UITTREKSEL COURSE MANUAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UITTREKSEL COURSE MANUAL"

Transcriptie

1 Curriculum Bachelor fase Opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester Trimester 1 september-november Inleiding in de Bedrijfskunde (5) Bedrijfskundige Vaardigheden I (3) Trimester 2 december-maart Trimester 3 maart-juni Statistiek (4) Marktcontext (5) Bedrijfskundige Vaardigheden II (2) Methodologie (3) Primaire Processen (6) Wiskunde (4) Beslissingsondersteuning (5) Macro-economische & Institutionele context (5) Financiële Processen (6) Gedrag in Organisaties (6) Strategisch ondernemingsplan (6) Trimester 4 september-november Organisatietheorie- en dynamiek (6) Operations Research & Modelbouw (6) Wetenschapsleer (3) Leadership, Sustainability & Governance (5) Trimester 7 september-november Minor (15) of Stage (15) Interim Project (5) Trimester 5 januari-maart Trimester 6 maart-juni Management Accounting (6) Marketing Management (5) Statistische Methoden & Technieken (6) Marktonderzoek (3) Technologie voor Managers (4) Strategisch Management (6) Corporate Finance (5) Trimester 8 januari-maart Human Resource Management (5) Business Project (5) Trimester 9 maart-juni Innovatie Management (4) Informatie Management (5) Financial Accounting (5) Ondernemingsrecht (4) Supply Chain Management (5) International Exchange (20) Leeronderzoek/Bachelor Thesis (12) 2

2 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe je op de vakchannels èn op het Bachelor 2 channel - een subscription in SIN-Online betekent een dag later enrollment op Blackboard - check altijd Timetable voor de meest actuele roostergegevens. - jouw GSM nummer bij Config betekent dat je mededelingen en voorlopige cijfers kunt ontvangen per SMS - Topic Index; hier vind je o.a. documenten terug zoals: het Onderwijs- en Examenreglement (OER) Gedragscode/ Code of Conduct Spambeleid Bronvermelding en plagiaat Tentamen orde regels Aanmelden (her)tentamens via OSIRIS-Online Aanmelden voor tentamens en HERtentamens geschiedt via Osiris-student gedurende de vastgestelde inschrijfperiode. Deze inschrijfperiode loopt van 35 dagen tot 7 dagen voor het tentamen. LET OP: dit is dus anders dan vorige jaren, waarbij één inschrijfperiode gold voor één volledige tentamenperiode. Na de inschrijfperiode kun je je nog tot uiterlijk 2 werkdagen voor het tentamen tegen betaling van 13,50 per tentamen laten inschrijven bij het Erasmus Studenten Service Centrum, CB-07. De aanmeldperiodes vind je terug bij de vakinformatie in dit boekje en op SIN-Online/Topic Index onder: Tentamenrooster Bachelor. Vakevaluatie Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, vinden er elk trimester evaluaties plaats. Dit gebeurt elektronisch, via een website van een onafhankelijk bureau. Voorafgaand aan de tentamenweek is er twee weken lang de gelegenheid de evaluaties van de gevolgde cursussen Online in te vullen. Studenten krijgen de link naar de vragenlijst toegestd per . De opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) hecht veel waarde aan het oordeel van studenten over het onderwijs. De uitkomsten worden door de opleidingsdirectie besproken met de docenten en tevens gedeeltelijk teruggekoppeld naar de studenten. Studieadviseurs en persoonlijke omstandigheden Alle (ook aanstaande) studenten kunnen een beroep doen op de studieadviseurs voor informatie, hulp of advies. Hierbij kan het gaan om zaken als studiebegeleiding en studieplanning, keuzemogelijkheden in de studie, studieproblemen, allerlei regelingen en studieonderbreking. Ook kun jij je tot de studieadviseur wenden indien persoonlijke of andere omstandigheden de goede voortgang van jouw studie belemmeren. Kijk voor meer informatie of een afspraak op: 3 4

3 BKB0013 Operations Research en Modelbouw coördinator: dr. E. van der Laan 6 ECTS Colleges Het vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges, zonder aanwezigheidsplicht. De hoorcolleges dienen om de basisbegrippen te introduceren en te illustreren middels toepassingen. In de werkcolleges worden oplossingen van opdrachten uit het oefenprogramma interactief geoefend en besproken. De opdrachten betreffen voor een deel oude tentamenopgaven. Een belangrijke stap bij elke oefening is de modelformulering ("modelontwerp"). Omdat ook het tentamen een sterk beroep doet op deze vaardigheid ("begrijpen is niet voldoende") wordt sterk aangeraden om van de mogelijkheden van het werkcollege gebruik te maken. Spreek Een gesprek met de docenten kan plaatsvinden volgens afspraak met het secretariaat van de vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen: mevrouw C. Eiting, tel dan wel rechtstreeks bij de betreffende docent via / Verplichte literat Als verplichte literat geldt: Tekst en Aantekeningen ORMO - Deel I - (syllabus uitgave) Synopsis Operations Research en Modelbouw -modelleren met kansprocessen- (syllabusuitgave augustus 2009, verschijnt ook via de ORMO-webstek). Geselecteerde hoofdstukken uit Hillier & Hillier, Operations Management, 3rd edition, Mcgraw Hill (ISBN ). De geselecteerde hoofdstukken worden tegen gereduceerde prijs aangeboden als custom boek (ISBN ) via Donner. Tentamendata BKB0013 Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan (Show) Exams aangevinkt staat. Regulier tentamen = vrijdag 11 december 2009 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 6 november 2009 tot vrijdag 4 december HERtentamen= dinsdag 6 juli (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag 1 juni 2010 tot dinsdag 29 juni Tentameninzage Bij de bekendmaking van resultaten wordt ook datum, tijdstip en plaats bekend gemaakt van de inzage van het tentamen. Geldigheidsd Bonuspunt Het bonuspunt dat dit collegejaar eventueel wordt toegekend is alleen dit huidige studiejaar geldig; m.a.w. voor het reguliere tentamen op vrijdag 11 december 2009 en de herkansing op dinsdag 6 juli Recidivisten Recidivisten worden geëxamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar ( ). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de condities van het huidige studiejaar ( ). Collegeschema Een gedetailleerd overzicht van geplande onderwerpen en behandelde vraagstukken per datum zal aan het begin van de cursus bekend worden gemaakt via het Blackboard systeem. De (hoor- en instructie) collegestof maakt samen met de verplichte literat de tentamenstof. Tentaminering en beoordeling Het tentamen is een schriftelijk open-vragen, open-boek tentamen, aangevuld met een gedeelte multiple choice vragen. Voor het gehele tentamen kan maximaal 100 punten worden gescoord, waarbij 55/54 punten de scheidslijn vormt tussen geslaagd (55 punten = eindcijfer 6) en niet geslaagd (54 punten = eindcijfer 5). Bonuspunt Gedurende de collegeperiode wordt de mogelijkheid geboden om via individuele opdrachten maximaal één bonuspunt te verdienen voor het tentamen. Details van deze regeling worden tijdens het college bekend gemaakt. 5 6

4 BKB1014 Organisatietheorie en -dynamiek coördinator: Dr. I.M. Bogenrieder 6 ECTS Colleges Het vak bestaat uit twee theoretische onderzoeksgebieden: organisatietheorie en - verandering. Parallel aan de hoorcolleges zullen daarom twee deelopdrachten met betrekking tot een bedrijfsonderzoek uitgevoerd worden. In het eerste gedeelte van de hoorcolleges worden de belangrijkste onderwerpen binnen de organisatietheorie besproken; met name de onderwerpen: organisatiestruct en omgeving. In het tweede gedeelte van de hoorcolleges wordt organisatieverandering besproken. Er zal inzicht worden gegeven in de noodzaak van organisationele verandering, organisatiediagnose en in de verschillende methoden en stappen om verandering daadwerkelijk te realiseren. Bedrijfsonderzoek: U voert in teams van 4 studenten een bedrijfsonderzoek uit. Als team kiest u een organisatie (overheid of privaat, profit of non-profit) waarvan u een analyse maakt gebaseerd op de theoretische concepten uit de hoorcolleges. Tijdens het college vinden twee keer werkgroepen plaats, waarop u zich als team via SINonline eenmalig inschrijft. Het nut van de werkgroepen bestaat uit twee elementen: 1. u krijgt inhoudelijk feedback op de deelopdrachten; deze inhoudelijke feedback bestaat zowel uit schriftelijk als ook mondeling commentaar 2. u krijgt constructief feedback op uw presentatie Inschrijvingen Om tot een team te komen zijn er meerdere mogelijkheden: 1. u vormt een team met andere studenten die u kent 2. op blackboard wordt een site geopend (onder discussion forum ) waarin u uw gegevens bekend maakt om zodoende andere teamleden te vinden. 3. mochten deze twee opties niet tot een team leiden, dan kunt u zich van 7 tot en met 13 september inschrijven op SIN-online. Er wordt dan door het Programma Management een team samengesteld. Vervolgens kiest u als team een tijdslot voor de werkgroep: deze inschrijving loopt via SIN vanaf 18 tot en met 24 september. Je dient je dan wel als compleet team in te schrijven! Spreek I.M. Bogenrieder: Iedere woensdagmorgen van is er spreek in kamer T P.P.M.A.R. Heugens: op afspraak via het secretariaat van de vakgroep, Tentaminering 50% Multiple choice tentamen (individueel): Het MC examen zal bestaan uit 30 MC vragen; de stof gaat over de verplichte literat en de onderwerpen zoals besproken tijdens de hoorcolleges. 10 % Deelopdracht 1 (team) 10 % Deelopdracht 2 (team) 30% Eindverslag (team) Boven op het eindcijfer is het mogelijk 0,2 bonuspunt te verdienen door mee te doen aan een experiment in het Erasmus Behavioral Lab. Deze bonuspunten worden alleen verstrekt wanneer het eindcijfer voor het hele vak een voldoende is. Geldigheidsd deelcijfers Mocht u de cursus dit jaar niet voldoende afsluiten, dan kunnen de deelcijfers (= 50 % cijfer eindverslag inclusief cijfers van deelopdrachten of 50 % cijfer van MC tentamen) boven een 5.5 worden meegenomen naar volgend jaar. Het is niet mogelijk om het bedrijfsonderzoek over te doen in hetzelfde academische jaar. Tentamendata BKB1014 Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan (Show) Exams aangevinkt staat. Regulier tentamen = woensdag 2 december 2009 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van woensdag 28 oktober 2009 tot woensdag 25 november HERtentamen= maandag 5 juli 2010 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van maandag 31 mei 2010 tot maandag 28 juni Tentameninzage en herbeoordeling Bij de bekendmaking van resultaten worden ook datum, tijdstip en plaats bekend gemaakt van de inzage van het tentamen. Bodemregeling Volgens het examenreglement Business Administration (artikel 5.2 punt 4), geldt dat: Indien een vak wordt beoordeeld op basis van meer dan één tentamen geldt een bodemregel: er wordt geen eindcijfer voor het vak berekend indien één der deelcijfers lager dan een 4.5 is. Tentamens die slechts eenmaal per studiejaar afgelegd kunnen worden, zoals doorgaans bij practica, cases en groepswerk het geval is, zijn uitgesloten van deze bodemregel. Voor het bedrijfsonderzoek geldt geen bodemregeling, maar voor het MC tentamen is een minimum van 4.5 vereist. Verplichte literat Hatch, M.J., Cunliffe, A.L. (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic, and Postmodern Perspectives (2nd edition). Oxford: Oxford University Press. Palmer, I., Dunford, R., Akin, G. (2009) Managing Organizational Change. McGraw-Hill International Edition Op Blackboard zal aanvullende literat geplaatst worden. 7 8

5 Recidivisten OTD Recidivisten kunnen cijfers van vorig jaar meenemen naar dit academisch jaar. Omdat de weging van de deelcijfers veranderd is t.o.v. vorig jaar gelden de volgende afspraken: OUD NIEUW 40 % MC tentamen Wordt 50 % MC tentamen 20 % deelname learning community 40 % onderzoeksverslag Wordt 50 % eindverslag Collegeschema Een gedetailleerd overzicht van de hoorcolleges, werkgroepen en deadlines is te vinden in de uitgebreide Course Manual die op Blackboard zal verschijnen. 9 10

6 BKB0016 Wetenschapsleer coördinator: prof. dr. J. van Oosterhout 3 ECTS De inhoud van deze course manual is onder voorbehoud van nadere wijzigingen. Colleges Het vak bestaat uit hoorcolleges en responsiecolleges. Het verdient zonder meer aanbeveling om alle hoorcolleges goed te volgen, aangezien de hoorcollegestof ook tentamen stof is! Net zoals de voorgaande twee jaar kunnen wederom twee bonusopdrachten worden gemaakt. Deze opdrachten hebben de vorm van een take home tentamen. Per opdracht kan maximaal 0,7 bonuspunt worden behaald (op een eindcijfer van 1-10). Opdracht 1 bestaat uit het schrijven van een recentie van een nog nader op te geven wetenschappelijke tekst, volgens de richtlijnen voor een recentie in een vakblad. Deze opdracht wordt nader uitgelegd in een apart instructiecollege op woensdag 14 oktober, (Locatie: AULA). De opdracht moet vervolgens individueel worden ingeleverd via het Blackboard. Deadline voor het inleveren is maandag 19 oktober 2009 om 04:00 a.m (dus s nachts!). Opdracht 1 wordt weer plenair nabesproken in een feedbackcollege op woensdag 28 oktober, in zaal M1-12. Opdracht 2 bestaat uit het schrijven van een essay naar aanleiding van de college stof. Het instructiecollege voor opdracht 2 is op woensdag 11 november 2009, in zaal M1-12. Deadline voor het inleveren is maandag 16 november 2009 om 04:00 a.m. Nabespreking van opdracht 2 is op woensdag 25 november, in zaal M1-12. Spreek Voor inhoudelijke en organisatorische zaken: direct vóór of na het hoorcollege of op woensdag bij Prof. dr. J. van Oosterhout. Voor informatie over cijfers, gelieve contact zoeken met Yolanda Jahier op en niet met de docent! Literat T. van Willigenburg (2008) Introduction to the Philosophy of the Management Sciences Utrecht: Kant Academy Reader met artikelen: de meeste artikelen zijn beschikbaar via links of op Blackboard. Toegang tot deze artikelen heb je uitsluitend via het VPN network van de EUR! Een enkel artikel dient wellicht tijdens de cursus te worden aangeschaft via het secretariaat van de vakgroep (T7-26) Tentaminering en beoordeling Het schriftelijke, Nederlandstalige gesloten-boek-tentamen bestaat zowel uit multiple choice vragen als uit open vragen en zal primair inzicht en begrip toetsen. De multiplechoice vragen tellen voor 60% mee in het eindcijfer. Het tentamencijfer is tevens het eindcijfer, m.a.w. er worden geen deelcijfers gegeven. Tevens zullen er dit jaar 2 schriftelijke opdrachten zijn, waarmee in totaal 1,4 bonuspunt op het eindcijfer kan worden verdiend. Het bonuspunt geldt alleen voor het reguliere tentamen in december in het jaar waarin de opdrachten zijn gemaakt en dus niet meer voor eventuele herkansingen! Let op: De opdrachten zullen zeer scherp digitaal gecontroleerd worden op plagiaat alsook op van elkaar overschrijven. Bij plagiaat of overschrijven vervallen onmiddellijk alle bonuspunten en zal onverwijld aangifte worden gedaan bij de examencommissie. Wees gewaarschuwd dat op fraude en plagiaat binnen de Erasmus Universiteit zware sancties staan! Tentamendata BKB0016 Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan (Show) Exams aangevinkt staat. Regulier tentamen = maandag 7 december 2009 van (in het M- gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van maandag 2 november 2009 tot maandag 30 november 2009 HERtentamen= vrijdag 9 juli 2010 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 4 juni 2010 tot vrijdag 2 juli 2010 Tentameninzage De inzagedatum, -plaats en het tijdstip worden nader bekend gemaakt via een mededeling op SIN-Online. Geldigheidsd Bonuspunt Het bonuspunt geldt alleen voor het reguliere tentamen in december in het jaar waarin de opdrachten zijn gemaakt en dus niet meer voor eventuele hertentamens en niet meer in andere studiejaren. Bodemregeling De bodemregeling is niet van toepassing want in dit vak worden geen deelcijfers gegeven. Recidivisten Recidivisten worden geëxamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar ( ). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de condities van het huidige studiejaar ( )

7 BKB1029 Leadership, Sustainability & Governance coördinator: Prof. dr. M. Kaptein 5 ECTS Colleges Het vak bestaat uit hoorcolleges en dilemmabijeenkomsten. Voor de dilemmabijeenkomsten geldt aanwezigheidsplicht en de student dient bij alle drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Inschrijven vooraf is verplicht en kan uitsluitend van maandag 14 september 2009 t/m zondag 27 september 2009 via SIN-Online. Dispensatie voor afwezigheid zelfs ten gevolge van overmacht wordt daarom in principe niet verleend. De student dient zich dan in het volgende cursusjaar opnieuw in te schrijven voor een nieuwe serie dilemmabijeenkomsten. Er is dus geen herkansing dit jaar! Tevens zullen er gedurende de collegecyclus verschillende enquêtes aangeboden worden. Tenminste drie verschillende enquêtes dienen tijdig te worden ingevuld en teruggestd om te kunnen deelnemen aan het tentamen. Spreek Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen aan Muel Kaptein worden gericht. Het secretariaat van de vakgroep is bereikbaar op telefoonnummer Verplichte literat A. Crane en D. Matten (2006). Business Ethics: Managing Corporate Citizenship and Sustainability in the Age of Globalization. Oxford: Oxford University Press. Tweede druk. Rob van Tulder, with Alex v.d. Zwart (2006): International Business-Society Management, Londen and New York: Routledge. De artikelen die zijn geplaatst op Blackboard onder de map verplichte literat. Tentaminering en beoordeling Het tentamen is een gesloten boek tentamen en bestaat uit meerkeuze en open vragen. Het tentamencijfer telt voor 75% mee in het eindcijfer. De drie dilemmabijeenkomsten tellen mee voor 25% in het eindcijfer en worden beoordeeld op de kwalitatieve bijdrage van de student aan de discussie. Aan de dilemmabijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten. Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de dilemmabijeenkomsten blijft derhalve voor de gehele studie staan. Een randvoorwaarde voor deelname aan het tentamen is het tijdig invullen en terugsturen van tenminste drie verschillende enquêtes. Tentamendata BKB1029 Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan (Show) Exams aangevinkt staat. Regulier tentamen = vrijdag 4 december 2009 van (in het M- gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van vrijdag 30 oktober 2009 tot vrijdag 27 november HERtentamen= dinsdag 29 juni 2010 van (in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van dinsdag 25 mei 2010 tot dinsdag 22 juni Tentameninzage De plaats en het tijdstip van de tentamennabespreking zal op het tentamenformulier en het Blackboard + SIN-Online worden vermeld. Bodemregeling Op de deelcijfers is de bodemregeling niet van toepassing: er wordt een eindcijfer berekend ook al is een van de deelcijfers lager dan een 4,5. Geldigheidsd cijfers Aan de dilemmabijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten (tenzij de student zich dit jaar niet heeft ingeschreven). Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de dilemmabijeenkomsten blijft derhalve voor de gehele studie staan. Een onvoldoende kan dan ook niet herkanst worden! Recidivisten Recidivisten die de dilemmabijeenkomsten tijdens het voormalige vak Business-Society Management (Bachelor 3, BKB0029) of tijdens Leadership, Sustainability and Governance (Bachelor 2, BKB1029) hebben gevolgd, zijn vrijgesteld van het opnieuw volgen ervan. Voor recidivisten geldt ten behoeve van het tentamen alle verplichte stof (colleges en de gehele literat). Met betrekking tot de enquête opdracht geldt dat ter vervanging hiervan de met succes afgeronde krantenleesopdracht van het vak Business-Society Management mag dienen. Collegeschema Een gedetailleerd overzicht van het collegeschema van het vak is te vinden in de uitgebreide Course Manual van dit vak. Deze wordt gepubliceerd op de Blackboard site van het vak

8 Responsiecolleges Organisatietheorie- en dynamiek / BKB1014 Je schrijft je in voor óf de combinatie van week óf de combinatie van week 43+. Je kunt kiezen uit diverse tijdslots. combinatie van week 42 en week 45: Groep 1 dinsdag week T3-40 Groep 2 dinsdag week T3-11 Groep 3 dinsdag week T3-34 Groep 4 dinsdag week T3-05 Groep 5 dinsdag week T3-40 Groep 6 dinsdag week T3-11 Groep 7 dinsdag week T3-34 Groep 8 dinsdag week T3-05 Groep 9 woensdag week week 42 = G2-, week 45 = L1-098 Groep 10 woensdag week week 42 = G3-21, week 45 = T3-01 Groep 11 woensdag week week 42 = T3-03, week 45 = T3-38 Groep 12 woensdag week week 42 = T3-10, week 45 = T3-36 Groep 13 woensdag week week 42 = G2-, week 45 = L1-098 Groep 14 woensdag week week 42 = G3-21, week 45 = T3-01 Groep 15 woensdag week week 42 = T3-03, week 45 = T3-38 Groep 16 woensdag week week 42 = T3-10, week 45 = T3-36 Groep 17 donderdag week T3-34 Groep 18 donderdag week T3-05 Groep 19 donderdag week T3-36 Groep 20 donderdag week T3-38 Groep 21 donderdag week T3-34 Groep 22 donderdag week T3-05 Groep 23 donderdag week T3-36 Groep 24* donderdag week T3-38 Inschrijven kan van 18 t/m 24 september als TEAM combinatie van week 43 en week : Groep 1a dinsdag week T3-40 Groep 2a dinsdag week T3-11 Groep 3a dinsdag week T3-34 Groep 4a dinsdag week T3-05 Groep 5a dinsdag week T3-40 Groep 6a dinsdag week T3-11 Groep 7a dinsdag week T3-34 Groep 8a dinsdag week T3-05 Groep 9a woensdag week L1-098 Groep 10a woensdag week T3-01 Groep 11a woensdag week T3-38 Groep 12a woensdag week T3-36 Groep 13a woensdag week L1-098 Groep 14a woensdag week T3-01 Groep 15a woensdag week T3-38 Groep 16a woensdag week T3-36 Groep 17a donderdag week T3-34 Groep 18a donderdag week T3-05 Groep 19a donderdag week T3-36 Groep 20a* donderdag week T3-38 Groep 21a donderdag week T3-34 Groep 22a donderdag week T3-05 Groep 23a donderdag week T3-36 Groep 24a* donderdag week T3-38 Inschrijven kan van 18 t/m 24 september als TEAM 15 16

9 Responsiecolleges Leadership, sustainability & governance/ BKB1029 Inschrijven kan alleen van maandag 14 september 2009 tot en met zondag 27 september 2009 via SIN-Online. Even weken Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 RESERVE Oneven weken Groep 7 Groep 8 Groep 9 Groep 10 Groep 11 Groep 12 RESERVE week 42 = G2-26, week 44 = T3-24, week = T3-25 week 42 = G2-41, week 44 & = T3-31 week 42 = G3-, week 44 & = G3-26 T3-31 week 42 = T3-20, week 44 = T3-21, week = T3-17 G2-26 week 43 & 45 = T3-21, week = G3-41 week 43 & 45 = T3-20, week = T3-25 T3-39 T3-39 T3-31 G2-26 Responsiecolleges Wetenschapsleer / BKB0016 Even weken week 42 woensdag AULA week 44 woensdag M1-12 week woensdag M1-12 week 48 woensdag M1-12 Oneven weken week 41 woensdag AULA week 43 woensdag AULA week 45 woensdag M1-12 week woensdag M1-12 Wij verzoeken je zowel de even als de oneven weken in je agenda vrij te houden. Tijdens het trimester zal door de docent worden besloten of er responsiecolleges uitvallen en welke dit zullen zijn. Inschrijven vooraf via SIN-Online is NIET nodig! 17 18

10 Even genoeg van je colleges en studieboeken? Zin in iets leuks? De STAR Management Week is het grootste studentenevenement van de Erasmus Universiteit. Tijdens deze week bieden we je een breed scala aan leuke evenementen zoals de Comedy Night, Company Visits, het Entrepreneurial Seminar, het Academisch Congres en één van de grootste studentenfeesten van Nederland: de STAR Party! Tip! Bezoek de Career Fair en maak in een informele setting kennis met je toekomstige werkgever. Bekijk het volledige programma en schrijf je in op of kom langs bij onze stands in de C-hal of T3 van 5 t/m 29 oktober Tevreden of ontevreden met je vakken? Speak your mind! Laat ons je klachten en suggesties horen via We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde studenten die geïnteresseerd zijn om het Bedrijfskunde-programma te verbeteren. Als jij deel uit wilt maken van de Studenten Vertegenwoordiging, laat het ons weten!

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014

Research Master opleidingen. Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience. Collegejaar 2013-2014 Onderwijs- en Examenregeling Research Master Opleidingen Bijlagen 2013-2014 Research Master opleidingen Health Sciences Clinical Research Infection and Immunity Molecular Medicine Neuroscience Collegejaar

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie

Management in de Zorg

Management in de Zorg Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 ACADEMIE VOOR DEELTIJD Vastgesteld per 14 juli 2015 pagina 2 van 56 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 5 1.1 Voor wie is deze OER? 5 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Spaanse Taal en Cultuur

Spaanse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2010-2011 Educatieve Master-opleiding Spaanse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie