Links naar brondocumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Links naar brondocumenten"

Transcriptie

1 Links naar brondocumenten PS-doelen en GS-taken Visie Ruimte en Mobiliteit Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie en energie Ontwerp Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving Programma Zuid Hollands Groen Programma Ruimte Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu Programma Mobiliteit reekstukken/begroting_2018_programma_zuid_hollands_groen_2018_2032_begrotingssubsidies_en_subsidieplafonds_e n_behandelvoorstel_moties_715_720_en_728/stuknr_ org Bespreekstukken/Beleidsvisie_duurzaamheid_en_milieu_2013_2017_Derde_voortgangsrapportage_luchtkwaliteit_en_Wer kplan_2013_randstad_samenwerking_europa_en_pzh/beleidsvisie_duurzaamheid_en_milieu_2013_2017_beleidsvisie.o rg

2 Categorie Beleidstitel Brondocumenten Bodem Duurzame energie uit de ondergrond * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Bodemgebruik en energie, pp Optimaal benutten en beschermen van bodem en ondergrond * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 4.3 Bodem en ondergrond: benutten en beschermen in afstemming met ruimtelijke kwaliteit, pp * PS-doel 3.7, 4.3 * GS-taak 3.7.3, Nazorg stortplaatsen * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstukd Verbeteren bodemkwaliteit, pp * PS-doel 3.7 * GS-taak Cultuur Behouden en versterken werelderfgoed * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 6 Monumentale landschappen en iconen, pp * GS-taak Behouden, verbeteren kroonjuwelen cultureel erfgoed Behouden, verbeteren landgoed-, en kasteelbiotopen Bescherming en bewaren archeologische waarden Garandereren windvang en zicht op historische windmolens Restaureren, onderhouden en laten draaien van historische windmolens * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 6 Monumentale landschappen en iconen, pp * GS-taak * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 6 Monumentale landschappen en iconen, pp * GS-taak * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 5 Archeologie, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Archeologie, pp * GS-taak * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 4 Molens, pp * GS-taak * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 4 Molens, pp * GS-taak 3.6.2

3 Cultuurparticipatie * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 7 Cultuurparticipatie, pp * PS-doel 4.2 * GS-taak Vergroting draagvlak archeologie * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 5 Archeologie, pp * GS-taak De provincie draagt zorg voor het ontwikkelen en beleefbaar maken van Erfgoedlijnen Restaureren en herbestemmen van monumenten Ondersteunen van bibliotheken en het bibliothekennetwerk in Zuid-Holland (Wsob) * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 2 Erfgoedlijnen, pp * GS-taak * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 3 Rijksmonumenten en herbestemming, pp * GS-taak * Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur , hoofdstuk 8 Bibliotheken, pp * PS-doel 4.2 * GS-taak 4.2. Economie Circulair Zuid-Holland Concentratie detailhandel * Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie en energie , hoofdstuk 4.4 Werklocaties, pp * PS-doel 3.5 * GS-taak 3.5.5, Toekomstbestendige bedrijventerreinen die de vitaliteit van het bedrijfsleven versterken * Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie en energie , hoofdstuk 4.4 Werklocaties, pp * PS-doel 3.5 * GS-taak 3.5.5, Toekomstbestendige en duurzame Greenports Een uitstekend ecosysteem voor innovatie en ondernemerschap bevorderen Arbeidsmigranten * Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie en energie , hoofdstuk 4.2 Transitie Greenports, pp * PS-doel 3.1, 3.5 * GS-taak 3.1.1, * * PS-doel 3.1 * GS-taak 3.1.1

4 De provincie Zuid Holland draagt bij aan het behoud van de wereldpositie die de Rotterdamse haven bezit. Duurzame groei van het toerisme in Zuid- Holland * Beleidsvisie en uitvoeringsstrategie regionale economie en energie , hoofdstuk Transitie Havenindustrieel Complex, p. 17 * PS-doel 3.1 * GS-taak Energie Reductie energieverbruik en emissie * Windenergie op land * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Windenergie, p. 87 Zonne-energie * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Zonne-energie, p. 88 Energietransitie * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 4.4 Prioriteiten in de integrale opgave voor energietransitie, pp Energieinfrastructuur: transport, opslag en balancering * Bovenregionaal warmtenetwerk * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Warmte en CO2, p. 87 Groen Beheer recreatievoorzieningen * Ontwerp Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving * Programma Zuid-Hollands Groen, hoofdstuk 4. Recreatie en groenbeleving, doel 1-3, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Waternetwerk, pp * PS-doel 1.3 * GS-taak 1.3.5, 1.3.6, Completering Natuurnetwerk Nederland inclusief ecologische verbindingen * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 3.4 Behouden en vergroten van biodiversiteit, p. 63 * Ontwerp Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving, hoofdstuk 6. Beheren, ontwikkelen en beschermen, pp * Programma Zuid-Hollands Groen, hoofdstuk 5. Natuur en biodiversiteit, pp * PS-doel 1.4 * GS-taak 1.4.6, 1.4.8

5 Groen vrijwilligerswerk * Ontwerp Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving * Programma Zuid-Hollands Groen, hoofdstuk Groenparticipatie, pp * PS-doel 1.3 * GS-taak Verduurzaming landbouw * Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving, hoofdstuk 5. Landschap en duurzame landbouw, pp * Programma Zuid-Hollands Groen, hoofdstuk Duurzame landbouw, doel 1.5, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 3 KWALITEIT VAN LANDSCHAP, GROEN EN ERFGOED, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk 3 Kwaliteit van landschap, groen en erfgoed, pp * PS-doel 1.5 * GS-taak 1.5.1, 1.5.2, Faunabeleid * Programma Zuid-Hollands Groen, hoofdstuk Wet Natuur / soortenbeleid / Faunabeheer, pp * PS-doel 1.4 * GS-taak Luchtvaart Luchthaven Rotterdam The Hague Airport * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Stedelijk systeem van diensten- en kenniseconomie, pp Recreatieve, commerciële en bedrijfsgebonden luchtvaart Ontwikkelingen en hinder Luchthaven Schiphol * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Completering en betere benutting mobiliteitsnetwerk, p. 38 * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Stedelijk systeem van diensten- en kenniseconomie, pp, Milieu Bodemverontreiniging * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Verbeteren bodemkwaliteit, pp * Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu, hoofdstuk 3.4 Bodemsanering en nazorg stortplaatsen, pp * PS-doel 3.7 * GS-taak 3.7.1, 3.7.2, Geluidhinder * Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu, hoofdstuk 3.2 Geluid, pp * PS-doel 1.6 * GS-taak 1.6.1, 1.6.4, Geurhinder * Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu, hoofdstuk 3.1 Luchtkwaliteit, pp * PS-doel 1.6 * GS-taak 1.6.1, 1.6.3, Luchtkwaliteit * Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu, hoofdstuk 3.1 Luchtkwaliteit, pp * PS-doel 1.6 * GS-taak 1.6.1, 1.6.3, Externe Veiligheid (omgevingsveiligheid) * Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu, hoofdstuk 3.3 Externe veiligheid, pp * PS-doel 1.6 * GS-taak 1.6.1, 1.6.2, 1.6.5

6 Mobiliteit Adequaat aanbod openbaar vervoer * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Completering en betere benutting mobiliteitsnetwerk, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 2.4 Openbaar vervoer afgestemd op de vraag, pp * Programma Mobiliteit, hoofdstuk Spoor en HOV netwerk, pp * Programma Mobiliteit, hoofdstuk Openbaar vervoer, pp * Programma Mobiliteit, hoofdstuk 4 OV aanbod beter aansluiten op maatschappelijke vraag, pp * PS-doel 2.2 * GS-taak 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, Efficiënte en duurzame afhandeling van goederenvervoer * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Completering en betere benutting mobiliteitsnetwerk, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Logistiek-industrieel systeem van mainport Rotterdam en greenports, pp * Programma Mobiliteit, hoofdstuk Topsectoren mainport en greenport multimodaal ontsloten, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk Havenindustrieel Complex (HIC), pp * PS-doel 2.1 * GS-taak 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, Compleet mobiliteitsnetwerk * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 2 Mobiliteit en bebouwde ruimte, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Waternetwerk, pp * Programma Mobiliteit, hoofdstuk 2.1 Compleet maken van het mobiliteitsnetwerk, pp * PS-doel 2.1 * GS-taak 2.1.3, Provinciale infrastructuur op orde * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 2 Mobiliteit en bebouwde ruimte, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Waternetwerk, pp * Programma Mobiliteit, hoofdstuk 2.2 Behoud en versterking bestaande infrastructuur en OV netwerk, pp * Programma Mobiliteit, hoofdstuk 3.2 Verkeersveiligheid, pp * PS-doel 2.1 * GS-taak 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, Verbeterd en optimaal benut netwerk infrastructuur * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 2 Mobiliteit en bebouwde ruimte, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Waternetwerk, pp * Programma Mobiliteit * Programma Ruimte, hoofdstuk Ruimtelijk reserveren en het niet onmogelijk maken van nieuwe infrastructuur, pp * PS-doel 2.1 * GS-taak 2.1.4, 2.1.5, Energietransitie in mobiliteit * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Sociale veiligheid en energietransitie in het openbaar vervoer, p. 52 * Programma Mobiliteit, hoofdstuk 3.1 Energietransitie, pp

7 Ruimte Agrarische bebouwing en bedrijfsvoering * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 3.3 Vitale en aantrekkelijke agrarische cultuurlandschappen, pp * Programma ruimte, paragraaf Bebouwing in de groene ruimte, p. 67 * PS-doel 1.5, 3.4 * GS-taak Bewoning recreatiewoningen * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Bebouwing in de groene ruimte, p. 61 * Programma ruimte, paragraaf Bebouwing in de groene ruimte, pp * PS-doel 1.3, 3.3, * GS-taak 3.3.1, , Binnenstedelijk groen water en verbindingen in landelijk gebied * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Stedelijke groen- en waterstructuur, pp * PS-doel 1.3 * GS-taak 1.3.5, 1.3.6, Groene buffers * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Groene buffers, p. 67 * PS-doel 1.3, 3.4 * GS-taak 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, Grootschalige recreatieve ontwikkelingen buiten bestaand stads- en dorpsgebied * Visie ruimte en mobiliteit, paragraaf Bebouwing in de groene ruimte, p. 61 * Programma ruimte, paragraaf Bebouwing in de groene ruimte, pp * PS-doel 1.3, 3.4, 3.5 * GS-taak 3.4.1, 3.5.1, Knooppunten en stedelijke centra * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Stedelijk systeem van diensten- en kenniseconomie, pp * PS-doel 3.3, 3.5 * GS-taak 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.5.1, Realisatie (boven)regionale (centrum)voorzieningen Stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stads- en dorpsgebied Stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stads- en dorpsgebied. * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Stedelijk systeem van diensten- en kenniseconomie, pp *Programma ruimte, paragraaf 2.3.2, Sterke centra met passende voorzieningen, pp * PS-doel 3.3, 3.5 * GS-taak 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.5.1, * Visie Ruimte en Mobiliteit, Beter benutten en opwaarderen bebouwde ruimte, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk Beter benutten bestaand stads- en dorpsgebied, pp * PS-doel 3.3 * GS-taak GS-taak 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, * Visie Ruimte en Mobiliteit, Beter benutten en opwaarderen bebouwde ruimte, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk Beter benutten bestaand stads- en dorpsgebied, pp. 7-8 * PS-doel 3.3, 3.4 * GS-taak GS-taak 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, Richtpunten ruimtelijke kwaliteit * Visie Ruimte en Mobiliteit, bijlage 1 uitwerking kwaliteitskaart, pp * PS-doel 3.3, 3.4 * GS-taak 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3

8 Behoud en versterking ruimtelijke kwaliteit * Visie Ruimte en Mobiliteit, 1.3 Vier rode draden, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, 1.4 ruimtelijke kwaliteit, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, 3.1 Hoofdlijnen van beleid, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, 3.2 ruimtelijke kwaliteit in de groene ruimte, pp * PS-doel 3.3, 3.4 * GS-taak 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, Behouden en versterken landschappen * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 4 WATER, BODEM EN ENERGIE, pp * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk 3 KWALITEIT VAN LANDSCHAP, GROEN EN ERFGOED, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk De drie Deltalandschappen, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk 3.3 Vitale en aantrekkelijke agrarische cultuurlandschappen, pp * PS-doel 3.4 * GS-taak Flexwonen * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Beter benutten en opwaarderen bebouwde ruimte, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk Beter benutten bestaand stads- en dorpsgebied, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk Uitwerking van de verstedelijkingsstrategie voor woonlocaties, pp * PS-doel 3.3, 3.4, 3.5 * GS-taak 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, Energietransitie in de gebouwde omgeving Toezicht op de Huisvestingswet 2014 * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Beter benutten en opwaarderen bebouwde ruimte, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk Beter benutten bestaand stads- en dorpsgebied, pp * Programma Ruimte, hoofdstuk Uitwerking van de verstedelijkingsstrategie voor woonlocaties, pp * PS-doel 3.3, 3.4, 3.5 * GS-taak 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, Water Zoetwatervoorziening * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Zoetwatervoorziening, pp * PS-doel 1.2 * GS-taak 1.2.1, Waterkwaliteit oppervlaktewater * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Kwaliteit van oppervlaktewater, p. 79 * PS-doel 1.2 * GS-taak Veilige en goede zwemwaterlocaties * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Kwaliteit van oppervlaktewater, p. 79 Grondwaterkwaliteit en -kwantiteit * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Zoetwatervoorziening, pp * PS-doel 1.2 * GS-taak Duurzame waterveiligheid * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Waterveiligheid, pp * PS-doel 1.1 * GS-taak 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3

9 Drinkwatervoorziening * Visie Ruimte en Mobiliteit, hoofdstuk Zoetwatervoorziening, pp * PS-doel 1.2 * GS-taak 1.2.2

INTRODUCTIE OMGEVINGSBELEID ZUID-HOLLAND. Opgavegericht samenwerken

INTRODUCTIE OMGEVINGSBELEID ZUID-HOLLAND. Opgavegericht samenwerken INTRODUCTIE OMGEVINGSBELEID ZUID-HOLLAND Het Omgevingsbeleid van Zuid-Holland omvat al het provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving. Het bestaat uit twee kaderstellende instrumenten: de Omgevingsvisie

Nadere informatie

Kaart 1 Transformeren, herstructureren, verdichten

Kaart 1 Transformeren, herstructureren, verdichten Kaart 1 Transformeren, herstructureren, verdichten Bebouwde ruimte Transformatiegebied Kaart 2 Verstedelijkingsstrategie voor wonen Anticipeergebied bevolkingsdaling Stedelijke regio Duin- en Bollenstreek

Nadere informatie

Ons kenmerk: Contact: Doorkiesnummer: adres: Datum:

Ons kenmerk: Contact: Doorkiesnummer:  adres: Datum: Provincie Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP Den Haag T.a.v. Team Omgevingsbeleid Uw mail van: Uw kenmerk: - Bijlage(n): - Ons kenmerk: Contact: Doorkiesnummer: E-mailadres: Datum: 40641 H. van der Linden

Nadere informatie

Gelet op artikel 63 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van Provinciale Staten e.a.

Gelet op artikel 63 van het Reglement van Orde voor vergaderingen van Provinciale Staten e.a. Voordracht aan Provinciale Staten Van Fractievoorzittersoverleg Vergadering Juli 2015 Nummer 6797 Onderwerp Verdeling taakvelden en thema s over de s 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Kaart 1 Beter benutten bebouwde ruimte

Kaart 1 Beter benutten bebouwde ruimte Kaart 1 Beter benutten bebouwde ruimte Bebouwde ruimte Kaart 2 Beter benutten mobiliteitsnetwerk Rijksweg Provinciale weg Maatregelen wegennetwerk Provinciale vaarweg Maatregelen vaarwegennetwerk Maatregelen

Nadere informatie

Kaart 1 Provincie Zuid-Holland

Kaart 1 Provincie Zuid-Holland Kaart 1 Provincie Zuid-Holland Agrarische bedrijven (grondgebied Zuid-Holland) Bedrijven (grondgebied Zuid-Holland) Bodemsanering (grondgebied Zuid-Holland) Flora en fauna (grondgebied Zuid-Holland) Geitenhouderij

Nadere informatie

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040

Het Hart van Holland. Omgevingsvisie 2040 Het Hart van Holland Regionale Agenda Omgevingsvisie 2040 GEMEENTERAAD KAAG & BRAASSEM 7 DECEMBER 2016 JEROEN TRAUDES kaag en braassem katwijk leiden leiderdorp noordwijk oegstgeest teylingen voorschoten

Nadere informatie

Visie Ruimte en Mobiliteit

Visie Ruimte en Mobiliteit Visie Ruimte en Mobiliteit Koerswijzigingen als opmaat naar de visie Vincent van der Werff Wanneer je deze dia niet nodig hebt, kun je deze verwijderen. Of kies eventueel een titeldia met ander beeld.

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

Juiste kantoor op de juiste plek

Juiste kantoor op de juiste plek Juiste kantoor op de juiste plek Niels Dekker Eigenaar 2: Aty de Wolf 1. Beleidsbeslissing wat wil de provincie bereiken (PS): Nieuwe kantorenontwikkelingen concentreren zich bij voorkeur op toplocaties

Nadere informatie

Kaart 1 Compleet maken van het mobiliteitsnetwerk

Kaart 1 Compleet maken van het mobiliteitsnetwerk Kaart 1 Compleet maken van het mobiliteitsnetwerk (Inter)nationale weg Bovenregionale weg Regionale weg Stedenbaan R-net Rijksvaarweg Recreatietoervaartnet - aanvullend Regionale hoofdfietsverbinding Ruimtelijke

Nadere informatie

Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie

Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie Stand van zaken samenwerking omgevingsvisie Landschap, water en ondergrond Meer informatie: https://www.regiogv.nl/gemeenteraden/ruimtemobiliteit/samenwerking-omgevingsvisie/ 1 Inhoud 1. Proces samenwerking

Nadere informatie

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

Provinciaal Omgevingsplan Limburg Provinciaal Omgevingsplan Limburg Presentatie t.b.v. Regionalrat Düsseldorf, Provinciale Staten Gelderland en Provinciale Staten Limburg Arnhem, 7 maart 2012 POL POL = Provinciaal Omgevingsplan Limburg,

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum Zie verzenddatum linksonder Aan Provinciale Staten Bijlagen 1 Onderwerp

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1674 10 januari 2019 Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 januari 2019, nr. IENW/BSK-2018/118854,

Nadere informatie

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen?

Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Een nieuwe ruimtelijke visie voor de regio Arnhem-Nijmegen? Presentatie Ruimtelijke plannen voormalig Stadsregio Omgevingsvisie Gelderland Huidige situatie na opheffen stadsregio Doelstellingen Omgevingswet

Nadere informatie

Verordening Ruimte. aanklikbare kaartlagen. Statencommissie 18 december 2013

Verordening Ruimte. aanklikbare kaartlagen. Statencommissie 18 december 2013 Verordening Ruimte aanklikbare kaartlagen Statencommissie 18 Conform de Wro worden de visie Ruimte en Mobiliteit, het programma Ruimte en de verordening Ruimte digitaal gepubliceerd. Dit houdt in dat voor

Nadere informatie

In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam

In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam LEESWIJZER In deze presentatie: algemeen beeld uit startbijeenkomst, online enquête en alle gesprekken op locatie overeenkomsten en aanvullingen op het Tourteam 29/5/18 1 INTEGRAAL KOERSDEBAT LANGETERMIJNVISIE

Nadere informatie

Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving donderdag 1 maart 2018 Samenvatting opgehaalde inbreng

Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving donderdag 1 maart 2018 Samenvatting opgehaalde inbreng Bijeenkomst groenblauwe leefomgeving donderdag 1 maart 2018 Samenvatting opgehaalde inbreng Inleiding De provincie Zuid-Holland werkt samen met haar partners aan het opstellen van een nieuwe visie op de

Nadere informatie

De planologie van zonne-energie

De planologie van zonne-energie De planologie van zonne-energie Ruimtelijk beleidskader Zon Noord-Holland OBC Castricum 12 december 2016 Matthijs van Oosterhout, Provincie Noord-Holland Duurzaamheidsbeleid provincie De provincie kom

Nadere informatie

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg

Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Werkconferentie agenda omgevingsvisie Limburg Na een regionale werkconferentie in Venlo, zijn op 24 september 2018 zo n 70 medewerkers van verschillende Zuid-Limburgse gemeenten, het Waterschap, het Rijk,

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR PORA 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar OMGEVINGSBEELD PLANNING

Nadere informatie

CHECKLIST ONDERGRONDKANSEN: AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN

CHECKLIST ONDERGRONDKANSEN: AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN CHECKLIST : AANTREKKELIJK WONEN EN WERKEN IN APELDOORN Versterk de identiteit van de Buitenstad door landschappelijke, aardkundige en archeologische waarden zichtbaar op te nemen in de ruimtelijke inrichting

Nadere informatie

1. Opbouw beleidstheorie(ën)

1. Opbouw beleidstheorie(ën) Factsheet verbetering subsidieregelingen & beleidstheorieën (Eveneens evaluatie van begrotingssubsidies of incidentele subsidies) Naam subsidie (regeling) Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2013 Versie

Nadere informatie

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen

Brabant 6. Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Brabant 6 Visie Hoofdopgaven Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang Overige gebiedsopgaven Kaarten Project- en programmabladen Visie Het MIRT-gebied Brabant omvat de provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Statenvoorstel. Perspectief Groene Hart Bestuurlijke samenvatting van het voorstel Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 13 juni 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: n.v.t. Behandeld ambtenaar : mw L.G.J van Westbroek E-mailadres: lgj.van.westbroek@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Î Seaport! Landschapstypologie. !#Efficiënter benutten OV-knooppunt. ! Linieforten. Kustplaats Zuiderzeeplaats

Î Seaport! Landschapstypologie. !#Efficiënter benutten OV-knooppunt. ! Linieforten. Kustplaats Zuiderzeeplaats 333 Kustplaats Zuiderzeeplaats #Efficiënter benutten OV-knooppunt % Nieuwe zeesluis IJmuiden Î Seaport # Greenport % Seedvalley 4 ) Agriport A7 onderdeel Greenport Noord-Holland Noord Aalsmeer onderdeel

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten

Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten Verkiezingen Provinciale Staten van Zuid-Holland Overzicht verkiezingsprogramma s over cultuur/erfgoed/monumenten VVD: De VVD wil het karakter van het landschap van Zuid-Holland zoveel mogelijk behouden.

Nadere informatie

Provinciale rol. Reguleren (PRV) Paragraaf/ thema Duurzaam gebruik van de ondergrond. Bodem & Wateragenda

Provinciale rol. Reguleren (PRV) Paragraaf/ thema Duurzaam gebruik van de ondergrond. Bodem & Wateragenda /participeren 4.1.1. Duurzaam gebruik van de ondergrond 4.1.2 Bodemdalingsgevoelig gebied 4.1.3 Beschermingszone drinkwaterwinning Bij gemeenten aandacht vragen voor optimaal en duurzaam gebruik van de

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

NOVI-perspectiefgebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen

NOVI-perspectiefgebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen NOVI-perspectiefgebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen Het gebied Utrecht, Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen heeft betrekking op de band in de stad Utrecht vanaf A12-zone, via Merwedekanaal

Nadere informatie

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg

23/11/2016. Knelpuntenanalyse Holland Rijnland. Agenda. 1. Inleiding. Portefeuillehoudersoverleg Knelpuntenanalyse Holland Rijnland Portefeuillehoudersoverleg Alex van Gent en Lieke Hüsslage Agenda 1. Inleiding 2. Trends & Ontwikkelingen 3. Regionale mobiliteitsagenda 4. Vervolgproces 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Drs. C.B.F. Kuijpers, DGR De heer H.W.J. Ovink, directeur NRO. Datum 4 mei 2011 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Drs. C.B.F. Kuijpers, DGR De heer H.W.J. Ovink, directeur NRO. Datum 4 mei 2011 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte > Retouradres Drs. C.B.F. Kuijpers, DGR De heer H.W.J. Ovink, directeur NRO Atelier Rijksbouwmeester College van Rijksadviseurs Oranjebuitensingel 90 2511 VE Den Haag Contactpersoon drs. B. Verhave T 070

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Nieuwe indicator die de werking van de nieuwe Wro in beeld brengt. Nieuwe indicator die de werking van de nieuwe

Nieuwe indicator die de werking van de nieuwe Wro in beeld brengt. Nieuwe indicator die de werking van de nieuwe Bijlage behorende bij brief FEZ2009.046.066 van 10 juli 2009 Effect- en prestatieindicatoren begroting 2010 indicatoren begroting 2010 begroting 2009 Toelichting Artikel 1. Optimaliseren van de ruimtelijke

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND

MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND MANIFEST NOVI NAAR EEN NIEUW NEDER LAND WERK ALS ÉÉN OVERHEID De fysieke en sociale leefomgeving van Nederland gaan de komende decennia ingrijpend veranderen. Transities in de energievoorziening, de landbouw,

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017

Ondernemersavond. Economische Agenda en Recreatie & Toerisme. 13 maart 2017 Ondernemersavond Economische Agenda en Recreatie & Toerisme 13 maart 2017 1 Programma 1. Welkom 2. Uitvoeringsprogramma EZ Agenda: resultaten 2016 3. Ondernemend 4. Uitvoeringsprogramma RT agenda: resultaten

Nadere informatie

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro

Maastricht Belvédère. Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Maastricht Belvédère Nota Ruimte budget 10 miljoen euro Planoppervlak 56 hectare (als onderdeel van 280 hectare herstructurering oude bedrijventerreinen) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland

Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland Ruimtelijk strategische visie Regio Rivierenland Ambitiedocument Regio Rivierenland Wij, de tien samenwerkende gemeenten binnen Regio Rivierenland: delen de beleving van de verscheidenheid in ons gebied;

Nadere informatie

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland

Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Ruimtelijke spelregels voor zon op de grond in Noord-Holland Conferentie Zonnecentrales 10 Maart 2016 Bart Witteman, Provincie Noord-Holland Zonnecentrales en de provincie De provincie kom je op twee manieren

Nadere informatie

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg

Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg Fotoverslag Gesprek 1 Stadsgesprek Duurzame energie Rijnenburg In dit document geven we de foto s weer van gesprek 1, in de volgorde zoals die zijn opgehangen. De tekst die er bij staat is een weergave

Nadere informatie

Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting

Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting Barometer culturele kwaliteit nul-, een- en tweemeting Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben voor de periode 2013-2016 de beleidsvisie cultureel

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

Provinciale rol. Reguleren. Paragraaf/ thema (PRV) Nr. 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik. Stimuleren/participeren

Provinciale rol. Reguleren. Paragraaf/ thema (PRV) Nr. 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik. Stimuleren/participeren /participeren 4.1.1. Duurzaam bodemgebruik 4.1.2 Bodemdalingsgevoelig gebied 4.1.3 Beschermingszone drinkwater 4.1.4 Infiltratiegebied Utrechtse Heuvelrug 4.1.5 Waterbergingsgebied 4.1.6 Vrijwaringszone

Nadere informatie

GEWIJZIGD. Gelet op: Artikel 2.2 van de Wro en artikel 5 van de Planwet Verkeer en Vervoer;

GEWIJZIGD. Gelet op: Artikel 2.2 van de Wro en artikel 5 van de Planwet Verkeer en Vervoer; GEWIJZIGD Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Juli 2014 Nummer 6721 Onderwerp Visie ruimte en mobiliteit 2014 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie

Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Samen naar een toekomstbestendige vrijetijdseconomie Zuid-Limburg Position Paper van de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, aangeboden door de voorzitters van het Bestuurlijk Overleg Ruimtelijke Economie en Nationaal

Nadere informatie

RO & Milieu. Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra

RO & Milieu. Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra RO & Milieu Gedwongen vriendschap onder de Omgevingswet? Tjeerd vd Meulen Jos Dolstra Even kennismaken De relatie milieu en RO verandert niet door de Omgevingswet! Milieu en RO nu Milieu (art. 1 Wm) Goede

Nadere informatie

Van klimaatakkoord naar de transitievisie warmte voor de gemeente Heemstede Vind de juiste reispartner

Van klimaatakkoord naar de transitievisie warmte voor de gemeente Heemstede Vind de juiste reispartner Van klimaatakkoord naar de transitievisie warmte voor de gemeente Heemstede Vind de juiste reispartner De eerste transitie naar aardgas Klimaattop dec 2018 en rapport IPCC oktober 2018 Zuid Korea Intergovernmental

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

Eindresultaat regiotafels, december 2017.

Eindresultaat regiotafels, december 2017. Agenda IJsselmeergebied 2050 Eindresultaat regiotafels, december 2017. WAAR STAAN WE NU? Start Verkenningsfase Verdiepingsfase Integratiefase Sectorale bouwstenen Deltaprogramma Synthesedocument Biografie

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016

Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Begroting versterkte samenwerking Metropoolregio Amsterdam concept oktober 2016 Lasten totaal MRA Bureau 1.565.300 Uitvoering MRA Economie - Werkplan PRES 4.950.000 Uitvoering MRA Ruimte - Werkplan PRO

Nadere informatie

Westflank Haarlemmermeer

Westflank Haarlemmermeer Nota Ruimte budget 48 miljoen euro Planoppervlak 1500 hectare Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Westflank Haarlemmermeer Westflank Haarlemmermeer is een Randstad Urgent - project.

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Aan Provinciale Staten Datum Zie verzenddatum linksonder Bijlagen 3 Onderwerp

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl

Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl Metropoolregio Rotterdam Den Haag Marion Stein secretaris/algemeen directeur Stadsgewest Haaglanden m.stein@haaglanden.nl 2 3 Metropoolregio by night feb 2012 4 Aanleiding voor Metropoolregio RDH [1] Randstad

Nadere informatie

Duurzame verstedelijking. Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012

Duurzame verstedelijking. Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012 Duurzame verstedelijking Gastcollege Saxion Hogeschool 28 november 2012 Stelling In ruimtelijke visies ontbreekt een SMART afwegingskader voor duurzame ontwikkeling Gevolg: Dilemma s worden niet concreet

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 32 Haarlem, 29 januari 2008 Onderwerp: 3 beleidsagenda s economie 2008-2011 Bijlagen: ontwerpbesluit Economische Agenda 2008-2011 Agenda Recreatie en Toerisme

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Prestatie I/S Omschrijving

Prestatie I/S Omschrijving 1. Voorstellen reguliere resultaatbestemmingen ten gunste van de exploitatie 2017 (en verder) 1 Decentralisatie-uitkering Green Deal 2 2.1 Realiseren van energie-infrastructuur en van projecten voor energiebesparing,

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Zuid-Holland is een mooie provincie met grote steden en veel groen. Zuid-Holland is

Zuid-Holland is een mooie provincie met grote steden en veel groen. Zuid-Holland is Klare taal Inleiding Zuid-Holland is een mooie provincie met grote steden en veel groen. Zuid-Holland is ook een kwetsbare provincie. De bodem daalt en de zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Er

Nadere informatie

ROLLEN EN INSTRUMENTEN

ROLLEN EN INSTRUMENTEN ROLLEN EN INSTRUMENTEN Rollen reguleren regisseren uitvoeren faciliteren loslaten Instrumenten Concessieverlening Aanwijzing Inpassingsplan Vergunningverlening (Co)financiering DEEL B: OPGAVEN 6. Gaswinning

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Amersfoort. Zeist Woudenberg UTRECHT. Woerden. Nieuwegein Houten. Veenendaal DUURZAME ENERGIE. Abcoude windenergielocatie

Amersfoort. Zeist Woudenberg UTRECHT. Woerden. Nieuwegein Houten. Veenendaal DUURZAME ENERGIE. Abcoude windenergielocatie DUURZAME ENERGIE windenergielocatie windturbines stedelijk gebied windturbines landelijk gebied experimenteerruimte duurzame energie Kaart 2 - PRV ONDERGROND: 2014, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013-2025 RIA Utrechtse Heuvelrug 1 september 2011 Ineke Schartman Provincie Utrecht, afd. Ruimte Wat en Waarom structuurvisie/verordening Planning

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Alternatieve locaties Hoeksche

Alternatieve locaties Hoeksche Alternatieve locaties Hoeksche Waard Nieuw Reijerwaard / Westelijke Dordtse Oever Nota Ruimte budget 25 miljoen euro (11 miljoen euro voor Nieuw Reijerwaard en 14 miljoen euro voor Westelijke Dordtse Oever)

Nadere informatie

Provincie Gelderland 08/06/2017 1

Provincie Gelderland 08/06/2017 1 Provincie Gelderland 08/06/2017 1 Waarom hier nu? Provincie Gelderland 08/06/2017 2 Welke beweging moet en willen we maken op inhoud? Nu 1. uploaden 2. Sectorale opgaven 3. alles is opgave 4. visie & uitvoering

Nadere informatie

DGBC: Onafhankelijke organisatie 360 participanten uit alle geledingen

DGBC: Onafhankelijke organisatie 360 participanten uit alle geledingen DGBC: Onafhankelijke organisatie 360 participanten uit alle geledingen Eén taal voor duurzaamheid in bebouwde omgeving Duurzaamheid meetbaar / verhandelbaar Duurzaamheid is Dezelfde taal spreken Missie:

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte

Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Visie op Zuid-Holland Ontwikkelen met schaarse ruimte Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland, met 3,5 miljoen mensen en veel economische bedrijvigheid.

Nadere informatie

POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL)

POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) POL 2014: Erfgoed in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) POL, incl. Omgevingsverordening is vastgesteld op 12 december 2014, Extract door Bart Moonen (bj.moonen@prvlimburg.nl, 06-15090057), oktober

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie Noord-Holland

Startnotitie Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie Noord-Holland Startnotitie Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie Noord-Holland 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Deel van een groter geheel... 4 2. Algemene uitgangspunten... 5 2.1. De opgave...

Nadere informatie

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen

CHALLENGE LANDSCHAP Kwaliteit door ontwikkelen CHALLENGE LANDSCHAP 2070 Kwaliteit door ontwikkelen 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 1962 1962 54 JAAR TERUG, 54 JAAR VOORUIT landschap in transitie - 2016 2016 LANDSCHAP IN 2070

Nadere informatie

Deltanetwerk, 29 november 2012

Deltanetwerk, 29 november 2012 Deltanetwerk, 29 november 2012 Kust- en Deltaontwikkeling in Zuid-Holland Mr. A.M. Kleij MPA Programmadirecteur provincie Zuid-Holland De Zuidvleugel Integrale visie gebiedsontwikkeling Integrale ontwikkeling

Nadere informatie

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016

Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen. Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Ruimtelijk rendement op het platteland: creatief binnen de grenzen Inspiratiemoment Herbestemmen op het platteland - 2 december 2016 Inhoud Ruimtelijk rendement Zonevreemd Ruimtelijk beleid Agrarische

Nadere informatie

expeditie Haarlemmermeer beeldverslag mesoniveau september 2017

expeditie Haarlemmermeer beeldverslag mesoniveau september 2017 expeditie Haarlemmermeer mesoniveau beeldverslag september 2017 Expeditie Mooi Noord-Holland TIJDENS EEN EXPEDITIE MOOI NOORD-HOLLAND WORDEN CONCRETE RUIMTELIJKE OPGAVE DIE IN DE PROVINCIE ACTUEEL ZIJN,

Nadere informatie

Themacafé Energietransitie 22 februari 2016

Themacafé Energietransitie 22 februari 2016 Themacafé Energietransitie 22 februari 2016 19.15 ontvangst 19.30 opening en korte presentatie door Tseard Hoekstra over de Regionale Energietransitie 19.45 Mogelijkheden voor warmte uit oppervlaktewater

Nadere informatie

Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel. Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel

Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel. Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel Doe mee voor een mooi en duurzaam Overijssel Beleidsplan Natuur en Milieu Overijssel 2017-2019 Duurzaam samen Samen met inwoners, overheden en bedrijven werkt Natuur en Milieu Overijssel aan een mooi en

Nadere informatie

De Deventer Omgevingsvisie

De Deventer Omgevingsvisie De Deventer Omgevingsvisie Hoe zien de bedrijventerreinen er straks uit? 16 mei 2019 1 Programma van vanavond Over Omgevingswet en Omgevingsvisie Een verhaal over de bedrijventerreinen Wat staat er in

Nadere informatie

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015)

Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) Landschap in de Omgevingsvisie Gelderland (dec 2015) 4.2 Natuur en landschap in Gelderland De provincie en haar partners streven samen naar een compact en hoogwaardig stelsel van onderling verbonden natuurgebieden

Nadere informatie

Tussenbalans Statenfractie

Tussenbalans Statenfractie 2017 Tussenbalans Statenfractie Inhoudsopgave 1. Waar staan we?... 2 2. Uitgangspunt... 3 3. Waar gaan we aan werken de komende twee jaar?... 4 4. Contact en informatie... 5 Pagina 1 van 5 1. Waar staan

Nadere informatie

ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED. Maart 2019

ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED. Maart 2019 ENERGIE-INFRASTRUCTUUR IN HET ROTTERDAMSE HAVENGEBIED Maart 2019 Inleiding De concentratie van industrie in de Rotterdamse haven is een goede uitgangspositie voor het doen slagen van de energietransitie:

Nadere informatie

Wat wordt de Randstad er beter van?

Wat wordt de Randstad er beter van? Wat wordt de Randstad er beter van? Afronding DBR Arie Bleijenberg I&M, Den Haag, 3 juni 2015 Verantwoording DBR: 10,6 M, 100 onderzoekers, 14 programma s, 6 jaar Betere Randstad? Gebaseerd op: 9 artikelen

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 MAART Besluitenlijst van de vergadering 19 februari 2019 vastgesteld.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN 5 MAART Besluitenlijst van de vergadering 19 februari 2019 vastgesteld. A1 Vermeulen PZH-2018-672342296 Aangaan Samenwerkingsovereenkomst Reconstructie N213 Gemeente Westland 1. Aan te gaan de Samenwerkingsovereenkomst Reconstructie N213 Gemeente Westland met de gemeente Westland.

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Enquête Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2019

Enquête Provinciale Statenverkiezingen Zuid-Holland 2019 Q1 Graag willen we van u weten wat u, als lid van Natuurmonumenten, vindt van zaken waarvoor de provincie Zuid-Holland verantwoordelijk is en waar de komende ren de prioriteiten moeten liggen. Wij vragen

Nadere informatie

Overzicht incidenteel / structureel

Overzicht incidenteel / structureel 1. Zorgvuldig ruimtegebruik, borgen en bevorderen van ruimtelijke kwaliteit voor steden en platteland. Overzicht incidenteel / structureel 2017 Inleiding Het overzicht van incidentele & structurele baten

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u wij presenteren u... 22-5-2017 1 Omgevingsvisie Zwolle Een integrale visie BNSP Omgevingstour 18 mei 2017 Saskia Engbers Aanleiding. Jaar van de Ruimte : MANIFEST 2040 7 onvermijdelijke opgaven en 5 principes

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie