LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 59906 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N [C 2009/35815] 3 JULI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikelen 22, 28, 1en2,30, 1, 32, 1, 41, 74, 81 en 84; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap; Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 12 februari en 24 maart 2009; Gelet op het advies van de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, gegeven op 26 februari 2009; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 mei 2009; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2009, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap wordt vervangen door wat volgt : «Art. 6. De lijst van opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs respectievelijk de leertijd, vermeld in artikel 22 van het decreet, is opgenomen : 1 voor het schooljaar : in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd; 2 voor het schooljaar : in bijlage III/1, die bij dit besluit is gevoegd. Als de lijst, vermeld in het eerste lid, een indeling in rubrieken bevat, strekt die indeling er alleen toe om de screening, vermeld in artikel 23, 1, van het decreet, mogelijk te maken.» Art. 2. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «Art Het geactualiseerde opleidingsaanbod, vermeld in artikel 23, 1, wordt ingevoerd : 1 per 1 september 2009 : voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken bouw, decoratie, hout; 2 per 1 september 2010 : alleszins voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken handel en administratie, voeding-horeca; 3 per 1 september 2011 : alleszins voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken distributie, elektriciteitelektronica, metaal en kunststoffen, transport. Met het oog op die invoering vindt een screening plaats van de bestaande opleidingen, als vermeld in artikel 23, 1, van het decreet, op basis van alleszins de referentiekaders, vermeld in artikel 30, 1, en artikel 32, 1, van het decreet, die volledig zijn opgenomen in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd. 2. In bijlage V tot en met V/3, die bij dit besluit zijn gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van het deeltijds beroepssecundair onderwijs de volgende elementen bepaald : 1 de overeenstemmende referentiekaders, geput uit de bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de opleidingenstructuur, vermeld in artikel 28, 1, van het decreet; 3 de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 30, 1, van het decreet.

2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD In bijlage VI, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van de leertijd de volgende elementen bepaald : 1 de overeenstemmende referentiekaders, geput uit de bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 32, 1, van het decreet.» Art. 3. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt punt 3 vervangen door wat volgt : «3 een medische geschiktheidsverklaring : voor de eerste module van een van de volgende opleidingen waarin die geschiktheid noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep : a) bouwplaatsmachinist; b) dakafdichter; c) dakdekker; d) dakdekker leien en pannen; e) dakdekker metalen daken; f) dakdekker rieten daken; g) daktimmerman; h) goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur; i) machinist mobiele kraan; j) rigger-monteerder; k) torenkraanbestuurder; l) vrachtwagenchauffeur.» Art. 4. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden «bijlage V tot en met XI» vervangen door de woorden «bijlage VII tot en met XIII». Art. 5. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «Art. 15. Ter uitvoering van artikel 81 van het decreet wordt in bijlage XIV, die bij dit besluit is gevoegd, bepaald welke combinatie van certificaten van een opleiding aanleiding geeft tot de uitreiking van een getuigschrift leertijd.» Art. 6. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden «in XII tot en met XVII» vervangen door de woorden «in bijlage XV tot en met XX». Art. 7. Bijlage V, VI, VII, VIII, IX, X en XI van hetzelfde besluit worden respectievelijk hernummerd in bijlage VII, VIII, IX, X, XI, XII en XIII. Art. 8. Bijlage XII, XIII, XIV, XV, XVI en XVII van hetzelfde besluit worden respectievelijk hernummerd in bijlage XV, XVI, XVII, XVIII, XIX en XX. Art. 9. In hetzelfde besluit wordt een bijlage III/1 ingevoegd, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. Art. 10. In hetzelfde besluit wordt bijlage IV vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. Art. 11. In hetzelfde besluit wordt bijlage V ingevoegd, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd. Art. 12. In hetzelfde besluit wordt een bijlage V/1 ingevoegd, die als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd. Art. 13. In hetzelfde besluit wordt een bijlage V/2 ingevoegd, die als bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd. Art. 14. In hetzelfde besluit wordt een bijlage V/3 ingevoegd, die als bijlage 6 bij dit besluit is gevoegd. Art. 15. In hetzelfde besluit wordt bijlage VI ingevoegd, die als bijlage 7 bij dit besluit is gevoegd. Art. 16. In hetzelfde besluit wordt een bijlage XIV ingevoegd, die als bijlage 8 bij dit besluit is gevoegd. Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 september Art. 18. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 3 juli De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCK

3 59908 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Bijlage 1 «Bijlage III/1. Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2009) 1 Deeltijds beroepssecundair onderwijs : a) Modulair georganiseerd - toestand na screening Assistent productieoperator hout Behanger Bekister Betonhersteller Binnenschrijnwerker Bouwplaatsmachinist Buitenschrijnwerker Dakafdichter Dakdekker Dakdekker leien en pannen Dakdekker metalen daken Dakdekker rieten daken Daktimmerman Decor- & standenbouwer Dekvloerlegger Glaswerker IJzervlechter Industrieel isolatiewerker Industrieel schilder Industriële verpakker Interieurbouwer Karkassenmaker Machinaal houtbewerker Medewerker industrieel schilder Metselaar Meubelmaker Meubelstoffeerder Natuursteenbewerker Operator in de houtzagerij Oppervlaktebehandelaar Paletten- en krattenmaker Plaatser binnenschrijnwerk Plaatser buitenschrijnwerk Plaatser interieurelementen Plaatser natuursteen Plaatser parket Plaatser soepele vloerbekleding Productiemedewerker hout Productiemedewerker interieurbouw Productieoperator hout Publiciteitsschilder Rioollegger Schilder Schilder-decorateur Stratenmaker Stukadoor Tegelzetter Torenkraanbestuurder Voeger

4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Wegmarkeerder Werfbediener Werkplaatsbinnenschrijnwerker Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout b) Niet-modulair georganiseerd - toestand vóór screening Rubriek DISTRIBUTIE Goederenbehandelaar-magazijnier Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur Goederenbehandelaar-magazijnmedewerker Verpakkingsoperator Rubriek ELEKTRICITEIT/ELEKTRONICA Assistent-podiumtechnieker Bedrader-bestukker in de elektronica Elektricien residentiële elektriciteit Hersteller elektrische huishoudtoestellen Hulpelektricien industriële installaties Hulpelektricien residentiële elektriciteit Industriële monteur van elektrische uitrusting van voertuigen Installateur alarminstallaties (deze opleiding mag alleen aangeboden worden door centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die door de bevoegde overheid erkend zijn als opleidingscentrum) Installateur domotica Installateur hard- en software Installateur telecommunicatie Netwerkassistent Netwerkoperator Nijverheidselektricien Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID Assistent flexodrukker Drukafwerker Drukvoorbereider Hulpdrukker Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE Administratief helper Bewakingsagent Callcentermedewerker Enquêteur Helpdeskmedewerker Host(ess) Kantoorbediende Kassier Maritiem bediende Rayonchef Receptieassistent Winkelbediende

5 59910 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Rubriek KLEDING EN CONFECTIE Confectiestikster Operator in de snij- en stikafdeling Operator in de stikafdeling Operator in de strijk- en persafdeling Operator in de wasserij Patronenmaker Retoucheerder Stikster Rubriek LAND- EN TUINBOUW Arbeider in bos- en natuurbeheer Hovenier Hovenier-aanleg Hovenier-onderhoud Medewerker bloemenzaak en tuincentrum Schaal- en schelpdierenkweker Tuinbouwarbeider Tuinbouwer Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN Aluminiumschrijnwerker Assistent-hoefsmid Bediener werktuigmachines Buizenbewerker Containerhersteller Draaier Draaier-frezer Frezer Hoefsmid Installateur sanitaire installaties Installateur verwarmingsinstallaties Kunststofbewerker Lasser Lasser-monteur Lasser-plaatbewerker MIG/MAG-lasser Monteur sanitaire installaties Monteur verwarmingsinstallaties Onderhoudsmonteur liften Onderhoudsmonteur machines Onderhoudswerker in de metaalnijverheid Operator assemblage Operator kunststoffen Procesoperator in de chemische en petrochemische nijverheid Stellingbouwer TIG-lasser

6 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Werkplaatsbuitenschrijnwerker aluminium Werkplaatsbuitenschrijnwerker kunststoffen Rubriek MILIEU Recyclagearbeider Rubriek ONDERHOUD Industriële schoonmaker Kermismedewerker Kermiswerker Onderhoudswerker gebouwen Thuishelper Rubriek PERSONENZORG Logistiek assistent in de ziekenhuizen Logistiek helper in de zorginstellingen Verzorgende Verzorgende/zorgkundige Rubriek SCHOONHEIDSZORG Assistent kapper Kapper Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD Animator in de evenementensector Buurtsportwerker Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -materiaal Sportbegeleider Rubriek TEXTIEL Co-operator textielmachines Operator textielmachines Rubriek TRANSPORT Automecanicien Carrossier Fietshersteller Fietskadermonteur Hulpmecanicien landbouwmachines Hulpmecanicien personenwagens Hulpmecanicien vrachtwagens Mecanicien lichte verbrandingsmotoren Machinist mobiele kraan Onderhoudsmonteur Pistoolschilder Plaatslager Rigger-monteerder Voorbewerker pistoolschilderen Vrachtwagenchauffeur Rubriek VOEDING-HORECA Bakker-patissier Bakkersgast Bankwerker-kneder-ovenman Grootkeukenmedewerker Hulpkok

7 59912 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Industrieel maaltijdenbereider Industriële vleesbewerker Industriële vleeswarenbereider Keukenmedewerker Kok Marsepein- en chocoladebewerker Medewerker kamerdienst Productiemedewerker in de voedingsindustrie Productieoperator in de voedingsindustrie Slager Slagersgast Uitsnijder-uitbener Zaal- en keukenmedewerker Zaalmedewerker Rubriek ZEEVISSERIJ Matroos Rubriekloos Onthaalgroep 2 Leertijd : a) Toestand na screening Assistent productieoperator hout Behanger Bekister Betonhersteller Binnenschrijnwerker Boorder Bouwplaatsmachinist Buitenschrijnwerker Dakafdichter Dakdekker Dakdekker leien en pannen Dakdekker metalen daken Dakdekker rieten daken Daktimmerman Decor- & standenbouwer Dekvloerlegger Glaswerker IJzervlechter Industrieel isolatiewerker Industrieel schilder Industriële verpakker Interieurbouwer Karkassenmaker Machinaal houtbewerker Medewerker industrieel schilder Metselaar Meubelmaker Meubelstoffeerder

8 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Natuursteenbewerker Operator in de houtzagerij Oppervlaktebehandelaar Paletten- en krattenmaker Plaatser binnenschrijnwerk Plaatser buitenschrijnwerk Plaatser interieurelementen Plaatser natuursteen Plaatser parket Plaatser soepele vloerbekleding Productiemedewerker hout Productiemedewerker interieurbouw Productieoperator hout Publiciteitsschilder Restauratievakman meubelen Rioollegger Scheepsinterieurbouwer Schilder Schilder-decorateur Slotenmaker Stratenmaker Stukadoor Tegelzetter Torenkraanbestuurder Voeger Wegmarkeerder Werfbediener Werkplaatsbinnenschrijnwerker Werkplaatsbuitenschrijnwerker aluminium Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout Werkplaatsbuitenschrijnwerker kunststoffen b) Toestand vóór screening Rubriek DISTRIBUTIE Ambulante handelaar op de openbare markten Groothandelaar Groothandelaar in bakkerijgrondstoffen Groothandelaar in bier, mineraal water en limonades Groothandelaar in boter, eieren en melk Groothandelaar in bouwmaterialen Groothandelaar in elektrisch materieel Groothandelaar in fiets-, bromfiets- en motorfietsonderdelen Groothandelaar in fruit en groenten Groothandelaar in marokijnwaren

9 59914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Groothandelaar in papierwaren en kantoorbenodigdheden Groothandelaar in suikerwaren Groothandelaar in textielwaren Groothandelaar in verse zeevis Groothandelaar in verven en vernissen Groothandelaar in wijn en geestrijke dranken Groothandelaar-bereider in kruiderijen voor spekslagerswaren Handelaar in foerage en stro Handelaar in inlandse granen Kaasgroothandelaar Kleinhandelaar Logistiek medewerker Slager-groothandelaar Tabakgroothandelaar Veehandelaar Rubriek ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA Assistent podiumtechnicus Automaathersteller Bordenbouwer Elektrotechnisch installateur Elektrowikkelaar Fabrikant-installateur van lichtreclames Galvanoplast Geluidstechnicus Hersteller van elektrische huishoudapparaten Industrieel onderhoudstechnicus Installateur-hersteller van autonavigatiesystemen, autoalarmsystemen en a-v-t voor voertuigen Koeltechnicus/frigorist Lichttechnicus Luchtregelingsinstallateur Monteur-hersteller in toegepaste elektronica Monteur-hersteller van antidiefstalsystemen Monteur-hersteller van liften Pc-technicus Radio-en televisiemonteur-hersteller Technicus klimaatbeheersing - airconditioning Vervaardiger van accumulatoren Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID Desktop publisher Drukker-flexograaf Fotograaf Grafisch vormgever Offsetdrukker Publiciteitstekenaar Reclameschilder Typo-drukker Webdesigner Zeefdrukker

10 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE Boekhouder Etaleur Onthaal- en pr-assistent Polyvalent administratief kmo-medewerker Programmeur Rubriek KLEDING EN CONFECTIE Bontwerker Confectiestikster Confectioneur van breiwerk Confectioneur van dameskleding Confectioneur van dassen, strikken, sjaals Confectioneur van herenkleding Confectioneur van huishoudlinnen Confectioneur van kinderkleding Confectioneur van linnengoed Confectioneur van plastiekkleding Confectioneur van regenkleding Confectioneur van sportkledij Confectioneur van werkkledij Dameskleermaker Hand- en machinebreister Handborduurster Hemdenmaker Herenkleermaker Korsettenmaker Machineborduurster Modeontwerper Modiste Naaister Passementwerker Schoenmaker en -hersteller Textielreiniger : chemisch reiniger-verver Textielreiniger-witwasser Rubriek KUNST EN AMBACHTEN Artisanaal kaarsenmaker Bouwer en hersteller van akoestische gitaren Clavecimbelbouwer Dierenopzetter Edelsteenzetter Fijnmandenmaker Gareelmaker Gieter van juwelen van edele metalen Glasblazer van sier- en gebruiksvoorwerpen Glasetser en glasdecorateur Glasinstrumentenmaker

11 59916 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Glazenier Graveur in edele metalen Handboekbinder Hersteller van muziekinstrumenten Horlogemaker-hersteller Inlijster Juwelier-goudsmid Keramist Koetsenmaker Kunstsmid Leerlooier Lijstenmaker-vergulder Luchtermaker in metaal en glas Marokijnbewerker Ontwerper van sierraden Orgelbouwer Pianostemmer en hersteller Pottenbakker Vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo s en saxofoons Vervaardiger-hersteller van poppen Wapenhersteller Wapensmid Zilversmid Rubriek LAND- EN TUINBOUW Bloemen- en plantenteler Boomkweker Boomverzorger Bosbouwuitbater Florist Fruitteler Groenteteler Herborist Hoefsmid Hondenfokker Hondeninstructeur Hondentrimmer Ichtyoloog Kruidenteler Paardenhouder Pluimveehouder Tuinaannemer Tuinontwerper Tuinverzorger Valkenier Viskweker

12 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN Bewerker van thermoplastische kunststoffen (vacuümprocédé) Bouwsmid Constructeur van buis- en plaatmeubelen Constructeur van buisconstructies Constructeur van gebinten Fabrikant van houtlintzagen Gieter Installateur van centrale verwarming Installateur van gasverwarming met individuele toestellen Kopersmid Mecanicien Mecanicien voor kantoormachines Mecanicien voor naaimachines Mecanicien voor snij- en weegtoestellen Metaalconstructeur Monteur-hersteller van pneumatische en hydraulische werktuigen en machines Plaatwerker-ketelmaker Polyvalent lasser Sanitair installateur-loodgieter Smid Staalgraveur Vervaardiger van blad- en spiraalveren Vervaardiger van plastieken voorwerpen, apparaten en buizen Zandstraler, lakker en metalliseerder van metalen Rubriek PERSONENZORG Begrafenisondernemer Medewerker kinderopvang Rubriek SCHOONHEIDSZORG Haarwerker-pruikenmaker-grimeur Kapper Kunstnagelstylist Opticien-brillenmaker Orthopedie-schoentechnicus Schoonheidsspecialiste Tandprothesetechnicus Vervaardiger-hersteller van optisch materieel Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD Ceremoniemeester Rubriek TEXTIEL Decorateur van textiel Hersteller van oosterse tapijten Patroontekenaar Textieltekenaar Textieltekenaar-designer Vervaardiger van dekzeilen, tenten, zakken Vlaggenmaker Wever

13 59918 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Rubriek TRANSPORT Autobekleder Auto-elektronicus Bromfietsmecanicien Carrosseriehersteller Constructeur en hersteller van autoradiatoren Constructeur van speciale carrosserieën voor vracht- en bestelwagens Constructeur van vrachtwagen- en aanhangwagenchassis Fietsmecanicien Garagehouder-hersteller Hulpmecanicien Inrichter van motorhomes, caravans, woonwagens, wooncellen en marktwagens Matroos binnenvaart Matroos-motordrijver binnenvaart Mecanicien voor bouw- en wegenaannemersmateriaal Mecanicien voor heftrucks Mecanicien voor landbouw- en tuinbouwtrekkers en Mecanicien voor lichte schroefvliegtuigen Mecanicien voor motorplezierboten Mecanicien voor scheepsdieselmotoren Monteur-hersteller van hydraulische vrachtwagenkranen Motorfietsmecanicien Plaatser-hersteller van banden met stuurinrichtingscorrectie Scheepshersteller Verhuizer Vulcaniseerder Rubriek VOEDING-HORECA Bereider van wild en gevogelte Brood- en banketbakker Chicoreibrander Hotelhouder IJsbereider Kaasfabrikant Koffiebrander Molenaar Paardenslager Restauranthouder Slachtafvalbereider Slachter Slager-spekslager Snackbarexploitant Suiker- en chocoladebewerker Traiteur-banketaannemer Visbereider». Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. Brussel, 3 juli De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 59906 MONITEUR BELGE 03.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ADVIES Raad Secundair Onderwijs 24 maart 2009 RSO/ADV/JVR/011 Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6,

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

Lijst van studierichtingen en opleidingen waarbinnen het VCA wordt aangeboden aan leerlingen tijdens het schooljaar

Lijst van studierichtingen en opleidingen waarbinnen het VCA wordt aangeboden aan leerlingen tijdens het schooljaar Lijst van studierichtingen en opleidingen waarbinnen het VCA wordt aangeboden aan leerlingen tijdens het schooljaar 2013-2014. Voor het BSO en TSO behoren de leerlingen van het 5 de jaar of van het 7 e

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Opgelet: Enkel de opleidingen uit het VWO die voorkomen op deze lijst komen in aanmerking voor het verhoogde max. van 180u omdat ze voorbereiden op een knelpuntberoep. Voor

Nadere informatie

Nour, 22 jaar. Thibaut, 15 jaar Chloë, 18 jaar. www.leertijd.be

Nour, 22 jaar. Thibaut, 15 jaar Chloë, 18 jaar. www.leertijd.be 1 Nour, 22 jaar Thibaut, 15 jaar Chloë, 18 jaar www.leertijd.be 2 WERKEND EEN VAK LEREN VANAF 15 JAAR! Je kunt voltijds naar school gaan, maar je kunt ook op een andere manier een beroep aanleren Via de

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 69266 BELGISCH STAATSBLAD 22.11.2012 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN,

BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN, BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN,... WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Werkend een vak leren vanaf 15 jaar! Je kunt voltijds naar school gaan,

Nadere informatie

BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN,

BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN, BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN,... WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Werkend een vak leren vanaf 15 jaar! Je kunt voltijds naar school gaan,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

LEREN EN WERKEN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB,

LEREN EN WERKEN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, LEREN EN WERKEN, Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, EEN VASTE JOB,... WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Werkend een vak leren vanaf 15 jaar! Je kunt voltijds naar school gaan, maar je kunt ook op een andere

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 3966 MONITEUR BELGE 23.01.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 26 februari 2008 RSO/JVR/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD,

Nadere informatie

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 10.09.1999 BELGISCH STAATSBLAD 33917 Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 1999. Art. 3. Le Ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions, est chargé de l exécution

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS Welke opleidingen worden terugbetaald? In deze lijst kan je zien welke examens en opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie: 1. Het inschrijvingsgeld voor de examens van alle aangeboden

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2008

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2008 De belangrijkste oorzaak wordt aangeduid met 1, de 2de belangrijkste met 2 enz. Ingenieur 1648 5388 7036 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Vlaams Ministerie voor Werk en Economie Onderwerp Lijst beroepen voor versoepelde procedure arbeidskaarten in het Vlaamse Gewest. Datum mei 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ADVIES Raad Secundair Onderwijs 12 februari 2009 RSO/ADV/JVR/006 Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6,

Nadere informatie

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ADVIES 7 oktober 2010 RSO-RSO-ADV-KST-003 Advies over het voorstel van de lijst opleidingen voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (rubriek elektriciteit/elektronica) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs BETAALD EDUCATIEF VERLOF : VOLLEDIG UITGESLOTEN OPLEIDINGEN (alle modules) zijn in deze kleur aangeduid UITGESLOTEN MODULES zijn in deze kleur aangeduid Secundair volwassenenonderwijs algemene vorming

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 71678 MONITEUR BELGE 09.11.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs BETAALD EDUCATIEF VERLOF : VOLLEDIG UITGESLOTEN OPLEIDINGEN (alle modules) zijn in deze kleur aangeduid Secundair volwassenenonderwijs algemene vorming auto bib-, archief en documentatiekunde bijzondere

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Detailtabel studierichtingen met arbeidsmarktgerichte finaliteit 1

BIJLAGE 2 Detailtabel studierichtingen met arbeidsmarktgerichte finaliteit 1 BIJLAGE 2 Detailtabel studierichtingen met arbeidsmarktgerichte finaliteit 1 De te bereiken onderwijskwalificatie voor studierichtingen met arbeidsmarktfinaliteit is dezelfde; enkel de leerweg ernaartoe

Nadere informatie

2009-2010 I S O. v.u. B. Ghise p.a. Tiso vzw Grotesteenweg 226 Berchem Antwerpen Niet op de openbare wer werpen - Art 198/7 cultureel doen / onderwijs

2009-2010 I S O. v.u. B. Ghise p.a. Tiso vzw Grotesteenweg 226 Berchem Antwerpen Niet op de openbare wer werpen - Art 198/7 cultureel doen / onderwijs 2009-2010 v.u. B. Ghise p.a. Grotesteenweg 226 Berchem Antwerpen Niet op de openbare wer werpen - Art 198/7 cultureel doen / onderwijs T I S O WELKOM Degelijk werk dat je toekomstperspectieven biedt, is

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

180 u recht geve n. Sector Bouw en hout. Cluster Algemene aannemingsactiviteiten. Cluster Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten

180 u recht geve n. Sector Bouw en hout. Cluster Algemene aannemingsactiviteiten. Cluster Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten Middenstandopleidin g e n die aan 180 u recht geve n Voor de opleidingen bij SYNTRA die voorkomen op deze lijst en gestart worden in het schooljaar 2014-2015 geldt het verhoogde max. van 180u omdat ze

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015 Meetkundigen Landmeter (m/v) 159 x x Bouwtechnici Technicus studiebureau bouw (m/v) 1635 x x! Calculator bouw (m/v) 1603 x x! Conducteur bouw (m/v) 1079 x x! Werfleider (m/v) 2584 x x Bouwarbeiders ruwbouw

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

RANGSCHIKKING OPLEIDINGEN SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS

RANGSCHIKKING OPLEIDINGEN SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Bijlage 2 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen voor het gewoon secundair onderwijs en de leermeester godsdienst

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2007. ONGUNSTIGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN zonder interim

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2007. ONGUNSTIGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN zonder interim Ingenieur 1697 8206 9903 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica 1 2 Ingenieur scheikunde 1 2 Ingenieur kunststoffen

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 ONTVANGEN JOBS Ingenieur 833 3868 4701 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica

Nadere informatie

BIJLAGE 1: MATRIX Se-N-Se

BIJLAGE 1: MATRIX Se-N-Se BIJLAGE 1: MATRIX Se-N-Se Een Se-N-Se-opleiding als beroepsgerichte specialisatie wordt samengesteld uit 1 of meer beroepskwalificatie(s) en heeft een variabele duurtijd van 1 semester, 2 semesters of

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 56262 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming Infra Polyvalent Technische fiche van de vorming van Defensie

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2006

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2006 Ingenieurs 00202 Ingenieur bouwkunde 189 979 1168 1 2 00227 Ingenieur elektronica 104 532 636 1 2 00239 Ingenieur mechanica 86 459 545 1 2 00257 Ingenieur elektromechanica 188 864 1052 1 2 00260 Ingenieur

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 26.05.2008 MONITEUR BELGE 26811 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

13526 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 13526 MONITEUR BELGE 13.03.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2 de volgende benamingen worden toegevoegd : onder de rubriek Elektriciteit/Elektronica : «Installateur alarminstallaties»; het aanbod van deze

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector, De belangrijkste

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

BEROEP Ontvangen jobs OORZAAK KNELPUNTKARAKTER Normaal Economisch Circuit KWANTITATIEF KWALITATIEF ONGUNSTIGE

BEROEP Ontvangen jobs OORZAAK KNELPUNTKARAKTER Normaal Economisch Circuit KWANTITATIEF KWALITATIEF ONGUNSTIGE Stedebouwkundige 78 1 Ingenieur 6632 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica 1 2 Ingenieur scheikunde 1 2 Ingenieur

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 21.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 21.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE.0.009 BELGISCH STAATSBLAD 6855 VLAAMSE OVERHEID N. 009 569 [C 009/599] 4 JULI 009. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 11.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 25883 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

CAHIER 5 LEREN EN WERKEN, DE LEERTIJD VANUIT DE PRAKTIJK PERIODIEK - JAARGANG 2009 - NUMMER 5

CAHIER 5 LEREN EN WERKEN, DE LEERTIJD VANUIT DE PRAKTIJK PERIODIEK - JAARGANG 2009 - NUMMER 5 CAHIER 5 LEREN EN WERKEN, DE LEERTIJD VANUIT DE PRAKTIJK PERIODIEK - JAARGANG 2009 - NUMMER 5 Periodiek - Jaargang 2009 - nummer 5 LEREN EN WERKEN, DE LEERTIJD VANUIT DE PRAKTIJK Leren en werken, de leertijd

Nadere informatie

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII [ 1 ] BIJLAGE bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII Bijlage II bij artikel 103 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het

Nadere informatie

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs

Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs 1 Overzicht te behalen diploma s, (deel)certificaten in het tweedekansonderwijs Diplomagerichte opleidingen in regio KORTRIJK juni 2017 In dit overzicht vind je opleidingen tweedekansonderwijs die je kunt

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 35866 BELGISCH STAATSBLAD 07.07.2008 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD (*): niche-studierichtingen / ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4

MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD (*): niche-studierichtingen / ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Bijlage 3 Matrix secundair onderwijs MATRIX SECUNDAIR ONDERWIJS 2 e GRAAD : niche-studierichtingen ( ): deze studierichtingen kunnen ook aangeboden worden binnen BuSO OV4 Finaliteit Doorstroom Domeinoverschrijden

Nadere informatie

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (voeding-horeca)

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (voeding-horeca) ADVIES Raad Secundair Onderwijs 11 maart 2010 RSO/JVR/ADV/007 Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs (voeding-horeca) VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 76160 BELGISCH STAATSBLAD 29.12.2006 Ed. 6 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 21.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 21.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE.0.009 BELGISCH STAATSBLAD 68535 VLAAMSE OVERHEID N. 009 3569 [C 009/3599] 4 JULI 009. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging

Nadere informatie

Papieren versie. Welk werk doe ik graag? Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen.

Papieren versie. Welk werk doe ik graag? Schematisch overzicht. Legende. Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Maximum 1 antwoord kiezen. Papieren versie Welk werk doe ik graag? Schematisch overzicht Legende Een antwoord schrijven. Een bolletje inkleuren. Kies Maximum 1 antwoord kiezen. Duid aan Meerdere antwoorden aanduiden. 1 Vragen 1.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 72988 BELGISCH STAATSBLAD 19.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 23 28 oktober 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 23 28 oktober 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 23 28 oktober 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de laatste stand van zaken i.v.m. de activiteiten

Nadere informatie

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7 INHOUD HOE KIEZEN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR LESSENTABEL VAN HET GO! TOELATINGSVOORWAARDEN EN ATTESTEN 10 GETUIGSCHRIFTEN 10. DE TWEEDE EN DERDE GRAAD 11 Infobrochure

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwalitatieve oorzaken en/of ongunstige arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwalitatieve oorzaken en/of ongunstige arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwalitatieve oorzaken en/of ongunstige arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES

ANDERE BESLUITEN AUTRES ARRETES BELGISCH STAATSBLAD 17.12.2012 MONITEUR BELGE 80131 Art. 2. De minister bevoegd voor het Wegverkeer is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 4 december 2012. ALBERT Van Koningswege

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 71677 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement

Nadere informatie

! Conducteur bouw x x! Werfleider x x! Calculator bouw x x! Technicus studiebureau bouw x x. ! Buitenschrijnwerker x Monteur van interieurinrichtingen

! Conducteur bouw x x! Werfleider x x! Calculator bouw x x! Technicus studiebureau bouw x x. ! Buitenschrijnwerker x Monteur van interieurinrichtingen Meetkundigen Landmeter Bouwtechnici! Conducteur bouw! Werfleider! Calculator bouw! Technicus studiebureau bouw Bouwarbeiders ruwbouw Metselaar Daktimmerman Dikwijls in combinatie met dakdekker. Natuursteenbewerker

Nadere informatie

Advies over nieuwe structuurschema s voor het volwassenenonderwijs Deel I: Situering en algemene bemerkingen

Advies over nieuwe structuurschema s voor het volwassenenonderwijs Deel I: Situering en algemene bemerkingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Volwassenenonderwijs Leuvenseplein 4 13 mei2003 1000 Brussel RVOL/VHE/ADV/005 Advies over nieuwe structuurschema s voor het volwassenenonderwijs Deel I: Situering en algemene

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 23 januari 2007 RSO/GCO/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008 VLAAMSE

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van modulaire opleidingenstructuren dbso voor lasopleidingen en opleidingen gericht op transport

Advies over de voorstellen van modulaire opleidingenstructuren dbso voor lasopleidingen en opleidingen gericht op transport Raad Secundair Onderwijs KST / 28 februari 2012 RSO-RSO-ADV-007 Advies over de voorstellen van modulaire opleidingenstructuren dbso voor lasopleidingen en opleidingen gericht op transport Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2002 MONITEUR BELGE 24321 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques

Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques Wil je weten of je je opleiding met opleidingscheques kan betalen? We geven hierbij een overzicht per soort opleidingsverstrekker.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Tweede advies over de nieuwe opleidingenstructuur BuSO-OV 3

Tweede advies over de nieuwe opleidingenstructuur BuSO-OV 3 Vlaamse Onderwijsraad Afdeling BuSO Leuvenseplein 4 21 februari 2002 1000 Brussel RSO/BuSO/VDC-RHE/ADV/002 Tweede advies over de nieuwe opleidingenstructuur BuSO-OV 3 1 Situering Op 18 juli 2001 vroeg

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.776.556 Auto 640.634 Bibliotheek-,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR MACHINAAL HOUTBEWERKER OPLEIDINGENSTRUCTUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) STOFFERING & HOUTBEWERKING Beroepenstructuur (SERV/OCH, januari 2002) De machinaal houtbewerker

Nadere informatie

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908.

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 247 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Geannuleerde Tussen januari 2013 en december

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs

Bijlage I bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 23 mei 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00481 Onderwerp: Aanpassing van de capaciteit van de scholen van het gewoon- en buitengewoon secundair onderwijs

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-131- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Plaatser soepele vloerbekleding BO BW 012 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Rapport doorstroming 2007-2008

Rapport doorstroming 2007-2008 Rapport doorstroming 2007-2008 Inhoudstafel 1. Inleiding...4 2. Overzicht doorstroming...5 3. Voltijds onderwijs (TSO, BSO & BuSO)...6 3.1. Doorstroming per gewest 07-08...6 3.2. Evolutie per gewest...6

Nadere informatie

Opportuniteit: positief onder voorbehoud, overleg + validering sector (hulpmecanicien, technicus) Nieuwe opleiding

Opportuniteit: positief onder voorbehoud, overleg + validering sector (hulpmecanicien, technicus) Nieuwe opleiding Bijlage bij het actieplan kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2009-2010 Plan m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen Secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT SPRINGMEESTER 281 BAKSCHIPPER (CAO BOUW) 271 BALKMAN

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 186 INHOUD SOMMAIRE. 414 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 186 INHOUD SOMMAIRE. 414 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loiprogramme du 24 décembre 2002 publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002. Le Moniteur belge peut être consulté

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs Stad Gent. De directie en het personeel heten u van harte welkom op de. openlesdagen 2008

Centrum voor Volwassenenonderwijs Stad Gent. De directie en het personeel heten u van harte welkom op de. openlesdagen 2008 Centrum voor Volwassenenonderwijs Stad Gent De directie en het personeel heten u van harte welkom op de openlesdagen 2008 Wij wensen u een aangenaam bezoek LANGE VIOLETTESTRAAT HORECA Keukens 1 ste verdieping:

Nadere informatie

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 D E R E S T A U R A T I E, H E R I N V U L L I N G E N M O G E L I J K E U I T B R E I D I N G V A N H E T K A S T E E L S C H O O N S E L H O F T E H O B O K E N R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 K a

Nadere informatie

U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u!

U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u! U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u! Wat? Voor jongeren (m/v) van 18 tot en met 23 jaar met een getuigschrift uit het bouwonderwijs, die niet langer dan 6 maanden in een bouwbedrijf (PC 124)

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 46815 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2008 3012 [2008/203046]

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Eerst en vooral wensen wij u van harte het allerbeste voor 2011. Verder informeren we u via

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september STUDIEGEBIED Bouw STUDIEGEBIED Bouw Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Tegelzetter BO BW 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 10 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 73843 N. 2006 5233 VLAAMSE OVERHEID [C 2006/36933] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2005-2006, van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 79284 MONITEUR BELGE 17.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

nr. 295 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 30 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsbegeleiding gedetineerden - Stand van zaken

nr. 295 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 30 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Arbeidsbegeleiding gedetineerden - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 295 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 30 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Arbeidsbegeleiding gedetineerden - Stand van zaken

Nadere informatie