BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BScBA Bedrijfskunde. UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard)"

Transcriptie

1 BScBA Bedrijfskunde UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 1 trimester

2 BKB0001 Inleiding in de Bedrijfskunde Docent: dr. H. van Driel Vakgroep Organisatie- en Personeelswetenschappen 5 ECTS Verplichte literatuur - William G. Nickels, James M. McHugh and Susan M. McHugh, Understanding business custom edition 2012 gebaseerd op 10th edition (McGraw-Hill, New York 2012), ISBN Dit boek is verkrijgbaar bij Study Store en STAR. - Van der Weerdt, Volberda & Nijholt, Business Strategy Textbook, 2012, Reader Erasmus Shop. Spreekuur Dr. H. van Driel: maandag uur kamer T8-36, tel.: Beoordeling en tentaminering Het vak wordt getentamineerd dmv het adoptieverslag (30%) in groepen van 2 en een schriftelijk multiple choice tentamen (ca. 60 vragen) (70%). Gebruik van rekenmachines en woordenboeken is niet toegestaan bij het tentamen. Bonuspunt: Deelname aan de CONNECT-toetsen kan maximaal 0,8 bonuspunt bijgeteld bij het eindcijfer opleveren. Het bonuspunt is alleen geldig in combinatie met het eerste tentamen, mits voor dit tentamen minimaal een 4,5 wordt gehaald. BODEMREGELING: Indien het deelcijfer voor het tentamen lager is dan 4,5, dan wordt geen eindcijfer bepaald (zie Onderwijs- en Examenregeling (OER)). Voor het adoptieverslag geldt geen bodemregeling, er wordt ook geen herkansing geboden. Inschrijven Adoptieverslag t/m 21 september (verplicht) Studenten schrijven zich groepsgewijs (twee studenten) in via SIN-Online/MyRegistrations voor het adoptieverslag. De inschrijving loopt van maandag 3 september t/m vrijdag 21 september Op het SIN-Online channel behorende bij dit vak wordt toegelicht hoe een groepsinschrijving via SIN-Online werkt. SIN-Online Teaminschrijving Ondernemingsplan (4p, verplicht) De Ondernemingsplan teaminschrijving (4 personen) loopt van maandag 3 september t/m zondag 11 november Het betreft hier een Qualifying Assignment welke verplicht is om toegang te krijgen tot het vak. Zie ook de BB-site van Ondernemingsplan. Recidivisten Er is geen speciaal programma voor recidivisten. Recidivisten uit het afgelopen studiejaar hoeven het adoptieverslag niet opnieuw te maken (zie ook BB). Tentamendata (verplicht inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Regulier tentamen: woensdag 28 november 2012 van tot uur - Hertentamen: woensdag 17 juli 2013 van tot uur Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

3 Collegeschema Inleiding Bedrijfskunde (onder voorbehoud) Week Thema Literatuur Docent Inleiding/algemeen di wk 36 Algemene Inleiding H. van Driel Organisatiemodellen I UB: Hfst. 10 woe wk 36 Organisatiemodellen II UB: Hfst. 10 H. van Driel di wk 37 Economie en UB: Hfst 1-8 H. van Driel Organisatie woe wk 37 Adoptieverslag Opdrachtomschrijving & H. van Driel Philips-case Introductie NS Voorbeeldadoptieverslag NS J. van de Bank, manager corporate comm. NSG* Bedrijfsprocessen di wk 38 Informatiesystemen UB: Hfst. 21 E. van Heck Operations UB: Hfst. 9, 15 F. Wynstra woe wk 38 Operations bij NS L. Kroon, senior researcher PI, NSR di wk 39 Finance & Accounting UB: Hfst. 17, 18, 19 F. Hartmann woe wk 39 HRM UB: Hfst. 10, 11 D. van Dierendonck HRM bij NS M. van de Munckhof, directeur HR Hispeed* di wk 40 round-up 1& Voorbeeldtentamen H. van Driel tentamencollege 1 / feedback verslag Marketing en Verkoop, UB: Hfst. 13 t/m 16 Y. van Everdingen woe wk 40 Marketing bij NS E. Beenen, Manager 10.00u! afd. Consumenten NSR* Management & Strategie di wk 41 Diensten/round-up 2 H. van Driel woe wk 41 Integratie en Sturing UB: Hfst. 7 & 8 H. van Driel CEO-lezing NS B. Meerstadt* di wk 42 Introductie strategie BS: Hfst. 1 & 2 J. Nijholt di wk 43 Externe analyse BS: Hfst. 3 J. Nijholt di wk 44 Interne analyse BS: Hfst. 4 J. Nijholt di wk 45 Strategie formulering BS: Hfst. 5 J. Nijholt Algemene afronding di wk 45 Tentamencollege 2 Voorbeeldtentamen H. van Driel & J. Nijholt UB = Understanding Business BS = Business Strategy * spreker NS Tijdens verschillende colleges zullen sprekers van NS optreden. In dit kader verzorgt de heer B. Meerstadt, bestuursvoorzitter van NS, op woensdag 10 oktober de CEO-lezing van het jaar. Let op: de dinsdag-colleges beginnen om uur, de woensdagcolleges beginnen om 9.00 uur (met uitzondering van woensdag 3 oktober, aanvang uur, einde uur). De dinsdagcolleges duren twee uur, de woensdagcolleges drie uur. Voor de gastsprekers van NS is daarbij op de woensdagen één heel uur van 60 minuten gereserveerd. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

4 BKB0002 Methodologie Docenten: dr. P. Wiepking Vakgroep Business-Society Management 3 ECTS Verplichte literatuur Als basistekst wordt gebruik gemaakt van het boek van Alan Bryman en Emma Bell (2011), Business Research Methods (derde editie), Oxford: Oxford University Press, ISBN Het deel Lawrence Neuman, 2007, CH8, p (college 6). Spreekuur Dr. P. Wiepking is vlak voor, tijdens en na het hoorcollege in de gelegenheid vragen te beantwoorden. Neem bij problemen eerst contact op met de studentassistent via Beoordeling en tentaminering De beoordeling bestaat uit het maken van methodologieopdrachten (3 opdrachten van ieder 10%) binnen het mentoraat van het vak Bedrijfskundige Vaardigheden BKB1011 en een gesloten boek m.c.-tentamen (70%), welke in twee delen wordt afgenomen. ERPS bonuspunt Studenten kunnen 0,4 bonuspunt verdienen door te participeren in een daadwerkelijk onderzoek (zie uitgebreide Course Manual op Blackboard). Het bonuspunt wordt alleen toegekend indien het eindcijfer hoger of gelijk is aan een 5,5. Woordenboeken zijn niet toegestaan. Het (deel)tentamen wordt opgesteld in het Nederlands, maar waar nodig worden ook de Engelse synoniemen van termen gegeven. Tentamenstof bestaat uit de voorgeschreven hoofdstukken uit het boek van Bryman en Bell en de collegestof. BODEMREGELING Indien het (her)tentamencijfer lager is dan 4,5 wordt er geen eindcijfer bepaald (zie Onderwijs- en Examenregeling (OER)). NB: De 2 deeltentamens worden als 1 tentamen beschouwd. Recidivisten Er is een apart traject voor recidivisten (studenten die vorig collegejaar het tentamen en/of de opdrachten niet hebben behaald). Voor recidivisten die de opdrachten niet hebben gehaald, wordt de gelegenheid geboden om buiten het reguliere mentoraattraject om groepen van vier studenten te vormen (via het Discussion Board op Blackboard). Voor hen wordt eenmalig een responsiecollege georganiseerd waarin na afloop de opdrachten worden besproken. Meer informatie wordt gegeven gedurende het eerste hoorcollege. De aanmelding verloopt via SIN-Online/My Registrations. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

5 Tentamendata - Deeltentamen 1: maandag 15 oktober 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Deeltentamen 2: maandag 26 november 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Hertentamen: dinsdag 9 juli 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) Collegeschema Methodologie # Date Lecture Topic Reading Introductie en de taal van de sociale. wetenschappen Onderzoeksstrategieën in B&B CH 1. Bedrijfskunde: Theorie en warden Onderzoeksproces en B&B CH 2. onderzoeksontwerp Literatuurstudie, ethiek en onderzoek B&B CH 4& Studieweek Midterm tentamen (stof colleges 1 t/m 4) Kwantitatief en kwalitatief onderzoek B&B CH 6 ( ; ) & CH 16 ( ) Onderzoeksmethoden: Experimenten Lawrence Neuman, 2007 (CH8, p ) Onderzoeksmethoden: Enquêtes B&B CH7& Onderzoeksmethoden: Case studies en grounded theory B&B CH16, 17, 18, 22; Corbin & Strauss, 1990; Flyvbjerg, 2004; Gerring, Studieweek Eindtentamen (stof colleges 5 t/m 8) Schuingedrukte literatuur wordt geplaatst op Blackboard. Het deel Lawrence Neuman, 2007, CH8, p (college 6), is verplichte literatuur. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

6 BKB2010 Gedrag in Organisaties Docent: Dr. A. Nederveen Pieterse Vakgroep Organisatie- en Personeelswetenschappen 6 ECTS Verplichte literatuur Robbins, S.P., Judge, T.A., & Campbell (2010). Organizational behavior. 1st Edition, New Jersey: Pearson/Prentice Hall. Artikelen behorend bij groepsopdracht (zie Blackboard). Diverse artikelen op Blackboard. Spreekuur Dr. A. Nederveen Pieterse (coördinator) = op afspraak via naar: Vermeld duidelijk wie je bent en waarover je een afspraak wilt. Beoordeling en tentaminering 1. Schriftelijk m.c.-tentamen, ca. 50 vragen, gesloten boek (60%) 2. Groepsopdracht (20%) 3. Videocase, gesloten boek (20%) 4. Participatie groepssessie BODEMREGELING: Voor de videocase en groepsopdracht geldt geen bodemregeling. Voor het schriftelijke tentamen (regulier en hertentamen) wel. HERKANSING: De groepssessie / -opdracht en de videocase zijn niet te herkansen, het tentamen wél. Groepssessie - Verplicht Deelname aan de groepssessie van maandagochtend 17 september (locatie MB-hal) is verplicht. Deadline inleveren groepsopdracht De deadline voor het inleveren van de groepsopdracht is maandag 29 oktober uur via Blackboard Safe Assignment. Videocase Deelname aan de (oefen)videocase is sterk aan te raden. Deelname is alleen mogelijk indien men zich inschrijft via SIN-Online/My Registrations. Zowel de inschrijving voor de oefen-videocase als de inschrijving voor de finale videocase loopt van 1 oktober t/m 2 november Recidivisten Recidivisten worden getentamineerd op basis van het vak zoals gegeven in dit studiejaar ( ). Het tentamen voor recidivisten is dus gebaseerd op de stof en de condities van het huidige studiejaar ( ). Let op: De verplichte literatuur is gewijzigd. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

7 Tentamendata - Finale videocase: vrijdag 16 november 2012 (inschrijven via SIN-Online/My Registrations van 1 oktober t/m 2 november 2012) - Regulier tentamen: donderdag 22 november 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Hertentamen: donderdag 18 juli 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) Collegeschema Gedrag in Organisaties (onder voorbehoud) Week HC Thema Literatuur Docent 36 Kick-off Nederveen Pieterse 37 Introductie organisatie-gedrag & Hoofdstuk 1 en 2 Nederveen Pieterse Grondslagen van individueel gedrag 38 Groepssessie & Besluitvorming Hoofdstuk 5 en 9 Schouten 39 Attitudes, Persoonlijkheid & Hoofdstuk 3 en 4 Nederveen Pieterse Waarden 40 Motivatie Hoofdstuk 6 en 7 Nederveen Pieterse 41 Emoties Hoofdstuk 8 Nederveen Pieterse 42 Groepsgedrag en werkteams Hoofdstuk 9 en 10 Nederveen Pieterse 43 Zie BB Zie BB Barnes 44 Communicatie in organisaties Hoofdstuk 11 Nederveen Pieterse 45 Macht, conflict en onderhandelen Hoofdstuk 14 en 15 Schouten 46 Leiderschap Hoofdstuk 12 en 13 Nederveen Pieterse Week Onderdeel Literatuur Docent 38 Groepssessie Hoofdstuk 5 en 9 Van Ginkel, Nederveen Pieterse, Schouten, Khattab, & collega docenten 43 Groepsopdracht Hoofdstuk 1 t/m 10 Artikelen (BB) Nederveen Pieterse, Schouten, Khattab, & collega docenten 44 Oefen-videocase Zie BB Nederveen Pieterse, Schouten, Khattab, & collega docenten 45 Finale videocase Hoofdstukken worden bekend gemaakt tijdens oefen-videocase Nederveen Pieterse, Schouten, Khattab, & collega docenten Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

8 BKB0004 Wiskunde Docent: Prof.dr. L.G. Kroon en L.P. Veelenturf, MSc. Vakgroep Beslissings- en informatiewetenschappen 4 ECTS Verplichte literatuur Teresa Bradley, Essential Mathematics for Economics and Business, 3rd edition, Wiley ISBN: Spreekuur Op het spreekuur van de docenten kunnen studenten zich met gerichte vragen over de cursus tot de docent wenden. Studenten dienen hun vragen vóór het spreekuur via ingediend te hebben. Het tijdstip van het spreekuur wordt nog aangekondigd. Maple TA - Bonustoetsen Wiskunde - Bonusvraag Er wordt gebruik gemaakt van de interactieve leeromgeving Maple TA via het internet. Er worden wekelijks oefenopgaven aangeboden waarmee de student zich verder kan bekwamen in de stof en vertrouwd kan raken met Maple TA. De tussentijdse online bonustoetsen Wiskunde vinden plaats op vrijdagochtend en zijn beschikbaar van tot uur. Deelname aan de bonustoetsen is niet verplicht, maar sterk aan te raden. Zie voor meer informatie de uitgebreide Course Manual op Blackboard. Met het maken van de online bonustoetsen kan de student recht krijgen op het maken van een Bonusvraag tijdens het tweede deeltentamen en/of tijdens de herkansing, wanneer 7 van de 10 Bonustoetsen met een voldoende (cijfer 6) zijn afgerond. Beoordeling en tentaminering De toetsing van het vak vindt plaats door middel van twee schriftelijke gesloten boek deeltentamens en/of een hertentamen. Ieder deeltentamen beslaat de stof die in de voorgaande 5 weken behandeld is. De deeltentamens en de herkansing bestaan uit multiple-choice vragen en open vragen. Bij de multiple-choice vragen worden voor iedere vraag vier antwoorden gegeven, waarvan slechts één antwoord correct is. Bij de deeltentamens en de herkansing mag men GEEN gebruik maken van een symbolische en/of grafische rekenmachine. Het gebruik van een gewone rekenmachine is wel toegestaan. Daarnaast mag gebruik gemaakt worden van een handgeschreven formuleblad. Recidivisten Voor recidivisten gelden geen speciale regels. Zij volgen het vak zoals het dit jaar wordt aangeboden. Let op: De verplichte literatuur is gewijzigd. Recidivisten die de responsiecolleges willen volgen, sluiten aan bij een responsiegroep naar keuze. Eventueel behaalde bonuspunten van vorig jaar zijn komen te vervallen. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

9 Tentamendata - Deeltentamen 1: vrijdag 12 oktober 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Deeltentamen 2: maandag 19 november 2012 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Hertentamen: maandag 15 juli 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) Collegeschema Wiskunde (onder voorbehoud) Datum Hoorcolleges -Onderwerp Boek 1 Sep. 4 Lineaire functies en stelsels vergelijkingen Hfdst 2 en 3 2 Sep. 10 Niet-lineaire functies Hfdst 4 3 Sep. 17 Financiële Wiskunde Hfdst 5 4 Sep. 24 Differentiaal rekening Deel 1 Hfdst 6, Sec Okt. 1 Differentiaal rekening Deel 2 en Integraal rekening Hfdst 6, Sec Hfdst 8, Sec Okt. 8 Differentiaal vergelijkingen en functies van meerdere variabelen Deel 1 Hfdst 8, Sec Hfdst 7, Sec Okt. 15 Functies van meerdere variabelen Deel 2 Hfdst 7, Sec Okt. 22 Lineaire algebra Deel 1 Hfdst 9, Sec Okt. 29 Lineaire algebra Deel 2 Hfdst 9, Sec Nov. 5 Differentie vergelijkingen Hfdst Nov. 12 Tentamen van 20 november 2008 Datum Responsiecolleges - Progress exercises Test exercises 1 Sep. 5/6 2.5: 2, 4, 5; 2.7: 2, 3, 5; 3.1: 5; 3.2: 5,6; 2: 5, 6 3.3: 7,10; 3.6: 3,4 2 Sep. 12/13 4.1: 1, 11; 4.2: 3, 5; 4.3: 6, 7; 4.4:1; 4.5: 7, 12, 13, 17; 4.6: 4: 3 13, 14, 22, 24; 4.8: 1, 2; 4.10: 1, 8, 11; 4.11: 9, 11 (solution of 9), 16, 23; 4.12: 5; 4.13: 7, 9 3 Sep. 19/20 5.1: 2, 4, 9; 5.2: 4; 5.4: 2, 4, 12, 13; 5: 1, 4 5.5: 1, 3; 5.6: 3; 5.8: 2 4 Sep. 26/27 6.1: 2, 3, 5, 9; 6.3: 1, 3, 5; 6.4: 1, 4, 5; 6.7: 5; 6.8: 7, 10; 6.9: 6: 6 3; 6.10: 5; 6.11: 2 5 Okt. 3/4 6.12: 9; 6.13:10, 18; 6.14: 1, 7; 6.15: 1, 3; 6.16: 4; 6.17: 3; 6: 8 8.1: 1, 3, 18; 8.2: 5, 7, 15, 24; 8.3: 2, 13, 18, 22; 8.4: 5, 10, 13, 15, 20 6 Okt. 10/11 8.5: 3, 9; 8.6: 4, 7, 10; 8.7: 5; 8.8: 2, 6; 7.1: 2, 4, 9; 7.2: 2, 4, 9; 7.3: 8; 7.4: 4 8: 3,4 7: 8 7 Okt. 17/18 7.5: 2, 3; 7.6:1; 7.7: 6; 7.8: 8; 7.9: 4,8 7: 9 8 Okt. 24/25 9.2: 1, 2, 3,4; 9.3: 2d), 8 9: 3 9 Okt. 31 / 9.4: 1 a)-e), 2, 8, 11; 9.5: 1, 2d); 9.6: 2, 10, 11 9: 4 Nov Nov. 7/8 10.1: 3, 4, 5, 8; 10.2: 2, 3, 4, 5, 6 10: 3, 6 11 Nov. 14/15 Tentamen van 20 Juli 2009; Beantwoording van vragen met betrekking tot het tentamen Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

10 (ROOSTER IN EXCEL) (zie Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

11 (ROOSTER IN EXCEL) Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

12 BKB1011 Bedrijfskundige Vaardigheden I en II 5 ECTS Docent: Dr. N. Hoogervorst (Vaardighedentraject) Vakgroep Business-Society Management Verplichte literatuur Bedrijfskundige Vaardigheden - Eemeren, F. van, Grootendorst, R., en Snoeck Henkemans, F. (2011), Argumentatie, inleiding het analyseren, beoordelen en houden van betogen, Groningen: Noordhoff Uitgevers (4e druk). - Tulder, R. van (2012) Skill Sheets. An integrated Approach to Research, Study and Management, Amsterdam: Pearson Benelux (2 nd edition) - Opdrachten en aanvullende literatuur gepubliceerd op Blackboard - Verplichte literatuur voor ICT-vaardigheden wordt beschikbaar gesteld via Blackboard. Spreekuur Bedrijfskundige Vaardigheden Studenten hebben hun mentor als eerste aanspreekpunt. Bij meningsverschillen kan een student zich via wenden tot de docent van Bedrijfskundige Vaardigheden: de heer Hoogervorst De heer Hoogervorst heeft spreekuur op woensdag van uur (kamer T7-09). Spreekuur ICT-Vaardigheden Voor vragen over het ICT-traject kan een student zich wenden tot de coördinator van het ICT-traject, de heer Giesbers. Afspraken kunnen via worden gemaakt: Beoordeling en tentaminering 1. Opdrachten en participatie (60%) 2. Schriftelijk, open boek (alleen het boek Argumentatie) tentamen (40%) welke afgenomen wordt aan het einde van trimester De ICT-toets, welke wordt afgenomen in trimester 1, is verplicht; zonder een voldoende resultaat worden geen studiepunten toegekend voor dit vak. LET OP: Er is slechts 1 herkansingsmogelijkheid voor de ICT-toets (valt in 2e tentamenweek van trimester 1). BODEMREGELING: Voor onderdeel 1 opdrachten en participatie en onderdeel 2 tentamen geldt de bodemregeling (gelijk of hoger dan een 4,5)! Opdrachten Methodologie De opdrachten behorende bij het vak Methodologie worden uiteengezet in de mentoraatbijeenkomsten van Bedrijfskundige Vaardigheden en nagekeken door de betreffende mentor. De cijfers voor deze methodologieopdrachten maken echter geen deel uit van het cijfer voor Bedrijfskundige Vaardigheden, maar maken deel uit van het eindcijfer voor Methodologie. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

13 Recidivisten 1. Inschrijven voor het tentamen gaat op de reguliere manier; via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen. 2. Recidivisten voor de ICT-toets dienen zich net als de eerstejaars in te schrijven via SIN-online/My Registrations. Bedrijfskunde Eerstejaars Debat Op woensdag 27 februari (eind trimester 2) vindt het Bedrijfskunde Eerstejaars Debat plaats. Dit debat is de afsluiting van een trimester dat in het teken staat van argumentatie, discussie en debat. Er geldt verplichte aanwezigheid voor dit debat. Tentamendata - ICT-toets: vrijdag 19 oktober 2012 (inschrijven via SIN-online/My Registrations van 3 september t/m 12 oktober 2012) - ICT-hertoets: vrijdag 30 november 2012 (inschrijven via SIN-online/My Registrations van 26 oktober t/m 23 november 2012) - Regulier BKV tentamen: dinsdag 19 maart 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het tentamen) - Hertentamen BKV: dinsdag 23 juli 2013 van tot uur (inschrijven via OSIRIS-student van 35 tot 7 dagen voor het hertentamen) Collegeschema Bedrijfskundige Vaardigheden (onder voorbehoud) Let op: voor de mentoraatbijeenkomsten geldt verplichte aanwezigheid. College Onderwerp HC 1 Introductie Bedrijfskundige Vaardigheden (kick-off) Introductie ICT-Vaardigheden WC 1 Kennismaken, Introductie RSM Erasmus University/EUR Management van Verwachtingen Zelfmanagement Geheugen/Studeermethoden Timemanagement WC 2 Teammanagement Persoonlijk ontwikkelingsplan WC 3 Presentaties Feedback geven en ontvangen Luistervaardigheden WC 4 Presentaties Feedback geven en ontvangen (Reflective Circle) Methodologie-opdracht bespreken WC = werkcollege (hier: mentoraatbijeenkomst) Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

14 Rooster Mentoraat (onderdeel Bedrijfskundige Vaardigheden) Mentoraatgroep 140 t/m 169 (dinsdag) Groep uur Groep uur Dinsdag Week Zaal , 39, 41, 43, 44, 45 T G , 39, 41, 43, 44, 45 T G , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41, 42, 43, 45 T G , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T3-34 Indeling van Mentoraat- naar Responsiegroep Mentoraatgroep = = Responsiegroep 140 t/m t/m t/m t/m Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

15 Mentoraatgroep 240 t/m 269 (woensdag) Groep uur Groep uur Woensdag Week Zaal , 39, 41 t/m 45 H , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 T , 39, 41 t/m 45 C , 39, 41, 43, 44, 45 T G , 41, 42 C C1-2 43, 44, 45 C1-1 Indeling van Mentoraat- naar Responsiegroep Mentoraatgroep = = Responsiegroep 240 t/m t/m , 249, 260, t/m t/m Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

16 Rooster ICT-Vaardigheden (onderdeel Bedrijfskundige Vaardigheden) Het ICT-Vaardigheden traject vindt plaats in de computerzalen op de derde verdieping van het T-gebouw. NB: Neem je Erna inlogcode (gebruikersnaam + wachtwoord) mee, hiermee kun je op de diverse systemen inloggen (vb: Week 36 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Ma 3 sep 12 3a 3b 4a 4b 5a 5b uur uur Week 36 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Di 4 sep 12 3a 3b 4a 4b 5a 5b uur uur uur uur Week 38 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Di 18 sep 12 3b 4a 4b 5a 5b uur uu uur uur Week 38 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Woe 19 sep 12 3b 4a 4b 5a 5b uur uu uur uur Week 40 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Di 2 okt 12 3b 4a 4b 5a 5b uur uu uur uur Week 40 PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal PC-zaal Woe 3 okt 12 3b 4a 4b 5a 5b uur uu uur uur Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

17 Rooster Responsiecolleges BKB0004 Wiskunde NB: Deelname aan de responsiecolleges Wiskunde is sterk aan te raden. Neem plaats in jouw eigen groep en neem altijd jouw collegekaart mee naar het college; er kan gecontroleerd worden! Groep Tijd Woensdag week Zaal 1 14:00-15:45 uur 36, 37, 39 t/m 46 T T :00-15:45 uur 36 t/m 46 CB :00-17:45 uur 36 t/m 46 T3-02 Groep Tijd Donderdag week Zaal 7 09:00-10:45 uur 36 t/m 46 T :00-10:45 uur 36 t/m 46 T :00-12:45 uur 36 t/m 46 T :00-12:45 uur 36 t/m 46 T :00-15:45 uur 36 t/m 46 T :00-15:45 uur 36 t/m 46 T3-21 Indeling van Mentoraat- naar Responsiegroep Mentoraatgroep = Responsiegroep 140 t/m t/m t/m t/m t/m t/m , 249, 260, t/m t/m Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

18 BELANGRIJK Toelichting op Trimester 1 Het 1e trimester is een inleiding op de wetenschappelijke opleiding Bedrijfskunde. Naast de kennismaking met het bedrijf en de bedrijfsprocessen binnen het vak Inleiding in de Bedrijfskunde alsook het menselijk gedrag en communicatie in organisaties binnen het vak Gedrag in Organisaties, worden de vakken Wiskunde en Methodologie aangeboden. Twee vakken die elementair zijn voor de wetenschappelijke vorming. Het vak Bedrijfskundige Vaardigheden biedt studenten de mogelijkheid vaardigheden te trainen die noodzakelijk zijn voor de studie. Subscriben op channels via SIN-online = enrollen Blackboard SIN-online is het intranet voor studenten. Subscribe je op de channels van de vakken die je volgt èn op de Bachelor 1 channel om er zeker van te zijn dat je geen belangrijke informatie mist. Een subscription in SIN-online zorgt ervoor dat je een dag later ook bij de bijbehorende Blackboardsites kunt komen. Onderwijs- en Examen Reglement (OER) Elke student wordt geacht het Onderwijs- en Examenreglement (OER) te kennen, zoals opgesteld door de Examencommissie. De OER kun je vinden op Gedragscode / Code of Conduct De geldende gedragsregels binnen RSM hebben o.a. betrekking op het gedrag tijdens colleges en tentamens, het gedrag onderling en het gedrag tijdens het doen van onderzoek, alsook plichten van de student en de docent. Door naleving van deze regels voorkomen we ongewenst gedrag en zorgen we gezamenlijk voor een omgeving waarin het prettig en goed studeren is. Het document waarin je alle regels kunt nalezen, is te vinden op Spambeleid Tegenwoordig verloopt zeer veel communicatie via . Om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot spam is hiervoor beleid opgesteld, zie Aanmelden (her)tentamens via OSIRIS-student Aanmelden voor tentamens, en HERtentamens geschiedt via OSIRIS-student van 35 tot 7 werkdagen voordat het tentamen plaatsvindt. Na die periode kun je je nog tot uiterlijk 2 werkdagen voor het tentamen tegen betaling van 13,50 per tentamen laten inschrijven bij het Erasmus Studenten Service Centrum, E-gebouw. Let op: In de juli herkansingsperiode mag aan maximaal 4 hertentamens worden deelgenomen. Vaststelling (deel)cijfers (zie ook OER, R&R artikel 5.2) Voorlopige cijfers worden bekend gemaakt via SIN-online/My Grades. Officiële eindcijfers worden na gelegenheid tot inzage vastgesteld in OSIRIS-student. Let op de BODEMREGELING (lid 4): indien DEELCIJFERS lager dan een 4,5 bedragen, wordt er GEEN EINDCIJFER vastgesteld, tenzij anders vermeld in de (uitgebreide) Course Manual te vinden per vak op Blackboard. Let op: Het laatst behaalde resultaat telt! (OER, R&R, artikel 3.1) Vakevaluatie Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken, vinden elk trimester evaluaties plaats. Studenten krijgen een link naar een vragenlijst toegestuurd per . RSM Erasmus University hecht veel waarde aan het oordeel van studenten over het onderwijs. De uitkomsten worden door de opleidingsdirectie besproken met de docenten en tevens gedeeltelijk teruggekoppeld naar de studenten. Kortom; laat je mening horen! Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

19 Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

20 Bachelorcurriculum Bedrijfskunde BACHELOR 1 Trimester 1 Trimester 2 Trimester 3 Inleiding in de bedrijfskunde (5) Statistiek (4) Marktcontext (5) Bedrijfskundige Vaardigheden (5) Methodologie (3) Primaire Processen (6) Macro-economische & Institutionele Context (5) Wiskunde (4) Beslissingsondersteuning (5) Financiële Processen (6) Gedrag in Organisaties (6) Strategisch Ondernemingsplan (6) BACHELOR 2 Trimester 4 Trimester 5 Trimester 6 Organisatietheorie en dynamiek (6) Management Accounting (6) Marketing Management (5) Operations Research en Modelbouw (6) Wetenschapsleer (3) Leadership, Sustainability & Governance (5) Statistische Methoden & Technieken (6) Marktonderzoek (3) Strategisch Management (6) Oriëntatie op ondernemerschap (5) Mgt van Technologie (4) Corporate Finance (5) BACHELOR 3 Trimester 7 Trimester 8 Trimester 9 Minor (15) of Stage (15) of Interim Project (5) Human Resource Management (5) Innovatie Management (4) Informatie Management (5) Financial Accounting (5) Ondernemingsrecht (4) International Exchange (20) Leeronderzoek / Bachelor Thesis (12) Supply Chain Management (5) NB: Dit schema is onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De aangegeven punten zijn ECTS punten (European Credit Transfer System). 1 ECTS is gelijk aan 28 studie-uren. Uittreksel Course Manual - Bachelor 1 - Trimester / 20

UITTREKSEL COURSE MANUAL

UITTREKSEL COURSE MANUAL Curriculum Bachelor fase 2009-2010 Opleiding Bedrijfskunde (Business Administration) UITTREKSEL COURSE MANUAL (uitgebreide versie per vak te downloaden via Blackboard) Bachelor 2 trimester 4 2009-2010

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2014-2015 Colofon Editie Redactie Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University september 2014 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger T.

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE

STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE STUDIEGIDS BACHELOROPLEIDING BEDRIJFSKUNDE COLLEGEJAAR 2012-2013 Colofon Editie Redactie Drukwerk Bedrijfskunde, Rotterdam School of Management, Erasmus University augustus 2012 M.O. Bakker C.A. Rijnsburger

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013

Rotterdam School of Management Erasmus University. Bachelor of Science Bedrijfskunde. Examenreglementen 2012 2013 Rotterdam School of Management Erasmus University Bachelor of Science Bedrijfskunde Examenreglementen 2012 2013 eindredactie mw.mr. C.M. Dirks van den Broek Secretaris Examencommissie Rotterdam School

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Studiegids 2007-2008 FEB

Studiegids 2007-2008 FEB Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adresgegevens Bezoekadressen: WSN-gebouw Landleven 5 Zernikecomplex Paddepoel DRS-gebouw Dierenriemstraat 100 Postadres: Postbus 800 9700

Nadere informatie

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding

18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde. 18.1 De premasteropleiding 18 Premasters Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 18.1 De premasteropleiding De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor studenten die in bezit zijn van een passende HBO-vooropleiding.

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Bedrijfskunde / Business Administration. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Bedrijfskunde / Business Administration Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016

Studiegids. Economie en bedrijfseconomie. Faculteit der Managementwetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Studiegids Economie en bedrijfseconomie Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen 2015-2016 Disclaimer De informatie in de studiegids is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Aan

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2013-2014. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2013-2014 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld

Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Zwartboek 124 meldingen van extra kosten naast collegegeld Maart 2014 Geachte lezer, Het ISO heeft in het begin van 2014 een meldpunt 1 geopend waar studenten een melding konden doen wanneer zij van mening

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) 3TU MASTEROPLEIDING CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENGINEERING (CME) 2012-2013 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER

Publicatiedatum: 19-12-2011. Onderwijs- en examenregeling 2011-2012. Bachelor Sociologie 2011-2012 OER Publicatiedatum: 19-12-2011 Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 Bachelor Sociologie 2011-2012 OER De Onderwijs- en examenregeling (OER) is het document dat de hoofdlijnen van het onderwijsprogramma

Nadere informatie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie

Opleidingsgids bachelor college major Bouwkunde eerste studiejaar 2012 2013 aangepaste versie Opleidingsgids bachelor opleiding Opleidingsgids bachelorcollege Major Bouwkunde 1 e studiejaar 2012-2013 Voor een uitgebreide beschrijving van de vakken die genoemd zijn in deze brochure wordt verwezen

Nadere informatie

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2014-2015. Bachelor- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2014-2015 Bachelor- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen

Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1. College Sociale Wetenschappen Oer bachelor Sociale Geografie en Planologie 2014-2015 1 College Sociale Wetenschappen Inhoudsopgave (klikbaar) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel A.1.1 Toepasselijkheid van de regeling... 3

Nadere informatie

Franse Taal en Cultuur

Franse Taal en Cultuur Faculteit der Letteren Onderwijs- en ExamenRegeling 2008-2009 Educatieve Master-opleiding Franse Taal en Cultuur Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007

STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 STUDIEGIDS Technische Informatica 2006 2007 1/77 2/77 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 8 1.1 Algemene informatie HU... 8 1.1.1 Onderwijsprofiel HU... 8 1.1.2 1.1.3 Bachelor- en Masterstelsel... 9 Hogeschool-

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie