UITTREKSEL COURSE MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL COURSE MANUAL"

Transcriptie

1 Curriculum Bachelor fase Opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester Trimester 1 september-november Inleiding in de Bedrijfskunde (5) Bedrijfskundige Vaardigheden I (3) Trimester 2 december-maart Trimester 3 maart-juni Statistiek (4) Marktcontext (5) Bedrijfskundige Vaardigheden II (2) Methodologie (3) Primaire Processen (6) Wiskunde (4) Beslissingsondersteuning (5) Macro-economische & Institutionele context (5) Financiële Processen (6) Gedrag in Organisaties (6) Strategisch ondernemingsplan (6) Trimester 4 september-november Organisatietheorie- en dynamiek (6) Operations Research & Modelbouw (6) Wetenschapsleer (3) Leadership, Sustainability & Governance (5) Trimester 7 september-november Minor (15) of Stage (15) Interim Project (5) Trimester 5 januari-maart Trimester 6 maart-juni Management Accounting (6) Marketing Management (5) Statistische Methoden & Technieken (6) Marktonderzoek (3) Technologie voor Managers (4) Strategisch Management (6) Corporate Finance (5) Trimester 8 januari-maart Human Resource Management (5) Business Project (5) Trimester 9 maart-juni Innovatie Management (4) Informatie Management (5) Financial Accounting (5) Ondernemingsrecht (4) Supply Chain Management (5) International Exchange (20) Leeronderzoek/Bachelor Thesis (12) 2

2 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe je op de vakchannels èn op het Bachelor 2 channel - een subscription in SIN-Online betekent een dag later enrollment op Blackboard - check altijd Timetable voor de meest actuele roostergegevens. - jouw GSM nummer bij Config betekent dat je mededelingen en voorlopige cijfers kunt ontvangen per SMS - Topic Index; hier vind je o.a. documenten terug zoals: het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Gedragscode/ Code of Conduct Spambeleid Bronvermelding en plagiaat Tentamen orde regels Aanmelden (her)tentamens via OSIRIS-Online Aanmelden voor tentamens en HERtentamens geschiedt via Osiris-student gedurende de vastgestelde inschrijfperiode. Deze inschrijfperiode loopt van 35 dagen tot 7 dagen voor het tentamen. LET OP: dit is dus anders dan vorige jaren, waarbij één inschrijfperiode gold voor één volledige tentamenperiode. Na de inschrijfperiode kun je je nog tot uiterlijk 2 werkdagen voor het tentamen tegen betaling van 13,50 per tentamen laten inschrijven bij het Erasmus Studenten Service Centrum, CB-07. De aanmeldperiodes vind je terug bij de vakinformatie in dit boekje en op SIN-Online/Topic Index onder: Tentamenrooster Bachelor. Vakevaluatie Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, vinden er elk trimester evaluaties plaats. Dit gebeurt elektronisch, via een website van een onafhankelijk bureau. Voorafgaand aan de tentamenweek is er twee weken lang de gelegenheid de evaluaties van de gevolgde cursussen Online in te vullen. Studenten krijgen de link naar de vragenlijst toegestd per . De opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) hecht veel waarde aan het oordeel van studenten over het onderwijs. De uitkomsten worden door de opleidingsdirectie besproken met de docenten en tevens gedeeltelijk teruggekoppeld naar de studenten. Studieadviseurs en persoonlijke omstandigheden Alle (ook aanstaande) studenten kunnen een beroep doen op de studieadviseurs voor informatie, hulp of advies. Hierbij kan het gaan om zaken als studiebegeleiding en studieplanning, keuzemogelijkheden in de studie, studieproblemen, allerlei regelingen en studieonderbreking. Ook kun jij je tot de studieadviseur wenden indien persoonlijke of andere omstandigheden de goede voortgang van jouw studie belemmeren. Kijk voor meer informatie of een afspraak op: 3 4

3 BKB0013 Operations Research en Modelbouw coördinator: dr. E. van der Laan 6 ECTS Colleges Het vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges, zonder aanwezigheidsplicht. De hoorcolleges dienen om de basisbegrippen te introduceren en te illustreren middels toepassingen. In de werkcolleges worden oplossingen van opdrachten uit het oefenprogramma interactief geoefend en besproken. De opdrachten betreffen voor een deel oude tentamenopgaven. Een belangrijke stap bij elke oefening is de modelformulering ("modelontwerp"). Omdat ook het tentamen een sterk beroep doet op deze vaardigheid ("begrijpen is niet voldoende") wordt sterk aangeraden om van de mogelijkheden van het werkcollege gebruik te maken. Spreek Een gesprek met de docenten kan plaatsvinden volgens afspraak met het secretariaat van de vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen: mevrouw C. Eiting, tel dan wel rechtstreeks bij de betreffende docent via / Verplichte literat Als verplichte literat geldt: Tekst en Aantekeningen ORMO - Deel I - (syllabus uitgave) Synopsis Operations Research en Modelbouw -modelleren met kansprocessen- (syllabusuitgave augustus 2009, verschijnt ook via de ORMO-webstek). Geselecteerde hoofdstukken uit Hillier & Hillier, Operations Management, 3rd edition, Mcgraw Hill (ISBN ). De geselecteerde hoofdstukken worden tegen gereduceerde prijs aangeboden als custom boek (ISBN ) via Donner. Tentamendata BKB0013 Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan (Show) Exams aangevinkt staat. Regulier tentamen = vrijdag 11 december 2009 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 6 november 2009 tot vrijdag 4 december HERtentamen= dinsdag 6 juli (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag 1 juni 2010 tot dinsdag 29 juni Tentameninzage Bij de bekendmaking van resultaten wordt ook datum, tijdstip en plaats bekend gemaakt van de inzage van het tentamen. Geldigheidsd Bonuspunt Het bonuspunt dat dit collegejaar eventueel wordt toegekend is alleen dit huidige studiejaar geldig; m.a.w. voor het reguliere tentamen op vrijdag 11 december 2009 en de herkansing op dinsdag 6 juli Recidivisten Recidivisten worden geëxamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar ( ). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de condities van het huidige studiejaar ( ). Collegeschema Een gedetailleerd overzicht van geplande onderwerpen en behandelde vraagstukken per datum zal aan het begin van de cursus bekend worden gemaakt via het Blackboard systeem. De (hoor- en instructie) collegestof maakt samen met de verplichte literat de tentamenstof. Tentaminering en beoordeling Het tentamen is een schriftelijk open-vragen, open-boek tentamen, aangevuld met een gedeelte multiple choice vragen. Voor het gehele tentamen kan maximaal 100 punten worden gescoord, waarbij 55/54 punten de scheidslijn vormt tussen geslaagd (55 punten = eindcijfer 6) en niet geslaagd (54 punten = eindcijfer 5). Bonuspunt Gedurende de collegeperiode wordt de mogelijkheid geboden om via individuele opdrachten maximaal één bonuspunt te verdienen voor het tentamen. Details van deze regeling worden tijdens het college bekend gemaakt. 5 6

4 BKB1014 Organisatietheorie en -dynamiek coördinator: Dr. I.M. Bogenrieder 6 ECTS Colleges Het vak bestaat uit twee theoretische onderzoeksgebieden: organisatietheorie en - verandering. Parallel aan de hoorcolleges zullen daarom twee deelopdrachten met betrekking tot een bedrijfsonderzoek uitgevoerd worden. In het eerste gedeelte van de hoorcolleges worden de belangrijkste onderwerpen binnen de organisatietheorie besproken; met name de onderwerpen: organisatiestruct en omgeving. In het tweede gedeelte van de hoorcolleges wordt organisatieverandering besproken. Er zal inzicht worden gegeven in de noodzaak van organisationele verandering, organisatiediagnose en in de verschillende methoden en stappen om verandering daadwerkelijk te realiseren. Bedrijfsonderzoek: U voert in teams van 4 studenten een bedrijfsonderzoek uit. Als team kiest u een organisatie (overheid of privaat, profit of non-profit) waarvan u een analyse maakt gebaseerd op de theoretische concepten uit de hoorcolleges. Tijdens het college vinden twee keer werkgroepen plaats, waarop u zich als team via SINonline eenmalig inschrijft. Het nut van de werkgroepen bestaat uit twee elementen: 1. u krijgt inhoudelijk feedback op de deelopdrachten; deze inhoudelijke feedback bestaat zowel uit schriftelijk als ook mondeling commentaar 2. u krijgt constructief feedback op uw presentatie Inschrijvingen Om tot een team te komen zijn er meerdere mogelijkheden: 1. u vormt een team met andere studenten die u kent 2. op blackboard wordt een site geopend (onder discussion forum ) waarin u uw gegevens bekend maakt om zodoende andere teamleden te vinden. 3. mochten deze twee opties niet tot een team leiden, dan kunt u zich van 7 tot en met 13 september inschrijven op SIN-online. Er wordt dan door het Programma Management een team samengesteld. Vervolgens kiest u als team een tijdslot voor de werkgroep: deze inschrijving loopt via SIN vanaf 18 tot en met 24 september. Je dient je dan wel als compleet team in te schrijven! Spreek I.M. Bogenrieder: Iedere woensdagmorgen van is er spreek in kamer T P.P.M.A.R. Heugens: op afspraak via het secretariaat van de vakgroep, Tentaminering 50% Multiple choice tentamen (individueel): Het MC examen zal bestaan uit 30 MC vragen; de stof gaat over de verplichte literat en de onderwerpen zoals besproken tijdens de hoorcolleges. 10 % Deelopdracht 1 (team) 10 % Deelopdracht 2 (team) 30% Eindverslag (team) Boven op het eindcijfer is het mogelijk 0,2 bonuspunt te verdienen door mee te doen aan een experiment in het Erasmus Behavioral Lab. Deze bonuspunten worden alleen verstrekt wanneer het eindcijfer voor het hele vak een voldoende is. Geldigheidsd deelcijfers Mocht u de cursus dit jaar niet voldoende afsluiten, dan kunnen de deelcijfers (= 50 % cijfer eindverslag inclusief cijfers van deelopdrachten of 50 % cijfer van MC tentamen) boven een 5.5 worden meegenomen naar volgend jaar. Het is niet mogelijk om het bedrijfsonderzoek over te doen in hetzelfde academische jaar. Tentamendata BKB1014 Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan (Show) Exams aangevinkt staat. Regulier tentamen = woensdag 2 december 2009 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van woensdag 28 oktober 2009 tot woensdag 25 november HERtentamen= maandag 5 juli 2010 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van maandag 31 mei 2010 tot maandag 28 juni Tentameninzage en herbeoordeling Bij de bekendmaking van resultaten worden ook datum, tijdstip en plaats bekend gemaakt van de inzage van het tentamen. Bodemregeling Volgens het examenreglement Business Administration (artikel 5.2 punt 4), geldt dat: Indien een vak wordt beoordeeld op basis van meer dan één tentamen geldt een bodemregel: er wordt geen eindcijfer voor het vak berekend indien één der deelcijfers lager dan een 4.5 is. Tentamens die slechts eenmaal per studiejaar afgelegd kunnen worden, zoals doorgaans bij practica, cases en groepswerk het geval is, zijn uitgesloten van deze bodemregel. Voor het bedrijfsonderzoek geldt geen bodemregeling, maar voor het MC tentamen is een minimum van 4.5 vereist. Verplichte literat Hatch, M.J., Cunliffe, A.L. (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives (2nd edition). Oxford: Oxford University Press. Palmer, I., Dunford, R., Akin, G. (2009) Managing Organizational Change. McGraw-Hill International Edition Op Blackboard zal aanvullende literat geplaatst worden. 7 8

5 Recidivisten OTD Recidivisten kunnen cijfers van vorig jaar meenemen naar dit academisch jaar. Omdat de weging van de deelcijfers veranderd is t.o.v. vorig jaar gelden de volgende afspraken: OUD NIEUW 40 % MC tentamen Wordt 50 % MC tentamen 20 % deelname learning community 40 % onderzoeksverslag Wordt 50 % eindverslag Collegeschema Een gedetailleerd overzicht van de hoorcolleges, werkgroepen en deadlines is te vinden in de uitgebreide Course Manual die op Blackboard zal verschijnen. 9 10

