WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS"

Transcriptie

1 53478 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N [C 2010/35527] 11 JUNI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 179ter, ingevoegd bij het decreet van 30 april 2009, artikel 180, gewijzigd bij het decreet van 4 juli 2008, en artikel 181, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008 en 30 april 2009; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs; Gelet op het advies van de Vlaamse Onderwijsraad, gegeven op 3 oktober 2007 en 3 maart 2009; Gelet op de voordracht van de stuurgroep, vermeld in artikel 2, 42, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, gedaan op 16 december 2008, 23 december 2008 en 14 januari 2009; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 februari 2010; Gelet op protocol nr. 721 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergaderingen van sectorcomité X en van de onderafdeling «Vlaamse Gemeenschap» van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten; Gelet op protocol nr. 481 van 2 april 2010 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 20 mei 2010, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 betreffende de modulaire structuur van de studiegebieden van het hoger beroepsonderwijs wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt : «Ter uitvoering van artikel 179ter van hetzelfde decreet worden de modulaire opleidingsprofielen voor de modulaire structuur van de studiegebieden die behoren tot het hoger beroepsonderwijs, vastgelegd in bijlage V tot en met XIII, die bij dit besluit zijn gevoegd». Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art. 3. In hetzelfde besluit worden een artikel 2/1 tot en met 2/4 ingevoegd, die luiden als volgt : «Art. 2/1. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Topografie, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Topograaf. Art. 2/2. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Bouwkunde, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Bouwkundig Tekenaar. Art. 2/3. Het bestuur van een Centrum voor Volwassenenonderwijs dat onderwijsbevoegdheid heeft voor de lineaire opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde Psychiatrische Verpleegkunde, Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde Ziekenhuisverpleging of Kaderopleiding Nursing Geriatrie en Bejaardenzorg, vermeld in bijlage III bij het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, heeft vanaf 1 september 2010 ook onderwijsbevoegdheid voor de modulaire opleiding Kaderopleiding Nursing. Art. 2/4. De modulaire opleidingen Bank, Beurs en Financiën, Textielproductietechnieken, Design en Textiel, Topograaf, Bedrijfsautomatisatie en Chemie en Textiel kunnen, bij wijze van overgangsmaatregel, nog gedurende de schooljaren en georganiseerd worden.» Art. 4. Aan hetzelfde besluit worden een bijlage V tot en met XIII toegevoegd, die als bijlage I tot en met IX bij dit besluit zijn gevoegd. Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 september Art. 6. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 11 juni De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53479

3 53480 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53481

5 53482 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

6 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53483

7 53484 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

8 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53485

9 53486 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

10 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53487

11 53488 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

12 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53489

13 53490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

14 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53491

15 53492 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

16 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53493

17 53494 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

18 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53495

19 53496 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

20 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53497

21 53498 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53499

23 53500 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

24 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53501

25 53502 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

26 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53503

27 53504 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

28 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53505

29 53506 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

30 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53507

31 53508 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

32 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53509

33 53510 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

34 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53511

35 53512 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53513

37 53514 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

38 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53515

39 53516 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

40 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53517

41 53518 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

42 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53519

43 53520 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

44 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53521

45 53522 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

46 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53523

47 53524 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

48 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53525

49 53526 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

50 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53527

51 53528 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

52 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53529

53 53530 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

54 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53531

55 53532 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

56 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53533

57 53534 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

58 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53535

59 53536 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

60 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53537

61 53538 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

62 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53539

63 53540 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

64 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53541

65 53542 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

66 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53543

67 53544 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

68 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53545

69 53546 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

70 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53547

71 53548 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

72 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53549

73 53550 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

74 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53551

75 53552 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

76 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53553

77 53554 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

78 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53555

79 53556 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

80 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53557

81 53558 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

82 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53559

83 53560 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

84 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53561

85 53562 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

86 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53563

87 53564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

88 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53565

89 53566 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

90 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53567

91 53568 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

92 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53569

93 53570 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

94 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53571

95 53572 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

96 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53573

97 53574 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

98 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53575

99 53576 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

100 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53577

101 53578 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

102 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53579

103 53580 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

104 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53581

105 53582 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

106 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53583

107 53584 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

108 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53585

109 53586 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

110 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53587

111 53588 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

112 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53589

113 53590 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

114 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53591

115 53592 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

116 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53593

117 53594 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

118 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53595

119 53596 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

120 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53597

121 53598 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

122 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53599

123 53600 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

124 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53601

125 53602 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

126 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53603

127 53604 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

128 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53605

129 53606 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

130 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53607

131 53608 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

132 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53609

133 53610 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

134 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53611

135 53612 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

136 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53613

137 53614 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

138 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53615

139 53616 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

140 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53617

141 53618 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

142 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53619

143 53620 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

144 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53621

145 53622 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

146 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53623

147 53624 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

148 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53625

149 53626 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

150 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53627

151 53628 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53629

153 53630 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

154 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53631

155 53632 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

156 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53633

157 53634 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

158 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53635

159 53636 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

160 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53637

161 53638 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

162 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53639

163 53640 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

164 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53641

165 53642 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

166 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53643

167 53644 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

168 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53645

169 53646 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

170 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53647

171 53648 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

172 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53649

173 53650 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

174 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53651

175 53652 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

176 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53653

177 53654 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

178 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53655

179 53656 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

180 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53657

181 53658 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

182 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53659

183 53660 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

184 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53661

185 53662 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

186 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53663

187 53664 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

188 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53665

189 53666 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53667

191 53668 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

192 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53669

193 53670 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

194 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53671

195 53672 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

196 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53673

197 53674 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

198 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53675

199 53676 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

200 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53677

201 53678 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

202 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53679

203 53680 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

204 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53681

205 53682 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

206 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53683

207 53684 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

208 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53685

209 53686 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

210 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53687

211 53688 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

212 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53689

213 53690 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

214 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 53691

215 53692 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

216 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F [C 2010/35527] 11 JUIN Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire des disciplines de l enseignement supérieur professionnel HBO-5 Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, notamment l article 179ter, inséré par le décret du 30 avril 2009, l article 180, modifié par le décret du 4 juillet 2008, et l article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008 et 30 avril 2009; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire des disciplines de l enseignement supérieur professionnel HBO-5; Vu l avis du Vlaamse Onderwijsraad (Conseil flamand de l Enseignement), rendu le 3 octobre 2007 et le 3 mars 2009;

217 53694 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Vu la proposition du groupe directeur visé àl article 2, 42, dudécret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, faite les 16 décembre 2008, 23 décembre 2008 et 14 janvier 2009; Vu l accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 février 2010; Vu le protocole n 721 du 2 avril 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux; Vu le protocole n 481 du 2 avril 2010 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l enseignement libre subventionné; Vu l avis /1 du Conseil d Etat, donné le 20 mai 2010, en application de l article 84, 1 er, alinéa premier,1, des lois sur le Conseil d Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre flamand de l Enseignement, de la Jeunesse, de l Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Dans l article 1 er de l arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire des disciplines de l enseignement supérieur professionnel HBO-5 est inséré, entre le premier et le deuxième alinéa, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : «En exécution de l article 179ter du même décret, les profils de formation modulaires pour la structure modulaire des disciplines appartenant à l enseignement supérieur professionnel HBO-5 sont fixés dans les annexes V à XIII incluses jointes au présent arrêté». Art. 2. L article 2 du même arrêté est abrogé. Art. 3. Dans le même arrêté sont insérés les articles 2/1 à 2/4 inclus, rédigés comme suit : «Art. 2/1. A partir du 1 er septembre 2010, la direction d un centre d éducation des adultes ayant la compétence d enseignement pour la formation linéaire Topografie, visée à l annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, a également la compétence d enseignement pour la formation modulaire Topograaf. Art. 2/2. A partir du 1 er septembre 2010, la direction d un centre d éducation des adultes ayant la compétence d enseignement pour la formation linéaire Bouwkunde, visée à l annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, a également la compétence d enseignement pour la formation modulaire Bouwkundig Tekenaar. Art. 2/3. A partir du 1 er septembre 2010, la direction d un centre d éducation des adultes ayant la compétence d enseignement pour la formation linéaire Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde Psychiatrische Verpleegkunde, Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde Ziekenhuisverpleging ou Kaderopleiding Nursing Geriatrie en Bejaardenzorg, visées à l annexe III au décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, a également la compétence d enseignement pour la formation modulaire Kaderopleiding Nursing. Art. 2/4. Les formations modulaires Bank, Beurs en Financiën, Textielproductietechnieken, Design en Textiel, Topograaf, Bedrijfsautomatisatie et Chemie en Textiel peuvent, à titre de mesure transitoire, encore être organisées pendant les années scolaires et » Art. 4. Le même arrêté est complété par les annexes V à XIII, jointes comme annexes Ire à IX incluses au présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre Art. 6. Le Ministre flamand ayant l enseignement dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 11 juin Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l Enseignement, de la Jeunesse, de l Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel. Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles. Adviseur/Conseiller : A. VAN DAMME

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 63020 BELGISCH STAATSBLAD 20.09.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 72988 BELGISCH STAATSBLAD 19.12.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD

19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD 19940 MONITEUR BELGE 02.08.1997 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION F. 97 1573 17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogation de la limitation de l indice des prix à 75 % pour l enseignement

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN MONITEUR BELGE 08.09.2009 BELGISCH STAATSBLAD 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 54620 MONITEUR BELGE 16.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18914 MONITEUR BELGE 03.04.2007 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2007 1446 [C 2007/35477] 2 MARS 2007. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 11

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 61107 LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 35866 BELGISCH STAATSBLAD 07.07.2008 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 17114 BELGISCH STAATSBLAD 27.02.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 81367 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID In te r n a tio n a a l

Nadere informatie

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014;

Vu l avis de l Inspecteur des Finances, donné le 4 juin 2014; FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C 2014/24300] 9 JULI 2014. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2006 houdende

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE

51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE 51022 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2014 MONITEUR BELGE Nota (1) Zitting 2013-2014. Stukken. Voorstel van decreet, 2390 - Nr. 1. Verslag, 2390 - Nr. 2. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 2390 -

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 34532 MONITEUR BELGE 09.08.2005 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD

19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD 19612 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22079] 16 MARS 2015. Règlement modifiantlerèglement du 28 juillet 2003 portant exécution de l article

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19159 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2008 1144 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [2008/201043]

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.02.2011 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.02.2011 Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 13853 MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2011 634 [C 2011/29086] 20 JANVIER 2011. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l arrêté du Gouvernement de la Communauté française du

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.04.1999 BELGISCH STAATSBLAD 14261 N. 99 1209 [C 99/35523] 12 APRIL 1999. Ministerieel besluit tot vaststelling van het modelformulier voor de melding van afschotstatistieken en wildinventarisatiegegevens

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

6378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

6378 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 6378 MONITEUR BELGE 08.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD N. 2007 672 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/35138] 15 DECEMBER 2006. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van sommige besluiten van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 20.09.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 60341 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2011 2503 [C 2011/22310] 15 SEPTEMBRE 2011. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 39072 BELGISCH STAATSBLAD 05.12.1998 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 42233 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID N. 2009 2101 [C 2009/35539]

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE

39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE 39820 BELGISCH STAATSBLAD 15.12.1998 MONITEUR BELGE N. 98 3345 [S C 98/22749] 24 NOVEMBER 1998. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1993 tot bepaling van de modaliteiten

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 26.05.2008 MONITEUR BELGE 26811 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 17106 BELGISCH STAATSBLAD 27.05.1998 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

Nadere informatie

De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau

De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau De rechten en de verplichtingen van de werknemer en van het bureau 1. Het bureau mag onder geen beding enige vergoeding van de werknemer vragen of ontvangen. 2. Het bureau moet alle betrokkenen op een

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2004 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2004 MONITEUR BELGE 11641 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 2004 738 [C 2004/35307] 12 DECEMBER 2003. Besluit van de Vlaamse regering betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 18.09.1997 BELGISCH STAATSBLAD 24301 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MONITEUR BELGE 09.09.1999 BELGISCH STAATSBLAD 33727 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 99 2939 [S C 99/29469] 8 JUIN 1999. Arrêté du Gouvernement de la Communauté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.08.1998 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.08.1998 MONITEUR BELGE 27657 Grade nom/ prénom Département Directeur Mostinckx Jozef Aide sociale, Santé publique et Culture Directeur Masyn Roland Aide sociale, Santé publique et Culture Administration/ Superstructure Division/

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 3 MONITEUR BELGE 28215 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31310] 18 APRIL 2016. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen als bedoeld in de artikelen 4, 16, 19 en 28 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 55304 BELGISCH STAATSBLAD 23.07.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014

Doc. TGR 2014-PL-90 Brussel, 5 februari 2014 RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instellling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging TECHNISCHE GENEESKUNDIGE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 02.01.2014 MONITEUR BELGE 29 Gelet op het advies nr. 54.492/1 van de Raad van State, gegeven op 17 december 2013 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, op 12 januari 1973;

Nadere informatie

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE

40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE 40314 BELGISCH STAATSBLAD 20.07.2012 Ed. 3 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2012 2114 [C 2012/22283] F. 2012 2114 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2012/22283] 18 JULI

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 206. Gratis tel. nummer : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 206. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 34641 Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 februari 2009; Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Artikel 1. De opleiding bachelor in de verpleegkunde

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 08.02.2012 Ed. 4 MONITEUR BELGE 9937 Aus diesen Gründen: Der Hof - erklärt die Zuweisung 10.005.28.01.63.21 der Ordonnanz vom 14. Dezember 2009 zur Festlegung des allgemeinen Ausgabenhaushaltsplans

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 39 (2003) Nr. 3 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2013 Nr. 35 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.03.2003 BELGISCH STAATSBLAD 13137 SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS F. 2003 1044 [C 2003/14035] 23 JANVIER 2003. Arrêté ministériel pris en exécution de l arrêté royal du

Nadere informatie