Zonnevelden: hoe zorg je voor een goede ruimtelijke inpassing. Rik Olde Loohuis (Rom3D) Tim de Weerd (Provincie Overijssel)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zonnevelden: hoe zorg je voor een goede ruimtelijke inpassing. Rik Olde Loohuis (Rom3D) Tim de Weerd (Provincie Overijssel)"

Transcriptie

1 Zonnevelden: hoe zorg je voor een goede ruimtelijke inpassing Rik Olde Loohuis (Rom3D) Tim de Weerd (Provincie Overijssel) 1

2 kort voorstelrondje en wat hoop je hier op te halen? ambities en getallen inpassen met ruimtelijke kwaliteit naar 2050?! de praktijk 2

3 1. Ambities en getallen energievoorziening huishoudens 4 PJ elektriciteit 6 PJ bedrijven warmte 27 PJ Gebruik (PJ) 102,8 PJ 96,2 PJ Aandeel hernieuwbare energie 9,7 PJ 20,2 PJ huishoudens warmte 19 PJ 100PJ 20% 30% bedrijven elektriciteit 9 PJ hernieuwbare productie in 2023 hernieuwbare productie in 2030 Verkeer transportbrandstof 34 PJ Ambitie Provincie Overijssel 2023 van 9% duurzame energieopwekking in 2015 naar 20% duurzame energieopwekking in 2023 naar 30% in

4 Energiemix ca. 100 PJ gebruik 20,2 PJ hernieuwbaar 1,9 PJ zon (10%) 20,2PJ Wind 1.4 PJ 7% Zon 1.9 PJ 10% Geothermie 2.4 PJ 13% Biomassa 14.5 PJ 68% Energiemix 20% hernieuwbare energieopwekking van totale verbruik van 96,2 PJ = 20,2 PJ hernieuwbare energiemix: 10% zon = 1,9 PJ 4

5 1.9 PJ zon ca. 2% totale energievraag Aandeel zon 1,9 PJ zon in /400 ha op dak + 400/600 ha in veldopstelling 5

6 ha oppervlakte Overijssel ca.1000ha zon opgave 2023: 300/400 ha op dak + 400/600 ha zonneveld ca.7.5ha zon gerealiseerd tot Opgave 2023 op de kaart 1.5ha Harculo en 6ha bij Twence, begin 2018 wordt bij Wierden een veld van 5,5 ha geopend slechts 10% bestaand dakoppervlak is geschikt voor zonnepanelen 6

7 ca.300 ha aan plannen zonneveld van groot tot klein... Op papier aan plannen ca. 300 ha aan initiatieven (veldopstellingen zonneveld) in verschillende stadia van planvorming van klein tot groot (tot 50 ha), van veldopstellingen tot zon op zandwinplassen nog een stap te zetten van 7.5ha naar 400/600ha in

8 2. Inpassen met ruimtelijke kwaliteit centrale beleidsambities woonomgeving economie en vestigingsklimaat natuurlijke vooraden (binnen)-steden en landschap mobiliteit regionaal waterbeheer rode draden: duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit of waar hoe veiligheid en gezondheid energie ondergrond generieke beleidskeuzes ontwikkelingsperspectieven gebiedskenmerken laag van de beleving stedelijke laag laag van de agrarische cultuurlandschappen natuurlijke laag Of: Zolang energiedoelen niet zijn voldaan, is de of-vraag positief te beantwoorden Waar: Ontwikkelingsperspectieven geven richting aan waar wat ontwikkeld kan worden Hoe: Catalogus Gebiedskenmerken Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden 3D model 8

9 ruimtelijke kwaliteit realiseren we door het verbinden van bestaande gebiedskwaliteiten en nieuwe ontwikkelingen waarbij bestaande kwaliteiten worden beschermd en versterkt en nieuwe kwaliteiten worden toegevoegd Catalogus Gebiedskenmerken het landschap als structuurdrager en ordenend principe 9

10 Catalogus Gebiedskenmerken de spreekwoordelijke boekenkast of kapstok die structuur geeft, maar ook ruimte om nieuwe dingen in op te bergen, een plek te geven 10

11 Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden Impact van de ontwikkeling op de omgeving Basisinspanning 5.1 Aansluiten op de karakteristieken van het gebied 5.2 Aansluiten op de omgeving 5.3 Maak randen met kwaliteit 5.4 Eenvoudige poorten en hekwerken 5.5 Logische opstelling panelen 5.6 Eenvoudige traformator- en bijgebouwen Schaal Zonneveld is gebiedsvreemd Basisinspanning Maatschappelijk belang Aanvullende kwaliteitscriteria (+ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) 5.7 Bijdragen aan een duurzame energiehuishouding 5.8 Beter benutten van ruimte, bestaande bebouwing en infrastructuur 5.9 Bijdragen aan natuur en biodiversiteit 5.10 Bijdragen aan een klimaatbestendig Overijssel 5.11 Overijssels noaberschap en participatie 5.12 Sluiten van kringlopen, ofwel: toegroeien naar een circulaire economie In balans door aanvullende kwaliteitsprestaties Schaal Zonneveld is gebiedsvreemd Aanvullende kwaliteitsprestaties Handreiking Kwaliteitsimpuls Zonnevelden geeft denkrichting hoe zon ruimtelijk en sociaal met kwaliteit in te passen 11

12 Aandacht voor 3 schaalniveaus Schaalniveau 1: het omringende landschap Schaalniveau 2: de directe omgeving Schaalniveau 3: het zonneveld zelf 12

13 13 Middelgroot zonneveld bij een kern

14 sluit aan bij kavelrichting en schaal van het landschap houtwallen met gebiedseigen soorten kruidenrijke zomen imkervereniging, bijen, biodiversiteit picknickweitje als adres zonneveld inzet lokale arbeid oplaadpunt voor fietsen en auto s 14

15 15 Een grootschalig zonneveld in een veenontginningslandschap

16 sluit aan bij kavelrichting en schaal van het landschap, op afstand van linten, vaarten en wegen commercieel houden van schapen géén hekken rondom, maar een brede watergang met ecologische oever grote velden dragen substantieel bij aan energietransitie van een afstand valt het zonneveld weg 16

17 3. Naar 2050?! Naar een (bijna) helemaal duurzame energievoorziening in 2050 van 20% duurzame energieopwekking in 2023 naar een bijna helemaal duurzame energievoorziening in 2050 (de uitstoot van CO is dan 80-95% minder vergeleken met 1990) 17

18 1. 2. (met huidige techniek) Enorme opgave energiemix (nog n.t.b.) met ca. 100% zon dan zo n ha nodig of ongeveer 4500 windturbines van 3MW 18

19 19

20 Ruimtelijke kwaliteit i.r.t. opschaling Waaruit bestaat de relatie tussen energietransitie en ruimtelijke kwaliteit? Is 'blijven inpassen' in de 'billy boekenkast' voldoende of is de transitie zo substantieel dat 'inpassen' of 'gelegenheidsplanologie' niet meer voldoen? Moeten er ook een aantal 'Oxford of Yale libraries' in het landschap geplaatst worden? Of kan het nog slimmer in de toekomst? 20

21 4. De praktijk 21

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen

Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Beoordelingskader (grote) zonneparken op maaiveld in Dalfsen Publicatie beoordelingscriteria zonneparken op maaiveld Dalfsen Zonneparken op maaiveld Op 26 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden. Ruimte voor zonnepanelen in de Groene Omgeving

Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden. Ruimte voor zonnepanelen in de Groene Omgeving Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden Ruimte voor zonnepanelen in de Groene Omgeving Colofon: Vastgesteld door GS op 28 februari 2017 Citaten uit de Omgevingsvisie en -verordening kunnen wijzigen naar

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden. Ruimte voor zonnepanelen in de Groene Omgeving

Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden. Ruimte voor zonnepanelen in de Groene Omgeving Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden Ruimte voor zonnepanelen in de Groene Omgeving Colofon: Vastgesteld door GS op 28 februari 2017 Citaten uit de Omgevingsvisie en -verordening kunnen wijzigen naar

Nadere informatie

Bijlagen I. Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden (bijgevoegd). II. Omgevingsverordening artikel Kwaliteitsimpuls zonnevelden (bijgevoegd).

Bijlagen I. Handreiking Kwaliteitsimpuls zonnevelden (bijgevoegd). II. Omgevingsverordening artikel Kwaliteitsimpuls zonnevelden (bijgevoegd). PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS / ÄO 17/^-S.CJ Datontv.: Q 2 MRT 2017 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen

Beantwoording technische vragen Beantwoording technische vragen Vergadering Commissievergadering Datum 3-apr-17 Vragensteller Theo Logtenberg CDA, Johan Wiltvank PvdA, Anne Nijburg CU, Hans de Graaf D66, Reint Warmelink, VVD Agendapunt/onderwerp

Nadere informatie

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016

Jij kleurt Overijssel. Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel Ontwerp - Omgevingsvisie en - Omgevingsverordening september 2016 Jij kleurt Overijssel In 2030 ziet Overijssel er anders uit dan nu. En in 2050 zal er weer van alles veranderd zijn.

Nadere informatie

Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe

Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe CVDR Officiële uitgave van Olst-Wijhe. Nr. CVDR608705_1 13 maart 2018 Beleidsnota kleinschalige zonne-energie in de gemeente Olst-Wijhe Het college van burgemeester en wethouders van Olst-Wijhe, Gelet

Nadere informatie

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl

Energievisie Borne 22 september 2011. Michel Leermakers Linda Rutgers Twence. Co Kuip HVC. www.twence.nl Energievisie Borne 22 september 2011 Michel Leermakers Linda Rutgers Twence Co Kuip HVC Inhoud van vanochtend Gemeente Borne Visie Twence Werkwijze Energievisie Resultaten Huidige energieconsumptie Bronpotentieel

Nadere informatie

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND

AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Opsterland. Nr. 25469 16 februari 2017 AMBITIEDOCUMENT ZONNE-ENERGIE UITWERKING OMGEVINGSVISIE - GEMEENTE OPSTERLAND 1.INLEIDING ZONNE-ENERGIE IN OPKOMST Het

Nadere informatie

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017

Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking. tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 Naar een koers duurzaam Middag Humsterland Ruimtelijk scenario onderzoek duurzame energie opwekking tbv informerende raadspresentatie 14 juni 2017 INLEIDING SCENARIO ONDERZOEK BOERDERIJEN DORPSOMGEVING

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Energietransitie. Energietransitie in Overijssel: op weg naar opschaling

Energietransitie. Energietransitie in Overijssel: op weg naar opschaling Energietransitie Energietransitie in Overijssel: op weg naar opschaling Kern van het advies De energietransitie is een belangrijke maatschappelijke opgave. Een opgave die de komende decennia zal leiden

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Status: Ontwerp Versie: vastgesteld Provinciale Staten 18 april 2018 1 1 Aanleiding

Nadere informatie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie

Duorsume enerzjy yn Fryslân. Energiegebruik en productie van duurzame energie Duorsume enerzjy yn Fryslân Energiegebruik en productie van duurzame energie 1 15 11 oktober 1 Inhoud Management Essay...3 1 Management Essay De conclusies op één A4 De provincie Fryslân heeft hoge ambities

Nadere informatie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie

Gemeente Reusel-De Mierden. Stand van zaken Klimaatvisie Gemeente Reusel-De Mierden Stand van zaken Klimaatvisie 20 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Opening door wethouder 2. Tot stand koming Klimaatvisie 3. Wat is er bereikt? 4. Wat is er nog nodig? 5. Wat is de

Nadere informatie

Agenda. Door Matthijs Kok, ODMH

Agenda. Door Matthijs Kok, ODMH Agenda Rondje kennismaking Presentatie regionale energiestrategie Uitwisselen kennis en ervaringen Vragen aanpak EZ/belastingdienst Verdere samenwerking EnCo s Midden Holland Door Matthijs Kok, ODMH Aanpak

Nadere informatie

Eindrapport verkenningen Energie en Ruimte

Eindrapport verkenningen Energie en Ruimte Eindrapport verkenningen Energie en Ruimte Eindresultaten ontwerpend onderzoek PORA, Heerhugowaard, 6 december 2017 Geert Haenen en Jessica Schonewille Proces en context verkenningen Start januari 2017

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019

Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019 Algemene Ledenvergadering 17 juni 2019 Positie ecoburen Focus ecoburen 2019 Resultaten tot nu toe Projecten Begroting 2019 Personele uitbreiding Afsluiting Opening Positie ecoburen Heeft als werkgebied:

Nadere informatie

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens.

Utrecht. De partij zal sociale windmolens actief stimuleren, ook solitair staande sociale molens. CDA 2040: 100% Ja. Het CDA wil windmolens bij voorkeur plaatsen op en bij grote industrieterreinen. Ook ondersteunen wij van harte (agrarische) initiatieven voor kleine windmolens met draagvlak in de omgeving.

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018

WELKOM. Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018 WELKOM Algemene Ledenvergadering 15 februari 2018 Agenda 1. Opening, mededelingen, ingekomen stukken 2. Goedkeuring verslag ALV 9 maart 2017 3. Verslag activiteiten 2017 4. Financiën 2017 Staat van baten

Nadere informatie

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen

Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Voorlopige criteria en voorwaarden zonneparken Wageningen Oktober 2018 Versie 1.0, vastgesteld 1. Inleiding De gemeente Wageningen heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De gemeente Wageningen

Nadere informatie

Deel 1 voor mensen die niet aanwezig waren op 14 mei

Deel 1 voor mensen die niet aanwezig waren op 14 mei route naar Deel 1 voor mensen die niet aanwezig waren op 14 mei Ambitie Oost Gelre energieneutraal in 2030 Nu ca 6%, straks 100% Vraag en doel Gemeenteraad: op korte termijn een grote stap in de energietransitie

Nadere informatie

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL

Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Provinciaal klimaat- en energiebeleid: doelen, emissies, maatregelen. Robert Koelemeijer - PBL Doelstellingen - Mondiaal Parijs-akkoord: Well below 2 degrees. Mondiaal circa 50% emissiereductie nodig in

Nadere informatie

Regio Stedendriehoek

Regio Stedendriehoek Regio Stedendriehoek 1 Energieneutrale regio Energietransitie Stedendriehoek Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst,Zutphen Netbeheer en Duurzame Gebiedsontwikkeling Pieter van der Ploeg, Alliander

Nadere informatie

De Kromme Rijnstreek Off Grid in Hoe kan dat eruit zien?

De Kromme Rijnstreek Off Grid in Hoe kan dat eruit zien? De Kromme Rijnstreek Off Grid in 00. Hoe kan dat eruit zien? De gemeenten Houten, Wijk bij Duurstede en Bunnik op weg naar energieneutraal in 00 Exact bepalen hoe het energiesysteem van de toekomst er uit

Nadere informatie

Transitieopgave in het kader van de Regionale Energiestrategie. Regio West Friesland

Transitieopgave in het kader van de Regionale Energiestrategie. Regio West Friesland Transitieopgave in het kader van de Regionale Energiestrategie Regio West Friesland 7-2-2019 Voor wie? Regio, gemeenten, woningbouwcorporaties in Noord-Holland Voor wat? Aardgasvrij, en energiebesparing

Nadere informatie

Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard

Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard Particuliere zonneakkers in het buitengebied van de gemeente Lingewaard Toelichting op de regels voor kleinschalige zonnevelden om te kunnen voorzien in eigen energiegebruik Inhoud In dit document wordt

Nadere informatie

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling College en Raad. Twee thema sessies. Voorbereiding Koersdocument.

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling College en Raad. Twee thema sessies. Voorbereiding Koersdocument. Het vertrekpunt 2010: Programma Duurzaamheid 2010-2020 Met als doelstelling 20% duurzaam opgewekte energie en 30% CO2 besparing in 2020* Doelstelling afkomstig van het Klimaatakkoord. 2015: Tussentijdse

Nadere informatie

Themacafé Energietransitie 22 februari 2016

Themacafé Energietransitie 22 februari 2016 Themacafé Energietransitie 22 februari 2016 19.15 ontvangst 19.30 opening en korte presentatie door Tseard Hoekstra over de Regionale Energietransitie 19.45 Mogelijkheden voor warmte uit oppervlaktewater

Nadere informatie

RUIMTELIJKE KWALITEITSPLAN ZONNEPARK LUTTEN

RUIMTELIJKE KWALITEITSPLAN ZONNEPARK LUTTEN RUIMTELIJKE KWALITEITSPLAN ZONNEPARK LUTTEN 1. Wat is de aanleiding Werkgroep Lutten Leeft is voornemens om een zonnepark te ontwikkelen binnen Gemeente Hardenberg op grond van het bedrijf Wildkamp. Het

Nadere informatie

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling college en raad. Twee themasessies. Voorbereiding Koersdocument.

Het vertrekpunt. 2016: Kennisontwikkeling college en raad. Twee themasessies. Voorbereiding Koersdocument. Het vertrekpunt 2010: Programma Duurzaamheid 2010-2020 Met als doelstelling 20% duurzaam opgewekte energie en 30% CO 2 -besparing in 2020* Doelstelling afkomstig van het Klimaatakkoord. 2015.: Tussentijdse

Nadere informatie

Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie

Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie Kaart zonneveld Farm Frites gebiedsvisie Groene randen Gezien de ligging van het zonneveld is gekozen voor een open uitstraling, de randen worden verzacht met een groen blauwe structuur. Royale watergangen

Nadere informatie

Beleidskader Grootschalige duurzame energieopwekking in Wierden

Beleidskader Grootschalige duurzame energieopwekking in Wierden Beleidskader Grootschalige duurzame energieopwekking in Wierden Gemeente Wierden Versie: 7 februari 2019 Vastgesteld door de gemeenteraad van Wierden op 2 april 2019 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 8

Nadere informatie

Provincie Vlaams Brabant

Provincie Vlaams Brabant 170 Provincie Vlaams Brabant ENERGIE Energie is een relatief nieuw thema. De opgave om klimaatneutraal te worden, vraagt dat we vandaag nadenken over hoe we in de toekomst onze energiebehoefte gaan invullen.

Nadere informatie

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit

PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit PV-velden: kwantiteit met oog voor ruimtelijke kwaliteit Erik Mol Duurzaamheidscoördinator gemeente Bronckhorst Solarpark De Kwekerij te Hengelo Gld. 18 november 2015 Solarpark De Kwekerij Aanleiding/randvoorwaarden:

Nadere informatie

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013

Nije enerzjy foar Fryslân. september 2013 Nije enerzjy foar Fryslân september 2013 Inleiding Nije enerzjy foar Fryslân - 1 Nije enerzjy foar Fryslân Nije enerzjy foar Fryslân geeft een beeld van feiten en cijfers op het gebied van duurzame energie.

Nadere informatie

Data & monitoring. Ter ondersteuning van de RES-en en Warmte-transitie-plannen. Kennisdeeldag 8 februari 2019, sessie DATA

Data & monitoring. Ter ondersteuning van de RES-en en Warmte-transitie-plannen. Kennisdeeldag 8 februari 2019, sessie DATA Data & monitoring Ter ondersteuning van de RES-en en Warmte-transitie-plannen Kennisdeeldag 8 februari 2019, sessie DATA Warming-ups Gevoel voor cijfers en eenheden 1) Hoeveel PJ is 1 TWh? 3,6 PJ 2) Hoeveel

Nadere informatie

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO)

Beleid. Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) Beleid Investering Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 1 Inhoud Begripsbepalingen 1. Inleiding 4 2. Kwaliteitsdoelen en toetsingskaders 4 2.1 Provinciaal beleid 4 2.2 Gemeentelijk beleid 5 3. Reikwijdte

Nadere informatie

Workshop energielandschappen ontwerpen, WTSE 29 nov 2017

Workshop energielandschappen ontwerpen, WTSE 29 nov 2017 Workshop energielandschappen ontwerpen, WTSE 29 nov 2017 Martine Uyterlinde, Ruud van den Brink, ECN Sven Stremke, WUR Martine Uyterlinde/ECN Sven Stremke/WUR John van Roosmalen/ECN Wim Sinke/ECN Adri

Nadere informatie

DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE. Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019

DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE. Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019 DUURZAAMHEID, KLIMAATVISIE EN REGIONALE ENERGIE STRATEGIE Bijeenkomst gemeenteraad 5 februari 2019 PROGRAMMA 1. Inleiding (Daan Russchen) 2. Startnotitie Klimaatvisie (Jur Marringa/Roland Roijackers) 3.

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

Regionale Energie- Strategieën

Regionale Energie- Strategieën Ontwerp van het Regionale Energie- Strategieën Woningen en gebouwen 7 februari 2019 Presentatie RES Kennisfestival Lokale Energie Zwolle 1 Klimaatakkoord: nationale opgave voor de RES-sen Tafel elektriciteit:

Nadere informatie

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel

Energie in de provincie Utrecht. Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Energie in de provincie Utrecht Een inventarisatie van het energiegebruik en het duurzaam energie potentieel Doel van Onderzoek Dit onderzoek dient om: 1. Een nieuw overzicht samen te stellen van het energiegebruik

Nadere informatie

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari

Datum: Adviserend. 24 januari Feb/mrt 30 januari Oplegvel 1. Onderwerp Brief aan provincie over opwekking duurzame energie 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang In het Energieakkoord Holland

Nadere informatie

en uitdagingen voor de toekomst Pieter Boot, maart 2018

en uitdagingen voor de toekomst Pieter Boot, maart 2018 Energie-infrastructuur: overzicht en uitdagingen voor de toekomst Pieter Boot, maart 2018 Indeling De drie fasen van ordening en regulering infrastructuur Nederland doorvoerland Wat is de opgave? Investeringen

Nadere informatie

Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel. Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel

Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel. Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel 2017-2019 Duurzaam samen Samen met inwoners, overheden en bedrijven werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en

Nadere informatie

MIDDEN-HOLLAND. Energie & Ruimte. Werksessie bestuur en beleid, Maart 2017 PAGINA 1 // POSAD SPATIAL STRATEGIES

MIDDEN-HOLLAND. Energie & Ruimte. Werksessie bestuur en beleid, Maart 2017 PAGINA 1 // POSAD SPATIAL STRATEGIES MIDDEN-HOLLAND Energie & Ruimte Werksessie bestuur en beleid, Maart 2017 PAGINA 1 // POSAD SPATIAL STRATEGIES ENERGIELANDSCHAP? PAGINA 2 // POSAD SPATIAL STRATEGIES ENERGIELANDSCHAP MIDDEN-HOLLAND PAGINA

Nadere informatie

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied

STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied STRUCTUURVISIE ZON Beleidskader ten behoeve van het opwekken van grondgebonden zonne-energie in het landelijk gebied Status: definitief Versie: ter besluitvorming Gedeputeerde Staten 19 juni 2018 1 1 Aanleiding

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639N004D01 Onderwerp: Verslag

Nadere informatie

Welkom. Informatiebijeenkomst Energielandschap Wells Meer. Door de gemeenschap, voor de gemeenschap

Welkom. Informatiebijeenkomst Energielandschap Wells Meer. Door de gemeenschap, voor de gemeenschap Welkom Informatiebijeenkomst Energielandschap Wells Meer Door de gemeenschap, voor de gemeenschap Programma 19.50 uur Energievisie & ambitie - Antoon Splinter 20.10 uur Toelichting haalbaarheidsverkenning

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving

Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving Naar een 100% duurzame energievoorziening voor Flevoland?! Vera Pieterman, plv. directeur Energie & Omgeving 6 december 2016 Hoofdpunten (Inter)nationale context van de ambitie van Flevoland De energietransitie

Nadere informatie

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning

1 Inleiding. Verslag. HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Verslag In kader van: Ruimtelijke Visie Grootschalige Duurzame Energie Gemeente Heumen Datum: 30 november 2018 HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Ons kenmerk: BG2639TPNT1811301315 Onderwerp:

Nadere informatie

Zaal STUDIO Circulaire bedrijventerreinen: een verhaal van mogelijkheden

Zaal STUDIO Circulaire bedrijventerreinen: een verhaal van mogelijkheden Zaal STUDIO -1 6.4. Circulaire bedrijventerreinen: een verhaal van mogelijkheden WVI www.wvi.be BARON RUZETTELAAN 35 8310 BRUGGE T +32 50 36 71 71 E wvi@wvi.be VAN DUURZAME NAAR CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Realisatie grondgebonden zonnepark aan de Strootsweg te Overdinkel

Ruimtelijke onderbouwing. Realisatie grondgebonden zonnepark aan de Strootsweg te Overdinkel Ruimtelijke onderbouwing Realisatie grondgebonden zonnepark aan de Strootsweg te Overdinkel Ruimtelijke onderbouwing Realisatie grondgebonden zonnepark aan de Strootsweg te Overdinkel Datum: Januari 2017

Nadere informatie

799874/ Zienswijze op het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie

799874/ Zienswijze op het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie V GEMEENTE VALKE SWAARD Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Uw kenmerk Kenmer Onderwerp Be andeld door Bijlage(n) Datum 799874/830360 Zienswijze op het ontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie

Nadere informatie

Gemeente Ede energieneutraal 2050

Gemeente Ede energieneutraal 2050 De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Dit betekent dat we alle energie die in onze gemeente wordt gebruikt op een schone (hernieuwbare) manier willen opwekken. Dat doen we het liefst

Nadere informatie

WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN MAARKEDAL

WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN MAARKEDAL WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN MAARKEDAL 18/01/2018 PROJECT KLIMAATGEZOND ZUID-OOST-VLAANDEREN Ilse Claes Projectcoördinator 3 PARTNERS & 13 STEDEN EN GEMEENTEN ONDERTEKENING 27 januari 2017 BURGEMEESTERSCONVENANT

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM KIVI 25 januari 2017 Even voorstellen Ex-bestuurslid KIVI E (-2016) Vroeger: Hoogovens IJmuiden en KPN Telecom, ing. bureau Ebatech, Nuon Windenergie Vattenfall (2009),

Nadere informatie

Duurzame Ruimtelijke Ordening in Nederland: De regio is slagvaardiger in klimaatbeleid De tussenstand van onze verkenning: West en Noord Nederland

Duurzame Ruimtelijke Ordening in Nederland: De regio is slagvaardiger in klimaatbeleid De tussenstand van onze verkenning: West en Noord Nederland Duurzame Ruimtelijke Ordening in Nederland: De regio is slagvaardiger in klimaatbeleid De tussenstand van onze verkenning: West en Noord Nederland Ir. Martin Dubbeling, stedenbouwkundige bij SAB Drs. Wouter

Nadere informatie

Energietransitie in het Brabantse landschap. maart 2019

Energietransitie in het Brabantse landschap. maart 2019 Energietransitie in het Brabantse landschap maart 2019 Hoe ziet de avond eruit? 19:30 uur Kennismaken en energiequiz 19:45 uur Toelichting Energie in Brabant 20:00 uur Samen aan de slag 21:30 uur Afronding

Nadere informatie

Overijssels Ontwikkelmodel

Overijssels Ontwikkelmodel Overijssels Ontwikkelmodel Inzicht in duurzaamheid geeft toekomst met uitzicht! Door Egbert Dijk op 20 oktober 2011 Inhoud Wat is duurzame ontwikkeling? Omgevingsvisie Overijssel Processtappen duurzame

Nadere informatie

Memo in hoeverre zijn de doelstellingen in het uitvoeringsplan BMV in lijn met de uitkomsten van de bijeenkomst met betrokkenen?

Memo in hoeverre zijn de doelstellingen in het uitvoeringsplan BMV in lijn met de uitkomsten van de bijeenkomst met betrokkenen? Memo in hoeverre zijn de doelstellingen in het uitvoeringsplan BMV in lijn met de uitkomsten van de bijeenkomst met betrokkenen? Bij de behandeling van het uitvoeringsplan Brede Milieuvisie in de Ronde

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Werkatelier duurzame energieopwekking

Werkatelier duurzame energieopwekking Werkatelier duurzame energieopwekking Plaats Bodegraven Datum 12 maart 2018 Presentator Jody de Graaf Duurzame energie 12 maart 2018 Pagina 1 Welkom Wethouder Kees Oskam Duurzame energie 12 maart 2018

Nadere informatie

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016

Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Presentatie Guus Ydema, directeur AGEM NCLG Achterhoek 21 april 2016 Inhoudsopgave presentatie 1. Energietransitie: besparing, opwekking, ruimte 2. AGEM, stand van zaken 3. Programma Zon op Erf De urgente

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 8478

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 8478 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 8478 15 november 2018 Besluit van Provinciale Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent Structuurvisie zon, Beleidskader

Nadere informatie

Jongeren betrekken bij de energietransitie

Jongeren betrekken bij de energietransitie Jongeren betrekken bij de energietransitie Onderzoek naar communiceren met jongeren vanuit de gemeente Iris Rouwhorst, 3 juli 2019 Gemeente Oost Gelre H1. Het onderzoek De gemeente Oost Gelre wil in 2030

Nadere informatie

Betrokken partijen Zonnepark Overbetuwe

Betrokken partijen Zonnepark Overbetuwe Betrokken partijen Zonnepark Overbetuwe Green Giraffe is een adviesbureau dat zich richt op de duurzame energiesector en is met name gespecialiseerd in de financiering van wind- en zonne-energieprojecten.

Nadere informatie

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014

Symposium De Groene Delta van Nijmegen. Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Symposium De Groene Delta van Nijmegen Dag van de duurzaamheid 10 oktober 2014 Noodzaak tot veranderen 13-10-2014 2 En toen was daar... http://www.energieakkoordser.nl/ https://energiekgelderland.nl/paginas/default.aspx

Nadere informatie

Ontwikkelen met kwaliteit: ervaringen uit Overijssel

Ontwikkelen met kwaliteit: ervaringen uit Overijssel R Ontwikkelen met kwaliteit: ervaringen uit Overijssel 17 april 2018, Wuustwezel Ingrid Nij Bijvank van Herel en Harry Stoffer Hoe maakbaar is het landelijk gebied? 1. Even voorstellen 2. Bestuursfilosofie

Nadere informatie

WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN LIERDE

WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN LIERDE WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN LIERDE 06/12/2017 PROJECT KLIMAATGEZOND ZUID-OOST-VLAANDEREN Ilse Claes Projectcoördinator 3 PARTNERS & 13 STEDEN EN GEMEENTEN ONDERTEKENING 27 januari 2017 BURGEMEESTERSCONVENANT

Nadere informatie

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015

DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 DE OPMAAK VAN EEN SEAP VOOR DE GEMEENTE KLUISBERGEN KLIMAATTEAM 1 12.10.2015 Agenda Welkom door de Schepen Lode Dekimpe Inleiding SEAP door Kim Rienckens (provincie Oost-Vlaanderen) Nulmeting en uitdagingen

Nadere informatie

Provincie Flevoland. Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk : / 8301 Uw kenmerk : -

Provincie Flevoland. Postbus AB Lelystad. Ons kenmerk : / 8301 Uw kenmerk : - Provincie Flevoland Postbus 55 8200 AB Lelystad Ons kenmerk : 18.014 / 8301 Uw kenmerk : - Onderwerp Bijlage : Zienswijze ontwerp Structuurvisie Zon : Ruimtelijke kaart Lelystad, 30 mei 2018 Geachte mevrouw,

Nadere informatie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen Samenvatting De gemeente Heumen wil in 2050 energie- en klimaatneutraal zijn. Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk dat de gemeente en haar inwoners ook

Nadere informatie

WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN BRAKEL

WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN BRAKEL WELKOM AAN DE KLIMAATTAFEL VAN BRAKEL 29/11/2017 PROJECT KLIMAATGEZOND ZUID-OOST-VLAANDEREN Ilse Claes Projectcoördinator 3 PARTNERS & 13 STEDEN EN GEMEENTEN ONDERTEKENING 27 januari 2017 BURGEMEESTERSCONVENANT

Nadere informatie

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart

Presentatie Duurzame Energie. Podiumbijeenkomst 17 maart Presentatie Duurzame Energie Podiumbijeenkomst 17 maart Energie-opgave 2 Kader: Mondiaal Lokaal Klimaatakkoord Parijs (2015) Ministerie EZ/ NL Energie Neutraal 2050 Provinciaal uitvoeringsprogramma (2016)

Nadere informatie

Links naar brondocumenten

Links naar brondocumenten Links naar brondocumenten PS-doelen en GS-taken Visie Ruimte en Mobiliteit Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017-2020 Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie

Nadere informatie

Duurzame wijk van en voor de toekomst. Doe mee!

Duurzame wijk van en voor de toekomst. Doe mee! Duurzame wijk van en voor de toekomst. Doe mee! Een bijzondere wijk In het zuidoosten van Hoofddorp wil gemeente Haarlemmermeer samen met marktpartijen, ketenpartners en bewoners een bijzondere wijk ontwikkelen.

Nadere informatie

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk

Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030. De Koers van Cuijk Voorontwerp Structuurvisie Cuijk 2030 De Koers van Cuijk Inhoud presentatie 1. Doel en opzet Structuurvisie - visie en thema s - deelgebieden 2. Gebiedsgerichte opgaven 3. Visiekaart 4. Het vervolg.. 5.

Nadere informatie

Energietransitie: één van de nieuwe opgaven in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen

Energietransitie: één van de nieuwe opgaven in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen Energietransitie: één van de nieuwe opgaven in Omgevingsvisies en Omgevingsplannen cmer 1 december 2016 Opzet presentatie Energietransitie: waar hebben we over Omgevingswet Regionale energie strategieën

Nadere informatie

Twence: Transitie naar Euregionaal producent van duurzame energie en grondstoffen

Twence: Transitie naar Euregionaal producent van duurzame energie en grondstoffen Twence: Transitie naar Euregionaal producent van duurzame energie en grondstoffen BEON Nieuwe Energiedag 2018 Leendert Tamboer Transitie.. niet nieuw maar uitdagingen enorm! Algemeen minder fossiel CO

Nadere informatie

Beleidskader windenergie

Beleidskader windenergie Bijlage 1 Beleidskader windenergie Europese richtlijn 2009/28/EG De Europese richtlijn 2009/28/EG verplicht Nederland om in 2020 14 procent van het totale bruto-eindverbruik aan energie afkomstig te laten

Nadere informatie

Duurzame wijk van èn voor de toekomst. Doe mee!

Duurzame wijk van èn voor de toekomst. Doe mee! Duurzame wijk van èn voor de toekomst. Doe mee! Lincolnpark in vogelvlucht Een bijzondere wijk Lincolnpark biedt ruimte aan circa 850 woningen en voorzieningen zoals winkels, horeca, een school, kleinschalige

Nadere informatie

ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES. Maatschappelijk kosteneffectieve Energietransitie

ECONOMISCH ONDERZOEK EN ADVIES. Maatschappelijk kosteneffectieve Energietransitie Maatschappelijk kosteneffectieve Energietransitie Inhoud 1. Introductie Decisio en Energie 2. Achtergrond: energietransitieopgave 3. Onze gereedschapskist 4. Maatschappelijke kosteneffectiviteit 5. Meer

Nadere informatie

Fryslân. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie:

Fryslân. Windmolens op land zijn belangrijk en zullen wij stimuleren. Doelstelling voor de provincie: CDA - We willen geen nieuwe initiatieven voor grootschalige windparken op land. Deze moeten er komen, maar dan op zee. Ook willen we onderzoek stimuleren naar het kunnen hergebruiken van bijvoorbeeld in

Nadere informatie

Van klimaatakkoord naar de transitievisie warmte voor de gemeente Heemstede Vind de juiste reispartner

Van klimaatakkoord naar de transitievisie warmte voor de gemeente Heemstede Vind de juiste reispartner Van klimaatakkoord naar de transitievisie warmte voor de gemeente Heemstede Vind de juiste reispartner De eerste transitie naar aardgas Klimaattop dec 2018 en rapport IPCC oktober 2018 Zuid Korea Intergovernmental

Nadere informatie

ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED. Maart 2019

ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED. Maart 2019 ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED Maart 2019 Inleiding De concentratie van industrie in de Rotterdamse haven is een goede uitgangspositie voor het doen slagen van de energietransitie:

Nadere informatie

Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 [ONTWERPVERSIE]

Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 [ONTWERPVERSIE] Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 [ONTWERPVERSIE] Foto: F. Aleven Gemeente Berg en Dal Mei 2019 2 Inhoud 1 Aanleiding... 5 2 Bouwstenen voor de ruimtelijke visie... 6 2.1 Voorkeuren van

Nadere informatie

Oldenzaal Dinkelland Losser Tubbergen. Projectplan energietransitie NOT Van doel en draagvlak naar realisatie

Oldenzaal Dinkelland Losser Tubbergen. Projectplan energietransitie NOT Van doel en draagvlak naar realisatie Oldenzaal Dinkelland Losser Tubbergen Projectplan energietransitie NOT Van doel en draagvlak naar realisatie Samenvatting projectplan Energietransitie NOT Het projectplan energietransitie NOT bestaat uit

Nadere informatie

Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken. Coen Bernoster

Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken. Coen Bernoster Klimaatakkoord: Kijkje in de keuken Coen Bernoster 19-7-2018 Voor wie? Regio, gemeenten, woningbouwcorporaties in Noord-Holland Voor wat? Aardgasvrij, duurzame bedrijventerreinen en energiebesparing Hoe?

Nadere informatie

Oude IJsselstreek energieneutraal 2030

Oude IJsselstreek energieneutraal 2030 1 Nederland Energieneutraal 2050 Achterhoek Energieneutraal 2030 Oude IJsselstreek energieneutraal 2030 Opzet 1. Mondiale & landelijke ontwikkelingen 2. De Achterhoek en gemeente Oude IJsselstreek energieneutraal

Nadere informatie

Wind- en zonnewijzer Uitnodiging voor duurzaam energie opwekken

Wind- en zonnewijzer Uitnodiging voor duurzaam energie opwekken Uitnodiging voor duurzaam energie opwekken Ede 2022 De opgave 2 Windturbines in voorbereiding 2Windturbines gerealiseerd 132.000 Zonnepanelen op daken realiseren 6,5% Besparing 50 ha Zonnepanelen in het

Nadere informatie

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen

Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Klimaat- en energiebeleid Gemeente Nijmegen Fons Claessen sr.adviseur klimaat, energie & duurzaamheid Gemeente Nijmegen Waarom moeten we iets doen?? 1: Klimaatverandering 2: Energie en grondstoffen 3.

Nadere informatie

Beleidslijn investering kwaliteitsimpuls groene omgeving

Beleidslijn investering kwaliteitsimpuls groene omgeving Beleidslijn investering kwaliteitsimpuls groene omgeving Gemeente Twenterand Juni 2013 Inhoud Begripsbepalingen 1. Inleiding 2. Kwaliteitsdoelen en toetsingskaders 2.1 Provincie Overijssel 2.2 Gemeente

Nadere informatie

Energieverbruik en -opwek Bestuurlijke regio s provincie Fryslân

Energieverbruik en -opwek Bestuurlijke regio s provincie Fryslân Energieverbruik en -opwek Bestuurlijke regio s provincie Fryslân 28 november 2016 1 Context Procesgang Energiestrategie Fryslân Voorbereiding Proces ontwerpen Definiëren uitgangspunten Zoeken en committeren

Nadere informatie

zonnevelden: Hoe zorg je voor een goede ruimtelijke inpassing? Kennisfestival Lokale Energie Overijssel 7 februari 2019

zonnevelden: Hoe zorg je voor een goede ruimtelijke inpassing? Kennisfestival Lokale Energie Overijssel 7 februari 2019 zonnevelden: Hoe zorg je voor een goede ruimtelijke inpassing? Kennisfestival Lokale Energie Overijssel 7 februari 2019 Merel Enserink Programmaleider Verduurzaming met kwaliteit, landschapsarchitect

Nadere informatie

Projectplan Twentse EnergieStrategie

Projectplan Twentse EnergieStrategie Projectplan Twentse EnergieStrategie Versie 1.3_18-04-2017 1. Aanleiding Op het gebied van onze energiehuishouding staan grote veranderingen voor de deur. De transitie van fossiel naar duurzaam is in volle

Nadere informatie