VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011"

Transcriptie

1 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) Fax (030) UITNODIGING UPDATEDAG VLUCHTELINGEN 21 MAART 2011 Het nieuwe kabinet zit al weer enige maanden, en in het asiel- en migratiebeleid tekent zich, zoals eigenlijk te verwachten viel, van alles af. Tegen de strafbaarstelling van illegaliteit zijn de handen ineen geslagen. Maar natuurlijk speelt er zich meer af op het brede beleidsterrein van migratie en asiel. Diverse commissievergaderingen hebben de revue gepasseerd. Amnesty International bood een petitie aan over de vreemdelingenbewaring, en er was een hoorzitting naar aanleiding van de zorgen over de situatie van kinderen, onder andere geuit door Unicef en Defence for Children. Wordt vervolgd, was eigenlijk steeds de term waarmee je de bijeenkomsten van de vaste Kamercommissie kon afsluiten. Daarom is het een goede tijd om bijeen te komen en om gezamenlijk bij te praten over de ontwikkelingen. Om vervolgens ook gezamenlijk te bepalen of en hoe we de komende tijd in strategische zin kunnen optrekken. U wordt hiertoe uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 21 maart 2011 van tot uur, in Meeting Plaza te Hoog Catharijne, Godebaldkwartier 20 te Utrecht, tel. (030) Het programma vindt u onderaan deze uitnodiging. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar wij vragen u wel dringend om u van tevoren op te geven, dit mede in verband met koffie, broodjes et cetera. U kunt zich opgeven bij Mw. Marijke Gaastra tel. (030) of bij voorkeur vóór 14 maart Wij hopen op een goede bijeenkomst, en weten dat uw komst daar mede toe kan leiden, dus van harte uitgenodigd. Meer informatie en programma: Strafbaarstelling illegaliteit /handtekeningen Op dit moment zijn er een handtekeningen verzameld tegen de strafbaarstelling van de illegaliteit. Intussen zijn een groot aantal organisaties een document aan het vervaardigen, waar de organisaties en kerken allemaal zullen aangeven tegen de strafbaarstelling te zijn. In de loop van de komende maand zullen wij naar buiten komen met dit document en hierbij zullen dan alle handtekeningen worden gevoegd. Het document zal op het moment van naar buiten treden aan u worden toegestuurd, als extra bericht van het Vlugschrift, en ook zal het op de website van Kerk in Actie verschijnen. Zoals het er nu uit ziet zal ook zeer binnenkort dit onderwerp op de kameragenda aan de orde komen. Zodra het echt duidelijk is zullen we dit op onze web site zetten. De sluitingstermijn van het inzenden van handtekeningen is dus zeer binnenkort. Wake 6 maart 2011 Elke eerste zondag van de maand wordt gewaakt bij Detentie Centrum Kamp van Zeist, ook op zondag 6 maart. Het thema is: Verscheurd. Tijd: uur. Plaats: Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg. Per auto: afslag Soesterberg, richting Militair Luchtvaartmuseum. Openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 minuten lopen via Kampweg. Raden van kerken Zeist en Soest/Soesterberg, werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk. Informatie: (030) Wake bij het detentiecentrum Rotterdam, 6 maart, uur

2 Op elke 1e zondag van de maand is er van uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Rotterdam aan de Portelabaan 7 (RET-bus 33). Informatie via Connie vd Broek: of Wakes bij Detentiecentrum Schiphol-Oost voor Pasen, 9 maart 24 april 14.00u In de lijdenstijd voor Pasen staan wij stil bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt. Wij geven een teken van solidariteit aan de grensgevangenen. Tevens maken wij duidelijk dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben. Dit doen we door middel van wakes bij het Cellencomplex Schiphol-Oost. Deze wakes worden telkens vanuit de traditie en het gedachtegoed van een andere geloofsgemeenschap gehouden: 9 maart: Aswoensdag Religieuzen voor Vluchtelingen & Catholic Worker 13 maart: Basisbeweging Nederland 20 maart: Time to Turn 27 maart: Oud-Katholieken 3 april: Oecumenische wake: Kerken uit Hoofddorp 10 april: Luthers-Doperse wake 17 april: Palmpasen Oecumenische wake: Kerken uit Amsterdam Oost 22 april: Goede vrijdag Franciscaanse Vredeswacht 24 april: Pasen: Oecumenisch Vuur Locatie: cellencomplex Schiphol-Oost (Ten Pol 64, 1438 AJ Oude Meer). Omdat dit Cellencomplex per openbaar vervoer moeilijk bereikbaar is, rijden we met auto's naar het cellencomplex. Vertrek om uur vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12). Informatie: of bel en Notitie Commissie Meijers over Kabinetsvoornemens Op verzoek van de Tweede-Kamercommissie Immigratie en Asiel heeft de Commissie Meijers toegezegd een tweede notitie te schrijven ter aanvulling van onze notitie van 8 november 2010 (CM1016) over de grenzen die het internationale recht en vooral het EUrecht stellen aan voornemens van het kabinet op het terrein van immigratie en asiel, zoals verwoord in het regeerakkoord. Ook hebben wij toegezegd aan te geven op welke punten het EU-recht weinig of geen beperkingen stelt. ( ) Bij lezing van deze notitie is het goed te bedenken dat de Europese en internationale rechtsregels geen doel op zich vormen. Veel van die regels zijn uitdrukking van breed gedeelde waarden over omgang met mensen, niet alleen met mensen in kwetsbare posities, zoals migranten en leden van minderheidsgroepen, maar ook mensen die gebruik maken van hun recht elders in de Europese Unie naar betere levensomstandigheden of andere kennis en ervaringen te zoeken. Deze regels zijn een essentieel onderdeel van het geheel van regels binnen de Unie, die onvermijdelijk voor verschillende lidstaten op verschillende momenten, wisselende effecten hebben. Apert misbruik van die regels mag en moet worden bestreden. De voordelen van het vrij verkeer kunnen echter niet worden genoten zonder soms ook bepaalde door Nederland misschien als kosten of nadelen van het vrij verkeer gevoelde maatregelen, die mede de uitkomst van de betreffende overeenkomsten zijn, te aanvaarden. Lees de brief op: Commissie Meijers Tweede Brief Regeerakkoord Leo Lucassen & Lucassen, J.: Winnaars en verliezers, Een nuchtere balans van 500 jaar immigratie In dit boek gaan Leo en Jan Lucassen systematisch na hoe de immigratie in verschillende periodes moet worden verklaard en wat de effecten ervan zijn op de korte en de lange termijn. Zij doen dit aan de hand van de begrippen winst en verlies, zowel berekend voor de migranten zelf als voor de ontvangende samenleving. Op die manier ontstaat een evenwichtiger oordeel over de betekenis van immigratie voor de Nederlandse samenleving in heden en verleden.

3 Fototentoonstelling uitgenodigde vluchtelingen, 12 februari - 13 maart, GEMAK den Haag Ieder jaar worden mensen uit verschillende landen waar de vluchtelingennood hoog is geselecteerd en uitgenodigd om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Fotografen Kakebeeke en Blankevoort volgden een jaar lang hun ervaringen in Nederland. Informatie: Tentoonstelling Bootvluchtelingen, 22 januari 4 september 2011, Rotterdam Het Maritiem Museum Rotterdam toont met foto's van Piet den Blanken de gevaarlijke overtocht die Afrikaanse bootvluchtelingen in vervallen vissersbootjes maken van Marokko naar de Canarische Eilanden. Ze zijn ten einde raad, hebben een uitzichtloze toekomst in eigen land en hopen op een beter bestaan in het veelbelovende Europa. De kustwacht redt regelmatig gelukszoekers in doodsangst uit volgelopen bootjes. Ook laat de tentoonstelling met foto's uit eigen collectie zien dat veel Vietnamesen, uit angst voor onderdrukking, na de oorlog hun communistische vaderland achter zich laten. In kleine scheepjes dreven ze langs de drukke vaarroute tussen Hongkong en Singapore in de hoop te worden opgepikt door Europese vrachtschepen, van bijvoorbeeld de Nedlloyd rederij, met uitzicht op een ticket naar Nederland. Demonstratie voor Irakese vluchtelingen Irakese vluchtelingen in Nederland worden geconfronteerd met dreiging van gevangenisstraffen en gedwongen uitzettingen. Dit is een goede reden voor de Irakezen om een demonstratie te organiseren voor de betreffende vluchtelingen. Hiermee vragen ze de Nederlandse overheid de rechten van deze mensen niet te schenden. Dit zijn dezelfde rechten die opgenomen zijn in internationale verdragen zoals de UVRM en de EVRM. Tot de internationale organisaties die zojuist werden genoemd, behoort de UNHCR die gebonden is aan de Verenigde Naties en Amnesty International. Deze organisaties en het Europees hof voor de Rechten van de Mens hebben Nederland herhaaldelijk aangegeven de aanbevelingen in acht te nemen en hebben daarnaast gewaarschuwd voor de gevolgen, als daar geen gehoor aan wordt gegeven. Tevens hebben deze organisaties hun diepe bezorgdheid uitgesproken over het feit dat er geen gehoor wordt gegeven door Nederland aan deze waarschuwingen. Ondanks de internationale druk weigert de Nederlandse overheid asiel te verlenen. Sterker nog, de Nederlandse overheid maakt zich schuldig aan de gevangenneming van de overgrote meerderheid van de vluchtelingen en de gevangenneming van enkel de vaders, waardoor ze gescheiden worden van hun vrouwen en kinderen. Daarnaast wordt er mentale druk uitgeoefend door de vluchtelingen te dwingen om te tekenen voor een vrijwillige terugkeer. Wij nodigen u hierbij uit om de vluchtelingen te ondersteunen in de demonstratie dat zal worden gehouden aan de voorzijde van het Nederlandse parlement in Den Haag op donderdag 24 februari 2011 van tot uur. Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) De afgelopen jaren belegde VTU in het kader van Internationale Vrouwendag informatiebijeenkomsten in de Balie. Nu vinden we het weer tijd om de straat op te gaan om het Nederlandse asielbeleid aan de kaak te stellen en het idee te bestrijden dat vluchtelingen leugenaars, profiteurs en criminelen zijn. Ook sluiten we aan bij de protesten tegen het strafbaar maken van illegalen. De actie vindt plaats op vrijdag 11 maart aanstaande van tot uur, op de Dam, in Amsterdam. Informatie: Mieke Maassen: ; Ellen Santen: Nacht van de vervanging: 17 maart De Nacht van de Vervanging is een actie waarbij bekende en onbekende Utrechters zich uitspreken tegen de wetsvoorstellen die illegaal verblijf strafbaar stellen en het onmogelijk maken voor mensen zonder legaal verblijf ooit nog een reguliere vergunning aan te vragen.

4 Tegen deze wetsvoorstellen willen we op donderdag 17 maart in Utrecht een symbolische actie voeren. Op het Domplein in Utrecht zal een symbolische cel geplaatst worden, waar bekende Utrechters tussen 12:00 en 00:00 uur een half uur tot een uur de plaats in mogen nemen van een asielzoeker of migrant zonder verblijfsvergunning. Hiermee wordt solidariteit betoond aan onschuldige mensen die straks zonder pardon zullen worden gecriminaliseerd. Tijdens de actie wordt een programma georganiseerd met een aantal sprekers, debat, muziek, een diner, een borrel enzovoorts. Bij dit programma zullen ook statusloze asielzoekers en migranten aanwezig zijn waarmee u en andere betrokkenen bij de actie in gesprek kunt gaan over hun leven in de illegaliteit nu en de angst voor de gevolgen van de wetsvoorstellen. De Nacht van de Vervanging is een landelijke actie tegen de plannen van deze strafbaarstelling van illegaliteit. In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Eindhoven worden met medewerking van diverse bekende Nederlanders protestacties georganiseerd. Binnenkort zal meer informatie over de actie en het programma worden verstuurd. Nieuw jaarrapport van Human Rights Watch Op 24 januari 2011 is het nieuwe World Report 2011 van Human Rights Watch verschenen. Dit rapport behandelt per land de belangrijkste mensenrechtenontwikkelingen in Het volledige rapport staat op Asielaanvragen in 2010 Het totale aantal asielaanvragen dat in Nederland in 2010 is gedaan, verschilt weinig met de twee voorgaande twee jaren. Sinds 2003 is het aantal aanvragen redelijk constant, met 2004 en 2007 als jaren met de laagste en 2009 als jaar met de hoogste instroom. Een kwart van de aanvragen in 2010 is afkomstig van Somaliërs (3.671). Uit Afghanistan en Irak komen respectievelijk 1904 en 1584 aanvragen. Bijna de helft van de asielaanvragers is afkomstig uit deze drie landen. Het aandeel van asielaanvragen van Afghanen en Irakezen is nauwelijks veranderd ten opzichte van Het aantal aanvragen van Somaliërs is sterk gedaald: van 6027 naar 3671, ofwel van bijna 40% naar bijna een kwart van het totaal. Ondanks deze sterke daling is het totale aantal aanvragen weinig veranderd. Dit is te verklaren door een groei van het aantal asielaanvragen van onder meer Armeniërs, Soedanezen en Geen overdracht asielzoekers aan Griekenland Naar aanleiding van de uitspraak M.S.S. van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 21 januari 2011 heeft minister Leers in een brief van 10 februari jl. laten weten voorlopig geen asielzoekers over te dragen aan Griekenland. Het Hof oordeelde dat Griekenland de mensenrechten van asielzoekers schendt, en dat hetzelfde geldt voor landen die asielzoekers naar Griekenland terugsturen. Er zijn volgens de minister op dit moment ongeveer 1950 asielzoekers in Nederland van wie het asielverzoek op grond van de Dublinverordening eigenlijk door Griekenland moet worden behandeld. De IND zal nu hun asielverzoeken inhoudelijk gaan beoordelen. De minister gaat ervan uit dat binnen ongeveer zeven maanden door de IND op deze aanvragen zal worden beslist. De inhoudelijke behandeling van deze asielverzoeken is afhankelijk van de stand van zaken in de Dublinprocedure. Volgens de minister moeten asielzoekers die in de Dublinprocedure zijn uitgeprocedeerd en in de opvang wachten op de feitelijke overdracht aan Griekenland, een nieuwe asielaanvraag indienen. Hetzelfde geldt voor asielzoekers die een klacht hebben ingediend bij het Europees Hof waarop nog niet is beslist. Het ligt voor de hand dat ook asielzoekers die inmiddels in de Dublinprocedure zijn uitgeprocedeerd en niet meer in de COA-opvang verblijven, een nieuw asielverzoek moeten doen. Wat betreft asielzoekers die nog in afwachting zijn van een uitspraak in beroep of hoger beroep tegen het besluit dat Griekenland verantwoordelijk is voor behandeling van hun asielverzoek, geldt dat de IND zal bezien hoe de zaak zal terugvloeien in de asielprocedure. Is Griekenland al verzocht de

5 asielzoeker over te nemen of terug te nemen, maar is er nog geen beschikking waarin is bepaald dat Griekenland verantwoordelijk is, dan zal er geen Dublinbesluit komen maar alsnog een inhoudelijk beoordeling plaatsvinden. Nederland zal de asielverzoeken van asielzoekers die via Griekenland Europa zijn ingereisd inhoudelijk moeten behandelen, tot het moment dat de situatie voor asielzoekers in Griekenland verbeterd is. De regering zet er dan ook op in dat de Europese Unie samen met de Europese Commissie, UNHCR en andere EU-lidstaten ondersteuning biedt, zodat Griekenland zijn Europese en internationale verplichtingen weer zal kunnen nakomen. Gevolgen voor Dublinclaims op andere landen? Of de uitspraak van het Europees Hof ook gevolgen heeft voor overdracht naar andere landen dan Griekenland hangt natuurlijk af van de situatie in het betreffende land. Onderzoek naar positie vluchtelingengroepen in Nederland In opdracht van het ministerie van VROM heeft het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) onderzoek gedaan naar de integratie van Afghaanse, Irakese, Iranese en Somalische migranten in de Nederlandse samenleving. Er wonen circa personen van Afghaanse, van Irakese, van Iranese en van Somalische herkomst in Nederland. Samen gaat het dus om een kleine personen. Het betreft mensen met een verblijfsvergunning die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Over hen is nog nauwelijks iets bekend, zeker in vergelijking met de andere minderheden in Nederland. Het rapport geeft inzicht in het opleidingsniveau en de positie op de arbeids- en woningmarkt. De studie gaat bovendien in op sociaal-culturele aspecten van integratie, zoals het aangaan van contacten met autochtone Nederlanders, de beheersing van de Nederlandse taal en de opvattingen die vluchtelingen hebben over het wonen en leven in Nederland. Enkele uitkomsten Van de Iranese migranten heeft 49% werk. Dit geldt voor 36% van de Afghaanse, 35% van de Irakese en 29% van de Somalische migranten. Bij autochtonen is dit 70%. 41% van de Iranese migranten heeft een opleiding op hbo/wo-niveau. Dit is hoger dan onder autochtone Nederlanders. Somalische migranten zijn daarentegen zeer laag opgeleid: 58% heeft ten hoogste basisonderwijs gevolgd. Bijna 80% van de Irakese en Afghaanse en bijna 90% van de Somalische inburgeraars geeft aan (zeer) tevreden te zijn met het gevolgde inburgeringsprogramma. Iranese inburgeraars zijn minder over de inburgering te spreken (60% is (zeer) tevreden). Personen die het inburgeringsprogramma hebben afgerond beheersen het Nederlands beter dan de groep die dat niet heeft gedaan. Een belangrijk deel van de vluchtelingengroepen heeft een gemengde of overwegend autochtone vriendenkring. Ruim een derde van de personen van Afghaanse en Irakese afkomst gaat in de vrije tijd meer om met autochtonen dan met leden van de eigen groep. Bij migranten van Iranese origine is dit 45%. Bij de Somalische Nederlanders is dit aandeel met 27% lager. Personen uit de vluchtelingengroepen onderhouden vaker contacten met autochtonen dan bijvoorbeeld Turken en Marokkanen doen. Meer dan 90% van de Afghaanse, Irakese, Iranese en Somalische migranten voelt zich veilig in Nederland. Ongeveer driekwart van de Afghaanse, Irakese en Iranese migranten geeft aan dat ze niet meer in het land van herkomst willen wonen. Behandeling vovo-verzoek afwachten in Nederland? Een asielzoeker die een verzoek doet tot het treffen van een voorlopige voorziening mag de beslissing op dat verzoek niet altijd in Nederland afwachten. In WBV 2011/1 zijn de situaties uitgebreid waarin deze beslissing niet mag worden afgewacht. Voortaan mag een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening niet in Nederland worden afgewacht als het gaat om een herhaald asielverzoek dat is afgewezen omdat er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn vermeld. Hetzelfde geldt als sprake is van misbruik van recht. Hiervan is sprake als het verzoek om een voorlopige voorziening geen redelijk belang heeft. De minister verwacht dat deze maatregel ertoe bijdraagt het stapelen

6 van procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Hij had deze beleidswijziging in een brief van 11 januari 2011 al aangekondigd. Vaak is een voorlopige voorziening nodig om te voorkomen dat een asielzoeker al wordt uitgezet, voordat in (hoger) beroep is beslist. In de volgende situaties mocht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening al niet in Nederland worden afgewacht: als het een tweede of volgend verzoek om een voorlopige voorziening is als de openbare orde of de nationale veiligheid zich daartegen verzet als daardoor de uitzetting onredelijk wordt belemmerd. Verantwoordelijkheid minister en BMA-arts begrensd De artsen van het Bureau Medische Advisering (BMA) doen hun werk over het algemeen deskundig, professioneel, autonoom en zorgvuldig, zo schrijft minister Leers in een brief van 11 februari jl. aan de Tweede Kamer. De brief van de minister geeft daarmee antwoord op schriftelijke vragen die gesteld waren naar aanleiding van een uitzending van Zembla op 22 januari In de betreffende uitzending kwamen behandelend artsen van ernstig zieke vreemdelingen aan het woord die het onverantwoord vonden dat hun patiënten op basis van medische adviezen van de artsen van het BMA teruggestuurd zouden worden naar hun land van herkomst. De BMA-artsen hadden bepaald dat er behandelmogelijkheden zouden zijn, terwijl de behandelend artsen stelden dat die voor de betreffende vreemdeling niet toegankelijk zouden zijn en dat de vreemdelingen daarom niet teruggestuurd mochten worden. Volgens de behandelend artsen handelen de BMA-artsen daarmee niet in overeenstemming met de door iedere arts afgelegde Eed van Hippocrates, waarin deze belooft dat het belang van de patiënt voorop zal staan. De minister stelt echter dat zijn verantwoordelijkheid en die van de BMA-artsen begrensd is. Hij vindt dat het op individuele basis realiseren van de feitelijke toegang tot medische zorg in het land van herkomst vanuit Nederland kan leiden tot onrechtvaardigheden en/of precedentwerking. Daarnaast vindt hij dat de feitelijke toegankelijkheid niet deugdelijk kan worden getoetst omdat verschillende niet-medische factoren een rol kunnen spelen, zoals financiële, geografische en infrastructurele factoren en veiligheidsaspecten. De toets naar de feitelijke toegankelijkheid valt daarom niet onder zijn verantwoordelijkheid. Als deze beoordeling door een BMA-arts zou worden gemaakt, handelt deze bovendien in strijd met de zorgvuldigheidseisen die aan dergelijke adviseurs worden gesteld. De BMA-arts dient zich te beperken tot medische aspecten. De minister stelt dat BMA-artsen in het algemeen de informatie van de behandelende arts over klachten en behandeling overnemen. Daarnaast kan de BMA-arts een expertise laten verrichten bij een specialist (niet zijnde de behandelende arts). Voor de beoordeling van de beschikbaarheid van medische behandeling in het land van herkomst maken de BMA-artsen gebruik van de informatie van ter plekke werkzame artsen van International SOS en vertrouwensartsen. Over behandelend artsen zegt de minister dat zij soms medische verklaringen afgeven over prognoses en gevolgen bij terugkeer, waarover zij eigenlijk niet mogen adviseren. Conform de KNMG-richtlijnen is dit namelijk een adviestaak die toebehoort aan een medisch adviseur en niet aan de behandelende arts. Meldpunt Vreemdelingendetentie bestaat één jaar Een jaar geleden startte Stichting LOS met het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Doel was meer zicht te krijgen op detentieomstandigheden van vreemdelingen en deze te helpen verbeteren. Het afgelopen jaar zijn bij het meldpunt bijna honderd meldingen binnengekomen. Waarover wordt geklaagd? Er werd bij het meldpunt vooral geklaagd over de medische zorg in de detentiecentra, de bejegening door het personeel en de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld. Zo kwamen klachten binnen over de gebrekkige toegang tot benodigde specialistische zorg en gaven vreemdelingen meerdere keren aan dat ze zich niet serieus genomen voelen door het

7 personeel. Verder ervaart men een gebrek aan privacy tijdens bezoekuren en werd geklaagd over de afstand tot de detentiecentra voor familie na overplaatsing. Zelf een klacht? Stichting LOS verzoekt iedereen klachten over detentieomstandigheden van vreemdelingen te melden. Dat kan telefonisch (030) , of via een klachtenformulier op de website Meldingen worden onderzocht en zo mogelijk wordt een klacht ingediend bij de Commissie van Toezicht of een ander bevoegd orgaan. Opnieuw presentaties bij Iranese ambassade VluchtelingenWerk heeft vernomen dat er bij de Iranese ambassade weer presentaties kunnen plaatsvinden van uitgeprocedeerde Iranese asielzoekers, om zodoende terugkeer te bewerkstelligen. Presentaties van Iraniërs waren om diplomatieke redenen tijdelijk opgeschort, in verband met de executie van de Iraans/Nederlandse Zahra Bahrami. Inmiddels heeft Nederland ook weer een ambassadeur naar Iran gestuurd. Uit een brief van de IND uit november 2010 blijkt overigens dat de Iranese ambassade geen documenten (laissez passers) afgeeft voor gedwongen terugkeer. Laissez passers worden wel verstrekt indien men bij de presentatie een verklaring aflegt dat men vrijwillig wil terugkeren. Fotoverslag: een reis langs de buitengrenzen Krijgen asielzoekers nog de kans om asiel aan te vragen? Auteur Max (stagiair bij het Landelijk Bureau) reisde voor zijn afstudeeronderzoek (master sociale geografie) langs de Spaanse landgrenzen. Hoe streng bewaakt Spanje zijn grenzen? Lees hier alles over in het lentenummer van VluchtelingenWerk Magazine en op de website van VluchtelingenWerk Gezocht voor familie in Somalië Een cliënt van VluchtelingenWerk Delft heeft goede contacten met een familie in Somalië. Deze familie is op zoek naar hun zoon. Het vermoeden is dat hij in Rotterdam woont. De voornaam van de zoon is Kamal. Hij is geboren in Zijn afkomst is Hawiyo, met substam Murusade. Hij is geboren in het zuiden van Somalië en is gevlucht uit Somalië in Hij woont sinds 1995 of 1996 in Nederland. Graag wil VluchtelingenWerk Delft van andere afdelingen weten of deze zoon misschien bij hen cliënt is (geweest). Informatie hierover graag naar Inge van der Linden tel. (015) Trainingshandleiding Pharos voor Somalische ouders Pharos heeft in samenwerking met Het Inter-lokaal en NIM Maatschappelijk Werk de trainingshandleiding Je wilt je kind niet kwijtraken ontwikkeld voor Somalische ouders in asielzoekerscentra. Deze handleiding is gebaseerd op de trainingen voor moeders en vaders die in het asielzoekerscentrum worden uitgevoerd. Kenmerkend is dat het om een flexibele training gaat, die direct aansluit op de ervaringen en opvoedvragen van Somalische ouders. Somalische ouders hebben veel vragen over de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Verschillende recente onderzoeken over de maatschappelijke positie van Somaliërs benadrukken dat opvoedingsondersteuning voor deze groep erg belangrijk is. Bestaande methoden sluiten onvoldoende aan op de vragen van deze ouders, zeker in het asielzoekerscentrum. Het eerste deel van de handleiding geeft informatie over de achtergronden van Somalische gezinnen die, afkomstig uit een ontwrichte samenleving, moeite hebben zich maatschappelijk staande te houden. Opvattingen van Somalische ouders over opvoeden daar en hier, hun onzekerheid over opvoeden in Nederland en hun behoefte aan informatie over opvoeden en onderwijs in Nederland komen ter sprake. Het tweede deel is een gedetailleerd draaiboek waarin aan de hand van concrete voorbeelden de uitvoeringspraktijk beschreven wordt. De handleiding is bruikbaar voor gemeenten, GGD en, centra voor jeugd en gezin, de Jeugdgezondheidszorg, Somalische organisaties en welzijnsorganisaties die meer willen weten over de achtergronden van Somaliërs in Nederland en hoe adequate

8 opvoedingsondersteuning uitgevoerd kan worden. De handleiding is gratis te downloaden via Voor meer informatie over deze trainingsmethode kan contact opgenomen worden met Bram Tuk, tel. (030) Petitie Irakese vluchteling Nederland wil Omar, een Irakees gevlucht voor eerwraak terug sturen naar zijn land van herkomst. Daar zal hij gedood worden door zijn eigen vader of de familie van zijn ex-vriendin. Omar zit opgesloten tussen twee landen, Nederland wil niet dat hij hier blijft. En in Irak wordt hij vermoord. Zouden jullie mij willen helpen? Zoveel mogelijk mensen moeten deze petitie tekenen! Rechtbank: Oeigoerse mannen lopen gevaar Uit de geciteerde passages blijkt dat iedere Oeigoerse man die bij de controle op 6 juli 2009 in de Oeigoerse regio van Urumqi werd aangetroffen, is meegenomen. Deze controles duurden op kleinschaliger basis voort tot eind juli Volgens getuigen werden wijken afgesloten terwijl de veiligheidsdiensten op zoek waren naar jonge Oeigoerse mannen. In andere gevallen zijn de veiligheidsdiensten achter iedere jonge man aan gegaan die zij konden pakken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich, gelet op de informatie in deze passages, niet zonder nadere motivering op het standpunt kunnen stellen dat eiser bij terugkeer niet in de negatieve belangstelling van de autoriteiten zal staan. Uit de rapportage van Human Right Watch blijkt niet dat sprake moet zijn van een specifiek op eiser gerichte verdenking om opgepakt te worden. Het zijn van een Oeigoerse man uit de Oeigoerse regio van Urumqi is daartoe voldoende. De beroepsgrond treft doel. Beroep gegrond (rechtspraak.nl Rechtbank Haarlem AWB 10/4268 & AWB, ) Rechtbank: vrouwen in Congo lopen gevaar De Vzr overweegt dat, gelet op de wijdverbreidheid van het seksuele geweld, dat, zoals gesteld in voornoemde WBV en ambtsbericht, "epidemische vormen" heeft aangenomen, niet zonder meer valt in te zien dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen de risico's die verschillende (groepen van) vrouwen lopen. Verweerder heeft dit vermeende onderscheid ook overigens onvoldoende gemotiveerd. Dat, zoals verweerder heeft toegelicht, de situatie van getrouwde vrouwen en vrouwen die deel uitmaken van een stabiel gezin minder ernstig zou zijn dan die van alleenstaande vrouwen, volgt in ieder geval niet uit genoemde informatie nu daarin wordt vermeldt dat vrouwen ook in bijzijn van hun familieleden worden verkracht en dat ook binnen het huwelijk geweld op grote schaal voorkomt. Evenmin is zonder meer duidelijk dat vrouwen die in het verleden slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, meer risico zouden lopen dan vrouwen bij wie dit niet aannemelijk is gemaakt. Waarom dan toch sprake moet zijn van een geloofwaardig asielrelaas is evenmin voldoende gemotiveerd. De rechtbank overweegt dat verweerder onvoldoende gemotiveerd heeft weerlegd dat eiseres bij terugkeer geen reëel risico loopt op een behandeling in strijd met art. 3 EVRM, dan wel art. 15 onder c Definitierichtlijn. Beroep gegrond. (migratieweb VK Rb Haarlem AWB 09/41831, ) Rechtbank: Irakezen die werkten voor Amerikaanse bedrijven lopen gevaar Niet in geschil is dat eiser vanaf 2003 tot aan zijn vertrek in mei 2007 werkzaamheden heeft verricht voor het IOM en diverse Amerikaanse bedrijven in de Internationale Zone in Bagdad. Naar aanleiding van eisers beroep op art. 3 EVRM overweegt de rechtbank (rb) dat uit het ambtsbericht van januari 2010 over Irak blijkt dat personen, werkzaam zoals eiser was, een hoog risico lopen op ontvoering en moordaanslag. De vraag van eiser had daarom met verhoogde aandacht moeten worden beoordeeld en daarvan is de rb niet gebleken. De rb oordeelt, in navolging van de rb Utrecht in een uitspraak van 7 oktober 2010 (09/30572) dat sinds de verkiezingen in maart 2010 de veiligheidssituatie in bepaalde delen

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf

Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Vreemdelingendetentie in Nederland: mensenrechten als maatstaf Amnesty International september 2013 Inhoudsopgave Inleiding: vreemdelingendetentie en de menselijke maat 3 1. Vreemdelingendetentie door

Nadere informatie

A4. Ha, geboren in 1997 in Duitsland, sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als Ha ;

A4. Ha, geboren in 1997 in Duitsland, sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als Ha ; 1/57 Toevoegingen aangevraagd dd. 10 juli 2006 bij de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam, Heden, de..e juli tweeduizend zes, ten verzoeke van : (deze versie van de dagvaarding is geanonimiseerd) A 1.

Nadere informatie

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen.

Voorwoord. De organisaties genoemd aan het begin van de NGO-rapport onderschrijven de inhoud van dit addendum in algemene termen. Voorwoord Dit is een addendum over kinderrechten in het Nederlandse vreemdelingenbeleid bij het rapport Opgroeien in de lage landen over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind

Nadere informatie

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Wachten op je toekomst Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Datum: 08 maart 2012 Advies: KOM2A/2012 2 "Ik wil best wachten op mijn toekomst, maar niet mijn

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed

Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed Pas nu weet ik: vrijheid is het hoogste goed Gesloten Verlengde Asielprocedure 2010-2012 Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Methodiek 3 3. De Gesloten Verlengde Asielprocedure 4 3.1 Toegangsweigering

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen

Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming bij inbewaringstelling van vreemdelingen A D V I E S Vreemdelingenbewaring of een lichter middel? advies over de besluitvorming

Nadere informatie

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra

Karin Kloosterboer. Kind in het centrum. Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra Karin Kloosterboer Kind in het centrum Kinderrechten in asielzoekerscentra juni 2009 Voorwoord Voor u ligt Kind in het centrum:

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg

Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg Jaarverslag 2011 VluchtelingenWerk Limburg / VluchtelingenWerk Limburg... Jaarverslag 2011 Voorwoord Samen kunnen wij meer Samen komen wij verder.. Het recht op bescherming staat steeds meer onder druk.

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

Papa, hebben we iets ergs gedaan?

Papa, hebben we iets ergs gedaan? Geen kind in de cel. Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk

Nadere informatie

Vreemdelingendetentie: in strijd met mensenrechten

Vreemdelingendetentie: in strijd met mensenrechten Vreemdelingendetentie: in strijd met mensenrechten Update van het rapport: The Netherlands: The detention of irregular migrants and asylum-seekers Rapport vreemdelingendetentie 2010DEF.indd 1 25-10-10

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg Onderzoeksrapport Pharos, Juni 2010 Colofon juni 2010, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid, Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek

Dan zet je ze toch gewoon uit. Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Dan zet je ze toch gewoon uit Een kijkje achter de schermen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek Voorwoord Vertrek, verwijdering, ontruiming, terugkeer. Het zijn termen die horen bij wat wel het moeilijkste

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid

SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten voor het beleid SOMALIËRS IN NEDERLAND Een verkenning van hun maatschappelijke positie en aanknopingspunten

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE

GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE GEKETENDE ZORG GEZONDHEIDSZORGEN IN VREEMDELINGENDETENTIE Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie, mei 2014 Dit rapport is een uitgave van de Werkgroep Medische Zorg in Vreemdelingendetentie.

Nadere informatie

Veiligheid van vreemdelingen keten

Veiligheid van vreemdelingen keten Veiligheid van vreemdelingen Veiligheid van vreemde lingen Den Haag, april 0 De rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn openbaar. Alle rapporten zijn beschik baar via de website van de Onderzoeksraad

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang

Tot het huwelijk gedwongen. een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang Tot het huwelijk gedwongen een advies over preventieve, correctieve en repressieve maatregelen ter voorkoming van huwelijksdwang A D V I E S De ACVZ De Adviescommissie voor vreemdelingenzaken is een bij

Nadere informatie

Kinderen buiten beeld

Kinderen buiten beeld Kinderen buiten beeld Een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van ongedocumenteerde kinderen Auteurs Mayke Kromhout Ariëtte Reijersen van Buuren Raymond Kloppenburg Lia van Doorn m.m.v. Carla van Os

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

KINDERRECHTENMONITOR - 2012

KINDERRECHTENMONITOR - 2012 KINDERRECHTENMONITOR KINDERRECHTENMONITOR - 2012-2012 - KINDERRECHTENMONITOR 2012 Deze eerste Kinderrechtenmonitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het Sociaal

Nadere informatie

Het ene gewortelde kind is het andere wél Over de uitsluiting van niet-asielkinderen bij het Kinderpardon *

Het ene gewortelde kind is het andere wél Over de uitsluiting van niet-asielkinderen bij het Kinderpardon * Artikel Carolus Grütters en Carla van Os - mr. dr. C.A.F.M. Grütters is onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. mr. drs. E.C.C. van Os is jurist kinderrechten

Nadere informatie

Jong en illegaal in Nederland

Jong en illegaal in Nederland Jong en illegaal in Nederland Jong en illegaal in Nederland Een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en

Nadere informatie

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners

Betreft: Reactie NOvA op het ontwerpbesluit aanpassingen eigen bijdrage rechtzoekenden en vergoeding rechtsbijstandverleners Ministerie van Veiligheid en Justitie t.a.v. de heer mr. F. Teeven, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH Den Haag Den Haag, 21 december 2012 Dossiernummer: 1.5 Uw kenmerk:

Nadere informatie

Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd

Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd Vreemdelingenbewaring: verspilde tijd Annemarie Busser * Vreemdelingen zonder verblijfsrecht in Nederland kunnen met het oog op hun uitzetting in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Er zijn twee groepen

Nadere informatie