6 BKB0016 Wetenschapsleer coördinator: prof. dr. J. van Oosterhout 3 ECTS De inhoud van deze course manual is onder voorbehoud van nadere wijzigingen. Colleges Het vak bestaat uit hoorcolleges en responsiecolleges. Het verdient zonder meer aanbeveling om alle hoorcolleges goed te volgen, aangezien de hoorcollegestof ook tentamen stof is! Net zoals de voorgaande twee jaar kunnen wederom twee bonusopdrachten worden gemaakt. Deze opdrachten hebben de vorm van een take home tentamen. Per opdracht kan maximaal 0,7 bonuspunt worden behaald (op een eindcijfer van 1-10). Opdracht 1 bestaat uit het schrijven van een recentie van een nog nader op te geven wetenschappelijke tekst, volgens de richtlijnen voor een recentie in een vakblad. Deze opdracht wordt nader uitgelegd in een apart instructiecollege op woensdag 14 oktober, (Locatie: AULA). De opdracht moet vervolgens individueel worden ingeleverd via het Blackboard. Deadline voor het inleveren is maandag 19 oktober 2009 om 04:00 a.m (dus s nachts!). Opdracht 1 wordt weer plenair nabesproken in een feedbackcollege op woensdag 28 oktober, in zaal M1-12. Opdracht 2 bestaat uit het schrijven van een essay naar aanleiding van de college stof. Het instructiecollege voor opdracht 2 is op woensdag 11 november 2009, in zaal M1-12. Deadline voor het inleveren is maandag 16 november 2009 om 04:00 a.m. Nabespreking van opdracht 2 is op woensdag 25 november, in zaal M1-12. Spreek Voor inhoudelijke en organisatorische zaken: direct vóór of na het hoorcollege of op woensdag bij Prof. dr. J. van Oosterhout. Voor informatie over cijfers, gelieve contact zoeken met Yolanda Jahier op en niet met de docent! Literat T. van Willigenburg (2008) Introduction to the Philosophy of the Management Sciences Utrecht: Kant Academy Reader met artikelen: de meeste artikelen zijn beschikbaar via links of op Blackboard. Toegang tot deze artikelen heb je uitsluitend via het VPN network van de EUR! Een enkel artikel dient wellicht tijdens de cursus te worden aangeschaft via het secretariaat van de vakgroep (T7-26) Tentaminering en beoordeling Het schriftelijke, Nederlandstalige gesloten-boek-tentamen bestaat zowel uit multiple choice vragen als uit open vragen en zal primair inzicht en begrip toetsen. De multiplechoice vragen tellen voor 60% mee in het eindcijfer. Het tentamencijfer is tevens het eindcijfer, m.a.w. er worden geen deelcijfers gegeven. Tevens zullen er dit jaar 2 schriftelijke opdrachten zijn, waarmee in totaal 1,4 bonuspunt op het eindcijfer kan worden verdiend. Het bonuspunt geldt alleen voor het reguliere tentamen in december in het jaar waarin de opdrachten zijn gemaakt en dus niet meer voor eventuele herkansingen! Let op: De opdrachten zullen zeer scherp digitaal gecontroleerd worden op plagiaat alsook op van elkaar overschrijven. Bij plagiaat of overschrijven vervallen onmiddellijk alle bonuspunten en zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de examencommissie. Wees gewaarschuwd dat op fraude en plagiaat binnen de Erasmus Universiteit zware sancties staan! Tentamendata BKB0016 Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan (Show) Exams aangevinkt staat. Regulier tentamen = maandag 7 december 2009 van (in het M- gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van maandag 2 november 2009 tot maandag 30 november 2009 HERtentamen= vrijdag 9 juli 2010 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 4 juni 2010 tot vrijdag 2 juli 2010 Tentameninzage De inzagedatum, -plaats en het tijdstip worden nader bekend gemaakt via een mededeling op SIN-Online. Geldigheidsd Bonuspunt Het bonuspunt geldt alleen voor het reguliere tentamen in december in het jaar waarin de opdrachten zijn gemaakt en dus niet meer voor eventuele hertentamens en niet meer in andere studiejaren. Bodemregeling De bodemregeling is niet van toepassing want in dit vak worden geen deelcijfers gegeven. Recidivisten Recidivisten worden geëxamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar ( ). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de condities van het huidige studiejaar ( )

