poolparty / RSOlympics / 10.000 zeepbellen ZOMERSPORTKAMP 2 11 T.E.M. 15 JULI 2016 Thema

Nadere informatie

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN)

REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) REGLEMENT TOT GEMEENTELIJKE ERKENNING VAN SPORTVERENIGINGEN IN DE GEMEENTE HAMME (9220, OOST-VLAANDEREN) De gemeenteraad, met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd op 10 september

Nadere informatie

Programma zomervakantie

Programma zomervakantie Programma zomervakantie In de zomervakantie organiseert Praktijk de Regenboog opnieuw een vakantieprogramma. Het programma is bedoeld voor kinderen met een beperking en kinderen die extra aandacht en begeleiding

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

VAKANTIEWERKINGEN 2016

VAKANTIEWERKINGEN 2016 VAKANTIEWERKINGEN 2016 Voorwoord 1. speelpleinwerking 2. sportkampen 3. Kids Kriebels 4. muziekfabriek 5. krokusvakantie 6. paasvakantie 7. zomervakantie 8. herfstvakantie 9. inschrijven 10. terugbetalingen/korting

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

ZOMERKAMPEN. Hof Ter Couter

ZOMERKAMPEN. Hof Ter Couter ZOMERKAMPEN Hof Ter Couter 2015 Beste ouder, Ook in 2015 staat Hof Ter Couter alweer met zomerkampen klaar. In deze brochure stellen we alle kampen even aan u voor. Paardrijden is een mooie sport, waarbij

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2017 TEN GELEIDE Beste ouders, De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Aanbod Sportkampen zomervakantie Van 6 juli t.e.m. 10 juli 2015 Kleutersportkampen 9 tot 12 u

Nadere informatie

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 4BKO Roefels Buitenschoolse Kinderopvang Roefels Opvanglocatie : Berlaar Centrum Domein Kinderland Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 2590 BERLAAR 03 482 08 08 Wat bieden we aan? We knutselen,

Nadere informatie

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE

Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE Inschrijvingen buitenschoolse opvang - grote vakantie 2015 TEN GELEIDE De inschrijvingen van de gemeentelijke buitenschoolse opvang voor de grote vakantie zijn gepland op onderstaande data in het gemeentehuis.

Nadere informatie

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT

Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Hooglede Gits Nieuwsbrief SPORT Jaargang 2008 Editie 1 (januari) De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 De eerste nieuwsbrief SPORT van 2008 is een feit. Daarom eerst en vooral de beste wensen, een goede

Nadere informatie

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad

9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad 9. Vragenlijst tevredenheid gebruikers zwembad I. Identificatiegegevens Zwembad: Leeftijd: jaar Beroep: O Arbeider O Bediende O Zelfstandige O Werkloos O Gepensioneerde O Student O Anders, nl.: Geslacht:

Nadere informatie

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden

Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Richtlijnen voor het aanplakken van affiches en het plaatsen van publiciteitsborden Richtlijnen voor het gebruik van de gemeentelijke infoborden Meer info: Communicatiedienst L. Van der Looystraat 10 2890

Nadere informatie

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven!

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Sportreeksen in het najaar 2016 D Voor +15 jarige dames in het OC De Galoye in Loker. D Iedere dinsdag van 20u - 21u. D De eerste les start op 20 september

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

JEUGD: SPORTKAMPEN Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne

JEUGD: SPORTKAMPEN Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne JEUGD: SPORTKAMPEN 2017 Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne KROKUSSPORTKAMPEN 1 e en 2 e leerjaar: Omnisportkamp 3 e tot 6 e leerjaar: Omnisport- en kreakamp ism

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie

VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek. Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief:

VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek. Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief: VBS De Duizendpoot 2 april 2015 Schoolstraat 27 3380 Bunsbeek Solveldweg 8B 3384 Wever Nieuwsbrief april Beste ouders Wat heeft april zoal in petto voor onze school? Dat lees je in deze nieuwsbrief: BEZOEK

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

JEUGD: SPORTKAMPEN Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne

JEUGD: SPORTKAMPEN Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne JEUGD: SPORTKAMPEN 2017 Alle activiteiten gaan door / starten in het sportcentrum Veldmeers Laarne KROKUSSPORTKAMPEN 1 e en 2 e leerjaar: Omnisportkamp 3 e tot 6 e leerjaar: Omnisport- en kreakamp ism

Nadere informatie

Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar

Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar Sportdienst organiseert in samenwerking met sportraad Zomersportkamp 4de, 5de en 6de leerjaar Maandag 4 tot en met vrijdag 8 juli Maximum 40 plaatsen 60 EUR Inschrijven kan vanaf 3 mei 2016 De activiteiten

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Beste ouder, Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een

Nadere informatie

Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens:

Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens: Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens: Week 1: van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli 2010 KLEUTERKAMP Natuurkamp voor 3- en 4-jarige

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

INFOBROCHURE SPEELSTRATEN

INFOBROCHURE SPEELSTRATEN INFOBROCHURE SPEELSTRATEN Jeugdcentrum Jotie, Hofstraat 14, 9700 Oudenaarde, 055 33 44 90, jeugdcentrum@oudenaarde.be, www.jotie.be 1 Een speelstraat zeg je? Een speelstaat is een straat in je stad die

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Nieuwsbrief november december 2015

Nieuwsbrief november december 2015 Nieuwsbrief november december 2015 - één per gezin- Agenda Maandag 2 tot zondag 8 november: Herfstvakantie Dinsdag 10 november: Wapenstilstandherdenking Woensdag 11 november: Vrijaf (Wapenstilstand) Zaterdag

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas

Samen gaan we groener. Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Samen gaan we groener Groepsaankoop samen op weg naar goedkopere groene stroom en gas Waarom een groepsaankoop? onevenwicht op de markt duurder dan in omliggende landen prijzen stijgen sterk we betalen

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN

REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Mei 2017 REGLEMENT VOOR DE INRICHTING VAN SPEELSTRATEN Inhoudstafel Artikel 1: Doel Artikel 2: Definities Artikel 3: Doelgroep en toepassingsgebied Artikel 4: Regels Artikel 5: Sancties Artikel 6: Non-discriminatieclausule

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Programma zomervakantie

Programma zomervakantie Programma zomervakantie In de zomervakantie organiseert Praktijk de Regenboog opnieuw een vakantieprogramma. Het programma is bedoeld voor kinderen met een beperking en kinderen die extra aandacht en begeleiding

Nadere informatie

Kinderen in speelstraten bewegen meer

Kinderen in speelstraten bewegen meer Kinderen in speelstraten bewegen meer Sara D Haese, stafmedewerker beweging en lokale besturen 1/12/2016 Overzicht presentatie Bewegen en lang stilzitten Waarom? Richtlijnen Beweeg- en zitgedrag bij Vlaamse

Nadere informatie

Jeugdcentrum Vleugel F staat te trappelen om de zomer aan te vangen.

Jeugdcentrum Vleugel F staat te trappelen om de zomer aan te vangen. Jeugdcentrum Vleugel F staat te trappelen om de zomer aan te vangen. We hebben in de aanbieding: skate-, blade- en BMXkampen. speelpleinen in Heverlee, centrum Leuven, Kessel-Lo en Wilsele. JEUGDCENTRUM

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong VOORWOORD Het einde van het schooljaar en het begin van de zomervakantie staan al voor de deur. Het was voor ons een leerrijk schooljaar: soms stressvol, soms moeilijk, maar met

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD

VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD VERSLAG KINDER- EN JONGERENRAAD Woensdag 22 april - 12u. 13u. Raadzaal gemeentehuis 1. Voorstelling kinder- en jongerenraad Op dinsdag 21 april keurde de gemeenteraad de kinder- en jongerenraad goed. Dat

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie