BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)"

Transcriptie

1 BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester

2 BKB0001 Inleiding in de Bedrijfskunde Docent: dr. H. van Driel Vakgroep Organisatie- en Personeelswetenschappen 5 ECTS Verplichte literatuur - William G. Nickels, James M. McHugh and Susan M. McHugh, Understanding business custom edition 2012 gebaseerd op 10th edition (McGraw-Hill, New York 2012), ISBN Dit boek is verkrijgbaar bij Study Store en STAR. - Van der Weerdt, Volberda & Nijholt, Business Strategy Textbook, 2012, Reader Erasmus Shop. Spreekuur Dr. H. van Driel: maandag uur kamer T8-36, tel.: Beoordeling en tentaminering Het vak wordt getentamineerd dmv het adoptieverslag (30%) in groepen van 2 en een schriftelijk multiple choice tentamen (ca. 60 vragen) (70%). Gebruik van rekenmachines en woordenboeken is niet toegestaan bij het tentamen. Bonuspunt: Deelname aan de CONNECT-toetsen kan maximaal 0,8 bonuspunt bijgeteld bij het eindcijfer opleveren. Het bonuspunt is alleen geldig in combinatie met het eerste tentamen, mits voor dit tentamen minimaal een 4,5 wordt gehaald. BODEMREGELING: Indien het deelcijfer voor het tentamen lager is dan 4,5, dan wordt geen eindcijfer bepaald (zie Onderwijs- en Examenregeling (OER)). Voor het adoptieverslag geldt geen bodemregeling, er wordt ook geen herkansing geboden. Inschrijven Adoptieverslag t/m 21 september (verplicht) Studenten schrijven zich groepsgewijs (twee studenten) in via SIN-Online/MyRegistrations voor het adoptieverslag. De inschrijving loopt van maandag 3 september t/m vrijdag 21 september Op het SIN-Online channel behorende bij dit vak wordt toegelicht hoe een groepsinschrijving via SIN-Online werkt. SIN-Online Teaminschrijving Ondernemingsplan (4p, verplicht) De Ondernemingsplan teaminschrijving (4 personen) loopt van maandag 3 september t/m zondag 11 november Het betreft hier een Qualifying Assignment welke verplicht is om toegang te krijgen tot het vak. Zie ook de BB-site van Ondernemingsplan. Recidivisten Er is geen speciaal programma voor recidivisten. Recidivisten uit het afgelopen studiejaar hoeven het adoptieverslag niet opnieuw te maken (zie ook BB). Tentamendata (verplicht inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Regulier tentamen: woensdag 28 november 2012 van tot uur - Hertentamen: woensdag 17 juli 2013 van tot uur Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

3 Collegeschema Inleiding Bedrijfskunde (onder voorbehoud) Week Thema Literatuur Docent Inleiding/algemeen di wk 36 Algemene Inleiding H. van Driel Organisatiemodellen I UB: Hfst. 10 woe wk 36 Organisatiemodellen II UB: Hfst. 10 H. van Driel di wk 37 Economie en UB: Hfst 1-8 H. van Driel Organisatie woe wk 37 Adoptieverslag Opdrachtomschrijving & H. van Driel Philips-case Introductie NS Voorbeeldadoptieverslag NS J. van de Bank, manager corporate comm. NSG* Bedrijfsprocessen di wk 38 Informatiesystemen UB: Hfst. 21 E. van Heck Operations UB: Hfst. 9, 15 F. Wynstra woe wk 38 Operations bij NS L. Kroon, senior researcher PI, NSR di wk 39 Finance & Accounting UB: Hfst. 17, 18, 19 F. Hartmann woe wk 39 HRM UB: Hfst. 10, 11 D. van Dierendonck HRM bij NS M. van de Munckhof, directeur HR Hispeed* di wk 40 round-up 1& Voorbeeldtentamen H. van Driel tentamencollege 1 / feedback verslag Marketing en Verkoop, UB: Hfst. 13 t/m 16 Y. van Everdingen woe wk 40 Marketing bij NS E. Beenen, Manager 10.00u! afd. Consumenten NSR* Management & Strategie di wk 41 Diensten/round-up 2 H. van Driel woe wk 41 Integratie en Sturing UB: Hfst. 7 & 8 H. van Driel CEO-lezing NS B. Meerstadt* di wk 42 Introductie strategie BS: Hfst. 1 & 2 J. Nijholt di wk 43 Externe analyse BS: Hfst. 3 J. Nijholt di wk 44 Interne analyse BS: Hfst. 4 J. Nijholt di wk 45 Strategie formulering BS: Hfst. 5 J. Nijholt Algemene afronding di wk 45 Tentamencollege 2 Voorbeeldtentamen H. van Driel & J. Nijholt UB = Understanding Business BS = Business Strategy * spreker NS Tijdens verschillende colleges zullen sprekers van NS optreden. In dit kader verzorgt de heer B. Meerstadt, bestuursvoorzitter van NS, op woensdag 10 oktober de CEO-lezing van het jaar. Let op: de dinsdag-colleges beginnen om uur, de woensdagcolleges beginnen om 9.00 uur (met uitzondering van woensdag 3 oktober, aanvang uur, einde uur). De dinsdagcolleges duren twee uur, de woensdagcolleges drie uur. Voor de gastsprekers van NS is daarbij op de woensdagen één heel uur van 60 minuten gereserveerd. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

