Volgende gemeenteraadszitting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Volgende gemeenteraadszitting"

Transcriptie

1 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 5 MEI juni avondmarkt te Munkzwalm Op 11 juni organiseert de gemeente Zwalm voor de 37ste keer de avondmarkt in de Zuidlaan te Munkzwalm. Dankzij de medewerking van de marktkramersbond "De Vlaamse Ardennen" worden opnieuw veel marktkramers verwacht en nemen ook een aantal plaatselijke handelaars deel met een eigen stand. De avondmarkt is open vanaf 18 uur. Ook dit jaar zijn er enkele bijzondere nevenactiviteiten. Er zal ondermeer een verzameling oude tractoren worden tentoongesteld. Net als vorig jaar kan je opnieuw op één van de knotsgekke fietsen zorgen voor de vrolijke noot. Een ware publiekstrekker wordt dit jaar de rommelmarkt in de Sportlaan, ook dit jaar weer aangevuld met de kindermarkt. De politie, brandweer en het Rode Kruis zorgen opnieuw voor enkele demonstraties, een infostand en een verkeersparcours voor de jeugdige fietsers. De muzikale omlijsting van de markt wordt Maaien van bermen Af en toe - en dat is begrijpelijk - wordt er al eens gevraagd waarom het zo lang duurt vooraleer de bermen worden gemaaid. Wel, het antwoord is heel eenvoudig te geven. Omdat de wet het voorschrijft. Het besluit van de Vlaamse regering van 27 juni 1984 houdende maatregelen inzake natuurbehoud op de bermen, zegt in artikel 3 dat begraasde bermen (= bermen die in hoofdzaak begroeid zijn met grassen en kruidachtige vegetaties) niet voor 15 juni mogen gebracht door de Zwalmfanfare. De Jeugdraad zorgt ook dit jaar voor een spetterende optreden vanaf 17u30. In de polyvalente zaal van het gemeentehuis loopt een tentoonstelling van een aantal Zwalmse kunstenaars. Je kan deze bezoeken tijdens de avondmarkt vanaf 18 uur en zondag tussen 10 en 18 uur. Wat de praktische kant betreft, houd er rekening meedat de Zuidlaan voor alle verkeer wordt afgesloten vanaf 15 uur tot het einde van de markt (voorzien rond middernacht). Er is een omleiding voorzien via Zottegem. De Sportlaan is verkeersvrij vanaf 7 uur, het ophalen en aanbrengen van kinderen voor de sporthal gebeurt best via de Spoorweglaan. Wens je meer inlichtingen of zou je graag op één of andere manier deelnemen aan de markt, neem dan gerust contact op met Marijke De Lange (055) of of met burgemeester Bruno Tuybens via Evenementencel Vanuit de gemeentelijke Veiligheidscel en naar voorbeeld van andere gemeenten is er ook in Zwalm een evenementencel opgericht. Verenigingen, organisatoren van allerhande evenementen haalden tot nu hun informatie bij de afzonderlijke gemeentediensten. Wij willen dit vanaf nu centraliseren zodat het zowel voor de vereniging of organisator als voor de gemeente eenvoudiger wordt wat betreft reservatie van zalen, aanvraagformulieren, vergunningen,. De evenementencel zou maandelijks samenkomen om op die manier een globaal overzicht te krijgen van alle evenementen die in onze gemeente georganiseerd worden. Grootschalige evenementen kunnen dan ook nog meegenomen worden naar de Veiligheidscel zodat de verschillende hulpdiensten op de hoogte zijn en weten wanneer er een verhoogd risico aanwezig is. In de evenementencel zitten vertegenwoordigers van de lokale politie en van de verschillende gemeentediensten (technische dienst, secretariaat, milieu, uitleendienst,...) Informatie, documentatie en formulieren zijn beschikbaar op onze website onder de rubriek Wonen en leven evenementen. U kan hiervoor uiteraard ook altijd terecht bij het onthaal van het gemeentehuis. De evenementencel kan u bereiken via of via gemaaid worden. Een eventuele tweede maaibeurt mag slechts uitgevoerd worden na 15 september. Het maaien mag de ondergrondse plantedelen en eventueel voorkomende struiken niet beschadigen. Het gebruik van biociden is verboden. Het bermbesluit beoogt het stimuleren van een natuurvriendelijk bermbeheer en is bedoeld om de rijke fauna en flora te beschermen. Het levert aantrekkelijke, bloemenrijke bermen op. Planten en dieren kunnen er zich dan optimaal langs verspreiden. Een laat maaitijdstip laat de in de lente bloeiende planten toe om zaad te vormen. Zo vervullen bermen een landschappelijke en ecologische functie. Vragen hierover? Contacteer de milieudienst van de gemeente op of teleonisch op of via schepen Eric De Vriendt op of 0473/ Volgende gemeenteraadszitting De vorige zitting van de gemeenteraad had plaats op dinsdag 10 mei l.l. De datum van de volgende zitting is bij het verschijnen van deze editie van de Zwalmse Post nog niet vastgelegd. We verwijzen naar de website van de gemeente en de lokale media. Volgende editie v/d Zwalmse Post De volgende editie van ons gemeentelijk informatieblad wordt voorzien midden volgende maand. Verenigingen of organisaties die iets willen aankondigen in de Zwalmse Post of een andere bijdrage willen leveren, kunnen hun artikelen elektronisch versturen naar en dit voor vrijdag 10 juni Mogen we er telkens sterk op aandringen uw aankondigingen in te sturen op de wijze waarop u ze terugvindt in de Zwalmse Post, namelijk via een doorlopende tekst met volzinnen (geen gedachtenstreepjes, hoofdletters, kadertjes of affiches) en in Arial 11-lettertype. Met dank! Zwalmenaar schrijft roman over Tweede Wereldoorlog Jo de Boose, sinds 1995 inwoner van Beerlegem, schreef de roman 'Bloedgetuigen', uitgegeven bij De Bezige Bij. Het is een vuistdik epos over de Tweede Wereldoorlog. Het werd lovend besproken in tal van bladen en AVS besteedde veel aandacht aan het werk. Meer over de auteur is te vinden via

2 Belangrijke telefoonnummers Sportkampen Het avonturensportkamp in Durbuy voor jongeren van 11 tot 16 jaar van 4 juli tem 8 juli 2011 is reeds volzet. De sportdienst van Zwalm trekt met 15 tieners het avontuur tegemoet in de Ardennen. Sporten zoals boogschieten, dagtocht, death ride, hoogteparcours, hindernissenparcours, kajak, klettersteig, quiz, rappel, speleologie, touwenparcours, viking cub en zwemmen staan steevast op het programma. De week daarna van 11 tot 15 juli staat voor de allerkleinsten (4 tot 6 jaar) een kamp balplezier geprogrammeerd. Hier wordt balvaardigheid, coördinatie, snelheid en behendigheid geoefend. Voor kinderen van 6 tot 9 jaar wordt een kamp ropeskipping - omnisport georganiseerd en voor de 9 tot 14 jarigen kan er gekozen worden uit dans omnisport en recreatie omnisport. In augustus (van 1 tot 5) pakken we uit met balkriebel omnisport voor de 6 tot 9 jarigen en voor de oudste leeftijdsgroep staan paardrijden omnisport en tennis omnisport geprogrammeerd. Van 8 tot 12 augustus mogen de 6 tot 9 jarigen hun zwemvaardigheid laten zien en voor de 9 tot 14 jarigen kan er een keuze Kampioenenviering indienen kandidatuur 2010 Wandel- en fietszoektocht De routebeschrijvingen voor deze rally s kan je nog steeds bekomen in de sporthal, de Gekke fietsentocht bibliotheek en het gemeentehuis. De prijsuitreiking van de zoektochten vindt plaats op Op woensdag 15 juni organiseren de sportdienst en sportraad een gekke fietsentocht voor andersvaliden. Alle deelnemers mogen met een speciale fiets, die uiteraard ook versierd mag worden een tochtje rijden naar de Kaaihoeve. De deelnemers die voor de gelegenheid ludiek gekleed mogen zijn krijgen starten aan het dienstencentrum Mariaheem, krijgen een rondleiding in het provinciaal domein en fietsen nadien terug naar Beerlegem. Individuelen die deze sportnamiddag willen meebeleven kunnen zich gemaakt worden uit circustechnieken en balsporten omnisport. We sluiten de zomervakantie af met voor de kleuters een sportkamp gymnastiekland omnisport. De 6 tot 9 jarigen kunnen kiezen uit danskriebel - omnisport en balkriebel omnisport. Dit balsportkamp staat in de brochure verkeerdelijk geprogrammeerd voor de 9 tot 14 jarigen maar is wel een kamp voor kinderen van 6 tot 9 jaar. Mensen die hun kinderen reeds hadden ingeschreven voor danskriebel kunnen dit nog wijzigen door de sportdienst daarvan op de hoogte te brengen. Voor de jeugd van 9 tot 14 jaar is er een sportkamp slagbalsporten gecombineerd met omnisport. Bij sportspecifieke kampen wordt deze sportdisciplines 3 uur per dag geïnitieerd zodat de kinderen technisch beter onderlegd worden in deze sporten. In de namiddag bij omnisport wordt er op een speelse manier gesport en gespeeld, hier laten we de kinderen kennismaken met gekende en minder gekende sporten. Het sportkamp start elke dag om 9 uur en eindigt om 16 uur. Deze kampen vinden plaats in de sporthal te Zwalm. Er wordt gratis voor- en na opvang voorzien van 7u 30 tot 18 uur. Het sportkamp kost 45 euro voor inwoners van Zwalm, anderen betalen 50 euro. Er wordt een korting (5 euro) gegeven vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin. Het sportkamp paardrijden omnisport kost 80 euro. Meer info hierover op de sportdienst, Sportlaan 1 te 9630 Zwalm of 055/ Inschrijven kan via dezelfde kanalen. Voor het begeleiden van deze sportkampen tijdens de paas- en zomervakantie doen wij beroep op bachelors (regent), masters (licentiaat) Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapeuten. Personen die een opleiding basis- of kleuteronderwijs volgen komen ook in aanmerking voor deze sportkampen. Studenten die deze opleidingen volgen zijn eveneens welkom, voor hen is het begeleiden van een sportkamp een goede oefenschool of stage-opdracht. Kortom, iedereen die zich geroepen voelt om zich tijdens de vakantie op een positieve en sportieve manier in te zetten voor de kinderen kan ons contacteren. Dit jaar vindt de kampioenenviering plaats op vrijdag 24 juni 2011 in de feestzaal Zwalmparel. Sportclubs, scholen en individuelen uit Zwalm die in 2010 een bijzondere prestatie geleverd hebben, een kampioenentitel behaalden of winnaar werden van een belangrijk bekertornooi, kunnen een deelnemingsformulier om zich kandidatuur te stellen bekomen op de sportdienst. Kandidaturen worden tot uiterlijk 30 mei 2011 op de gemeentelijke sportdienst ingewacht. De editie 2011 van de kampioenenviering waarin de sportkampioenen en sportverdiensten van 2010 gehuldigd worden zal uitzonderlijk in het teken staan van de schermsport. Een voor veel mensen onbekende sport, maar Zwalm heeft de eer een schermer op wereldniveau als inwoner te hebben. Om de schermsport gepast in de spotlight te zetten, hebben wij een aantal bekende beofeneaars uitgenodigd, o.a. ook VRT-nieuwsanker Freek Braekman! We starten dit sportevenement om 20 uur en de inkom is gratis. de kampioenenviering. inschrijven op de sportdienst. Schoolsportdagen Erkenning sportverenigingen Alle gekende sportclubs in de gemeente krijgen de kans hun erkenning aan te vragen voor 31 mei Op zijn beurt komt een erkende sportclub dan in aanmerking voor subsidiëring. Alles wat je moet weten om de erkenning van je club aan te vragen vind je terug in het erkenningsreglement dat je op de website of op de sportdienst kan vinden. Voor het aanvragen van subsidies bestaat er ook een reglement. Deze reglementen werden door de gemeentelijke sportdienst opgesteld om te voldoen aan het " Sport voor allen decreet". Eén van de beleidsdomeinen daarin is de ondersteuning van de Op maandag 23 mei, dinsdag 24 mei en donderdag 26 mei 2011 vinden er drie sportdagen plaats voor de leerlingen van het basisonderwijs van Zwalm en Horebeke. De kinderen maken op die manier kennis met voor hun nieuwe of minder gekende sporten. sportverenigingen. Deze reglementen werden ter advies voorgelegd aan de sportraad en het College van Burgemeester en Schepenen en goedgekeurd door de gemeenteraad. 2

3 Gekke fietsencircuit Sportkalender 2011 Verkoop van compostvaten Net als vorig jaar zal de sportraad tijdens de avondmarkt die plaatsvindt op zaterdag 11 juni 2011 de kinderen animeren met een aangelegd circuit waarop kan gereden worden met funfietsen. We verwachten de Zwalmse jeugd van 18 tot 22 uur aan de parking hoek De gemeente heeft in samenwerking met de intercommunale I.Vl.A. een groot aantal compostvaten aangekocht. Door het aanbieden van compostvaten aan de bevolking willen we jullie nog meer stimuleren om groente-,fruit- en tuinafval uit de restafvalcontainer te weren en zo nog beter te recycleren. Ook jullie DifTar-factuur zal er wel bij varen! De gemeente biedt de compostvaten aan zeer voordelige tarieven aan: 20 euro voor een compostvat, 22 euro voor een compostvat met bijhorende beluchtingsstok en 4 euro voor de beluchtingsstok alleen. Wilt u graag een compostvat bestellen? Neem dan snel contact op met de milieudienst (zie contactgegevens aan het eind van dit artikel). U kan tot en met vrijdag 20 mei 2011 uw compostvat reserveren. De betaling en afhaling gebeurt op zaterdag 21 mei 2011 tussen 9.00 en uur in de loods van de technische dienst, Zuidlaan 79 (aan de spoorweg). Vogelschrikkanonnen en het GAS-reglement Ieder jaar worden door de landbouwers veldkanonnen ingezet tot bescherming van de teelten. De kanonnen worden met andere woorden gebruikt om vogels af te schrikken en produceren met tussenpozen een harde knal. Deze knallen kunnen echter als bijzonder hinderlijk worden ervaren. De gemeente vraagt de landbouwers om evenwaardige alternatieven te voorzien. Landbouwers die een vogelschrikkanon wensen te gebruiken, dienen voorafgaandelijk een schriftelijk machtiging van de burgemeester te bekomen. De machtiging wordt maximaal verleend voor een aaneengesloten Infoavond stoppen met roken Op donderdag 26 mei om 20u gaat in de raadszaal van de gemeente een infoavond door die zal gegeven worden door tabacoloog en pneumoloog Dr. Boie. De inkom is gratis en zeker aan te raden voor de rokers en geïnteresseerden. Deze infoavond is de aanloop naar een 24 uuractie waar de gemeente aan deelneemt. Het is de bedoeling dat op 31 mei heel rokend Vlaanderen een dag lang stopt met roken. Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo s (Lokaal Gezondheidsoverleg) over heel Vlaanderen zetten hun schouders onder deze actie. Niet zomaar een actie, want als je meedoet, krijg je zonder meer een kleine beloning en maak je zelfs kans op een fiets. Als dat niet mooi is. Rook je? Schrijf je dan nu meteen in! Je kan je telefonisch of op het internet inschrijven. Geef jouw rookervaringen via een vragenlijst door en krijg via sms berichten advies op maat. Daarbovenop ontvang je een mooie beloning, of je nu de sigaret links laat liggen of niet. Het is hier immers de intentie die telt. Daarom duurt de actie maar Via de website kan elke geïnteresseerde de kalender met sportactiviteiten georganiseerd door Zwalmse sportverenigingen bekijken. Sportclubs die via dit kanaal hun periode van vier opeenvolgende weken in de periode van 1 maart tot 30 juni. De politiediensten doen controle op het gebruik van de veldkanonnen, bij gebreke aan een machtiging wordt bewarend beslag gelegd op het materiaal. Er wordt gevraagd om de veldkanonnen steeds te voorzien van contactgegevens en een geplastificeerd exemplaar van de vergunning. Naast het kanon dient een paal of vlag te worden geplaatst om de zichtbaarheid te verhogen. De voorwaarden en de bepalingen waaraan moet worden voldaan, zijn opgenomen in het reglement "Gemeentelijke administratieve sancties" 24 uur en is het beslist niet de bedoeling om je te dwingen met stoppen. Jou het gevoel geven dat een dag lang zonder sigaret je best wel lukt. Dat is wat de actiedag wil bereiken. Zo ben je meer geneigd om langer of voorgoed te stoppen. Inschrijven doe je via de website of je belt de Tabakstoplijn (0800/ gratis). Deze actie heeft in Nederland reeds zijn succes bewezen. De ervaring leert dat een aanzienlijk aantal deelnemende rokers definitief wil stoppen met roken. Ook de persoonlijke aanpak (advies op maat via sms) bleek erg in de smaak te vallen. Na 24 uur niet roken merk je ongetwijfeld hoe het is om een frisse adem te hebben, je sigarettengeld voor iets anders te kunnen gebruiken en voel je je alvast veel beter in jouw vel. Els De Schepper en Mo uit Thuis doen ook mee. Hier en daar zal je affiches en folders zien opduiken met het hoofd van Els De Schepper en Mo uit Thuis, zij zijn immers het gezicht van de actie. De flyer is o.a te verkrijgen op het gemeentehuis, de bibliotheek en in het OCMW of kan je aanvragen. Zuidlaan Zwalmlaan voor een ritje met de meest waanzinnige fietsen. activiteiten willen promoten kunnen de gegevens doorsturen naar de sportdienst. Suggesties voor nieuwe initiatieven zijn altijd welkom. Voor vragen en meer info kan je steeds terecht op de en 055/ bij Ruth De Fraine of bij Bruno Tuybens, burgemeester ook bevoegd voor sport via Na zaterdag 21 mei kan u terecht op het gemeentehuis bij de milieudienst om uw compostvat aan te kopen. De afhaling gebeurt dan op een dag naar keuze op het gemeentelijk containerpark. Vragen hierover? Contacteer de milieudienst van de gemeente op of teleonisch op of via schepen Eric De Vriendt op of 0473/ en vind je hieronder terug. Het is verboden vogelschrikkanonnen te gebruiken tussen en uur. De loop van de kanonnen mag in geen geval worden gericht naar de meest nabije woningen. De kanonnen mogen niet maar dan 6 knallen per uur afvuren en moeten op minstens 200 meter worden geplaatst van een bewoond huis. Voor meer informatie kan u terecht bij de politie ( of of bij de milieudienst ( of Meer info bij de gemeentelijke dienst welzijn via of 055/ of Karim Derijst, Schepen voor Gezondheid & Welzijn via of Verbrand a.u.b. geen afval! Je staat er misschien niet bij stil, maar bij verbranding van nat hout, snoeiafval, plastic, papier e.d. komen er heel wat giftige stoffen vrij. Deze stoffen zorgen voor gezondheidsproblemen, variërend van kortdurende prikkeling in ogen, neus en keel tot in het ergste geval kanker. Het opstoken van tuinafval, huishoudelijk afval, e.d. veroorzaakt vaak geurhinder, neerslag van roet en stukjes half verbrand afval. Dit is voor de stoker zelf, en zeker voor zijn buren zeer onaangenaam: mensen kunnen hun was niet meer buiten hangen en hun ramen niet meer openen om hun huis te verluchten,... Maar de rook kan ook vaak gezondheidsklachten zoals prikkende ogen, neus en keel,... veroorzaken. Deze hinder en gezondheidseffecten kunnen een duidelijke negatieve invloed hebben op de sfeer in een buurt waar gestookt wordt. In heel wat situaties ontstaan burenruzies met soms zeer ernstige gevolgen. En wie is het er nu niet mee eens: beter een goede buur dan een verre vriend! Voor mensen die last hebben van luchtwegproblemen zoals astma en bronchitis, gaan de gevolgen van de blootstelling aan de rook nog een stapje verder. Deze mensen krijgen nog meer last van luchtwegklachten, zoals bijvoorbeeld benauwdheid. Zij moeten hun ramen sluiten en kunnen nauwelijks of niet naar buiten bij rookhinder. Ze slapen minder goed door hoesten en opgeven van slijm. En op termijn kunnen deze gezondheidseffecten zelfs leiden tot een versnelde veroudering van de longen. Mensen die afval verbranden in hun tuin, in een kachel of open haard in de woning wijzen er vaak op dat "hun afval anders toch ook maar verbrand wordt". Deze redenering gaat niet op want de verbrandingsinstallaties zijn tegenwoordig voorzien van een heel filtersysteem, waardoor de uitstoot van schadelijke stoffen minimaal is. Uit onderzoek blijkt dat één vuurtje tot zo n keer meer schadelijke stoffen kan uitstoten dan de norm voor verbrandingsinstallaties. Dit cijfer stemt hopelijk de meest verstokte stoker tot nadenken! Het verbranden van afval is niet alleen hinderlijk en schadelijk voor jezelf, je buren en het milieu, het is ook nog eens verboden. Voor het verbranden van afval in openlucht, haarden en kachels kan je een flinke boete krijgen. Je afval naar het containerpark brengen kost misschien wat meer moeite, maar bedenk dan dat je heel wat ellendige situaties voorkomt. Denk aan jouw toekomst, die van je kinderen en kleinkinderen en van je buren. Een frisse buurt is voor iedereen aangenaam! 3

4 Goedkopere groene energie via groepsaankoop! Wil jij besparen op je energiefactuur? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al eens bij stilgestaan dat je op deze uitgave mogelijks kan besparen? Uiteraard door minder energie te verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier te kiezen. Veel werk? Toch niet. Het Oost- Vlaamse provinciebestuur biedt aan al haar inwoners de mogelijkheid aan om in te stappen in een groepsaankoop van 100% groene stroom. Jij hoeft je alleen maar in te schrijven voor 31 mei. De inschrijving is geheel vrijblijvend. De provincie stelde de firma ichoosr aan om Oproep naar speelstraten Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegang een hek geplaatst wordt met een verkeersbord C3 (= verboden te rijden) voorzien van een onderbord met de vermelding "speelstraat". De volledige breedte van de openbare weg wordt dan voorbehouden voor spelende kinderen. Om in aanmerking te komen moet in de Speelpleinwerking zomer 2011 Van 18 juli tot 19 augustus 2011 kunnen kinderen hun hartje ophalen op de gemeentelijke speelpleinwerking! Het speelplein start telkens om 9u en stopt om 16u. Er is middagpauze (met toezicht) van 12u tot 13u. Opvang is voorzien vanaf 7u30 tot 18u. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee en eventueel een drankje. Er is steeds Verstandig genieten van de zon met kinderen Kinderen hebben zon nodig. Niet alleen voor hun moraal, maar ook voor hun lichamelijke gezondheid. Zon zorgt immers voor de aanmaak van onder andere vitamine D en dus voor de ontwikkeling van een stevig beenderstelsel. Maar zoals bij alle goede dingen geldt ook hier: overdaad schaadt. Zonnestralen, en meer bepaald UV-stralen van het type A en B, vormen de voornaamste risicofactor voor huidkanker. Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de nefaste effecten van deze UV-stralen omdat hun huid een stuk dunner is dan die van volwassenen. Ernstige zonnebrand tijdens de kinderjaren doet het risico op melanoom (huidkanker) als volwassene toenemen. Om ze doeltreffend te beschermen, volgt u best onderstaande tips:houd baby s jonger dan 1 jaar uit de zon; laat kinderen in de schaduw spelen tussen 11 en 15 uur; zorg voor een hoofddeksel en laat hen een droog T-shirt en een zonnebril dragen; breng regelmatig een rijkelijke laag waterbestendige zonnecrème aan met een beschermingsfactor van minimum 30. de groepsaankoop te organiseren en je stap voor stap te begeleiden. De inschrijvingen worden verzameld via Je vindt er ook een antwoord op de veelgestelde vragen. Heb je nog meer specifieke vragen, dan kan je iedere werkdag van 9 tot 17 uur en ook dinsdag tot 21 uur terecht bij ichoosr via het gratis infonummer ichoosr organiseert een online veiling waarop verschillende energieleveranciers hun beste bod kunnen doen. Na de veiling op 1 juni krijg jij van ichoosr een gepersonaliseerd aanbod dat eveneens rekening houdt met eventuele verbrekingsvergoeding bij uw huidige energieleverancier. Pas dan beslis je of je op het nieuwe aanbod ingaat. straat al een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden, daarnaast moet de straat een overheersende woonfunctie hebben, zonder doorgaand verkeer of openbaar vervoer. Wie een speelstraat in zijn straat ziet zitten, doet aanvraag via een gemotiveerde brief gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen, Zuidlaan 36, Zwalm en dit voor 15 juni water ter beschikking voor de dorstigen. De kinderen dragen bij voorkeur speelkledij met een naametiket in. Onze monitoren werken leuke activiteiten uit voor de ganse week. Voor kinderen van Zwalm bedraagt de prijs 5 euro per dag, vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin wordt 3 euro per dag betaald. Kinderen van buiten Zwalm betalen 7 euro Ook bij je overstap kan je rekenen op een helpende hand. Zowel het provinciebestuur als onze gemeente willen met dit initiatief de overstap naar milieuvriendelijke energie eenvoudiger en aantrekkelijker maken. Groene stroom heeft vaak een duur imago. De VREG (de Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteit- en gasmarkt) verklaarde nochtans dat de trend gekeerd is en groene stroom niet langer duurder is dan gewone, grijze stroom. Daarnaast zal de korting van energieleveranciers mogelijks groter zijn naarmate er meer mensen inschrijven voor de groepsaankoop. Schrijf je dus vandaag nog in! per dag. De opvang gebeurt in de Zwalmparel (Sportlaan 1, Munkzwalm), de activiteiten starten ook vanuit de Zwalmparel. Inschrijvingen moeten vooraf gebeuren! Dit kan door het inschrijvingsformulier te ondertekenen en op het gemeentehuis te bezorgen. U ontvangt nadien een factuur ter Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online in op (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan tot 31 mei Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de gemeente je graag verder. Tijdens de openingsuren kan je terecht op de milieudienst, Zuidlaan 36 te Zwalm. Maak liefst vooraf een afspraak zodat je zeker bent dat er iemand beschikbaar is om je te helpen (tel ). Breng je laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee, zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben. Vermeld hierbij de periode waarin je de speelstraat wil houden, de namen van de verantwoordelijken (verantwoordelijk voor dagelijks plaatsen en weghalen van de nadars) en van diegenen die toezicht zullen houden op de speelstraat (per dag dat je speelstraat houdt, geef je minstens één toezichter op), welk deel van je straat je zou willen omtoveren tot een speelstraat (van huisnummer x tot huisnummer y) en de uren dat je de speelstraat wil afsluiten. U krijgt dan een brochure opgestuurd met daarin meer uitleg over speelstraten en de procedures. Meer informatie over de speelstraten en de aanvraag bij de jeugddienst, via of 055/ bevestiging van uw inschrijving. Meer info bij Vicky van Ooteghem van de gemeentelijke jeugddienst ( of of de bevoegde schepen via Bekijk ook onze brochure via Impressie zonnige dagen april en mei

5

6

7

8

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011

Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 GEMEENTE ZWALM GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD 5DE JAARGANG NR. 2 FEBRUARI 2011 Start Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 Beste Zwalmenaar, Vorige week ontving u de brochure van Zwalm, Dorp van de Ronde 2011 in

Nadere informatie

www.ruiselede.be ruiselede

www.ruiselede.be ruiselede GEMEENTE RUISELEDE www.ruiselede.be ruiselede 28ste jaargang - winter 2013-2014 bericht aan de bevolking P.3 VRIJE TIJD P.11 dossier P.16 milieu P.18 interview P.22 OCMW OCMW P.24 terugblik P.27 UIT DE

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit?

Hoe ziet het Dorp er over vijf jaar uit? Maart 2012 23e jaargang nr. 3 Maandelijkse uitgave van de gemeente Nazareth Afgiftekantoor Gent X SLUITINGSUUR CONTAINERPARK p. 2 PROJECT EERSTE WERELDOORLOG p. 2 NOORD-ZUIDWERKGROEP p. 3 JEUGDKRANT p.

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012

Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks. de Schakel APRIL 2012 Denderleeuws infoblad jaargang 36 maandelijks de Schakel INHOUD 23 Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING 2 Contactgegevens gemeentediensten en CBS 3 Gemeenteraadsverslag LEVEN & WELZIJN

Nadere informatie

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart 2013 www.waarschoot.be 3 2 Wachtdiensten COLOFON

Nadere informatie

De D feest s gid i s

De D feest s gid i s De feestgids voorwoord 1. Inleiding 1.1. het aanspreekpunt p. 4 1.2. enkele uitgangspunten p. 4 1.3. de feestbox p. 5 1.4. materiaal p. 5 1.5. begroting p. 6 2. Spelregels 2.1. het feestcharter en het

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie