LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 59906 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N [C 2009/35815] 3 JULI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap, artikelen 22, 28, 1en2,30, 1, 32, 1, 41, 74, 81 en 84; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap; Gelet op de adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 12 februari en 24 maart 2009; Gelet op het advies van de raad van bestuur van Syntra Vlaanderen, gegeven op 26 februari 2009; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 mei 2009; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 11 juni 2009, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap wordt vervangen door wat volgt : «Art. 6. De lijst van opleidingen van het deeltijds beroepssecundair onderwijs respectievelijk de leertijd, vermeld in artikel 22 van het decreet, is opgenomen : 1 voor het schooljaar : in bijlage III, die bij dit besluit is gevoegd; 2 voor het schooljaar : in bijlage III/1, die bij dit besluit is gevoegd. Als de lijst, vermeld in het eerste lid, een indeling in rubrieken bevat, strekt die indeling er alleen toe om de screening, vermeld in artikel 23, 1, van het decreet, mogelijk te maken.» Art. 2. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «Art Het geactualiseerde opleidingsaanbod, vermeld in artikel 23, 1, wordt ingevoerd : 1 per 1 september 2009 : voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken bouw, decoratie, hout; 2 per 1 september 2010 : alleszins voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken handel en administratie, voeding-horeca; 3 per 1 september 2011 : alleszins voor de opleidingen die behoren tot de rubrieken distributie, elektriciteitelektronica, metaal en kunststoffen, transport. Met het oog op die invoering vindt een screening plaats van de bestaande opleidingen, als vermeld in artikel 23, 1, van het decreet, op basis van alleszins de referentiekaders, vermeld in artikel 30, 1, en artikel 32, 1, van het decreet, die volledig zijn opgenomen in bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd. 2. In bijlage V tot en met V/3, die bij dit besluit zijn gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van het deeltijds beroepssecundair onderwijs de volgende elementen bepaald : 1 de overeenstemmende referentiekaders, geput uit de bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de opleidingenstructuur, vermeld in artikel 28, 1, van het decreet; 3 de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 30, 1, van het decreet.

2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD In bijlage VI, die bij dit besluit is gevoegd, worden voor elke afzonderlijke opleiding van het geactualiseerde opleidingsaanbod van de leertijd de volgende elementen bepaald : 1 de overeenstemmende referentiekaders, geput uit de bijlage IV, die bij dit besluit is gevoegd; 2 de doelen voor de beroepsgerichte vorming, afgeleid van de referentiekaders, vermeld in artikel 32, 1, van het decreet.» Art. 3. In artikel 9 van hetzelfde besluit wordt punt 3 vervangen door wat volgt : «3 een medische geschiktheidsverklaring : voor de eerste module van een van de volgende opleidingen waarin die geschiktheid noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep : a) bouwplaatsmachinist; b) dakafdichter; c) dakdekker; d) dakdekker leien en pannen; e) dakdekker metalen daken; f) dakdekker rieten daken; g) daktimmerman; h) goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur; i) machinist mobiele kraan; j) rigger-monteerder; k) torenkraanbestuurder; l) vrachtwagenchauffeur.» Art. 4. In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de woorden «bijlage V tot en met XI» vervangen door de woorden «bijlage VII tot en met XIII». Art. 5. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt : «Art. 15. Ter uitvoering van artikel 81 van het decreet wordt in bijlage XIV, die bij dit besluit is gevoegd, bepaald welke combinatie van certificaten van een opleiding aanleiding geeft tot de uitreiking van een getuigschrift leertijd.» Art. 6. In artikel 16 van hetzelfde besluit worden de woorden «in XII tot en met XVII» vervangen door de woorden «in bijlage XV tot en met XX». Art. 7. Bijlage V, VI, VII, VIII, IX, X en XI van hetzelfde besluit worden respectievelijk hernummerd in bijlage VII, VIII, IX, X, XI, XII en XIII. Art. 8. Bijlage XII, XIII, XIV, XV, XVI en XVII van hetzelfde besluit worden respectievelijk hernummerd in bijlage XV, XVI, XVII, XVIII, XIX en XX. Art. 9. In hetzelfde besluit wordt een bijlage III/1 ingevoegd, die als bijlage 1 bij dit besluit is gevoegd. Art. 10. In hetzelfde besluit wordt bijlage IV vervangen door bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. Art. 11. In hetzelfde besluit wordt bijlage V ingevoegd, die als bijlage 3 bij dit besluit is gevoegd. Art. 12. In hetzelfde besluit wordt een bijlage V/1 ingevoegd, die als bijlage 4 bij dit besluit is gevoegd. Art. 13. In hetzelfde besluit wordt een bijlage V/2 ingevoegd, die als bijlage 5 bij dit besluit is gevoegd. Art. 14. In hetzelfde besluit wordt een bijlage V/3 ingevoegd, die als bijlage 6 bij dit besluit is gevoegd. Art. 15. In hetzelfde besluit wordt bijlage VI ingevoegd, die als bijlage 7 bij dit besluit is gevoegd. Art. 16. In hetzelfde besluit wordt een bijlage XIV ingevoegd, die als bijlage 8 bij dit besluit is gevoegd. Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 september Art. 18. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 3 juli De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCK

3 59908 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Bijlage 1 «Bijlage III/1. Lijst van opleidingen (toestand 1 september 2009) 1 Deeltijds beroepssecundair onderwijs : a) Modulair georganiseerd - toestand na screening Assistent productieoperator hout Behanger Bekister Betonhersteller Binnenschrijnwerker Bouwplaatsmachinist Buitenschrijnwerker Dakafdichter Dakdekker Dakdekker leien en pannen Dakdekker metalen daken Dakdekker rieten daken Daktimmerman Decor- & standenbouwer Dekvloerlegger Glaswerker IJzervlechter Industrieel isolatiewerker Industrieel schilder Industriële verpakker Interieurbouwer Karkassenmaker Machinaal houtbewerker Medewerker industrieel schilder Metselaar Meubelmaker Meubelstoffeerder Natuursteenbewerker Operator in de houtzagerij Oppervlaktebehandelaar Paletten- en krattenmaker Plaatser binnenschrijnwerk Plaatser buitenschrijnwerk Plaatser interieurelementen Plaatser natuursteen Plaatser parket Plaatser soepele vloerbekleding Productiemedewerker hout Productiemedewerker interieurbouw Productieoperator hout Publiciteitsschilder Rioollegger Schilder Schilder-decorateur Stratenmaker Stukadoor Tegelzetter Torenkraanbestuurder Voeger

4 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Wegmarkeerder Werfbediener Werkplaatsbinnenschrijnwerker Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout b) Niet-modulair georganiseerd - toestand vóór screening Rubriek DISTRIBUTIE Goederenbehandelaar-magazijnier Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur Goederenbehandelaar-magazijnmedewerker Verpakkingsoperator Rubriek ELEKTRICITEIT/ELEKTRONICA Assistent-podiumtechnieker Bedrader-bestukker in de elektronica Elektricien residentiële elektriciteit Hersteller elektrische huishoudtoestellen Hulpelektricien industriële installaties Hulpelektricien residentiële elektriciteit Industriële monteur van elektrische uitrusting van voertuigen Installateur alarminstallaties (deze opleiding mag alleen aangeboden worden door centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs die door de bevoegde overheid erkend zijn als opleidingscentrum) Installateur domotica Installateur hard- en software Installateur telecommunicatie Netwerkassistent Netwerkoperator Nijverheidselektricien Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID Assistent flexodrukker Drukafwerker Drukvoorbereider Hulpdrukker Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE Administratief helper Bewakingsagent Callcentermedewerker Enquêteur Helpdeskmedewerker Host(ess) Kantoorbediende Kassier Maritiem bediende Rayonchef Receptieassistent Winkelbediende

5 59910 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Rubriek KLEDING EN CONFECTIE Confectiestikster Operator in de snij- en stikafdeling Operator in de stikafdeling Operator in de strijk- en persafdeling Operator in de wasserij Patronenmaker Retoucheerder Stikster Rubriek LAND- EN TUINBOUW Arbeider in bos- en natuurbeheer Hovenier Hovenier-aanleg Hovenier-onderhoud Medewerker bloemenzaak en tuincentrum Schaal- en schelpdierenkweker Tuinbouwarbeider Tuinbouwer Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN Aluminiumschrijnwerker Assistent-hoefsmid Bediener werktuigmachines Buizenbewerker Containerhersteller Draaier Draaier-frezer Frezer Hoefsmid Installateur sanitaire installaties Installateur verwarmingsinstallaties Kunststofbewerker Lasser Lasser-monteur Lasser-plaatbewerker MIG/MAG-lasser Monteur sanitaire installaties Monteur verwarmingsinstallaties Onderhoudsmonteur liften Onderhoudsmonteur machines Onderhoudswerker in de metaalnijverheid Operator assemblage Operator kunststoffen Procesoperator in de chemische en petrochemische nijverheid Stellingbouwer TIG-lasser

6 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Werkplaatsbuitenschrijnwerker aluminium Werkplaatsbuitenschrijnwerker kunststoffen Rubriek MILIEU Recyclagearbeider Rubriek ONDERHOUD Industriële schoonmaker Kermismedewerker Kermiswerker Onderhoudswerker gebouwen Thuishelper Rubriek PERSONENZORG Logistiek assistent in de ziekenhuizen Logistiek helper in de zorginstellingen Verzorgende Verzorgende/zorgkundige Rubriek SCHOONHEIDSZORG Assistent kapper Kapper Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD Animator in de evenementensector Buurtsportwerker Onderhoudswerker sportinfrastructuur en -materiaal Sportbegeleider Rubriek TEXTIEL Co-operator textielmachines Operator textielmachines Rubriek TRANSPORT Automecanicien Carrossier Fietshersteller Fietskadermonteur Hulpmecanicien landbouwmachines Hulpmecanicien personenwagens Hulpmecanicien vrachtwagens Mecanicien lichte verbrandingsmotoren Machinist mobiele kraan Onderhoudsmonteur Pistoolschilder Plaatslager Rigger-monteerder Voorbewerker pistoolschilderen Vrachtwagenchauffeur Rubriek VOEDING-HORECA Bakker-patissier Bakkersgast Bankwerker-kneder-ovenman Grootkeukenmedewerker Hulpkok

7 59912 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Industrieel maaltijdenbereider Industriële vleesbewerker Industriële vleeswarenbereider Keukenmedewerker Kok Marsepein- en chocoladebewerker Medewerker kamerdienst Productiemedewerker in de voedingsindustrie Productieoperator in de voedingsindustrie Slager Slagersgast Uitsnijder-uitbener Zaal- en keukenmedewerker Zaalmedewerker Rubriek ZEEVISSERIJ Matroos Rubriekloos Onthaalgroep 2 Leertijd : a) Toestand na screening Assistent productieoperator hout Behanger Bekister Betonhersteller Binnenschrijnwerker Boorder Bouwplaatsmachinist Buitenschrijnwerker Dakafdichter Dakdekker Dakdekker leien en pannen Dakdekker metalen daken Dakdekker rieten daken Daktimmerman Decor- & standenbouwer Dekvloerlegger Glaswerker IJzervlechter Industrieel isolatiewerker Industrieel schilder Industriële verpakker Interieurbouwer Karkassenmaker Machinaal houtbewerker Medewerker industrieel schilder Metselaar Meubelmaker Meubelstoffeerder

8 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Natuursteenbewerker Operator in de houtzagerij Oppervlaktebehandelaar Paletten- en krattenmaker Plaatser binnenschrijnwerk Plaatser buitenschrijnwerk Plaatser interieurelementen Plaatser natuursteen Plaatser parket Plaatser soepele vloerbekleding Productiemedewerker hout Productiemedewerker interieurbouw Productieoperator hout Publiciteitsschilder Restauratievakman meubelen Rioollegger Scheepsinterieurbouwer Schilder Schilder-decorateur Slotenmaker Stratenmaker Stukadoor Tegelzetter Torenkraanbestuurder Voeger Wegmarkeerder Werfbediener Werkplaatsbinnenschrijnwerker Werkplaatsbuitenschrijnwerker aluminium Werkplaatsbuitenschrijnwerker hout Werkplaatsbuitenschrijnwerker kunststoffen b) Toestand vóór screening Rubriek DISTRIBUTIE Ambulante handelaar op de openbare markten Groothandelaar Groothandelaar in bakkerijgrondstoffen Groothandelaar in bier, mineraal water en limonades Groothandelaar in boter, eieren en melk Groothandelaar in bouwmaterialen Groothandelaar in elektrisch materieel Groothandelaar in fiets-, bromfiets- en motorfietsonderdelen Groothandelaar in fruit en groenten Groothandelaar in marokijnwaren

9 59914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Groothandelaar in papierwaren en kantoorbenodigdheden Groothandelaar in suikerwaren Groothandelaar in textielwaren Groothandelaar in verse zeevis Groothandelaar in verven en vernissen Groothandelaar in wijn en geestrijke dranken Groothandelaar-bereider in kruiderijen voor spekslagerswaren Handelaar in foerage en stro Handelaar in inlandse granen Kaasgroothandelaar Kleinhandelaar Logistiek medewerker Slager-groothandelaar Tabakgroothandelaar Veehandelaar Rubriek ELEKTRICITEIT-ELEKTRONICA Assistent podiumtechnicus Automaathersteller Bordenbouwer Elektrotechnisch installateur Elektrowikkelaar Fabrikant-installateur van lichtreclames Galvanoplast Geluidstechnicus Hersteller van elektrische huishoudapparaten Industrieel onderhoudstechnicus Installateur-hersteller van autonavigatiesystemen, autoalarmsystemen en a-v-t voor voertuigen Koeltechnicus/frigorist Lichttechnicus Luchtregelingsinstallateur Monteur-hersteller in toegepaste elektronica Monteur-hersteller van antidiefstalsystemen Monteur-hersteller van liften Pc-technicus Radio-en televisiemonteur-hersteller Technicus klimaatbeheersing - airconditioning Vervaardiger van accumulatoren Rubriek GRAFISCHE NIJVERHEID Desktop publisher Drukker-flexograaf Fotograaf Grafisch vormgever Offsetdrukker Publiciteitstekenaar Reclameschilder Typo-drukker Webdesigner Zeefdrukker

10 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Rubriek HANDEL EN ADMINISTRATIE Boekhouder Etaleur Onthaal- en pr-assistent Polyvalent administratief kmo-medewerker Programmeur Rubriek KLEDING EN CONFECTIE Bontwerker Confectiestikster Confectioneur van breiwerk Confectioneur van dameskleding Confectioneur van dassen, strikken, sjaals Confectioneur van herenkleding Confectioneur van huishoudlinnen Confectioneur van kinderkleding Confectioneur van linnengoed Confectioneur van plastiekkleding Confectioneur van regenkleding Confectioneur van sportkledij Confectioneur van werkkledij Dameskleermaker Hand- en machinebreister Handborduurster Hemdenmaker Herenkleermaker Korsettenmaker Machineborduurster Modeontwerper Modiste Naaister Passementwerker Schoenmaker en -hersteller Textielreiniger : chemisch reiniger-verver Textielreiniger-witwasser Rubriek KUNST EN AMBACHTEN Artisanaal kaarsenmaker Bouwer en hersteller van akoestische gitaren Clavecimbelbouwer Dierenopzetter Edelsteenzetter Fijnmandenmaker Gareelmaker Gieter van juwelen van edele metalen Glasblazer van sier- en gebruiksvoorwerpen Glasetser en glasdecorateur Glasinstrumentenmaker

11 59916 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Glazenier Graveur in edele metalen Handboekbinder Hersteller van muziekinstrumenten Horlogemaker-hersteller Inlijster Juwelier-goudsmid Keramist Koetsenmaker Kunstsmid Leerlooier Lijstenmaker-vergulder Luchtermaker in metaal en glas Marokijnbewerker Ontwerper van sierraden Orgelbouwer Pianostemmer en hersteller Pottenbakker Vervaardiger van fluiten, klarinetten, hobo s en saxofoons Vervaardiger-hersteller van poppen Wapenhersteller Wapensmid Zilversmid Rubriek LAND- EN TUINBOUW Bloemen- en plantenteler Boomkweker Boomverzorger Bosbouwuitbater Florist Fruitteler Groenteteler Herborist Hoefsmid Hondenfokker Hondeninstructeur Hondentrimmer Ichtyoloog Kruidenteler Paardenhouder Pluimveehouder Tuinaannemer Tuinontwerper Tuinverzorger Valkenier Viskweker

12 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Rubriek METAAL EN KUNSTSTOFFEN Bewerker van thermoplastische kunststoffen (vacuümprocédé) Bouwsmid Constructeur van buis- en plaatmeubelen Constructeur van buisconstructies Constructeur van gebinten Fabrikant van houtlintzagen Gieter Installateur van centrale verwarming Installateur van gasverwarming met individuele toestellen Kopersmid Mecanicien Mecanicien voor kantoormachines Mecanicien voor naaimachines Mecanicien voor snij- en weegtoestellen Metaalconstructeur Monteur-hersteller van pneumatische en hydraulische werktuigen en machines Plaatwerker-ketelmaker Polyvalent lasser Sanitair installateur-loodgieter Smid Staalgraveur Vervaardiger van blad- en spiraalveren Vervaardiger van plastieken voorwerpen, apparaten en buizen Zandstraler, lakker en metalliseerder van metalen Rubriek PERSONENZORG Begrafenisondernemer Medewerker kinderopvang Rubriek SCHOONHEIDSZORG Haarwerker-pruikenmaker-grimeur Kapper Kunstnagelstylist Opticien-brillenmaker Orthopedie-schoentechnicus Schoonheidsspecialiste Tandprothesetechnicus Vervaardiger-hersteller van optisch materieel Rubriek SPORT EN VRIJE TIJD Ceremoniemeester Rubriek TEXTIEL Decorateur van textiel Hersteller van oosterse tapijten Patroontekenaar Textieltekenaar Textieltekenaar-designer Vervaardiger van dekzeilen, tenten, zakken Vlaggenmaker Wever

13 59918 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Rubriek TRANSPORT Autobekleder Auto-elektronicus Bromfietsmecanicien Carrosseriehersteller Constructeur en hersteller van autoradiatoren Constructeur van speciale carrosserieën voor vracht- en bestelwagens Constructeur van vrachtwagen- en aanhangwagenchassis Fietsmecanicien Garagehouder-hersteller Hulpmecanicien Inrichter van motorhomes, caravans, woonwagens, wooncellen en marktwagens Matroos binnenvaart Matroos-motordrijver binnenvaart Mecanicien voor bouw- en wegenaannemersmateriaal Mecanicien voor heftrucks Mecanicien voor landbouw- en tuinbouwtrekkers en Mecanicien voor lichte schroefvliegtuigen Mecanicien voor motorplezierboten Mecanicien voor scheepsdieselmotoren Monteur-hersteller van hydraulische vrachtwagenkranen Motorfietsmecanicien Plaatser-hersteller van banden met stuurinrichtingscorrectie Scheepshersteller Verhuizer Vulcaniseerder Rubriek VOEDING-HORECA Bereider van wild en gevogelte Brood- en banketbakker Chicoreibrander Hotelhouder IJsbereider Kaasfabrikant Koffiebrander Molenaar Paardenslager Restauranthouder Slachtafvalbereider Slachter Slager-spekslager Snackbarexploitant Suiker- en chocoladebewerker Traiteur-banketaannemer Visbereider». Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap. Brussel, 3 juli De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming, F. VANDENBROUCKE

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 59906 MONITEUR BELGE 03.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs ADVIES Raad Secundair Onderwijs 24 maart 2009 RSO/ADV/JVR/011 Advies over het voorstel van opleidingenstructuren voor het deeltijds beroepssecundair onderwijs VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, KUNSTLAAN 6 BUS 6,

Nadere informatie

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

EXAMENCOMMISSIE SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS In deze lijst kan je zien welke opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie. Deze lijst is niet volledig, maar geeft weer welke opleidingen de voorbije jaren vaak gekozen werden door startbaners.

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Opgelet: Enkel de opleidingen uit het VWO die voorkomen op deze lijst komen in aanmerking voor het verhoogde max. van 180u omdat ze voorbereiden op een knelpuntberoep. Voor

Nadere informatie

Nour, 22 jaar. Thibaut, 15 jaar Chloë, 18 jaar. www.leertijd.be

Nour, 22 jaar. Thibaut, 15 jaar Chloë, 18 jaar. www.leertijd.be 1 Nour, 22 jaar Thibaut, 15 jaar Chloë, 18 jaar www.leertijd.be 2 WERKEND EEN VAK LEREN VANAF 15 JAAR! Je kunt voltijds naar school gaan, maar je kunt ook op een andere manier een beroep aanleren Via de

Nadere informatie

BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN,

BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN, BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN,... WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Werkend een vak leren vanaf 15 jaar! Je kunt voltijds naar school gaan,

Nadere informatie

BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN,

BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN, BEROEP KIEZEN, WERKEN EN LEREN, Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, EEN VASTE JOB, PROMOTIE MAKEN,... WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Werkend een vak leren vanaf 15 jaar! Je kunt voltijds naar school gaan,

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

LEREN EN WERKEN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB,

LEREN EN WERKEN, WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, ... EEN VASTE JOB, LEREN EN WERKEN, Geld verdienen, DIPLOMA BEHALEN, EEN VASTE JOB,... WWW.Leertijd.be en alles zit mee! Werkend een vak leren vanaf 15 jaar! Je kunt voltijds naar school gaan, maar je kunt ook op een andere

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 3966 MONITEUR BELGE 23.01.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 26 februari 2008 RSO/JVR/ADV/003 Advies over de voorstellen van nieuwe en in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2008-2009 VLAAMSE ONDERWIJSRAAD,

Nadere informatie

School zkt. Arbeidsmarkt

School zkt. Arbeidsmarkt School zkt. Arbeidsmarkt Sectorspecifieke cijfers Bouw, Hout, Koeling & warmte Inleiding Secundair onderwijs in provincie Antwerpen: Voltijds onderwijs: TSO en BSO Werken & leren: DBSO en Syntra Buitengewoon

Nadere informatie

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS Welke opleidingen worden terugbetaald? In deze lijst kan je zien welke examens en opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie: 1. Het inschrijvingsgeld voor de examens van alle aangeboden

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs BETAALD EDUCATIEF VERLOF : VOLLEDIG UITGESLOTEN OPLEIDINGEN (alle modules) zijn in deze kleur aangeduid UITGESLOTEN MODULES zijn in deze kleur aangeduid Secundair volwassenenonderwijs algemene vorming

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs BETAALD EDUCATIEF VERLOF : VOLLEDIG UITGESLOTEN OPLEIDINGEN (alle modules) zijn in deze kleur aangeduid Secundair volwassenenonderwijs algemene vorming auto bib-, archief en documentatiekunde bijzondere

Nadere informatie

2009-2010 I S O. v.u. B. Ghise p.a. Tiso vzw Grotesteenweg 226 Berchem Antwerpen Niet op de openbare wer werpen - Art 198/7 cultureel doen / onderwijs

2009-2010 I S O. v.u. B. Ghise p.a. Tiso vzw Grotesteenweg 226 Berchem Antwerpen Niet op de openbare wer werpen - Art 198/7 cultureel doen / onderwijs 2009-2010 v.u. B. Ghise p.a. Grotesteenweg 226 Berchem Antwerpen Niet op de openbare wer werpen - Art 198/7 cultureel doen / onderwijs T I S O WELKOM Degelijk werk dat je toekomstperspectieven biedt, is

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 *- kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2015 Meetkundigen Landmeter (m/v) 159 x x Bouwtechnici Technicus studiebureau bouw (m/v) 1635 x x! Calculator bouw (m/v) 1603 x x! Conducteur bouw (m/v) 1079 x x! Werfleider (m/v) 2584 x x Bouwarbeiders ruwbouw

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2009 ONTVANGEN JOBS Ingenieur 833 3868 4701 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwantitatieve oorzaken De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,... De belangrijkste oorzaak wordt

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2007. ONGUNSTIGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN zonder interim

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2007. ONGUNSTIGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN zonder interim Ingenieur 1697 8206 9903 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica 1 2 Ingenieur scheikunde 1 2 Ingenieur kunststoffen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 56262 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2004 Ed. 3 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs

Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs - 1 - Equivalentie tussen: vormingen georganiseerd door het ministerie van Defensie en opleidingen van het volwassenenonderwijs 1. Vorming Infra Polyvalent Technische fiche van de vorming van Defensie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

CAHIER 5 LEREN EN WERKEN, DE LEERTIJD VANUIT DE PRAKTIJK PERIODIEK - JAARGANG 2009 - NUMMER 5

CAHIER 5 LEREN EN WERKEN, DE LEERTIJD VANUIT DE PRAKTIJK PERIODIEK - JAARGANG 2009 - NUMMER 5 CAHIER 5 LEREN EN WERKEN, DE LEERTIJD VANUIT DE PRAKTIJK PERIODIEK - JAARGANG 2009 - NUMMER 5 Periodiek - Jaargang 2009 - nummer 5 LEREN EN WERKEN, DE LEERTIJD VANUIT DE PRAKTIJK Leren en werken, de leertijd

Nadere informatie

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2006

Vlaanderen VDAB-lijst KNELPUNTBEROEPEN 2006 Ingenieurs 00202 Ingenieur bouwkunde 189 979 1168 1 2 00227 Ingenieur elektronica 104 532 636 1 2 00239 Ingenieur mechanica 86 459 545 1 2 00257 Ingenieur elektromechanica 188 864 1052 1 2 00260 Ingenieur

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2013 * - kwalitatieve oorzaken en/of arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector, De belangrijkste

Nadere informatie

BEROEP Ontvangen jobs OORZAAK KNELPUNTKARAKTER Normaal Economisch Circuit KWANTITATIEF KWALITATIEF ONGUNSTIGE

BEROEP Ontvangen jobs OORZAAK KNELPUNTKARAKTER Normaal Economisch Circuit KWANTITATIEF KWALITATIEF ONGUNSTIGE Stedebouwkundige 78 1 Ingenieur 6632 Ingenieur bouwkunde 1 2 Ingenieur elektriciteit 1 2 Ingenieur elektronica 1 2 Ingenieur mechanica 1 2 Ingenieur elektromechanica 1 2 Ingenieur scheikunde 1 2 Ingenieur

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs)

Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Infobrochure CLW VTI Beringen Centrum voor Leren en Werken (Deeltijds onderwijs) Geachte ouders, Beste jongere, Aan alle andere geïnteresseerden, Deze informatiebrochure heeft als bedoeling een kort inzicht

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 21.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 21.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE.0.009 BELGISCH STAATSBLAD 6855 VLAAMSE OVERHEID N. 009 569 [C 009/599] 4 JULI 009. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging in

Nadere informatie

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII

BIJLAGE. bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII [ 1 ] BIJLAGE bij artikel III.15 bij het decreet van [ ] betreffende het onderwijs XVIII Bijlage II bij artikel 103 van het decreet van 14 juli 1998 houdende diverse maatregelen met betrekking tot het

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 11.05.2007 BELGISCH STAATSBLAD 25883 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7

HOE KIEZEN 3 HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR 7 INHOUD HOE KIEZEN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS 4 1. HET BEROEPSVOORBEREIDEND LEERJAAR LESSENTABEL VAN HET GO! TOELATINGSVOORWAARDEN EN ATTESTEN 10 GETUIGSCHRIFTEN 10. DE TWEEDE EN DERDE GRAAD 11 Infobrochure

Nadere informatie

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwalitatieve oorzaken en/of ongunstige arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst

Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwalitatieve oorzaken en/of ongunstige arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst Lijst van knelpuntberoepen in Vlaanderen 2014 - kwalitatieve oorzaken en/of ongunstige arbeidsomstandigheden Bron: VDAB - Studiedienst De knelpuntintensiteit is uiteraard ook afhankelijk van regio, sector,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 72988 BELGISCH STAATSBLAD 19.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 21.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 21.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE.0.009 BELGISCH STAATSBLAD 68535 VLAAMSE OVERHEID N. 009 3569 [C 009/3599] 4 JULI 009. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de studiebekrachtiging

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques

Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques Overzicht van de opleidingen die je kan volgen met gebruik van opleidingscheques Wil je weten of je je opleiding met opleidingscheques kan betalen? We geven hierbij een overzicht per soort opleidingsverstrekker.

Nadere informatie

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908.

In 2012 werden 18.762 vacatures geannuleerd. In In 2011 waren dat er 16.438, in 2010 15.908. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 247 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 15 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Geannuleerde Tussen januari 2013 en december

Nadere informatie

Rapport doorstroming 2007-2008

Rapport doorstroming 2007-2008 Rapport doorstroming 2007-2008 Inhoudstafel 1. Inleiding...4 2. Overzicht doorstroming...5 3. Voltijds onderwijs (TSO, BSO & BuSO)...6 3.1. Doorstroming per gewest 07-08...6 3.2. Evolutie per gewest...6

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 STUDIEGEBIED BOUW. Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 STUDIEGEBIED BOUW Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Schilder BO BW 010 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 11 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

Opportuniteit: positief onder voorbehoud, overleg + validering sector (hulpmecanicien, technicus) Nieuwe opleiding

Opportuniteit: positief onder voorbehoud, overleg + validering sector (hulpmecanicien, technicus) Nieuwe opleiding Bijlage bij het actieplan kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2009-2010 Plan m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen Secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs Stad Gent. De directie en het personeel heten u van harte welkom op de. openlesdagen 2008

Centrum voor Volwassenenonderwijs Stad Gent. De directie en het personeel heten u van harte welkom op de. openlesdagen 2008 Centrum voor Volwassenenonderwijs Stad Gent De directie en het personeel heten u van harte welkom op de openlesdagen 2008 Wij wensen u een aangenaam bezoek LANGE VIOLETTESTRAAT HORECA Keukens 1 ste verdieping:

Nadere informatie

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT

code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT code beroep CAO Bouwnijverheid 140 AFMONTEERDER 134 APPLICATEUR 385 ASBESTVERWIJDERAAR 245 ASFALTEERDER BUISLEIDINGEN 270 ASFALTWERKER 365 ASSISTENT SPRINGMEESTER 281 BAKSCHIPPER (CAO BOUW) 271 BALKMAN

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Eerst en vooral wensen wij u van harte het allerbeste voor 2011. Verder informeren we u via

Nadere informatie

Administratie Diamant Politie

Administratie Diamant Politie De resultaten van drie onderzoeksprojecten van het SOMA Dossier Administratie Diamant Politie We hebben de lezers steeds op de hoogte gehouden van de onderzoeks- projecten van het SOMA. We zijn dan ook

Nadere informatie

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014

TV ORIGIN - STRAMIEN R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 D E R E S T A U R A T I E, H E R I N V U L L I N G E N M O G E L I J K E U I T B R E I D I N G V A N H E T K A S T E E L S C H O O N S E L H O F T E H O B O K E N R O O M B Y R O O M 17 MAART 2014 K a

Nadere informatie

U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u!

U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u! U werft een jonge afgestudeerde aan? 2500 voor u! Wat? Voor jongeren (m/v) van 18 tot en met 23 jaar met een getuigschrift uit het bouwonderwijs, die niet langer dan 6 maanden in een bouwbedrijf (PC 124)

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 22.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 73843 N. 2006 5233 VLAAMSE OVERHEID [C 2006/36933] 1 SEPTEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging, vanaf het schooljaar 2005-2006, van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2

LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2 LIMITATIEVE LIJST TIIOA Technische opleidingen Metaal & Industriële automatisering Voorbeelden van opleidingen en/of modules 1 Aandrijftechnieken 2 Oppervlaktebehandeling Aanmaken van verven en lasspuiten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen

Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7. STUDIEGEBIED Hout. Modulaire opleidingen Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Leuvenseplein 4 19 december 2006 1000 Brussel RLLL/EXT/ADV/007bijl7 STUDIEGEBIED Hout Modulaire opleidingen Inhoud 1 Binnenschrijnwerker (BO HO

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout

Vrije Technische Scholen van Turnhout 1.. 27 4 min 18 s Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

0.0.0 Loopbaanbegeleiding. 1. sectorspecifieke opleidingen. 1.1 hout en bouw

0.0.0 Loopbaanbegeleiding. 1. sectorspecifieke opleidingen. 1.1 hout en bouw 0.0.0 Loopbaanbegeleiding 1. sectorspecifieke opleidingen 1.1 hout en bouw 1.1.1 ruwbouw 1.1.2 wegenbouw 1.1.3 afwerking bouw 1.1.4 hout 1.1.5 bagger-navigatie 1.1.6 bedienen bouwmachines 1.1.7 CAD/bouw

Nadere informatie

Maak van je talent je beroep. Kom naar de studiekeuzebeurs!

Maak van je talent je beroep. Kom naar de studiekeuzebeurs! STUDIE KEUZE BEURS 17.11-20.11.2015 KELDERS VAN CUREGHEM ANDERLECHT Maak van je talent je beroep. Kom naar de studiekeuzebeurs! Om de anderstalige ouders van kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in

Nadere informatie

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE

Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 749 van 9 augustus 2013 van ROBRECHT BOTHUYNE Ambachtelijke beroepen Opleidingen

Nadere informatie

Paritair leercomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PLC 149.01)

Paritair leercomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PLC 149.01) Paritair leercomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PLC 149.01) Beschrijving van de sector Mogelijke opleidingen en duur Bijzondere erkenningsregels voor patroons en opleidingsverantwoordelijken

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de laatste stand van zaken i.v.m. de activiteiten

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap.

5 De Wijnpers. 4 IBSO Woudlucht. 2 Campus Redingenhof. 1 Middenschool Ter Beuke. 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring. scholengemeenschap. 1 Middenschool Ter Beuke 2 Campus Redingenhof 3 Koninklijk Atheneum 2 Ring 4 IBSO Woudlucht 5 De Wijnpers scholengemeenschap leuven Hoe kan ik mijn kind inschrijven? SECUNDAIR ONDERWIJS Middenschool Ter

Nadere informatie

REINIGEN EN ONDERHOUD VAN WERKKLEDIJ DOOR ARBEIDERS IN DE BOUW: STANDPUNT PROVIKMO

REINIGEN EN ONDERHOUD VAN WERKKLEDIJ DOOR ARBEIDERS IN DE BOUW: STANDPUNT PROVIKMO 16-02-2009 E-info REINIGEN EN ONDERHOUD VAN WERKKLEDIJ DOOR ARBEIDERS IN DE BOUW: STANDPUNT PROVIKMO WETGEVING EN REGLEMENTERING Ter uitvoering van het sectoraal akkoord 2007-2008 in de bouwsector werd

Nadere informatie

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom

Vrije Technische Scholen van Turnhout. Van harte welkom Vrije Technische Scholen van Turnhout Van harte welkom 2.. 27 4 min 8 s Welkom nieuwe eerstejaarsleerling Weet jij al wat je volgend jaar hier op school zal doen? Weet jij al wat je daarna allemaal nog

Nadere informatie

Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen

Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek Vraag en aanbod in technische beroepen Begrippen en afkortingen Definities Cijfers arbeidsmarktregio 's Bijlage Arbeidsmarktschets Techniek januari 2011 1 Begrippen

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Raad Levenslang en Levensbreed Leren 28 april 2015 RLLL-RLLL-ADV-14-15-005 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen voor het secundair volwassenenonderwijs Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus

Nadere informatie

opleidingen 2016-2017

opleidingen 2016-2017 Entree Techniek & Technologie Assistent mobiliteitsbranche 1 Heerenveen Assistent bouwen & wonen 1 Assistent installatie-/constructietechniek 1, Heerenveen Assistent procestechniek 1, Heerenveen friesland

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

Centrum school. Meewerkende scholen. Technicum Centrum leren en werken Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden 011/69.71.02. VIIOTongeren

Centrum school. Meewerkende scholen. Technicum Centrum leren en werken Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden 011/69.71.02. VIIOTongeren Centrum school Technicum Centrum leren en werken Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden 011/69.71.02 Meewerkende scholen VIIOTongeren Scholengroep O.L.V. Sint-Truiden Deeltijds onderwijs Centrum leren En werken

Nadere informatie

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80126 MONITEUR BELGE 21.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed [C 2009/36133] 26 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel

Nadere informatie

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs

Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 1 van 10 Studiegebied Mechanica-elektriciteit Secundair volwassenenonderwijs 07-08/1814/N BSO 2 Bordenbouwer (240 Lt) modulair Basis Elektriciteit Basis Lassen Bedrading Elektrische Borden Montage Elektrische

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 269.882 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 19 JANUARI 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 16560 MONITEUR BELGE 26.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/5 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen *

Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Studieaanbod SGKSO Vlaamse Ardennen * Eerste graad / Eerste jaar Eerste graad / Tweede jaar Tweede graad Derde graad Derde graad / Derde leerjaar 1A 1A Gezinstechnieken 1A Industriële Wetenschappen 1A

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 21 februari 2006 RSO/GCO/ADV/004 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider

Antwoordsleutel. Op stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider Antwoordsleutel p stap naar het secundair onderwijs - handleiding begeleider 37 INLEIDING 1. p stap 2. Het secundaire watte??? Filmpje klasse Probeer na het bekijken van het filmpje deze vraagjes in te

Nadere informatie

Stichting Europese Beroepsopleidingen (Stg.EB)

Stichting Europese Beroepsopleidingen (Stg.EB) Stichting Europese Beroepsopleidingen (Stg.EB) Consortium van beroepsopleidingen binnen de Euregio Maas-Rijn: Berufkolleg Eschweiler, Duitsland Berufskolleg Herzogenrath, Duitsland Zentrum für Aus- und

Nadere informatie

Deel 1. schoolbevolking. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs

Deel 1. schoolbevolking. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs Deel 1 schoolbevolking 1 Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.137.768 Auto 546.940 Bijzondere

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT RLLL-RLLL-ADV-002bijl19 Volwassenenonderwijs MECHANICA-ELEKTRICITEIT Modulaire opleiding BO ME 402 (Ontwerp) Versie {1.0} Ontwerp Pagina 1 van 10 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen

focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen focus op vrijstelling voor studies in het kader van de knelpuntberoepen U bent uitkeringsgerechtigd volledig werkloos? U hebt sinds tenminste 2 jaar uw studies of leertijd beëindigd? U hebt geen einddiploma

Nadere informatie

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen

Aan de verantwoordelijke beheersinstanties van de rusthuizen Omzendbrief WVG/KWAL/07/1 van 21 februari 2007 betreffende de vervanging van de omzendbrief van 2 juli 2004 houdende de kwalificatievereisten van de verzorgende personeelsleden in de rusthuizen Herkomst:

Nadere informatie

Lijst van afkortingen

Lijst van afkortingen INHOUDSOPGAVE Lijst van afkortingen VIII DEEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Hoofdstuk 1. De ondernemingen die gehouden zijn een vakbondsafvaardiging in te stellen 9 Afdeling 1. De betrokken ondernemingen 9

Nadere informatie

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2. Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Kunstlaan 6 bus 6 9 september 2010 1210 Brussel RSO/RLE/ADV/003 - bijlage 2 Inhoudstafel Bijlage 2: Voorstel opleidingsprofielen OV 3 gericht op de houtsector

Nadere informatie

Studierichtingen per school 2015-2016

Studierichtingen per school 2015-2016 Studierichtingen per school 2015-2016 OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde KTA MoBi Gent WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk

Nadere informatie

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode

Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode 2012 ACS B.V. Rapportage voor Erwin Metselaar - Groepscode - 25 januari 2012 - pagina 1/9 Rapport voor Erwin Metselaar - Groepscode Beste Erwin Metselaar Je hebt

Nadere informatie

landmeter bij studiebureau, MOW RWO

landmeter bij studiebureau, MOW RWO 1 Licentiaat in de wetenschappelijke organisatie van werk op ISGEA- Bukavu, DRC Bac. Openbare administratie, Rwanda adviseur in de welzijnssector DAR BZ 2 Master in de rechten, Beijing rechter en professor

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs AMBACHTEN TECHNIEK BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA 2 Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 676 Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011

20 juni 2011. 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 20 juni 2011 391 leerlingen gemeld bij Toekomstloket 1-2-2011 tot 20-6-2011 Startkwalificatie: 301 Vsv ers 71 Startkwalificatie behaald 19 Geen startkwalificatie 23 en ouder Aangemeld via: 268 Studieadviseur

Nadere informatie

B i j l a g e n L i j s t m e t a a n v a a r d b a r e v o r m e n v a n a a n h u i s v erbonden b e d r i j v i g h ei d Aan huis verbonden beroepen Accountant Belastingconsulent Psycholoog

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED MECHANICA-ELEKTRICITEIT Opleiding Monteur Fotovoltaïsche Systemen BO ME 401 Versie {1.0} BVR Pagina 1 van 17 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg

Opleidingen Zorg en Welzijn niveau leerweg VMBO 3 en 4 MONTESSORI COLLEGE VOORLICHTINGSAVOND in verband met de SCHOOL en BEROEPSKEUZE na VMBO 4. DATUM: MAANDAG 26 JANUARI 2015 AANVANG: 19.30 uur PLAATS: Locatie KWAKKENBERGWEG! LIJST VAN DEELNEMENDE

Nadere informatie

Hoekenwerk sector bouw opdracht 1

Hoekenwerk sector bouw opdracht 1 Hoekenwerk sector bouw opdracht 1 Beroep metselaar (voor de leerkracht) Omschrijving van het beroep De metselaar zet het plan van de architect om in realiteit. Van bakstenen maak je immers een gebouw.

Nadere informatie

Overzicht studierichtingen per school

Overzicht studierichtingen per school Overzicht studierichtingen per school OOST-VLAANDEREN Don Bosco Sint-Denijs-Westrem PTI Eeklo Scheppersinstituut Wetteren VTI Deinze VTI Dendermonde WEST-VLAANDEREN VTI Waregem VTI Kortrijk VTI Tielt VTI

Nadere informatie