4 BKB0002 Methodologie Docenten: dr. P. Wiepking Vakgroep Business-Society Management 3 ECTS Verplichte literatuur Als basistekst wordt gebruik gemaakt van het boek van Alan Bryman en Emma Bell (2011), Business Research Methods (derde editie), Oxford: Oxford University Press, ISBN Het deel Lawrence Neuman, 2007, CH8, p (college 6). Spreekuur Dr. P. Wiepking is vlak voor, tijdens en na het hoorcollege in de gelegenheid vragen te beantwoorden. Neem bij problemen eerst contact op met de studentassistent via Beoordeling en tentaminering De beoordeling bestaat uit het maken van methodologieopdrachten (3 opdrachten van ieder 10%) binnen het mentoraat van het vak Bedrijfskundige Vaardigheden BKB1011 en een gesloten boek m.c.-tentamen (70%), welke in twee delen wordt afgenomen. ERPS bonuspunt Studenten kunnen 0,4 bonuspunt verdienen door te participeren in een daadwerkelijk onderzoek (zie uitgebreide Course Manual op Blackboard). Het bonuspunt wordt alleen toegekend indien het eindcijfer hoger of gelijk is aan een 5,5. Woordenboeken zijn niet toegestaan. Het (deel)tentamen wordt opgesteld in het Nederlands, maar waar nodig worden ook de Engelse synoniemen van termen gegeven. Tentamenstof bestaat uit de voorgeschreven hoofdstukken uit het boek van Bryman en Bell en de collegestof. BODEMREGELING Indien het (her)tentamencijfer lager is dan 4,5 wordt er geen eindcijfer bepaald (zie Onderwijs- en Examenregeling (OER)). NB: De 2 deeltentamens worden als 1 tentamen beschouwd. Recidivisten Er is een apart traject voor recidivisten (studenten die vorig collegejaar het tentamen en/of de opdrachten niet hebben behaald). Voor recidivisten die de opdrachten niet hebben gehaald, wordt de gelegenheid geboden om buiten het reguliere mentoraattraject om groepen van vier studenten te vormen (via het Discussion Board op Blackboard). Voor hen wordt eenmalig een responsiecollege georganiseerd waarin na afloop de opdrachten worden besproken. Meer informatie wordt gegeven gedurende het eerste hoorcollege. De aanmelding verloopt via SIN-Online/My Registrations. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

5 Tentamendata - Deeltentamen 1: maandag 15 oktober 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Deeltentamen 2: maandag 26 november 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Hertentamen: dinsdag 9 juli 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) Collegeschema Methodologie # Date Lecture Topic Reading Introductie en de taal van de sociale. wetenschappen Onderzoeksstrategieën in B&B CH 1. Bedrijfskunde: Theorie en warden Onderzoeksproces en B&B CH 2. onderzoeksontwerp Literatuurstudie, ethiek en onderzoek B&B CH 4& Studieweek Midterm tentamen (stof colleges 1 t/m 4) Kwantitatief en kwalitatief onderzoek B&B CH 6 ( ; ) & CH 16 ( ) Onderzoeksmethoden: Experimenten Lawrence Neuman, 2007 (CH8, p ) Onderzoeksmethoden: Enquêtes B&B CH7& Onderzoeksmethoden: Case studies en grounded theory B&B CH16, 17, 18, 22; Corbin & Strauss, 1990; Flyvbjerg, 2004; Gerring, Studieweek Eindtentamen (stof colleges 5 t/m 8) Schuingedrukte literatuur wordt geplaatst op Blackboard. Het deel Lawrence Neuman, 2007, CH8, p (college 6), is verplichte literatuur. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

6 BKB2010 Gedrag in Organisaties Docent: Dr. A. Nederveen Pieterse Vakgroep Organisatie- en Personeelswetenschappen 6 ECTS Verplichte literatuur Robbins, S.P., Judge, T.A., & Campbell (2010). Organizational behavior. 1st Edition, New Jersey: Pearson/Prentice Hall. Artikelen behorend bij groepsopdracht (zie Blackboard). Diverse artikelen op Blackboard. Spreekuur Dr. A. Nederveen Pieterse (coördinator) = op afspraak via naar: Vermeld duidelijk wie je bent en waarover je een afspraak wilt. Beoordeling en tentaminering 1. Schriftelijk m.c.-tentamen, ca. 50 vragen, gesloten boek (60%) 2. Groepsopdracht (20%) 3. Videocase, gesloten boek (20%) 4. Participatie groepssessie BODEMREGELING: Voor de videocase en groepsopdracht geldt geen bodemregeling. Voor het schriftelijke tentamen (regulier en hertentamen) wel. HERKANSING: De groepssessie / -opdracht en de videocase zijn niet te herkansen, het tentamen wél. Groepssessie - Verplicht Deelname aan de groepssessie van maandagochtend 17 september (locatie MB-hal) is verplicht. Deadline inleveren groepsopdracht De deadline voor het inleveren van de groepsopdracht is maandag 29 oktober uur via Blackboard Safe Assignment. Videocase Deelname aan de (oefen)videocase is sterk aan te raden. Deelname is alleen mogelijk indien men zich inschrijft via SIN-Online/My Registrations. Zowel de inschrijving voor de oefen-videocase als de inschrijving voor de finale videocase loopt van 1 oktober t/m 2 november Recidivisten Recidivisten worden getentamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar ( ). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de condities van het huidige studiejaar ( ). Let op: De verplichte literatuur is gewijzigd. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

7 Tentamendata - Finale videocase: vrijdag 16 november 2012 (inschrijven via SIN-Online/My Registrations van 1 oktober t/m 2 november 2012) - Regulier tentamen: donderdag 22 november 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Hertentamen: donderdag 18 juli 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) Collegeschema Gedrag in Organisaties (onder voorbehoud) Week HC Thema Literatuur Docent 36 Kick-off Nederveen Pieterse 37 Introductie organisatie-gedrag & Hoofdstuk 1 en 2 Nederveen Pieterse Grondslagen van individueel gedrag 38 Groepssessie & Besluitvorming Hoofdstuk 5 en 9 Schouten 39 Attitudes, Persoonlijkheid & Hoofdstuk 3 en 4 Nederveen Pieterse Waarden 40 Motivatie Hoofdstuk 6 en 7 Nederveen Pieterse 41 Emoties Hoofdstuk 8 Nederveen Pieterse 42 Groepsgedrag en werkteams Hoofdstuk 9 en 10 Nederveen Pieterse 43 Zie BB Zie BB Barnes 44 Communicatie in organisaties Hoofdstuk 11 Nederveen Pieterse 45 Macht, conflict en onderhandelen Hoofdstuk 14 en 15 Schouten 46 Leiderschap Hoofdstuk 12 en 13 Nederveen Pieterse Week Onderdeel Literatuur Docent 38 Groepssessie Hoofdstuk 5 en 9 Van Ginkel, Nederveen Pieterse, Schouten, Khattab, & collega docenten 43 Groepsopdracht Hoofdstuk 1 t/m 10 Artikelen (BB) Nederveen Pieterse, Schouten, Khattab, & collega docenten 44 Oefen-videocase Zie BB Nederveen Pieterse, Schouten, Khattab, & collega docenten 45 Finale videocase Hoofdstukken worden bekend gemaakt tijdens oefen-videocase Nederveen Pieterse, Schouten, Khattab, & collega docenten Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

8 BKB0004 Wiskunde Docent: Prof.dr. L.G. Kroon en L.P. Veelenturf, MSc. Vakgroep Beslissings- en informatiewetenschappen 4 ECTS Verplichte literatuur Teresa Bradley, Essential Mathematics for Economics and Business, 3rd edition, Wiley ISBN: Spreekuur Op het spreekuur van de docenten kunnen studenten zich met gerichte vragen over de cursus tot de docent wenden. Studenten dienen hun vragen vóór het spreekuur via ingediend te hebben. Het tijdstip van het spreekuur wordt nog aangekondigd. Maple TA - Bonustoetsen Wiskunde - Bonusvraag Er wordt gebruik gemaakt van de interactieve leeromgeving Maple TA via het internet. Er worden wekelijks oefenopgaven aangeboden waarmee de student zich verder kan bekwamen in de stof en vertrouwd kan raken met Maple TA. De tussentijdse online bonustoetsen Wiskunde vinden plaats op vrijdagochtend en zijn beschikbaar van tot uur. Deelname aan de bonustoetsen is niet verplicht, maar sterk aan te raden. Zie voor meer informatie de uitgebreide Course Manual op Blackboard. Met het maken van de online bonustoetsen kan de student recht krijgen op het maken van een Bonusvraag tijdens het tweede deeltentamen en/of tijdens de herkansing, wanneer 7 van de 10 Bonustoetsen met een voldoende (cijfer 6) zijn afgerond. Beoordeling en tentaminering De toetsing van het vak vindt plaats door middel van twee schriftelijke gesloten boek deeltentamens en/of een hertentamen. Ieder deeltentamen beslaat de stof die in de voorgaande 5 weken behandeld is. De deeltentamens en de herkansing bestaan uit multiple-choice vragen en open vragen. Bij de multiple-choice vragen worden voor iedere vraag vier antwoorden gegeven, waarvan slechts één antwoord correct is. Bij de deeltentamens en de herkansing mag men GEEN gebruik maken van een symbolische en/of grafische rekenmachine. Het gebruik van een gewone rekenmachine is wel toegestaan. Daarnaast mag gebruik gemaakt worden van een handgeschreven formuleblad. Recidivisten Voor recidivisten gelden geen speciale regels. Zij volgen het vak zoals het dit jaar wordt aangeboden. Let op: De verplichte literatuur is gewijzigd. Recidivisten die de responsiecolleges willen volgen, sluiten aan bij een responsiegroep naar keuze. Eventueel behaalde bonuspunten van vorig jaar zijn komen te vervallen. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

9 Tentamendata - Deeltentamen 1: vrijdag 12 oktober 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Deeltentamen 2: maandag 19 november 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Hertentamen: maandag 15 juli 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) Collegeschema Wiskunde (onder voorbehoud) Datum Hoorcolleges -Onderwerp Boek 1 Sep. 4 Lineaire functies en stelsels vergelijkingen Hfdst 2 en 3 2 Sep. 10 Niet-lineaire functies Hfdst 4 3 Sep. 17 Financiële Wiskunde Hfdst 5 4 Sep. 24 Differentiaal rekening Deel 1 Hfdst 6, Sec Okt. 1 Differentiaal rekening Deel 2 en Integraal rekening Hfdst 6, Sec Hfdst 8, Sec Okt. 8 Differentiaal vergelijkingen en functies van meerdere variabelen Deel 1 Hfdst 8, Sec Hfdst 7, Sec Okt. 15 Functies van meerdere variabelen Deel 2 Hfdst 7, Sec Okt. 22 Lineaire algebra Deel 1 Hfdst 9, Sec Okt. 29 Lineaire algebra Deel 2 Hfdst 9, Sec Nov. 5 Differentie vergelijkingen Hfdst Nov. 12 Tentamen van 20 november 2008 Datum Responsiecolleges - Progress exercises Test exercises 1 Sep. 5/6 2.5: 2, 4, 5; 2.7: 2, 3, 5; 3.1: 5; 3.2: 5,6; 2: 5, 6 3.3: 7,10; 3.6: 3,4 2 Sep. 12/13 4.1: 1, 11; 4.2: 3, 5; 4.3: 6, 7; 4.4:1; 4.5: 7, 12, 13, 17; 4.6: 4: 3 13, 14, 22, 24; 4.8: 1, 2; 4.10: 1, 8, 11; 4.11: 9, 11 (solution of 9), 16, 23; 4.12: 5; 4.13: 7, 9 3 Sep. 19/20 5.1: 2, 4, 9; 5.2: 4; 5.4: 2, 4, 12, 13; 5: 1, 4 5.5: 1, 3; 5.6: 3; 5.8: 2 4 Sep. 26/27 6.1: 2, 3, 5, 9; 6.3: 1, 3, 5; 6.4: 1, 4, 5; 6.7: 5; 6.8: 7, 10; 6.9: 6: 6 3; 6.10: 5; 6.11: 2 5 Okt. 3/4 6.12: 9; 6.13:10, 18; 6.14: 1, 7; 6.15: 1, 3; 6.16: 4; 6.17: 3; 6: 8 8.1: 1, 3, 18; 8.2: 5, 7, 15, 24; 8.3: 2, 13, 18, 22; 8.4: 5, 10, 13, 15, 20 6 Okt. 10/11 8.5: 3, 9; 8.6: 4, 7, 10; 8.7: 5; 8.8: 2, 6; 7.1: 2, 4, 9; 7.2: 2, 4, 9; 7.3: 8; 7.4: 4 8: 3,4 7: 8 7 Okt. 17/18 7.5: 2, 3; 7.6:1; 7.7: 6; 7.8: 8; 7.9: 4,8 7: 9 8 Okt. 24/25 9.2: 1, 2, 3,4; 9.3: 2d), 8 9: 3 9 Okt. 31 / 9.4: 1 a)-e), 2, 8, 11; 9.5: 1, 2d); 9.6: 2, 10, 11 9: 4 Nov Nov. 7/8 10.1: 3, 4, 5, 8; 10.2: 2, 3, 4, 5, 6 10: 3, 6 11 Nov. 14/15 Tentamen van 20 Juli 2009; Beantwoording van vragen met betrekking tot het tentamen Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

10 (ROOSTER IN EXCEL) (zie Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

11 (ROOSTER IN EXCEL) Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

12 BKB1011 Bedrijfskundige Vaardigheden I en II 5 ECTS Docent: Dr. N. Hoogervorst (Vaardighedentraject) Vakgroep Business-Society Management Verplichte literatuur Bedrijfskundige Vaardigheden - Eemeren, F. van, Grootendorst, R., en Snoeck Henkemans, F. (2011), Argumentatie, inleiding het analyseren, beoordelen en houden van betogen, Groningen: Noordhoff Uitgevers (4e druk). - Tulder, R. van (2012) Skill Sheets. An integrated Approach to Research, Study and Management, Amsterdam: Pearson Benelux (2 nd edition) - Opdrachten en aanvullende literatuur gepubliceerd op Blackboard - Verplichte literatuur voor ICT-vaardigheden wordt beschikbaar gesteld via Blackboard. Spreekuur Bedrijfskundige Vaardigheden Studenten hebben hun mentor als eerste aanspreekpunt. Bij meningsverschillen kan een student zich via wenden tot de docent van Bedrijfskundige Vaardigheden: de heer Hoogervorst De heer Hoogervorst heeft spreekuur op woensdag van uur (kamer T7-09). Spreekuur ICT-Vaardigheden Voor vragen over het ICT-traject kan een student zich wenden tot de coördinator van het ICT-traject, de heer Giesbers. Afspraken kunnen via worden gemaakt: Beoordeling en tentaminering 1. Opdrachten en participatie (60%) 2. Schriftelijk, open boek (alleen het boek Argumentatie) tentamen (40%) welke afgenomen wordt aan het einde van trimester De ICT-toets, welke wordt afgenomen in trimester 1, is verplicht; zonder een voldoende resultaat worden geen studiepunten toegekend voor dit vak. LET OP: Er is slechts 1 herkansingsmogelijkheid voor de ICT-toets (valt in 2e tentamenweek van trimester 1). BODEMREGELING: Voor onderdeel 1 opdrachten en participatie en onderdeel 2 tentamen geldt de bodemregeling (gelijk of hoger dan een 4,5)! Opdrachten Methodologie De opdrachten behorende bij het vak Methodologie worden uiteengezet in de mentoraatbijeenkomsten van Bedrijfskundige Vaardigheden en nagekeken door de betreffende mentor. De cijfers voor deze methodologieopdrachten maken echter geen deel uit van het cijfer voor Bedrijfskundige Vaardigheden, maar maken deel uit van het eindcijfer voor Methodologie. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

13 Recidivisten 1. Inschrijven voor het tentamen gaat op de reguliere manier; via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen. 2. Recidivisten voor de ICT-toets dienen zich net als de eerstejaars in te schrijven via SIN-online/My Registrations. Bedrijfskunde Eerstejaars Debat Op woensdag 27 februari (eind trimester 2) vindt het Bedrijfskunde Eerstejaars Debat plaats. Dit debat is de afsluiting van een trimester dat in het teken staat van argumentatie, discussie en debat. Er geldt verplichte aanwezigheid voor dit debat. Tentamendata - ICT-toets: vrijdag 19 oktober 2012 (inschrijven via SIN-online/My Registrations van 3 september t/m 12 oktober 2012) - ICT-hertoets: vrijdag 30 november 2012 (inschrijven via SIN-online/My Registrations van 26 oktober t/m 23 november 2012) - Regulier BKV tentamen: dinsdag 19 maart 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Hertentamen BKV: dinsdag 23 juli 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het hertentamen) Collegeschema Bedrijfskundige Vaardigheden (onder voorbehoud) Let op: voor de mentoraatbijeenkomsten geldt verplichte aanwezigheid. College Onderwerp HC 1 Introductie Bedrijfskundige Vaardigheden (kick-off) Introductie ICT-Vaardigheden WC 1 Kennismaken, Introductie RSM Erasmus University/EUR Management van Verwachtingen Zelfmanagement Geheugen/Studeermethoden Timemanagement WC 2 Teammanagement Persoonlijk ontwikkelingsplan WC 3 Presentaties Feedback geven en ontvangen Luistervaardigheden WC 4 Presentaties Feedback geven en ontvangen (Reflective Circle) Methodologie-opdracht bespreken WC = werkcollege (hier: mentoraatbijeenkomst) Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

14 Rooster Mentoraat (onderdeel Bedrijfskundige Vaardigheden) Mentoraatgroep 140 t/m 169 (dinsdag) Groep uur Groep uur Dinsdag Week Zaal , 39, 41, 43, 44, 45 T G , 39, 41, 43, 44, 45 T G , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41, 42, 43, 45 T G , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T3-34 Indeling van Mentoraat- naar Responsiegroep Mentoraatgroep = = Responsiegroep 140 t/m t/m t/m t/m Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

15 Mentoraatgroep 240 t/m 269 (woensdag) Groep uur Groep uur Woensdag Week Zaal , 39, 41 t/m 45 H , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 C , 39, 41, 43, 44, 45 T G , 41, 42 C C1-2 43, 44, 45 C1-1 Indeling van Mentoraat- naar Responsiegroep Mentoraatgroep = = Responsiegroep 240 t/m t/m , 249, 260, t/m t/m Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

16 Rooster ICT-Vaardigheden (onderdeel Bedrijfskundige Vaardigheden) Het ICT-Vaardigheden traject vindt plaats in de computerzalen op de derde verdieping van het T-gebouw. NB: Neem je Erna inlogcode (gebruikersnaam + wachtwoord) mee, hiermee kun je op de diverse systemen inloggen (vb: Week 36 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Ma 3 sep 12 3a 3b 4a 4b 5a 5b uur uur Week 36 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Di 4 sep 12 3a 3b 4a 4b 5a 5b uur uur uur uur Week 38 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Di 18 sep 12 3b 4a 4b 5a 5b uur uu uur uur Week 38 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Woe 19 sep 12 3b 4a 4b 5a 5b uur uu uur uur Week 40 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Di 2 okt 12 3b 4a 4b 5a 5b uur uu uur uur Week 40 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Woe 3 okt 12 3b 4a 4b 5a 5b uur uu uur uur Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

17 Rooster Responsiecolleges BKB0004 Wiskunde NB: Deelname aan de responsiecolleges Wiskunde is sterk aan te raden. Neem plaats in jouw eigen groep en neem altijd jouw collegekaart mee naar het college; er kan gecontroleerd worden! Groep Tijd Woensdag week Zaal 1 14:00-15:45 uur 36, 37, 39 t/m 46 T T :00-15:45 uur 36 t/m 46 CB :00-17:45 uur 36 t/m 46 T3-02 Groep Tijd Donderdag week Zaal 7 09:00-10:45 uur 36 t/m 46 T :00-10:45 uur 36 t/m 46 T :00-12:45 uur 36 t/m 46 T :00-12:45 uur 36 t/m 46 T :00-15:45 uur 36 t/m 46 T :00-15:45 uur 36 t/m 46 T3-21 Indeling van Mentoraat- naar Responsiegroep Mentoraatgroep = Responsiegroep 140 t/m t/m t/m t/m t/m t/m , 249, 260, t/m t/m Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

18 BELANGRIJK Toelichting op Trimester 1 Het 1e trimester is een inleiding op de wetenschappelijke opleiding Bedrijfskunde. Naast de kennismaking met het bedrijf en de bedrijfsprocessen binnen het vak Inleiding in de Bedrijfskunde alsook het menselijk gedrag en communicatie in organisaties binnen het vak Gedrag in Organisaties, worden de vakken Wiskunde en Methodologie aangeboden. Twee vakken die elementair zijn voor de wetenschappelijke vorming. Het vak Bedrijfskundige Vaardigheden biedt studenten de mogelijkheid vaardigheden te trainen die noodzakelijk zijn voor de studie. Subscriben op channels via SIN-online = enrollen Blackboard SIN-online is het intranet voor studenten. Subscribe je op de channels van de vakken die je volgt èn op de Bachelor 1 channel om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke informatie mist. Een subscription in SIN-online zorgt ervoor dat je een dag later ook bij de bijbehorende Blackboardsites kunt komen. Onderwijs- en Examen Reglement (OER) Elke student wordt geacht het Onderwijs- en Examenreglement (OER) te kennen, zoals opgesteld door de Examencommissie. De OER kun je vinden op Gedragscode / Code of Conduct De geldende gedragsregels binnen RSM hebben o.a. betrekking op het gedrag tijdens colleges en tentamens, het gedrag onderling en het gedrag tijdens het doen van onderzoek, alsook plichten van de student en de docent. Door naleving van deze regels voorkomen we ongewenst gedrag en zorgen we gezamenlijk voor een omgeving waarin het prettig en goed studeren is. Het document waarin je alle regels kunt nalezen, is te vinden op Spambeleid Tegenwoordig verloopt zeer veel communicatie via . Om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot spam is hiervoor beleid opgesteld, zie Aanmelden (her)tentamens via OSIRIS-student Aanmelden voor tentamens, en HERtentamens geschiedt via OSIRIS-student van 35 tot 7 werkdagen voordat het tentamen plaatsvindt. Na die periode kun je je nog tot uiterlijk 2 werkdagen voor het tentamen tegen betaling van 13,50 per tentamen laten inschrijven bij het Erasmus Studenten Service Centrum, E-gebouw. Let op: In de juli herkansingsperiode mag aan maximaal 4 hertentamens worden deelgenomen. Vaststelling (deel)cijfers (zie ook OER, R&R artikel 5.2) Voorlopige cijfers worden bekend gemaakt via SIN-online/My Grades. Officiële eindcijfers worden na gelegenheid tot inzage vastgesteld in OSIRIS-student. Let op de BODEMREGELING (lid 4): indien DEELCIJFERS lager dan een 4,5 bedragen, wordt er GEEN EINDCIJFER vastgesteld, tenzij anders vermeld in de (uitgebreide) Course Manual te vinden per vak op Blackboard. Let op: Het laatst behaalde resultaat telt! (OER, R&R, artikel 3.1) Vakevaluatie Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, vinden elk trimester evaluaties plaats. Studenten krijgen een link naar een vragenlijst toegestuurd per . RSM Erasmus University hecht veel waarde aan het oordeel van studenten over het onderwijs. De uitkomsten worden door de opleidingsdirectie besproken met de docenten en tevens gedeeltelijk teruggekoppeld naar de studenten. Kortom; laat je mening horen! Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

19 Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

20 Bachelorcurriculum Bedrijfskunde BACHELOR 1 Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 Inleiding in de bedrijfskunde (5) Statistiek (4) Marktcontext (5) Bedrijfskundige Vaardigheden (5) Methodologie (3) Primaire Processen (6) Macro-economische & Institutionele Context (5) Wiskunde (4) Beslissingsondersteuning (5) Financiële Processen (6) Gedrag in Organisaties (6) Strategisch Ondernemingsplan (6) BACHELOR 2 Trimester 4 Trimester 5 Trimester 6 Organisatietheorie en dynamiek (6) Management Accounting (6) Marketing Management (5) Operations Research en Modelbouw (6) Wetenschapsleer (3) Leadership, Sustainability & Governance (5) Statistische Methoden & Technieken (6) Marktonderzoek (3) Strategisch Management (6) Oriëntatie op ondernemerschap (5) Mgt van Technologie (4) Corporate Finance (5) BACHELOR 3 Trimester 7 Trimester 8 Trimester 9 Minor (15) of Stage (15) of Interim Project (5) Human Resource Management (5) Innovatie Management (4) Informatie Management (5) Financial Accounting (5) Ondernemingsrecht (4) International Exchange (20) Leeronderzoek / Bachelor Thesis (12) Supply Chain Management (5) NB: Dit schema is onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De aangegeven punten zijn ECTS punten (European Credit Transfer System). 1 ECTS is gelijk aan 28 studie-uren. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 1 2011-2012 BKB0001 Inleiding in de Bedrijfskunde Docent: dr. H. van Driel Vakgroep

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 1 2015-2016 BELANGRIJK Toelichting op trimester 1 Het eerste trimester is een

Nadere informatie

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart

BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 1 september - december Inleiding in de bedrijfskunde (5) Competenties Mondelinge Vaardigheden (3) BACHELOR 1 Trimester 2 december - maart Trimester 3 maart - juni Statistiek (4) Marktcontext

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL BKBBTH Research Training & Bachelor Scriptie diverse docenten 12 ECTS Dit trimester begint het Research Training & Bachelor Scriptie traject met keuze uit 22 thema s. De inschrijving is geweest (17 t/m

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL Belangrijk om te weten: BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) PREMASTER 3 e trimester 2011-2012 SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 1 e trimester 2012-2013 Het premaster-programma bestaat

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 3 trimester 8 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL Curriculum Bachelor fase 2009-2010 Opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 4 2009-2010

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 1 2016-2017 Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2016-2017 2 /

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 1 e trimester 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online:

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 2 2015-2016 Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 2 2015-2016 2 /

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 2 2012-2013 BKB0003 Statistiek Docent: dr. B. Bode Vakgroep Beslissings- en Informatiewetenschappen

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL Belangrijk om te weten: BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2011-2012 SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) PREMASTER 3 e trimester 2012-2013 Het premaster-programma bestaat uit: 1. Het

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 2 e trimester 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online:

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) PREMASTER 2 e trimester 2013-2014 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 1 2017-2018 Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester 1 2017-2018 2 /

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 4 2015-2016 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 3 2015-2016 BELANGRIJK Toelichting op Trimester 3 In het derde trimester staat

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 2 2017-2018 Belangrijk om te weten Toelichting op trimester 2 In het tweede trimester

Nadere informatie

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007

Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregelingen Bachelor Fiscale Economie - vanaf 2007 Overgangsregeling 2017 FEB43011-Inkomstenbelasting B (oud) (4 en FEB43012-Inkomstenbelasting C (4 worden samengevoegd tot één vak FEB43016-Inkomstenbelasting

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 3 trimester 8 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013

Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Overgangsregeling bachelor Economie en bedrijfseconomie 2013-2014 mei 2013 Met ingang van collegejaar 2013-2014 wordt voor alle jaren van de bacheloropleiding Economie en bedrijfseconomie een nieuw curriculum

Nadere informatie

Opleiding Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

Opleiding Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Opleiding Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 3 trimester 9 2011-2012 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe je op de vakchannels

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2011-2012 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde

Bedrijfskunde. Introductie Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Bedrijfskunde Introductie 2017 Lucas Meijssen studieadviseur bacheloropleiding bedrijfskunde Waar ik het over ga hebben Kenmerken opleiding Bedrijfskunde Vakken jaar 1; met name de drie startvakken Rechten

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL Belangrijk om te weten: BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 6 2011-2012 SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2017-2018 Belangrijk om te weten: MyEUR: MyEUR geeft jou

Nadere informatie

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen

Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Globaal specialisatie- en vak overzicht van de bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen is een driejarige bachelor opleiding waarbij het spanningsveld tussen

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 3 trimester 8 2017-2018 Belangrijk om te weten: MyEUR: MyEUR geeft jou

Nadere informatie

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam

Colloquium: Start. Econometrics & Operations Research. Charles S. Bos. 1 september Vrije Universiteit Amsterdam Col1-EOR, p. 1/18 Econometrics & Operations Research Charles S. Bos Vrije Universiteit Amsterdam c.s.bos@vu.nl 1 september 2015 Col1-EOR, p. 2/18 Plan van de sessie Introductie Colloquia: Programma & Regels

Nadere informatie

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester 2 2016-2017 BELANGRIJK OM TE WETEN Toelichting op trimester 2 In het tweede trimester

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 10. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 10 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 4 2017-2018 Belangrijk om te weten: MyEUR: MyEUR geeft jou

Nadere informatie

Lineaire Algebra voor E (VKO)

Lineaire Algebra voor E (VKO) Lineaire Algebra voor E (VKO) dr. G.R. Pellikaan Studiewijzer voor het studiejaar 2006/2007 College 2DE01 Faculteit Wiskunde en Informatica, Capaciteitsgroep Wiskunde, Leerstoelgebied Coderingstheorie

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 11 Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) uitsluitend PREMASTER 1 e trimester 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online:

Nadere informatie

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014

Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Minor Filosofie en Wetenschap Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2013-2014 I Inhoudsopgave Vak: Filosofische

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

MSc Management van de Publieke Sector

MSc Management van de Publieke Sector MSc Management van de Publieke Sector September 2015 augustus 2016 Management van de Publieke Sector (MPS) Voor wie bedoeld? Het profiel van het programma De organisatie van het programma Het curriculum

Nadere informatie

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017

COMMERCIËLE ECONOMIE. Open Dag - 9 december 2017 COMMERCIËLE ECONOMIE Open Dag - 9 december 2017. WAT IS COMMERCIËLE ECONOMIE? 2 WELKE STUDIE PAST BIJ MIJ? Bedrijfskundige opleidingen Extravert Commerciële Economie Binnen Buiten Financiële opleidingen

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

UITVOERINGSREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UITVOERINGSREGELING 2012-2013 BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE AARDWETENSCHAPPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Uitvoeringsregeling BSc TA 2012-2013, 21 juni 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 - Propedeutische

Nadere informatie

Reactie bachelor OER

Reactie bachelor OER Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam (020) 525 3278 fgw@studentenraad.nl studentenraad.nl/fgw Reactie bachelor OER 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Artikel 3: Inrichting opleiding... 2 3.1 Indeling

Nadere informatie

Paramaribo, 30 juni 2012

Paramaribo, 30 juni 2012 Paramaribo, 30 juni 2012 1 Visie en missie FHR The vision of FHR (2000) is to be a center of excellence in post graduate education to midterm professionals in management, governance and legal practice

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 4 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Tentamen rooster

Tentamen rooster Tentamen rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 11 januari 2016. Let op! Op basis van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Overgangsregels 2014-2015. Page 1

Overgangsregels 2014-2015. Page 1 Inhoudsopgave MSc Accounting MSc Econometrics and Mathematical Economics MSc Economomics MSc Finance MSc Fiscale economie MSc Information Management MSc International Management MSc International Business

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2013-2014 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2013-2014 I In het premasterprogramma Bestuurskunde staat het aanleren van

Nadere informatie

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE

BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE BSC ECONOMIE EN BEDRIJFSECONOMIE PROGRAMMA DAGJE PROEFSTUDEREN DAGJE PROEFSTUDEREN 12.30 12.45 uur: welkom door Prof. dr. Henri L.F. de Groot 12.45 13.45 uur: hoorcollege door Prof. dr. P.W.J Verlegh 14.00

Nadere informatie

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H

Organisatieverandering donderdag 18.30-20.00 Dr. W.J. van Noort SBS A.0.06 15-okt Hoorcollege 2022 6454657H Master Management van de Publieke Sector Rooster 2015-2016 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden (bv. Locatie) wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd

Nadere informatie

Introductie Informatica

Introductie Informatica Introductie Informatica maandag 4 september 2017 Jeannette de Graaf studieadviseur/docent Informatica LIACS: liacs.leidenuniv.nl 1 Contact Studieadviseur: e-mail: j.m.de.graaf@liacs.leidenuniv.nl telefoon:

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2015-2016 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013

Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Bestuurskunde - 2012-2013 Bestuurskunde Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Bestuurskunde - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Bestuurskunde 1 Vak: Beleid en

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Studenten handleiding OSIRIS-student

Studenten handleiding OSIRIS-student Studenten handleiding OSIRIS-student Vak/cursus inschrijving Wanneer je een vak wilt volgen, dan dien je je voor het betreffende vak in te schrijven via OSIRISstudent (toegankelijk via MyEUR). Inschrijven

Nadere informatie

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) BSCBA BEDRIJFSKUNDE BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 5 2016-2017 Belangrijk om te weten: SIN-Online: - Subscribe

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Curriculum: Het vervolg

Curriculum: Het vervolg Col2-EOR, p. 1/16 Econometrics & Operations Research Marloes Theuns, Charles Bos Vrije Universiteit Amsterdam studieadviseur.feweb@vu.nl, c.s.bos@vu.nl 8 maart 2016 Col2-EOR, p. 2/16 Plan van de sessie

Nadere informatie

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013

Planning onderwijs testfase 3 1 september 2012 1 januari 2013 Deliverable 4.11 Planning onderwijs testfase 3 Aan het einde van de tweede testfase is een planning gemaakt voor de activiteiten van de onderwijs implementatieprojecten in testfase 3. Voor het maken van

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID

BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE BESTUREN VAN VEILIGHEID BESTUURSKUNDE: BESTUREN VAN VEILIGHEID > Een unieke combinatie van algemene bestuurskundevakken en vakken die zich toeleggen op het besturen van veiligheid; algemene

Nadere informatie

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde

Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde Regels en richtlijnen van de examencommissie Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde 2017-2018 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor

Nadere informatie

Beleid en Management in de Publieke Sector

Beleid en Management in de Publieke Sector Beleid en Management in de Publieke Sector Course information C OURSE FSWBMNBMPS AC ADEMIC YEAR 2017-2018 EC 15 LANGUAGES Nederlands PROGRAMME Bestuurskunde / Minor Pre-master dagprogramma / Bestuurskunde

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie

Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie Regels en Richtlijnen examencommissie Sociologie 2016-2017 Artikel 1 Reikwijdte Het hierna volgende betreft de Regels en Richtlijnen (hierna te noemen R&R) voor de goede gang van zaken tijdens het propedeutisch,

Nadere informatie

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten

STUDIEBOEKJE. Externe Universiteiten STUDIEBOEKJE Externe Universiteiten 2016-2017 1 2 EBC 2016-2017 Lieve Eerstejaars, Voor jullie ligt het Studieboekje voor: Externe universiteiten Voor al jullie vragen kunnen jullie altijd bij ons terecht!

Nadere informatie

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460

Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image. Marketing management P. Kotler & K.L. Keller Prentice Hall, 15th ed., 2014 ISBN 9780133856460 Vak Literatuur Major Marketing Hoofdfase 1 en 2 Image Quantitative techniques Literatuur wordt tijdens de colleges verstrekt Commerciële rekenkunde Commerciële calculaties 2* G. Minnaar & N. van der Sluijs

Nadere informatie

Studiehandleiding. Differentiëren en Integreren 3. voor. Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen

Studiehandleiding. Differentiëren en Integreren 3. voor. Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen Studiehandleiding Differentiëren en Integreren 3 voor Wiskunde, Natuurkunde en Medische Natuurwetenschappen februari en maart 2013 Docent: F. Pasquotto kamer: R 5.46 f.pasquotto@vu.nl tel: 020 598 7689

Nadere informatie

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication

Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online. Erasmus School of History, Culture and Communication Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Erasmus School of History, Culture and Communication Versie augustus 2012 pg. 1 Inhoudsopgave 1. MyEUR p. 3 2. Osiris p. 6 A. Inschrijven voor cursussen

Nadere informatie

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013

Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Sociologie - 2012-2013 Sociologie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Sociologie - 2012-2013 I Inhoudsopgave Premasterprogramma Sociologie 1 Vak: Beschrijvende en inferentiële

Nadere informatie

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE

EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 1 EXAMENREGELING TWEEDE JAAR PSYCHOLOGIE 2016-2017 Terminologie NAV = Niet aan voorwaarden voldaan; AVV = Aan voorwaarden voldaan. Uitgangspunten 1. Het tweede studiejaar Psychologie kent de volgende 6

Nadere informatie

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control

Premaster Accounting and Control Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Accounting and Control Premaster Accounting and Control I The pre-master programme consists of 30 ECTS (5 courses of 6ECTS each) and runs for half a year (February till July). The pre-master programme is only to be taken by

Nadere informatie

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies.

Boekenlijst jaar 1. Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Boekenlijst jaar 1 Dit is de boekenlijst voor het eerste studiejaar van de opleidingen Accountancy, Bedrijfseconomie en Business Studies. Voor elke periode staat per thema aangegeven welke boeken je nodig

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Versie augustus 09. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online

Versie augustus 09. Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Versie augustus 09 Studentenhandleiding Osiris, Blackboard en SIN-Online Inhoudsopgave I. MyEUR p. 2 II. Osiris p. 4 A. Inschrijven voor cursussen en tentamens p. 5 B. Bekijken van studieresultaten/-voortgang

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Overgangsregeling

Overgangsregeling Inhoudsopgave BSc Bedrijfseconomie BSc Econometrie en Operationele Research BSc Economie BSc Economie & Bedrijfseconomie BSc Economie & Informatica BSc Fiscale Economie BSc International Business Administration

Nadere informatie

Studieschema bachelor Bedrijfskunde

Studieschema bachelor Bedrijfskunde Studieschema bachelor Bedrijfskunde (180 EC) 6515316 Code titel EC tentamenvorm tentamendata 2015-2016 Startcursus B02112 Ondernemen en managen 8,6 opdracht volgens afspraak Gebonden keuze (eis: 86 EC)

Nadere informatie

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie -

Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Beleid, communicatie en organisatie - Beleid, Communicatie en Organisatie Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Beleid, communicatie en organisatie - 2013-2014

Nadere informatie

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN

BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN VOORLICHTING BESTUURS- EN ORGANISATIEWETENSCHAP > Wat is Bestuurs- en organisatiewetenschap (B&O)? > Zo zit je opleiding in elkaar

Nadere informatie

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences

C. Regeling schakelprogramma 2011 voor HBO-afgestudeerden voor de aansluitende masteropleidingen Human-Technology Interaction en Innovation Sciences Bijlage 2 bij artikel 1.1.2, tweede lid, van de Onderwijs- en Examenregeling 2011 van de bacheloropleidingen Technische Bedrijfskunde en Technische Innovatiewetenschappen C. Regeling schakelprogramma 2011

Nadere informatie