VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011"

Transcriptie

1 VLUGSCHRIFT VLUCHTELINGEN JRG. 9 NR. 2 februari 2011 Geesje Werkman, Kerk in Actie, Postbus 456, 3500 AL Utrecht Tel. (030) Fax (030) UITNODIGING UPDATEDAG VLUCHTELINGEN 21 MAART 2011 Het nieuwe kabinet zit al weer enige maanden, en in het asiel- en migratiebeleid tekent zich, zoals eigenlijk te verwachten viel, van alles af. Tegen de strafbaarstelling van illegaliteit zijn de handen ineen geslagen. Maar natuurlijk speelt er zich meer af op het brede beleidsterrein van migratie en asiel. Diverse commissievergaderingen hebben de revue gepasseerd. Amnesty International bood een petitie aan over de vreemdelingenbewaring, en er was een hoorzitting naar aanleiding van de zorgen over de situatie van kinderen, onder andere geuit door Unicef en Defence for Children. Wordt vervolgd, was eigenlijk steeds de term waarmee je de bijeenkomsten van de vaste Kamercommissie kon afsluiten. Daarom is het een goede tijd om bijeen te komen en om gezamenlijk bij te praten over de ontwikkelingen. Om vervolgens ook gezamenlijk te bepalen of en hoe we de komende tijd in strategische zin kunnen optrekken. U wordt hiertoe uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 21 maart 2011 van tot uur, in Meeting Plaza te Hoog Catharijne, Godebaldkwartier 20 te Utrecht, tel. (030) Het programma vindt u onderaan deze uitnodiging. De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar wij vragen u wel dringend om u van tevoren op te geven, dit mede in verband met koffie, broodjes et cetera. U kunt zich opgeven bij Mw. Marijke Gaastra tel. (030) of bij voorkeur vóór 14 maart Wij hopen op een goede bijeenkomst, en weten dat uw komst daar mede toe kan leiden, dus van harte uitgenodigd. Meer informatie en programma: Strafbaarstelling illegaliteit /handtekeningen Op dit moment zijn er een handtekeningen verzameld tegen de strafbaarstelling van de illegaliteit. Intussen zijn een groot aantal organisaties een document aan het vervaardigen, waar de organisaties en kerken allemaal zullen aangeven tegen de strafbaarstelling te zijn. In de loop van de komende maand zullen wij naar buiten komen met dit document en hierbij zullen dan alle handtekeningen worden gevoegd. Het document zal op het moment van naar buiten treden aan u worden toegestuurd, als extra bericht van het Vlugschrift, en ook zal het op de website van Kerk in Actie verschijnen. Zoals het er nu uit ziet zal ook zeer binnenkort dit onderwerp op de kameragenda aan de orde komen. Zodra het echt duidelijk is zullen we dit op onze web site zetten. De sluitingstermijn van het inzenden van handtekeningen is dus zeer binnenkort. Wake 6 maart 2011 Elke eerste zondag van de maand wordt gewaakt bij Detentie Centrum Kamp van Zeist, ook op zondag 6 maart. Het thema is: Verscheurd. Tijd: uur. Plaats: Detentiecentrum Kamp van Zeist, Richelleweg 13, Soesterberg. Per auto: afslag Soesterberg, richting Militair Luchtvaartmuseum. Openbaar vervoer: bus 56, halte Kampweg Soesterberg, 10 minuten lopen via Kampweg. Raden van kerken Zeist en Soest/Soesterberg, werkgroep Kerkelijke Ondersteuning Vluchtelingenwerk. Informatie: (030) Wake bij het detentiecentrum Rotterdam, 6 maart, uur

2 Op elke 1e zondag van de maand is er van uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Rotterdam aan de Portelabaan 7 (RET-bus 33). Informatie via Connie vd Broek: of Wakes bij Detentiecentrum Schiphol-Oost voor Pasen, 9 maart 24 april 14.00u In de lijdenstijd voor Pasen staan wij stil bij wat er in deze gevangenis met mensen gebeurt. Wij geven een teken van solidariteit aan de grensgevangenen. Tevens maken wij duidelijk dat wij grote vragen hebben bij het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben. Dit doen we door middel van wakes bij het Cellencomplex Schiphol-Oost. Deze wakes worden telkens vanuit de traditie en het gedachtegoed van een andere geloofsgemeenschap gehouden: 9 maart: Aswoensdag Religieuzen voor Vluchtelingen & Catholic Worker 13 maart: Basisbeweging Nederland 20 maart: Time to Turn 27 maart: Oud-Katholieken 3 april: Oecumenische wake: Kerken uit Hoofddorp 10 april: Luthers-Doperse wake 17 april: Palmpasen Oecumenische wake: Kerken uit Amsterdam Oost 22 april: Goede vrijdag Franciscaanse Vredeswacht 24 april: Pasen: Oecumenisch Vuur Locatie: cellencomplex Schiphol-Oost (Ten Pol 64, 1438 AJ Oude Meer). Omdat dit Cellencomplex per openbaar vervoer moeilijk bereikbaar is, rijden we met auto's naar het cellencomplex. Vertrek om uur vanaf NS Station Amsterdam Zuid (naast restaurant Wagamama, Zuidplein 12). Informatie: of bel en Notitie Commissie Meijers over Kabinetsvoornemens Op verzoek van de Tweede-Kamercommissie Immigratie en Asiel heeft de Commissie Meijers toegezegd een tweede notitie te schrijven ter aanvulling van onze notitie van 8 november 2010 (CM1016) over de grenzen die het internationale recht en vooral het EUrecht stellen aan voornemens van het kabinet op het terrein van immigratie en asiel, zoals verwoord in het regeerakkoord. Ook hebben wij toegezegd aan te geven op welke punten het EU-recht weinig of geen beperkingen stelt. ( ) Bij lezing van deze notitie is het goed te bedenken dat de Europese en internationale rechtsregels geen doel op zich vormen. Veel van die regels zijn uitdrukking van breed gedeelde waarden over omgang met mensen, niet alleen met mensen in kwetsbare posities, zoals migranten en leden van minderheidsgroepen, maar ook mensen die gebruik maken van hun recht elders in de Europese Unie naar betere levensomstandigheden of andere kennis en ervaringen te zoeken. Deze regels zijn een essentieel onderdeel van het geheel van regels binnen de Unie, die onvermijdelijk voor verschillende lidstaten op verschillende momenten, wisselende effecten hebben. Apert misbruik van die regels mag en moet worden bestreden. De voordelen van het vrij verkeer kunnen echter niet worden genoten zonder soms ook bepaalde door Nederland misschien als kosten of nadelen van het vrij verkeer gevoelde maatregelen, die mede de uitkomst van de betreffende overeenkomsten zijn, te aanvaarden. Lees de brief op: Commissie Meijers Tweede Brief Regeerakkoord Leo Lucassen & Lucassen, J.: Winnaars en verliezers, Een nuchtere balans van 500 jaar immigratie In dit boek gaan Leo en Jan Lucassen systematisch na hoe de immigratie in verschillende periodes moet worden verklaard en wat de effecten ervan zijn op de korte en de lange termijn. Zij doen dit aan de hand van de begrippen winst en verlies, zowel berekend voor de migranten zelf als voor de ontvangende samenleving. Op die manier ontstaat een evenwichtiger oordeel over de betekenis van immigratie voor de Nederlandse samenleving in heden en verleden.

3 Fototentoonstelling uitgenodigde vluchtelingen, 12 februari - 13 maart, GEMAK den Haag Ieder jaar worden mensen uit verschillende landen waar de vluchtelingennood hoog is geselecteerd en uitgenodigd om in Nederland een nieuw bestaan op te bouwen. Fotografen Kakebeeke en Blankevoort volgden een jaar lang hun ervaringen in Nederland. Informatie: Tentoonstelling Bootvluchtelingen, 22 januari 4 september 2011, Rotterdam Het Maritiem Museum Rotterdam toont met foto's van Piet den Blanken de gevaarlijke overtocht die Afrikaanse bootvluchtelingen in vervallen vissersbootjes maken van Marokko naar de Canarische Eilanden. Ze zijn ten einde raad, hebben een uitzichtloze toekomst in eigen land en hopen op een beter bestaan in het veelbelovende Europa. De kustwacht redt regelmatig gelukszoekers in doodsangst uit volgelopen bootjes. Ook laat de tentoonstelling met foto's uit eigen collectie zien dat veel Vietnamesen, uit angst voor onderdrukking, na de oorlog hun communistische vaderland achter zich laten. In kleine scheepjes dreven ze langs de drukke vaarroute tussen Hongkong en Singapore in de hoop te worden opgepikt door Europese vrachtschepen, van bijvoorbeeld de Nedlloyd rederij, met uitzicht op een ticket naar Nederland. Demonstratie voor Irakese vluchtelingen Irakese vluchtelingen in Nederland worden geconfronteerd met dreiging van gevangenisstraffen en gedwongen uitzettingen. Dit is een goede reden voor de Irakezen om een demonstratie te organiseren voor de betreffende vluchtelingen. Hiermee vragen ze de Nederlandse overheid de rechten van deze mensen niet te schenden. Dit zijn dezelfde rechten die opgenomen zijn in internationale verdragen zoals de UVRM en de EVRM. Tot de internationale organisaties die zojuist werden genoemd, behoort de UNHCR die gebonden is aan de Verenigde Naties en Amnesty International. Deze organisaties en het Europees hof voor de Rechten van de Mens hebben Nederland herhaaldelijk aangegeven de aanbevelingen in acht te nemen en hebben daarnaast gewaarschuwd voor de gevolgen, als daar geen gehoor aan wordt gegeven. Tevens hebben deze organisaties hun diepe bezorgdheid uitgesproken over het feit dat er geen gehoor wordt gegeven door Nederland aan deze waarschuwingen. Ondanks de internationale druk weigert de Nederlandse overheid asiel te verlenen. Sterker nog, de Nederlandse overheid maakt zich schuldig aan de gevangenneming van de overgrote meerderheid van de vluchtelingen en de gevangenneming van enkel de vaders, waardoor ze gescheiden worden van hun vrouwen en kinderen. Daarnaast wordt er mentale druk uitgeoefend door de vluchtelingen te dwingen om te tekenen voor een vrijwillige terugkeer. Wij nodigen u hierbij uit om de vluchtelingen te ondersteunen in de demonstratie dat zal worden gehouden aan de voorzijde van het Nederlandse parlement in Den Haag op donderdag 24 februari 2011 van tot uur. Vrouwen Tegen Uitzetting (VTU) De afgelopen jaren belegde VTU in het kader van Internationale Vrouwendag informatiebijeenkomsten in de Balie. Nu vinden we het weer tijd om de straat op te gaan om het Nederlandse asielbeleid aan de kaak te stellen en het idee te bestrijden dat vluchtelingen leugenaars, profiteurs en criminelen zijn. Ook sluiten we aan bij de protesten tegen het strafbaar maken van illegalen. De actie vindt plaats op vrijdag 11 maart aanstaande van tot uur, op de Dam, in Amsterdam. Informatie: Mieke Maassen: ; Ellen Santen: Nacht van de vervanging: 17 maart De Nacht van de Vervanging is een actie waarbij bekende en onbekende Utrechters zich uitspreken tegen de wetsvoorstellen die illegaal verblijf strafbaar stellen en het onmogelijk maken voor mensen zonder legaal verblijf ooit nog een reguliere vergunning aan te vragen.

4 Tegen deze wetsvoorstellen willen we op donderdag 17 maart in Utrecht een symbolische actie voeren. Op het Domplein in Utrecht zal een symbolische cel geplaatst worden, waar bekende Utrechters tussen 12:00 en 00:00 uur een half uur tot een uur de plaats in mogen nemen van een asielzoeker of migrant zonder verblijfsvergunning. Hiermee wordt solidariteit betoond aan onschuldige mensen die straks zonder pardon zullen worden gecriminaliseerd. Tijdens de actie wordt een programma georganiseerd met een aantal sprekers, debat, muziek, een diner, een borrel enzovoorts. Bij dit programma zullen ook statusloze asielzoekers en migranten aanwezig zijn waarmee u en andere betrokkenen bij de actie in gesprek kunt gaan over hun leven in de illegaliteit nu en de angst voor de gevolgen van de wetsvoorstellen. De Nacht van de Vervanging is een landelijke actie tegen de plannen van deze strafbaarstelling van illegaliteit. In de steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en Eindhoven worden met medewerking van diverse bekende Nederlanders protestacties georganiseerd. Binnenkort zal meer informatie over de actie en het programma worden verstuurd. Nieuw jaarrapport van Human Rights Watch Op 24 januari 2011 is het nieuwe World Report 2011 van Human Rights Watch verschenen. Dit rapport behandelt per land de belangrijkste mensenrechtenontwikkelingen in Het volledige rapport staat op Asielaanvragen in 2010 Het totale aantal asielaanvragen dat in Nederland in 2010 is gedaan, verschilt weinig met de twee voorgaande twee jaren. Sinds 2003 is het aantal aanvragen redelijk constant, met 2004 en 2007 als jaren met de laagste en 2009 als jaar met de hoogste instroom. Een kwart van de aanvragen in 2010 is afkomstig van Somaliërs (3.671). Uit Afghanistan en Irak komen respectievelijk 1904 en 1584 aanvragen. Bijna de helft van de asielaanvragers is afkomstig uit deze drie landen. Het aandeel van asielaanvragen van Afghanen en Irakezen is nauwelijks veranderd ten opzichte van Het aantal aanvragen van Somaliërs is sterk gedaald: van 6027 naar 3671, ofwel van bijna 40% naar bijna een kwart van het totaal. Ondanks deze sterke daling is het totale aantal aanvragen weinig veranderd. Dit is te verklaren door een groei van het aantal asielaanvragen van onder meer Armeniërs, Soedanezen en Geen overdracht asielzoekers aan Griekenland Naar aanleiding van de uitspraak M.S.S. van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 21 januari 2011 heeft minister Leers in een brief van 10 februari jl. laten weten voorlopig geen asielzoekers over te dragen aan Griekenland. Het Hof oordeelde dat Griekenland de mensenrechten van asielzoekers schendt, en dat hetzelfde geldt voor landen die asielzoekers naar Griekenland terugsturen. Er zijn volgens de minister op dit moment ongeveer 1950 asielzoekers in Nederland van wie het asielverzoek op grond van de Dublinverordening eigenlijk door Griekenland moet worden behandeld. De IND zal nu hun asielverzoeken inhoudelijk gaan beoordelen. De minister gaat ervan uit dat binnen ongeveer zeven maanden door de IND op deze aanvragen zal worden beslist. De inhoudelijke behandeling van deze asielverzoeken is afhankelijk van de stand van zaken in de Dublinprocedure. Volgens de minister moeten asielzoekers die in de Dublinprocedure zijn uitgeprocedeerd en in de opvang wachten op de feitelijke overdracht aan Griekenland, een nieuwe asielaanvraag indienen. Hetzelfde geldt voor asielzoekers die een klacht hebben ingediend bij het Europees Hof waarop nog niet is beslist. Het ligt voor de hand dat ook asielzoekers die inmiddels in de Dublinprocedure zijn uitgeprocedeerd en niet meer in de COA-opvang verblijven, een nieuw asielverzoek moeten doen. Wat betreft asielzoekers die nog in afwachting zijn van een uitspraak in beroep of hoger beroep tegen het besluit dat Griekenland verantwoordelijk is voor behandeling van hun asielverzoek, geldt dat de IND zal bezien hoe de zaak zal terugvloeien in de asielprocedure. Is Griekenland al verzocht de

5 asielzoeker over te nemen of terug te nemen, maar is er nog geen beschikking waarin is bepaald dat Griekenland verantwoordelijk is, dan zal er geen Dublinbesluit komen maar alsnog een inhoudelijk beoordeling plaatsvinden. Nederland zal de asielverzoeken van asielzoekers die via Griekenland Europa zijn ingereisd inhoudelijk moeten behandelen, tot het moment dat de situatie voor asielzoekers in Griekenland verbeterd is. De regering zet er dan ook op in dat de Europese Unie samen met de Europese Commissie, UNHCR en andere EU-lidstaten ondersteuning biedt, zodat Griekenland zijn Europese en internationale verplichtingen weer zal kunnen nakomen. Gevolgen voor Dublinclaims op andere landen? Of de uitspraak van het Europees Hof ook gevolgen heeft voor overdracht naar andere landen dan Griekenland hangt natuurlijk af van de situatie in het betreffende land. Onderzoek naar positie vluchtelingengroepen in Nederland In opdracht van het ministerie van VROM heeft het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) onderzoek gedaan naar de integratie van Afghaanse, Irakese, Iranese en Somalische migranten in de Nederlandse samenleving. Er wonen circa personen van Afghaanse, van Irakese, van Iranese en van Somalische herkomst in Nederland. Samen gaat het dus om een kleine personen. Het betreft mensen met een verblijfsvergunning die oorspronkelijk afkomstig zijn uit Afghanistan, Irak, Iran en Somalië. Over hen is nog nauwelijks iets bekend, zeker in vergelijking met de andere minderheden in Nederland. Het rapport geeft inzicht in het opleidingsniveau en de positie op de arbeids- en woningmarkt. De studie gaat bovendien in op sociaal-culturele aspecten van integratie, zoals het aangaan van contacten met autochtone Nederlanders, de beheersing van de Nederlandse taal en de opvattingen die vluchtelingen hebben over het wonen en leven in Nederland. Enkele uitkomsten Van de Iranese migranten heeft 49% werk. Dit geldt voor 36% van de Afghaanse, 35% van de Irakese en 29% van de Somalische migranten. Bij autochtonen is dit 70%. 41% van de Iranese migranten heeft een opleiding op hbo/wo-niveau. Dit is hoger dan onder autochtone Nederlanders. Somalische migranten zijn daarentegen zeer laag opgeleid: 58% heeft ten hoogste basisonderwijs gevolgd. Bijna 80% van de Irakese en Afghaanse en bijna 90% van de Somalische inburgeraars geeft aan (zeer) tevreden te zijn met het gevolgde inburgeringsprogramma. Iranese inburgeraars zijn minder over de inburgering te spreken (60% is (zeer) tevreden). Personen die het inburgeringsprogramma hebben afgerond beheersen het Nederlands beter dan de groep die dat niet heeft gedaan. Een belangrijk deel van de vluchtelingengroepen heeft een gemengde of overwegend autochtone vriendenkring. Ruim een derde van de personen van Afghaanse en Irakese afkomst gaat in de vrije tijd meer om met autochtonen dan met leden van de eigen groep. Bij migranten van Iranese origine is dit 45%. Bij de Somalische Nederlanders is dit aandeel met 27% lager. Personen uit de vluchtelingengroepen onderhouden vaker contacten met autochtonen dan bijvoorbeeld Turken en Marokkanen doen. Meer dan 90% van de Afghaanse, Irakese, Iranese en Somalische migranten voelt zich veilig in Nederland. Ongeveer driekwart van de Afghaanse, Irakese en Iranese migranten geeft aan dat ze niet meer in het land van herkomst willen wonen. Behandeling vovo-verzoek afwachten in Nederland? Een asielzoeker die een verzoek doet tot het treffen van een voorlopige voorziening mag de beslissing op dat verzoek niet altijd in Nederland afwachten. In WBV 2011/1 zijn de situaties uitgebreid waarin deze beslissing niet mag worden afgewacht. Voortaan mag een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening niet in Nederland worden afgewacht als het gaat om een herhaald asielverzoek dat is afgewezen omdat er geen nieuwe feiten en omstandigheden zijn vermeld. Hetzelfde geldt als sprake is van misbruik van recht. Hiervan is sprake als het verzoek om een voorlopige voorziening geen redelijk belang heeft. De minister verwacht dat deze maatregel ertoe bijdraagt het stapelen

6 van procedures zoveel mogelijk te voorkomen. Hij had deze beleidswijziging in een brief van 11 januari 2011 al aangekondigd. Vaak is een voorlopige voorziening nodig om te voorkomen dat een asielzoeker al wordt uitgezet, voordat in (hoger) beroep is beslist. In de volgende situaties mocht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening al niet in Nederland worden afgewacht: als het een tweede of volgend verzoek om een voorlopige voorziening is als de openbare orde of de nationale veiligheid zich daartegen verzet als daardoor de uitzetting onredelijk wordt belemmerd. Verantwoordelijkheid minister en BMA-arts begrensd De artsen van het Bureau Medische Advisering (BMA) doen hun werk over het algemeen deskundig, professioneel, autonoom en zorgvuldig, zo schrijft minister Leers in een brief van 11 februari jl. aan de Tweede Kamer. De brief van de minister geeft daarmee antwoord op schriftelijke vragen die gesteld waren naar aanleiding van een uitzending van Zembla op 22 januari In de betreffende uitzending kwamen behandelend artsen van ernstig zieke vreemdelingen aan het woord die het onverantwoord vonden dat hun patiënten op basis van medische adviezen van de artsen van het BMA teruggestuurd zouden worden naar hun land van herkomst. De BMA-artsen hadden bepaald dat er behandelmogelijkheden zouden zijn, terwijl de behandelend artsen stelden dat die voor de betreffende vreemdeling niet toegankelijk zouden zijn en dat de vreemdelingen daarom niet teruggestuurd mochten worden. Volgens de behandelend artsen handelen de BMA-artsen daarmee niet in overeenstemming met de door iedere arts afgelegde Eed van Hippocrates, waarin deze belooft dat het belang van de patiënt voorop zal staan. De minister stelt echter dat zijn verantwoordelijkheid en die van de BMA-artsen begrensd is. Hij vindt dat het op individuele basis realiseren van de feitelijke toegang tot medische zorg in het land van herkomst vanuit Nederland kan leiden tot onrechtvaardigheden en/of precedentwerking. Daarnaast vindt hij dat de feitelijke toegankelijkheid niet deugdelijk kan worden getoetst omdat verschillende niet-medische factoren een rol kunnen spelen, zoals financiële, geografische en infrastructurele factoren en veiligheidsaspecten. De toets naar de feitelijke toegankelijkheid valt daarom niet onder zijn verantwoordelijkheid. Als deze beoordeling door een BMA-arts zou worden gemaakt, handelt deze bovendien in strijd met de zorgvuldigheidseisen die aan dergelijke adviseurs worden gesteld. De BMA-arts dient zich te beperken tot medische aspecten. De minister stelt dat BMA-artsen in het algemeen de informatie van de behandelende arts over klachten en behandeling overnemen. Daarnaast kan de BMA-arts een expertise laten verrichten bij een specialist (niet zijnde de behandelende arts). Voor de beoordeling van de beschikbaarheid van medische behandeling in het land van herkomst maken de BMA-artsen gebruik van de informatie van ter plekke werkzame artsen van International SOS en vertrouwensartsen. Over behandelend artsen zegt de minister dat zij soms medische verklaringen afgeven over prognoses en gevolgen bij terugkeer, waarover zij eigenlijk niet mogen adviseren. Conform de KNMG-richtlijnen is dit namelijk een adviestaak die toebehoort aan een medisch adviseur en niet aan de behandelende arts. Meldpunt Vreemdelingendetentie bestaat één jaar Een jaar geleden startte Stichting LOS met het Meldpunt Vreemdelingendetentie. Doel was meer zicht te krijgen op detentieomstandigheden van vreemdelingen en deze te helpen verbeteren. Het afgelopen jaar zijn bij het meldpunt bijna honderd meldingen binnengekomen. Waarover wordt geklaagd? Er werd bij het meldpunt vooral geklaagd over de medische zorg in de detentiecentra, de bejegening door het personeel en de mogelijkheden tot contact met de buitenwereld. Zo kwamen klachten binnen over de gebrekkige toegang tot benodigde specialistische zorg en gaven vreemdelingen meerdere keren aan dat ze zich niet serieus genomen voelen door het

7 personeel. Verder ervaart men een gebrek aan privacy tijdens bezoekuren en werd geklaagd over de afstand tot de detentiecentra voor familie na overplaatsing. Zelf een klacht? Stichting LOS verzoekt iedereen klachten over detentieomstandigheden van vreemdelingen te melden. Dat kan telefonisch (030) , of via een klachtenformulier op de website Meldingen worden onderzocht en zo mogelijk wordt een klacht ingediend bij de Commissie van Toezicht of een ander bevoegd orgaan. Opnieuw presentaties bij Iranese ambassade VluchtelingenWerk heeft vernomen dat er bij de Iranese ambassade weer presentaties kunnen plaatsvinden van uitgeprocedeerde Iranese asielzoekers, om zodoende terugkeer te bewerkstelligen. Presentaties van Iraniërs waren om diplomatieke redenen tijdelijk opgeschort, in verband met de executie van de Iraans/Nederlandse Zahra Bahrami. Inmiddels heeft Nederland ook weer een ambassadeur naar Iran gestuurd. Uit een brief van de IND uit november 2010 blijkt overigens dat de Iranese ambassade geen documenten (laissez passers) afgeeft voor gedwongen terugkeer. Laissez passers worden wel verstrekt indien men bij de presentatie een verklaring aflegt dat men vrijwillig wil terugkeren. Fotoverslag: een reis langs de buitengrenzen Krijgen asielzoekers nog de kans om asiel aan te vragen? Auteur Max (stagiair bij het Landelijk Bureau) reisde voor zijn afstudeeronderzoek (master sociale geografie) langs de Spaanse landgrenzen. Hoe streng bewaakt Spanje zijn grenzen? Lees hier alles over in het lentenummer van VluchtelingenWerk Magazine en op de website van VluchtelingenWerk Gezocht voor familie in Somalië Een cliënt van VluchtelingenWerk Delft heeft goede contacten met een familie in Somalië. Deze familie is op zoek naar hun zoon. Het vermoeden is dat hij in Rotterdam woont. De voornaam van de zoon is Kamal. Hij is geboren in Zijn afkomst is Hawiyo, met substam Murusade. Hij is geboren in het zuiden van Somalië en is gevlucht uit Somalië in Hij woont sinds 1995 of 1996 in Nederland. Graag wil VluchtelingenWerk Delft van andere afdelingen weten of deze zoon misschien bij hen cliënt is (geweest). Informatie hierover graag naar Inge van der Linden tel. (015) Trainingshandleiding Pharos voor Somalische ouders Pharos heeft in samenwerking met Het Inter-lokaal en NIM Maatschappelijk Werk de trainingshandleiding Je wilt je kind niet kwijtraken ontwikkeld voor Somalische ouders in asielzoekerscentra. Deze handleiding is gebaseerd op de trainingen voor moeders en vaders die in het asielzoekerscentrum worden uitgevoerd. Kenmerkend is dat het om een flexibele training gaat, die direct aansluit op de ervaringen en opvoedvragen van Somalische ouders. Somalische ouders hebben veel vragen over de opvoeding van hun kinderen in Nederland. Verschillende recente onderzoeken over de maatschappelijke positie van Somaliërs benadrukken dat opvoedingsondersteuning voor deze groep erg belangrijk is. Bestaande methoden sluiten onvoldoende aan op de vragen van deze ouders, zeker in het asielzoekerscentrum. Het eerste deel van de handleiding geeft informatie over de achtergronden van Somalische gezinnen die, afkomstig uit een ontwrichte samenleving, moeite hebben zich maatschappelijk staande te houden. Opvattingen van Somalische ouders over opvoeden daar en hier, hun onzekerheid over opvoeden in Nederland en hun behoefte aan informatie over opvoeden en onderwijs in Nederland komen ter sprake. Het tweede deel is een gedetailleerd draaiboek waarin aan de hand van concrete voorbeelden de uitvoeringspraktijk beschreven wordt. De handleiding is bruikbaar voor gemeenten, GGD en, centra voor jeugd en gezin, de Jeugdgezondheidszorg, Somalische organisaties en welzijnsorganisaties die meer willen weten over de achtergronden van Somaliërs in Nederland en hoe adequate

8 opvoedingsondersteuning uitgevoerd kan worden. De handleiding is gratis te downloaden via Voor meer informatie over deze trainingsmethode kan contact opgenomen worden met Bram Tuk, tel. (030) Petitie Irakese vluchteling Nederland wil Omar, een Irakees gevlucht voor eerwraak terug sturen naar zijn land van herkomst. Daar zal hij gedood worden door zijn eigen vader of de familie van zijn ex-vriendin. Omar zit opgesloten tussen twee landen, Nederland wil niet dat hij hier blijft. En in Irak wordt hij vermoord. Zouden jullie mij willen helpen? Zoveel mogelijk mensen moeten deze petitie tekenen! Rechtbank: Oeigoerse mannen lopen gevaar Uit de geciteerde passages blijkt dat iedere Oeigoerse man die bij de controle op 6 juli 2009 in de Oeigoerse regio van Urumqi werd aangetroffen, is meegenomen. Deze controles duurden op kleinschaliger basis voort tot eind juli Volgens getuigen werden wijken afgesloten terwijl de veiligheidsdiensten op zoek waren naar jonge Oeigoerse mannen. In andere gevallen zijn de veiligheidsdiensten achter iedere jonge man aan gegaan die zij konden pakken. Naar het oordeel van de rechtbank heeft verweerder zich, gelet op de informatie in deze passages, niet zonder nadere motivering op het standpunt kunnen stellen dat eiser bij terugkeer niet in de negatieve belangstelling van de autoriteiten zal staan. Uit de rapportage van Human Right Watch blijkt niet dat sprake moet zijn van een specifiek op eiser gerichte verdenking om opgepakt te worden. Het zijn van een Oeigoerse man uit de Oeigoerse regio van Urumqi is daartoe voldoende. De beroepsgrond treft doel. Beroep gegrond (rechtspraak.nl Rechtbank Haarlem AWB 10/4268 & AWB, ) Rechtbank: vrouwen in Congo lopen gevaar De Vzr overweegt dat, gelet op de wijdverbreidheid van het seksuele geweld, dat, zoals gesteld in voornoemde WBV en ambtsbericht, "epidemische vormen" heeft aangenomen, niet zonder meer valt in te zien dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen de risico's die verschillende (groepen van) vrouwen lopen. Verweerder heeft dit vermeende onderscheid ook overigens onvoldoende gemotiveerd. Dat, zoals verweerder heeft toegelicht, de situatie van getrouwde vrouwen en vrouwen die deel uitmaken van een stabiel gezin minder ernstig zou zijn dan die van alleenstaande vrouwen, volgt in ieder geval niet uit genoemde informatie nu daarin wordt vermeldt dat vrouwen ook in bijzijn van hun familieleden worden verkracht en dat ook binnen het huwelijk geweld op grote schaal voorkomt. Evenmin is zonder meer duidelijk dat vrouwen die in het verleden slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld, meer risico zouden lopen dan vrouwen bij wie dit niet aannemelijk is gemaakt. Waarom dan toch sprake moet zijn van een geloofwaardig asielrelaas is evenmin voldoende gemotiveerd. De rechtbank overweegt dat verweerder onvoldoende gemotiveerd heeft weerlegd dat eiseres bij terugkeer geen reëel risico loopt op een behandeling in strijd met art. 3 EVRM, dan wel art. 15 onder c Definitierichtlijn. Beroep gegrond. (migratieweb VK Rb Haarlem AWB 09/41831, ) Rechtbank: Irakezen die werkten voor Amerikaanse bedrijven lopen gevaar Niet in geschil is dat eiser vanaf 2003 tot aan zijn vertrek in mei 2007 werkzaamheden heeft verricht voor het IOM en diverse Amerikaanse bedrijven in de Internationale Zone in Bagdad. Naar aanleiding van eisers beroep op art. 3 EVRM overweegt de rechtbank (rb) dat uit het ambtsbericht van januari 2010 over Irak blijkt dat personen, werkzaam zoals eiser was, een hoog risico lopen op ontvoering en moordaanslag. De vraag van eiser had daarom met verhoogde aandacht moeten worden beoordeeld en daarvan is de rb niet gebleken. De rb oordeelt, in navolging van de rb Utrecht in een uitspraak van 7 oktober 2010 (09/30572) dat sinds de verkiezingen in maart 2010 de veiligheidssituatie in bepaalde delen

ECLI:NL:RBDHA:2017:2650

ECLI:NL:RBDHA:2017:2650 ECLI:NL:RBDHA:2017:2650 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-03-2017 Datum publicatie 20-03-2017 Zaaknummer 17/1303 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Eerste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012. Rapportnummer: 2012/081 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek te Den Haag. Datum: 14 mei 2012 Rapportnummer: 2012/081 2 Klacht Verzoekster, een advocaat, klaagt erover dat de Dienst Terugkeer en

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201108965/1 /VI. Datum uitspraak: 20 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201201003/1/V4. Datum uitspraak: 3 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak rnet toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201203791/1/V1. Datum uitspraak: 24 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077

Rapport. Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 Rapport Datum: 2 maart 2000 Rapportnummer: 2000/077 2 Klacht Op 14 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Assen, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:3918

ECLI:NL:RBDHA:2017:3918 ECLI:NL:RBDHA:2017:3918 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 21-03-2017 Datum publicatie 18-04-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 16/27939 NL16.3618 Bestuursrecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201103602/1/V3. Datum uitspraak: 11 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Datum 1 juni 2012 Betreft Het bericht dat Afghanistan wil dat Nederland onderzoek gaat doen naar oorlogsmisdadigers

Datum 1 juni 2012 Betreft Het bericht dat Afghanistan wil dat Nederland onderzoek gaat doen naar oorlogsmisdadigers > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Afdeling Asiel, Opvang en Terugkeer Postbus 20011

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201107998/1/V2. Datum uitspraak: 29 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Resultaten van het IND-dossieronderzoek

Resultaten van het IND-dossieronderzoek Bijlage 1. Resultaten van het IND-dossieronderzoek 1. Inleiding In de kabinetsnota Privé geweld-publieke zaak, die de Minister van Justitie op 12 april 2002 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, is aandacht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201100976/1/V2. Datum uitspraak: 18 september 201 2 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:2145

ECLI:NL:RBDHA:2016:2145 ECLI:NL:RBDHA:2016:2145 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 02-03-2016 Datum publicatie 07-03-2016 Zaaknummer VK-16/1627 t/m 16/1630 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Reacties en antwoorden op gestelde vragen Einde onderzoek De feiten

Reacties en antwoorden op gestelde vragen Einde onderzoek De feiten Geachte heer ( ), Bij brief van 16 mei 2013 heeft u bij ons een klacht voorgelegd van mevrouw ( ) over de Dienst Terugkeer en Vertrek (de DT&V). Op 2 juli 2015 heb ik u laten weten dat wij een onderzoek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:16050

ECLI:NL:RBDHA:2015:16050 ECLI:NL:RBDHA:2015:16050 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 17-02-2015 Datum publicatie 19-05-2016 Zaaknummer AWB 15/15988 en AWB 15/15989 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201111794/1 A/2. Datum uitspraak: 12 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstatc 201105933/1/V2. Datum uitspraak: 6 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:16922

ECLI:NL:RBDHA:2016:16922 ECLI:NL:RBDHA:2016:16922 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 05-08-2016 Datum publicatie 17-03-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie AWB 16/15687 en AWB 16/5690(vovo)

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201201628/1/V3. Datum uitspraak: 4 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank 's-gravenhage, nevenzittingsplaats

Nadere informatie

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek.

Rapport. Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek. Datum: 8 juli 2015 Rapportnummer: 2015/114 2 Aanleiding Verzoeker zat in vreemdelingenbewaring

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201Ï10716/1/V2. Datum uitspraak: 30 augustus 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

vanstate /1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201104354/1/V2. Datum uitspraak: 27 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:6247

ECLI:NL:RBDHA:2017:6247 ECLI:NL:RBDHA:2017:6247 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 06-06-2017 Datum publicatie 12-06-2017 Zaaknummer AWB 16/29205 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ1014

ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ1014 ECLI:NL:RBSGR:2011:BQ1014 Instantie Datum uitspraak 08-04-2011 Datum publicatie 13-04-2011 Zaaknummer 11/8490 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank 's-gravenhage Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 2O120O257/1/V2. Datum uitspraak: 31 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op het hoger beroep van: appellante, tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:10770

ECLI:NL:RBDHA:2013:10770 ECLI:NL:RBDHA:2013:10770 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 06-06-2013 Datum publicatie 22-08-2013 Zaaknummer AWB 13/13500, 13/13511, 13/13517, 13/13547 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Migratiebeleid Asiel, Opvang en Terugkeer Schedeldoekshaven 100 2511

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201106725/1/V1. Datum uitspraak: 3 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB2855 Instantie Datum uitspraak 02-03-2007 Datum publicatie 05-09-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 06/30391, 06/30389 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201104673/1 /V4. Datum uitspraak: 27 december 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht {hierna: de Awb) op

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2016:2279

ECLI:NL:RVS:2016:2279 ECLI:NL:RVS:2016:2279 Instantie Raad van State Datum uitspraak 10-08-2016 Datum publicatie 17-08-2016 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201602806/1/V3 Eerste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: > Raad vanstate 201108148/1/V3. Datum uitspraak: 24 mei 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1)

Vraag 1: Kent u de berichtgeving over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland? 1) Datum 26 augustus 2015 Onderwer p Antwoorden Kamervragen over het stijgende aantal asielaanvragen van Kosovaren in Nederland Directoraat-Generaal Vreemdelingenzaken Directie Migratiebeleid Asiel, Opvang

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Procedurevergadering Immigratie & Asiel Planning van werkzaamheden

algemene commissie voor Immigratie en Asiel Procedurevergadering Immigratie & Asiel Planning van werkzaamheden Den Haag, 9 november 2010 HERZIENE CONVOCATIE (vergadering vangt om 10.15 uur aan) Voortouwcommissie: algemene commissie voor Immigratie en Asiel BiZa i.v.m. agendapunt 8, 11, 20 EU i.v.m. agendapunt 7,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:3176

ECLI:NL:RBDHA:2017:3176 ECLI:NL:RBDHA:2017:3176 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 30-03-2017 Zaaknummer 17/4348 en 17/4319 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077

Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 Rapport Rapport naar aanleiding van een klacht over de Dienst Terugkeer en Vertrek. Publicatiedatum 22 juli 2014 Rapportnummer 2014/077 2014/077 de Nationale ombudsman 1/7 Verzoekster klaagt erover dat

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT6286

ECLI:NL:RBSGR:2011:BT6286 ECLI:NL:RBSGR:2011:BT6286 Instantie Datum uitspraak 27-09-2011 Datum publicatie 30-09-2011 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer 11/18267 & 11/18269 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402

ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 ECLI:NL:RBMNE:2013:BZ7402 Instantie Datum uitspraak 07-03-2013 Datum publicatie 18-04-2013 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer AWB 12/26575 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:AZ9709

ECLI:NL:RVS:2007:AZ9709 ECLI:NL:RVS:2007:AZ9709 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-02-2007 Datum publicatie 07-03-2007 Zaaknummer 200607659/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Hoger

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201210211/1/V3. Datum uitspraak: 29 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 September 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen

uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 September 2016 op het verzoek om voorlopige voorziening in de zaak tussen 010 Rechtbank Rotterdam 15:23:33 13-09-2016 2/7 uitspraak RECHTBANK DEN HAAG Zittingsplaats Rotterdam Team Bestuursrecht 3, V-nummer: uitspraak van de voorzieningenrechter van 13 September 2016 op het

Nadere informatie

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS

Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zijne Excellentie mr. F. Teeven Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EX DEN HAAG Onderwerp Datum Gemeentelijke opvang illegalen 1 juli 2014 Ons kenmerk 2014/0162/LK/LvdH/IS Zeer

Nadere informatie

Kwetsbare minderheidsgroep

Kwetsbare minderheidsgroep IND-werkinstructie nr. 2013/14 (AUA) Openbaar/ Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 26 juni 2013 Geldig vanaf 26 juni 2013 Geldig tot Onderwerp Vindplaats Bijlage(n)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 3, derde lid, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65549 16 november 2017 Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, nummer 2132996,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201208267/2/V1. Datum uitspraak: 9 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van het

Nadere informatie

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure. Uitspraak Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-gravenhage sector bestuursrecht vreemdelingenkamer UITSPRAAK ingevolge artikel 8:84 Algemene wet bestuursrecht Reg.nr : AWB 08/11247 BEPTDN Inzake : [verzoekster],

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland

Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Hervestiging van vluchtelingen in Nederland Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor geweld en vervolging. Zo n 30 miljoen mensen verblijven daardoor in vluchtelingenkampen van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB5127

ECLI:NL:RBSGR:2007:BB5127 ECLI:NL:RBSGR:2007:BB5127 Instantie Datum uitspraak 06-07-2007 Datum publicatie 11-10-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 07/5899 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14541 27 mei 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 mei 2015, nummer WBV 2015/7, houdende

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal voor Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland t.a.v. de algemeen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:10326

ECLI:NL:RBDHA:2014:10326 ECLI:NL:RBDHA:2014:10326 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 01-07-2014 Datum publicatie 20-08-2014 Zaaknummer 14/6302 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201110635/1/V1. Datum uitspraak: 15 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

De IND belicht, jaarresultaten 2003

De IND belicht, jaarresultaten 2003 De IND belicht, jaarresultaten 2003 IMMIGRATIE EN NATURALISATIE Dit boekje presenteert op overzichtelijke wijze de resultaten, die per proces of onderwerp worden behandeld. De getallen zijn meestal afgerond

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201107210/1/V1. Datum uitspraak: 21 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

de Minister voor Immigratie en Asiel, verweerder, gemachtigde: mr. Ch. R. Vink, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

de Minister voor Immigratie en Asiel, verweerder, gemachtigde: mr. Ch. R. Vink, ambtenaar bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Nevenzittingsplaats Dordrecht Sector Bestuursrecht Vreemdelingenkamer procedurenummer: AWB 11/27410, V-nummer: [nummer], uitspraak van de enkelvoudige kamer in het geding tussen

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:7104

ECLI:NL:RBDHA:2016:7104 ECLI:NL:RBDHA:2016:7104 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 03-06-2016 Datum publicatie 27-06-2016 Zaaknummer ams 15/20007 EN 15/20009 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK 's-gravenhage. Assen 07/ januari inzake:

Uitspraak. RECHTBANK 's-gravenhage. Assen 07/ januari inzake: Uitspraak RECHTBANK 's-gravenhage Assen 07/35612 31 111

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15221 7 juni 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 mei 2013, nummer WBV 2013/13, houdende

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:10175

ECLI:NL:RBDHA:2014:10175 ECLI:NL:RBDHA:2014:10175 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08-05-2014 Datum publicatie 18-08-2014 Zaaknummer AWB 14/1709 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2013:BY8851

ECLI:NL:RVS:2013:BY8851 ECLI:NL:RVS:2013:BY8851 Instantie Raad van State Datum uitspraak 16-01-2013 Datum publicatie 18-01-2013 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201112376/1/V1 Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt

Datum 25 mei 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht Bijna 40 procent van de uitzettingen mislukt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180

Rapport. Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 Rapport Datum: 26 juni 2001 Rapportnummer: 2001/180 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van zijn aanvraag van 16 oktober 1997 om toelating als vluchteling door de Immigratie-

Nadere informatie

uitspraak van de meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 1 april 2011

uitspraak van de meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 1 april 2011 Uitspraak RECHTBANK s-gravenhage Sector bestuursrecht Nevenzittingsplaats Haarlem zaaknummer: AWB 10 / 6592 uitspraak van de meervoudige kamer voor vreemdelingenzaken van 1 april 2011 in de zaak van: [naam

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2

Ingekomen stuk D7. Aantal bijlagen 2 Directie Inwoners Ingekomen stuk D7 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 8 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ6304

ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ6304 ECLI:NL:RBSGR:2006:AZ6304 Instantie Datum uitspraak 14-12-2006 Datum publicatie 24-01-2007 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 06/28862 en AWB 06/29047 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSGR:2009:BI8886

ECLI:NL:RBSGR:2009:BI8886 ECLI:NL:RBSGR:2009:BI8886 Instantie Datum uitspraak 26-05-2009 Datum publicatie 24-06-2009 Rechtbank 's-gravenhage Zaaknummer AWB 09/13212 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:4913

ECLI:NL:RBDHA:2015:4913 ECLI:NL:RBDHA:2015:4913 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 20-04-2015 Datum publicatie 30-04-2015 Zaaknummer AWB 15/5787 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200904515/1/V1. Datum uitspraak: 13 januari 2010 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:4055

ECLI:NL:RBLIM:2013:4055 ECLI:NL:RBLIM:2013:4055 Instantie Rechtbank Limburg Datum uitspraak 03-07-2013 Datum publicatie 03-07-2013 Zaaknummer AWB 13/15175, 15176, 15178, 15179 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201 202059/1 /V4. Datum uitspraak: 17 oktober 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) op het

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201108397/1/V2. Datum uitspraak: 6 september 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:4544

ECLI:NL:RBDHA:2016:4544 ECLI:NL:RBDHA:2016:4544 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 28-04-2016 Datum publicatie 02-05-2016 Zaaknummer 15/22319 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht Bodemzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2016:15083

ECLI:NL:RBDHA:2016:15083 ECLI:NL:RBDHA:2016:15083 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-12-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer AWB 16/27150 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903

ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 ECLI:NL:RBDHA:2017:7903 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 10-07-2017 Datum publicatie 24-07-2017 Zaaknummer AWB - 16 _ 25671 Rechtsgebieden Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg -

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid Juridische en Algemene Zaken Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Datum 20 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het terugsturen van kinderen naar Afghanistan

Datum 20 juni 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het terugsturen van kinderen naar Afghanistan 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22872 29 juli 2015 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 21 juli 2015, nummer WBV 2015/10, houdende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438

Rapport. Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 Rapport Datum: 11 oktober 1999 Rapportnummer: 1999/438 2 Klacht Op 24 december 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Hengelo, ingediend door Thuiszorg Centraal Twente

Nadere informatie

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN?

ONBEKENDE BESTEMMING IS VERTROKKEN? Tekst van de toespraak van Jan de Wit (SP-Tweede Kamerlid)over het Royaal Gebaar in het Verzetsmuseum te Amsterdam tijdens de Vluchtelingendag op 20 juni 2005. Het Verzetsmuseum was een toepasselijke locatie,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108181/3/V4. Datum uitspraak: 9 augustus 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36324 17 december 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nummer WBV 2014/33,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224

Rapport. Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224 Rapport Datum: 21 juni 2000 Rapportnummer: 2000/224 2 Klacht Op 12 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Altforst, met een klacht over een gedraging van de Immigratie-

Nadere informatie