7 BKB1029 Leadership, Sustainability & Governance coördinator: Prof. dr. M. Kaptein 5 ECTS Colleges Het vak bestaat uit hoorcolleges en dilemmabijeenkomsten. Voor de dilemmabijeenkomsten geldt aanwezigheidsplicht en de student dient bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Inschrijven vooraf is verplicht en kan uitsluitend van maandag 14 september 2009 t/m zondag 27 september 2009 via SIN-Online. Dispensatie voor afwezigheid zelfs ten gevolge van overmacht wordt daarom in principe niet verleend. De student dient zich dan in het volgende cursusjaar opnieuw in te schrijven voor een nieuwe serie dilemmabijeenkomsten. Er is dus geen herkansing dit jaar! Tevens zullen er gedurende de collegecyclus verschillende enquêtes aangeboden worden. Tenminste drie verschillende enquêtes dienen tijdig te worden ingevuld en teruggestd om te kunnen deelnemen aan het tentamen. Spreek Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen aan Muel Kaptein worden gericht. Het secretariaat van de vakgroep is bereikbaar op telefoonnummer Verplichte literat A. Crane en D. Matten (2006). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press. Tweede druk. Rob van Tulder, with Alex v.d. Zwart (2006): International Business-Society Management, Londen and New York: Routledge. De artikelen die zijn geplaatst op Blackboard onder de map verplichte literat. Tentaminering en beoordeling Het tentamen is een gesloten boek tentamen en bestaat uit meerkeuze en open vragen. Het tentamencijfer telt voor 75% mee in het eindcijfer. De drie dilemmabijeenkomsten tellen mee voor 25% in het eindcijfer en worden beoordeeld op de kwalitatieve bijdrage van de student aan de discussie. Aan de dilemmabijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten. Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de dilemmabijeenkomsten blijft derhalve voor de gehele studie staan. Een randvoorwaarde voor deelname aan het tentamen is het tijdig invullen en terugsturen van tenminste drie verschillende enquêtes. Tentamendata BKB1029 Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan (Show) Exams aangevinkt staat. Regulier tentamen = vrijdag 4 december 2009 van (in het M- gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 30 oktober 2009 tot vrijdag 27 november HERtentamen= dinsdag 29 juni 2010 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag 25 mei 2010 tot dinsdag 22 juni Tentameninzage De plaats en het tijdstip van de tentamennabespreking zal op het tentamenformulier en het Blackboard + SIN-Online worden vermeld. Bodemregeling Op de deelcijfers is de bodemregeling niet van toepassing: er wordt een eindcijfer berekend ook al is een van de deelcijfers lager dan een 4,5. Geldigheidsd cijfers Aan de dilemmabijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten (tenzij de student zich dit jaar niet heeft ingeschreven). Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de dilemmabijeenkomsten blijft derhalve voor de gehele studie staan. Een onvoldoende kan dan ook niet herkanst worden! Recidivisten Recidivisten die de dilemmabijeenkomsten tijdens het voormalige vak Business-Society Management (Bachelor 3, BKB0029) of tijdens Leadership, Sustainability and Governance (Bachelor 2, BKB1029) hebben gevolgd, zijn vrijgesteld van het opnieuw volgen ervan. Voor recidivisten geldt ten behoeve van het tentamen alle verplichte stof (colleges en de gehele literat). Met betrekking tot de enquête opdracht geldt dat ter vervanging hiervan de met succes afgeronde krantenleesopdracht van het vak Business-Society Management mag dienen. Collegeschema Een gedetailleerd overzicht van het collegeschema van het vak is te vinden in de uitgebreide Course Manual van dit vak. Deze wordt gepubliceerd op de Blackboard site van het vak

8 Responsiecolleges Organisatietheorie- en dynamiek / BKB1014 Je schrijft je in voor óf de combinatie van week óf de combinatie van week 43+. Je kunt kiezen uit diverse tijdslots. combinatie van week 42 en week 45: Groep 1 dinsdag week T3-40 Groep 2 dinsdag week T3-11 Groep 3 dinsdag week T3-34 Groep 4 dinsdag week T3-05 Groep 5 dinsdag week T3-40 Groep 6 dinsdag week T3-11 Groep 7 dinsdag week T3-34 Groep 8 dinsdag week T3-05 Groep 9 woensdag week week 42 = G2-, week 45 = L1-098 Groep 10 woensdag week week 42 = G3-21, week 45 = T3-01 Groep 11 woensdag week week 42 = T3-03, week 45 = T3-38 Groep 12 woensdag week week 42 = T3-10, week 45 = T3-36 Groep 13 woensdag week week 42 = G2-, week 45 = L1-098 Groep 14 woensdag week week 42 = G3-21, week 45 = T3-01 Groep 15 woensdag week week 42 = T3-03, week 45 = T3-38 Groep 16 woensdag week week 42 = T3-10, week 45 = T3-36 Groep 17 donderdag week T3-34 Groep 18 donderdag week T3-05 Groep 19 donderdag week T3-36 Groep 20 donderdag week T3-38 Groep 21 donderdag week T3-34 Groep 22 donderdag week T3-05 Groep 23 donderdag week T3-36 Groep 24* donderdag week T3-38 Inschrijven kan van 18 t/m 24 september als TEAM combinatie van week 43 en week : Groep 1a dinsdag week T3-40 Groep 2a dinsdag week T3-11 Groep 3a dinsdag week T3-34 Groep 4a dinsdag week T3-05 Groep 5a dinsdag week T3-40 Groep 6a dinsdag week T3-11 Groep 7a dinsdag week T3-34 Groep 8a dinsdag week T3-05 Groep 9a woensdag week L1-098 Groep 10a woensdag week T3-01 Groep 11a woensdag week T3-38 Groep 12a woensdag week T3-36 Groep 13a woensdag week L1-098 Groep 14a woensdag week T3-01 Groep 15a woensdag week T3-38 Groep 16a woensdag week T3-36 Groep 17a donderdag week T3-34 Groep 18a donderdag week T3-05 Groep 19a donderdag week T3-36 Groep 20a* donderdag week T3-38 Groep 21a donderdag week T3-34 Groep 22a donderdag week T3-05 Groep 23a donderdag week T3-36 Groep 24a* donderdag week T3-38 Inschrijven kan van 18 t/m 24 september als TEAM 15 16

9 Responsiecolleges Leadership, sustainability & governance/ BKB1029 Inschrijven kan alleen van maandag 14 september 2009 tot en met zondag 27 september 2009 via SIN-Online. Even weken Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 RESERVE Oneven weken Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11 Groep 12 RESERVE week 42 = G2-26, week 44 = T3-24, week = T3-25 week 42 = G2-41, week 44 & = T3-31 week 42 = G3-, week 44 & = G3-26 T3-31 week 42 = T3-20, week 44 = T3-21, week = T3-17 G2-26 week 43 & 45 = T3-21, week = G3-41 week 43 & 45 = T3-20, week = T3-25 T3-39 T3-39 T3-31 G2-26 Responsiecolleges Wetenschapsleer / BKB0016 Even weken week 42 woensdag AULA week 44 woensdag M1-12 week woensdag M1-12 week 48 woensdag M1-12 Oneven weken week 41 woensdag AULA week 43 woensdag AULA week 45 woensdag M1-12 week woensdag M1-12 Wij verzoeken je zowel de even als de oneven weken in je agenda vrij te houden. Tijdens het trimester zal door de docent worden besloten of er responsiecolleges uitvallen en welke dit zullen zijn. Inschrijven vooraf via SIN-Online is NIET nodig! 17 18

10 Even genoeg van je colleges en studieboeken? Zin in iets leuks? De STAR Management Week is het grootste studentenevenement van de Erasmus Universiteit. Tijdens deze week bieden we je een breed scala aan leuke evenementen zoals de Comedy Night, Company Visits, het Entrepreneurial Seminar, het Academisch Congres en één van de grootste studentenfeesten van Nederland: de STAR Party! Tip! Bezoek de Career Fair en maak in een informele setting kennis met je toekomstige werkgever. Bekijk het volledige programma en schrijf je in op of kom langs bij onze stands in de C-hal of T3 van 5 t/m 29 oktober Tevreden of ontevreden met je vakken? Speak your mind! Laat ons je klachten en suggesties horen via We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde studenten die geïnteresseerd zijn om het Bedrijfskunde-programma te verbeteren. Als jij deel uit wilt maken van de Studenten Vertegenwoordiging, laat het ons weten!

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 1 e trimester 2012-2013 Het premaster-programma bestaat

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 4 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL Belangrijk om te weten: BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) PREMASTER 3 e trimester 2011-2012 SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 1 e trimester 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online:

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL BKBBTH Research Training & Bachelor Scriptie diverse docenten 12 ECTS Dit trimester begint het Research Training & Bachelor Scriptie traject met keuze uit 22 thema s. De inschrijving is geweest (17 t/m

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 3 trimester 8 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL Belangrijk om te weten: BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2011-2012 SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) PREMASTER 2 e trimester 2013-2014 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

Opleiding Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

Opleiding Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Opleiding Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 3 trimester 9 2011-2012 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe je op de vakchannels

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL Belangrijk om te weten: BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 6 2011-2012 SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 3 trimester 8 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2011-2012 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 1 e trimester 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online:

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 4 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 2 e trimester 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online:

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 4 2017-2018 Belangrijk om te weten: MyEUR: MyEUR geeft jou

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 1 2011-2012 BKB0001 Inleiding in de Bedrijfskunde Docent: dr. H. van Driel Vakgroep

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) PREMASTER 3 e trimester 2012-2013 Het premaster-programma bestaat uit: 1. Het

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 1 2012-2013 BKB0001 Inleiding in de Bedrijfskunde Docent: dr. H. van Driel Vakgroep

Nadere informatie

Studenten handleiding OSIRIS-student

Studenten handleiding OSIRIS-student Studenten handleiding OSIRIS-student Vak/cursus inschrijving Wanneer je een vak wilt volgen, dan dien je je voor het betreffende vak in te schrijven via OSIRISstudent (toegankelijk via MyEUR). Inschrijven

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 3 trimester 8 2017-2018 Belangrijk om te weten: MyEUR: MyEUR geeft jou

Nadere informatie

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde

Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde Beknopte handleiding OSIRIS student Geneeskunde 1. Over Osiris Student In OSIRIS verwerkt het DCO je studieresultaten, studieadviezen en behaalde examens. Met OSIRIS student kun je: - Je aanmelden voor

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2017-2018 Belangrijk om te weten: MyEUR: MyEUR geeft jou

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 3 2015-2016 BELANGRIJK Toelichting op Trimester 3 In het derde trimester staat

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 1 2015-2016 BELANGRIJK Toelichting op trimester 1 Het eerste trimester is een

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 2 2015-2016 Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 2 2015-2016 2 /

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

Handleiding notariële bachelorscriptie

Handleiding notariële bachelorscriptie Handleiding notariële bachelorscriptie 2016-2017 1. Algemene Handleiding bachelorscriptie; contactinformatie Deze Handleiding bevat informatie over het schrijven van een bachelorscriptie Notarieel recht.

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 2 e trimester 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online:

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011)

Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Bacheloropleiding Bouwkunde Overgangsregeling (Curriculumbesluit 2011) Inleiding Het nieuwe programma van de Bacheloropleiding Bouwkunde is wezenlijk anders dan het oude. Kleine onderdelen zijn samengevoegd

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2015-2016 Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen, waarvan de verplichte bijeenkomsten Practicumgroepen Wetenschappelijk Denken/VRT

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 2012 pg. 1 Inhoudsopgave 1. MyEUR p. 3 2. Osiris p. 6 A. Inschrijven voor cursussen

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart.

De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart. Beste bachelorstudent, De zomerperiode ligt achter ons, het nieuwe collegejaar is gestart. Voor ons een goede gelegenheid je te informeren over onderwerpen binnen het onderwijsprogramma en/of met betrekking

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten STUDIEBOEKJE Externe Universiteiten 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: Externe universiteiten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 2 2012-2013 BKB0003 Statistiek Docent: dr. B. Bode Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Studiehandleiding Domein Cognitie Naam docent en/of vakcoördinator: Stephen Brown Aantal EC: Deel 1: 6 Deel 2: 3 Vakcode: 5022COGN9Y Studiejaar: 2014-2015 Periode: 5-6 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 1 Introductie

Nadere informatie

Bindend Studieadvies Geneeskunde

Bindend Studieadvies Geneeskunde Erasmus MC Desiderius School van begrijpen naar beslissen Bindend Studieadvies Geneeskunde 2013-2014 Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Versie augustus 09. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 09. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 09 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die per 1 september 2014 of eerder zijn gestart met de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE PROGRAMMA DAGJE PROEFSTUDEREN DAGJE PROEFSTUDEREN 12.30 12.45 uur: welkom door Prof. dr. Henri L.F. de Groot 12.45 13.45 uur: hoorcollege door Prof. dr. P.W.J Verlegh 14.00

Nadere informatie

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University

COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS. Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University COLLEGE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Uitspraak van het College van Beroep voor de Examens van Tilburg University in de zaak tussen mevrouw X, appellante en de examencommissie van de Tilburg Law School, verweerster

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING BACHELOR-PROPEDEUSE PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. De propedeuse Psychologie kent 6 studieonderdelen,

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2014 2015 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2014 2015 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR. Bacheloropleiding Nederlands recht. Studiejaar 2008/2009 Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid EUR Bacheloropleiding Nederlands recht Studiejaar 2008/2009 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen bacheloropleiding Nederlands recht... 3 Algemeen...

Nadere informatie

Naam student. Examennummer. Handtekening

Naam student. Examennummer. Handtekening Business Administration / Bedrijfskunde Naam student Examennummer : : Handtekening : Schriftelijk Tentamen Algemeen Vak: Wetenschapsleer Groep: 1 Vakcode: BKB0016 Soort tentamen Gesloten boek (open of

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen

FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN. REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN. Rijksuniversiteit Groningen FACULTEIT DER MEDISCHE WETENSCHAPPEN REGELS EN RICHTLIJNEN van de EXAMENCOMMISSIE BEWEGINGSWETENSCHAPPEN Rijksuniversiteit Groningen De examencommissie Bewegingswetenschappen, gelet op artikel 7.12b, eerste

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science in Business Administration/Bedrijfskunde Examenreglementen 2009 2010 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek secretaris Examencommissie

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Bindend Studieadvies

Bindend Studieadvies Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Nominaal is Normaal Foto Bindend Studieadvies Geneeskunde Om een goede start van je studie te maken, hanteert de opleiding Geneeskunde een Bindend Studieadvies

Nadere informatie

CT Nieuws. 1 Masterclass Online samenwerken via een wiki nog plaatsen beschikbaar: tuded-lecturers-0910

CT Nieuws. 1 Masterclass Online samenwerken via een wiki nog plaatsen beschikbaar: tuded-lecturers-0910 Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Onderwijs- en Studentenzaken Inhoud 19/11/09 nummer 12 jaargang 44 1 Masterclass Online samenwerken via een wiki nog plaatsen beschikbaar: tuded-lecturers-0910

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Overgangsregels 2016-2017

Overgangsregels 2016-2017 Overgangsregels 2016-2017 Code Vak Programma Overgangsregel Vervangend vak Code Sem. / blok Opmerkingen BSc Econometrics and Operational Research 35B606 Modeling in Practice (6 ects) EOR Dit vak zal vanaf

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15

PDCA+ V6. PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 PDCA+ Curriculumonderdeel: Blok 1.3 Jaargang: 14-15 Deel I: Nabespreking Datum: 28 mei 2015 Coördinator(en): Prof. dr. R.A.A. Mathot, Dr. M.R. Soeters (afw) Docenten: Tamira Klooker (ook OC) Studenten

Nadere informatie

BACHELOR-2/3 Geschiedenis

BACHELOR-2/3 Geschiedenis BACHELOR-2/3 Geschiedenis Collegerooster 2013-2014 Versie: 24/04/2014 Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of History, Culture and Communication Algemene informatie studiejaar 2013-2014 Inschrijven

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie